Britse webhost met Nederlandse servers overhandigt klantgegevens aan Brein

Stichting Brein heeft met succes klantgegevens van Britse hostingprovider 3NT Solutions ontvangen. Dit bedrijf host volgens de stichting drie websites die linken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal. De servers die gebruikt worden, staan in Meppel en zijn van Serverius.

Brein logo (60 pix)Brein meldt het nieuws op zijn website. De auteursrechtenwaakhond heeft namen, adressen, e-mailadressen en betaalgegevens in handen gekregen. Mogelijk is hier geen rechter aan te pas gekomen en was een dreigement genoeg; de stichting rept daar niet over. Tegelijk met de overhandiging is het hosten van de websites stopgezet. Volgens Brein gaat het om drie sites die linken naar grote hoeveelheden films en series die op cyberlockers opgeslagen worden. De namen van de sites worden niet genoemd. De stichting probeert ook de beheerders van cyberlockers in de kraag te vatten, maar treedt daar verder niet over in detail.

Brein vertelt dat het bemachtigen van de persoonsgegevens gelukt is omdat de omstandigheden van de zaak voldoen aan die van het Hoge Raad-arrest 'Lycos/Pessers', uit 2005. Toen werd bepaald dat een bedrijf, in dat geval een isp, in bepaalde gevallen gehouden is om naw-gegevens af te geven. Voorwaarden daarvoor zijn onder andere dat het aannemelijk moet zijn dat er door de personen in kwestie onrechtmatig gehandeld is en de gegevens moeten niet via een andere weg te bemachtigen zijn. Eerder slaagde de stichting er al in dit bij Google te doen. In andere gevallen slaagt de auteursrechtenwaakhond er weer niet in.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

03-10-2016 • 18:04

156 Linkedin

Submitter: dutchgio

Lees meer

Reacties (156)

156
146
91
2
1
7
Wijzig sortering
Is hier helemaal geen rechter aan te pas gekomen? Lijkt mij nogal vreemd. Brein heeft geen opsporingsbevoegdheden...

[Reactie gewijzigd door Trommelrem op 3 oktober 2016 18:11]

De rechter heeft al eerder uitspraak gedaan (zie artikel) en dus hoeft in vergelijkbare gevallen dat niet elke keer opnieuw.
Als ik het Lycos-arrest lees kom ik de volgende punten tegen:
a.de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;

b.de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;

c.aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;

d.afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
In hoeverre de informatie als "onmiskenbaar onrechtmatig" aangemerkt kan worden speelt hierin ook mee.

De hoster had op al deze punten tegenargumenten kunnen geven, uiteindelijk zal een rechter dan moeten beslissen of de argumentatie van Brein voldoet aan deze criteria.

Mocht Brein in het gelijk worden gesteld kan de ISP in strijd zijn met "de zorgvuldigheid die de serviceprovider jegens een zodanige derde in acht dient te nemen". Daaruit kan weer een schadevergoeding voortvloeien.

Als de ISP kiest om de site wel direct offline te halen, maar géén NAW gegevens verstrekt, vraag ik me af in hoeverre de ISP als "onzorgvuldig" kan worden aangemerkt.

Er is overigens nog meer jurisprudentie over dit onderwerp, zo zwart-wit is het allemaal niet.

Dit is ook wel een leuke:
http://uitspraken.rechtsp...ECLI:NL:RBAMS:2006:AY6903
Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van inbreukmakend (onrechtmatig) handelen van de desbetreffende abonnees en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene(n) van wie de identificerende gegevens ter beschikking worden gesteld ook daadwerkelijk degenen zijn die zich aan dit handelen schuldig zouden hebben gemaakt.
Kortom, de ISP had voldoende grond om de zaak op z'n minst aan te vechten.

[Reactie gewijzigd door donny007 op 3 oktober 2016 19:24]

Daaruit kan weer een schadevergoeding voortvloeien.
En dat maakt het juist zo leuk, er is geen directe schade noch indirecte schade. Schade is iets wat je moet kunnen aantonen.

Stel dat BREIN nu plots door middel van deze gegevens fraude zou plegen, dan pas zou er directe schade zijn en deze persoon kunnen spreken over een schadevergoeding. Je kunt niet zonder werkelijk schade te hebben geleden spreken over een schadevergoeding.
Schade vaststellen bij het auteursrecht is altijd een beetje nattevingerwerk.

Maar stel nou dat een ISP willens en wetens meewerkt aan het faciliteren van (grootschalige) auteursrechteninbreuk; dan kan deze mede aansprakelijk worden gesteld voor de "geleden schade" (hoe die is vastgesteld maakt niet uit, uiteindelijk komt er een bedrag op tafel).

Een ISP kan als compromis besluiten om de website per direct offline te halen, en vervolgens het kort geding van Brein af te wachten voordat er persoonsgegevens worden verstrekt.

In dat geval zal Brein er moeite mee hebben om aan te tonen dat de ISP "onzorgvuldig" heeft gehandeld, en de aanvraag voor de verstrekking van NAW-gegevens moet alsnog worden getoetst door een rechter.

[Reactie gewijzigd door donny007 op 3 oktober 2016 19:50]

Vaak dekt een webhoster zich wel in en komen partijen overeen dat alle inhoud achter een website volledig onder verantwoording valt van de klant. Ik ken eigenlijk maar weinig hosters die dit slecht geregeld hebben zelfs.

Vaak wordt doormiddel van een schatting (bijvoorbeeld ledenaantal, aantal downloads etc.) een schatting gemaakt over de geleden schade. Wanneer een boete wordt opgelegd door een rechter (of onderling wordt overeengekomen) kan niet achteraf nog worden geklaagd door de eiser dat het bedrag eigenlijk te laag is en de schade eigenlijk veel groter is.

Ik vermoed dat BREIN het bedrijf enigszins heeft aangetoond dat het voldoende bewijs heeft om één of meerdere personen te verdenken. Het bedrijf zou in dezen dan mogelijk hebben kunnen kijken of hier enige waarheid in zit, en hebben besloten om de gegevens te verstrekken om een recht zaak te voorkomen. Zoals ik elders n.l. al aanhaal, er zijn 2 mogelijkheden.

1) Het bedrijf verwerpt het verzoek en laat het tot een rechtzaak komen, de rechter zal op basis van de gegevens erkennen en het bedrijf moet de gegevens verstrekken. (en dus kost dit het bedrijf flink wat geld).
2) Het bedrijf werkt hieraan mee, en schat de kansen in of een individu een rechtzaak start wegens het verstrekken van privé gegevens.

De kans dat punt 2 wordt uitgevoerd is nihil, tot op heden zijn er maar weinig rechtzaken geweest waarin een burger (individu) een rechtzaak is gestart omdat een bedrijf prive informatie verstrekt heeft. Wetende dat er financieel niets mee te winnen valt dan hooguit een veroordeling voor het bedrijf.

Als bedrijf zal het dan dus ook goed ingeschat zijn en er dus wellicht ook enorm goed gekeken zijn naar de informatie die BREIN voor handen had.
Dat is een beetje het nadeel van de rechtsgang, kleine partijen hebben de voorzieningen/tijd/zin/kennis niet om er tegenin te gaan.

Grotere serviceproviders verzetten zich meestal wel tegen dit soort verzoeken, dat levert weer jurisprudentie op voor iedereen.
Het Lycos arrest bewijst dat kleine partijen wel degelijk de voorzieningen/tijd/zin/kennis hebben aangezien Pessers de klein partij en Lycos de grote was toendertijd.
Het Lycos arrest laat zien dat als een partij er voldoende middelen in steekt, er best wel iets te bereiken is.

Maar dat neemt niet weg dat veel kleine partijen daar gewoon niet op zitten te wachten. De hoster zag er in dit geval schijnbaar onvoldoende belang in om de klant tot het uiterste te 'verdedigen', een keiharde bedrijfsbeslissing van kosten vs baten.

[Reactie gewijzigd door donny007 op 3 oktober 2016 21:08]

Sowieso is het een vreemde aanname dat hosters zich altijd aan de kant van een klant zouden (moeten) scharen. Niet elke hoster is per se een voorvechter van privacy.

Uiteindelijk is het voor de hoster gewoon een kosten/baten analyse. Als je weinig klanten hebt die in deze risico groep vallen is het misschien wel de goedkoopste oplossing om ze gewoon te laten vallen.
Het is best wel zuur om vanuit financieel belang van je hoster je privacy gegevens kwijt te raken.
Met een goed verhaal kan je dus van elke klant van deze hoster bijvoorbeeld alle gegevens binnen harken.
Brein is maar een stichting en zou niet uniek moeten zijn.
Ze moeten echt eens een beetje tegengehouden worden.
Grotere serviceproviders verzetten zich meestal wel tegen dit soort verzoeken, dat levert weer jurisprudentie op voor iedereen.
Grote providers zullen zich enkel verzetten als er gronden zijn om in beroep te gaan.

Stel dat Brein gewoon 100% gelijk heeft en de klant maakt inbreuk op het auteursrecht dan is er geen grond om in verzet te gaan, immers is er al jurisprudentie in deze kwestie..
Veel internetproviders hebben in de overeenkomst staan dat de naw gegevens niet aan derden worden verstrekt. Als men de gegevens tocht aan BREIN overhandigt is de provider schuldig in de zin van de privacy wet. Daar BREIN geen opsporingsbevoegdheid heeft zal er in dit soort gevallen een rechter aan te pas moeten komen.
Hostingproviders en registars hebben soms een minder stringent privacy statement. De jurispondentie uit eerdere zaken kan dan voldoende grond geven om de naw gegevens aan BREIN te overhandigen.

BREIN is uiteindelijk nooit de partij die bepaald of iemand schuldig is, dat moet altijd via de rechter. BREIN kan wel een schikking voorstellen met een dreiging dat men anders via de rechter een veel hogere schadevergoeding gaat eisen. In dat geval moet de beschuldigde beslissen of hij daadwerkelijk schuldig is en of BREIN de naw gegevens rechtmatig heeft verkregen.
schade kan er ook zijn in bijv de goede naam, ze zedelijkheid, rechtszekerheid en waarborgen omtrent de prive'sfeer...

dus nee, niet alleen als brein identiteitsfraude pleegt is er schade, maar ook als brein perongeluk een lijstje op een verkeerde site staat waaruit blijkt dat ik porno heb gedownload zou dat schadelijk zijn... en zijn zowel die ISP als brien mij mogelijk schadeplichtig..
Anoniem: 310408
@donny0074 oktober 2016 11:04
Kortom, de ISP had voldoende grond om de zaak op z'n minst aan te vechten.
Maar elke jurist zal vertellen dat de kans op succes bijzonder klein is. De ISP zal dat dan kunnen doen om aandacht te krijgen of een hele kleine groep privacygevoelige gebruikers aan te trekken. Daar kan je niet van leven.

De beslissing van de ISP is dus zeer verdedigbaar. Een ISP heeft niet als taak de wetsgang te beinvloeden maar om ons aan te sluiten op het Internet.
Maar elke jurist zal vertellen dat de kans op succes bijzonder klein is.
Als ik als leek al allerlei mogelijkheden zie om tegenargumenten te geven, denk ik zeker dat een jurist op z'n minst een verweerschrift zal schrijven.

Persoonlijk denk ik niet dat hier een jurist aan te pas is gekomen, de provider heeft waarschijnlijk uit een kosten/baten overweging de gegevens overhandigt.
De beslissing van de ISP is dus zeer verdedigbaar. Een ISP heeft niet als taak de wetsgang te beinvloeden maar om ons aan te sluiten op het Internet.
Iedere partij die persoonsgegevens verwerkt is verplicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het is uiteindelijk aan een rechter om die belangen af te wegen, niet aan een ISP, en niet aan Brein.

Dat Brein in een kort geding een grote kans van slagen heeft, en dat partijen doorgaans niet zitten te wachten op rechtszaken, is waar. Maar dat neemt niet weg dat iedere zaak uniek is, en dat een rechter, als onafhankelijke partij, daar het beste over kan oordelen.

De hoster neemt ook een zeker risico door de gegevens af te geven: als later blijkt dat de aanvraag van Brein onvoldoende is gemotiveerd kan het zijn dat de hoster de wet bescherming persoonsgegevens heeft geschonden... Uiteraard is de kans klein dat de klant daar een zaak van gaat maken, maar het is een risico.
Kortom, de ISP had voldoende grond om de zaak op z'n minst aan te vechten.
Wellicht, maar waarom zou een ISP dat gaan doen? Betaal jij de ISP zijn advocaatkosten terug ofzo?

Voor de ISP is het vrij simpel :
- Of een rechtzaak starten die meer aan advocaten kost dan je ooit in 10 jaar terugverdient
- Of de gegevens overhandigen
Dat is helemaal mis. brein kan in geen enkel geval voor rechter spelen. Als zijn rechten geschonden zijn moet het een zaak aanspannen. Enkel een rechter is bevoegd om hierover te oordelen
Ja het argument (van BREIN, en ik geloof dat o.a. Arnout Engelfriet het een en ander hiervan bevestigd hebben) is dus dat het niet noodzakelijk is om dit nog voor te leggen aan een rechter, als er maar door BREIN en co. aangetoond kan worden dat er inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een ander.

Ik vind dat overigens een zeer kwalijke zaak als dat werkelijk zo is, maar we hebben gezien bij o.a. zaken tegen Google en Facebook, die dus hebben geweigerd zulke gegevens af te staan zonder tussenkomst van een rechter, dat die bedrijven niet werden veroordeeld voor het niet voldoen aan het verzoek. (De rechter heeft dan wel gezegd "jullie moeten de gegevens afstaan", maar niet "Jullie moeten de gegevens afstaan en krijgen €1000 boete omdat jullie niet aan het Lycos arrest hebben voldaan.". Totaal niet aan de orde.)

En dat is ook logisch. BREIN komt met een verhaal aanzetten. Dan moet Facebook/Google/3NT/wie dan ook dat dus klakkeloos aannemen? Nee.
Dan vragen ze wederhoor aan de gebruiker/klant waar het om gaat, die zegt "Nee hoor, is niet waar".

... Dan is er dus twijfel (wie heeft gelijk van de twee partijen?) en zou dat bedrijf op de stoel van de rechter moeten gaan zitten, en dat is juist helemaal niet mogelijk volgens Europese Richtlijn 2000/31/ EG die service providers daar immuun voor maakt (onder bepaalde voorwaarden): JUIST om dit probleem in z'n geheel te voorkomen. 8)7 Dus puntje bij paaltje moet er dan alsnog een rechter bij komen kijken. :/

Hoe het dan toch kan dat er keer op keer weer met dat semi-relevante Lycos arrest heen en weer wordt gezwaaid door BREIN is mij echt een raadsel. :X
Zeker als ik bijvoorbeeld deze post zie met meer jurisprudentie die laat zien dat 't niet enkel "als 't maar redelijk aantoonbaar is" zoals BREIN beweert; maar dat 't ff net wat genuanceerder ligt allemaal... Wat ook de uitspraak van die rechters verklaren die nooit boetes opleggen vanwege dat Lycos arrest. Dat hele arrest is volgens mij in 9 van de 10 gevallen waarin BREIN ermee is aan komen zetten volslagen irrelevant of helemaal niet krachtig genoeg om de gegevens te eisen... Maar partijen gaan toch uit angst overstag blijkbaar. o0

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 3 oktober 2016 19:37]

Wetgeving wordt zelden binair geïnterpreteerd; zelfs bij iets "simpels" als diefstal zal ingevuld moeten worden dat de verdachte het goed wegnam "met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen".

Zoiets staat natuurlijk open voor interpretatie... Heb je die telefoon gepakt om hem naar de gevonden voorwerpen te brengen, of was je doel om hem zelf te houden?

Het genoemde Lycos-arrest, en andere wetgeving omtrent dit onderwerp, staat vol met afwegingen en begrippen die op meerdere manieren te interpreten zijn.

Een rechter zal hierbij de feiten en omstandigheden moeten toetsen aan de wet, en zal daarbij ook jurisprudentie raadplegen.
---
In dit geval heeft Brein op zich niets anders gedaan dan een vriendelijk doch dringend verzoek richting de hoster. De hoster is hier waarschijnlijk gewoon in meegegaan omdat een (internationale) rechtsgang nou niet echt iets is waar een kleine partij op zit te wachten.

Had de hoster het verzoek geweigerd dan had Brein naar de rechter moeten stappen. Brein zal de rechter dan zeker wijzen op het Lycos-arrest., en de rechter zal kijken of dat arrest (en hoe Brein het interpreteert) van toepassing is op deze zaak. Er speelt ook een stukje Europees/internationaal recht mee, dus al met al zou dit geen makkelijke zaak geweest zijn.

TL;DR: Wetgeving werkt iets genuanceerder dan If-This-Then-That

[Reactie gewijzigd door donny007 op 3 oktober 2016 20:45]

Soms werkt het wel op die manier; maar toch gaat het hier niet helemaal om.

BREIN beweert namelijk steevast, ook in haar schrijven, dat het Lycos arrest providers en dienstverleners DWINGT om gegevens te overhandigen, want als ze het niet doen: dan houden ze zich niet aan een uitspraak en zouden er strenge gevolgen zijn! Dan volgt die hele rits (4 punten geloof ik) waaraan voldaan moet worden om aan het Lycos-arrest te voldoen, en gezien dat hier het geval is moet, volgens BREIN - en zo communiceren ze dat ook vziw (behalve erbij te zetten dat dit louter *hun* interpretatie is), de gegevens overhandigd worden "want anders".

Nou, Google en Facebook hadden daar uiteraard volkomen schijt aan en gingen gewoon naar de rechter om het te laten toetsen; maar een kleine provider die daar nauwelijks de centen voor heeft? Daar walst BREIN zo overheen, met ongelimiteerde resources, met alle dreigementen en het misbruiken van dit soort uitspraken en ex-parte bevelen.

De vorige keer was hier ook een lange discussie over dat het "terecht" zou zijn dat er geen rechter aan te pas hoeft te komen, en dat die providers dat dus inderdaad verplicht zouden zijn als aan die punten wordt voldaan; maar dat lijkt me nonsens. Maar BREIN beweert steeds van wel; ook naar dat soort partijen toe... Ja, dan is het logisch dat, vooral de kleintjes, erg snel overstag gaan omdat er in een keer een professionele dreigbrief op de mat ligt met bewoording die het doet blijken alsof die uitspraak al lang en breed vast staat en je zwaar de l*l bent als je niet meewerkt... Ik vind die reactie dan niet vreemd, maar het blijft wel smerig en onethisch van BREIN.

Maar "ethisch" en "BREIN" passen sowieso absoluut *niet* samen in een zin.
BREIN beweert namelijk steevast, ook in haar schrijven, dat het Lycos arrest providers en dienstverleners DWINGT om gegevens te overhandigen, want als ze het niet doen: dan houden ze zich niet aan een uitspraak en zouden er strenge gevolgen zijn!
Brein heeft zelf geen enkel middel om iets af te dwingen, daarvoor zullen ze toch echt naar een rechter moeten. Alles wat Brein doet is civielrechtelijk.

Brein informeert de hoster dat er in het verleden, in vergelijkbare zaken, zo en zo is geoordeeld door de rechter. Als Brein nu een zaak aanspant, is de kans groot dat de rechter daarin meegaat.

In het Lycos-arrest staat dat als de hoster weigert mee te werken, deze kan worden aangemerkt als "onzorgvuldig"; een consequentie hiervan is dat de hoster medeaansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de klanten hebben toegebracht. Uiteraard zal er ook weer een rechter aan te pas moeten komen om dit te beoordelen.

In mijn andere post liet ik zien dat de hoster een middenweg kan kiezen, zoals bijvoorbeeld de content per direct offline halen zonder NAW-gegevens af te geven. Brein kan dan een kort geding aanspannen om de NAW-gegevens te bemachtigen, maar de hoster zal niet snel als "onzorgvuldig" worden aangemerkt.

---
Nou, Google en Facebook hadden daar uiteraard volkomen schijt aan en gingen gewoon naar de rechter om het te laten toetsen; maar een kleine provider die daar nauwelijks de centen voor heeft? Daar walst BREIN zo overheen, met ongelimiteerde resources, met alle dreigementen en het misbruiken van dit soort uitspraken en ex-parte bevelen.
Dat is een beetje het probleem, kleine partijen hebben de middelen niet om er tegenin te gaan. Een (internationale) rechtsgang is nou eenmaal kostbaar (zowel in tijd als geld).

[Reactie gewijzigd door donny007 op 4 oktober 2016 10:23]

Als zijn rechten geschonden zijn moet het een zaak aanspannen.
Maar om een rechtzaak aan te spannen moet je wel weten tegen wie je dat moet doen, en daar heeft Brein de gegevens voor opgevraagt.
Als de betroffen personen niks illegaals hebben gedaan kunnen ze het gewoon voor de rechter laten komen en zullen ze niet veroordeeld worden.
Anoniem: 167912
@Zer03 oktober 2016 22:00
de normale gang van zaken is dat brein aan de rechter vraagt om de hoster op te dragen de gegevens vrij te geven. Als de rechter beslist dat daar reden genoeg voor is kan brein met deze gegevens de overtreder aanpakken
de normale gang van zaken is dat brein aan de rechter vraagt om de hoster op te dragen de gegevens vrij te geven. Als de rechter beslist dat daar reden genoeg voor is kan brein met deze gegevens de overtreder aanpakken
Nee dat is niet de normale gang bij geen enkele provider. De provider oordeelt of de claim terecht is. Gezien de hoster ook de website heeft geblokkeerd is er schijnbaar inbreuk gemaakt op hun eigen algemene voorwaarden (anders mogen ze niet zomaar de diensten staken).

Waarom zou de hoster, duizende euro's kosten moeten gaan maken terwijl het vast staat dat de rechtbank ze in het "ongelijk" zal stellen.

Bij een dergelijk verzoek zou een bedrijf contact opnemen met een advocaat en de kwestie voorleggen, wanneer die oordeelt dat een rechtszaak zinloos is op basis van jurisprudentie van eerdere zaken dan zal geen enkel verstandig bedrijf nog een rechtszaak afwachten.

Als je bewust door rood rijdt en hiervan is een foto waarop jij ook duidelijk als bestuurder in beeld bent dan weet je ook dat een beroep bij de kantonrechter zinloos is. Omdat er geen kosten aan zitten kun je het natuurlijk altijd proberen, maar zouden mensen die ook doen als ze meer kosten hebben dan baten bij een beroep.
Je vergelijking houdt geen steek: brein is niet de politie en heeft niet dezelfde bevoegdheden. Uiteraard hpgaat de organisatie eerst de gegevens aan de gister vragen, maar de hoster kan dit weigeren, dan moet brein naar de rechter
Je vergelijking houdt geen steek: brein is niet de politie en heeft niet dezelfde bevoegdheden. Uiteraard hpgaat de organisatie eerst de gegevens aan de gister vragen, maar de hoster kan dit weigeren, dan moet brein naar de rechter
De vergelijking was er enkel om aan te tonen dat het zinloos is om een procedure te starten als je weet dat je deze gaat verliezen. Ik beweer nergens dat Brein vergelijkbaar is met de politie of deze bevoegdheden heeft, geen idee waar je dit vandaan haalt dat ik dit stel.

Zoals duidelijk aangegeven kun je er ook voor kiezen om een procedure af te wachten (Jip & Janneke taal: Wachten tot Brein een rechtzaak start).

Echter heb je dan als bedrijf het risico dat je aansprakelijk bent voor de schade die na het melden door Brein is veroorzaakt.

Geen enkel bedrijf zal dit risico gaan lopen als er gewoon vast staat dat jouw klant inbreuk maakt op de auteursrechten.

Gezien de hostingspartij de diensten ook heeft beëindigd met haar klanten is er volgens hun ook sprake van overtreding van hun eigen algemene voorwaarden. Enkel op basis hiervan mag een partij besluiten de diensten te beëindigen.
Het afsluiten van een dienst is iets totaal verschillend als het doorgeven van persoonsgegevens, waar het hier over gaat
Het gaat over beide in het bericht.

Brein verzoekt om persoonsgegevens, welke zijn verstrekt. En de hoster heeft de diensten beëindigd.
De normale gang van zaken voor Brein is echter :
- Introductie mail sturen naar ISP
- Daar overheen gaan met een "dreigmail" met jurisprudentie etc
- Dan nogmaals een dreigmail
En daarna wordt er pas gekeken of het zin heeft om naar de rechter te gaan (dit kost namelijk geld)
Alleen is dat een Nederlandse rechter, die niets te zeggen heeft over een Brits bedrijf. Hier is het alleen wat vaag omdat de servers op Nederlands grondgebied staan en de Nederlandse wet geld... Maar volgens mij alleen voor Servius, die zitten immers op het NL grondgebied; maar die hebben de gegevens van de Britse hostingpartij uiteraard niet. Die Britten huren hier enkel wat servers, maar zitten zelf in GB en dienen zich aan de wetten aldaar te houden, lijkt me.

Ik vind het een wat vage uitspraak en ben benieuwd hoe het Nederlandse lycos arrest een bedrijf uit een ander land, met andere wetten, iets kan opleggen... Zou het Britse bedrijf het gewoon vrijwillig opgegeven hebben of omdat ze geen zin hebben in een rechtszaak? Er is namelijk zo te zien geen rechtszaak geweest... De vraag is dus of het wapperen met dat Lycos-arrest uberhaupt enige grond had tegenover een Britse host...? Heeft de Britse host het dus afgegeven zónder dat het eigenlijk iets te maken heeft met dat Nederlandse Lycos-arrest? Zo ja dan kan dat wellicht nog wat privacy gelazer opleveren als dat onder de Britse wet niet mag... Lijkt mij. :) En zijn de gegevens dan wel wettig/geheel legaal verkregen...? (Zal ook afhankelijk zijn van de voorwaarden van de Britse host natuurlijk, als daar staat dat ze het op eigen initiatief mogen delen met anti-piracy partijen e.d. is er uberhaupt geen probleem.) Of de Britten dachten dat de autoritaire toon van BREIN inhield dat ze een overheidsinstantie zijn. :')

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 3 oktober 2016 18:28]

Het maakt voor de rechter niet uit waar een bedrijf gevestigd is. Als ze hun diensten in nederland aanbieden, en de servers ook in nederland staan dan moeten ze gewoon aan de nederlandse wet voldoen.
Ze bieden hun diensten zo te zien dus aan in Engeland, dat een aantal servers in Nederland staan wil nog niet zeggen dat voor 't Britse bedrijf opeens (uitsluitend) Nederlandse wetten gelden... Absoluut niet. Als het Britse bedrijf niet zonder gerechtelijke uitspraak privégegevens mag afstaan, dan boeit het echt niet dat een Nederlandse rechter ooit eens heeft gesteld dat dit "in bepaalde gevallen" (en BREIN interpreteert die zaak wel heel erg ruim...) verplicht zonder tussenkomst rechter afgestaan moet worden.

Zo zwart wit is het denk ik niet...
Ik weet dat het niet zo zwart wit is. Ik wilde alleen even zeggen dat in principe de nederlandse wetten (en de engelse) gelden als een bedrijf zijn diensten in nederland aanbied (dus gericht op nederlandse gebruikers/klanten, nederlandse reclames en/of website)
in principe de nederlandse wetten (en de engelse)
^ en daar breekt al het gelazer uit. :P
Dat zien we nu ook met privacy wetgeving in de EU.
Wat bijvoorbeeld als je twee conflicterende wetgevingen hebt? Dan ben je strafbaar als je het wel geeft én strafbaar als je het niet geeft. :')
gelden als een bedrijf zijn diensten in nederland aanbied (dus gericht op nederlandse gebruikers/klanten, nederlandse reclames en/of website)
Dat is discutabel, maar dat doen ze zo te zien ook niet:
http://www.3nt.com

Daar had ik ook al naar gekeken... Vandaar dat ik maar weinig snap van hoe in vredesnaam dat Lycos arrest hier iets mee van doen heeft. :P
Als het bedrijf servers heeft staan in Nederland valt de locatie niet plots onder Brits recht. Ze zullen echt wel aan de Nederlandse wetgeving moeten voldoen. Een land heeft enkel jurisdictie over zijn eigen grondgebied

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 167912 op 3 oktober 2016 18:51]

Ja maar dat is het hem toch juist?
De server met (vermeend) illegale data staat in Nederland.
De persoonsgegevens zijn opgeslagen in het VK bij een Brits bedrijf...
Brein loopt steeds met die lycos zaak te wapperen maar er zijn al verschillende zaken geseponeerd.
Diegene waarvan brein de gegevens heeft gekregen moet gewoon een rechtzaak aanspannen tegen de isp ivm onrechtmatig afstaan van naw gegevens of te wel schending van privacy.
Dat ligt eraan wat er gezegd is. Als BREIN heeft gezegd "There is a court order that warrants the data being given to us", dan is dat juridisch gezien niet 100% correct; maar net vaag genoeg voor BREIN om er geen gezeik mee te krijgen. Ze doen dan nét alsof er een nieuw gerechtelijk bevel ligt, wekken die suggestie; en de host overhandigt het. Het is ook lastig controleren voor een buitenlands bedrijf wat er hier precies in uitspraken staat; en BREIN is wel een gevestigde naam, dus gaat men akkoord... ]
Dan is de host misleid, en zou men BREIN juist moeten aanklagen; maar dat zal waarschijnlijk ook niet gaan want die hebben dan niet per definitie gelogen; enkel wat vaagjes geweest waardoor de andere partij een bepaalde indruk kreeg: maar dat was vast BREIN's idee niet als je het ze vraagt. ;)

Als BREIN echter wél duidelijk heeft gezegd om welke zaak het gaat, hoe die uitspraak precies zit en weet ik veel wat, en dus niet de suggestie heeft gewekt dat het helemaal niet perse voor deze zaak was maar een algemene uitspraak is: dan zou je de host misschien kunnen aanklagen ja: maar dan ligt het er maar net aan wat er in de algemene voorwaarden staat...
De rechter heeft al eerder uitspraak gedaan (zie artikel) en dus hoeft in vergelijkbare gevallen dat niet elke keer opnieuw.
Geldt dit dan voor de gehele EU? Waar Engeland niet meer bij hoort?
Zolang het bedrijf diensten aanbied in nederland, en servers in nederland gebruikt wel ja.
Het Verenigd Koninkrijk zit nog bij de EU tot de Brexit is doorgevoerd, dus dat is nog niet aan de orde.
Zolang het bedrijf diensten aanbied in nederland, en servers in nederland gebruikt wel ja.
Daar heb je een punt, even niet aan gedacht. Bedankt! :)
Het Verenigd Koninkrijk zit nog bij de EU tot de Brexit is doorgevoerd, dus dat is nog niet aan de orde.
Houd me niet bezig met politiek, maar bedankt voor de opheldering! :)
Anoniem: 706671
@Meg3 oktober 2016 19:10
Brexit is ten vroegste voorjaar 2019 ;)
Zal wel lekker zijn. Dan ben je verdachte in een moordzaak, maar omdat het zo op een andere zaak lijkt hoeft er geen rechter over te spreken :)
Jurisprudentie wil niet zeggen dat een organisatie plots het recht in eigen handen mag nemen. Enkel de rechterlijke macht is bevoegd om iemand op te leggen om die persoonsgegevens af te staan. Het bedrijf kan dat altijd weigeren. Als brein vindt dat het de gegevens moet krijgen zou het via de rechter moeten gaan. Jurisprudentie betekent dat de "volgende" rechter de zaak niet meer moet uitzoeken omdat een collega dat eerder al voor hem had gedaan.
Euhm, iedereen weet wat jurisprudentie is. Jurisprudentie schakelt echter niet de rechter uit.
Nee, maar in dit geval heeft het bedrijf ongetwijfeld een afweging gemaakt. Ze hadden kunnen weigeren het verzoek van Brein in te willigen, met de zekerheid dat Brein dan ofwel een civiele procedure, dan wel een kort geding zou aanspannen. Die zouden ze verloren hebben (want: jurisprudentie); het had dus vooral meer geld gekost, en de uitkomst was hetzelfde gebleven.
Maar nu kunnen er ook klanten zijn die de ISP aanklagen voor onrechtmatige daad. Leuk, dat er 2 sharers zijn gepakt, ook leuk, dat er 10.000 onschuldigen aan Brein zijn overhandigd.
Welke 10.000 anderen dan ?
Volgens het artikel op brein, en hier zijn alleen de gegevens van de drie sites overhandigd.

Of kijk ik ergens overheen
We weten niet of deze drie daadwerkelijk schuldig zijn. 1, 3 of 10.000 onschuldigen: Het is allemaal te veel.

Iemand is niet schuldig als Brein dat zegt. Iemand is pas schuldig als een onafhankelijke rechter dat zegt.
We weten niet of deze drie daadwerkelijk schuldig zijn. 1, 3 of 10.000 onschuldigen: Het is allemaal te veel.

Iemand is niet schuldig als Brein dat zegt. Iemand is pas schuldig als een onafhankelijke rechter dat zegt.
Het is niet aan mij om te bepalen of iemand schuldig is.
Ik vind het prima dat iemand het risico wil lopen door het hosten van illegale content.
Maar het internet is niet meer zoals 20 jaar geleden, of zelfs niet zoals 9 jaar geleden.
Toen bracht gerenommeerd computer journalist J vanderaart nog een 'handleiding' in computer-idee, met alle ins en outs voor usenet en de torrent-trackers.
Maar de tijden veranderen, de wetgeving past zich aan, terzijde of dit goed of verkeerd is, het gebeurt.

Neem jij dan NA alle piratebay / Kickass berichten het risico om relatief open en bloot een doorvoer te maken naar content waar je geen rechten toe hebt ?

Brein is geen GoT clubje wat op vrijdagmiddag tijdens een biertje bedenkt "we gaan XX-loader.site eens voor de grap natrekken bij een ISP"

Ik heb zijdelings met hun research contact gehad, en daar zit een professionele organisatie achter, die 24/7 degelijk werk probeert te verrichten, net zoals jij jouw werk dagelijks zo goed mogelijk doet.
Zo'n aanvraag gebeurt met onderbouwde dossiers, voorzien van screenshots en login gegevens naar (private) forums.
Brein is/kan 80% van de 'gemeenschappen' feilloos in kaart brengen, hidden en privé maken geen drol uit, zolang er uitnodigingen naar half gecontroleerde mailadressen gestuurd worden zit er overal of nergens een mol.
Na onderzoek, wat soms meer dan en jaar kan duren, bouwen ze de zaak op, en komt het voor de rechter.
Daar word bepaald of men schuldig is of niet, niet door Brein, die leveren het bewijs alleen maar.
( en de verkregen bewijzen zijn niet door Brein gemaakt, maar door de verdachte )

* FreshMaker is niet roomser dan andere gebruikers, ook ik gebruik dagelijks SABnzb, maar ben me bewust van de risico's
We weten niet of deze drie daadwerkelijk schuldig zijn. 1, 3 of 10.000 onschuldigen: Het is allemaal te veel.

Iemand is niet schuldig als Brein dat zegt. Iemand is pas schuldig als een onafhankelijke rechter dat zegt.
En met deze gegevens kan Brein dat trachten aan te tonen. De rechter heeft ze daartoe deze mogelijkheid geboden. Blijkbaar ben jij het daar niet mee eens maar dat doet niets af aan de juistheid van de juridische mogelijkheden die Brein hier gebruikt.
Ik wens je veel succes als klant om de ISP aan te klagen voor onrechtmatige daad.

Er zijn precedenten waaronder een ISP deze afweging kan maken, oftewel jij moet als klant gaan aantonen dat die precedenten niet van toepassing zijn (want de ISP vindt het wel van toepassing en Brein ook) en daarbovenop mag je ook nog eens de schade aan gaan tonen.
Grote kans dat er gewoon mee gedreigd is. Dat zijn standaardpraktijken bij deze stichting omdat voor ieder bedrijf een losse rechtszaak niet te doen is. In dit geval is het Brein gelukt de organisatie te overtuigen. Ik kan in ieder geval nergens vinden of er überhaupt een kort geding en bodemzaak heeft gelopen.
Het zijn _altijd_ de kleine, onbekende ISP's of sites die het loodje leggen, maar de grotere sites lukt het gewoon niet.

Ik heb het idee dat brein het een beetje hebben moet van onwetendheid, en daarbij met veel gedender over straffe en geldboetes in huis komt vallen.

Een ISP behoort zich ook aan de nederlandse wetgeving te houden. Als er sprake is van materiaal daar waar inbreuk wordt gemaakt dan dienen zij die diensten te staken. Lees de AV van een hoster maar eens door.

Ze zullen gewoon medewerking verlenen.
Het zijn _altijd_ de kleine, onbekende ISP's of sites die het loodje leggen, maar de grotere sites lukt het gewoon niet.
De grotere sites gaan ook gewoon telkens omver hoor. Eigenlijk is alleen TPB moeilijk omver te krijgen, maar voor de rest zijn alle grote torrent sites van de laatste tig jaar weg hoor.
Ik heb het idee dat brein het een beetje hebben moet van onwetendheid, en daarbij met veel gedender over straffe en geldboetes in huis komt vallen.
Het is niet zozeer onwetendheid als wel een simpele afweging... Ben jij als ISP bereid om een hele rechtzaak te gaan bekostigen voor een klant die 3 servers huurt...
De kosten-baten verhouding ligt gewoon gigantisch scheef.
Anoniem: 310408
@Rabbitto4 oktober 2016 11:09
Ik kan in ieder geval nergens vinden of er überhaupt een kort geding en bodemzaak heeft gelopen.
Maar waarom zou dat nodig zijn? Beide partijen waren het erover eens dat de overdracht de juiste keuze was. Een rechter is pas nodig als partijen en NIET eens zijn.
Ik vind het moeilijk te geloven dat beide partijen dit de juiste keuze achtten, voornamelijk gezien Brein's handelsmethode van dreigementen en ex parte zaken. De kleine bedrijven worden aangepakt omdat zij geen fondsen hebben om überhaupt een zaak ervan te maken. Er is dus een grote kans dat een rechtszaak wel wenselijk was maar dat hier zoals gewoonlijk niet voor is gekozen vanwege het budget.
De hoster is niet aangepakt hé
Er is een verzoek gedaan, en dat verzoek was voor beide partijen genoeg om tot een akkoord te komen.
Elke hoster/isp heeft in zijn voorwaarden wel opgenomen dat het ondernemen van onwettige actie's reden is tot ontbinding, en samenwerking met opsporingsorganisaties.
Een opsporingsorganisatie is niet direct een overheid, dat kan elke burger zich aanmeten.
Pas voor een rechter wordt bepaald of het een goed onderzoek is geweest, en er werkelijk strafbare feiten gepleegd zijn die bestraft dienen te worden.

Brein is in deze een clubje wat zich alleen op rechteninbreuk stort, net zoals je allerlei anti-racisme clubjes hebt, die voor elke komma die Wilders uitspreekt een aangifte indient.

Uiteindelijk bepaald de rechter wat er gebeurt.
Zie mijn reactie hier boven, vergeet ook de exparte constructie niet, waar Brein ook een handje van heeft.
Niet alleen bij Brein zijn dit standaard praktijken, elke serieuze organisatie zal zich beroepen op jurisprudentie wanneer deze beschikbaar is, waarom opnieuw kosten maken voor een rechtszaak. Want ook al win je een dergelijke zaak je maakt altijd kosten die je niet terug kunt krijgen van de tegenpartij.
Maar dat weten ze wellicht in de UK niet. Ze zullen wel met jurisprudentie hebben gedreigd.
Klopt. Maar er staat ook nergens in de wet dat het niet mag. Een rechter komt er meestal aan te pas om te het laatste wordt te geven omdat bedrijven vaak genoeg iets te snel zeggen nee mag niet. Maar ziggo zou gewoon jou gegevens mogen als je er van verdacht wordt. Alleen zal ziggo dat 9/10 keer niet doen. En dan moet er een rechter aan te pas komen.
Ik vind het nogal eng dat een stichting mijn persoonlijke gegevens (waaronder betaalgegevens) zomaar zou kunnen krijgen.

Edit: nu is mischien door een rechter bepaald dat dit in sommige gevallen kan, maar moeten daar mijn betaalgegevens ook bij zitten? Ik vind dat persoonlijk toch veel te veel wat ze dan over mij weten...

[Reactie gewijzigd door Matthiassnoep op 3 oktober 2016 18:17]

Er van uitgaande dat de volledige klantenDB naar brein is gestuurd (kan ik niet uit de tekst opmaken) kan dat inhouden dat Brein zonder tussenkomst van de rechter achter iemands NAW gegevens kan komen en dus iemand direct dagvaardingen sturen omdat ze toch al adresgegevens hebben. Vind het in dat geval een zeer slechte zaak.
Geloof dat ze geen dagvaardingen kunnen mogen sturen, maar wel een geldelijk schikkingsvoorstel met als stok achter de deur een aangifte(dreigemennt) waaruit eventueel een dagvaarding kan komen.
Ik dacht dat ze geen aangifte meer mogen doen na het sturen van een schikking, en als ze al aangifte gedaan hadden die word weggeworpen vanwege een schikking? Meen dat ergens gelezen te hebben, kan me alleen niet herinneren waar helaas.
Ze mogen altijd aangifte doen maar dan komt de schikking te vervallen. Als heeft het OM besloten geen prioriteit te geven aan het opsporen van kleinschalige downloaders/uploaders.

Als je een schikkingsvoorstel ontvangt heb je 2 opties:

1. Betalen conform het schikkingsvoorstel
2. De zaak laten voorkomen (Brein moet jouw dagvaarden) en dan spreekt een rechter zich uit over de zaak.

Veelal zou je mogen verwachten dat een schikkingsvoorstel lager is dan wat een rechter in een dergelijke zaak als schadevergoeding zal toewijzen.
Er van uitgaande dat de volledige klantenDB naar brein is gestuurd (kan ik niet uit de tekst opmaken)
Ten eerste: ik ga er even vanuit dat je bedoelt "de volledige gegevens van de klanten in kwestie"; als ze daadwerkelijk hun hele DB afgegeven hebben dan staan ze als het goed is heel binnenkort aan de rechter uit te leggen waarom ze dat een goed idee vonden.

Ten tweede, van de site van Brein (ik laat de keuze aan jou of je dat een betrouwbare bron vindt):
These details consists of name, address, e-mail address and payment details.
Let op het gebruik van "consists of", niet "contains" of "among others"; als ze dit zorgvuldig geformuleerd hebben zijn dat alle gegevens die ze gekregen hebben. Ik neem aan dat "name, address" inderdaad neerkomt op "NAW-gegevens".
Let ook op het gebruik van payment details... Wat zijn dat exact?
Want het is een vrij nietszeggende term waaronder je alles en bijna niets kan scharen.
Anoniem: 820209
@Gomez124 oktober 2016 03:20
Tja, welke gegevens zouden dat zijn? ID en transacties, concludeer ik. Ik neem aan dat jij bij de Appie Heijn ook niet vertelt of je homo bent, hoe oud je bent, en wat je favoriete muziek is.
Wat houdt een transactie in in jouw conclusie?

Want houdt dat bijv ook in of het porno-filter aan of uitgeschakeld is wat ze in de UK hebben, houdt dat ook naw-gegevens vanwaar de transactie gestart is in?
Houdt dat ook een aantal TB's / GB's verbruikt in?

Ik kan wel gaan gissen, maar dat heeft weinig nut. De vraag is meer waarom het hier bewust niet uitgebreid genoemd is.
Anoniem: 820209
@Gomez124 oktober 2016 15:53
Volgens mij gaat het gewoon om de betalingen van de klanten/verdachten aan de provider voor hun hosting-diensten. Als je zelf wel eens een rekening krijgt (voor je mobiele telefoon of de tandarts) dan kan je inschatten welke gegevens daar bij zitten.
Zelfs jij kan dat. Een bedrijf mag er conform de wet op privacy niet aan meewerken, maar als jij bewijs overhandigd waarin je kunt hard maken dat je een goede zaak hebt tegen de verdachte, is de kans dat je de gegevens moet verstrekken na uitspraak van een rechter enorm groot.

Het bewijs zal waarschijnlijk een weloverwogen beslissing hebben genomen. Willen we een recht zaak verliezen waarbij we de gegevens moeten verstrekken en hoge juridische kosten moeten betalen, of willen we de kans lopen dat een burgertje een juridische procedure start in het kader overtreding wet op privacy.

In dit laatste geval zal het vaak niet zover komen, veel burgers/consumenten zullen niet zo snel een stap naar de rechter wagen omdat persoonlijke gegevens zijn overhandigd. Het probleem is namelijk dat naast een overwinning vaak niets te behalen valt. Er kan geen schadeclaim uit naar voren komen want er is in feite geen schade ontstaan, anders dan een veroordeling.... daar op neer komende is de kans zelfs groot dat een rechter de zaak zal verwerpen omdat de gegevens zijn bemachtigd n.a.v. een strafbaar feit.
Ik vind het nogal eng dat een stichting mijn persoonlijke gegevens (waaronder betaalgegevens) zomaar zou kunnen krijgen.

Edit: nu is mischien door een rechter bepaald dat dit in sommige gevallen kan, maar moeten daar mijn betaalgegevens ook bij zitten? Ik vind dat persoonlijk toch veel te veel wat ze dan over mij weten...
Beetje dom om content te verspreiden waar je géén rechten toe hebt.
Als je dat dan al doet op het grote open internet, dan moet je achteraf niet zeuren dat je het er niet mee eens bent.

Als jij bij betreffende hoster een persoonlijke webpage hebt, met alleen eigen content, zal BREIN je daar echt niet over lastigvallen.
Dus als ik content verspreid waarvan ik geen rechten heb, verlies ik mijn recht op privacy? Ik vind dat niet logisch. Bovendien deel je het mischien op het internet, maar je persoonlijke gegevens heb je alleen gedeeld met de hostingprovider. Als het goed is zou dit privé moeten kunnen blijven. Willen ze toch die gegevens hebben, zouden ze mijns inziens eerst naar de rechter moeten in plaats van zich beroepen op iets wat eerder goedkeuring heeft gehad.
Dus als ik content verspreid waarvan ik geen rechten heb, verlies ik mijn recht op privacy? Ik vind dat niet logisch.
Ergens geef ik je gelijk, en moet het duidelijker worden omschreven in de wet... mensen schuilen zich wat mij betreft te makkelijk en snel achter de wet op privacy wanneer het gaat om strafrechtelijke zaken. Persoonlijk ben ik van mening dat wanneer iemand verdacht wordt en gegronde bewijs bestaat van enige betrokkenheid bij illegale activiteiten, deze ook pertinent geen enkele recht op privacy zouden mogen genieten juist omdat er anno 2016 ook veel te veel mensen wegkomen met hun activiteiten.
Bovendien deel je het mischien op het internet, maar je persoonlijke gegevens heb je alleen gedeeld met de hostingprovider.
Met je hostingprovider deel je ook de voorwaarden waarin men in 99,9% van alle gevallen overeenkomt om geen illegale content te verspreiden. En daar begint dus al het vingertje wijzen... waarom moet partij A zich ergens aan houden als partij B het ook al niet kan?
Willen ze toch die gegevens hebben, zouden ze mijns inziens eerst naar de rechter moeten in plaats van zich beroepen op iets wat eerder goedkeuring heeft gehad.
In tegendeel, voor zover ik begrepen heb is het iedereen vrij om informatie en gegevens te vergaren. Conform de wet op privacy mag een bedrijf geen privacy gevoelige informatie verstrekken, en toch is het je goed recht deze te bemachtigen (wanneer jijzelf de wet niet overtreed), om tijdens een eventuele juridische procedure een verdachte veroordeeld te krijgen.

Dat het bedrijf in dit geval de wet op privacy overtreed is irrelevant in deze zaak, dat is een zaak tussen het bedrijf die de gegevens verstrekt heeft en de verdachte die haar klant is. Een bedrijf hoeft echter conform de wet op privacy niet mee te werken aan een onderzoek door een individu, en veel bedrijven doen dit niet omdat ze geen zin hebben in juridische zaken en negatieve publiciteit.

[Reactie gewijzigd door DarkForce op 3 oktober 2016 19:24]

mensen schuilen zich wat mij betreft te makkelijk en snel achter de wet op privacy wanneer het gaat om strafrechtelijke zaken.
Gaat inderdaad lastig bij strafrechtelijke zaken. (OM / justitie)
Gelukkig doet BREIN alleen maar civiele zaken.
En dáár is "zo lang mogelijk de hakken in het zand" het enige credo dat moet worden nagestreefd als het privacy betreft.
Dus als ik content verspreid waarvan ik geen rechten heb, verlies ik mijn recht op privacy? Ik vind dat niet logisch. Bovendien deel je het mischien op het internet, maar je persoonlijke gegevens heb je alleen gedeeld met de hostingprovider. Als het goed is zou dit privé moeten kunnen blijven. Willen ze toch die gegevens hebben, zouden ze mijns inziens eerst naar de rechter moeten in plaats van zich beroepen op iets wat eerder goedkeuring heeft gehad.
Er is een verschil in het verkrijgen van jouw gegevens, en het verdwijnen van je privacy.
Als je bezig bent met duistere zaken, moet je jezelf niet verschuilen achter privacy.
Privacy is een recht, maar geen deken dat je immuniteit verschaft als je de fout ingaat.

Die gegevens blijven deel van het onderzoek, dus jouw privacy naar de buitenwereld is nog steeds gewaarborgd, maar als je er zo zwaar aan tilt, moet je misschien ten rade gaan bij jezelf vóór je de wet overtreedt
Willen ze toch die gegevens hebben, zouden ze mijns inziens eerst naar de rechter moeten in plaats van zich beroepen op iets wat eerder goedkeuring heeft gehad.
Vind ik ook. Er hoort door een rechter beoordeeld te worden of bepaalde jurisprudentie al dan niet van toepassing is. Het is volstrekt ongewenst dat willekeurige mensen zo maar even op de stoel van de rechter gaan zitten en zich die macht menen toe te mogen eigenen. Ik vind dat, helemaal losstaand van het onderwerp, een volstrekt foute en ongewenste onwikkeling, bij elke situatie.
Het punt is natuurlijk dat dat illegale gedrag nog helemaal niet bewezen is. Daar ging nou juist de rechter over. Jouw redenering klinkt als 'Brein zit achter je aan dus ben je vast een boef'.
Nee hoor, ik heb nergens gezegd dat de betreffende klanten schuldig zijn.
Maar in het kader van een onderzoek gaat brein echt niet geblinddoekt in een doos grabbelen naar een naam.
Er wordt eerst onderzocht wat en hoe, voordat ze hun kaarten uitspelen.

De rode lap bij een stier die BREIN heet op Tweakers is altijd wel heel eenzijdig, alsof het amateurs zijn die willekeurig met hagel schieten op internetgebruikers en er iemand uitpikken om zomaar lastig te vallen.

Het is vrij simpel, hou je aan de regeltjes, en niemand valt je 'lastig'
Het heeft gewoon iets te maken met normen en waarden, we hebben allemaal een opvoeding genoten, denk daar gewoon aan bij alles wat je doet.
buiten wat je zegt klopt. Is zover ik kan zien brein een van makkelijkste om te hebben in je land. Als ik lees wat de Duitse en Engelse allemaal doen mogen wij in ons handje knijpen dat we Brein hebben.
Als jij bij betreffende hoster een persoonlijke webpage hebt, met alleen eigen content, zal BREIN je daar echt niet over lastigvallen.

Maar je gegevens hebben ze vervolgens wel in hun bezit?? Dat zou zo zijn als ik de kop van het bericht goed lees...
Als jij bij betreffende hoster een persoonlijke webpage hebt, met alleen eigen content, zal BREIN je daar echt niet over lastigvallen.

Maar je gegevens hebben ze vervolgens wel in hun bezit?? Dat zou zo zijn als ik de kop van het bericht goed lees...
De kop is precies dat, een titel .. een omschrijving.

Als je een boek van Harry Mulisch leest, staat toch ook niet alle informatie in de titel ?
Die is bedoelt als lokkertje, om je te prikkelen om de rest te lezen.

Zo ook deze kop, na de eerste reactie "verbazing" .....
Daarom lees je het artikel, waarin duidelijk staat :
Volgens Brein gaat het om drie sites die linken naar grote hoeveelheden films en series die op cyberlockers opgeslagen worden.

Dus samenvattend ( en niet de titel )
er zijn gegevens van DRIE websites opgevraagd, en gekregen.
Dus een ieder die met deze websites te maken heeft/had, die hebben een 'probleem'
Niet zomaar. Een rechter heeft eerder besloten dat in bepaalde gevallen (staan genoemd in het artikel) dat het dan kan.
Dan nog is het eng dat een particuliere club dat zomaar kan. Ik neem even aan dat dat mij persoonlijk niet zou lukken, zelfs met jurisprudentie onder m’n arm.

Het wordt een leuke bende als iedereen zomaar lukraak andermans gegevens kan opvragen bij een potentieel strafbaar feit. (Want het blijven verdachten, geen veroordeelden)
Theoretisch zou het moet lukken. Alleen 9/10 bedrijven zullen niet onder de indruk zijn en zullen op een rechtspraak wachten. Maar als ze mee willen werken zou jij. Het ook kunnen.
Dan nog is het eng dat een particuliere club dat zomaar kan. Ik neem even aan dat dat mij persoonlijk niet zou lukken, zelfs met jurisprudentie onder m’n arm.
In principe denk ik dat het zou moeten lukken... mits je hard kunt maken dat je belanghebbende bent. Met andere woorden, als op zo'n linkdump site gelinkt wordt naar content waarvan jij de rechten hebt. Als je zomaar in het wilde weg gegevens op gaat vragen van dubieuze sites, dan mag ik inderdaad hopen dat je die niet zomaar krijgt.
Stichting BREIN is natuurlijk ook niet een mannetje met een archiefmap met jurisprudentie onder zijn arm. Die stichting is opgericht om piraterij op te sporen en te bestrijden. Daar zijn gespecialiseerde juristen aan het werk die in jouw bedrijf haarfijn komen uitleggen waarom ze die NAW-gegevens willen hebben. Als jij dan ziet dat je kans om die zaak voor een rechter te winnen 1% is, dan bedenk je je nog wel of je een paar ton gaat uitgeven voor een rechtszaak of dat je die NAW-gegevens maar gewoon verstrekt.
Als die juristen een vuil spel spelen en dat bedrijf onder druk zetten op basis van bedreiging en leugens is het natuurlijk eng.
Stichting BREIN is natuurlijk ook niet een mannetje met een archiefmap met jurisprudentie onder zijn arm.
Ehm ja, dat is het nou net wel.

Pas als dat mannetje geen succes heeft dan pas wordt er een rechtzaak aangespannen en komen de juristen om de hoek kijken.

Eerste stap is gewoon een mannetje met een archiefmap die heel goed kan bluffen en die exact geinstrueerd is tot hoe ver hij mag gaan.
Nee hoor, voordat BREIN een bedrijf benadert vanwege auteursrechtenschendingen is dat juridisch al helemaal uitgezocht.
Dat hebben ze nodig als bewijs dat jij de eigenaar bent en geen stro man of valse gegevens hebt gebruikt.

Als jij bv een film upload en deze wordt 10 x gedownload dan weegt jouw privacy zwaarder
dan de geleden schade maar in deze zaak ligt het anders en is de geleden schade zwaarder dan privacy.
Alleen de manier waarop brein deze gegevens heeft gekregen is twijfelachtig en ik vraag mij af of zo iets stand houd bij een rechtzaak en of de isp dit zomaar heeft mogen afgeven, er zijn zaken geseponeerd en heeft de isp een boete gekregen voor het schenden van privacy.
Alleen de manier waarop brein deze gegevens heeft gekregen is twijfelachtig en ik vraag mij af of zo iets stand houd bij een rechtzaak en of de isp dit zomaar heeft mogen afgeven
Brein doet een civielrechtelijke zaak, daarin maakt het in wezen niet uit hoe je aan iets komt, zolang je maar kan aantonen dat het waar is en klopt.

Dat er separaat een strafrechtelijke zaak gevoerd kan worden tegen de isp dat die de gegevens niet had mogen afgeven, dat is niet relevant voor Brein's zaak, zij hebben die gegevens en kunnen die gewoon gebruiken.
Sinds wanneer vallen betaalgegevens onder NAW gegevens?
Dit zijn klantgegevens en absoluut verboden om af te geven. Aan de ene kant doen we moeilijk met alles beveiligen, encrypten etc, en aan de andere kant moeten ze aan een willekeurige stichting worden afgegeven?
Gevalletje dat de ISP iets te graag wilt helpen of een journalistiek foutje.
Ben benieuwd.
Dus als je betaalt voor een dienst, koop je je immuniteit af ?

Zolang jij de website vult met content waar je de toestemming toe hebt, zullen je gegevens niet opgevraagd worden.
Als jij besluit om de wet te overtreden door ook copyrighted materiaal toe te staan, ben je al in overtreding.

Brein is in deze met een onderzoek bezig, en vraagt de hoster om gegevens van de overtreder.
Dat mag elke persoon doen, alleen zal het bedrijf niet zomaar alles opgeven.
Brein stuurt een stapeltje papieren met daarin duidelijk WAT ze zoeken, op basis van wat ze ontdekt hebben.
Daar is één onderdeel van, dat ze screenshots meesturen van betreffende geconstateerde feiten.
Een hostingbedrijf zit ook niet in een ei, ze 'kennen' Brein uiteraard ook wel, en de hoster ziet echt wel dat er dan "the revenant blabla 1080p blabla QoQ" staat, en "junglebook NLsubs 1080p" op die plaatjes staan
Op basis van DIE data en de verwijzing naar een eerdere uitspraak zal er overleg komen in de kamertjes van de hoster, vóór en tegen argumenten.
Ik vermoed sterk dat de laatste interne overleg duidelijk aangaf "this is illegal, this can hurt us"
Dan is één + één gewoon twee, en krijgt de eiser de gegevens doorgestuurd.

Jouw gegevens t.o het voortbestaan van een bedrijf ... ik wens jou geluk met aanklagen van de hoster in deze, dat jouw privacy geschonden zou zijn.
Ik denk dat géén rechter te vinden zal zijn, die dit niet terugdraait, tenzij er overduidelijk nooit onrechtmatige content gehost is onder jouw naam/accountpagina.
Nee,het gaat me niet om immuniteit afkopen.
Begrijp me niet verkeerd, NAW gegevens horen in dit geval afgegeven te worden.
Hiermee kan Brein de overtreder opsporen. Betaalgegevens zijn echter van een hele andere orde. Brein zou hier in theorie identiteitsfraude mee kunnen plegen om zo de overtreder terug te pakken bijvoorbeeld. Heel overdreven gezegd: een terrorist heeft ook nog steeds mensenrechten. Het feit dat je een overtreding begaat, wil niet zeggen dat je allerlei rechten verliest. Brein heeft niets te zoeken bij betaalgegevens, alleen de NAW gegevens zijn nodig om overtreders op te sporen.

Beetje flauwe laatste opmerking ook, het gaat niet om terugdraaien. Het gaat hierbij om losstaande zaken.
1. Brein klaagt overtreder aan op basis van afgegeven NAW gegevens. Brein wint.
2. Overtreder klaagt hostingpartij aan op basis van onrechtmatig afgegeven betaalgegevens. Overtreder wint.
Met een beetje mazzel speelt de overtreder gelijk (winst scenario 2 doorschuiven naar verlies scenario 1).
Ik wil hier slechts aantonen dat de aanpak niet handig is door betaalgegevens af te geven.
Er bestaan dingen zoals vormfouten in de rechtspraak, waarbij daadwerkelijke overtreders vrijgesproken worden op basis van een foutje door justitie.
Als je de informatiepolitie buiten spel wilt zetten en zorgen dat niemand zich meer kan bemoeien met de informatie die je deelt, dan moet je eens kijken naar MaidSafe. Ze willen het hele internet vervangen naar een decentraal en anonymous-by-design netwerk. Echt een game-changer. Erg interessant, al 10 jaar in ontwikkeling, en waarschijnlijk over een paar maanden beta.

Deze podcast is erg interessant: Imagine a smarter, faster and safer Internet with MaidSafe CEO David Irvine

Wil je later ook aan je kinderen vertellen dat je mee hebt geholpen het speelveld te veranderen, dan heb je nog een week om aandelen te kopen. :P
https://bnktothefuture.com/pitches/maidsafe-net
Dat is allemaal erg leuke marketingpraat, maar kijk ook even naar de geschiedenis van MaidSafe, en het licentie-model dat ze toe wilden passen - namelijk, het innen van licentiegeld voor ieder commercieel gebruik van het netwerk. Ze zouden dus een gedecentraliseerd internet vervangen door een netwerk waarvan zij de gatekeeper zijn, en waarvoor ze geld vangen.

Sowieso is het volslagen idioot om op een commercieel bedrijf te vertrouwen voor dit soort zaken. Daadwerkelijk gedecentraliseerde systemen zijn zakelijk totaal niet interessant, dus er zit altijd een addertje onder het gras.

[Reactie gewijzigd door svenslootweg op 4 oktober 2016 16:05]

Anoniem: 820209
@Redsandro4 oktober 2016 03:29
Proest. Yeah right!
En maak ook snel dat geld over naar die Western Union bankrekening van die betrouwbare Afrikaanse vriend. Dan maak je kans op de erfenis van 16 miljoen roepies.
Remember deze uitspraak over 5 jaar. ;)
Dus door stichting Brein zijn we niet meer veilig op het internet als we een keer een torrentje downloaden?
Naar eigen zeggen gaan ze niet achter mensen aan die wel eens een torrentje downloaden. Maar mensen die massaal uploaden wél.
Ze gaan er niet gericht achteraan, nee. Maar dat wil niet zeggen dat je je veilig kunt wanen natuurlijk. Ze hebben vast wel ergens een bestandje met IP-adressen van (al dan niet frequente) downloaders. Als ze dat bij toeval kunnen koppelen aan NAW-gegevens, bijvoorbeeld door een bestand zoals ze nu bij 3NT Solutions hebben ontfutseld, dan zullen ze het zeker niet laten om actie te ondernemen.
Absoluut; maar BREIN is ook niet de enige partij natuurlijk.
En denk er daarom om kinderen, veilig internetten doen we met een...? "VPN!!!"
Waarom zou je je veilig willen wanen ?

Als je BEWUST de wet overtreedt, is er een pakkans.
Rood licht, geweld-escalatie op straat of het meenemen van bedrijfsgoederen, allemaal strafbaar in meer of mindere mate.

Je hebt géén toestemming om content te downloaden waar je niet (indirect) rechten voor afdraagt.
Torrent, usenet IRC of cyberlocker, allemaal diensten waar je van te voren al KAN weten dat je niet de juiste personen treft met toestemming.

Betalen voor Netflix / Spotify ( of welke streaming server dan ook ) geeft geen recht op andere content, tegenwoordig zo vaak te lezen
"ik betaal voor Netflix, dus ik mag ook wel een torrentje oppakken ... "
Natuurlijk mag dat, maar omdat je Netflix betaald, blijft het uiteindelijk een risico, en strafbaar

Brein begon een paar jaar geleden 'we pakken alleen de aanbieders'
Het is een kwestie van de juiste 'downloader' te vinden, om een rechter zover te krijgen dat ze ook actief op enkelvoudige downloaders mogen jagen, zoals in Duitsland al een paar jaar effectief gebeurt
Ligt aan de content van de torrent maar je bent er wel mee bekend dat de wet gewijzigd is en dat downloaden van auteursrechterlijk beschemd materiaal zonder toestemming niet meer toegestaan is, toch? Dus, kort gezegd, je was allang niet veilig meer.
De wet is niet gewijzigd. Het Europese Hof heeft bepaald dat onder de bestaande wetgeving het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet toegestaan was. Door die uitspraak bleek dat het downloaden eigenlijk altijd al illegaal is geweest. Dat was ook de reden dat het downloaden direct na de uitspraak als illegaal werd beschouwd. Bij een wetswijziging zou daar enige tijd overheen zijn gegaan.
Nederlandse rechters beschouwden de thuiskopieheffing altijd als een voldoende compensatie voor het downloaden uit illegale bron. het Europese Hof bepaalde dat die Thuiskopieheffing daar niet voor ingezet kan worden, waarmee downloaden dus illegaal bleek.
Formeel is dat strafbaar*, net zoals 'af en toe eens een appeltje pikken' bij een supermarkt. De pakkans (en de opsporingsdruk) is nihil, maar dat maakt niet dat het mag, ook niet als je 100 voorbeelden kan noemen van mensen die het ook zo doen.

* : Ik doe wel de aanname dat je een 'torrentje' bedoelt met auteursrechtelijk materiaal waarvoor je geen toestemming hebt. niet voor de nieuwste distrubitie van CentOS ofzo.
Als het aan hun ligt wel...
Nee, dat ben je door je eigen gedrag. Het mag gewoon niet, wat is dar zo moeilijk aan te begrijpen...
Lekker gevalletje rechtspraak "oprekken" van Brein. In het geval van Lycos ging het om een site die een postzegelhandelaar (in 2004) van fraude beschuldigde. Noem het laster.

Dus "als een partij schade ondervindt van informatie op een site" kan de hoster gedwongen worden NAW gegevens op te hoesten.

Zo zie je weer hoe jurisprudentie kan worden uitgelegd.

Zou me ook niets verbazen als Brein via een bevriende rechter in Den Haag dit weer ex-parte geregeld heeft, zie ook:

https://www.rechtspraak.n...ellectuele-eigendomszaken

Dus omdat er direct schade is, asap zonder weerwoord een rechter te laten ingrijpen.
Het verhaal vertelt niet echt of er een rechter of dreigementen aan te pas is/zijn gekomen, da's wel jammer.

Hoe dan ook tonen ze zich niet echt een betrouwbare leverancier.
Afgezien van het ophoesten van gegevens van uploaders, er zullen ook onschuldige lui bij hebben gezeten. En diens gegevens liggen nu dus bij een geliefd doel van hackers, stel ik me zo voor. Mag je hopen dat vriend Tim je gegevens opruimt als je geen verdachte bent in zijn ogen.

Fijne plek om je creditcardgegevens te hebben liggen, lijkt me.
Ik zeg het al vaker, maar ik blijf dit toch eng vinden hoor. Een partij die kennelijk zoveel macht heeft dat het met dreigen dergelijke gegevens gewoon kan verkrijgen van mensen.

Ik snap van particulieren wel dat ze snel over gaan tot het betalen om er dan vanaf te zijn ongeacht of het juist is of niet. Een zakelijke partij, die op het oog, zo makkelijk gegevens verstrekt van klanten. Dat had ik dan weer niet verwacht. Ben erg benieuwd naar de ins- en outs, al zullen we die ongetwijfeld nooit te zien/horen krijgen.
Ik ben benieuwd om welke sites het gaat en hoeveel alternatieven er straks uit de grond schieten.

Het ging om pagina's die linken naar illegale content , dus mist iemand al een pagina?
Anoniem: 204567
3 oktober 2016 22:34
Als ik daar al klant was zou ik per direct mijn account beëindigen.

Een bedrijf voor wie loze dreigementen van een of andere onzinnige stichting zwaarder tellen dan mijn klandizie en privacy, is wat mij betreft geen knip voor de neus waard.

Ik vraag me zelfs af of dit wel legaal is. Zomaar klantgegevens met derden delen, voor commerciële doeleinden nota bene, kan dat ze geen flinke claim aan hun broek opleveren?
Zo gek is het toch niet dat een webhoster meewerkt aan bestrijding van copyrightschending. Het is ook in belang van zijn klanten. De klanten willen immers ook niet dat content van hun webpagina's op andere webpagina's verschijnt. Verder moet het mogelijk zijn om kwesties de rechter voor te leggen. Daar heb je contactgegevens van de andere partij nodig. Het is niet aan de webhoster om dat tegen te houden. Dus als inderdaad aan de voorwaarden voldaan is, dan moet gewoon de adresgegevens worden. De webhoster moet wel zorgvuldig handelen, en juridisch advies inwinnen. Maar een rechter moet pas in beeld komen bij meningsverschillen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee