Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Aftapwet is een feit na stemming in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdagnacht de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangenomen, die de bevoegdheden van de AIVD en MIVD uitbreidt. Dit betekent dat de wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, van kracht wordt na ondertekening en publicatie.

De wet is aangenomen na behandeling op de laatste dag voor het zomerreces, dat donderdag ingaat. Onder de partijen die voor de wet stemden, waren VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de PVV. SP, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen. In de Tweede Kamer, waar de wet op 14 februari al was aangenomen, stemden dezelfde partijen tegen. Deze uitkomst is geen verrassing. Van alle veranderingen die de wet met zich meebrengt, is de uitbreiding van de aftapbevoegdheden van de AIVD en de militaire tegenhanger MIVD de belangrijkste.

Net als bij de eerdere behandeling in de Eerste Kamer, riep de wet ook dinsdag weer de nodige vragen op vanuit de verschillende partijen. Zo stelden partijen vragen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld over het toezicht door de TIB, over de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde gegevens en over de reikwijdte van de nieuwe bevoegdheden. Zo wilde GroenLinks-vertegenwoordiger Lintmeijer weten wanneer een inbreuk op privacy nu precies als proportioneel wordt gezien. D66 stelde een soortgelijke vraag en merkte op dat 'we met een lucifer in het donker lopen' als het gaat om de kijk op de geheime diensten.

In het tweede deel van de behandeling was het aan ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert om op de vragen van de partijen in te gaan. Daarbij beloofde Plasterk dat de voorgestelde TIB, die de rechtmatigheid van de inzet van een bevoegdheid vooraf moet beoordelen, na een periode van twee jaar geëvalueerd zal worden. Over de vraag hoe gericht het verzamelen van gegevens zal gebeuren, antwoordde de minister: "Zo gericht mogelijk." Op de vraag van de ChristenUnie of ook pacemakers door de AIVD gehackt mogen worden, antwoordde Plasterk dat de wet techniekonafhankelijk moet zijn maar dat in dat specifieke geval een vertrouwelijke discussie met de Tweede Kamer mogelijk is.

Hennis-Plasschaert van Defensie ging vervolgens in op de bewaartermijn van drie jaar, die geldt voor verzamelde gegevens. Zij wees daarbij naar andere landen, waar langere of helemaal geen bewaartermijnen gelden. Uit ervaring van de diensten zou blijken dat drie jaar de beste keuze is. Volgens de SP is de bewaartermijn niet in overeenstemming met Europees recht.

Onder de oude Wiv, die stamde uit 2002, mochten de diensten alleen de ether aftappen. Op de kabel mocht dat ook, maar alleen als het op personen gericht gebeurde. Door de aanpassing mogen de diensten nu ook op de kabel zogenaamde 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' uitvoeren. Deze bevoegdheid wordt door critici ook wel aangeduid als een 'sleepnet'. Dat op grote schaal verzamelen van gegevens kan bijvoorbeeld bij internetknooppunten en providers. In april dook een document op dat nader ingaat op specifieke voorbeelden. Later bleek dat de interceptie grootschalig en stelselmatig kan plaatsvinden, zo bevestigde het kabinet.

De uitbreiding van de tapbevoegdheid is niet de enige vernieuwing in de wet. Zo mogen de diensten nu ook systemen hacken via een ander systeem, bijvoorbeeld een router. Verder hebben ze realtime toegang tot databases, bijvoorbeeld van banken, ziekenhuizen en internetproviders. Ook het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse diensten hoort tot de mogelijkheden, na opdracht van de minister kan dit ook met ongefilterde data.

Gedurende het gehele wetgevingsproces is er veel kritiek geweest op de nieuwe wet. Onder meer door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State, een groep van 29 wetenschappers, verschillende experts, de toezichthouder Ctivd en de Raad voor de Rechtspraak. Hoewel er wordt onderkend dat een uitbreiding van de bevoegdheden nodig is, spitste de kritiek zich toe op toezicht, waarborgen en afbakening van de bevoegdheden. Tweakers besteedde in het verleden aan de hand van verschillende artikelen uitgebreider aandacht aan de totstandkoming van de wet.

Nu het voorstel in de Eerste Kamer is aangenomen, hoeven er alleen nog ondertekening en publicatie plaats te vinden. Plasterk gaf tijdens de behandeling aan dat het de bedoeling is dat de wet in januari 2018 van kracht wordt. De organisatie Privacy First heeft eerder aangegeven een rechtszaak tegen de Nederlandse staat te willen beginnen als het wetsvoorstel zonder ingrijpende wijzigingen wordt aangenomen.

Ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert tijdens de behandeling van de nieuwe Wiv in de Eerste Kamer

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

11-07-2017 • 23:56

263 Linkedin

Lees meer

Reacties (263)

Wijzig sortering
Onafhankelijke kleine groepjes (of telkens dezelfde groepje) van 3 mensen, die benoemd zijn als "Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden" (TIB) of "De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten" (Ctivd) moeten de inzet van de verruimde bevoegdheden gaan controleren op rechtmatigheid.

Een kleine blik op het clubje van 3 met de naam Ctivd doet te kennen dat:
 • 1. De voorzitter part time rechter is en lid tijdelijke toetsingscommissie bijzondere bevoegdheden Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 jegens advocaten en journalisten en als taak heeft te controleren of het bestuur van het klokkenluidershuis niet te veel dubbelfuncties heeft.
 • 2. Lid twee wordt ook bezoldigd door de Nationale Politie en is Voorzitter commissie visuele kunsten Gemeente Rotterdam, en is voorzitter van de club die het Northsea jazz festival organiseert.
 • 3. Het derde lid van de Ctivd is een vertegenwoordigster van het OM.
Iets zegt mij dat qua korte profielschets alleen dit clubje dat alle inzet moet gaan controleren op rechtmatigheid misschien niet helemaal de ideale mensen zijn voor de functie. Maar in tegenstelling tot onze burgerrechten van klagende burgers zullen de de belangen van Politie, het OM, jazz-muzikanten, de veiligheidsdiensten vast goed vertegenwoordigd worden.

In de VS hebben ze ook een clubje met soortgelijke taak: "Foreign Intelligence Surveillance Court" die ook de rechtmatigheid van 'FISA-warrents' moet beoordelen. Net als in Nederland ingesteld door een parlement en leden aangesteld door een rechter. Bij dat FISA-clubje werden tussen 1979 en 2013 12 van de 35,434 FISA verzoeken afgekeurd. In Nederland hebben we vergelijkbare cijfers: ook bij de MIVD in 2016 werden 18:461 van de 18.482 onderzoeken goedgekeurd.

Daarbij de nieuwe bevoegdheid om ook bij burgers op hun systemen te mogen inbreken, creëert ook het belang om exploits open te laten en niet te melden bij de fabrikanten van software. Dit maakt digitale systemen van burgers onveiliger en onze digitale infrastructuur kwetsbaarder.. ook voor (vijandige) buitenlandse overheden.

Als daarnaast de onderzoeksbevoegdheden volgens de wet, ook nog eens verruimt worden van 'noodzaakelijk' naar het het criterium 'mogelijk nuttig' geef je bijna een carte blanche voor de overheid om willekeurig en grootschalig gegevens te verzamelen.

Los van dat deze wet een 'sleepnet' van de overheid mogelijk zal maken. Wordt ik ook niet gelukkig van dat diensten realtime en grootschalig mogen kijken in:
 • Ziekenhuis gegevens
 • Bankgegevens
 • ISP gegevens.
Je voorkomt als overheid geen enkele terroristische aanval, of cyber-aanval doordat je in iemands patiënten dossier mag kijken.

In mijn ogen worden grote, niet of nauwelijks te controleren inlichtingendiensten en hun kracht om de beeldvorming te beïnvloeden een groter gevaar voor het functioneren van onze democratie dan het 'terrorisme' dat ze menen te bestrijden. De inlichtingendiensten krijgen bijna oneindige bevoegdheden en technische middelen om informatie te verzamelen en hebben daarmee grote kracht om ons beeld te beïnvloeden over bijvoorbeeld politici.

[Reactie gewijzigd door 3x3 op 12 juli 2017 01:44]

Dit is een knap staaltje framing van je. Je kan het echter ook op een andere manier uitleggen. Het clubje van de CTIVD bestaat inderdaad uit deze drie personen, met als nuance bij de voorzitter:
Deze Harm Brouwer is afkomstig uit het OM maar daar niet meer in dienst. Met zijn ervaring als lid van een eerdere toetsingscommissie op vergelijkbaar gebied, ervaring als rechter en als procureur kan hij zeker niet zomaar als ongeschikt worden bestempeld. Ook zie ik geen onderbouwing waarom er aan zijn motieven zouden moeten worden getwijfeld.

Dan rest de vraag hoe deze andere personen op deze posities zijn gekomen. Op de site van het CTIVD is te vinden dat er een uitgebreide benoemingsprocedure is doorlopen. De Nationale Ombudsman (onpartijdig) is hier nauw bij betrokken, samen met de drie staatsmachten. Hier valt inderdaad wat op af te dingen, waarom moeten de staatsmachten bij het toezicht op onafhankelijk inlichtingendiensten betrokken zijn?

Toch is de CTIVD een onafhankelijke commissie (dit is in wettelijke besluiten vastgelegd) die buiten deze drie bestuurders bestaat uit 6 juristen die het daadwerkelijke onderzoek doen. Alle rapporten die dit CTIVD doet worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en vanuit daar is er dus ook toezicht op deze commissie door de door ons gekozen volksvertegenwoordigers. Dus er is geen reden om deze commissie zo dubieus te beschouwen als je nu doet, het is alleen wel van belang dat ook de ombudsman kritisch blijft kijken naar de samenstelling van en de afhandeling van klachten van deze commissie.

Overigens, de commissie was wel kritisch op het wetsvoorstel, dus waar je wantrouwen jegens deze commissie opeens vandaan komt weet ik niet, maar het zijn uiteindelijk de wetgevers en niet deze commissie die deze kritiek minder van waarde hebben geacht dan het belang van de inlichtingen. Kortom, je wantrouwen jegens deze commissie is grotendeels ongefundeerd.

[Reactie gewijzigd door nino_070 op 12 juli 2017 00:51]

Met 2 (ex)OM'ers en een vertegenwoordiger van de Politie in de CtivD, heeft de commissie wat mij betreft een beetje een de schijn van belangenverstrengeling tegen zich. Het zijn bepaald geen burgerrechten activisten die nu bepalen hoe de privacy van de burger bescherm wordt tegen de overheid. Maar overheidsfunctionarissen, die altijd aan de kant van die overheid hebben gewerkt in die overheidstak en met het professionele belang van informatievergaring.

Als ik kijk naar deze constructie lijkt het erg op de aanstelling van Aleid Wolfson. De voorzitter van de Rvt van Brein-dochter SENA, is aangesteld als hoofd en part-time voorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij moet hij zowel toezicht houden op dat zijn sena-bestuur zich ontwikkeld op dataontsluiting, dataverrijking van illegale downloaders, als dat hij als voorzitter van de AP burgers zou kunnen beschermen tegen diezelfde gegevensverzameling door Brein/Sena.

Daarnaast, een commissie van 3 man aangevuld met 6 juristen is natuurlijk nauwelijks een vorm van toezicht op de bijna 30.000 onderzoeksverzoeken van de veiligheids die ze moeten controleren. Ook het beeld dat burgerrechten daadwerkelijk goed gewaarborgd blijven tegen gebruik of misbruik van de veiligheidsdiensten lijkt mij een vals beeld. Zeker door de combinatie van de wettelijke verruiming van de bevoegdheden van de diensten.
De commissie heeft ondanks de aanstelprocedure een sterke standplaatsgebondenheid en is te klein en te licht voor haar taak.

[Reactie gewijzigd door 3x3 op 12 juli 2017 01:32]

Als je de aanbeveling van het CtivD hebt gelezen, zie je dat ze met dit kleine team het wetsvoorstel toetsen aan de huidige privacyregels en de overkoepelende privacyrichtlijnen. Ze geven naar aanleiding hiervan een heel algemeen en weinig diepgaand avies af, aan welke waarborgen voldaan moet worden om deze wet aan de eerdere wetten te conformeren. Deze commissie is niet in het leven geroepen om een ethische/pyschologische/morele discussie te voeren over het belang dat wij hechten aan onze privacy. Zij geven slechts een advies af en de door ons gekozen beleidsbepalers gaan nu (waarschijnlijk vanwege de terrorismedreiging enz.) overstag om de bevoegdheden van de inlichtingendiensten uit te breiden. Dát is het daadwerkelijke probleem, niet deze commissie die een miniscule en adviserendeschakel is in de besluitvorming.
Nee, het probleem is dat een commissie die als "onafhankelijk" wordt gezien dat niet is. En als ze het wel zou zijn dan zouden ze geen enkele slagvaardigheid hebben.

Maar deze zelfde commissie wordt wel als belangrijke safeguard voor onze rechten als burger gezien. Een commissie van volgens mij welgeteld 9 man die toezicht gaan houden op een leger van duizenden "handhavers" en tienduizenden "verzoeken om inzage" en nog vele malen meer databases die zonder enige vorm van mededeling mogen worden doorzocht?

Ook al zouden ze onafhankelijk zijn en alleen maar bestaan uit privacy activisten, dan nog was het een aanfluiting. Laat me niet lachen zeg, als ik ooit een zoethoudertje heb gezien is dit het wel!
Grappig het gaat nu over de controle en laten we voor controle van privacy in Nederland nu al een organisatie hebben die toch problemen heeft met deze wet.

De controle gaat het ook helemaal niet om. Zaken als ongefilterde data delen met buitenlandse diensten betekend in de praktijk het volgende. Men is met een zaak bezig en men heeft bewijs nodig. Normaal moet de rechter tappen toestaan. De aivd/mivd kan nu ongericht tappen, geeft het door aan een buitenlandse dienst, die wast het wit en het komt als tip / bewijs terug bij de Nederlandse politie die met die witgewassen bewijs een verdacht kan vervolgen.

Wat mij nog het meeste verbaasd is het aantal zelfs linkse partijen dat met deze wet heeft meegestemd. Dit soort wetten c.q de uitvoering zie je normaal terug in totalitaire systemen, waar het heel normaal is. In een democratie heeft dit niets te zoeken. De praktijk zal namelijk zijn dat het nu onder het mom van terrorisme gebeurt maar alles wordt opgerekt, dat gebeurt bewezen iedere keer.

De commissie en samenstelling daarvan. Een politieke keuze waarbij men zeker niet te veel kritische mensen zoekt.

Deze wet zou een heel mooi voorbeeld zijn voor een referendum omdat het nogal ver gaat qua aantasting van privacy van burger. Helaas is er alleen een raadgevend referendum en zorgt de politiek en voor dat dat liefst zo blijft.

Deze wet is ook weer een bevestiging voor iets dat ik al 25 jaar roep.

Wat is het verschil tussen een totalitair systeem en onze democratie.
In een totalitair systeem weet je dat je niets te vertellen hebt, wij hebben nog steeds de illusie dat we iets te vertellen hebben.
Je hebt gelijk. De CtivD kan en gaat bijna geen enkel verschil maken. Dat is jammer, want het is dé partij die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten en de minister en kamer informeert.

Een groter gevaar dan alleen de verruimde bevoegdheden, blijft de combinatie van ruimere bevoegdheden samen met het gebrek aan toezicht op die veiligheidsdiensten.
'Grotendeels ongefundeerd'.

Het hele punt is dat dit onacceptabel is. Het zou voor 100%, zonder enige vorm van twijfel, ongefundeerd wantrouwen moeten zijn, en zelfs dán is de hele constructie niet meer dan een ineffectief pleiser op de wond die deze wet voorstelt.

Gezien alle kritiek op de wet vanuit alle kanten en de haast waarmee deze door het proces is heengeloodst moet het toch overduidelijk zijn dat de bescherming van de burger en diens rechten geen enkele rol heeft gespeeld in de motivatie voor deze wet.
"Het zou ungefundeerd wantrouwen moeten zijn"? Als je probeert te zeggen dat wij wantrouwend moeten zijn tegen de verruiming in de bevoegdheden, dan heb je een punt. Maar die verantwoordelijkheid ligt bij de volksvertegenwoordigers in de Tweede en Eerste Kamer die deze beslissing hebben genomen. Het wantrouwen tegen deze commissie was grotendeels onterecht, deze commissie heeft de schijn tegen vanwege het de leden, maar geeft slechts advies af.

Wat ik zou toejuichen is een verruiming van de bevoegdheden van deze commissie, het CitvD. Als zij ook de bevoegdheid krijgen om daadwerkelijk in te grijpen bij de AIVD (bijv. dat de AIVD goedkeuring van hen zou moeten krijgen alvorens ze iemands' gegevens mogen opvragen), dán zouden ze veel meer van nut kunnen zijn dan nu ze slechts een advies aan de Kamer afgeven. O ja, en dan zou ik het uiteraard toejuichen als er naast juristen ook ICT'ers en privacy-experts/psychologen zouden toetreden tot deze commissie. Wat trouwens misschien soms al gebeurd, ze zijn al bevoegd om expertise uit te besteden (in te kopen).
...maar het zijn uiteindelijk de wetgevers en niet deze commissie die deze kritiek minder van waarde hebben geacht dan het belang van de inlichtingen.
Klopt, we mogen de kamer en vooral het kabinet veel verwijten.

Verder vind ik dat als men stelt dat
Onder de oude Wiv, die stamde uit 2002, mochten de diensten alleen de ether aftappen. de makers van de oude Wiv wet daar destijds wel een behoorlijke steek hebben laten vallen.
Dat zoiets wel via de ether mag en niet via de kabel is weinig voor de hand liggend.
Als de opstellers toen hun werk goed gedaan hadden (en het was een jaar na 9/11) had de wet nu nog niet aangepast hoeven worden.
Je kan het aardig verwoorden maar Of je bent verschrikkelijk naïef over de manier van werken binnen de rijksoverheid en haar organisaties en "de wetgevers" Of je hebt een bepaald belang om deze reactie te plaatsen. Je kan dat zelf het beste bepalen.

Privacy is hiermee niet langer van toepassing. Is dat de bedoeling of zou dat tegenstrijdig kunnen zijn met de internationale grondrechten van een mens? Terrorisme is zo'n perfecte reden om een politiestaat in te voeren. Sommigen onder ons kwijlen bij de gedachte.
Een advocaat van de duivel wordt meteen veroordeeld op zijn motieven... En dat, terwijl je ervoor pleit dat mensen waakzamer zijn over hun privacy. Lees even goed mijn kritiek, ik pleit er helemaal niet voor om de overheid een carte blanche te geven. Ik pleit ervoor dat deze commissie niet als zondebok kan worden aangemerkt daar zij alleen een advies aangeven aan onze volksvertegenwoordigers (!!!) omtrent de wetgeving en protocollen die gevolg moeten worden door de AIVD. Deze commissie mag van mij meer bevoegdheden (strenger toezien op de AIVD), meer ICT-knowhow (ipv. alleen juristen zoals nu) en minder commissieleden met belangenverstrengeling krijgen. Maar de Eerste en Tweede Kamer zijn schuldig voor zowel de samenstelling van deze commissie, als het besluit om de wet door te voeren. Ik vind daarin juist de Eerste en Tweede Kamer veel te naïeif.

Snap je me nu? Tuurlijk is het makkelijk om zo'n commissie af te schieten, maar lees eens goed wat hun bevoegdheden zijn en wat er hier van hen gevraagd werd (zie artikel T.net). Ze zijn wél bevoegd om de AIVD te controleren op het gebied van privacyschending, maar niet bevoegd om sancties uit te delen of iets anders te doen dan dit op te merken.

P.S. Ik ben gewoon een simpele student dus van een belang is geen sprake. En naïef ben ik ook niet, ik begrijp heel goed wat het gevaar hiervan is en ik hoop dat onze politiek dat ook heel snel gaat inzien. Alleen ik blijf wel kritisch, ook als ik het qua zienswijze met iemand eens ben, maar hij in mijn ogen de verkeerde zondebok kiest.
Als simpele student heb je vanzelfsprekend nog veel te leren over deze maatschappij.
Je vertrouwen in overheden, commissies, toezichthouders en hun bevoegdheden is te begrijpen want iedereen leert dan van kinds af aan. Je zelf-benoemde kritisch denken is lang niet zo kritisch als je zelf denkt. Dat is het bijzondere van de werking van hersenen... maar dat is een studie apart.
Als je 20 jaar hebt rondgelopen in dit soort organisaties is die roze zonnebril hopelijk vervangen door een goed werkend bril zonder oogkleppen. Dan KAN je het hebben over kritisch denken.
Voordien ... Not So Much...
Wat ontzettend triest om me op basis van mijn ervaring te diskwalificeren in de discussie.

Maar als we het even puur hebben over mijn statement, want daar ging het om, en die luidt: deze commissie draagt niet de verantwoordelijkheid over de keuze om de aftapwet door te zetten. Ik heb nog geen inhoudelijk argument hiertegen gehoord van je. Het enige wat je zegt is dat ik naïef ben. Ik noem het eerder realistisch: ik acht onze volksvertegenwoordigers hier schuldig aan en laat ik daar komende verkiezing nou net weer invloed op hebben... Maar goed, staar jij je maar blind op dat onbenullige commissietje dat geen sancties op mag leggen, omdat daar een paar OM-fanaten inzitten zullen die inderdaad wel het grote gemene brein achter deze wet zijn, uhu... |:(
Je voorkomt als overheid geen enkele terroristische aanval, of cyber-aanval doordat je in iemands patiënten dossier mag kijken.
Nou.. zeg dat niet te hard. Stel een persoon die onder het wakend oog van onze noeste veiligheidsdiensten staat op verdenking van extremisme en dat die bij een ziekenhuisbezoek wordt gediagnosticeerd als terminale kankerpatient dan lijkt me dat hij op de ranglijst van potentiele daders wel een sprongetje in de ranking verdient. Ik ben evengoed tegen deze wet, maar het kan zeker wel zinvolle informatie zijn.
Naja... De pakkans is zowaar al nul.
Daar komt dan bij, in Nederland waren er in Nederland 559.200 kankerpatiënten op 16 miljoen mensen. Dat varieert dan van behoorlijk onschuldige/zeer makkelijk te behandelen vormen/vormen waar je nog relatief oud mee kan worden, tot zeer agressieve vormen/terminale patienten. Dan heb je 't iig dus over 3.5% van de Nederlanders, en daar slechts een deel van is daadwerkelijk terminaal.

Goed, er zijn wel meer terminale ziektes dan kanker natuurlijk; maar gezien de pakkans al extreem laag is en dan het percentage terminalen ook bizar laag is, kan je toch moeilijk stellen dat het niet volslagen buiten proportie is om dan de privacy van alle Nederlanders die het ziekenhuis bezoeken ten grabbel te gooien? Dat is gewoon absurd. Je kan dus niet eens meer naar het ziekenhuis zonder bespioneerd te worden... Ik vind dat serieus enger dan de kans op een terroristische aanslag.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 12 juli 2017 02:52]

559.200 klinkt als een extreem hoog getal.
Zeker voor terminale patienten.
Maar het is natuurlijk een optelsom van scores.
Bijvoorbeeld: moslim, man tussen 18-35, naar mekka geweest, ongehuwd, terminaal, extreme uitingen op social media. Met dat soort profielen werken ze dan schat ik zo in. En hoe meer criteria je triggered des te hoger kom je in de ranking. Maar het gaat een beetje off de toppik zo.
Ik blijf tegen dit soort wetten.
Het is ook nog eens slecht voor de volksgezondheid, aangezien ik echt niet graag zie dat dokters iets in de computer zetten omtrendt mijn dossier.
Als iemand tijdens een overval in zn arm is geschoten, lijkt me inzage in een medisch dossier behoorlijk wat toegevoegde waarde hebben.
Los daarvan denk ik persoonlijk dat we dankzij deze wet zoveel data hebben dat we bij een toekomstige aanslag vaker gaan zeggen "hij was wel in beeld, maar.....".
Niet zoveel nu dus.

De toekomst moet uitwijzen of de pakkans ook daadwerkelijk groter wordt. Ten koste van wat.
Als hij een abnormaal psychologisch profiel(lees psychopathische trekjes / religieuze hallucinaties).

Alhoewel ik totaal niet wil dat men in geen enkel prive dossier van mij kunnen kijken :)
Deze punten kunnen prima zonder die ziekenhuis gegevens achterhaald worden, ze zijn toch al bezig met gedrags identificatie, dit is gewoon extra wat onnodig is.
En ook in veel gevallen met alleen de verzekering gegevens. Want ziekenhuizen en verzekeraars werken met zogenaamde DBC's: Diagnose Behandel Combinaties.
In mijn ogen worden grote, niet of nauwelijks te controleren inlichtingendiensten en hun kracht om de beeldvorming te beïnvloeden een groter gevaar voor het functioneren van onze democratie dan het 'terrorisme' dat ze menen te bestrijden. De inlichtingendiensten krijgen bijna oneindige bevoegdheden en technische middelen om informatie te verzamelen en hebben daarmee grote kracht om ons beeld te beïnvloeden over bijvoorbeeld politici.
Off-topic:

Democratie is een doodgeboren kindje. Het is een van de vele regeringsvormen die per definitie niet kunnen werken door de hebzucht man de mensheid. Wat we al decennia zien is dat een groot deel van politieke beslissingen in democratisch geleide landen word gebaseerd op datgene wat de machtige lobby groepen willen dat er gebeurt.

Veel van die lobbygroepen worden vanuit het bedrijfleven aangestuurd om deze bedrijven zoveel mogelijk vrijheid te geven zodat ze zonder enige maatschappelijke verantwoording kunnen ondernemen met als enige doel op korte termijn zoveel mogelijk winst te maken. Dat heeft weer ten doel om de CEO's van deze ondernemingen vette bonussen te laten opstrijken voor het voeren van kortzichtig beleid.

Het gevolg zijn zaken zoals:
 • Lood in benzine
 • Het ontkennen van de gevaren van roken door de tabaksindustrie
 • Het opzettelijk verhogen van nicotine concentratie in tabak om roken nog meer verslavend te maken
 • Het ontkennen van de gevaren van MEEroken door de tabaksindustrie
 • Het lobby'en tegen ontwikkeling van schone energie door de olie industrie
 • Het ontkennen van global warming
 • Het ontkennen van de beschadiging van de ozon laag
 • Het dumpen van kernafval in de oceanen.
Al deze zaken zijn schoolvoorbeelden van hoe de industrie met behulp van machtige lobby groepen de politieke reactie op gevaren voor het publiek heft vertraagd. In sommige gevallen zelfs zo sterk vertraagd dat het ernstige gevolgen heft voor de gezondheid van de hele mensheid. En dat allemaal om maar meer winst te kunnen maken.
[...]


Off-topic:

Democratie is een doodgeboren kindje. Het is een van de vele regeringsvormen die per definitie niet kunnen werken door de hebzucht man de mensheid. Wat we al decennia zien is dat een groot deel van politieke beslissingen in democratisch geleide landen word gebaseerd op datgene wat de machtige lobby groepen willen dat er gebeurt.

Veel van die lobbygroepen worden vanuit het bedrijfleven aangestuurd om deze bedrijven zoveel mogelijk vrijheid te geven zodat ze zonder enige maatschappelijke verantwoording kunnen ondernemen met als enige doel op korte termijn zoveel mogelijk winst te maken. Dat heeft weer ten doel om de CEO's van deze ondernemingen vette bonussen te laten opstrijken voor het voeren van kortzichtig beleid.

Het gevolg zijn zaken zoals:
 • Lood in benzine
 • Het ontkennen van de gevaren van roken door de tabaksindustrie
 • Het opzettelijk verhogen van nicotine concentratie in tabak om roken nog meer verslavend te maken
 • Het ontkennen van de gevaren van MEEroken door de tabaksindustrie
 • Het lobby'en tegen ontwikkeling van schone energie door de olie industrie
 • Het ontkennen van global warming
 • Het ontkennen van de beschadiging van de ozon laag
 • Het dumpen van kernafval in de oceanen.
Al deze zaken zijn schoolvoorbeelden van hoe de industrie met behulp van machtige lobby groepen de politieke reactie op gevaren voor het publiek heft vertraagd. In sommige gevallen zelfs zo sterk vertraagd dat het ernstige gevolgen heft voor de gezondheid van de hele mensheid. En dat allemaal om maar meer winst te kunnen maken.
Een heel vreemd verhaal. Je stelt dat democratie niet kan werken, want: kijk maar naar lobbygroepen.

Terwijl lobbygroepen het perfecte voorbeeld van alles wat er NIET democratisch is aan onze maatschappij.

Democratie betekend: de wil van de meerderheid volgen. Lobbygroepen (lees: gelegaliseerde omkoping/corruptie) is precies het tegenovergestelde, want die lobbygroepen vertegenwoordigen NIET de meerderheid van de bevolking. Ze vertegenwoordigen een zeer kleine groep bedrijfsleiders/eigenaren.

Dat heeft dus helemaal niets met democratie te maken. Ons huidige systeem maakt dat soort zaken wel mogelijk en is dan ook NIET democratisch wat dat betreft. Hoe erg mensen ook denk dat we dat wel zijn. Andere Nederlandse voorbeelden: de zittende regeringen die alle volks-referenda ooit (legaal) genegeerd heeft (het EU grondwet referendum en het Ukraine referendum) en het feit dat wij als burgers eigenlijk helemaal geen stemrecht hebben. 1x in de 4 jaar stemmen op loze beloftes die gebroken kunnen worden zonder enige consequentie noem ik geen stemrecht of democratie.

Het probleem is dus niet dat democratie niet werkt, het probleem is dat we binnen de EU überhaupt nergens een democratie hebben of gehad hebben. En het overkoepelende orgaan (de politieke EU zelf) probeert niet eens democratisch te zijn of over te komen.

Of om het anders te stellen: de meeste mensen denken dat we in een democratie leven en dat we dus niet meer naar een democratie hoeven te streven. Terwijl dat totaal niet waar is.

De zeer snelle radicale afbraak van burgerrechten en privacy in de afgelopen 10-15 jaar maken de maatschappij ook (nog) minder democratisch dan ie al was. Er wordt bijna oneindige politieke macht naar inlichtingen diensten getrokken. Wat ik overigens heel ironisch vindt, want dat gaat dezelfde politieke partijen die dit mogelijk gemaakt hebben in de toekomst de das om doen. 1 recent voorbeeld: met >1 zetel in de tweede kamer krijgt denk de mogelijkheid om toegelaten te worden tot "commissie stiekem". Daarbij zou het er feitelijk op neer komen dat ze onbeperkte toegang krijgen tot alle info binnen de AIVD. Informatie die ze (al dan niet in het geheim) door kunnen spelen naar Turkije. Een mogelijke staatsvijand.

Een leuk sociopatisch super gevaarlijk politieke schaakspelletje, maar met "de wil van de meerderheid van het volk" heeft het echt helemaal niets te maken.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 12 juli 2017 19:31]

Democratie betekend: de wil van de meerderheid volgen.
Dit is niet waar. Kijk naar de verkiezingsopkomst en kom dan met moeite op de helft. Ook is er een grote groep die niet mag kiezen, ook al betalen ze wel een vorm van belasting. Denk aan mensen jonger dan 18 jaar.

En zelfs al zou het zo zijn, dan nog is het potentieel immoreel. Stel dat de meerderheid vindt dat een bepaalde minderheidsgroep dood moet, dan is het nog moord en onjuist. Als een meerderheid vindt dat ze recht hebben op de eigendommen van een minderheidsgroep, dan nog is het plunder en diefstal.

Dat gezegdhebbende ben ik het met je eens dat we nu niet eens in een democratie leven, maar een verkapte slavernij met Mario Draghi die de zweep heeft. De ECB, de omgekeerde Robin Hood die steelt van de armen en geeft aan de rijken.
De ECB, de omgekeerde Robin Hood die steelt van de armen en geeft aan de rijken.
Jep, dat word nog eens een flinke maatschappelijke crisis, nog een stukje erger dan zo'n financiele..
Als een meerderheid vindt dat ze recht hebben op de eigendommen van een minderheidsgroep, dan nog is het plunder en diefstal.
En andersom ook, een minderheid aan 'traders' en agressieve opkopers die vinden dat ze het recht hebben op dat van de meerderheid 'de normale bevolking'. Belastingontwijking? Dat is gewoon gelegaliseerde plunder en diefstal! In het landsbelang, dat dan weer wel. Haha ;)

https://www.nrc.nl/nieuws...-brexit-11919129-a1566346
met >1 zetel in de tweede kamer krijgt denk de mogelijkheid om toegelaten te worden tot "commissie stiekem"
Alleen de 5 grootste partijen kunnen zitting nemen in de commissie stiekem. Die regel is speciaal ingevoerd voor DENK ;)
[...]

Alleen de 5 grootste partijen kunnen zitting nemen in de commissie stiekem. Die regel is speciaal ingevoerd voor DENK ;)
Erg handig, sinds de PVV wel tot die 5 grootste partijen behoort. Dan geef je dus die 5 partijen de mogelijkheid om de hele rechtsstaat te omzeilen zonder dat andere partijen daar protest tegen kunnen hebben of überhaupt inzage in mogen hebben.
Hoe had je het idee om de PVV van de commissie stiekem uit te sluiten?

Over ondemocratisch gesproken btw.. Je hebt het wel over de tweede partij van dit land ;)
Hoe had je het idee om de PVV van de commissie stiekem uit te sluiten?
Door de hele "commissie stiekem" niet te laten bestaan. Het idee daarvan staat haaks op de principes van een rechtsstaat.
Ehm, als de commissie-stiekem geen toezicht houdt op de AIVD, wie doet dat dan wel? Plasterk? Nee, dank je, het parlement controleert de macht, en de commissie-stiekem controleert dus de inlcihtingendiensten. (Naast het CTIVD dan, maar dat is een niet-democratische controle).
Ehm, als de commissie-stiekem geen toezicht houdt op de AIVD, wie doet dat dan wel? Plasterk? Nee, dank je, het parlement controleert de macht, en de commissie-stiekem controleert dus de inlcihtingendiensten. (Naast het CTIVD dan, maar dat is een niet-democratische controle).
En hoe legt de commissie stiekem verantwoording af aan het volk als het een geheime commissie is die op papier eigenlijk niet eens bestaat?

Als het volk geen inzage heeft op hoe de volksvertegenwoordiging zich gedraagt dan is het hele idee van een "parlement" gewoon een schijnvertoning.
Waar heb je't over? De commissie-stiekem is niet geheim en het bestaan ervan is officieel erkend. Wat er in de commissie behandeld wordt is wel geheim, maar dat is vanzelfsprekend. Net zoals je belastingaangiftes niet publiek zijn, of je strafblad.
Wat er in de commissie behandeld wordt is wel geheim, maar dat is vanzelfsprekend. Net zoals je belastingaangiftes niet publiek zijn, of je strafblad.
Er is natuurlijk een verschil tussen de belastingaangifte van één enkele burger en beslissingen die het hele volk aangaan, en waar logischerwijs een parlementslid verantwoording voor schuldig is aan het volk.

Bottom line, ook de commissie-stiekem is niet onpartijdig of onafhankelijk. Zolang er geheimen gehouden worden voor het volk terwijl er wel van het volk verwacht wordt dat ze geen geheimen hebben voor de overheid, is er geen sprake van een evenwichtige, democratische rechtsstaat.
"Democratie" is meer dan een definitie in een woordenboek, of jouw onderbuikgevoel. "Wil van de meerderheid" is onzinning, want iedereen wil de belastingen omlaag en de uitkeringen en lonen omhoog.

Wat wel relevant voor democratie is, zijn de democratische grondrechten. Vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting. Het even wegzetten van lobby-groepen is typisch dictatoriaal: "iedereen mag een mening hebben, tenzij ze een andere mening hebben dan ik".

Jouw pleidooi voor een nieuw soort democratie is dat ook hoogst verdacht. De politicologie heeft een naam voor de stroming die de bestaande democratie afwijst, omdat het een elite zou zijn, en een volkswil poneert. Dat noemen we fascisme.
Jouw pleidooi voor een nieuw soort democratie is dat ook hoogst verdacht. De politicologie heeft een naam voor de stroming die de bestaande democratie afwijst, omdat het een elite zou zijn, en een volkswil poneert. Dat noemen we fascisme.
Dus Hans van Mierlo en het D'66 zoals het in de jaren 60 werd opgericht omdat het de bestaande democratie afwees en wilde hervormen, was een fascist. Zo, dat is een interessante stellingname.
8)7
Hans van Mierlo is misschien ooit leuk begonnen maar daarna ook het toonbeeld geworden van de politici waar we tegenwoordig een hekel aan hebben. In het geval van van Mierlo is het ook de macht die hem corrumpeerde. D^^ in de regering en ja van Mierlo mocht zo maar minister van Buitenlandse zaken worden, waarom, omdat hij dat leuk vond en ja D66 zat nu eenmaal in de regering. Was de beste man er geschikt voor, nou niet echt, maar ja het was leuk, nee een totale afgang.

Macht corrumpeert is een bekend en helaas blijkt dat in de praktijk ook zo te zijn. Veel vroegere politici deden dat uit overtuiging iets goed te doen voor het volk. Dat soort politici moet je tegenwoordig met een vergrootglas zoeken. Links lullen, rechts zakkenvullen gaat voor massa's zogenaamde linkse politici op.
Waarom wordt je tegenwoordig nog politicus, het is een goede carrière move, met echte overtuiging heeft het steeds minder te maken.
Laten we het dan ook vooral niet hebben over hoe onafhankelijk ben je als politicus. in 99,9% van de gevallen zijn de leden van een partij gewoon stemvee, moeten ze meestemmen, doen ze dat niet stappen ze of uit de partij of staan ze de volgende keer niet op een lijst.
Dit gedrag past niet in een democratie waar een kamerlid onafhankelijk moet kunnen werken. Dat kan in de praktijk dus niet.
Vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting hebben niks met democratie te maken. Het valt onder het kopje "liberale staat" en is een voorwaarde voor een democratie. Wat jij zegt is dat we een volwaardige democratie hebben, omdat we aan de voorwaarden voldoen. En dat het volk zichzelf niet als groep kan zien en zal reageren als individu.

De democratie (gedefinieerd als stem van het volk) wordt uitgehold door lobbygroepen. Het is aan de overheid om de balans goed te houden, en @GeoBeo maakt zich terecht zorgen dat dit nu in mindere mate gebeurt.

Fascisme is antidemocratisch (lobbyisme ook), anticommunistisch (nvt), antiliberaal (sleepwet ook), antiparlementair (dat gaat best goed, gelukkig) en anti-intellectueel (aanval via "false news" en politiek sterk verweven "conspiracy" bestempeling). Dus een heerlijke term die door iedereen gebruikt kan worden.
+2 gegeven, maar:
Het even wegzetten van lobby-groepen is typisch dictatoriaal: "iedereen mag een mening hebben, tenzij ze een andere mening hebben dan ik".
Ach welnee, er is niks mis met een lobby groep, maar wel met de huidige realiteit dat alleen partijen met genoeg geld mee kunnen lobbyen. Al zijn er gelukkig tegenbewegingen vanuit de EU met het Futurium forum en het daaruit volgend egovernment4eu project waar gewone burgers ook mee mogen praten / 'lobbyen'.
[..] Dat noemen we fascisme.
Een gezonde democratie is continue aan verandering overhevig en zal zelfcorrigerend werken.
Een pleidooi is nooit verdacht, maar blaast juist leven in de nodige politieke discussies.
Wanneer een representatieve democratie echter niet meer goed luistert naar zijn eigen bevolking en politici enkel alleen als visieloze, polariserende ('pleur op' i.p.v. 'je bent welkom, mits') managers optreden is het niet meer dan logisch dat de bevolking zijn vertegenwoordigers ter verantwoordelijkheid roept. Een beetje meer nationale trouw (geen Turkse vlaggen hier, je bent Nederlander en hoort bij ons!) en gemeenschappelijk verbondenheidsgevoel stimuleren vanuit onze politiek zou ons geen kwaad doen.

P.S. Ik ben een D66, Jesse Klaver stemmer, blanke Nederlander zonder migratie achtergrond :+
de huidige realiteit dat alleen partijen met genoeg geld mee kunnen lobbyen.
Welnee. Ik heb zelf gelobbyed. Nota bene nadat een Tweaker hier klaagde over bouwregeltjes waar hij last van had. Kwestie van Kamerlid vinden die daarover gaat, vriendelijk berichtje sturen dat de desbetreffende regel onnodig betuttelend was (Tweaker mocht zelf huis niet afbouwen, wet eiste dat aannemer dat deed). Kreeg een vriendelijke reactie terug dat mijn punt bij de aankomende wetsherziening werd meegenomen.

Al dat commentaar dat democratie niet werkt, dat zijn (1) mensen die het niet geprobeerd hebben of (2) mensen die erachter kwamen dat ze geen minderheid konden vinden.
Democratie is een doodgeboren kindje. Het is een van de vele regeringsvormen die per definitie niet kunnen werken door de hebzucht man de mensheid. Wat we al decennia zien is dat een groot deel van politieke beslissingen in democratisch geleide landen word gebaseerd op datgene wat de machtige lobby groepen willen dat er gebeurt.
Daarom noem ik het al een paar jaar Demoncratie
Veel van die lobbygroepen worden vanuit het bedrijfleven aangestuurd om deze bedrijven zoveel mogelijk vrijheid te geven zodat ze zonder enige maatschappelijke verantwoording kunnen ondernemen met als enige doel op korte termijn zoveel mogelijk winst te maken. Dat heeft weer ten doel om de CEO's van deze ondernemingen vette bonussen te laten opstrijken voor het voeren van kortzichtig beleid.
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. 1 Timoteüs 6:10

hebzucht is afgoderij Kolossenzen 3:5

Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 1 Timoteüs 6:9

Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Prediker 5:9
Het gevolg zijn zaken zoals:
[list]
• Lood in benzine[list]
Lood in de benzine had een smerende functie.
Katalisatoren bevatten zilver. Ook dat komt in het milieu (ja minder als lood, dat is waar) en veroorzaakt o.a. longkanker. Nederland was zeker niet een van de eerste landen die de katalysator verplicht ging stellen en destijds waren die effecten zeker al bekend. Landen waar eerder de katalysator was ingevoerd hadden een toename van het aantal gevallen van longkanker en andere ziektes.
Amen, onze data te grabbel, dit is het koekkoeksjong van de "War on Terror".

Deze wet gaat niet over veiligheid, maar om atlantische commercie en controle.

Told you so.
Iets zegt mij dat qua korte profielschets alleen dit clubje dat alle inzet moet gaan controleren op rechtmatigheid misschien niet helemaal de ideale mensen zijn voor de functie. Maar in tegenstelling tot onze burgerrechten van klagende burgers zullen de de belangen van Politie, het OM, jazz-muzikanten, de veiligheidsdiensten vast goed vertegenwoordigd worden.
Misschien zit er ook iemand bij die flink wat aandelen heeft in een aanbieder van VPN diensten.
M'n bek vol van wetten die gebaseerd zijn om incompetentie op te lossen.
Ha ha , hieronder neemt iemand het op voor Harm Brouwer.
Nee hoor , niks framing , dat doen ze zelfdoor slechts hun meest corrupte typetjes uit ons corrupte politie en justitie apparaat uit te kiezen voor deze nep functies.
Een grof schandaal , en ik ben het geheel eens met 3x3.
De veiligheidsdiensten zijn een veel groter gevaar dan de door henzelf opgezette terroristische groepen , meestal ook door henzelf betaald via een omweg of gewoon via George Soros.
Dus er moet snel een eind komen aan het bespioneren van Burgers , nu niet eens meer noodzakelijk , maar als het "mogelijk nuttig" is. Ondertussen nemen ze wetten aan die bepalen dat iedereen zonder onderzoek of tussenkomst van de rechter " ter observatie " mag worden volgespoten met "medicatie" , drugs dus . Waarna uiteraard vastgesteld word dat je in de war bent.
De politiestaat word langzaam ingevoerd uit angst voor represailles , en om ons eraan te laten wennen.
Mensen die u voortdurend willen volgen en alles van u willen weten willen slechts uw spullen jatten , uw vrouw of kinderen verkrachten of allebei. Een andere reden is er nooit geweest. En dit is niet het type mens dat "zich zorgen maakt" om U !
Dit terwijl vergelijkbare wetten in de VS en UK hebben aangetoond dat een sleepnet niet alleen heel duur is, maar ook dat het resultaat nagenoeg nul is. Terwijl er wel een hele hoop mensen op allerlei lijstjes belanden zonder er weet van te hebben, en bij de meest simpele dingen zonder de reden weten niks kunnen. Zoals bijvoorbeeld op het vliegtuig stappen.

Is het mogelijk om de technieken te blokkeren of te saboteren, bijvoorbeeld door de databases te vullen met ontzettend veel random, anonieme data? Of andere dingen die een burgerbeweging er tegen kan doen, naast een jarenlange rechtszaak (met 2x hoger beroep)?
Vergelijkbare wetten zijn zelfs door Europese rechters al als ongeldig verklaard.
Dit vind ik persoonlijk nog het meest schandalige aan dit geheel.

Voorheen zijn dit soort wetten al afgeschoten door de Europese rechters. Dus eerst moeten privacy vechters het zover brengen dat een EU rechter zich hierover buigt aangezien onze eigen Nederlandse rechters door onze eigen overheid niet worden geaccepteerd wanneer de uitspraken negatief uitvallen.

Vervolgens als dit soort wetten worden afgeschoten na jaren vechten en in de tussentijd wel vrolijk misbruik van wordt gemaakt. In plaats dat onze overheid het goed met ons heeft, gaan ze gewoon weer een nieuwe net even andere wet aanmaken.

Dit is toch gewoon constant op de burger scheiten en wanneer die terug vecht, gewoon toch nog eens dubbel en dwars eroverheen gaan. Dit is toch gewoon complete lak aan iedereen hebben. En ergens, zou ik het nog niet eens helemaal erg vinden als ze konden aantonen dat deze wetten nut hebben, maar dat is juist het hele lachwekkende iedere rechtspraak kwam dit aan de orde en kon de overheid gewoon niks aantonen. Dus ze maken wetten aan die grof onze rechten schenden zonder dat daar ook maar iets voor terugkomt en vervolgens in plaats van te erkennen dat ze enerzijds onze rechten schenden, anderzijds de wetten totaal geen nut hebben, maken ze een nieuwe aan.
je begrijpt het niet.
de overheid probeert je gewoon te stimuleren om jezelf te beschermen. je even wakker schudden met zon idiote wet.

immers normaliter wil niemand dat iemand anders in zijn persoonlijk leven rond harkt:
A) vanwege je privacy, het gaat niemand wat aan hoe je echt bent (als je alleen bent), waar je loopt, wat je leest, waar je opgewonden van raakt, wat je over je buren zegt of hoe je je billen afveegt.
B ) omdat met jouw persoonlijke gegevens men een boel schade aan kan richten.

in begin van internet was iedereen nog redelijk op zijn hoede en gebruikte voornamelijk nicknames op sites.
echter is de nieuwe generatie compleet onwetend, voor hen is internet zoiets als TV, iets wat er altijd geweest is en dus ja.. internet, het zal wel.
gevolg is dat al die kids met hun hele persoonlijke hebben houden op social media staan. naam, toenaam, adres gegevens, zelfs geboorte datum en foto.
gemiddelde hacker kan hier wel wat mee, maarrr... hacker gaat dit niet vertellen natuurlijk.

wat de overheid nu dus gaat doen is zeggen: hey luister, wij gaan je hacken, al je persoonlijke gegevens analyseren, je door lichten, je in de gaten houden, je van minuut tot minuut volgen, ieder bericht dat je schrijft opslaan, ieder stap die je zet registreren in de hoop dat dat wel indruk maakt en je encryptie gaat gebruiken, een tor browser, een anonieme telefoon, nicknames op sites en al dat soort zaken waardoor evil hackers geen misbruik van je kunnen maken.

dat is toch fantastisch?

nu maar hopen dat deze campagne goed werkt... en dat de data die desondanks verzameld wordt van jou toch niet door een rancuneuze, ongelukkige of omgekochte ambtenaar wordt doorgespeeld. er van uitgaande dat overheids systemen natuurlijk onkraakbaar zijn. in alle eeuwigheid is enkel 1 onbetrouwbare ambtenaar of vergeten systeem update genoeg om alles op straat te gooien maar hey, dit is de overheid, als nu ergens een it systeem in goede handen is dan is het wel de overheid, die hebben miljarden te spenderen aan it projecten, wat kan daar nou fout gaan?

[Reactie gewijzigd door GiLuX op 12 juli 2017 06:38]

je begrijpt het niet.
de overheid probeert je gewoon te stimuleren om jezelf te beschermen. je even wakker schudden met zon idiote wet.
Nergens om, maar verdedig je deze miskraam van democratie, en zeg je dan vervolgens ook nog dat we BLIJ zouden moeten zijn dat de overheid 'ons er zo goedwillende aan herinnerd onze privacy te beschermen'?! Ga je me zeker ook nog vertellen dat de overheid in Tsjetsjenië, Rusland en IS grote voorstanders zijn van gay-rights omdat ze zo attent zijn om ze te herinneren voor hun rechten op te staan door ze gevangen te zetten, van gebouwen te gooien en zware handmatige arbeid laten doen?

edit: ik had in mn frustratie over de wet dwars door het sarcasme heen gekeken, laat de reactie wel staan al dan wel nu om je punt verder te bekrachtigen I guess.

[Reactie gewijzigd door Overlord2305 op 12 juli 2017 09:22]

Hopelijk rammen ze deze wet dan ook even een kogel door de kop. Kan de EU meteen ook een stap doen richting het beschermen van de democratie ipv een veelgebruikt voorbeeld zijn van een ondemocratisch systeem.
Ik heb een slechte gezondheid, maar ik wil best de NL overheid bij de EU aanklagen voor deze wet.
Aan sabotage heb ik ook al eens gedacht: via Whatsapp, Email, SMS, Facebook etc. willekeurig automatisch berichten sturen tussen willekeurige personen met (niet bestaande) aanslagplannen, bomrecepten en andere "interessante" informatie. De gewone man installeert dan een filter aan ontvangstkant om deze berichten helemaal niet te zien, een terrorist natuurlijk niet, want die wil dat soort informatie wel uitwisselen.
Je maakt wel het hele sleepnet zo vol met fakecommunicatie dat men er niets meer mee kan. En voor degene die denkt dat je er criminelen mee helpt: je maakt het ze misschien iets gemakkelijker maar communiceren doen ze toch wel op een of andere manier; het sleepnet is nu echter nutteloos...
Oh, er zijn wel wat algoritmes om dat er tussen uit te filteren. Die zitten er vast al in.
Oh, er zijn wel wat algoritmes om dat er tussen uit te filteren. Die zitten er vast al in.
En hoe gaan die algoritmes onderscheid maken tussen geautomatiseerde sabotage en nuttige info?

Anders is het heel makkelijk om verdachte berichten gewoon te laten verdwijnen in een spamfilter. Als je een bericht over een mogelijke "aanslag" gaat vervuilen met keywords over penisvergroting, porno, viagra en Nigeriaanse prinsen met veel geld, dan wordt het al door de spamfilters afgevangen tenzij je met het andere uiteinde hebt afgesproken wat er doorgelaten moet worden.
Dat doet me denken aan hoe ik, toen alweer vele jaren geleden Echelon in het nieuws kwam, een serie van dat soort keywords in my email signature had staan...
En we hebben nu al te weinig politiecapaciteit om tips over aanslagen uit het buitenland op te pakken. (ik kan de link zo snel niet vinden, deze week in het nieuws).

Kortom als we pech hebben over een tijdje "terrorist in beeld, niets mee gedaan"
En we hebben nu al te weinig politiecapaciteit om tips over aanslagen uit het buitenland op te pakken. (ik kan de link zo snel niet vinden, deze week in het nieuws).

Kortom als we pech hebben over een tijdje "terrorist in beeld, niets mee gedaan"
Da's ook het eerste wat mij te binnenschoot. Ze hebben al teveel daadwerkelijk inhoudelijk relevante informatie die binnenkomt uit samenwerkingsverbanden met andere landen om het allemaal tijdig door te ploegen, en daar ga je dan nu nog een idiote hoop aan niet-relevante sleepnet gegevens bovenop stampen.

Tuurlijk; gaat goed komen, jongens... |:(
VPN diensten gebruiken, maar die moet je kunnen vertrouwen.
Overal versleuteling, waar mogelijk.
Alleen nog betalen met cash(als dat je nog lukt).

Nu ben je waarschijnlijk al te laat, als je je op deze manier probeert digitaal te verhullen kom je waarschijnlijk extra snel op de lijst der verdachten.

Niet dat je dat zal weten natuurlijk....
Deze wet is krankzinnig. Alles wat is beloofd over "toezicht" is een papieren tijger. Hoe nauwlettend wordt dit straks in gaten gehouden? Weet IEMAND straks nog die weze functionarissen zijn, anders dan zij zelf?
Ik betaal 5 euro voor een eigen VPS met onbeperkt dataverkeer, die vertrouw ik wel :p.
Zit al een tijdje te denken aan een random internet data generator. De wet veranderen lukt toch niet dus waarom ze niet verslaan op hun eigen grond door een enorme hoeveelheid random data te genereren? Kastje aan de router welke aan de hand van profielen willekeurig op basis willekeurig data verstuurt en verzend. Als je thuis bent dan staat deze op 10% en als je weg bent op 50%. Nadeel is dat je geen zicht hebt op welke data er verzonden wordt en misschien wel als illegaal beschouwd wordt of dat je door deze data op een verkeerd lijstje komt te staan, aan de andere kant een fatsoenlijk beeld krijgen ze ook niet van je. Daarnaast als je collectief meer nutteloze data genereert dan normaal heeft dat ook gevolgen voor opslag en zoek capaciteit. Noem het burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet echter binnen de kader van de wetgeving is dit 1 van de weinige zaken waar je actief mee wat kan bereiken (buiten VPN etc.)
Wat zonde om dit mee te moeten maken. We moeten echt meer jongeren in de politiek. Dit land wordt afgebroken door de oude garde om hun oude dag te redden. Politiek sluit recht meer en meer buiten, politiek staat met de dag verder weg van het volk. En het volk wordt vertegenwoordigd door rijke bedrijfslobbies.

Kom op jongens, waar zijn de nieuwe mannen van Nederland? Waar is de generatie welke techniek begrijpt en zich niet met smoesjes laat afschepen?
Forum voor Democratie
Wat zonde om dit mee te moeten maken. We moeten echt meer jongeren in de politiek. Dit land wordt afgebroken door de oude garde om hun oude dag te redden. Politiek sluit recht meer en meer buiten, politiek staat met de dag verder weg van het volk. En het volk wordt vertegenwoordigd door rijke bedrijfslobbies.

Kom op jongens, waar zijn de nieuwe mannen van Nederland? Waar is de generatie welke techniek begrijpt en zich niet met smoesjes laat afschepen?
Forum voor Democratie
Ga me niet vertellen dat FvD een einde gaat maken aan rijke bedrijfslobbies?
Hun voorstellen tot deregulering en belastingverlaging gaan daar althans allerminst aan bijdragen.
Over het algemeen verhogen bedrijfslobbies de regulering. Het grootbedrijf vindt regulering geweldig om het de concurrentie moeilijk te maken.

De FvD onderkent dit.

En wat heeft belastingverlaging met bedrijfslobbies te maken?
Theo Hiddema jong?
"De jeugd" is niet per se beter met techniek! Heel soepeltjes een iPad bedienen, of met 1 hand op de fiets appen maakt je nog geen techneut.

Maar ik volg je sentiment, we hebben meer technisch en wetenschappelijk onderlegde mensen nodig in de Kamer(s).
Ik vind het nog steeds amusant dat de voltallige tweede kamer eigenlijk een afspiegeling zou moeten zijn van de Nederlandse bevolking, maar dat het in de praktijk voor 90% uit personen gaat uit (in vergelijking) extreem rijke families met een al dan niet afgeronde rechtenstudie waar ze vaak 3 jaar te lang over hebben gedaan.

En uiteraard is het nog amusanter dat de rest van Nederland hierop blijft stemmen.
Dat is op zich niet erg. Ik heb daar liever iemand die mij goed vertegenwoordigd, dan iemand die heel erg op mij lijkt (sociale status, achtergrond, etc).
En dat eerste is dus het probleem.... Dat het niet gebeurt.
Wat is er mis met langer over je studie doen, dit is niet alleen aan 'rijkelui's' kindjes geboren. Als je diploma maar hebt.
Het parlement maakt en stemt over wetgeving, lijkt me niet heel gek dat daar veel mensen met een rechtenachtergrond zitten.
Dat laatste is precies waar ik voor predik.
Het jammere is dat het juist de mensen zijn die wél technische en wetenschappelijk onderlegd zijn die hierin mee gaan. Plasterk was een gerenomeerd wetenschapper en directeur van een onderzoeksinstituut. Dijselbloem is ingenieur. En ja, een groot deel van de kamer is hoogopgeleid, hoewel er maar weinig een technische achtergrond hebben. De meest technische persoon die in de Kamer zat (maar niet hoogopgeleid was) is helaas vertrokken: Astid Oostenburg. Maarja, die heeft ook haar partij (PvdA) kennelijk niet kunnen overtuigen.
Sterker nog: ken genoeg voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat ze echt alleen voor de gemakkelijke techniek gaan en alles wat een beetje inzicht/dieper graven vereist genegeerd wordt of gevraagd ipv het zelf uit te zoeken. Geloof me, dat soort luie mensen die zich niet willen inlezen wil je niet in de politiek hebben. En daar zitten er nu toch al genoeg van in de politiek, alleen van een andere leeftijd :P

Maar goed, ga eens een bedrag naar Bits of Freedom overmaken. Het lijkt erop alsof we alleen nog via dat soort instanties een beetje druk kunnen uitoefenen om een beetje normaal te doen. We lopen anders als kuddedieren naar de afgrond waar je privacy ophoudt..als we al niet aan die rand staan. En ik zie de eerste datalekken of fouten al voor me, de Nederlandse "ICT" op overheidsniveau kennende. Sad times.
De jeugd die hun privacy vrijwillig te grabbel gooit op allerlei social media?
Die jeugd? O-)
Een verschil met sociale media, en mijn medisch dossier of browsegegevens.. Is dat op sociale media alleen het beeld te vinden is dat burgers van zichzelf willen laten zien, maar dat in een medisch dossier, isp-gegevens of in de eigen computer waarin de overheid mag inbreken er informatie staat die je misschien helemaal niet wilt delen met een nauwelijks gelimiteerd of gecontroleerd overheidsorgaan.
Dat is een misvatting van veel mensen. Inderdaad, op social media laat je bewust een beeld van jezelf zien door bijv fotos te plaatsen en dingen te delen. Maar deze media tracken je surfgedrag over hun eigen en andere sites, klassificeren je aan de hand van je gedragingen (waar scroll je snel overheen, wat like je graag, wat leed je graag) en verzamelen deze informatie op grote schaal. Dit gebeurt weliswaar minder bewust, maar ook dit is het beeld dat je onbewust laat zien op sociale media. Dit is gelukkig (nog) niet openbaar toegankelijk, maar is wel een risico voor de toekomst. Wat als deze data massaal door al dan niet kwaadwillenden worden opgekocht? Of als deze simpelweg door een hack op straat komen te liggen?
Het zou ook een taak van de overheid moeten zijn om dit soort big data instanties te verbieden. Op de lange termijn zijn ze namelijk een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. Als je, al dan niet bewust, in de gaten hebt dat alles wat je zegt wordt opgeslagen en tegen je kan worden gebruikt dan ben je minder snel geneigd om controversiële dingen te schrijven (of erger: denken).

In plaats daarvan roept die overheid een wet in het leven die ze zonder enige beperking het recht geeft om iedereen 24 keer 7 te monitoren. En aangezien het gaat om de "staatsveiligheid" hebben ze straks ook het recht om je vast te houden of je toegang tot een vliegtuig te weigeren zonder een reden op te geven (is immers geheim). Want vergis je niet: deze wet bevat de "safeguards" alleen maar om de minder geïnformeerde mensen rustig te houden. In feite zit er geen rechterlijke macht meer tussen voordat je veroordeeld bent (lees: er stappen tegen je worden ondernomen waar in een rechtstaat een veroordeling voor nodig zou zijn).

Gek genoeg ben ik het met een klein deel van deze wet wel eens: het recht om te mogen hacken. Maar dan wel op een "per persoon" basis. Dat is wat mij betreft het zelfde als het plaatsen van een microfoontje bij een verdachte. Je bent dan ook al daadwerkelijk "verdachte".

De rest van de wet maakt duidelijk dat een democratie ook niet alles is. Een van de taken van de overheid is om de mensen te beschermen, ook tegen diezelfde overheid! Maar het echte falen licht hier toch echt bij ons: de burgers. Hoe kunnen we het nu hebben laten gebeuren dat we al onze rechten waar we de afgelopen eeuwen zo hard voor hebben gestreden gewoon het raam uit gooien? Want dat is wat er gebeurt: het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces, het recht op privacy: allemaal het raam uit!

En vergis je niet: revoluties die dictatoriale machten omver wierpen beginnen bijna altijd met een groep "dissitenten/terroristen/criminelen" die vinden dat het anders moet. Nou: ik wil het je over een jaar of wat wel zien proberen in NL: je bent al opgepakt voordat je je 1e bijeenkomst hebt georganiseerd. Inderdaad: goed tegen de "terroristen"...
Hmm. mijn facebook staat alleen vol met onzin en wetenschap.

Denken ze nu dat ik een komische clown professor ben?

Besides, ik block enorm veel trackers/cookies
Nee, niet die jeugd. De jeugd welke bijvoorbeeld sinds 2012 laat zien waarom Nederland een land is van ondernemers, handelaren, kennis en durvers.

Het land met meer dan 1,6 miljoen startups, het land van meer dan 1 miljoen zzp'ers in 2016.

Het land dat het kwartje van Kok nog niet vergeten is en het land dat de generaties voor ons nog niet vergeven heeft dat het pensioenstelsel niet eerder aangepast is.

Het land waar de PvdA dit jaar een historische nederlaag ondervondt. Waar we niet meer accepteren dat buitenlandse brievenbus-bedrijven minder belasting betalen.

Het land waar we de hebberigheid van de overheid middels de NAM gasbel niet verwarren met eeuwige rijkdom.

Maar de jeugd uit het land waar we allemaal graag s'avonds zorgeloos op de bank zitten, wetende dat we alles hebben gedaan om dit land een fijne plek houden. Die jeugd. Die bedoel ik.
1 miljoen zzp'ers in 2016, oh al die bouwvakkers en jongeren die nergens een vaste baan meer krijgen en zichzelf maar tegen bodemprijzen "prostitueren" (iets anders kan je het nauwelijks noemen...)? Die ondernemers bedoel je?
Mede mogelijk gemaakt door de overheid en druk van bedrijven om alleen financiële risico's en investeringen te doen met (geleend) geld en risico's en investeringen in personeel zo veel mogelijk af te bouwen?
Je slaat de spijker op z'n kop. Met de Nederlandse wetgeving voor personeel in vaste dienst is een werknemer een risico. Logisch dat bedrijven kiezen voor ZZP'ers.

Aan de andere kant, Nederlandse jongeren met een tijdelijk contract bouwen werkervaring op. Als je naar landen als Spanje kijkt, waar minder dan de helft van de jeugd een betaalde baan heeft, dan is die tijdelijke baan hier zo slecht nog niet.

Een groot voordeel van de EU is dat het vergelijkende politiek makkelijker maakt. Zo zie je dat de exacte aftapwetten niet zo veel uitmaken (om weer terug on-topic te gaan). Een effectieve, goed geleide dienst is belangrijker. Plasterk's grootste probleem is dat hij de AIVD in 2015 heeft gesaneerd.
Maar de jeugd uit het land waar we allemaal graag s'avonds zorgeloos op de bank zitten, wetende dat we alles hebben gedaan om dit land een fijne plek houden. Die jeugd. Die bedoel ik.
De jeugd die zorgeloos op de bank zit, keyboard hero speelt en alles beter weet, maar als het puntje bij paaltje komt niets doet? De jeugd die voor heel veel zaken de straat op zou moeten om te demonstreren, maar dit niet doet? ;)

Wat ik nu doe is overigens precies hetzelfde hoor. Maar feit is wel dat we tegenwoordig de ballen niet meer hebben om er daadwerkelijk ook iets aan te doen.
[...]
Wat ik nu doe is overigens precies hetzelfde hoor. Maar feit is wel dat we tegenwoordig de ballen niet meer hebben om er daadwerkelijk ook iets aan te doen.
Niet alle 'jeugd' doet wat 'nuttigs' dat klopt, maar met dit soort reacties geef je de 'jeugd' die wel wat wil doen ook het gevoel dat het ongewenst is dat ze uberhaubt aanwezig zijn, nou zou dat geen reden moeten zijn om niks te doen, maar het helpt ook niet echt.
Ow nee, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik zie heel graag juist dat er een keer een grote meute de straat op gaat om te demonstreren tegen iets (i.p.v. alleen op het Malieveld boe te roepen). Maar hebben we het gezien afgelopen jaren? Niet vaak toch?
Daar heb je gelijk in, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat zolang ik me kan herinneren er nog nooit echt gedemonstreerd is voor dit soort mensenrechten (Ja ik tel privacy als een RECHT), en dan heb je het toch al over +- 15 jaar
De jeugd die hun privacy vrijwillig te grabbel gooit op allerlei social media?
Die jeugd? O-)
Ik denk echt niet dat de AIVD veel interesse heeft om de dagelijkse Snapchat-foto's van Priscilla met haar kattenoortjes te zien.
Wat zonde om dit mee te moeten maken. We moeten echt meer jongeren in de politiek.
Geloof me, het niveau en wereldbeeld van de gemiddelde persoon in de groep 'jongeren' is niet veel beter dan dat van de oude garde. Ik studeer zelf in Tilburg aan de uni en het kuddegedrag en de socialistische cultuur die daar heerst zorgen ervoor dat er maar weinig jongeren bekwaam zouden als bestuurder of politicus.
Quote -ION- : het kuddegedrag en de socialistische cultuur;)
Met alle respect, we hebben het hier niet over rechts tegen links.
Ietds wat je zou moeten meewegen in je reacties.
Alle uiterst socialistische regeringen nu en vroeger worden gekenmerkt door het bespioneren van de eigen burgers.
Alle regeringen op beide flanken, links én rechts, deden en doen dat. Het heeft echt geen zin om hier een links/rechts discussie van te maken, dat is contraproductief.
Alle regeringen op beide flanken, links én rechts, deden en doen dat. Het heeft echt geen zin om hier een links/rechts discussie van te maken, dat is contraproductief.
Je reactie laat weinig historisch besef zien.
En waarom mag een links/rechts discussie niet gevoerd worden hier? Het gaat hier om een politiek besluit. Lijkt me dus prima ontopic.
Als je niet van discussie houdt reageer je toch gewoon niet i.p.v. anderen vertellen dat ze niet mogen discussiëren omdat het niet productief zou zijn. (Of discussies überhaupt productief móéten zijn is al een discussie op zichzelf ;))
[...]

Je reactie laat weinig historisch besef zien.
Verklaar je nader? Wat mis is volgens jou? En ja, ik ben op de hoogte van de praktijken van de Stasi en KGB en dergelijke regimes.
En waarom mag een links/rechts discussie niet gevoerd worden hier? Het gaat hier om een politiek besluit. Lijkt me dus prima ontopic.
Als het gaat over het invoeren van een controlestaat, dan zien we dat dat gebeurt door overheden van allerlei pluimages. Links én rechts. Het VK is bijvoorbeeld ook heel ver, en dat zou ik geen links bolwerk willen noemen. En dan hebben we het nog niet over de VS... Als je je daartegen teweer wil stellen, is het dus niet zo productief om je te richten op hoe linkse staten in het verleden gebruik maakten van totale controle om nu de discussie te verengen tot een links-rechts discussie. Ja, het is een politiek besluit, maar niet alles in de politiek loopt via de links/rechts scheidslijnen. En wat links en rechts ís is zelfs aan verandering onderhevig.
Als je niet van discussie houdt reageer je toch gewoon niet i.p.v. anderen vertellen dat ze niet mogen discussiëren omdat het niet productief zou zijn. (Of discussies überhaupt productief móéten zijn is al een discussie op zichzelf ;))
Blah, blah blah. Ik houdt best van discussie. Ik houdt die echter graag bij het onderwerp: het invoeren van een controlestaat. Ik laat die niet graag kapen door mensen die kennelijk menen dat rechts dat nooit zou kunnen doen omdat linkse regimes in het verleden óók een controlestaat hebben opgezet.
Wat zonde om dit mee te moeten maken. We moeten echt meer jongeren in de politiek. Dit land wordt afgebroken door de oude garde om hun oude dag te redden.

Hoe redt dit de oude dag van de oude garde? :?
De nieuwe lichting (onze huidige generatie tussen 20/35) krijgt simpelweg alles in de weg gepleurd om de huidige, hopeloos verouderde, garde op zn plek te houden.

Om het kort te houden: wij wáren de toekomst, tot het verleden bleef plakken omdat ze geen afstand kon nemen.
Denk dat ik maar eens een VPN ga nemen. Het begint er aardig op te lijken dat wanneer hier ooit een rechts of links fascistische macht komt je afhankelijk van je sympathien zwaar de lul bent door deze data-verzamelwoede. Een beetje zoals bij de McCarthy hearings in the VS tijdens de communisten jacht.
Denk dat ik maar eens een VPN ga nemen. Het begint er aardig op te lijken dat wanneer hier ooit een rechts of links fascistische macht komt je afhankelijk van je sympathien zwaar de lul bent door deze data-verzamelwoede. Een beetje zoals bij de McCarthy hearings in the VS tijdens de communisten jacht.
Ja daar heb je weinig aan als ze direct op je router in mogen loggen :Y)
Ach, je kan natuurlijk ook gewoon de devices zelf een VPN verbinding laten opzetten in plaats van je modem als SPOF in de setup zetten. Inconvenient? Sure. Beter beveiligd? Allicht.
dag dat via ssl je een start till end engryptie had dus vanaf je pc tot de server en terug en niet vanaf je router naar de server
Je doet er ook goed aan om een pfsense router te installeren en je oude de deur uit te gooien.
Een VPN? En waarnaartoe loopt het endpoint? Ergens een VPN endpoint vinden (waar je dus dan het interet opgaat), in een land die geen aftapwetten/regels heeft gaat nog lastig worden, want als 1 schaap over de dam is....
tor gaan gebruiken? probeer dan nog maar eens te vinden van wie het af kwam(ook al gaan ze aftappen waar je aankomt dan kunnen ze niet kijken van wie het is(tor is idd wel een par keer gehackt geweest waardoor het welk kon)
Van wie het af kwam is best makkelijk als je het ook gebruikt om in te loggen op sites. En dat is bij normaal internet gebruik onvermijdelijk.

Als je al je verkeer via tor gaat doen dan ga je hoe dan ook een berg identificerende cookies oplopen. En ook kan je browser op andere manieren worden geidentificeerd (fingerprinting).

Het enige dat tor verbergt is je IP adres. Laat dat nou juist niet zo nodig zijn om je te identificeren. Vergelijk het met de reclames die je thuis krijgt voor produkten die je op je werk hebt gegoogled.
Wat mij toch wel enigszins verbaasd bij dit nieuwsbericht is dat de AIVD en inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om breed communicatie te verzamelen en te bewaren (tot 3 jaar indien het relevant wordt geacht) maar hoe werkt dat met nieuws: Eerste Kamer neemt voorstel uitbreiding briefgeheim in eerste lezing aan
Inlichtingendiensten vallen buiten scope van dat briefgeheim, feitelijk zegt het alleen dat private hackers en private partijen je email- en chatberichten niet mogen lezen.
Blijkbaar is ons beschermen minder belangrijk dan in staat zijn om ons te bespieden zonder echte goede aanleiding (ik bedoel ze kunnen nu met alleen een goed verhaaltje heel breed aftappen, denk aan heej er komen wat terroristen uit bevolkingsgroepen met een arabische achtergrond, laten we alle gezinnen met een arabische achtergrond aftappen, check, akkoord en gaan met die banaan).
Inlichtingendiensten vallen buiten scope van dat briefgeheim, feitelijk zegt het alleen dat private hackers en private partijen je email- en chatberichten niet mogen lezen.
Deze aftapwet staat het breed verzamelen van metadata toe uit een sleepnet maar NIET het verzamelen en opslaan van de inhoud van elektronischcommunicaties.
De nieuwe voorgestelde wet op het briefgeheim beschermt juist de inhoud van elektronische communicaties.
Staat in het artikel. Ze kunnen inperken als ze je verdenken. Dus dat sluit héél mooi aan op deze wet.
Deze wet zegt dat ze geen specifieke verdenking nodig hebben om jouw gegevens te verzamelen toch?
Klopt. Plat gezegd is het straks zo dat als er in jouw wijk iemand woont/leeft die zij ergens van verdenken of willen volgen, dat zij dan de hele wijk mogen aftappen.
Teleurstellend. Vooral omdat er in het verleden vaak genoeg duidelijk is hoeveel waarde we aan "waarborgen" kunnen hechten: politie die kentekengegevens onrechtmatig lang bewaard, belastingdienst die gaat shoppen voor data waar ze niets te zoeken hebben. Inlichtingendiensten die verzamelde data onnodig (en onrechtmatig) lang bewaren. Er zijn er nog meer, maar die heb ik zo niet paraat helaas. Maar ik me kan geen incident herinneren waar er daadwerkelijk iemand bestraft werd voor deze overtredingen. Dat ze wellicht met de beste intenties werden begaan - of gewoon luiheid, onwetendheid of "wat niet weet wat niet deert" - doet er niets aan af. Een "foei" schrikt blijkbaar niet genoeg af.
Maar natuurlijk Fuzzi, dat waren inderdaad allemaal vergissingen en daar kun je toch niemand voor gaan bestraffen? SP lijkt weer een van de weinigen te zijn die dit op waarde weten te schatten, jammer. Je zou verwachten dat politici meer dan de gemiddelde nederlander historisch besef hebben en weten dat vrijheid boven alles zou moeten staan.
In mijn ogen is het vrij simpel; degene die op het lijstje: " VVD, CDA, PvDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de PVV." hebben gestemt weten dat ze hun ziel aan satan hebben verkocht.
Je post is eigenlijk een flamebait, maar er zit wel een kern van waarheid in.

Buiten het feit dat je niet per definitie kon weten wat het standpunt van "je" partij was voor je ging stemmen weet je die nu wel. En als je enig gevoel voor historie en recht(vaardigheid) hebt dan zijn bij de volgende verkiezingen D66, SP en PvDD de winnaars omdat zij als enige nog het "volk" in hun achterhoofd hebben. De rest van de regering denkt alleen maar aan de macht...

SP is trouwens nog wel het meest bijzonder: een socialistische partij die tegen massa spionage is. Als er vroeger al ergens massaal door gespioneerd werd dan is het wel door socialistische partijen en regimes. Ik ben blij dat de SP hier blijkbaar een positieve uitzondering op is!
Socialistische partijen die gespioneerd hebben? Alleen in staten waarin ze de enige partij waren denk ik... In het 'vrije' westen waren ze juist het belangrijkste doelwit van binnenlandse spionage of zelfs een openlijke heksenjacht.
Over dit punt was al voor de verkiezingen gestemd en naar de eerste kamer gestuurd.
Het duurde daarna enorm lang, voordat het opnieuw op de agenda werd gezet, nadat de eerste kamer het eerst nog niet eens was geworden.
Dus in principe, zou je het standpunt van iets meer dan 4 jaar geleden nog moeten weten.
Gaan we hier nou ook al beginnen aan die Amerikaanse misvatting van socialisme == Leninisme/Stalinsme? |:(
Dat we iedereen die voor universele gezondheidszorg maar "communisten" gaan noemen?
Waarom de PVV tegen stemt, is mij niet helemaal duidelijk. Je zou toch denken dat een partij, die zich profileert als een partij die veiligheid profileert boven privacy (als dat inderdaad tegenstrijdig met elkaar zou zijn) voor zou stemmen. Uiterst vreemd.

Persoonlijk ben ik voor deze wet. De "aftapwet" die we hadden is sterk verouderd en past niet meer in deze tijd. De gewone crimineel gaat niet meer bellen via een vaste telefoonlijn, die gebruikt andere kanalen. De geheime dienst moet de mogelijkheid hebben om ook die gewone crimineel aan te pakken. Wel heb ik mijn twijfels over de controle door de rechterlijke macht. Is die genoeg?
Ik kom bij dit soort argumenten toch altijd uit op een vergelijkbare situatie, want je kunt zoiets zeer gemakkelijk doortrekken naar een veel meer voorkomende situatie.

Om te beginnen, hoeveel terroristische aanslagen zijn er in Nederland tot nu toe geweest? Ik kan mij op voorhand weinig relevante gebeurtenissen voor de geest halen. Zou je hiermee niet kunnen concluderen dat de AIVD/MIVD nu al genoeg middelen heeft om dit soort activiteiten tegen te houden? Waarom hebben ze nóg meer mogelijkheden nodig?

Verder, waarom zijn alcohol en auto's nog steeds toegestaan? Er zijn honderden, dan wel duizenden doden *per jaar* bij verkeersongelukken en alcohol veroorzaakt gigantische schade in vandalisme en andere bijzaken.

Het is toch compleet van de pot gerukt dat wij onze rechten als burger moeten inleveren voor een theoretische aanslag die naar alle waarschijnlijkheid toch nooit zal voorkomen, maar dat er van ons wél verwacht wordt om elke dag maar weer de straat op te gaan met de kennis dat je zomaar even geschept kan worden door een idioot in een BMW, en dat die kans letterlijk duizenden malen zo groot is als een terroristische aanslag?

Jouw commentaar laat toch - heel eerlijk - zien hoe makkelijk men mensen bang weet te maken en dan sympathie of zelfs ondersteuning blijkt te winnen voor zulke ingrijpende en controversiele wetten. Je doet het zelf en je hebt je laten overtuigen dat het wel voor een goed doel moet zijn! En dat terwijl je al die dagelijkse gevaren gewoon niet meer ziet - Inclusief het gevaar van een overheid die misbruik maakt van hun mogelijkheden.

Deze wet betekent grofweg dat men dit misbruik níet meer rechterlijk aan de kaak mag stellen, want je mag niet eens weten dat het plaatsvindt. Deze wet geeft enkele personen een dusdanig grote macht, zónder dat zij ook maar enige (publieke) verantwoordelijkheid af hoeven te leggen, dat er van daadwerkelijke controle vrijwel geen sprake is.

Waar je hiervoor je recht kon afdwingen mag dit nu in principe niet meer. Er is geen spoor van papier meer waar je je op kunt beroepen. Je legt hier alle vertrouwen in mensen neer die op een dusdanige positie verkeren dat a) ze hier nooit door 'eerlijkheid' en 'bezorgdheid over de burger' zijn gekomen en b) ze die positie en hun beslissingen niet hoeven te verantwoorden. Kun jij wel met 100% zekerheid deze mensen vertrouwen?

Kan dat wel, in een tijd waarin hooggeplaatste OM functionarissen pedofieltjes blijken te zijn en politieagenten zonder controle in een positie geplaatst worden waar ze gemakkelijk insider informatie kunnen doorspelen aan criminele vriendjes? Waar zelfs de minister, de eindverantwoordelijke voor al dit gedoe, aan alle verantwoordelijkheid kan ontsnappen zonder enige consequenties?

En dit vind je écht een situatie die wel in orde is? Ik weet niet of je dusdanig verblind bent door beloftes die men nog nooit heeft kunnen houden, maar ik persoonlijk voel me nu mínder veilig dan hiervoor.
Je weet dat die aanslagen in Parijs (Bataclan), gewoon allemaal per SMS zijn voorbereid hè? En dat ze allemaal op lijstjes stonden, bekend als gevaarlijk en een deel zelfs in de gaten werd gehouden? Die mobieltjes zijn na de aanslag in de prullenbak voor het gebouw gegooid.

Het zijn echt niet de slimste die dit soort dingen doen hoor. Daar kwam geen blackberry/PGP/TOR aan te pas. Gewoon, doodleuk mobiel bellen en SMS'en met elkaar. En zelfs al stonden ze te boek als verdacht, nog steeds zijn ze niet gestopt. En jij denkt dat méér informatie, gaat helpen?

De gewone crimineel is nog altijd 99,99% van alle criminaliteit en ik zie ook niet in hoe ziekenhuis databases in real-time bespioneren en die informatie doorgeven aan de VS nuttig is voor "de veiligheid". Vreselijke dooddoener dat woord.
PVV is voor.

En de geheime dienst heeft niets met criminelen te maken.

We zijn 1984 al lang gepasseerd.
PVV is voor.

En de geheime dienst heeft niets met criminelen te maken.

We zijn 1984 al lang gepasseerd.
I bag to argue!
Het boek is nog steeds een verwijzing naar wat de politieke macht momenteel flikt/cq probeerd te flikken!
beg to differ*

Het is geen verwijzing naar wat de politieke macht momenteel flikt. Dat kon hij niet weten. Het is eigenlijk een rampscenario van een boek, en het ellendige is dat het werkelijkheid wordt.
Een verwijzing? Het is een handleiding voor het systeem en onze samenleving, lijkt steeds meer. En behalve meningen over deze wet, vraag ik mij de effectiviteit af van de nieuw verworven mogelijkheden. De NSA is ook niet 'bijster effectief', juist omdat er zo gigantisch veel data binnenkomt.
Jezus werd 33. Het is dus 1984 jaar nadat Jezus overleden is, niet nadat hij geboren is.
Ik snap je gedachtegang wel, maar het is wel gevaarlijk als je dit sentiment laat kapen om het volk beter te kunnen sturen/monitoren.
Zeker als al meerdere malen is gebleken dat het toezicht ruim onvoldoende is.
Om nog niet te spreken over het social-cooling/zwaard van damocles effect wat je hiermee ongetwijfeld creeërt.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 12 juli 2017 00:22]

Je zou toch denken dat een partij, die zich profileert als een partij die veiligheid profileert boven privacy (als dat inderdaad tegenstrijdig met elkaar zou zijn) voor zou stemmen.
Misschien heeft er iemand het licht gezien en zich gerealiseerd wie het echte gevaar is, waartegen we moeten worden beveiligd.
De uitbreiding van de tapbevoegdheid is niet de enige vernieuwing in de wet. Zo mogen de diensten nu ook systemen hacken via een ander systeem, bijvoorbeeld een router. Verder hebben ze realtime toegang tot databases, bijvoorbeeld van banken, ziekenhuizen en internetproviders. Ook het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse diensten hoort tot de mogelijkheden, na opdracht van de minister kan dit ook met ongefilterde data.
Serieus, geef me 1 goede reden waarom we een instantie - die voornamelijk in de schaduw bestaat en voor de NSA niets meer is dan een doorgeefluik (aldus Edward Snowden) - zo ontiegelijk veel macht willen geven? Eén reden. Het liefst nog een beetje goed onderbouwd ook.. Want ik snap het niet meer.
Zeer waarschijnlijk om 'veiligheid'
Zeer waarschijnlijk om 'veiligheid'
En we kunnen in andere landen zien dat meer bevoegdheden het niet veiliger maakt..
Daarvoor is een hele andere mentaliteit voor nodig dan alleen 1 organisatie meer rechten geven
Plus, er moet voldoende personeel zijn. Gaat ze dus nooit lukken.
Als ik me veilig wil voelen kruip ik wel onder de wol.
[...]
En we kunnen in andere landen zien dat meer bevoegdheden het niet veiliger maakt..
Daarvoor is een hele andere mentaliteit voor nodig dan alleen 1 organisatie meer rechten geven
Wat? Waar heb je het over? Kijk naar het allerbeste land ter wereld, je weet wel dat land waar iedereen jaloers naar kijkt, iedereen hier weet wel welke ik bedoel, de democratisch republiek Korea natuurlijk. Het perfecte bewijs dat totale controle totale vrede en economische welvaart met zich meebrengt. En als je nu begint over de 'werkkampen' dan moet je echt heel goed weten dat dit allemaal satan aanbiddende kinderverkrachters zijn, en zeker niet mensen waar de Koreaanse overheid het niet mee eens is. Ik stel voor dat we de rest van dit totalitaire werkende systeem ook maar meteen invoeren, en als er weer onrust zaaiers zijn die bezwaren hebben op basis van 'privacy' en 'veiligheid' dan kunnen we die na die tijd meteen in een van de nieuwe heropvoedings-kampen zetten zodat ze ook onze de waarheid kunnen zien.

=====
einde sarcasme
====
Je hebt gelijk, het is alleen jammer dat er tegenwoordig zo veel aanslagen zijn, ik weet haast wel zeker dat als dit niet het geval was dat de wet er dan nooit doorgekomen was omdat ze zich dan niet achter 'veiligheid' konden verschuilen.

[Reactie gewijzigd door Overlord2305 op 12 juli 2017 09:35]

Er worden in de EU e de VS meer aanslagen voorkomen dan er uitgevoerd worden.
Relevant in de zin dat het in het westen relatief toch veilig is ondanks dat er wel nu en dan aanslagen plaatsvinden.
In landen als Irak en Afghanistan is het zeer onveilig doordat er heel veel meer 'succesvolle' aanslagen zijn.
Een schijnreden, ofwel excuusje.
Verder hebben ze realtime toegang tot databases, bijvoorbeeld van banken, ziekenhuizen en internetproviders. |:( |:( :X 8)7
Yep, dus ook tijd om je medische dossier bij de ziekenhuizen en (huis)artsen waar je behandeld bent op te vragen, en tevens hen opdragen dit daarna direct te vernietigen; inclusief de gegevens in het EPD. Zo ben jij de enige die nog een kopie in handen heeft.

Sowieso handig, want dan sla je twee vliegen in één klap; gezien Schippers ook pas weer eens heeft lopen kloten waardoor het medisch beroepsgeheim naar nul is gereduceerd (erg opvallend dat zij steeds wetjes doorvoert die haar man erg goed uit kunnen komen): https://www.privacybarome...iers_bi...eden_van_fraude

Je privacy is echt heel snel heel erg ver verwoest de afgelopen paar jaar.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 12 juli 2017 02:41]

Het EPD kan je hier niet vergelijken, juist door angst is deze wet erdoor gekomen en door diezelfde angst hebben we nog geen EPD voor iedereen.

Dat dat nog niet goed geregeld is komt echt door compleet ignorant mensen.
Als je nu ineens ziek wordt (kunnen veel mensen zich haast niet voorstellen) maar probeer het eens. Je moet sowieso eerst langs de huisarts want in NL mag je niet op eigen houtje naar de eerste hulp.
Je huisarts stuurt je door, je beland bij een internist. Die internist heeft 0,0 informatie over jouw medische historie. Stel dat je vervolgens het ziekenhuis uit loopt en een uur later in coma belandt op straat, ambulance brengt je naar een ander ziekenhuis (of hetzelfde). Dan heeft de behandelend arts geen flauw idee dat je bij een internist bent geweest.

Een EPD is gewoon nodig. Natuurlijk mogen alleen specifieke entiteiten erbij komen en moet je als patient daar volledig inzicht en controle over hebben. Maar dat er nog geen EPD voor iedereen is is gewoon idioot. Lekker mensen bang blijven maken, zo is nou juist deze wet erdoorheen gekomen.
Tja, een *VEILIG* EPD voor iedereen ben ik het helemaal mee eens! Dus een systeem waar daadwerkelijk enkel de behandelaars inkunnen. Het liefst nog met een passphrase beveiligd die enkel jij, de patiënt weet. Maar goed, dat laatste wordt lastig.

Echter, op het moment dat commerciële partijen (verzekeraars) zomaar door al mijn privégegevens heen mogen bladeren ZONDER mij om toestemming te vragen en pas maanden later überhaupt iets tegen me hoeven te zeggen: dan gaat er iets mis. En dan wil ik dus geen EPD-dossier en ook geen dossier meer bij m'n behandelend arts zodra de behandeling is afgerond. Ik wil een fysieke kopie, en daarna verplicht ik hen het te vernietigen.

Je jammer voor die behandelend arts, die zal moeten kijken in mijn fysieke kopie. Voor 't gemak gedigitaliseerd.
Ik snap het doel van EPD. Ik snap het nut van EPD. Ik snap hoe super handig EPD is. Maar helaas heeft onze overheid ervoor gekozen (en ik vermoed nog steeds corruptie) om de privacy geheel naar nul te reduceren door de verzekeraars ongelimiteerd toegang tot die data te geven; er is geeneens een gerechtelijk bevel voor nodig! Nou, dan houdt het op... Dan hoef ik het echt niet te hebben.

Het is te belachelijk voor woorden dat de overheid zo over onze privacy heen schijt om commerciële partijen een enorm voordeel te geven. Want dat gelul dat het om fraude zou gaan is onzin natuurlijk. Je geeft verzekeraars niet ongelimiteerd toegang tot extreem privacygevoelige data om 0.01% fraude te bestrijden, dat bestaat gewoon niet.
Het zal mij dan ook niets verbazen als verzekeraars die data gaan inzetten als "fraude screening" om vervolgens gewoon doodleuk een verzekering voor het een of ander te weigeren als ze je een te hoog risico vinden "met het oog op het verleden"; en dat niet eens perse aan jou mededelen. (Ja maanden later dat ze inzage hebben gehad.)

Het is dus erg jammer dat de overheid ervoor zorgt dat burgers geen andere keuze hebben dan de artsen en henzelf het moeilijker te maken, omdat anders hun privacy helemaal kapot is. Wellicht hoopt de overheid zelfs dat je dan in enorme medische nood terecht komt, zijn ze weer van een voorzichtige burger af... Burgers die hun privacy willen behouden en hard beschermen zijn immers ongewenst.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 26 juli 2017 03:13]

Dit is mijn laatste reactie gerelateerd aan politiek hier, Dit bericht krijgt toch een -1 maar wou toch kwijt. Heb hier op tweakers mij zo vaak in proberen te zetten voor onze rechten en door mijn mening te uiten een steentje proberen bij te brengen aan dit alles. Het beschermen van onze rechten, Vrijheden.Mij boeit het niet meer als de wereld in de soep loopt, Omdat het niemand echt boeit, De mensen die het snappen, Hebben geen enkele macht in de wereld van nu en daarom heeft het geen zin om te verzetten, Daar heb je alleen jezelf maar mee in deze wereld. Er waren ook mensen die voor de 1e/2e wereld oorlog zich verzetten tegen trends etc, Heeft dat geholpen? Je kan een miljoen keer zeggen op een forum dat alle informatie van iedereen extracten opslaan, om daarna biljarden aan investering in AI en statistische analyse deze informatie nuttig te maken door complexe blackbox systemen achter gesloten deuren, met verborgen intenties, Verborgen achter verborgen rechtbanken, Beschermt met verborgen wetten, mischien Niet een goed idee is. Het witwassen van de nederlandse data wat er nu gaat gebeuren is een klein gedeelte. Dat is wat er telkens gebeurd. Op zichzelf lijken al deze dingen onschuldig. En de mensen die het goedkeuren denken ook echt dat dit dat is. Maar de weg naar hell is gelegd met goede intentie's is wat ze zeggen. En deze weg is zo complex, Dat het lastig is een overtuigend beeld te schetsen van wat er echt gebeurd.

Het is zo interverbonden, Zelfs als je een volledig beeld schetst schiet je er niet veel mee op. De enige manier is om bepaalde regels te volgen. Simpele regels, Die bedacht zijn al jaren geleden. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is in een complexe techno sociale wereld. Deze regels weet iedereen, En we hebben een contract dat wij deze regels niet zullen schenden. Maar de complexiteid heeft onwetende de mogelijkheid gegeven deze regels te schenden zonder dat het echt duidelijk is dat deze regels geschonden worden. Dat is de gleidende schaal waar steeds meer mensen het hier over hebben, En zo werkt het ook, Als je eenmaal begint met het niet meer waarde hechten aan deze contracten die aan de wortel staan van het succes van onze voorouders en de wereld waarin wij nu leven. Wat zegt dat over de weg die wij aan het inslaan zijn. Het abstractie niveau waarin wij nu zijn beland zorgt dat interpertatie van deze regels onduidelijk word, En schending mogelijk. En nu duidelijk onvermijdelijk. Als je door het abstractie niveau elk contract links kan laten liggen, En dat ook doet. Waar leid die weg naartoe. Waarom waren deze duidelijke regels er in de eerste plaats. Is dat niet wat we vergeten? Dat deze regels er waren om ons te helpen als geheel.

[Reactie gewijzigd door kajdijkstra op 12 juli 2017 02:58]

We kunnen inderdaad met ons voetjes gaan stampen en alles lezen, maar "ons recht" zie je niet echt in demonstraties weergegeven. Niemand komt in actie en niemand zal in de komende jaren een flinke demonstratie geven. Waarom? Omdat Nederlanders kijken en afwachten en weer te laat zijn.

Van verweer binnenlands, tegen 'ons' eigen politiek? Naaaahhh, gebeurd niet. Het is wel zo dat ons "nieuwsgierigheid" alles en niets anders via internet gericht is, camera's op straat en de mensen die je willen begluren.

Zijn we bang voor ons overheid? Ik ben bang voor mijn zekerheid.
Het is meer dat het verhaal te complex word. En te abstract. Ik bedoel, het is niet een directe reden waarom wij dit niet zouden moeten willen. Dat is ook het probleem, Als het mis gaat. Dan is het nog niet echt duidelijk waarom dat was. Ik bedoel, kijk naar de geschiedenis, Als je iemand vraagt? Wat was de reden van de eerste wereld oorlog en wat was de reden van de 2e wereld oorlog?

Dan is een antwoord niet echt duidelijk, Of als je nu terug in de tijd kon gaan naar een moment voor de 1e wereld oorlog en je kon alles veranderen wat je zou willen. Wat zou je dan veranderen. Wat doen wij nu anders als toen? dat wij nu niet in oorlog zijn als toen? Maar er zijn wel dingen die als die nu gebeuren mensen meteen snappen dat het niet een goed idee is door de eerste en tweede wereld oorlog. En dat is het hele punt, Als je terug zou gaan voor de 1e wereld oorlog en mensen zou vertellen, Dit en dit en dit, Is niet een goed idee want als je dat doet, waarschijnlijk Onvorstelbaar veel elende zal daarvan komen, Dat heeft niet echt zin omdat oorzaak gevolg niet perse duidelijk is. door de complexiteit. Stel je schiet hitler dood terwijl hij nog een kind is. Je zou dan niemand duidelijk kunnen maken wat je eigenlijk gedaan hebt. En je weet ook niet wat voor gevolg dat dan weer heeft op zich. Mensen leren niet door hypothetische verhalen, Maar door de praktijk, Dat is tenminste wat de geschiedenis ons verteld.

[Reactie gewijzigd door kajdijkstra op 12 juli 2017 03:02]

Historisch gezien is het ook bijna tijd voor een wereldoorlog, en al deze dingen zijn de dingen die gebeuren op het pad daarnaar toe.
Zeker te weten van niet, het gaat om het noemer 'veiligheid'. Zorgelijke geweten en wetten.
Jammer dat mensen het op geven. Ik snap de moedeloosheid, maar ermee stoppen (en dus de-facto het zwijgen opgelegd worden) is toch even problematisch.
Hoe gaat t nu verder dan? Is dit t begin van alles? Wordt 't alleen erger?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True