'AIVD en MIVD moeten internetverkeer ongericht kunnen aftappen'

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten de bevoegdheid krijgen om internetverkeer ongericht af te tappen. Dat adviseert een overheidscommissie. Tegelijkertijd moet het toezicht op de inlichtingendiensten worden verscherpt.

Op dit moment mogen de Nederlandse inlichtingendiensten alleen zogeheten niet-kabelgebonden verkeer ongericht afluisteren, maar dat is niet meer van deze tijd. De inlichtingendiensten moeten ook een sleepnet kunnen uitwerpen voor kabelgebonden communicatie, zoals het overgrote deel van het internetverkeer.

Dat vindt de commissie-Dessens, die is ingesteld om te onderzoeken of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moet worden aangepast. Die wet moet inderdaad worden aangepast, oordeelt de commissie, die haar rapport maandagochtend in Den Haag presenteerde. Volgens de commissie is een vernieuwing van de wet nodig vanwege de 'explosieve groei van internationale kabelnetwerken', die gevolgen heeft voor de nationale veiligheid. "Het is uitermate belangrijk dat de diensten beschikken over voldoende bevoegdheden", aldus de voorzitter en naamgever van de commissie, Stan Dessens. "Dat is nu niet zo", meent hij.

Kabelgebonden communicatie moet in de nieuwe wet ongericht kunnen worden afgetapt zodra er een gevaar voor de nationale veiligheid is. Daarvoor moet de verantwoordelijke minister wel persoonlijk toestemming geven, stelt de commissie. In het geval van de AIVD is dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken; in het geval van de MIVD is dat minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Zodra de privacy van burgers in het geding komt, moet er bovendien opnieuw toestemming worden gegeven. Dat onderscheid, tussen meer en minder ernstige privacy-inbreuken, moet volgens de commissie het huidige onderscheid tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden communicatie vervangen.

De commissie doet geen concrete voorstellen voor een wetswijziging, maar denkt wel dat de wetswijziging zo 'techniekonafhankelijk mogelijk' wordt opgesteld. Daarmee zou de wet op toekomstige technologische ontwikkelingen zijn voorbereid.

Hoewel de commissie door het kabinet is ingesteld om een wetswijziging te onderzoeken, moet de regering nog besluiten of de wet daadwerkelijk wordt gewijzigd. Bovendien moeten daarna de Tweede en Eerste Kamer zich daarover buigen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wilde tijdens de presentatie van de bevindingen nog geen inhoudelijke reactie geven. "We stellen ons terughoudend op", aldus Plasterk. Volgens hem moet het rapport goed bestudeerd worden en moet er een inhoudelijk debat plaatsvinden, naar aanleiding van de 'recente ontwikkelingen'. Daarmee doelt de bewindsman op de spionageschandalen die dankzij NSA-klokkenluider Edward Snowden naar buiten kwamen.

Op dit moment mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kabelgebonden verkeer alleen gericht aftappen, bijvoorbeeld specifiek gericht tegen een persoon. Voor niet-kabelgebonden communicatie mag al langer een sleepnet worden uitgeworpen. Het gros van het internetverkeer verloopt via kabels; zelfs bij draadloze verbindingen verloopt vaak alleen het laatste deel van de verbinding via de ether. Een wetswijziging maakt het daarom niet alleen eenvoudiger om vast internetverkeer af te tappen, ook mobiele telefoons zijn straks eenvoudiger af te tappen.

Communicatie over kabelsDraadloze communicatie
Gerichte taps Toegestaan Toegestaan
Ongerichte taps Onderwerp onderzoek, mag nu nog niet Toegestaan

Desondanks erkent Dessens dat er privacybezwaren kleven aan de uitbreiding van de bevoegdheden. "Ook voor de digitale snelweg moet er voldoende toezicht zijn", aldus Dessens. De CTIVD, die bekijkt of de diensten binnen de wet opereren, moet 'intensiever toezicht houden'. Als er een 'ingrijpende onderzoeksbevoegdheid' wordt ingezet die de 'persoonlijke levenssfeer van burgers kan raken' moet de CTIVD meteen haar oordeel daarover kunnen geven. Is de CTIVD het er niet mee eens, dan moet de activiteit direct worden gestaakt. Dat is op dit moment nog niet zo; de regering kan een besluit van de CTIVD naast zich neerleggen. Volgens de commissie-Dessens is dat 'niet wenselijk'.

Verder moeten personen die zijn afgeluisterd, daarvan achteraf op de hoogte worden gesteld, oordeelt de commissie. Dat is nu ook al zo, maar er bestond vrees dat die notificatieplicht zou worden afgeschaft. Daarnaast moeten de AIVD en de MIVD actiever gaan samenwerken, 'met behoud van eigen karakter en taakopdracht', adviseert de commissie.

De AIVD en de MIVD bereidden zich al voor op een wetswijziging. Er is flink geïnvesteerd in nieuwe apparatuur waarmee grote hoeveelheden data kunnen worden verzameld en vervolgens geanalyseerd. Bovendien hebben de AIVD en MIVD samen een nieuwe 'cybereenheid' opgezet, de Joint Sigint Cyber Unit. Sigint staat voor 'signals intelligence', het halen van inlichtingen uit grote hoeveelheden data. Het zal voor het eerst in de geschiedenis van de AIVD en de MIVD zijn dat beide diensten zo nauw samenwerken, terwijl ze in het verleden nog wel eens met elkaar overhoop lagen.

Bij de presentatie van de bevindingen zei de voorzitter van de commissie dat hij het jammer vindt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten soms als 'bedreiging van de persoonlijke levenssfeer' worden gezien. "Die diensten zijn juist bedoeld om de samenleving en haar burgers te beschermen", aldus Dessens. Daarom is goede wetgeving om de diensten in toom te houden volgens hem van belang.

Door Joost Schellevis

Redacteur

02-12-2013 • 10:08

177 Linkedin

Lees meer

Reacties (177)

Wijzig sortering
+3Anoniem: 553744
2 december 2013 10:22
Ik word er moe van dat zo'n comissie denkt dat het alleen maar over de privacy gaat. Tuurlijk is dat een belangrijk iets, maar het gaat hier om meer. We willen niet in een surveillancecultuur leven, we willen onze mening blijven kunnen uiten.

Ik ben erg bang dat de vrijheids van menings uiting in het geding komt als alles afgetapt mag gaan worden. De volgende stap wordt alles blokkeren, zoals de UK al gaat doen tegen ''extremistische websites''. Wat wordt de stap daarna? Blokkeren van websites tegen de overheid?

Een goed voorbeeld vind ik dat Australie een tijd wikileaks had geblokkeerd, dit zie ik in de toekomst ook wel in Amerika gebeuren en mogelijk daarna hier.

Hoeveel terrorisme is er nou in Nederland? Er zijn rond de 50 mensen dood gegaan aan terrorisme in de afgelopen 50 jaar, en rond de 300 in een zwembad. (Bron: ikhebniksteverbergen.nl/)

Overigens is er al voor een paar miljoen apparatuur gekocht bij de AIVD (bron: tweakers) dus het zal wel niet meer lang duren.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 553744 op 2 december 2013 10:26]

Je hebt een grotere kans om de jackpot van de staatsloterij te winnen dan om dood te gaan aan terrorisme in Nederland om het een perspectief te geven.
ICT dwingt de overheid om steeds vaker en meer stelling te nemen vanuit een loopgraaf tegen mogelijk gevaar, omdat ICT een opschaling is, een 'up the ante' zoals dat bij roulette heet, van de gevaren in de samenleving, waarbij een relatief kleine aanval de levens treft van honderdduizenden, zo niet miljoenen.

Het idee van één hack die de gegevens van een miljoen klanten steelt.

Niemand hier wil natuurlijk echt horen dat ICT een enorm gevaar is in dit soort zaken.
Hoeveel terrorisme is er nou in Nederland? Er zijn rond de 50 mensen dood gegaan aan terrorisme in de afgelopen 50 jaar, en rond de 300 in een zwembad. (Bron: ikhebniksteverbergen.nl/)
Vergeet niet dat terrorisme vs zwembad beiden civiele doden bevatten. Diegene in het zwembad zal de overheid een ruk schelen. De terrorisme geval ligt wat anders. Daar vallen doden vanwege dat de veroorzaker een verandering in iemands, vaak politiek, beleid wil. Dus in die zekere zin kan je zeggen dat een explosie door terrorisme een aanval is op de overheid in dat land.

Ieder organisme op de wereld die potentieel een bedrijging van buitenaf ervaart gaat zich hiertegen beschermen. Ook overheden, en blijkbaar doen ze dit het liefst op deze walgelijke manier.
Juist een aanval op de overheid en op de gedachten en ideeën welke deze overheid heeft. Deze overheid heeft ook concreet de macht om deze 'aanvallen' met elk instrument aan te pakken. Van een bomlegger een kogel door zijn kop tot het oppakken van mij omdat ik Plasterk uit maak voor rotte vis. Heiligt de opmerking 'je hebt er democratisch voor gekozen' de middelen welke een overheid heeft om kritiek of het er niet mee eens zijn de kop in te drukken?
Ik mag demonstreren maar wel volgens hun regels (goed, je mag demonstreren maar met je rug tegen de muur.... verrek dat komt uit een liedje uit de jaren 80 over een specifiek land).
We willen niet in een surveillancecultuur leven, we willen onze mening blijven kunnen uiten.
Maar wie zijn "we"? "We" zijn misschien maar een minderheid. Misschien vinden "ze" (de meerderheid) het allemaal wel best.

Dit artikel heeft momenteel: 12.566 views
Het artikel "PlayStation 4: de volgende generatie begint nu" : 218.059 views

OK dat artikel is van vrijdag en misschien geen helemaal eerlijke vergelijking, maar toch moest ik denken aan de bekende quote "Panem et circenses" ofwel "brood en spelen"

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brood_en_spelen
...AIVD en MIVD moeten de bevoegdheid krijgen om internetverkeer ongericht af te tappen. Dat adviseert een overheidscommissie.
Welke overheidscommissie is dat? Wie zitten er in die commissie?
Ik heb een advies voor die adviescommissie:
 • Lees Artikel 10 van de de Grondwet
 • Lees Artikel 6 en 11 van de Telecomwet
 • Lees 2.2, Artikel 6 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Ik hoop dat de commissie zich dan beseft dat ongericht aftappen niet mag volgens de huidige wetgeving - en daar is een goede reden voor. Deze wetten zijn decennia gelden bedacht door mensen die uitgingen van het goede van de mens, dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen was. En dat je voor het verzamelen van bewijslast toch een goede reden moest hebben en dat een rechter dan moest beslissen of de persoonlijke levenssfeer ontheiligd mocht worden. Met andere woorden: deze mensen hadden wél respect voor de medemens en voor de menslijke behoefte tot privacy.

Ik heb ook een advies voor de Tweede Kamer: Stem niet in met wetgeving die vrijheid ondermijnt. Stem niet in met wetgeving die rommelt met de grondbeginselen van onze Grondwet. Deze wet is namelijk bedoeld om ons, burgers, te beschermen. Als we dit nu met voeten treden, dan is het hek van de dam - en onze grondwet waardeloos.

N.B. Maakt het uit of dataverkeer 'kabel-gebonden is of niet? Maakt het uit of data op papier staat, op een USB stick, op Google Drive of gestreamd word? Neen. Natuurlijk niet! Welke digibeet in Den Haag heeft dat bedacht?

[Reactie gewijzigd door mrlammers op 2 december 2013 12:12]

Dat niet kabelgebonden komt voort uit de aloude vrijheid (voor iedereen!) om alles wat opgepikt wat de ether in wordt geslingerd.
Dat dit historisch zo gegroeid is, kan ik begrijpen, maar sec genomen maakt het natuurlijk niet uit hoe data beweegt.
Als de overheid 'beleid' wil maken, dan mag dat op z'n minst een beetje duidelijk zijn en niet het ene medium includeren en het andere niet.
De commissie adviseert simpelweg dat de grondrecht meer veiligheid in de weg staat. Geen onjuiste conclusie. Blijkt dus duidelijk uit dat veiligheid niet alles is.
Het rapport lijkt voornamelijk te zijn opgesteld vanuit het oogpunt van de MIVD en AIVD en wat zij als knelpunten ervaren bij het vergaren van gegevens. De voorgestelde wetswijziging lijkt er dus ook alleen maar op om op legitieme wijze van art 8 EVRM (recht op privacy) af te komen. Er wordt onder andere aangegeven dat het begrip ‘nationale veiligheid’ een ruim begrip is echter wordt er naar algemene jurisprudentie verwezen. Het Hof geeft echter aan dat in iedere zaak een belangenafweging moet worden gemaakt of hier überhaupt noodzaak is om dit middel wel of niet te gebruiken. Wat ook duidelijk door het Hof is aangegeven is dat bij (hard) drugs criminaliteit(een zaak uit 2008) hier al geen sprake van is, dan is dit begrip toch niet echt ruim te noemen! Volgens mij kom je al gauw terecht bij het begrip terrorisme, want de meeste criminaliteit is toch wel minder dan zware drugscriminaliteit Dan kun je dus weer beter gelijk gericht gaan tappen omdat je je dan alweer in het terrorisme domein begeeft.

Daarnaast is er voor het sleepnet tappen maar een woord: “Geldverspilling”. Ten eerste voor het technisch systeem en personeel wat hiervoor nodig is om de data in het ‘sleepnet’ te vangen. Nu blijkt dat een stroomstoring al voldoende is om de tapsystemen van de politie lam te leggen waardoor bepaalde gespreken niet worden opgenomen. Hoe redundant moet het systeem wel niet worden. Ook moeten er analyses op al die gegevens los gelaten worden, om tot bruikbare informatie te worden verwerkt. Echter wordt er zwaar gesneden in het personeelsbestand van defensie en ook de Aivd. Ten tweede gevonden informatie moet correct en vooral op tijd verwerkt gaat worden en bij de juiste mensen terecht komen. Volgens mij gaat dus nooit gebeuren daar is de overheid te bureaucratisch voor. Conclusie ze kunnen beter dit geld beter besteden aan het gericht tappen, en misschien daar een redundancy inbouwen. Hiermee zullen meer aanslagen worden voorkomen.

Volgens mij was er ook voor 11 september 2001, al informatie opgevangen over het plan voor de aanslagen. Echter waren er veel te weinig mensen om de gegevens tot gerichte informatie te verwerken. Ook was er geen samenwerking tussen al de geheime diensten die allemaal hun eigen eilandje verdedigden. Dat is bij dit voorstel ook wel het enige wat positief is, dat de veiligheidsdiensten beter samen gaan werken om aanslagen te voorkomen. Echter ben ik bang dat uiteindelijk het weer een achteraf verhaal gaat worden, dat weer zal blijken dat ondanks alle informatie en systemen een aanslag hierdoor niet zal worden voorkomen. Dat de capaciteit om die gegevens tot informatie te verwerken en ook nog op tijd bij de juiste personen terecht te laten komen ontbrak. Maar dit moeten de diensten inmiddels toch ook wel doorhebben. Dus uiteindelijk is het gewoon een manier om de privacy wetgeving ‘legitiem’ te vermijden. Politici zullen hier natuurlijk weer, onder het mom van terrorisme, hun goedkeuring voor geven.

Het controle mechanisme waar door de commissie op wordt gewezen, gaat natuurlijk ook niet werken, ten eerste zijn mensen corrumpeer baar, daarnaast zijn er nu ook regels dat ze na een tap een brief moeten sturen als er niets gevonden is. Ik lees nou nooit berichten op internet dat veel mensen zo’n brief ontvangen terwijl er toch wel duizenden verstuurt zouden moeten worden. Immers worden vaak vrienden en hun kennissen van mensen die getapt worden ook afgeluisterd. En iedere handeling die niets oplevert voor het onderzoek wordt vaak liever maar overgeslagen uit gemakzucht! En dat zal in de toekomst ook niet anders zijn.

Conclusie leuk rapport voor en door de veiligheidsdiensten die meer bevoegdheden willen, maar zeker niet objectief genoeg, zeker met de wetenschap van de onthullingen van afgelopen maanden. Misschien moeten ze eerst maar een stel studenten een onderzoek laten doen onder begeleiding van onafhankelijke hoogleraren, zodat er echt een objectieve rapportage komt. :)

[Reactie gewijzigd door Bas1978 op 2 december 2013 14:04]

Het gevaar van het verzamelen van 'alle' data zit 'm niet zozeer in het bijv. oppakken van individuen maar veel meer in het controleren van de massa. En dit op subtiele wijze. Zowel door overheden als door bedrijven.

Lees het stuk van Jaron Lanier eens: http://www.thenation.com/article/174776/meta-question

Hij beschrijft hoe (meta)data kan worden gebruikt om heel subtiel massa's mensen te beïnvloeden. Je hoeft dan niet met legers de straten in te gaan om mensen te laten doen wat je wil. Je zorgt gewoon dat de meerderheid van de bevolking gaat denken en doen wat jij wilt zonder dat ze het zelf doorhebben.

veel gevaarlijker zou ik zeggen. Omdat je dan kan zeggen dat de meerderheid van het volk het wil. Dus is het democratisch en dus toegestaan...
De grootste grap is natuurlijk dat wij gedwongen belastinggeld betalen waarvan vervolgens een niet verwaarloosbaar deel wordt uitgegeven aan spionage van onszelf; lees vrijheidsbeperking. De hedendaagse maatschappij is corrupt, onwerkelijk, onwenselijk maar bovenal onmenselijk. Meer en meer mensen geraken kansloos hier in Nederland, maar de investeringen in zaken zoals dit groeien gestaag. Hulde met jullie 200-jarig Nederland. De vruchten zullen nog wel geplukt worden; zoet zullen ze niet zijn.

[Reactie gewijzigd door CoreIT op 2 december 2013 10:47]

Ik had 't niet beter kunnen zeggen… het verbaasd me meer en meer dat overheden (niet alleen Rutte II) steeds makkelijker omgaan met de privacy en waardigheid van hun burgers, en dat deze vrijheden ook steeds makkelijker worden betaald met onze eigen belastingcenten.

Het is misschien zwartkijken (of mag dat, na Zwarte Piet, ook niet meer gezegd worden?), maar binnen een jaar of 10-15, als ze zo door blijven gaan, krijg je echt nog eens de poppen aan 't dansen. Ik hoop van harte dat ik er naast zit en dat ze wakker worden, maar geheid dat er iemand op ten duur op staat en de overheid van de troon stoot. Het is simpelweg onvoorstelbaar hoe er met ons wordt omgegaan als burger zijnde. Ik voel me (nog) echt geen slachtoffer, maar de manier waarop de overheid met de belastingcenten om gaat, en vervolgens glashard liegt over alles wat los en vast zit (waarvan ze zién dat we er zo doorheen prikken), om vervolgens de hand boven eigen hoofd te houden… 't is eigenlijk te schofterig voor woorden.

… en dan geloven ze nog heilig in wat ze zelf verkondigen ook, wat ik nog 't ergst van alles vindt.

p.s.: wat me nog 't meest zuur is, is dat er nog stééds ontzettend veel mensen stemmen op de partijen die dit soort zaken het liefst zo snel mogelijk in voert. Zijn we dan echt zo dom met z'n allen?

[Reactie gewijzigd door Kapotlood op 2 december 2013 10:56]

nevermind, excuses voor de edit

[Reactie gewijzigd door CoreIT op 2 december 2013 13:47]

Kijk uit, dit soort berichten kunnen (in de toekomst) worden gevonden en zullen aanleiding vormen tot het plaatsen van een vinkje bij je ID: mogelijk anarchistisch/staatsvijandige psychologie.
nevermind, excuses voor de edit

[Reactie gewijzigd door CoreIT op 2 december 2013 13:47]

Dit is dus gewoon het bewijs, dat 'boze vingertje' richting de NSA vanuit de Nederlandse overheid was gewoon schijn, want zo schijnheilig is onze overheid dus wel..
Zoals altijd mist alle nuance op tweakers.

Dit was een onafhankelijke commissie, het is dus nog niet zeker of het wetgeving wordt en het onderzoek zegt ook niks over wat de Nederlandse regering vindt. De regering is dus in dit geval niet schijnheilig.

Verder, het is geen en-en advies. Men kan ervoor kiezen een deel ervan uit te voeren, en er staan ook goede dingen in het advies, namelijk:
De CTIVD, die bekijkt of de diensten binnen de wet opereren, moet 'intensiever toezicht houden'. Als er een 'ingrijpende onderzoeksbevoegdheid' wordt ingezet die de 'persoonlijke levenssfeer van burgers kan raken' moet de CTIVD meteen zijn oordeel daarover kunnen geven. Is de CTIVD het er niet mee eens, dan moet de activiteit direct worden gestaakt. Dat is op dit moment nog niet zo; de regering kan een besluit van de CTIVD naast zich neerleggen. Volgens de commissie Dessens is dat 'niet wenselijk'.
Daarvoor moet de verantwoordelijke minister wel persoonlijk toestemming geven, stelt de commissie. In het geval van de AIVD is dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken; in het geval van de MIVD is dat minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Zodra de privacy van burgers in het geding komt, moet er bovendien opnieuw toestemming worden gegeven. Dat onderscheid, tussen meer en minder ernstige privacy-inbreuken, moet volgens de commissie het huidige onderscheid tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden communicatie vervangen.
Dit lijken mij fantastische vooruitgangen, mocht dit doorgevoerd worden. En nu gaat iedereen cynisch lopen doen over de controle en toestemming, maar we moeten ergens een lijn trekken met paranoia, of net zo goed de hele AIVD en MIVD opdoeken. Het is alleen maar mooi dat de privacy van de burgers centraler komt te staan. Vind het dan ook een beetje sensationele kop van Tweakers.

Kortom, als een onafhankelijke commissie zegt dat er iets aan de privacy moet gebeuren, laten we dan niet allemaal zo cynisch doen.
Dat is het hem nou juist. Hoe onafhankelijk is die commissie? Wat als de leden van dat commissie gechanteerd worden? Enige dat die varkenskoppen doen is dat we onze mede mens niet meer vertrouwen omdat die misschien gechanteerd wordt om die dingen te zeggen. Ik ben opgegroeid in een land waar de geheime dienst ongeloofelijk veel macht had. Als kinderen werd ons geleerd om onze klasgenoten niet te vertrouwen omdat zodra je tegen de overheid was en dat werd bekend bij de geheime dienst, dan werd je meegenomen en niemand hoorde meer van je. Geloof maar dat het ook echt zo gebeurde! Een familie lid van mij is zo meegenomen. En precies datzelfde richting gaan we zo te zien hier ook naartoe. Uit Afghanistan gevlucht om in vrijheid te kunnen leven en uiteindelijk in dezelfde poep terecht komen...Bah
Als kinderen werd ons geleerd om onze klasgenoten niet te vertrouwen omdat zodra je tegen de overheid was en dat werd bekend bij de geheime dienst, dan werd je meegenomen en niemand hoorde meer van je.
Wees maar blij dat dat hier dus niet het geval is. Of wilde je beweren van wel?
Dat is het hem nou juist. Hoe onafhankelijk is die commissie? Wat als de leden van dat commissie gechanteerd worden?
Wat als jij gechanteerd wordt om de bijlmerramp na te doen? Je kan niet van chantage uitgaan want daar is geen beleid op te maken. Je gaat ervan uit dat de leden van onberispelijk gedrag zijn en niet chantabel zijn, en anders opstappen/niet worden aangenomen. Meer kan je niet doen.

En sorry, maar zeker als je uit Afghanistan komt, mag je God/Allah/Iemand op je blote knieën bedanken voor onze overheid. Laten we de twee absoluut niet vergelijken.
Ten eerste, ik geloof niet in een god. Maar ik ben zeker wel dankbaar dat ik hier leef. Wat ik probeer te zeggen is dat je een geheime dienst niet zoveel macht moet geven. Ten tweede....Afghanistan was niet altijd de stoffige puinhoop dat het nu is. Het was ooit een mooie vakantie land waar veel westerlingen heen gingen. Mijn moeder liep nog in mini rokjes rond en danste op rocknroll muziek. Je gaat uit van de huidige stand. Kijk maar eens wat 30 jaar met een land kan doen. Dit soort wetgeving is geen goede basis voor de toekomst. Jij zult het misschien niet mee maken, maar je nageslacht gaat hier wel de "vruchten" van plukken en ik denk niet dat ze je dankbaar zullen zijn.

He who gives up freedom for safety deserves neither
Benjamin Franklin
maar we moeten ergens een lijn trekken met paranoia
"it's not paranoia when they are out to get you."

als ze alles zonder reden mogen aftappen en meekijken vinden ze altijd wel een stok om de hond te slaan, en stapsgewijs zal het er ook komen.

recent stond er op tweakers (en gva.be) dat stad antwerpen zijn personeel via ipads gaat volgen.
volgende stap is dat andere bedrijven dit ook doen, als de stad het mag mag een firma het toch ook?
vervolgens gaan ze dit ook toepassen op werklozen, met als reden dat al de rest word gecontroleerd en ze willen checken of ze niet in het zwart werken.

Op het einde word iedereen permanent gecontroleerd, het enigste dat dan nog moet gebeuren is een totalitair regime, waar we stilaan ook naartoe gaan.

Het enigste dat dit kan tegenhouden is het volk dat protesteerd en indien nodig in opstand komt, maar dit zal niet gebeuren, de massa wilt zijn job immers niet op het spel zetten en zo zijn grote tv en playstation verliezen, tenslotte hebben we allemaal schulden af te betalen en als we niet meelopen zijn we direct alles kwijt.

Is dit allemaal de intentie? misschien, misschien ook niet, maar dingen evolueren. Totale controle invoeren op 1 dag is niet mogelijk, dat zal niet aanvaard worden, het stap per stap doen zal wel lukken.
Dan ga je er al van uit dat de Nederlandse regering een totalitaire staat voor ogen heeft, wat met onze grondwet en structuur van de staat sowieso onmogelijk is. Heb ook nog geen aanwijzing gezien dat de regering dat voor ogen heeft, als ze dat echt hadden gewild, hadden ze er allang werk van kunnen maken.

Ik zou je er ook op willen wijzen dat je argument een http://nl.wikipedia.org/wiki/Hellend_vlak_(drogreden) is. Dit is in zijn algemeenheid een drogreden en ook in dit geval niet gestoeld op enige logica.
Het enigste dat dit kan tegenhouden is het volk dat protesteerd en indien nodig in opstand komt
De regering is al van het volk. Zelfs als de regering wordt afgezet komt er een nieuwe regering die volgens jou redenering ook uit zou zijn op een totalitaire staat. Je enige oplossing zo wordt anarchisme, maar dat werkt ook voor geen meter.
Reageerde de Nederlandse overheid dan met een boos vingertje? Ik dacht dat ze juist eerder een duim opstaken; ik kan een bericht herinneren dat de minister lovend was dat de Nederlanders die afgeluisterd weden dan wel terroristen zouden zijn

nieuws: Minister is niet tegen bespioneren van Nederlanders door NSA - update

On topic Interessanter is nu de vraag van wie zten in die commissie; was het een commissie WC-eend, of zaten er ook leden van EFFE / Bits of Freedom etc in? (we moeten echt eens een burgrrechtenpartij hebben)

[Reactie gewijzigd door mbb op 2 december 2013 13:57]

Nou wel terecht natuurlijk tenzij de Nederlandse oveheid ook de Amerikaanse bespioneert.
Afluisteren of aftappen hoeft natuurlijk niet erg te zijn - als er maar openheid en toezicht op is.

Wat nu ontbreekt is informatie wie wat waarom en wanneer kan afluisteren, en wat er met die informatie gebeurt. Ik kan me goed voorstellen dat je als overheid grip wil houden op de het internet en de informatiestromen. Waar het nu fout gaat is dat "ze maar wat doen". Op het moment dat er een betrouwbare toezichthouder is, dan hoeft het formeel geen probleem te zijn dat er 'ergens' mensen zijn die het verkeer in de gaten houden... Als we weten wat er met de data gebeurt, hoe lang deze bewaard wordt, etc, dan zou dat al een groot deel van de onrust weg kunnen nemen.

Wat we nu zien zijn telkens flarden van operaties: de belastingdienst die rommelt met kentekens, de AIVD die ietwat samenwerkt met de NSA. Wees er open over. Zeg wat je doet, doe wat je zegt.

[Reactie gewijzigd door Tukkertje-RaH op 2 december 2013 10:38]

Het hele idee achter een geheime dienst is dat ze veel in de schaduwen opereren, dus die openheid zullen ze nooit kunnen bieden. Daarnaast blijkt uit de informatie die over de NSA naar buiten is gekomen, dat het toezicht erg slecht is en instanties die bepaalde toestemmingen moeten geven, dit vaak erg makkelijk doen (FISA rechtbank - NSA). Het is echt niet zo dat ze maar wat doen, het dataminen is slechts het begin van een proces om informatie over iemand te krijgen, met als bijkomend voordeel, dat je ook informatie over ongelooflijk veel andere mensen verkrijgt. Informatie die misschien nog een keer van pas komt.

Het grootste probleem is dat de informatie die ze op grote schaal binnenhalen, gefilterd kan worden om informatie over toezichthouders e.d. te verkrijgen. Dit kan informatie zijn die zij liever niet publiek gemaakt zien worden. Zo heb je een chantagemiddel om meer vrijheden te krijgen en je macht te vergroten. Het is niet zeker dat dit gebeurt, maar bij de NSA en AIVD werken ook gewoon mensen en mensen kunnen corrumperen. Al helemaal als ze daarmee meer macht kunnen verkrijgen of beginnen te geloven dat alles geoorloofd is om de wereld te "beschermen".
met als bijkomend voordeel, dat je ook informatie over ongelooflijk veel andere mensen verkrijgt. Informatie die misschien nog een keer van pas komt.
Dat was precies de reden dat informatie over burgers zoals 'ras' en 'geloofsovertuiging' voor 1940 in de staatsarchieven werden verzameld.

Toen de Gestapo deze archieven gebruikten om zeer efficient hun razzia's te organiseren, bleek dat dit achteraf wellicht niet zo'n goed idee was.

Als we niet willen leren van de fouten uit het verleden, dan verdienen we ook niet de vrijheid en privacy die we vaak voor lief nemen.

[Reactie gewijzigd door tofus op 2 december 2013 14:49]

Als we niet willen leren van de fouten uit het verleden, dan verdienen we ook niet de vrijheid en privacy die we vaak voor lief nemen.
Getuige de opiniepeiling van Een Vandaag zoals deze vanavond uitgezonden werd is het onder de burgers niet zo slecht gesteld met willen leren uit het verleden.

Probleem is dat je een aantal machtsgeile half-psychopate alpha-mannetjes op hoge plekken hebt zitten die kost wat kost hun zin er door willen duwen. Dat zit ook wel in de aard van het beestje: je moet een bepaald type persoon zijn om dat soort werk te doen en dat soort positites vast te houden.

(Dat is trouwens wetenschappelijk gestaafd. Alleen heb ik nu niet zo snel links naar de relevante onderzoeken bij de hand.)

Laten we hopen dat er nog voldoende verzet tegen deze idiote plannen komt vanuit de politiek.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 2 december 2013 20:06]

"power corrupts, absolute power corrupts absolutely"
Ik krijg het gevoel dat er een vertrouwensbreuk is tussen burger en overheid in diverse westerse landen. En ik geloof dat deze breuk eerst moet genezen voor dat we meer macht geven aan de mensen die er overduidelijk niet mee om kunnen gaan. M.a.w. de *IVD moeten eerst maar eens bewijzen dat ze zich wel aan de wet kunnen houden en voornamelijk ook aan de intentie van de wet.
Als blijkt dat ze dat kunnen mogen ze daarna met fatsoenlijk bewijs komen over de noodzaak van dit soort draconische maatregelen in het licht van "toenemende bedreiging van de nationale veiligheid".
Anders zijn de *IVD zelf een bedreiging voor de maatschappij die ze zouden moeten beschermen... Een ge al eerder geconstateerde breuk tussen "volk" en "politiek" wordt hier echt niet door verbeterd, zeker niet als de politici als sheeple meelopen.
Niks is zeker, maar
Er is flink geïnvesteerd in nieuwe apparatuur waarmee grote hoeveelheden data kunnen worden verzameld en vervolgens geanalyseerd.
Impliceert voor mij vrij duidelijk dat het nu al gebeurt, ze zelf bang zijn voor een schandaal en nu maar net gaan lopen doen of het allemaal via officiele wegen gebeurt is, zij het X jaar te laat.
N.a.v. het NSA verhaal nog snel even de gaten dichten voordat het hier een schandaal wordt.
Afluisteren of aftappen hoeft natuurlijk niet erg te zijn - als er maar openheid en toezicht op is.
Afluisteren zou alleen moeten mogen bij verdenking en alleen gericht. Anders is het namelijk gewoon dataminen, en zijn ze niet veel beter dan Facebook en Google.

Om maar eens te verwijzen naar het tabelletje boven: het is inderdaad een probleem dat er 1 vakje een andere kleur heeft. Maar niet zoals de *IVD het bedoeld. Het zouden er veel meer moeten zijn. In plaats van regels verzinnen die het gebruik van ongerichte taps vergroten, moeten ze beide netwerken inderdaad gelijk trekken: door een verbod op het ongericht aftappen van draadloze communicatie.
Ik vind het wel erg.

Zo wil in niet zijn in de wereld. Een persoon die uit angst en wantrouwen de wereld tegemoet treed maakt slechte keuzes en roept over zichzelf af wat ie vreest.

Waarom denk je dat ik altijd schrijf dat ik liever de kans neem door een bom opgeblazen te worden dan te moeten leven in een door angststront stinkende samenleving zonder privacy en autonomie?

Het leven zelf, is niet voor watjes.

Ik ben een mens een glorieus wezen, met zelfbewustzijn, geboren tot deze super-unieke kans om de cosmos te ervaren als onderdeel van die cosmos. Om vanuit mijn unieke perspectief een leven te leven zoals alleen ik dat kan, om de mooiste natuur te aanschouwen, de sterren te bewonderen, de zon op en onder te zien gaan, om dat te delen met mijn medemens op Aarde. En ik heb niet gekozen voor een leven vol angst, wantrouwen en preventieve immoraliteit.
Wat nu ontbreekt is informatie wie wat waarom en wanneer kan afluisteren, en wat er met die informatie gebeurt.
Ontbreekt bij wie?
Er is nu ook gewoon een wettelijk kader dat aangeeft wie, wanneer en waarom er getapt kan worden. Toegegeven: het waarom is niet altijd even duidelijk aangegeven, maar dat veranderd ook niet met deze voorstellen.
De informatie over de uitvoering is niet openbaar, maar ook dat zal niet veranderen met de voorstellen. Zelfs de notificatieplicht ligt nu al vast, en er is niks in het voorstel wat er voor zorgt dat dit nu wel nageleefd gaat worden.
De "voordelen" voor burgers die aangehaald worden, zijn eigenlijk een sigaar uit eigen doos.
Ik kan me goed voorstellen dat je als overheid grip wil houden op de het internet en de informatiestromen.
Dat kan ik me dan weer helemaal niet voorstellen, hoewel ik niet verbaast ben dat een overheid dat wil.
De overheid heeft niet als taak om "grip te houden op informatiestromen.", maar zou er juist voor moeten zorgen dat informatie stromen, en de prive sfeer van burgers beschermt worden, ook tegen de eigen overheid.
Natuurlijk heeft de overheid ook de taak om onze veiligheid te waarborgen. Die taak dient altijd afgewogen te worden tegen de rechten van de burgers.
Dat zal echter altijd een specifieke afweging moeten zijn van geval tot geval, en niet de standaard waarop uitzonderingen mogelijk zijn. Het wettelijk mogelijk maken van ongericht tappen betekend dat je veiligheid per definitie boven de rechten van burgers stelt.
Waar het nu fout gaat is dat "ze maar wat doen". Op het moment dat er een betrouwbare toezichthouder is, dan hoeft het formeel geen probleem te zijn dat er 'ergens' mensen zijn die het verkeer in de gaten houden... Als we weten wat er met de data gebeurt, hoe lang deze bewaard wordt, etc, dan zou dat al een groot deel van de onrust weg kunnen nemen.
Dat neemt de onrust misschien weg, maar je gaat juist voorbij aan de essentie. En dat is inmenging van de overheid in het privéleven van burgers, terwijl die burgers geen aanleiding daar toe hebben gegeven.

Vertaal ongericht tappen naar de analoge wereld, en denk er dan nog eens over na wat je hier zegt:
Het zou betekenen dat er "ergens" mensen zijn die exact bijhouden wat iedereen op straat doet, bij wie je op bezoek gaat, met wie je in de kroeg praat, hoe vaak je bepaalde adressen bezoekt, waar je brieven naar toestuurt, welke boodschappen je doet, wie er bij je blijft overnachten, welke route je rijd met je auto, etc.

Het lijkt misschien overdreven, maar realiseer je dat ons leven, en dus ook de privésfeer, zich steeds meer richting het digitale verplaatst. Bovendien geldt nog steeds dat elke overheid de macht die haar wordt gegeven, uiteindelijk ook zal gebruiken. Een breed inzetbare bevoegdheid zal dus, na verloop van tijd, ten volle benut gaan worden.
Juist daarom is het van belang om bij het bepalen van wettelijke kaders, niet uit te gaan van "vertrouwen" .
Op dat punt is de uitbreiding van de bevoegdheid voor de toezichthouder een klein stapje vooruit....
. Wees er open over. Zeg wat je doet, doe wat je zegt.
Daar ben ik het dan weer helemaal mee eens! :)

[Reactie gewijzigd door Sundog op 2 december 2013 11:58]

Precies. En maar schijnheilig doen. Minister Pissterk ook maar verontwaardigd reageren terwijl hij gewoon een vuist van de NSA en AIVD in zijn bruine sterretje heeft.

Het probleem is nu al een beetje dat het mensen helemaal niets meer uit maakt. Een kleine selecte groep is zich bewust van zijn privacy terwijl de grootste groep Sheople het geen zak uit maakt wie wat ziet van hun.

Totdat de overheid straks echt een totalitaire macht heeft.
In die zin vind ik het ook bedenkelijk dat AIVD en MIVD zo nauw gaan samenwerken. Je geeft een militaire dienst toegang tot persoonsgegevens en data van het eigen volk met als doel dat volk zogenaamd te beveiligen.

De gouden kooi dus. En de sleutel is in handen van de politiek die het eigen vlees keurt.

En alles komt uit bij een commissie vol politici die akkoord moeten geven of kritiek moeten hebben op acties vanuit die diensten.

Maar het blijkt nu al dat die commissie Stiekem helemaal geen goed toezicht houdt.

Wie houdt toezicht op hen, dat zij hun werk goed doen? De journalistiek, als vertegenwoordiging van de burger? Maar die mag niets weten. Want het is allemaal geheim.

Dit gaat op termijn goed mis. Ik bedoel, kom nou, we zijn Nederlanders. Wij leren nooit maar zeggen vooral 'dat mag nooit meer gebeuren'. Vooral op 4 Mei. Terwijl er voordat je mee mag doen met de Herdenking je gefouilleerd wordt bij checkpoints door de politie uit angst dat iemand een tas vol bommen mee neemt.

Dank je wel ICT. Wat een geweldige wereld heb je ons gegeven. Voor de prijs van mijn data kan ik nu streetview gebruiken en zien hoe een achteraf dorp in Verweggistan er uit ziet. Of ik kan spelletjes doen met anderen over de wereld en met hen praten. Terwijl de buurvrouw 10 jaar deaud in huis ligt.

Maar goed, wat zeur ik. Dit is wat we willen toch? Verrek maar. Als ik maar dood ben voordat de hel losbarst. Want wie wil nu 75 zijn op het moment dat de soldaten in de straat staan. Dan kun je niets meer.
Quis custodiet ipsos custodes?
Voor diegene die niet zo goed latijns spreken :) }
Quis custodiet ipsos custodes?
-> who will guard the guards?
Ik vind "who watches the watchers" hier een mooiere vertaling.
"Who watches the watchmen. "

en *kuch* latijn*kuch*
Wat nou, ik spreek toch ook oud Griek?
"Wie controleert de controleurs" is het in Nederlands in mijn optiek een mooiere vertaling. Daar zit precies de angel bij het hele verhaal.

Ik geloof dat de geheime dienst/politie inderdaad de mogelijkheid moet krijgen zoals nu wordt voorgesteld. Om op internet genoeg opsporingsbevoegdheid zou moetne krijgen. Maar dat zou alleen acceptabel zijn als er via strikte controles wordt gecontroleerd wat en wie er in dat 'vangnet' terecht komt of kan komen. Maar dan komen we weer uit bij deze uitspraak...

Tja, het dilemma van onze tijd waar de controleurs al belachelijk veel macht hebben gekregen.
In Nederland wordt de surveillance uitgevoerd door de onfeilbare ambtenaren van de Nederlandse staat, en gecontroleerd door onze vrienden Teeven en Opstelten. Er is dus geen enkele reden om je zorgen te maken!
Was het maar ironisch, helaas het lijkt teveel op de werkelijkheid.
Ik mis nog een puntje.
Alle geheimen van de controleurs zijn natuurlijk ook bekend bij de A/MIVD.
Dus wat doet de controlleur? Iets anders dan wat de A/MIVD wil? Nee toch.?...
En hoe zou dat (in de toekomst? of nu al?) gaan met andere bestuurders
of zelfs met de wetgevers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volledig mee eens, ik snap je min waardering dan ook niet ( als het over het taalgebruik gaat wel maar qua inhoud is het een plus)
Het is te triest voor woorden. pvda als links partij zou juist moeten opkomen tegen dit soort aftappen van burger. Het lijkt er op dat de pvda met dit beleid een soort communistische partij geworden is. In communistische landen is het heel normaal je burgers af te luisteren in een democratie niet.

Het argument is nu nationale veiligheid. Dat roept men als men niets anders meer kan bedenken. Wat is nationale veiligheid en is het daarvoor echt nodig iedereen af te kunnen luisteren.

Daarnaast verscherpte controle. Uh na het Snowden verhaal blijkt dat er geen controle is. Nu moet die verscherpt worden. M.a.w een lachertje. De aivd doet net als de NSA gewoon wat ze wil buiten de wet om. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.
Het is maar net hoe je links en socialistisch uitlegt. Dat is trouwens andersom ook. Een "liberale" partij zoals de VVD pretendeerd te zijn zou tegen de inbreuk van grondrechten (artikel 10) van burgers moeten zijn. De overheid is immers "niet te vertrouwen" en moet zich "zo min mogelijk bemoeien met de burger".

Het zou fijn zijn als ze in Den Haag dit soort dingen in het openbaar overleggen/uitleggen. Ik krijg hier een sterk achterkamertjes gevoel bij.

edit: typefoutjes

[Reactie gewijzigd door MaestroMaus op 2 december 2013 16:10]

De enige conclusie is dan eigenlijk linksom of rechtsom het is allemaal niet te vertrouwen. Maar ja eigenlijk wisten we al dat we politici niet kunnen vertrouwen.
JO! Hier wil ik mij tegenaan bemoeien,
het is namelijk zo dat de linkse partijen meer met 'het volk beschermen' bezig zijn en de liberalen zijn meer van 'zo min mogelijk mee bemoeien'.

bovendien staat het communisme voor structuur en orde, 'de partij' is het systeem waar in een amerikaans systeem de overjheid los staat van ghet systeem en ze daar de controle over willen krijgen.

Ik ben het volledig met je eens wat betreft de beargumentatie van dit plan: het is toch van de zotten dat iedereen zomaar afgeluistert kan worden of je er nu iets mee te maken hebt of niet?!

People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people. -alan moore-
offtopic:
Communisme is een ideologie. De politieke praktische uitwerking daarvan is op verschillende manieren in te vullen. Dit is hetzelfde bij het liberalisme.

Klein voorbeeldje:
Liberalisme: iedereen is gelijk en moet vrij zijn om te doen en te laten wat hij wil.
Uitwerking 1 (klassiek):
Zo min mogelijk overheidsbemoeinis want dat beperkt vrijheid van burgers. De burger moet zo veel mogelijk problemen op lossen (politiek neutraal).
Uitwerking 2 (modern):
Wel overheidsbemoeinis; je kan wel vrij zijn om naar school te gaan maar als je die school niet kan betalen dan is het niet echt mogelijk om die vrijheid te benutten (verdraaid dat lijkt haast wel politiek sociaal, niet?)

Het is dus niet zo dat dergelijke zaken niet op meerdere manieren uitgevoerd kunnen worden.
Nee dat is geen bewijs. Je gaat er net zoals zoveel mensen vanuit dat "de overheid" een autonoom organisme is met een eenduidig doel, maar "de overheid" bestaat uit een schare individuen met elk een eigen visie. Dus wat de ene groep zegt is niet per se de mening van de ander, binnen die "overheid"
Typisch Nederland. Altijd de beste schoolmeester met een wijs vinger naar andere landen en een magistrale PR maar ondertussen schijnheiligheid ten top. Dit is een land met een gigantische centrale en controlerende overheid. Zo langzame hand begint het op een politie staat te lijken.
Ik vind het interessant om te zien uit welke leden deze in februari 2013 opgerichtte commissie bestaat:

Stan Dessen (voorzitter): 1947, allerhanden bestuurslid en focus op kleincriminaliteit;
Minze Beuving: 1947, gepensioneerd lieutenant-generaal;
Erwin Muller: 1965, hoogleraar Veiligheid & Recht;
Wim Nagtegaal: 1958, ex-Commandant der Strijdkrachten;
Ric de Rooij: 1957, hoofd Inspectie Openbare Orde & Veiligheid;
Wilhelmina Thomassen: 1949, juriste, rechter, gasthoogleraar Internationalisering, lid Hoge Raad;
Wim Voermans: 1961, hoogleraar Staats- & Bestuursrecht

Bronnen: Creatief Googlen.
Persoonlijk vind ik de gemiddelde leeftijd bijzonder hoog voor een onderwerp wat dusdanig technisch is dat ik me afvraag of deze personen voldoende geschoold zijn; ook al zijn ze zonder uitzondering slim genoeg. De afwezigheid van een technicus verbaasd me wel.

De aanwezigheid van meerdere "staatsbeveiligers" is dan ook niet verbazend, gezien de conclusie van hun onderzoek.

Mijn hoop ligt bij iemand als Wim Voermans, die m.i. genoeg achtergrond in het democratisch debat heeft om hierbij ook de positie van de burger in het oog te houden.

Opmerkelijk genoeg: "In 2013 opgericht", dus nog wel kort voor de NSA-onthullingen echt begonnen te rollen.

[Reactie gewijzigd door Allubz op 2 december 2013 12:09]

Ook niet onbelangrijk: volgens deze website (http://managementscope.nl/manager/stan-dessens) is Stan Dessens oud-medewerker van Justitie "o.a verantwoordelijk voor Veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding".

Een oud-medewerker van WC-eend...
we leren niet echt van onze geschiedenis. Er zijn 10 terugkomende stappen voor een controlestaat:
1. Invoke a terrifying internal and external enemy (' war on terror')
2. Create a gulag (create a prison system outside the rule of law , Guantánamo Bay )
3. Develop a thug caste (creation of Department of Homeland Security....)
4. Set up an internal surveillance system (secret police spy on ordinary people and encourage neighbours to spy on neighbours)
5. Harass citizens' groups (actie groepen of protesten voorkomen... is al realiteit in Engeland)
6. Engage in arbitrary detention and release (tijdelijke arrestatie van journalisten om angst te zaaien)
7. Target key individuals
8. Control the press
9. Dissent equals treason
10. Suspend the rule of law

Hoeveel stappen hebben we al doorlopen??? En dit artikel was van 2007.........

The guardian (2007) voor details van de verschillende punten
+1Anoniem: 233094
@kabal3 december 2013 00:32
7. Target key individuals

snowden? eerste dat naar bove komt zonder echt nadenken, er zijn er nog anderen maar te lui om te googlen.

8. control the press
op een paar uitzonderingen na is dit al geruime tijd in orde...
9: dissent equals treason
is het al niet zo in de US dat je zonder proces kan aangeduid worden als terrorist en zonder proces opgepakt/opgesloten kan worden?
10. suspsend the rule of law
zoals bv: een staatsdienst die wet overtreed niet vervolgen?

checklist complete
Van alle mogelijke momenten om deze wertsvoorstellen door te voeren is met het oog op de onthullingen door Snowden dit toch wel het meest ironische moment.
Wat bij mij wringt is het feit dat de AIVD en MIVD zich al voorbereiden op een wetswijziging en reeds "aftap"-apparatuur hebben ingekocht (even voor de goede orde: deze apparatuur is niet goedkoop), nog voordat de nieuwe wet is aangenomen. Hoe kunnen zij er zo zeker van zijn dat deze er in de nabije toekomst wel komt? De Nederlandse overheid is corrupter dan het lijkt.
corrupt? of weet de A/MIVD (door "chantage"?) al wat er gestemt gaat worden?
Er wordt wereldwijd geklaagd over de NSA en hun verworven/genomen vrijheden, en dan wordt er een advies gedaan dat de AIVD/MIVD wél ongericht internetverkeer zou moeten kunnen aftappen? Hallo?

Als mensen niet verdacht worden of schuldig zijn aan misdrijven, dan moet je gewoon van hun privacy afblijven. Als er gegronde reden bestaat dat deze mensen wél iets gedaan hebben, dan kun je dat als reden gebruiken om deze mensen af te luisteren. Maar ongericht is als een ongeleid projectiel… dat gaat een keer fout en dan is 't einde zoek.

Ik hoop niet dat dit ze gaat lukken in ieder geval. Dat hele ongegronde gegraaf in iedereens leven moet maar eens ophouden.
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee