Europarlement stemt voor auteursrechtrichtlijn met 'uploadfilters' en 'linktaks'

Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire zitting in Straatsburg ingestemd met het voorstel voor de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn. Dat betekent dat het veelbekritiseerde artikel 13, dat tot uploadfilters gaat leiden, van kracht wordt. Hetzelfde geldt voor het artikel over de 'linktaks'.

Tijdens de zitting in het parlement hebben in totaal 658 parlementariërs hun stem uitgebracht. Daarvan waren er 348 voorstemmen, 274 tegenstemmen en 36 onthoudingen. Daarmee is de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn een feit. Deze zal binnen enkele maanden officieel gepubliceerd worden, waarna de EU-lidstaten in principe twee jaar de tijd krijgen om de regels in te voeren in de vorm van eigen, nationale wetgeving. Dat betekent dat de regels uit de richtlijn waarschijnlijk rond de zomer van 2021 van kracht zullen zijn in de EU. Dinsdag publiceerde Tweakers een nieuw achtergrondverhaal over de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn.

Criticus van het eerste uur, de Duitse Europarlementariër Julia Reda van de Piratenpartij, noemt het een 'zwarte dag voor de internetvrijheid'. Ze is een van de grootste tegenstanders van de EU-auteursrechtrichtlijn en beklaagde zich direct na de stemming over het feit dat het parlement weigerde om amendementen te overwegen. Dat voorstel om wijzigingen te mogen indienen werd met een meerderheid van slechts vijf stemmen verworpen.

Nederland heeft als lid van de Raad van Ministers tijdens het afgelopen wetgevingsproces geprobeerd om de richtlijn tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Een definitieve lijst met wie er precies voor of tegen de richtlijn heeft gestemd, is inmiddels beschikbaar. Daaruit blijkt dat onder meer de leden van SP hun stem onthouden hebben en dat bijvoorbeeld de leden van D66, VVD, PvdA en GroenLinks tegen hebben gestemd. De Europarlementariërs van het CDA hebben voor de richtlijn gestemd.

Het voormalige artikel 13 van de EU-auteursrechtrichtlijn, dat in de recentste versie onder artikel 17 is geschaard, betekent dat platforms zoals YouTube, Facebook en Pinterest aansprakelijk zijn voor eventuele geschonden auteursrechten van rechthebbenden, in het geval dat gebruikers op deze platforms zonder toestemming beschermd materiaal uploaden. Aangezien de verwachting is dat het verkrijgen van licenties hiervoor in de praktijk bijna onmogelijk zal zijn, rest platforms weinig anders dan het instellen van uploadfilters. Deze regeling is overigens alleen van toepassing op platforms zoals YouTube, waarbij het bieden van de mogelijkheid aan gebruikers om content te uploaden of streamen een hoofddoel is.

Daarnaast komt er met de vernieuwde auteursrechtrichtlijn een artikel waarmee nieuwsuitgevers boven op het bestaande auteursrecht nog een extra recht krijgen om perspublicaties op internet te beschermen. Dit artikel is veelal aangeduid met de term 'linktaks'. Op grond van dit artikel mogen derden pas perspublicaties of delen daarvan gebruiken nadat ze hiervoor een licentie hebben verkregen. Hyperlinks, losse woorden, zeer korte fragmenten en particulier, niet-commercieel gebruik van perspublicaties door individuen zijn uitgezonderd. Voor de rest zal er betaald moeten worden voor bijvoorbeeld snippets van nieuwspublicaties, iets wat volgens critici de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie onder druk zal zetten. De regeling is bedoeld om bijvoorbeeld Google meer te laten betalen voor zijn Google News-dienst, al zullen kleinere, concurrerende diensten het hierdoor ook lastig kunnen krijgen.

Het voorstel voor de EU-auteursrechtrichtlijn kwam er uiteindelijk nadat Duitsland en Frankrijk een compromis hadden bereikt. Door toedoen van Duitsland kwam er een beperkte uitzonderingsregeling voor kleine platforms. De steun van Duitsland is overigens merkwaardig, omdat in het huidige Duitse regeerakkoord staat dat het instellen van uploadfilters wordt afgewezen. De Duitse krant FAZ heeft onlangs sterke aanwijzingen gevonden dat Duitsland heeft ingestemd met de door Frankrijk gewenste auteursrechtrichtlijn, in ruil voor Franse steun voor Nord Stream 2, een gasproject waarbij Russisch gas naar Europa komt.

Door Joris Jansen

Redacteur

26-03-2019 • 13:09

592 Linkedin

Lees meer

Reacties (592)

592
548
237
35
3
217
Wijzig sortering
Reactie Bits of Freedom

Europees Parlement stemt voor #artikel13. En nu?

Elke upload van je gescand en gekeurd door een commercieel bedrijf: daar heeft een meerderheid van het Europees Parlement zojuist haar handtekening onder gezet. De wetgever heeft daarmee het maatschappelijk belang van een open internet ondergeschikt gemaakt aan de belangen van grote bedrijven en tussenpartijen.


Vandaag is gestemd op een nieuwe wet voor het regelen van auteursrecht. Het controversiële #artikel13 is daar onderdeel van. Hiermee worden platforms verantwoordelijk voor wat jij uploadt en moeten ze voorkomen dat je iets plaatst dat tegen de regels is. Dat kunnen ze alleen maar doen door het gebruik van uploadfilters. Maar die uploadfilters maken veel fouten en blokkeren ook heel veel content onterecht. Op dit voorstel kwam dan ook enorm veel kritiek. Helaas heeft vandaag een meerderheid toch voor gestemd.
De consequenties

Deze regels zijn niet meteen van kracht. Ze moeten eerst worden vertaald naar nationale wetgeving. De Nederlandse regering moet de regels dus eerst nog overnemen in onze eigen wetboeken. Dat zal nog wel een paar jaar duren, zo is de verwachting.

Wat we nu wel al met zekerheid kunnen zeggen, is dat alleen de grootste platforms aan deze wet zullen kunnen voldoen. Denk aan Facebook of Google. De rest zal de software om te filteren inkopen bij die grote platforms. Dit geeft de toch al dominante platforms alleen maar nog meer macht. Dat is om een aantal redenen heel slecht:

Het wordt alleen maar moeilijker voor bedrijven om de dominante positie van de grote platformen te bevechten. Dat is slecht voor innovatie en jij hebt straks nog minder om te kiezen.
Onafhankelijke makers zoals muzikanten en vloggers hebben straks nog maar één of slechts een paar platforms waar ze hun werk op kwijt kunnen. Dat is slecht voor hun vrijheid en het verzwakt hun onderhandelingspositie.
Jouw uitingsvrijheid wordt gigantisch ingeperkt.
Het is een enorme aanslag op het publieke debat.

Publiek debat onder commerciële voorwaarden

Dat laatste lichten we graag even toe.

Een gezond publiek debat is noodzakelijk voor een sterke democratie. Daarom is het belangrijk dat we in alle vrijheid informatie kunnen uitwisselen. Dat we kunnen discussiëren over urgente onderwerpen. Het publieke debat speelt zich tegenwoordig grotendeels online af, op de websites van commerciële partijen. Niches daargelaten, zijn het eigenlijk slechts drie bedrijven waar we gebruik van maken om informatie te verzenden en ontvangen: Facebook, Google en Twitter.

We hebben in het verleden al gezien hoe deze platforms onze vrijheid van meningsuiting beperken. Dat gebeurt op verschillende manieren. Soms komt het "gewoon" omdat het financiële gewin van het bedrijf prioriteit krijgt over een maatschappelijk belang. Soms komt het doordat mensen of organisaties misbruik maken van de functionaliteit van de platforms om content te censureren. Soms blokkeren of verbergen de platforms content of accounts in opdracht van overheden of andere derde partijen. Alleen het afgelopen jaar al hebben we gezien hoe dat informatie en debat heeft beperkt op het gebied van seksWe mogen niet meer praten over seks op Facebook, intimiteit, identiteit, het recht op abortusBetrouwbare medische informatie over abortus gecensureerd en de verschrikkelijke oorlog in JemenUitgehongerde kinderen vormen risico voor Facebook..

En dan hebben we het nog niet gehad over de macht van deze platforms om bepaalde discussies of perspectieven juist te vergroten. Of over de veel subtielere manieren waarop ze ons gedrag kunnen sturen. Kort gezegd: die paar grote techbedrijven hebben heel veel macht en dat is iets om ons zorgen over te maken.

Dat vinden beleidsmakers ook. Die zeggen dat deze wet een poging is om de macht van de tech-giganten aan banden te leggen. Wordt dat doel ook bereikt? Absoluut niet. Het tegenovergestelde juist. De platformen krijgen hiermee groen licht om op gigantische schaal al onze communicatie te controleren. Om te bepalen wat we wel en niet zeggen. Dit gaat over zoveel meer dan mogelijke inbreuken op het auteursrecht. De grenzen van jouw vrijheid, en de grenzen van onze publieke debat, in handen van enkele Amerikaanse multinationals; dat is de situatie die hiermee (verder) wordt genormaliseerd.
Terzijde

De wet bevat nog een aantal interessante tegenstrijdigheden. Ten eerste: op dit moment is het zo dat platforms niet aansprakelijk zijn voor jouw content. In deze nieuwe wet staat zowel dat hier niets aan gaat veranderen (artikel 1), als dat platforms aansprakelijk worden (artikel 17). Dit betekent dat platforms zowel wél de nieuwe wet in acht moeten nemen, maar ook ruimte hebben om dat niet te doen. Ten tweede: op dit moment is het zo dat lidstaten zelf mogen bepalen welke uitzonderingen op het auteursrecht ze in hun wetten willen opnemen. In deze nieuwe wet staat zowel dat hier niets aan gaat veranderen (artikel 1), als dat uitzonderingen zoals parodie, citaten en pastiche in alle lidstaten uniform moeten worden vastgelegd en beschermd (artikel 17).
Kan het ook anders lopen?

Als we echt ons best doen kunnen we uit één ding hoop putten. En dat is dat dit zal leiden tot zo'n afbreuk van onze vrijheid van meningsuiting op de grote platforms, dat er op lange termijn veel meer kleine alternatieven zullen ontstaan. Platforms waar kleinere groepen gebruikers samenkomen rondom een thema, regio of behoefte. Een ecosysteem waarin er niet één of twee, maar wereldwijd vele honderden aanbieders zijn. Dat is beter voor gebruikers, beter voor het publieke debat, en beter voor innovatie.

Dát is waar de Europese Commissie in de eerste plaats op had moeten inzetten. In plaats daarvan zet zij de kwaliteit van onze communicatie, en het vertrouwen erin, op het spel. "Fingers crossed en hopen dat er iets goeds uit komt", dat is toch geen manier om wetten te schrijven?
Waar we naartoe moeten

We hebben visie nodig op hoe het digitale informatie ecosysteem er dan wél uit zou moeten zien. Bits of Freedoms uitgangspunten? We hebben veel verschillende aanbieders nodig, we moeten dominante diensten ter verantwoording kunnen roepen, en mensenrechten zoals onze vrijheid van meningsuiting, informatie, vergadering en vereniging moeten gewaarborgd worden. De afgelopen vijf jaar is er in Europa vanuit een economisch perspectief gewerkt aan de "Digital Single Market". Dat heeft mooie dingen opgeleverd, maar het is ook duidelijk dat we tegen de grenzen van deze puur economische bril aanlopen. Hoe nu verder?

bron: https://www.bitsoffreedom...emt-voor-artikel13-en-nu/
In de toekomst zal een reactie als deze dus niet zonder meer mogen. Iemand moet dan namelijk betalen voor het citaat dat zap8 hier geplaatst heeft, als het geen vrije licentie heeft. Dit moet Tweakers op voorhand controleren.

Om dit te bewerkstelligen, zal Tweakers.net de comment voordat deze geplaatst word moeten scannen op inbreukmakende text, oftewel "of die al elders op het internet voorkomt". Vervolgens moet Tweakers kijken of het een licentie heeft om de bron-text te citeren, en zoniet of Tweakers deze al dan niet kan/wil aanschaffen. In de tussentijd zal de comment niet geplaatst worden, en als Tweakers geen licentie heeft, zal hij in zijn geheel niet doorkomen.

Cru, he? :)

Edit// Voor de duidelijkheid, dit doelt op 'Artikel 11', aka de link-taks.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 26 maart 2019 15:50]

Is het wel van toepassing op websites waar het delen van content niet het hoofddoel is? Zie de quote van het artikel eerder op Tweakers:
Dat heeft ermee te maken dat de EU-wetgever vooral zijn pijlen op de grote jongens richt, waar de term uit artikel 13 ook op doelt. Het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal, door het bieden van de mogelijkheid aan gebruikers om content te uploaden of streamen, is op Tweakers namelijk geen hoofddoel, terwijl dat bij Facebook, YouTube en Pinterest bijvoorbeeld wel het geval is.
Of zit de crux in dat Artikel 13 zodanig is geformuleerd dat Tweakers tóch onder een content-sharing platform kan vallen, mocht de wetgeving dit niet afdekken? Mij lijkt dat websites als Tweakers hier niet onder vallen.

[Reactie gewijzigd door ikt op 26 maart 2019 15:40]

Tweakers valt onder de "grote jongens" (want Persgroep). En aangezien Tweakers érg weinig materiaal zelf produceert, is de bulk dus content van anderen: alle reacties, het hele forum, en zelfs de artikelen zijn overwegend werk van anderen.
Deze was ook meer gericht op 'artikel 11', de link-taks.
Gewoon een screenshot van het artikeltje plaatsen. Maar dan wel als kleine venster op een hoge resolutie afbeelding met andere venstertjes van websites eromheen. Dan is het namelijk fair-use.
Dus geen copy-paste maar een iframe zonder borders?
Valt een iframe niet onder herpublicatie. Hoe zit het ook alweer met embedding?
Heb je wel toestemming gevraagd alvorens dit te kopiëren en plakken en heb je wel toestemming gevraagd om een linkje te plaatsen...?

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 26 maart 2019 13:39]

...
Voorwaarden
De teksten en de vormgeving op deze website worden uitgebracht onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) Creative Commons licentie. Alles wat je wilt weten over deze licentie. Als je ons merk of onze huisstijl wilt gebruiken, of als je de teksten op onze website wil gebruiken onder andere voorwaarden dan die van de toepasselijke Creative Commons-licentie, neem dan contact met ons op, via info@bitsoffreedom.nl.
Creative Commons licentie
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie. Vrijwaring.
Je bent vrij om:

het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

[Reactie gewijzigd door eYaTed op 26 maart 2019 14:05]

Oh, maar je post dat op Tweakers, een site die door een bedrijf met een commercieel oogmerk uitgebaat wordt. Dat strookt dus al niet met die licentie...

Dat wordt nog leuk in de toekomst!
" of als je de teksten op onze website wil gebruiken"

"Ja, rechter, de tekst was niet eenduidig. Ik las de tekst als zijnde 'de teksten op hun website gebruiken', maar ik gebruikte de hun teksten op de tweakers website, en daar hingen geen voorwaarden aan"
Dat geldt niet voor Tweakers.
Ook al kunnen gebruikers op Tweakers zowel op het Forum als in de vorm van gebruikersreviews auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden, artikel 13 gaat niet over sites als Tweakers. Dat heeft ermee te maken dat de EU-wetgever vooral zijn pijlen op de grote jongens richt, waar de term uit artikel 13 ook op doelt.
Het commerciëel gebruik betekent dat je er geldt mee wilt verdienen. Tweakers verdient geldt via andere modellen. Moest tweakers dit zomaar hebben gekopiëerd dan kan dat zomaar niet, en dan nog vraag ik mij af, omdat de site publiekelijk beschikbaar is zonder abonnement en je niet moet betalen om het artikel te lezen.

Het gaat dus over grotere websites en de wildgroei aan videos op FB, YT en dergelijke waar merk x in slecht daglicht wordt voorgesteld en dat willen ze niet. Dus dag vrijheid want je kan geen persoonlijke review meer posten wat merk x niet graag heeft. Geen video commentaar geven op een boek, film, muziek, een bedrijf, ... Je zal dat nog wel kunnen doen in tekst op site x bv Tweakers, IMDB, daar komt geen (upload)filter te pas voor je comment..
Het gaat dus over grotere websites en de wildgroei aan videos op FB, YT en dergelijke waar merk x in slecht daglicht wordt voorgesteld en dat willen ze niet. Dus dag vrijheid want je kan geen persoonlijke review meer posten wat merk x niet graag heeft. Geen video commentaar geven op een boek, film, muziek, een bedrijf,
Maar dat mag juist wel, toch? Fair use, parodie en dergelijke, dat is nog steeds prima. Het grote struikelblok zit in de handhaving, waar die filter dus vandaan komt. Hoe weet (de filter van) YouTube dat mijn review fair use is? En, hoe kan ik het aanvechten als YouTube dit zo aanmerkt? Het wordt meer een probleem van het platform zelf, maar er is niks dat je verbiedt zulke content te uploaden.
In dit geval moet je kijken naar 'Artikel 11', betreffende de 'link-taks'. Die gaat ook op Tweakers gelden.
Artikel 11 (pagina 54) is "Protection of press publications concerning digital uses" en bovenste link mag wel degelijk gebruikt worden. Tweakers zal wel moeten scannen naar links, maar zap8 mag dat gebruiken geen probleem en Tweakers moet hiervoor geen taks betalen.
Indien Tweakers een artikel schrijft met een verwijzing en link naar een andere pers-site, dan ja zullen ze de taks moeten betalen.
Het is ingewikkeld en benieuwd wat Tweakers gaat doen, welke scan-tool zullen gebruiken, welke links worden standaard verbannen, wat met accounts dat de 'huisregels' overtreden, is dit het einde van url-shorteners, wordt Tweakers een verplichte betalende site als je een inlog-account hebt, .. ?
Tijd dus wat ze zelf ook een licentie op onze website zetten dat ander sites jouw site niet mogen scannen onder licentie.
b.v.
Het gebruikt van deze website valt onder de NOT FOR FREE TO USE licentie.
Indien u deze website opent/inleest met het doel van verzamelen van gegevens dient u een licentie af te nemen, commerciële instellingen en/overheidsorganen dienen een hele dure licentie af te nemen om deze site te openen/in te lezen.

Mag dit kan ook? Dan kunnen we welke website indexeer gaan laten betalen.
Een reactie van een gebruiker op Tweakers is geen winstoogmerk. Bij een licentie als deze valt article 11 en 13 buiten beeld, omdat je een licentie hebt op de content.
Is een video-reactie van een gebruiker op YouTube dan een winstoogmerk als de gebruiker deze niet monetariseert?
Kwestie van proefprocesjes voeren en jurisprudentie afwachten, naarmate de duidelijkheid nadert zal m.i. ook blijken dat de soep zo heet niet gegeten zal worden.
Ik denk dat het daar inderdaar op gaat uitdraaien. Hopelijk houden ze het in de praktijk een beetje redelijk...
En de licentie moet ook nog geregeld worden. Misschien wel in papieren vorm. Is goed voor PostNL.
De enige overtreding die ik zie is dat er niet gelinkt wordt naar de CC-licentie. Al is er een verzachtende omstandigheid: Bits of Freedom geeft zelf niet expliciet aan dat dit moet (en ik verwacht niet dat ze daar moeilijk over gaan doen).
Ben even verder gaan kijken op Bits of Freedom en dan zie je dat als wij iets uploaden dat we kunnen vragen aan Youtube of Google het toch vrij te geven als er geen auteursrecht opzit, schijnt ergens in artikel 13 verstopt te zitten.
Vervolgens een reactie dat de wet boven de algemene voorwaarden gaat, maar dat dat niet zo werkt.
(de reactie op de reactie)

Dan is het heel simpel: Nederland moet de wetgeving nog implementeren dus dan moeten ze gewoon zeggen dat die bedrijven dat niet in de algemene voorwaarden mogen opnemen, maar dat de wet boven zo'n regel gaat.
En Youtube gaat echt rekening houden met alle uitzonderingen die de afzonderlijke lidstaten toe gaan voegen. Ab-so-luut niet!

Ze volgen (voor de gebruikers) niet voor niets de DMCA niet, maar gebruiken hun eigen voorwaarden. De breoepsprocedure en bescherming tegen misbruik die in de DMCA zijn vastgelegd gelden daardoor niet.
Je kan gewoon een DMCA claim doen, daar moet Google op reageren, hoe dan ook.
Hmm. Dan moet ik daar nog eens naar op zoek gaan. Ik heb in ieder geval nog nooit gelezen over een bedrijf of individu die 'veroordeeld' is voor oneigenlijke DMCA claims.
even [ q ] verhaal [ / q ] (zonder spaties) om je quote ;-)
/offtopic


Dat is een beste copy / paste. Daar zal Tweakers wel voor moeten lappen binnenkort 8)7 :Y)
En de volgende stap is deze bedrijven een monsterboete geven omdat hun marktpositie te sterk is en ze daar gebruik/misbruik van maken...
Dus eigenlijk backfired dit behoorlijk in het gezicht van al die lui die hebben lopen zeiken voor strengere wetgeving ? Zij kunnen het dus straks maar op enkele platforms kwijt.
Was er buiten de EU politici nog iemand die het een goed idee vond dan?
Jazeker! Iedereen streamt gratis muziek via de grote platforms en de grote muziekproducenten willen natuurlijk geld winnen. Het probleem is, denk ik, dat de kleine garnalen (lees onbekende professionele muzikanten die wat meer bescheiden zijn, of te arm zijn om aan marketing te doen) nu hun content niet meer kwijt kunnen omdat youtube/facebook of andere platformen hen onbedoeld straffen met een uploadfilter.
Opzich kan dat met content id op youtube ook al.
Het wordt alleen maar moeilijker voor bedrijven om de dominante positie van de grote platformen te bevechten. Dat is slecht voor innovatie en jij hebt straks nog minder om te kiezen.
En dan krijgt Google weer een megaboete voor een monopolie
Een gezond publiek debat is noodzakelijk voor een sterke democratie. Daarom is het belangrijk dat we in alle vrijheid informatie kunnen uitwisselen. Dat we kunnen discussiëren over urgente onderwerpen. Het publieke debat speelt zich tegenwoordig grotendeels online af, op de websites van commerciële partijen. Niches daargelaten, zijn het eigenlijk slechts drie bedrijven waar we gebruik van maken om informatie te verzenden en ontvangen: Facebook, Google en Twitter.

We hebben in het verleden al gezien hoe deze platforms onze vrijheid van meningsuiting beperken. Dat gebeurt op verschillende manieren. Soms komt het "gewoon" omdat het financiële gewin van het bedrijf prioriteit krijgt over een maatschappelijk belang. Soms komt het doordat mensen of organisaties misbruik maken van de functionaliteit van de platforms om content te censureren. Soms blokkeren of verbergen de platforms content of accounts in opdracht van overheden of andere derde partijen. Alleen het afgelopen jaar al hebben we gezien hoe dat informatie en debat heeft beperkt op het gebied van seksWe mogen niet meer praten over seks op Facebook, intimiteit, identiteit, het recht op abortusBetrouwbare medische informatie over abortus gecensureerd en de verschrikkelijke oorlog in JemenUitgehongerde kinderen vormen risico voor Facebook..

En dan hebben we het nog niet gehad over de macht van deze platforms om bepaalde discussies of perspectieven juist te vergroten. Of over de veel subtielere manieren waarop ze ons gedrag kunnen sturen. Kort gezegd: die paar grote techbedrijven hebben heel veel macht en dat is iets om ons zorgen over te maken.
Vooropgesteld, ik ben het ook niet eens met deze richtlijn, maar dat stuk van Bits for Freedom is wat mij betreft ook te ver gezocht. Vooral die laatse zin uit mijn quote:die paar grote techbedrijven hebben heel veel macht en dat is iets om ons zorgen over te maken

Volgens mij moeten we ons meer zorgen maken dat er 10-tallen miljoenen mensen zijn die het blijkbaar nodig vinden om te zien hoe 1-of-ander huppelkutje een middeltje op d'r smoel smeert. Ik vind dat we ons meer druk moeten maken om het feit (volgens Bits of Freedom) dat het publieke debat (over allerlei maatschappelijke problemen) blijkbaar op internet wordt gevoerd. Tja, als je dat daar gaat doen, via commerciele partijen, dan is het niet gek dat er soms dingen worden gestuurd.

Mijn inziens ligt het probleem daarom ook niet bij grote techbedrijven, maar bij juiste educatie over wat het internet is en vooral niet is. En het gros van de mensen die vandaag worden beinvloed door die grote techbedrijven hebben daar nooit enige les over gehad.

Maar goed, uiteindelijk staan we denk ik aan de rand van een nieuw soort industriele revolutie en zal de toekomst ons leren waar we de juiste en verkeerde afslagen hebben genomen.
wat een stelletje ....

hier mijn reactie naar de betrokken parlementariërs die toch zo bezorgd waren en toch voor stemmen.

Beste

Hartelijk dank om uw bekommernis die u naar ons geuit heeft niet in rekening te houden en toch de vrijheid van meningsuiting en creativiteit te beknotten. Wij zullen er ook rekening mee houden in de volgende Europese verkiezingen.
De Duitse krant FAZ heeft onlangs sterke aanwijzingen gevonden dat Duitsland heeft ingestemd met de door Frankrijk gewenste auteursrechtrichtlijn, in ruil voor Franse steun voor Nord Stream 2, een gasproject waarbij Russisch gas naar Duitsland en Europa komt.

Lekker deze koehandel.
De Duitse krant FAZ heeft onlangs sterke aanwijzingen gevonden dat Duitsland heeft ingestemd met de door Frankrijk gewenste auteursrechtrichtlijn, in ruil voor Franse steun voor Nord Stream 2, een gasproject waarbij Russisch gas naar Duitsland en Europa komt.

Lekker deze koehandel.
Ik wil het toch even verdedigen. Dit is hoe politiek werkt. Het is onmogelijk om wetten te schrijven waar iedereen gelukkig mee is. Daarom worden dit soort deals gesloten waarin verschillende partijen één van hun wensen gedaan krijgen in ruil voor steun voor de wensen van anderen. Voor kleinere partijen is het vaak de enige manier om echt iets gedaan te krijgen. De Partij van de Dieren is daarmee in Nederland vrij succesvol, in ruil voor steun voor diervriendelijke wetten zijn die bereidt om op andere punten hun steun aan andere partijen te geven.

Als we dat niet hadden dan zou iedere wet een compromis moeten zijn en soms is er gewoon geen compromis. Een kerncentrale of oliepijpleiding bouw je wel of niet, een halve kerncentrale of pijp bouwen heeft geen zin. Op andere punten zullen partijen zichzelf gedwongen voelen om altijd tegen alle ideeen van andere partijen te zijn en alle details eindeloos uit te vergroten en overal dwars te liggen. Door deals waarin partijen elkaar steunen om hun eigen doelen te bereiken wordt voorkomen dat partijen moeilijk doen bij onderwerpen waar ze zelf geen belang bij hebben om lekker te scoren voor de camera. Als ze het niet belangrijk vinden kunnen ze er maar beter over zwijgen zodat ze het onderwerp als onderhandelingsmateriaal kunnen gebruiken om hun eigen doelen te bereiken.
Dit is niet hoe het zou moeten werken.
Op de eerste plaats zijn er meerdere landen (partijen) die belangen hebben en deze wet moeten invoeren.
Doordat Duitsland en Frankrijk in een achterkamertje handje-klap doen, wordt de invloed van de anderen volledig aan de kant geschoven. Bovendien is deze deal niet openbaar gedaan. Dit is alleen verdedigbaar als het op de eerste plaats transparant is en de partijen binnen de onderhandelingen ruim de bevolking vertegenwoordigen.
Noch Frankrijk, noch Duitsland vertegenwoordigen de meerderheid van de Europese bevolking, maar zetten de rest van de landen buiten spel via de achterkamertjes en voeren de druk op andere landen en Europarlementariërs op om dan maar akkoord te gaan, zie de o.a. SP Europarlementariërs.
Deze beslissing is niet alleen door Frankrijk en Duitsland genomen. Andere landen hebben ook ingestemd, er moet altijd een meerderheid voor zijn.
Ja, maar juist de kleinere landen waar onder Nederland behoord hebben nauwelijks een stem, in de regel zijn het Duitsland en Frankrijk die de dienst uitmaken: kijk maar naar de uitspraak over het pulsvissen, ook hier is het Frankrijk die het verbod er doordrukt om hun eigen vis industrie te beschermen, terwijl we hier in Nederland een veel diervriendelijke manier van vissen hebben uitgevonden, die ook nog eens het milieu minder schaadt.
Ach ja, het pulsvissen is ingevoerd onder het mom van 'onderzoek' op dezelfde manier waarop Japan de walvisstand 'onderzoekt'. Dan moet je niet raar opkijken als je de deksel op de neus krijgt.
Als Nederland had voorgesteld om netjes eerst de regels te veranderen was het misschien wel gelukt.
Ook dat is om van te walgen, evenals dit uploadfilter.. Gaat lekker in europa....
We zijn ook met minder mensen dan Duitsland en Frankrijk.
Vandaar dat we ook niet mee moeten doen aan een Europees systeem waarin invloed afhangt van inwoneraantal. Dat gaat je uitgedraaide poten kosten, hetgeen op zijn beurt weer spanningen, haat en extremisme veroorzaakt. Gewoon unanimiteit of consensus eisen.
Als het niet is gebaseerd op inwoneraantal, krijg je situaties als in de USA, waar de zittende president 3mln minder stemmen had dan zijn tegenstander. Waar stemmen van rural areas onevenredig hard doorwegen tov stemmen uit de steden. Gezien de huidige situatie aldaar niet echt wenselijk...
Orange Man Bad. Het systeem met kiesmannen is juist bedoeld om te zorgen dat rurale gebieden (of in de EU context, kleine landen als NL) ook voldoende invloed houden en zich enigszins evenredig vertegenwoordigd voelen door de regering. Als dat systeem er niet was, was de campagne ook heel anders gevoerd (lees: Met meer focus op de grote staten qua inwoners ipv het moeten spreiden van je campagne effort). Ook dan had die corrupte heks overigens verloren :)
Oh sorry.
Idd, ook in NL wint reactionair rechts aan terrein.
U weet waar reactionair voor staat, right?
Zeker.

Gelukkig worden er steeds meer mensen eindelijk wakker en groeit op zowel links als rechts (ik deel standpunten met beiden) de stem tegen de NWO-politiek van de kartelpartijen. Voor mij en velen met mij staan deze partijen voor het nieuwe fascisme waar de EU (en dus niet europa) het symbool bij uitstek voor is. Een politiek van openlijke censuur, machtscentralisatie, de belangen van grote bedrijven en lobbyisten (incl. enge clubjes als het Atlantic Council, (European) Council on Foreign Relations, Bilderberg, Davos, etc.)) ver boven de burger en het MKB stellen (de defacto definitie van Fascisme), het afschaffen en negeren van referenda, het intimideren, bedreigen en monddood maken van politieke tegenstanders door politiek aangestuurde clubjes als Antifa (net als in de jaren 30!), het misbruiken van NGO's en subsidiestromen om de eigen verborgen agenda te bevorderen, het keihard neerslaan van volksopstanden (Catalonië, Frankrijk) en daarover vervolgens nauwelijks berichten in de sterk gecentraliseerde propagandakanalen, het optuigen van een surveillance-staat waar men in de DDR jaloers op zou zijn geweest en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bovendien heb ik het dan alleen nog maar over zaken die aan de oppervlakte spelen en algemeen bekend zijn bij de massa. Begint er al een klein Osram-lampje te branden? :Y)

PS
Denk je nou echt dat je iemand overtuigd met een dergelijk Godwin-frame? Ik doe het hierboven expres ook even (maar dan gebaseerd op feiten), merk je nu hoe averechts dat werkt? Probeer het eens met argumenten ipv als een Mockingbird de lege frames na te kakelen die je op TV hoort.

[Reactie gewijzigd door RonJ op 27 maart 2019 12:04]

Deze beslissing is niet alleen door Frankrijk en Duitsland genomen. Andere landen hebben ook ingestemd
Dit was geen stemming van de Raad (waar landen moeten instemmen) maar van het Parlement (waar de verschillende partijen moeten instemmen).
Dat is eigenlijk meer waar ik op doel.
Compromissen en ruilhandel is er vaak en dat is ook politiek maar hier lijken maar 2 van de 27 landen van te profiteren. Wat krijgt NL of Spanje hiervoor terug?
Sorry, maar je reactie laat zien dat je niet weet hoe het Europees Parlement werkt.

Merkel en Macron kunnen wel een dealtje sluiten names Duitsland en Frankrijk, maar dit ging over de stemming in het Europees Parlement. Daar stemmen de parlementariers individueel. En net zoals de Nederlandse SP leden in het EP zich niets aantrekken van Rutte, zullen veel Duitse parlementariers in het EP zich ook niets aantrekken van Merkel.

Sterker nog, het EP is georganiseerd langs andere lijnen. Dat het CDA vóór stemt, is waarschijnlijk omdat ze met hun Christen-Democratische fractie meestemmen, en dus met de Duitse CDU van Merkel. De VVD en D'66 zijn aangesloten bij ALDE, de Europese liberalen, en die zijn tegen.
Correctie, ALDE was absoluut niet tegen, Verhofstadt zei zelfs dat de partijlijn voor was en discussie niet toegestaan. Onze fractieleden (van de VVD en D66) besloten tegen de partij in te gaan en tegen te stemmen.
Dat van de SP is een fout in het artikel. De SP heeft zich uiteindelijk onthouden van stemming:

https://juliareda.eu/wp-c...2019/03/copyrightvote.pdf (Mineur en de Jong staan bij onthoudingen)
Het grote probleem is dat we hier minder met algemene, of beter minder met overstijgende nationale, politiek belangen te maken, dan met grote landen (dus met veel zetel en invloed) binnen de EU die deals met elkaar maken vanwege juist nationaal politieke belangen. Merkel wil pijplijn Macron wil auteursrichtlijn dus even dealen en de boel is rond. Ironische is in dit geval dat ons land helemaal van het gas af gaat terwijl Merkel juist de Duitse belangen van gastoevoer zeker aan het stellen is.
Wij van het gas af... :D Eerst maar eens wachten op dat economisch en financieel haalbare plan, lijkt me. Vooralsnog is de hype voorbij en ligt er niets, en ik vraag me af of men bereid is hiervoor Rutte 3 te laten klappen. En met de recente FvD-winst kun je erop rekenen dat dit een heet hangijzer wordt.

Totdat ik in detail kan teruglezen wat de rekening en haalbaarheid wordt van het installeren van warmtepompen in mijn huis uit 1976 geloof ik er nog helemaal niets van. Ik denk dat we over X jaar gaan concluderen dat die klimaatgekte onderaan de streep alleen maar heeft geleid tot een verhoging van de gasprijs en dat we geen steek verder zijn.

Gruwelijk offtopic verder, maar het moest er even uit.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 26 maart 2019 14:20]

Ik denk dat we eerder de conclusie gaan trekken, waarom heeft men niks gedaan? Wie waren die asocialen?

Gas en olie is toch op een gegeven moment op. Jij denkt alleen maar over je eigen rekening. Je eigen koopkracht. Toekomstige generaties zitten met de lasten van ons gedrag.

[Reactie gewijzigd door TLLRS op 26 maart 2019 15:36]

Maak niet dezelfde fout die Duitsland maakte met hun energiewende. Bouw een kerncentrale ipv windmolenparken en zonnepanelenvelden. Waarom denk je dat ze nu zo graag die gaspijpleiding willen? Door duurzame energie, die niet consistent 24/7 kan leveren, moeten ze nu bruinkool verbranden om te kunnen voldoen aan de energievraag. Gas is vele malen minder schadelijk dan bruinkool.
Welnee. Ik ben het er helemaal mee eens dat we iets aan het klimaat moeten doen. Ik ben het niet eens met de manier en de schaal waarop het nu wordt ingezet. Van de een op de andere dag moest Nederland iets gaan doen. Ik mis een visie en een goede basis. Er wordt nu in een overlegstructuur wat bij elkaar gesprokkeld en wat denk je: iedereen is vooral bezig zijn eigen tuintje schoon te houden. De burger wordt in die mix ondervertegenwoordigd en trekt dus aan het kortste eind - tenzij we van ons laten horen. Wat wij nu gaan doen is dweilen met de kraan open. Dat is niet erg als je er financieel neutraal uitkomt, maar anders...

[Reactie gewijzigd door Vayra op 26 maart 2019 23:54]

Het zou vooral handig zijn als nieuwbouw en renovatie 'goed' worden gedaan. En ja, de handel wil natuurlijk gauw iederéén meteen aan een warmtepomp - maar dat is inderdaad gruwelijk duur.
Zolang er onvoldoende groene stroom is lijkt het me toch dweilen met de kraan open. Maar ja, ze 'moeten' nu wat omdat Shell en Gasunie natuurlijk beschermd moesten worden.
Zal Nederland als compromis dan ook maar aansluiten op Nord Stream 2? Dan zijn wij in elk geval verlost van de discussie of elke woning van het gas moet.
Daarnaast was dit nooit door Nldse parlement gekomen. Wat toch weer genoeg zegt over de toenemende macht van Brussel. Het grote probleem is dat de besluitvorming in de EU veel te ver af staat van de burgers.
Het is niet Brussel die bepaalt. Het zijn de lidstaten die samen tot een beslissing komen. Soms is dat positief, soms is dat negatief. Nederland heeft ook gewoon een stem in Brussel. Sterker nog, eens per 5 jaar mogen wij als burger stemmen om te bepalen wie er namens Nederland in het Europees Parlement komen.

Wat betreft "ver af van de burgers", we hebben in Nederland gemeentebestuur, provinciebestuur, waterschappen en tweede kamer waar we voor mogen stemmen. Zodra er landelijk verkiezingen voor gemeentebestuur en provinciebestuur zijn, is er alleen maar aandacht voor de poppetjes in de tweede kamer. Wat de fuck heb ik aan de mening van Rutte of Baudet als het om lokaal of provinciaal bestuur gaat? (sterker nog: in Groningen is massaal gestemd op een partij die door wil gaan met gaswinning).
Beter gezegd, dit is een onderwerp waar de lidstaten het eens moeten zijn (in de Raad), en óók de direct gekozen Parlementariers in het Parlement. Dit is niet zo'n heel controversieel onderwerp als we er hier van maken op Tweakers; de Raad heeft het dus met 27/28 goedgekeurd en het Parlement met 348/658
De beslissingen die de EU neemt zijn net zo goed een democratisch proces als wat bij ons in tweede en eerste kamer gebeurt. Ook daar heeft de burger niks te vertellen, ze mogen alleen eens per 4 jaar andere poppetjes aanwijzen.

Verder kan je de EU overal de schuld van geven, maar als je samen iets afspreekt moet je je daar ook aan houden.

Wat betreft armere landen armer door de euro... lijkt maar zo. Voorheen kon in die landen de lol niet op: door en door corrupt en als je geld nodig hebt druk je maar wat bij. Dat geld bijdrukken doet de EU overigens ook, daarom hebben we op dit moment geen rente op de spaarrekening en staat de hypotheekrente historisch laag. Maar om te zorgen dat we over 20 jaar niet nog steeds in dit tempo geld bijdrukken zijn er regels gesteld waar landen zich aan moeten houden.
De beslissingen die de EU neemt zijn net zo goed een democratisch proces als wat bij ons in tweede en eerste kamer gebeurt. Ook daar heeft de burger niks te vertellen, ze mogen alleen eens per 4 jaar andere poppetjes aanwijzen.

Verder kan je de EU overal de schuld van geven, maar als je samen iets afspreekt moet je je daar ook aan houden.

Wat betreft armere landen armer door de euro... lijkt maar zo. Voorheen kon in die landen de lol niet op: door en door corrupt en als je geld nodig hebt druk je maar wat bij. Dat geld bijdrukken doet de EU overigens ook, daarom hebben we op dit moment geen rente op de spaarrekening en staat de hypotheekrente historisch laag. Maar om te zorgen dat we over 20 jaar niet nog steeds in dit tempo geld bijdrukken zijn er regels gesteld waar landen zich aan moeten houden.
Is niet waar, anders had Forum voor Democratie (FvD) niet gewonnen met de Provinciale Statenverkiezingen.

En dat arme landen armer zijn geworden door de euro, is helemaal niet een fabel, ga maar is naar de landen die niet veel hebben, zo als Portugal of Polen of Griekenland of vele andere landen, die niet veel hebben, in Portugal hebben ze het slecht en niet bepaalt door corruptie, daar is de eten net zo duur als in Nederland, en daar is de gemiddelde loon €500,- per maand, Portugal loopt niks voor niks leeg, alle jongere gaan daar weg naar rijkere landen, en de meeste gaan nooit meer terug, dat is in vele landen die niet veel hebben het zelfde.
Dat is toch logisch? 500m vs 17m.
Het gaat niet om het blokkeren van websites. Websites/platforms moeten content gaan screenen voordat het geplaatst wordt op straffe van megaboetes. Daar helpt een VPN niet tegen.
Ik bedoel de toegang vanuit het EU naar een buitenlandse site.
Maakt niet uit. Ook als je een site via een VPN bezoekt moet die site zich aan de EU wetgeving houden.
Als een buiten Europese site schijt heeft aan de EU wetgeving gebeurt er niks totdat Brein of een ander misdaadsyndicaat een blokkade eist bij de rechter. Wat gezien het feit dat de in copyrights gespecialiseerde rechters gastdocent zijn bij diezelfde "belangbehartigers" geen enkel probleem is. Op dat moment wordt een VPN de enige remedie om kennis te nemen van niet gecensureerd nieuws.
Dat is toch precies wat er mis is met Europa. Dealtjes worden beklonken alsof het ruilhandel is. Daarmee niet gekeken naar de echte belangen en uitwerkingen van deze artikelen, wetten etc.

Dat politieke partijen compromissen sluiten over onderwerpen vind ik nog tot daar aan toe, maar als je een maatregel gaat inruilen voor steun aan een ander, hoor je niet in de politiek thuis. Want dan snap je het volgens mij niet goed.
Volgens mij komen onze regeerakkoorden ook voor een groot deel op die manier tot stand.
"maar we doen het al jaren zo" betekend nog niet dat het ook 'goed' is :+
Dat klopt, maar het verschil is dat je er niemand over hoord bij een regeerakkoord.
Dat is helemaal niet waar, de burger roept al tijden dat de verkiezingsuitslag en beloften niet worden nagekomen. Zelfs de samenstelling /verdeling van macht is vaak niet 1 op 1 te vertalen naar de stemmen.
Als je wilt dat verkiezingsbeloften allemaal worden nagekomen dan heb je een absolute meerderheid nodig. Van zodra je een coalitie op de been moet brengen moet je compromissen sluiten en wordt het onmogelijk je volledige programma uit te voeren. Als dat wel kon dan kan je namelijk even goed die partijen laten samensmelten want wat is het nut van 2 partijen met dezelfde agenda?
Te makkelijk. Soms worden als compromis soms echt foute besluiten genomen. Besluiten die weinig democratisch zijn omdat een kleine minderheid van de bevolking ze wil. Zo is democratie, ook in de Nederlandse vorm, nooit bedoeld. Het lijkt onderhand meer op een dictatuur van minderheden.
Dat begrijp ik ook volledig en ik vind persoonlijk de manier waarop het is ingericht heel erg goed, want het systeem zorgt altijd voor een gematigd(er) beleid en dan kom je al een stap dichterbij fact-based handelen. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Tegelijkertijd vind ik wel dat de volksvertegenwoordiging iets minder indirect kan. In die zin dat een gekozen premier geen verkeerd idee is, en een gekozen burgermeester. We zaniken over betrokkenheid bij de politiek, en dit is hét middel.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 26 maart 2019 23:58]

De internet zo als we die kunnen is nu voorbij, ze hebben Artikel 11 en 13 goed gestemd, 348 waren voor en 274 waren er maar tegen 8)7 |:(

Dat zo een klein machtige groep dit even lekker kunnen beslissen voor ALLE mensen in heel Europa, wat een walgelijk zooitje ;(

https://www.youtube.com/watch?v=J4DhecQQjdM
We hebben het hier over het afspraken maken om een regeerakkoord af te stemmen, niet over of deze ook daadwerkelijk word nageleeft. Beetje of topic.
Mee eens, maar het werd door de poster gepresenteerd alsof dit specifiek een probleem van de EU is.
Precies. ik ben tegen deze regelgeving. Maar dat dergelijke dingen gebeuren lijkt mij logisch.

Ik vind het alleen maar goed dat duidelijk is wat waarvoor geruild is.

De vraag die je je moet stellen is of de EU een besluit had moeten nemen over deze pijpleiding.
Dat is toch precies wat er mis is met Europa. Dealtjes worden beklonken alsof het ruilhandel is. Daarmee niet gekeken naar de echte belangen en uitwerkingen van deze artikelen, wetten etc.
Dat is hoe politiek werkt. Anti-Europees gezever over dat dit een Europees probleem is is pure onzin.
Nee, er zijn inderdaad vele andere redenen om tegen de EU te zijn.

Bijvoorbeeld: de euro is een mislukking die ons welvaart kost, het ridicule verhuiscircus naar Strassbourgh en de corruptie.
de euro is een mislukking die ons welvaart kost
Bron dat het ons welvaart kost?
het ridicule verhuiscircus naar Strassbourgh
Daar is zowat iedereen het mee eens behalve Frankrijk. Maar mooi voorbeeld van hoe landen hun individuele belangen keihard kunnen verdedigen in de EU, itt wat EU-haters altijd roepen.

Maar even over de kosten, en om die in eprspectief te plaatsen: de jaarlijkse kosten van de verhuis tussen Straatsburg en Brussel is ongeveer 1/3 van wat de Brexit al gekost heeft... elke week sinds het referendum tot september 2018. Anders gezegd: de directe kosten die Brexit tot nu toe met zich meebracht (nu, voor de BRexit, dus nog niet wat er dreigt te komen eens de Brexit daadwerkelijk doorgaat) zijn goed voor 159 jaar verhuizen tussen Brussel en Straatsburg.

Om maar even in perspectief te plaatsen van wat het uittreden uit de EU kost tegenover waar je over klaagt.
de corruptie
Kan je specifiek zijn? Het is enorm plat populistisch om gewoon te roepen "die politici, die zijn corrupt!". ik heb niet meteen de indruk dat het bij EU politici erger is dan bij politici op andere niveaus.

[Reactie gewijzigd door kiang op 26 maart 2019 16:38]

De Euro is een ‘one size fits none’ product;
https://www.cafeweltschme...uitink-en-jean-wanningen/
Daar is zowat iedereen het mee eens behalve Frankrijk. Maar mooi voorbeeld van hoe landen hun individuele belangen keihard kunnen verdedigen in de EU, itt wat EU-haters altijd roepen.
LOL! Dit gaat niet over gewone "belangen", maar om prestige, trots en nationalisme.
En verder zijn met name Frankrijk en Duitsland in staat om hun individuele belangen te verdedigen, en mag de rest tekenen bij het kruisje!

Brussel-Strassbourgh reizend circus:

https://bartstaes.be/nl-B...ten-londen-new-york/24577
Een onafhankelijke studie iov. de Europese groene fractie toont aan dat de maandelijkse verhuis tussen de EP-zetels Brussel en Straatsburg jaarlijks goed is voor een CO2-emissie van minstens 20.000 ton. Dat is te vergelijken met de totale CO2-uitstoot van 13.000 vluchten van Londen naar New York. Er was al langer geweten dat de extra financiële kosten van het maandelijks gependel 200 miljoen euro kost.
Dit reizend circus ondermijnt de geloofwaardigheid van de EU als die beweert de internationale koploper te willen zijn in het terugdringen van de emissie van broeikasgassen.
Waar te beginnen met de EU corruptie?
- de onkostenvergoedingen
https://www.google.com/am...-onkostenvergoeding%3famp

- EU asielagentschap is corrupt. https://www.nrc.nl/nieuws...tschap-in-gevaar-a2417280

- subsidies voor arme regio's corrupt
http://xandernieuws.punt....ptie-in-de-hand-te-werken

Eigenlijk staat internet vol met verslagen van verspilling, kleptomane EU-medewerkers en corrupte subsidieontvangers.

Nederland staat bovenaan op de lijst van minst corrupte landen.

https://www.google.com/am...ens-mondiale-waakhond.amp
LOL! Dit gaat niet over gewone "belangen", maar om prestige, trots en nationalisme.
Een EU instelling in je land hebben is een politiek belang, dat Frankrijk verdedigt, zoals elk EU land dat zou doen.

Zelfs de meest hard-line anti-EU landen zoals Polen, Hongarije, en het VK stemden consistent volgens de belangen van hun eigen land.
Lees nu je eigen tekst nog eens rustig door, en vraag je af of de EU zinvol is.

Ieder land zit er voor zichzelf, alleen heb je grote landen (Frankrijk en Duitsland die het voor het zeggen hebben) en kleine landen (zoals Nederland, de grootste netto betaler per persoon, dat geen bal te vertellen heeft).

Nederland is altijd de pineut. Neem laatst weer artikel 13, het pulsvissen en de ww-uitkeringen aan Polen.

Daarom moet de EU opgeheven worden en moeten we terug naar de EEG.
Nederland is altijd de pineut.
De rechtstreeks verkozen Nederlandse parlementsleden stemmen in meer dan 95% van de wetten in lijn met hoe de rest van het EP stemt. AKA: het is vrij uitzonderlijk dat er iets doorgaat (of wordt tegengehouden) zonder een Nederlandse meerderheid die het met die uitslag eens is.

Maar braak vooral meer onzin die Thierry je vertelt.

Oh, en Pulsvissen is echt een prachtig staaltje Nederlandse onzin-propaganda: de wetenschappelijke consensus is dat pulsvissen verschrikkelijk slecht is voor de fauna op de zeebodem, omdat pulsnetten itt sleepnetten geen enkele vis laten ontsnappen, waar klassieke methoden vooral de jongen achterlaten, die zo voor herpopulatie zorgen. Dan is het nog beter klassieke sleepnetten te gebruiken die weliswaar veel meer schade aan de fauna aanricht, er blijft tenminste nog genoeg over voor herpopulatie.
Alle marinebiologen zijn het ermee eens dat pulsvissen razendsnel de vispopulaties zal doen instorten. Daarom dat zowat alle EU-landen ook in lijn met het wetenschappelijk advies hebben gestemd om pulsvissen niet goed te keuren als nieuwe vismethode. Pulsvissen zat overigens enkel nog in de onderzoeksfase, en mocht niet commercieel ingezet worden zoals Nederland al deed.
Maar ja, de Nederlandse Telegrafen en ADs maken er natuurlijk weer van 'DE EU PEST ONS OMDAT WE ZO INNOVATIEF ZIJN!'.

Maar goed, als jij de conclusie van wetenschappelijk onderzoek wilt negeren omdat het je anti-EU complex lekker hard maakt, doe maar.

[Reactie gewijzigd door kiang op 28 maart 2019 12:35]

Je haalt wetenschappelijk onderzoek en politieke belangen door elkaar. Dat zijn twee verschillende zaken.

Echte wetenschappers, dus niet Franse boeren en milieubewegingen, zeggen juist dat pulsvisserij goed is voor de vis.

Maar belangrijker nog: dat er minder CO2 uitstoot is.

Laat je niks wijs maken door achterlijke Fransen die niet kunnen innoveren.

https://www.omroepzeeland...minder-slecht-dan-boomkor

"Vissterfte afgenomen
De onderzoekers van het ICES merken op dat sinds de eerste experimenten met de pulskorvisserij, in 2009, de vissterfte in de oceanen is afgenomen en de hoeveelheid voedsel voor platvissen is toegenomen. Bij de pulskorvisserij worden wordt er wel relatief minder schol gevangen, maar daar staat tegenover dat de vangsten van tong relatief hoger uitvallen.

Kabeljauw wel beschadigd
De onderzoekers hebben geen bewijzen gevonden dat de pulsvisserij leidt tot meer sterfte onder jonge vis. Ook zou er geen aantoonbare schade zijn aan de ongewervelde diersoorten die op en net boven de zeebodem leven. Een van de weinige vissen die volgens de onderzoekers wel meer beschadigd raken door de pulsvisserij is de kabeljauw, en dan met name de middelgrote. Maar dat heeft 'geen significant effect op de totale sterfte van kabeljauw in de oceanen' volgens het ICES."
Dat is hoe politiek werkt. Anti-Europees gezever over dat dit een Europees probleem is is pure onzin.
Dit is niet hoe politiek behoort te werken. Politiek bedrijven betekent wederzijds consensus opzoeken over bepaalde maatregelen. Het betekent water bij de wijn doen op sommige onderwerpen, in de hoop dat de wederpartij dat dan ook zal doen betr. andere onderwerpen.

Wat je hier ziet is dat de Duitse EPs uit Merkel's kampement hun stem inzake een zeer belangrijke kwestie die niet alleen de complete EU maar feitelijk de hele wereld raakt; verkocht hebben aan Frankrijk in ruil voor zekerheden/garanties over de stem van Franse EPs in zake een gas-pijpleiding die hoofdzakelijk slechts de belangen van Duitsland dient.

Dat is geen politiek; dat is ronduit omkoping.
Dit is niet hoe politiek behoort te werken. Politiek bedrijven betekent wederzijds consensus opzoeken over bepaalde maatregelen. Het betekent water bij de wijn doen op sommige onderwerpen, in de hoop dat de wederpartij dat dan ook zal doen betr. andere onderwerpen.
Leuk verhaal, maar je herhaalt gewoon wat ik zeg dat de realiteit is. Jij noemt het nu gewon 'consensus zoeken' en 'water bij de wijn doen', en de ander roeptoeterde nu net dat het koehandel is, maar je hebt het over exact dezelfde politieke verschijnselen: er worden deals gesloten over partijen heen.
Leuk verhaal, maar je herhaalt gewoon wat ik zeg dat de realiteit is. Jij noemt het nu gewon 'consensus zoeken' en 'water bij de wijn doen', en de ander roeptoeterde nu net dat het koehandel is, maar je hebt het over exact dezelfde politieke verschijnselen: er worden deals gesloten over partijen heen.
Er zit een significant verschil tussen.

Het één is meewerking verlenen om binnen een bepaalde kwestie samen tot een oplossing te komen; in de hoop dat de wederpartij daar op een later punt ook voor open staat

Het ander is ronduit een stem afgeven in ruil voor een zekerheid/garantie op een totaal ongerelateerd ander onderwerp. Een onderwerp wat niet eens dezelfde brede doelgroep in positieve zin dient of in negative zin raakt.
Anoniem: 181786
@loewie198426 maart 2019 13:26
Dat is toch precies wat er mis is met Europa. Dealtjes worden beklonken alsof het ruilhandel is.
Dat is geen EU probleem. Dit gebeurd namelijk ook op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit soort nou eenmaal hoe het werkt in een democratie waar geen enkele partij alleen een meerderheid heeft.
Als je een tweepartijenstelsel hebt, krijg je een regering die alles van de vorige regering weer terugdraait. Weet niet wat beter werkt.
idd. dat verschijnsel heet Politiek... and dat gebeurd op alle niveaus... Ik denk zelfs dat het binnen huishoudens gebeurd waarbij een afweging gemaakt moet worden...
Huis verbouwen of Verhuizen..... etc. Gewoon ouderwetse koehandel.
Dat politieke partijen compromissen sluiten over onderwerpen vind ik nog tot daar aan toe, maar als je een maatregel gaat inruilen voor steun aan een ander, hoor je niet in de politiek thuis. Want dan snap je het volgens mij niet goed.
Is dat niet inherent aan representatieve democratie?
Dat is toch precies wat er mis is met Europa. Dealtjes worden beklonken alsof het ruilhandel is.
niet mis met Europa, gewoon niet functionerende politiek, op gelijk welk niveau.
Iets wat verder wel geheel normaal is. Het is niks anders als hier onze kabinetsonderhandelingen bijvoorbeeld. Partijen geven hun steun aan standpunten waar ze eigenlijk niet dol op zijn, en in ruil ervoor krijgen standpunten die ze zelf belangrijker vinden steun van de ander.

Met de nieuwe Eerste Kamer zetels gaat hetzelfde gebeuren. Om door te kunnen regeren gaan ze steun nodig hebben van andere partijen in de Eerste Kamer, en die gaan die steun niet gratis geven. Dat het in dit geval gebeurd met iets waar wij niet blij mee zijn is vervelend, maar het hele concept is integraal onderdeel van onze politiek.

Overigens vraag ik me zelf wel af wat in de praktijk de gevolgen zijn. Dat het ongewenst is, is duidelijk. Maar volgens mij zijn nogal wat scenarios wel erg aan de pessimistische kant.
Voordelen:
Nieuws bureaus worden een beetje beter betaald...
Auteurs kunnen beter bepalen waar hun inhoud geplaatst mag worden...

Verder kan ik er niet zoveel voordelen in zien...,
Zoals altijd draait de wereld om geld. Vrijheid is niets waard. Nou ja het is heel veel waard, maar daar staan weinig mensen bij stil.
Echt vrij ben je toch niet. Want je moet werken tot 65 of een hoger leeftijd.
Het concept ‘werk’ is een voortvloeisel uit de evolutie van onze samenlevingen. Maar ook in de tijd dat je in een grot sliep op een dierenhuid moest je werken: Je moest op je eten jagen, wat eetbaars bij elkaar scharrelen of zelf wat verbouwen en beschermen. Als je helemaal niets deed, verzwakte je, en werd je vanzelf door iets opgegeten.

Door samen te werken hebben we veel van deze taken (verregaand) geprotocolleerd en is er zelfs overhead over deze taken ontstaan (zoals ICT hahaha). Met een eenvoudig systeem van een generiek ruilmiddel (geld) kunnen we de waarde van alles generaliseren, en zo ontstaat er weer een nieuw iets om op te jagen en te verzamelen.

Dus gewoon gaan werken, of genoeg bij elkaar scharrelen en genieten maar... ;)
Je bent niks verplicht hoor. Je kan ook prima tot je 50e werken of zelfs helemaal niet werken.
Haha en dan?
Jij ben niet vrij om ergens in een hutje op de hei te leven.
Als ik niet werk voor de huur dan gooit mijn huisbaas mij eruit.
Dan ga je op straat leven of je vraagt een bijstandsuitkering aan.
Nou goed, met een bijstandsuitkering willen ze ook van alles van je, maar dit zou je allemaal in theorie kunnen weigeren/negeren waardoor je gekort gaat worden maar alsnog net voldoende moeten hebben voor basisbehoeften.

Punt is dat je helemaal niks " moet ", als je wilt kun je al met pensioen gaan vanaf je 18e.
Zelfs als je op straat gaat leven, heb je nog kosten aan de verplichte zorgverzekering ;)
Dus ja, je moet op één of andere manier aan inkomsten zien te komen.
Op papier juist, in de praktijk is het zo dat een kale kip niet te plukken valt.
En verplichte werkkampen om je schuld af te lossen doet men hier niet aan ;)
Zolang je geen strafbare feiten pleegt doet men je niks, sterker nog, men kan niet eens de broodnodige hulp verplichten aan degenen die in zo'n situatie terecht komen.
Een bijstandsuitkering krijg je niet meer tegenwoordigm
En helemaal niet als een jonge man van 18 die heus wel kan werken.
Dan heet het "Wajong".
LOL. Wajong kom je tegenwoordig niet meer in tenzij je het denkniveau van een peuter hebt of vanaf je nek verlamd bent. Dat is sinds de nieuwe regels in 2015; dat jaar was het aantal toegekende uitkeringen slechts 1/10 van het jaar ervoor. Sowieso kom je er pas in als er geen enkele kans meer is om ooit nog te werken, als er verbetering mogelijk is, zelfs al zou dat jaren duren, klop je maar bij de gemeente aan. En laat je daar onder de 27 ook amper wat gedaan krijgen.
Ja maar het punt is dat als je niet werkt je onmogelijk goed kunt leven. Dus je moet wel werken om iets te hebben.
Dat is een consequentie maar je bent zeker niet verplicht te werken.
En je bent niet verplicht er te blijven wonen.
Dakloos worden is geen optie.
Waarom niet?

Waarom zou je een huis moeten krijgen als je niet wilt werken.
Ik denk dat je niet wilt weten hoeveel dat er zijn in Nederland...
Zoek een land waar ze je asiel willen bieden voor het onrecht dat je in Nederland aangedaan wordt, en dan kan je zelf vluchteling worden en genieten van alle voordelen die daarbij horen.

Vanuit mijn - weliswaar beperkte - ervaring met vluchtelingen, waar ik via mijn vrijwilligerswerk en andere zaken al eens mee in contact kom, kan ik zeggen dat de meesten onder hen gewoon mensen zijn als (jij en) ik, die wel willen werken en zich willen inzetten om mee te draaien in onze samenleving. Er worden vanuit de kant van de overheid/school veel kansen geboden om te integreren, en die grijpen ze ook.

Bij mijn kinderen in school zitten er wat jongeren die hier vrij recent aangekomen zijn en - meestal - na een jaar stoomcursus Nederlands kunnen meedraaien in het gewone onderwijs. Ik zie daar veel inzet en respect, zowel van de jongeren zelf als van de leerkrachten en ze worden ook bijna altijd goed aanvaard door de autochtone klasgenoten.
Ik moet er dan wel bij zeggen dat het hier om een school gaat met een overwegend autochtone groep leerlingen, waar je dus geen hoge concentratie aan migranten in de klassen hebt, wat volgens mij de integratie vergemakkelijkt.

Het is makkelijk om te oordelen over een situatie op basis van het 'nieuws' dat je via alle kanalen hoort. Vaak is het echter zo dat de negatieve verhalen in het nieuws komen, maar de positieve niet, waardoor men zeer snel een negatief beeld krijgt. Mijn eigen ervaringen zijn misschien bovengemiddeld positief, ik weet het niet, maar ik ben blij dat de inspanningen er zijn aan beide kanten. Ik vind dat we mensen die echt nood hebben aan hulp moeten helpen, zonder dat dat een blanco cheque mag zijn. We moeten hen de mogelijkheid bieden om mee te draaien in de samenleving en op eigen benen te staan, wat ook impliceert dat ze moeten werken voor hun geld eens ze daartoe in staat zijn.
Eigenlijk vind ik dat de regering ook om zijn eigen volk moet geven. Het volk staat zo ver van de regering. Kijk maar hoe er gestemd wordt bijvoorbeeld. Het zijn ook wel protest stemmen. Maar het laat toch zien dat mensen in Nederland helemaal geen vertrouwen hebben in de regering.
Dat moet helemaal niet. Daar kiezen veel mensen voor omdat het een soort zekerheid geeft. Je kan beslissen dat je met minder kan leven (kleiner huis, minder modebewust, etc), beter sparen, zelf iets opzetten waar je genoeg geld mee ophaalt of gewoon roepen dat je de werkdruk psychisch niet meer trekt of een constante pijn in je rug hebt ;)

De meeste mensen moeten! werken tot hun 65e omdat ze gaan leven naar wat ze verdienen. Zo groot mogelijk huis, 1 of 2 auto's leasen en dure vakanties en de kinderen alles geven. Toch blijft het een keuze. Natuurlijk is het meer een keuze als je een goed betaalde baan heb of het minimale loon op je rekening krijgt, maar het blijft een keuze.
Ja dat willen ze zeker, maar hier hoef je niet aan mee te werken. Zo vraag ik al jaren geen loonsverhoging meer, maar om minder uur. Ik werk nu nog 4 dagen per week en dat moet zo snel mogelijk naar 3 dagen per week. Ik heb geen kinderen om voor te zorgen en met zijn 2en verdienen wij genoeg om allebei 3 dagen te "moeten" werken.

En zelfs dan kiezen wij er nog voor om vrij luxe te leven en zijn wij helemaal niet zuinig bezig. Ja wij kiezen er voor om in een rijtjeshuis te wonen en ik heb als zakelijke auto een Twingo gekozen :+ ,maar we kunnen nog steeds doen waar wij zin in hebben en 2 x per jaar een verre vakantie maken.

Heb ooit een baan gehad waar ik rond de 80 uur per week maakte en daar heb ik wel geleerd dat veel werken nergens goed voor is.
Zo zie je maar dat de politiek niet stemt of een wet op zich specifiek goed of slecht is, maar het een handel van gunsten is aan elkaar.

Deze richtlijnen zullen alleen maar zorgen voor een groei van illegaliteit, vpn diensten en web diensten die in Europa op zwart gaan om niet aan deze richtlijnen te moeten voldoen. Ik hoop zelfs dat grote bedrijven hier een statement maken, al vrees ik dat inkomsten uit Europa voor hun toch te belangerijk zullen zijn...
Heb je ook een linkje, ben wel benieuwd wat die aanwijzingen precies waren en dus hoe hard dit verhaal precies is. Uiteindelijk lag de beslissing overigens niet bij Duitsland of Frankrijk, maar bij het EP dus hoeven we m.i. sowieso ook weer niet al teveel gewicht te hechten aan dit aspect.
Dus niet Trump maar de EU is onder controle van de Russen.
Ik gaf al eens eerder aan volgens mij dat EU wetten doorgedrukt worden, als er voor een ander iets opeens wel steun gegeven zou worden. Zo zie je maar weer hoe belangrijk dit allemaal is.. (sarcasm)
Dat kun je ook blijven aangeven want zo werkt politiek nou eenmaal. In een dictatuur heb je dat niet, maar wij gelukkig wel.
En het is niet doordrukken van iets maar tot een compromis komen, dat is iets heel anders.

Overigens is het niet alleen EU waar dat zo is, het is een politiek systeem dat gewoon het beste werkt bij gebrek aan beter.
Is wel doordrukken.

Kijk in dit geval naar de SP. Zeggen Nee, maar doen Ja.
Doen ze niet zomaar.
Zo gaat t altijd.

[Reactie gewijzigd door Dutch_CroniC op 26 maart 2019 14:40]

SP heeft neutraal gestemd.
Er staat dat ze voor hebben gestemd en niet tegen zoals ze zeiden te gaan doen.
Dat is een fout in het artikel. De SP heeft zich uiteindelijk onthouden van stemming:

https://juliareda.eu/wp-c...2019/03/copyrightvote.pdf (Mineur en de Jong staan bij onthoudingen)
Zou deze stemming kunnen worden gewijzigd als wordt er wordt aangetoond dat de stemming is beïnvloed door wat in feite gewoon omkoping is?
Dan moeten we daar wat aan doen, nietwaar?
Betere opleiding, betere opvoeding, betere begeleiding voor politici etc.
Ik denk dat begeleiding weinig zal oplossen voor de politici, er zijn immers geen consequenties gebonden aan dit soort praktijken...
Kijk maar hoe Rutte in dit kabinet in principe multinationals voor het volk trok met zijn poging om de dividendbelasting te verwijderen. Hiermee heeft hij eigenlijk aangetoond dat hij niet meer te vertrouwen is, ondertussen kan hij ongestraft zijn termijn uitzitten.
De Nederlandse politiek is momenteel het toonbeeld van een falende democratie. Met "paars" was het foute boel (Wim Kok die een land in verval niet herkende). De latere Kunduz-coalitie deed zo'n beetje alles verkeerd.

Wij kunnen kiezen uit zeer veel partijen die vaak veel op elkaar lijken qua standpunten. Op details verschillen ze. Mochten de standpunten echt verschillen, vertikken ze het om samen te werken.
Heb je een linkje voor me?
Lekker deze koehandel.
Het eeuwenoude gezegd : you scratch my back if I scratch yours" dus
Had u dan iets anders verwacht? Misschien een wet ter bescherming van de vrijheid? /sarcasme
Welkom bij de EU. Dit gaat nog veel erger worden.
Dat was het al. Niemand in Nederland kon zijn mening geven toen wij de Gulden hadden verloren.
1 Europa is het probleem niet, hoe het nu georganiseerd is wel.
Wat zouden we kunnen besparen door gewoon 1 regering, 1 belastingstelsel, 1 wet, 1 schoolsysteem etc. te hebben.
Een United states of Europe dus, dit hebben we eigenlijk min of meer al, alleen missen we nog een " mascotte " zoals Trump die de boel bij elkaar houdt ( of juist tegen elkaar uit speelt ).
Maar ook daar heb je lokale besturen die belasting op lokaal/staat niveau bepalen.
Eerste maar eens een Confederatie van Europa oprichten. Militaire en Buitenlandse zaken doen de Europeanen dan gezamenlijk. De rest zoeken de Europese Staten dan onderling uit.

Alhoewel Arnold Schwarzenegger wel eens heeft verklaard de eerste President van de Verenigde Staten van Europa te willen worden :)
Alles centraliseren tot één systeem terwijl je te maken hebt met een veelvoud aan verschillende landen, culturen, talen, welvaartsniveau's etc is wel erg makkelijk gedacht. "One size fits all" past niemand echt goed, dat zien we met de Euro al. Daarnaast vergt het een enorme gecentraliseerde bureaucratie (voor zover we die niet al hebben) met bijbehorend risico op machtsmisbruik en vervreemding van de burgers over wiens levens beslist wordt, om over de enorme kosten van zo'n systeem nog maar te zwijgen. Of je krijgt een systeem zoals China, met een zeer autoritaire overheid en nul vrijheden voor burgers.
Er is een reden waarom in bijvoorbeeld de VS de macht bewust is opgebroken in verschillende blokken waarbij de Federale regering niet zomaar de baas is op alle vlakken en de president ook niet. De individuele staten hebben verregaande autonomie. En dan is dat nog een veel homogenere cultuur dan wat we in Europa hebben en men spreekt één gemeenschappelijke taal.
Ja, wat zouden we kunnen besparen als we gewoon allemaal Duits zouden spreken in heel Europa, oh wacht...

[Reactie gewijzigd door King of Snake op 26 maart 2019 15:00]

En moet je opletten wat er gaat gebeuren als die uniekheid van al die kleine landjes weer wordt overbelicht. Dan worden die landjes uiteengespeeld en vermalen tussen de machtsblokken die inmiddels rond Europa zijn ontstaan. Europa als de stomping grounds van een nog te voeren oorlog tussen genoemde machtsblokken.

Om die reden zie ik liever dat Europa nu eens echt bezig gaat met een effectief en fatsoenlijk vluchtelingenbeleid en een geloofwaardige gemeenschappelijke verdediging van onze gemeenschappelijke buitengrenzen. Deze zaken hebben een hoge prioriteit en uitgerekend in deze onderwerpen blijft Europa om de hete brij draaien. Los van de inhoudelijke drijfveren zie ik alleen richtlijnen als PSD2 en deze auteursrichtlijn langskomen. De overeenkomst die ik zie is dat ze allebei zo slecht uitvoerbaar zijn. Ik ben pro-europees, maar heb moeite om dit te blijven. Maar naties zijn passé en Nationalisme is geen antwoord meer, niet in 2019. Vooruit kijken dus allemaal.
De plannen voor Europa in de jaren 50 waren precies bedoeld om een herhaling van WO2 te voorkomen - de EGKS moet de Duitse staalindustrie aan banden leggen.
belachelijk....dit is wetgeving voor een paar grote bedrijven die gaan hier op winnen...de rest (de massa dus) gaat er op achteruit...en de gekozen EU vertegenwoordigers doen niet wat hun achterban wil maar alleen wat ze zelf rijker maakt dmv de lobbyisten die graag wat toeschuiven in ruil voor stemmen.
het is onbegrijpelijk dat de SP hiervoor heeft gestemd, en de VVD juist tegen.

en het zijn niet een paar grote bedrijven die hier op winnen, het zijn een paar middelmootjes. Platenmaatschappijen zijn al lang niet meer de powerhouses die het ooit waren. Google, facebook, Apple en Amazon zijn stuk voor stuk groter en machtiger, en juist die hebben hieronder de lijden.
De SP heeft zich onthouden van stemming aldus het overzicht van Julia Reda:

https://juliareda.eu/wp-c...2019/03/copyrightvote.pdf
Klopt, SP heeft zich onthouden van stemming. Ik had dat in eerste instantie verkeerd opgeschreven, mede op basis van een blogbericht van SP'er De Jong, die een dag voor de stemming aangaf vóór de richtlijn te gaan stemmen. Nu blijken ze zich te hebben onthouden van de stemming, mede op basis van het feit dat de indiening van amendementen werd geblokkeerd, zo stelt de tweede SP-parlementariër Mineur.

Al met al hebben onder meer de leden van VVD, D66, GroenLinks en PvdA tegen gestemd en de parlementariërs van het CDA waren vóór.

[Reactie gewijzigd door Koekiemonsterr op 26 maart 2019 15:10]

Onthouden van stemmen bij dit soort voorstellen is gelijk aan voorstemmen, want nu lijkt het alsof de grote meerderheid voor is terwijl het verschil slechts 38 stemmen is (als je tegenstemmers en onthouders bij elkaar optelt). Vreemd genoeg heeft het grote merendeel van de Duitse Europarlementariërs juist tegengestemd (35 voor, 149 tegen, 12 onthouders/afwezigen). Dus waarom een Duits/Frans compromis deze wetgeving geholpen heeft is mij niet geheel duidelijk. Of het moet zijn dat de Fransen ineens massaal voorgestemd hebben.
Omdat dat gaat over de Raad. Daarin hebben Frankrijk en Duitsland een nogal bepalende inbreng, leggen ze veel gewicht in de schaal. In de Raad had het e.e.a. al geblokkeerd of geschrapt kunnen worden, maar daar zie je dus dat er een verschil is tussen Duitse parlementariërs en Duitsland als lid van Raad. Overigens, alle zo'n beetje alle Duitse CDU/CSU-leden hebben voorgestemd. Weliswaar is dat iets minder dan de helft van de Duitse stemmen, maar toch.

[Reactie gewijzigd door Koekiemonsterr op 26 maart 2019 16:36]

Op zo'n belangrijk punt je onthouden van stemmen is gewoon minachting van de kiezer en vind dit echt zeer kwalijk. Als gekozen vertegenwoordiger is het je plicht om in belang van je kiezer te handelen. Niet stemmen is gewoon je werk niet doen.

Ben je het niet eens met 1 van de punten in de wet. Dan stem je dus tegen en werkt aan een nieuwe variant die je wel kan bevallen.
Oh dat onthouden van stemmen in dit geval, bij zulke impactvolle nieuwe wetgeving, daar snap ik ook weinig van inderdaad.
En dan krijg je Brexit. Iedereen is wel tegen iets dus krijg je er geen akkoord door. Onthouding, ook op belangrijke stemmingen, is gewoon 1 van de 3 mogelijkheden: zeggen dat je niet voor bent maar dat het nu ook weer niet zo slecht is dat je tegen bent.

Zullen we anders ook maar direct de blanco stem afschaffen bij verkiezingen?
Blanco stem is nutteloos hier in NL, telt nergens mee en wordt niet verdeeld over de partijen. Kan je net zo goed alles rood kleuren of gewoon niet komen.
Een blanco stem telt mee in de opkomst. Bij het inmiddels afgeschafte raadgevend referendum met een minimale opkomst, kunnen blanco stemmen doorslaggevend zijn voor de geldigheid.
M.a.w. je steunt het process van inspraak, zonder een standpunt in te nemen.
Al met al hebben onder meer de leden van VVD, D66, GroenLinks en PvdA tegen gestemd en de parlementariërs van het CDA waren vóór.
Het is hilarisch om te constateren dat de tegenstanders de pro-EU partijen zijn.
Pro-Europees, wat dat dan ook precies mag zijn, wil toch niet zeggen dat je standaard voor elk EU-voorstel bent?
Als ik lees dat deze wet een compromis tussen Frankrijk en Duitsland is, zodat Duitsland de steun van Frankrijk krijgt om een gasleiding vanuit Rusland aan te leggen, dan is het dubbel hilarisch.

Er waren al voldoende redenen om tegen de EU te zijn. Artikel 13 is gewoon een nieuwe reden.
Slappe knieën van de SP dus?
Dit begrijp ik niet. In eerste instantie voor willen stemmen, maar omdat er geen amendementen waren toegestaan, onthielden ze zich van een stem. Heb dan de ballen en stem tegen.
Google, facebook, Apple en Amazon zijn stuk voor stuk groter en machtiger, en juist die hebben hieronder de lijden.
Juist niet, zeker youtube heeft al een filter mechanisme voor de Amerikaanse wetgeving en heeft de resources om deze dusdanig aan te passen dat ze ook wel zullen voldoen aan de EU wetgeving. Mogelijk bied google straks ook een dergelijke filter aan voor een leuk bedrag aan andere partijen.

Het resultaat hiervan gaat zijn dat juist deze grote partijen alleen maar meer macht krijgen en het voor kleine Europese partijen alleen maar lastiger om uberhaubt te innoveren en concurreren.

[Reactie gewijzigd door Creesch op 26 maart 2019 14:29]

Helaas zal Google alles direct blokkeren.
Een soort van Chinese firewall.
Niet alleen Google denk ik.

Ik denk dat redelijk wat bedrijven en sites er voor zullen kiezen om Europa links te laten liggen. Dat zal goedkoper zijn dan het kopen/bouwen van allerlei filters, waarbij je nooit zeker weet of zo'n filter wel aan alle regels voldoet. Als het grootste deel van de inkomsten voornamelijk uit andere delen van de wereld komen, dan vind ik dit ook helemaal geen rare beslissing. (dit zag je trouwens ook toen de GDPR regels van kracht werden).

Zolang de grote spelers hun deuren open houden, de filters bouwen en dus aan de regels kunnen en willen voldoen, zal er niet snel iets gebeuren om deze regels aan te passen. Kleine spelers zullen hier nooit het geld voor hebben en die zullen dan ook (helaas) snel stoppen of verhuizen (en daarna misschien Europa ook blokkeren).

Mocht bijvoorbeeld een Google besluiten om Europa toegang te weigeren, dan denk ik dat er heel snel aanpassingen komen. Want dat (grote) spelers ook kunnen vertrekken i.p.v. zich aanpassen, is een scenario waar volgens mij niet over nagedacht is.
Filters zal ze niet vrijwaren van mogelijke rechtszaken en tax dingen.
Elke link en elke video die er dan op komt, dat mogelijk copyright schend, is een trigger om aangeklaagd te worden, aangezien YouTube en andere sites dit van te voren al hadden moeten verwijderen.
Dat is de nasty ding van Artikel 11 en 13, je moet pro-actief vooraf dit al gedaan hebben.
Dan krijg je ook nog het gerotzooi van fake bedrijven die copyrights op eisen, die niet van hun zijn, dus dat gaat feest worden nu.

[Reactie gewijzigd door Power2All op 26 maart 2019 14:50]

Ik denk dat redelijk wat bedrijven en sites er voor zullen kiezen om Europa links te laten liggen. Als het grootste deel van de inkomsten voornamelijk uit andere delen van de wereld komen, dan vind ik dit ook helemaal geen rare beslissing.
De EU is de grootste markt, tenminste tot de Brexit. Die laat je niet zomaar links liggen. China en India hebben misschien meer inwoners. maar veel minder koopkracht waarvan bovendien nog een groot deel opgaat aan basisvoorzieningen.
De EU is een heel grote afzetmarkt (zonder het VK erin iets minder, maar nog steeds heel groot).
Ik denk dat we als IT-ers blij zouden kunnen zijn als Google en Facebook hier vertrekken en we aan lokale oplossingen kunnen gaan werken - veel werk aan de winkel. Maar ik zie het niet gebeuren, dat vertrek.
dat platenmaatschappijen al lang productiemaatschappijen zijn zoals Sony..Time Warner...Universal en ga zo maar door...allemaal grote bedrijven hoor.
De grote jongens lijden echt niet zo veel, die hebben het geld en de kennis om alle content te filteren. Alles wat daar onder zit gaat het wel merken. Misschien dat een Google een filter beschikbaar kan stellen. Dan zou je wel aan de wet kunnen voldoen. Maar is het wenselijk dat een bedrijf als Google alles wat in Europa wordt geupload gaat controleren? Sites buiten de EU zouden altijd nog alles van binnen de EU op zwart kunnen zetten. Als je een site in de EU hebt dan heb je die luxe niet.
de grote film maatschappijen zoals als Disney zullen hier ook enorme baad bij hebben. Of game developpers zoals EA ect.
Even voor mijn begrijp, over welke grote bedrijven heb je het dan en op welke wijze gaan zij hierop winnen?
Youtube heeft alles al in huis om te filteren, sterker nog dat doen ze al vanwege Amerikaanse wetgeving. Wat ook gelijk aangeeft hoe lastig dit soort wetgeving is want dit soort eisen zorgen in feite voor een situatie waar de wet zelf eigenlijk niet meer belangrijk is..

Met andere woorden, grote bedrijven hebben de middelen wel in huis om te voldoen aan de wetgeving waardoor het juist voor kleine partijen bijna onmogelijk wordt om met bestaande partijen te concurreren. Het is natuurlijk leuk dat er uitzonderingsposities zijn opgenomen maar die zijn van dusdanige aard dat je daar als partij al relatief snel buiten valt en dan nog steeds niet in een positie bent waar je vergelijkbare bedragen te besteden hebt als Google en Facebook.
Dat is toch anders, het filter van YouTube staat al behoorlijk agressief maar nu is het geen ramp als iets door glipt. Sterker nog ze zouden niet hoeven te filteren mits ze content snel verwijderen bij een melding. Nu ze 0% illegale content mogen hebben en per direct en geen tijd krijgen de video te verwijderen nadat ze op de hoogte zijn gebracht is zelfs het YouTube filter niet genoeg. Filters hebben altijd false positives of false negatives en dat laatste kun je niet langer permitteren.

Wat ik verwacht is dat het uploaden van YouTube een schriftelijke rompslomp gaat worden waar je bij voorbaat al moet kunnen aantonen dat je wettelijk over de rechten voor alles in de video beschikt voor die überhaupt in overweging wordt genomen. Of dat YouTube contracten vereist die de schade op de uploader verhalen als blijkt dat het platform wordt aangeklaagd.

Al met al voorspelt dit geen goeds voor de tech bedrijven maar kan de wetgeving P2P niet zomaar schaden. PirateBay met de illegale content blijft gewoon bestaan en je zult in de toekomst zaken kunnen delen via decentrale netwerken als LBRY zonder dat de overheid hier ook maar iets aan kan doen.

En daar zit nou net zowel de positieve als de schaduwkant in. Want het wordt dan even makkelijk om legale content en illegale content te zien en delen. Dus als er dan ineens kinder porno tussen de content aanwezig is omdat het platform alles gelijk behandeld moet je niet gek opkijken. En daarmee schiet de EU zich toch behoorlijk in de voet als het op naleving van andere wetten aan komt.
Nu ze 0% illegale content mogen hebben en per direct en geen tijd krijgen de video te verwijderen nadat ze op de hoogte zijn gebracht is zelfs het YouTube filter niet genoeg.
Dat valt nog te zien, het taalgebruik in artikel 13 bied hier niet direct uitsluitsel over.
Als geen toestemming wordt verleend, zijn aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content aansprakelijk voor niet-toegestane handelingen van mededeling aan het publiek, met inbegrip van het beschikbaar stellen voor het publiek, van auteursrechtelijk beschermde werken en andere materialen, tenzij de dienstverleners aantonen dat zij:
 • a) alles in het werk hebben gesteld om toestemming te krijgen, en
 • b) overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding, alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde werken en andere materialen waarvoor de rechthebbenden hun de nodige toepasselijke informatie hebben verstrekt, niet beschikbaar zijn, en in ieder geval
 • c) na ontvangst van een voldoende onderbouwde melding van de rechthebbenden, prompt zijn opgetreden om de toegang tot de werken en andere materialen in kwestie te deactiveren of deze van hun websites te verwijderen, en alles in het werk hebben gesteld om toekomstige uploads ervan overeenkomstig punt b) te voorkomen.
Punt a) zou inderdaad voor extra rompslomp kunnen zorgen punt b en c lijken redelijk overeen te komen met wat YouTube nu al doet. Maar goed ik ben geen Jurist dus quote me er niet op.

Ik vind hierin deze zin wel interessant
overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding
Want dat is uiteraard compleet subjectief en ik vraag me dan ook af hoe breed de term "sector" hier getrokken zal worden.
Ik zou zelfs zeggen dat punt c) overdone is, kijk maar hoe makkelijk het is om een video te claimen.
Alle grote platen en film maatschappijen sowieso ?
Die zijn best wel groot, en die hebben het hardste lopen lobbyen.
En toch hebben wij burgers zelf gestemd op de mensen die daar nu zitten. Ben je het niet eens met de beslissingen en/of de mensen die de beslissingen nemen, dan moet je dat via een stem laten weten.
Echter zijn er genoeg mensen die dit blijkbaar niet zo'n belangrijk issue vinden om daar hun keuze voor aan te passen.
Ik vraag me oprecht af hoe onze stem hier enig invloed op heeft gehad. Dit had sowieso een keer doorgekomen, of je nou voor of tegen bent.
Dat zeer zeker als de partij die voorstander is van deze wet.
Helaas zijn de MEP's in the EU een stel IT infantielen die niet begrijpen dat datgene waarmee ze instemmen, juist meer schade kan veroorzaken.
Maar goed, miljoenen mensen hebben er tegen gestemt online, en/of via change.org, of twitter, facebook, etc... maar wordt genegeerd, want wat de Europese mensen willen, doet er niet toe.
hahah ja je stemt idd om mensen maar je hebt totaal geen garantie wat die mensen op wie je gestemd hebt met jou stem gaan doen.

niet alleen op EU niveau maar ook landelijk is het een poppenkast.

Sterker nog achterkamertjes politiek als je dit leest:
De steun van Duitsland is overigens merkwaardig, omdat in het huidige Duitse regeerakkoord staat dat het instellen van uploadfilters wordt afgewezen. De Duitse krant FAZ heeft onlangs sterke aanwijzingen gevonden dat Duitsland heeft ingestemd met de door Frankrijk gewenste auteursrechtrichtlijn, in ruil voor Franse steun voor Nord Stream 2, een gasproject waarbij Russisch gas naar Duitsland en Europa komt.
Duitsland stemt voor ondank dat men in eigen land tegen is om steun van Frankrijk voor gas project te krijgen. Het lijkt er haast op dat frankrijk en duitsland de eu beheren.
Ja dat klopt, maar we stemmen nog steeds op dezelfde mensen die deze poppenkast intact houden. Als we van dit soort politiek af willen zullen we andere mensen op die plekken moeten zetten. Mensen die wel te vertrouwen zijn, en zich aan beloften houden. Zolang we maar blijven stemmen op de gevestigde orde zal er niet veel veranderen.
tja...ik stem elke verkiezing weloverwogen...maar veel mensen denken niet na over de gevolgen van hun stem...en zijn dus klassiek stemvee. ;)
Er was afgelopen week iemand op radio 538 die de vraag kreeg: waar heb je op gestemt en waarom?

Persoon: op Jesse Klaver omdat die knap is.....

Dit land gaat vroeg of laat toch kapot |:(
Dit is elke keer weer hetzelfde liedje.

"Waarom stempt u op deze partij ?"
"Doe ik al jaren..."
"Maar weet u dat deze partij zaken doen, waar u geen vruchten van plukt ?"
".... Wat ? Geen idee, maar ik stem er altijd al op, dus doe ik het weer."

Het overgrote deel van Nederland uitgelegd.

Achja, Europe is geen democratie meer, het is een lobbycratie, degene met de meeste centjes kan zijn wetten eisen.
Natuurlijk hoor je dit op de radio. Een ander antwoord van een weloverwogen kiezer is totaal niet interessant om te melden op de radio. Dat is niet sensationeel genoeg.
Ik heb mails gestuurd naar alle Belgische MEPs de eerste keer dat artikel 11 en 13 ter sprake kwamen, zowel naar de Vlaamse als Waalse MEPs en 2 hebben geantwoord tegen te stemmen van de NVA en ik zie dat bijna alleen de rechtse Belgische partijen tegen gestemd hebben en bijna alle Walen voor. Als uw achterban laat blijken dat ze het niet eens zijn maar dan stem je voor dan zijn ze mijn stem al kwijt.
Helaas is dat mosterd na de maaltijd. In goed vertrouwen en weloverwogen stem je op een partij die vervolgens stemt op onderwerpen die EN niet in hun verkiezingscampagne voorkwamen, EN op dat moment nog helemaal niet ter sprake zijn geweest EN iets kiezen waar je als stemmer helemaal niet op zit te wachten.
Meerderheid van de Nederlandse vertegenwoordigers heeft tegen gestemd en al die andere landen sturen mij om de een of andere reden geen stempas...
Je kan perfect tegen de EU zijn zonder een racist te zijn. Maar kom dan met goede argumenten af en beargumenteer waarom die zwaarder wegen dan de voordeel die de EU biedt.
Het lijkt me lastiger om aan te tonen welke voordelen de EU biedt.

Toen het opgezet werd, werd ons oneindige voorspoed en geluk beloofd. Daar is niet veel van terecht gekomen.
Jij koopt nooit iets uit een ander EU land? Jij gaat nooit naar 1 van de ons oringende landen? Jij denkt dat kleinere landen zoals Nederland of België perfect door de financiele crisis waren gekomen zonder de EU? Jij denkt dat kleine landen voldoende macht hebben om iets van druk te kunnen zetten op multinationals?

Dat jij denkt dat de EU niets voor ons heeft gedaan is omdat je de afgelopen decennia bent opgegroeid met alles wat verwezenlijkt is en dat als normaal bent gaan ervaren. Je staat er simpelweg niet meer bij stil als je bedenkt welke voordelen we er allemaal uitgehaald hebben. Kijk nu naar Groot Brittanië met hun Brexit. Zij wensen langs de ene kant alle voordelen te behouden zoals toegang tot de eenheidsmarkt, ze willen ook niet dat vele grote bedrijven hun hoofdkantoor weghalen. Ze willen een hoop van de lusten maar niets van de lasten van het EU lidmaatschap. Zo belangrijk is de EU voor hen dat hun toekomstige relatie het struikelblok is voor Brexit.
Engelse brexit gaat heel moeilijk omdat de EU kostte wat kost een 'kut-deal' wil bewerkstellingen wat de rest van de lidstaten zal ontmoedigen. Echt zeer naief om te denken dan er met goede zakelijke deals niet uit te komen is die eerlijk zou zijn voor het VK. Het was altijd duidelijk dat het eerste land dat zou zeggen, genoeg is genoeg, de lul zou zijn. Mochten opeens Nederland, Frankrijk en Duitsland morgenochtend dezelfde beslissing als de Engelsen maken, dan zul je zien dat men er gemakkelijk uitkomt....

Alle dingen die je opnoemt waren vroeger ookal goed geregeld, voordat de EU zich steeds meer ging bemoeien met nationale issues, wat veel burgers tegen de borst stuit, en terecht.

Opnieuw beginnen is dan het devies, net als de FIFA is de EU als instituut zo verrot en verankerd in allerlei regelgeving dat 'hervormen' een zeer geromantiseerd idee is, maar totaal niet realistisch. En over issues die daadwerkelijk een stevig Europees antwoord nodig hebben, neem bijvoorbeeld inkoop van Medicijnen, waar samenwerking zo ongeloofelijk moeilijk van start gaat tussen landen. had de EU had al lang een blok moeten vormen waar farmaceuten niet omheen kunnen, nu is het echter nog steeds NL die alleen staat als het een geneesmiddel moet weigeren om de prijs, waarna de farmaceut ons uitlacht en het vervolgens verkoopt aan de rest van de EU, sta als blok en de farmaceut zal het verlies van de hele markt voelen maarnee, op 'logische' issues bestaat natuurlijk weer geen samenwerking, geen persoonlijke winst te behalen door commissieleden I guess.

[Reactie gewijzigd door xtrmx op 26 maart 2019 20:13]

"Jij koopt nooit iets uit een ander EU land? "

Ja, en ook in China en in de VS. Wat is je punt precies? Dat ik zonder de EU niet in Duitsland zou kunnen kopen?

"Jij gaat nooit naar 1 van de ons oringende landen?"

Zeker, en ook buiten de EU. En voordat de EU er was kwam ik er ook. Wat is je punt?

"Jij denkt dat kleinere landen zoals Nederland of België perfect door de financiele crisis waren gekomen zonder de EU?"

Globalisering was juist de oorzaak van de financiële crisis.

"Jij denkt dat kleine landen voldoende macht hebben om iets van druk te kunnen zetten op multinationals?"

Ik denk dat de EU de vazal is van de multinationals, en dat een piepklein land als IJsland zich ertegen verzet heeft.

'Dat jij denkt dat de EU niets voor ons heeft gedaan is omdat je de afgelopen decennia bent opgegroeid met alles wat verwezenlijkt is en dat als normaal bent gaan ervaren."

De welvaart is afgenomen. Griekenland is aan de bedelstaf. Italië is bijkans failliet. De EU is totaal verdeeld over immigratie. We sukkelen van crisis naar crisis. Nederlanders leveren al jaren koopkracht in. China en de VS kennen een hogere economische groei en technologische ontwikkeling.
Chapeau met je EU!

"Je staat er simpelweg niet meer bij stil als je bedenkt welke voordelen we er allemaal uitgehaald hebben. Kijk nu naar Groot Brittanië met hun Brexit. Zij wensen langs de ene kant alle voordelen te behouden zoals toegang tot de eenheidsmarkt, ze willen ook niet dat vele grote bedrijven hun hoofdkantoor weghalen."

De EU politici halen handelsbarrières weg die opgeworpen zijn door.... politici!! Snap je dat politici vooral bezig zijn met het oplossen van problemen die deze beroepsgroep heeft veroorzaakt?

"Ze willen een hoop van de lusten maar niets van de lasten van het EU lidmaatschap. Zo belangrijk is de EU voor hen dat hun toekomstige relatie het struikelblok is voor Brexit."

De EEG was een prima opzet. De EU is een draak. De euro is te hard voor zuidelijke landen. Dat compenseert Draghi door de rente kunstmatig laag te houden, wat ten koste van de noordelijke landen gaat.
Griekenland is technisch failliet. Italië volgt. Het is een financiële wanconstructie die de economie vernietigt. Italië had al lang zijn munt moeten devalueren. Voor Griekenland is het al te laat.

https://www.ad.nl/economi...dan-griekenland~a0b6e50a/

"Waarom Italië voor de euro nog veel gevaarlijker is dan Griekenland
Griekenland slaagde er een paar jaar geleden al in om de Europese leiders nachtenlang uit hun slaap te houden. Wat moet dat wel niet worden als het veel grotere Italië uit de pas blijft lopen? De impact van een eventueel Italiaans bankroet zal vele malen groter zijn. Het verklaart de enorme zenuwen op de financiële markten. "

Goed artikel met één grote denkfout: Italië is geen bedreiging voor de euro, maar de euro voor Italië.
Voorlopige lijst met stem resultaten:

https://juliareda.eu/wp-c...2019/03/copyrightvote.pdf

Laat dit meewegen in je stem als we straks weer mogen! :(

Van de twitter van Bits of Freedom:
Van de 27 Nederlandse parlementsleden heeft alleen de CDA-delegatie (5 leden) voor #artikel13 gestemd. De rest stemde tegen (🎉), en de SP-fractie onthield zich van stemming.
Heeft verder weinig geholpen dus.
"Tijdens de stemming dinsdagmiddag hebben onder meer Europarlementariërs van de SP hebben voor de richtlijn gestemd, terwijl ze eerder hadden aangegeven tegen te stemmen"

Wat doen die gasten daar dan nog? Waarom draaien als het land waar je voor uitkomt tegen is. Deze mensen zullen wel een envelop gehad hebben van één of andere lobby club.

De EU kost alleen maar geld en beperkt onze eigen keuzes!

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 26 maart 2019 13:17]

De EU kost alleen maar geld en beperkt onze eigen keuzes!
Das wel lekker kort door de bocht. Ja het kost geld en beperkt onze eigen keuzes. Maar diezelfde redenering kan je dan ook maken voor het bestuur van je land of het bestuur van je eigen dorp of stad.

Als je met meerdere landen wilt samenwerken dan is het altijd geven en nemen. En dat is wat de politiek is. Je geeft 1 ding wat je wat minder wilt voor iets wat je wat meer wilt.

Stap maar uit de EU, je kan er prat op dat de dag dat Nederland uit de EU stapt dat het economisch pijn gaat doen. De haven van Antwerpen zal met plezier een groot deel van de activiteiten overnemen van de Nederlandse havens.

Ik ben niet tevreden met deze wet. Maar de tijden dat internet een vrijhaven was waar alles kon zijn allang achter ons, hopen dat dit terugkomt is naïef.
Er bestaan landen waar je geen belasting betaalt en je volkomen vrij bent in je doen en laten. Gek genoeg wil bijna iedereen die in zo'n land woont daar heel erg graag weg.
(Hoe dat komt: overbuurman is vrij buurmans hersens in te slaan, uit de naburige buurt verkoopt iemand de elektriciteitskabels die naar een andere wijk lopen...)
Dit gaat ze stemmen kosten!
Wie stemt er nou op een partij die het ene zegt, maar het andere doet!
Iedereen die op een regeringspartij heeft gestemd. Zo zeldzaam is dat niet, in het regeerakkoord geeft iedere partije wel een aantal van hun standpunten op om tot een overeenkomst te komen.

Het wordt pas een probleem als een partij daarmee herhaaldelijk zijn gedachtegoed en daarmee bestaansrecht verloochend. Dan lopen op een gegeven moment de kiezers weg.
Er wordt uberhaupt gestemd... Alle partijen vertonen dit gedrag.
Politiek en betrouwbaarheid passen nauwelijks in een zin.
Dat kan alleen als ze als een tegenstelling worden vermeld.
Dit gaat ze stemmen kosten!
Heb je de afgelopen verkiezing voor de provinciale staten gevolgd? SP heeft al de knie moeten buigen voor het populisme.

Ik denk niet dat dit invloed gaat hebben op de volgende verkiezingen. De gemiddelde stemmer weet hier niets van.
Ik denk niet dat dit invloed gaat hebben op de volgende verkiezingen. De gemiddelde stemmer weet hier niets van.
Nou... ik zou er toch op rekenen dat dit voorval bij Wilders en Baudet het draaiboek in gaat om terug aan te grijpen in hun campagnes.
Zowat iedereen. Hier in Antwerpen hebben we een kwiebus die beweerde dat hij burgemeerster wilde worden en dat zeker zou blijven. Is ie enkele weken burgemeester wil hij al weg en Vlaams minister president worden.

Wedden dat al dat rechtse kiesvee toch weer op hem en zijn NVA stemt in mei?

En aan de linkerkant zit net dezelfde kudde - Groen beloofde niet met NVA samen te werken want hun programma's liggen diametraal tegenover elkaar. Na de verkiezingen zitten in vele steden de Groenen samen met NVA. Postjes pakken, weet je wel.

En welke partij krijgt nu steeds meer wind in de zeilen? Groen.

Democratie werkt niet als de gemiddelde kiezer oliedom is.
Dat van de SP is een fout in het artikel. De SP heeft zich uiteindelijk onthouden van stemming:

https://juliareda.eu/wp-c...2019/03/copyrightvote.pdf (Mineur en de Jong staan bij onthoudingen)
De SP is al jaren niet meer de partij die het ooit was. Als het er op aan komt graaien ze graag mee. Was vroeger een mooi ander geluid en oppositie naar de rest van de politici in NL toe.
Ik stemde er voorheen altijd op, juist omdat ze een buitenbeentje waren.
Nu lijken ze gewoon op iedere andere partij helaas...
Ik ben wel benieuwd hoe de Nederlandse partijen hebben gestemd. Dan kan ik dit meenemen in mijn keuze in mei.
De exacte stemmen zijn binnen een aantal uur terug te vinden op de volgende website: https://www.votewatch.eu/...liament-latest-votes.html
SP voor, VVD, D66 tegen. De rest is nog niet bekend
Dat aspect over de SP in het artikel is niet correct. De SP heeft zich uiteindelijk onthouden van stemming, zie ook:

[Reactie gewijzigd door Cpt.Morgan op 26 maart 2019 14:48]

Tja, dan onthou ik mij ook van stemmen op ze... als ze hierover al geen mening kunnen hebben dan ben ik benieuwd wat ze verder willen doen.

[Reactie gewijzigd door FreezeXJ op 26 maart 2019 14:53]

En groot gelijk heb je. Ik vind het ook geen sterke actie van de SP. Maar vond het wel belangrijk dat de juiste informatie genoemd werd (daarom ook gemeld op het forum).
Tjsa dit is vast ook weer niet 'hun thema' ; het excuus wat ze gebruikten na de verkiezingen vorige week. Geen duidelijk antwoord hebben op voor de burger belangrijke thema's, of zoals hier, niet durven kiezen, is eigenlijk voor een gewortelde partij als de SP schandalig.
Dat beweert de VVD nu.. Maar tja dat kan altijd veranderen he ;)
En D66 stemt tegen voor de verkiezingen.. Dat moet betekenen dat ze na de verkiezingen voor zouden stemmen!
Hoezo kan altijd veranderen, de stemming is al geweest? Weet je wel hoe het EP werkt?
Meer vanuit het oogpunt om zich binnen de landelijke politiek te kunnen profileren, daarin speelt het EP weldegelijk ook een rol. Voor de laatste tweedekamerverkiezingen was D66 ook erg uitgesproken tegen de sleepwet, wat daarna ineens omsloeg toen de coalitie onderhandelingen bezig waren. Daar zal Yariva onder andere wel op doelen.
Lichtelijk satire idd.
Een zwarte dag voor het internet. Ik ben benieuwd, wat kan hier op dit moment tegen gedaan worden vanuit de burger?
Op politici stemmen die een NEXIT wensen, zodat ook wij niet meer onder deze Europeesche juk hoeven te vallen . . .

[edit]
Leuk, die -1'tjes maar laten we wel wezen: Dit "voorstel" schaad meer dan dat het baad, maar we merken het straks wel over twee jaar als het daadwerkelijk van kracht gaat worden. Dan kunnen we 'first-hand' gaan meemaken hoe het internet in Nederland en andere EU landen eruit komt te zien in vergelijking met Amerika en Groot-Brittannië, die dus een beduidend ander internet zullen ervaren.

Als je een -1 durft te geven, durf dan ook om inhoudelijk te reageren!

[Reactie gewijzigd door 923789 op 26 maart 2019 13:23]

Dat klinkt leuk, maar daarmee verdwijnen deze maatregelen niet opeens van tafel natuurlijk. Zoals ook in het achtergrondartikel van vandaag is te lezen, zal deze maatregel ook voor landen buiten de EU gevolgen hebben.
reviews: Europarlement stemt over auteurswetgeving - Komen er uploadfilters e...

Edit:
We kunnen niet zomaar "uit de EU stappen", want we zullen toch moeten blijven handelen met onze buren. Een interessante video hierover vind ik zelf deze:
https://www.youtube.com/watch?v=J1Yv24cM2os

[Reactie gewijzigd door theblindman op 26 maart 2019 13:26]

Volgens mij zouden we niet de enige zijn, eerste handelspartner hebben we al aan de andere kant van de noordzee.

Ik kan me niet herinneren dat binnen Nederland een grote discussie is geweest over dit soort aanpassingen aan het auteursrecht. Dat is in mijn ogen toch echt de invloed van grote contentbedrijven (en belangengroepen) die het met grof geweld en geld opnemen om nog net die laatste cent uit een nummer van 20 jaar oud te persen.

Het is als de netneutraliteit, die hadden we gewoon goed geregeld hier en dan komt er europese wetgeving overheen die het verzwakt.
Je hebt dan wel een handelspartner, maar geen handelsakkoord. En hoe belangrijk is het VK op dit moment als handelspartner voor NL? Denk je echt dat je zomaar snel wat handelsakkoortjes kunt gaan sluiten met landen? Probeer het als NL alleen.
Ik vraag me dus af wie er allemaal wel voor gestemd hebben op EU schaal. Zoals eerder aangegeven, op 2 partijen na hebben alle Nederlandse partijen tegen gestemd, en 1 van die twee heeft zich onthouden van stemming.
Alles kan, als de wil ervoor is. Maar daarvoor moet je wel over ruggegraat beschikken en laten we nu in Nederland maar over heel weinig politici beschikken die deze hebben.
Dat je prima omringt kunt zijn door de EU zonder er zelf deel van uit te maken, bewijst Zwitserland. Of het nu juist toeval is dat het daar economisch al jaren goed gaat, laat ik even in het midden.
En wat denk je wat? Deze Europese regels hebben ook gevolgen voor Zwitserland, Zwitserse artiesten en Zwitserse internetters.
Laat het duidelijk zijn dat ik ook niet blij ben met deze auteursrechtrichtlijn, maar "uit de EU" stappen lost het mijns inziens niet op.
Je trekt onjuiste conclusies, maar doen alsof het licht uitgaat as je als land uit de EU stapt, is een groot fabeltje dat veel politici je willen laten geloven en bij sommigen lukt dat kennelijk.
En jij denkt dat de EU geen invloed heeft op de wetgeving van Zwitserland? Zwitserland alsook bijvoorbeeld Noorwegen nemen grote delen van de Europese regelgeving gewoon over en dragen ook bij aan de EU begroting zonder lid te zijn van die unie om zo toegang te krijgen tot de Europese markt.
Nederland is niet het enige land waar mensen wonen met ernstige bezwaren tegen de EU. Als Nederland, na de UK, eruit stapt, zullen er op den duur waarschijnlijk meer landen volgen. De EU-instituties zijn veel te ver gecorrumpeerd om ze nog te proberen te herstellen. In plaats daarvan dient de boel met fundamenten en al verwoest te worden, om dan vanaf de grond af aan een nieuw, normaal samenwerkingsverband tussen soevereine landen op te richten.
Dan kunnen landen die dat willen een uploadfilter nemen, en landen die dat niet willen niet.
Dat is natuurlijk kansloos. De EU is groot genoeg om regels op te leggen aan Youtube, Estland of Nederland kunnen dat niet. En ook het VK gaat ontdekken dat ze daarvoor te klein zijn.
De EU is groot genoeg om regels op te leggen aan Youtube
Geintje zeker.
Als Google, Facebook, etc. hier echt op principe willen gaan staan en zich er hard voor willen maken, dan trekken ze keihard de stekker uit hun diensten en geven ze de EU een paar maanden het nakijken. Ze hebben voldoende reserves waar op ingeteerd kan worden om daar mee weg te komen.

Moet je eens zien hoe snel er een amendement op de betreffende wetsartikelen komt te liggen om alles weer in het reine te krijgen met big tech.


Nee; de realiteit is dat bedrijven als Google dit wel best vinden. Ga even na; het zijn juist deze bedrijven die de reserves hebben om daadwerkelijk een enigzins effectieve filter-oplossing uit te rollen. Het zijn juist deze bedrijven die voldoende slagkracht hebben om licenties op flink wat zaken af te dwingen. En het zijn juist deze bedrijven die voldoende reserves hebben om eventuele rechtszaken tot grote frustratie jarenlang te laten traineren. (En daarna kunnen ze evt. schadevergoedingen alsnog gewoon afschrijven alsof het niets is.)

Het feit is dat deze wijziging in de copyright wetgeving hen enkel een nog sterkere, meer dominante marktpositie oplevert. Precies het tegenovergestelde van wat achtergestelde EU politici zoals Alex Voss met dit gedrocht denken te gaan bewerkstelligen.

Google lacht zichzelf naar de bank.
Waarom geen "soevereine" steden? Wat is "soeverein" uiteindelijk? Denk je dan vaker je zin te krijgen?
Ik ben maar wat blij met de tegenkrachten die we hebben. Gemeente, staat, EU, andere wereldmachten zitten in dat rijtje.
Voor meer invloed zou ik pleiten voor meer macht bij de gemeente. Je wisselt makkelijker van gemeente dan van land...
Dat klinkt leuk, maar daarmee verdwijnen deze maatregelen niet opeens van tafel natuurlijk. Zoals ook in het achtergrondartikel van vandaag is te lezen, zal deze maatregel ook voor landen buiten de EU gevolgen hebben.
Dat doet het ook niet en zal het ook niet gaan doen, ik maak daar geen illusies over. Wat ik er wel mee zeg, is dat landen buiten de EU daarin meer vrij zullen zijn, want zeg nou zelf: zie jij China of Noord-Korea hun eigen regelgeving overboord gooien en de regelgeving vanuit de EU implementeren?

Dat gaat zeker niet gebeuren en dat is de vrijheid die die landen hebben (en anderen, want ook Australië gaat gewoon zijn eigen regels blijven hanteren) en straks ook Groot-Brittannië . . .
Op politici stemmen die een NEXIT wensen, zodat ook wij niet meer onder deze Europeesche juk hoeven te vallen . . .
hierbij de inhoudelijke reactie voor de -1, kijk eens naar de overkant van de noordzee, kijk eens wat daar momenteel gebeurt, en staat te gebeuren met de economie. Denk dan eens na over de positie van nederland, Rotterdam is de haven van duitsland, buiten de EU kan je die meteen voor 90% opdoeken, ze varen wel naar antwerpen of een eindje verder noordelijk.
Kijk eens naar de talloze mooie "easiest deal ever" handelsakkoorden die de UK al gesloten heeft, kijk eens naar hoe ongelofelijk ze straks het haasje zijn in hun eentje aan de onderhandelingstafel met de USA, China, India. Al die EU regelgeving om je te beschermen tegen chloorkippen, kankerverwekkende stoffen in je eten etc... mag allemaal de prullenbak in als je met ome Donald wil dealen. Al die xenofoobjes mogen straks zien gebeuren dat indiers visum-vrij het land in mogen omdat de UK anders niet met india kan handelen etc..
En dan hebben we het nog niet over geopolitiek gehad, in een tijd waarin de USA een stuk minder betrouwbaar is als bondgenoot, de chinezen in opmars zijn en putin overal verdeeldheid probeert te zaaien gaan de britten het weer in hun eentje redden... right... Hoe denk je dat NL zich in zn eentje redt op het wereldtoneel?

De EU is niet perfect, en ik ben zeker geen voorstander van deze wet, maar Nexit is zelfmoord als klein landje...
Wat betreft die chloorkippen en voedselveiligheid: TTIP al vergeten?
Een in achterkamertjes der EU bekokstoofd handelsverdrag om een groot deel van onze voedselveiligheidsregelingen ten favure van de VS over boord te kiepen.
Dat dat verdrag er nog niet is, is te danken aan de massieve druk uit de Europese burgerbevolking en een Amerikaanse President welke niet zo veel in Handelsverdragen ziet.
Internetvandalisme? pff

Either way, nexit roepen is gevaarlijk imho, de clusterfucks in de USA, UK en ook de hele antivax movement laten zien hoe gevaarlijk gewoon maar hard shit roepen op internet is tegenwoordig, persoonlijk zal ik dan ook waar ik kan tegen nexit sentiment ingaan.

Voor mij is dat op een zelfde manier ongewenst als "van vaccinaties krijg je autisme" roepen op internet, en voor mij past daar "-1 ongewenst" prima bij
Hoe wil je "taking back control over immigration" en al het gedoe rondom het niet willen van Freedom of Movement dan uitleggen?
Immigratie en FoM zijn 2 verschillende dingen.

De ene gaat over van buiten de EU, en de andere in de EU.
Dat is geen antwoord op mijn vraag, beide zijn gericht op het buiten houden van "buitenlanders", of dat dan europeanen zijn of niet
Immigratie ging over mensen buiten de EU. Dat deze niet zomaar toegelaten moesten worden, welke zich een weg via de EU naar Engeland baande.

Freedom of movement is binnen de EU, en daar heeft Engeland net zoveel last van als wij in Nederland. De vraag is dan ook of FoM het beste is voor de successvolle landen in de EU.

Maar als je Engeland ziet, dan weet je dat ze daar echt geen issue hebben `buitenland`)om jouw woorden te gebruiken) alleen een issue met opengrenzen. En dat is natuurlijk iets wat niet vreemd is in deze wereld. Een land mag best kunnen bepalen wie er binnenkomt. Maar onder de EU niet ofc en daar zit hem het nou net in.
En als men denkt dat er met een Brexit iets gaat veranderen aan het buitenhouden van migraten dan denken ze verkeerd. Het VK maakt al geen deel uit van de Shengen zone dus er zijn vandaag al volop grenscontroles. Bijkomend leven ze op een eiland wat er voor zorgt dat niemand zomaar snel even in het geheim de grens kan oversteken. Mar toch gaat Brexit dat probleem oplossen...
In Engeland hebben "ze" ook problemen met Polen die bijvoorbeeld in de horeca werken. Mensen van buiten de EU kunnen ze nu net zo goed (of slecht) buitenhouden als dat ze buiten de EU vallen. En ook Nederland heeft eigen regels voor wie een visum krijgt - al ga je makkelijker de grens over naar Nederland dan naar het VK.
Dus echt niet. FoM had direct tot gevolg dat er honderduizenden Oost-Europeanen in het VK werkten, en dat was een doorn in het oog van veel Engelsen. Brexit was hoe ze dat gingen "oplossen". "Taking back control" moest de Oost-Europeanen buiten houden.
Jij hebt de volledige vrijheid om te zeggen wat je wil, hoe kom je daar nou weer bij.

En ik gebruik mijn vrijheid om je een -1 te geven, want je sneer naar "dat soort mensen" is volkomen misplaatst.
Ja want dat uhm brexit gaat ook zo goed en voorspoedig...

Wij (als Nederland zijnde) zijn te afhankelijk van Europa (en ook de rest van de wereld). Mischien moeten we eerst een flinke verbeterslag slaan zodat als we uit de EU klappen niet meteen met 10-0 achterstaan.
Dat komt omdat de Britse regering het (moedwillig) totaal verziekt. Het doel is om het zo slecht aan te pakken dat mensen nog veel liever bij de EU blijven en zich onderwerpen aan de tirannie van dat orgaan dan dat ze zichzelf redden en er uit stappen.
Er is geen goede manier om een Exit te doen. Kijk gewoon even naar de verdeeldheid. We zullen morgen lachen met de stemmingen die ze gaan houden. Je hebt voor niets een meerderheid. Geen harde brexit, geen zachte brexit, geen tweede referendum, geen terugtrekking van art 50. Voor niets vind je een meerderheid. Als je het er zelf niet over eens bent. Wat moet je dan doen?
Precies, ze maken er dus zelf een zooitje van. ;) Dat hebben de britten niet verdiend.
Er zijn zat manieren om prima een exit te doen, dat was al begonnen als ze een goede onderhandelaar hadden gestuurd (al hielp het niet mee dat de EU pestkopje wilde spelen om andere landen te ontmoedigen.). Dan gaat May tot overmaat van ramp ook nog eens (expres?) haar eigen meerderheid verspelen zodat ze het nog moeilijker krijgt en duurt het intussen nog veel langer dan het ooit zou hebben hoeven duren. En het ligt echt niet alleen aan May en haar partij hoor, die Corbyn bijvoorbeeld is echt geen haar beter en de zure verliezers die koste wat het kost brexit proberen te voorkomen ondanks dat er besloten is dat die er moet komen zijn al helemaal raar bezig.

Het volk heeft gesproken. Als ze er niet uitkomen dan zit er maar één ding op: no-deal brexit.
Maar waarschijnlijk gaan ze die hele brexit wel terugdraaien hoor, ik geloof niet dat de overheid daar ook maar enigszins van plan is om het lidmaatschap daadwerkelijk op te zeggen.

Een tweede referendum zou ook waanzin zijn trouwens, dat trucje met zoveel mogelijk een referendum herhalen in de hoop op "de gewenste uitkomst" kennen we nu intussen wel. :) En de kans is groot dat het dan nog altijd Brexit is en geen Remain. Nee zelfs niet na het zien van wat hun overheid allemaal heeft geflikt en verziekt, tot mijn verbazing zijn er juist een aantal remainers omgegaan naar brexiteers met uiteenlopende redenen - ik zal eerlijk toegeven dat ik die niet had zien aankomen. Je zou ze hoogstens kunnen vragen om te stemmen op "May's deal of geen deal?". En hopsakee.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 26 maart 2019 21:37]

Corbyn was al ANTI-EU voordat GB lid werd van de EU.
dus dat de Partij de koers van de voorman moet volgen maakt het geheel niet beter.

Let op het lidmaatschap is 2 jaar geleden al opgezegd... dit gaat alleen over de sleutel overdracht.
Als de sleutel niet teruggegeven wordt worden er op enig moment door de EU nieuwe sloten geplaatst.
Ze kunnen hoogstens nu de deur nog op een kier staat hard sorry roepen.
Gelukkig hebben ze dit niet 2 jaar geleden op 1-4 ingediend. Dan hadden ze hard 1 april kunnen roepen.. :+

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 27 maart 2019 15:31]

Wat moet je dan doen? Rationeel gezien zou mijn advies zijn: als de politiek er niet uitkomt terug naar de bevolking.
Status quo: er is geen deal. Vraag voor referendum: Brexit zonder deal of terugtrekken van het uittredingsverzoek
Bij optie 1 zijn de Britten zelf schuld.
Bij optie 2 zal menig Europees land nog eens achter de oren krabben, nu ze de Britten toch niet kwijt zijn en daarmee nog een redelijk tegenstribbelnd land binnen de club hebben. Dit is trouwens een reëele optie!
Dat staat zo ongeveer gelijk aan alles in de fik steken omdat je het met één ding heel erg oneens bent... Ja dit is een achterlijke beslissing, maar uit de EU stappen is economische zelfmoord. Het is ook niet alsof de Britten zo blij zijn met hun exit...
Tot op heden is er nog niet eens een Brexit en het is heel moeilijk te voorspellen wat precies de langetermijngevolgen zullen zijn van Brexit. Een groot deel van de huidige chaos is niet per se aan Brexit an sich toe te schrijven, maar aan de compleet incompetente regering aldaar en de verdeeldheid. Waarschijnlijk hadden ze een hoop ellende kunnen voorkomen door meteen een no-deal Brexit te organiseren in plaats van eindeloos onderhandelen terwijl je tegenpartij (de EU) weet dat je niet weg kunt lopen.
Ongetwijfeld zal het wel geld kosten maar Brexit ging dan ook niet alleen maar over geld maar om autonomie.
Uiteraard is de chaos het gevolg van de incompetente regering, maar hetzelfde geld voor de Brexit zelf. Die is een direct gevolg van het feit dat David Cameron zijn eigen partij niet bij elkaar kon houden, en toen maar een referendum uitschreef om de aandacht af te leiden.
Ik snap wie je bedoelt, maar eerlijk is eerlijk. Ik hoef niet uit de EU. Ik hoef alleen geen bemoeizucht uit Brussel over zaken die wij als land prima zelf kunnen regelen.

Laat ze in Brussel lekker richtlijntjes opstellen over van alles en nog wat, maar laat dat niet bindend zijn.

Er was helemaal niets mis met een fijn samenwerkende EEG, waar handelsverdragen en samenwerkingen tussen landen onderling geregeld werden, maar elk land iig voor zichzelf zaken kon bepalen.

Brussel is een overbodig orgaan wat zichzelf maar wat graag in stand houd zodat men zich kan bedruipen met het belastinggeld dat over de ruggen van vele Europeanen is verdiend, waarvan de mensen concreet nauwelijks tot weinig terugzien. De meeste maatregelen kosten geld en leveren concreet niets zichtbaars op.
Je kan niet zomaar gaan kiezen van dit wel en dat niet. Dan heb je geen geharmoniseerde regelgeving en ga je weer onderlinge concurentie tussen landen krijgen. En dat wil je net vermijden door een blok te vormen.
Laat ze in Brussel lekker richtlijntjes opstellen over van alles en nog wat, maar laat dat niet bindend zijn.
Dat werkt dus niet. Als wij vanuit België kippen kunenn importeren, en de Belgen mogen zelf weten of ze Amerikaanse chloorkippen toelaten, dan kunnen wij niet tegelijkertijd de chloorkippen verbieden.

En voor alle duidelijkheid: je denkt dat het in de EEG beter was. Onzin. Zelfs de voorganger van de EEG, de EGKS (Kolen en Staal) legde bindende regelgeving op.
Als je geen bemoeizucht vanuit Brussel wilt zijn er niet zoveel andere opties dan uit de EU stappen. Die gaan echt geen stap terug doen qua invloed.
Dit is een enorme zwarte dag voor internet en de vrijheid van meningsuiting. Geeft ook direct aan waar de EU de fout in gaat: Er ligt véél te veel macht bij slechts 2 landen. Elk land zou evenveel stemrecht moeten hebben.

En dan die deal die Duitsland schijnbaar gemaakt heeft is echt te walgelijk voor woorden.

[Reactie gewijzigd door Metro2002 op 26 maart 2019 13:51]

Van mij hoeven we er ook niet zonodig uit, maar door zulk soort 'wanpraktijken' vanuit Brussel, zal uiteindelijk de steun voor de EU weg gaan vallen, met een Nexit tot een mogelijk gevolg.

Wat dat betreft, verwacht ik dat bij de komende EU verkiezingen in mei en over 2 jaar hier in Nederland (Tweede Kamer), de meer EU sceptische partijen hoge ogen zullen gaan gooien, dusdanig dat men er niet meer omheen kan. De laatste verkiezingen van vorige week, waarbij FvD vanuit het niets net zo groot wordt als een gevestigde partij, zijn een voorbode tot wat een mogelijk resultaat kan zijn.

Wat veel mensen voor het gemak lijken te vergeten, is dat de komende jaren meer en meer jongeren het stemrecht verkrijgen en laat dat nu de generatie zijn die opgegroeid is met Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Tweakers, noem het maar op en deze maatregel(en) zal hun ook gaan beïnvloeden en/of krijgen anderzijds er direct mee te maken . . .
En dan krijg je bijvoorbeeld alle websites in het land dat het minst doet aan privacy en dus een race to the bottom op privacygebied.
Gek genoeg weten copyrighthouders dan nog steeds downloaders te vinden - sterker nog, die laten op nationale basis elk internationaal aanbod illegaal verklaren. Goed voor de staatskas (btw) en goed voor hun winst (hoge prijzen).
Kortom ik ben blij met de EU, al is die blijdschap vandaag iets minder.
Dus Groningen had voor een Gronexit moeten stemmen toen de Nederlandse regering besloot die hele provincie kapot te boren?

Uit de EU treden is idioot, dan ben je helemaal je soevereiniteit kwijt. Kijk maar naar het VK: Japan en de VS (lees) zijn nu al enorme druk aan het zetten op het VK om handelsakkoorden te sluiten die enorm nadelig zijn voor het VK, maar omdat ze een veel kleinere economie zijn, heeft het VK weinig te zeggen over de voorwaarden die grote trade blocks hen opleggen. En dit zijn dan nog bevriende naties, wat landen zoals China en Rusland zullen doen laat ik aan jouw verbeelding over.

De EU is de enige manier waarop Europese landen nog wat zelfbeschikking kunnen hebben in een geglobaliseerde wereld. Tenzij je terug wil naar een tijd zonder globale handel, in dat geval: veel plezier met enkel aardappelen en wortels eten in de winter.
Dat het kut is om eruit te gaan is doordat de EU al jaren bezig is dit kut te maken.
Article 50? Dat hebben de Britten nota bene zelf geschreven. Je laat je Euro-bijziendheid wel erg duidelijk merken als je dat de EU verwijt.
Dat het kut is om eruit te gaan is doordat de EU al jaren bezig is dit kut te maken.
Kan je iets concreet zeggen of aanhalen ipv onheilspellende wartaal uit te kramen, zonder ook maar 1 feit op te noemen? Hoezo maakt de EU het kut om uit de EU te stappen?

Heb je ook maar even gelezen wat ik zei?

De EU heeft Japan en de VS niet opgedragen om de UK onder tafel te spelen in de onderhandelingen voor handelsverdragen, dat is simpelweg wat er gebeurt als je als klein land onderhandelt met een groot land.

De EU versterkt de onderhandelingspositie voor EU landen. Alleen gaan we het niet trekken en zijn we onderworpen van de grote handelsblokken.

[Reactie gewijzigd door kiang op 26 maart 2019 16:41]

Een NEXIT zal niets opleveren in deze zin:
- Nexit onder voorwaarden, dan zullen deze voorwaarden gewoon deel uitmaken van de schijdings overeenkomst... (net als alle andere voorwaarden om met de EU handel te mogen drijven, toch een belangrijk deel van onze economie).
- Harde Nexit: dan kun je helemaal niets meer naar de EU uitvoeren, invoeren zonder belasting tarieven te betalen die elders ook betaald moeten worden. Goederen exporteren naar EU landen? alleen na uitgebreide controles aan de grenzen. Voor NL een recept om buitengewoon gemarginaliseerd te worden. Rotterdam als wereldhaven is dan veel te groot..., en te ver buiten de EU, dus dat worden Antwerpen (misschen?), Bremen, Hannover etc. Want doorvoer vanuit Rotterdam betekent lang wachten bij de NL grens. En dan zijn andere havens "relatief" dichterbij.
Je zal tevens alle contracten die de EU landen met de wereld hebben afgesproken opnieuw moeten onderhandelen. Dus nieuwe verdragen met alle Niet EU landen over handel etc.

Kortom: als je serieus een probleem wil creëren: Nexit....
Eh nee dat is omdat er eerst verdragen moeten worden afgesloten als je internationale handel wil doen.
Door uit de EU te stappen zeg je eenzijdig de verdragen op, zoals Trump dat regelmatig doet....

Daarna bemoei je je er niet meer mee of sluit je een nieuw verdrag... Als je pak weg met 150 landen de verdragen opzegt dan zal je ook met die 150 landen nieuwe verdragen moeten aflsuiten op het gebied van Handel, justitie, persoonverkeer, ....
Met die 150 landen verder gaan op de oude voet zullen de andere landen mogelijk niet meer willen, juist ivm. allerlei extra kosten, tijd etc. waar ze compensatie voor willen zien.

Nieuwe verdragen kosten tijd, etc. etc. [ daarom krijg je ook een periode van 2 jaar om te onderhandelen... ]; EU Exit regels zijn niet onredelijk...

Het is niet anders dan een reguliere echtscheiding..., dat kan in goed onderling overleg, je kan er ook een vechtscheiding van maken... Keus van de uittreder.
May/GB parlement gaat voor da Vechtscheiding maar eist nog wel het huis, auto, alimentatie, inclusief straat verboden etc. etc. zonder verdere verplichtingen als een bezoekregeling oid.

Mogelijk verduidelijkt dit iets:
https://www.youtube.com/watch?v=EcIkIz98zXU
Het is een probleem omdat er ineens geen handelsverdrag meer is. Niemand weet waar ze aan toe zijn. Productiefaciliteiten die de hele EU markt bedienen verdwijnen stilaan uit het VK, mensen die vandaag in het VK wonen omdat er vrij verkeer van mensen is hebben ineens een twijfelachtige verblijfsstatus (net zoals Britten in de EU). Ze hebben geen enkel handelsakkoord omdat ze die pas kunnen onderhandellen na de Brexit. Dat betekend dat je bij een no-deal terug valt op standaar WTO regels en importtarieven dewelke moordend kunnen zijn.

Zwitserland zit niet in de EU maar heeft wel een hoop verdragen gesloten met de EU en maakt o.a. deel uit van de Shengen zone. Het is dus niet zo dat er geen connectie is met Europa. Zwitserland heeft ondertussen zelfs getekend voor deel uit te maken van de Europese vrijhandelszone maar heeft het verdrag nog niet geratificeerd.

En de VS is als machtsblok natuurlijk niet te vergelijken met een klein land. Je merkt nu al dat Trump druk aan het zetten is op het VK om vriendelijker te zijn tegen de VS op handelsgebied en de consument minder te beschermen. Denk maar aan de chloorkippen.
Dezelfde chloor kippen die we via de EU van Oekraïne kunnen krijgen? Waar we tegen stemden met een referendum die weggelachen werd?

Ik ben voor eu maar dingen als artikel 13, uitbreidingen, WW over de grens en geen investeringen in de buitengrenzen dan denk ik dat het beter kan. Het is te veel een ideologisch plan geweest.
Laten we wel wezen, de Brexit gaat niet erg voorspoedig dus laten we even afwachten hoe dat afloopt. Ik acht de kans dat het VK uit elkaar valt door de mogelijke gevolgen van de Brexit niet geheel onmogelijk.

De verdeeldheid is momenteel groot en een deel van het volk heeft nu ook het idee dat er niet naar hun geluisterd word (nieuw referendum).

En als Nederland alleen staan is niet zo een heel strak plan, we zijn nu interessant omdat we binnen Europa zitten. Straks krijg je het zelfde als in het VK en verhuist iedereen ook hier weg.
Inderdaad we hebben best wat mensen aan het werk in allerlei EU instellingen die in NL gevestigd zijn.
Of mensen die hier heen komen om hun geld in NL uit te geven vanuit andere landen in de EU.
(Europol, EU medicijn agentschap etc.)
Als Nexit: dan gaan die instellingen de volgende grens over. want die moeten vanuit de EU landen werken.
inclusief de handel, verkeer, etc. die erbij hoort.
Gedurende de eerste 2 jaar blijft men gewoon handel drijven zoals vandaag gebeurd. Het huidige Brexit akkoord zegt niets meer dan: de komende 2 jaren gaan we verder onderhandellen over de toekomstige handelsrelaties.

En dat de UK geld mag ophoesten mag ook niet verbazen. Ze zijn verplichtingen aangegaan, hebben ingestemd om deel te nemen aan een meerjarenbegroting en hebben daar ook eigen projecten inzitten. Dat nu gevraagd wordt om hun verplichtingen na te komen lijkt me niet zo vreemd.
Voor de langere termijn voortaan gaan stemmen voor het EP. Voor de korte termijn kun je bijv. een massademonstratie organiseren.
Maar dan moeten we wel weten welke partijen tegen waren. En of het echt helpt met zo'n stemming weet ik niet. Ik heb me er niet in verdiept maar het lijkt me dat de zetelverdeling daar ook is naar de grootte van de landen/of inwonertal. Dan heeft Nederland nog niet veel te zeggen.
Ik heb me er niet in verdiept maar het lijkt me dat de zetelverdeling daar ook is naar de grootte van de landen/of inwonertal. Dan heeft Nederland nog niet veel te zeggen.
Het is inderdaad naar inwonertal, maar de kleine landen hebben iets meer zetels en de grote landen wat minder dan je puur op aantal inwoners zou verwachten. Nederland is niet bijzonder groot of klein dus voor ons maakt dat laatste niet uit.
Want je wil demonstreren tegen partijen? Je kunt gewoon demonstreren tegen deze nieuwe richtlijn?
In Duitsland zijn afgelopen week meer dan 100,000 mensen de straat op gegaan. Nog heeft dat weinig invloed gehad en dat betreur ik zeer.
Burgerlijke ongehoorzaamheid.

Er is een uitzondering voor websites jonger dan X jaar?
Dan maken we elke X jaar een nieuwe website!
Google wil de URL toch al vermoorden. Die weten hier hws het snelste misbruik van te maken met alle technische kennis icm nagenoeg monopoly op browsertechniek op dit moment.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 498327 op 26 maart 2019 13:38]

Stemmen voor de EP verkiezingen. Het proces zal nog wel 2 jaar getraineerd worden door de tegenstanders. Kans is dat het dan aangepast wordt.
Net als ik gewoon al je websites op naam zetten van en laten beheren door een Amerikaan. Veel succes met het innen van je link tax...

Google heeft het probleem dat ze Europese vestigingen hebben en door de EU lidstaten financieel gepakt kunnen worden.

Als kleine starter kan je jouw bedrijf beter in de VS starten en schijt hebben aan alle onzin die uit Brussel komt.
Is het niet handiger/beter/privacyvriendelijker om dan een Zwitserse beheerder te nemen? Ik ben ook best blij met protonmail.
Laten beheren vanuit de VS heeft ook niet m'n voorkeur, dan zit je weer met onzin zoals de Patriot Act. Gevalletje kiezen uit twee kwaden dan. Maar voor de rest is het natuurlijk wel een optie om naar een andere jurisdictie, al moet je dan ook goed verdiepen in die wetgevingen.
De patriot act zit privacy in de weg, de GDPR en deze richtlijn zitten de mogelijkheid om uberhaupt te verdienen aan een website in de weg.

Ik denk dat, behoudens voor ideële organisaties, het vrij duidelijk is wat de aantrekkelijkste vestigingsplaats is.
Of IJsland. Hoewel ik ook nog wel zie gebeuren dat Estland bijvoorbeeld met een hele vrije interpretatie straks lokaal deze wet implementeert om zo hun economie een boost te geven. Of wijzelf...
Alleen als je helemaal buiten de EU blijft. Als je iets met persoonsgegevens wil is de GDPR gewoon van toepassing... Die is zelfs van toepassing op een Amerikaan terwijl die in de EU verblijft.

En de US heeft weer heel andere issues.
De VS gaat de GDPR echt niet voor de EU handhaven. Hoogstens kan men deze Amerikaan aanpakken als hij een vakantie in de EU gaat houden. En dan? Dan kunnen ze hem een boete opleggen, maar zodra hij weer in de VS is legt hij deze naast zich neer.

Zodra de EU in de VS probeert te incasseren stapt die Amerikaan naar een lokale rechtbank en roept ze tasten mijn 1st amendment rechten aan, waarna de lokale rechter het uitvoeren van het europese vonnis in de VS zal verbieden. De VS kent namelijk helemaal de privacy rechten niet die de EU kent en het aanleggen van een tracking database is daar niet verboden. Die data gebruiken/verkopen valt onder de vrijheid van meningsuiting.
Rechtshulp verzoeken zijn gewoon internationaal erkend...
Het duurt mogelijk wat langer. Het is een kwestie van uitlevering vragen.
Net zoiets als Assange die nog op bezoek oet in de US..., die heeft mazzel dat die in een ambassade zit van een land dat mot heeft met de US (en geen uitleveringsverdrag).

Als de US dergelijke verzoeken weigerd zullen ook rechtshulp verzoeken vanuit de VS geweigerd gaan worden. en dat willen ze ook niet.
En wil jij je wereldwijde omzet in gevaar brengen?... het gaat niet over omzet in de EU of zo.

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 26 maart 2019 14:24]

Even voor de duidelijkheid ik heb het niet over de Googles van deze wereld, ik heb het over kleine forums die net de hostingkosten terugverdienen met wat reclame banners en over starters die in de VS een prima markt vinden om zich eerst op te richten en de Europese gebruikers toe te laten, zonder zich druk te maken over justitie in de EU.

Beide kunnen makkelijk een bedrijf zonder aanwezigheid in de EU beginnen. Waardoor de EU aangewezen zal zijn op internationale rechtshulp verzoeken voor informatie. Ik heb daar in omgekeerde richting mee te maken gehad en het lijkt dat jij wat te hoge verwachtingenhebt. In mijn geval ging het om een Amerikaans 'discovery verzoek' wat keihard werd afgewezen in Nederland, aangezien vis expedities volgens de Nederlandse wet niet mogen.

Maar we hebben het hier niet over rechtshulp, maar over executie van een vonnis. Nederland en de VS hebben geen verdrag voor over en weer executeren van vonissen. Als je een Nederlands vonnis in de VS uitgevoerd wil hebben zal je in de VS naar de rechter moeten. En als die Amerikaanse rechter vind dat het vonnis onterecht is of iets betreft wat zich binnen zijn jurisdictie heeft afgespeeld en in de VS niet strafbaar is, dan sta je met lege handen.

Je kan dan ook als je in de VS woont 'gewoon' een website beginnen in het Nederlands met de adressen van alle pedofielen in Nederland. Zo'n site is legaal in de VS onder het eerste amendement en een Nederlands vonnis zal niet uitvooerbaar worden verklaard. Je moet dan zo'n site natuurlijk niet vanuit Nederland gaan runnen of vanuit Nederland adressen toevoegen aan zo'n site.

Tenslotte uitlevering, vergeet dat maar. Elk uitleveringsverdrag dat ik ken heeft ten minste twee eisen: Er moet sprake zijn van een ernstig feit met een relatief hoge strafmaat en het feit moet in beide landen strafbaar zijn. De VS zal dan ook nooit uitleveren voor overtreden van de GDPR of deze nieuwe richtlijn, omdat wat deze verbieden in de VS gewoon legaal is.
RIP internet. Dit is toch gewoon om te janken. Deze mensen snappen het totaal niet. Ze willen alleen maar dealtjes binnenhalen en hoe de burger hierdoor benadeeld wordt boeit ze niet. Een schande!

Nog een reden om de EU te verlaten. FvD lees je mee?

[Reactie gewijzigd door jordynegen11 op 26 maart 2019 13:37]

Heb je al gekeken wat er in het FvD verkiezingsprogramma staat over Artikel 13.

Oh ja, dat is waar ook. Dat hebben ze niet. Ook wel slim, want wie geen beloftes doet kan ze ook niet breken.
"Een definitieve lijst met wie er precies voor of tegen de richtlijn heeft gestemd is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar."

Ik kan niet wachten tot de lijst beschikbaar is, want dan weet ik precies op wie ik *niet* moet gaan stemmen!
Blijkbaar geen SP en sowieso geen VVD/CDA.
VVD heeft inderdaad tegen gestemd. En dat aspect over de SP in het artikel is niet correct. De SP heeft zich uiteindelijk onthouden van stemming, zie ook:

[Reactie gewijzigd door Cpt.Morgan op 26 maart 2019 14:48]

VVD is tegen dit voorstel hoor
Dan zijn er nog genoeg redenen om tegen de VVD te stemmen over ;)
Nee die ook niet.

Beste is om de hele EU-top gewoon te vervangen door 3 onafhankelijk ontwikkelde AI's (één van Microsoft, één van Google, één van Facebook) en die te laten stemmen over letterlijk alle voorstellen die ingediend worden. Bij 2/3e meerderheid is het plan goedgekeurd.
Alsof dat zin heeft! We hebben met Nederland bijna geen invloed. En zo lang je alleen op je landelijke partijen kunt stemmen gaat dat niet veranderen en maken de grote landen de dienst uit. Zo nu ook Frankrijk en Duitsland.
Was wel te verwachten toch? Burger is tegen dus zijn wij voor. Ammandementen zijn ook niet eens overwogen:
https://twitter.com/Senficon/status/1110509970213294081

[Reactie gewijzigd door jip_86 op 26 maart 2019 13:14]

Want de parlementsleden stemmen altijd tegen de wens van 'de burger'? Kun je dat ook onderbouwen? En doet degene waar jij op gestemd hebt dat ook? En heeft 'de burger' 1 en dezelfde mening?

[Reactie gewijzigd door droner op 26 maart 2019 13:29]

Burger is tegen dus zijn wij voor.
Ja, ze stemmen altijd tegen dingen die we willen, zoals de afschaffing van roamingkosten!

Oh, wacht....
Het was inderdaad een grote naaistreek voor de burger toen ze de GDPR in het leven hadden geroepen...
Anoniem: 1183010
@jip_8626 maart 2019 13:38
'Dit betekent dat platforms zoals YouTube, Facebook en Pinterest aansprakelijk zijn voor eventuele geschonden auteursrechten van rechthebbenden.' Kijk, dit is nog eens goed nieuws! De lobby van Facebook en Google heeft niet gewerkt. :) De macht van de grote techbedrijven wordt ingeperkt, (kleine) contentmakers kunnen (makkelijker) rechten doen gelden en "delen" wordt weer wat het altijd al was, nl.: stelen. Dit komt de diversiteit van internet alleen maar ten goede.

En nou maar hopen dat al die onzinpraat op dit forum ophoudt, want jongejonge, wat je hier allemaal voorbij ziet komen... Paniekverhalen van dwazen over het einde van Tweakers (want álle posts moeten volgens art. 13 worden verwijderd). En karmakeizers die veelvuldig en uitgebreid posten over auteursrecht maar bv. niet weten dat inbreuk op het auteursrecht onder het strafrecht en niet onder het civiel recht valt.
Eindelijk iemand die het snapt. Wat een paniekvoetbal, deze regeling zorgt er voor dat fb yt e.a. verantwoordelijk zijn voor wat via hun platforms wordt gepubliceerd. Natuurlijk is het onzin om auteursrechtelijk materiaal zomaar te kunnen publiceren: mensen hebben daarvoor gewerkt en dienen redelijkerwijs gecompenseerd te worden.
Dus als jij een filmpje upload van je vakantie en daarin hoor je toevallig op de achtergrond muziek van een bekende band, wordt het filmpje nu geweigerd.

Het stukje censuur komt om de hoek kijken als je bijvoorbeeld en film wil delen, met daarop een ongeluk of iets anders (film de verdachte van een overval). Dan heb je geen invloed op de omgeving. Toch zal het filmpje nu niet zichtbaar zijn, als daar iets te zien of te horen is wat het auteursrecht zou kunnen schenden.

Daarnaast is de huidige auteursrecht al absurd opgerekt. Tof dat jij 30 jaar geleden een stuk muziek hebt gemaakt, maar wanneer houdt het een keertje op? Een schilder of loodgieter krijgt toch ook geen geld meer nadat hij klaar is.

Men doet alsof auteursrecht een bevolkingsgroep moet verdedigingen, die enorm zielig is. Natuurlijk heeft iedereen recht op een boterham en moet auteursrecht beschermd worden. Maar 70 jaar na overlijden?? Is dat redelijk?? Zou 10 jaar niet meer dan genoeg zijn (of 14 jaar zoals in de originele Amerikaanse grondwet).
5-10 jaar na publicatie lijkt mij wel goed genoeg vind ik :P
Dat is de (vage) intentie van de richtlijn (volgens sommigen), maar niet de letter helaas. Er worden veel vage en niet gedefiniëerde termen gebruikt die de hele richtlijn enorm aantrekkelijk maken voor enkele grote partijen om misbruik van te maken.

"Op goed vertrouwen" is een term die hier niet van toepassing is. Zodra de relevante wetgeving geratificeerd wordt in lidstaten ga je geheid direct een hoop rechtszaken krijgen van geldwolven, vooral vanwege de manier waarop auteursrechtelijk beschermde content (niet) gedefiniëerd wordt.

Daarnaast wordt een uploadfilter alsnog zwaar aangeraden, en laat de grote partijen die men juist wilde tegenwerken hiervoor een oplossing hebben, en die verkopen ze maar al te graag door...
Daarnaast wordt een uploadfilter alsnog zwaar aangeraden, en laat de grote partijen die men juist wilde tegenwerken hiervoor een oplossing hebben, en die verkopen ze maar al te graag door...
Klein lichtpuntje;
juist omdat de richtlijn zo vaag is, kan in nationale wetgeving nog steeds vastgelegd worden dat maatregelen zoals volledig geautomatiseerde content filters verboden zijn. Kan vastgelegd worden wat de procedure behoort te zijn als misbruik vermoedt wordt (eerst blokkeren; dan controleren - of - eerst controleren; dan blokkeren) etc.

Als Nederland echt tegen is, dan moeten we ballen tonen en in de transpositie naar nationale wetgeving de absolute limieten opzoeken die in elk geval artikel 13 onwerkbaar maken.
Daar heb je wel gelijk in, al heb ik weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek.
Ging het maar over inhoud, als je leest dat Duitsland voorgestemd zou hebben omdat ze graag wat steun van Frankrijk wilde hebben voor hun Russische gasleiding is het de vraag of dat zo is.
Nou nou nou. Auteursrechteninbreuk valt inderdaad onder het strafrecht, maar wordt slechts bij hoge uitzondering vervolgt. De praktijk is dat dit civielrechterlijk wordt opgelost. Iemand die zo'n grote mond opzet had dat op zijn minst wel eens mogen weten.

En dat over kleine "contentmakers" -- noem ze toch gewoon auteurs -- we zullen zien. De strijd verplaatst zich nu naar een ander front, maar is zeker nog niet voorbij.
Ammandementen zijn ook niet eens overwogen:
Amendementen zijn weggestemd. Dat kan je zo hebben in een democratie.

Op zich is dat niet gek. De tekst zonder amendementen was al eerder afgestemd met de grote fracties in het EP. De amendementen kwamen van kleine partijen die het niet eens waren met de compromis-tekst van de grote fracties.
1 2 3 ... 10

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee