Huisregels

Welkom bij de Tweakers-community. Met meer dan 500.000 geregistreerde leden en duizenden actieve bezoekers per dag, zijn huisregels nodig om het voor iedereen leuk en veilig te houden. De algemene regels zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, die leidend zijn. Wat niet in de lijst staat, is niet automatisch toegestaan. Neem bij twijfel vooraf even contact op met een crewlid; we helpen graag.

De Tweakers-crew heeft het laatste woord over de interpretatie van de regels en kan zo nodig tijdelijk beleid instellen, bestaand beleid wijzigen of uitzonderingen op de regels maken.

Gebruiksregels

Over het algemeen verwachten we dat iedere bezoeker zijn of haar gezonde verstand gebruikt en respect toont voor anderen. We tolereren geen kwetsende uitlatingen tegenover andere bezoekers, crewleden of medewerkers. Ook uitlokkend gedrag, trollen, drammen en andere zaken die de sfeer verpesten, rekenen we daartoe.

Op Tweakers worden naast technologie ook gevoelige en/of beladen (maatschappelijke) onderwerpen behandeld. Hierbij is het belangrijk dat je voorzichtig omgaat met de inhoud en als je je mening geeft, deze netjes en onderbouwd onder woorden brengt. We zijn er allen voor verantwoordelijk om samen de community prettig en veilig te houden. Iedereen komt tenslotte op Tweakers voor zijn of haar plezier en dat willen we graag zo houden. Dus:

1. Gebruik je gezonde verstand.
2. Voer een respectvolle discussie.
3. Schrijf duidelijk leesbare zinnen.
4. Wees vriendelijk en behulpzaam.
5. Blijf bij het onderwerp.
6. Geen reclame of promotie.
7. Houd je aan de wet.
8. Volg de forumetiquette.

Toelichting

1. We willen niet voor iedere denkbare situatie een regel opstellen. Het doel van de regels is site en forum vriendelijk, informatief en toegankelijk te houden. Houd dat in gedachten en denk na voordat je een bericht, productervaring of shopervaring plaatst.

2. We verwachten dat deelnemers aan discussies elkaars mening respecteren en discussie voeren met onderbouwing en argumentatie. 'Trollen', ofwel berichten plaatsen om boze reacties en/of ruzies uit te lokken, wordt niet getolereerd. Hetzelfde geldt voor 'flamen' ofwel het moedwillig aanvallen of beledigen van andere bezoekers, personeel of crewleden. We gaan ervan uit dat bezoekers op een serieuze wijze vragen stellen en antwoorden geven. Dat houdt ook in dat je bij het vragen om hulp voldoende informatie aanlevert en zelf bijdraagt aan het vinden van de oplossing.

3. We verwachten dat je de moeite neemt om een leesbaar bericht te maken en dat je leestekens gebruikt. Daarnaast is de voertaal van Tweakers Nederlands. Engelse posts worden gedoogd, maar het is niet de bedoeling dat dit de boventoon gaat voeren. Voorbeeld: een vraag in het Engels stellen mag, mits Nederlandse antwoorden dan ook geaccepteerd zijn.

4. Vriendelijkheid en behulpzaamheid hebben we hoog in het vaandel en dat willen we in je taalgebruik terugzien. Gebruik dus geen scheldwoorden en blijf beleefd. Of je nu gelijk hebt of niet, gelijk krijgen is geen vanzelfsprekend recht. Respecteer dus ook de mening van een ander, ook al ben je het niet met elkaar eens. Schrijf je een post vanuit emotie, lees hem dan even terug en vraag je af of je dat in een fysieke ontmoeting ook zou zeggen.

5. Discussies moeten, als er sprake is van een specifieke (vraag)stelling, bij het onderwerp blijven. Een gerelateerd onderwerp verkennen is prima, maar de discussie kapen met een vergelijkbare, maar andere (vraag)stelling of op andere wijze van het onderwerp afdwalen, is niet de bedoeling.

6. Berichten plaatsen met reclame of promotie als doel is niet toegestaan, tenzij er in een bepaald forum een uitzondering geldt. Neem bij twijfel contact op met de crew voordat je post. Voorbeelden van wat niet is toegestaan, staan hieronder, maar let op dat dit slechts ter illustratie is:

  • het promoten van zaken zoals een website of interesses
  • referrals
  • enquêtes
  • inkoopacties

Een link naar een persoonlijke website mag in je signature of profielpagina. Iets te koop aanbieden kan in Vraag & Aanbod.

7. Het aanzetten tot, aanmoedigen van en blijk geven van illegale activiteit zijn nadrukkelijk verboden op Tweakers. Berichten over het verkrijgen of beschikbaar stellen van illegale kopieën van software, muziek en films worden verwijderd en kunnen leiden tot een ban. Het downloaden van muziek en films is sinds april 2014 illegaal in Nederland. Ook het kraken van beveiligingen is niet legaal. Neem bij grijs gebied eerst even contact met ons op.

8. Voor vragen, hulp, discussies en meer hebben we het forum, waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Mocht je toch iets met iemand individueel willen bespreken, dan kun je die persoon een direct message (DM) sturen. Stel je vragen op één plaats (niet op meer plaatsen) en gebruik niet andermans topic als je een soortgelijke vraag hebt. Krijg je geen reacties op je topic, dan mag je daarin minimaal één dag later reageren om hem weer omhoog te krijgen in de topiclijst.

Rapporteren

Zie je iets wat tegen onze huisregels en/of Algemene Voorwaarden ingaat? Ga niet zelf de discussie aan, maar rapporteer het aan ons. Dit kun je via de desbetreffende post of reactie doen door bovenaan het bericht op de knop ‘Rapporteer’ te klikken. Je krijgt dan een tekstveld te zien waarin je de reden van jouw melding kunt toelichten. Deze komt vervolgens terecht in het overzicht van de crew, die actie zal ondernemen als dat nodig wordt geacht. Zie je iets wat met spoed opgepakt moet worden, plaats dan een bericht in Schop een Modje voor een zo snel mogelijke reactie.

Sancties

Berichten die duidelijk in strijd zijn met de huisregels, worden gemodereerd of verwijderd. Tweakers streeft een open, vrije discussie na en is als bedrijf en eigenaar van de site verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle onderdelen ervan. Sancties zijn dus altijd ter beoordeling van de crew en niet van de gebruikers. Hieronder geven we toelichting op hoe we te werk gaan.

Het streven is discussies openlijk te modereren. Bij overtreding van de regels zal een moderator in eerste instantie een bericht aanpassen door middel van een 'modbreak', herkenbaar aan de blauwe tekst, waarin de overtreding wordt gesignaleerd en verzocht wordt om herhaling te voorkomen. Zo zijn alle bezoekers op de hoogte en zich (weer) bewust van de desbetreffende regel. Neem bij vragen over de moderatie even contact op via een DM met de moderator in kwestie.

Als een bericht zo kwalijk is dat het ernstig afbreuk doet aan het karakter van de site en de kwaliteit van de discussie, kan het zonder nadere publieke toelichting worden verwijderd. De schrijver van het bericht krijgt een waarschuwing. Als een bezoeker ook na een waarschuwing de regels negeert, wordt hem of haar de toegang tot Tweakers ontzegd.

Ontzegging van de toegang kan afhankelijk van de overtreding enige dagen tot enige weken duren of voor onbepaalde tijd zijn. Ontzegging voor onbepaalde tijd vindt alleen plaats bij ernstige overtreding van de regels, en bij herhaalde overtreding na een eerdere, tijdelijke ontzegging. Het is niet toegestaan een nieuw account aan te maken na het ontvangen van een ban. Als een gebruiker de toegang is ontzegd en ontdekt wordt dat er een nieuw account is aangemaakt, volgen aanvullende maatregelen.

Geband

Bij het uitdelen van een ban wordt een e-mail verstuurd naar het mailadres dat in het profiel staat. Hierin staan de reden van de ban en instructies om na het aflopen van de banperiode een unban aan te vragen. We raden aan deze e-mail goed te bewaren en mee te sturen bij de aanvraag van een unban. Mocht je de e-mail onverhoopt zijn kwijtgeraakt, neem dan contact op met gathering@tweakers.net. Deze mogelijkheid geldt ook voor bans voor onbepaalde tijd, mits er een goede onderbouwing wordt meegegeven. Om in de tussentijd toch Tweakers te kunnen lezen, is uitloggen de oplossing.

Niet eens met de ban? In dat geval kun je via e-mail contact opnemen met de desbetreffende moderator of zijn/haar admin. Kom je er met de moderator en/of diens admin niet uit, dan kun je een beroep doen op het team van bemiddelaars via bemiddelaar@tweakers.net. Dit team bestaat uit mensen die deel uitmaken van de crew, maar bij conflicten een second opinion kunnen geven. De beslissingen van het bemiddelteam zijn bindend voor crew en bezoekers. Geschillen rondom sancties binnen V&A, de Pricewatch en Bedrijfsaccounts zijn uitgesloten van bemiddeling.

Deze huisregels zijn voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2022.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True