Nederlandse usenet-uploader schikt met Brein voor 15.000 euro

Een Nederlander die volgens Brein meer dan 18.000 muziekbestanden op nieuwsgroepen heeft gezet en daar zelf 'spots' van plaatste op spotwebsites, heeft met Brein geschikt voor 15.000 euro. Brein kreeg de uploader bij toeval in het vizier.

Brein maakt melding van de schikking in een persbericht en de ex parte beschikking is in zijn geheel in te zien via het IE-forum. De uploader heeft gehoor gegeven aan het bevel om 15.000 euro te betalen en zijn activiteiten te staken. Daarbij is een dwangsom afgesproken van 2000 euro per dag, die opgelegd wordt als de uploader toch doorgaat, met een maximum van 50.000 euro. Door te schikken met Brein is de zaak afgedaan en komt het niet tot een rechtszaak.

De uploader plaatste zogenaamde spots op spotwebsites, met links naar nzb-bestanden om complete albums, volledige discografieën en compilaties van populaire artiesten te downloaden. Volgens Brein was de spotter ook zelf verantwoordelijk voor de uploads en plaatste hij de bestanden zowel in mp3- als flac-formaat.

Hoe Brein de identiteit van de uploader, die onder een alias opereerde, heeft achterhaald is niet duidelijk. In het ex parte bevel staat dat Brein de uploader 'recent bij toeval op het spoor' kwam en dat dit de stichting in staat stelde om verder onderzoek te doen. Brein zegt uit Message-id's van bestanden die het gedownload heeft op te kunnen maken dat de spotter tevens de uploader is. Of de identiteit van de uploader is achterhaald met de hulp van een Usenetprovider is niet bekend.

Brein stelt dat er meerdere onderzoeken tegen uploaders lopen. Zij krijgen geen waarschuwing of sommatie, maar direct een schikking aangeboden. Als een uploader daar niet op ingaat volgt een gerechtelijke procedure waarin de stichting zal pogen om de volledige schade en kosten te verhalen op de uploader. Brein heeft dit jaar met meerdere uploaders geschikt, tot een rechtszaak is het tot zover bekend nog niet gekomen.

Door Julian Huijbregts

Nieuwsredacteur

04-08-2016 • 07:49

356 Linkedin

Lees meer

Reacties (356)

356
349
297
13
1
25
Wijzig sortering
Ik vind het opvallend hoeveel mensen zonder blijkbaar enig benul met betrekking tot het Nederlandse rechtssysteem uitspraken gaan doen die kant nog wal raken. Even een paar op een rijtje:

"De schuld moet wel bewezen worden" -- Dit is een civiele zaak en daarin spreekt men niet van schuld. De schade en de onrechtmatigheid van het handelen moeten voldoende aannemelijk gemaakt worden. Meer niet.

"Afpersing" In welk universum is dit afpersing? Ze doen hem een schikking op grond van wat zij zien als de geleden schade. Ben je het hier niet mee eens, dan ga je naar de rechter en dan zal die beslissen. Toegegeven, dit kost geld maar als je 15.000 euro schikking kan betalen kan je ook wel eventjes procederen. Kan me niet voorstellen dat de uploader akkoord gegaan is met dit schikkingsvoorstel zonder eerst juridisch advies in te winnen.

Wat ik wel een beetje een vreemde ontwikkeling vind is de grootheidswaanzin die BREIN ten toon aan het spreiden is. Het lijkt er meer en meer op alsof BREIN vindt dat zij degene zijn met het monopoly op het afdoen van dergelijke zaken. Of dit een wenselijke ontwikkeling is, is een tweede.

Hiernaast bestaat er altijd de kans dat iemand zich in de kosten werkt wanneer deze onterecht wordt aangesproken op het op grote schaal uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Schending van copyright is een lastig rechtsgebied waarbij goede juridische bijstand toch wel een vereiste is. Deze bijstand is niet goedkoop. Al win je de zaak dan krijg je zeker een deel van deze "advocaatkosten" terug maar het is een illusie om te denken dat je alles terugkrijgt. Dat is helaas niet hoe het Nederlandse privaatrecht met dergelijke situaties omgaat.
Inderdaad. Die €15.000,- voelt aan als de €800,- die je zo'n beetje elk jaar van de autogarage te horen krijgt om je oude barrel rijdende te houden.
Net niet genoeg om te besluiten het ding weg te doen en een nieuwe te kopen want dan weet je helemaal niet wat je koopt. Dus je trekt je portemonnee er maar weer voor open.

Deze €15.000,- voelt aan als een bedrag wat hoog genoeg is om af te schrikken maar betaalbaar genoeg om niet naar de rechter te willen stappen (want dan weet je ook niet wat de uitkomst zal zijn).

BREIN wil graag zelf boetes uitdelen en niet het besluit aan een wetgevend orgaan overlaten. Dat ondermijnd hun imago. Stapt er ooit wel iemand naar de rechter en die zou winnen, ... dan is de kans groot dat er veel meer gaan volgen want de 'intimiderende factor' is dan ook gelijk weg.

[Reactie gewijzigd door BenVenNL op 4 augustus 2016 23:32]

Kans is er natuurlijk ook dat dergelijke zaak niet in het nieuws komt. Het valt me wel op dat in de media (zelfs het beetje 'niet mainstream') erg Pro brein is.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 66431 op 5 augustus 2016 19:28]

Deze €15.000,- voelt aan als een bedrag wat hoog genoeg is om af te schrikken maar betaalbaar genoeg om niet naar de rechter te willen stappen (want dan weet je ook niet wat de uitkomst zal zijn).
Dat is een beetje de keerzijde van een civiele zaak: Zelfs als je bij een rechter een hogere schadevergoeding afdwingt, wordt het van een kale kip wat lastig plukken. Misschien dat je dan iemand de schuldsanering in helpt, maar als iemand al blut is kun je hooguit de eerste schuldeiser blijven zonder dat je er een cent uit krijgt.

Eisen dat iemand in de cel wordt gegooid als 'schadevergoeding' kan in een civiele zaak namelijk niet. Dus BREIN heeft er ook belang bij om geen exorbitant hoge bedragen te gaan eisen, want dan zullen ze er geen cent van terugzien.
Zo als ik het lees volgens http://www.ie-forum.nl/do...0bb-972e-65c2c35ff8c2.pdf

Is het tijdstip dat de upload klaar is en het tijdstip dat het aangemeld is op spotnet bijna het zelfde en dat is het bewijs volgens brein. En gebruikte de uploader het zelfde message id in de filenaam zo als de op Spotnet staat.

Oftwel een flut bewijs! Grapig is wel dat ze het over nzbserver.com hebben maar die niet plat gooien. En er zit ook nog een fout in. Er staat namelijk in dat de spotter het heeft aangemeld bij diverse spotnet sites. Dat is niet waar! De Spotnet sites halen deze informatie uit de nieuwsgroepen. De spotter kan er niks aan doen dat het door 100de spotnet sites wordt opgehaald. Hij meld ze niet apart aan bij elke site.

Maar ik snap wel dat de uploader is geschrokken en is gestopt.
Anoniem: 167912
@TheDudez5 augustus 2016 08:50
Oftwel een flut bewijs!
Ik zie niet in waarom dat van belang is. Het is niet tot een rechtzaak gekomen en de vond het blijkbaar bewijs genoeg om het niet zover t elaten komen
"Bij toeval"...

Jammer dat Brein kennelijk niet verplicht is exact aan te geven hoe ze haar onderzoek verricht heeft en uit welke bronnen de gegevens komen.

Nu blijft er een schimmig 'sausje' over deze zaak liggen en dan is volgens mij ook niet echt in het voordeel van Brein als het gaan om het hebben van begrip en acceptatie bij het publiek bij dit soort 'schikkingen'.
Als het tot een rechtzaak komt, zijn ze dat wel verplicht. En als dan blijkt dat het bewijs onrechtmatig is verkregen volgt vrijspraak.

Ik vermoed dat het rechtmatig is verkregen, maar dat men geen tip van de sluier wil lichten zolang dan niet hoeft. Om te voorkomen dat men uitwijkmogelijkheden zoekt om ze voor te zijn.
Nee, want het is een civiele rechtzaak. En daarbij geldt niet automatisch dat onrechtmatig bewijs moet worden verworpen. Daar draait het algemeen belang, wat de rechter dan meeneemt.

Als vervolgde kan je overigens dan wel zelf een civiele procedure starten (in dit geval tegen Brein dus) en een klacht indienen bij het OM.
Uploaden is illegaal in NL, dus het is een strafrechtelijke procedure! Geen civiel rechtelijke. Downloaden is overigens ook illegaal tegenwoordig.

Dus het onrechtmatig verkrijgen van bewijs is bij Brein niet geoorloofd.
Zoals geloof ik al vaker is uitgelegd onder Brein-topics is Brein niet gerechtigd om tot vervolging over te gaan. Per definitie betekent dat dat er geen sprake is van een strafrechtelijke procedure... :)
De enige die in Nederland gerechtigd is om te vervolgen is Justitie. Dat up- en downloaden illegaal is, betekent niet automatisch dat alles wat daarmee te maken heeft een strafrechtelijke procedure is. Wat betreft deze situaties heeft Justitie al vaker aangegeven zich hier niet actief mee bezig te houden.

Brein kan wat dat betreft zich alleen wenden tot de civielrechtelijke procedure waarin wat Tha_Butcha beschrijft correct is :)
Qua vervolging klopt het dat alleen justitie dat kan. Vergelijk het met het CJIB, die doet een schikkingsvoorstel. Brein doet dat namens gerechthebbende (zegt men, die zien er nooit meer iets voor terug, net zo'n but organisatie als BUMA/Stemra en de SENA).
De enkele omstandigheid dat iets strijd oplevert met de wet, een recht, handelen of nalaten in strijd met een wettelijk plicht of hetgeen in het maatschappelijke verkeer betamelijk is, maakt dat handelen of nalaten niet strafrechtelijk van aard. Enkel handelen of nalaten zoals neergelegd in het Wetboek van Strafrecht (en aanpalende / aanverwante / naburige regelgeving) is, in de geest van het legaliteitsbeginsel, onderhevig aan strafrechtelijke procedures. Overigens is het overgrote deel van wat het CJIB doet bestuursrechtelijk handhaven en niet strafrechtelijk... Het vervolgingsmonopolie (opportuniteitsbeginsel) ligt immers bij Justitie.

Ter verduidelijking: neem bijv. een (vermoedelijk) onredelijk beding in Algemene Voorwaarden (grijze/zwarte lijst). Een dergelijk beding is conflicteert met art. 6:231 e.v. BW en is derhalve (van rechtswege) nietig dan wel vernietigbaar, doch van strafrechtelijk handelen is geenszins sprake.

In onderhavig geval is sprake van een inbreuk op (een) bepaling(en) van de Auteurswet. In casu zal sprake zijn van een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) waardoor partij(en) (toerekenbare) schade hebben geleden. In plaats van een civiele procedure te entameren (waarbij naast de omvang van de schade ook de proceskosten, wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en evt. nakosten zullen moeten worden voldaan) schikt de wederpartij. Nu bevat de Auteurswet tevens strafrechtelijke bepalingen maar de civielrechtelijke handhaving, dus door de rechthebbenden zelf, is het uitgangspunt is van het Openbaar Ministerie en als zodanig in haar beleidsregels neergelegd. Strafrechtelijke vervolging zal doorgaans pas geschieden bij bedrijfsmatig gepleegde, marktverstorende, grootschalige namaak en piraterij. In casu is daar echter (nog) geen sprake van.

[Reactie gewijzigd door snep op 4 augustus 2016 11:35]

Hoe lang denk je dat rechthebbenden hun contract met BREIN gaan houden indien zij de geïnde bedragen niet zouden uitkeren?
Als het rechthebbenden te doen zou zijn om een schadevergoeding, zouden ze de schikkingsvoorstellen vast geen goed idee vinden. Vijftien mille lijkt een groot bedrag, maar ik denk niet dat je aan één euro per rechthebbende komt.
Alle acties lijken gericht op uit het veld sturen en afschrikken zonder veel gedoe, in elk geval voorlopig.
De echte cynicus zou daar nog aan toe kunnen voegen dat als Brein er in zou slagen zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken, ze zichzelf ook overbodig hebben gemaakt en dat het de vraag is of ze daar echt op zitten te wachten.
Maar gelukkig ben ik geen echte cynicus! }>
Helemaal niet te vergelijken met cjib. Die incasseren alleen maar voor justitie. Brein is een belangenbehartiger die namens bedrijven tracht auteursrechteninbreuk te bestrijden. Ze hebben hiervoor niet meer juridische mogelijkheden dan jij en ik: het voeren van civiele procedures. Het dreigen daarmee is vaak al voldoende om hun "verdachten" te overtuigen.
Helemaal niet te vergelijken met cjib. Die incasseren alleen maar voor justitie. Brein is een belangenbehartiger die namens bedrijven tracht auteursrechteninbreuk te bestrijden. Ze hebben hiervoor niet meer juridische mogelijkheden dan jij en ik: het voeren van civiele procedures. Het dreigen daarmee is vaak al voldoende om hun "verdachten" te overtuigen.
Nu is dat ook niet altijd zuivere koffie natuurlijk: Als ze van te voren weten dat de "verdachten" niet genoeg geld hebben om zich te kunnen verdedigen in de rechtszaal, dan kunnen ze (zelfs bij verstek) al op een vonnis rekenen wat in hun voordeel uitpakt. Daarom zullen veel mensen die een brief van BREIN krijgen reageren met "Oh, fuck!" en maar schikken omdat het anders altijd duurder uit gaat vallen, omdat ze nooit de juridische leverage hebben die BREIN in kan zetten.

Dat is misschien volkomen legaal, maar de moraliteit valt ver te zoeken.
Brein kan aangifte doen wat het tot een zaak voor het OM maakt met de bijbehorende strafrechterlijke procedure. (als ze besluiten tot vervolging over te gaan)
Brein kan ook in een civiele procedure proberen zijn gelijk te halen op basis van aangerichte en te bewijzen schade oa.
UP en downloaden is niet illegaal in Nederland.
up en downloaden van auteursrechtelijke content is wel illegaal.

Je hebt zojuist een bericht geplaatst.
Op het moment je plaats reactie klikt upload je al iets.

Zie ook de bron van Brein:
http://www.anti-piracy.nl/wat-mag-niet.php
Ook het up- en downloaden van auteursrechtelijk beschermde content is niet noodzakelijk illegaal. Op veruit de meeste content zit een copyright, al kan die soms zeer liberaal zijn. Enkel materiaal dat zich in het publieke domein bevindt is in de basis vrij van copyright.

Het is illegaal wanneer de rechthebbende geen toestemming heeft verleend voor verspreiding op de manier waarop je het probeerd te verkrijgen/delen.
up en downloaden van auteursrechtelijke content is wel illegaal als je daar geen rechten voor hebt.

Het downloaden van een Windows ISO is niet illegaal, daar zitten wel auteurs rechten op.
Juist vanwege dat auteursrecht is software downloaden (zonder toestemming natuurlijk) al sinds jaar en dag illegaal in NL
Toch ook hier een nuancering: niet het downloaden van auteursrechtelijk beschermde software is per definitie illegaal, maar het installeren daarvan op een of meer computers of het langer gebruiken dan de toegestane proefperiode, is dat.
UP en downloaden is niet illegaal in Nederland.
up en downloaden van auteursrechtelijke content is wel illegaal.

Je hebt zojuist een bericht geplaatst.
Op het moment je plaats reactie klikt upload je al iets.
Ik dacht dat we inmiddels wel over deze semantische haarkloverij heen waren. Als er in een nieuwsartikel relevant aan BREIN over 'uploaders' of 'downloaders' gaat, dan gaat het vanzelfsprekend over auteursrechtelijk beschermde content.

Dat het up- en downloaden van forumposts, Facebook-video's of Linux-distributies voor 100% legaal is, is in dit artikel totaal niet relevant.
Dit betreft niet het uploaden waarvoor brein je aan de schandpaal wil nagelen maar het onrechtmatig verspreiden van materiaal dat met kopie recht is beschermd en dat valt onder het civiel recht.
Auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden naar usenet is wat men verstaat onder het verspreiden (of openbaren) van auteursrechtelijk beschermde werken.

En nogmaals, als je het bewijs of de aangevoerde redeneringen ter discussie wil stellen, dan kan dat via een procedure die over de grond van de zaak gaat. Dit is geen zaak ten gronde, en ook geen zaak waarbij er een schuldige moet veroordeeld worden. Dit is een ex-parte-bevel, dus het gaat erom dat hij (op straffe van een dwangsom) moet stoppen met uploaden.
Dat zeg ik ook, het betreft dus geen strafrecht maar civiel recht.
Dit is een ex-parte-bevel, dus het gaat erom dat hij (op straffe van een dwangsom) moet stoppen met uploaden.
Ik denk wel dat dat de reden voor de ex-parte hier nog in twijfel getrokken kan worden. Heeft BREIN overtuigend bewijsmateriaal dat het hier om een dringend, algemeen maatschappelijk belang gaat, en dat er door het niet inwilligen van het vonnis onherstelbare schade wordt toegebracht?

Voor zover ik weet gaat het puur om het voorkomen van omzetderving van een enkele, private partij, en die schade is alleen financieel. Dus die valt hoe dan ook te verhalen op de uploader in kwestie als die er gedurende de zaak mee door zou gaan.
Ja, dat bewijsmateriaal is er, en voor de rechtbank is het overtuigend.

In het artikel kan je gewoon verder klikken naar de uitspraak. Het gaat hier om heel wat meer dan "omzetderving", om te beginnen: schending van de auteursrechten. En niet van 1 partij, maar om 18000 werken die auteursrechtelijk beschermd zijn.
Ja, dat bewijsmateriaal is er, en voor de rechtbank is het overtuigend.
Ik twijfel nergens aan het feit dat er schade is geleden door de betreffende partijen.

Wat ik niet snap is dat een rechter dat genoeg reden vindt voor een ex-parte. Misschien dat de tijd een rol speelt, maar als een upload langer blijft staan wordt het te vorderen schadebedrag hooguit groter. Er is nergens een situatie dat er onherstelbare schade ontstaat door schending van auteursrechten, elke geclaimde schade die ontstaat is in euro's, en euro's zijn op een persoon te vorderen.

Dat die persoon misschien niet zo veel euro's heeft is niet het probleem van BREIN en hoort geen argument te zijn voor de rechter om de schade na een bepaalde tijd als "onherstelbaar" te beschouwen.

Voor BREIN is een ex-parte natuurlijk heel erg gunstig: Zelfs als een partij genoeg geld heeft voor een peperduur advocatenkantoor, worden ze niet eens gedagvaard en kan BREIN dus gewoon hun gang gaan, zelfs als de schade niet kan worden aangetoond.

Mensen die niet genoeg geld hebben voor een rechtsprocedure kunnen zo zelfs worden aangeklaagd voor een willekeurige upload die ze nooit gedaan hebben, en ze krijgen geen enkele kans om zich tegen dat ex-parte vonnis te verzetten tot het te laat is. Dan hebben ze twee opties: Zonder enige rechtsbijstand naar de rechter stappen met nul kans dat je in het gelijk wordt gesteld, of schikken voor een schending die ze nooit hebben gepleegd.

Dat is een enorm hellend vlak en daarom maakt BREIN misbruik van het ex-parte principe om mensen legaal af te persen. Ik vraag me af of dat ook bij een andere rechter zou lukken dan de rechter waarbij BREIN op dit moment al zijn zaken voert.
Uploaden van beschermd materiaal is illegaal. Uploaden van eigen materiaal is volkomen legaal, mits je eigen materiaal niet valt onder contractuele verplichtingen.
Inbreuk maken op auteursrecht kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervorlgd worden.
De overheid zal alleen strafrechtelijke vervolging instellen als het gaat
* bedreiging van de volksgezondheid;
* grootschalige namaak en piraterij;
* aanwijzingen van betrokkenheid van criminele organisaties.

In alle andere gevallen zal de rechthebbende zelf via het civiel recht de inbreukmakers moeten aanpakken.
https://www.rijksoverheid...lectuele-eigendomsrechten
Uploaden is illegaal in NL, dus het is een strafrechtelijke procedure! Geen civiel rechtelijke. Downloaden is overigens ook illegaal tegenwoordig.
Dat iets strafrechtelijk ook strafbaar is betekend nog niet dat je niet civielrechtelijk ook dezelfde gedraging kan aanpakken. Wat mij betreft hoort dit ook niet primair in het strafrecht thuis, het civiel recht biedt genoeg mogelijkheden en politie en OM hebben wel wat beters te doen.
Als ik jouw vinger er af hak is dat verboden bij wet. Dus justitie kan mij daarvoor vervolgen. Hoeft niet, als justitie vindt dat dat om wat voor reden dan ook niet nodig is. Bijvoorbeeld omwille van zelfverdediging.

Dat neemt niet weg dat jij mij civielrechtelijk voor de rechter kan slepen om bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen, omdat je door die ontbrekende vinger niet meer goed kan typen, daardoor je baan bent kwijtgeraakt, en daarom nu vergoeding van mij wenst.

Kortom, als iets bij wet illegaal is betekent dat niet dat het direct een strafrechtelijke procedure is.
Nee je moet aan de rechter kunnen bewijzen dat het geleverde bewijs ook klopt anders kun je iedereen wel gaan beschuldigen. Ik snap niet dat mensen hier geen zaak van maken. want juist daar kun je ze keihard op pakken.

Misschien voorziet een corrupte politie agent brein wel dagelijks van de gehele ciot database, je weet het niet. . Zolang niemand hun methodes tegen het licht houd kunnen ze doorgaan met hun criminele activiteiten. En je begrijpt 1 klein nummertje omwisselen en totaal de verkeerde wordt aangeklaagd en wie zegt dat hun geen fouten maken?

Als je een officiële opsporende functie wilt hebben die Brein helemaal niet heeft want het is gewoon een belangen clubje. Dan moet je volledig inzichtelijk kunnen maken hoe het bewijs verkregen is en ook dat het van het begin tot het eind klopt en dus alles dubbel geverifieerd is volgens vastgestelde protocollen waar uiteraard ook weer een toezichthouder bij betrokken is. Zo werkt dat namelijk in Nederland.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 4 augustus 2016 11:36]

"Zij krijgen ... direct een schikking aangeboden. Als een uploader daar niet op ingaat volgt een gerechtelijke procedure waarin de stichting zal pogen om de volledige schade en kosten te verhalen op de uploader."

Wat is volledige schade? Aantal uploads X geschatte downloads X prijs van een nummer op b.v. iTunes? Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat het een heel stuk meer is dan het schikkingsvoorstel. De kans is daarnaast zeer groot dat de eerste zaak hierover veel aandacht gaat krijgen en een precedent schept, reken maar dat er juridisch zwaar ingezet gaat worden door Brein. Gevolg is dat zowel schade als kosten astronomische bedragen kunnen worden.

Ik snap het wel dat niemand een dergelijk risico neemt en het niet tot de rechter laat komen. €15.000 is een hoop geld maar mocht Brein gelijk krijgen dan wordt je mogelijk veroordeeld tot een leven lang afbetalen.
Astronomisch? Misschien moet je dus wel dat risico nemen. Over het algemeen is in de rechtspraak schade en schadeloosstelling met elkaar in evenwicht - zeker in Nederland. Ik acht de kans op Amerikaanse toestanden (vele honderdduizenden tot miljoenen dollars voor relatief weinig aantoonbare schade) bijzonder laag.
En ook een crowsfunding om je boete te bepalen zorgt voor problemen.
Ook werd het brein achter release groep DMT gedwongen te stoppen. Hij betaalde een schikking van duizenden euro's en plaatste een waarschuwing aan anderen op zijn profiel. Hij en een andere illegale uploader die via een gerechtelijke ex parte een verbod kreeg opgelegd, probeerden hun boete via crowdfunding te betalen. BREIN ziet dat als inkomsten uit hun illegale activiteiten. De crowdfunding is gestaakt. De daders dienen het opgehaalde bedrag bovenop de schikking te betalen.
http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=378
En ook een crowsfunding om je boete te bepalen zorgt voor problemen.


[...]

http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=378
Tja, dat mag BREIN natuurlijk heel hard vinden, maar crowdfunden om een schadevergoeding te kunnen betalen is in beginsel geen onrechtmatige daad. Hooguit onconventioneel, maar een rechter zal het niet als illegale activiteit zien.

Je kan een groep mensen niet dwingen om vrijwillige donaties te weigeren of die donaties (na het stoppen van de illegale activiteiten) bovenop het schadebedrag vorderen. Ik ben heel benieuwd wat daar voor rechtsgrond voor is geweest.
Helaas (maar begrijpelijk) schikt men snel om grote bedragen te voorkomen . Ook de gang naar de rechter kost immers veel geld en daarbij is de uitkomst onzeker.
De rechtsongleijkheid zal helaas altijd blijven bestaan en als de plannen van de regering doorgaan neemt ook de vergoeding voor laagdrempelige rechtshulp verder af.
Organisaties zoals Brein krijgen dan alleen maar meer macht.
Astronomisch? Misschien moet je dus wel dat risico nemen. Over het algemeen is in de rechtspraak schade en schadeloosstelling met elkaar in evenwicht - zeker in Nederland.
Dat zal meestal geen goed idee zijn omdat er vrij duidelijk wel degelijk srpaek is van inbreuk.
Bij een auteursrechtzaak kan een winnende civiele partij verzoeken om de volledige advocatenkosten vergoed te krijgen naast de schadevergoeding voor de gemaakte inbreuk. En dat kan enorm oplopen zeker als je misschien nog in hoger beroep gaat.
Brein die een zaak in hoger beroep verloor van twee providers moest 325.000 euro betalen aan die providers aan voornamelijk advocatenkosten.
Zie: http://blog.iusmentis.com...irate-bay-niet-effectief/

Schikken is veel veiliger zeker als iemand toch wel weet dat hij/zij wel degelijk inbreuk heeft gemaakt.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 4 augustus 2016 15:16]

[...]

Dat zal meestal geen goed idee zijn omdat er vrij duidelijk wel degelijk srpaek is van inbreuk.
Bij een auteursrechtzaak kan een winnende civiele partij verzoeken om de volledige advocatenkosten vergoed te krijgen naast de schadevergoeding voor de gemaakte inbreuk. En dat kan enorm oplopen zeker als je misschien nog in hoger beroep gaat.
En helaas is er slechts één partij die daar beter van wordt, als derde hond die met het bot ervandoor gaat: De advocaten. Die ruim 3 ton die BREIN aan 'vergoeding' moest betalen eindigt dus niet in de zak van de eisende partij, maar in de zak van hun eigen advocatenkantoor.
En helaas is er slechts één partij die daar beter van wordt, als derde hond die met het bot ervandoor gaat: De advocaten
Dat klopt weliswaar maar omdat er meer zaken geschikt worden zal het over het geheel niet zo veel uitmaken denk ik.
Dan moet het voor de rechter komen en dat is niet gebeurd, want er is een schikking getroffen. Want een schikking is tussen twee partijen, zonder tussenkomst van de rechter (waarbij een rechtszaak vaak wel het pressiemiddel is).

Zou het wel voor de rechter komen (omdat de schikking wordt geweigerd), dan moeten ze kunnen bewijzen dat het klopt (als de rechter daar om vraagt).

Maar dan is het nog steeds een civiele rechtzaak: brein (als belangbehartiger) vs de vermeende uploader. En bij een civiele zaak maakt het niet uit of het rechtmatig verkregen bewijs is, daarbij wordt vooral gekeken naar het algemeen belang.

Check hier en hier

Daar ging het om. Dat jij en ik Tim Kuik & Co een stel zeer onsympathieke personen vinden, is daarin irrelevant.
Dan moet het voor de rechter komen en dat is niet gebeurd, want er is een schikking getroffen. Want een schikking is tussen twee partijen, zonder tussenkomst van de rechter (waarbij een rechtszaak vaak wel het pressiemiddel is).

Zou het wel voor de rechter komen (omdat de schikking wordt geweigerd), dan moeten ze kunnen bewijzen dat het klopt (als de rechter daar om vraagt).
Je vergeet alleen dat BREIN hier vroeg om een 'ex-parte' bevel, waarin de rechter al kan vonnissen zonder de tegenpartij te horen. In zo'n situatie heb je dus als gedaagde niet eens de kans om je verweer te voeren, omdat BREIN de middelen heeft om (bij de juiste rechter) een ex-parte bevel te eisen.

Zo'n bevel wordt normaliter gebruikt als er levens op het spel staan, zoals een kind dat in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt en de ouders om religieuze redenen een bloedtransfusie weigeren. Dan wordt in een ex-parte zaak de voogdij bij de ouders ontnomen omdat het kind anders zou overlijden.

Maw. een ex-parte bevel is alleen nodig wanneer tijd een belangrijke rol in de zaak speelt en wanneer de schade onherstelbaar is. Als je het over inkomensderving hebt, dan komt het niet op één of twee weken, en is de schade niet "onherstelbaar", want het gaat om financiële schade, en die valt nog altijd op de gedaagde te vorderen (in tegenstelling tot een dood kind).
Waarbij je voor het gemak maar even de aanname doet dat het om onschuldige mensen gaat die met Brein te maken krijgen? Volgens mij is de waarheid, die velen niet willen zien vanwege de blinde haat tegen Brein, veel simpeler: uploaders die weldegelijk schuldig zijn worden opgespoord en schrikken zich het lazerus als ze geconfronteerd worden met een schikking. Vervolgens kiezen ze eieren voor hun geld, ze zijn immers al betrapt en opgespoord dus hoe groot zal de kans nog zijn om te winnen als een en ander bij de rechter terecht komt.
Waarbij je voor het gemak maar even de aanname doet dat het om onschuldige mensen gaat die met Brein te maken krijgen? Volgens mij is de waarheid, die velen niet willen zien vanwege de blinde haat tegen Brein, veel simpeler: uploaders die weldegelijk schuldig zijn worden opgespoord en schrikken zich het lazerus als ze geconfronteerd worden met een schikking. Vervolgens kiezen ze eieren voor hun geld, ze zijn immers al betrapt en opgespoord dus hoe groot zal de kans nog zijn om te winnen als een en ander bij de rechter terecht komt.
Het gaat mij eigenlijk niet zo zeer om de rechtmatigheid van het uploaden, ik ben ook van mening dat grote uploaders prima mogen worden aangepakt. Iets met billen en blaren.

Maar wat BREIN nu doet is bewust met een kanon op een mug schieten zodat die mug geen kant meer op kan. Iemand die genoeg geld heefft voor een duur advocatenkantoor (of zelf advocaat is) zullen ze nooit aanklagen omdat de zaak aan genoeg kanten rammelt, en als de verdediging zwak genoeg is, ze er wel doorheen kunnen komen.

In plaats van een media-offensief te voeren voor legale alternatieven en bij de aangesloten uitgevers die legale alternatieven onder de aandacht te brengen (dat lijkt me een prima besteding voor het gevorderde geld) komen ze alleen maar in de media als de organisatie die uploaders aanklaagt en zich voordoet als de internet-politie, terwijl ze wel heel graag willen dat mensen legale media gaan kopen.

Dan mogen ze toch eens beginnen met die mensen niet aan te klagen en groot in het nieuws te zetten onder het mom van 'dit gebeurt er dus als je iets uploadt', want de mensen die ze aanklagen zijn tegelijkertijd de klanten van de uitgevers die ze vertegenwoordigen.

Als je een schadevergoeding moet betalen aan BREIN, dan zul je alleen maar iedereen vertellen dat je geen cent uit moet geven aan legale media. Nog afgezien van het feit dat iemand die tot zo'n vergoeding veroordeeld is geen cent meer heeft om uit te geven, is het alleen maar slechte publiciteit voor zowel BREIN als de organisaties die ze vertegenwoordigen.

Ze lopen alleen maar voortduren in de hand te bijten waar ze ook hun eten uit krijgen, want als mensen niets meer gaan kopen en alleen maar gaan downloaden, dan is ook BREIN binnen de kortste keren failliet.

Het doel van BREIN mag dan misschien prima zijn, maar de manier waarop werkt uiteindelijk alleen maar tegen ze.
Ach niet zo lang geleden heeft een ex-BREIN medewerker op reddit een Q&A gehouden.
dan is het ook wel zo leuk om daar even een link van neer te zetten.
Verbaasd mij ook dat een stichting die geen opsporingsbevoegdheid heeft niet duidelijk moet maken hoe ze aan hun bewijs zijn gekomen.

Denk niet dat brein zich zorgen maakt over hun reputatie en begrip van het publiek. Ze willen "belangen behartigen" (lees geld verdienen) en reputatie bemiddeling kost nu eenmaal geld
Iedereen mag binnen de kaders van de wet "opsporen" als er gebruik wordt gemaakt van publiek toegankelijke data en bronnen. Opsporingsbevoegdheid zoals in de wet vastgelegd heeft meer te maken met gebruik van "niet" publiek toegankelijke bronnden, zoals gegevens uit Burgelijke stand, Politie systemen et cetera.

Zolang de verkregen data in het publieke domein beschikbaar is, is er niets illegaals.

Daarom moet je dus ook zo veel mogelijk voorkomen dat je herleidbaar bent. Dus ook bij Facebook, Linked in et cetera. Zeker ter voorkoming van identiteits diefstal.
Daar heb je gelijk in al vraag ik me af of brein open bronnen gebruikt.
In dit geval denk ik wel. Zoals al op een andere plaats in deze discussie aangegeven heb ik een vermoeden om wie het hier gaat. En deze persoon heeft zover ik met een kwartiertje creatief googlen kan zien op meer plaatsen dezelfde alias gebruikt, waarbij stukjes aardig in elkaar passen. Sluitend bewijs? Nee. Maar wel genoeg aanleiding om verder te graven, en als ik in een kwartier zover kan komen, dan kan Brein dat ook en kom je wellicht nog wat verder.

Als een uploader al zo naief is om een alias op meer plaatsen te gebruiken en daarbij ook af en toe je eigen naam te vermelden, tja, dan maak je het wel erg makkelijk, en is de kans dat je nog wat meer 'foutjes' maakt ook aanwezig. Zijn wel erg dure foutjes zo natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Calypso op 4 augustus 2016 14:40]

dat had ik gemist :) dat is ie inderdaad zelf niet zo slim bezig... bedankt voor je verheldering !
Iedereen mag binnen de kaders van de wet "opsporen" als er gebruik wordt gemaakt van publiek toegankelijke data en bronnen.
Ik weet het niet zeker hoor, maar met een particulier beveiligingsbedrijf aan de deur van een datacenter staan en "eisen" dat ze de servers afstaan, en deze vervolgens hardhandig uit het rack trekken valt voor mij niet onder publiek toegankelijke data.

Dat lijkt me eerder vernieling en lokaalvredebreuk, en eventueel nog het voordoen als een bijzonder opsporingsambtenaar.
[...]
Ik weet het niet zeker hoor, maar met een particulier beveiligingsbedrijf aan de deur van een datacenter staan en "eisen" dat ze de servers afstaan, en deze vervolgens hardhandig uit het rack trekken valt voor mij niet onder publiek toegankelijke data.

Dat lijkt me eerder vernieling en lokaalvredebreuk, en eventueel nog het voordoen als een bijzonder opsporingsambtenaar.
Waar worden servers uit het rek getrokken? Nergens toch?
[...]

Waar worden servers uit het rek getrokken? Nergens toch?
Dat ging dus om deze zaak tegen de hosting van topsite Swan.
Ik ben wel benieuwd welke internet provider de persoonlijke gegeven heeft vrijgegeven
Alsjeblieft: Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 19 juli 2016, IEF 16170

Vraag dat op, en in de bijlage vind je netjes uitgelegd hoe men zijn persoonsgegevens bij elkaar heeft gesprokkeld.
"Bij toeval" is simpelweg een andere manier om te zeggen "Het was niet helemaal netjes wat we gedaan hebben, maar het werkte wel".
Het kan zijn, niet dat ik brein wil indekken... Dat de betreffende uploader altijd de zelfde beveiligingen voor hem zelf gebruikte en onder 1 en de zelfde alias alles online zette. Dat toch bij een van zijn latere uploads hij documenten heeft toegevoegd met extra data waar zijn daadwerkelijke gegevens in staan waarmee hij eigenlijk zich zelf mee heeft geëxposed...
in dat geval zou brein ook alles hebben gedownload van deze poster. en in principe zijn ze zelf dan ook illigaal bezig want dl mag in principe ook niet
Brein is een vertegenwoordiger van de rechthebbenden en heeft ongetwijfeld dus ook toestemming om werken van die rechthebbenden te downloaden.
Brein kan dus volledig legaal downloaden uit verder illegale contentverspreidingen om te detecteren wie deze content verspreiden.
Overigens hoef je niet alle van usenet te downloaden. Je kunt als iemand 18000 werken heeft geupload naar usenet en daar spots van heeft gemaakt prima een kleine steekproef van 10 of 20 werken nemen en controleren of die downloads daadwerkelijk overeenkomen met zijn spots.
Waar baseer je dat op?
Anoniem: 732079
@OCU-Macs4 augustus 2016 09:17
Hoezo zou BREIN dat moeten doen dan?
Dan kan je dat straks ook over de politie zeggen..
Anoniem: 732079
@OCU-Macs4 augustus 2016 11:15
Nop.. de politie hoeft nooit te zeggen hoe zij aan bewijs x zijn gekomen.. zij hoeven net als ieder ander alleen bewijs/bewijzen x te tonen.
Mits je het met valide argumenten kunt betwisten.

Voorbeeld:
Politie zegt - Ik heb dit papiertje gevonden
Jij zegt - Bewijs maar dat het van mij is
Politie zegt - lag in jouw huis
Jij zegt - had je een huiszoekingsbevel

[Reactie gewijzigd door Wim-Bart op 4 augustus 2016 11:27]

Anoniem: 732079
@Wim-Bart4 augustus 2016 11:43
Dat zal de politie nooit zeggen.. ze zijn niet achterlijk.
Als je bewijs betwist, waar het om gaat, zullen ze altijd moeten aangeven waar ze het vandaan hebben. Ze kunnen ook liegen, maar dan loop je als verdachte lachend de rechtbank uit :D
Anoniem: 732079
@Wim-Bart4 augustus 2016 11:46
Alsof je alles MOET zeggen tijdens een verhoor?
Anoniem: 732079
@Wim-Bart4 augustus 2016 12:10
Ook niet echt.. zolang je ander bewijs hebt.
Wel in de rechtbank.
Het recht om te zwijgen geldt ook in de rechtbank. Als je weigert om te getuigen pleeg je geen meineed.

Hoe wil je immers als aanklager gaan "bewijzen" dat een verdachte of getuige meer informatie heeft dan hij vertelt?
[...]
Het recht om te zwijgen geldt ook in de rechtbank. Als je weigert om te getuigen pleeg je geen meineed.

Hoe wil je immers als aanklager gaan "bewijzen" dat een verdachte of getuige meer informatie heeft dan hij vertelt?
Praktijk voorbeeld van total-loss schade bij een lease auto welke ze op mij wilden verhalen. Eiser voerde aan dat hij bewijsstukken had dat ik geen melding had gemaakt van defecte linker achter veer/lekkende linker achter demper op mijn auto. Hij voerde aan dat ongeluk nooit was gebeurd wanneer ik het netjes gemeld had. Hij had bewijsstuk van de garage, zei hij, waarop stond dat er geen "speciale" meldingen waren geweest bij de laatste beurt.

Mijn advocaat heeft dat betwist. Waarop de rechter verzocht om bewijsstuk te overhandigen en na overhandigen betwistte mijn advocaat de oorsprong. Reden was dat ik een doorslag had met daarop de melding. De eiser wilde niet aangeven hoe bewijsstuk verkregen was en het bewijs werd dan ook direct van tafel geveegd. Achteraf bleek dat omdat ze de werkbon "gemanipuleerd" hadden.

Een rechter kan dus gewoon vragen hoe bewijsstukken verkregen zijn, echter heb je geen sluitend verhaal wordt bewijs gewoon van tafel geveegd.
Nu blijft er een schimmig 'sausje' over deze zaak liggen en dan is volgens mij ook niet echt in het voordeel van Brein als het gaan om het hebben van begrip en acceptatie bij het publiek bij dit soort 'schikkingen'.

Alsof Brein anders wel begrip zal krijgen onder downloaders. Mensen menen tegenwoordig overal recht op te hebben op gebied van software en media en als het hier (nog) niet aangeboden wordt mogen ze dat gratis binnenhalen. Vinden ze zelf.
De wereld is niet opgedeeld in up- en downloaders. Er zijn nog meer mensen. :)

Bovendien gaat het me niet om wat downloaders menen wat hun rechten zijn, maar de openheid (of geslotenheid, maar net hoe je het wilt zien) die Brein betracht bij het aangeven waar ze haar informatie vandaan haalt waarmee iemand in staat van beschuldiging wordt gesteld.
Er is niemand in staat van beschuldiging gesteld.
Er is geschikt. Een onderdeel van het civiel proces is juist dat Brein een (serieuze) poging doet om te schikken. Daarmee wordt een rechtszaak voorkomen.
Als Brein geen serieuze schikking had aangeboden en bijvoorbeeld direct naar de rechter was gestapt had de rechter de zaak waarschijnlijk aangehouden om alsnog te wachten op een schikking of de zaak zelfs verworpen.
Verder kan het ook best in het belang zijn van de verspreider dat niet bekend wordt hoe Brein hem heeft ontdekt omdat hij daarmee ook buiten de publiciteit blijft.
Zolang het niet tot een rechtszaak komt is Brein nergens toe verplicht. Zo'n schikking gaat helemaal buiten de rechtbank om. Ze dreigen met mogelijk veel grotere bedragen, zetten flink in op intimidatie en 9 van de 10 keer gaat de uploader akkoord.

En ik denk dat Brein schippert tussen begrip en acceptatie enerzijds en afschrikwekkend voorbeeld stellen anderzijds. Vandaar de vele meldingen in de pers dat zij zelf niet achter individuele downloaders aan gaan (overigens steevast met als kanttekening dat individuele rechthebbenden dat wel kunnen doen) maar dat uploaders hard worden aangepakt.
Een schikking aanbieden is vrijwel een verplicht onderdeel van een civiel geschil. Als Brein geen schikking had aangeboden had een rechter zeker geen uitspraak gedaan maar de zaak aangehouden of verworpen.
Dreigen met hoge bedragen is een gevaarlijke actie omdat als je wel een keer voor de rechter komt een opzettelijk veel te hoge scahdeeis tegen je gebruikt kan worden.
Brein zal dus vrijwel zeker kiezen om een schadebedrag voor te stellen wat zowel andere uploader afschrikt maar toch ook voor de inbreukmaker nog haalbaar is als schikkingsbedrag.
Ja en bovendien rijst hier de vraag waar dat geld naartoe gaat. Want als het niet tot een rechtzaak komt, wie zegt dan dat die €15.000 uiteindelijk terecht komt in de muziekindustrie (lees: de artiesten) waar het hoort. Ik begrijp het bestaansrecht van BREIN, maar ik heb het gevoel, en nogmaals, dat is een gevoel, dat het geld wat deze organisatie "ophaalt" niet altijd volledig op de plaats terecht komt waar het zou moeten komen.
Dat komt het vermoeddelijk niet. De 15k wordt waarschijnlijk gebruikt om de advocaat, onderzoeks en andere kosten uit te betalen. Dhr. Kuik wil ook brood op de plank!

BREIN kost de industrie geld. Ze vangen niet genoeg aan boetes om hun kosten te dekken. Daar staat tegenover dat ze wel hun belangen behartigen en in dit specifieke geval hun rechten verdedigd. Dat zou in theorie geld moeten opleveren doordat 'men' films en muziek legaal gaat aanschaffen. Zonder BREIN zou dat wellicht minder zijn dan nu het geval is.
Bij toeval of niet. Ga je uploaden, gebruik dan VPN en/of Proxy. Ik vind het nalatigheid van de boosdoener. Voor 15.000 euro kan ik haast wel een VPN netwerk opzetten.
Er staat wel dat de uploader zelf reclame plaatste. Mijn inziens ben je dan ook niet heel slim bezig.
Dit is gewoon een PR verhaaltje.

Waarschijnlijk heeft de uploader 150 euro betaald en moet hij er over zwijgen in ruil voor.
Dit 15.000 euro verhaaltje is er enkel om anderen af te schrikken.
Voor 15.000 euro haal je een goede advocaat binnen die gehakt maakt van alle bewijs.
Bewijs maar eens dat jij en niet iemand anders van je huishouden, poetsvrouw, ed. dit gedaan heeft. Onmogelijk.
Makkelijk te roepen vanachter een toetsenbord tot je ineens die uploader bent en geconfronteerd wordt met een dergelijke schikking. Tijden lang lekker "anoniem" aan het uploaden, veel bedankjes uit de community en je voelt je helemaal de man die niemand iets kan maken. Dan ineens blijk je niet zo anoniem te zijn geweest, ben je opgespoord en wordt je thuis geconfronteerd met een partij die exact kan zeggen wat je allemaal uitgevreten hebt. Knappe jongen die dan het hoofd koel houdt, een goede advocaat kan vinden en ook nog eens wint.
De praktijk zal veel minder romantisch en jongensboek achtig zijn, de uploader kiest eieren voor z'n geld en gaat betalen.
Zoals ik hieronder ergens al aangaf, is het onmogelijk om te bepalen wie de uploader precies was, tenzij je je naam er bij zette... Kan zijn vrouw geweest zijn, zijn kinderen, zijn poetsvrouw, zijn buurman, etc. Je WiFi code is geen afgeschermde nuclear launch code... Ze hangt in de meeste gevallen gewoon op je modem. En daar stopt het, want Brein kan onmogelijk de schuldige aanduiden; het is ook niet noodzakelijk om het tegendeel te bewijzen. Als je statement is dat je het niet gedaan hebt, dan moeten zijn maar bewijzen van wel. En dat is voor hen onmogelijk om van een IP naar een persoon te gaan.
Doet nog steeds niet af aan datgene wat ik schreef en je blijft de boel romantiseren.
Ongeacht of ze nu direct de schuldige confronteren omdat dit een alleenstaande is die helemaal geen gezin en/of poetsvrouw heeft of dat ze zeggen dat iemand die op dat adres woont de schuldige is, je moet verdomd stevig in je schoenen staan om na een dergelijke confrontatie inclusief afkoopsom te gaan roepen dat je onschuldig bent en dat vervolgens vol te blijven houden tot de rechter aan toe.
In jongensboeken werkt het zo, in de echte wereld kiezen 99 van de 100 mensen eieren voor hun geld en gaan voor de schikking.

Komt nog bij, als je ziet hoe veel uploaders zich manifesteren (smeken om kudo's vroeger, tegenwoordig vragen om bedankjes of mededelingen dat iemand "het meeneemt" zodat ze weten waar ze het voor doen) dan heb ik ook niet het idee dat de meeste beseffen waar ze nu echt mee bezig zijn en vol de strijd aan zullen gaan als ze geconfronteerd worden met Brein. (Komt ook terug in de reacties nadat de spotter waar het nu over gaat aangeeft om te stoppen "had maar port 563 gebruikt dan was je veilig", "je hebt een betaald abonnement bij een nieuwsgroep provider dus bent altijd legaal bezig")

[Reactie gewijzigd door ninjazx9r98 op 5 augustus 2016 10:52]

15.000 euro noem ik geen eieren voor je geld kiezen. Dat is voor veel mensen 3 jaar sparen. Ik snap niet dat jij denkt dat juridisch advies inwinnen zo moeilijk is? Trouwens confrontatie? Welke confrontatie? Er is hooguit een brief gestuurd, elke andere vorm van contact kan aanzien worden als intimidatie. En daar lacht een rechter ietsje minder mee.

Lees hierboven ook de reacties van andere tweakers die ook een schikkingsvoorstel gehad hebben en er over onderhandeld hebben.

Trouwens vind ik niet dat dit op Tweakers mag staan. Ik kan net zo goed een verhaaltje verzinnen een laten publiceren op Tweakers dat volstrekt gelogen is:

"Ik heb gisteren geschikt met MPAA en ze hebben mij 100.000 euro uitbetaald omdat ik naar die slechte Metallica muziek heb moeten luisteren nadat ik het gedownload had (...)"

Einde persbericht.
En nu kan gans Tweakers hier eens over gaan discussieren. Brein liegt hoogst waarschijnlijk in dit bericht en Tweakers is zo dom om hen een platform te geven.

Er is een goede reden dat er zo weinig rechtzaken zijn (of geen?), omdat ze ze de meeste zouden verliezen en er niks aan zouden winnen. Want als ze zeker van hun stuk zouden zijn, zouden ze dan niet beter een rechtszaak afwachten en veel meer geld eisen? Juist ja: bedrog, bedrog, bedrog.

[Reactie gewijzigd door ? ? op 5 augustus 2016 13:12]

Of je verlies de rechtzaak en moet ivp 15.000 bijvoorbeeld 25.000 euro betalen + je advocaat + 25.000 euro aan advocatenkosten van Brein.
En Brein hoeft niet te bewijzen dat wie binnen je huishouden er verantwoordelijk is.
Dat zoek je lekker zelf maar uit.
Maar dat je poetsvrouw 18.000 stuk illegaal heeft geupload zou ik niet bij een rechter proberen want die lacht je vierkant uit
Nee hoor, als iemand zegt dat jij iets gedaan hebt en jij zegt vervolgens van niet. Dan is het aan hem om dat onomstotelijk te bewijzen. Good luck with that. Mijn poetsvrouw kan op mijn Wifi bv. En ja, het kan prima zijn dat zij haar darkweb activiteiten zo runt.
Criminelen doen meestal iets crimineel... zoals "inbreken" op iemands WiFi.

Net zoals iemand pakjes met drugs verstuurd en als afzender er iemand anders op zet. Jij hoeft dan enkel te zeggen "Ik deed het niet" en dan ligt de bewijslast alweer bij de andere partij.
Nee hoor, als iemand zegt dat jij iets gedaan hebt en jij zegt vervolgens van niet. Dan is het aan hem om dat onomstotelijk te bewijzen
Nee hoor, als brein bewijst dat het van jou IP adres kwam dan ben jij verantwoordelijk en draai je op voor de schadevergoeding. Natuurlijk mag je dan zelf altijd proberen om een civiele zaak tegen je poetsvrouw aan te spannen om dat geld terug te halen.
Het is geen strafrecht maar civiel recht.
Mijn IP? Ik deel de factuur met mijn vrouw. Dus wiens IP is het dan? ;)
Tenzij jij een advocaat bent zou ik aanraden om juridisch advies in te winnen.

Als iemand onrechtmatig gebruik maakt van jouw dingen, ben jij er niet verantwoordelijk voor -duh. In Belgie is het zelfs zo dat je tot voor kort een boete kon ontlopen door te stellen dat niet jij maar iemand anders in de wagen zat bij de overtreding. En vervolgens kon je inroepen dat je wegens privacybezwaren de naam van de echte bestuurder niet kon vertellen. Resultaat: geen boete. Hups, door de mazen van de wet. Gaaf he? Een advocaat weet dat soort zaken, tweakers niet.
Dit zijn gewoon ordinaire maffia praktijken
Bestanden waar copyright op rust zonder toestemming van de copyright houder verspreiden.. dat zijn geen maffia praktijken? ;-)
Nee dat zijn piraten pratijken
Piraten zijn gewoon ordinaire dieven uit op eigen gewin ten koste van iedereen. Door de eeuwen heen. Verschil maffia en piraten:

Maffia - op het land
Piraten - op zee

[Reactie gewijzigd door Wim-Bart op 4 augustus 2016 11:28]

Daar heb je geen gelijk in. Piraten verdelen de buit eerlijk, maffia werkt met rangen. Een straat soldaat krijgt wel degelijk minder betaald dan de Don.

Bij piraten was ook veel politiek aanwezig. Er was een vertegewoordiger binnen de crew die besluiten van de kapitein kon aanvechten.

Dat moet je binnen de Maffia niet proberen.

[Reactie gewijzigd door Jvds1987 op 4 augustus 2016 11:49]

Tussen de piraten en hun familie :D Maar het blijft roof.
het is en blijft roof al vind ik persoonlijk de gedachten achter piraten (van vroeger) vele malen beter dan de maffia.

off topic: weet niet of je de serie black sails kent maar zo niet een aanrader ;)
Leuke comedie inderdaad. Om het allemaal als een documentaire te zien?
Zelfde als dat draken bestaan.
Heb nooit gezegd dat het een docu is maar het geeft wel een beeld van hoe piraten te werk gingen.
Moa, dan kan je denk ik beter Pirates of the Caribbean kijken :P

Je kan beter naar de piraten van vandaag kijken die nog altijd aanwezig zijn op de zeeën. Dan krijg je een iets realistischer beeld van een piraat.

Maar als jij denkt dat Black Sails laat zien hoe het eraan toe ging, dan hebben de producers het goed gedaan toch :P
Ik vind het ook een zeer leuke serie daar niet van, maar ik weet wel dat het niet op een waarheid gebaseerd is.
ik denk niet echt dat er qua realisme verschil is tussen Pirates of the Caribbean en Black sails. Naar mijn idee komt black sails wel meer in de buurt als je kijkt naar de politiek die op de boten van toepassing is.

De piraten van nu is een heel ander verhaal, daar is 0 politiek bij van toepassing en gaat het puur om het overleven.
Lees de laatste tijd wel vaker van dit soort berichten, een paid vpn voorkomt dit toch gewoon?

- wil niet aanzetten tot downloaden of een discussie starten, maar vraag me serieus af waarom deze uploaders zich niet 'indekken'.

[Reactie gewijzigd door co2301 op 4 augustus 2016 08:06]

Beter doen je alles via WinXP, desnoods in een VM. Da's volgens mij al genoeg ingedekt. :+
Dat gaat je niet redden, net als bij e-mail staat het verzendende IP adres in de header van het usenetbericht.

Voorzichtig zijn en een vpn of anonymous remailer gebruiken is de oplossing.
Kan best in headers enzo staan, maar als er iemand je systeem is binnengedrongen en gaat lopen uploaden kan je daar niets aan doen. Privilege escalation. De vraag is in hoeverre iemand die zijn eigen systeembeveiliging niet op orde heeft daarvoor en voor de consequenties daarvan verantwoordelijk gesteld kan worden.
Dan mag je aantonen dat jij het niet hebt gedaan. Net als wanneer iemand vanuit mijn huis een bommelding doet of mijn wapen steelt en een overval pleegt.

In hoeverre je (mede)verantwoordelijk bent omdat je systeembeveiliging niet op orde is zal volledig afhangen van het incident. Zo zou ik er niet meer vanuit gaan dat ik 100% vergoed krijg wanneer ze op mijn WindowsNT machine inbreken en m'n spaargeld weten te stelen. Als kwaadwillende mijn PC (als onderdeel van een botnet) echter inzetten om een DDOS mee uit te voeren acht ik de kans klein dat de politie bij me op de stoep komt te staan.
"Dan mag je aantonen dat jij het niet hebt gedaan."

In het Nederlands recht moet er schuld worden aangetoond.
In het Nederlands recht moet er schuld worden aangetoond.
Volgens het strafrecht, maar dit is een civile zaak ;)
Of je computer gecompromitteerd is is makkelijk te controleren. Bij I.D. diefstal is dat idd wel erg lastig.

Bij een civiele zaak hoeft de eiser dus niets aan te tonen? Volgens mij moet je toch echt eerst ergens van beschuldigt worden. Kan de eiser dit niet aantonen dan?
Bij een civiele zaak wordt er naar de 'waarheid' gezocht. Echter gaat die waarheidsvinding zover tot dat wat beide partijen stellen/bestrijden. Wanneer jij beschuldigt wordt van iets en ze hebben ondersteunend bewijs, dien jij vervolgens te bestrijden dat jij het niet bent met jouw bewijs... vervolgens kan de tegenpartij weer... etc etc...

[Reactie gewijzigd door Ninjetsu NL op 4 augustus 2016 10:02]

Ja, maar in dit soort 'digitale' zaken kan het toch heel wat ingewikkelder worden. Wat nu als je systeem misbruikt is door derden, of als er gebruik is gemaakt van jouw identiteit, of men heeft jouw nummers gespoofed. In zulke gevallen zul je zelf moeten gaan aantonen dat de waarheid anders is dan het 'bewijs' (logbestanden en dergelijke) doet vermoeden.
Niet helemaal waar. Een aanval op jouw systeem is niet altijd te bewijzen en/of tegen te gaan. Als bedrijven als CIA en NASA gehacked kunnen worden, waarvan je bijna met 100% zekerheid mag zeggen dat deze goed beveiligd zijn, toont aan dat het bijna niet mogelijk is jouw systeem van de grote boze internet wereld af te schermen.

Dat gezegd hebbende mag je, als verdedigende partij, het argument aanvoeren dat jouw systeem hoogstwaarschijnlijk is gehacked zonder hiervoor direct bewijs ervan te overhandigen. Hiermee leg je direct de bewijslast terug bij Brein met als tegenargument dat hun maar moeten bewijzen dat jouw argument geen grond heeft. Tegelijkertijd vraag je om meer bewijslast welke bewijzen dat het daadwerkelijk jij was die deze bestanden op het internet heeft gezet ipv wat logbestanden die jouw ip hebben gelogd.

Wat deze methode grotendeels ondersteund is de digitale omgeving waarin het zich heeft afgespeeld. Het vereist in principe een andere wetgeving, want zou je deze methode hanteren in een zaak waarbij jouw auto snachts is gebruikt bij het dumpen van XTC afval terwijl jij beweerd in je bed te hebben gelegen dan zul je je argumentatie moeten onderbouwen met fotos van een kapot deur/stuur slot i.c.m. een aangifte bij de politie waarbij het geheel nog ondersteund moet worden met een alibi verklaring. Dat neemt niet weg dat Justitie alsnog moet bewijzen dat jij het was in de auto.

In de zaak van Brein hebben we het hier over zeer minimaal ondersteunende bewijslast en wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een hoop kabaal en dreigementen. Een verkapte louche incassobureau dus. Eentje die je persoon volledig naar beneden kan halen qua financien en psychische gesteldheid. En dat allemaal op basis van een IP waarvan al meerdere malen is aangetoond dat een IP geen persoonlijk en identificeerbare methode is van een persoon (spoofing). Met de wetenschap dat het binnendringen van systemen heden ten dage meer schering dan inslag is en dat digitale sporen daarvan steeds beter op te lossen zijn kan ik niet anders concluderen dat een rechtzaak voor Brein een stevige klus zal worden. Want hoe het ook zij, de bewijslast ligt bij Brein en als je het argument kan onderbouwen (dus niet zozeer bewijzen) dat jouw IP/PC misbruikt kan zijn dan hebben hun geen verdere grond meer om je te vervolgen.

Conclusie, Brein mag zelf voor de kosten opdraaien (incl. die van jou) en ze denken wel drie keer na of deze methode nog te houden is. Vandaar dat de brief met daarin hun vorderingen en bedreigingen voor hun van groot belang is. Dat is hun nederzetting van de claim. Hoe groter de impact van de dreigementen des te meer mensen over gaan tot betalen ipv de rechter te zoeken voor het recht.

Het kan namelijk heel goed dat deze persoon onschuldig is, maar door alle dreigementen zich zo geimponeerd voelt dat hij maar tot betalen overgaat. Want iemand die met zijn ISP IP duizenden muziek bestanden upload heeft al niet veel kaas gegeten van "computers", dus hij ziet al bij voorbaat geen mogelijkheid zichzelf te verdedigen. En dat weet Brein.

Daarom, altijd even langs een digitaal recherchebureau gaan voordat je betaald. Voor 15K wil ik ook wel even diepgaand onderzoek doen ;)
IP adres valt sinds enige tijd onder wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is inherent hieraan dus ook gekoppeld aan de eigenaar van de aansluiting.

Als up- en of downloader kan je hier onder uit komen door zelf aan te geven dat een IP adres in het relevante geval geen Persoonsgegeven is en voor meerdere mensen in gebruik is. In dat geval kan Brein netjes de de informatie verkrijgen zonder toetsing van rechter. Alleen is in dit geval de te factureren entiteit verantwoordelijk voor het up-/downloaden via dit IP adres. Dus eigenlijk een no-go omdat je dan wel heel makkelijk je gegevens aan Brein weg geeft.

Dus moet je het IP-adres als persoonsgegevens blijven zien. In dat geval is het opvragen van de gegevens over de verbinding niet zo makkelijk door Brein omdat de rechter er aan te pas moet komen. Echter is de persoon achter deze verbinding eveneens verantwoordelijk voor wat er via zijn/haar verbing gebeurd.

Kortom, hoe moeilijk je het Brein ook wilt maken, uiteindelijk verlies je het altijd met als gevolg dat de kosten vele malen groter zullen zijn.

Zoals jij het beschrijft gaan we een stap verder:
Brien kan heel netjes vragen aan de provider of er specifiek verkeer naar jouw IP is gegaan. Dan zal uit loggings blijken dat dit niet het geval is. Dan moet jij weer gaan bewijzen dat er daadwerkelijk is ingebroken op jouw verbinding.
Kan me niet voorstellen dat mensen die onschuldig zijn "zomaar" €15.000 betalen om van een rechtszaak af te zijn. De meeste mensen hebben dat bedrag ook niet op de spaarrekening staan, ik acht de kans zeer klein dat onschuldigen aan de hand van een brief van Brein gaan betalen om van het gezeik af te zijn. Bij €25 wellicht wel maar bij €15.000 zeker niet.
Als jij niets met downloaden of uploaden van doen hebt lijkt mij dat je in verweer gaat en niet zomaar klakkeloos gaat betalen. Ben je wel bewust bezig met uploaden dan weet je dat je fout zit en ben je dus ook niet onschuldig.
Jij kan het je misschien niet voorstellen, maar ik maak dat soort gevallen vaak genoeg mee. Mensen zijn bang voor een strafblad en de eventuele kosten die Brein je ook nog wilt laten betalen als je verliest.

Er zijn genoeg mensen die onder druk dingen zeggen of bekennen wat ze niet hebben gedaan. Het is het afwegen van de voor en nadelen. Genoeg "moordenaars" in de bak die blijken onschuldig te zijn. Waarom zou iemand een moord bekennen als ze het niet hebben gedaan? Omdat de pressie middelen dusdanig zwaar zijn dat men wel de andere kant kiest van het verhaal.

Nooit zomaar vanuit gaan dat het je nooit overkomt. Als jij een tripje Noord-Korea boekt en ze houden je vast vanwege spionage voor de US durf ik mijn geld er op in te zetten dat jij dat voor de nationale televisie het gewoon erkent. Want doe je dat niet, dan krijg je levenslang dwangarbeid en doe je het wel dan ben je over een jaar vrij. Aan jou de keuze.
De kans dat deze persoon onschuldig is is heel wat kleiner dan je het doet voorkomen. Er is niet zo heel veel zoekwerk voor nodig om het volgende te vinden:

Dit berichtje is bestemd voor alle Spotnetters.

Vanmorgen werd ik "vereerd" met een bezoek van de deurwaarder namens de Stichting Brein.

Om een lang verhaal heel kort te houden: Ik ben veroordeeld tot het betalen van een fikse som geld voor mijn werk als spotter/poster.

Misschien zijn er mensen die gewoon door gaan maar ik stop er in iedere geval mee.

Ik wens iedereen het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet, <knip>


PS.: Mensen reageer alstublieft niet met opmerkingen over deurwaarde/rechter/advocaat, want daar weet ik zelf voldoende van.
Nogmaals: Ik stop.
of je stopt met illegaal uploaden. :)
Wat denk je dat er gebeurd wanneer een dief met jouw auto een overval pleegt? Je wordt als verdachte aangemerkt o.b.v. een registratie van jouw kenteken. Daarna is het aan jou om je onschuld te bewijzen.

Het IP-adres en de exif data in dit geval zijn ook voldoende bewijs om iemand als verdachte aan te merken. Daarna is het aan de verdachte om de onschuld te bewijzen.
Hoho. Jij hoeft echt niet te bewijzen dat je onschuldig bent. Ja justitie kan je vasthouden voor verhoor. Maar het is nig altijd hun probleem om 100% vast te stellen dat jij het was. Heb jij genoeg "bewijs" om aan te tonen dat jij het niet geweest kan zijn (bijvoorbeeld op vakantie, overwerken of geregistreerd op beeld bij een ATM twee steden verderop) dan ben jij vrijwel direct weer zo vrij als een vogeltje.
Klopt, dan heb je dus een alibi. Heb je dat niet dan heb je een probleem.
Niet per se. een alibi is een duidelijke "nee ik kan het gewoon niet zijn". er kunnen echter genoeg omstandigheden zijn waarin er geen getuigen of bewijzen daarvan zijn. Als ik mijn auto 's nachts vergeten ben op slot te doen en iemand rijd daarmee iemand dood (hotwiren is niet zo moeilijk als ik de films moet geloven ;)), zet daarna de auto netjes terug en loopt zonder dat iemand iets gezien heeft weer weg, dan kan ik nooit bewijzen dat ik het niet was, maar ik kan wel onder eed afleggen dat ik gewoon op bed lag of whatever ik op dat moment aan het doen was.
Valt 'Heb je genoeg "bewijs" om aan te tonen dat jij het niet geweest kan zijn" niet onder 'onschuld bewijzen'?
Nee niet helemaal. Het ligt allemaal wat genuanceerder. Het onschuld bewijzen in deze zin is niet per se te bewijzen, maar meer dat ze je moeten geloven als je dit onder eed aangeeft. In die zin is het anders als in Amerika waar je echt moet aantonen dat jij iemand niet hebt vermoord. Op het moment dat je dat niet kan is een klein beetje bewijs al genoeg.
Je kan beter zeggen, wanneer er een geval is van ongeval met doorrijden. Wie is er dan schuldig.
"Dan mag je aantonen dat jij het niet hebt gedaan."

In het Nederlands recht moet er schuld worden aangetoond.
Zoals gezegt strafrecht werkt zo. En niet om lullig te zijn. Maar dat heeft brein toch gedaan met hun IP adressen. Ze hebben echt niet bedacht de naam Jack Hair is gebruikt als uploader. We google die naam en komen ergens een account naam Jack Hair tegen die zich zelf ..... noemt.
Als die dan wordt aangetoond, dan mag jij aantonen dat je het niet gedaan hebt?
Dus een bak cijfers uit logbestanden van waarschijnlijk een ISP zijn doorslaggevend en verschuiven de bewijslast van de (niet openbare) aanklager naar de (zelfbenoemde) verdachte? Ik ben geen jurist, maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Jij hoeft niet aan te tonen dat jij het niet was.

maar een aantal andere hebben gelijk, bovenstaande is alleen bij het strafrecht en niet bij civiel recht.

In het geval van bank fraude (wat wel onder het strafrecht valt) zal de bank er alles aan doen om de verantwoordelijkheid bij jou neer te leggen zodat ze geen schade hoeven te vergoeden. Ontbreken van de laatste update van je virusscanner zou conform de voorwaarde al voldoende kunnen zijn om de gehele verantwoordelijkheid bij jou neer te leggen.

In het geval van je DDOS( ook strafrecht) voorbeeld zal de politie wel degelijk bij je aan kloppen omdat je IP adres bij het verzamelen van de bewijzen naar voren zal komen. Nader onderzoek zal uitwijzen dat jij niet verwijtbaar bent maar dat wil niet zeggen dat ze niet op de stoep komen.

[Reactie gewijzigd door Jvds1987 op 4 augustus 2016 09:48]

Nee hoor.

Aan mijn modem hangt een sticker met daarop de WiFi code. (standaard bij Telenet). Iedereen die de modem kan zien, kan dus op je netwerk dingen doen.
Kan best in headers enzo staan, maar als er iemand je systeem is binnengedrongen en gaat lopen uploaden kan je daar niets aan doen. Privilege escalation. De vraag is in hoeverre iemand die zijn eigen systeembeveiliging niet op orde heeft daarvoor en voor de consequenties daarvan verantwoordelijk gesteld kan worden.
Er is genoeg jurispondentie over dit soort gevallen. Wanneer je aantoonbaar geen maatregelen hebt genomen ter beveiliging ben je verantwoordelijk.
Betekent dat een gratis virusscanner installeren? Of zou dit een hardwarematige firewall moeten zijn?

Zegt de jurisprudentie daar ook iets over? Bankieren met de app van de bank op je mobiel is ook een fijn voorbeeld, die voert zelf een aantal checks uit, betekent dat dat er aan de voorwaarden is voldaan?
Mooi he. Voorbeelden waarbij de rechter besloten heeft dat de gebruiker fout is:
 • Default password op router;
 • SSID zonder key (open).
In die gevallen was de eigenaar van de verbinding dus gewoon fout.

Overigens een niet gepatched systeem, geen virusscanner zijn ook issues waar bijvoorbeeld banken tegenwoordig naar kijken.
Deze spotter/uploader is simpelweg betrapt en schuldig. Als je schuldig bent en gevonden wordt moet je wel heel sterk in je schoenen staan om daar vervolgens een heel verhaal omheen te hangen dat er iemand je systeem binnengedrongen is en 18.000 albums plus het een en ander aan compilaties heeft geüpload.
Met dank aan de screenshots in de ex parte is het niet zo heel moeilijk om met redelijke zekerheid uit te vinden over wie het gaat en dan ook nog het volgende van die persoon te vinden:

Dit berichtje is bestemd voor alle Spotnetters.

Vanmorgen werd ik "vereerd" met een bezoek van de deurwaarder namens de Stichting Brein.

Om een lang verhaal heel kort te houden: Ik ben veroordeeld tot het betalen van een fikse som geld voor mijn werk als spotter/poster.

Misschien zijn er mensen die gewoon door gaan maar ik stop er in iedere geval mee.

Ik wens iedereen het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet, <knip>


PS.: Mensen reageer alstublieft niet met opmerkingen over deurwaarde/rechter/advocaat, want daar weet ik zelf voldoende van.
Nogmaals: Ik stop.
Dat gaat je niet redden, net als bij e-mail staat het verzendende IP adres in de header van het usenetbericht.

Voorzichtig zijn en een vpn of anonymous remailer gebruiken is de oplossing.
Ook dat is niet de oplossing.
Je moet inloggen bij de usenet provider en die heeft jouw gegevens, want je hebt je daar moeten registreren en je moet betalen, dus hebben ze je bankgegevens of creditcard nummer etc.
Dus als de usenet provider meewerkt, dan komen ze achter je identiteit.
Of gewoon niet doen is ook een oplossing ;)
Wat doet Windows XP dan wel of niet om jou te beschermen?

Ik vraag me overigens altijd af hoe sterk deze zaken zijn. Volgensmij is een IP-adres juridisch al niet te koppelen aan een persoon, en ten tweede vraag ik me af hoe je kunt bewijzen welke persoon binnen een huishouden verantwoordelijk is als er sprake is van een gedeelde computer, of, nog lastiger, een open WiFi-netwerk. Want je bent niet verplicht om je WiFi af te schermen.
IP adres is Juridisch gekoppeld aan een persoon en valt onder de wet Persoonsgegevens.
IP adres is Juridisch gekoppeld aan een persoon en valt onder de wet Persoonsgegevens.
Hoe kan dat nou?
Neem een gezin met 2 kinderen, daar maken 4 personen gebruik van 1 IP adres.
De persoon welke abonnement afsluit is verantwoordelijk voor wat de anderen doen via de aansluiting en is ook hoofdelijk aansprakelijk.

http://lexx-it.nl/lexxit-...s-een-persoonsgegevenwbp/
https://autoriteitpersoon...en-persoonsgegeven-%C2%A0
nieuws: 'Dynamische ip-adressen zijn persoonsgegevens'
https://www.banning.nl/pu...dres-een-persoonsgegeven/

[Reactie gewijzigd door Wim-Bart op 4 augustus 2016 23:24]

Waarom Windows XP? Wat doet dat OS dan dan wel of niet om jou te beschermen?
Win xp ?? dat is zo lek als een mandje en vragen om problemen. Zolang brein ook onrechtmatig verkregen bewijs mag aanleveren heb je kans dat ze dmv hacking bewijs gaan verzamelen en dan ben je met win XP toch echt een stukje vatbaarder...
Tenzij de VPN-aanbieder meewerkt en aan BREIN je gegevens verstrekt.
Dit zal geen enkele VPN-aanbieder doen! Volgens mij bestaat er een regel dat bedrijven geen persoonsgegevens mogen verstrekken aan derde partijen.

En waarom zou de VPN-aanbieder überhaupt meewerken? Als gebruikers hier achter komen dan zullen ze direct een andere VPN-aanbieder opzoeken.
Een VPN-aanbieder zal het niet zomaar verstrekken aan BREIN, maar als BREIN er een rechtszaak van maakt, kan de VPN-aanbieder gedwongen worden.
Als dat zo is...wat is dan uberhaupt nog het nut van een VPN!

Offtopic: Stel dat VPN aanbieders je data ook delen, welke methode heb je als consument om echt volledig anoniem te kunnen surfen en downloaden?
Dat is zeker zo. Kijk maar in de voorwaarden van de VPN-aanbieder. Daar staat dat ze je gegevens niet verstrekken tenzij er een gerechtelijk bevel ligt.
Een VPN is er niet om ongestoord illegale dingen te doen. Een VPN is er om ongestoord legale dingen te doen, bijv. om de voorkomen dat bedrijfskritische gegevens in verkeerde handen komen.
Echt anoniem ben je met projecten als TOR.
En zelfs met TOR ben je niet helemaal anoniem. Het is weliswaar een stuk lastiger, maar theoretisch kunnen de exit-nodes gewoon gesnifft worden.
Er zijn natuurlijk VPN aanbieders die vanuit andere landen opereren en gewoonweg geen gehoor geven aan zulke rechterlijke uitspraken omdat ze toch niet in Nederland zitten.
Maar je hebt meer kans om een VPN aanbieder te vinden die niet eens loggen, dus dan is er al niet te achterhalen wie met dat IP adres op dat tijdstip actief was.
Nederlandse VPN aanbieders gebruiken heeft inderdaad geen nut. Een Russische of zuid afrikaanse daarintegen wel. Juridisch maak je het namelijk een stuk ingewikkelder om een bedrijf te verplichten NAW gegevens af te geven.

oh en via Ideal betalen is ook niet slim, gebruik prepaid creditcards die je met cash hebt gekocht.

[Reactie gewijzigd door Jvds1987 op 4 augustus 2016 13:42]

Eh...... meeste (goede) VPN providers bewaren geen log, buiten je inlog en betaal gegevens uiteraard.

Dus wat wil brein dan bewerkstelligen? Alle persoonsgegevens opeisen bij de provider inclusief betalingsgegevens en iedereen vervolgen want tja EEN van die miljoenen heeft het gedaan..........
Zo hoort het natuurlijk maar ik zou toch de voorwaarden en policies van zo'n provider goed lezen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de werkelijkheid anders is dan waarmee ze adverteren.
Brein kan daar inderdaad niets mee. Dat geldt alleen wanneer er een rechtszaak komt.
Nee die regel bestaat alleen zolang je niet de wet overtreed.
Zodra er direct bewijs is dat gebruiker X van dat bedrijf een misdrijf pleegt en brein (wat ik me ook kan herinneren) netjes via de rechter speelt krijgen ze gewoon alle informatie.

Anders zou het voor pedofielen en zwarte markten voor drugs en wapens wel erg makkelijk worden, iedereen een schuilnaam want niemand mag ooit je gegevens opvragen
In deze wet zit naar mijn opinie wel een redeneringsfout. Je moet eerst bewijzen dat iemand de wet overtreedt zodat je informatie kunt krijgen om te bewijzen dat iemand de wet overtreedt?...
Het ligt dan ook iets genuanceerder.

Je hoeft voor toegang tot die informatie niet te bewijzen dat iemand de wet heeft overtreden. Er moet wel voldoende vermoeden bestaan.

Beetje hetzelfde idee als dat een agent niet zonder huiszoekingsbevel jouw woonkamer mag doorzoeken. Zo'n huiszoekingsbevel krijg je ook alleen als er een stevig vermoeden van een strafbaar feit bestaat. En dat geeft de agent de gelegenheid om bewijsmateriaal te verzamelen.
Ja, maar het is het bedrijf aan welke de naw gegevens gevraagd worden die dat bewijs moet controleren, dat hoeft een rechter niet te doen. Een bedrijf is niet verplicht om de gegevens te verstrekken tenzij de bewijslast aangeeft dat het evident is dat van een illegale handeling sprake is. Op dat moment is, ook zonder rechter, een bedrijf in principe verplicht deze gegevens te overhandigen. Doen ze dat niet, dan bepaalt een rechter dat de gegevens moeten worden overhandigt en kan het bedrijf ook de proceskosten betalen, en dat is best duur.
Als jij kan bewijzen dat er wetten overtreden zijn door gebruiker met IP adres X, wil je wel de NAW van gebruiker X. Dat X fout zat is al bekend, maar nog niet wie X is.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 4 augustus 2016 09:23]

Of je neemt een root account bij RootVPN. Deze geeft je access tot de VPN server en we weten wat voor leuke dingen we daarmee kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door Yzord op 5 augustus 2016 14:15]

Lees de voorwaarden maar eens. Geen logging staat er op de home pagina.... Geloof het echter niet. En uiteindelljk werklen ze gewoon mee met de wetgever.
Daarom blijft het allemaal ook zo vaag als het gaat over hoe Brein aan bewijs en persoonsgegevens is gekomen.
Zelfs aanbieders die claimen niets te loggen geven soms gegevens weg...
Enkele rechtzaken tonen dat aan.
Het staat zelfs in de algemene voorwaarden van VPN aanbieders.
Hoe kan PIA op enigerlei wijze meewerken aan het vervolgen v/e DCMA overtreder zonder logs?


An identification in sufficient detail of the copyrighted work you believe to have been infringed;
An identification of the content that is alleged to be infringing (all items should be mentioned separately);
Sufficient information to help Privateinernetaccess.com to locate the allegedly infringing content;
Sufficient contact information to notify the reporting party of PrivateInternetAccess.com’s response (please include a physical address, telephone number, and email address);
The following statement: "I have a good faith belief that use of the copyrighted materials in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.";
An identification of the user who may be responsible for the infringing activity;
The following statement: "I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.";
A physical or electronic signature of the owner or their authorized agent; and
Send the correspondence to the following address:

Privateinternetaccess.com
Attn: DMCA Agent
1333 W. 120th Ave. Suite 219
Westminster, CO 80234
Fax: 888-317-8582
Email: abuse@privateinternetaccess.com
Denk jij dat ?

Kleine tip: Lees even de ToS bij elke VPN provider: je mag geen content uploaden waar copyright op berust.

Daarnaast hanteren ze veelal een DMCA policy, en dan ondanks dat ze mogelijk geen logs bijhouden zullen ze wel hun best doen gezien ze anders zelf in de problemen kunnen komen.

Een VPN provider levert een service waarmee je dingen kunt doen die een wet mogelijk zou kunnen overtreden. Zij staan niet boven de wet en dat weten ze maar al te goed, vandaar al die verschillende policies die ze moeten hanteren.
Anoniem: 732079
@co23014 augustus 2016 09:19
Een paid VPN werkt niet... jij laat altijd sporen na en via een gerechterlijk bevel moet de VPN provider alsnog al je gegevens afstaan.
De meeste VPN aanbieders adverteren met het feit dat ze niks loggen, dan laat je toch geen enkel spoor achter?
Anoniem: 732079
@co23014 augustus 2016 11:10
Je zal toch iets moeten loggen om je services in de gaten te kunnen houden zodat als Piet klaagt dat service x niet goed werkt.. hij niet onterecht een vergoeding/verlenging uitgekeerd kan krijgen.
Dan kijk je toch ad-hoc mee wat er gebeurd of een klacht is?

Geen log nodig hoor.

Kijk er wordt altijd gelogd, dat weet iedereen. Maar er is een verschil tussen functionele log of user log. Dat laatste zal denk ik niet bewaard worden, of misschien maximaal een dag (24h) voor support doeleinden.

Nou ik durf mijn hand in het vuur te steken dat als stichting brein (na mijn weigering mee te werken) echt niet binnen 24 uur een bevel heeft om log gegevens af te nemen whatsoever. Tegen de tijd dat stichting brein iets van een gerechtelijk bevel heeft ik mijn provider al opgezegd en mijn VPN heb opgezegd en ben ik onder een nieuw IP weer verder aan het gaan met mijn digitale leven.

Ik denk dat het pakken/vinden van deze personen puur door onvoorzichtigheid is en daardoor inderdaad "per toeval" op het bordje van Brein terecht komt.
Vergeet niet dat providers meer MOETEN loggen dan jij denkt.
Klopt, maar een internet provider is wel heel iets anders dan een VPN provider lijkt me. Die laatste heeft mijn NAW gegevens overigens niet, en als ze er om vragen woon ik in New York haha, wel vaker gedaan.

Maar goed, uiteindelijk moet je ook maar (kiezen te) geloven wat de bedrijven je voorschotelen.

Wel of geen logs, anoniem op internet is een mythe zolang niet b.v. je WAN-IP dagelijks gerouleerd wordt en logs dagelijks gewist worden, alles via SSL en VPN loopt over je thuis, mobiel en openbare netwerken.

Zelfs dan is het niet onmogelijk je gegevens te achterhalen zijn denk ik, maar wel heeeeeel moeilijk.
Dan pleeg jij officieel fraude in geschrifte en kan de VPN service wel geld van de gebruikte maand van je rek. halen en daarna jouw account bevriezen tot jij de juiste gegevens hebt verstrekt.
Zij moeten zich immers aan de alle wetten van alle landen houden.
Ligt er aan wat je verstaat onder loggen. Ik ben er zelf ingedoken om eens te zien in hoeverre je echt veilig bent. Maar heb zo mijn twijfels, zeker nu er langzaam informatie naar boven komt dat ook VPN providers gewoon informatie geven wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet. En bij iedere provider staat wel iets over "illegale" content.
Ja klopt, maar als je de "illegale' content met SSL down/upload is het niet zomaar duidelijk wat je up/download voor de VPN provider.

Dus tja, dan moeten zij de SSL codering kraken/hacken (en die moeite nemen ze niet, want ze willen toch wel je geld) en volgens mij is het ook niet helemaal legaal om een beveiliging te kraken.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 4 augustus 2016 11:58]

Voor het de tunnel in gaat is het niet versleuteld ;)
En waar gaat het de tunnel in dan?

Naar mijn weten begint de encryptie voor het je modem het internet op gaat en descriptie nadat het op het systeem van de ontvanger is binnen gekomen, of heb ik het nou mis?

http://www.slideshare.net/kellyfj/ssl-in-a-nutshell
Source <-internet-> VPN Provider <-Tunnel-> Thuis.

Wanneer je SSL gaat vanaf endpoint. Dus als de Source als SS is dan komt er niemand achter wat de inhoud is van de bron. Maar er is altijd een punt waar de content vandaan moet komen en zelf al is er een tunnel van begin tot einde informatie is altijd herleidbaar. Het is alleen heel erg veel werk.
Tenzij je in de metadata per ongeluk je eigen naam he t staan van een willekeurig bestand. Misschien een wordbestand met auteurgegevens, etc. Het zit m in een klein foutje misschien wel.
Er is tot nu toe geen VPN provider die usenet goed ondersteund. Ik ben er geen tegen gekomen.
Lees de voorwaarden van VPN Providers maar eens. En zelfs binnen een VPN zijn er altijd digitale spoortjes....
Een VPN voorkomt maar weinig. Het zal niet de 1e keer zijn dat een VPN provider die zegt geen logs te hebben toch logs met 'het IP achter user X' heeft verstrekt aan opsporingsinstanties.

Je legt in feite al je eieren in het bakje van de VPN provider, en je weet pas of die te vertrouwen zijn op het moment dat het mis gaat.
Ik heb het gevoel dat de uploader ergens een foutje heeft gemaakt met dezelfde nickname op andere websites gebruiken waar zijn werkelijke gegevens ook te vinden zijn.
15K pardon? Dat is niet normaal meer en past in verhouding tot onze boetes echt niet in ons rechtssysteem. |:(
15.000 euro voor het uploaden van 18.000 albums. Klinkt als een koopje om eerlijk te zijn.
15.000 euro voor het uploaden van 18.000 albums. Klinkt als een koopje om eerlijk te zijn.
Hij heeft die albums niet gekocht en zou ze wellicht ook nooit kopen. De downloaders van die albums wellicht/waarschijnlijk ook niet.

Dus hoezo koopje? Ik vind 15.000 EUR voor uploaden van 18.000 albums waar je nooit naar zult luisteren best veel geld. Zeker als je je bedenkt dat het uploaden van die albums een soort vrijwilligers werk is. Het lijkt me sterk dat deze beste man hier geld mee verdient heeft...

Even voor het idee: als je naar 18000 albums wilt luisteren en elk album heeft een uur aan muziek dan moet je 4 jaar lang 12 uur per dag elke dag die muziek afspelen om ze allemaal 1x te horen.

Je kunt het dus niet echt vergelijken met "een album kopen voor een prikje", omdat je een album zo graag wilt horen.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 4 augustus 2016 09:59]

Nee klopt, hij heeft de albums onrechtmatig gratis gepubliceerd, en kan de schade nu voor minder dan 1 euro per album afkopen. Heb minder redelijke schikkingsvoorstellen gezien..
Nee klopt, hij heeft de albums onrechtmatig gratis gepubliceerd, en kan de schade nu voor minder dan 1 euro per album afkopen. Heb minder redelijke schikkingsvoorstellen gezien..
Welke schade? Er is niet aangetoond dat er daadwerkelijk schade is (en dat hoeft ook niet bij een schikking)?

Als iemand een album download dat diegene anders nooit zou kopen (of zelfs kennen) dan ondervindt natuurlijk niemand daar schade aan.
Praat alsjeblieft niet alsof je er verstand van hebt met je misschiens en waarschijnlijks. Artiesten lopen flink geld mis door piracy en moeten het nu hebben van de lage marges van Spotify. Terecht dat iemand die 18.000(!) tracks publiceert daar flink voor gestraft wordt. Ik vind het nog aan de lage kant.
Artiesten lopen flink geld mis door piracy
Dit is nogal een stelling. Eentje waar verder 0,0 bewijs voor is en waar jij ook helemaal geen onderbouwing voor geeft. Verder zijn er zat mensen (inclusief de artiesten zelf) die precies het tegenovergestelde beweren, bijvoorbeeld deze.

Ook is het nogal een rare aanname dat een artiest geld "moet" verdienen. Moet van wie? Waarom moeten de inkomsten van artiesten (en de nog veel hogere inkomsten van de entertainment industrie om artiesten heen) zo erg beschermd worden? Wat is het maatschappelijke nut daarvan?

Ik zou er persoonlijk geen seconde van wakker liggen als auteursrechten op muziek in het geheel NIET meer zouden bestaan. Wat zou er dan gebeuren met de wereld? De wereld zal nog steeds goede muziek hebben en goede artiesten zullen nog steeds voldoende geld verdienen. Alleen dan zonder al het piracy gezeur waar vooral Tim Kuik e.d. grof geld mee verdienen en artiesten helemaal niet. Oh en geen entertainment lobby meer die internationaal investeert in het kapotmaken privacy wetten (en dus democratie).
Terecht dat iemand die 18.000(!) tracks publiceert daar flink voor gestraft wordt. Ik vind het nog aan de lage kant.
Dat vindt jij. Ik vind het tegenovergestelde. Dat heeft verder helemaal niets met "praten alsof je er verstand van hebt". Het is gewoon een mening.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 4 augustus 2016 11:34]

Een mening is prima. Om echter te stellen dat piraterij niet voor gemiste inkomsten zorgt, is naïef. Ik ben het met je eens dat, wanneer een torrent 5,000 keer gedownload wordt, dit niet gelijk staat aan 5,000 gemiste sales.

Daarom vind ik dit schikkingsvoorstel ook vrij redelijk:

Hij betaald € 0,83 per album. Een album kost (afhankelijk van hoe populair/nieuw een album is) al snel € 10,00 tot € 15,00 als het al niet meer is. Dus ik denk dat je vrij objectief kunt vaststellen dat deze schikking redelijk is.

Kijk maar eens naar de VS, waar 80.000 dollar per nummer werd gerekend.
Daarom vind ik dit schikkingsvoorstel ook vrij redelijk:

Hij betaald € 0,83 per album. Een album kost (afhankelijk van hoe populair/nieuw een album is) al snel € 10,00 tot € 15,00 als het al niet meer is. Dus ik denk dat je vrij objectief kunt vaststellen dat deze schikking redelijk is.
Maar hoe is dit dan objectief? Die 0,83EUR per album is een schade die volledig uit de duim gezogen is en totaal niet op echte cijfers gebaseerd is.

De echte schade is maar op 1 manier te berekenen. Hiervoor moet je 1 factor weten die je nooit kunt weten: hoeveel sales is de industrie met het aanbieden van die files op Usenet misgelopen.

Alles wat Brein (of wie dan ook) daarna "inschat" is dus pure onzin die nergens op gebaseerd is. Het is namelijk onmogelijk om te weten hoeveel sales er zijn misgelopen. Mijn punt was dus dat het zelfs onmogelijk is om ook maar vast te stellen dat er uberhaupt IETS aan sales misgelopen zou worden wanneer mensen "illegaal" uploaden. Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat er juist sales BIJKOMEN dankzij illegaal aanbod.

Zomaar een voorbeeld: ik downloade als kind vroeger (illegaal) muziek van Jason Becker. De enige reden dat ik daarna de legale albums van hem kocht, is omdat ik er toen illegaal mee in aanraking was gekomen. Had ik het album niet kunnen downloaden dan had ik er later ook nooit (veel) albums van gekocht. In dat specifieke geval kun je dus gerust stellen dat uitsluitend dankzij die illegale downloads er meer sales ontstaan zijn. In dat specifieke geval had volgens bovenstaande logica Brein dus geen boete moeten opleggen aan de uploader, maar juist een vergoeding.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 4 augustus 2016 13:36]

Los van sales is het ook gewoon copyrighted materiaal wat je verspreid. Dit kan muziek zijn, maar ook ander materiaal. Je hebt er simpelweg geen toestemming voor dus een boete is op zijn plaats.
schadevergoeding != schikkingsvoorstel
Je brengt het nu alsof de lage marges van Spotify een probleem is. Maar dat is maar de vraag natuurlijk. Blijkbaar heeft "de markt" niet meer over voor het luisteren naar muziek.

Ik heb bv. geen Spotify omdat ik het het simpelweg te duur vind. Een tientje (of wat het ook is) per maand om wat muziek te luisteren gaat mij te ver. Netflix daar in tegen heb ik wel.

Kortom, ik denk niet het "te lage marges" zijn, het zijn blijkbaar in de vrije markt realistische marges.

De muzikanten kunnen er namelijk voor kiezen om niet via Spotify hun diensten aan te bieden, maar ze kiezen voor een partij die een hogere vergoeding geeft. Die zijn er blijkbaar onvoldoende, omdat er onvoldoende mensen zijn die meer willen betalen, waardoor die muzikanten dus toch maar naar Spotify gaan.

Dus helaas pindakaas, de markt vindt muziek niet meer waard. Dan is er niets ''laag" aan de marges.
Dus hoezo koopje? Ik vind 15.000 EUR voor uploaden van 18.000 albums waar je nooit naar zult luisteren best veel geld. Zeker als je je bedenkt dat het uploaden van die albums een soort vrijwilligers werk is. Het lijkt me sterk dat deze beste man hier geld mee verdient heeft...
Dan ben je dom bezig, dus zo een "boete" oplopen voor iets wat toch nooit geluisterd zal worden. Het is ook een zeer domme uitspraak, want waarom zou iets wat nooit geluisterd wordt of gekocht wordt dan aangeboden worden. Wat jij zegt is dat de uploaders eigenlijk domme mensen zijn die winkels met onverkoopbare artikelen beginnen.

Echter, uploaders zijn niet zo dom, want ze doen alleen waar vraag naar is, wat dus impliceeert dat er dus inderdaad gewoon schade is geleden.
Je hebt gelijk, staat totaal niet in verhouding. Ik bedoel, dat is nog geen euro per overtreding. Zo goedkoop komt niemand er vanaf in dit land ;)
En dan komt er nog administratiekosten bij 8)7.

Waarom dat niet gewoon in het boete bedrag zit is mij ook een raadsel.
€ 7,95 per overtreding? ;)
In dit geval zou het dan op €15.006,95 uitkomen. Het wordt niet per overtreding gedaan, maar per "bon".

Neemt overigens niet weg dat dit een civiele procedure is. Komen gen boetes aan te pas tenzij het OM denkt dat dit nodig is.
Het is geen boete maar een schikking. Het bedrag heeft dus betrekking op de schade en niet op een strafmaatregel.
Nee, het bedrag heeft nergens betrekking op. Het is een bedrag om verdere juridisch getouwtrek af te kopen.

Een schikking heeft of hoeft in geen verhouding te staan tot de schade.
Het staat niet in verhouding met de schade, maar het is een bedrag om de ontstane schade af te kopen (en dus geen rechtszaak te beginnen) en geen strafmaatregel. Dat bedoelde ik.
Ow? Lemonade van Beyonce is €17,99 in iTunes.. dat keer 18.000 maakt €323.820,- als wij nu de berekening maken;

€323.820,- min €15.000,- maakt €308.820,-

Dus een goede deal zou ik zeggen.
Zijn albums tegenwoordig zo duur? € 17,99 wat een geld.
Anoniem: 732079
@Wim-Bart4 augustus 2016 11:45
Kijk maar in iTunes.. lemonade €17,99.
Nu snap ik wel een beetje waarom mensen muziek downloaden.
Muziek downloaden gebeurt al stukken minder sinds er spotify is.
Bij 18000 albums ook niet?
Ik vind het een vrij milde boete om eerlijk te zijn. Nog geen euro per album
De uploader heeft er zelf voor gekozen. Hij had ook kunnen wachten.
Even kort door de bocht gezien, is die niet gewoon een vorm van chantage?
''Als je ons niet snel €15.000,- betaald stappen we naar de rechter''
Het blijft een raar clubje dat brein.
Dat ligt toch niet aan Brein. Je kunt met elke partij die je aan wil klagen schikken. Hiermee voorkom je een rechtszaak. Je moet meer Suits kijken :)
Toch is het een vorm van afpersing.
Betaal 15k of we persen je helemaal uit in de rechtbank. We zorgen gewoon dat de rechtzaak je zo enorm veel geld kost dat je moet afhaken. In dat geval betaal je (bv) e150k + juridische kosten.
Als je zeker bent van je gelijk kun je het natuurlijk altijd zelf nog tot een rechtzaak laten komen. Als de rechter het dan met je eens is heb je verder ook geen juridische kosten (betaald verliezende partij). Als je twijfelt aan je eigen gelijk; tja.. Dan is het misschien goed dat je schikt.
Ben jij zelf de uploader? want zover ik weet heeft brein een schikking getroven met de uploader. misschien wou brein wel 50k hebben. Alleen heeft hij kunnen aantonen dat hij niet zoveel kan betalen en dus een redelijk schikking heeft getroven. Brain weet ook dat je zelf via de rechtbank niet meer uit iemand trekken als hij weinig verdient. Daar gaat de rechtbank weinig aan veranderen. Of denk je dat de rechtbank ineens wel 50k uit iemand kan plukken die maar 1000 euro netto p/m verdient?
Voor zover ik weet wordt in Nederland geen rekening gehouden met iemands inkomen bij het uitdelen van een boete/schikking.
Bij een boete niet nee. Maar kan begrijpen bij een schikking wel. Het heeft immers weinig nut om teveel te vragen. En Brein wil geld zien en zorgen dat je het niet weer doet. Dus zullen ze een schikking met je moeten stellen. En jij gaat geen schikking treven als je het niet kan betalen.
Schikkingen treffen om een gang naar de rechter te voorkomen is heel gebruikelijk en voor beide partijen vaak gunstiger.
Even kort door de bocht gezien, is die niet gewoon een vorm van chantage?
Dat werkt natuurlijk alleen zo met "slachtoffers" die wel een overtreding begaan hebben.
Dat is volstrekt legaal... als ik ruzie krijg met mijn buurman.. kan ik hem ook een schikkingsvoorstel doen.
Niet ieder pressiemiddel is meteen een chantagemiddel,
Of beschuldig je nu ieder bedrijf dat aanmaningen en dwangbevelen stuurt (over intimiderend gesproken) van chantage?
Ik vind het een enorm bedrag. Wie heeft er zomaar even 15000 euro liggen? En dan ook nog voor het betalen van een 'boete'
Je verdient toch niets aan dat uploaden?
Ik vind het een enorm bedrag. Wie heeft er zomaar even 15000 euro liggen
Ik neem dat de gemiddelde Nederlander €12k aan spaargeld heeft. Er zijn er dus heel veel voor wie €15k niet zoveel is. En zoals als geldt: "if you can't pay the fine, don't do the crime".
Dat is een compleet misplaatste aanname.
Je hebt gelijk. Het was in 2011 al €17k, tendens stijgend.
Je hebt gelijk. Het was in 2011 al €17k, tendens stijgend.
Er is een hoop gebeurd tussen 2011 en nu.
Volgens mij heeft een kleine 30 procent in Nederland niet eens een spaarrekening of spaart niet eens. Dat gemiddelde schiet omhoog door de toppers van Nederland :)
Ik neem dat de gemiddelde Nederlander €12k aan spaargeld heeft. Er zijn er dus heel veel voor wie €15k niet zoveel is. En zoals als geldt: "if you can't pay the fine, don't do the crime".

Ook al heb je €12.000 op je spaarbankboekje, als je €15.000 moet aftikken voor iets waar je niets van terug ziet doet dat toch pijn. Voor de meeste mensen is het toch wel een paar jaar sparen voor je dat bedrag hebt.
Of je er iets aan verdient, speelt totaal geen rol. Je hebt schade toegebracht door materiaal te uploaden. Daar gaat het om. Daarnaast is het geen boete maar een schikking om een rechtszaak om een veel hogere schadevergoeding te voorkomen.
Ik denk het wel, stel dat hij er in dit geval 100.000 euro aan verdient had, dan lacht hij om deze boete. Dus ik denk dat het in dit soort zaken wel meespeelt?
Die schade ligt natuurlijk geheel aan het materiaal.
No offence, maar dat is niet het probleem van Brein. Daar moet je dan aan denken voordat je ermee begint. Bovendien heb je dan hier in Nederland nog mazzel, hier kennen we het begrip "punitive damage" nog niet. In de VS liggen dergelijke boetes ordes van grootte hoger en kun je dus de rest van je leven krom liggen.

De Amerikanen omschrijven dit als "if you can't do the time, don't do the crime", of, in goed Nederlands, "wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten".
Dus volgens diezelfde ideologie mag ik elke wet overtreden zolang ik er zelf maar niet aan verdien?
Anoniem: 732079
@HBO884 augustus 2016 09:33
Dat is zijn eigen schuld.. als ik besluit om ineens erop los te gaan en vrouwen te verkrachten.. dan moet ik ook schadevergoeding x betalen.. dat is dan mijn eigen probleem..
Goede vergelijking ook :')
Anoniem: 732079
@Keltie4 augustus 2016 12:31
Het is allebei een wettelijke overtreding.. dus ja.. een goede vergelijking ja!
Je kan er veel van vinden, maar ik vind het netjes dat ze vooralsnog alleen achter uploaders aan gaan en 'eerlijke'(?) schikkingsvoorstellen doen. Tenminste: €15.000 is nog een keer te betalen.

Ik heb alleen nooit echt begrepen wat het voordeel voor een uploader is? Online status en misschien donaties?
Dat, of een bepaalde ideologie ("Alle informatie moet vrij beschikbaar zijn").
In hoeverre valt muziek onder de noemer "informatie" dan?

Het mag die naam niet echt hebben, vind ik. Het is puur entertainment. En entertainment is over het algemeen weinig informatief. (Afgezien van goede documentaires.)
Als je met de motivatie "Alle informatie moet vrij beschikbaar zijn" upload dan doe je dat natuurlijk niet anoniem, want dan houd je zelf informatie achter..
Voordeel is wellicht dat de uploader dit inderdaad leuk vindt om mededownloaders een plezier te doen. Ten koste van de artiesten e.d. dan. :P
Sommigen hebben er wel een verdienmodel aan hangen, maar veel van dit soort jongens zetten alles gratis op Spotweb. Waarom je het zou doen heb ik ook nooit begrepen
die €15.000 is gewoon een vast bedrag dat ze hanteren omdat het nog enigsinds te betalen is maar wel genoeg afschrikt. De daadwerkelijke schade is vele malen lager
Bijzonder (op basis van in de bron gelinkte beschikking);
- II.1: Stichting BREIN en haar statuten wordt uitgestukt. Maar nergens wordt er aangegeven dat BREIN ook daadwerkelijk de artiesten van de genoemde voorbeelden vertegenwoordigd.
- II.19: "nu zij als gevolg hiervan inkomsten mislopen" - is misschien aannemelijk maar niet bewezen. Niet elke download is een misgelopen koop.
- III.21: Spreekt over [aanboren van] nieuw publiek. Dat is in andere zaken (Playboy vs. Geenstijl) anders uitgelegd.
- IV.1: Verweer; Ja hallo, dit is een ex-parte. Leuk dat je doet alsof je de gerekwesteerde hebt geprobeerd te vragen. Maar dit is fluff in een ex parte.

Maar vooral 'leuk' is het gebruik van een ex parte. Brein heeft in het verleden aangegeven dat dat alleen maar voordelig is voor de inbreukmakende partij. Want deze heeft dan niet met rechtskosten te maken. Maar nu gebruiken ze deze beschikking als basis om tot een schikking te komen. Ok. Dit is waarschijnlijk alsnog een koopje voor de uploader. Maar toch vind ik dit wrang.

ps. 'ex parte': een eenzijdige zaak, waarbij de gerekwesteerde (de 'verdachte') niet gehoord wordt. Dit vaak omdat deze niet (snel) gevonden of gehoord kan worden. Vaak in situaties met spoedeisend belang. Dat laatste zie je dan ook altijd in de beschikking terugkomen.
- II.19: "nu zij als gevolg hiervan inkomsten mislopen" - is misschien aannemelijk maar niet bewezen. Niet elke download is een misgelopen koop.

Maakt niet uit. Feit is dat je jezelf iets toe eigent wat niet van jou is. De kans dat ik ooit een Ferrari koop is nul maar als ik er een jat bij de dealer heeft ie toch een schadepost van €200.000.
Dat slaat als een tang op een varken. Omdat downloaden uit illegale bron niet stelen is.
Ja goed gevonden. En met het stelen van auto's overtreedt je geen auteursrechten. Ik hoop dat het voor jou alvast duidelijk is dat het hier om een zaak gaat van schending van auteursrechten. En als het niet aannemelijk zou zijn dat de rechthebbenden verder schade zouden lijden wanneer de uploader ermee zou verder gaan, dan kan de rechter zonder probleem tot dat besluit komen, of is er nog steeds de mogelijkheid om een rechtzaak ten gronde aan te gaan.
Volgens mij is dat de tactiek van Brein. Alles gaat altijd via ex parte zaken. Die win je altijd. Wat ze doen is misbruik maken van het systeem, ze hebben het geld dus ze kunnen het doen. Wordt ook altijd groot in het nieuws gebracht.
- II.1: Stichting BREIN en haar statuten wordt uitgestukt. Maar nergens wordt er aangegeven dat BREIN ook daadwerkelijk de artiesten van de genoemde voorbeelden vertegenwoordigd.
Je kan er van uitgaan dat dat wel zo is anders loopt de zaak snel stuk. Met 18.000 nummers zal er vast wel een bij zijn die ze vertegenwoordigen...
- II.19: "nu zij als gevolg hiervan inkomsten mislopen" - is misschien aannemelijk maar niet bewezen. Niet elke download is een misgelopen koop.
Het is zo aannemelijk dat je er in een rechtszaak wel vanuit kan gaan dat de rechter er in mee gaat. Hoeveel inkomsten ze mislopen is natuurlijk wel open voor discussie.
- III.21: Spreekt over [aanboren van] nieuw publiek. Dat is in andere zaken (Playboy vs. Geenstijl) anders uitgelegd.
Bij Playboy had de rechthebbende het zelf op internet gezet waardoor het het zelf openbaar had gemaakt aan het hele internet. In dit geval heeft de uploader het beschikbaar gemaakt voor het hele internet en is het m.i. dus wel een nieuw publiek.
Anoniem: 732079
@ArmEagle4 augustus 2016 09:27
- III.21: Spreekt over [aanboren van] nieuw publiek. Dat is in andere zaken (Playboy vs. Geenstijl) anders uitgelegd.
Britt Dekker was een debiele doos die het zelfstandig bekend maakte waar je haar naakt foto's kon zien.
Dan is het enkel nieuwsfeiten vermelden en dan zit je op andere wetten te rusten.
Mijn mening zal wel weer niet gewaardeerd worden maar hoop dat brein snel een keer flink offline word gehaald en flinke karma krijgt waardoor ze niet meer verder kunnen, hun doel is misschien wel het juiste maar ben het er alsnog niet mee eens! Vooral die belahelijke hoge straffen niet , straf voor downloaden/uploaden staat hoger dan voor moord.. laten ze zich op moordenaars en andere dingen gaan focussen en daar de hogere straffen op uitdelen :o
Lees even reviews: Brein: een noodzakelijk kwaad? door voordat je nog meer onzin uitkraamt op het internet. ;)

[Reactie gewijzigd door Standeman op 4 augustus 2016 08:51]

Gelezen en is puur een advertorial voor Brein en co. Iets met een WC eend.
Anoniem: 732079
@907104 augustus 2016 09:34
Als jij je werk niet beschermd.. dan verlies jij vanzelf alle copyright...
Bullshit. Dat geld alleen voor merknamen en patenten.
Dat geld voor alles wat jij maakt/uitbrengt etc.
Als ik bijvoorbeeld iets vind waardoor banden niet meer zouden slijten.. dan MOET ik dat actief beschermen.. doe ik dat niet en Jan maakt precies hetzelfde.. dan gaat alles over naar Jan.
"patenten"
Jouw voorbeeld is een duidelijke zaak voor een patent.
Copyright hoef je niet actief te beschermen om geldig te zijn.
Alles moet je actief beschermen, maar dan ook alles.
Ik ben het totaal niet met je eens.
dit bedrag is best redelijk te noemen vind ik persoonlijk.
Het is tenslotte geen downloader maar een aanbieder, Deze persoon heeft moedwillig 15.00 bestanden aangeboden.

Dat het tot een schikking is gekomen luid er alleen maar op dat deze persoon er goed mee weg is gekomen, anders had zijn advocaat hier waarschijnlijk nooit mee ingestemd.
Vooral die belahelijke hoge straffen niet , straf voor downloaden/uploaden staat hoger dan voor moord..
De maximumstraf voor moord is in Nederland levenslang (en wellicht ten overvloede: ja, dat is daadwerkelijk levenslang).
Prima dat je je mening geeft, maar blijk geven van enige kennis zou je wat mij betreft enige geloofwaardigheid geven. Dit is echt typisch geroeptoeter vanuit de onderbuik.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee