Regering: geen 'three strikes'-wetgeving door Acta-verdrag

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, zal Nederland geen 'three strikes'-wetgeving krijgen. Volgens de minister van Economische Zaken is een dergelijke maatregel 'onacceptabel' en zal deze niet via het Acta-verdrag worden ingevoerd.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt dat er wordt gesuggereerd dat het Acta-verdrag als achterdeurtje zou dienen om de 'three strikes'-wetgeving in te voeren. Als het aan de minister ligt, zal dergelijke wetgeving er echter niet komen. "Het Nederlandse standpunt is helder", aldus Van der Hoeven.

Het Acta-verdrag is onder meer bedoeld om internetpiraterij en de handel in namaakartikelen tegen te gaan. Eerder uitgelekte documenten wezen op strenge maatregelen tegen copyrightschending. De 'Three strikes'-wetgeving werd hierbij genoemd als een optie; bij deze wetgeving worden mensen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan auteursrechteninbreuk afgesloten van het internet.

Het kabinet gaf vorig jaar al aan dat er in ieder geval geen toezichthouder zal komen die filesharers mag afsluiten. In Frankrijk is een dergelijke toezichthouder wel opgericht; de Hadopi-commissie heeft de taak op zich genomen. Op de vraag of Nederland het Acta-verdrag niet zou ondertekenen als het verdrag 'three strikes'-wetgeving verplicht zou stellen, wilde woordvoerder Ruud Stevens van Economische Zaken niet ingaan.

Van der Hoeven roept ook op tot meer transparantie. De manier waarop de onderhandelingen plaatsvinden zou te 'mistig' zijn. Volgens haar leven er daardoor veel zorgen in de samenleving, en heeft ze daarom de Europese Commissie opgeroepen tot meer openheid van zaken. Onder andere de Consumentenbond had kritiek op de geheime onderhandelingen over het verdrag.

Het kabinet heeft op dit moment overigens beperkte mogelijkheden: omdat het vorige maand gevallen is, mogen niet alle onderwerpen worden behandeld. Volgens Stevens zijn de Acta-onderhandelingen echter niet controversieel verklaard, waardoor het onderwerp nog binnen de bevoegdheid van het kabinet valt. Hoewel de Tweede Kamer het onderwerp nog controversieel kan verklaren, ligt het volgens Stevens 'niet in de lijn der verwachtingen' dat dat zal gebeuren.

Door Joost Schellevis

Redacteur

03-03-2010 • 15:00

114 Linkedin

Submitter: Metalrick

Lees meer

Acht landen ondertekenen ACTA-verdrag Nieuws van 1 oktober 2011
Mininova stopt met aanbieden torrents Nieuws van 26 november 2009

Reacties (114)

114
112
62
5
0
24
Wijzig sortering
Ter informatie: het hele auteursrechtenbeleid (alle aanhangige stukken van de regering bij de Tweede Kamer) is gisteren door de commissie Justitie in de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dat betekent dat er op korte termijn geen nieuw beleid kan worden verwacht.
Gezever, gewoon laten zoals het nu is. Alles open! :9
dat wil ik ook wel, maar de plannen die eraan komen zijn wel heel anders:
http://en.wikipedia.org/w...erfeiting_Trade_Agreement

Internet als open medium sterft, gratis software wordt illegaal of gestript van nuttige functies en alles maar dan ook alles wordt gescand.
Leve de druk van Hollywood en de upper class hun haat jegens het internet.
Leve de druk van Hollywood en de upper class hun haat jegens het internet. angst om een procentpunt minder winst te maken. ;)
Prima standpunt van de regering: afsluiting is een veel en veel te zwaar middel in verhouding tot het potentiele vergrijp (schending van copyrights).

Copyrightschending is namelijk geen geweldsmisdrijf, het raakt niemand lichamelijk, en het is ook geen diefstal. Copyrightschending is voor mij van dezelfde orde als foutparkeren. Je rijbewijs wordt ook niet ingetrokken als je veel foutparkeert (wel als je gevaarlijk bent voor je mede-weggebruikers). Het is natuurlijk wel erg vervelend voor de copyrighthouders, en die verdienen uiteraard ook bescherming.

Belangenafweging
Die bescherming mag echter niet ten koste gaan van de vrijheid op en toegang tot het Internet: daar is het Internet nu echt veel te belangrijk voor. De belangenafweging achter de ACTA is me veel te eenzijdig gericht op de entertainment industrie en onvoldoende op de burger en de consument. Dat weegt voor mij echt zwaarder dan de belangen van de "Mickey Mouse" industrie (d.w.z. de entertainment industrie).

De belangen die daarbij in het geding zijn vooral de geldswaarden en de rendementen van bepaalde "business models". Met name die business models die leunen op uiterst eenzijdige en beperkende rechtenbepalingen tegenover de consument, gekoppeld aan een vrij goed stuurbare vraag d.m.v. het kopen van advertentieruimte en aandacht inde media.

Hiertegenover staan de belangen van de burger (dat de overheid nog copyright houders hem geheel kunnen uittekenen en in de gaten kunnen houden (dat gebeurt al genog zonder dat je er dit soort overtrokken wetgeving tegenaan gooit), en hem zware sancties (uitsluiting !) kunnen opleggen. En dat potentieel zonder de zorgvuldigheid van een gerechtelijke toetsing (zoals Frankrijk probeerde, en nu in zekere zin heeft gekregen) of een evenredigheid tussen straf en vergrijp. Het Internet, en dan vooral de tegendraadse kant ervan heeft in korte tijd enorme bijdragen geleverd aan de transparantie van onze gehele maatschappij. En dat wereldwijd!

Rol van het Internet in transparantie van de maatschappij
Denk maar eens aan Wikileaks. Gehaat door firma's en overheden die wat te verbergen hebben, maar meer belangrijke gegevens openbaar gemaakt dan welke krant dan ook!

Neem bijvoorbeeld de Icelandsave affaire. Stonden er op Wikileaks interne powerpoint slides van hoe verschillende partijen rond die bank grote wederzijdse aandelenbelangen (30%-60%) in elkaar hadden, en voor de buitenwacht deden alsof het onafhankelijke marktpartijen waaren. Het was dus gewoon een kaartenhuis naar het bleek, waar onze brave Nout Wellink dus weer geen sjoege van had.

En dan de klimaat data en de vraag of, in hoeverre, en waardoor onsklimaat nu aan het veranderen is. Alser iets belangrijk is, dan is het dat wel. Blijkt nudat gereommeerde onderzoeksinstituten de *originele* meetgegevens niet meer hadden, maar alleen verder gingen met geschoonde data. Nou is dat opschonen van data volstrekt normaal, en meestal broodnodig, maar je moet precies laten zien wat je doen, en hoe je het doet. Anders ben je niet integer. Deden de dames/heren klimaatonderzoekers dus niet:ze prraatten de meest zichtbare autoriteiten in het vak na. Door een semi-illegale actie is die praktijk wel aan het licht gekomen en hebben ze in een klap een fors deel van hun geloofwaardigheid verloren. Niet dat ik dat nou zo leuk vind, maar ik sta erop dat dit soort werk 100% openbaar is. Klimaatonderzoekers worden betaald doorde belastingbetaler (wij dus), en dus hebben wij alle recht on te eisen dat hun werk 100% openbaar is.

Denk verder eens aan de Scientology secte en hun gechikaneer. Dankzij het Internet is snel en eenvoudig na te gaan wat een smeerlappen dat eigenlijk zijn en watvoor flauwekul ze verkopen. Dankzij het routinematig misbruik van copyright bepalingen van de kant van Scientology (door op alle bewijsmateriaal dat berust op het laten zien wat voor nonsens ze verkopen (letterlijk verkopen !)) is het uiterst lastig om dat aan te tonen zonder hun copyright te schenden. Bovendien presteren ze het om b.v. in de VS de "court records" van zaken die ze verloren hebben *iedere dag* door een aanhanger te laten opvragen. Copieen worden niet verstrekt, dus in feite hebben ze die gerechtsoordelen aan de openbaarheid onttrokken. Zover gaan ze routinematig. Stel nou eens dat je die 3-strike bepaling gaat invoeren. Scientology staat vooraan de eerste rij om *iedereen* die iets op het Internet zet dat ze niet bevalt af te laten sluiten. Procederen kunnen ze wel die jongens.

En bovendien: stel meneer X zet iets op het Internet dat Scientology onwelgevallig is. Scientology zet een paar mensen aan het werk om *alles* wat uit openbare en niet-openbare bron verkrijgbaar is over meneer X te verzamelen, en vooral of hij misschien wel deelneemt aan een P2P netwerk en of 'ie ook materiaal aanbiedt dat copyrights schendt. Als dat zo is traceren ze 'em en sturende gevonden gegevens naar de copyright houders, zo vaak als nodig om 'em afgesloten te krijgen. En alles keurig binnende wet en volgens de regels. Denkbeeldig? Dacht het niet.


Denken aan mogelijk misbruik van regels en bepalingen
Je moet bij het instellen van strafbepaling en rechten ook donders goed kijken naar hoe ze *misbruikt* kunnen worden door kwaadwilligen. Het recht is namelijk blind, en misbruik maken van bestaande regels wordt nooit bestraft. Het kan hoogstens (achteraf) onmogelijk gemaakt worden.

En wat is nou eigenlijk "misbruik" maken van regels in dit verband? Een regel is een regel, net als bij een computerprogramma. Voldoe je aan de "if" clausule, dan heb je toegang tot het "else" stuk. Zo simpel ligt dat.


Wat die business modellen betreft: ik kan er persoonlijk niet mee zitten als dat soort modellen wat minder gaat renderen. Zeker niet als het alternatief is de gehele digitale omgeving zo te monitoren dat je elke (mogelijke) overtreding kan zien en bestraffen.

Democratisch gehalte
Persoonlijk vind ik dat de burger het laatste woord moet hebben over de teneur van dit soort wetgeving (en dan niet via ondemocratische achterdeurtjespolitiek zoals binnen de EU gebruikelijk is). Een referendum lijkt me hier zeker op zijn plaats. Het is namelijk *onze* maatschappij. Als wij die zo willen inrichten dat de content industrie minder rendabel wordt en dat er misschien wel bedrijven over de kop gaan, dan is dat ook *onze* zaak. De consequenties zijn immers geheel voor *onze* rekening.

Daarom kan ik er zo slecht tegen dat die ACTA onderhandelingen in het geheim gehouden worden. Zoiets doe je alleen als je van plan bent om deelbelangen (zoals geformuleerd door lobbyisten) te laten prevaleren boven het algemeen belang.

Het is echter zeer de vraag of de Nederlandse regering deze ontwikkeling, voor Nederland, kan tegenhouden. Als namelijk een meerderheid van zakenpartners van Nederland (denk dan aan de VS en meerderheid van de EU) die ACTA voorstellen wel aannneemt en Nederland voor het blok plaatst: "meedoen or eruit liggen", dan is de keus snel gemaakt.
Anoniem: 254094
@Eddah4 maart 2010 02:04
Ik zou niet weten waarom. Waarom zou op het internet alles mogen, terwijl het in de echte wereld niet mag? Zou je hetzelfde ook hebben gezegd als je een aantal jaar eerder had geleefd en er werd gesproken over het verbieden vuurwapens of het invoeren van een maximumsnelheid of de plaatsing van de eerste stoplichten? Tuurlijk vonden de mensen dat in die tijd niet leuk, want het is wel erg lekker als je gewoon iemand overhoop mag knallen als zijn of haar kop je niet aanstaat of dat je gewoon overal net zo hard mag rijden als je maar wilt. Als we het hadden gelaten zoals het vroeger, zou het nu één grote bende zijn geweest.

Met het internet hebben ze al veel te lang gewacht, want dat is ondertussen al één grote bende. Als ze meteen in de jaren '90 al maatregelen hadden getroffen, had er vrijwel niemand over geklaagd, want de meesten hadden nog geen eens internet. Nu is iedereen zo gewend geraakt aan het downloaden, doordat iedereen jaren lang gewoon zijn gang heeft kunnen gaan, dat het vrijwel onmogelijk is geworden om het internet nog te veranderen. Iedereen gaat zich er namelijk meteen tegen verzetten.

Mensen moeten niet zo zaniken. In het echte leven moet je je ook aan allerlei wetten en ik zou echt niet weten waarom het op het internet dan wel maar alles zou moeten worden toegestaan. Een film, een CD of software hoor je te kopen. Zo simpel is het. In het echt mag je zoiets niet zomaar uit een winkel jatten, waarom zou je het dan wel op het internet mogen? Omdat je dan geen origineel wegneemt? Who fucking cares? Dat heeft er helemaal geen zak mee te maken. Waar het omgaat, is dat je een product voor niets aan het gebruiken bent waar je voor had moeten betalen. Breek anders maar in in de iTunes Store. Probeer één of andere exploit te vinden en haal je muziek daar vandaan. Een kijken hoe ver je dan komt met je "Ik heb het origineel niet weggenomen." als je voor de rechtbank staat.

Zoals ik al zei moeten mensen eens niet zo zaniken. Oh, wat erg dat iemand wordt afgesloten. Nou, en? Hij is het toch helemaal zelf schuld of niet? Hij downloadt toch zijn shit, in plaats van dat hij het in de winkel koopt. Je wordt echt niet de eerste keer al afgesloten. Als je wordt afgesloten heb je dus al waarschuwingen gehad, dus je weet dat je in de gaten wordt gehouden en je hebt al meer dan één keer te horen gekregen dat je iets doet dat niet mag. Als je dan toch nog gewoon doorgaat met downloaden, ben je het helemaal zelf schuld en is het gewoon volkomen terecht dat je wordt afgesloten.

Dan kun je wel aankomen met smoesjes zoals: "Ja, maar dat zijn mijn kinderen." of "Dat was iemand die gebruik maakt van mijn netwerk." Nou, en? Wat heeft dat ermee te maken. Als je je kinderen fatsoenlijk had opgevoed had je ze al lang uitgelegd waarom ze niet mogen downloaden. Tuurlijk doen kinderen dingen die ze van hun ouders niet mogen, maar je hebt al waarschuwingen gehad, dus je hebt je kinderen duidelijk kunnen maken dat ze nu toch echt moeten stoppen, omdat anders het internet wordt afgesloten. Als de kinderen zich hier niets van aantrekken, moet je maar maatregelen nemen. Blokkeer websites, zorg ervoor dat ze geen software kunnen installeren of verbied ze gewoon helemaal om het internet te mogen gebruiken. Jij bent als ouder gewoon verantwoordelijk voor je eigen kinderen.

Dat anderen gebruik maken van je netwerk is al helemaal iets belachelijks. Als je dat weet, dan doe je er iets aan. Beveilig je netwerk of laat iemand langs komen die dat voor je doet. Is dat nu echt zoveel werk? Wat heb je liever? Dat je constant wordt beschuldigd van illegaal downloaden en het risico lopen om te worden afgesloten of even een paar Euro betalen om iemand langs te laten komen die je netwerk beveiligd? Wat denk je dat je verzekering zegt als je ze komt vertellen dat je auto is gejat terwijl deze met draaiende motor voor de deur stond? Niet meer dan logisch dat ze dan niets vergoeden. Er zijn zelfs verzekeringsmaatschappijen die een goedgekeurd alarm vereisen. Zorg gewoon voor een goede beveiliging. Zo niet, dan moet je later ook niet zeuren.

Overigens is het internet geen levensbehoefte. Je hebt genoeg waarschuwingen gehad en als je het internet echt zo hard nodig hebt, dan had je maar actie moeten nemen om ervoor te zorgen dat er niet meer via je netwerk wordt gedownload. Je hebt genoeg kansen gehad. Zonder internet kun je overigens best leven. CD's, DVD's en dergelijke kun je gewoon in de winkel kopen en een e-mailtje sturen, kun je ook wel even bij een familielid, bij vrienden, op je werk, op school, bij je buren of voor mijn part via een onbeveiligd netwerk van zo'n zelfde sukkel die te stom is om zijn netwerk te beveiligen.

Mensen moeten niet zeiken als ze worden afgesloten, want ze hebben genoeg waarschuwingen gehad en waarom zou je niet mogen worden afgesloten van het internet? Ik kan me nog heel goed die reclames van vroeger herinneren met die zwarte mannetjes die aan het zwartkijken waren. Zwartkijken betekende gewoon afgesloten worden. Als jij weigert te betalen voor iets waar je voor hoort te betalen, moet je gewoon mogen worden afgesloten.

Dat privacy-gezever is ook altijd weer zoiets. Stel je niet zo aan. Waarom zou je op het internet wel volledig vrij mogen? Telefoons worden ook al jarenlang afgeluisterd, steden en gebouwen hangen helemaal vol met camera's. Overal waar je komt wordt je in de gaten gehouden. Waarom zou het op het internet dan ineens niet mogen? De enige reden is, omdat iedereen bang is dat "ze" zien hoeveel je downloadt en dat je dan wordt afgesloten. Iedereen wil gewoon zijn gang kunnen gaan en door kunnen gaan met alles downloaden dat maar los en vast zit. Die paar e-mailtjes naar vader en moeder zijn nu echt zo belangrijk dat niemand die mag lezen.

Gewoon in één keer wereldwijd invoeren deze wet. Als ze dan ook nog eens even het verstand krijgen om in een oogopslag te kunnen zien dat een website voor geen meter deugt, in plaats van dat ze daar 4 jaar lang over moeten discussiëren en allerlei rechtzaken over moeten voeren, kunnen we eindelijk eens een keer gaan beginnen met een grote schoonmaak op het internet. Waarom zou zo'n website, zoals die met die website met dat achterlijke piratenschip, mogen bestaan? Wat boeit het dat die bestanden er zelf niet opstaan? Feit is gewoon dat iedereen gewoon naar die website toe kan gaan en vrijwel alles volledig gratis kan downloaden, terwijl hij er eigenlijk voor hoort te betalen. Dan hoort het gewoon duidelijk te zijn dat zo'n website niet deugt. Zoiets hoor je gewoon meteen te sluiten en de eigenaren een aantal jaren vast te zetten. (Ik snap sowieso niet waarom zoiets nog vrij mag rondlopen en die website nog mag bestaan. Als ik iemand overhoop knal en ik ga steeds maar weer in hoger beroep, mag ik dan ook nog jaren lang vrij lopen? Zorg er gewoon voor dat zo iemand op een veilige plaats zit opgeborgen en niet kan vluchten of nog meer misdaden kan plegen.)

Ook van die website waarin precies - tot in het kleinste detail (inclusief het openen van poorten op de router en de meest ideale instellingen van de software) - wordt uitgelegd hoe je moet downloaden. Waarom zou zoiets mogen bestaan? Iedereen ziet toch meteen wat het doel is van zo'n website. Sluit deze dan gewoon. Eens kijken wat er gebeurd als ik iedere week op de markt ga staan met een kraampje waar ik alleen maar folders heb liggen waarin staat beschreven waar je vuurwapens en hard-drugs kunt krijgen. Ik ben benieuwd hoe ik daar sta. Waarom zou op het internet wel alles mogen? Waarom zou daar wel iedereen zijn gang mogen gaan, zonder dat er ook maar enige wetten gelden? Dat kan gewoon niet, net zoals de echte wereld niet kan bestaan zonder wetten. Als we morgen alle wetten in dit land zouden afschaffen, zou meteen de pleuris uitbreken. Iedereen gaat meteen naar die gozer toe door wie hij vroeger altijd gepest werd om hem kapot te steken, wijken waar vrijwel alleen allochtonen wonen vliegen in de fik en de ene winkel na de andere wordt leeg gehaald.
Waarom zou op het internet alles mogen, terwijl het in de echte wereld niet mag?
Copyrightschending heeft in de bestaanstijd van het internet nooit gemogen in Nederland. In de meeste Westerse landen niet, for that matter. Op internet mag het evenmin als in de 'echte wereld'.
Waarom zou je op het internet wel volledig vrij mogen? Telefoons worden ook al jarenlang afgeluisterd, steden en gebouwen hangen helemaal vol met camera's. Overal waar je komt wordt je in de gaten gehouden.
En, hangen er bij jou thuis camera's in de slaapkamer, bediend door derden?
Dat anderen gebruik maken van je netwerk is al helemaal iets belachelijks. Als je dat weet, dan doe je er iets aan.
En toen was het gedaan met het kopje-koffie-in-het-café-met-hotspot. Die exploitanten zouden de identiteit van hun cliëntele moeten gaan registreren, en eigenlijk ISP moeten gaan worden.
Zou je hetzelfde ook hebben gezegd als je een aantal jaar eerder had geleefd en er werd gesproken over het verbieden vuurwapens of het invoeren van een maximumsnelheid of de plaatsing van de eerste stoplichten?
Nee, want de invoering van maximumsnelheid, vuurwapenverbod en stoplichten komt mij ten goede omdat ik daardoor een kleiner risico heb overreden te worden of te worden neergeschoten.
Vertel mij eens waarom ik de bepalingen uit ACTA zou willen? Geen wonder dat die onderhandelingen in het geniep worden gevoerd.
Oh, wat erg dat iemand wordt afgesloten.
Zonder proces, ja, dat is erg. In een rechtstaat nog wel.
Wil jij eigenlijk wel in een rechtstaat wonen?
Over een mentaliteitsverandering gesproken ...

Stel nou dat ik -ondanks dat ik heus mijn netwerk zelf in enige mate kan beveiligen- op jouw aanraden even een beveiliger vraag; dan wil ik wel weten of ik die kan vertrouwen. Ik heb helaas de pech gehad om een paar ict'ers te ontmoeten die zelf illegale software gebruiken. Hoe herken ik dan de goeie? Moet ik dan ook iemand nemen die wel vertrouwen heeft in de voorschrijvende kant van wetten en sancties, maar niet in de beschermende kant van wetten en niet in mensen?
Overigens is het internet geen levensbehoefte
Internet is tegenwoordig wel noodzakelijk om normaal te functioneren in de maatschappij. Zonder internetverbinding kan ik geen belastingaangifte doen, of kan ik mij niet aanmelden voor tentamens of studiefinanciering. Dus jij vindt het terecht dat iemand die iets steelt (want daar vergelijk je het mee) daarom geen recht op werk of studie heeft?
tja, als je in een winkel iets steelt, herhaaldelijk, kom je ook in de bak, misschien moeten ze dat dan maar doen met mensen die via internet 'stelen'. Kunnen die mensen in ieder geval daar nog iets van een studie volgen...
Het is nog maar afwachten of dit zo is. Voor winkeldiefstal of fietsendiefstal krijg je echt geen lange gevangenisstraf, als je deze überhaupt al krijgt.
Een film, een CD of software hoor je te kopen.

Dit wil de entertainment industrie. Maar dit doe ik niet, ik download en luister dit geheel legaal via de op internet aangeboden radiostream / youtube / TV.

Voor de rest: Lang leve Thor, VPN, AES 8)7
Voortaan graag wat minder lange rants; blijkbaar heb je teveel tijd. Of is het "that time of the month" (gezien je nickname)

Ook van die website waarin precies - tot in het kleinste detail (inclusief het openen van poorten op de router en de meest ideale instellingen van de software) - wordt uitgelegd hoe je moet downloaden. Waarom zou zoiets mogen bestaan?

1) het is niet verboden
2) het is niet verboden
3) het is niet verboden

drinkt het al tot je door?
Jammer, mijn voorstel ligt al helemaal klaar;

"three strikes, and you're narrowband motherf-!!1"
vertaling:
Na 3 overtredingen ga je een jaar op narrowband.
De faciliterende "we zijn maar een doorgeefluik hihi"-internet service providers worden het hardst gestraft: zij moeten gedwongen 1 jaar lang slechts verhoudingsgewijs de snelheid rekenen: als het normaal 40 euro voor 20mbit is, en de downloader wordt op 100kbit gezet, dan mogen ze maximaal 20 cent per maand rekenen, 1 jaar lang.

De isp's gaan dan snel genoeg meewerken om piraterij tegen te gaan, in plaats van extra hoge snelheden aanbieden zodat hun klanten nog meer inbreuk op auteursrechten kunnen maken. Eventueel krijgt de isp een grote boete als een van hun klanten inbreuk maakt, dan gaan de isp's wel voorlichten over routerbeveiligingen en wachtwoorden.

Voor 200 euro kunnen overtreders de straf 'een jaar narrowband' afkopen, ze zijn dan 1 maand "onschendbaar", overigens gaat al dat geld van die boetes direct naar een pot voor de belanghebbenden.

Mijn wet, noem het maar "de faust internetwet", die zou zeker weten erdoor kunnen komen. Mensen worden namelijk niet afgesloten, ze gaan gewoon op 100kbit. Genoeg voor internetbankieren en studie. En anders gewoon niet meer downloaden ;)

Maar ik ben het ermee eens dat je downloaders, hoe zielig ze ook zijn, nooit volledig mag afsluiten.
Jammer, mijn voorstel ligt al helemaal klaar;
"three strikes, and you're narrowband motherf-!!1"


Afgezien van het feit dat 'three strikes' wetgeving makkelijk uit de hand kan lopen:

"a mentally ill, drug-addicted 53-year-old habitual offender who has cycled in and out of prison for most of his adult life and found himself on the wrong end of a three strikes prosecution for the monstrous crime of stuffing a $3.99 bag of shredded cheese down his underpants and hot-tailing it out of a Nugget supermarket without paying.

Deputy District Attorney Clinton Parish argued that because of Ferguson's past history, his inability to learn from his mistakes, the public would be best served by putting him away for at least the next 20 years behind bars – in effect a life sentence for a man of his age."
http://www.guardian.co.uk...s-california-cheese-thief


Hoe denk je te gaan controleren wie hoe vaak 'illegaal materiaal' download?
Elke ISP krijgt een ex-downloader, deze kan alleen aan de hand van gescrambelde IP's zien wat er gedownload wordt, gekoppeld aan torrent sites en nieuwsgroepen.
Hij markeert ze dan, en geautomatiseerd krijgen de klanten mails en een brief thuis.
Zo kan je er 100en per dag uitschakelen.
En de ex-downloader kan niemand bevoor- of benadelen, want hij kan zelf niet zien wie het is. De ex-downloader krijgt het minimum loon, met een bonus 10 eurocent per betrapte downloader die hij eruitpakt.

Contenteigenaren kunnen hun catalogus aanmelden, maar! alleen als hun content ook legaal digitaal beschikbaar is in Nederland.

Anime die hier door niemand gedistribueerd wordt kan door niemand geclaimed worden en kan dus ook gewoon gedownload worden.
Gratis muziek en films die kunnen ook gewoon nog steeds gedownload worden.
Elke ISP krijgt een ex-downloader, deze kan alleen aan de hand van gescrambelde IP's zien wat er gedownload wordt, gekoppeld aan torrent sites en nieuwsgroepen.
Hij markeert ze dan, en geautomatiseerd krijgen de klanten mails en een brief thuis.
Z kan je er 100en per dag uitschakelen.
Ga maar lekker SSL-encrypted verkeer in de gaten houden. En claimen dat veel SSL verkeer gelijk is aan piraterij wordt zo afgeschoten voor de rechter. Encryptie zal altijd mogen (anders gaan bedrijven zeuren).
En de ex-downloader kan niemand bevoor- of benadelen, want hij kan zelf niet zien wie het is. De ex-downloader krijgt het minimum loon, met een bonus 10 eurocent per betrapte downloader die hij eruitpakt.
Dus een P2P-torrent installerend virus wordt belonend.
Contenteigearen kunnen hun catalogus aanmelden, maar! alleen als hun content ook legaal digitaal beschikbaar is in Nederland.
In strijd met de grondwet. Ik ga niet aan een overheid toestemming vragen om mijn eigen (gratis verkrijgbaar of niet) content beschikbaar te stellen.
Anime die hier door niemand gedistribueerd wordt kan door niemand geclaimed worden en kan dus ook gewoon gedownload worden.
Waarom alleen anime?
Gratis muziek enfilms die kunnen ook gewoon nog steeds gedownload worden.
Definieer 'gratis'. Als ik nu in Nederland films of muziek zou downloaden, dan kan ik dat ook gratis. En hoe zit het met andere content, zoals plaatjes/tekst?

Sorry, maar je voorstel kraakt aan alle kanten.
Ga maar lekker SSL-encrypted verkeer in de gaten houden
Als je er vanuit gaat dat je lijntje gesniffed wordt dan gaat SSL wel werken, maar enkel met bijvoorbeeld newsgroups.Torrents of andere P2P protocols heeft niet veel zin als de persoon die je download gedrag controleert gewoon connect op het P2P netwerk.

Ik kan me namelijk niet verstellen dat het ooit zover gaat komen: een commerciële instantie die het internet verkeer van iedereen zou mogen sniffen. En mocht het dan toch zover komen dan springt iedereen inderdaad zo over encryptie.

Sowieso maakt het three strikes out (in iedere vorm) het maken van botnetwerkjes vrij populair.
Waarom alleen anime?
Dat was denk ik alleen een voorbeeld, sinds de hoeveelheid uitgevers van anime in NL nu niet bepaald groot is ;)... Hetzelfde gaat op voor buitenlandse TV-series en films, en materiaal wat niet meer in de handel is.
Definieer 'gratis'. Als ik nu in Nederland films of muziek zou downloaden, dan kan ik dat ook gratis. En hoe zit het met andere content, zoals plaatjes/tekst?
Plaatjes en tekst worden moeilijk, je kan natuurlijk ook voor kranten gaan pleiten, maar als ik e-mail of surf dan worden er ook 'plaatjes' en 'tekst' overgestuurd. De vraag is dan maar of die inhoud copyrighted is of niet, en daarvoor moet je dus mijn webpagina's en e-mail gaan lopen lezen. Nog altijd in strijd met briefgeheim (wat voor e-mail wel geldt, voor P2P verkeer niet).

Ik zie een nog leukere kwestie ontstaan: Wat gaat er gebeuren met afgeleide werken en eigen producties, zoals remixes, fan-fictie, fan-art en fanfilms? Vallen die ook onder three-strikes, of worden ze 'ineens' veel harder aangepakt en krijg ik een miljoenenboete omdat ik voor de hobby een muziekvideo maak, of Kees onder zijn vakantie-video de laatste hit van Madonna gezet heeft? Vaak zijn de uitgevers daar namelijk niet van plan om een deal voor te sluiten met particulier X voor filmpje Y.
"Elke ISP krijgt een ex-downloader, deze kan alleen aan de hand van gescrambelde IP's zien wat er gedownload wordt, gekoppeld aan torrent sites en nieuwsgroepen."

Dat kan allen door het internetverkeer van alle mensen te volgen.
Het volgen van mensen wordt nu alleen gedaan igv verdenking.
Het princiepe om iedereen te volgen terwijl er voor al die mensen geen specifieke verdenking is (of simpelweg iedereen tot verdachte bestempelen, maar dat komt op hetzelfde neer), is erg populair bij totalitaire/dictatoriale regimes, zoals Oost-Duitsland met de Stasi. Alleen zou dat nu zijn vanwege commerciele belangen ipv politieke ideologie.

Lijkt me dus een erg slecht plan.
Het internetverkeer van alle mensen wordt al gedeeltelijk gevolgd. Op dit moment gaat het om routing informatie van mails (wie mailt met wie) en van welke websites je bezoekt.

Ik vraag me trouwens af wanneer de overheid al die mail-routing data eindelijk eens nuttig gaat gebruiken om spam organisaties effectief te vervolgen. En als het antwoord is dat het teveel data zijn en dat de patronen te complex zijn om te achterhalen wie dat de spammers zijn, dan mogen ze die hele bewaarrichtlijn van mij wel afschaffen, als ze zelfs zoiets niet kunnen met die data. Dat toont dan wat mij betreft wel aan dat die hele bewaarrichtlijn een achterlijke maatregel is.

[Reactie gewijzigd door awulms op 3 maart 2010 20:00]

Dat het nu al gebeurt betekend nog niet dat je het ermee eens hoeft te zijn. Ik hecht zeer aan mijn privacy en dat heeft alles te maken met mogelijk misbruik van mijn gegevens en identieteitsdiefstal en niets met downloaden
De ex-downloader krijgt het minimum loon, met een bonus 10 eurocent per betrapte downloader die hij eruitpakt.
Dus het klik-gedrag van iedere gemiddelde McDonald's medewerker gaat bepalen wat de kwaliteit van je internet verbinding is en word nog beloond ook als hij een supersize aantal klikjes doet. (Beter nog ... laten we het outsourcen naar India!)

Bij een rekening die je niet betaald, duurt het nog best een poosje voordat de deurwaarder naar binnenstormt.

Edit: Je idee is natuurlijk wel een stuk beter dan de inet connectie compleet de nek om te draaien maar het basis probleem blijft: het is gewoon absurd dat een commerciële systeem gaat bepalen voor burgers wat de toegang tot het internet inhoud.
Omdat er decennia lang pop artisten (die belachelijk veel geld ontvangen) en platen labels met wurg contracten (die monsterlijk veel geld ontvangen) bestaan hebben we deze discussie. Dezelfde vraag & aanbod die ze groot heeft gemaakt is nu aan het omdraaien.

[Reactie gewijzigd door Qreed op 3 maart 2010 17:40]

Aangezien dit zo'n goed voorstel is heb ik besloten het op te pakken en uit te breiden.

Voortaan staat bij iedere voordeur een agent te wachten. Als iemand naar buiten gaat, dan wordt hij of zij altijd gevold door een agent. Mocht de agent een overtreding constatering dan wordt gewaarschuwd. Na 3 waarschuwingen wordt de overtreder onmiddelijk verwijderd en mag een jaar lang niet meer uit zijn huis. Indien de persoon denkt onschuldig te zijn dan kan hij of zij via een langdurig kostbaar proces proberen zijn of haar onschuld te bewijzen.
je hebt het niet gelezen ben ik bang. Mensen mogen ook na 3 waarschuwingen nog downloaden en internetten, alleen nog maar (in verhouding) heel langzaam.
Inderdaad... de agent zal je been breken, je kunt nog wel lopen, maar niet meer zo snel :)
Dat staat niet in het bericht ;) daar staat dat je wordt "afgesloten" dat is dus niet "langzaam" ;)
Anoniem: 26447
@Ryack3 maart 2010 15:55
Ik vrees dat er verschrikkelijk veel doden gaan vallen, want als iemand mijn leven wil verpesten ruim ik hem zonder pardon op en met mij zijn er nog 200.000.000 die er net zo over denken. 8-)

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 26447 op 3 maart 2010 15:55]

1 agent. ?? Dan gaan we toch met het hele gezin naar buiten ? Wat wil hij/zij doen ? Me neerschieten. ? In die maatschappij bereikt het agentje mn voordeur niet eens.

En dat alleen omdat ik muziek download. Duh.
Faust, je faust wet is fantastisch! Laten we het ook doorvoeren in de echte wereld! Voortaan moet iedereen een zender dragen als hij het huis uitgaat. Loop je 3 keer door rood, dan moet je aan de ketting. Je kan nog steeds naar buiten, je kan alleen niet meer de straat uit.

Moet je toch naar de winkel dan kan je voor een maand onschendbaarheid kopen. De opbrengsten gaan naar de taxibedrijven. Die lopen namelijk inkomsten mis als je lopend naar je werk gaat.

Deze vergelijking klopt niet helemaal maar ik ben echt op geen enkele wijze van plan iemand mijn webverkeer te laten monitoren omdat anderen dingen doen die volgens jou niet kunnen. En de boetes gaan niet naar de belanghebbenden. De boetes gaan naar een kleine club geselecteerde belanghebbende. Je idee is nobel. Als de uitvoering zou kloppen dan was het echt al lang doorgevoerd.
Mijn wet, noem het maar "de faust internetwet", die zou zeker weten erdoor kunnen komen. Mensen worden namelijk niet afgesloten, ze gaan gewoon op 100kbit. Genoeg voor internetbankieren en studie. En anders gewoon niet meer downloaden ;)
Goed, dan zit ik op 100kbit (het goeie ouwe IDSN-tijdperk) en ga ik gewoon bij mijn clan-maat een paar TB aan volle harddisks ophalen. Zou me netto nog meer bandbreedte opleveren dan welke ISP me ooit kan leveren, met het materiaal dat IK erop wil hebben. Plus ik krijg weer even de kans om met mijn vrienden een biertje te doen.

Dan kun je natuurlijk zeggen, we gaan fysieke distributie van media aanpakken. Maar denk je dat de overheid echt zo gek gaat zijn om bij iedereen de post open te maken op zoek naar illegale DVD's, en ook maar even preventief anaal te gaan zoeken op het vliegveld of je geen USB-stick met 'piraterij' herbergt?
Anoniem: 134818
3 maart 2010 15:11
Volgens Stevens zijn de Acta-onderhandelingen echter niet controversieel verklaard, waardoor het onderwerp nog binnen de bevoegdheid van het kabinet valt. Hoewel de Tweede Kamer het onderwerp nog controversieel kan verklaren, ligt het volgens Stevens 'niet in de lijn der verwachtingen' dat dat zal gebeuren.
Van mij mogen ze, hopelijk komt die hele ACTA dan voor Nederland op de helling.

@rembert:CDA is idd pro big brother: http://www.privacybarometer.nl/

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 134818 op 3 maart 2010 15:43]

Wat denk je dat de toekomstige kamermeerderheid van acta gaat vinden? Ik denk dan aan de VVD, PVV, CDA, en SP. Die gaan echt niet tegenstemmen...
Van der Hoeven is van het CDA. That said... ik heb de indruk dat het CDA behoorlijk pro big brother is dus het standpunt cq. de uitspraak van Van der Hoeven is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.
SP is tegen het controversieel verklaren omdat Nederland dan zijn waffel moet houden in Europa. Op zich goede redenatie, maar bij de C hebben we wat dit betreft toch al niets in te brengen volgens Van der Laan (D66). Het EP kan een ACTA besluit van de EU altijd nog torpederen maar dan gaan er vast wel een paar jaar over heen.
VVD strijdt er in Europa tegen dat het ACTA overleg in het diepste geheim plaatsvindt. De VVD begrijpt dat niet. Wie (buiten de platenmaatschappijen en softwarebouwers) wel eigenlijk?
PVV maakt zich grote zorgen en is ook tegen, aldus Hero Brinkman

Zorgelijker is dat de PvdA (Martijn van Dam) niet eens op de hoogte is van deze geheimzinnige besprekingen en ook niet weet dat Nederland de EC gemachtigd heeft namens Nederland te onderhandelen inzake de ACTA. Nederland staat dus feitelijk buitenspel: uiteindelijk is er alleen de keuze al dan niet ratificeren van het gehele verdrag. Tussenvormen zijn er dan niet meer. De druk om dan toch maar te ratificeren zal waarschijnlijk heel hoog zijn.

Anyway, het is weer hommeles tussen EC en EP. Wanneer wordt Europa eindelijk eens volwassen?
Ja ja ja ja jaaaaa, niet alleen is Minister van der Hoeven van het CDA, maar nota bene ook nog minster van Economische Zaken. Volgens mij heeft uitgerekend een minister van Economische zaken een belang bij de legale verkoop van media. Of toch niet? Ik kan maar twee redenen bedenken waarom zij zich hier zo tegenover opstelt:
Een eerste reden kan zijn dat de omzet uit writable optische media, internet bandbreedte, cd doosjes, printerinkt en CD/DVD markers tot een volume van indrukwekkende proporties is toegenomen. We hebben het dan over een zodanig volume dat het qua omzet ruimschoots de verkoop van legale media overstijgt. Zo'n dankbare toevoeging op ons Bruto Nationaal Produkt breng je in tijden van economische crisis niet graag in gevaar.
Een mogelijke tweede reden is van Nederlandse bodem. De voorbrengselen van onze nationale polderpop (oubollige term voor de nederlandse populaire muziekindustrie) kan tot zo'n bedroevend laag niveau weggezakt zijn dat een omzetgroei in de verkoop van legale media onze Nederlandse handelsbalans negatief zal beinvloeden. Er wordt dan immers alleen buitenlandse muziek en film geimporteerd.
Nederland de EC gemachtigd heeft namens Nederland te onderhandelen inzake de ACTA
Dit is natuurllijke een prachtige stelling, helaas zonder bronvermelding (een van de vorige Tweakers artikelen? ik heb het niet kunnen vinden). Na enig rondgooglelen vond ik in een verslag van de Tweede kamer der Staten Generaal uit 2009 de volgende frase met betrekking tot het ACTA:
Voor de Europese Unie coördineert en onderhandelt de Europese Commissie waar het onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallende aangelegenheden betreft. De Raad van de Europese Unie heeft de Europese Commissie daartoe in maart 2008 een mandaat verstrekt. De Commissie voert de onderhandelingen na overleg met de lidstaten (via Comité 133 en andere relevante comités). Voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, zoals strafrechtelijke sancties en samenwerking tussen nationale handhavingsinstanties, neemt het Voorzitterschap, na voorafgaand overleg, namens de Lidstaten deel aan de besprekingen.
De raad van de Europeese Unie is een raad die de lidstaten op nationaal ministerieel niveau vertegenwoordigd. In dit stuk verstrekken de lidstaten dus een mandaat aan de EC om namens de lidstaten te onderhandelen met landen buiten Europa.

Op zich denk ik dat het goed is als Europa beter gaat leren met EEN stem te spreken. De kakofonie die Europa nu de wereld inzendt is soms ronduit lachwekkend. De valkuil in het ACTA procedure is echter dat de EC, en met name zijn uitvoerende organen, door het vertrouwelijk karakter zo autonoom van de lidstaten kunnen handelen dat het democratisch gehalte van het proces voor de Europeanen onder druk komt te staan. Het democratisch gehalte komt nog verder in discrediet door de indirectheid van de overlegstructuur. Diverse uitvoerende comite's overleggen met de lidstaten en overleggen vervolgens uit naam van de lidstaten met de EC. In die overlegstrein kan een hoop ruis ontstaan.

Minister van der Hoeven voelt zich door het bovenstaande blijkbaar niet aangesloten en begint, geheel in Europese traditie, flames uit te zenden. Misschien is dit wel een derde reden voor haar reactie, ze is pissed off, en gefustreerd door haar gebrek aan invloed op het proces. Ja... gezien het onderwerp komt dat ons in dit geval nog wel goed uit. Legt het veel gewicht in de schaal? Ik denk het niet. De opmerking is meer voor binnenlandse consumptie bedoeld "kijk een hoe ik voor jullie vrijheden vecht". Als het ACTA verdrag niet door Europa als geheel wordt gerectificeerd, dan maak ik mij zorgen over de invloed die Europa als machtsblok in de wereld vertegenwoordigd. Wordt die invloed te klein dan kan dit voor ons Europeanen ook zeer nadelig zijn. Verder aan deze kant ook geen voorstander van al die ACTA ellende.
offtopic:
Over Minister van der Hoeven verder geen woord verkeerd, een uitermate enthousiaste dame, het is alleen jammer dat ze zo weg loopt met die creationisten O-)

[Reactie gewijzigd door teacup op 4 maart 2010 08:16]

Ik ben behoorlijk bang, dat als Nederland de ACTA niet zou ratificeren, dat het op een importverbod van media naar Nederlandse bodem uit zou draaien, of in ieder geval een hoop media-uitgevers die 'om interne redenen' Nederland maar boycotten. En dan zijn de platenwinkels, bioscopen en game-shops helemaal leeg, en ben je nog verder van huis.
Ik ben behoorlijk bang, dat als Nederland de ACTA niet zou ratificeren, dat het op een importverbod van media naar Nederlandse bodem uit zou draaien,
Volgens de platenindustrie zou dat weinig veranderen, omdat er hier toch alleen maar gedownload wordt zonder te betalen.

Dat zou dus voor de Nederlanders ook maar weinig veranderen.
En dan zijn de platenwinkels, bioscopen en game-shops helemaal leeg, en ben je nog verder van huis.
Nee, dan kun je juist thuis blijven. Lekker in je home cinema, zonder irritant gezwets op de rij achter je, met of zonder pauze op het moment dat het je zelf uitkomt, kijken naar de film die je graag ziet op het moment dat je 'm graag ziet, voor zover er nog films uitkomen tegenwoordig die je zou willen zien..
De SP is tegen three-strikes maatregelen. Bron
Ze heeft er vooral moeite mee dat Nederland dan bij de ACTA-onderhandelingen stil moet blijven. “Ondertussen loopt het onderhandelingsproces wel gewoon door”, waarschuwt Gerkens. Ze vreest dat effectief een half jaar wachten heel schadelijk kan zijn. “Op een aantal punten is de Kamer inmiddels heel duidelijk. Wij willen bijvoorbeeld geen three-strikes-maatregelen. Bovendien moet je bij een volgende regering maar afwachten wat er gebeurt.”
SP hoort niet echt thuis in dat rijtje als je het mij vraagt.
De vraag is gaat ACTA al door het europese parlement graken?
Eenmaal daardoor goedgekeurd denk ik niet dat nederland er zomaar rond kan op lange termijn.
Natuurlijk hoop ik nog altijd dat het Europese gezond verstand het haalt van het Amerikaanse gelobby.
Anoniem: 348433
3 maart 2010 15:42
ik zeg: Media met opslag is de oplossing voor de overheid
Het gezeur over het feit dat er een begrotingstekort is kan zo simpel worden opgelost.

Sta dit soort praktijken als piraterij toe en creëer, om het legaal te maken, een nieuwe belasting op draagbare media waar dit soort dingen meestal op terecht komen. Denk aan CD's DVD's Blueray's.
Maak hier een tarief van ongeveer 2 tot 5 procent van over het bruto verkoopbedrag (verkoopbedrag ex btw). De overeid vangt en staat een klein deeltje af aan de muziek en filmindustrie. Probleem opgelost.
Waarom moet het nou altijd moeilijk met regeltjes, mensen uitlsluiten van internet, commissies en hele afdelingen die internetverkeer zouden moeten gaan controlleren. het kost alleen maar geld. Op deze manier krijg je een schikking en zul je geen geld uit hoeven te geven aan een nieuwe controle afdeling voor internetzaken of iets dergelijks. Tevens schendt dit geen privacyrechten die je wel schendt bij het aflsluiten van internet en het controlleren van internetgebruik van personen.

Den Haag:
Hef belasting over draagbare media en laat de piraterij op die manier legaliseren door het afstaan van een deel van deze belasting aan de muziek/film insdustrie.
Maak hier een tarief van ongeveer 2 tot 5 procent van over het bruto verkoopbedrag (verkoopbedrag ex btw). De overeid vangt en staat een klein deeltje af aan de muziek en filmindustrie. Probleem opgelost.
Hmm. Een spindel van 100 DVD+R KOST 20 euro. Dus 20 cent per DVD. Neem je daar 5% van dan heb je het over 1 cent. Van die ene cent wil jij dat de overheid het grootste deel houdt en het restje ter inkomsten verlies aan de entertainment industrie uitgeeft. Beetje karig, kan alleen werken als de spindel met 100 DVD's iets van 20.000 euro gaat kosten.
Anoniem: 348433
@mashell3 maart 2010 17:02
Vertel mij dan maar eens wat de afzet van alle draagbare media bedrijven in nederland is. Inderdaad.. heel veel. Reken er maar op door.
Anoniem: 348433
@mashell3 maart 2010 17:06
oh, en een spindle van 100 kost minimaal 50 euro voor zover ik weet. kan zelf wel 80 zijn.

Cdtjes daarintegen zijn meestal 50ct per stuk of minder als je terugrekend.
De manier die jij voorstelt bestaat al een tijd. Waarom denk je dat al die lege schijven hier zo duur zijn in vergelijking met Duitsland?

Dit systeem ligt echter ook onder vuur omdat de verdeling van de opbrengst niet goed zou gaan of te ondoorzichtig was. Ook geen goede oplossing dus.
Anoniem: 348433
@RamonK3 maart 2010 17:05
dan moet de overheid ophouden met zeuren...

Wanneer je extra geld gaat vragen voor een dvdtje omdat het eigenlijk wordt gebruikt voor illegaal branden betaal je er voor. dat maakt het legaal infeite.

Op het moment dat de overheid nu zegt dat downloaden illegaal is dan spreken ze zichzelf enorm tegen.

Enerzijds ga je downloaden verbieden
Anderzijds laat je de mensen extra betalen voor draagbare media omdat daar illegale software/muziek/films op wordt gezet.
"dan moet de overheid ophouden met zeuren"

Het is vooral de contentindustrie (de grote labels) die zeurt bij de overheid.
En zo kabbelt het probleem rustig door, harde oplossingen worden van tafel geveegd, mogelijke oplossingen falen nonstop, geen van de partijen geeft maar iets toe.. Ik zie het over een jaar of 4 nog wel.
Pappen en nathouden! Vooruitborduren op lucht.
Zo gaat het toch al jaren. Niemand durft knopen door te hakken. En als er iemand is die het wel durft dan kan het niet, omdat je immers met een meerderheid beslissingen maakt...

Ik vind het wel prima dat deze wetgeving niet doorgevoerd wordt, maar wat wordt het dan wel? Maak nou eens concrete plannen in plaats van een hoop geld te spenderen aan ideeen die het niet gaan redden.
Wat is er eigenlijk mis met de status quo? Het gaat al jaren zo, en er was laatst nog een onderzoek dat aantoonde dat de omzet van de game en media industrie nog steeds stijgt, ondanks de crisis zelfs.

De meeste mensen downloaden helemaal niet veel en de meeste zaken zouden ze anders toch niet kopen. Tegelijk worden de legale download mogelijkheden steeds goedkoper, makkelijker en eerlijker (DRM-vrij, iTunes plus bijvoorbeeld).

Het zal niet lang duren voor je makkelijker je film en CD via internet aan kan schaffen dan illegaal downloaden, en voor de prijs hoef je het dan ook niet meer te laten. De initiatieven in Amerika laten dat al zien.

Ik vind dat er veel te veel privacy opgeofferd gaat worden om een probleem op te lossen dat eigenlijk helemaal niet zo groot is.
Tja op den duur zal de markt er toch op in moeten spelen als ze merken dat de overheid niks doet. Ironisch eigenlijk dat al zulk soort voorstellen uit Amerika komen: Het land waar vije markwerking en kapitalisme traditioneel gezien altijd stonden voor zo min mogelijk bemoeienis van de overheid om zo vraag en aanbod op een natuurlijke manier een balans te doen laten vinden. Nu vinden deze op en top kapitalistische bedrijven dat diezelfde overheid in moet grijpen zodat zij zelf niet in hoeven te spelen op de wet van vraag en aanbod. :|
Ironisch eigenlijk dat al zulk soort voorstellen uit Amerika komen: Het land waar vije markwerking en kapitalisme traditioneel gezien altijd stonden voor zo min mogelijk bemoeienis van de overheid om zo vraag en aanbod op een natuurlijke manier een balans te doen laten vinden.
Het kapitalistische Amerika waar jij het over hebt is helaas in 1930 gestorven, sinds die tijd is het crony corperatisme met een PR praatje van kapitalisme. Of te wel grote bedrijven in bed met grote overheid.
Zo vreemd is dat toch niet? Uit welk land komen 80% van de pop artisten en grote platen labels vandaan? Redelijke economische tak die op de schop staat.

Edit: ... Het is inderdaad scheef, maar geld maakt macht.

[Reactie gewijzigd door Qreed op 3 maart 2010 17:08]

Precieze cijfers weet ik niet, maar 80% lijkt me wat overdreven. De UK is ook erg groot in de muziek.
Het meeste van wat ik luister komt niet uit Amerika... de VS maakt bijna alleen maar commerciele rotzooi, muziek zonder ziel, gemaakt om even snel winst te pakken... nee dankje, er is zoveel betere muziek dan wat er in de top 40 staat.
Veel Amerikanen = inwoners van de Venigde Staten, noemen hun land 'Corporate America'
"Niemand durft knopen door te hakken."

Er is wel een besluit genomen: in NL geen 'three strikes'-wetgeving.
"Besloten" is er nog niets. Een minister heeft iets gezegd, 'als het aan ons ligt dan niet'.. dat zijn allemaal nog heel vage dingen. Men zegt zo vaak iets en doet vervolgens iets anders.

Een echt besluit is er pas als er een wetsvoorstel ligt waarin duidelijk staat of het wel of niet doorgaat en dat voorstel is goedgekeurd door de beide Kamers. Tot die tijd kan er nog van alles gebeuren.
De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

Als ze soms denkt dat ze iets in te brengen heeft als dat verdrag aangenomen wordt is ze dommer dan het achtereind van een ezel :(

Dat verdrag wordt misbruikt om regelgeving in andere landen af te dwingen op straffe van sancties. Zo werkt dat tegenwoordig.
"Het Acta-verdrag is onder meer bedoeld om internetpiraterij en de handel in namaakartikelen tegen te gaan."

Het eigenaardige is dat ze mbt handel in namaakartikelen zich richten op de producenten/handelaren/distributeurs, maar mbt internetpiraterij richt men zich op de afnemer/consument, en de voorstanders daarvan willen dat doen door het internetverkeer van iedereen te volgen. Op internet is het technisch relatief eenvoudig om iedereen te volgen, maar qua princiepe is het niet anders dan op straat iedereen volgen om te zien of ze misschien ergens een namaak Rolex of een illegale DVD kopen.
Het door de staat in de gaten houden van alle burgers is een kenmerk van totalitaire regimes (bvb Oost-Duitsland met de Stazi). Of het gaat om politike ideologie of commerciele belangen maakt voor het princiepe niet uit.
Is de inhoud van het Acta-verdrag dan bekend? Men wil internetpiraterij tegengaan, maar daarmee is nog niet gezegd achter wie men aangaat. De piraten zijn in dit geval inderdaad zij die materiaal beschikbaar stellen wanneer dat niet mag, en dat zou (lijkt mij) het hoofddoel zijn.
Daarnaast is het vrij logisch dat men ook de afnemer achernazit; als jij een fiets koopt waarvan je weet dat hij gestolen is(of niet voldoende aannemelijk kan maken dat dat niet zo is), ben je ook strafbaar...
Het internet is een tijd inderdaad heel vrij geweest, en daar hebben we allemaal van genoten. Maar nu die vrijheid wordt ingeperkt moeten we niet gaan doen alsof we er allemaal maar recht op hebben (of dat alleen de aanbieders aangepakt moeten worden).
Zo lang er maar goede alternatieven komen (zoals het DRM-vrije aanbod van alle grote muziekwinkels op internet nu bijvoorbeeld).
"Is de inhoud van het Acta-verdrag dan bekend?"

Deels, ondanks dat het overleg daarover geheel ondemocratisch en in strijd met de wet Openbaarheid van Bestuur, achter gesloten deuren plaatsvindt.

"Men wil internetpiraterij tegengaan, maar daarmee is nog niet gezegd achter wie men aangaat."

Nee? Op wie denk je dat die 'three strikes'-wetgeving betrekking heeft?


Concept Acta duidt op strenge maatregelen tegen copyrightschending
"Uit een gelekt concept-artikel van het Acta-verdrag, waarover in het geheim wordt onderhandeld, blijkt dat isp's moeten optreden tegen klanten die auteursrechten schenden."
nieuws: Concept Acta duidt op strenge maatregelen tegen copyrightschending - update
Precies, een gelekt concept. Daarnaast is het ook niet zekert dat er een three strikes wetgeving wordt aangeraden in het verdrag, en zelfs dan is het niet zeker wie die implementeerd..
Misschien was dat gelekte concept wel gewoon een proefballonnetje, om te kijken hoe de wereld zou reageren.
En dan nog, zoals ik al zei, als je een fiets koopt waarvan je niet aannemelijk kan maken dat hij niet gestolen is, ben je schuldig aan heling. Waarom zou hetzelfde niet online gelden?
"Het Acta-verdrag is onder meer bedoeld om internetpiraterij en de handel in namaakartikelen tegen te gaan."
ACTA is ook bedoeld om goedkope 'namaak'-medicijnen met dezelfde werking als merk-medicijnen tegen te houden, om de patenten van de grote farmaceutische bedrijven te kunnen handhaven.

Niet alleen betekent dat dat een grieppil 1 euro kost in plaats van 1 cent, wat een dure gezondheidszorg betekent en dus met name niet bevorderlijk is voor ontwikkelingslanden, maar ook worden mogelijke grote innovaties (die voort kunnen komen uit het combineren van nu bij 2 partijen gepatenteerde kennis) tegengehouden omdat zowel Bayer als Pfizer zo graag hét patent op de cure-for-cancer willen hebben.

In veel ontwikkelingslanden zijn voor ons triviale ziektes als griep een groot probleem, niet alleen vanwege mindere hygiëne, maar ook omdat behandeling vaak veel te duur is. Dat is maar een kleine greep uit hoe de IP-kwestie een behoorlijk maatschappelijk probleem is!
Acta is bedoeld (net zoals de patent/copyright-wetgeving an sich) om te zorgen dat fabrikanten nog producten zoals medicijnen ontwikkelen. Dat kost een vermogen aan onderzoek, proefpersonen, veiligheidstesten enzovoort. Als een bedrijf net $10mln heeft geinvesteerd in een medicijn tegen griep (influenza is geen enkel probleem bij een gezonde bevolking, beetje raar voorbeeld: als je gezond bent is dat een luxeprobleem) wil je niet dat de concurrent het voor $0,01 kan namaken, toch? Ga je dan de volgende keer $10mln investeren? Nee, want dan ben je failliet.
(influenza is geen enkel probleem bij een gezonde bevolking, beetje raar voorbeeld: als je gezond bent is dat een luxeprobleem) wil je niet dat de concurrent het voor $0,01 kan namaken, toch? Ga je dan de volgende keer $10mln investeren? Nee, want dan ben je failliet.
In 'beschaafde' landen is griep misschien niet een probleem, maar denk eens aan een land als Congo waar voor onze maatstaven barre levensomstandigheden gelden, en waar griep nog WEL een probleem is. Dan maakt het echt uit of een griep-medicijn 1 euro of een eurocent kost, omdat het dan een verschil maakt tussen een pandemie en een ongemak. Als de hele bevolking van je land door zoiets bedreigd wordt, dan ben je bereid om daar oorlog over te voeren omdat je anders de gezondheidszorg niet kan betalen.

Bovendien, als farma A een medicijn voor 1 euro moet ontwikkelen waar toko B het voor 0,01 euro lukt, is je onderzoeksmethode dan niet gewoon te duur? De concurrent moet immers zijn medicijn ook testen en registreren. Ja, je wil op je medicijnen verdienen, maar handelen in het belang van de maatschappij is misschien ook een goed idee.

Simpel: Wat denk je dat er gebeurd zou zijn als Volvo de patenten op de veiligheidsgordel hard zou handhaven? Dan zouden alleen Volvo's gordels mogen hebben tot het patent verloopt, en iedereen die een Volvo rijdt heeft dus meer kans om een ongeval te overleven dan andere automobilisten. Gelukkig heeft Volvo het patent gratis aan iedereen gelicenseerd omwille van de verkeersveiligheid, en heeft ze dat windeieren gelegd?

Bovendien is de definitie van 'namaak' producten ook redelijk ambigue. Als ik een of andere Chinese spijkerbroek of Chinees horloge koop wat misschien op een Rolex lijkt, maar er geen Rolex op staat, is het dan een nep-Rolex? Waar leg je dan de grens? In principe hebben de Levi's en Rolex alleen het recht om hun merkenrecht te handhaven, niet om de vorm van een bepaald product vast te leggen als het buiten hun handelsmerk valt.
Nee, want pharma A heeft de hele ontwikkeling en al het onderzoek op zich moeten nemen met alle kosten die daarbij betrokken zijn, en toko B koopt gewoon een setj epilletjes van pharma A, analyseert die en maakt ze na.
Ik heb het iets versimpeld voorgesteld, maar dat is de strekking. En daardoor is het voor pharma A niet meer haalbaar nieuwe medicatie te ontwikkelen, want dat kost gewoon geld.
1 vraagje, hoe kunnen ze dat screenen dan? Ik heb gehoord dat het in Frankrijk al ingevoerd is, maar als jij alles in versleutelde rar bestandjes download lijkt me niet dat ze kunnen zien of je nou een zelfgemaakte home video of een game download.
"hoe kunnen ze dat screenen dan?"

http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection

Maw: iedereen in de gaten houden just in case iemand iets doet wat niet mag, ipv alleen verdachten in de gaten houden. Anders gezegd: de mensen die dat zo willen vinden dat we allemaal verdacht zijn.
"hoe kunnen ze dat screenen dan?"

http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection
Gewoon encrypten van je verkeer, en ze zijn met DPI nergens meer. Dan kunnen ze alleen nog cryptografie gaan blanket-bannen, en dat is een heet hangijzer waar zelfs de EU zijn vingers niet aan wil branden.

Als we echt zover zouden komen, dan gaan we gewoon weer het sneaker-net uithangen en komen de Twilight schijfjes met volle glorie terug.
Anoniem: 26447
3 maart 2010 15:42
Hoe kom jij daar nu bij, dan zouden alle grondwetten in alle landen (op een paar na, zoals Amerika) met voeten getreden worden, jij dacht dat een kabinet die grondwetten verkwanseld omdat er ergens in Europa een idioot is die dat wil doordrukken blijft zitten, een mooiere kans zullen oppositie partijen nimmer krijgen om een kabinet om de paar maanden te laten vallen en dan komt er helemaal niets rond. Italie heeft elk jaar verkiezingen omdat geen regering overeind blijft, dat zal echt niet anders worden. Europa mag alleen maar adviezen geven en verder kunnen ze helemaal niets, het is aan elk land te bepalen wat men over neemt van die adviezen, nu b.v. in Duitsland staat de hele bewaarplicht op de helling (wat het europees parlement zo graag had willen invoeren om KP en terro te bestrijden) dat zal in Nederland, belgie, luxemburg niet anders gaan. En voor je het vergeet, de regering is de BURGER afvaarding en de regering zijn geen figuren die van een andere planeet komen. Dus als de nederlandse burger er voor kiest voor de ACTA (CDA, PVDA, SP, D66) dan zal het ingevoerd worden, maar dan moet men niet gaan zeiken want het was de keus van de bevolking. Anders zal het worden afgestraft met de volgende verkiezingen, maar daar is de Nederlandse burger zelf bij. Als men dan ook nog eens niet gaat stemmen op 9 juni roept men de rampspoed over zichzelf af en moet men voortaan de mond houden als er impopulaire maatregelen worden genomen, dus de bal ligt bij het Nederlandse volk, Europees parlement of niet!!!!

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 26447 op 3 maart 2010 15:49]

Het is inderdaad de burger die de volksvertegenwoordiging kiest, maar hoeveel mensen zullen hun stemmen van een verdrag als de ACTA laten afhangen? Ik zelf had nog nooit van de ACTA gehoord tot ik er hier op tweakers over las. Ik neem aan dat dit voor velen in Nederland hetzelfde is, vooral omdat het overleg over dit verdrag achter gesloten deuren plaatsvind.

Uiteindelijk heeft het Nederlandse volk dus weinig invloed op deze kwestie.
Ik had wel eerder van ACTA gehoord en heb me ook tijdenlang af lopen vragen wat tandartsen met mijn downloadgedrag moeten.. :(
Daarnaast vermeld je dit soort dingen gewoon niet, en zwijg je totdat een van de tegenstanders er iets van zegt.
een mooiere kans zullen oppositie partijen nimmer krijgen om een kabinet om de paar maanden te laten vallen en dan komt er helemaal niets rond
De oppositie kan een kabinet alleen maar laten vallen als er een minderheidskabinet aan de macht is. Om een kabinet naar huis te sturen is een kamermeerderheid nodig, en die heeft de oppositie bij een normaal meerderheidskabinet per definitie niet. De oppositie kan alleen het vertrouwen in het kabinet opzeggen dmv een motie van wantrouwen als zij daarin gesteund worden door minimaal 1 regeringspartij. (moties worden immers alleen met een kamermeerderheid aanvaard)
Anoniem: 272931
3 maart 2010 16:13
internet moet gewoon vrij zijn, het is voor iedereen wat er mee gedaan word dat moet de gebruiker weten.
Maar illegale praktijken zoals het hacken van netwerken mogen ze van mij wel heel hard afstraffen!
grappig dat je dat voorbeeld aanhaalt.

Iemand maakt ongevraagd gratis gebruik van iets wat jou geld gekost heeft, ook al ondervind jij geen last ervan (mits hij niet je verbinding leegtrekt natuurlijk). En iemand anders (isp) loopt inkomsten mis, omdat de 'dief' het niet meer hoeft te kopen (internetabo)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee