'Uitbreiding bevoegdheden geheime dienst is belachelijk'

Het op grote schaal onderscheppen van data, zoals de AIVD en de MIVD binnenkort misschien mogen doen, is een bedreiging van de democratische rechtsstaat. Dat stelt Europarlementariër Jan Philipp Albrecht in een interview met Tweakers.

"Als Europese lidstaten toch die kant opgaan, dan is dat een koerswijziging van een rechtsstaat naar een surveillancestaat", zo zegt Albrecht tegen Tweakers op de CCC-hackersconferentie in Hamburg, waar hij een toespraak gaf. "En als die koerswijziging niet wordt gecorrigeerd, raken we die democratische rechtsstaat kwijt", zo zegt Albrecht.

Tenzij op de rem wordt getrapt en wordt gekozen voor het verzamelen van inlichtingen op basis van 'verdenkingen en concrete risico's', kiezen we voor een surveillancestaat, vreest Albrecht. De Duitse EU-politicus is in het Europarlement door zijn medeparlementariërs gekozen tot 'rapporteur' van de nieuwe privacywetgeving, wat betekent dat hij de wetgeving analyseert, daarover specialisten raadpleegt en het Europarlement vervolgens een advies geeft voor een oordeel over de wetgeving.

Onlangs adviseerde een commissie die was ingesteld door de Nederlandse regering, om te onderzoeken of de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moest worden vernieuwd, om de AIVD en de MIVD nieuwe bevoegdheden te geven. Daarbij mogen de inlichtingendiensten ook ongericht kabelgebonden communicatie onderscheppen en analyseren, iets wat op dit moment nog is verboden. Wel moeten er waarborgen worden ingebouwd om te voorkomen dat de inlichtingendiensten op te grote schaal internetverkeer opvragen en onderzoeken.

"Het is bizar dat dit wordt voorgesteld op het moment dat we zien hoe ver ongeremde surveillance gaat", aldus Albrecht, waarmee hij doelt op de NSA-onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. "Dat is een dubbele standaard." Volgens Albrecht is het onderscheppen en opslaan van data in strijd met de vrijheid van burgers en hun recht om zelf te bepalen hoe ze hun leven inrichten. "Het leidt tot conformistisch gedrag en dat is een verlies voor een democratische samenleving", zo zegt hij, waarmee hij bedoelt dat mensen zich anders gaan gedragen als ze weten dat ze worden bespioneerd.

Europarlementariër Amelia Andersdotter van de Piratenpartij is het eens met Albrecht, zo laat ze op de CCC weten aan Tweakers. "De geheime diensten willen graag de speeltjes die andere geheime diensten al hebben, zo zegt Andersdotter. "Het is geïnstitutionaliseerde jaloezie." Volgens Andersdotter werkt 'ouderwets opsporingswerk' net zo goed. "Misschien is dat minder cool, maar moet opsporingswerk nou cool of nuttig zijn?" Daarnaast vindt ze de investeringen in surveillancesystemen zonde van het geld.

Europarlementariër Albrecht denkt dat de nieuwe privacywetgeving Europeanen beter zal beschermen, ondanks kritiek van onder meer de Nederlandse burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom dat de regels niet ver genoeg gaan. "Kijk, ik kan me ook een wereld voorstellen met strikte privacyregels waarin burgers voor de volle honderd procent kunnen bepalen wat er met hun data gebeurt, maar er zijn ook veel mensen die er anders over denken, dus we moeten tot een compromis komen", aldus Albrecht.

Ondanks het compromis verbetert de privacy als de wetgeving wordt aangenomen, stelt hij. "Nu geldt de Nederlandse wetgeving in veel gevallen niet voor Nederlanders, omdat data door bedrijven wordt verwerkt die niet in Nederland actief zijn, maar bijvoorbeeld in Luxemburg, Ierland of Frankrijk", zegt hij. "Bovendien verschilt wetgeving en de handhaving daarvan per lidstaat", aldus de Duitser. Daardoor zijn de privacyregels in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld veel soepeler dan in Oostenrijk. Klagen over privacy-inbreuken is bovendien lastig: een EU-burger moet dan bij een buitenlandse privacywaakhond een klacht indienen.

Dat verandert: waar de oude Europese privacywetgeving door elke EU-lidstaat moest worden omgezet in nationale wetgeving, is dat bij de nieuwe niet zo, omdat het om een ander type wetgeving gaat. Daardoor is de wetgeving in elke EU-lidstaat hetzelfde. Bovendien wordt het voor EU-burgers makkelijker om te klagen over privacy-inbreuken. Een Nederlander kan, als de wetgeving wordt aangenomen, bij het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens klagen over Facebook, dat in Ierland actief is. Het CBP wikkelt dat vervolgens verder af met de Ierse privacywaakhond. Of de wetgeving wordt aangenomen, hangt af van de Raad van Ministers, die zich er op dit moment over buigt. Volgens eerdere geruchten wordt de wetgeving mogelijk afgezwakt.

Albrecht denkt dat de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden de houding van de samenleving op de privacy zal veranderen. "Misschien dat het nog een of twee jaar duurt", aldus Albrecht. "Het duurt altijd even voordat je merkt dat de mindset van de samenleving is veranderd." Hij denkt dat mensen zich bewuster zullen opstellen over privacy, net zoals dat mensen zich in het straatbeeld anders moesten gaan gedragen toen auto's op de wegen begonnen te verschijnen.

Door Joost Schellevis

Redacteur

28-12-2013 • 19:38

108 Linkedin

Lees meer

Reacties (108)

Wijzig sortering
Sorry, dit moet even van mijn hart. Heeft iedereen nou een plaat voor de kop? 'Officieel' mogen wij alleen signalen uit de lucht onderscheppen maar in de praktijk word in NL alles gechecked, het enige verschil is dat ze de informatie uit de signalen in de lucht juridisch direct kunnen inzetten maar de onderschepte gegevens via de de draden niet. M'r dat kan wel aanleiding geven tot verder onderzoek tapaanvragen e.d.

Internet/bel gegevens worden gekoppeld met RDW/rijkswaterstaat/(gem)belasting/bank gegevens, op die manier kan je iemands leven aardig in kaart brengen.
Wat de USA nu in het groots doet ofwel probeert doet de AIVD/MIVD (Toen der tijd heette ze volgens mij nog de BVD) Deden wij Hollanders 10 jaar geleden al op kleinere schaal...
Mij hoor je er niet over, zolang leden van zoals met een idealogie als de HOFSTAD groep hiermee in de kladden word gegrepen voordat ze wat van plan zijn graag!

Waar het mij omgaat en ik denk dat daar de discussie in Nederland ook meer over moet gaan is "Wat gebeurt er met de onbruikbare c.q. overige data?"
Stel he, hypothetisch..

Een of andere scriptkiddy vind toevallig een backdoor en verkoopt de data aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars, Brein of een of andere organisatie...

Vorige week was toevallig een jongen op 3FM die bij 3 zorgverzekaars werd geweigerd voor aanvullende verzekering omdat hij kanker had gehad maar wel 100% genezen is verklaart.
'Tja meneer BAS80 ik zie dat u vroeger veel huidproblemen heeft gehad en volgens onze statistieken hebt u een verhoogde kans op huiskanker dus u moet 25€ per maand of b.v. een jaar vooruit meer betalen voor uw aanvullende verzekering...'

Of je krijgt een jaar of 2 later van Brein een brief op de mat omdat je een paar films/series op niet compleet legale manier hebt binnengetrokken. Of je ff centen wil dokken (schuldbekentenis) of een dure rechtzaak? Ondank abbo's op Netflix spotify apple tv enz... dekt het momenteel het huidige aanbod de lading niet en doe je wel eens wat niet mag. Maar moet ik me al burger daar zorgen om gaan maken? Worden we opgejaagd wild net zoals in b.v. Amerika?
nieuws: Amerikaanse regering: houd boete filesharer Thomas in stand

Wat er nu met 'mijn' data gebeurt is niet veel maar in de toekomst? Hoe veilig is het en in hoeverre kan het tegen ons worden gebruikt als burgers?
Aangezien het al meer dan 10 jaar een zooitje is op ICT gebied bij het rijk (heb ik mij uit betrouwbare bronnen laten vertellen) :+ Ben ik er niet gerust op dat dit goed afloopt...
.
Anoniem: 563547
@BAS8029 december 2013 03:39
Helemaal gelijk: als er ooit een fout regime aan de macht komt (voorbeelden zat) dan ben je als "anders denkende" heel zwaar de klos.
"Kijk, ik kan me ook een wereld voorstellen met strikte privacyregels waarin burgers voor de volle honderd procent kunnen bepalen wat er met hun data gebeurt, maar er zijn ook veel mensen die er anders over denken, dus we moeten tot een compromis komen", aldus Albrecht.

Ben ik de enige die me hier niets bij kan voorstellen? Als mensen niet willen bepalen wat er met hun data gebeurd, kan dat toch prima tegelijkertijd met andere mensen die wel graag willen bepalen wat er met hun data gebeurd?

Het grote probleem is dat mensen wel graag over de data van ANDERE mensen willen beslissen (zie politici die lauw reageerden op de Snowden berichtgeving totdat ze zelf ook afgeluisterd bleken te worden) maar wel graag zelf privacy willen houden.

Verder is het spijtig genoeg zo dat mensen prima kunnen zeggen: "Ze mogen alles van me weten!" aan de ene kant niet eens weten waar dat eigenlijk op neerkomt en aan de andere kant het moeilijker maken voor andere mensen om hun privacy te behouden.

Mijn vrees is dat, ondanks de Snowden-berichtgeving en de schok dat ook politici werden afgeluisterd, de nieuwe wetgeving er toch gaat komen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor mijn privacy.
"Kijk, ik kan me ook een wereld voorstellen met strikte privacyregels waarin burgers voor de volle honderd procent kunnen bepalen wat er met hun data gebeurt, maar er zijn ook veel mensen die er anders over denken, dus we moeten tot een compromis komen", aldus Albrecht.

Ben ik de enige die me hier niets bij kan voorstellen? Als mensen niet willen bepalen wat er met hun data gebeurd, kan dat toch prima tegelijkertijd met andere mensen die wel graag willen bepalen wat er met hun data gebeurd?
Volgens mij wordt juist gedoeld op die mensen die interesse hebben in andermans data en zo min mogelijk gehinderd willen worden bij het bemachtigen ervan.
Verder is het spijtig genoeg zo dat mensen prima kunnen zeggen: "Ze mogen alles van me weten!" aan de ene kant niet eens weten waar dat eigenlijk op neerkomt en aan de andere kant het moeilijker maken voor andere mensen om hun privacy te behouden.
Dat is inderdaad geen doordachte uitspraak van die mensen. Als ze namelijk niets te verbergen hebben dan kan ik ze mijn geheimen niet toevertrouwen.
Mijn vrees is dat, ondanks de Snowden-berichtgeving en de schok dat ook politici werden afgeluisterd, de nieuwe wetgeving er toch gaat komen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor mijn privacy.
Terechte angst. Alleen een betrouwbare leider zou ons kunnen beschermen. De geschiedenis leert echter dat leiders die niet meegaan met de gevestigde orde het risico lopen te sterven.
Ik denk dat hij de mensen bedoelt die al hun privacy zo in de prullenbak gooien als ze daardoor ook maar iets veiliger zijn of voelen. En als ik kijk naar alle "ik heb niks te verbergen" reacties, zijn dat er nog best veel.
"Het duurt altijd even voordat je merkt dat de mindset van de samenleving is veranderd."
Ook op Tweakers was dat goed te merken. Nog maar een paar jaar geleden stond het hier vol met; "ze mogen alles van mij weten, ik heb niets te verbergen" of "ze weten toch alles al van me". Die houding is inmiddels veranderd. Persoonlijk heb ik de Tweeakers steeds voorgehouden dat het nog niet zolang geleden is dat we schande spraken van de "surveilancepraktijken" van de STASI's en niet te vergeten de NAZI's. Zo u wilt de KGB.
Doordat de mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt [die van 40-45] vrijwel geen stem meer hebben is er wetgeving doorgevoerd, ook door "911", die in de jaren '80 van de vorige eeuw absoluut niet mogelijk was geweest. Immers zelfs de volkstelling[en] uit de jaren "60-70 waren vanwege het privacybezwaar niet mogelijk. Maar we zijn massaal vergeetachtig en op het debiele af paranoïde dat we opgeblazen zullen worden als we een rondje over de Dam lopen.
De "experts" schrokken zich een hoedje van Snowden en haastten zich te verklaren dat hun afluister syteem, toch mooi verschillende aanslagen in met name Europa, hadden voorkomen. Dat moet je dan maar geloven want hoe en wat daar hoor je niets over [en ik geloof het dus ook niet maar zie het als een imago-offensief]
We luisteren naar de wijzen woorden van de door de regering aangestelde veiligheidsexperts en laten ons vervolgens opsluiten in onze eigen gevangenis.
Ik heb nu al medelijden met de kinderen die nu 4 zijn en die als zij zo oud zijn als ik nu, helemaal niet meer weten wat privacy is. Die zelf geen vorm meer kunnen geven aan hun leven [is afwijken van het bestaande - zie artikel] en die in iedere beweging gevolgd worden. Iemand zei laatst nog dat we Orwell's 1984 al lang voorbij zijn. Het is diep treurig.

[Reactie gewijzigd door jostytosty op 30 december 2013 13:02]

"kiezen we voor een surveillancestaat"

We kiezen helemaal nergens voor, het wordt ons gewoon door de strot geduwd. Democratie is een slechte grap. In welke mate heeft het volk nu invloed op deze zaken? Het wordt of geforceerd, of de domme meerderheid van het volk wordt gemanipuleerd. Ik zeg de domme meerderheid, omdat deze dom gehouden worden door de media en het gebrek aan educatie. Kijk naar 9/11, met alle bullshit beslissingen in de politiek als gevolg onder het smoesje terrorisme... De enige terroristen zijn de machtspersonen in de wereld.

Maar goed, we kunnen er over door blijven gaan, het heeft geen nut. Deze hebberige consumptiemaatschappij is te laf om er iets aan te doen. Zolang ze maar hersenloos tv kunnen kijken en chips kunnen vreten is het wel goed. Aapjes in een kooitje.
Ik weet niet of het meneer Albrecht is opgevallen, maar een democratische rechtsstaat heeft nooit bestaan.
Democratise rechsstaat bestaat gewoon nog, is nog steeds de meeste stemmen gelden.

Maar het probleem is, simpel uitgelegd;

"twee wolven een één schaap bepalen het avondmaal1".

L8tr Brt
helemaal mee eens, wij leven in een maatschappij waar onze rechten langzaam aan ons worden ontnomen.
Klinkt een beetje zeurderig maar volgens mij is dit iets meer accuraat.
Wij leven in een maatschappij waarin wij onze rechten laten ontnemen.

Als er een miljoen mensen op het malieveld gaan staan met een spandoek 'jatten af van onze privacy' dan zal een Argo II er niet komen. Iets wat al besloten was voordat een commissie zijn opgedragen goedkeuring had gegeven.
Er staan geen miljoen man op het Malieveld, zelfs geen duizend man. Ondertussen vertrekken er regelmatig jihadisten naar Syrië. Kun je't een regering kwalijk nemen dat ze zien hoe belangrijk wij onze privacy vinden?
M.a.w. de overheid doet waar ze zin in hebben, omdat er geen miljoen man op het Malieveld staan?

Ik denk dat politieke partijen zich eens wat meer aan hun beloften moeten gaan houden. Ze worden namelijk gekozen op basis van die beloften, het zijn afspraken die ze met ons maken. Wat ze daar allemaal bij verzinnen - zoals het "omwille van onze eigen veiligheid sterk beperken van onze vrijheid" hoort eerst bij ons, het volk dat ze dienen, getoetst te worden. Zo niet, dan is het geen democratie.

Of kom jij op je werk wel weg met "er stond niet expliciet in de statuten dat ik mijn auto van de zaak niet mocht gebruiken voor bankovervallen, dus doe ik dat er ook maar even bij in m'n eigen tijd"?

In de tijd waarin we nu leven, met alle mogelijkheden tot online fora enz. zou het sterk voor de overheid spreken als ze ons eens wat meer zouden betrekken in de keuzes die ze nu voor ons maken. Een online formulier met waar ik vind dat het geld heen moet en of ik voor of tegen de EU ben zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn. DAT is democratie.

[Reactie gewijzigd door kakanox op 28 december 2013 22:57]

Je kunt de overheid wel blijven verwijten dat ze zich niet aan hun woord houden, maar dat gaat (vrees ik) vrij weinig verschil maken. Hoe het nu gaat is onwenselijk, maar wie gaat daar verandering in brengen? Als privacy echt van belang is voor veel mensen: DOE er dan wat aan! Organiseer een protest, bezet het Malieveld tot ze gehoor geven aan de stem van het volk en vecht waar je voor staat. Dit is godverdomme een democratie dus IEDEREEN heeft het recht de maatschappij te veranderen.

Ik weiger in een land te leven waar grootmoeder Overheid iedere stap die je zet in de gaten houdt, om te controleren of je wel doet wat de overheid van je verwacht. Ik zie bijna geen verschil tussen een surveillance-staat en slavernij. Het enige verschil is dat de huidige slaven (burgers) zo schoongespoeld zijn van hun behoefte aan een échte individualiteit, dat ze het nog oké vinden ook (in ieder geval een groot deel).

Er zou echt een belletje moeten gaan rinkelen dat het tijd is voor hárdere actie. Vroeger ging men nog daadwerkelijk in grote aantallen de straat op om tegen de overheid te vechten die hen steeds meer ontnam. Inmiddels is hen zoveel vrijheid (voornamelijk privacy/identiteit) ontnomen dat dit zowat als absurd wordt gezien. Het enige dat écht absurd is, is toestaan dat iemand/iets anders bepaalt en controleert op welke manier jij dient te leven.

Naar mijn mening verdient dit veel meer een massaal protest dan een kernreactor die voor een catastrofale milieuramp kan zorgen. Het milieu kan uiteindelijk hersteld worden, privacy niet als het zo door gaat. Als de trend zich zo voortzet verdwijnt iedere tegenstribbeling van de burger langzaam als sneeuw voor de zon omdat deze platgespoten is met een gevoel van tevredenheid doormiddel van amusement.

Het is net alsof je een heroïnejunk probeert te redden voordat hij nog verder afzakt in zijn verslaving. Alleen zijn de normale burgers hier de junks, is een identiteit het leven dat de junk ooit had en is het (o.a. digitale) vermaak de heroïne. De enige identiteit die nog resteert is een identiteit die toegestaan wordt vanuit de overheid. Voor iets anders is geen plaats meer, en hier spelen sociale media zoals Facebook ook een enorme rol in (de mate van sociale controle is hierdoor extreem toegenomen).

We staan op het punt iets onbeschrijfelijk dierbaars te verliezen; de vrijheid om zelf te kunnen bepalen wie je bent/wilt zijn. Laten we het niet zo ver laten komen.

[Reactie gewijzigd door smonjirez op 29 december 2013 02:30]

Wat betreft er iets aan doen: Ik geloof dat jij er een stuk feller in bent dan ik. Ik ga niet eens meer naar de stembus. Er komt gewoon een dag dat ik een ander land kies als het niet meer naar m'n zin wordt. Landen zat waar bepaalde fundamentele zaken naar mijn idee beter geregeld zijn dan hier (een discussie over welke en waarom het dan geregeld is is niet relevant; het is mijn persoonlijke mening maar).

[Reactie gewijzigd door kakanox op 29 december 2013 03:44]

Lekker makkelijk. En op een gegeven moment zal dat land ook veranderen, waarna je weer door moet verhuizen naar een ander land. Etcetera etcetera, tot je het cirkeltje rond bent en Nederland weer het "aangenaamste" land is, dat tegen die tijd veranderd is in een surveillance-staat, omdat de meerderheid van de mensen díe zich hard ergerden aan bepaalde aspecten van Nederland, slechts op te korte termijn redeneerden en weigerden actie te ondernemen.

Ik geloof zelf ook zeker dat ik er feller in ben dan jij. Helaas, moet ik daar aan toevoegen.
Ik geloof zelf ook zeker dat ik er feller in ben dan jij. Helaas, moet ik daar aan toevoegen.
Mwahhhh... zolang jij praat in hyperbolen (burgers zijn slaven, heroïnejunk etc) moet je niet verbaasd zijn dat andere mensen er een iets gematigder standpunt op na houden. En als andere mensen wel wat doen (zoals het land verlaten als de standaard daar niet meer de hunne is) noem je dat onzin. Zelf kom je niet verder dan overtrokken analogieen. Altijd goed voor een hoop plusjes op tweakers.
Of jij ziet iets niet wat anderen wel zien. Het is moeilijk vast te stellen, behalve dat ik het met ze eens ben. Sommige mensen zien alleen details en verliezen het overzicht.

Ik zie duidelijke verbanden tussen war mensen 'overdrijven' en de reële situatie. Je kunt niet menen dat het normaal is dat een politicus mensen in de bijstand drie maanden inkomen wil afnemen omdat ze niet goed gekleed naar een sollicitatiegesprek gaan?

Net zo min kun jet het normaal vinden dat langdurig werklozen verplicht moeten werken voor een uitkering op straffe van het inhouden van die uitkering? Als je dat slavernij noemt ben je dan hyperbool? Of is het gewoon zo. Volgens mij werk je óf heb je een uitkering. Maar het is double think om te stellen dat je kunt werken voor een uitkering. Als je papiertjes prikt in het park onder dwang van sancties dan krijg je salaris, zo zou dat moeten heten. En een uitkering noem je geen salaris.

In die zin, als ik dan de term 'socialistische dictatuur' noem, is dat hyperbool? Of stel ik gewoon een feit vast?

Ik zie de samenleving rap afglijden richting een nieuwe vorm van bestuur. Een op angst gebaseerde totalitaire socialistische surveillance dictatuur. Een format dat de beste George Orwell in zijn stoutste nachtmerries niet kon bevroeden. Is dat hyperbool?

Sorry, ik meen te weten van niet. ICT is een 'enabler'. Het is de unieke technologie die de infrastructuur vormt van onze onderdrukking. Het is NIET zoals andere technologie, zoals elektrische vleesmessen of een drukpers van 120 ton.

Er zijn veel manieren waarop je naar de wereld kunt kijken. Je kunt zeggen hij is van steen en aarde en natuur. Je kunt haar zien als economische entiteit, waarin mensen arbeiders zijn in economische termen. Je kunt de mens en de wereld op veel manieren zien.

Maar een ding is zeker, we zijn een soort die communiceert. En dus is ICT een cruciaal en unieke vorm van technologie We hebben geen weerstand er tegen omdat communicatie volstrekt normaal is. De wereld, dus, is gemaakt van taal.

ICT is iets wat is ontwikkeld en geïntroduceerd en het blijkt een Pandora's Doos te zijn. Enerzijds is het allemaal handig en leuk, maar anderzijds is het de gevaarlijkste technologie aller tijden.

Omdat het surveillance dictatuur mogelijk maakt ver voorbij de natste dromen van wat een controle freak ooit mogelijk hield.

Is dit hyperbool? Zo ja, waarom? Maar ik zie ICT niet als iets neutraals. Het is technologie die aan het hart van ons wezen raakt.

Wie we zijn in de wereld is grotendeels wat we uitdragen. Waarom denk je dat ik mensen berisp wanneer ze fatalistisch en gelaten rondzingen dat de strijd om privacy al verloren is? Hoe je denkt is wat je doet en dat is interne communicatie, die vervolgens via de mond of tekst de wereld in gaat en die verandert beïnvloed. Mensen snappen niet wat ze zelf zijn en hoe dat de wereld schept die we bewonen.

Is dat onzin, te metafysisch? Of zou je het aan een cultureel antropoloog kunnen vragen en wat zou die zeggen?

Ik vind mezelf niet overdrijven als ik deze dingen schrijf. Ik ben geen 20 meer en heb de opkomst meegemaakt van het hele ICT verhaal.

Om dezelfde reden dat wij nauwelijks in staat zijn onszelf of de maatschappij te verbeteren als het gaat om klimaat problematiek, op die manier zijn we inderdaad 'heroïne junks' als het gaat om privacy. Je vindt dat onzin? Nee, het is van hetzelfde laken een pak. We zijn te rijk en verwend en er staat te veel op het spel, zoals de hypotheek of de afbetaling van je keuken om risico's te nemen met de status quo.

En mensen die als zodanig zichzelf gijzelen met hun luxe leventje komen niet naar een Maliveld. Niet om te strijden voor privacy en niet om om het even wat.

Mensen snappen niet wat ze zijn, wat het in feite betekent om een zelfbewustzijn te hebben als menselijk wezen op Aarde. We nemen het voor vanzelfsprekend aan dat de maatschappij is zoals ze is zonder te beseffen dat ons aandeel daarin die samenleving schept.

Is dat ook hyperbool? Nee. Wij moeten verantwoordleijkheid nemen voor onze acties opdat de maatschappij onze echte idealen weerspiegelen gaat.

Ik vind dat bijvoorbeeld tweakers.net het voortouw zou moeten nemen in het organiseren van acties op het Maliveld maar met redacteuren die zelf al vinden dat privacy een verloren strijd is gaat dat niet lukken, want zij verdienen hun salaris met de kritiekloze acceptatie van alles wat ICT is.

Ik denk dat jij niet beseft wat er op het spel staat, zelfs als het artikel hier duidelijk aangeeft dat er mensen zijn die het wel snappen. En die komen nu samen in Hamburg.

"En als die koerswijziging niet wordt gecorrigeerd, raken we die democratische rechtsstaat kwijt", zo zegt Albrecht."

Wat snapt iemand daar niet aan?
Wat een hoop invulling zeg. Als je wat aandachtiger had gelezen had je zelf ook wel kunnen deduceren in welke context ik het woord "slaaf" hanteerde. Ik bedoel daarmee simpelweg dat iemand/iets anders zeggenschap heeft over wat een bepaald persoon doet. Dat was in het oude Egypte het geval, en ook in de huidige maatschappij. Welk woord ik ook gebruik, de realiteit is zo. En ja, ik gebruikte er inderdaad een sterk (naar mijn mening níet overtrokken) woord voor. Ik vind dit nu eenmaal een ernstige kwestie en kies mijn verwoording bewust om die boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Ik wil dat mensen erbij stil staan.

En verder heb ik het geen onzin genoemd als iemand het land verlaat omdat hij/zij geen zin heeft om zoveel tijd aan deze kwestie kwijt te zijn. Ik zei alleen maar "lekker makkelijk" omdat het een makkelijkere uitweg is dan actie ondernemen. Iedereen mag van mij gerust z'n eigen keus maken, wil alleen niet zeggen dat ik er achter sta.
Je hebt medestanders nodig om iets groots voor elkaar te krijgen. Ik denk dat Nederland (op dit moment?) niet de juiste medestanders heeft, en ben niet van plan mijn leven te wijden aan het vinden of overtuigen van mensen.

Jij wel? Veel succes, dat meen ik oprecht.

[Reactie gewijzigd door kakanox op 29 december 2013 04:21]

Bedankt :). Ik ben echter ook niet van plan mijn hele leven te wijden aan iets dat uiteindelijk best mogelijk een lost cause is. Ik zie namelijk ook niet erg veel medestanders in dit land. Ik ben echter wel bereid om actief wat te doen aan bewustwording rondom het verlies van privacy. Misschien is een duw in de juiste richting al voldoende. Stel ik zorg ervoor dat ik 10 actieve medestanders krijg die hetzelfde doen, misschien verspreid het zich dan als een lopend vuurtje. Mocht dat niet lukken, dan zie ik er weinig heil in om in mijn eentje door te gaan.
Ik doe ook wel mijn best om erover in het rond te roepen hoor. Soms tot vervelens toe :)

Combineer bovenstaand verhaal eens met dit, dan wordt het helemaal leuk:

http://aeon.co/magazine/b...-will-transform-humanity/
Ik ben het helemaal met je eens, maar helaas is de grootste deel van het volk te lui om dat te doen, die gaan lekker verder onzin posten op facebook ect.
Een online formulier met waar ik vind dat het geld heen moet en of ik voor of tegen de EU ben zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn. DAT is democratie.
DAT is zinloos binnen de kortste keren zijn er tien verschillende partijen die die site met botjes bestoken om hun mening erdoor te douwen.

Zelfs als je duplicaten kunt voorkomen, dan is er nog een ander probleem:
De reden dat duizend man op het Malieveld meer indruk maken dan een miljoen handtekeningen op Facebook is dat het eerste aantoont dat die duizend mensen een bepaalde hoeveelheid moeite, tijd en geld ervoor over hebben om daar te gaan staan.
Dat een online formulier een veel lagere drempel heeft is van de ene kant goed, van de andere kant gaat dan iedereen zijn mening ventileren, ook de mensen die het eigenlijk geen bal uitmaakt.
Dus een stem geldt pas wanneer de stemmer zichtbare moeite doet/heeft gedaan? Dan kunnen we het beste gelijk een burgeroorlog beginnen om te laten dat het echt serieus bedoelt is.
Klinkt dan eerder als een overheid die niet meer luistert naar haar burgers tenzij de burgers geweld/demonstraties uitvoeren, en ja de overheid is al ver voorbij de belangen van de burger dankzij de toverwoorden 'terrorisme' en 'kinderporno', beide moeten 'bestrijd' worden maar niet ten koste van alles, als we onze privacy en vrijheden opgeven om kinderporno en terroristen een halt te roepen valt er weinig te vieren...
Als de overheid online op een centrale website dergelijke formulieren plaatst waar Nederlandse stemgerechtigten na in te hebben gelogd met een Digid hun stem kenbaar kunnen maken zien waarmee beslissingen worden gemaakt zijn dergelijke besluiten echt democratisch gekozen, tenzij je liever wilt dat iedereen een politieauto in brand steekt om zijn stem duidelijk te maken... :+
Wat betreft anonimiteit terwijl Digid wordt gebruikt: Digid hoeft het stemformulier alleen te vertellen dat de gebruiker met sessienummer x ingelogd is en mag stemmen, de naam, sofinummer etc. hoeft dus niet meegegeven te worden.
Dan is de enige informatie die niet anoniem is de vermelding bij de overheid (Digid) dat burger ... heeft gestemt, niet waarop, iets wat met normaal stemmen ook al het geval is.

[Reactie gewijzigd door RGAT op 29 december 2013 00:53]

Dus een stem geldt pas wanneer de stemmer zichtbare moeite doet/heeft gedaan?
Ik heb het niet over verkiezingen, ik heb het over bijsturen "tussen de verkiezingen". Juist omdat het niet om verkiezingen gaat moet je sowieso niet, zonder verdere overwegingen, de mening van een groep demonstranten (in welke vorm van protest dan ook) overnemen.
Let er alsjeblieft op dat ik het alleen heb over onderwerpen op de agenda zetten (waarna de gekozen volksvertegenwoordiging zich erover moet buigen) of een oproep aan de volksvertegenwoordiging om opnieuw na te denken over een punt dat al besproken wordt; dit gaat niet over het daadwerkelijk nemen van besluiten.
burgeroorlog (..) tenzij de burgers geweld (..) een politieauto in brand steekt
Ook heb ik het nergens over het gebruik van geweld...!

Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel stemgerechtigden er in Nederland zijn, maar een miljoen handtekeningen (zelfs als je kunt vaststellen dat die allemaal "echt" zijn en er geen dubbele tussen zitten) is geen meerderheid.
Als na de verkiezingen een regering is gevormd, dan staat (in elk geval in theorie) minstens de helft van het land daarachter. Als vervolgens een miljoen mensen zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, dan is er in principe geen probleem: er zijn nou eenmaal zoveel mensen die op de oppositie gestemd hebben, logisch dat die het er niet volledig mee eens zijn.
Het probleem is dat het tegenwoordig zo makkelijk is om ergens een vinkje te zetten (klik op de link in de kettingbrief zo kun je (re)tweets en notificaties van likes wel beschouwen) dat "een miljoen mensen zijn het er niet mee eens" veel minder ernstig hoeft te zijn dan je in eerste instantie denkt.

Maar onze democratie draait niet alleen om blind doen wat de meerderheid wil, een ander doel is om op zijn minst rekening te houden met de belangen van alle (ook kleine) groepen in de maatschappij.
Dáárom zijn duizend man op het Malieveld wel interessant: die voelen zich duidelijk enorm in hun belangen geschaad als ze bereid zijn de moeite te nemen te komen protesteren. Op dat moment lijkt het me niet onredelijk om nog even een keer opnieuw na te denken of het voorstel waartegen ze demonstreren echt wel zo'n goed idee is.

Je voorstel om DigiD te gebruiken is, voor zover ik kan zien, een implementatie van het referendum. Daarvan hebben we een paar jaar geleden nog met zijn allen besloten dat het niet ingevoerd zou moeten worden. Niet via petities of demonstraties, maar doordat alle partijen er een mening over hadden in hun verkiezingsprogramma.
Overigens, ik ben nogal bezorgd wat er zou gebeuren als je dit echt probeert te doen; mensen die eraan gewend raken hun DigiD-code in te moeten voeren elke keer dat ze op een linkje in een Like klikken is ontzettend vatbaar voor misbruik!
Ben jij nog niet bekend met het fenomeen DigiD? :)

Anoniem is het dan niet, maar och, met die computers van tegenwoordig is écht anoniem stemmen sowieso een illusie. Als men wil is makkelijk uit te vissen wie wanneer in het stemhokje stond.

Ik neem juist niet meer de moeite om het stemhokje in te lopen. Het haalt toch niks uit.

[Reactie gewijzigd door kakanox op 28 december 2013 23:35]

Klopt, privacy kan het volk geen zak schelen. Geld wel. Ontneem je iemand zijn privacy door al zijn data te monitoren dan voelt dat minder direct dan wanneer je iemand zijn geld afpakt.

Ik vraag me af of er ooit een miljoen mensen naar Den Haag komen voor zoiets indirects als privacy. Het volk wil brood en spelen, geen privacy. En als je het zo bekijkt, dan gaat de toekomst richting 1983. Echter, zo extreem als Orwel het voorschrijft zal het niet worden omdat vrijheid wél iets is waar miljoenen mensen voor kunnen protesteren. Met containerbegrippen als terrorisme en veiligheid kunnen overheden best ver komen, zolang het maar niet teveel directe vrijheidsbeperking oplevert.
Als het geleidelijk gaat dan is er geen mens die zich er druk over maakt. Niet over privacy en ook niet over geld. Het kwartje van Kok, extreme brandstofprijzen, dubbele belastingen, BPM, extreme boete-drang welke zelfs in de begroting worden meegenomen? Het is allemaal geen probleem zolang we 's avonds maar The Voice Of Holland kunnen kijken en enigszins luxe kunnen leven.
Met privacy precies hetzelfde verhaal. Heel erg langzaam wordt er steeds iets meer van je privéleven in kaart gebracht. Soms leid het tot een discussie die dan snel weer overwaait waarna je er niemand meer over hoort. De overheid doet ons voorkomen alsof we maar 1 kant op kunnen en dat terugdraaien of niet doorvoeren simpelweg onmogelijk is. Er worden wat belachelijke oncontroleerbare punten geroepen en het grootste deel van het volk is tevreden.

Het probleem komt ook deels doordat wij als voorstanders van privacy onze mening niet goed kunnen overbrengen naar de rest van de mensen. Er worden vaak scenario's geschetst die voor veel mensen onrealistisch zijn waardoor ze het dus als belachelijk bestempelen. Het is ook lastig om krachtige kernpunten te noemen tegen iemand die er niets op tegen heeft om overal gefilmd te worden.
Laten afnemen? sorry maar ik heb geen tijd om met een spandoekje naar den haag te gaan omdat ik de hele dag werk en wel meer dingen te doen heb. Lijkt me toch wel absurd in een democratie de overheid op privacy te moeten wijzen? Als ze niet weten hoe belangrijk het volk privacy vind laat ze dan maar een referendum houden ... doen ze ook wat nuttigs.
Ik denk dat je het als een cecoordineerde aanval op onze rechten kan zien.

Neem het voorbeeld van de syrie gangers. Ze worden niet gezien als mensen die in vreemde krijgsdienst zijn gegaan (en dus hun nederlanderschap kwijtraken) maar worden opgevangen: met als doel de onveiligheid te vergroten.

Net zoals het hele 9/11 verhaal uitermate suspect is waarna opeens wetgeving uit de kast is getrokken die waarschijnlijk al klaar was.

Ja het hangt van je perspectief af, vertouw je de overheid of niet. Ik denk dat wanneer er een aantal instrumenten wordt gecreerd voor een totalitaire maatschappij, de kans vrij groot is dat die instrumenten worden gebruikt.
Het vervelende is ook dat ALS er een miljoen mensen op het malieveld zouden staan er niks zou veranderen. De kruisraketten kwamen er toch, dat zijn we toch niet vergeten?
Maw. zwijgen is toestemmen? Het lijkt wel alsof onze overheden 7-jarige meisjes zijn.
Beste Philip,
U bent 14 en u heeft het over rechten maar ik betwijfel het dat u al te maken heeft gehad met plichten.
Daarin tegen kan er ook niet verwacht worden dat u al meegedragen heeft met uw leeftijd.
Het neemt niet weg dat uw visie niet onderbouwd kan zijn.
De historie leert dat als het minder gaat met de bevolking er meer op elkaar gelet wordt.
Als voorbeeld is de jaren dertig van Duitsland te noemen.
Waar ik zelf bang voor ben is dat een lokale bevolking ondergesneeuwd word door een oplegging waar men niet van gedient is en niet durft tegenin te gaan t.a.v. represailles.
Hierdoor gaat niet alleen volklore verloren, maar er wordt ook een vorm van angst opgelegd.
De grootste angst van het moment is de onwetendheid wat er met de opgeslagen informatie gedaan wordt of wat er in de toekomst mee gedaan wordt.
Als je kinderen krijgt krijg je abrupt een ander soort strijdlust over je heen wat meer gebasseerd is op behoudenheid en gebaseerd op langdurigere termijnen.
Natuurlijk worden de inlichtingendiensten gestuurd door onze eigen gekozen overheden, maar het is niet verkeerd om een stukje duidelijkheid en openheid te bieden wat er met "onze" eigen gegevens gedaan wordt.
Het neemt niet weg dat we onszelf dienen te beschermen door hulp van onze eigen gekozen overheid. Wat ook weer het gevolg heeft dat andere landen, industrieen, instituten en andere mogendheden maar ook criminelen niet zomaar ongevraagd bij onze documentatie, gegevens en registers kunnen.
en toch heeft hij gelijk: onze/jullie (en bij uitbreiding zowat in de hele EU) democratie is een particratie waarbij partijbonzen eerst een shortlist opstellen van mensen die ze willen verkozen zien. Die verkozenen volgen dan linea recta de partijstandpunten om hun dikbetaalde zitje en invloed niet kwijt te raken.

In een echte democratie worden wetten niet gestemd door partijen, maar door burgers en daar is momenteel maar 1 voorbeeld van in Europa (niet EU) dat in de buurt komt: Zwitserland, een bevolking/land dat zich door dit democratische karakter heeft kunnen wapenen tegen de externe factoren die de EU nu stilaan kapot aan het maken zijn (uitholling van sociale zekerheid en verloedering van de nationale cultuur door massa-migraties in de geglobaliseerde wereld).
Die utopische "echte democratie" van jou is juist verder ontwikkeld tot representatieve democratie om de tirannie van de meerderheid in te perken. Directe democratie werkt voor geen meter. Stel je voor dat burgers met hun volslagen gebrek aan kennis gecombineerd met hun gigantische onderbuik ("dikbetaalde zitje", "partijbonzen", "kapot maken", "massa-migraties") wel rechtstreeks kunnen meebesturen :X
Onzin.

Daar zijn oplossingen voor, maar die vragen drastische veranderingen en daar zitten die huidige pluche rakkers niet op te wachten.

Want dan moet je hele volkeren heropvoeden. D.w.z. dat je educatie aanpast. Dat betekent dat je kinderen van groep een al gaat leren over hoe te zijn in de wereld. En dat betekent dat je ze al heel vroeg maatschappijleer gaat geven. Dat je ze leert hoe de verhoudingen liggen, wat grondrechten zijn en hoe je die dient te verdedigen en uit te dragen.

Als gebrek aan kennis een probleem is voor jouw, dan is educatie de oplossing.
@ dasiro
Ik ontken de stelling van Philip niet, ik zet alleen een paar vraagtekens en wijs op een stukje geschiedenis.
Echter betwist ik uw standpunt over de kunde van burgers om te weten waarvoor ze kiezen. Als enge niet onderbouwde schreeuwers gehoord worden, dan wordt het pas echt eng.
@ Cochrane
U heeft een min 1, waarschijnlijk door de fanatisme van uw schrijven.
Maar toch heeft u een punt... Maar daarom is het aan politici om de richtlijnen en speerpunten te verduidelijken in Algemeen Beschaafd Hollands.
@ Vendar
Educatie is ook een soort vorming en wat je met je jeugd meekrijgt wordt vaak gezien als "de Waarheid".
Zowel bij het geloof, politieke filosofie en andere denkwijzen.
Zo heeft Poetin die lastige homo's, Mao had last van die opstandige in Tibet en Nederland zijn zwarte piet... etc.
Er zit een heel dunne scheidslijn tussen waarheden en ervaringen, zolang de meesten van ons hier maar rekening mee houdt en niet veel in gaat op verschillen maar meer let op overeenkomsten, dan gaat het vast wel beter.
Persoonlijk ben ik gecharmeerd van verschil en verafschuw ik eenheidsworst. Culturen en historie zijn zeer belangrijk om iets te laten begrijpen, voordat er een conclusie is getrokken.
helemaal mee eens, wij leven in een maatschappij waar onze rechten langzaam aan ons worden ontnomen.
Jeo vrijheid binnen de grenzeb.. Maar grenzen verschuiven
Hoe kun je het met hem eens zijn als wat jij zegt iets anders is?
Altijd wel aandoenlijk als politici zelfstandig dingen kunnen bedenken die het volk al een tijdje roept. Geloof alleen niet dat het veel gaat uitmaken. Het raakt de mensen nu niet in de portemonnee dus who cares.
Het raakt de mensen nu niet in de portemonnee dus who cares.
Eigenlijk raakt het de mensen wel degelijk in de knip, mochten de instanties zich lenen om aan bedrijfsspionage te doen, (waarvan al eerder vermoedens waren) kan het zelfs leiden tot algemene malaise van een nationale economie.
Anoniem: 563547
29 december 2013 03:03
Dit gaat helemaal goed komen hier. Voor de overheid dan.

Want we hebben wel ergere wetten de keel afgeduwt gekregen. Legitimatie plicht, vingerafdrukjes, preventief fouilleren enz. alles hebben we zonder te morren geaccepteerd. Dus ik verwacht hier niets anders. Je hebt tenslotte toch niets te verbergen? (leuk weetje: de meeste van deze wetten waren voor het laatst actief toen de Duitsers hier de baas waren).
Nog steeds niet overtuigd? Even ter vergelijking: in Frankrijk lag heel Parijs plat toen daar de suggestie gedaan werd om een rookverbod in de horeca in te stellen.

Op dat gebied zijn we een vrij tolerant land, tenzij je aan zwarte piet komt natuurlijk :-)

Ben je het toch niet eens met deze wetten, dan kun je nog altijd naar het Malieveld gaan met een fluitje, feestmuts en spandoek. Vergeet niet om een vergunning aan te vragen bij gemeente Amsterdam voor je protest, anders bega je ook nog een overtreding. Dat wilt natuurlijk niemand. Succes dan maar.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 563547 op 29 december 2013 03:17]

Je moet wel eerst je demonstratie aanvragen hoor. En er moeten verantwoordleijke mensen zijn met hesjes, en de hulpdiensten moeten klaar staan, mocht je nog een voettocht willen maken langs de regeringsgebouwen en je handtekening wilt geven aan een minister.

En vooral veel ratelen en lachen voor de camera zodat de politici zien dat het menens is: gezellig, zo'n dage je demonstreren En laten we de ijsco kar en de patat tent niet vergeten. En het podium. De NOS zorgt er wel voor dat het massaal lijkt, die zoomen net zo in op de 'menigte' dat het lijkt alsof heel het veld vol staat. Je kunt immers geen beelden maken met een leeg Maliveld op de achtergrond en alleen aan de onderkant van de televisie een groepje mensen.

Enne, het mag allemaal niet te lang duren dus je moet wel weg zijn om 18:00.
Jij snapt het helemaal. En dat is niet sarcastisch bedoeld.
Hebben julle geen oproep van de NOS gehad als figurant? 8-)
Amen. Het schijnt dat niet iedereen van Europa zijn verstand kwijtgeraakt is. Nu maar hopen dat nieuwe wetten ook gemaakt worden door die mensen.
In het artikel kon ik niet terugvinden in naam van welke politieke partij deze man volksvertegenwoordiger is. Volgens zijn Wikipedia-pagina. is het "Bündnis 90/Die Grünen". Dat is de Duitse tegenhanger van GroenLinks.

Gezien het magere succes van groene partijen de laatste jaren, ben ik bang dat niet bepaald zij de wetten zullen maken.
Van welke partij hij is maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Het is belangrijker om te weten of hij echt voor het behoud van onze privacy is of hij enkel maar een punt wil hebben om de huidige (grootste) regerende partijen mee te bekampen.

Een gigantische collectie data over iedereen is gevaarlijk in alle handen van extreem links tot extreem rechts, de neutrale partijen inbegrepen. Alle partijen kunnen zulke data aanwenden voor hun eigen belangen. Meestal komen de verdedigers van de privacy dan ook uit kleine partijen of de oppositie. Eenmaal zelf aan de macht gaat de storm rond dat onderwerp snel liggen.
Het zullen altijd mensen zijn die niet de macht hebben die dit zullen onderstrepen. Een corrigerende kracht moet immers altijd van buitenaf komen. Bovendien is de menselijke natuur dat macht corrumpeert. Van machthebbers moet je nooit verwachten dat ze eerlijk, evenwichtig en objectief hun taken uitvoeren.

Dit gegeven is op zichzelf het probleem niet. Het is immers nooit anders geweest. Hét probleem is naïviteit van het volk. Een premier of een koning op zijn blauwe ogen geloven is het wel het laatste dat je als burger moet doen. Pas als dit een collectief besef wordt, verandert de maatschappij. Want het eeuwige cliché is en blijft dat het volk de leiders krijgt die ze verdient.
Het niet vertrouwen van leiders is het probleem niet: vrijwel niemand vertrouwt ze. Het probleem ( of nou ja, luxeprobleem) is dat we het zo goed hebben dat we bereid zijn om vrijheid en privacy op te geven zolang we maar in dezelfde luxe situatie als nu kunnen blijven. Alleen armoede is echt inspirerend om iets te doen aan slechte leiders. En wij zijn niet arm. Dit is simpelweg het "brood en spelen"-effect.
Je weet echt niet waar je het over hebt.

Brood & spelen refereerd juist naar de tijd van de romeinen waarin het (arme) proletariaat tevreden werd gehouden met net voldoende (eten) brood en (gladiator) spelen.

De conjunctuur waar wij nu onder geclassificeerd kunnen worden is simpelweg de rijkste klasse ter Wereld ooit. Toch wil bijna niemand in Nederland systematisch worden afgeluisterd.

De enige mogelijkheden die wij (kiezers & burgers) hebben op de besluitvorming over verruimde bevoegdheden voor afluisteren is te beperkt en te indirect om te worden beschouwd als realistisch genoeg.

Wat blijft er dan over:
Volgende keer radicaal anders stemmen (met alle gevolgen van dien)
Demonstreren op het mailieveld (levert hooguit een schijn compromis op)
Burgelijke ongehoorzaamheid (levert voor het individu veel ellende op)
Alles digitaal opzeggen en terug naar postduiven
Vul de rest zelf maar in.......

Dit word echt van boven af beslist door nota bene een PvdA minister (Plasterk) waarbij zelfs bij massa demonstraties er een schijnoplossing komt wat 10 jaar later gewoon 100% genegeerd blijkt te zijn.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 64119 op 28 december 2013 22:42]

Dan komt het er dus nog steeds op neer dat we tevreden worden gehouden met luxe. Dat effect is er dus wel degelijk.
Ik neem aan dat je het met me eens bent dat luxe het tegenovergestelde is van armoede ?

Daarom geeft dat ook compleet andere effecten.......
Aan de andere kant wil Europa gegevensuitwisseling tussen deze diensten. Als iemand als crimineel bekend staat in Oostenrijk is het toch vervelend dat hij direct weer een (crimineel) bestaan kan opbouwen in Nederland. Het zal er wel op neer komen dat er uiteindelijk een gecentraliseerde Europese dienst komt. Ik ben bang dat de mensen die dan voor privacy pleiten, toch in de minderheid zullen zijn.
Daar is in 1994 Europol voor opgericht. Overigens bepalen niet de geheime diensten, maar de politie en rechter of je een crimineel bent.
En Europol is een absoluut lachertje. Er is amper gegevensuitwisseling en er zijn geen permanente databases met gegevens. Het uitwisselen van gegevens blijft nog steeds zeer omslachtig en geeft criminelen vrij spel.
Opsporing is en blijft een primaire taak van de politie. Als gegevensuitwisseling over criminelen bij Europol tekortschiet, dan betekent dit dat Europol efficiënter moet worden. Niet dat de geheime diensten deze taak moeten overnemen. Het ontbreekt Europol niet aan juridische mogelijkheden.

Zolang het om veroordeelde criminelen en zwaardere delicten gaat, heb ik op automatische uitwisseling van gegevens door politiediensten weinig moeite. Voor lichtere criminaliteit zou bijvoorbeeld een Europese Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) al een oplossing kunnen bieden.
Je hebt volledig gelijk, alleen ontbreekt het europol wel aan bepaalde tools. Zoals gezegd heeft europol niet dd mogelijkheid om een permanente database op te richten met daarin bvb gegevens van mensen veroordeeld voor zware feiten. Ze mogen enkel "tijdelijke" projecten draaien.

Europol beschikt dus niet over de nodige bevoegdheden en men zou beter zorgen dat die er snel komen...
Waarom zou er een Europese database moeten komen met criminelen? Het lijkt me beter dat dit soort databases nationaal blijven. Het enige dat wellicht geregeld moet worden is dat men makkelijker inzicht heeft in elkaars databases.

Je moet je bovendien afvragen of een dergelijke database je problemen wel oplost en of de huidige mogelijkheden wel tot hun volle potentie worden gebruikt.
Het centraal registreren van informatie is niet de oplossing voor alle problemen. Al wordt dit in de huidige technologische maatschappij wel vaak zo gebracht.
Het wordt niet echt duidelijk in mijn reactie, maar ik ben tegenstander van deze verregaande uitbreiding van bevoegdheden. Ik wou gewoon het falen van Europol duiden.
Ik heb niets tegen criminaliteit in de samenleving.

Criminaliteit in de samenleving bewijst dat er nog mogelijkheden zijn voor burgers om op illegale wijze zich te verrijken. Een samenleving waarin dat onmogelijk is is een 100% totalitaire surveillance dictatuur.

Ik leg me als burger neer bij criminaliteit. Dat betekent niet dat je het allemaal moet toestaan, maar een bepaalde mate van crimineel gedrag moet je gelaten accepteren, omdat het alternatief zo veel erger is.

Probeer het eens op die manier te bekijken.
Denk dat de discussies een beetje in de verkeerde richting gaan. In principe moet je niet proberen om een geheime dienst en zijn aktiviteiten te legaliseren, simpelweg omdat wat ze doen altijd al eeuwen illegaal was, ook al wil de politiek het anders doen voorkomen om hiermee proberen aan te tonen dat ze enige controle hebben op deze diensten. Waar het om gaat is de verkeerde weg welke nu ingeslagen is. Iedereen wordt nu geschaduwd en beschouwd als potentieel gevaar voor de betreffende natie. Eigenlijk moet het zo zijn dat alle mensen welke melden dat ze niets te verbergen hebben, ook werkelijk hun privacy terugkrijgen. Als we het dan hebben over economische crisis, schulden etc. Hier kan een fikse besparing op uitgaven gemaakt worden. Dat een geheime dienst goed kan zijn en niet veel hoeft te kosten bewijst de beste geheime dienst ter wereld, de mossad.
Mossad die niet veel kost?
Misschien omdat "de vijand" bekend is en praktisch om de hoek woont?

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.



Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee