Brein schikt met twee Nederlandse Popcorn Time-ontwikkelaars - update

Stichting Brein heeft twee Nederlandse popcorntime.io-ontwikkelaars aan banden gelegd. De twee plaatsten ontwikkelingen op Github en deelden nieuws over hun vooruitgang op Reddit. Als ze het werk weer oppakken, staat daar een boete van 2000 euro per dag tegenover.

Brein logo (60 pix)Stichting Brein is niet bevoegd om boetes op te leggen, maar er staat wel een civielrechtelijke boete tegenover het overtreden van de voorwaarden van de schikking. Brein kondigt de schikking die het bereikt heeft met de twee Nederlanders aan op zijn website. De twee Nederlanders zijn volgens de stichting geen onderdeel van het oorspronkelijke popcorntime.io-team dat eind oktober uiteenviel. Het zou hier juist gaan om twee onafhankelijke ontwikkelaars die bezig waren 'de software nieuw leven in te blazen'.

Popcorn Time is een applicatie die fungeert als een Torrentclient, een Torrentbrowser en een mediaspeler in één, verpakt in een gebruiksvriendelijke interface. Het resultaat is een gratis dienst die getypeerd wordt als Netflix for pirates. Er bestaan ook varianten voor OS X, Android en iOS. Hoewel de populairste en bekendste Popcorn Time-fork in oktober offline is gegaan, is de software erachter wel opensource. Daardoor kan iedere ontwikkelaar die daar interesse in heeft, de code oppakken en ermee aan de slag gaan. Vanwege het gebruiksgemak van de software probeert met name de Amerikaanse filmindustrie de applicatie te verbannen. De rechtszaak tegen drie prominente Canadese ontwikkelaars van de software loopt nog.

Update, 16:56: Details over de boete toegevoegd.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

24-11-2015 • 09:09

395 Linkedin

Lees meer

Reacties (395)

395
376
236
7
0
0
Wijzig sortering
Tsja, jammer maar wel rechtsgeldig.

Nu even juridisch: Brein is geen overheid en kan dus evenmin "boetes opleggen", strafrechtelijk vervolgen of anderszins de wet uitvoeren onder dwang. De afgesproken dwangsom moet dus alsnog bij de rechter worden opgeeist, ook al geeft Brein de indruk dat dat niet zo is.

Wat Brein wel kan, net als elke consument en elke organisatie, is haar belangen (of die van de leden) behartigen via de civiele rechter. Ze kan bijvoorbeeld een kort geding starten tegen iemand die films op een website parkeert en die verspreidt, zonder daarvoor de rechten te hebben. Of een zaak tegen een internetprovider die toegang biedt tot The Pirate Bay.

Omgekeerd kan een artiest die van Brein te weinig royalties krijgt, een civiele zaak starten tegen Brein. Ook die kan Brein schikken.

Kern van de tactiek is angst aanjagen: schik nu of betaal later de veel hogere kosten. Of dat moreel juist is, is een andere vraag dan of het juridisch toegestaan is. Je mag buiten de rechter om schikken als je een geschil hebt. Schik je niet, dan legt Brein het voor aan de rechter.

Soms pakt het bij de rechter anders uit: blokkade van The Pirate Bay bijvoorbeeld, waarin Brein uiteindelijk bakzeil haalde. Andere interessante tendens: grote bedrijven die afhankelijk zijn van content mengen zich in de discussie. Zo geeft Youtube sinds kort financiele & juridische ruggesteun bij copyrightzaken van sommige contentmakers.
Normaal gesproken wordt in dit soort nieuwsberichten het woord 'boete' inderdaad verkeerd gebruikt omdat wordt veronderdsteld dat Brein net als de politie boetes mag opleggen aan overtreders van de wet (in dit geval auteurswet). Normaal klopt dat inderdaad niet.

Hier echter wel: er is een schikking getroffen tussen Brein en de twee ontwikkelaars. Dergelijke schikkingen worden overeengekomen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dat is niet meer en niets minder dan een contract waarbij je een bepaald geschil oplost (art. 7:900 Burgerlijk Wetboek e.v.).

En zoals in elk contract kan je ook in een vaststellingsovereenkomst overeenkomen dat de ene partij een boete moet betalen aan de andere partij in het geval van een (goed omschreven) inbreuk op het contract. Daarvoor is geen inmenging van de rechter voor nodig om die als Brein op te eisen (voor liefhebber: art. 6:91 Burgerlijk Wetboek). Hierbij wordt juridisch wel degelijk een boete bedoeld, echter een civielrechtelijke.
Een boete overeenkomen ≠ een boete opleggen. "Overeenkomen" is vrijwillig, "opleggen" is tegen iemands zin. Daarom mag "opleggen" ook alleen als overheid.

6:91 BW is inderdaad een boetebeding. Je mag vervolgens stellen + bewijzen in een civiele procedure dat je het overeengekomen boetebedrag ook moet krijgen. Je zult voor de rechter/arbiter/geschillencommissie moeten aantonen dat de boete verschuldigd is (geworden). Immers: "indien hij (wederpartij) in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet,"

Vindt de rechter dat de wederpartij niet tekortschiet, hoeft de boete niet betaald te worden.

Eisen mag altijd, ook zonder bij de rechter te komen. Maar het boetebedrag incasseren, daar is echt een rechter voor nodig.
6:91 BW is inderdaad een boetebeding. Je mag vervolgens stellen + bewijzen in een civiele procedure dat je het overeengekomen boetebedrag ook moet krijgen. Je zult voor de rechter/arbiter/geschillencommissie moeten aantonen dat de boete verschuldigd is (geworden). Immers: "indien hij (wederpartij) in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet,"

Vindt de rechter dat de wederpartij niet tekortschiet, hoeft de boete niet betaald te worden.
Officieel wel, maar een gemiddelde rechter doet hier niet al te moeilijk over en zegt gewoon : U heeft dat ondertekend met alle kennis van de gevolgen, dus hierbij heeft u uw boete.

En dat moet ook wel, want zou een rechter daar standaard heel erg moeilijk over doen dan is geen enkele overeenkomst meer iets waard.
Je mist het punt: de rechter beslist, niet de partijen bij de overeenkomst. Hoe die rechter beslist is een ander verhaal.
Tsja, jammer maar wel rechtsgeldig.
Ik vraag me af of het nog rechtsgeldig blijft als ontwikkelaars besluiten een fork te maken die enkel torrents van rechtenvrije films op Archive.org gebruikt.

Als op de website van die fork dan duidelijk aangeven wordt dat het verboden is om in de broncode of configuratiebestanden aanpassingen te doen die verwijzen naar illegale torrents én dat de software dient om ervoor te zorgen dat oude films toegankelijker worden zodat ze de concurrentie kunnen aangaan met hedendaagse producties, dan lijkt het mij zeer riskant voor organisaties als Brein om naar de rechter te stappen, zelfs als de makers grof geld zouden verdienen aan advertenties en als sommige gebruikers toch op een websites een illegale patch of illegale instructies zouden vinden...

De makers van de fork zouden dan bv. kunnen aanhalen dat zij door de onterechte rechtszaak van die concurrent imagoschade lijden die oploopt in de miljarden euro's omdat mensen de software niet meer durven gebruiken (naar analogie met de exuberante schadevergoedingen die downloaders de muziekindustrie in het verleden soms moesten betalen :+ ).
[...]

Ik vraag me af of het nog rechtsgeldig blijft als ontwikkelaars besluiten een fork te maken die enkel torrents van rechtenvrije films op Archive.org gebruikt.
Bedenk wel dat de ontwikkelaars een schikking hebben getroffen die ook de voorwaarden bevat waar ze zich aan zullen moeten houden om te voorkomen dat de boete opeisbaar wordt. Vaak zijn die voorwaarden zo geformuleerd dat je ook afstand doet van rechten die je in het verleden wel had, of juist aangeeft medewerking te zullen verlenen aan controles waar je normaal gesproken niet toe verplicht was. Brein zal de schikking waarschijnlijk zo opgesteld hebben dat het voor deze ontwikkelaars schier onmogelijk is om ook nog maar iets op het gebied van torrent ontwikkeling te ondernemen zonder het risico te lopen dat de boete opeisbaar wordt.

Dat is tevens ook het grote gevaar van een schikking, je moet goed uitkijken waar je voor tekent. Niemand zit natuurlijk te wachten op een dure en tijdrovende juridische procedure, maar de voorwaarden van een schikking kunnen zo nadelig zijn dat je er desondanks soms toch beter aan doet die niet te accepteren. Daarnaast is het van belang te beseffen dat je een schikking niet aan kunt vechten bij een rechter, je bent er immers zelf mee akkoord gegaan en dan maakt het niet meer uit hoe onredelijk de voorwaarden zijn. Daar kan een rechter dan ook niets meer aan veranderen.
[...]
Daarnaast is het van belang te beseffen dat je een schikking niet aan kunt vechten bij een rechter, je bent er immers zelf mee akkoord gegaan en dan maakt het niet meer uit hoe onredelijk de voorwaarden zijn. Daar kan een rechter dan ook niets meer aan veranderen.
Beetje nuance hierbij, als het een david vs goliath is (wat brein meestal probeert) dan heb je wel een kansje dat de rechter het deels onredelijk vindt en de schikking (op punten) ongeldig verklaart omdat het leek vs expert is en dan moet de expert wel alles 100% tot in de details uitleggen voor de leek.
Ik betwijfel het. De BSA heeft er ook nog al een handje van om organisaties onder druk (door bijvoorbeeld te dreigen met het beslag leggen op de bedrijfsmiddelen) schikkingen te laten tekenen. Die zijn later wel aangevochten voor de rechter omdat ze onredelijk waren (zeer hoge schadevergoedingen) of omdat er geen sprake was van het vermeende inbreuk waar de schikking voor getroffen werd. Zelfs in die gevallen heeft de rechter aangegeven geen mogelijkheid te zien de overeenkomst ongeldig te verklaren.

Daarnaast lijkt het me ook onwaarschijnlijk dat een gebrek aan kennis voor een rechter aanleiding is een verbintenis (gedeeltelijk) te ontbinden. Bij het afsluiten van financiële producten/diensten is er in het verleden wel sprake geweest van een dergelijke ontbinding, maar dat was dan omdat een financiële dienstverlener niet aan zijn zorgplicht voldaan had. Iemand die handelingsbekwaam is, wordt geacht de gevolgen van zijn eigen handelen te kunnen overzien, onvoldoende inzicht in de gevolgen van een schikking lijkt mij dan ook geen grond om die te ontbinden. Dan kan je hooguit nog een beroep doen op dwaling, maar ik zie niet in hoe dat hier van toepassing zou zijn, de voorwaarden zijn op zich duidelijk. Dat er bij de accepterende partij onvoldoende inzicht was om de gevolgen te overzien maakt het geen dwaling. Er zijn voldoende mogelijkheden om de inhoud van een dergelijke schikking te laten toetsen door een juridisch specialist, ook voor minder vermogende personen.
[...]

Beetje nuance hierbij, als het een david vs goliath is (wat brein meestal probeert) dan heb je wel een kansje dat de rechter het deels onredelijk vindt en de schikking (op punten) ongeldig verklaart.
Zoals bijvoorbeeld de 'schikking' van de Duitse GEMA, waar een boetebeding in staat als je je niet aan je belofte houdt om niet over het overeen komen van de schikking te praten?
Natuurlijk, ik doelde op andere ontwikkelaars die nu een fork zouden willen maken.
Ik vraag me af of het nog rechtsgeldig blijft als ontwikkelaars besluiten een fork te maken die enkel torrents van rechtenvrije films op Archive.org gebruikt.
Tja dat klinkt op papier allemaal heel leuk en aardig, maar iedereen weet in de praktijk dat het daar zeker niet voor gebruikt gaat worden behalve door een handje vol fanatici die elke avond Big Buck Bunny kijken voor het slapen gaan ;)

Wat dat betreft is dit hetzelfde verhaal, als dat modchips voor console's alleen maar gebruikt worden voor het draaien van homebrew software. Mooi niet dus.. Enige homebrew die bij 99% van de consoles terug te vinden is de ISO loader om kopieen van games te vanaf een harddisk te starten.
Dat maakt dus niet uit. Het probleem is dat Popcorn Time zichzelf verkoopt als software voor *alle* films en tegelijkertijd zelfs afbeeldingen gebruikt met thumbnails van betalende films.

Als ze zich daarentegen zouden verkopen als een manier om makkelijk rechtenvrije films te bekijken en tegelijkertijd nergens verwijst naar het illegaal gebruik van de software, aanzet tot, en zelfs waarschuwt dat dat niet mag, dan lijkt mij de kans onbestaande dat een organisatie als Brein iets kan doen, zelfs als uiteindelijk de eindgebruikers je software illegaal gebruiken.

Kijk naar de website van Bittorrent. Zij promoten nergens het illegaal gebruik van hun software. We weten allemaal dat er mensen zijn die dat doen, maar er is niets illegaals aan die software en zij promoten op geen enkele manier illegaal gebruik.
Bij de casus die jij beschrijft vraag ik me ook af.

Maar de casus is hier duidelijk: torrents verwijzend naar illegale bestanden die zonder licentie/toestemming ter beschikking worden gesteld. Dat kun je rechtsgeldig oplossen met een schikking, zoals Brein doet.
[...]
Ik vraag me af of het nog rechtsgeldig blijft als ontwikkelaars besluiten een fork te maken die enkel torrents van rechtenvrije films op Archive.org gebruikt.

Als op de website van die fork dan duidelijk aangeven wordt dat het verboden is om in de broncode of configuratiebestanden aanpassingen te doen die verwijzen naar illegale torrents én ...
De makers van de fork zouden dan bv. kunnen aanhalen dat zij door de onterechte rechtszaak van die concurrent imagoschade lijden die oploopt in de miljarden euro's omdat mensen de software niet meer durven gebruiken
En als de makers die rechtszaak aanspannen tegen Brein dan zal de rechter zeggen : Leuk jongens, maar je hebt de verkeerde uitgekozen, je had de personen moeten hebben die al kaalgeplukt zijn door Brein, dat zijn de personen die de negatieve reclame verzorgden door niet jullie voorwaarden te volgen.
Het feit dat Brein de ontwikkelaars überhaupt kan aanpakken ligt hem in het feit dat PT een end-to-end product is. Ze bieden zowel de software als de content aan. Als ze dat nou gescheiden hadden was er helemaal niets aan de hand voor de ontwikkelaars. Anders zou Brein namelijk ook Bittorrent-client ontwikkelaars kunnen aanpakken.
Het feit dat Brein de ontwikkelaars überhaupt kan aanpakken ligt hem in het feit dat PT een end-to-end product is. Ze bieden zowel de software als de content aan. Als ze dat nou gescheiden hadden was er helemaal niets aan de hand voor de ontwikkelaars. Anders zou Brein namelijk ook Bittorrent-client ontwikkelaars kunnen aanpakken.
Dat de originele makers nu toch gescheiden in Butter?
Ik heb het even opgezocht:
https://getpopcorntime.org/news/butter-new-popcorn-time/

Zo was er laatst ook nieuws dat men rechtzaken tegen ontwikkelaars van ad-blockers is begonnen. Vanwege het blokkeren van content. Daar speelt hetzelfde. Als zij geen filters beschikbaar stellen is het niets anders dan een content-filter die elke gebruiker zelf kan instellen....
Rechtzaken beginnen is iets anders dan die winnen hoor. Maar scheiden maakt het verschil idd. Bittorrent is legaal. Maar maar integreer een piratensite erin en het wordt zo makkelijk dat je een doel voor brein wordt.
Bij popcorn is de illegale component wel wat evidenter dan bij add Blockers.. Als je add blockers nou eens zou ombouwen tot illegale torrent Blockers ..... Kwestie van de content van popcorn koppelen 😁
Feitelijk (juridisch) onjuist, maar ik zie dat MGSMX het al heeft verbeterd.
boete
geld dat je voor straf moet betalen

onschuldpresumptie (grond beginsel)
een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld (gevolgd door straf) in rechte is komen vast te staan.

brein
onrechtmatig

Tenzij de schrijvers van het artikel, de term boete verkeerd gebruiken. Dat kan ik natuurlijk niet inschatten.. ;)

[Reactie gewijzigd door zoutepopcorn op 25 november 2015 10:47]

Het ontwikkelen van deze software deden de ontwikkelaars via Github, een website die het mogelijk maakt om in groepen aan softwareontwikkeling te doen. Zij plaatsten berichten hierover op de nieuwsblog Reddit.
Is dat ook al strafbaar tegenwoordig? Ik snap dat het gebruik van Popcorn time niet legaal is, maar een commitje doen naar een repo is toch niks mis mee?
Net zoals het op het eerste oog niet illegaal is om een torrent site in de lucht te hebben? De wet is niet geschreven als een blinde domme set regels. Het faciliteren van, en aanmoedigen tot illegaal gedrag kan wel degelijk ook zelf illegaal zijn. Gelukkig in een rechtstaat is het zo dat het aan de rechter is om te bepalen of dat het geval is, maar als ik in de schoenen van die developers had gestaan zou ik ook hte liefst hebben geschikt, want betwijfel dat je rechters gaat vinden die Popcorntime goed gaan praten. Ik bedoel, ik ken geen enkel project wat in dergelijk mate mensen tot illegaal gedrag aanmoedigt als Popcorntime. En dat is nog volledig buiten beschouwing latend dat Popcorntime dat illegale gedrag ook nog eens faciliteert.
Vreemder nog: Broncode op github is beschermd onder het eerste artikel van de US constitution.
Er aan werken en het publiceren kan in de VS niet verboden of aangevochten worden.

Waarschijnlijk hadden deze ontwikkelaars ook in NL de zaak bij de rechtbank gewonnen, maar dan moet je maar net zin hebben in een jaren lange (prijzige!) juridische strijd!
Knap dat je dat zomaar even kan voorspellen, misschien moet je advocaat worden. Het actief programmeren aan een programma dat op grote schaal copyright schend lijkt me juist een redelijke mogelijkheid om te verliezen, de schikking accepteren is dan denk ik ook een veiligere optie.
Het maken van een programma dat torrents streamt is an sich natuurlijk niet illegaal. Zo lang er in de repo geen links stonden naar illegale torrent zijn ze dus niet illegaal bezig.
Heb je dat getoetst of vind je dat gewoon? De rechter kijkt niet alleen naar het technische aspect maar ook naar de intentie van de software. Ik vraag me sterk af of het dan ineens legaal is. Het staat deze programmeurs natuurlijk geheel vrij dit aan te vechten om hier jurisprudentie over te ontwikkelen. Iets zegt me dat ze dat zelf liever ook niet willen.
Het is bekend dat BREIN mensen afperst en chanteert om ze zo te dwingen een belachelijke verklaring te ondertekenen, die eigenlijk illegaal is. Dat hebben we oa gezien destijds met ondertitel websites.

BREIN opereert altijd op, en nog vaker over, het randje van de wet. Ze komen er echter keer op keer mee weg omdat particulieren die de dupe zijn van de schandalige handelingen van BREIN het niet kunnen veroorloven om zich te verdedigen tegen dit terreur.

Het is eigenlijk bizar dat het OM hier nooit een zaak om is gestart tegen BREIN, maar waarschijnlijk omdat BREIN handig misbruik maakt van de wet waardoor die particulieren gedwongen worden om alle eisen van BREIN te ondertekenen, kunnen ze niets beginnen juist omdat die particulieren hun handtekening hebben gezet. Blijkbaar is het dan opeens wél zo dat een handtekening die onder dwang gezet is geldig is...

Het is een zieke situatie, en het is al erg lang de hoogste tijd dat BREIN wordt aangeklaagd voor deze grove criminele activiteiten.
Laat ik het maar houden op een linkje om de fouten in je redenering aan te tonen: http://blog.iusmentis.com...reuk-op-het-auteursrecht/

Tot zover de "illegale" acties van Brein. Het wordt tijd dat men leert accepteren dat het gratis en zonder toestemming downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet een recht is. Dat de huidige mogelijkheden voor media consumptie tekort schieten ben ik het helemaal mee eens, maar dat geeft je geen extra rechten.

[Reactie gewijzigd door ikkuhqhp op 24 november 2015 14:25]

Het laten bij dat linkje heeft weinig zin, want het zegt nogal weinig. Dat artikel is sowieso totaal irrelevant aan de huidige "misdaad": ontwikkelen van volstrekt legale software.

De zaak met ondertitels is ook nooit getoetst, overigens. En het artikel waar je naar linkt zegt niets over de manier waarop er te werk is gegaan door BREIN; plus worden er kantekeningen gemaakt.

Als je dus een punt wil maken, is het nu volstrekt onduidelijk wat je punt precies is en wat dat artikel te maken heeft met het wangedrag van de stichting BREIN. Dat ze mogelijk een claim hadden zegt niets over hun handelswijze en chantage praktijken...

Daarnaast hoor je mij niets zeggen over "rechten op downloaden" of wat dan ook. Je verzint er allerlei dingen bij die ik niet claim noch suggereer. Ik ben niet voor onbeperkt gratis downloaden, maar ik ben er ook niet voor dat een toko als BREIN weg kan komen met het onder dwang laten tekenen van een contract dmv allerlei dreigementen en bangmakerij, waar een particulier nooit wat tegen kan beginnen tenzij ze diepe geldzakken hebben om zich te verdedigen...
Het is bekend dat BREIN mensen afperst en chanteert om ze zo te dwingen een belachelijke verklaring te ondertekenen, die eigenlijk illegaal is. Dat hebben we oa gezien destijds met ondertitel websites.

en

Het laten bij dat linkje heeft weinig zin, want het zegt nogal weinig. Dat artikel is sowieso totaal irrelevant aan de huidige "misdaad": ontwikkelen van volstrekt legale software.

De zaak met ondertitels is ook nooit getoetst, overigens. En het artikel waar je naar linkt zegt niets over de manier waarop er te werk is gegaan door BREIN; plus worden er kantekeningen gemaakt.
Nee, zo werkt het niet. Je kunt niet eerst verwijzen naar een situatie en dan op het moment dat je ongelijk bewezen wordt, zeggen dat die situatie niet relevant is. Sterker nog, je ondersteunt -letterlijk- geen een van je stellingen met argumenten. Dus bij dezen de kans om je te revancheren!

Laat ik je alvast een klein beetje op weg helpen met de ondertitelingen. Wat betreft het gebrek aan toetsing van de zaak met de ondertitels geldt dat die toetsing helemaal niet nodig was, aangezien het zo klaar als een klontje is dat je niet ondertitels mag verspreiden zonder toestemming van de rechthebbende. Zo luidt artikel 13 van de Auteurswet:
Onder de verveelvoudiging van een werk [...] wordt mede verstaan de vertaling
En dat mag niet zonder toestemming. Dus een rechterlijke toetsing is hier totaal overbodig.

Wat betreft mijn opmerking over het "recht op downloaden", dat was een algemene opmerking, niet specifiek aan jou gericht. Het is toch vaak de ondertoon van het debat.

Wat roepen is lekker makkelijk, maar als het op argumenten aankomt, wordt er te vaak niet thuisgegeven. Ik hoor heel graag van je waarom BREIN daar illegaal handelde...
Nee, zo werkt het niet. Je kunt niet eerst verwijzen naar een situatie en dan op het moment dat je ongelijk bewezen wordt, zeggen dat die situatie niet relevant is. Sterker nog, je ondersteunt -letterlijk- geen een van je stellingen met argumenten. Dus bij dezen de kans om je te revancheren!
Mijn ongelijk waarin?
Je post een linkje dat geen relevantie heeft tot hetgeen ik het over heb.

Ik heb het over de dubieuze handelswijze van BREIN, niet over het aldanniet illegaal zijn van ondertitel websites...
En daar gaat dat artikel niet over. Het artikel meldt dat de sommatie om het offline te halen best een grote kans heeft om terecht te zijn.
Maar, tenzij ik het gemist heb, wordt er niets in dat artikel vermeld over hoe BREIN te werk is gegaan.

Dat die ondertiteling illegaal is, dat schijnt zo te zijn ja. Daar bestaat enige discussie over, maar laten we er even vanuitgaan dat dat klopt.
Dat geeft BREIN absoluut nog niet het recht om mensen te gaan bedreigen en te chanteren om een bizar contract te tekenen "of anders..."... Maarja, omdat niemand de knaken heeft om als particulier hier tegenin te gaan, is er geen hond die het aandurft om naar de rechter te gaan. En daar gaat het fout hier.

Geld vs recht, als je veel geld hebt kan je blijkbaar je eigen recht maken; en dat is onterecht.
Wat roepen is lekker makkelijk, maar als het op argumenten aankomt, wordt er te vaak niet thuisgegeven. Ik hoor heel graag van je waarom BREIN daar illegaal handelde...
Kwestie van lezen denk ik, of wellicht een miscommunicatie.
Ik heb niet gezegd dat BREIN niet in haar recht stond om te eisen dat die sites offline gehaald werden, maar dat het bedreigen en onder druk afhandig maken van een handtekening onder een wurgcontract wel degelijk zeer discutabel is en hoogstwaarschijnlijk verre van legaal. Je mag mensen niet bedreigen om een handtekening onder een contract te zetten...

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 24 november 2015 18:30]

Je geeft zelf aan dat er nergens staat hoe BREIN tewerk is gegaan, maar je stelt wel dat ze mensen onder druk een handtekening afhandig maken. Kan je dat even staven, of loop je maar wat te roepen omdat je dat hier vaak leest?

BREIN legt de mensen de keuze voor... Ofwel stop je, dat kost je niks, maar, je tekent een contract waarin staat dat je niet zal herbeginnen (met daarin een boeteclausule, die staan in quasi elk contract waarin een partij een dienst moet leveren, in dit geval, ophouden met de ontwikkeling van software die de illegale verspreiding van materiaal onder auteursrecht faciliteert), ofwel spannen we een rechtzaak aan en berekenen we de geleden schade aan de hand van de views per film.
Je kan dus perfect kiezen uit twee opties. Optie 1 is nul risico, optie 2 is een groot risico. Dit noem ik niet het afhandig maken van een handtekening...
Je geeft zelf aan dat er nergens staat hoe BREIN tewerk is gegaan, maar je stelt wel dat ze mensen onder druk een handtekening afhandig maken. Kan je dat even staven, of loop je maar wat te roepen omdat je dat hier vaak leest?
Dat staat nergens in het artikel dat gelinkt werd door ikkuhqhp...
Misschien is het handig als je even de hele thread leest ipv halverwege de discussie binnen komen vallen en de context niet hebt gelezen?
BREIN legt de mensen de keuze voor... Ofwel stop je, dat kost je niks, maar, je tekent een contract waarin staat dat je niet zal herbeginnen (met daarin een boeteclausule, die staan in quasi elk contract waarin een partij een dienst moet leveren, in dit geval, ophouden met de ontwikkeling van software die de illegale verspreiding van materiaal onder auteursrecht faciliteert), ofwel spannen we een rechtzaak aan en berekenen we de geleden schade aan de hand van de views per film.
Je kan dus perfect kiezen uit twee opties. Optie 1 is nul risico, optie 2 is een groot risico. Dit noem ik niet het afhandig maken van een handtekening...
Mja, zo lust ik er ook wel een paar.
Ik zet een doorgeladen gun tegen je hoofd, en zeg dat je moet tekenen en dan mag je weglopen; en zo niet dan haal ik de trekker over.
Je kan dus perfect kiezen uit twee opties. Optie 1 is nul risico, optie 2 betekend het einde van je leven.

Maar ik neem aan dat je dat ook niet het afhandig maken van een handtekening noemt, maar volkomen legaal en prima... Ik heb je immers de optie gegeven, toch? Blijkbaar is dat waar het om draait, zolang je maar 2 opties hebt gekregen is er helemaal niets aan 't handje.

Kom op zeg.
Een auto kan gebruikt worden voor een ramkraak. Moeten ontwerpers van autos derhalve maar aangeklaagd worden voor het faciliteren van ramkraken?

Deze vergelijking bij de rechtbank neerleggen zou naar mijn zins al voldoende moeten zijn om de precedent die gezet wordt te onderschrijven: Dat het maken/beschikbaar stellen van gereedschappen/middelen en het onrechtmatig gebruik ervan niet hetzelfde is. Maar de oudmediabonzen willen graag dat hun visie dat het tegendeel waar is geaccepteerd wordt.
Je reactie gaat niet in op de zogenaamde illegale praktijken van BREIN. Ik heb niets gezegd over het "verbod" op Popcorn time.

Maar vooruit, dan toch twee punten over je opmerking:
1. Een auto wordt niet ontworpen met het doel ramkraken te faciliteren, Popcorn Time wel om auteursrecht inbreuk te maken; en
2.
Dat het maken/beschikbaar stellen van gereedschappen/middelen en het onrechtmatig gebruik ervan niet hetzelfde is.
Laten we dan ook maar alle vuurwapens legaliseren, daar kán onrechtmatig gebruik van worden gemaakt, maar hoeft niet. Hetzelfde geldt dan ook voor Heroïne, dát kan je gebruiken om je leven te verpesten, maar misschien wil ik het wel gebruiken om mijn plantjes mee te besproeien. De auto-analogie gaat echt niet op, maar is gewoon een gigantische drogredenering. 8)7

Als dit de argumenten zijn waarmee men Popcorn Time probeert goed te praten, dan zijn we echt diep gezonken.

[Reactie gewijzigd door ikkuhqhp op 24 november 2015 16:06]

Een auto kan gebruikt worden voor een ramkraak. Moeten ontwerpers van autos derhalve maar aangeklaagd worden voor het faciliteren van ramkraken?
Ik zou zeggen ontwerp jij maar een auto specifiek voor ramkraken, verspreid het woord dat deze echt perfect is voor ramkraken, ondersteun de beginnende ramkraker.

Dan wordt je ook echt wel aangeklaagd voor het faciliteren van ramkraken.

Dit is geen general purpose die hier is neergezet, dit is software met maar 1 doel en voor dat doel worden ze aangeklaagd.
Net als een lepel gebruikt kan worden om een moord te plegen. Het is een non-argument. Popcorntime gebruikt/gebruikte hoesjes van blockbusters om hun product aan te prijzen. Audi maakt geen reclame in de zin van "ideaal om de votrine van mediamarkt aan diggelen te rijden en vervolgens de politie te snel af te zijn". Het hoofddoel van het product is wat telt...
Dat willen ze niet, of kunnen dat niet, iets zegt me dat jij dat niet weet.

Waarschijnlijk hebben ze de middelen niet om een jaren lang gevecht aan te gaan met Brein, die de middelen daarvoor wel heeft!
Een rechter maakt geen wetgeving. Tenminste, dat zou hij niet mogen, in de praktijk gebeurd dat inderdaad wel. Maar dat is een andere probleem.

Als jij software maakt om data te delen (en dat is het) is dat uiteraard geheel legaal. Zou gek zijn als dat niet zo zou zijn.

Als jij het promoot om illegale software te delen is dat misschien illegaal, maar dan nog is die software niet illegaal maar het promoten van illegale content.
Als jij software maakt om data te delen (en dat is het)
Dat is net zoiets als zeggen dat een atoombom ook vieze luchtjes van vis weghaalt (dat doet het) dus dat een atoombom gewoon legaal in je achtertuin moet kunnen staan want andere middelen die vieze luchtjes van vis weghalen mogen dat ook.

Het is geen general purpose data delen, het was doelbewust "illegale data" delen.
Nogmaals, er werd gesproken over het maken van zulke software in het algemeen en daar reageerde ik op.

Maar aangezien het kennelijk wat moeilijk is om te zien waar iets een reactie op is, bij deze:
"Het maken van een programma dat torrents streamt is an sich natuurlijk niet illegaal. Zo lang er in de repo geen links stonden naar illegale torrent zijn ze dus niet illegaal bezig"

Overigens is het atoombom voorbeeld slecht omdat het precies het omgedraaide is van wat er gezegd werd. De vergelijking zoi kloppen als je hem omdraaide, namelijk een middel maken tegen vieze luchtjes en als iemand het dan gebruikt om mensen mee te vergiftigen, vervolgens de gene die het middel heeft gemaakt daarvoor te straffen.

Even los van het feit dat een atoom bom zo iets is dat met vrijwel alles een uitzondering om de regel is. Omdat het zo iets specifieks is.
Even los van het feit dat een atoom bom zo iets is dat met vrijwel alles een uitzondering om de regel is. Omdat het zo iets specifieks is.
Ehm, popcorn time is ook iets extreems specifieks hoor. Dat is juist het onzinnige van het gaan hebben over "zulk soort software in het algemeen" want dan heb je het niet meer over popcorn time en dan beland je wellicht niet meer op de radar van Brein of in het illegale circuit.

Echter zolang je het over iets als popcorn time hebt dan heb je het over iets specifieks en niet over iets algemeens
Alleen was de reactie dan ook niet op een reactie die ging over popcorn time maar om de reactie.

"Het maken van een programma dat torrents streamt is an sich natuurlijk niet illegaal."

(Of preciezer, ik reageerde op een reactie, op die reactie).

Zolang jij software maakt specifiek voor het delen van illegale content, zoals Popcorn Time is het inderdaad wel illegaal. Maar daar ging mijn reactie dan ook niet over.
Het zijn ontwikkelingen aan een tool die overduidelijk illegale content fasciliteert en op dat moment gekoppeld was aan de service die de torrents kinderlijk simpel leverde....

Kom op zeg, gewoon fout bezig, moeten we als Tweakers nou al dit soort gedrag goedpraten??

Dat Brein misschien andere motieven heeft dan we als gemeenschap zouden willen wil niet meteen zeggen dat alles wat ze aanpakken meteen ook onzin is. Ook een vorm van vrijheid van meningsuiting wat brein doet. De mening van een industrie net een pre-historisch gedachtengoed, maar dat is dan ween mijn en misschien wel onze mening.

Ik moet zeggen dat brein de laatste tijd zeer effectief bezig lijkt te zijn. Door zaken aan te pakken die overduidelijk fout zijn en daarmee angst te zaaien lijkt me gezien de reacties hier al best wat vruchten afwerpen.
Het maken van een programma dat torrents streamt is an sich natuurlijk niet illegaal. Zo lang er in de repo geen links stonden naar illegale torrent zijn ze dus niet illegaal bezig.
Quote van Brein:
Stichting BREIN heeft twee Nederlanders gestopt die bezig waren met de ontwikkeling van PopcornTime software. Dit is software die structureel gebruik maakt van films en tv-series uit illegale bron.
En dat is dus illegaal.
Brein zegt wel meer.
In deze redenatie is software als utorrent ook illegaal. Zo lang er niet gelinkt word naar de torrents zelf (ik weet niet of dat in de repo het geval is, maar ik neem aan van niet met het oog op de voorwaarden van Github) is het niet illegaal.
Alleen heeft utorrent niet als basistaak om illegale bestanden te delen, maar popcorntime heeft juist als basistaak om de illegale films te kunnen bekijken aangezien het aantal films dat op internet als torrent staat dat wel met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd is op zowat 1 hand te tellen is (en dat dan ook nog eens die van tinneke)..
Tja, is dat de fout van Popcorn of van dedistributeurs?
Als iemand nou een Popcorn plugin maakt met API's om banksystemen met royalty-systemen te koppelen, hoeft BREIN alleen nog maar hun artiesten database te delen.
Maar dat is het probleem met copyright monopolies; zels als je de royalties wilt betalen, dan mag dat niet tenzij je een volledige versie afneemd van een leverancier van de monopolist.
BTW, Iemand al een 'legale bron' gevonden om je thuiskopie-schijven mee vol te zetten zonder DRM te schenden?
Brein zegt inderdaad wel meer, als je eraan twijfelt dan mag dat, maar schijnbaar waren de 2 heren het met Brein eens anders hadden ze wel een rechtszaak af kunnen wachten.

We hebben hier de lachwekkende situatie dat de 2 betrokken partijen een overeenkomst hebben dat het illegaal is, maar dat een 3e opstandige internetter die er niets mee te maken heeft toch vind dat het niet illegaal is.
Dan mogen ze ook XBMC, VLC, Winamp,... aanklagen want ik kan je verzekeren dat de meeste mediasoftware hoofdzakelijk illegaal gedownloade media afspeelt...
Anoniem: 455646
@T0mBa24 november 2015 13:22
Hun doel is het afspelen van DVD's in feite, niet downloaden en uploaden uit verboden hoek.
Maar popcorntime is er voor de illigaliteit en dan blijf je verliezen.
Anoniem: 668692
@MsG24 november 2015 09:47
"Waarschijnlijk"
"waarvan de kans groot is dat het zo is"
bron: http://www.woorden.org/woord/waarschijnlijk

Zal een vrij zware strijd worden, maar ik acht de kans zeer waarschijnlijk dat ze die zaak winnen. Probleem is dat het programma (nog) niet illegaal is verklaard door de rechter, dus dat ze zich er moeilijk op kunnen beroepen dat ze aan een illegaal programma werken.
De rechter zal ze er waarschijnlijk er met een minimale of geen sanctie vanaf laten komen, als BREIN in dit stadium zonder enige aanpak van Popcorntime itself voor de rechter daagd.


Een waarschijnlijkheid/vermoeden uitspreken is dus NIET het zelfde als een voorspelling.

Overigens is de schikking accepteren niet echt een veilige optie, ik zou in hun geval ook stoppen met werken aan het programma, maar ik zal NOOIT een schikking met BREIN tekenen.

Heel veel succes bij de rechter dan: "Gedaagde is al vrijwillig gestopt, maar weigert onze overdreven dwangsommen en voorwaarden te tekenen, dus we eisen een schade vergoeding" :')
Dus jij denkt dat de rechter thepiratebay in software vorm ineens wel goedkeurt?
Het feit dat ze dat niet doen geeft puur de technische onkunde van de rechters weer, Niets meer en niets minder.

Pas je dit toe op iets anders dan de digitale wereld (waar rechters iets meer van begrijpen) dan is het zo klaar als een klontje.

Een fabrikant van auto’s zal niet worden aangeklaagd als hun klanten massaal die auto’s gaan gebruiken om mensen aan te rijden. Of een meer direct voorbeeld, wapenfabrikanten worden terecht niet schuldig bevonden aan de moorden die met hun wapens worden gepleegd. Zowel een auto als een wapen kun je legaal en illegaal gebruiken. De fabrikant van dat product is echter niet verantwoordelijk voor hoe het wordt gebeurd.

In de IT sector zie je nog vaak dat rechters met ideeën komen als “je moet illegale content uit filteren” wat uiteraard totaal absurd is, dat is het zelfde als een die autofabrikant of die wapenfabrikant hun product zo te ontwerpen dat het alleen legaal gebruikt kan worden. Ondoenlijk want in de meeste gevallen eenvoudig te omzeilen.

Maar die software opzicht is naast de wet gelegd gewoon legaal.
Anoniem: 455646
@Devata24 november 2015 14:25
Juist NIET legaal omdat jij direct films ziet waarvan NIET voor de rechten is betaald en jij als "kijker" bent ook de uploader.
Jij overtreed dan direct 2 wetten.
Het illegaal downloaden van film/serie x
Het illegaal beschikbaar stellen middels uploaden van film/serie x.
Ik had het over de software die het mogelijk maakt gegevens te delen.

Overigens staat er nog altijd NIET in de wet dat downloaden van films en series illegaal is. Een rechter heeft dat ooit geroepen, maar hoewel in de praktijk wordt gedaan alsof dat enige waarde heeft, heeft dat feitelijk geen enkele waarde. De Trias Politica die wij hanteren (of zeggen te hanteren) stelt tenslotte duidelijk dat een rechter daar niet over gaat.

Helaas dat het in de praktijk niet zo wordt uitgevoerd, maar dat is een discussie voor een andere topic.

Hoe het ook mogen zijn, ik had het over de software die dat mogelijk maakt.
Anoniem: 455646
@Devata25 november 2015 03:00
Rechter gaat daar wel over!
Het gaat wel om broodroof waar wij het over hebben!!!!!
Je kunt er wel een uitroepteken achter zetten maar dat maakt het niet waar.

Het feit dat in Nederland veel mensen die verschil niet kennen vind ik overigens erg gevaarlijk. Nog gevaarlijker is dat het in de praktijk ook niet altijd wordt gehandhaafd en rechters in feite wel mee de wet bepalen. Maar daar gaat een rechter dus feitelijk niet over.

Zie de uitleg van de Trias Politica hier: https://www.parlement.com...itica_machtenscheiding_en

“In de meest zuivere vorm van machtenspreiding heeft het parlement de bevoegdheid om wetten vast te stellen, maar worden de uitvoering en handhaving daarvan (bijvoorbeeld door de politie) overgelaten aan de regering. Het parlement treedt op als controleur van de uitvoerende macht.
Daarnaast zijn er onafhankelijke rechters, die op basis van de (door het parlement vastgestelde) wet rechtspreken en de bevoegdheid hebben misdaden te bestraffen en geschillen tussen burgers te beoordelen. Dat noemen we de rechtsprekende macht. Parlement en regering hebben geen zeggenschap over het oordeel van de rechter.”

Je kunt er wel een uitroepteken achter zetten maar dat maakt het niet waar.

Het feit dat in Nederland veel mensen die verschil niet kennen vind ik overigens erg gevaarlijk. Nog gevaarlijker is dat het in de praktijk ook niet altijd wordt gehandhaafd en rechters in feite wel mee de wet bepalen. Maar daar gaat een rechter dus feitelijk niet over.

Zie de uitleg van de Trias Politica hier: https://www.parlement.com...itica_machtenscheiding_en

“In de meest zuivere vorm van machtenspreiding heeft het parlement de bevoegdheid om wetten vast te stellen, maar worden de uitvoering en handhaving daarvan (bijvoorbeeld door de politie) overgelaten aan de regering. Het parlement treedt op als controleur van de uitvoerende macht.
Daarnaast zijn er onafhankelijke rechters, die op basis van de (door het parlement vastgestelde) wet rechtspreken en de bevoegdheid hebben misdaden te bestraffen en geschillen tussen burgers te beoordelen. Dat noemen we de rechtsprekende macht. Parlement en regering hebben geen zeggenschap over het oordeel van de rechter.”

De overheid maakt dus de wet terwijl de rechters op basis hiervan rechtspreken. Een rechters toets een gebeurtenis aan de wet.
Als een rechter dus gaat vertellen dat een burger iets niet mag terwijl dat niet in de wet staat, dan maakt hij feitelijk wetgeving, en dat mag hij dus weer niet.

(Gebeurd in de praktijk helaas wel, en via jurisprudentie kijken andere rechters daar dan weer na waardoor jurisprudentie dus feitelijk een verlenging van het wetboek wordt. Gevaarlijk, eng en niet volgens de afspraken. Maar ik heb het hier even over hoe het zou moeten volgens de afspraken, niet wat in de praktijk gebeurd.)
Anoniem: 455646
@Devata25 november 2015 13:04
Dat rechters dat kunnen doen is omdat rechters in Nederland volledig onafhankelijk zijn.
Dat betekend dus dat de rechters ook iets buiten het wetboek mogen spreken.
Zolang het a) niet tever gaat, b) niet over of tegen de grondwet gaat.
"Niet te ver gaat."
Lekker vaag dit. En wat is te ver? En wie ziet daar op toe?
Maar goed, zodra een rechter dus feitelijk wetgeving maakt, gaat het per definitie te ver.

Verder heb ik werkelijk nog nooit gehoord at "onafhankelijk " zou betekenen dat je als rechter wetgeving mag maken.

Het gebeurd in de praktijk, en dat is een zeer kwalijke en gevaarlijke zaak. Maar het mag volgens de afspraken niet.
Oh? Waar zie jij dat er niet betaald is? En downloaden heeft de zelde status als uploaden in 2015.
Anoniem: 455646
@leuk_he25 november 2015 02:59
Jij kan voor allebij vergrijpen appart worden veroordeeld.
Laat Popcorn Time anders bewijzen dat zij wel contracten afgesloten hebben met de recht hebbenden zoals Universal/Walt Disney etc.
Leuk voorbeeld van de wapens. Kan je voorbeelden geven van volstrekt onschuldige redenen om een AK47 te fabriceren, te verhandelen en in het bezit te hebben?
Maakt verder ook niet zoveel uit ;) Er bestaat al lang heel wat wetgeving die de fabricage, verkoop en distributie van vuurwapens reguleert. En die dingen zijn verder ook absoluut niet van toepassing op handhaving van de wetgeving op auteursrechten. Het gaat zowel in de maatschappij als juridisch om zaken die van toepassing zijn in een compleet verschillende domein. Als je de wapenwetgeving gaat toepassen op intellectueel eigendom, dan krijg je inderdaad absurde toestanden; net zoals het absurd is om de wetgeving rond voedselveiligheid te gaan toepassen bij een syndicaal conflict.

"Het feit dat ze dat niet doen geeft puur de technische onkunde van de rechters weer, Niets meer en niets minder."
Een rechter moet ook helemaal geen specialist zijn in het onderwerp waarover hij recht spreekt.

In dit voorbeeld is het eerder zo klaar als een klontje dat de bijdragen van die ontwikkelaars geen legaal doel dienen,
"Een rechter moet ook helemaal geen specialist zijn in het onderwerp waarover hij recht spreekt. "
Het zou wel handig zijn als hij enig idee heeft waar hij het over heeft.

Zo kan een rechter het zich in zijn hoofd halen dat software waarmee je gegevens kunt delen zo moet maken dat je er een filter op moet zetten die voorkomt dat er illegale content mee wordt gedeeld.

Dat het onmogelijk is doordat men de data kan versleutelen, en hij daarmee feitelijk ook zegt dat dus alle data gecontroleerd moet worden waarmee vele privacywetgevingen in het geding komen realiseert hij zich dan niet.
Nogmaals: een rechter is specialist in de wet en in rechtspraak, niet in het onderwerp van het conflict waar een zaak om gaat. Voor zover dat relevant is, kan een rechter daarover vragen stellen aan beide partijen, hij kan bijkomend onderzoek laten uitvoeren door experten en onafhankelijke partijen, en hij kan uitspraken toetsen aan conflicten met andere wetgeving.

In het geval een uitspraak een conflict is met andere wetgeving, dat kan een grond zijn voor een hoger beroep (niet voor cassatie). Maar ook dan is het niet de rechter die een expert moet zijn in dat domein.

Daarbij, er zijn meerdere partijen aanwezig wanneer zo'n zaak voorgebracht wordt, als er iets schort aan een eis kan er daar bezwaar tegen ingediend worden. Wat denk je dat er onder meer in die dossiers staat waarmee advocaten naar de rechtbank gaan.

Als er een eis zou komen zoals jij het aanhaalt, dan is sowieso tijd geweest voor de tegenpartij om daarop te reageren en om bezwaren ter sprake te brengen. Als die tegenpartij dat nalaat, dan hoeft er alleen maar gekeken te worden of er een wettelijk bezwaar is bij de eis, en niet bij de hypothetische gevolgen ervan. Daarnaast, dat iets praktisch niet makkelijk uit te voeren is, is daarom nog geen wettelijk bezwaar.
Zeker. Verdediging en sport.
Een fabrikant van auto’s zal niet worden aangeklaagd als hun klanten massaal die auto’s gaan gebruiken om mensen aan te rijden.
klopt, MS wordt ook niet aangeklaagd vanwege piraterij dus dit komt wel overeen.
Of een meer direct voorbeeld, wapenfabrikanten worden terecht niet schuldig bevonden aan de moorden die met hun wapens worden gepleegd.
Klopt ook. een internet provider of een dvd-writer fabrikant wordt ook niet aangeklaagd.
Maar die software opzicht is naast de wet gelegd gewoon legaal.
Als je het hebt over MS Windows of internet browsers dan klopt het idd.
Ga je het echter hebben over bijv machinegeweren dan zijn die weer duidelijk illegaal want die hebben geen ander doel dan zo veel mogelijk en zo snel mogelijk mensen ombrengen of neem Weapons of Destruction, ook illegaal om als particulier te bezitten omdat het geen ander doel heeft dan een illegaal doel. Ziedaar waar je software ook zit.
We hadden het over het maken van wapens. En die mogen (ja ook in Nederland) gewoon gemaakt worden.

Bezit van wapens mag in veel landen ook gewoon, en in Nederland ook al zitten er wat regels aan.
Broncode op github is beschermd onder het eerste artikel van de US constitution.
Er aan werken en het publiceren kan in de VS niet verboden of aangevochten worden.
Waarom werd de Kodi-plugin Sports Devil dan offline gehaald door Github? Volgens de redenering die je aanhaalt was deze beschermd.
Dat het beschermd is OP github hoeft niet te betekenen dat het ook beschermd is DOOR github ;)

Daarnaast, DCMA wetgeving stelt dat men gelijk offline moet halen en dat er after the fact pas mogelijkheid bestaat tot toetsing.
De Amerikaanse grondwet is niet zo relevant voor Nederlanders. Overigens zijn ook daar uitzonderingen op. Sterke cryptografie valt bijvoorbeeld onder de wetgeving voor wapenexport, en die specifieke bepaling is daarmee een uitzondering op de Freedom of Speech/. Het regelen van de export is in de grondwet ook expliciet benoemd, dus dit is volstrekt legaal
Nee, dat is vroeger al vele keren door de rechter in de VS naar de prullenmand verwezen.

Zoek maar eens hoe men vroeger cryptografie exporteerde door het uit te printen en op te sturen.
Brein zal wel redeneren dat ze illegaliteit aansporen of daartoe aanzetten
Inderdaad daar is niets mis mee, en Brein doet wat het altijd doet zich zelf af schilderen als de enige instantie die weet hoe de wet werkt en net als hun collega's binnen de rest van de georganiseerde misdaad mensen bedriegen en bedreigen.

Het probleem voor zo'n ontwikkelaar is, als je een advocaten kantoor achter je aan krijgt die claims van honderdduizend euro of meer naar je toe stuurt wat doe je dan? De meeste mensen zelfs als ze weten dat technisch gezien ze niets misdaan hebben kiezen eieren voor hun geld en accepteren een aanbod van nooit meer een commit voor een tool die brein niet fijn vind of een "boete" van 2000 euro aan brein over maken. Brein dwingt dan ook gelijk het tekenen van een contract af zo dat je ook niet meer terug kan en later kan weigeren te betalen omdat blijkt dat brein helemaal geen gelijk had en je gewoon aan het afpersen was.

Helaas is de Nederlandse staat totaal niet geinteresseert in een criminele organisatie die haar bevolking afperst. Dus brein heeft vrij spel en omdat zo te houden spendeert brein erg veel geld aan het produceren van "vakbladen" voor rechters en andere geinteresseerden om de leugens van het gelijk van brein bij hun door de strot te duwen. Ook dit het sturen en voor liegen van de gerechtelijke macht wordt door de overheid niet aangepakt, immers het levert ook de overheid geld op om netjes te does wat de copyright maffia van ze eist.

Maar corruptie bestaat niet en criminele organisaties hebben helemaal niets in de melk te brokkelen binnen de Nederlandse politiek, ga dus maar rustig slapen en doe voor al geen code ontwikkelen die de maffia niet aanstaat dan is er helemaal niets aan de hand.
Je hele verhaal is mute door puur je opmerkingen als 'Helaas is de Nederlandse staat totaal niet geinteresseert in een criminele organisatie die haar bevolking afperst.'
Jij kunt net als Brein gewoon gebruik maken van de nederlandse wetgeving, en zolang je binnen de mazen van de wet blijft is er niets aan de hand..

Je bent zelf veel te blind voor de realiteit, je denkt puur aan je eigen immorele/illegale belangen, en tja dan is iedereen die daar een stokje voor probeert te steken onderdeel van een criminele orgainsatie..
Wat zijn mijn immorele belangen dan? Het feit dat ik zelfs als ik wil niet kan betalen en dan dus maar nood gedwongen gebruik maak van een illegaal aanbod?

De mazen in de wet zijn precies de rede dat ik zeg dat de overheid blind is voor dit soort misbruik van deze zelfde wet. Het is helemaal niet zo dat ik voor illegaal downloaden ben daar heb ik al jaren veel te veel geld voor uitgegeven aan legaal aanbod. Wel is het zo dat ik er op tegen ben dat de overheid weigert dit soort misbruik van de wet aan te pakken. Afpersing is afpersing, hoe je het ook went of keert dit is niets anders dan mensen bang maken met enorme geldbedragen die ze brein en haar leger aan advocaten schuldig zouden zijn tenzij ze een contract ondertekenen en doen wat brein een commerciele partij ze opdraagt.

Als ik bijvoorbeeld mensen zou aanschrijven die volgens mij illegaal in Nederland verblijven en ze zou dwingen een contract te tekenen met een boete clausule als ze op een fiets stappen om maar wat raars te noemen. Is dat dan legaal of heet dat afpersen?
Binnen de wet mag het wel althans dat roep jij, maar reken er maar op dat binnen een paar weken ik bij de politie mag komen uitleggen wat dit voor onzin is. Terwijl brein niets anders doet dan dit en de Nederlandse overheid haar ogen sluit want de content maffia mag heel veel meer dan jij en ik.

Het is leuk om te roepen dat ik dit soort dingen voor eigen gewin zeg maar het tegen deel is waar. Ik bezit geen illegale software of muziek nog kijk ik films of series die ik niet legaal verkregen heb met een uitzondering voor producten die in het land waar ik woon niet te verkrijgen zijn omdat er te weinig mensen zijn die deze dingen zouden kopen. Het versturen van uit bijvoorbeeld Nederland is in sommige gevallen simpel weg geen optie die wordt aangeboden.
soms moet je mag je de wet overtreden.

Ook als staat het zelfs in de grondwet "appartheid" of de mensen die in de tijd Oost Duitsland ontvluchten.
Een wet heeft slechts legitimiteit als ze gedragen wordt door het overgrote deel van de bevolking.
Iets zegt me dat auteurs wetgeving haar doel ver voorbij is en minder draagkracht heeft, tenzij je er in werkt - en dan nog, - of je niet helemaal rationeel kan denken natuurlijk.

Uitspraken zoals "de wet is de wet " zijn onzin
Als je wat Brein doet vergelijkt met het Apartheidsregime of oppressieve dictaturen, dan ben je het gevoel voor perspectief wel een beetje kwijt...

Nelson Mandela pinkt in de hemel een traantje weg voor de arme Nederlandertjes die niet meer gratis films kunnen kijken! 8)7
het voornbeeld wordt enkelijk aangehaald omdat dit voor iedereen snel duidelijk is, zelfs voor jou.
Andere voorbeelden zijn moeilijker en misschien meer voor discussie vatbaar zoals hier.

Maar het grondgegeven blijft als er geen draagkracht is voor de wet, is het geen wet.
En dit is een wet waarvoor er wel draagkracht is. Die wetgeving is goedgekeurd door een meerderheid van het parlement, en voldoet daarbovenop ook aan de europese wetgeving (die ook is goedgekeurd door een meerderheid in het parlement). Je kan het draaien of keren zoals je wil, maar de auteursrechtenwetgeving is wetgeving in de zuivere en volledige betekenis ervan.

Als je dit al gaat vergelijken met apartheid, dan ben je toch echt de draad volledig kwijt.
steek uw hoofd gerust in het zand en leer lezen..
Het is niet omdat de politiek iets goedkeurt dat er draagkracht is.

Je moet buiten je comfortzone stappen en kijken welke belangen worden hier gediend? Wordt dit fair en billijk geregeld, wordt eenieder gelijk behandeld?
Auteurswetgeving dient dringend op de shop genomen te worden
- te lang van kracht
- slechts weinigen profiteren ervan
- het verschil tussen een kopij en diefstal of aanranding is ook groot en mag ook eens in rekening gebracht worden
- afschrikking met extreme boetes en dus voorbeelden te stellen zijn een verwerpelijke praktijk, die zeer dicht tegen afpersing aanleunen.
- Je moet nog steeds op een aanvaardbare manier tegen een systeem kunnen protesteren.
Ok, "steek uw hoofd in het zand en leer lezen". Op die manier zullen we er wel komen, ja...
Ok, "steek uw hoofd in het zand en leer lezen". Op die manier zullen we er wel komen, ja...
tja je reageert blijkbaar veel op dit soort topics wat me leert dat je er of rechtstreeks belang bij hebt of je status hier naar boven wil werken en daarom een minder populaire opinie aanhangt.

In beide gevallen ben je eigenlijk niet onafhankelijk genoeg, of wil je het groter plaatje niet zien
Je bedoelt dus dat jij vindt dat je de wet mag overtreden omdat het jou goed uit komt... Weet je, dat vinden inbrekers, dieven, tasjesrovers, drugsdealers etc ook....
wederom leuke vergelijking....Ik vermoed niet dat daarvoor draagkracht is...
Je bent zelf veel te blind voor de realiteit, je denkt puur aan je eigen immorele/illegale belangen, en tja dan is iedereen die daar een stokje voor probeert te steken onderdeel van een criminele orgainsatie..
Grappig dat je dat zegt, terwijl je zelf met tunnelvisie zit te kijken en beweert dat alles dat BREIN doet helemaal geweldig is, ze nooit iets fout doen, nooit mensen onder druk zetten/chanteren en eigenlijk gewoon een smetteloze reputatie heeft.

Je zit dus zelf kennelijk de moraalridder uit te hangen, god knows why, terwijl je totaal niet objectief naar de zaak kijkt. Lekker hypocriet om dan te roepen dat iemand zogenaamd puur aan z'n eigen "immorele" (lol, want programmeren is immoreel) belangen denkt.

Hou toch op. :)
Fanboy van BREIN zijn is prima, maar je moet het niet overdrijven en claimen dat ze niets fout doen; het is goed bekend dat BREIN er extreem dubieuze praktijken op nahoudt. Er louter mee weg komend omdat ze enorme bakken met geld hebben om het te kunnen doen, en zo onschuldige particulieren het leven zuur kunnen maken. Ontkennen heeft geen zin.
Ik ben geen fanboy van Brein, maar ik snap wel waarom Brein er is.. Onschuldige particulieren? yeah right... If you can't do the time, don't do the crime zullen we maar zeggen..
Maar niets let jou om op te komen voor al die 'onschuldige particulieren' en Brein aan te klagen voor hun praktijken..
Welke crime? Het helpen ontwikkelen van software die in potentie gebruikt kan worden voor illegale praktijken? Dan kan je bijna alle developers hier op Tweakers alvast preventief in de bak gooien...

Uh jawel, op welke grond moet ik BREIN aanklagen dan? Ik ben geen partij in dezen dus kan geen hol beginnen.
Daar is het OM voor, maar door de uitgekiende chantage kunnen die niet blijkbaar niet zoveel als de particulier het niet aandurft mogelijk financieel geruineerd te worden door een stichting BREIN die jarenlang gaat procederen. Verlies? Hoger beroep. Daar verlies? Cassatie.
Het enige rare is dat er geen onderzoek gedaan is naar BREIN vanwege het onder dwang laten tekenen van contracten. Nooit onderzoek naar gestart, ondanks oproep van politieke partijen... Zeer dubieus.
Waar slaat dat op?
BREIN houd zich gewoon aan de wet en komt op voor haar 'leden' en dat is gewoon toegestaan.
Iedereen mag zelfs brieven sturen dat men 1 miljard euro eist, het is aan de rechter om daarin uitspraken te doen.
Maar wij weten allemaal wel dat iedereen een popcorntime zaak verliest.
Nu hoeven zij niets te betalen, na een rechtszaak zitten daar;

* advocaat kosten
* rechtszaak kosten
* boete

aan vast, dat kan hoger dan die 2000 euro vallen.
Nou ik zou zeggen start eens een bedrijfje dat dat soort brieven rond gaat sturen en zie eens hoe lang het duurt voor je voor afpersing vastzit...

Dit is simpel weg afpersing en het is helemaal niet waar dat een popcorntime zaak automatisch verlies betekend sterker nog verdacht veel van brein's rechtszaken draaien op een verlies voor de klager uit. Omdat brein de geclaimde schade niet kan bewijzen niet gemachtigd is om de claims te maken of simpel weg de feiten verdraaid.

En inderdaad de kosten van het tegen zo'n semi legale maffia vechten zijn erg hoog omdat de meeste mensen simpel weg het geld/tijd/energie niet hebben om zich tegen brein te verzetten kiezen ze eieren voor hun geld.
Maar eigenlijk zouden dit soort dingen gewoon voor moeten komen en zou brein een schade vergoeding moeten betalen iedere keer als ze weer iemand bedreigen met belachelijke claims over zo genaamd geleden schade die zo op geen enkele wijze hard kunnen maken.
Kom maar op met de bewijzen dat BREIN zaken verliest, aangezien BREIN juist gemachtigd door alle film maatschappijen om op te treden.
Brein dwingt dan ook gelijk het tekenen van een contract af zo dat je ook niet meer terug kan en later kan weigeren te betalen omdat blijkt dat brein helemaal geen gelijk had en je gewoon aan het afpersen was.
Iedereen kan voordat een overeenkomst wordt getekend, ruggespraak voeren met een advocaat. De meeste intakes zijn voor bijna iedereen prima te betalen en vaak gratis.
[...]

Iedereen kan voordat een overeenkomst wordt getekend, ruggespraak voeren met een advocaat. De meeste intakes zijn voor bijna iedereen prima te betalen en vaak gratis.
Daarnaast kan een rechtsbijstandverzekering ook helpen. Het gaat om een civiele zaak. Laat het maar voorkomen.

Ik begrijp echter wel dat onvoorbereide ontwikkelaars zich laten afschrikken door een formeel doch agressief verzoek als een instantie als Brein. De meesten willen geen problemen, zeker niet in combinatie met hun dagelijkse werkzaamheden. Niet iedereen heeft tijd/energie om een rechtszaak te voeren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 november 2015 10:01]

Brein geeft niet aan wat ze voor deze overeenkomst ("schikking") aan de ontwikkelaars hebbem betaald. De uitkoop met ook nog eens een boeteclausule is waarschijnlijk niet goedkoop geweest.

Er zit natuurlijk ook een geheimhoudingsplicht in.

[Reactie gewijzigd door janbaarda op 24 november 2015 10:36]

Gaat wat ver om Brein een criminele organisatie te noemen. Dan zal jouw benaming voor de illegale downloaders ook niet mals zijn vermoed ik.
Als het niet volgens de wet gaat en met ongeoorloofde dwangmiddelen, dan kan je "criminele organisatie" qua terminologie prima gebruiken.
BREIN heeft de twee geïdentificeerd, aangesproken en met ze geschikt. Zij hebben hun ontwikkeling van de software gestaakt en verwijderd en riskeren een boete van € 2.000,- per dag als zij doorgaan of opnieuw betrokken raken bij de ontwikkeling van de software.
Dit lijkt op eigen rechtertje spelen, hetgeen niet is toegestaan in Nederland.
Wat is er niet volgens de wet dan?!?

Er wordt hier een schikking getroffen - da's niks anders dan een overeenkomst tussen personnen/instanties waarin beiden het ergens over eens zijn. Kennelijk had Brein argumenten die zo overtuigend waren dat de twee developers deze overeenkomst hebben getekend.

Ik kan me niet anders voorstellen dat als de overeenkomst tegen de wet was geweest, dat de heren dan dit niet aan de grote klok hadden gehangen - Reddit heeft genoeg 'firepower' om overtuigend te zijn en kamervragen te triggeren...

Overigens worden overeenkomsten ("contracten") met boeteclausules overal gebruikt. Wel eens overgestapt van energieprovider voordat je contract afgelopen was? Boete! Is dat tegen de wet? Welnee... Alleen hier wordt er nu ineens furieus op gereageerd omdat Brein ons van dat makkelijke tooltje (Popcorn Time) afhelpt en we stiekem gewoon te beroerd zijn om voor onze films en muziek te betalen... Maar goed - dat praten we dan weer recht met "ja maar zie bieden geen all-in-one aan, dus ik moet wel" achtige argumenten...

Edit, @z1rconium - een boete kan prima worden opgenomen in een overeenkomst in de vorm van een boete-clausule. Bijvoorbeeld bij je contract met je energieleverancier: daar betaal jij als consument een boete op het moment dat je het contract opzegt. Bij hypotheken ook: rentevaste periode openbreken? -> boete!

[Reactie gewijzigd door Tukkertje-RaH op 24 november 2015 10:37]

Het lijkt mij anders toch vrij duidelijk op bedreiging... "Stop ermee of wij zullen je een fortuin aan advocaatskosten laten betalen". Dàt is het belangrijkste argument van Brein hoor... Die ontwikkelaars hadden waarschijnlijk gewoon gelijk gekregen voor de rechter, maar daar hadden ze dan eerst hun hele hebben en houden voor moeten verkopen om de advocaten te betalen...
Dan hadden ze maar een rechtsbijstandverzekering moeten nemen.

En die beweringen dat ontwikkelaars gewoon gelijk zouden krijgen is gewoon onzin, er is nog niet eens een zaak waarover een rechter zich kan buigen, dan kan je nooit stellen wie daar juridisch "gelijk" heeft. Het gaat hier over inbreuk op de auteursrechten + kwaadwillig opzet. Los van je waardeoordeel over de regeling van auteursrechten is het moeilijk om daar een speld tussen te krijgen, en die ontwikkelaars spelen daar ook hun rol in.
Staar je niet blind op een rechtsbijstandsverzekering. Die proberen in heel veel gevallen ook gewoon om te schikken en voor die 15 euro of zo die je per maand betaald doen die echt niet heel veel als je het mij vraagt uit eigen ervaring.
Was hier een contract ? Of is er iets afgedwongen ?

Stichting Brein kan en mag namelijk helemaal geen boetes opleggen, daar hebben we rechters voor.
Brein mag gewoon boetes in een contract opnemen, net als elke ander bedrijf. Daar is helemaal geen rechter voor nodig, en is dagelijkse praktijk. Zelfs de bibliotheek legt boetes op als je een boek te laat inlevert.
Was er een contract ? Of is dat "contract" afgedwongen met pressie-middelen ?
Er was geen contract, maar nu wel, een schikking is feitelijk een contract, en daarin zal een clausule opgenomen zijn mbt de boetes.
Blijft de vraag staan van z1rconium: is het contract afgedwongen met pressiemiddelen? Zo ja dan is het contract volgens mij niet geldig.
Zolang er geen onwettige pressie is gebruikt is het contract gewoon geldig, en hoogst warschijnlijk is er de keuze geweest om of voor de rechter te komen, of de schikking te treffen, en daar is niks onwettigs aan.
Ik heb begrepen dat chantage illegaal is, maar dit zijn randgevallen.
Als een inbreker betrapt of iemand een aanrijding met je hebt kun je het settelen zonder aangifte te doen/aan te klagen; maar volgens mij is er ergens een proportionaliteits clausule; je kan niet van iemand eisen zich niet meer op publiek terrein (Github) of maatschappelijke hobbies of functies uit te oefenen (torrentcode schrijven).
Als twee partijen een geschil hebben, is het juist de bedoeling dat je schikt. Het is niet de bedoeling dat iedereen voor elk geschil naar de rechter stapt. Dus dit is prima in orde. Het probleem is alleen dat dit soort organisaties het zo lekker overtuigend kunnen brengen dat je denkt dat ze wel eens gelijk kunnen hebben. Zonder precies te weten wat je eigen rechten zijn. En dus akkoord gaat met iets wat in jouw nadeel is.
Precies en dat nadelig maken voorde tegenpartij zou ook strafbaar moeten zijn
Er is niets dat de tegenpartij in dezen belet om te zeggen "kom maar op, we gaan naar de rechter toe." Dat ze dat niet doen, dat is aan hen. Brein mag schikken voor wat voor voorwaarden ze willen (vooruit, er zijn wel regels, maar "stop hier mee, of anders" is een legitieme).
Dat is wel erg makkelijk gezegd als je zelf niet gechanteerd wordt natuurlijk. Dit kost enorm veel geld om aan te vechten, en BREIN maakt het bij dit soort gesprekjes duidelijk dat ze expres lang zullen gaan procederen of expres van die ex-parte uitspraken proberen te krijgen waardoor je direct schuldig bent en je daarna pas mag verdedigen; maar dan kan er wel al een dwangsom en zelfs een borg ingesteld worden, en ga zo maar door.

Daarnaast wordt je bedreigd dat als je niet tekent dat je nooit meer zal programmeren, dat ze dan extreem hoge schadeclaims gaan indienen bij de rechters. Zo hoog dat je meteen voor het leven geruïneerd bent.

... Dus negen van de tien mensen die zo bedreigd worden, onder druk gezet worden en worden gechanteerd: die tekenen maar, wanr ze durven niet en weten dat veel rechters zelf in de anti-piracy hoek zitten.

Ja, dan noemen we dat dus tekenen onder dwang. En dat is principieel verboden. Het is diep triest dat de overheid hier niets tegen doet, beschermen kennelijk liever een industrie die zwemt in het geld dan de burger die niets illegaals doet maar wel flink wordt bedreigd door een borderline criminele instantie.
Dus concreet bedoel je dat het ontwikkelen van tools als Popcorn Time legaal en wenselijk is, en dat het illegaal is om de rechten van de auteurs te beschermen?

Er is hier trouwens helemaal geen sprake van dwang. Het staat hun zelfs vrij om met een aangepast schikkingsvoorstel te komen.
Legaal en wenselijk natuurlijk niet. Ik begrijp overigens wel dat veel burgers snel akkoord gaan vanwege de kosten die een rechtszaak eventueel met zich meebrengen. Daarnaast duurt zoiets vaak een lange tijd. In praktijk blijkt ook vaak dat alleen mensen met een lange adem en diepe zakken iets kunnen bereiken.
Het is helemaal geen eigen rechtertje spelen, zo moet je juist in nederland eerst je punten proberen op te lossen, eerst de betreffende personen aanspreken en als die niet willen luisteren kun je naar de rechter stappen..
Eigen rechter spelen is iets heel anders..
met eigen rechtertje spelen wordt hier bedoelt machtsmisbruik te hanteren om een eigen belang - zelfs niet zeker dat de film industrie hier mee gediend is - te verdedigen.

Een geschil oplossen ts 2 partijen zou vanuit een gelijkheid moeten starten.

Fair zou zijn dat dit gevraagd wordt aan een rechter, waarbij niemand kosten betaalt. Hier wordt druk uitgeoefend iets wat je best weet en jij met andere Brein fanboys niet verwerpelijk vindt. Je sprak hierboven over immoreel gedrag, wel dit is er een sterk staaltje van.

Er is een groot verschil ts iemands huis binnen dringen en stelen en een tool maken die door andere misbruikt wordt.

Helaas leven we in een maatschappij waar mensen met veel geld en dus invloed dit zou in regels kunnen gieten dat je zou denken dat het omgekeerd is.
Ik kan het mij enigszins voorstellen. Je werkt mee aan een criminele organisatie of whatever. Er zal vast wel iets in het wetboek over staan opgenomen. Het doel van het project is immers illegale content aanbieden aan mensen die er weinig van begrijpen (laag instap niveau).
Ik denk niet dat code submitten onder 'het lid zijn van een criminele organisatie' valt. Maar dat had je zelf ook wel kunnen bedenken.
Je geeft medewerking aan... medeplichtig is dan het passende woord, als dit in zekere zin als een 'criminele organisatie' mag worden aangemerkt ben je door het submitten van code absoluut medeplichtig. Helpen met het plannen van een overval ondanks niet deelnemen aan de daadwerkelijk overval is ook strafbaar... dan ben je ook medeplichtig. Dat had je zelf toch wel kunnen bedenken? ;)

De vraag is veel meer of het werken aan dergelijke software 'illegaal' is, ik vermoed (denk) namelijk van niet, het exploiteren ervan is uiteraard een andere zaak. Ik ben persoonlijk dan ook best wel benieuwd wat een rechter hier van zal vinden en/of de opgelegde sancties sowieso stand zullen houden mocht puntje bij het paaltje komen gezien Brein geen organisatie is die boetes op mag leggen uit eigen beweging... zover ik het begrijp is hier namelijk geen rechter aan te pas gekomen en is deze "regeling" er puur onder druk van Brein gekomen.
Je geeft medewerking aan... medeplichtig is dan het passende woord, als dit in zekere zin als een 'criminele organisatie' mag worden aangemerkt ben je door het submitten van code absoluut medeplichtig. Helpen met het plannen van een overval ondanks niet deelnemen aan de daadwerkelijk overval is ook strafbaar... dan ben je ook medeplichtig. Dat had je zelf toch wel kunnen bedenken? ;)
Dat is net het probleem, waarom moeten jullie vanalles 'bedenken' zonder de details van de zaak te kennen of zonder enige juridische kennis? Of ze lid waren van een criminele organisatie en of ze medeplichtig waren en of ze strafbaar waren zullen we nooit weten want ze hebben geschikt. Er is geen rechter aan te pas gekomen. Er worden hier allerlei assumpties gemaakt en voor waarheid aangenomen die op niets gebaseerd zijn.
Aub een beetje begrijpend lezen, ik zet niet voor niets een aantal dingen tussen haakjes en verwoord het enigszins voorzichtig... ik neem niets voor waarheid aan, ik tip alleen mijn twijfels aan en leg uit dat meewerken aan software voor een specifiek doel wel als medeplichtig mag worden gezien, we hoeven toch niet te dimdammen over wat het doel van deze specifieke software is? Ik zeg ook niet dat het als een criminele organisatie bestempeld mag worden, dat gaat in het geval van inbreuk op auteursrechten sowieso erg ver. Maar dat ze medewerking hebben gegeven aan de ontwikkeling is toch duidelijk, er ligt toch een schikking? Je gaat toch niet schikken als je niets misdaan hebt?

Juist dat er geen rechter aan te pas is gekomen maar er wel een schikking tot stand is gekomen roept vraagtekens op, Brein is geen organisaties die sancties op mag leggen... als dergelijke afspraken tot stand komen zonder tussenkomst van een rechter dan is dat onder bepaalde druk gebeurd, anders ga je door en laat je het voor komen bij een rechter. Er wordt dan ook gesproken over boetes in het artikel en dat mag en kan Brein niet eens, ze hebben een schikking getroffen omdat de betrokkenen dit als hun beste uitweg hebben gezien. Dat zijn geen assumpties.. dat bedenk ik niet, dat staat zo in het artikel. Dat er is geschikt zonder tussenkomst van een rechter... tja, daar kan/mag je dan toch wel bepaalde assumpties over maken, anders had men het voor laten komen.

Wat ook een probleem is dat sommigen hun mening geven zonder goed te lezen en de kern van de zaak te begrijpen en de reactie die iemand daarop geeft.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 24 november 2015 10:52]

"Geschikt" me hoela. Brein heeft ze afgekocht en presenteert het als een bedreiging. Bangmakerij. Plaatsen van stukjes programma op Github is nergens en nooit strafbaar en kan op geen enkele wijze geconstrueerd worden als meewerken aan een criminele organisatie.

Dit is veel meer als een aanval op het hele systeem van open source.
Wel jij meewerkt aan het bouwen van illegale software.
Wat bedoel je met "illegale software". Alle software die ik maak is legaal. Volgens jouw constructie is elk OS illegaal. Ongetwijfeld maakt een OS onderdeel uit van een of ander programma dat in staat is om iets illegaal te doen. Ook iedereen die een webserver bouwt en deze op Github zet werkt mee aan de mogelijkheid om illegale software te maken.

N.B. De uitvinder van het wiel is niet vernatwoordelijk voor elke parkeerbon.
Popcorn Time heeft als doel illegale films/series aanbieden...
Helemaal niet zeker. Popcorn Time biedt ook legaal materiaal aan. Voor het programma maakt het niks uit wat voor films verspreid worden. Programmatuurschrijven voor een dergelijk programma zegt daarom niks over de bedoeling en/of het werkelijk gebruik.
Popcorn Time op zichzelf is echter niet illegaal, het is gewoon een torrent cliënt, als dat illegaal is, dan is µTorrent, etc. ook illegaal. Maar dat is het niet, het bouwen van een torrent cliënt op zich is niks mis mee.
Anoniem: 455646
@Loller124 november 2015 13:35
Popcorn Time is weldegelijk illegaal omdat hun doel en enige doel is om films/series via verboden bronnen te bekijken.
Popcorn Time schend dus auteursrechten.
Het stellen dat je je schuldig maakt aan een onrechtmatige daad omdat je software voor iets illegaals gebruikt kan worden is juridisch een behoorlijk glijdende schaal lijkt me.

Die redenatie gebruikt BREIN ongetwijfeld ook, maar bedenk eens wat dat betekent voor je vrijheid als computergebruiker als je die lijn doortrekt? Dan zou de ontwikkeling van Calibre ook verboden moeten worden, in de wetenschap dat veel ebooks illegaal worden verkregen. Als je dan steeds een klein stukje opschuift moeten webbrowsers ook verboden worden, omdat je weer dat er "mensen" zijn die daar kinderporno mee bekijken...

Die glijdende schaal zie je ook al met de vraag of hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermde artikelen op zichzelf ook al het auteursrecht schenden. Enge ontwikkeling!
Dat is wat ik probeer aan te geven, maar wel in het achterhoofd houdende dat de software waaraan medewerking is verleend wel heel erg specifiek voor een bepaald doel is ontwikkeld: het beschikbaar maken van voornamelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal via een specifiek ontwikkelde torrentclient... niet bepaald een algemene torrenclient die ook gebruikt zou kunnen worden voor en nu zou worden misbruikt.

Ik ben dan ook best wel benieuwd wat een rechter (met kennis van zaken) hierover zou zeggen, maar dat er is geschikt met Brein mag toch wel als een indicatie worden gezien dat men heel goed heeft geweten waaraan werd gewerkt want anders had je niet zonder tussenkomst van een rechter geschikt.
Popcorn Time is een applicatie die fungeert als een Torrentclient, een Torrentbrowser en een mediaspeler in één, verpakt in een gebruiksvriendelijke interface
Precies hetgene wat het publiek en de consumenten willen maar wat door content-bonzen op alle mogelijke manieren geblokkeerd en gefragmenteerd wordt.

Het is langzaam eens tijd dat diensten als Netflix hun catalogus zonder gezeur uit kunnen breiden en daarmee de consument kunnen bedienen. Als je als content baas wil dat je content legaal genuttigd wordt is het JOU taak om te zorgen dat je DOET wat de CONSUMENT wil, niet wat jij wil.
Doe je dat niet, dan vind de consument makkelijk zat een eigen manier, je kunt daar moeilijk over gaan doen maar dit is hoe het werkt.

Ook is het zaak die kunstmatige cross-country licenties op de schop te doen, als ik BBC series als BlackAdder wil kijken op mijn Netflix (wat ik in de UK als ik daar werk ook kan) dan zie ik geen zinnige reden waarom dat hier in NL ineens niet zou kunnen werken. Dit soort ristricties zijn niet meer uit deze tijd.

Begrijp me niet verkeerd, ik werk zelf in de film/VFX industrie en het gaat dus direct ook om mijn salaris. Echter zie ik wel in dat deze kunstmatige beperking van negatieve invloed zijn op de verspreiding en enjoyment van de content die mensen zoals ik maken.

[Reactie gewijzigd door CobraVE op 24 november 2015 09:17]

Anoniem: 455646
@CobraVE24 november 2015 13:38
Dus omdat Piet film x wilt zien moet Bedrijf x daar maar voor zorgen?
Het is aan de maker van film x om dat te bepalen!
Films/Series zijn LUXE producten!
Incorrect, zo werkt het in de ideale wereld maar helaas voor makers is het internet een systeem wat aan de vraag voorziet ook als zij het weigeren te doen.

De oplossing is hier op in spelen, niet je hakken in het zand zetten want dit ga je simpelweg niet winnen.
Anoniem: 455646
@CobraVE25 november 2015 02:57
Dat ga jij dus eventjes bepalen?
Is het jouw godganse werk?
Heb jij je godganse geld erin gestoken?!
Dat ga jij dus eventjes bepalen?
Is het jouw godganse werk?
Heb jij je godganse geld erin gestoken?!
Maar dat werkt toch overal zo? Voor mijn werk is het nodig dat ik cursussen en trainingen volg om bij te blijven. Als ik dat zelf moet betalen, maar mijn 'concurrent' krijgt dat vergoed van zijn baas, heeft hij dus een 'gratis' opleiding, terwijl ik het zelf heb moeten betalen. Heb ik dan meer recht om aangenomen te worden in een bepaalde functie omdat ik mijn 'godganse geld' erin heb gestoken? Of, kan ik zeggen 'verrot maar, ik heb genoeg geinvesteerd in mezelf, de rest van de wereld heeft het maar te doen met wat ik nu kan'? Wat gebeurt er dan? Na verloop van tijd verlies ik mijn binding met de markt en heb ik geen werk en geen geld meer. Dan kan ik wel roepen dat ik recht heb op werk - dat staat zelfs in de EU-grondwet - maar ga jij iemand aannemen alleen maar omdat hij recht op werk heeft? Of ga jij iemand aannemen die kan wat jij wil? Ik kan wel recht hebben op werk, maar dat betekent helemaal niet dat ik daar zelf niks voor hoef te doen en dat de rest van de wereld er maar voor heeft te zorgen dat ik dat ook krijg. Ik heb recht op werk, maar ik moet er wel zelf voor zorgen dat ik iets kan dat aansluit bij wat er door de markt gevraagd wordt. Alleen in bepaalde gevallen (mensen met een beperking, bijvoorbeeld) kun je een uitzondering maken, omdat zij dat simpelweg niet kunnen. Anders is het gewoon eigen schuld dikke bult voor mij.

Het is daarbij ook helemaal niet vreemd om eisen te stellen aan de voorwaarden waaronder een producent zijn produkten dient aan te bieden. Een producent mag zijn produkt ook niet zonder garantie leveren (en dan bijvoorbeeld de prijs verlagen), garantie is gewoon verplicht. Roaming is zojuist afgeschaft, dus een telecomboer mag ook niet maar zo zelf bepalen onder welke voorwaarden hij zijn belminuten verkoopt. Uitgevers moeten boeken aan iedereen verkopen voor dezelfde prijs, ze mogen geen kwantumkorting geven bijvoorbeeld. Aan de andere kant, landbouwsubsidies zijn juist de garantie van de samenleving aan (met name zuivel-)producenten dat zij minstens een bepaalde prijs voor hun produkten krijgen. Ik wil niet zeggen dat de overheid altijd en overal moet ingrijpen, maar het idee 'ik ben de producent dus ik bepaal de voorwaarden' gaat helemaal niet maar zo klakkeloos op.

Die houding van 'dit is het, daar heb je het mee te doen en wij bepalen de voorwaarden' is wel hoe de entertainment-industrie zich opstelt. Daar hebben ze (momenteel) wel het recht toe, maar zelfs als je in je recht staat kun je je die houding niet tot in lengte van dagen veroorloven. In een democratische rechtsstaat is het 'de massa' die bepaalt wat er gebeurt (en daar is ook bar weinig aan te sturen zonder je toevlucht te nemen tot propaganda of dwang - allebei ongeoorloofde middelen in een democratisch proces), en als je je maar lang genoeg niks aantrekt van wat zij vragen, zelfs al sta je daarmee in je recht, wordt dat recht je in de praktijk gewoon ontnomen. Of doordat de regels worden gewijzigd, of doordat mensen zich domweg niks meer aantrekken van jouw recht. Als je je maar lang genoeg niks van 'de massa' aantrekt sta je uiteindelijk gewoon met lege handen.

Tegen die stroom in roeien werkt nooit lang. Een bedrijf kan dat niet, Brein kan dat niet, zelfs een overheid kan dat niet. Dan kun je nog zo in je recht staan en het kan nog zo onterecht zijn wat je gebeurt en er kunnen nog zulke onzin-argumenten worden aangevoerd door 'de massa', dat maakt helemaal niks uit. Degene die er tegenin gaat, gaat onvermijdelijk kopje onder. Niemand kan het zich in een samenleving veroorloven om voortdurend te doen wat hem zelf het beste uitkomt. Je moet altijd rekening houden met wat er om je heen gebeurt. Doe je dat niet, dan stoot je vroeg of laat je neus. En ja, dat doet zeer, en ja, dat kan best onterecht zijn, maar dat is hoe de realiteit werkt.

Ik snap heel goed wat filmmakers beweegt. Ze hebben er gewoon recht op om betaald te worden voor hun werk als iemand daar gebruik van maakt. En ze doen volgens de regels niks verkeerd, dus ik begrijp heel goed waarom ze zeggen dat zij niet schuldig zijn aan de ontstane situatie. Alleen heb je daar niks aan. Het is net zoiets als dat jij van rechts komt met je Fiat Panda en dat die Leopard-tank jou maar even voorrang moet verlenen, en als hij dat niet doet jij die voorrang wel even opeist. Dan kun je wel in je recht staan, maar jij en je recht worden in de grotemensenwereld dan gewoon vermorzeld.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 25 november 2015 11:00]

Anoniem: 455646
@Iknik25 november 2015 13:08
Nee... jij eist in feite een gratis ferrari omdat het zo duur is in jouw ogen of niet overal beschikbaar is.
Weet jij wel hoe duur het is om een film te maken?
Denk dat voor een goede film, daar minstens 1 miljoen euro voor nodig is.
Dat moet worden terugverdiend.
Daarnaast als het hier niet beschikbaar is... dan kan je het niet kijken.
Peg gehad... het is een luxe product.
Nee... jij eist in feite een gratis ferrari omdat het zo duur is in jouw ogen of niet overal beschikbaar is.
Ik denk dat je de essentie van mijn verhaal mist.

Om te beginnen eis ik helemaal niks, ik constateer alleen. En wat ik constateer is dat het niet uitmaakt wat jij of de filmindustrie vindt van wat de samenleving doet, de filmindustrie is veel te klein en onbetekenend om er iets tegen te kunnen beginnen. Als je bedenkt dat overheden, met alle macht en middelen die ze tot haar beschikking heeft, tot aan het legaal gebruiken van geweld aan toe, met de regelmaat van de klok bakzeil moeten halen tegen haar burgers, wat denk je dan dat een handvol filmbazen kan beginnen? Helemaal niks. Het is buigen of barsten. Dat is hoe de werkelijkheid werkt.

Ik ben beslist niet tegen de filmindustrie of tegen hun recht dat ze gewoon betaald worden, integendeel, maar wat ze hier aan het doen zijn is volslagen zinloos, op het lachwekkende af als het niet zo triest en irritant zou zijn, en de argumenten die in de strijd worden gegooid geven blijk van een totaal gebrek aan inzicht en realiteitszin. Het is Don Quichote's kruistocht tegen windmolens. Ik kan je garanderen dat ze binnen tien jaar bakzeil gaan halen als ze dit volhouden, en dan zijn ze slechter af dan wanneer ze nu gewoon doen wat ze gevraagd wordt. Maar dat doen ze niet, want ze hebben er 'recht' op om hun poot stijf te houden. Nou, ja, zoals ik al zei, ik heb hier geen mening over en het maakt mij niet uit. Je moet doen wat je niet laten kan, maar het is wel dom. Hoe langer ze dit blijven doen, hoe slechter ze uiteindelijk af zijn.
Peg gehad... het is een luxe product.
Als puntje bij paaltje komt is het dus de filmindustrie die pech heeft omdat ze doodsimpelweg niet in staat zullen zijn dit tegen te gaan. In de geschiedenis is vaak genoeg gebleken dat het niet vreselijk verstandig is om 'het volk' tegen je in het harnas te jagen, want dat verlies je. Je moet het volk te vriend houden, dat hadden de Romeinen 2000 jaar geleden al in de gaten met hun 'brood en spelen'. In de eeuwen daarna is keer op keer op keer aangetoond dat dat zo werkt. En wat doet de filmindustrie? Die legt doodleuk de wens van 'het volk' naast zich neer en denkt kennelijk dat zij voor het eerst in de geschiedenis wel in staat zullen zijn de volkswil te temmen. Als ze dat daadwerkelijk lukt neem ik met een diepe buiging mijn hoed voor ze af, maar die kans acht ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nul komma nul.

Het probleem dat ik hiermee heb is niet wat de filmindustrie zich voor waanideëen in het hoofd wenst te halen, dat zoeken ze maar lekker zelf uit, maar wel de paranoide en draconische maatregelen waar om geroepen wordt, zoals bijvoorbeeld deep packet inspection of allerhande andere debiele maatregelen, zoals dat er meer politie moet worden ingezet. DPI tast mijn privacy aan en de politie wordt betaald uit belastinggeld, en daar heb ik wel wat tegen. Als jij zo nodig tegen windmolens wil vechten ga je je gang maar, maar ben zeer beslist niet van zins mee te betalen of op eender welk wijze gedwongen te worden bij te dragen aan het in stand houden van die waanbeelden, en laat mij dus verder ook met rust met je achterlijke maatregelen.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 25 november 2015 16:24]

Nee, ja en ja.

Zoals ik eerder al zei werk ik zelf in de film/VFX industrie dus het gaat ook gewoon om mijn salaris.
Echter ben ik ook realistisch en zie ik in dat de bal nu bij de bedrijven ligt om aan de vraag te voldoen. Niet om te proberen doormiddel van een kruistocht piraterij uit te bannen want dit gaat gewoon niet werken.
Anoniem: 455646
@CobraVE25 november 2015 13:09
Desnoods moet er een firewall worden ingesteld door de Staat... die richting gaan wij door crimineel TUIG op.
Lol, ik zou naar Noord-Korea verhuizen want jou gedachten horen duidelijk niet in een Westerse samenleving thuis.

Je begint een beetje eng te worden nu.
Anoniem: 455646
@CobraVE25 november 2015 17:08
Omdat mensen de wet blijven overtreden, worden de maatregelen scherper... gewoon omdat het blijkbaar stoer is om broodroof te doen.
Ook is het stoer de werkloosheid hoog te houden blijkbaar.
Stoer om de wet te overtreden.
Stoer om een egoist te wezen.
Maar als een bedrijf niet doet wat consumenten willen dan geeft dat een consument niet het recht zich iets op onrechtmatige wijze toe te eigenen.
Dat is de keuze van het bedrijf wat in dienst staat van de consument, want dat is wat de meeste vergeten. Het is de taak van het bedrijf zich te schikken naar de vraag (binnen redelijke perken, dus niet gratis weggeven).
Maar als een bedrijf niet doet wat consumenten willen dan geeft dat een consument niet het recht zich iets op onrechtmatige wijze toe te eigenen.
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als dat massaal toch gebeurt heb je desondanks een probleem, dat niet kleiner wordt door beteuterd in je wetboek te kijken waarin staat dat dat helemaal niet mag. En als iedereen voet bij stuk houdt komt het neer op de vraag wie bepaalt wat wel en niet mag, en in een democratische rechtsstaat is dat uiteindelijk altijd, hoe dan ook, de burger, die consument dus. Het is dus zeer de vraag hoe verstandig het is om je als bedrijf met dit argument ('jij mag je dit niet zomaar toeëigenen') maar te blijven verzetten tegen wat die consument vraagt. Als je daar vervelend genoeg mee bent en je doet het lang genoeg ontstaat er vanzelf een situatie waarin het wel mag, of in ieder geval gebeurt op een manier dat een verbod erop niet langer handhaafbaar is in de praktijk, of het bedrijf houdt simpelweg op te bestaan. De vraag is niet of ze dit gaan verliezen, maar wanneer en met welke gevolgen. En als je toch al weet dat je gaat verliezen zou het mij verstandig lijken om te zorgen dat je mag meepraten over hoe de situatie er dan uit komt te zien, zoals bijvoorbeeld de muziekindustrie tijdig heeft ingezien dat een Spotify-oplossing beter was dan helemaal niets. Kennelijk heeft de filmindustrie de onweerstaanbare behoefte om die les zelf aan den lijve te ondervinden.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 25 november 2015 15:33]

[...]
Precies hetgene wat het publiek en de consumenten willen maar wat door content-bonzen op alle mogelijke manieren geblokkeerd en gefragmenteerd wordt.

Dit soort ristricties zijn niet meer uit deze tijd.

Begrijp me niet verkeerd, ik werk zelf in de film/VFX industrie en het gaat dus direct ook om mijn salaris. Echter zie ik wel in dat deze kunstmatige beperking van negatieve invloed zijn op de verspreiding en enjoyment van de content die mensen zoals ik maken.
Jij wilt graag dat jouw werk door iedereen bekeken mag worden? Vraagje wil je dan ook betaald worden? De consument betaalt liever: niet (illegale opties), of: 1 keer een tientje bij bijv. Netflix die dan alles zou gaan moeten aanbieden. Dat tientje moet dan wel door een heleboel mensen gedeeld worden. Ik zie jouw salaris kelderen ben ik bang ;)
Dat tientje gaat voor voor 90% naar de eigenaar van de firma die elk jaar wil groeien en zichzelf blijven verrijken.
Ook is die niet vies van achter overheids subsidies aan te gaan om nog meer winst te maken.
De personen die je in de aftiteling ziet staan worden voor het gros slecht betaald je mag immers voor de TV/Film industrie werken nietwaar. Het wordt ook wel de citroenpers methode genoemd.

En heel veel mensen betalen reeds een tientje elke maand weer....
Helemaal niet, want als er meer content beschikbaar is zullen ook meer mensen via de legale weg kijken.

Op het moment wordt simpelweg niet aan de vraag voldaan en daar knelt de schoen.
Je stelt wel hoge eisen. Geldt dat ook voor de Boer bij Ajax? Is het zijn taak om te doen wat elke supporter wil? Voetbal is ook entertainment, daar zouden dezelfde regels dus moeten gelden. Opstelling en aankoopbeleid per SMS stemming?
Je kan het beter vergelijken met je hebt een winkel waar het personeel totaal niet mee werkend is en een winkel waar het personeel wel vriendelijk en behulpzaam is. Als de prijzen van de artikelen ongeveer gelijk liggen dan zal de eerste winkel gewoon falliet gaan, deze moet dan niet maar in leven worden gehouden omdat het vroeger zo was.

Bij voetbal, als je het team niet goed of leuk vind spelen, word supporter van een ander team dat raakt de clubs veel harder.
Je kan het beter vergelijken met je hebt een winkel waar het personeel totaal niet mee werkend is en een winkel waar het personeel wel vriendelijk en behulpzaam is. Als de prijzen van de artikelen ongeveer gelijk liggen dan zal de eerste winkel gewoon falliet gaan, deze moet dan niet maar in leven worden gehouden omdat het vroeger zo was.
Maar services als NetFlix lopen als een trein, dus volgens jouw redenatie zijn de meeste mensen er tevreden over. Tweakers meestal niet en vinden dat reden om de wet te overtreden door illegaal te downloaden. Ik blijf dat een zeer vreemde gedachtenkronkel vinden.
Ik vind het een vreemde gedachtenkronkel dat we allemaal aannemen dat digitale content illegaal is wanneer het vanuit een torrent-netwerk komt.
Daarnaast is het met digitale data op zichzelf al heel lastig om aan te tonen wanneer iets nou daadwerkelijk van iemand is.

De magneetjes in mijn hardeschijf kunnen weliswaar gerangschikt zijn op een bepaalde volgorde, waardoor de data een film zou kunnen vertegenwoordigen, welke misschien door iemand anders gemaakt is.
Echter, die harde schijf waarop toevallig een dergelijke opeenvolging van bitjes staat, is mijn eigendom, een fysiek apparaat dat ik heb gekocht in de winkel van mijn eigen spaarcenten. Ik mag toch zeker wel bepalen hoe ik mijn eigen bitjes en byte-jes rangschik zou je zeggen?

Natuurlijk klinkt het wat flauw om het zo zwart-wit te verwoorden, aangezien ik ook wel snap dat mensen die films/muziek, of wat voor content dan ook, maken, daarvoor een bepaalde energie in hun product hebben gestopt.
Maar waarom we allemaal aannemen, als een gegeven waarheid, dat ik bepaalde opeenvolgingen van bitjes niet op mijn harde schijf mag plaatsen vind ik juist een gekke gedachtenkronkel. Overigens geldt dit niet alleen voor bitjes op mijn harde schijf, maar ook voor concepten die nog niet zijn gebouwd, maar alleen zijn "gereserveerd" door iemand die een boel geld heeft en mij datzelfde concept daardoor niet laat bouwen (lees: patenten).
Alleen omdat er een aantal grote partijen zijn die in de wet hebben laten vastleggen dat dit niet mag, betekent natuurlijk niet dat het de beste oplossing is.

Ik denk dat het veel beter werkt om te kijken wat voor alternatieven er zijn om content te verspreiden, in plaats van steeds een specifieke vorm af te dwingen doormiddel van wetgevingen, straffen en ellende.

Waarom denken we daar niet over na?

In plaats van steeds maar 'illegaal' vs 'legaal' discussies te voeren, en allerlei mooie wetteksten te quoten. Een wetgeving is ook maar bedacht ooit, dus zeker niet perfect.
Uiteraard moeten we iets verzinnen waar zowel content-makers als content-consumenten wat mee kunnen. Maar de huidige vorm, van ineffectief voeren van discussies, leidt toch zeker niet tot een oplossing waar iedereen tevreden mee kan worden?
Dat er op jouw harde schijf iets staat zoals je aangeeft in je uitleg over bits, is nu eenmaal geen losstaand iets. Op dezelfde manier gaat het bij het gebruik van torrents meer dan alleen maar over een technische interpretatie van dat protocol.

Hetgeen er geviseerd wordt zijn specifiek de torrents van werken waarop auteursrechten rusten. De manier waarop die op sites worden aangeboden, laat op zichzelf al zien dat het gaat om het aanbieden van populaire zaken waarop auteursrechten liggen. En het uiteindelijke doel van dat downloaden beperkt zich niet tot wat technische spielerei, maar het gaat puur om het kijken en/of luisteren naar dingen waarvoor je de toestemming niet hebt.

Het gaat er dus ook om hoe die bitjes en bitejes op "jouw" hard schijf terecht komen, en wat je ermee gaat doen. Die zaken kan je nu eenmaal niet negeren, en heeft weinig met toeval te maken.
Ik snap inderdaad dat het verhaal met de bitjes niet helemaal eerlijk is, want er komt meer bij kijken.
Wat ik bedoel aan te geven, op een beetje een sarcastische manier misschien, is dat de definities van 'illegaal' en 'legaal', in het geval van digitale content, misschien klaar is voor wat aanpassingen.

Ik weet niet of de volgende analogie honderd procent op gaat, maar even voor het gemak gebruik ik hem toch maar.

Als je in de winkel een printer steelt, dan neem je een fysiek apparaat mee naar huis dat niet van jou is op dat moment, dus kan ik begrijpen dat de winkeleigenaar dit niet erg op prijs zal stellen.
Echter, wanneer ik een winkel in loop, een mooie printer zie, deze bestudeer, en deze vervolgens zelf thuis in elkaar soldeer, wat dan?
Ik zou persoonlijk zeggen, geef de persoon die thuis in zn schuurtje een hele printer in elkaar soldeert een pluim, want dat vind ik vrij geniaal.
Alleen in de digitale wereld zou iemand zeggen: "Dat is mijn printer die je net zelf in je eigen schuur hebt gemaakt, want ik heb dat idee ooit ergens vastgelegd!".

"Ok", denk ik dan, ik koop eerst de printer, dan bestuur ik hem, en dan pas maak ik hem na. Een kopie van een stuk van mijn eigen eigendom, lijkt onschuldig toch? Ik heb het ten slotte eerst gekocht.
Waarom is het dan zo, dat als ik ditzelfde met een DVD doe, ik illegaal bezig ben?
Dus, ik koop eerst de DVD, kijk hem een keertje, kopieer hem, en geef een kopie aan een vriend van me. Het is in dit geval toch ook een kopie van een stuk van mijn eigen eigendom?

"Nee, zo werkt dat niet!", zeggen mensen dan. Want je kan tegenwoordig eigenaar zijn van een idee, een stukje ontastbaar, tijdloos concept, dat je jezelf mag toekennen, zodat niemand in de hele wereld dit mag gebruiken zonder dat jij er toestemming voor geeft. En die data op die DVD, is afkomstig van zo'n vastgelegd idee.

Bovenstaande analogie klopt niet helemaal tot in de laatste puntjes denk ik, maar je snapt hopelijk mijn punt. Zoals je misschien al kan zien in mn verhaaltje doel ik eigenlijk ook niet alleen op digitale content, maar op alle concepten die je jezelf kunt toekennen. Dit geldt ook voor auteursrechtelijk beschermde content.

Waarom neemt iedereen klakkeloos aan dat dit (dus doormiddel van al deze wirwar van regels over eigendom) de enige manier is waarop we te werk kunnen gaan?
Ik wil best betalen voor mooie content, maar er zijn ook andere manieren om mooie content aan te bieden, niet alles hoeft per se van mij, en van mij alleen te zijn.

Bijvoorbeeld:
Alleen het feit dat je een geniaal nummer hebt geschreven is al genoeg om je de rest van de komende jaren te voorzien van optredens, of je kunt voor anderen muziek gaan schrijven bijvoorbeeld. Als je oorspronkelijke nummer, degene waar jij je naamsbekendheid mee hebt gekregen, door iedereen gekopieerd wordt, who cares. Je wordt er eigenlijk aleen nog maar bekender van, en je hebt je agenda de komende jaren vol met werk, dus om voor die paar extra tientjes allemaal mensen aan te lopen klagen heeft ook niet echt veel zin meer wel?

Ik snap het persoonlijk niet, al deze regelgevingen. Ik denk zelfs dat het heel gevaarlijk is, als je het niet constant in de gaten houdt en blijft toetsen.
"Is deze wetgeving nog wel relevant?"
"Wat is de oorsponkelijke bedoeling geweest, toen deze wetgeving ingevoerd werd?"

Zolang mensen niet blijven toetsen en evalueren, zal ik niet in dergelijke wetgevingen kunnen vertrouwen, meer en meer regels betekent niet meer en meer resultaat namelijk.
Ik zie dat het heel lastig is, aangezien zelfs veel tweakers het moeilijk vinden om de wet niet als waarheid te zien, terwijl een wetgeving ook slechts een idee is geweest van iemand op een bepaald moment in de geschiedenis, zoiets kan niet een absolute waarheid zijn.

Blijf kijken waarom een regel zo is zoals die is, zou ik zeggen als samenvatting.

[Reactie gewijzigd door w00t0r op 25 november 2015 10:30]

Maar zelfs al betrek je er patenten bij, eender hoe, ook hier schets je maar een heel klein deel van het plaatje. Als je, en dat wil je precies, het hele concept van intellectueel eigendom wil samenvatten in één idee, dan kan je er nog steeds niet aan voorbij dat er ook een component aan vastzit waarbij niet het idee (zoals bij patenten; zoals het concept printer) maar een bepaalde uiting van dat idee bescherming krijgt.

Natuurlijk kan wetgeving rond auteursrechten verder opschuiven richting een opener en minder rigoreus systeem, maar dan nog steeds ga je uitkomen bij een punt dat ver weg is van een systeem waarbij derden het beslissingsrecht over releases krijgen, en dan ga je ook ver weg blijven bij een systeem waarbij alle rechten bij de luisteraar/kijker komen, die alles kunnen krijgen op het moment en de vorm en de plek waar zij dat wensen (a.k.a. hier, nu en zonder restricties). Daar moet een evenwicht blijven tussen wat wenselijk is voor de kijker/luisteraar en de maker. En in dat hele evenwicht is er plaats voor heel erg veel, maar niet voor Popcorn Time, niet voor PirateBay en ook niet voor "als je een cd'tje hebt gekocht/gestolen ben je vrij om dat uit te delen aan iedereen die je wil".

En dat weet ik ook dat er op dit moment, bij auteursrechten aan beide kanten van dat evenwicht, uitschieters vast te stellen zijn die eigenlijk niet zouden mogen.

Natuurlijk is de auteurswetgeving niet relevant, als je je denkbeeld beperkt tot het idee dat auteurs genoeg verdienen, auteurs hun geld ook op andere manieren kunnen verdienen, en dat het doel van muziek/film toch vooral zelfpromotie is. Daar gaat het immers niet om. Waar het om gaat is: moet je iemand als auteur een wettelijk kader van bescherming geven, en hoe ver moet dat kader gaan?

Hoe kom je er trouwens bij dat iedereen aanneemt dat er geen andere manieren zijn om muziek of film te delen?
- Producties voor film of tv die (gedeeltelijk) met subsidies worden gemaakt, moeten en worden sowieso al via open tv-net aangeboden.
- Singles worden gratis en in hoge kwaliteit gratis aangeboden via youtube. Singles kopen hoeft dus al niet meer, en gebeurt nog amper.
- Albums kan je vaak vanaf dag 1 (en soms vroeger) als vorm van promo gratis beluisteren.
- Streaming beperkt zich al niet meer tot mp3-kwaliteit, maar kan nu ook gewoon lossless.
- Wettelijk kader voor open source / creative commons wordt jaar na jaar verder uitgebouwd.
Dus, ik koop eerst de DVD, kijk hem een keertje, kopieer hem, en geef een kopie aan een vriend van me. Het is in dit geval toch ook een kopie van een stuk van mijn eigen eigendom?
Als je een DVD hebt gekocht, word je daarmee ook geen eigenaar van die film. Je hebt die privé gekocht, en dus mag je er privé mee doen wat je wil.
Bijvoorbeeld:
Alleen het feit dat je een geniaal nummer hebt geschreven is al genoeg om je de rest van de komende jaren te voorzien van optredens, of je kunt voor anderen muziek gaan schrijven bijvoorbeeld. Als je oorspronkelijke nummer, degene waar jij je naamsbekendheid mee hebt gekregen, door iedereen gekopieerd wordt, who cares. Je wordt er eigenlijk aleen nog maar bekender van, en je hebt je agenda de komende jaren vol met werk, dus om voor die paar extra tientjes allemaal mensen aan te lopen klagen heeft ook niet echt veel zin meer wel?
Nogal logisch, die mannen van popcorn time, tpb of releasegroepen maken gewoon de hele markt kapot, daarom worden ze aangeklaagd. Wat heb je nu aan een agenda vol met werk als dat betekent dat vooral derden met de opbrengst daarvan gaan lopen... Die mannen worden inderdaad aangeklaagd, omdat ze op grote schaal je rechten schenden.
Fijn dat er iemand een overwogen reactie plaatst, dat doet me wel goed dit. Af en toe zie ik een boel "kort lontje"-discussie waarin mensen veelal welles/nietes verhalen voeren, maar niet altijd proberen te begrijpen wat anderen bedoelen, dus een reactie als deze vind ik erg fijn (ook al zijn we het niet op alle vlakken met elkaar eens, dat kan uiteraard).

Het is wel een beetje extreem wat ik in mijn eerdere post beschrijf, dus ik vind ook niet dat iedereen alles maar moet kunnen downloaden (althans op dit moment niet). Toch wou ik een beetje prikkelen en spelen met het idee dat het geen onmogelijkheid is om de huidige gang van zaken aan te kunnen passen, want zolang alle betrokken partijen zich erin kunnen vinden is theoretisch elk model mogelijk.

Discussies als deze ontstaan omdat we, denk ik, nu in een transitie-fase zitten, waarin we de mogelijkheid hebben om nog eens goed te kijken naar bepaalde definities als 'legaal' en 'illegaal', vooral als het gaat om patenten en auteursrechten bijvoorbeeld.
Op dit moment vind ik het nogal lastig om te bepalen wanneer iets wel 'beschermd' moet worden en wanneer niet, persoonlijk denk ik dat het wettelijk beschermen van patenten niet in alle gevallen de juiste manier is. Daar heb ik ook wel een argumentatie voor als mensen dat interessant vinden om te weten, maar dat wordt dan wel weer een heel andere discussie, dus ik zal het nu maar even laten voor wat het is.

Waar ik me minder in kan vinden, in je reactie, is dat je aangeeft dat Popcorn time de markt kapot maakt. Ik snap dat het een omstreden topic is, en weet natuurlijk ook dat er inderdaad dingen mogelijk worden gemaakt die op dit moment als illegaal bestempeld worden.
Toch vind ik het een interessante ontwikkeling, want zulke applicaties kan je uiteindelijk, tot op zeker hoogte, niet geheel uitbannen. Het lijkt me eigenlijk best leuk om te zien wat je daarmee kunt doen, wel op een manier die uiteindelijk voor iedereen iets oplevert, maar er zou best iets positiiefs mee gedaan kunnen worden, vanuit bijvoorbeeld de grote media-concerns.
Hoe durf ik nog niet te zeggen, maar het is in mijn optiek vaak beter om positieve energie te steken in nieuwe innovaties dan negatieve energie te steken in het forceren van 'oude', inside-the-box, denkwijzen.

Want wat vind je er dan bijvoorbeeld van dat mensen die code aan zulke applicaties bijdragen direct als criminelen behandeld worden?

Vanuit de huidige denkwijze is het wellicht een logisch gevolg zou je zeggen, maar volgens mij zou je het ook kunnen zien als een "trigger" om eens beter na te denken en de huidige stand van zaken te evalueren.
De mensen die bijdragen aan applicaties als popcorn time zijn namelijk wel mensen die 'out-of-the-box' kunnen denken, dus misschien zouden we dat als maatschappij ook een positieve draai kunnen geven, ik zou het in ieder geval zonde vinden als we zulke mensen helemaal de grond in zouden procederen en ze in het gevang stoppen voor de komende paar jaren, daarvoor is er teveel potentie aanwezig.
Ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet, of hoe anderen dat ervaren.
Het gaat me er hoedanook niet om, om iedereen aan één kant als de goede te zien, en iedereen aan de andere kant als de slechten. En daarin zit het dat ik het inderdaad zo noem dat die hele markt in een aantal jaren tijd kapot aan het gaan is op bepaalde vlakken.
-> Veel en veel minder plaats voor kleine indielabels.
-> Door de labels (groot en klein) kunnen er geen risico's meer genomen krijgen. Waar een klein label vroeger 10 albums op een jaar konden uitbrengen, mogen ze nu al blij zijn als ze nog zelfstandig bestaan, en brenger ze er nog 4 uit.
-> Filmwereld wordt enorm gezapig. In plaats van te werken aan nieuwe en uitdagende projecten, krijg je nu fast & furious 1-7, 8 Harry Potters, 5 Hunger Games, 5 lord of the rings en het blijven hermaken van successen uit het verleden. (Wedden dat er binnen de paar jaar ook minstens twee nieuwe E.T.'s komen...)
-> Concentratie van de kranten- en weekbladenmarkt, major labels, televisiekanalen, naar een minimum aantal gigantisch groten. Gevolg: dezelfde verschraling van het aanbod.
-> Prijzen voor concerten/festivals (en cinema) zijn op tien jaar tijd ongeveer verdubbeld.

En in dat hele plaatje zijn 2 programmeurs van popcorntime inderdaad absoluut geen criminelen, maar de reikwijdte van dingen als popcorntime, yify, TPB, megaupload (in een recent verleden) enzovoort is wel zo groot, dat het de zuurstof wegneemt bij degenen die wel recht op hebben.

Of die programmeurs die nu geschikt hebben ook out-of-the-box kunnen denken, ik zou het niet weten. Popcorntime bestond al, en ik heb geen idee wat hun bijdrage was. Popcorntime is in mijn ogen ook geen platform dat erin slaagt om out-of-the-box te denken. Als je uitgangspunt is dat je vertrekt met alle mogelijke films/series in je achterzak, is het een pak gemakkelijker dan wanneer je ook rekening houdt met de makers ervan, en zorgt dat er een faire vergoeding tegenover staat. Een veel betere proof of concept zou zijn als ze, voor muziek, een open/toegankelijk platform maken met als catalogus alle mogelijke rechtenvrije muziek. En die catalogus is groter dan die van spotify... In het geval van popcornmusic is het natuurlijk makkelijk. Er worden miljoenen gespendeerd aan promo voor de films/series die daarop te zien zijn, en geen cent daarvan komt van popcorntime.
over bitjes gesproken; je zou als proof of concept een Random Music Copyright Generator kunnen maken; die van alle mogelijke bit-reeksen op bijv een CD of muziekstuk van 10 minuten genereerd voor de copyright daar een Hash maakt; en als er iets op de markt komt met dezelfde hash; Bingo; DMCA de arme stakker.
(computer-technisch hoef je denk ik alleen de hashes te maken, maar juridisch zal je denk ik het hele stuk moeten genereren.
Ik ben persoonlijk niet tevreden met NetFlix. Het is traag en stotterend, dit komt omdat ik geen smart tv heb en ook geen windows gebruik. En Filmland loopt er al helemaal de kantjes van af qua snelheid en kwaliteit.
Als het stottert ligt dat vaak aan jouw internet verbinding.
Ja, als de boer stopt met doen wat de supporters wil (goed voetballen/winnen) dan zal hij na een tijdje uit het team gezet worden :+
Bizarre vergelijking...Boer bij Ajax is een mens en zijn prestaties zijn niet elke maal op voorhand vast te leggen.
In het andere geval kan het technisch wel
Sinds wanneer is voldoen aan de eisen van diegene die je salaris betalen hoge eisen?

Consumenten betalen om content te bekijken, dat betaald de salarissen van iederen die werkt in deze industrie.

Voetbal is geen entertainment maar sport met een zekere entertainment waarde en ook daar valt nog over the discussieren.
Dus we gaan tegenwoordig personen aanpakken die software maken waarmee "de mogelijkheid" is om niet betaalde films te kijken? Echt te bizar voor woorden en helemaal wat voor boete een stichting kan opleggen...

[Reactie gewijzigd door vali op 24 november 2015 13:47]

Het is helemaal geen boete. Ze doen een schikkingsvoorstel en anders dagen ze je voor een rechter. Net zoveel privilege als jij en ik kunnen als er onrecht wordt aangedaan.
Het is niet eens een schikkingsvoorstel, want dit bedrag hoeft nog niet betaald te worden. Het gaat hier om een overeenkomst waarin partijen bij voorbaat overeen komen wat de schade zou zijn, als één van de partijen de wet zou overtreden. Dat betekent dat in een eventuele rechtzaak de hoogte van de schade niet besproken hoeft te worden. De rechter zou dan dan alleen vast hoeven te stellen hoeveel dagen inbreuk er waren geweest.
Het is geen wet, maar een overeenkomst met een boeteclausule. En die kan iedereen met iedereen maken. Dat die afgedwongen is met het dreigement van een rechtzaak kun je wat van vinden, maar maakt het niet minder geldig.

[Reactie gewijzigd door Chinco op 24 november 2015 13:30]

Dat die afgedwongen is met het dreigement van een rechtzaak kun je wat van vinden, maar maakt het niet minder geldig.
Dat klopt. Zelfs onder doodsbedreiging tekenen maakt het nog rechtsgeldig.
... Echter, als het vervolgens voor de rechter komt heb je extreem grote kans dat de rechter het nietig verklaard, omdat het onder bedreiging afdwingen van een handtekening voldoende jurisprudentie heeft om dat ongeldig te verklaren.

Bij tekenen is het geldig, maar een rechter maakt er korte metten mee.
Een contract of overeenkomst moet op vrijwillige basis tot stand zijn gekomen, anders is hij nietig. In andere woorden: de keus om niet te tekenen mag geen negatieve gevolgen hebben. In dat geval is de overeenkomst aangegaan "onder dwang" en is per definitie nietig.

Een "schikking" zoals Brein die poogt te noemen mag wel, maar alleen als deze door de rechter in een lopende civiele zaak is goedgekeurd.
Schikken mag ook voordat een civiele zaak begint, en dan is goedkeuring van een rechter niet nodig. Dat gebeurt aan de lopende band. Wat jij beschrijft is een schikking die een civiele rechtzaak eindigt. Juist daardoor is die schikking onderdeel van de rechtzaak, en moet de rechter er een klap op geven.
Het enige probleem met Brein is wel dat het een organisatie is met veel geld en advocaten. Ook al heb je gelijk, dan kan Brein je toch nog kapot procederen. Je recht hebben is wat anders dan het krijgen. Ik kan me voorstellen dat de ontwikkelaars eieren voor hun geld hebben gekozen.
"Heb je gelijk" is dus precies wat er getoetst wordt door de rechter, niet iets wat een partijdige kant bepaald.
Dat klopt, maar zo'n procedure kan erg lang duren en daardoor erg veel geld kosten. Daarbij kan Brein nog een keer in hoger beroep. Daarna nog een keer in cassatie. Al met al kun je er aardig financieel op leeglopen. Reken alleen al eens op de uren die er in gaan zitten (die worden niet vergoed) en advocaatkosten (als het niet pro-deo gebeurt).
Ik vind het jammer dat de grote bedrijven eigenlijk automatisch in hun gelijk krijgen, gewoon omdat je als persoon niet het geld hebt om dit tot de rechter te laten komen.
Iedereen kan er tegen strijden, maar ga jij werkelijk dit gevecht aan als jij weet dat de kans op verliezen bijna 100% is?
ga jij werkelijk dit gevecht aan als jij weet dat de kans op verliezen bijna 100% is?
Ga jij het gevecht aan als je weet dat de kans op winnen bijna 100% is, maar de kans op faillissement voordat je gewonnen hebt eveneens bijna 100% is en dat je dus helemaal niet gaat winnen omdat je het niet tot die tijd kunt uitzingen?
Geen boete? Ze zijn een schikking aangegaan en Brein eist een boete van 2000 euro per dag als ze alsnog door gaan. Dat bedrag gaan ze eisen als ze je vervolgens aanklagen.

Mijns inziens belachelijk dat hier niks aan gedaan wordt. Het is geen instantie en ze hebben helemaal geen bevoegdheid om zo agressief tegenover mensen te zijn. Mja, er gaan miljoenen in om dus de overheid houdt zijn hand voor zijn ogen en laat het allemaal maar gebeuren.

In Duitsland krijgen mensen bizarre hoge boetes bij het downloaden van paar nummers en zijn getekend voor hun leven. Is dit de kant waar we in Nederland ook heen willen? Een overval plegen in een winkel staan zelfs nog lagere boetes voor.

Ben erg benieuwd of Brein ook achter de makers van Plex durft aangegaan. Ze gaan altijd heel sluw achter de hobbyisten aan, maar durven nooit de grote bedrijven aan te klagen. Zegt genoeg hoe het bedrijf in elkaar steekt. Plex verdient bakken met geld en wordt net als popcorn time voor "illegale" film/muziek content gebruikt.

[Reactie gewijzigd door vali op 24 november 2015 09:58]

Mijns inziens belachelijk dat hier niks aan gedaan wordt. Het is geen instantie en ze hebben helemaal geen bevoegdheid om zo agressief tegenover mensen te zijn. Mja, er gaan miljoenen in om dus de overheid houdt zijn hand voor zijn ogen en laat het allemaal maar gebeuren.
Het is een stichting die opkomt voor de belangen van de aangeslotenen en daarmee prima in staat en zelfs verplicht om namens de belanghebbenden op te treden. Net als een advocaat is de stichting gemachtigd om zaken aan te kaarten, aan te spannen of te schikken.
Klopt... als jij je werk niet verdedigt, dan verlies je vaak zelfs al je rechten.
Dat is helemaal niet waar. De auteursrechten blijven hoedanook bij de rechthebbende (voor een periode die vastgelegd is), en dat zowel in het land van oorsprong als in het buitenland.

Bij octrooien kan het anders liggen, maar brein gaat helemaal niet over de bescherming van octrooien.
Zou jij je werk btw niet beschermen dan?
Misschien wel, misschien niet. Maar dat hele idee "als je je werkt niet verdedigt, verlies je vaak de rechten" speelt totaal geen rol in die afweging, omdat dat gewoon niet waar is.

Daarbij kan je je als auteur beter bij een auteursrechtenvereniging aansluiten die die rechten verdedigt, dan enkel in eigen naam optreden. Dat is dweilen met de kraan open.
Anoniem: 310408
@vali24 november 2015 10:59
Een overval plegen in een winkel staan zelfs nog lagere boetes voor.
Nonsense, grote nonsense.
Je denkt toch niet dat het bij die 2000 euro per dag blijft? Als je na enkele maanden uiteindelijk opgeeft mag je ook nog de juridische kosten van Brein (en die van jezelf) nog gaan betalen.

Dit is ook de reden waarom Brein uiteindelijk vaak wint van kleine partijen of hobbyisten. Die weten dat het bedrag heel snel heel hoog wordt en onmogelijk is om te bekostigen.

[Reactie gewijzigd door vali op 24 november 2015 11:16]

De rechter gaat niet over wie het meeste geld heeft, maar volgt de wetgeving, en de boetes die voorzien zijn door de wet.

Brein wint haa rmeeste zaken gewoon omdat ze de wetgeving aan hun kant hebben staan, en die wetgeving zegt onder meer dat je de toestemming van de makers nodig hebt om werken die beschermd worden door het auteursrecht te verspreiden. Brein treedt daarin gewoon op voor de houders van die rechten.

Een boete heeft niks te maken met de kosten van de gerechtsgang.
Brein is altijd alleen uit op de makkelijke prooi. Plus Plex is meer bedoelt als media center en niet als downloader ;) Dat is compleet wat anders natuurlijk.
Waarom is Plex ander een verhaal? Mensen downloaden nog steeds en gebruiken een tool dat het mogelijk maakt om je content te delen met je vrienden en op elk device af te spelen. Er zitten genoeg plugin mogelijkheden in om het afspelen helemaal naar je hand te zetten. Mijns inziens niet veel meer anders dan popcorn time.
Anoniem: 455646
@vali24 november 2015 13:52
Plex kan je meer zien als VLC met streaming mogelijkheden van je lokale bestanden.
Als het geen metadata binnenhaald bij elke film dan had ik ja gezegd. Maar het is flink wat meer dan simpele streaming mogelijkheden.

Als je bij de mogelijkheden kijkt zie je de titels van de vele films. Ze laten dus zien waar het voor bedoelt is, je eigen "gekochte" films, serie of muziek collectie bekijken op 1 van je vele devices.

[Reactie gewijzigd door vali op 24 november 2015 13:55]

Anoniem: 455646
@vali24 november 2015 14:22
De doel van Plex is om legale films te kijken... je ziet er geen bibliotheek van illegale films.
Is het doel van popcorntime dan ook illegale films kijken? Want je kan ook via hun platform legale films met elkaar delen via torrents.
Anoniem: 455646
@vali24 november 2015 14:34
Omdat jij direct onbetaalde films ziet, wel ja... dat is dan het hoofddoel in juridische zin.
Sterker nog... omdat Popcorn Time het aanbied is het al illegaal.
Het punt is dus dat Popcorn Time dit niet aan bied, maar dat er mensen zijn die 'illegale' content via torrents aanbieden.
Dat Popcorn Time bij het zoeken gebruik maakt van titels van series en films zou prima mogelijk zijn, als er via torrents alleen trailers werden ge-upload.
Anoniem: 455646
@w00t0r24 november 2015 15:16
Dan is het aan hun om dat te blokkeren, maar zelfs aan de 'ads' zie je dat dat gewoon het doel is, namelijk het aanbieden van illegale content.
Hoe zie je zoiets?
De code bevat geen enkele referentie naar een 'illegale' bron. Torrents worden geplaatst door gebruikers zelf, niet door de code van popcorn time (en ja, ik heb zelf de code bekeken, en ik kon helemaal niets vinden)

Het is toch gek dat we 'illegaal' van 'legaal' scheiden door zulke subjectieve, vrij interpreteerbare zaken als 'je ziet dat het doel illegaal is aan de ads in de applicatie'?
Anoniem: 455646
@w00t0r24 november 2015 17:18
Het gaat om wat je als doel ziet en als ik Popcorn Time opende zag ik allemaal films waarvan de rechten niet zijn betaald.
Dan is het stukje software illegaal.
Je kan het wel proberen te verhullen, maar dan is het aan de maker om al die illegale films definitief te verwijderen.
Maar dat gebeurd NIET.
Ik denk dat je het niet goed begrijpt, de makers KUNNEN NIET illegale films verwijderen, want de films komen vanuit het torrentnetwerk en daar hebben ze geen controle over.

Maar ik denk dat het ook weinig zin heeft om hierover te bakkeleien, er blijkt in ieder geval uit een heleboel discussies, ook deze die wij nu hebben, dat het gewoonweg onduidelijk is wat wel en wat niet mag en waar de verantwoordlijkheid moet liggen.

Waar ik eigenlijk ook benieuwd naar was, en wat ook de reden was dat ik eerder mijn reactie had geplaatst, is om te kijken of mensen zich beseffen dat de ontwikkeling van de regelgeving die we nu zien heel gevaarlijk is.
Als er nu al programmeurs zijn, die alleen door een stukje code bij te dragen aan een repository, waarvan de code op zichzelf niets kwaads doet, al in de problemen raken (trouwens, na de code gelezen te hebben durf ik zelfs te zeggen dat de code vrij geniaal is, die mensen moesten ze direct ergens een goede baan geven in plaats van ze te criminaliseren, maar dat terzijde), hoe lang duurt het op deze manier dan nog totdat jij en ik alleen nog door de overheid voorgeschreven browsers mogen gebruiken, of uberhaupt nog vrij het internet op mogen?

Als je de verantwoordelijkheid bij elk product neer legt mogen we bijvoorbeeld onze huidige browsers niet meer gebruiken, want als er 'illegale' content op het internet staat, dan moet je in de browser maar zorgen dat alles geblokkeerd wordt.
De meeste mensen zullen toch hopelijk zien dat een dergelijke ontwikkeling niet gezond is voor de maatschappij, maar heel sterk begint te lijken op een censuur.
Dit zal overigens niet beperkt blijven tot alleen het internet, maar zullen we nog op veel meer plekken gaan tegenkomen, dus blijf alstjeblieft wel op de hoede voor dit soort ontwikkelingen. Vandaar dat ik af en toe even fel moet reageren, want als de techneuten hier op tweakers het al niet eens in de gaten hebben, dan blijven er weinig anderen over die nog nadenken over nieuwe technische onwtikkelingen.
Anoniem: 455646
@w00t0r25 november 2015 13:01
Als wij op het juridische vlak gaan, wordt er gekeken wat jouw doel is met je stukje code.
Dit maal illegale films kijken, je hebt er immers geen rechten op.
Dan kan jij wel zeggen... gebruikers plaatsen het, zoekt via torrents etc.
Daar heb ik geen enkele boodschap aan... het is aan de makers om die foute bestanden te weren.
Klaar.
Vind je dat niet wat kort door de bocht?

Ik ben geen jurist, dus over wetgevingen zal ik ook niet zeggen dat iets wel of niet klopt. Toch hoef je geen jurist te zijn om na te denken of bepaalde regels nuttig zijn en ook het doel bereiken waarvoor ze ingevoerd zijn.

De vraag of een stukje code wel of niet een bepaalde bedoeling heeft is daarnaast, denk ik, vrij subjectief.
Ten slotte hebben we ook allemaal een mes in huis, om onze groente te snijden tijdens het koken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen mensen zijn die dat mes voor andere doeleinden gebruiken.
Moeten we dan ook alle fabrikanten van koksmessen verantwoordelijk stellen voor elke steekpartij die zich voor doet?

Nadenken over zulke dingen kan toch geen kwaad?
Het gaat ten slotte wel om de maatschappij waarin we samen met elkaar moeten leven. Ik kan persoonlijk niet accepteren dat iets zo is, omdat het zo is, dus ik vind het daarom interessant om te weten waarom mensen bepaalde regels aannemen.

Waarom vind je bijvoorbeeld dat de makers, in dit geval van popcorn time, deze blaam geheel zelf moeten dragen?
Ik snap uit je reactie dat je daar geheel achter staat, maar waarom snap ik alleen nog niet zo goed, daar ben ik wel benieuwd naar nu.
Anoniem: 455646
@w00t0r26 november 2015 15:07
Jij wilt het niet snappen omdat jij piraterij goedkeurt ;-)
Popcorn biedt helemaal geen content aan, dat doen de gebruikers zelf. Dus nogmaals, wat is er illegaal aan het product zelf? Het hoofddoel is helemaal niet illegale films verspreiden, maar films en series in het algemeen.

Dat men nou eenmaal veel gedownloade films in zijn collectie heeft kunnen de makers toch niks aan doen? Net dat overgrote deel van de Plex gebruikers ook illigale films bekijken via Plex en delen met hun vrienden. Daar kunnen de Plex makers ook niks aan doen.

[Reactie gewijzigd door vali op 24 november 2015 14:52]

Anoniem: 455646
@vali24 november 2015 15:17
Waarom zie je dat aan de 'ads' zelf alleen al dan dat dat het doel is?
Het is ook niet anders, maar Plex is voor het gros van het publiek lastiger dan PopCornTime qua torrent streaming en daardoor minder interessant voor Brein.

Plex is een US based company dus denk ook niet dat Brein de ballen heeft om hun aan te vallen.
Dat geldt ook voor Smart-Tvs met media hub. Plex moedigt niet aan tot downloaden. Je kunt je cds rippen en via Plex afspelen buitenshuis op je mobiel.
Mediahub is een ander verhaal. Bij plex kan je complete info van series (inc plaatjes en ondertiteling downloaden). Als je eigen content op je plex server zet krijg je niet dezelfde ervaring als je films of series erop zet.

Rippen is ook iets wat Brein niks vind, bedoel waarom denk je dat ze liefst van thuiskopieheffing af willen aangezien downloaden naast uploaden nu ook illegaal is? Natuurlijk blijft kopieheffing nog steeds bestaan, maar dat is weer een andere discussie.
Tuurlijk vindt Brein niets positief als het gaat om alles wat buiten de reguliere verkoop gaat. Maar het gaat er juist om dat Plex niet per definitie aanzet tot illegaal downloaden. Dat ik automatisch het cd hoesje van de door mij geripte en aangekochte cd kan downloaden doet daar niets aan af.

Dat Plex misschien voor niet tweakers lastiger is, maakt voor Brein niet zoveel uit. Dan zouden ook veel andere mediasplayers een probleem hebben.
Wordt Plex dan gemaakt door een nederlands bedrijf of nederlandse ontwikkelaars?
Anoniem: 455646
@vali24 november 2015 13:45
Het is in betere zin wel een boete... als deze doorgaan, dan is BREIN gerechtigd 2000 euro te eisen omdat dit in de overeenkomst staat.
Daarnaast zorgt juist Popcorn Time dat er auteursrechten worden geschonden.
Ik weet niet wat ik van dit verhaal van Brein moet geloven. Zoals ik het nu lees hebben ze nog geen strafbare feiten gepleegd en ze hebben toch al geschikt?
Van tweakers uit zouden links naar die github projecten ook niet misstaan hebben. Nu lijkt het klakkeloos aangenomen te worden.
die jongens hebben waarschijnlijk geen flauw benul van hoe de wet werkt.

brein neemt de jongens apart even zonder advocaten, gebruikt dure woorden en intimdatie om de jongens zo bang mogelijk te maken ook al hebben ze waarschijnlijk geen poot om op te staan in zo'n zaak.
Ik geloof er gewoon geen moer van. Ze hebben zoiets eerder geflikt: Lees dit maar eens. Nu is dit ook niet de meest chique site, je moet vaak door heel veel poeha je kern lezen, maar toch
Schikken kan ook te maken hebben met de enorme kosten van procederen, of schikken voor 1000 euro, of een juridische procedure in gaan met kosten die kunnen oplopen naar 10.000+ euro's,

Dan is de keuze snel gemaakt. Juridische chantage.
Ik weet niet wat ik van dit verhaal van Brein moet geloven. Zoals ik het nu lees hebben ze nog geen strafbare feiten gepleegd en ze hebben toch al geschikt?
Ehm ja, standaard intimidatie tactiek van Brein. Of je gaat hiermee akkoord zonder rechtszaak of we procederen je de komende 4 jaar helemaal klem zodat je blut gaat op de advocaatskosten.

Brein kan er gewoon hoger beroep na hoger beroep na hoger beroep (ok ergens zit er een eind aan :) ) uitgooien want hun hebben bijna ongelimiteerd geld voor rechtszaken.
Ja ongelimiteerd belasting geld.
Dit is vermoedelijk geen schikking. Dan had Brein wel meer geclaimd in het persbericht erorver. Dit is een overeenkomst waarin de ontwikkelaars erkennen dat hun gedrag wederrechtelijk schade zou gaan veroorzaken, en dat ze dus stoppen. Het heeft dus betrekking op een hypothetische situatie in de toekomst, en dus gaat er nu geen euro over tafel.
Als jij aan die software meewerkt, dan kan dit goedkoper zijn.
Ben wel benieuwd hoe Brein aan die 2000 euro per dag komt, welke berekening ze daarvoor gebruikt hebben.

Zoals in de laatste alinea beschreven staat is de code open-source en kan iedere ontwikkelaar ermee aan de slag. Dit is laatst dus ook gebeurd en is er een "nieuwe" Popcorn Time.io . Genaamd Popcorn Time Community.
Natte-vinger werk en/of een hele dikke duim, net als bijna alle bedragen die dit soort clubjes mee komen.
Ik vermoed dat er niet eens een berekening achter zit maar dat het bedrag als afschrikkend middel moet werken, om een voorbeeld te stellen. Die miljoenenclaims van de platenmaatschappijen in de VS zijn niet om geld te innen, ze weten dat de aangeklaagde dat nooit kan betalen. Ze willen gewoon dat die claim het nieuws haalt om mensen vooral te ontmoedigen.
Die 2000 euro is onderdeel van de overeenkomst tussen ontwikkelaars en Brein. Civiele partijen mogen een heleboel contractueel afspreken. En dit soort afspraken, om de hoogte van een schadevergoeding bij voorbaat vast te stellen zijn niet ongebruikelijk. Dat betekent dat bij conflicten alleen nog hoeft te worden vastgesteld óf er sprake is van schade, niet hoe hoog die schade is.
Anoniem: 455646
@crobo24 november 2015 14:00
Jij bekijkt hoeveel films Popcorn Time aanbied en dan kom je toch op een groot bedrag.
Zou me niks verbazen als deze jongens van hun fouten leren en z.s.m. het werk weer oppakken. Alleen deze keer onder een psuedoniem, vpn, proxy, firewall en encrypted files. }>
Als al die omwegen nodig zijn, erkennen ze dus blijkbaar dat het niet helemaal zuiver is waar ze mee bezig zijn, anders zouden ze gewoon openlijk verder blijven gaan en bijgestaan door goede advocaten en moreel gesteund door de publieke opinie uiteindelijk winnen. Maar blijkbaar ligt het toch net even anders.

Wie een schikking accepteert, is bang om een eventuele rechtzaak te verliezen, en/of heeft dat advies van zijn advocaten gekregen.
Ja leuk verhaal! Ik denk eerder dat ze geschrokken zijn van de dreigementen van Brein dan dat ze vinden dat zij iets illegaals doen.

Zij zijn er nu redelijk schoon vanaf gekomen. Ze verwijderen alles en verder zal er geen actie worden ondernomen.
Als al die omwegen nodig zijn, erkennen ze dus blijkbaar dat het niet helemaal zuiver is waar ze mee bezig zijn
Nee, ze vermijden zo enkel het risico weer onterecht aangeklaagd te worden als kleine man door het grote geld.
bijgestaan door goede advocaten
Wie betaald dat?
moreel gesteund door de publieke opinie
Alsof 'het volk' tegenwoordig ook maar voor iets zijn zetel uit komt?
Wie een schikking accepteert, is bang om een eventuele rechtzaak te verliezen, en/of heeft dat advies van zijn advocaten gekregen.
Of heeft misschien niet benodigde cashflow? Of het geduld niet, of de tijd niet?
Dat is wat jij zou doen met een voorwaardelijke boete van 2K per dag op zak? Stoere praat
Anoniem: 455646
@Soribaj24 november 2015 14:09
Juist en als BREIN het snapt kan jij al helemaal lachen, want dan wordt het wel rechtszaakje.
Heb jij even 150 euro maal 5 uur in je broek zak zitten dan dat aantal maal 4 minstens? (kan zo minstens 4 rechtszaak dagen worden en jij betaald de advocaat per uur)
We krijgen straks weer LAN party's zoals vroeger toen internet nog traag was om de zooi te delen ;) het vrije internet is in iedergeval dood.
het vrije internet is in iedergeval dood.
Want alleen als je films en series kunt kijken op een manier zoals dat niet door de rechtehbbende word toegestaan is het internet echt vrij?

Mij lijkt juist eerder dat dit goed is voor het vrije internet. Alles moet daar inderdaad maar kunnen, maar imho dan wel binnen de wettelijke grenzen. Grenzen die in dit geval klaarblijkelijk zijn overschreden, anders zouden deze ontwikkelaars niet schikken.
Software ontwikkelen is niet illegaal. En wanneer is een bron waar uit je films kan downloaden legaal? Als je er voor betaald? Die vlieger gaat niet op. Er is nergens een instantie waar je kan checken of een organisatie zijn rechten heeft betaald. Je moet er maar vanuit gaan als een partij groot genoeg is dat ze het geregeld hebben.

Gratis betekend ook niet altijd dat het fout is namelijk. (Nu was het bij popcorn wel overduidelijk).

[Reactie gewijzigd door Skywalker27 op 24 november 2015 10:55]

Dat heb ik nooit beweerd. Echter: doordat dit niet voor de rechter komt zal hierover ook niet veel meer duidelijkheid komen. Blijkbaar voelde de ontwikkelaars natte voeten, anders hadden ze het door kunnen zetten in plaats van te schikken..
Anoniem: 455646
@Foamy24 november 2015 14:04
Som:

150*5*4+boete (denk 50 euro)+800 euro aan rechtszaak kosten.
3850.
Bron is legaal als jij toestemming hebt van de auteursrechten hebbenden.
[...]


Want alleen als je films en series kunt kijken op een manier zoals dat niet door de rechtehbbende word toegestaan is het internet echt vrij?
Dat is inderdaad vrijheid net zoals er opensource bestaat..
Ook legaal is het dat genetisch gemodificeerde planten enkel gekocht mogen worden en niet zelf gekweekt. terwijl de firma's wel degelijk voortbouwden op een reeds "open" ontwikkeling, namelijk die van moedertje natuur.

2 maten 2 gewichten lijkt me dat
Mij lijkt juist eerder dat dit goed is voor het vrije internet. Alles moet daar inderdaad maar kunnen, maar imho dan wel binnen de wettelijke grenzen. Grenzen die in dit geval klaarblijkelijk zijn overschreden, anders zouden deze ontwikkelaars niet schikken.
De ontwikkelaars werden natuurlijk afgeperst. Eerlijk zou geweest zijn als hierover een rechter zich gebogen had zonder dat er kosten waren.
Anders ligt het recht altijd bij diegene die enorm veel geld heeft.
Een wet mag geen excuus zijn om iets te doen of niet te doen..."appartheid" "oostduitsland" meer en meer zie je dat economische belangen onze samenleving gaan bepalen. Dat mag best in vraag gesteld worden, zeker als de ongelijkheid alleen maar verder toeneemt.
Het vrije internet is helemaal niet dood, het internet mag nimmer een vrijhaven zijn voor illegale zuk..
Enkel als je legale content ook gaat verwijderen onder het mom "er staat ook wat illegaal spul tussen", is dat wel degelijk een vrijheidsbeperking door extreem gierige en veels te machtige bedrijven uit de middeleeuwen.
Films/series zijn al veel sneller beschikbaar, alleen zijn er juist egocentrische mensen die denken dat het kijken van films/series een mensenrecht is, maar neen... het is een LUXE product.
Wat heeft dat te maken met het verwijderen van legale content...?
Omdat bij Popcorn Time zeker 90% illegaal is.
ALS dat al zo is, heeft dat nog steeds niets te maken met het verwijderen van *legale* content, waaronder FOSS.
Juist weldegelijk mee te maken.. hoe meer illegale films erop staan... hoe grote de illegaliteit is.
We hebben het over het maken van de software, niet over waar de software deployed wordt. De software is open-source en mag door iedereen gebruikt worden. Als ik nu een dienst wil starten met enkel legale content, zoals documentaires die vrij gedeeld mogen worden, dan kan ik daar prima die software voor pakken. Misschien wil ik nog een paar aanpassingen maken, maar het leeuwendeel van de bron is klaar.

Dat er op popcorntime aardig wat illegale content staat, zegt niets over de software an sich. Nogmaals: dat de software gebruikt KAN worden voor illegale doeleinden, en op sommige sites daar ook voor gebruikt wordt, betekend niet dat dat het doel van de software is.

Vanaf Windows computers worden veel hacks gepleegd.
Moet Windows dan dus verboden worden, en moeten de developers van Windows een contractje tekenen waarin staat dat ze 2000 EUR boete moeten betalen per dag dat ze voor Microsoft werken...? Nee toch?

Je hebt het constant over het aanbod op popcorntime, maar het gaat om de achterliggende software. Niet om popcorntime zelf.
Wist niet dat de hoofddoel van Windows hacken was... aangezien hoofddoel van Popcorn Time het illegaal kijken van films is.
Alleen criminelen praten Popcorn Time goed.
Het hoofddoel van Popcorn Time is dat misschien, maar het hoofddoel van de software waar het over gaat is dat niet... Het ging hier om software, niet om Popcorn Time zelf.

Maar goed, ik kan nog wel 10x proberen het verschil tussen de bekende dienst en de software waar het hier om gaat uit te leggen; maar het valt zo te zien duidelijk op dove oren en wordt genegeerd. Dan gaat het over!
Omdat de rechters kijken naar wat de software doet en wat het voor de gebruiker doet.
Voor de duidelijkheid. Dit is een schikking, geen uitspraak. Ze hebben dus onderling wat afgesproken. Ik denk als dit voor de rechter kwam dat brein weinig kans had. Kan me haast niet voorstellen dat dit strafbaar is.
De kans voor de rechter is voor Brein vrij irrelevant, Brein gaat gewoon de hele tijd in protest / hoger beroep zodat de aangeklaagde partij failliet gaat aan de advocaatskosten.
Anoniem: 204567
@Gomez1224 november 2015 09:38
Word je verplicht om een dure advocaat te blijven bekostigen dan, zolang de tegenpartij blijft rekken? Heb je standaard niet recht op een pro bono? Want anders zouden we wel een erg schreef rechtssysteem hebben, waarin de rijkste wint.
Dat is toch altijd zo? Als je denkt dat je het met een probono wint lol..

Als je geen centen hebt moet je niet zulke risico's nemen.

Ze hadden toch maar 1 doel met die software?
Ja. Alleen in een strafrechtelijke zaak heb je recht op Pro Bono. In een civiele zaak ben je sowieso verplichten een advocaat in te huren, heb je deze niet in de rechtszaal, dan wordt er gewoon een willekeurige advocaat opgetrommeld en toegewezen (en daar moet je alsnog voor betalen), Verder moet je verplicht bijdragen aan de kosten van de rechtszaak, ook als jij wordt aangeklaagd.

Wel kun je een rechtsbijstandsverzekering afsluiten en als je onder een bepaalde inkomensgrens zit, heb je recht op rechtsbijstand vanuit de overheid, waardoor je een advocaat minder per uur hoeft te betalen. Maar het kost je hoe dan ook geld.
Nee, alleen als het OM jouw vervolgd heb je recht op een Pro Deo advocaat.
Pro bono is voor als de staat je aanklaagt. Brein is officieel geen Nederlandse staat.
Waarom zou Brein weinig kans hebben? Ze hoeven alleen maar aannemelijk te maken dat ze schade ondervinden van Popcorn Time (kansrijk), en dat die schade mede het gevolg is van deze Popcorn Time ontwikkelaars. Ook dat is kansrijk, want zonder ontwikkelaars geen Popcorn Time. Het is niet noodzakelijk voor Brein om aan te tonen dat de schade uitsluitend toe te rekenen is aan deze developers. (Anders zou het te gemakkelijk worden om misdrijven in groepsverband te plegen)
Dus als ik aannemelijk maak (even hypothetisch hoor) dat "hacking team" schade toebrengt aan mij door tools te produceren waarmee het de bedoeling is computers, mobieltjes en accounts van mensen te hacken dan zou ik volgens jou gelijk krijgen?

Ik hoef namelijk niet aan te tonen dat er schade specifiek aan mij is gedaan, maar wel dat zij schade toebrengen aan alle mogelijke internetgebruiks door de productie van die tools.

Volgens mij moet toch echt aangetoond worden dat die 2 specifieke developers de gedachte haddden om met hun tool illegale bestanden te kunnen streamen op de methode van popcorntime.

Maarja, als je het uitlegt als: alle films die ik heb wil ik ook graag kunnen zien als ik op vakantie ben dus ik produceer een popcorntime voor mezelf zodat ik overal ter wereld al mijn eigen gekochte films kan bekijken.

je mag 't noemen wat je wilt, maar naar mijn idee is dit gewoon afpersing 'Volgens de nederlandse regels'.
Dat laatste mag ook, en er bestaan mediastreamers die dat mogelijk maken (zoals bv. plex of yelo play).

Daarnaast staat of valt het recht van de rechthebbende niet bij het aantoonbaar maken van geleden schade. De wet zelf voorziet er al sinds 1886 in dat hetgeen popcorn time doet niet toegelaten is, en dan is het verder aan de verschillende partijen in een rechtzaal om vast te stellen wat daarin de rol is van "hacking team".
Dus ik mag elk bedrijf aanklagen als de gebruikers van een product van dat bedrijf mij op één of andere manier schade berokkenen? Want die code berokkent geen schade. Enkel de gebruikers ervan kunnen (in de visie van Brein dan toch) schade berokkenen door films beschikbaar te maken zonder het recht daarvoor te hebben.
De relevante jurisprudentie stamt uit de tijd van de videorecorders. Het doorslaggevende criterium is of er een substantieel legitiem doel is. Voor videorecorders was dat doel "time shifting", waardoor Sony vrijgesproken werd. Ik zie geen legitiem doel van Popcorn Time.

Overigens mag je elk bedrijf aanklagen, als je de griffierechten maar betaalt. Je loopt alleen wél het risico dat je zelf veroordeeld wordt voor de kosten van de advocaten van de tegenpartij.
Brein zelf ondervind geen schade...integendeel als iedereen de wet volgt is er geen Brein nodig..
Eigenlijk zou Stichting Brein met een Nederlandse versie van deze website moeten komen. Verder ben ik van mening dat er iets moet gebeuren in media-land. Ik betaal met liefde voor Netflix, NLZiet, Spotify etc., maar ik zou graag één of misschien twee diensten zijn die het overgrote deel van mijn behoeftes vervullen, en dat prijs van die dienst mag dan best hoog liggen, vergelijkbaar met de prijs van een televisie-abonnement van een provider. Het is jammer genoeg nog steeds nodig om bij 5 of zelfs meerdere diensten abonnementen of losse betalingen af te schrijven om een deel van je content te willen zien. Bepaalde content is zelfs zeer lastig te verkrijgen en een deel van de content loopt achter op andere landen.

[EDIT] Op 'The Contentmap' staat een overzicht van een aantal beschikbare diensten in Nederland. Bij 'WhereToWatch' is het mogelijk de naam van een film / serie in te typen om vervolgens een overzicht te zien met waar deze content te bekijken is en voor welk bedrag. ;)

[Reactie gewijzigd door robcoenen op 24 november 2015 09:38]

Eigenlijk zou Stichting Brein met een Nederlandse versie van deze website moeten komen. Verder ben ik van mening dat er iets moet gebeuren in media-land.
Je bedoelt dit? http://www.thecontentmap.nl/
Op de genoemde site staat een overzicht van een aantal beschikbare diensten in Nederland. Bij WhereToWatch is het mogelijk de naam van een film / serie in te typen om vervolgens een overzicht te zien met waar deze content te bekijken is en voor welk bedrag. ;)
Dat gaat dus weer per land.
En daar zit hem het probleem. Internet is wereldwijd, zeker voor westerse consumenten. Het is toch te zot voor woorden dat er zelfs verschillen in media distributie zijn binnen de EU.
Dan vind ik het niet gek dat er piraterij ontstaat.

Maar zo'n link op de site van Strichting Vereniging Brein plaatsen zou wel een goed begin zijn.

[Reactie gewijzigd door skatebiker op 24 november 2015 09:37]

Eigenlijk zou Stichting Brein met een Nederlandse versie van deze website moeten komen. Verder ben ik van mening dat er iets moet gebeuren in media-land. Ik betaal met liefde voor Netflix, NLZiet, Spotify etc., maar ik zou graag één of misschien twee diensten zijn die het overgrote deel van mijn behoeftes vervullen, en dat prijs van die dienst mag dan best hoog liggen, vergelijkbaar met de prijs van een televisie-abonnement van een provider.
Waarom denken zoveel mensen nog in het ouderwetse televisiemodel? Net als bij computerspellen: betalen per content, en de content blijft aan je account gekoppeld (dus geen 'huur'). Zo is het ook makkelijker om de inkomsten te verdelen.

Ik wil geen abonnement op televisie(series/films). Ik wil ze (digitaal) aanschaffen wanneer ik het wil en kijken wanneer het mij uitkomt zonder dat ik daarvoor maandelijks een vast bedrag moet neerleggen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 november 2015 09:47]

Jij bent dus al voorzien in je behoefte met oa pathe thuis en ziggo on demand/horizon.

Ik heb het liefst het Netflix/spotify model maar dan met recente films die net uit zijn op schijf.
Jij bent dus al voorzien in je behoefte met oa pathe thuis en ziggo on demand/horizon.
Nee, want de series en films die ik kijk staan daar niet op. Bovendien heb ik geen Ziggo (account), en kan mijn apparatuur niet met Pathé Thuis omgaan. Zo ook bij soortgelijke diensten.

En nee, het ligt niet aan mijn apparatuur. Die speelt alles af, waarbij 'alles' alle content omvat waar geen beperkende DRM op zit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 november 2015 10:14]

Ja en alle content die op deze manier versprei zal worden heeft dus DRM. Het ligt dus wel degelijk aan je apparatuur ;)
Ja en alle content die op deze manier versprei zal worden heeft dus DRM. Het ligt dus wel degelijk aan je apparatuur ;)
Als zoiets geavanceerd als een computerspel (via Steam onder Linux, dus met DRM) wel werkt op de betreffende computer, dan moet simpele media als films en muziek er ook gewoon op kunnen werken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 november 2015 11:05]

Ja wat kom je dan aan met beperkende DRM XD. Dat is namelijk wat er op dergelijke content zit zodat het niet op andere media afgespeeld kan worden.
Meestal ligt het meer aan de content provider dan aan de klant.
Netflix is bijvoorbeeld niet op Chrome of Firefox in 4K verkrijgbaar, maar wel op internet Explorer(de browser die doorgaans als inferieur gezien wordt)
Dit komt doordat IE een formaat ondersteunt met een strengere DRM die niet open source is. Hoewel er een alternatief voor is weigeren ze bij netflix hun eigen systeem ervoor aan te passen.
De consument wil een makkelijke ervaring. Popcorn time is gewoon makkelijker dan voor elke film die je wil kijken je bankpas te voorschijn halen. Netflix heeft het makkelijker gemaakt, maar dan alleen in de VS.
Ja dat snap ik ook. Ik ben absoluut niet te spreken over een wereld waarin DRM bepaalt of ik een video wel op mn VGA display kan afspelen of niet (DHCP gezeik). Dat is dus het punt. Je zult dus altijd je apparatuur aan moeten passen aan dergelijke betaalde diensten omdat die altijd met DRM zullen lopen klooien. Ik zit dan dus met het probleem dat ik op OSX geen IE/Edge kan gebruiken en dus zal ik een andere machina aan moeten schaffen voor 4K netflix.
Dan wordt het tijd dat je zorgt voor de juiste apparatuur aan te schaffen. Je komt hier toch ook niet zagen dat je met een senseo geen boterhammen kan smeren...
Dat televisiemodel bevalt mij prima. Ik heb op vaste dagen vaste programma's die ik bekijk, omdat ze voorbij komen.

Daarnaast vind ik het belachelijk dat je tegenwoordig bij veel spellen uitgemolken wordt doordat je eerst het spel moet kopen om vervolgens nog voor losse dingen apart moet betalen.

Noem mij maar ouderwets, maar ik ben van de tijd van Digital Extremes en Epic games. Toen kocht je een spel en kreeg je content bijna net zo groot als het spel gratis tot jouw beschikking.

Gelukkig hanteert Rockstar met GTA dit concept nog. Ik koop ook uit protest (en zo in mijn vriendengroep wel meer) niets van Activision meer precies omdat zij dit concept zo veel mogelijk misbruiken vind ik.

Ik denk dat je mensen vooral voor een keuze moet laten en niet iets moet opdringen.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 24 november 2015 10:57]

Daar staat toch een verwijzing naar een Nederlandse versie. http://www.thecontentmap.nl

Echter, waarom wordt dit door een bedrijf beheerd? Hoeveel moet je een bedrijf betalen om op zo'n site te mogen? Wat als ik een nieuw iets begin wat legaalis, kan ik hier dan ook op komen.
http://www.thecontentmap.nl/

Edit:
- te snel gepost, was al vermeld -

[Reactie gewijzigd door Sidle op 24 november 2015 09:28]

prijs van die dienst mag dan best hoog liggen, vergelijkbaar met de prijs van een televisie-abonnement van een provider.
Aha, maar ben je dan bereid dat die dienst om de 10 minuten een reclameblok van 5 minuten pompt waarbij het volume (flink) hoger ligt dan dat van de uitzending waar je eigenlijk naar wilt kijken?
Want dat is nl. wat je krijgt bij een televisie-abonnement. Wil je a la netflix willen kijken, dan zal de prijs stief hoger liggen. Ik denk dat €50/maand geen raar bedrag gaat zijn dan... en dan is het maar de vraag of het uitmaakt dat je bij 5 providers €10 betaalt of bij eentje €50... behalve dan dat je een deel van je abonnement op stop kan zetten als de content uit een bepaalde hoek je niet bevalt. #foodforthought
thecontentmap.nl is de NL-versie van de site die jij opgeeft. :)

// Sorry, was al gemeld. :S

[Reactie gewijzigd door Dan0sz op 24 november 2015 12:13]

Als 1 of 2 diensten alles aan zou gaan bieden, dan mag jij meer dan 150 euro per maand gaan neertellen.
Waar ik me vooralsnog het meeste aan stoor is hoe ver deze diensten achter liggen ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hoe vaak ik wel niet lees dat mensen Netflix hebben en alsnog een boel torrents naar binnen trekken omdat in Nederland serie X niet verder gaat dan seizoen 2 en in de VS het debuut van seizoen 8 is.
Brein is daar ook een van de grootste veroorzakers van. Heeft te maken dat Endemol en dergelijke concerten de rechten tot uitzenden kopen. Jammer genoeg zijn zij erg langzaam met uitzenden van series. Als je legaal tv series wilt kijken in Nederland moet je 2 tot 3 jaar achter lopen.
Ohh, en dat is erg! Stel je voor dat die Amerikanen al twee jaar eerder weten hoe het af loopt!
Wat is het probleem eigelijk? Is het schadelijk voor je gezondheid? Is je levenskwaliteit in gevaar.
Of zijn we tegenwoordig zo verwend en ongeduldig dat we niet gewoon rustig kunnen genieten van alles zonder ons druk te maken of we de nieuwste aflevering wel te downloaden is?
Anoniem: 80487
@gjmi24 november 2015 12:45
Of zijn we tegenwoordig zo verwend en ongeduldig dat we niet gewoon rustig kunnen genieten van alles zonder ons druk te maken of we de nieuwste aflevering wel te downloaden is?
Als je een populaire serie volgt, en je loopt niet bij, dan kan je niet gebruik maken van internet (in brede zin, maar zeker sites als Facebook) zonder geconfronteerd te worden met spoilers links en rechts en van onder.
Dat is gewoon ruk en heeft in principe geen drol met geduld te maken.
Zeker gezien er technisch geen enkel fatsoenlijk argument bestaat voor die verschillende releasedata. Dat is namelijk niets meer dan wat slappe licentiebureaucratie.
Als men wil dat je iets consumeert, moeten ze gewoon zorgen dat het beschikbaar is. Voor veel mensen is een torrent danwel usenet ook een vorm van beschikbaar en ik denk niet dat de effort van Brein en co daar onder de streep iets aan gaat veranderen. Er zal toch iets met het aanbod mechanisme moeten gaan gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80487 op 24 november 2015 12:50]

Dan moet je bij de film maatschappijen en serie makers zijn. Want die gaan over release data en via welke media het verspreid mag worden.
Ik zou zeggen: zoek medestanders en start een actie op (serieus). Want met klagen op fora kom je er niet.
Anoniem: 80487
@gjmi24 november 2015 22:10
Je kan wel serieus menen dat ik met een bord en wat werkeloze (want wie heeft daar anders tijd voor) medestanders buiten het pand van Brein of één van die mediabazen moet staan maar ik ga niets te zeggen hebben wat niet allang als algemene kennis beschouwd mag worden.
Ik hoop niet dat dat echt nieuw is voor zo'n mediatoko want dan wordt het hoog tijd om personeel onder pensioensgerechtigde leeftijd aan te nemen die ze gaat uitleggen wat internet is.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80487 op 24 november 2015 22:10]

Zoals ik al eerder zei: Brein heeft daar niets mee te maken.

En zolang niemand actie voert, waarom zouden ze het veranderen?
Dat jij iets niet kan zien geeft jouw geen rechten om iets dan maar illegaal te bekijken.
Vast. Is ook helemaal geen recht dat ik claim te hebben. Maar daar wordt de realiteit niet anders om.
Gewoon wachten en anders peg gehad... gewoon mee leren leven.
Kan jij dat niet... dan heb jij alsnog keiharde peg.
Het gaat me meer om het systeem waar ik een probleem me heb.
Waarom heb je er dan een probleem mee?

Brein is trouwens niet het probleem. Het zijn de verkopers van de uitzendrechten en de prijs die ze er voor vragen. En ik zie tegenwoordig series op TV die 1 of 2 weken achter lopen. Gewoon een kwestie van geld. Een serie nu uitzenden of over een jaar scheelt gewoon in de centen.
Je zou verwachten met de eisen die ze aan zichzelf stellen dat ze kleine zouden willen beschermen, maar net als bij Buma/Stemra en patenten is dat niet meer. Een film die alleen in een filmhuis word afgespeeld zal waarschijnlijk nooit beschermd worden door Brein.
Brein is daar helemaal niet een veroorzaker van.. Wel ff geen onzin verkopen..
Oke een handhaver dan, maar veel series lopen achter omdat de uitzendrechten aan endemol zijn verkocht en dan moet het eerst op of SBS of RTL moeten worden uitgezonden.
Hoezo handhaver? en zo werkt het nu eenmaal (op dit moment) met content rechten.. Ik zou zeggen, ga zelf series/films maken, dan kun jij helemaal zelf beslissen hoe er met jouw content omgegaan wordt..
Juist en jij denkt dat deze hun rechten niet gaan beschermen?
Ga bij hun klagen dan...
Eerlijk gezegd valt dit wel mee. Ja het loopt soms een seizoen achter maar vanals dat seizoen afgelopen is op de amerikaanse tv komt het naar netflix US en niet veel later al naar netflix NL/BE. Ja je kan het downloaden maar ik kijk gewoon iets anders tot het beschikbaar is. Er komt ook wel bijna dagelijks content bij...
Netflix heeft natuurlijk maar een beperkt aantal serie. Niet alle netwerken verkopen hun series aan netflix. Hierdoor blijf je natuurlijk het probleem houden.
Daarnaast is het ook niet gezond als 1 bedrijf een soort monopolie op internet tv zou krijgen.
In belgie staat het laatste seizoen van de mentalist nog steeds niet op netflix hoor.
Dit heeft volgens mij te maken met de afspraken die per land gemaakt worden.
gelukkig is er hola, een vpn client die je toe gang geeft tot netflix in andere landen
klopt maar het ging mij meer over dat het echt wel lang duurt voor sommige seizoenen op netflix komen.
Maar ben je dan eigenlijk nog steeds niet illegaal bezig?
Netflix wil namelijk niet dat de serie in een ander land eerder bekeken wordt dan dan ga je het wel doen.
Waarom zou Netflix dit niet willen? Zolang er betaalt wordt is er niets aan de hand zou je zeggen toch?

Ik denk persoonlijk dat het aan het land zelf ligt. Andere belangenverstrengelingen wat per land geregeld is..
je betaald voor de service , en je netflix werkt werelds wijd ben je op vakantie krijg je net flix van dat land waar je bent te zien niet dat van nederland dus ik denk wel dat het legaal is watnt het is ook zo opgebouwd.
als jij uitzending gemist kijkt met een vpn ben je dan ook illegaal bezig?
Waarom biedt netflix dan zelf niet de mogelijkheid om via een vpn te connecten als het gewoon legaal is.

Volgensmij ben je ook gewoon illegaal bezig wanneer je bijv. House of cards ergens vandaan torrent terwijl je een netflix account hebt.
Dat is zeer zeker niet het geval. Veel series zijn niet beschikbaar en vele lopen meerdere seizoenen achter. Daarnaast wordt het aanbod ook opgeschoond.
EDit: dit was bedoeld als reikt op nst6ldr

Dat is natuurlijk gewoon een luxe probleem, alles nu willen hebben.

Wat maakt het uit als een serie "achter" loopt? Als ik nu begin met wekelijks een serie te kijken op Netflix, dan zie ik uiteindelijk toch de hele serie? Wat maakt het uit dat het ergens anders een jaar of wat eerder te zien is?

[Reactie gewijzigd door gjmi op 24 november 2015 10:57]

Nee dit valt niet mee!
Netflix nederland heeft een heleboel niet en loopt echt ook veel achter.
Zelfs het iets anders kijken tot je favoriete serie weer op netflix staat is geen optie want een flink aantal films zijn "nieuw" op Netflix terwijl de regulare TV stations ze al meerdere keren hebben uitgezonden.

Ik heb zelf ook Netflix en ben tevreden over de kwaliteit van de streams maar als nederlandse gebruiker wil je echt niet een keer via een proxy zien wat er in Amerika te krijgen is want dan springen de tranen je in de ogen en voel je echt dat het achter loopt.

Wat ik wel super vind en ook hoofdzakelijk Netflix voor heb(nog wel) zijn hun eigen series waar ze dus zelf de rechten van hebben en die snel uitkomen. Ik dacht eerst dat het slechte series zouden worden met minimaal budget maar was echt verrast door de kwaliteit en dit heeft er voor gezorgt dat ik nog steeds Netflix heb anders was ik er alweer weggeweest.
zo zeg voor ons eerlijkheid worden we gestraft met een min punt.
wat moet je dan Brein afzeiken? kan.
ze doen hun werk, ben ik het met hun eens nee natuurlijk niet.
alleen de belasting dienst is erger
Alle schuldigen mogen als ze dat willen brein vrijwillig een bedrag per maand betalen om hun schuld af te kopen 8)7

Er is natuurlijk al wel eens sprake geweest dat je bij ieder internet abbo een x bedrag per maand extra betaald waardoor je de illegale download legaliseert en de rechthebbenden geld uit dat maandbedrag krijgen.
Uiteindelijk zal dat beter werken, brein zie ik nog niet snel 1 miljoen Nederlanders aanschrijven als ze wat illegaals downloaden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee