Europees Parlement eist openheid over Acta-verdrag

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de Europese Commissie oproept tot meer openheid over het Acta-verdrag. Liefst 633 parlementariërs stemden voor; slechts 13 afgevaardigden stemden tegen.

Het Acta-verdrag, waarover onder meer Europa en de Verenigde Staten onderhandelen, is bedoeld om de handel in namaakartikelen en piraterij op het internet tegen te gaan. De onderhandelingen over het verdrag worden al enige tijd in het geheim gevoerd. Eerder uitgelekte documenten wezen op strenge maatregelen tegen copyrightschending, maar wat er precies in de documenten staat is onbekend. Het gebrek aan openheid is velen een doorn in het oog: nog vorige week sprak de demissionaire Nederlandse minister van Economische Zaken haar ergernis over de geheimzinnigheid uit.

Ook het Europees Parlement is niet blij met het gebrek aan openheid; het nam woensdagmiddag een resolutie aan waarin het de Europese Commissie opriep tot meer openheid. De resolutie was ingediend door zes politieke partijen en werd aangenomen met 633 tegen 13 stemmen. Volgens het parlement is er sinds 1 december 2009, toen het Verdrag van Lissabon in werking trad, een wettelijke verplichting om het Europees Parlement in te lichten als de Europese Commissie onderhandelt over internationale verdragen.

Het parlement zegt 'bezorgd' te zijn over het gebrek aan openheid, en verwijt de Europese Commissie dat het parlement niet om goedkeuring over de Acta-onderhandelingen is gevraagd. De Europarlementariërs eisen vanaf nu continu over de Acta-onderhandelingen te worden ingelicht door de Europese Commissie; doet de commissie dat niet, dan worden 'verdere stappen' genomen. Onder andere de gang naar het Europese Hof van Justitie wordt expliciet genoemd.

Bovendien wil het parlement niet dat het verdrag inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Een 'three strikes'-maatregel, waarbij filesharers na een drietal overtredingen van het internet worden afgesloten, is volgens het Europarlement ongewenst. Het Europarlement is echter niet per definitie tegen het Acta-verdrag; er moet alleen wel meer openheid over de onderhandelingen worden gegeven.

VVD-Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert zei woensdagmorgen al te verwachten dat de resolutie zou worden aangenomen. Volgens Hennis-Plasschaert zorgt het gebrek aan openheid voor 'vergaande speculaties'. "Dat kan en mag niet de bedoeling zijn", aldus de politica. Volgens haar is het voor het Europees Parlement van belang om informatie te kunnen inzien over de laatste stand van zaken, omdat het uiteindelijk goedkeuring aan het verdrag moet verlenen.

Door Joost Schellevis

Redacteur

10-03-2010 • 12:38

88 Linkedin

Submitter: BadRespawn

Lees meer

Acht landen ondertekenen ACTA-verdrag Nieuws van 1 oktober 2011

Reacties (88)

88
86
66
7
1
8
Wijzig sortering
De resolutie is weer in heerlijke wollige taal geschreven, maar ben wel het volgende tegengekomen.
12. verzoekt om volledige verduidelijking van alle clausules die het zonder bevelschrift doorzoeken en in beslag nemen van laptops, mobiele telefoons, iPods, mp3-spelers en andere opslagmedia door grensbewakings- en douaneautoriteiten mogelijk maken, en verzoekt eveneens om een garantie dat er aan de grenzen van de EU geen personen zullen worden onderzocht;

13. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan ervoor te zorgen dat de handhaving van de ACTA-bepalingen – vooral die welke betrekking hebben op de handhavingsprocedures voor het auteursrecht in het digitale milieu – zich volledig richt naar letter en geest van het acquis communautaire en dat dit niet betekent dat "zelfreguleringsmaatregelen" buiten de sfeer van de democratische besluitvormingsprocessen om door particuliere bedrijven worden opgelegd; is van oordeel dat internetdienstverleners niet in zodanige mate aansprakelijk mogen zijn voor de gegevens die zij doorgeven of door middel van hun diensten beschikbaar stellen dat dit gepaard zou gaan met toezicht vooraf op of het filteren van dergelijke gegevens;
(bron: http://www.europarl.europ...010-0173+0+DOC+XML+V0//NL)

Als ik het dus goed begrijp mag er in dit verdrag niet komen te staan dat ze mijn laptop mogen doorzoeken aan een EU grens en dat de internet provider aansprakelijk kan zijn en/of moet filteren/monitoren.
Of heb ik het nu verkeerd gelezen?

[Reactie gewijzigd door devino op 10 maart 2010 20:40]

Erg lange zinnen ja. Wie wil ze even ontleden zoals dat vroeger op de havo moest? Even poging tot jip-en-janneke-vertaling, ondanks dat ik al de hele week wollige teksten aan het lezen ben:
12: Beste EC, kunt u ons vertellen wat er in ACTA staat over doorzoeken en in beslag nemen zonder uitspraak van de rechter, door de douane? En dan over de volgende dingen: laptop/mobiel/mp3-speler/ipod (apart genoemd!)/andere opslag. We willen ook graag de garantie dat er aan de grenzen van de EU geen personen zullen worden onderzocht.
13: Beste Commissie en Raad, willen jullie ervoor zorgen dat er in de ACTA niet komt te staan dat 'zelfreguleringsmaatregelen' door particuliere bedrijven worden opgelegd, i.p.v. via democratische processen? En dan in het bijzonder met betrekking tot handhaving in het digitale milieu. Volgens mij bedoelen ze dat particulieren als brein geen regels mogen introduceren. Met 'aquis communautaire' denk ik dat ze bedoelen dat het binnen de grondwet en andere verdragen moet passen: http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_nl.htm
Het tweede gedeelte gaat over ISP's: Wij vinden dat ISP's niet aansprakelijk mogen zijn voor de gegevens die zij doorsturen naar hun klanten, en dus geen toezichthouder mogen worden of gegevens moeten filteren.

Zo ongeveer de inhoud van 90% van de reacties op tweakers over de vorige ACTA-berichten. Eindelijk heeft er iemand opgelet d:)b

[Reactie gewijzigd door MBV op 10 maart 2010 21:08]

Vraag me eigenlijk af wie tegen de resolutie gestemd heeft en vooral waarom. Het lijkt me voor elke democraat toch echt onwenselijk dat een "regering" (de commisie in dit geval) afspraken maakt zonder dat het parlement dat net als taak heeft die regering te controleren op de hoogte te houden.
Vraag me eigenlijk af wie tegen de resolutie gestemd heeft en vooral waarom. Het lijkt me voor elke democraat toch echt onwenselijk dat een "regering" (de commisie in dit geval) afspraken maakt zonder dat het parlement dat net als taak heeft die regering te controleren op de hoogte te houden.
Ik heb het even gecheckt--je kan namelijk gewoon de "minutes" van de vergadering inzien, hier. De tegenstemmers zijn:

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass, Nuttall
NI: Bontes, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

EFD is ironisch genoeg de "Europe of freedom and democracy Group", NI zijn de onafhankelijken. Uitsplitsen op nationale partij levert het volgende op.

Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass, Nuttall en Sinclaire zijn van de Britse Independence Party, dat zijn conservatieve eurosceptici.

Bontes, Stassen en Van der Stoep zijn van de... Partij voor de Vrijheid. Jawel, drie van de dertien mensen die tegen meer transparantie en meer democratie hebben gestemd zijn Nederlanders, en wel uit de koker van Geert Wilders.

Grappig dat Gepetto net iemand ervan beschuldigd heeft er de PVV bij te halen ook als het onderwerp daar niets mee te maken heeft. Het onderwerp heeft er dus juist alles mee te maken.
Diezelfde Stassen zegt in Webwereld:
“Als een dossier achter gesloten deuren bekokstoofd wordt, dan gaan bij mijn fractie alle alarmbellen rinkelen. ACTA is zo´n dossier”, zegt PVV-Europarlementariër Laurence Stassen in haar bijdrage. “Deze keer is nog niet eens bekend wat er uit die Europese keuken komt. Het Europees Parlement moet dus een mening te hebben over iets wat nog geheim in de keuken staat. Kan het gekker? Dit is een volstrekt minachten van het Parlement en de burger.”

“Mijn fractie staat voor volstrekte openheid van zaken en is fel gekant tegen het criminaliseren van de burger. ACTA kweekt een cultuur van stiekem toezicht en verdachtmaking. De Staat kijkt mee!”, poneert ze tijdens het debat. “Wat ons betreft wordt die hele stinkende en geheime keuken gesloten en hangt men een bord op de deur: 'Gesloten wegens overtreding van de regels.'”
Ze staat voor openheid, ze is tegen ACTA en stemt tegen de resolutie? WTF?
De PVV vertegenwoordiger van onderwijs kan ook geen elevator pitch geven wanneer dat gevraagd wordt in de 2e kamer. Het enige wat eruit komt wanneer om de 5 speerpunten qua onderwijs van de PVV uit het PVV-lid komt is gestamel. Ik verbaas me wat dat betreft nergens meer over, hooguit dat er mensen zijn die op de PVV stemmen.

[Reactie gewijzigd door MBV op 11 maart 2010 00:44]

Staat geloof ik nu onder de stemmen voorbehouden om te wijzigen (p31)
http://www.europarl.europ...OC+PDF+V0//EN&language=EN

CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS - CORRECTIONS ET INTENTIONS
+ Daniël van der Stoep, ssLaurence J.A.J. Stassen, Louis Bontes
0 Marielle Gallo

Ze hebben geloof ik 2 weken om het te wijzigen

Dus zoals de Englsen zeggen: schijf je locale partijlid. (oh wacht, die heeft de PVV niet :-P )
Raar dat de eurosceptici vrolijk voor het acta-verdrag stemmen 8)7

Aan de andere kant: door nu geen openheid te geven wordt het dadelijk heel makkelijk om het verdrag af te schaffen, als er nu openheid komt zal het worden aangepast zodat het acceptabel is voor een meerderheid. Soort van omgekeerde psychologie.

offtopic:
Je krijgt een lintje van me, helaas kan ik je geen +3 geven :)
Ze stemmen niet voor een actaverdrag, maar tegen openheid van zaken van het actaverdrag. Daar ging de stemming namelijk over. Het actaverdrag is nog niet aan het EP voorgelegd.
Dus wacht even .. ze stemmen tegen openheid over het ACTA-verdrag .. terwijl ze tegen het verdrag zelf zijn..
En jij vind dit logisch?


Ik neem aan dat openheid nooit een slecht idee is, het geeft je extra mogelijkheden om het af te knallen!
De stemming zal wel omgeven zijn met zoveel ambtelijk gezwets dat deze 13 leden geen idee hadden wat ze moesten stemmen 8)7

Wel een hele goede beslissing, in het geheim dit soort verdragen afsluiten druist in tegen alles wat een democratie zou moeten betekenen, zeker met dit soort vergaande beslissingen over onze privacy.
Anoniem: 112442
@Distael10 maart 2010 13:14
De stemming zal wel omgeven zijn met zoveel ambtelijk gezwets dat deze 13 leden geen idee hadden wat ze moesten stemmen 8)7
Of de media industrie als belang hadden ipv de burgers in de EU.

Ik heb wat gezocht maar ik kan nergens vinden wie de 13 stemmen uitbrachten? Welke partij/personen?

Als iemand dat weet, ik zou heel blij zijn met deze informatie, om te begrijpen welke partij dat dit is.
Zodat daar rekening mee kan houden voor de volgende EU verkiezingen.
Votes zijn blijkbaar nog niet beschikbaar op de site: Hier vind je een overzicht van de plenaire zitting, maar de links met de votes staan er (nog) niet.
Als je het tabje van gisteren kijkt, zie je links naar PDF documenten met een volledige lijst van de stemmingen. Dus ik vermoed dat die van vandaag nog niet klaar zijn.

Edit: dan toch gevonden, blijkbaar zit het bij de minutes: hier

Tegen: 13 stuks
EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass, Nuttall
NI: Bontes, Sinclaire, Stassen, van der Stoep
Onthouding 16 stuks
EFD: Borghezio, Fontana, Provera, Rossi, Salvini, Scotta', Speroni, de Villiers
GUE/NGL: Angourakis, Toussas, Triantaphyllides
NI: Brons, Dodds, Griffin
PPE: Ponga
S&D: Moreira

[Reactie gewijzigd door DonJoe op 10 maart 2010 19:23]

Ter verheldering, Bontes, Stassen en van der Stoep zijn van de PVV,

Ik zou zeggen, lekker op geert stemmen, dan komt het allemaal goed met de vrijheid.... :'(

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 10 maart 2010 21:26]

Europe of Freedom and Democracy...
not?
Ik geloof dat dit soort stemmingen openbaar zijn, maar ik kan het ook niet vinden. (Toch staan in de kranten en kieswijzers regelmatig lijsten met hoe partijen gestemt hebben op voorstellen)

Het voorstel en de amendementen zelf zijn wel vindbaar:
http://www.europarl.europ...gistre/simpleSearch.faces
zoek op ACTA
Of het is gewoon politiek: hunnie stemt voor dus ik stem tegen, geen idee waar t over gaat verder.
In dit geval lijkt me dat niet van toepassing aangezien de commissie "de regering" geen meerderheid vertegenwoordigd in het parlement. Een goed systeem dat beter parlementaire controle toelaat.
Dat is dan nóg een reden om namen en rugnummers te noemen.
natuurlijk wel. ik wil weten op welke naam ik volgende keer mijn stem zet, zodat hij namens zijn kiezers een keuze kan maken. als ik niet weet wat hij of zij stemt, dan laat ik hem of haar ook niet voor mij stemmen. in-directe democratie heet dat.
Dat is precies wat ik zeg.
waarom word jij relevant gemod en ik irrelevant, terwijl we hetzelfde zeggen?
Anoniem: 40104
@Distael10 maart 2010 13:08
Of het waren Fransozen die per definitie het tegenovergestelde van de rest van de wereld vinden. :+

Of 13 leden die al 'beloond' waren door de entertainment industrie voorstanders van het verdrag.

Dat het te krankzinnig voor woorden is dat er in het 'geheim' over zo'n gevoelig onderwerp word onderhandeld lijkt me verder duidelijk. Helaas jammer dat de VS hun economie belangrijker vinden dan de mensenrechten van praktisch iedere Europeaan.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 40104 op 10 maart 2010 13:11]

We kunnen morgen denk ik wel zien wie de tegenstemmers waren :
http://www.epvote.eu/index.php
Dat klinkt inderdaad wel erg aannemelijk ja.
Van de 646 mensen zijn er 13 die er geen bal van snappen? |:( Lijkt me dat deze mensen daar dan niet thuis horen...

Mar goed het zal wel iets anders zitten en deze mensen zullen waarschijnlijk mensen zijn die er van overtuigt zijn dat het gepeupel niets hoeft te weten over het geen er besproken wordt, ze snappen er toch niets van of iets in die richting.

Dat het eindelijk eens duidelijk wordt wat die idiote yanks ons nu weer op willen dringen is een heel erg goed idee maar ik vrees dat er erg weinig aan te doen zal zijn. Uit eindelijk is er de EU die gewoon ja zal zeggen in ruil voor de een of andere handels afspraak met de VS waar alleen een paar rijke industrielen in Europa iets aan hebben en we moeten er gewoon aan geloven. 3-strikes begin er maar eens mee in de VS zo niet lazer dan op met die belachelijke censuur die de entertainment industrie ons op wil dringen.
Wie weet kan de EU zich toch eens nuttig maken en de VS met een fijne middel vinger en een schop onder de kont weer terug naar huis sturen.
Lijkt me dat deze mensen daar dan niet thuis horen...
En waarom niet? Misschien hebben ze van andere zaken wel heel veel verstand. Je kan niet van elke parlementariër verwachten dat hij alles weet van ieder onderwerp, zeker niet als het om technische dingen gaat.

Zelfde probleem dat speelt indien een rechter uitspraak moet doen over dergelijke zaken. Alleen kan een rechter een aantal deskundigen op een bepaald gebied inroepen, maar zelfs dan blijft het soms nog moeilijk om zelf een goed en objectief oordeel te vellen. In geval van een uitspraak is vervolgens ook nog mogelijk in hoger beroep te gaan, met een stemming is dat niet het geval.
Zo technisch is deze zaak niet ;)

Een parlementarier (of willekeurige politicus) hoeft inderdaad niet overal kennis van te hebben. Waar hij wel kennis over moet hebben is de rechtsgang. En het is hier (voor de meeste) duidelijk dat deze niet (goed) gediend wordt.

Dat ze tegen stemmen, geeft aan dat ze wel een mening hierover hebben. Anders kun je je stem onthouden (niet stemmen/blanco stemmen).
Je kan niet van elke parlementariër verwachten dat hij alles weet van ieder onderwerp, zeker niet als het om technische dingen gaat.
De commissie is wettelijk verplicht om het parlement in te lichten. Dit hebben ze niet gedaan. Dat lijkt me reden genoeg voor de parlementariërs om zich er kwaad over te maken en openheid te eisen. De inhoud van de onderhandelingen doet er dan niet eens toe. Waarom die dertien het prima vinden dat de commissie de wet overtreedt door het parlement in het duister te houden is me dan ook een raadsel.
je moet kunnen verwachten dat mensen met authoriteit zich ervan verzekeren over de juiste informatie te beschikken als zij een beslissing nemen. ik snap dat er soms snel een knoop moet worden doorgehakt, maar kunnen of willen ze dat vaak niet dan horen ze niet in een machtspositie thuis
Buiten (zoals eerder vermeld) er bepaalde partijen zijn die door personen geleid worden die er belang bij hebben dat er een strenge copyrightwetgeving komt zijn er ook nog die partijen die simpelweg tegen ALLES stemmen, je vindt die ook terug in de landelijke parlementen: ze zitten op hun gat (als ze al komen), brengen nooit een voorstel in, stellen nooit vragen en als ze eens een stemmen uitbrengen (als ze er al zijn) is het meestal "nee". En uiteraard een lekker loon krijgen van de staat.
Inderdaad er zitten partijen in het euro parlement die tegen het bestaan van het parlement zijn, er is een Britse partij en natuurlijk ook de PVV die dat standpunt aanhangen. Als die uit puberaal recalcitrant gedrag overal tegen stemmen.

[Reactie gewijzigd door mashell op 10 maart 2010 16:03]

Dat soort ambtenaren laten mijn bloed koken.
Het erge is nog dat het niet eens echte ambtenaren zijn... Het zijn vertegenwoordigers, ze vertegenwoordigen jou en mij, daar betalen we ze ook voor.
En we kiezen ze zelf ...
Dit is inderdaad een hele goede vraag. Ik ben ook enigsinds verbaasd dat de journalistiek deze mensen niet meteen voor een camera om uitleg heeft gevraagd.

Overheid en journalistiek zijn, voor een open, vrije democratie, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De reden voor deze 13 mensen om liever in het geniep afspraken te maken zonder de juiste democratische organen te willen informeren, is iets waar ik nu juist extreem benieuwd naar ben. Want zoiets druist natuurlijk regelrecht in tegen het democratisch grondbeginsel.

Om ook maar de schijn van corruptie of dubbele belangen uit te sluiten, zouden deze mensen zich het best publiekelijk moeten verantwoorden voor hun 'mening'.

[Reactie gewijzigd door tofus op 10 maart 2010 13:03]

nee, die 13 mensen hebben een NDA getekend.
verder helemaal met je eens, als je het idee dat we in een "open democratie" leven loslaat vallen gebeurtenissen als deze vrij makkelijk te verklaren.
Onvoorstelbaar hoe mensen er in allerlei fora op internet er toch steeds weer in slagen om Wilders of de PVV bij een discussie te betrekken, zelfs als het topic er (zoals hier dus) er totaal niks mee te maken heeft. |:(
Onvoorstelbaar hoe mensen er in allerlei fora op internet er toch steeds weer in slagen om Wilders of de PVV bij een discussie te betrekken
Het lijkt wel een aangepaste versie van Godwin's Law. :p
En jij toont aan dat we geen aangepaste versie nodig hebben.
Wilders en de PVV zijn een beetje de iPhone en Apple van de dagelijkse politiek...
De PVV is destijds toch Europa ingestemd?
Even zoeken: http://www.pvv-europa.nl/ bingo :)
Nooit meer wat van gehoord trouwens, maar das niet zo verbazingwekkend.
Anyway, idd offtopic.
Niet zozeer off-topic hoor. Van de 13 tegenstemmers komen er 10 uit de UK en 3 uit Nederland. En wie zijn de Nederlandse tegenstemmers? Ja hoor, alle 3 PVV.

http://votewatch.eu/cx_vo...valoare&id_act=456&vers=2

Lijkt mij een prima onderwerp van discussie over de Nederlandse vertegenwoordiging bij de stemming waar het artikel over gaat. Ongeacht de redenering van de partij schaam ik me in ieder geval voor de inbreng van de PVV in deze stemming.
Best apart eigelijk, afaik wordt de EC gekozen door het EP, maar ze worden niet altijd op de hoogte gesteld van de voorgang/inhoud van lopende zaken? (Acta onderhandeling lopen neem ik aan al voor december 2009).

Vraag me af of dit uberhaubt interessant is, 'meer openheid' is per definitie geen garantie tot geen 'geheime onderhandelingen' doen.

Wel benieuwd hoe ze 'namaakartikelen' gaan omschrijven, vaak is dat gezeur met patent-rechten en copyright schending, zoals toen met de hi-phone latere Meizo M8, wanneer spreek je over namaak en wanneer over een 'goedkoop alternatief dat toevallig lijkt op een ander luxer model'.
afaik wordt de EC gekozen door het EP
Nope, het hoofd vd Commisie wordt aangewezen door het European Council, en de overige leden worden aangewezen in overleg tussen het Council en het door hen aangewezen hoofd. Het Council bestaat uit de staatshoofden van de landen die lid zijn vd EU.
De ACTA is idd een akkoord waar al enkele jaren over onderhandeld word. Maar hier word 1 van de sterke punten van het verdrag van Lissabon getoond waarbij het EP meer acties kan ondernemen tegen de EC.

Openheid in een democratie is belangrijk. Uiteindelijk moet de regelgeving wel goedgekeurd worden door diegene die verkozen zijn en dan is het ook belangrijk om te weten hoe deze tot stand is gekomen. Verder zal het ervoor zorgen dat men achteraf niet met een beschuldigende vinger naar de tegenpartij kan wijzen en zeggen dat zij ervoor gezorgd hebben dat die passage er in zit.

De belangrijkste omschrijving van een namaakartikel is een artikel dat verkocht word als was het het echte artikel. Neem bijv. namaakkleding of handtassen maar ook namaakgeneesmiddelen bijvoorbeeld.
Openheid in een democratie is belangrijk. Uiteindelijk moet de regelgeving wel goedgekeurd worden door diegene die verkozen zijn en dan is het ook belangrijk om te weten hoe deze tot stand is gekomen.
Daarnaast is het ook belangrijk dat ook andere belanghebben naast die uit het bedrijfsleven, bvb vakbonden, invloed hebben op de besluitvorming.
De belangrijkste omschrijving van een namaakartikel is een artikel dat verkocht word als was het het echte artikel.
Daarom is het zo'n onzin om van iedereen het download-gedrag te volgen, ipv daar in te grijpen waar aanwijzingen zijn van handel in illegaal gecopieerde films e.d.

Als het voorgestelde beleid mbt downloaden zou worden toegepast op overige namaakartikelen, dan zou iedere burger op straat moeten worden gevolgd om te zien of die misschien ergens een namaak Rolex koopt.
Anoniem: 241040
@SinergyX10 maart 2010 12:53
Afaik word de EC benoemd door de regeringen van de lidstaten en dan effectief aangesteld dooe het EP. Dit betekend dat als in land A in de lokale regering de socialisten aan de macht zijn maar hun bewoners liberaal hebben gestemd voor het EP (zal weliswaar niet vaak zijn) er TOCH socialisten naar de commisie worden gestuurd door dat land (die dan de steun krijgen van de andere socialistische EP'ers).

Dat is ook wat de hele EC zo ondemocratisch maakt en waarom het belangerijk was dat Lissabon er kwam: dat verdrag geeft immers meer gezag aan 'verkozenen' ipv 'benoemden'
Je kunt het ook positiever zien: doordat hiermee gecreeerd wordt dat het EP en het EC tegenpolen van elkaar zijn qua politieke kleur, zorg je er voor dat er minder tot geen achterkamertjes politiek wordt gedaan. Het is geen 'old boys' netwerkje per slot van. Wat wel zo zou zijn als zowel EP als EC liberaal of socialstisch of whatever zouden zijn.

Het houdt de boel in balans zeg maar. (alleen het maakt het proces wel moeizamer en daardoor duurder)

Bovendien gaat het niet altijd op. Kijk naar Neelie Kroes? Die komt uit het VVD kamp, maar iedereen vond haar zo goed dat ze door het CDA/CU/PVDA (inmiddels demisionair) kabinet voor weer een termijn naar voren is geschoven. Ze hadden er ook een CDA'er neer kunnen planten. (als grootste partij binnen de voormalige coalitie).

[Reactie gewijzigd door arjankoole op 10 maart 2010 15:36]

En dat waren ze ook van plan, tot Neelie Kroes de publiciteit zocht.
De commissie kan wel targets consolideren en afspraken maken, maar het parlement moet zijn goedkeuring geven. Normaliter gaat dat vlekkeloos, maar bij dit onderwerp speelt de actualiteit en achterban. Het europees parlement heeft überhaupt de laatste tijd een idee van zelfstandigheid ontwikkeld, interessante trend, en dan zorgt gebrek aan "interne openheid" wel vaker voor of frictie, of potentieel voor stemmingmakerij.
Sinds 1 december 2009 is het verdrag van Lissabon van kracht.
Dankzij dit verdrag heeft het EP op veel meer terreinen de bevoegdheid om ideeen van de commissie te blokkeren (voorheen hadden ze veelal alleen adviesrecht).
Vorige maand zagen we dat ook al bij het afschieten vna het SWIFT akkoord, door het EP. Het EP is inderdaad flink aan de weg aan het timmeren,nu ze deze beveogdheden hebben.
Je opmerking klopt dus, maar er is geen sprake van een trend, maar dit komt dankzij de "herziene"europese grondwet :)
De grondwet is niet herzien, vraag maar aan Balkenende. Het is een aanvullend verdrag o.i.d. :')
Geheimhouding is niet per definitie slecht. Het kan misschien verstrekkende gevolgen hebben wanneer de voorstellen nu al naar buiten komen. De ervaring leert echter dat wanneer de EC met de US aan het onderhandelen is dat we er vaak bekaaid vanaf komen. In dit geval kan ik me dus goed voorstellen dat het EP hier openheid van zake opeist.
Based on results is scepsis de goede houding in dezen. In de VS is het stemgedrag van volksvertegenwoordigers te vaak zwaar beïnvloed door twijfelachtige lobbyisten.

Ons daar dan door laten leiden lijkt me een slecht plan.

Als de EC zonder transparantie voor het EP beslissingen neemt en dergelijke verdragen met grote impact voor de burger tekent, zal dat ongetwijfeld niet in het voordeel van de Europese burger zijn.

Gek eigenlijk dat je scepsis met een c schrijft, als het uit het Grieks stamt. Dat zou dan met een k moeten zijn... :?

[Reactie gewijzigd door Ramzzz op 10 maart 2010 13:48]

Volgens het parlement is er sinds 1 december 2009, toen het Verdrag van Lissabon in werking trad, een wettelijke verplichting om het Europees Parlement in te lichten als de Europese Commissie onderhandelt over internationale verdragen.
Ze hebben dus helemaal geen keuze om het geheim te houden voor het parlement of niet. Het had dus ook nooit mogen gebeuren dat het parlement hier niets vanaf wist.
Gelukkig hebben we dan ook nog het EP, die net zoals pas met de Swift deal, even een andere boodschap afgeeft, ondanks enorme druk vanuit de USA.
Het kan misschien verstrekkende gevolgen hebben wanneer de voorstellen nu al naar buiten komen.
Openbaarheid van Bestuur is één vd pijlers van democratie. Uitzonderingen daarop mbt nationale veiligheid zijn al problematisch genoeg, maar voordat dat het opzij wordt gezet vanwege commerciele belangen zal er toch een beter argument moeten zijn dan "misschien".

Historisch gezien is het veel waarschijnlijker dat het verstrekkende gevolgen zal hebben als eea wél in het geheim wordt onderhandeld.
Is dat niet ergens in te zien wie tegen heeft gestemd??
Waarschijnlijk morgen op de Europarl site. Kon momenteel nog niets daar vinden behalve de resultaten van gisteren.
(Beetje dubbelop, maar de vraag wordt vaak en op verschillende plaatsen gesteld. Zie mijn posts hierboven: de Britse Independence Party en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid zijn de enigen die tegen hebben gestemd.)
Wie bepaalt nu uiteindelijk wat er gebeurd met dit verdrag? Moet het Europees parlement hier nog later over stemmen, of kan de Europese Commissie dergelijke afspraken ineens tot wet maken zonder tussenkomst van anderen?

Dat laatste lijkt me zeer kwalijk, want dit zal dan lang niet de enige keer worden. Verder is het ook hoogst opmerkelijk dat deze mensen het gevoel hebben dat ze alleen kunnen bereiken wat ze willen door het geheim te houden. Alsof ze niet willen dat anderen er inspraak in krijgen. Ergens moet dan dus niet kloppen.
Weet niet hoe het voor Lissabon zat, maar op dit moment kan het EP zulke verdragen gewoon blokkeren, zij moeten er uiteindelijk over stemmen. Neemt niet weg dat zelfs al keurt het EP dit verdrag af dat er nog altijd nationale overheden zijn die het wel kunnen goedkeuren.
Wie bepaalt nu uiteindelijk wat er gebeurd met dit verdrag? Moet het Europees parlement hier nog later over stemmen, of kan de Europese Commissie dergelijke afspraken ineens tot wet maken zonder tussenkomst van anderen?
Zo erg is het gelukkig nog net niet (leden vd EC worden niet gekozen), maar wetsvoorstellen gaan wel net zo lang heen en weer tussen de Commissie en het Parlement totdat de Commissie het er mee eens is. Het wel democratisch gekozen Parlement heeft dus relatief weinig invloed.
Hele goede zaak! Heb nooit begrepen waarom deze onderhandelingen in het geheim plaats zouden moeten vinden, het lijkt me dat ze uiteindelijk toch openbaar zullen moeten worden. Go europarlement!
Ik kan me wel voorstellen dat teveel media aandacht en openheid niet altijd de onderhandelingen dient. Het wordt een stuk moeilijker om extreme ideeën te bespreken aangezien dit direct de media ingestuurd wordt.

Openheid is goed, maar zolang er op het einde van al die gesprekken het parlement nog steeds nee kan zeggen dan zie ik het probleem niet al te veel. Ik bedoel, ze kunnen dan naderhand toch controleren en sturen en zelfs afwijzen? Ik gok dat dit vooral voor EU kenmerkende macht wedstrijd is. In plaats dat ze zich druk maken over belangrijke zaken zijn ze alleen druk meer en meer macht naar zich toe te trekken....
Ik kan me wel voorstellen dat teveel media aandacht en openheid niet altijd de onderhandelingen dient.
Dat kan ik me ook voorstellen, als de onderhandelingen gaan over iets dat tegen het belang vd meerderheid vd bevolking is. Maar daarom hebben we nou juist een democratie, en een Wet Openbaarheid van Bestuur.
In plaats dat ze zich druk maken over belangrijke zaken zijn ze alleen druk meer en meer macht naar zich toe te trekken
Als zelfs de onderhandelingen over het ACTA verdrag niet belangrijk zijn genoeg, wat dan wel?
Anoniem: 349635
10 maart 2010 23:37
Voor wie het wilt weten, 3 van de 13 tegen stemmen waren van de PVV. De andere 10 kwamen van 10 Britten van de European Liberty and Freedom Group. Allebei vrijheid in de naam, nogal pikant detail lijkt mij zo.

http://www.votewatch.eu/c...valoare&id_act=456&vers=2

Echter op de website van de Pirate Party staat echter dat er 10 tegenstemmen zijn, enkel die van de Britten. http://www.pirateparty.or...rs-ukip-named-and-shamed/

Welke nu klopt weet ik niet, maar het zou wel ernstig zijn wanneer de PVV serieus tegen heeft gestemd.
Staat op de pirateparty website: "UPDATE: 3 Netherlands MEPs have changed their vote, leaving UKIP as the ONLY party that supports ACTA. "
Anoniem: 349635
@MBV11 maart 2010 03:24
A oke,

Bedankt.
Anoniem: 229719
@MBV12 maart 2010 14:09
Verbaast mij niets. Eerst stemmen ze eerlijk, naar hun gading en beleid, en als ze dan dreigen zieltjes te verliezen veranderen ze meteen in engeltjes. Wat ziet menig Nederlander toch in de PVV?
Degenen die lobbyen voor de muziek- en filmindustrie, dus waars. de rechtste hoek. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de italiaanse fractie, van Berlusconi, tegen heeft gestemd. Berlusconi heeft al meerdere malen bewezen tegen democratische begrippen te zijn als vrijheid van meningsuiting, onpartijdigheid en voor dingen als nepotisme en corruptie.

Tel daar bij op dat hij zo'n beetje het complete media apparaat bezit in Italie en je bent klaar.

[Reactie gewijzigd door Tha_Butcha op 10 maart 2010 12:46]

Nee, de partij van Berlusconi (die in het Europees parlement tot de centrum-rechtse Europese Volkspartij behoren, samen met onder andere ons CDA, het Duiste CDU/CSU, en de Belgische CDH en CD&V) heeft netjes voor gestemd. De enigen die tegen stemden (zie hierboven) waren de Britse Independence Party en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV).

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee