Privacybeleid

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Tweakers. Tweakers is onderdeel van DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “ DPG Media”). DPG Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

DPG Media kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

DPG Media maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je Tweakers bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de website kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt, als je een e-mail aan ons stuurt of op een andere manier informatie aan ons verstrekt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam
 • geboortedatum
 • contactgegevens
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan DPG Media verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy- en het cookiebeleid heeft gelezen.

Als je er van overtuigd bent dat DPG Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@tweakers.net zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Tweakers houdt bijvoorbeeld niet individueel bij vanaf welke website je komt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers vanaf een bepaalde website komt. Enkel als je hiervoor toestemming geeft, gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de websites hebt bezocht om de relevantie van advertenties en vacatures die aan jou getoond worden als je Tweakers bezoekt te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Tweakers verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan je te verlenen en om je in staat te stellen je ervaringen over producten en winkels te delen via bijvoorbeeld het Forum, Vraag & Aanbod, Pricewatch, Shopreview, Productreview en Jobs;
 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Websites;
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
 • om doelgroep en bijpassend gebruik van de website te kunnen definiëren;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij we kunnen bijhouden of je deze opent;
 • om fraude en misbruik te voorkomen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • om op basis van jouw bijdrage op Tweakers een karmaprofiel op te stellen;
 • indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).

Gegevensverstrekking aan derden

Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: DPG Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Ontvangers

Tweakers publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de websites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

Tweakers zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij. In dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat je de keuze hebt deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. DPG Media is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is DPG Media niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Tweakers maakt gebruik van online technologieën, zoals cookies en scripts, die het mogelijk maken om het gebruiksgemak van onze website te vergroten en onze diensten zo interessant mogelijk te maken. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden geanonimiseerd na een periode van 5 jaar. Voorafgaand aan de verwijdering van het account informeert Tweakers je hierover per e-mail. Indien je naar aanleiding van de e-mail geen actie onderneemt, zal het account worden geanonimiseerd. Als je wil dat je account ook na een periode van vijf jaar inactiviteit door Tweakers bewaard wordt, kun je daar toestemming voor geven. In dat geval zal je na vijf jaar inactiviteit geen e-mail ontvangen over het anonimiseren van je account. Je toestemming voor het bewaren van je account blijft geldig tot het moment dat je je toestemming intrekt. Indien je je toestemming intrekt zal Tweakers je account alsnog anonimiseren. Het intrekken van je toestemming kan eenvoudig via je account of door een e-mail te sturen naar info@tweakers.net.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot DPG Media richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een email sturen naar: privacy@tweakers.net

DPG Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DPG Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DPG Media de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DPG Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Direct Messages

Tweakers biedt Direct Messages (kortweg: DM) aan, een systeem waarmee geregistreerde bezoekers elkaar via de website rechtstreeks een berichtje kunnen sturen. Direct Messages zijn in basis zichtbaar voor de geadresseerde(n) in de DM-discussie.

Alle deelnemers hebben ook de mogelijkheid om nieuwe deelnemers aan de DM-discussie toe te voegen, waarmee de volledige berichtenreeks ook voor de nieuwe deelnemer zichtbaar wordt. Er kunnen maximaal 10 deelnemers aan een DM-discussie worden toegevoegd.

Berichten worden, net als de gewone forumdiscussies, ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Bij misbruik van het DM-systeem of vermoeden van ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, oplichting, enz). kan een selecte groep beheerders van Tweakers de betreffende DM boxen inzien.

Adblockers

Wij kijken of onze bezoekers gebruik maken van adblockers, waarmee advertenties op onze websites worden gedetecteerd en geblokkeerd. Dit doen we met zogenaamde adblockdetectiescripts. Als we vervolgens een adblocker detecteren, vragen we je onze advertenties niet te blokkeren. Doe je dit wel dan zullen wij je bepaalde content niet laten zien. Tweakers is namelijk deels afhankelijk van advertentie-inkomsten. Bovendien maken wij geen gebruik van third-party tracking, juist omdat wij privacy hoog in het vaandel hebben. Het gebruik van adblockdetectiescripts valt onder de reikwijdte van de Telecommunicatiewet, het verbod op het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur (ook wel de cookiebepaling genoemd). Maar omdat de wijze van verwerking, waarbij gegevens niet geassocieerd worden met de gebruiker, weinig tot geen gevolgen heeft voor de privacy van de bezoeker, hoeven we hiervoor geen toestemming te vragen.

Project No More Leaks

Tweakers heeft een samenwerking met de nationale politie om je te kunnen informeren over de mogelijkheid dat jouw e-mailadres is betrokken bij een datalek van een derde partij. Tweakers en de politie proberen hierdoor misbruik van inloggegevens tegen te gaan. Tweakers ontvangt in dit kader gehashte e-mailadressen die de politie rechtmatig heeft verkregen in het kader van haar opsporingsbevoegdheid om te controleren of de gehashte e-mailadressen overeenkomen met e-mailadressen van onze accounthouders. In het geval dat jouw e-mailadres mogelijk betrokken is bij een datalek zal je van ons een verzoek krijgen om je wachtwoord te wijzigen of om andere gegevens te gebruiken. Meer over No More Leaks: https://www.politie.nl/onderwerpen/no-more-leaks.html

Data Protection Office

Voor vragen of klachten over jouw gegevens en de bescherming van jouw privacy kun je contact opnemen met de Data Protection Office van DPG Media via privacy@dpgmedia.nl.

Vragen of klachten

Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met de klantenservice van DPG Media of een bericht sturen aan privacy@dpgmedia.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2023.