Wat gebeurt er als de overheid de AVG overtreedt en zichzelf een boete geeft?

De Belastingdienst krijgt een boete vanwege zijn rol in het toeslagenschandaal. Het is de hoogste boete die de Autoriteit Persoonsgegevens ooit heeft opgelegd, maar tegelijkertijd voelt dat niet als een straf. Het gaat namelijk om ons eigen belastinggeld en onze eigen overheid. Hoe werkt het als de overheid een AVG-boete krijgt?

Om maar meteen een ding duidelijk te hebben: de boete gaat naar de Nederlandse schatkist en niet naar de Autoriteit Persoonsgegevens zelf. De AP is al jaren flink onderbezet en wil eigenlijk een verdubbeling van het aantal werknemers. Het budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens lag het afgelopen jaar op 26.274.528 euro. Dat is vergeleken met andere Europese toezichthouders vrij hoog, maar nog steeds niet genoeg om de groeiende stroom klachten en meldingen af te handelen. De boete die de AP op dinsdag aan de fiscus gaf, zou maar liefst tien procent van het jaarbudget zijn, maar de waakhond mag het geld niet in eigen zak steken.

Dat is in Nederland afgesproken in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming of UAVG, de Nederlandse implementatie van de Europese GDPR. De GDPR laat het aan toezichthouders en de regeringen van de lidstaten om te bepalen wat er met het boetebedrag gebeurt. In sommige Europese landen mogen instanties boetes dus wel innen en op de eigen balans zetten. In Nederland gebeurt dat niet, zegt woordvoerder Caspar Itz van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het is hetzelfde als een bekeuring; die gaat ook niet naar de agent in kwestie", zegt hij.

De AP wil daarmee een perverse prikkel voorkomen, heeft voorzitter Aleid Wolfsen meerdere keren benadrukt. Als het geld niet naar de schatkist gaat en dus naar de AP, zou de toezichthouder ervoor kunnen kiezen vaker boetes uit te delen, of die hoger te maken dan eigenlijk zou moeten. Daar kun je wel iets tegenover zetten, zegt internetjurist Arnoud Engelfriet van ICTrecht: "Als een boete naar het budget gaat, treedt de AP juist wat vaker op dan het nu doet."

Broekzak-vestzak

In Nederland komen de boetes terecht in de algemene middelen, de pot geld waar de overheid geen specifiek doel voor heeft. Dat gebeurt zowel bij boetes die aan bedrijven worden opgelegd als boetes voor overheidsorganisaties. Over het algemeen worden AVG-boetes aan bedrijven uitgedeeld; in Nederland hebben tot nu toe slechts twee overheden of overheidsinstanties een boete gehad. Naast de Belastingdienst was dat de gemeente Enschede voor wifi-tracking in de binnenstad.

Dat voelt misschien wat wrang. Een toezichthouder geeft een overheidsorgaan een boete die vervolgens weer naar dezelfde overheid gaat. Allemaal belastinggeld, is dat niet een beetje broekzak-vestzak? De AP benadrukt zelf van niet. "De overheid is niet één organisatie", zegt Itz. "Iedere afdeling heeft een eigen budget en een sanctie wordt opgelegd aan die specifieke organisatie. De boete gaat dan ook af van het budget van die organisatie."

Zo'n afdeling kan een jaar later niet bij de Rijksoverheid aankloppen met de vraag om meer budget om het gat op te vullen, zegt Engelfriet. "Zo'n boete doet echt pijn, want die komt uit het budget van die organisatie. Je kunt niet zeggen: geef maar meer geld want ik heb vorig jaar die boete gehad. De organisatie moet het probleem oplossen en heeft daar ook minder budget voor beschikbaar."

Je kunt je afvragen hoe groot het probleem is voor een organisatie die een jaarbudget heeft van bijna drie miljard euro. Die 2,75 miljoen euro zijn op de jaarrekening van de Belastingdienst niet meer dan een afronding. Caspar Itz van de AP denkt niet dat dat veel verschil maakt. "Het is niet de hoogte van het bedrag die veel uitmaakt voor een instelling. Het zijn ook niet de euro's die maken dat de Belastingdienst nu maatregelen moet treffen." Het gaat dan eerder om het signaal dat een boete afgeeft. Dat signaal is dat er ernstige overtredingen zijn begaan. Ook de hoogte van de boete speelt dan mee; in het geval van de Belastingdienst besloot de AP tot de uitzonderlijke stap om de boete flink te verhogen. Voor twee van de drie overtredingen stond een maximale boete van 750.000 euro, maar vanwege de ernst van de overtredingen verhoogde de waakhond dat naar een miljoen euro. Ook dat is een signaal.

Verantwoordelijkheid

De boete komt nu voor rekening van de demissionair minister van Financiën. Die is immers verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Het lijkt er, zeker gezien de huidige politieke omstandigheden, niet op dat hij naar aanleiding van het schandaal zal opstappen. Maar dat betekent volgens Engelfriet niet dat een boete geen pijn doet. "Mensen onthouden dit. Bovendien raakt dit ook ambtenaren die voor deze privacyschending hebben gezorgd. Een secretaris-generaal heeft met zo'n boete wel degelijk een probleem, bijvoorbeeld bij toekomstige sollicitaties waarin je zoiets moet uitleggen." Ook andere ambtenaren passen hun gedrag mogelijk aan na een boete, ook al zijn ze niet aansprakelijk.

Andere sancties

Boetes zijn niet de enige sanctie die de AP op kan leggenBoetes zijn slechts een instrument dat de AP op basis van de AVG kan hanteren om iets af te dwingen of een overheid te straffen. Engelfriet somt op: "De AP kan een organisatie bevelen om een proces te stoppen, data te vernietigen en zeggen dat het bij een volgende overtreding een hogere boete geeft." De AVG kent daarin ook geen rangorde, zegt hij. Een boete is niet de hoogste en strengste straf die je kunt opleggen. Engelfriet: "Voor Google is een boete van een miljard euro niet zo erg, maar als je daarentegen zegt dat ze alle data van alle Europese gebruikers moeten verwijderen, schrikken ze daar wel van. Als ik een klein bedrijf heb, is dat misschien andersom. Dan verwijder ik klantdata en kan ik door, maar door een boete kan ik failliet gaan."

Caspar Itz van de AP merkt ook op dat de boete zeker niet de enige straf is voor de Belastingdienst. "Er zijn ook veel andere maatregelen genomen." Dat is ook te lezen in het boetebesluit en op de website van de AP: "Naar aanleiding van het onderzoek van de AP is de Belastingdienst gestart met het opschonen van de interne systemen. In de zomer van 2020 waren de dubbele nationaliteiten van Nederlanders hier volledig uit verwijderd." Bij de meeste onderzoeken van de toezichthouder gaat het om en-en: naast de boete wordt ook geëist dat het bedrijf stopt met de overtreding. Kijk maar naar het voorbeeld van het bedrijf dat een boete van 725.000 euro kreeg omdat het vingerafdrukken van werknemers verzamelde. Het bedrijf stopte daarmee toen de AP een onderzoek begon, maar kreeg daarnaast óók nog een boete.

In het geval van de Belastingdienst gebeurde dat ook. "Weken geleden stuurden we al een strenge brief naar de Belastingdienst waarin we hen verplichtten de verwerking stop te zetten. Dat klinkt misschien zacht, maar dat is het niet. Een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens betekent dat je geen vrijwillige keuze hebt ergens mee te stoppen; dan is het een verplichting."

Schadevergoeding

En hoe zit het dan met die gedupeerden? Tienduizenden ouders zijn door de privacyschending getroffen, maar aan die boete hebben ze niks. Om te beginnen kan de Autoriteit Persoonsgegevens onder de privacywet geen schadevergoeding toekennen. Het boetebesluit is onderdeel van een bestuursrechtelijk traject en dat biedt geen basis voor individuele getroffenen om een schadevergoeding te vorderen. Om die toch te krijgen, moet een slachtoffer naar de burgerrechter en daar aantonen dat hij schade heeft geleden door een privacyschending. Het boetebesluit kan daarbij helpen. Daarin kunnen details staan die het voor een advocaat gemakkelijker maken om te bepleiten dat tussen de privacyschending en de schade een causaal verband zit.

Conclusie

Een boete voor een overheidsorgaan dat de privacywet overtreedt, draait dus niet alleen maar om geld. Het is een signaal van een ernstige privacyschending. "Een boete repareert nooit de schade die eruit is voortgekomen, maar het is erg belangrijk om alle mogelijke stappen te zetten die er beschikbaar zijn", zegt Itz. En hoewel het boetebedrag misschien niet hoog lijkt in het grotere plaatje, kan een organisatie er wel degelijk last van hebben. De belastingbetaler heeft er ook niet direct last van: "Het is niet zo dat je als burger meer belasting moet gaan betalen om dit op te vangen", zegt Engelfriet.

Dit artikel kun je gratis lezen zonder adblocker

Alle content op Tweakers is gratis voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we van je vragen is dat je de advertenties niet blokkeert, zodat we de inkomsten hebben om in Tweakers te blijven investeren. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je privacy of veiligheid in het geding komt, want ons advertentiesysteem werkt volledig zonder thirdpartytracking.

Bekijk onze uitleg hoe je voor Tweakers een uitzondering kunt maken in je adblocker.

Ben je abonnee? Log dan in.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

08-12-2021 • 13:44

42 Linkedin

Lees meer

Reacties (41)

41
41
24
6
2
15
Wijzig sortering
Mooi dat ik antwoord heb gekregen op mijn vraag, maar met broekzak-vestzak zal dit nooit als gerechtigheid worden ervaren. En wat als door zo'n boete de Belastingdienst haar taken minder goed kan uitvoeren? In dit specifieke geval ben ik heilig van overtuigd dat een aantal ambtenaren binnen de Belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk zouden moeten worden gesteld. Zij moeten echt het gevang in.
Er is bijvoorbeeld aantoonbaar meineed gepleegd in de zaken die tegen de Belastingdienst werden gevoerd waarbij de rechters bewust verkeerde informatie kregen aangeleverd en waarbij de burgers al helemaal geen of onjuiste informatie kregen aangeleverd. Ook het niet (juist) informeren van de tweede kamer is strafbaar. En zo zijn er met een beetje moeite nog wel tig voorbeelden te vinden.

[Reactie gewijzigd door Killemov op 8 december 2021 14:13]

Als er meineed is gepleegd is dat strafbaar en zullen ze een (voorwaardelijke) straf krijgen, en dus in hechtenis.
Ok, jij gelooft dus nog precies in waar het mis gaat ... de regeltjes, de papieren werkelijkheid. Het is een systeem dat is opgezet om selectief te functioneren, jij als burger zit een euro naast een bepaald bedrag dat je moet aangeven en je moet alles terugbetalen en krijgt er nog een boete bovenop met alle gevolgen van dien. Ik heb nog over geen enkele zaak gehoord over het aanpakken van de landsadvocaat in deze zaken, jij wel?
Boete burger -> naar overheid!
Boete overheid -> naar overheid?

[Reactie gewijzigd door Killemov op 8 december 2021 14:16]

Als er meineed is gepleegd is dat strafbaar en zullen ze een (voorwaardelijke) straf krijgen, en dus in hechtenis.
OM heeft het druk. Gaan ze een collega-ambtenaar vervolgen voor meineed of voor een loverboy? Ze moeten kiezen. Als niet-jurist verwacht ik dat er maar zelden overgegaan wordt tot vervolging voor meineed, ondanks dat je zou kunnen zeggen dat het niet straffen van meineed het juridische systeem ondermijnt.
Gelukkig leven we in een democratie, waar de uitvoerders van overheidsbeleid niet zo maar vervolgd kunnen worden. De minister is politiek verantwoordelijk (maar niet hoofdelijk aansprakelijk, anders zou je geen ministers meer vinden).

De meineed kwestie die je noemt heeft hier verder niet zo veel mee te maken, maar ik mag hopen dat als dat aantoonbaar is, het OM vervolgt. Besluit ze anders dan kan je dat besluit aanvechten (artikel 12 Sv).
Op GeenStijl staat een voorstel dat de boete uit de zak van de betrokken ambtenaren zou moeten komen. Dat lijkt me rechtvaardig.

Dit is nog maar een tip van de ijsberg, de boete over de FSV database wordt nog veel hoger schat ik in.
Dat lijkt me niet rechtvaardig. Als ik een fout maak in mijn organisatie, wordt mijn organisatie daarop aangesproken. Die heeft ook de diepe zakken om grotere boetes en smartengelden te betalen.

Dit zou ik rechtvaardig vinden:
- Ik wordt op straat gegooid en vind nooit weer een baan in deze sector;
- Mijn organisatie doet aangifte tegen mij indien ik strafbaar handelde;
- Mijn organisatie betaalt een boete;
- Mijn organisatie betaalt schade aan gedupeerden.

Onrechtvaardig is dat bij de overheid alleen het derde gebeurd. Het zure is dat deze ambtenaren zo weer een ander baantje hebben binnen de overheid ze in bescherming worden genomen.

Als een afdeling binnen mijn bedrijf dit soort dingen zou flikken, zou ik ze direct naar huis sturen. Het zou fijn zijn als een minister zou zeggen: "Ja, er is van alles mis gegaan. Maar de verantwoordelijken zitten thuis en wachten op de consequenties. We kijken in hoeverre er strafbare feiten zijn gepleegd en zullen aangifte doen als dit blijkt. We gaan direct uitzoeken wat de schade is en in hoeverre we de schade kunnen vergoeden."
Boetes voor de werknemer zelf lijken mij ook wat ingewikkeld.

Maar de desbetreffende hoofdverantwoordelijken op staande voet ontslaan en verbod op een soortgelijke functie binnen de overheid bij zulke blunders lijkt mij wel een minimal eis.
Volgens mij moet een ambtenaar namelijk naar eerlijk geweten handelen, die eed en vertrouwen is toch zeer overduidelijk geschaad.
Totaal bizar dat iemand zich dan bv überhaupt ook nog verkiesbaar zou kunnen stellen.
(ongeacht welke partij overigens!!)

Nu is het niks meer dan een 2,75 miljoen euro kostende wassen neus.
Gezien hoe er gestemd is, boeit het kennelijk heel veel mensen ook nul komma nul.
Rechtvaardig is het ook niet om maar wat aan te kunnen klooien bij de terreurdienst want de burger vangt toch wel de klappen op....
Dit gaat nooit werken. Als een werknemer hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten die hij/zij maakt wil niemand nog voor de overheid werken. Als een werknemer in dienst van een bedrijf een fout maakt is het bedrijf verantwoordelijk en niet de werknemer. Echter wanneer je bewust de wet overtreedt wordt het een ander verhaal.
Wat ik eigenlijk ook al in een andere reactie aangaf. Voor verschillende beroepen geld het tuchtrecht.
Waarom zou je een arts / accountant wel een beroepsverbod / geldboete kunnen opleggen en topambtenaren niet? En waarom werken er alsnog mensen in de zorg of in de accountancy?

[Reactie gewijzigd door Valandin op 8 december 2021 14:25]

Echter wanneer je bewust de wet overtreedt wordt het een ander verhaal.
En DE VRAAG is: "Wie gaat daar naar zoeken?" Maar goed ook bij wetgeving is paniekvoetbal gespeeld na de Bulgarenfraude.
Dat klinkt allemaal leuk, maar dat kan gewoon niet. Zulke dingen zijn gewoon geregeld en daar kun je niet te pas en te onpas aan gaan tornen. Het is zo'n typische suggestie zoals je ze ook wel eens in de Telegraaf leest: het wetboek of de grondwet uitschakelen in bepaalde gevallen zodat je bepaalde mensen ineens anders gaan behandelen als je dat goed uitkomt.
Ik snap het sentiment, maar dat soort dingen gaat gewoon niet.
Ik zou anders het Pikmeer arrest best teruggedraaid willen zien. Laat een topambtenaar maar gewoon hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor dit soort zaken.
Ik ook, want toen werd de immuniteit ernstig vergroot, zie Pikmeerarresten voor mensen die benieuwd zijn: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarresten
Ik weet niet wat dat arrest precies inhoudt, maar je moet ook wel oppassen met dat soort dingen. In dit geval is het misschien duidelijk dat er bepaalde functionarissen zijn geweest die zaken hebben genegeerd waarop ze hadden moeten reageren. Maar in andere gevallen kan het gewoon een kwestie van 'foutje, bedankt' zijn geweest en om dan iemand het gevang voor in te sturen of hoofdelijk aansprakelijk te stellen kan dan wat te ver gaan. Deze zaak is natuurlijk op vele manieren een bijzondere. Er zijn ook echt bewindslieden geweest die niets gedaan hebben, terwijl er al lang en breed mensen aan de bel trokken en er verhalen in de kranten opdoken.
Ik heb een lang verhaal gelezen op De Correspondent en daar bleek ook wel dat je niet één of twee mensen kunt aanwijzen als 'schuldige'. Het hele verhaal heeft vele facetten, inclusief hijgerige politici, die geen fraude meer duldden, de medie die allerlei andere fraudezaken vreselijk opblies (de Bulgarenfraude bv), en ook de publieke opninie.
Niet om de belastingdienst vrij te pleiten, maar alleen maar om aan te geven hoe complex deze zaak is. Maar uiteindelijk hadden er veel eerder verschillende mensen kunnen en moeten ingrijpen, dat is een ding dat zeker is.
Op GeenStijl staat een voorstel dat de boete uit de zak van de betrokken ambtenaren zou moeten komen. Dat lijkt me rechtvaardig.
Lijkt me niet handig, je gaat bij een bedrijf die een AVG boete krijgt ook niet het personeel, dat alleen opdracht kreeg, de boete laten betalen?
Ik denk dan ook niet aan de ambtenaren op de werkvloer maar degenen aan de top. Net als bij een bedrijf dus, bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Maar sinds het Pikmeer arrest zijn ambtenaren in wezen onschendbaar. Mooi beroep, wat je ook doet, aansprakelijk ben je niet.
En de bewust vage overlegcultuur (Rutte-doctrine) heeft er nu dus juist voor gezorgd dat het aanwijzen van waar het probleem ligt nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. "Wie heeft wat wanneer beslist?" werd nergens gedocumenteerd en nu wijzen de ambtenaren allemaal naar elkaar of ze weten het niet meer, maar nog wel dat ze er buikpijn van hadden.
Vind ook niet dat het uit de zak van betrokken ambtenaren moet komen, maar wel dat de betrokkenen verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de acties. Als ik het op deze schaal verkloot op mijn werk, word ik ook gewoon ontslagen.

Er zou een extern bureau ingeschakeld moeten worden die alle interne acties analyseert om te zien wie er écht schuld heeft en die moeten eruit geknikkerd worden. Of afhankelijk van de zwaarte van de misstanden vervolgt worden. Op deze manier veranderd er nooit iets.

Men kan bijvoorbeeld zeggen dat als je mensen persoonlijk kan vervolgen voor deze acties dat niemand het werk meer uitvoert, maar dat is onzin. Als een arts bewust zijn patiënten niet goed behandeld en levenslang schaadt, worden ze ook vervolgt. Voor dit soort functies moet het tuchtrecht van toepassing zijn.

[Reactie gewijzigd door Valandin op 8 december 2021 14:20]

Zoals altijd op GeenStijl is dat leuk populistisch luchtfietsen maar in de praktijk werkt dat natuurlijk nooit. Als dit standaard wordt leg je het hele land stil. Geen enkele ambtenaar gaat dan nog iets durven te ondernemen uit angst dat ‘ie er dan zelf miljoenen voor moet gaan betalen als het mis gaat. En dan kan GeenStijl weer schrijven over hoe ambtenaren nooit wat doen, hoe het aan ondernemersmentaliteit ontbreekt in de overheid en hoe Ons Land achter gaat lopen op de rest van de wereld.
Toch wel een merkwaardige reactie. In het bedrijfsleven zijn bestuurders aansprakelijk, zelfs bij een NV volgens de failisementswet. Maar ambtenaren kunnen fouten maken keer op keer die bij de burger schade geven.

Uiteraard bedoelde ik dat de verantwoordelijke ambtenaren best wel eens een duwtje mogen krijgen, liefst uit de portemonnee.

De enige straf die een burger richting de overheid kan geven is 1 keer per 4 jaar een ander vakje rood maken.
Het verschil is dat in het bedrijfsleven de bestuurders zelf profiteren als het risico dat ze hebben genomen goed uitpakt.

Deze vergelijking zou opgaan als de ambtenaren in kwestie ook financieel een (flink) duwtje omhoog kregen in hun portemonnee als hun beslissing goed uitpakt. Maar ik gok dat men op GeenStijl dan weer gaat klagen dat topambtenaren zich riant laten betalen "van ons belastinggeld".
Niet echt een fan van GeenStijl? Geloof niet dat dit het onderwerp van de discussie is hier.
Ik zou graag zien dat de AP meer maatregelen zou nemen om de slachtoffers te ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten en het herstellen van schade. In verschillende media lees ik bijna exclusief over de boete. Dat is een punitieve sanctie die bedoeld is om herhaling (ook bij anderen) minder waarschijnlijk te maken. Dit artikel gaat ook in op enkele maatregelen om de overtreding als zodanig te beëindigen. Maar het beëindigen van de overtreding betekent nog niet dat de schade bij slachtoffers is hersteld. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat alle betrokkenen inzage krijgen in hun volledige dossier zodat ze kunnen weten in hoeverre hun problemen komen door de onrechtmatige verwerkingen en indien nodig daarmee naar de rechter stappen. Het ondersteunen van betrokkenen die van hun eigen rechten gebruik willen maken ontbreekt wat mij betreft teveel in de handhaving van de AP en daar mag wat mij betreft ook wat meer aandacht aan besteed worden in analyses van de handhavingsactiviteiten. Zeker voor een toezichthouder met beperkte capaciteiten zou dat een onderdeel kunnen zijn van een relatief efficiente toezichts-strategie.
Ik ben het helemaal met je eens dat de slachtoffers ook ondersteund moeten worden. Ik vecht alleen met de gedachte of dit wel onder de verantwoording van de AP moet vallen. Om eerlijk te zijn weet ik het niet, ze hebben het al druk genoeg en het budget is veel te klein, aan de andere kant kan je jezelf afvragen welke partij dan wel de ondersteuning van deze slachtoffers moet geven.
Ik bedoel overigens niet individuele ondersteuning van betrokkenen. Ik bedoel: opkomen voor de rechten van betrokkenen zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Ik heb bijvoorbeeld regelmatig verhalen gehoord over slachtoffers van het hele gebeuren bij de Belastingdienst die geen (volledige) inzage kregen in hun dossiers. Dat gaat gewoon over een art. 15 AVG recht waar de AP vrij makkelijk op kan handhaven. Ik ben er van overtuigd dat als de AP wat meer structureel zou handhaven op naleving van art. 14 en 15 dat de naleving daarvan veel beter zou zijn en dat de huidige affaire veel eerder aan het ligt was gekomen of zelfs niet eens was voorgekomen. De AP zou eigenlijk pas hoeven ingrijpen als verschillende lagen van toezicht falen. En de betrokkenen zijn zeker een onderdeel van dat toezicht. Alleen zijn ze niet effectief als ze geen inzage krijgen.
Ik zou graag zien dat de AP meer maatregelen zou nemen om de slachtoffers te ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten
Zou het AP van een organisatie kunnen eisen dat zij commissie optuigen die dit efficient afhandelt? Wel zo netjes. Dit brengt de kosten flink omhoog, en geeft tegelijk de bedrijven een nieuwe kans om moreel leiderschap te laten zien.
Niet zo specifiek, maar artikel 58 van de AVG bevat een aardig lijstje van bevoegdheden.
Dank je, het AP mag, naar ik het NL artikel 58 lid 2 begrijp (in mijn eigen woorden):
ab. waarschuwen en berispen
c. afdwingen dat de overtreder de rechtmatige verzoeken van de betrokkene inwilligt
d. afdwingen dat ze hun zaakjes qua verwerking op orde krijgen
e. afdwingen dat de betrokkene op de hoogte gesteld wordt
f. verwerkingsverbod afdwingen
g rectificatie/verwijdering afdwingen
...
i. beboeten

Als ik dit begrijp, kan het AP eisen dat een bedrijf haar zaakjes op orde krijgt, qua toekomstige en al gedane verwerkingen. Maar kan niet eisen dat slachtoffers ondersteund worden bij zaken die niet met verwerkingen te maken hebben.

Ik vermoed dat dit via privaatrecht tussen de verwerker en elke betrokkene individueel geregeld moet worden.
Concreet een bevel om betrokkenen inzage te geven en een bevel om (heel veel eerder aan art. 14 te voldoen) had betrokkenen in staat kunnen stellen om problemen eerder op te merken en effectiever onrechtmatige besluiten aan te vechten. Ik zeg niet dat de AP dat aanvechten zou moeten doen. Ik zeg wel dat door structureel betere transparantie af te dwingen dit soort zaken eerder opgemerkt kunnen worden en betrokkenen beter in staat stelt om voor zichzelf op te komen.
de boete gaat naar de Nederlandse schatkist

Eigenlijk moet het naar de gedupeerden...

my2cts
Dan heb je het over schadevergoedingen, niet meer over boetes. Dat zijn 2 wezenlijk verschillende zaken.

Als je als gedupeerde schadevergoeding wil zal je zelf, al dan niet met een groep, een juridische schadeclaim neer moeten leggen.
Dat is al lang gebeurd, voordat het aan de grote klok werd gehangen. Maar wat gebeurt er als de Belastingdienst (via de landsadvocaat) de rechters doelbewust voorliegt?

[Reactie gewijzigd door Killemov op 8 december 2021 14:46]

Dit is natuurlijk de ironie van het noodlot ten voeten uit: de Belastingdienst heeft ons, de Burger onrecht aangedaan. En de boete die ze daarvoor krijgen, wordt door ons, de Burger betaald en gaat rechtstreeks de Schatkist in en komt daarmee ten goede aan De Staat.

Het is op een bepaalde manier een overwinning, maar op welke manier? Alleen het feit dat ze serieus op de vingers getikt worden is een overwinnnig. Het heeft voor de betrokken verantwoordelijken geen enkele consequentie. Zij zijn hun huis, baan, partner of kinderen niet kwijt en ze hoeven ook niet nog jarenlang te leven met het trauma dat een aantal van de slachtooffers is aangedaan. Dát is het meest zure.
wat een schijnvertoning die boete, het geld komt uiteindelijk toch bij de burgers vandaan, linksom of rechtsom.
Het argument van de ambtenaar die een functie niet krijgt is ook een onzin argument.
Tjibbe Joustra die bakken geld uitgeeft voor een directievertrek gaat doodleuk ergens anders weer aan de slag. Zo worden al die mensen met nevenfuncties en schandalen van de ene plek naar de andere plek gebonjourd. Frank de Grave die zijn eigen voormalig departement onafhankelijk moet beoordelen , noem maar op. De politiek is rot.
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt
De nuance ligt hier op wie het brood geeft én kan wegnemen.
De ontvanger: ambtenaren.
De gever: niet het volk, maar hoogste ambtenaren in het ambtenarenapparaat.

Dus de corruptie kàn niet worden aangepakt omdat dit juist door de hoogste demissionaire ambtenaren in al hun verraderlijke corruptie is aangestuurd en het volk kan hen noch de corrupte ambtenaren onder hen afzetten.
Als individuele integriteit wordt bestraft en tegelijkertijd onvoorwaardelijke gehoorzaamheid wordt beloond is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid hetzelfde als corruptie.
Men verdedigd hun eigen corruptie vaak door werk, in de algemene zin, gelijk te stellen aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de werkgever.

Op dit moment mag er al uitgegaan worden van corruptie in het complete ambtenarenapparaat... Hoeveel doofpotten zijn nog niet geopend?

[Reactie gewijzigd door L364CY op 8 december 2021 16:15]

> Wiens brood men eet, diens woord men spreekt
De nuance ligt hier op wie het brood geeft én kan wegnemen.
De ontvanger: ambtenaren.
De gever: niet het volk, maar hoogste ambtenaren in het ambtenarenapparaat.
Als je in bent voor een gedachtenexperiment waarbij ambtenaren en bedrijven wel het brood van het volk (burgers :9 ):
Leestip: Another now van Varoufakis
Leuk en aardig maar als de belastingdienst door zo'n boete niet meer goed kan functioneren, wordt er gewoon beroep gedaan op de staat.
Her zou zo moeten zijn gaat werknemers die verantwoordelijk zijn en hebben meegedaan aan de uitvoer van illegale activiteiten persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld
.
Dit is een beetje een kip en ei verhaal. De overheid begaat een overtreding, wordt daarvoor beboet, wat in principe met geld van de burgers waartegen de overtreding begaan is betaald moet gaan worden. Ook afdelingsgeld is geld van de burger en met minder budget van de afdeling zal zeer waarschijnlijk de kwaliteit van een toch al moeilijk lopende afdeling niet verder omhoog gebracht gaan worden.

In het verleden zijn vaker dit soort cases voorgekomen, waarbij de overheid bewust de grenzen overschreidt en vervolgens ".....deze disbalans beëindigd.... (citaat)" door het proces op het randje neer te zetten:
https://www.security.nl/p...ichten+van+automobilisten
of
https://tweakers.net/nieu...nieuwe-data-afdeling.html

Vervolgens wordt geconcludeerd dat er over de schreef is gegaan en worden er wetsvoorstellen ingediend om deze vormen van datacollectie toch mogelijk te maken:
https://tweakers.net/nieu...el-niet-aan-te-nemen.html
of
https://tweakers.net/nieu...urgerdataverzameling.html

Dit gebeurt vaak in relatie tot negatieve zaken zoals terrorisme, drugs, criminaliteit of zoals tegenwoordig covid19. Vaak zit in die voorstellen meteen een wat langere termijn voor de opslag van data en een wat grotere sleepwet zodat meer burgers hierdoor geraakt worden.

Ik weet niet of het juist is om ambtenaren hiervoor te straffen, maar om de deur zover op te laten staan en dit soort zaken, die vaak bewust gebeuren (want een ambtenaar hoort ook de wet te kennen), te faciliteren gaat wat mij betreft ook te ver. Op dit moment zijn wat mij betreft het aantal en de zwaarte van de overtredingen en de consquenties hiervan niet met elkaar in evenwicht.

Je kunt de verantwoordelijken wel belonen, maar of dat impact voor hun heeft op de lange termijn weet ik ook niet (functie elders):
https://tweakers.net/nieu...e-big-brother-awards.html

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee