Door Tijs Hofmans

Redacteur

Megaboete voor tennisbond

Mogen sportclubs je data verkopen?

11-03-2020 • 15:09

248 Linkedin

Juristen verbazen zich over AVG-boete voor tennisbond

De AVG begint op stoom te komen. Vorige week viel er voor de tweede keer een hoge boete voor een overtreding van de privacywet. De tennisbond Knltb moet meer dan een half miljoen euro betalen wegens het verkopen van gegevens van tennissers. Oppervlakkig gezien is dat een logische zet; een bedrijf verkoopt gegevens en wordt daarvoor bestraft, maar de realiteit is ingewikkelder. De uitspraak kan volgens experts vergaande gevolgen hebben voor alle sportverenigingen, maar ook voor veel andere clubs en bedrijven.

Eerst even een recap. Op dinsdag 3 maart deelde de Autoriteit Persoonsgegevens haar tweede AVG-boete uit. Die was hoog; de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, of Knltb, kreeg maar liefst 525.000 euro boete opgelegd. De organisatie had namelijk gegevens van leden verkocht aan sponsoren. De voorwaarden waaronder dat was gebeurd, waren niet juist, concludeerde de AP. De boete kwam hard aan en niet alleen bij de tennisbond zelf. Ook sportkoepelorganisatie NOC*NSF sprak zich uit tegen de uitspraak, net als diverse andere sportorganisaties en zelfs de politiek.

Wat gebeurde er precies?

De zaak draaide specifiek om de datahandel van gegevens van de leden van de Knltb. De bond verkocht twee batches van gegevens. In één geval ging het om 50.000 leden van wie de postadressen werden verkocht. Bij een tweede batch ging het om geslacht, telefoonnummers en e-mailadressen van 314.846 leden, van wie 39.478 personen of zo'n dertien procent daadwerkelijk werd benaderd. De gegevens gingen naar 'sponsoren'. Wie dat precies waren, is weggelakt in het boetebesluit van de AP. Evenmin is duidelijk wat er is gebeurd met de gegevens, alleen dat de Knltb de sponsoren heeft gevraagd te stoppen met de marketing.

Er zijn twee verschillende overtredingen vastgesteld. De verkochte gegevens kwamen van leden die vóór 2007 lid waren geworden, en van leden van wie het lidmaatschap daarna is ingegaan. Voor die eerste groep is de overtreding dat de data voor een ander doel is gebruikt dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2007 ging de ledenraad ermee akkoord dat bepaalde ledeninformatie werd doorverkocht voor marketingdoeleinden. Dat mocht onder bepaalde voorwaarden, waarvan de AP nu zegt dat ze niet terecht zijn. De Knltb merkte dat de ledenaantallen terugliepen en daarmee de inkomsten. Het doorverkopen van de gegevens was bedoeld om de contributie betaalbaar te houden en om 'meerwaarde te creëren voor leden van de Knltb'. Maar de reden waarom de Knltb dat deed, was niet voldoende, zegt de toezichthouder nu.

De reacties

De Knltb snapt de boete niet
en meent niets fout te hebben gedaan
De Knltb is natuurlijk niet blij met de boete. Om het even in perspectief te plaatsen: de club had eind 2018 een eigen vermogen van 6.356.139 euro. Dan is een half miljoen een flinke financiële klap, ook al heeft de AP bij de berekening gekeken naar de impact van de boete op de vereniging. De bond is vooral verbaasd en zegt dat de boete kwam als een verrassing.

De bond heeft een aantal bezwaren. Een belangrijk bezwaar is de onduidelijkheid van de AVG en de rol van de toezichthouder daarbij. De regels over wanneer dergelijke verkoop is toegestaan, zijn namelijk niet onmiddellijk helder. Er is geen wet waarin staat: "X is toegestaan, Y niet", maar de wettekst is aan interpretatie onderhevig en daar zit het probleem volgens de Knltb. Die vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens te weinig aan voorlichting heeft gedaan. De bond is niet de enige met die kritiek. Belangenverenigingen zoals VNO-NCW en MKB-Nederland beklaagden zich in aanloop naar de privacy ook al over de voorlichtende rol van de toezichthouder.

De Knltb voelt zich ook een 'proefkonijn van de nieuwe zienswijze van de AP'. "Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er met ons een voorbeeld gesteld moet worden voor de hele sportsector", zei directeur dienstverlening Robert Jan Schumacher tegen de NOS. Geen gekke gedachte: de Autoriteit Persoonsgegevens gaf namelijk in november al aan meer aandacht te geven aan onder andere onterechte datahandel. Een ander punt van kritiek is dat de AP niet, zoals in andere gevallen, eerst met een 'last onder dwangsom' kwam.

Naast de Knltb zijn ook andere sportorganisaties geschrokken. Het NOC*NSF hekelt het feit dat de AP geen voorlichting heeft gegeven over wat wel en niet mocht. Niet alleen belanghebbende organisaties schrokken van de boete. Ook experts staan ervan te kijken. Tweedekamerleden Rudmer Heerema en Tobias van Gent van de VVD stelden Kamervragen over de kwestie. Hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers zei tegen de NOS de boete disproportioneel te vinden. Overigens staat op haar cv een functie vermeld bij het NOC*NSF, al is niet bekend wat de omvang van haar werkzaamheden daar was.

Gerechtvaardigd belang

De Knltb vond zelf dat het een goede reden had om de gegevens door te verkopen en dat de AP nu het tegendeel zegt, is een klap.

De discussie draait om het begrip 'gerechtvaardigd belang'De Knltb beriep zich voor de verkoop gewoon op de AVG en dan specifiek op de regels waarin staat wanneer je wel en niet data mag doorverkopen. Dat doorverkopen mag onder de AVG namelijk wel, maar alleen als daar goede redenen voor zijn. Er zijn zes grondslagen onder de AVG waaronder data 'verwerkt' mag worden. Zo kan een bedrijf toestemming vragen aan leden of zij akkoord gaan met de verkoop. Ook als er een 'wettelijke verplichting' is of als het verzamelen nodig is voor de bedrijfsvoering, mag dat.

Het verzamelen van de ledengegevens is een verwerking waarvan de grondslag ook meteen logisch is. De vereniging moet een administratie bijhouden (bedrijfsvoering) en de financiële administratie aan de fiscus kunnen laten zien (wettelijk). Maar vervolgens is het doorverkopen van de gegevens een aparte 'verwerking' en daarvoor is een aparte grondslag nodig. Daarvoor is geen wettelijke noodzaak en voor de bedrijfsvoering is het ook niet essentieel, maar toch had de Knltb een reden om dit te doen. En dat is precies waar de schoen wringt.

De sportbond beriep zich specifiek op het 'gerechtvaardigd belang'. Juristen noemen dat soms de verzamelbak onder de grondslagen. Het betekent eigenlijk dat een bedrijf gegevens mag verwerken als het kan uitleggen waarom dat belangrijk is voor het bedrijf. En, opvallend, direct marketing valt daaronder. Dat staat namelijk letterlijk in een toelichting op de wettekst.

Direct Marketing in de AVG

Direct marketing als belang

Overweging 47 van de AVG noemt direct marketing als een gerechtvaardigd belang. Dat maakt deze zaak zo lastig. De Knltb keek namelijk naar de wettekst en toelichting en zag mogelijkheden. De bond staat daarin niet alleen. Veel sportverenigingen interpreteren de privacywet zo dat het doorverkopen van gegevens voor promotiedoeleinden mag, omdat de AVG letterlijk stelt dat direct marketing een grondslag is.

De wettekst zegt overigens niet dat een bedrijf zich altijd voor alles zomaar mag beroepen op het gerechtvaardigd belang. Het is geen vrijbrief om alles maar lukraak te verkopen en te verzamelen. Je moet het kunnen motiveren. Dat maakt de huidige zaak zo lastig. Wat die motivatie kan, mag of moet zijn, dat staat weer niet in de wet en is aan interpretatie onderhevig. En uitgerekend dat is waar de AP nu hard over oordeelt.

De Knltb stelt dat het verkopen van de gegevens voor direct marketing bedoeld was om de inkomsten van de club te vergroten en om 'meerwaarde te creëren voor leden'. De AP vindt dat niet genoeg motivatie en dat is niet helemaal onverwacht. De toezichthouder schreef eerder al in een normuitleg waar een 'gerechtvaardigd belang' aan moet voldoen. Internetjuristen zoals Arnoud Engelfriet schreven naar aanleding daarvan dat de AP de wet wel heel streng interpreteert.

De autoriteit schreef in december:

Wat ook niet als een gerechtvaardigd belang kwalificeert, is bijvoorbeeld: het enkel dienen van zuiver commerciële belangen, winstmaximalisatie, het zonder gerechtvaardigd belang volgen van het gedrag van werknemers of het (koop)gedrag van (potentiële) klanten, etc.

Beperkte uitleg van de toezichthouder

Een organisatie die gegevens verkoopt voor marketing kan dus niet automatisch zeggen: "Dat staat zo in de AVG." Ze moeten eerst op een juiste manier de betrokken belangen afwegen. Bijvoorbeeld of het belang voor de club wel zwaarder weegt dan de privacyschending. Dat laatste deed de Knltb netjes; het ging alleen om contactgegevens, de leden werden goed geïnformeerd via de website en via nieuwsbrieven, en er was een duidelijke opt-out.

En nóg vond de toezichthouder de uitleg niet goed genoeg. Sterker nog, dat laatste speelde helemaal niet mee. "De waakhond zegt nu feitelijk dat de Knltb geen belang had omdat commerciële belangen niet als gerechtvaardigd belang kunnen dienen", zegt Nina Lodder van Solv Advocaten. Ze is één van de vele privacyjuristen die zich inmiddels verbaasd heeft uitgelaten over de uitspraak. "De AP legt niet helder uit waarom de vrijheid van ondernemerschap niet zou kwalificeren als een gerechtvaardigd belang. Ook wordt niet duidelijk hoe een sportvereniging dan wél direct marketing mag inzetten, of in welke gevallen direct marketing dan wél een gerechtvaardigd belang kan zijn." Ook jurist Arnoud Engelfriet noemt het 'een controversieel standpunt'. "Dit betekent natuurlijk de doodsteek voor datahandel", schrijft hij.

De AP zegt feitelijk dat data doorverkopen vrijwel nooit is toegestaanPrecies daarvan zijn ook andere sportclubs nu geschrokken. De Knltb deed immers niet zomaar wat; de bond had eerder goed naar de wet gekeken en die op dezelfde manier geïnterpreteerd als heel veel andere sportorganisaties in Nederland doen. Ze wegen af welke gegevens relevant zijn, informeren leden erover en bieden hen een opt-out… Dat is allemaal niet voldoende voor de toezichthouder, maar wat dan vervolgens wél voldoende is, wordt niet uitgelegd en blijft dus voor de Knltb en andere verenigingen onduidelijk. Overigens probeerde de bond nog aan te voeren dat de leden impliciet toestemming hebben gegeven. Dat gebeurde echter via de ledenraad en niet via individuele leden zelf, en ook dat was niet genoeg.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen

Met andere woorden: het was onder de AVG altijd al onduidelijk wanneer je nu precies gegevens mag doorverkopen voor direct marketing, maar met de huidige uitspraak lijken er vrijwel helemaal geen geldige redenen meer te zijn om dat te doen.

En nu?

Wat de uitspraak precies betekent, is nog lastig te zeggen. De boete kan een precedentwerking hebben. Ze is dan een goede indicatie voor wat kan volgen: hoge boetes voor heel veel andere verenigingen die dachten zich netjes aan de AVG te houden. AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt tegen de NOS dat de autoriteit verschillende andere onderzoeken heeft lopen, maar wil niet zeggen naar wie. 'Een onderzoek' hoeft nog niet zoveel te betekenen. De AP is verplicht alles te onderzoeken waar een klacht over komt. Dat kan al door simpelweg een informatieverzoek te sturen.

De boete is nog niet definitief. De Kntlb schreef al in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat betekent dat de AP eerst intern gaat bestuderen of de boete terecht is. Hoogstwaarschijnlijk komt daar hetzelfde resultaat uit. Daarna kan de bond nog naar de rechter stappen. Grote kans dat dat gaat gebeuren; er staat immers veel op het spel.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (248)

Wijzig sortering
"Het NOC*NSF hekelt het feit dat de AP geen voorlichting heeft gegeven over wat wel en niet mocht. Niet alleen belanghebbende organisaties schrokken van de boete. Ook experts staan ervan te kijken. Hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers zei tegen de NOS de boete disproportioneel te vinden."

Misschien handig er bij te vermelden dat deze hoogleraar Sportrecht tevens ook partijdig is in deze zaak, zij doet Juridisch werk voor de KNLTB. Tevens zit zij ook in een hoge functie bij de genoemde NOC*NSF.

https://www.geenstijl.nl/...verkeerde-sportjurist-op/
@Tijs Hofmans deze belangenverstrengeling van deze hoogleraar mag dan ook eigenlijk niet onvermeld blijven

De inzet van gerechtvaardigd belang is altijd het minimale om belangen te dienen waar op een andere wijze geen invulling aan gegeven kan worden (bv consent). Een bak met persoonsgegevens over de schutting gooien voor een paar knaken valt daar evident niet onder. Het gaat hier namelijk niet eens om 'direct marketing' van de KNLTB voor haar eigen 'bedrijfsvoering' maar van derde partijen die meuk willen verkopen. Het belang van een sportbond is om dat zo goed mogelijk te organiseren. Dat belang omvat niet om op elk denkbare manier nog wat geld binnen te harken.

De KNLTB zit hiet gewoon hardstikke fout. Als vertegenwoordiger van 2 potentieel benadeelden zonder mogelijkheid hier op andere wijze wat mee te doen*, ben voor de hoogst mogelijke straf.

Tevens is de KNLTB al heel lang op de hoogte van weerstand onder tennissers over het verkopen van hun gegevens.

* leden van tennisverenigingen zijn geen lid van de KNLTB, dat zijn de verenigingen

[Reactie gewijzigd door Rukapul op 11 maart 2020 15:49]

Dat dacht ik ook. De tennisbond mag direct marketen: bijvoorbeeld “kom naar het Nederlands kampioenschap”, of “betaal nu je lidmaatschap voor 2 jaar ipv. maandelijks en bespaar!”

Maar dat is niet hetzelfde als een adressenbestand zonder toestemming verkopen aan een ‘direct marketer’
Dat is ook mijn visie. Door verkopen is niet hetzelfde als zelf direct marketing doen.
Zo heb ik het ook altijd opgevat. Je mag zelf marketen, maar niet een ander zijn producten aan jouw bestand laten marketen (dat is niet echt direct meer).
Schrijf je nou dat de KNLTB er discutabel mee is omgegaan of dat de boete discutabel is? Ik vind je formulering een beetje onduidelijk, maar kan er los daarvan wel wat over zeggen (ik ben ook geen volleerd jurist maar wel data protection officer).

Sowieso is een opt-out in plaats van een opt-in al een minpunt in de beoordeling, en verder gaat het om 'direct marketing' als gerechtvaardigd belang. Het is vrij duidelijk dat daar staat 'direct marketing' en niet 'doorverkopen ten behoeve van direct marketing door een derde partij'. Misschien is 'vrij duidelijk' toch niet goed genoeg en had dat beter toegelicht moeten worden, maar nu weten we het in elk geval.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 11 maart 2020 20:57]

Mijn moeder van 63 die al decennia lang in de psychiatrie werkt ging helemaal door het lint toen ze voor de zoveelste keer gebeld werd door een energiemaatschappij.
Gelukkig is Nederland een fijn land en worden onder maatschappelijke druk commerciële meukverkopers aan banden gelegd.
.

[Reactie gewijzigd door bilbob op 12 maart 2020 17:07]

waarom zo raar doen. Gewoon zeggen geen interesse en afleggen, zonder meer. Nummer blokkeren in je telefoon en tot nooit meer. Herhalen wanneer nodig.
Bij mij bellen deze vaak anoniem of met voip set up die wel vaker van nummer verandert.
De AP houdt toezicht op de naleving van wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Iedereen wordt geacht de wet te kennen en dan roepen dat je "niet wist dat het niet mocht" is geen excuus. Echter, onder de taken van de AP valt ook het geven van voorlichting over de privacywetgeving. En ik denk dat ze daar nu dus op gaan hameren en klagen dat de wetgeving onduidelijk is. Wordt nog interessant om te zien of dit leidt tot striktere regelwetgeving. Daarbij moet men zich wel realiseren dat de AP ook advies geeft over de regelwetgeving en dus zullen eventuele loopholes die als verdediging worden aangevoerd door beboete bedrijven, vermoedelijk/hopelijk zo snel mogelijk worden gedicht.
Je kunt klagen als KNLTB klagen over onduidelijke wetgeving, maar de AP bepaalt niet de wetgeving. En ik heb voldoende voorlichting voorbij zien komen van de AP. En de AP bepaalt niet de regels in het grijze gebied, dat zal uiteindelijk uit rechtspraak moeten blijken. In mijn ogen heeft, van een afstandje bekeken, heeft de AP gedaan wat ze moesten doen en voorlichting gegeven waar mogelijk. De KNLTB is bewust over de scheef gegaan en probeert nu de schuld hiervan in de schoenen te schuiven van AP. Wat natuurlijk een omgekeerde wereld is.
En ik heb voldoende voorlichting voorbij zien komen van de AP.
Ik snap helemaal niet waarom mensen klagen over onvoldoende voorlichting. Het is aan personen en bedrijven zelf om zich te informeren. Dat de AP uberhaupt aan voorlichting doet is al lovenswaardig.

En wat betreft de beslissing kan ik alleen zeggen: hulde voor de AP. Dit is PRECIES wat het doel was van de AVG. Het onbevoegde graaien in en monetizen van privégegevens voorkomen. Een winst voor alle burgers in ons mooi land.
[...]
Ik snap helemaal niet waarom mensen klagen over onvoldoende voorlichting. Het is aan personen en bedrijven zelf om zich te informeren. Dat de AP uberhaupt aan voorlichting doet is al lovenswaardig.
Ja, je wordt geacht de wet te kennen.
Maar niet iedereen leest de staatscourant (okay, misschien moet dat wel verplicht worden) en dan nog is het handig, dat de voor de meeste mensen onleesbare wetteksten op een duidelijke manier voorgelicht worden.
Voorlichting is ook een taak van de overheid.

In het geval van de AVG is naar mijn mening zeker genoeg voorlichting geweest. De AP heeft ook duidelijk aangegeven de eerste paar jaar voornamelijk te waarschuwen.
Daarna, wie niet horen wil...
Je kunt klagen als KNLTB klagen over onduidelijke wetgeving, maar de AP bepaalt niet de wetgeving.
Mmmmm ja, dat is nu juist de crux. De AP geeft een andere uitleg dan vrijwel alle juristen en adviseurs en wil daar niet veel over kwijt. Dat is op zijn zachts gezegd bijzonder opvallend. Nu weet niemand meer wat die wetgeving eigenlijk is en dat is iets wat we niet moeten willen. Het is opvallend dat vrijwel geen tweaker dit feit wil zien terwijl het absoluut cruciaal is.
De AP geeft een andere uitleg dan vrijwel alle juristen en adviseurs en wil daar niet veel over kwijt.

Dat moet toch wel genuanceerd worden. De AP heeft een normuitleg gepubliceerd: https://autoriteitpersoon...erechtvaardigd_belang.pdf en het besluit tegen de KNLTB is ongeveer 40 pagina's, waarbij het vanaf pagina 15 gaat over het gerechtvaardigd belang: https://autoriteitpersoon...es/boetebesluit_knltb.pdf.

Daarbij komt dat de KNLTB deed aan onvervalste 'datahandel' om er geld mee te verdienen. Dat er een grijs gebied is, oké, maar het aan sponsoren geven van duizenden contactgegevens tegen vergoeding gaat echt te ver. Tenslotte zijn veel 'juristen en adviseurs' in dienst van / in opdracht van bedrijven die 'last hebben van' de AVG, dus ik snap dat die daar anders over denken.
Inderdaad. Het gezeur over onduidelijkheid wbt direct marketing is gelul, het is helemaal niet zo onduidelijk. Als je data van klanten gebruikt om hen je producten aan te bieden valt er te discussiëren over hoe redelijk dat is - maar het verkopen van klantendata is gewoon nooit ok zonder dat je expliciet (opt-in) toestemming hebt gekregen.
De wetgeving is duidelijk, die kun je gewoon nalezen. Beetje vreemde stelling dat niemand meer weet wat die wetgeving is. Dat is de AVG, die is volledig na te lezen op internet. Inclusief toelichting.

De AP geeft geen andere uitleg dan vrijwel alle juristen. Ik heb veel te maken gehad met de AVG en juristen, en ik heb de informatie van AP daarbij betrokken. Geen enkele jurist die het oneens was met de AP. Heb je onderbouwing voor je stelling, of baseer je dit op je eigen onderbuikgevoel, want die indruk roept je reactie op.

De AVG is een kaderende wetgeving. Het legt een aantal principes heel erg helder vast. Echter, de uitwerking naar allerlei specifieke use cases ligt niet vast, als ook niet specifieke termijnen waarop bijvoorbeeld data bewaard mag worden. Dat is juist de kracht en de zwakte van de wetgeving.

Godzijdank is de AVG niet extreem stringent opgesteld en is er een grijs gebied expres opengelaten voor verdere invulling en interpretatie. De uitwerking van de wetgeving volgt nu uit gerechtelijke uitspraken. Dit is niet ongewoon voor wetgeving. Zo ook deze use case. Juristen zitten juist te wachten op dit soort rechtszaken om te weten hoe de wet verder ingevuld en uitgelegd moet worden voor specifieke use cases. Dat de AP een boete uitdeelt is een goed besluit. Nu gaat deze zaak naar de rechter en hier worden juristen, behalve die van de KNLTB wellicht, blij van.

De principes van de AVG zijn in mijn ogen wel bijzonder helder wat betreft deze use case. Wat de KNLTB gedaan heeft druist in tegen die principes en zit in mijn ogen niet in dat grijze gebied. De AVG is hier juist erg helder over. Het mag niet, de redenen hiervoor zijn al meermaals door anderen hier aangehaald, inclusief mezelf.
Als je vindt dat de regelgeving onduidelijk is kun je natuurlijk ook proactief een mailtje sturen naar de AP met de vraag of de geplande verkoop zonder toestemming toegestaan is. In plaats daarvan doen ze het gewoon (want centen) en gaan ze pas lopen miepen als ze met de ballen tegen de muur staan. Geen medelijden mee. Dat het NOC*NSF vervolgens bijvalt is op zijn best verdacht te noemen en reden om hen ook eens tegen het licht te houden.

De AVG is juist in het leven geroepen om dit soort fratsen een halt toe te roepen. Vraagje: zaten de gegevens van de bestuursleden en de voorzitters ook in de verkochte batches?
De AVG is juist in het leven geroepen om dit soort fratsen een halt toe te roepen. Vraagje: zaten de gegevens van de bestuursleden en de voorzitters ook in de verkochte batches?
Niet als ze in 2007 lid zijn geworden, het artikel is heel helder: de gegevens van de mensen die voor 2007 lid zijn geworden en de gegevens van mensen die daarna lid zijn geworden, zijn verkocht :+
Interessant punt, dit wist ik niet. Ik ben een beetje terughoudend dit meteen partijdigheid te noemen; hoogleraren hebben wel vaker dit soort nevenfuncties voor zover ik weet. Ik wil niet meteen op de hypetrain springen door meteen insinuaties te maken maar ik ga wel even wat verder uitzoeken hoe dit zit.

Edit: na veel meer beledigingen in m'n DM over partijdigheid dan ik had verwacht na iets dat slechts casual in het stuk genoemd wordt, heb ik erbij gezet dat Olfers voor nu onbekende werkzaamheden voor NOC*NSF op haar cv heeft staan. De werkzaamheden voor de Knltb zelf, zoals gelinkt door Geenstijl, beperken zich voor zover ik kan zien alleen tot het 'beantwoorden van vragen' tijdens een Ledenraad. Ik blijf het journalistiek onverantwoord vinden om zulke insinuaties van partijdigheid richting haar te doen zonder dat bekend is wát ze precies doet - ik wil er ook even aan toevoegen dat dit 'nieuws' vooralsnog alleen door Geenstijl is opgepikt en die hebben bij berichten over de NOS ook een groot belang. Maar goed, er is hard genoeg geroepen dat die informatie er toch echt bij moest staan dus soit.

Ik heb Olfers zelf al gemaild met vragen naar haar werkzaamheden. Ik hoop dat die wat meer duidelijkheid brengen in de situatie.

[Reactie gewijzigd door Tijs Hofmans op 12 maart 2020 10:20]

Je mag het op zijn minst in het artikel noemen, dan kunnen mensen er zelf een oordeel over vellen als je zelf niet de journalistieke stap wilt nemen om het te onderzoeken.
Een 'journalistieke stap' is ook selecteren welke informatie relevant is om te noemen en welke niet. Ik ben daar op dit moment wat terughoudender in om geen onnodige conclusies te (laten) trekken of insinuaties te doen.
Maar nu is het een vrij eenzijdig artikel geworden. Langs alle kanten wordt het AP in een negatief licht gezet en overal wordt geinsinueerd dat de KNLTB (en andere sport bonden indirect) te zwaar aangepakt worden.

Enige nuance de andere kant op zou dus juist op zijn plaats zijn hier naar mijn idee, want dit leest nu als een aardig subjectief opinie stuk ipv objectief nieuws.
Mee eens, het is duidelijk n.m.i..:
 • Wanneer voor een opt-in was gekozen ipv voor een opt-out was er al geen discussie.
 • Je wordt geen lid van een vereniging zodat deze vervolgens je gegevens kan verkopen, je wordt lid om deel te nemen van de vereniging en haar activiteiten
 • Wil je commerciële verkoop door derden mogelijk maken, doe dit dan via je clubblad of nieuwsbrief maar de gegevens van leden verkoop je niet.
Kortom, volkomen terecht wat hier gebeurt. Is de boete buiten proporties? Dan hangt af van de inkomsten.
Eens. Sowieso is het verhaal.van "directe marketing mag dus waarom.krijgen we een boete" nogal een idioot argument. Ze deden geen directe marketing, ze verkochten de gegevens van leden aam anderen. Dat die anderen daarmee dan directe marketing gingen doen doet er natuurlijk niet toe ...
Nogmaals, je brengt direct nuance aan in het artikel waar dit niet van toepassing is (en dus zonder grondige check vooraf) en weigert nuance aan te brengen waar het relevant kan zijn.
Maar Tijs beschrijft wat een hoogleraar verteld heeft aan de NOS, of dat nu juist is of niet, of dat oordeel nu door vrijwel alle juristen gedeelt word, doet niet ter zake. Het is gebeurt en een journalist mag dat dan melden. De hekel waar Tijs over gelegd word is werkelijk erg breekbaar.
Het "wij van WC eend" gehalte van deze jurist is ronduit stuitend. Puur preken voor eigen parochie, voorbijgaand aan elke redelijke interpretatie van wetgeving, regelgeving en overwegingen van de AP. Wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd wanneer een hoogleraar in dienst van Facebook iets over de privacy schandalen aldaar laat optekenen?
Hoeveel werk deed de hoogleraar voor NOC*NSF? Hoeveel uur? Welke taken? Wanneer was dit? Kreeg ze ervoor betaald? Heeft ze hier zelf ooit iets over gezegd? Waar ging haar proefschrift over? Welke publicaties heeft ze allemaal meer? Al die vragen zijn van belang als het gaat om de vraag of ze partijdig is of niet. Het is niet zo zwartwit en daarom benoem ik het (nu nog) niet.
Het feit dát ze werkt voor de sportbonden zou al voldoende moeten zijn om de lezer hierover te informeren. Net zoals het netjes is om bij artikelen die investeringen in aandelen aan te geven of de schrijver wel/geen positie heeft in het desbetreffende aandeel.


Het vermelden van dit gegeven kan ook zónder hier een waardeoordeel aan te hechten. De gemiddelde lezer van een artikel op T.net is m.i. slim genoeg is om dit op waarde te schatten. Wordt de mening van een advocaat van een kantoor ingehuurd door Facebook overgenomen als het gaat over een privacy issue bij Facebook, zonder te vermelden dat het een jurist in dienst van Facebook is?
Thijs, je probeert discussie te voorkomen maar je veroorzaakt hem hiermee alleen maar. Je hebt kennelijk een partijdige bron gequote en nu verzoek je de mensen die dit aanhangig maken om jouw onderzoekswerk te doen. Het is waar, je hebt journalistieke vrijheid natuurlijk. Maar je zaagt nu aan jullie eigen betrouwbaarheid.

Ik denk nu: heeft Tweakers.net of diens eigenaar belang bij het strooien van twijfel en het inkleuren van de discussie over de AVG?
Ik verwelkom de discussie en ga die graag aan. Ik geef juist mijn standpunt daarin weer.
Je vertegenwoordigt hier wel Tweakers als geheel. Staan de redactie en directie van Tweakers hier ook achter. Dan is dat wel opmerkelijk te noemen in mijn ogen.

Van belangenverstrengeling is al sprake als ze een relatie heeft tot de KNLTB. Als ze een betaalde opdracht uitvoert of heeft uitgevoerd is al sprake van belangenverstrengeling als dit heeft plaatsgevonden in dezelfde periode of als ze nu nog steeds betaald wordt door de KNLTB.

Of haar werkzaamheden bij de KNLTB te maken hebben met de AVG is niet relevant voor belangenverstrengeling.

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 11 maart 2020 17:30]

Laten we in het oog houden dat niet Tijs maar de NOS de hoogleraar om commentaar heeft gevraagd. Tijs geeft weer welk commentaar dat was. Niets meer en niets minder. Dat is journalistiek. Als later blijkt dat was de hoogleraar tegen de NOS wel zout nodig heeft kan dat toegevoegd worden. Tijs nu afbranden omdat hij zijn feiten wil checken is onjuist.

Tweakers roepen al snel om megaboetes voor wat de wet als kleine overtredingen ziet. Er zijn veel mensen, waaronder veel deskundigen die de stappen van de AP opvallend vinden. Zeker omdat de bond gewoon meegewerkt heeft en duidelijke argumenten heeft waarom ze gedaan hebben wat ze gedaan hebben. De AVG keurt die keuzes af zonder duidelijk aan te geven WAAROM ze onjuist zijn. Als een rechter dat zou doen zou dat als absoluut onacceptabel gezien worden.

Het resultaat is dat we nog minder dan voorheen weten hoe de AP zal oordelen. Met de huidige straffen in het oog lijkt vrijwel elke bedrijf rijp voor een megaboete. Ook als ze uiterste voorzichtigheid hebben betracht. Ik heb deze zaak vandaag besproken met onze juridisch adviseur die de zaak nauwgezet volgt. Volgens hem, en ik quote hem letterlijk "Ik weet het niet, geen jurist die ik ken weet het. Dit zal wel voor een rechter eindigen en dan voorspel ik dat de AP onderuit gaat. Indien niet dan is de uitleg die werkelijk elke jurist die niet voor de AP werkt heeft gegeven onjuist en komen er MOETEN er honderdduizenden boetes komen omdat de tennisbond anders terecht vraagt waarom alleen zijn aangepakt zijn.". Kortom, hij (en ik) denken dat de AP dit gewoon zal verliezen. Dat standpunt word gedeelt door mensen zoals Engelfriet die we allemaal hoog hebben zitten hier.

Laten we onthouden dat Tweakers, het platform waar we allemaal van houden, ook de AVG doelbewust niet geheel opvolgt. De zwart-wit wereld van veel tweakers bestaat in werkelijkheid niet.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 310408 op 11 maart 2020 19:10]

Het resultaat is dat we nog minder dan voorheen weten hoe de AP zal oordelen.

Het tegenovergestelde is waar. Dit resultaat en de hierop volgende rechtszaak zullen juist helderheid brengen. Dit is alleen al om die reden een goede uitspraak van de AP.

Verder maakt Tijs keuzes om bepaalde feedback van reageerders wel te verwerken en andere feedback niet. Maar inconsequent daarin is en eenzijdig. Sowieso is het hele artikel erg eenzijdig opgesteld. Dat is Tijs wel degelijk aan te rekenen.

De uitspraak van je juridisch adviseur is opmerkelijk. Dat is geen statement die ervaren juristen zullen maken. Ik zou niet op die adviseur vertrouwen als deze dit zo verwoord heeft, maar goed, laat ik verder geen oordeel vellen over deze juridisch adviseur die ik verder niet ken.
Vergeet ook niet dat (vrijwel) alle jurist worden betaald door partijen die het liefste de AVG zo ruim mogelijk interpreteren. Daarnaast was de AP tot nu toe vrij inactief in et geven van boetes, en leek het erop dat ze eerst waarschuwden. Dat dat uitnodigt om niet het braafste jongetje van de klas te zijn betekent niet dat er heel veel partijen de AVG overtreden en dus fout zijn.
Zonder de wet helemaal door te kammen, kan je op je klompen aanvoelen dat als sportbond ledeninformatie aan derden verkopen om zodoende direct marketing te doen, geen gerechtvaardigd belang is.

Hetzelfde geldt voor de cookiewetgeving. Deze is duidelijk genoeg, maar toch houdt bijna niemand zich eraan. Als je dan tegen een boete aanloopt kan je wel klagen, maar dat maakt je niet minder fout.
Zonder de wet helemaal door te kammen, kan je op je klompen aanvoelen dat als sportbond ledeninformatie aan derden verkopen om zodoende direct marketing te doen, geen gerechtvaardigd belang is.
Dat lijkt me het verlossende woord en wat er ontbreekt aan de discussie. De Knltb gedraagt zich als een klein kind: "ja maar er staat nergens dat ik geen drie koekjes mocht pakken, er staat alleen maar 'niet meer snoepen voor het avondeten' en koekjes zijn technisch geen snoep want... ". Ik mis elk spoor van zelfinzicht en verantwoordelijkheid. Ik hoor een achtjarig kind dat zich ergens onderuit probeert te kletsen.

Van iedere burger in dit land wordt een beetje intelligente medewerking gevraagd, en zo'n zgn grijs gebied kan je ook opzoeken natuurlijk. Dit is onverantwoorlijk gedrag. Een andere manier kan zijn, het er niet op aan te laten komen en dit soort dingen Gewoon Niet Doen. Jamaar.... Hier staat... Nee, geen smoesjes, gewoon niet doen. Mag niet.
Dat je meewerkt aan het onderzoek wil je niet zeggen dat je niet schuldig bent. Het kan/mag hooguit verzachtend werken bij een eventuele boete.
Dat er honderduizenden boetes moeten komen is natuurlijk onzin. Alleen als de overtreding geconstateerd wordt, volgt er een boete.
Als ik door oom agent bekeurd zou worden, gaat hij ook lachen als ik beargumenteer dat anderen dezelfde overtreding maken en er wel mee wegkomen. Gewoon een kwestie van geluk hebben of niet.

Ik denk dat de AP dit wel wint, persoonsgegevens verkopen (en geslacht is zelfs een bijzonder gegeven) mag gewoon niet, ook al vinden je leden van wel. (Als al je leden zeggen dat je rustig met 100 door de bebouwde kom mag rijden, is dat nog steeds tegen de wet.)

En aanname, voor 99% zeker dat deze tennisbond niet kan aantonen wat de "direct marketing" hun opgeleverd heeft, behalve stortingen op hun bankrekening. Dus puur commercieel, dus verboden.
@Tijs Hofmans Het is voor hoogleraren inderdaad zeer gebruikelijk nevenfuncties te hebben en daarom mag hij zijn mening prima geven .. Je wordt niet zomaar hoogleraar in de rechtsgeleerdheid, maar als we kijken naar privacy-recht waar het hier op neer komt is deze zeker GEEN autoriteit te noemen; ik kan zo 1,2,3 niet even snel enige publicaties van hem vinden over de AVG evenals andere peer-reviewed stukken die aan privacyrecht grenzen...

Dan zou ik liever wat vragen stellen aan iemand als Zwenne Die een stuk meer betrokken is bij het relevante rechtsgebied. Ik ken deze man verder niet maar een korte google search lijkt enige hits op relevantie te geven.

Om die reden zou ik deze uitspraken van Olfers dus als journalistiek onbetrouwbaar inschatten.
ik kan zo 1,2,3 niet even snel enige publicaties van hem vinden over de AVG evenals andere peer-reviewed stukken die aan privacyrecht grenzen...
Het is een haar. Twijfel nu wel aan je zoek skils.
Ik heb zelfs even naar boven gescrolled om te controleren of dit een gesponsord artikel is. Het leek me echt nogal een partijdig bericht. Dat er in het artikel zelfs niet vermeld wordt dat die hoogleraar ook juridisch werk voor de bond doet vind ik frappant.
Waarom maakt het uit?

In dit geval heb je een jurist, welke (vermoedelijk juridische) werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de tennisbond. Toevallig geeft ze ook een paar uur per week les op een universiteit.

Dan kan je toch niet zeggen "Oh, maar als dat niet full time voor de tennisbond was dan is ze vast niet partijdig"? Hoeveel tijd het de juriste in kwestie ook gekost heeft, er is in dit soort gevallen _altijd_ sprake van een (al dan niet onbewuste) bias.
"Vermoedelijk".

Dat is de hele crux. Ik ga niet iets opschrijven wat 'vermoedelijk' is. Dat is stemmingmakerij. Daarom ga ik dit eerst uitzoeken en navragen.
Ik snap niet waarom dat relevant is? Al zou zij ieder weekend daar achter de bar staan, dan nog heeft ze een directe band met die club. Het gaat om de band die iemand heeft met een bepaalde organisatie die voor die bias zorgt. Niet de inhoud van de werkzaamheden.
"Externen
Tevens zijn Marjan Olfers en ... aanwezig in het kader van hun begeleiding in het project
Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing."

Ze is als "extern" ook bij zeker nog 2 andere KNLTB vergaderingen (in 2018 en 2019) geweest.

Dat was 1 zoekopdracht en 3 pdf-jes openen, met iets meer moeite is er vast wel meer duidelijkheid te vinden, maar dat is niet mijn werk...
Al deze punten zijn van belang om vast te kunnen stellen of ze bijvoorbeeld een integriteitscode heeft overschreden. Maar niet om vast te stellen dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat is namelijk al zonneklaar.
Dat snap ik, en toch is dit denk een verbinding / mogelijke belangenverstrengeling die op zijn minst benoemd moet worden. Als er een boete komt voor de NOC*NSF dan gaat zij dat ook merken.
Een 'journalistieke stap' is ook selecteren welke informatie relevant is om te noemen en welke niet

"Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Ze vermijden
eenzijdige en tendentieuze berichtgeving"

https://www.rvdj.nl/leidraad
Eens, maar dit is een beetje hetzelfde als wanneer de huisadvocaat van DPG zou roepen dat het belachelijk is dat Tweakers een boete krijgt voor het hebben van een cookiewall. Natuurlijk vind je eigen advocaat het belachelijk en roept er schande van, dat is immers zijn/haar taak. :P Journalistiek gezien, hoogleraar of niet, kan je dan toch weinig waarde hechten aan die mening? It’s their job to deny it. ;) Een nevenfunctie kan ook belangenverstrengelingen opleveren en ‘t ligt er hier toch redelijk dik bovenop. Je hoeft niet te zeggen dát er perse een belangenverstrengeling is of dat dit een feit zou zijn, maar een kanttekening maken dat er een korreltje zout bij genuttigd dient te worden lijkt me niet misstaan.
Er is een verschil tussen een advocaat in dienst van een bedrijf, en een hoogleraar met een nevenfunctie. Dat is wel een verschil, ook in hoeveel waarde ik aan vervolgens aan de meningen hang. We hebben bijvoorbeeld geen idee van de omvang van die nevenfunctie, dat wil ik wel uitzoeken.

[Reactie gewijzigd door Tijs Hofmans op 11 maart 2020 16:20]

Als ze "juridisch werk" deed voor de KNLTB, wat zou dat dan zijn? Wellicht adviseren over de AVG en datahandel? Als dat zo is heeft ze een pijnlijk verkeerd advies gegeven, en gebruikt ze nu haar publieke functie als hoogleraar om haar eigen zeperd goed te praten. Dit mag inderdaad wel uitgezocht worden!
Het is nog erger: ze is 2 dagen per week bijzonder hoogleraar...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzonder_hoogleraar
https://www.nederlandse-sportraad.nl/de-raad/commissies/de-wetenschapscommissie/marjan-olfers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marjan_Olfers

Een bijzonder hoogleraar is niet in dienst vd universiteit, maar wordt doorgaans betaald door commerciële partijen of belangenorganisaties. [WC-Eend alarmbellen gaan af...]
@Tijs Hofmans : wie betaalt haar leerstoel?
Zet er gewoon bij dat ze contacten heeft en juridisch werk doet voor de knltb, en klaar. Er is nooit te veel informatie
Wat is er op tegen om gewoon de nevenfunctie te noemen na het citeren van deze mevrouw?
Gelijk heb je. Je hebt de mogelijke belangenverstrengeling gemist, en het siert een goede journalist dit zo goed en zo snel mogelijk uit te zoeken en zich niet te laden leiden door sentimenten van de tweakers.
Maar een snelle eerste check bij de KNLTB (bellen!) en even een voetnoot in de tekst was op zijn plaats geweest.
Doe ff een lijstje met de beledigingen en de bijbehorende usernames.

Mensen willen graag dat je volledig bent, dus ik neem aan dat ze dat niet erg vinden. :)
Laten we eerlijk wezen, juristen zijn altijd partijdig. Er zal altijd in eigen kringen (lees ledenbestand) een jurist gezocht worden, want die hebben uiteraard meer begrip voor de zaak.
Ook het eerste wat in mij opkwam. Los van deze verdekte relatie heeft een organisatie als NOC volgens mij ook een direct belang in de uitspraak. En wat heeft 'sportrecht' vakinhoudelijk te maken met marketing en privacy van individuen.
Ander punt geen enkele kleine vereniging haalt het in zijn hoofd om iets met prive gegevens te doen. Grote bonden met juristen proberen het wel.

Verder zeg ik niks behalve dat dat jeukt.
+ Sinds wanneer is een hoogleraar sportrecht expert voor de AVG??
Dan had het een hoogleraar privacy of gegevensbescherming moeten.

Overigens, als die hoogleraar de boete disproportioneel vind, staat er tussen de regels dat de boete dus terecht is.
De boete is terecht en het bedrag is wel heel hoog. Ik denk dat een boete moet bestaan uit een vergoeding van gebruikers en een x bedrag voor het bedrijf. Ik denk zelf aan meer een vergoeding naar leden denk aan 5-10 euro en dan een eenmalige boete van bijvoorbeeld 2 euro per gebruikers. Ik las 50000 leden dus maal 2 euro ivm de inkomsten en per lid een schadeloostelling ivm verkochte gegevens van bijvoorbeeld 7,50 per persoon. dan zou je 9,50 x 50.000 leden is dan 475k.

Lijkt me redelijk bedrag.

Alle leden krijgen 7,50 van de club als ze daar gebruik van willen maken ivm privacy schade en de boete naar de AP wordt dan 100k. Ik vindt dat alleen 500k als boete alleen naar AP buitensporig. Door dat de club de boete moet betalen aan de leden is het ook duidelijk en meer een schandpaal dat ze onder die voorwaarden dit betalen en niet iedereen zal ervan gebruik maken, maar het moet niet zo zijn dat de AP rijk wordt over de hoofden van de slachtoffers .

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 11 maart 2020 18:03]

Ik zou idd graag zien dat de boete betaald werd aan de gedupeerden. En dan de boete vaststellen op 3x de verkoopwaarde van de data.

1 deel naar de AVG 2 delen naar de gedupeerden.

Het leuke bij effect is dan dat iedereen gaat opt outen zodat ze ooit wellicht een vergoeding kunnen krijgen. Hele data verkoop onrendabel maken is dan leuke bijvangst.
Titel: "Juristen verbaasd over AVG-boete voor tennisbond". Vervolgens wordt alleen Arnoud Engelfriet aangehaald. Zijn er meer (vooraanstaande) juristen die een onderbouwde argumentatie hebben over hun verbazing? Of is Arnoud zo'n autoriteit op het gebied dat hij in (koninklijk) meervoud wordt genoemd?

Wat mij betreft een terechte boete. Vervelend dat de KNLTB nu als voorbeeld wordt gesteld, maar het is gewoon ongegeneerde doorverkoop van gegevens zonder nadrukkelijke toestemming. Als je het randje opzoekt, dan heb je het risico dat je eroverheen valt. Uithuilen, achter de oren krabben en accepteren zou de bond sieren.
"Dit is de doodsteek voor datahandel", aldus Engelfriet.

Ik mag het hopen, zou betekenen dat de AVG eindelijk het beoogde effect sorteert.
Alleen lijkt mij dat niet het doel van de AVG. De AVG wil jouw meer controle geven over jouw data, maar zegt niet dat bedrijven geen handel meer mogen drijven in die data, alleen dat ze daar jouw expliciete toestemming voor nodig hebben.
Dat was hier nou net het probleem. Er werd niet gevraagd om toestemming. In plaats daarvan gooide de KNLTB het op haar "gerechtvaardigde belang" bij de datahandel:

https://autoriteitpersoon...es/boetebesluit_knltb.pdf
(p. 10)
De privacy policy van de KNLTB zei: "De wettelijke grondslag voor deze verstrekking is het gerechtvaardigd belang (en dus niet toestemming)."

Ze hebben er dus over nagedacht en expliciet gekozen om geen toestemming te vragen voordat de data van de leden verhandeld werd.

[Reactie gewijzigd door xavierk op 12 maart 2020 00:21]

Dat laatste deed de Knltb netjes; het ging alleen om contactgegevens, de leden werden goed geïnformeerd via de website en via nieuwsbrieven, en er was een duidelijke opt-out.
Het is niet alsof ze het maar klakkeloos gedaan hebben, er was namelijk een opt-out. Of dat voldoende was is dan maar net de vraag.
Ik vind het extra kwalijk omdat het ook nog eens iets is waar je voor moet betalen. Bij "gratis" diensten zou je kunnen beargumenteren dat je betaald met je data, en ze daarom dit mogen doorverkopen. Maar je betaald al om lid te zijn van de bond, en dan halen ze aan de andere kant ook vrolijk nog op die manier geld binnen. Zonder expliciete toestemming.
Ik zou er gelijk klaar mee zijn, maar waarschijnlijk kun je dan ook niet echt meer lekker je sport beoefenen.
Inderdaad, het stomme is dat als je hier lid wordt van de lokale tennisvereniging, je ook meteen verplicht lid moet worden van die bond. Te zot voor woorden eigenlijk - als je hier lokaal lekker tennist, dan doet die bond echt 0,0 voor jou en toch moet je betalen.
Eens! Wat mij betreft is het gehele artikel erg eenzijdig. Zover ik heb begrepen heeft de KNLTB meer dan een steek laten vallen.

Geld verdienen door verkoop van data van je leden vind ik een verwerpelijke praktijk die wat mij betreft zo snel mogelijk de kop in mag worden gedrukt. Ook als je vervolgens roept dat je dat doet om de contributie laag te houden.
Nee, dat is zeker niet de enige. Heb er meer gesproken, maar kon niet iedereen in het artikel verwerken. Was aan het wachten op wat checks op een quote van een andere jurist, die zijn nu in het stuk verwerkt.
Het artikel rammelt in mijn ogen aan alle kanten. Het is vooral bijzonder eenzijdig opgeschreven. Jammer, gemiste kans.
Argh, games krijgen een day one patch en day two et cetera - wat ik een slechte zaak vind overigens.
Een live-blog over een corona-virus wordt steeds aangevuld, ja.

Maar ga je nu serieus zeggen dat het nu ook normaal is dat een verdiepend stuk ook maar vast geplaatst wordt voordat het af is?
Als later blijkt dat je een feit fout had, kun je een artikel aanpassen - in de zin van erbij vermelden. Maar willens en wetens een artikel zoals dit plaatsen voordat het af is, daarin kan ik me niet vinden.
Het is inderdaad zwaar terecht! De tennisbond spreekt zichzelf tegen. Hoog van de toren blazen dat ze zich aan alle wetgeving houden (niet dus). Dan vervolgens roepen dat "We delen uw adresgegevens niet" en dit vervolgens toch doen. Om dan niet veel later te komen met "We delen uw e-mail adres niet" en dit vervolgens gewoon weer doen.

Ik snap dat ze het proberen te downplayen en de schuld in de schoenen van het AP schuiven. Maar de tennisbond heeft willens en wetens wetgeving gebroken en lult constant uit hun nek omwille van het geld.

Als ik zou tenissen bij een club die bij deze bond is aangesloten zou ik mijn lidmaatschap opgezegd hebben. Wat een waardeloze partij die complete lak heeft aan zijn leden.
"Artikel 47 van de AVG noemt direct marketing als een gerechtvaardigd belang. Dat maakt deze zaak zo lastig. De Knltb keek namelijk naar de wettekst en zag mogelijkheden. De bond staat daarin niet alleen. Veel sportverenigingen interpreteren de privacywet zo dat het doorverkopen van gegevens voor promotiedoeleinden mag, omdat de AVG letterlijk stelt dat direct marketing een grondslag is."

Kleine correctie: de AVG noemt direct marketing in overweging 47, niet in artikel 47. Overwegingen geven een toelichting op de wet, maar maken geen onderdeel uit van de wettekst zelf. De conclusie dat letterlijk in de wettekst staat genoemd dat direct marketing een gerechtvaardigd belang is, is dan ook te kort door te bocht.

Overweging 47 verwijst ook naar de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene en lijkt zich te richten op klanten en werknemers. Ik kan me voorstellen dat een lidmaatschap van een tennisbond niet een gelijke situatie betreft als die van een klant. Dat maakt de afweging ook zo lastig.
Daarnaast is het in mijn ogen discutabel of dit direct marketing is. "Direct marketing is een vorm van marketing waarbij een bedrijf streeft naar een directe en structurele relatie met zijn klanten.", aldus wikipedia.

Volgens mij is dit gewoon verkoop van gegevens aan een bedrijf die graag een relatie met de klanten van de KNLTB aan wil gaan.

Direct marketing zou zijn: KNLTB stuurt naar lid
Hier gebeurd: KNLTB verkoopt aan bedrijf -> bedrijf stuurt naar lid
Zomaar klakkeloos persoonsgegevens doorverkopen is vragen om ellende.
Met alle commotie over persoonsgegevens en dat personen moeten aangeven of iets wel of niet mag met je gegevens lijkt het mij dat de tennisbond hun leden de opdracht had moeten geven om aan te geven of hun gegevens privé zijn of door derden gebruikt mag worden. Daarmee had de tennisbond een ledenlijst kunnen opstellen dat wel verkoopbaar was.
Andere optie was dat dat de tennisbond zelf via hun maillijst de leden benaderd met de wens van een derde partij.
Een half miljoen op een budget van 6.5 miljoen is flink maar niet echt een domper, het klinkt niet dat de bond echt moeite heeft om de cijfers positief te houden zoals vele (vooral kleine clubs en bonden vandaag de dag in die situatie zitten.
En als de leden toestemming geven, mag het nog steeds niet volgens de AVG. Het is gewoon verboden, punt. Je mag die vraag niet eens stellen aan je leden, dat is misleiding.
@wjn Doorverkopen kan (dacht ik) wel via een duidelijke opt-in.
KNLTB doet hier precies of de bedrijven betalen voor data om hen en hun leden een plezier te doen.
Er word in AVG melding gemaakt over verwerken, dus als ze zelf willen reclame maken of een 3e reclame laten maken in hun plek, dan ja. Maar hier is toch simpel sprake van data die verhandelt wordt met een winst oogmerk zonder specifieke toestemming van degene wiens data verkocht word.
^Dit.

Zo lees ik Overweging 47 ook: je mag je klantenbestand gebruiken voor direct marketing. Jouw klantenbestand; je mag je klantenbestand dus niet verkopen aan een derde partij die het vervolgens gebruikt voor DM; dat is datahandel.
Verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het voorkomen van fraude of ten behoeven van direct marketing kunnen bijvoorbeeld worden gezien als gerechtvaardige belangen van de verantwoordelijke en mogen dus op basis van deze grondslag worden verwerkt.
Ja je hebt gelijk! Dat is een belangrijke nuance, ik pas de tekst er op aan!

Edit: dit was een reactie op @Zwollebuds's comment over de overweging ipv het artikel.

[Reactie gewijzigd door Tijs Hofmans op 11 maart 2020 16:37]

Huh? Wat heeft direct marketing hier in hemelsnaam mee te maken?? 8)7 |:(

Dit is geen nuance aan het artikel.

Direct marketing is wanneer de KNTLB ZELF aan haar klanten (=de leden) marketing zou sturen, direct marketing.

Het betreft hier doorverkoop van persoonsgegevens van leden aan derden. Dat de kopers van deze data dit gebruiken om marketing te versturen staat hier volledig los van. Sterker nog, juist de AVG is opgesteld om dit soort praktijken te voorkomen.

Kortom, dit heeft NIETS te maken met direct marketing. Waarom je dit als nuance aanbrengt is mij een compleet raadsel.
'Overweging' ipv 'artikel'.
Die overweging betreft direct marketing. Van direct marketing is hier geen enkele sprake. Van nuance dus ook niet. Overweging 47 is niet van toepassing, en is ook geen nuance op jouw artikel.

"Overweging 47 van de AVG noemt direct marketing als een gerechtvaardigd belang. Dat maakt deze zaak zo lastig."
Onwaar, en raar dat deze 'nuance' is aangebracht. Datahandel is iets anders dan direct marketing van de KNLTB aan haar eigen leden.

Een autoverkoper mag aan klanten die eerder bij hem een auto gekocht hebben direct marketing versturen. Die marketing kan namelijk relevant zijn voor die klant. Die autoverkoper mag geen persoonsgegevens verkopen aan een derde partij om daar geld aan te verdienen, ook al gebruikt die derde partij die data om marketing te versturen aan de klanten van die autoverkoper. Juist de AVG is opgezet om het verkopen of doorspelen aan derden tegen te gaan.

In mijn ogen sla je de plank hier volledig mis.

Zie ook de toelichting van @wow7 hieronder. De leden van de KNLTB zijn geen klant van de bedrijven aan wie de KNTLB hun persoonsgegevens heeft doorverkocht. Ze zijn 'klant' van de KNLTB. En alleen de KNLTB zelf mag direct marketing versturen.

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 11 maart 2020 17:08]

Dat is jouw interpretatie, even ongeacht of ik het daarmee eens ben. Het is niet waar het boetebesluit van de AP om draait, de vraag is niet 'is dit direct marketing of niet?', en de conclusie is niet 'Het mocht niet WANT het was geen direct marketing'. De vraag is 'heeft de Knltb de juiste beslissing genomen' en de conclusie is 'Nee, want het was geen gerechtvaardigd belang'.
Je brengt een nuance aan die geen nuance is. Dat is geen kwestie van interpretatie, dat is misleiding van lezers. Ja, dat is een mening.

Maar bijzonder apart dat je het artikel aanpast na een foutieve insinuatie van een reageerder ten gunste van de KNLTB. Maar anderen erop wijst dat je geen aanpassingen doet op basis van insinuaties (belangenverstrengeling hoogleraar).

Inconsequent. Nietwaar? Of is dat ook weer mijn interpretatie. Ik zie vooral eigenwijsheid.

Je lijkt een persoonlijk betrokkenheid te hebben bij deze zaak als ik al jouw reacties lees op andere reageerders.
Daarnaast staat in dit artikel dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden voor direct marketing. Direct marketing is wanneer het bedrijf (lees KNLTB) rechtstreeks in contact komt met de klant voor marketingdoeleinden.

Ik vind het nogal een ruime interpretatie van het begrip dat de KNLTB het verkopen van deze gegevens aan commerciële partijen die op hun beurt aan direct marketing doen, 'verwerking' noemt.
Dit is in mijn ogen niet eens een ruime interpretatie, maar pure misleiding. Als dit het enige argument is, dan verwacht ik dat een rechter hier gehakt van maakt.
Zo ongeveer alles wat je met persoonsgegevens doet, valt in de AVG onder het begrip 'verwerking'...
Zoals je zelf aangeeft, dit staat helemaal niet in de AVG. Dat er een grondslag zou kunnen zijn voor direct marketing is voor te stellen. Waarbij direct marketing inhoudt dat de KNLTB zelf marketing verstuurd aan haar leden. Maar datahandel en een sportbond? De sportbonden proberen over de rug van hun leden zand in de ogen te strooien van kamerleden. In mijn ogen te triest voor woorden. Een sportbond heeft geen enkele grondslag voor datahandel.

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 11 maart 2020 15:39]

Het word zeker wel duidelijk omschreven wat een klant is voor marketing doeleinden.


Wanneer is iemand een bestaande klant?

Iemand is een bestaande klant als deze persoon een product of dienst van u heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin u verplicht bent of was om iets te leveren en de klant om daarvoor te betalen.

Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen, maar zich alleen maar heeft aangemeld voor uw nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld, meegedaan heeft aan een prijsvraag of spel of een gebruikersaccount heeft aangemaakt.


Dus ja zodra je wat koopt in de zin van het woord ben je klant.

Voor werknemers is dit evenwel geregeld.
Direct marketing is natuurlijk niet hetzelfde als gegevens doorverkopen aan derden.

Ik ben geen kenner, maar het lijkt mij dat ik als bedrijf dan mijn klanten marketing mag verschaffen over mijn eigen bedrijf. Verkopen van gegevens is hier niet aan de orde en als je denkt dat dag ok is met de genoemde tekst dan weet ik het ook niet meer.
De overweging stelt dat zelfs niet. De zin kan namelijk niet gelezen worden buiten de context. Eerst worden er een paar duidelijke voorbeelden gegeven van ("constitutes") gerechtvaardigd belang. Daarna wordt afgesloten met direct marketing als iets wat eventueel ("may") een gerechtvaardigd belang kan zijn.

Ook uit de wetsgeschiedenis en art 29 wg valt hetzelfde af te leiden.
Ik wilde dit posten maar je was me voor.

Overweging 47:

The processing of personal data strictly necessary for the purposes of preventing fraud also constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. The processing of personal data for direct marketing purposes may be regarded as carried out for a legitimate interest.
Ik vind de boete alleen maar goed! Die hele ongewilde datahandel van je gegevens moet maar goed aan banden gelegd worden. Hoe strenger hoe beter!

Maar wat ik mij afvraag, hebben alle leden de vraag gehad of ze akkoord gingen met het verhandelen van hun gegevens? Volgens mij niet, en dus mag hun data toch niet verkocht worden?
En hebben leden kans hun sport goed te beoefenen zonder lid te zijn van deze KNLTB vereniging? Volgens mij niet. Het kan en mag natuurlijk niet zo zijn dat mensen geen keuze hebben dat ze lid van deze KNLTB moeten zijn en tegelijkertijd 'gedwongen' akkoord moeten gaan met mogelijke verkoop van hun persoonlijke data die ze aan de KNLTB hebben afgegeven.
Ze hebben de vraag niet gehad. Sterker nog, de bond vertelde zijn leden dat gegevens zoals adresgegevens en email adressen niet gedeeld zouden worden met derden. En dit vervolgens gewoon gedaan hebben.

Je kon wel opt-outen door je aan te melden voor 1 of ander recht van verzet. Dus gedwongen, misschien niet. Maar de AVG is er heel duidelijk mee dat het opt-in moet wezen.
Heb je het artikel gelezen? Dit is precies waar het om gaat. Ze hebben die vraag niet gehad. Als ze die wel hadden gehad dan was er in beginsel geen probleem
Ben ik de enige die het raar vind dat het geïnterpreteerd wordt dat verkoop van gegevens aan derde voor hen onder Direct Marketing valt?

Blij dat AP steeds vaker en duidelijker van zich laat horen overigens. Hopelijk is dit het einde van het ongeautoriseerd verkopen van klantgegevens.

[Reactie gewijzigd door Jonathan-458 op 11 maart 2020 16:36]

Nee dat ben je niet, dat is gewoon onzin.

Als direct marketing opeens het sturen van reclame aan mensen waar je de gegevens van gekocht hebt betekent dan kunnen we die term wel gewoon afschaffen.

Ze interpreteren het gewoon zoals in hun straatje past omdat ze hopen dat de boete verlaagd wordt of van tafel gaat onder druk van de publieke opinie.
Kan de publieke opinie ook druk zetten tot verhoging van de boete? Volgens mij zijn alle slachtoffers en potentiële slachtoffers (het volk) blij hiermee, en alle potentiële misdadigers (bedrijven die er in handelen) en juristen (die er geld aan verdienen) degene die klagen.
Je kan t proberen, ik ben voor.
Om lid te zijn van een (lokale) tennisvereniging moet je je ook aanmelden bij de KNLTB. Om competitie te kunnen spelen en te weten wanneer en waar je moet spelen voor een toernooi en je daarvoor aan te melden, moet je je e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer aan de KNLTB verstrekken. So far so good, totdat je opeens overdag tijdens werktijd meermalen gebeld wordt om met de lotto mee te doen... Lijkt mij helemaal niets met het oorspronkelijke doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt te maken te hebben, zeker niet als je daarna ook niet de mogelijkheid hebt om je gegevens af te schermen danwel te (laten) verwijderen.
De afhankelijkheid van de bond is een zeer relevante opmerkingen die ik in het artikel mis. Het ontbreekt omdat het van grote invloed lijkt op de keuzevrijheid van sporters en voor het bepalen van een algemeen belang.

Bij sportbonden komt het er gewoonlijk op neer dat als je iets meer wil dan wat oefenen je met een sportbond te maken krijgt. Zodra het spel iets serieuzere vormen aan neemt ben je al snel verplicht om je op de een of andere manier bij een sportbond bekend te maken met je persoonsgegevens. De keuze tot deelname aan de bond en de vrijheid om er met je persoonsgegevens bij weg te blijven is daarmee zeer beperkt. Daarbij is het ook niet zo dat je even naar een andere bond kan die je persoonsgegevens niet gebruikt om er wat aan te verdienen, de meeste sportbonden hebben geen concurrentie. Dat maakt sportbonden al snel monopolisten. En in een monopolie lijkt me juist relevant of een zelf opgevoerd algemeen belang van de bond wel in verhouding staat met de belangen en keuze van de beoefenaars van de sport. Men kan zich terecht afvragen of de leden deelnemer zouden zijn als ze echt een keuze hadden en hoe relevant die zogenaamde extra voordelen van de bond zijn.

Ik denk dat we met de huidige positie van de bonden te maken hebben met gebruik van hun positie om met de persoonsgegevens van leden te doen wat ze willen omdat ze het kunnen, niet omdat ze vooraf goed aannemelijk maken dat hun leden er behoefte aan hebben of dat hun leden van mening zijn dat het belang wat de bond er in ziet om sponsoren en andere zakelijke partners te vriend te faciliteren ook is wat de leden noodzakelijk vinden. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat er jaarlijks ruim 20 miljoen euro in een bond omgaat waarvan ruim 7 miljoen aan personeelskosten verdeeld is over 85 fte. Misschien heeft een bond dan iets andere prioriteiten dan het regelen van voordelen voor haar leden door de persoonsgegevens van hun leden te verkopen. Zeker als een bond ook nog een tekort op de jaarrekening heeft.
Mafiose praktijken.
De sportbond beriep zich specifiek op het 'gerechtvaardigd belang'. Juristen noemen dat soms de verzamelbak onder de grondslagen. Het betekent eigenlijk dat een bedrijf gegevens mag verwerken als het kan uitleggen waarom dat belangrijk is voor het bedrijf. En, opvallend, direct marketing valt daaronder. Dat staat namelijk letterlijk in een toelichting op de wettekst.
De desbetreffende passage in de toelichting is een knap staaltje foute voorlichting uit de hoek van de Nederlandse overheid. Noch in de officiële wetstekst van de GDPR/AVG, noch in de officiële voorafgaande overwegingen van die wetstekst wordt direct marketing als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang genoemd.

Wie de daadwerkelijke intentie van de wet tov direct marketing duidelijk wil hebben, hoeft enkel het recht van bezwaar er op na te lezen.

Voor alle aanspraken op het recht van bezwaar van een betrokkene mogen de impact die een gegevensverwerking op de betrokkene heeft en het belang wat de verwerkingsverantwoordelijke bij die verwerking heeft, eerst nog tegen elkaar afgewogen worden door de verwerkingsverantwoordelijke; BEHALVE daar waar het doel van de verwerking direct marketing is. Op het moment dat een betrokkene daar bezwaar tegen maakt, vindt er geen afweging met 'belangen van' plaats maar is het gewoon direct over; uit; en sluiten.

Dat geeft te kennen dat direct marketing als belang nooit op kan of mag wegen tegen de privacy van de betrokkene. Om gerechtvaardigd belang te gebruiken als grondslag voor gegevensverwerking, geldt al dat een afweging gemaakt moet zijn met de impact op de betrokkene. Die afweging zou dan in het kader van direct marketing logischerwijs ook nooit positief uit moeten kunnen of mogen pakken, en dus kan direct marketing nooit een gerechtvaardigd belang zijn.

Dat is gewoon gezond verstand en logische deductie.


Dit alles gaat voorbij aan het feit dat gegevens doorverkopen aan derden niet direct marketing is.
Direct marketing is zelf gegevens gebruiken om gepersonaliseerde aanbiedingen direct aan betrokkenen te doen. Dus een flinke hap uit dit hele nieuws-artikel raakt kant noch wal.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 11 maart 2020 20:16]

"De bond is vooral verbaasd en zegt dat de boete kwam als een verrassing."

Dat krijgt men als men de grenzen van de wet opzoekt; een beetje wiebelen en je stapt erover. Het onfatsoenlijke handelen van de bond zelf is de oorzaak van de problemen, niet de zogenaamde onduidelijkheid van de wet.
Gevalletje: Play stupid games, win stupid prizes.
Je weet gewoon als je dergelijke praktijken start dat je wel eens tegen de lamp kunt lopen. Het is niet normaal dat je databases vol met persoonlijke data verkoopt als een product. Wie dat wel denkt, heeft een geen moraal ... |:(
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee