Eweka en Usenetter moeten gegevens van uploaders verstrekken aan Brein

De rechtbank in Haarlem heeft geoordeeld dat Eweka en Usenetter de gegevens van twee uploaders moeten verstrekken aan Stichting Brein. Het belang van Brein weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van de usenetproviders.

In de uitspraak is te lezen dat de uploaders, die onder andere opereerden onder de namen Diesel en Black, om vrijwillige PayPal-donaties vroegen aan downloaders. Zij stelden het geld te gebruiken voor de aanschaf van e-books, om die vervolgens via nieuwsgroepen beschikbaar te stellen. Nadat PayPal de desbetreffende accounts afsloot, verzochten de uploaders om het doneren van boekenbonnen. Volgens Stichting Brein hebben de twee usenetgebruikers meer dan tweeduizend auteursrechtelijk beschermde boeken geüpload.

De rechtbank heeft besloten dat de usenetproviders vijf dagen de tijd hebben om de betaalgegevens, ip-adressen en 'zover beschikbare' gegevens aan Brein te overhandigen. Doen zij dat niet, dan volgt een dwangsom van 1000 euro per dag, die kan oplopen tot 100.000 euro. Eweka en Usenetter kunnen in hoger beroep gaan, maar het is nog niet bekend of de providers dat doen.

Advocaat Benjamin Niemijer, die Usenetter verdedigde, vindt de uitspraak teleurstellend. Hij zegt tegen Tweakers dat hij had gehoopt dat de rechtbank meer rekening zou houden met het feit dat het bewaren van de gebruikersgegevens ingaat tegen de e-privacyrichtlijn. De usenetproviders weigerden de gegevens af te staan, omdat de desbetreffende gebruikers geen klant meer zijn.

De providers betoogden dat ze niet gedwongen kunnen worden tot afgifte van gegevens die ze feitelijk onrechtmatig onder zich hebben. Omdat de uploaders geen klant meer zijn, zouden de gegevens vernietigd moeten worden. Brein voert aan dat de uploaders ten tijde van het verzoek om gegevens nog wel klant waren. Volgens de rechter heeft Brein voldoende aannemelijk gemaakt dat het gaat om het op grote schaal uploaden van e-books. Ook staat volgens de rechter vast dat de uploaders niet zijn gestopt met hun activiteiten nadat ze door Brein zijn ontdekt, maar hun aliassen hebben gewijzigd en van provider zijn veranderd.

In het licht van de grootschaligheid van de inbreuk en het bewijsmateriaal dat Brein heeft aangeleverd, hadden de providers volgens de rechter op het eerste verzoek van de stichting moeten ingaan door vrijwillig de naw-gegevens van de uploaders af te geven. "Een zichzelf respecterende usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met dergelijk grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden", stelt de rechtbank.

Als de providers de gegevens verstrekken aan Brein, kan de stichting deze gebruiken om een civiele rechtszaak aan te spannen tegen de uploaders. Brein wil nog niet zeggen of het dat van plan is, schrijft de NOS. Brein treft sinds dit jaar regelmatig schikkingen met uploaders. Door een bedrag aan de stichting te betalen, besparen zij zich een gang naar de rechter. Voor zover bekend heeft Brein nog geen civiele rechtszaken gevoerd tegen individuele uploaders. Wel heeft de stichting naar eigen zeggen voor 75.000 euro aan schikkingen getroffen met uploaders.

Door Julian Huijbregts

Nieuwsredacteur

22-06-2016 • 16:44

285 Linkedin

Submitter: WimOBL

Lees meer

Reacties (285)

Wijzig sortering
quote: In het licht van de grootschaligheid van de inbreuk en het bewijsmateriaal dat Brein heeft aangeleverd, hadden de providers volgens de rechter op het eerste verzoek van de stichting moeten ingaan door vrijwillig de naw-gegevens van de uploaders af te geven

SAY WHAT? Sinds wanneer zouden bedrijven persoonsgegevens vrijwillig verstrekken aan commerciele derden? Is dat niet volledig in strijd met alle privacy wetten?

Vreemde uitspraak. Ik zeg hoger beroep...

Wet bescherming persoonsgegevens

artikel 12.2
De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.

verder over het bewaren van persoonsgegevens

artikel 10.1
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Artikel 12.2 meldt duidelijk "behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht " de rechter heeft de partijen verplicht deze gegevens te verstrekken. Je beroepen op dit artikel in een rechtzaak is zinloos.

Artikel 10.1 daar hebben ze zicht op beroept. Brein deed echter een verzoek toen de gegevens nog gewoon aanwezig waren.

De rechter heeft ook uitspraak gedaan over artikel 10.1 en is van mening dat het inbreuk zwaarder weegt. Stel dat een klant later komt met een verhaal dat er dubbel is betaald dan zou Ewaka de klant niet kunnen achterhalen. De gegevens zijn er duidelijk nog.

Als ze er echt niet meer zijn dan kan Ewaka/Usenetter deze nooit verstrekken. Dan wordt het een interessante kwestie.
Ook staat volgens de rechter vast dat de uploaders niet zijn gestopt met hun activiteiten nadat ze door Brein zijn ontdekt, maar hun aliassen hebben gewijzigd en van provider zijn veranderd.
Hoe maken ze dan hard dat het om dezelfde personen gaat? IP-adressen zijn niet herleidbaar naar individuen.
IP-adressen zijn niet herleidbaar naar individuen.
Vaak wel.
Voor de ISP is het altijd herleidbaar naar de contractant en deze is verantwoordelijk voor zijn verbinding en welke acties ermee plaats vinden. Het is aan de contractant om aan te tonen dat niet hij misbruik maakt maar een derden.
Uit nieuwsgierigheid: Weten de users Diesel en Black dat hun gegevens zijn opgevraagd door Brein en dat de usenetproviders hun gegevens vrij moeten geven of lezen ze dat op sites zoals bijvoorbeeld T.net?
Ze zijn allemaal ongeveer 5 maanden geleden gestopt met uploaden op spotnews. Een van de 2 zette zelfs in zijn laatste post dat ie een tijdje op "vakantie" ging (om nooit meer terug te keren).

Lijkt me dus dat ze op dat moment op de hoogte zijn gesteld door eweka, en alle banden met hun upload-historie hebben verbroken.

Ik hoop voor hun dat ze dit nog kunnen ontlopen. Het ging in godsnaam om ebooks...
In eerste instantie gaat Brein zelf achter dergelijke uploaders aan. Dat staat ook in de uitspraak:
Brein heeft sommatiebrieven verzonden aan de e-mailadressen die vermeld werden in de headers boven de door Diesel en Black geplaatste content. Deze sommatiebrieven hebben ofwel Diesel and Black niet bereikt omdat er een melding kwam dat de bewuste emailadressen ongeldig waren, ofwel wel bereikt maar niet geleid tot enige reactie.
Vervolgens zijn de usenetproviders aangeschreven, Eweka geeft aan tijdens het onderzoek het betreffende account te hebben gesloten. De uploader zal daar wel een bericht van hebben gekregen.

Ook heeft Brein PayPal benaderd en gevraagd om de naw-gegevens. Die heeft PayPal niet verstrekt, maar de betreffende accounts zijn wel afgesloten.

Brein wil waarschijnlijk een 'deal' sluiten met de uploaders. Dus als ze direct in contact kunnen komen, is er geen noodzaak om gegevens op te vragen bij providers. Dat gebeurt dan ook pas als er geen andere mogelijkheden meer zijn. De uitspraak (gelinkt in de eerste alinea) beschrijft het verloop van de zaak aardig vanuit het standpunt van zowel Brein en providers.

[Reactie gewijzigd door Xtuv op 22 juni 2016 16:58]

Feitelijk volgt brei de juist weg, de rechter beslist dat gegevens moeten worden afgedragen.
De providers betoogden dat ze niet gedwongen kunnen worden tot afgifte van gegevens die ze feitelijk onrechtmatig onder zich hebben. Omdat de uploaders geen klant meer zijn, zouden de gegevens vernietigd moeten worden.
De providers verkopen onzin. Omdat de uploaders geen klant meer zijn zouden de gegevens vernietigd zijn. Verteld dat de belastingdienst maar eens, je moet je boekhouding minimaal 5 of 10 jaar bewaren. Daar horen dus ook alle banktransacties en betaaltransacties bij.
Als je bij een provider een dienst afneemt is daar een boekhoudkundige transactie van. Aangezien het geen kas transactie is zoals in een winkel maar online zijn er dus gegevens.

De provider kan dus gegevens van betalen overhandigen, grote kans dat men de n.a.w gegevens ook heeft.
Klantgegevens zijn niet per definitie onderdeel van je boekhouding.
Daarbij zou het kunnen dat de privacywet verlangt persoonlijke gegevens te verwijderen, maar deze gegevens wél in de boekhouding is terug te vinden (want: zo is de wet). Dan zijn de contactgegevens misschien wel bekend, maar mogen ze niet opgevraagd worden door Brein, want het doel van Brein is niet om de boekhouding te controleren. Mocht de provider deze gegevens vanuit de boekhouding geven, dan zou dit als onrechtmatig verkregen bewijs aangemerkt kunnen worden.

Dus...volgens mij vertelt de provider geen onzin.
Leuk verhaal, er ligt hier een uitspraak van een rechter die het belang van brein boven dat van de provider lees privacy stelt.

Zender rechterlijke uitspraak mogen ze die gegevens niet geven. Zegt de rechter geven dan moet je ze als bedrijf gewoon geven. In dat geval schendt je ook niet een privacy wet aangezien er een rechterlijk bevel is.

De provider verkoopt onzin als ze zeggen geen gegevens te hebben, die zijn er in de boekhouding, zijn ze niet in de boekhouding hebben ze een probleem met de Belastingdienst. De uitspraak lees hierboven is heel duidelijk, alle bekende gegevens.

daarnaast stel je ook de vraag er is de provider bekend gemaakt dat er een overtreding is. Ze hebben het account afgesloten, de gegevens waren toen bekend. Ze zullen ook niet voor niets afsluiten want al er niets verkeerd gedaan wordt sluit je niet af.. Vernietig je dan gegevens vernietig je bewijs.

Ik krijg bij sommige mensen het idee dat alles wat brein doet verkeerd is terwijl we hier bewezen in een rechterlijke uitspraak te maken hebben met mensen die iets kopen dat delen en er schijnbaar zelf nog geld aan verdienen. Als je dat goed wil praten lijkt me een discussie zinloos en zeg je crimineel zijn mag.

[Reactie gewijzigd door bbob op 22 juni 2016 18:29]

Leuk verhaal, er ligt hier een uitspraak van een rechter die het belang van brein boven dat van de provider lees privacy stelt.
Dat er een uitspraak ligt van een rechter betekend helemaal niets, ook rechters maken fouten zoals deze zaak laat zien. Veelal door een totaal gebrek aan kennis en interpretatie van de wet in hun voordeel. Het zal niet voor het eerst zijn dat de entertainment industrie rechters naar hun kant heeft gehaald.

Als de providers 2 granen verstand hebben gaan ze hier tegen in hoger beroep, zodra ze ook maar éénmalig van wie dan ook om wat voor reden ook NAW gegevens verstrekken zal een fors deel van de gebruikers kiezen voor een concurrent en de usenet markt heeft zeer gezonde concurrentie dus plenty alternatief voor de consument. Tot de laatste juridische weg aanvechten en rekken is de enige zet voor deze 2 providers.
Zender rechterlijke uitspraak mogen ze die gegevens niet geven. Zegt de rechter geven dan moet je ze als bedrijf gewoon geven. In dat geval schendt je ook niet een privacy wet aangezien er een rechterlijk bevel is.
Ook een rechterlijk bevel kun je het niet mee eens zijn en gewoon tegen in beroep gaan. Daarnaast is het tegenwoordig mogelijk om Usenet accounts met bitcoins te betalen wat dus geen gegevens achterlaat. Of met een pre-paid mobiel SMS betaling.
De provider verkoopt onzin als ze zeggen geen gegevens te hebben, die zijn er in de boekhouding, zijn ze niet in de boekhouding hebben ze een probleem met de Belastingdienst. De uitspraak lees hierboven is heel duidelijk, alle bekende gegevens.

daarnaast stel je ook de vraag er is de provider bekend gemaakt dat er een overtreding is. Ze hebben het account afgesloten, de gegevens waren toen bekend. Ze zullen ook niet voor niets afsluiten want al er niets verkeerd gedaan wordt sluit je niet af.. Vernietig je dan gegevens vernietig je bewijs.
De provider heeft wat mij betreft al meer gedaan dan had gehoeven door de accounts af te sluiten.
Ik krijg bij sommige mensen het idee dat alles wat brein doet verkeerd is terwijl we hier bewezen in een rechterlijke uitspraak te maken hebben met mensen die iets kopen dat delen en er schijnbaar zelf nog geld aan verdienen. Als je dat goed wil praten lijkt me een discussie zinloos en zeg je crimineel zijn mag.
Zucht, deze uitspraken worden wat oud en vermoeiend.
Dat er een uitspraak ligt van een rechter betekend helemaal niets, ook rechters maken fouten zoals deze zaak laat zien. Veelal door een totaal gebrek aan kennis en interpretatie van de wet in hun voordeel. Het zal niet voor het eerst zijn dat de entertainment industrie rechters naar hun kant heeft gehaald.
Een uitspraak van een rechter betekend keihard een vonnis en daar zul je je aan moeten houden. Doe je dat niet zoek zelf maar op wat er gebeurt. Dwangbevel, boetes, tot gijzeling als je echt niet wil meewerken.

Natuurlijk kun je in hoger beroep als er geen jurisprudentie is. die is er in deze zaak genoeg.

Voor dat soort zaken is er hoger beroep tenzij jij met argumenten komt dat rechters van de hoge raad te koop zijn en niet weten waar ze het over hebben.

Ik word heel moe van mensen die gedrag van deze overtreders rechtvaardigen en dan allerlei zaken erbij gaan bedenken, rechters die geen verstand hebben. Het zegt denk ik meer over jou dat jij dit soort crimineel gedrag schjijnbaar geen probleem vindt.
Zou zeggen zoek een land waar dit allemaal mag daar zul je veel plezier hebben.
Intel gaat voor de 2e keer in beroep tegen de EU. Op naar het hooggerechtshof. En toch zingt iedereen vol lof over Intel.

Hier gaat het om 2000(!) eBooks, Dat is peanuts. En ook nog: boeken aangekocht en vervolgens gedeeld met de community. Zoals men vroeger videobanden de buurt langs liet gaan.

En nogmaals: kopiëren is geen stelen. Bij diefstal is de oorspronkelijke eigenaar het onteigende kwijt. Hier gaat het hooguit om potentiële inkomstenderving, geen diefstal.
Ik begrijp het in een supermarkt voor 5 euro stelen mag ook.

Je redenatie is zo krom als het maar zijn kan en je kan en intel bij halen, maar de logica is ver te zoeken behalve jou onderbuik. die is heel duidelijk.

Welke criminele activiteiten praat je nog meer goed ?
Nogmaals: onteigenen = stelen.
Dupliceren = kopiëren.
Supermarkt = diefstal; je jaagt de supermarkt op kosten (afschrijvingen).
Kopiëren = delen; er zijn geen kosten aan verbonden voor de bron-partij. Enkel potentieel gemiste verkopen.

Is dat nou zo moeilijk te begrijpen?

De enige vergelijking die nog enigszins hout zou snijden is die waarbij mensen uit de containers van de supermarkten hun voedselpakket samenstellen. Dat is illegaal, momenteel, al vind ik er heel veel voor te zeggen om supermarkten te verplichten hun onverkoopbare waar te doneren aan voedselbanken.

Daarom ook zal de gemiddelde burger principieel niet zoveel bezwaren hebben tegen downloaden als tegen ramkraken en winkeldiefstal.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juni 2016 22:26]

Ik begrijp het heel goed kopiëren is wat jou betreft niet strafbaar.

M.a.w 1 iemand koopt een film en maakt een kopie voor 1 miljoen anderen
1 iemand koopt muziek maakt een kopie voor 1 miljoen anderen
1 iemand koopt een boek maakt een kopie voor 1 miljoen anderen
1 iemand koopt een game en maakt een kopie voor 1 miljoen anderen.

Conclusie we zoeken voor alles 1 iemand die het koopt voor een paar euro en de rest kan de kopie gebruiken, immers naar jou mening kost een kopie niets.

Je vergeet echter dat diegene die de inhoud gemaakt heeft geen inkomsten krijgt als maar 1 iemand het werk koopt.
Dat hele kleine detail vergeet je voor het gemak maar even.

In jou wereld zou er op die manier geen muziek meer gemaakt worden want als niemand er voor betaald wie betaald de kosten van het maken.
Waarom zou je als schrijver maanden met een boek bezig zijn waarin je jou fantasie en verhaal stopt.
Waarom zouden game studio's miljoenen in een game investeren als ze er niets voor terug krijgen.

Ik begrijp jou wereld van diefstal van intellectueel eigendom heel goed. Jij praat crimineel gedrag goed en wil mensen werkeloos maken.
Dat is uw conclusie van mijn woorden. En ik weiger woorden van anderen in mijn mond te laten leggen, dus bij deze: afgewezen, uw betoog.

Ik geef aan dat diefstal iets anders is dan duplicatie. Niet voor niets dat we decennia lang thuiskopiëren toestonden, terwijl diefstal nooit is toegestaan geweest. Uw woorden zijn extremiteiten die in de praktijk niet voorkomen.

Daarnaast ben ik inderdaad voor het vrij verspreiden van informatie. En snap ik ook niet goed waarom niet een deel van mijn internet abonnementsgeld niet gelijk naar buma/stemra gaat. Op TV mag ik toch ook alles zien wat zich aanbiedt, na betaling van mijn abonnement? Waarom geldt dat dan niet voor internet?

Omdat de hoge bazen in Hollywood voldoende macht hebben om dat te voorkomen?
Of vindt u het redelijk dat een auteur of muzikant slechts 5% van de omzet op zijn/haar creaties opstrijkt?
Nee, toch niet. Want zijn/haar boeken en muziek koop ik dus wèl. Liefst rechtstreeks van de schrijver/-ster of muzikant/-e, dat dan weer wel.

ps. volgens mijn definitie is het dan nog steeds geen diefstal. Diefstal staat voor mij gelijk aan ontvreemding. En dat gebeurt hier niet; dit is duplicatie. Potentiële inkomstenderving is het, in mijn ogen, vaak met de nadruk op 'potentieel'.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 25 juni 2016 16:07]

De provider heeft wat mij betreft al meer gedaan dan had gehoeven door de accounts af te sluiten. Absoluut oneens! Vooral als je het ook nog normaal vind dat diezelfde provider geen enkele info meer hoeft te geven.

Zo werk je de "crimineel" juist in de kaart en kan die, dankzei de provider, incognito blijven. Je laatst reactie is dan weer beeldend, zo denk ik dan echt dat jij partij kiest voor de "dark force".
Absoluut oneens! Vooral als je het ook nog normaal vind dat diezelfde provider geen enkele info meer hoeft te geven.

Zo werk je de "crimineel" juist in de kaart en kan die, dankzei de provider, incognito blijven. Je laatst reactie is dan weer beeldend, zo denk ik dan echt dat jij partij kiest voor de "dark force".
Volgens mij is het al jaren bekend dat criminelen beter beschermd worden dan de normale burger juist door wetgeving als privacy en de termen zoals onrechtmatig verkregen bewijs.

Dat is niets nieuws, dat is de realiteit. Echter lijkt het alsof de entertainment industrie de rechtspraak mag misbruiken om digitale witte brood criminaliteit aan te pakken. (waarbij het woord crimineel nogal erg overdreven is vanwege eerder genoemde studies)

En dat laatste stuit mij, en velen met mij denk ik, erg op de borst. Ga eens echte criminelen zo aanpakken en daarna als je dat op orde hebt, ga dan maar eens die kleine financiële delicten aanpakken.

Het heeft hier gewoon alle schijn van dat de rechter A/ onvoldoende kennis van zaken heeft, B/ de advocaten van de verdediging een slechte tactiek voert en C/ verzonnen diefstal door wetten waar de entertainment industrie zelf veel invloed op heeft gehad belangrijker wordt gevonden dan moord / verkrachten en mensenhandel / uitbuiting.

En dan ga jij je dan druk maken om 1 of 2 mensen die boeken uploaden?
Ze worden civiel rechtelijk aangepakt en dat mag gewoon volgens de wet. Bovendien doet een private organisatie dat en kost het weinig/geen politietijd.

Of de rechter er naast zit kan jij helemaal niet over oordelen, dat zullen de rechters doen van het hoger beroep. Als die rechter in het gelijk word gesteld; wat ga je dan zeggen ? Dat heel justitie faalt en jij het beter weet ?

Vind het persoonlijk helemaal niet normaal dat providers klanten wél aflsuiten en dan tegelijkertijd alle data vernietigen. Dat is nml. mogelijk bewijsmateriaal. Daar kan je toch niet achter staan?

[Reactie gewijzigd door Madrox op 23 juni 2016 17:02]

Ze worden civiel rechtelijk aangepakt en dat mag gewoon volgens de wet. Bovendien doet een private organisatie dat en kost het weinig/geen politietijd.
Dit spreek ik niet tegen. En heeft ook niets met mijn punt te maken.
Of de rechter er naast zit kan jij helemaal niet over oordelen, dat zullen de rechters doen van het hoger beroep. Als die rechter in het gelijk word gesteld; wat ga je dan zeggen ? Dat heel justitie faalt en jij het beter weet ?
Ook dit beweer ik niet. Ik maak alleen een vergelijking tussen zaken waarbij zware criminelen beschermd worden door o.a. privacy wetten en ongeldig verkregen bewijs en deze zaak waarbij kleine criminelen dat niet worden omdat het belang van de muziekindustrie blijkbaar groot genoeg is.

Dan kun je hooguit tegenspreken dat blijkbaar een organisatie als Brein niet zo machtig is als het OM en de politie samen en daardoor met meer weg kan komen. Wat mij gewoon tegen de borst stuit.

Het justitie systeem is niet opgezet om schuldigen achter de tralies te krijgen, dat weet ik allang. Het is bedoelt om onschuldigen uit de gevangenis te houden.

Maar dat het de entertainment industrie hoger zet dan het maatschappelijk belang van een moordenaar / verkrachter dat kan jij toch niet goed praten?
Vind het persoonlijk helemaal niet normaal dat providers klanten wél aflsuiten en dan tegelijkertijd alle data vernietigen. Dat is nml. mogelijk bewijsmateriaal. Daar kan je toch niet achter staan?
Ik sta pontificaal achter mijn mening dat als wetten voor zware criminelen zo onwijs belangrijk zijn en zwaarder wegen dan het maatschappelijk belang, dat je dan niet die wetten minder belangrijk vind voor een paar uploaders... Ik snap niet hoe jij het daar niet mee eens kunt zijn.

En jah dat houdt in dit geval in dat de privacywet ervoor zorgt dat de providers deze gegevens niet hoeven te geven aan Brein.

Liever nog zie ik dat alle criminelen zich nergens achter mogen verschuilen en gewoon veroordeeld worden. Dan heb ik totaal geen moeite met dat de providers de gegevens die ze hebben van deze uploaders gewoon overhandigen.
Hier is helemaal geen sprake van ongeldig verkregen bewijs, snap niet waarom je de criminelen er dan bij moet halen.

Hoezo hebben criminelen meer rechten dan, leg uit. Want ik ben niet overtuigt. Hetzelfde zal bijv. ook voor Brein gelden; als die onwettig bewijs hebben vergaard, kan je ze daar ook op aanpakken. Het geld dus voor beide...

[Reactie gewijzigd door Madrox op 24 juni 2016 16:12]

Hier is helemaal geen sprake van ongeldig verkregen bewijs, snap niet waarom je de criminelen er dan bij moet halen.
Dit is een heel groot uitleg stuk wat niet op 1 a4tje past want je moet er gaan cross linken met andere stukken om de kromme logica te gaan begrijpen.

Bottom line is dat als de privacy wetgeving zegt dat de gegevens van klanten verwijderd dienen te worden, de politie hier niets meer aan heeft.

Om een eerlijk proces te kunnen waarborgen dienen alle wetten en procedures strikt gevolgd te worden en wordt er geen uitzondering toegestaan. Dan zou de provider in dit geval alleen veroordeeld kunnen worden voor obstructie. Maar dan mag de politie het bewijs niet gebruiken in rechtszaken omdat de privacy wetgeving al had gedicteerd dat die gegevens er niet hadden mogen zijn.

Voor Brein geldt deze strikte keten van bewijsvoering niet, om wat voor reden dan ook.

Nu zegt de rechter Provider je had direct al moeten voldoen, leuk dat dit privacy wetgeving zegt dat je die gegevens niet meer hoort te hebben, maar lever het toch maar over want het financieel belang i.c.m. het geleverde bewijs is groter dan het belang van die individu op privacy.

Nu kan een 2de rechter als het bewijs gebruikt gaat worden in een andere rechtzaak alsnog als onterecht verkregen gaan bestempelen, maar dat zie je dan pas.

I.e. Ik heb de laatste jaren redelijk veel rechtzaken gevolgd en genoeg gestuntel bij het OM waardoor bewijs als onterecht verkregen is bestempeld en mensen gewoon vrijuit gaan. Hier heb ik ook veel discussies met juristen over gehad die gewoon in een totaal andere wereld leven. Net als ik als ICT'er totaal anders tegen pc's en techniek aankijk.

In de ogen van jan en alleman is het vaak niet te volgen waarom cruciaal bewijs gewoon afgeschreven wordt, en partijen zoals Brein wegkomen met zaken bij rechters waar de politie echt niet mee weg komt. En maar goed ook soms. Maar vaak ook niet.
De eerste opmerking die ik heb is; waar haal jij vandaan dat een provider direct alle gegevens moet wissen als een klant weg is ?
Een klant die ze btw. zelf afsluiten. Een klant die bovendien dubieus is, waar ze al van weten dat er wellicht iets niet in de haak is.

A) Brein heeft ze daarover al ingelicht, terwijl die persoon(en) nog klant is.
B) De provider eindigt zelf het contract met de klant, terwijl ze o.a. weten dat diezelfde klant onder verdenking staat.

In dat licht bezien heeft de recht 100% gelijk.

n het licht van de grootschaligheid van de inbreuk en het bewijsmateriaal dat Brein heeft aangeleverd, hadden de providers volgens de rechter op het eerste verzoek van de stichting moeten ingaan door vrijwillig de naw-gegevens van de uploaders af te geven. "Een zichzelf respecterende usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met dergelijk grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden", stelt de rechtbank.

Als volgens de rechter al voldoende bewijs is geleverd, nog toen de klant klant was is het handelen van deze provider zeer bedenkelijk.
De eerste opmerking die ik heb is; waar haal jij vandaan dat een provider direct alle gegevens moet wissen als een klant weg is ?
Dat haal ik uit het argument dat de provider gebruikt. --> Privacy wetgeving.

Heb je het bericht wel gelezen?
Als volgens de rechter al voldoende bewijs is geleverd, nog toen de klant klant was is het handelen van deze provider zeer bedenkelijk.
Dat zeg ik in mijn reactie ook.
--> We zijn het helemaal niet oneens op dit punt.

Echter als de provider gewoon de privacywetgeving had uitgevoerd dan kwam hij in andere problemen omdat hij die gegevens nodig heeft om te voldoen aan andere wetten.

In dat opzicht bestaan de gegevens alleen nog in het kader van die andere wet en mogen ze geen anders doel meer dienen (zoals Brein).

Echter nu heeft de rechter bepaald dat deze privacywetgeving ondergeschikt is aan het commercieel belang van Brein.

Resume: De provider is stom bezig uploaders aan het beschermen. Mag niet van wet.

Brein krijgt een uitzondering op de privacy wetgeving vanwege grote commerciële belangen. (een paar duizend euro...)

Daar heb ik een probleem mee.
Dan hebben wij een dispuut. Lijkt mij niet meer dan normaal dat een provider gegevens bewaard als daar gerede gronden voor zijn. De rechter heeft bepaald dat die gerede gronden er wel degelijk zijn.

Het is een civiele zaak en commercieel belang speelt daar soms een rol in, wat is daar mis mee ? Hoe zou jij dat dan non-commercieel willen aanpakken dan ? Helemaal niet aanpakken ?

https://www.security.nl/p...ersoonsgegevens+wissen%3F
Er zijn genoeg wettelijke redenen waarom bepaalde gegevens bewaard mogen, nee zelfs moeten, blijven.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 28 juni 2016 14:01]

Het lijkt er meer op dat je selectief leest en reageert.

Heb je wel het hele document gelezen dat je opgeeft?

Er wordt nadrukkelijk gesproken over per document bepalen of je de gegevens nog nodig hebt.
In de praktijk moet je dus eigenlijk per document bepalen "waarom staan hier nog persoonsgegevens in" en dan eventueel besluiten te anonimiseren of weg te gooien. Je kunt bijvoorbeeld de factuur bewaren maar het klantrecord uit je bestellingen-database wissen.
--> Rechter
De rechtbank heeft besloten dat de usenetproviders vijf dagen de tijd hebben om de betaalgegevens, ip-adressen en 'zover beschikbare' gegevens aan Brein te overhandigen
Betaalgegevens --> nodig voor fiscus
IP-adressen --> Niet meer nodig lijkt mij
zover beschikbare gegevens --> te vaag
Adresgegevens e.d. --> tenzij je een nut weet voor een niet klant horen deze ook weg te zijn.

Nu weet je natuurlijk niet in hoeverre de providers voldoen aan de privacy wetgeving en in hoeverre ze dus informatie kunnen aanleveren. En in hoeverre ze dus gegevens hebben die ze volgens de privary wetgeving niet mogen hebben.

Gegevens die ze niet mogen hebben horen ze niet te hebben. Maar laten we ervanuit gaan dat dit zo is aangezien de rechter oordeelt dat commerciële belangen voorrang hebben op privary wetgeving. Dat jij dat goed vindt, vind ik nogal eng.

Ik zie niet graag een wereld waar bedrijven wetten kunnen omzeilen voor hun eigen gewin. Als jij daar wel graag in leeft, sjah dan zijn we snel uitgepraat.
Betaalgegevens > Factuur > Hier staat ook relevante informatie in.
De factuur mag dan ook gewoon bewaard blijven, met alle gegevens die daar in staan.

Maar goed. Je gaat 100% voorbij aan het FEIT, dat de provider op de hoogte was dat er wellicht iets niets pluis was met hun klant(en). Brein had daar meer dan voldoende gegevens voor gegeven aan de provider; terwijl de klant nog abonnee was.
Dat laatste is cruciaal. Dat zal de rechter dan ook zwaar meegewogen hebben in zijn oordeel en terecht.

Wat is daarop jouw antwoord ?

Mijn antwoord daarop je helder; de provider werkt daarmee verdonkeremanen van bewijsmateriaal mee in de hand en maakt het potentitieele overtreders omtrent copyright zo wel erg makkelijk om anoniem te blijven en ongestoord hun gang te blijven gaan.

Je laatste opmerking is nogal dubieus. Je kan het ook omdraaien namelijk. Provider X verwijdert "voor eigen gewin" klanten uit hun bestand, zodat ze hun klantje niet schaden. Dochterbedrijf Provider Y neemt die klant weer over en dan begint het circus van vooraf aan. (of welke andere provider dan ook). Het balletje is rond, De klantjes, ook de niet zo fraaie, blijven gewoon komen. Win win voor de provider.

Maar ja, als jij daar wel graag mee leeft weet ik wel uit wat voor hout jij gesneden ben; TPB aanhanger, kan niet anders. Anders
zoek je niet zo naarstig naar uitwegen/uitvluchten.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 28 juni 2016 15:28]

Maar goed. Je gaat 100% voorbij aan het FEIT, dat de provider op de hoogte was dat er wellicht iets niets pluis was met hun klant(en).

Wat is daarop jouw antwoord ?
Hier heb ik al denk ik meerdere keren antwoord op gegeven. En zoals ik in mijn vorige posts ook zei hierover zijn we het eens.
Dus waarom blijf je hierover doorgaan, als ik je al minimaal 2x heb aangegeven dat we hierop niet van mening verschillen?

De angel zit hem in de details niet in de pure feiten.
Misschien in taal die je wel begrijpt.
--> Slechte provider. Slechte jongen. Foei!!! Niet meer doen!!!
Maar ja, als jij daar wel graag mee leeft weet ik wel uit wat voor hout jij gesneden ben; TPB aanhanger, kan niet anders. Anders
zoek je niet zo naarstig naar uitwegen/uitvluchten.
Ik zoek niet naar uitwegen / uitvluchten. Lees mijn post eens terug en daar zie je onder andere staan.
Liever nog zie ik dat alle criminelen zich nergens achter mogen verschuilen en gewoon veroordeeld worden. Dan heb ik totaal geen moeite met dat de providers de gegevens die ze hebben van deze uploaders gewoon overhandigen.
Resume: De provider is stom bezig uploaders aan het beschermen. Mag niet van wet.
Daarnaast ben ik een voorstander van downloaden en makkelijke manieren van verspreiden van content die ik als gebruiker wil i.p.v. mezelf afhankelijk maken van grote bedrijven die voor mij gaan bepalen wanneer ik wat mag zien in welk land tegen voor afgesproken prijzen.

Ik ben opgegroeid in een tijdperk toen downloaden nog gewoon legaal was (nog niet zo lang geleden).
Dus waarom zou ik tegen TPB zijn??? Er zijn maar weinig mensen op deze site denk ik tegen TPB.
Maar dat is een hele ander discussie.
Uploaden is altijd illegaal geweest en heb ik nooit gedaan en nooit gesteund. Net als ik deze uploaders niet steun. Zie antwoord onder je eerste quote nog een keer.

Daarnaast download ik niet meer uit illegale bron sinds de wet is aangepast. En heb ik netjes een Netflix abonnement waar ik me prima mee red.
Dat wil niet zeggen dat ik de hele argumentatie van het brein kamp nog steeds bullshit vind ;-)

Maar mijn laatste quote blijft dus staan. Mijn argument waar jij niet in durft te gaan.
Ik zie niet graag een wereld waar bedrijven wetten kunnen omzeilen voor hun eigen gewin (financieel belang) en echte criminelen (moordenaars / verkrachters) niet aangepakt kunnen worden door diezelfde wetten. Als jij daar wel graag in leeft...
Je gaat al mank door te stellen dat downloaden legaal was. Dat is en was niet zo. Het werd gedoogd, omdat wetgeving hieromtrent verouderd en niet helder was. De intentie was en is echter duidelijk.

We zijn gewoon jarenlang verwend. Bedrijven hoeven geen wetten te omzeilen, Brein gaat gewoon naar de rechter en die doet uitspraak.
Wederom ga je hier mank.

Criminelen worden aangepakt op diezelfde wetten, ook al zo'n dooddoener. Ze worden wel op meer wetten aangepakt, anders dan het civiel recht.
Je gaat al mank door te stellen dat downloaden legaal was. Dat is en was niet zo. Het werd gedoogd, omdat wetgeving hieromtrent verouderd en niet helder was. De intentie was en is echter duidelijk.
http://www.nu.nl/internet...weten-downloadverbod.html
Uit dit artikel
Nederland was namelijk altijd al een uitzondering als het ging om illegaal downloaden van films, tv-series, muziek en boeken; dat was hier helemaal niet illegaal.
Ik ga niet mank, jij gaat mank. Downloaden was Legaal. Het werd gezien als een thuiskopie onder diezelfde wetgeving. Het wordt op dit moment gedoogd door de politie als in ze klagen niemand aan. dit staat onder het kopje, Hoe wordt illegaal downloaden bestraft?

Daarom snap ik jou dus al de hele tijd niet. Blijkt gewoon dat jij niet weet hoe dingen geregeld zijn en waren.
We zijn gewoon jarenlang verwend. Bedrijven hoeven geen wetten te omzeilen, Brein gaat gewoon naar de rechter en die doet uitspraak.
Wederom ga je hier mank..
Of we verwend zijn is jouw interpretatie, maar heeft totaal niets met het punt te maken. Daarnaast staat gewoon letterlijk in het artikel dat de privacywet omzeilt wordt. Omdat het financieel belang groot genoeg is. Dus ook daar loop ik niet mank maar jij.

Maaruh het was ff gezellig. Nu ga ik me weer eens focussen op iets anders. Ik reageer op al jouw argumenten en haal ze 1 voor 1 elke keer onderuit. Met linkjes, met dummy praat en wat nog meer.

Ik vraag 4x naar jouw mening over onderstaande maar je reageert er 0x op.
Ik zie niet graag een wereld waar bedrijven wetten kunnen omzeilen voor hun eigen gewin (financieel belang belangrijker dan de wet) en echte criminelen (moordenaars / verkrachters) niet aangepakt kunnen worden door diezelfde wetten. Als jij daar wel graag in leeft...
Terwijl ik inga op jouw vragen zoals
Vind het persoonlijk helemaal niet normaal dat providers klanten wél aflsuiten en dan tegelijkertijd alle data vernietigen. Dat is nml. mogelijk bewijsmateriaal. Daar kan je toch niet achter staan?
Btw antwoord als je het alweer vergeten bent.
--> Slechte provider. Slechte jongen. Foei!!! Niet meer doen!!!
Eweka vraagt als ik het me goed herinner (ben er al een jaar of wat geen klant meer) niet om een adres. En verifiëren doen ze in elk geval niet. Dus grote kans dat ze alleen maar onzin hebben als er al een adres bekend is. En de betaling was dus via PayPal gegaan dus daar is alleen een email adres van.
Edit: Idd ze vragen het adres nog steeds niet: Link

Overigens accepteert (of deden ze dat iig) Eweka ook PaySafeCard, dat is al helemaal anoniem omdat je die bonnetjes in de winkel met cash kan kopen.
Edit2: PaySafeCard doen ze dus niet meer, zo te zien...

Dus de kans dat ze helemaal geen (echte) adres gegevens hebben klikt me best groot, dus kunnen ze in dat geval helemaal niet voldoen aan het bevel.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juni 2016 22:03]

Betaalverkeer loopt normaal via https en dus logt men normaal je ip adres.

Leuk om trouwens te weten zou zijn wat voor informatie de Belastingdienst zou willen zien dat je bewaard als bedrijf.
Uiteindelijk hebben die vaak meer macht en gegevens vernietigen volgens privacy kan dan misschien maar de vraag is dus wat van de Belastingdienst wel en niet mag.

Belastingdienst is altijd iets om rekening mee te houden privacy of niet ze willen geld zien. Jij moet bewijzen aan de hand van een boekhouding, doe je die de deur uit, heb je hem niet, vernietig je heb gaan ze schattingen doen, boetes geven. Daar wordt je als bedrijf maar prive persoon niet blij van kan ik je zeggen.

Al Capone konden ze niet pakken maar uiteindelijk de Belastingdienst wel omdat hij niet kon verklaren waar de centen vandaan kwamen. Ja zelf criminelen worden aangeslagen, die kunnen bedrijfskosten als wapens en andere zaken dan wel weer aftrekken.
Ja en wat heb je aan een IP adres? Als de klant een VPN dienst in het buitenland gebruikt niet veel. Dan moet je daar weer achteraan via een buitenlandse rechtbank.

Maar de betalingen zijn wel bewaard ja, daar twijfel ik niet aan. Wat ik zeg is dat er genoeg manieren zijn om anoniem te betalen. Zat manieren om bijvoorbeeld met bitcoins een paypal account op te laden.
wat als, in de praktijk gebruiken de meeste geen vpn dienst. Kijk hoeveel hackers er toch gepakt worden, hackers die slim zijn maar niet slim genoeg.

De gemiddelde uploader schat ik niet zo hoog in. Maar het blijft gissen maar uiteindelijk worden ze toch gepakt.
Ja maar als de klant zijn IP niet verbergt, weet Eweka deze toch al! Ze leveren immers een digitale dienst over internet. Zelfs als hij gebruik maakt van een gratis dienst is het IP bekend.

Dus het betaalspoor voegt daar niets aan toe. Ook bij een gratis 'dienst' zoals torrents wordt je IP gewoon gelogd als je hem niet verbergt.
Dat zou wel enigszins dom zijn. Bij eweka krijg je bv een mogelijkheid om zonder extra kosten een VPN login?

Dus als men dan eweka gebruikt en niet de meegeleverde VPN, tja, dan ben je wel erg slim bezig.... 8)7

Maar feit blijft, zolang je een lopende contract met eweka hebt zal men iets loggen. Enige mogelijkheid is dan om met een anonieme geld kaart te betalen en dan VPN te gebruiken. En dan om de dag een nieuw account te nemen. En dan maar hopen dat eweka je gegevens na afloop van een dag-contract naar /dev/null heeft verplaatst.
Je kunt ook met een sms betalen, en dat kan dus ook via een pre-paid welke niet geregistreerd staat.

Uploaden kan via niet traceerbare VPN.

Met een beetje moeite zijn er genoeg opties om je eigen privacy te waarborgen, en dat is in dit geval geen slecht plan. Indien ik zou uploaden dan zou ik deze maatregelen zeker nemen ;)
Even inhakend op criminelen die wapens zouden kunnen aftrekken, alszijnde bedrijfskosten, dit ligt wat gecompliceerder, illegale wapens en munitie per definitie niet aftrekbaar, wapens met vergunning, alleen onder zeer beperkte mogelijkheden.
Ik kon het helaas niet 1-2-3 terugvinden op de site van de belastingdienst, maar het is tijdens mijn avond studie nog kort ter sprake gekomen en google maar eens op "bedrijfskosten wapens"
Zonder rechterlijke uitspraak mogen ze die gegevens niet geven. Zegt de rechter geven dan moet je ze als bedrijf gewoon geven. In dat geval schendt je ook niet een privacy wet aangezien er een rechterlijk bevel is.
Incorrect. ICT-jurist Arnoud Engelfriet legt het helder uit:
http://blog.iusmentis.com...t-een-gerechtelijk-bevel/
Het klinkt ontzettend stoer: “In verband met de privacy/vrije meningsuiting van onze klant/onze positie als neutrale tussenpersoon geven wij geen gehoor aan uw verzoek tot weghalen/afgifte NAW gegevens. U dient een gerechtelijk bevel te overleggen.” Maar juridisch houdbaar is het niet. Ook private partijen kunnen gegevens opeisen of dingen laten weghalen zonder dat een rechter zich daar vooraf over heeft gebogen.

[Reactie gewijzigd door Ynst2003 op 22 juni 2016 19:01]

Vooruit dan mogen ze zonder rechterlijke uitspraak soms ook gegevens geven.

Met rechterlijke uitspraak moeten ze in ieder geval.
Ook de politie kan gegevens opvragen.

Mijn reactie was op een eerder reactie waarin Nas T dacht dat de provider geen onzin vertelde.
Als er nu gewoon geen boekhouding is, slecht onderhouden of we kunnen het niet vinden... daar kan brein dan niet veel aan doen lijkt me... Wat verder de gevolgen zijn van geen boekhouding te hebben buiten beschouwing gelaten natuurlijk. Er gelden in het buitenland misschien andere regels dan in Nederland betreffende belastingen enzo.
donaties is iets anders dan betaald krijgen voor je werk.
maar dat zal wel weer aan mij liggen he
Feitelijk volgt brei de juist weg, de rechter beslist dat gegevens moeten worden afgedragen.
Brein wel maar de rechter geeft juist expliciet aan dat deze providers NIET de juiste weg gevolgd hebben maar gewoon direct vrijwillig die gegevens aan Brein af hadden moeten geven.

Uit de uitspraak:
Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door deze personenen werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij Brein en het daarvoor door Brein aangereikte bewijsmateriaal had het op de weg van Eweka en Usenetter gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan Brein af te geven
Dit had dus niet bij een rechter moeten komen.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 23 juni 2016 11:45]

Des te erger en als de providers na melding het account gesloten hebben en bewijsmateriaal vernietigd hebben ze dus een ander probleem.
De facturen moet je voor een lange termijn bewaren inderdaad, maar daar hoeft geen gebruikersnaam of IP adres of lijst van ge-uploadde/gedownloade bestanden op te staan.
Dus hoe wil je het IP adres of de gebruikersnaam koppelen aan NAW?
Ook heeft Brein PayPal benaderd en gevraagd om de naw-gegevens. Die heeft PayPal niet verstrekt, maar de betreffende accounts zijn wel afgesloten.
Eigenlijk tenenkrommend (maar wel tactisch) dat Brein de usenetproviders aanklaagt in plaats van PayPal.

Brein benut steeds meer en meer haar 'financiele spierballen' om de belangen van de uitgevers en haarzelf te behartigen. En glijdt langzaam af van het pad van rechtvaardigheid naar 'het doel heiligt de middelen' aanpak.....

Hopelijk vissen de auteurs eens een keer niet achter het net een verdienen ze 'na Hollywood Accounting' een eurocent meer per maand
Het uploaden heeft toch via de usenet providers plaatsgevonden? Waarom zouden ze dan PayPal moeten aanklagen?
Het uploaden heeft toch via de usenet providers plaatsgevonden? Waarom zouden ze dan PayPal moeten aanklagen?
Klaag je de staat aan als iemand te hard rijd op de wegen van rijkswaterstaat?

Klaag je de markthal aan als er een verkoper aan het helen is?

Klaag je de NS aan als er iemand in de trein drugs verkoopt?

Nee, inderdaad niet, daarom klaag je dus ook de usenet providers niet aan.
Wat ze dus ook niet doen, je zegt het alleen verkeerd.

Aanklagen is niet het juist woord; Gesommeerd worden past beter. De Usenet provider is geen dader maar wel houder van enkele gegevens, die ze niet vrijwillig af wil staan. Brein wil dat afdwingen bij de rechter, met onderbouwing en de rechter gaat akkoord.
Die zijn ook niet aangeklaagd.

Als jij te hard rijd op die weg van rws dan mag de politie jouw kentekengegevens wel naar jou herleiden via het RDW. Dat wil niet zeggen dat het RDW of RWS aangeklaagd wordt?

Uiteindelijk draait het erom dat die crimineel gepakt moet worden. En deze vorm om dat te doen is volkomen legitiem.
Waarom is het tenenkrommend dat ze wel de usenet providers aanklagen en niet PP? Ze hadden ze inderdaad alle drie kunnen aanklagen maar welke meerwaarde had dat gehad?

Brein heeft altijd al alle mogelijkheden benut die ze hebben om in de eerste plaats de verspreiders van onwettig gedeeld materiaal aan te pakken. Ik zie ook daar niet hoe je er bij komt dat ineens het doel de middellen zou heiligen. Ze volgen gewoon de correcte procedures.

Vergeet niet dat deze 2 personen geld verdienden aan hun niet zo wettelijke praktijken.
Sterker nog, hoe wil je PayPal hier verantwoordelijk voor stellen? Die verwerken gewoon een betaling van Persoon A aan Persoon B, maar hebben geen idee waarvoor. Aangezien het niet om kapitale bedragen gaat zal daar geen rode vlag op komen te zitten (als PayPal überhaupt al onder die meldplicht valt) en een betaling van een tientje voor de levering van een eBook zal ook niet als verdacht gezien worden. Ik durf te wedden dat als ik op eBay ga zoeken, ik soortgelijke verkopers tegen ga komen.
BREIN heeft sommatiebreiven verzonden aan de e-mailadressen die vermeld werden in de headers boven de door Diesel en Black geplaatste content.
Zeer waarschijnlijk naar 'yenc@power-post.org' dus... |:(

[Reactie gewijzigd door Ynst2003 op 22 juni 2016 18:58]

Waarom zouden ze dat moeten weten ?
Als er een onderzoek tegen een verdachte loopt, krijgt die verdachte dat meestal pas als een van de laatste te horen.

in dit geval was er weinig te verbergen, het gaat over gedane zaken, maar bij witwassen bv. zal het onderzoek jou pas inlichten bij de aanhouding, om zo het "verdwijnen" van bewijs te minimaliseren
Maar dan gaat het om een strafzaak. Dit gaat gewoon om een civiele rechtszaak. Zou jij het niet willen weten als bv je buurman via een rechter gegevens probeerde te achterhalen?
Vaak heb ik brein horen zeggen dat ze niet achter individuen aanzitten, maar dit geeft toch de indruk dat ze de jacht naar individuen zijn begonnen.
Dat ging om individuele downloaders (downloaden uit discutabele bron is ook illegaal). Uploaders die massaal uploaden, dus niet af en toe een filmpje / albumpje, die pakken ze aan. Ook de uploaders die er geld mee verdienen of om donaties vragen om hun activiteiten voort te kunnen zetten, worden aangepakt.
Wat ik nooit begrepen heb van dat stichting Brein:

Blijkbaar heeft deze stichting het recht om organisaties en mensen aan te klagen voor illegale activiteiten omtrent het uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Zij klagen deze personen aan, en treffen meestal in schikking. In totaal heeft dit 75.000 opgeleverd tot zover, volgens bovenstaand artikel.
Wat doen zij vervolgens met dit geld? Betaald Tim Kuik daar zijn mooie auto van, of gaat dit naar de betreffende auteurs? En handelden ze dan in naam/opdracht van de auteurs of gaan zij uit eigen initiatief achter deze personen aan?
De kosten van Brein liggen natuurlijk veel hoger dan 75.000 euro dus dat gedl zal gewoon bijde exploitaie van Brein wegvallen.
Effectief betalen de aangesloten rechtehbbenden daarmee dus 75.000 euro minder aan kosten voor Brein.
Maar dat klopt dan toch ook niet wat brein doet?! Wat is het nut voor de auteur van zo'n e-book? Dat de betreffende persoon het in de toekomst niet meer doet? Dan doet een ander het wel... Ik denk idd dat van de 75000e eerst salarissen worden betaald + gerechtelijke kosten. Vervolgens blijft er niks voor de rechthebbende over. Op zo'n manier worden er twee partijen beter van... meneer kuik en meneer de rechter!! De werkwijze van brein doet me denken aan de werkwijze van degene die "uit naam van" de Staatsloterij verliezers gigantisch veel geld heeft opgestreken om vervolgens geen stap vooruit te komen om waar het uiteindelijk om draaide.... Neemt niet weg idd dat illegaal downloaden uiteindelijk volgens de wet niet mag!
Brein heeft als doel om piraterij te bestrijden.
Niet om schade te verhalen. Het is in de praktijk gewoon veel te lastig om alle geleden schade vergoed te krijge van alle downloaders. Daarom was er ook de wens voor handhaving van de de kopieerheffing
Ze handelen puur en alleen in naam van de maatschappijen. Film, muziek, boek whatever. Die betalen grof geld aan deze sichting. Volgens zijn het belastingtechnisch gewoon donaties, het is namelijk een stichting.

Enige wat ze doen is dat ze dreigen met een rechtszaak en dat je ook een bedrag kunt betalen en ze je dan geen rechtzaak aan je broek hangen.

That's it.
Brein moet ook eens wat downloaders gaan aanpakken om angst te zaaien want nu gaan de downloaders vrijuit. Flinke schadevergoedingen vragen dan zal het downloaden snel afnemen, mits de kans dat je gepakt wordt groter wordt.
Hear hear! Jij hebt schijnbaar nog nooit iets gedownload (los van freeware)? Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen...ladies & gentlemen, we found him! :o

OT: men had beter kunnen zeggen: "wij hebben die gegevens niet meer, zij waren klant- maar nu is alles rechtmatig vernietigd cf. de e-privacy richtlijn, zoals het maatschappelijk verkeer betaamt." Wat je niet hebt, kun je ook niet laten zien en tevens heb je daarmee niet onrechtmatig gehandeld. Bij Eweka heb je toch 4 weken opzegtermijn? Dan had Brein het voor die tijd op moeten vragen, dmv een spoedeisend kort-geding bijv. Ik vind het wel vaag verlopen, deze procedure.

Een beetje aantonen, dat je zelf onrechtmatig handelt...en dan jezelf beroepen op die onrechtmatigheid :? Ik vraag mij af, wat voor strategie dat is en wie de raadsman/vrouw was.

[Reactie gewijzigd door johncheese002 op 22 juni 2016 23:53]

Voor hoe veel zouden die gasten het schip in gaan? 2000 titels x boekenprijs x potentiele illegale downloads.....

Ik wil het niet weten maar een paar ton per persoon zou het zo maar kunnen worden....
Dat zijn van die berekeningen die je in de VS tegenkomt. Zelfs als het tot een schikking komt zal het bedrag daarvan gebaseerd zijn op wat een Nederlandse rechter maximaal toe zou kennen en bovendien waarschijnlijk ook nog afgestemd op de draagkracht van de personen in kwestie. Het zal nog steeds even serieus pijn gaan doen, maar het zal geen claim worden waar je de rest van je leven aan af moet betalen.
Van Brein hoef je inderdaad geen Amerikaanse bedragen te verwachten. Brein maakt zelf niet bekend voor hoeveel het schikt met individuele uploaders, want de stichting zegt inderdaad die te bepalen aan de hand van de draagkracht van de personen.

In december bleek Brein geschikt te hebben met twee Nederlandse Torrent-uploaders, voor 1750 en 2000 euro. Bij een van hen ging het om 826 torrents, van films afaik. Het bedrag raakte bekend omdat de twee middels crowdfunding het schikkingsbedrag probeerden op te halen: nieuws: Torrent-uploaders schikten met Brein voor '1750 en 2000 euro'

Bij een andere recente schikking meldde Brein zelf een bedrag van 7500 euro. Het is niet duidelijk om hoeveel torrents dat precies ging. nieuws: Brein dwingt vierde lid torrentreleasegroup 2Lions Team torrents te v...
Dus stel je hebt een uitkering en verdiend flink aan uploads maar sluis alles weg dan kom je er met een fooi van af dus.

Hoe willen ze dit dan tegen gaan?
Wat is nieuw? Je hebt recht op een bestaansminimum. Een kale kip kan je nog steeds niet plukken.
Moet je mij toch eens vertellen hoe je "flink kan verdienen aan uploads" dan...
Vragen om vergoeding/sponsoring zoals deze deden.
Zelfs als het tot een schikking komt zal het bedrag daarvan gebaseerd zijn op wat een Nederlandse rechter maximaal toe zou kennen en bovendien waarschijnlijk ook nog afgestemd op de draagkracht van de personen in kwestie
In een schikking zal het bedrag toch wel iets hoger zijn want door een schikking ontloopt de inbreukmaker de kosten van het proces waarbij hij/zij vrijwel zeker ook opdraait voor de kosten van de rechthebbenden/Brein.
Je zou het volgende kunnen rekenen 2000 titels, gemiddelde prijs 22,50 , downloads 3 miljoen (usenet is wereldwijd, en hun films blijven met 2000+ dagen retentie altijd beschikbaar..)
= 135 miljard euro

Stel de rechter is coulant en brengt 0,01% symbolisch in rekening dan mogen de heren 13,5 miljoen boete betalen.

Foei!
De providers hebben de gegevens dus nog wel ook al zijn ze het bewaren niet meer verplicht?

Zouden ze niet van al de ellende af zijn geweest als ze de gegevens direct verwijderen wanneer iemand geen klant meer is? Of zijn ze vanaf het moment dat het verzoek ingediend is verplicht deze gegevens te bewaren?

Blijft beetje vreemd wat mij betreft
Vreemd vind ik deze uitspraak:

"Een zichzelf respecterende usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met dergelijk grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden", stelt de rechtbank.

Wanneer je dit als rechter zegt heb je duidelijk geen verstand van zaken. 95% van de usenet gebruikers heeft dit voor het downloaden van materiaal.

Met die rede heeft Brein al vaker geprobeerd usenet providers uit de lucht te halen. Daarom vind ik het een erg vreemde uitspraak.
Je kan het ook anders bekijken. Er zijn al tal van rechtszaken tegen usenet providers gevoerd en ik denk dat de rechter daar waarschijnlijk wel van op de hoogte is. Belangrijke vraag was daarbij vaak of een usenet provider een aanbieder van illegale content is, of een hoster die onbedoeld wel eens wat illegale content host.

Tot nu toe hebben ze, mede door het voldoen aan takedown notices, het voordeel van de twijfel gekregen. Ik denk dat de rechter er op doelt dat de weegschaal wel eens naar de andere kant door zou kunnen slaan als usenet providers zich actief in gaan zetten om uploaders te beschermen. Een opmerking dus om ze er subtiel aan te herinneren dat ze in een glazen huis wonen in niet in een positie zijn om met stenen te gooien.
Je kan het ook anders bekijken. Een opmerking dus om ze er subtiel aan te herinneren dat ze in een glazen huis wonen in niet in een positie zijn om met stenen te gooien.
Dit ben ik met je eens, de opmerking waarop je reageert vind ik ook niet schokkend.

Echter de conclusie die de rechter eraan verbind wel.
In het licht van de grootschaligheid van de inbreuk en het bewijsmateriaal dat Brein heeft aangeleverd, hadden de providers volgens de rechter op het eerste verzoek van de stichting moeten ingaan door vrijwillig de naw-gegevens van de uploaders af te geven.
De usenetprovider wil inderdaad niet geassocieerd worden met criminaliteit, daarom zijn de accounts ook afgesloten. Dat is iets heel anders dan een partij als Brein die toch al discutabel is helpen met het voorzetten van Brein activiteiten tegen individuelen.

Je mag het best oneens zijn met de werkwijze van Brein zonder dat je jezelf associeert met criminaliteit.

En daar laat deze rechter zijn eigen mening duidelijk zien. Dit heeft niets met recht spreken te maken, maar met een mening van een rechter.

Vraagje: Is brein deze rechtszaak gestart en hebben ze daarbij hun favoriete rechter weer kunnen krijgen?

[Reactie gewijzigd door dmjdebruin op 23 juni 2016 15:46]

Je kan het ook anders bekijken. Er zijn al tal van rechtszaken tegen usenet providers gevoerd en ik denk dat de rechter daar waarschijnlijk wel van op de hoogte is. Belangrijke vraag was daarbij vaak of een usenet provider een aanbieder van illegale content is, of een hoster die onbedoeld wel eens wat illegale content host.
Een Usenet provider is gewoon een online dienstverlener en ik heb nog nooit een usenet provider waar dan ook illegale content zien aanbieden. Het enige dat ze aanbieden zijn Usenet abonnementen, een internet dienst en protocol dat al sinds 1980 bestaat.
Tot nu toe hebben ze, mede door het voldoen aan takedown notices, het voordeel van de twijfel gekregen. Ik denk dat de rechter er op doelt dat de weegschaal wel eens naar de andere kant door zou kunnen slaan als usenet providers zich actief in gaan zetten om uploaders te beschermen. Een opmerking dus om ze er subtiel aan te herinneren dat ze in een glazen huis wonen in niet in een positie zijn om met stenen te gooien.
Het voordeel van de twijfel? Serieus?

Usenet providers zijn gewoon dienstverleners van online diensten, vrijwel alles waar files mee gedeeld kunnen worden kan worden gebruikt voor auteursrechteninbreuk. Moet de rechter dan ook Skype maar verbieden? En Gmail? En krijgt DropBox dan ook maar het voordeel van de twijfel?

Usenet is een van oudste internet protocollen voor het uitwisselen van informatie en bestanden, het voldoen aan take down notices is voor de relatief kleine bedrijven die usenet diensten leveren een gigantische kostenpost die enorm veel werk met zich meebrengt om aan te voldoen. Dat een Google zich dat kan veroorloven is één ding maar het is een markt met weinig marche.

Je kan de schuld en verantwoordelijkheid voor het misbruiken van een online dienst door een kleine groep individuelen niet selectief wel en selectief niet bij dienstverleners neerleggen. Of diensten waar files mee geshared kunnen worden zijn legaal en zijn semi-verplicht om via take-down procedures mee te werken aan het terugdringen van auteursrechteninbreuk via hun diensten, of ze worden in het algemeen illegaal verklaart. Een rechter kan daar geen persoonlijke mening of voorkeur aan koppelen.

Pseudo-Brein medewerkers die hier halve indoctrinerende verhalen neergooien lijkt me uitermate onwenselijk.

[Reactie gewijzigd door Sorcerer op 22 juni 2016 23:52]

Ik ben het met je eens. Ala op een zeker moment blijkt dat echt 95% illegaal bezig is vind ik het legitiem om de hele boel te sluiten.

Als 95% van de jongeren in een bepaalde wijk in Almere stenen bij zich draagt om bussen mee te bekogelen vind ik het geen probleem om de hele groep te verbieden met stenen rond te lopen. In ieder geval tijdelijk.
Toch wel grappig.
Jij vergelijkt ebooks downloaden met stenengooiende jongeren. Ik denk meer aan te hard rijden. Ook strafbaar en met hoge boetes. Als 95% van de gebruikers van een bepaalde weg te hard rijden, wordt het tijd om de geldende snelheidslimiet eens te herbekijken.
Wanneer je dit als rechter zegt heb je duidelijk geen verstand van zaken. 95% van de usenet gebruikers heeft dit voor het downloaden van materiaal.
Ik denk dat de rechter zich dat prima beseft en dus ook weinig symphatie voor het bedrijfmodel van usenetproviders kan opbrengen.
Dat mag, en is zelfs terecht, maar doe dan deze uitspraak niet.
Doe deze uitspraak wel.
Effectief geeft de rechter aan dat ook in toekomstige zaken usenet providers niet bij een rechter symphatie hoeven te verwachten zolang het gaat om privacybescherming van personen die op grote schaall illegaal content verspreiden.
Het is een ferme tik op de vingers om te zorgen dat usenet providers de volgende keer 'terstond' de gegevens van inbreukmakers aan Brein zullen verschaffen.
Ik snap dat ze de die gegevens nu verplicht over moeten dragen na een gerechtelijk bevel. Maar Brein kan zo'n bevel toch niet uitdelen, na het verzoek van Brein konden ze de gegevens toch gewoon verwijderen en nu tegen de rechtbank zeggen dat de gegevens er niet meer zijn?
Als je de rechters boos wil hebben moet je dat doen. Je wist dat dat verzoek er lag en hebt het snel verwijderd zodat Brein ook na een uitspraak van de rechter niet meer aan de gegevens kan komen? In het ergste geval mag Brein de schade op jou gaan verhalen. Jouw wederrechtelijk handelen veroorzaakt dan de schade, omdat je voorkomt dat Brein die kan verhalen.

Het is een ander verhaal als die gegevens in de normale bedrijfsvoering automatisch verwijderd zijn voordat je een verzoek kreeg.
Klopt als je weet dat er een aanklacht loopt, je sluit het account af en vernietigd daarbij bewust bewijsmateriaal dan zou de schade wel eens op jou verhaald kunnen worden.

Ik zie hiet het probleem niet, brein volgt netjes de weg via de rechter. De mensen die aangeklaagd worden hebben er schijnbaar een hobby van gemaakt materiaal te delen en zelfs aan te kopen met het doel te delen.
Wat ik dus een nobel doel vind. En van zodra die boeken ook gewoon via de bieb te downloaden zijn, zijn we van het hele gezeik af.
Als je de rechters boos wil hebben moet je dat doen. Je wist dat dat verzoek er lag en hebt het snel verwijderd zodat Brein ook na een uitspraak van de rechter niet meer aan de gegevens kan komen? In het ergste geval mag Brein de schade op jou gaan verhalen. Jouw wederrechtelijk handelen veroorzaakt dan de schade, omdat je voorkomt dat Brein die kan verhalen.
Daar heb je wel een punt, en dan waarschijnlijk ook nog één waarvoor een wettelijke basis is. De provider/hoster vertrouwt in dit soort gevallen op één of andere vorm van een 'safe harbor' clausule, oftewel immuniteit van aansprakelijkheid op basis van het gegeven dat ze zelf uitsluitend als tussenpartij fungeren en het zakelijk gezien geen haalbare kaart is om alle materiaal te controleren.

Een belangrijke clausule in dergelijke beschermingsconstructies is over het algemeen dat de provider/hoster als tegenprestatie alle medewerking moet verlenen als eenmaal duidelijk wordt dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten. Op het moment dat je dat niet doet loop je het risico die bescherming te verliezen en daarmee dus (mede) aansprakelijk te worden. Dat is ook de reden dat usenet providers zo enorm snel de takedown notices verwerken. Ze kunnen theoretisch wat extra tijd nemen om de meldingen nader te bestuderen, maar het risico dat ze daarmee aangeklaagd worden voor onvoldoende medewerking is ze gewoon te groot.

[Reactie gewijzigd door Tribits op 22 juni 2016 23:33]

Dat kan. Maar dan krijg je het zelfde als Facebook. Dan moet je ICT knakkers van Brein op je server laten. Denk niet dat je dat wil hebben. Kunnen ze gelijk een paar andere knakkers pakken. en zien wie wat heeft gedownload. En onrechtmatig verkregen bewijs word zelfen genegeerd in de civiele rechtspraak.(in strafrecht is het een heel ander verhaal). En denk niet dat je dat op je geweten wil hebben.
Nee. Een onafhankelijke partij gaat op verzoek van de rechter in de servers kijken.
Net als bij Facebook en de wraakpornozaak.
En wie controleert dat ze daadwerkelijk onafhankelijk zijn? En niet voor een flinke pot geld extra dingen vinden.
Beter dat dan dat er meer verborgen wordt gehouden. En facebook mag gewoon meekijken of ze verder snuffelen dan nodig is toch.
Je moet als bedrijf minimaal 7 jaar je administratie bewaren.
Dat geldt alleen voor financiële administratie bij mijn weten, niet voor NAW gegevens van voormalige klanten. Bedrijven bewaren NAW gegevens vaak enkel om het opnieuw lid te worden voor oude klanten te vereenvoudigen, of gewoon omdat ze geen mogelijkheid hebben de data te verwijderen wanneer een klant vertrekt (zo vermoed ik).

Vanuit financiële administratie zou Brein natuurlijk ook gegevens kunnen halen, maar ik weet niet of dergelijke gegevens zomaar overgedragen mogen worden... (ben daar juridisch niet in thuis).
Het artikel is duidelijk:
De rechtbank heeft besloten dat de usenetproviders vijf dagen de tijd hebben om de betaalgegevens, ip-adressen en 'zover beschikbare' gegevens aan Brein te overhandigen.
Dus ook betaalgegevens en die zitten in de financiële boekhouding.
Onlinebedrijven schrijven vrijwel altijd een factuur uit en op een factuur moeten NAW gegevens staan...

Dat het onzin NAW gegevens is/zijn, dat is een volgend verhaal
Op een factuur aan een bedrijf (zgn BTW bon) moeten NAW gegevens staan. Krijg jij een bonnetje met je naam er op van de patatzaak?
Nee, maar ook niet bij AH als ik voor mijn winkel om een pak suiker ga. Bon kan ik echter gewoon in de boekhouding steken.
Ja, maar AH is de verkoper en heeft zijn gegevens op de bon staan. Maar niet jouw gegevens.
Haal ze niet door de war.
Ik heb ook een bedrijf ;)
Ik begin mijn zin ook met internet bedrijf. Als ik bij thuisbezorgd bestel, krijg ik keurig een bon/factuur van mijn bestelling met mijn gegevens erop.

Een fysieke winkel doet (meestal) niet aan verkoop per factuur.
Jonge jonge, wat een firma die Brein.
Omdat ze hun werk doen? Dit is gewoon de nette gang van zaken zoals het hoort. Er is een overtreden geconstateerd. Via de rechter is netjes om toestemming gevraagd om de gegevens.

Als je een van de schrijvers was die nu inkomsten mist en brein had niets gedaan was je wel weer aan het klagen dat ze niets doen.
Zo netjes is dit anders niet:
In het licht van de grootschaligheid van de inbreuk en het bewijsmateriaal dat Brein heeft aangeleverd, hadden de providers volgens de rechter op het eerste verzoek van de stichting moeten ingaan door vrijwillig de naw-gegevens van de uploaders af te geven.
Een rechter die voorstelt om de wet op de privacy en de regels van het juridische systeem dan maar te overtreden? Naar mijn weten is er ook voor het verstrekken van naw-gegevens vanuit een isp juist een gerechtelijk bevel noodzakelijk. Zie ook de zaak met Ziggo.

[Reactie gewijzigd door Venator op 22 juni 2016 17:43]

Nee, Lycos arrest is gewoon van toepassing:

http://www.iusmentis.com/...identificeren-gebruikers/


Dat betekent idd dat er zonder tussenkomst van de rechter de NAW gegevens afgegeven moeten worden.
Mogen worden. De afweging is aan het bedrijf zelf.
De rechter geeft hier aan dat Eweka en Usenetter een verkeerde afweging gemaakt hebben en nu dus ook de kosten van Brein in deze rechtszaak mogen vergoeden.
Precies. Ze hebben een verkeerde afweging gemaakt volgens de rechter.
Niet: ze haddien die afweging niet mogen maken.
De afweging ligt dus bij het bedrijf. Brein kan het dan oneens zijn en de rechter laten beslissen. De kosten van een rechtzaak worden gewoonlijk op de verliezer verhaald, maar dat heeft geen relatie tot de specifieke rechtsvraag.
De kosten van een rechtzaak worden gewoonlijk op de verliezer verhaald, maar dat heeft geen relatie tot de specifieke rechtsvraag.
De kosten van de tegenstander worden niet gewoonlijk op de verliezer verhaalt maar bij auteursrechtszaken kan dat wel als een partij dat verzoekt. Zeker als de verliezer verwijtbaar gehandeld heeft.
Zie ook de zaak met Ziggo.
Als je naar de rechter gaat zal je wel een bepaald verweer moeten hebben om geen gehoor te geven aan de eis die de andere partij stelt. In het geval van Ziggo was dat argument dat er geen sprake was van opzettelijk auteursrechteninbreuk. In dit geval is het argument een beroep op de e-privacy richtlijn. Wat de rechter hier aangeeft is dat het niet de bedoeling is en geen zin heeft om de gang naar de rechter te maken als je geen argumenten hebt om niet aan de eis van de tegenpartij te voldoen.

Op het moment dat een provider/hoster geen reden heeft om te twijfelen aan het onrechtmatig handelen en de ernst daar van is er dus ook geen reden om naar de rechter te stappen. Je maakt immers niet de gang naar de rechter om nog eens van een ander te horen wat je zelf ook wel wist, en zonder enige fatsoenlijke bezwaren zal je bij de rechter gegarandeerd in het ongelijk gesteld worden. Daar zie ik de meerwaarde verder niet van in. De rechter zit er niet om je nog een keertje te vertellen dat de wet nog steeds van toepassing is.
Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een groot deel van de mensen die een film/cd/boek downloaden het product sowieso niet gekocht zouden hebben. Dus de inkomsten die de maker mis zou zijn gelopen zijn niet van toepassing. De discussie of je de content jezelf mag toe-eigenen is weer een heel ander verhaal.

OT: Leuk artikeltje over piraterij en mythes erom heen

Edit: even wat duidelijker geformuleerd

[Reactie gewijzigd door D3F op 22 juni 2016 17:00]

Onderzoeken hebben ook uitgewezen dat als er geen illegale kopiën worden geüpload, ze niet worden gedownload.

Er zijn bijvoorbeeld games geweest met draconische DRM zoals StarForce, waarvan fervente illegale downloaders zelf hebben aangeven dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan om dat de crack te lang duurde. Weliswaar anekdotische statistiek, maar het geeft in ieder geval aan dat als er geen illegale kopiën zijn dat een deel daarvan omgezet wordt in een legale aankoop.

Zoals jezelf ook aangeeft "een groot deel van de mensen zou het product niet gekocht hebben" impliceert dat een deel het wél gekocht zou hebben => inkomstenderving, broodroof, auteursrechtenschending.
En zo zijn er ook mensen die het product juist kopen nadat ze het eerst ergens gedownload hebben.
Of juist andersom. Ik heb vrijwel mijn hele zelfgekochte CD- en DVD- verzameling opnieuw van Usenet gestolen omdat ik jaren geleden volledig digitaal ben gegaan met mediastreamers en het omzetten van cd en dvd naar digitaal "gedoe" is. Daar voel ik me dan ook niet schuldig over.
Tja maar zo werkt het natuurlijk niet...

Eerst stelen en daarna kopen :)
Zo werkt het echter wel in sommige gevallen.

Daarom ben ik ook blij dat nu ik origin vault gebruik bepaalde spelen eerst kan uit proberen.
Ook ben ik blij met de terug gave op steam bij minder dan 2 uur speeltijd.

Dit omdat er van games eigenlijk geen demo's meer uitkwamen en ik dus eerst illegaal downloadde om deze uit te proberen.

Ik geef namelijk liever mijn geld uit aan dingen die mij bevallen.

Hier mijn steam profile zodat je kan zien dat ik echt spellen aanschaf : http://steamcommunity.com/profiles/76561198013769123/

[Reactie gewijzigd door Emunator op 22 juni 2016 18:07]

Het betreft hier het principe van eerst downloaden en daarna misschien kopen, jij koopt het dan misschien maar legio anderen weer niet en dat klopt dus niet.
En die "legio anderen" hadden het product anders wel gekocht?

Het gaat hier om de geschatte inkomstenderving. Die wordt vaak berekend aan de hand van het aantal keer dat een product illegaal gedownload is, maar keer op keer wordt aangetoond dat dit getal simpelweg niet gebruikt kan worden.

[Reactie gewijzigd door Yukidaruma op 22 juni 2016 19:18]

Misschien niet. Waarschijnlijk niet, zelfs. Maar zolang er geen beter alternatief is, zullen ze ergens mee moeten aantonen dat er wel degelijk inkomsten misgelopen zijn. Dus tenzij jij een betere methode weet om je inkomstenderving nauwkeurig te beoordelen die niet gebaseerd is op kristallen bollen en teletijdmachines, zal dit de enige manier blijven.
Het gaat erom dat het product voor niets gedownload wordt en daardoor wordt er gedacht door producenten en uitgevers dat inkomsten misgelopen worden :)
Eerst kopiëren, daarna kopen.
Van stelen is nooit sprake, tenzij men het origineel onteigent. Downloaden is dus geen diefstal; het is geen fiets die van eigenaar wisselt. Het is dupliceren, niet stelen.

Dus eerst dupliceren, testen, en dan aankopen. Wat is daar mis mee?
Wel ja, ik ga een boek downloaden, lezen en daarna kopen om het bestand nooit te openen. Zo zijn er echt veel mensen hoor. :Y
Dat is bekend maar eigenlijk is dat heel raar natuurlijk :)
Zeker als naslagwerk :Y)
En Er zijn er ook die eerst een spel kopen, om dan te ontdekken dat de DRM het spel onspeelbaar maar met allemaal vertragingen. Door te downloaden met crack was het spel wel speelbaar.

maakt het helaas nog steeds niet legaal.
Er zijn maar weinig games zo goed dat dat echt iets uit haalt ;).
Als een product slecht is moet dat blijken uit slechte verkoopcijfers, nu verkoopt het slecht maar wordt ook vaak gedownload waardoor uitgevers het idee krijgen dat zij toch inkomsten missen.
verkoopcijfers voor games zijn echt een waardeloze indicator, zodra iemand bij activision ook maar een scheet laat die klinkt als CoD dan word die al een miljoen keer gekocht als pre order
Vreemde bewering dat verkoopcijfers een slechte indicatie zijn.
Ubisoft had ook een leuk experiment met always online drm. Stopte downloaden prima, leidde niet tot significant betere verkopen maar wel tot een hoop ergernis als de server down was.

Denuvo darentegen lijkt wel goed te werken.

Zelf was ik al gestopt met downloaden, maar koop ook niet day1, spellen zijn vaak toch buggy day1, en dan dat dlc gemelk. Ik haal de complete versie wel een keer in de aanbieding.

[Reactie gewijzigd door haarbal op 22 juni 2016 17:57]

De mensen die het wel gekocht zouden hebben als ze niet illegaal zouden kunnen downloaden, kopen nu weer een ander boek.
Je vergelijking is krom en vergeet de belangrijkste factor van piraterij op de verkoop, namelijk die van het advertentie gehalte en het "try before you buy" principe.
Veel onderzoeken tonen namelijk aan dat zij die illegaal downloaden best kunnen bijdragen aan een stijging van de verkoop, iets wat jij in je vergelijking volledig over het hoofd ziet. Het kan dus goed zijn dat 1000 illegale downloads zorgen voor bijvoorbeeld 300 legale aankopen.

Wat de industrie doet is die 300 aankopen negeren en beweren dat ze er 1000 mislopen. Wat volledig bij zijn haar getrokken is.
Maar het gaat ook niet volledig eerlijk natuurlijk als er zoveel gedownload wordt dat organisaties als Brein blijkbaar moeten bestaan.
Als je dan bedenkt dat de grootste financiers van Brein de industrieën zelf zijn, dan is het cirkeltje weer rond.

Het zijn de auteurs die steen en been klagen over de lage bedragen die ze krijgen. 10.000 boeken verkocht?
Jéétje! 10.000€ verdiend. Voor 2 jaar ploeterwerk.

Omzet?
3 ton. Waar gaat die andere 290k heen dan?
Juist, naar de industrie, die vervolgens Brein weer betaalt om achter uploaders aan te rennen.

Dit gaat al jarenlang zo. Pas als de industrie miljoenen aan je begint te verdienen, mag je meedelen in de koek. Tot die tijd krijg je een aalmoes.
Ow, dat klopt zeker. En het merendeel van wat wordt gedownload wordt ook nooit gespeelt/gekeken of gelezen en valt gewoon puur onder verzamel drift. Ik ben zelf ook van mening dat je pas echt fout zit wanneer je de content nuttigt. Dan maakt de hele discussie over wel of niet zou hebben gekocht niet meer uit, je hebt het genuttigd.
Als je gewoon effen rond kijkt op bepaalde forums ( inc tweakers ) zie je mensen dat File Servers draaien. Met soms 20, 30, 40 HD's van 2/3/4TB of meer...

Als Brein bij die mensen zou binnenvallen, dan spreken we over 100.000de mp3's, 1000de films, tv series enz ... Maar in de praktijk zouden die mensen nooit zo een collectie gekocht hebben.

Vaak hebben die mensen nog nooit 95% of meer van hun data eigenlijk bekeken. Het zijn eigenlijk digitale "hoarders".

Als je ziet wat ze verzameld hebben, dan zelf als ze geen job hebben en iedere dag 14h/dag kijken ( nog tijd voor slapen, eten, wc toelaten ), dat zijn ze waarschijnlijk de volgende 20 a 30 jaar nog altijd bezig ( geen rekening houdend met nieuwe content dat iedere dag uitkomt ). *lol*

Eigenlijk een Bibliotheek van Alexandrië voor media. Er zijn zelf servers op het internet met als doel alle ebook/wetenschappelijke publicaties/comics enz samen te brengen als een soort bibliotheek.

Brein snap niet dat er meer mensen zijn, dat zo een verzamelwoede hebben dan, dat er Brein medewerkers zijn. Het is zoals een druppel in de oceaan.

Zelf al stoppen ze die 2 man, dan komen er 20 nieuw bij. Want dan gaan er gewoon enkel van die verzamelaar actief worden om de leegte te vullen. En herhaal en herhaal ...

Om eerlijk te zijn... ik vermoed dat ze bij Brein al lang weten dat het een onbegonnen strijd is. Maar voor hun is het een goede, verzekerde baan. Het maakt niet uit wie ze oppakken, want er komen altijd nieuw in de plaats. M.a.w, voor Brein is er altijd "werk".
Da's trouwens wel een wijs idee!
Een P2P cloud-archive van ALLES wat OOIT digitaal is gegaan!
Zet 10.000 van die personen bij elkaar in 1 pool met een glasvezelnetwerk en we hebben een archief van jewelste!

Ok, omwille van Brein dan op een Tor netwerk, maar goed :9 :*)

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juni 2016 21:04]

Tor & P2P systemen zijn geen goed idee ... De bandbreedte naar de exit nodes word een massief probleem. En dan zit je met gans het "upload" gedoe, waar organisatie zoals Brein enorm achter zitten.

Zo een netwerk kan ook misbruikt worden door zieke mensen ( kinderporno enz ). Zodra je een beveiliging inbouwt dat mensen kan uitsluiten, dan loop je ook het risico zoals met de Pirate Bay, dat men de oprichters gaat vervolgen. Er zijn veel sites onderuit gehaald omdat ze de oprichters / beheerders te pakken kregen.

De enige manier dat je dat kan omzeilen is een soort par2 netwerk, waar de mensen deeltjes bezitten van de volledige files en die at random verplaats worden. Hierdoor kan men nooit zeggen: x persoon is uploader van x copyright content gewoon omdat de persoon nooit weet wat hij binnen krijgt in random momenten.

Hadden dat een tijd geleden is besproken met een paar collega's hoe zo een network zou gaan ( vanuit een commercieel standpunt ). De conclusive was: het kan werken maar er zijn bepaalde praktische problemen zoals de index van de bestanden dat enorm traag zou zijn. Zouden zou een hell worden ( het idee om dat tegen te gaan was een soort magnet systeem te gebruiken maar iets lastiger omdat de boel meer verspreid was ). De verspilde bandbreedte om de stukken te verplaatsen. Enz ...

Een leuke theoretische oefening ( waar we eigenlijk vrij ver in geraakt waren ), maar geen praktische en commercieel mogelijkheden. wegens die problemen Hoe simpeler = hoe robuster en in praktijk werd het ingewikkeld. En de distributie model zou bijna moeten werken als een virus nu werkt maar wegens de chunk / bestand grote's ... zou gewoon het internet plat leggen als het populair was *lol*

M.a.w, zoals zoveel zaken in het leven. Goed idee maar niet practical. En om eerlijk te zijn, het idee dat iemand het zou kunnen misbruiken voor kinderporno en dan mensen zonder hun weten ( want iedere packet dat ze hosten voor x tijd = encrypted. ) zouden meehelpen aan het distribute daarvan liet een slechte nasmaak na.

Denk dat de Tor ontwikkelaars ook niet blij zijn met het misbruik op hun netwerk.
Persoonlijk vind ik dat je niet eens per definitie pas echt fout zit als je de content gebruikt. Als content moeilijk, of gewoon helemaal niet, beschikbaar is heb ik er ook weinig op tegen. Zelf heb ik ook wel eens wat gedownload waardoor ik volgens mijn eigen definitie niet helemaal goed zat, maar ik download bijvoorbeeld alsnog vrijwel geen games. Die zijn immers makkelijk verkrijgbaar op Steam. De enige keer dat ik het illegaal download is als het een oud console spel is dat ik per se in een emulator wil spelen (maar dat valt onder moeilijk verkrijgbaar), of als ik toch liever de illegale versie wil (Assassin's Creed 2 in het begin, toen de DRM nog draconisch was, of sommige spellen waarvan ik de illegale versie in WINE speel, maar waarvan ik het ook legaal op Steam heb). Zodoende heb ik ook drie of vier versies van Rollercoaster Tycoon. TV series daarentegen download ik om de haverklap. Als je een serie al legaal kan zien (en dat is al een zeldzaamheid), dan zijn het vaak alsnog de eerste 1 of 2 seizoenen. En dat terwijl seizoen 4 of 5 al op Amerikaanse tv te zien is.

Wettelijk gezien zitten we er natuurlijk allebei naast. Het mag gewoon niet. Tenzij je al een legale versie bezit, zoals in sommige van mijn voorbeelden, maar zelfs dan is het een grijs gebied. Iets dergelijks heb ik al eens aan Arnoud Engelfriet gevraagd. Zijn antwoord kwam er op neer dat hij niet duidelijk zou kunnen zeggen of het uit illegale bron downloaden van content die je bezit mag, maar dat het in de praktijk nooit een probleem zou mogen zijn.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juni 2016 18:52]

Dus de inkomsten die de maker mis zou zijn gelopen zijn niet van toepassing.
Jawel. Er is een kopie in omloop gebracht die een waarde vertegenwoordigt. Die waarde is dan ook de schade. Dat iemand het download die het niet kan of wil betalen of het niet eens consumeert, dat is juist niet belang.
Nee, dat noem je opportunity cost.. Iedereen die dingen downloadt die hij/zij anders nooit gekocht zou hebben, daar verlies je dus *niks* aan (in feite win je er zelfs een beetje op, want die mensen maken gratis reclame voor je).
Precies! Kijk naar HBO en game of thrones. Ze zijn er zelfs blij mee dat ze de meest gedownloade serie allertijde zijn!

Moderne producers en een moderne maatschappij doe weet dat torrents een meerwaarde kunnen bieden.
En jij denk dat die reclame zo gaat? "Ik heb nu toch zo'n goede serie gedownload, die moet jij ook kopen"? Nee, natuurlijk niet.
Je verliest gewoon de waarde van de kopie. Omdat na de download de kans dat het je het ooit zult kopen nog veel kleiner (nagenoeg 0) moet je dit als een reeël verlies rekenen.
Iedereen die dingen downloadt die hij/zij anders nooit gekocht zou hebben, daar verlies je dus *niks* aan (in feite win je er zelfs een beetje op, want die mensen maken gratis reclame voor je).
Als iemand 100 films download en bkijkt die hij anders nooit gekocht had verlies je als rechthebbden uiteindelijk toch want deze persoon had alternatief vermoedelijk wel legale gratis content bekenen bijvoorbeeld op TV of zoiets en daardoor meerwaarde gecreerd voor rechthebbenden. Zo zullen series op TV minder bekenen worden en dus ook minder opleveren in verkoop aan TV zender als veel mensen ze al gedownload en bekeken hebben.
Vertel, wat is de waarde van een kopie?
Hetzelfde bestand in de online winkel is 20€, maar is het dat ook nog als het op Usenet staat?
Daar is het niet te koop, dus is de waarde die eraan wordt gehecht in de online winkel n.v.t. Wat is de waarde van dat boek dan wel?

Stel dat 1 op de 100 downloaders het boek zelf zou hebben aangeschaft, dan is dat boek dus 20€/100=20ct waard op Usenet. En persoonlijk denk ik dat het eerder 0,1% of zelfs 0,01% van de downloaders is die een aankoop zou overwegen/doen...

Dus, wat is de waarde van een kopie?
Dat is het hele punt. Het aantal downloaders dat het aangeschaft heeft is niet relevant, het aantal kopien in omloop gebracht is wat telt.
Dit is dan eveneens verplicht leesvoer: https://decorrespondent.n...ruit/60146366962-64c184de

Hoe vaak wel niet wordt beweerd dat je als piraat automatisch meer koopt dan een niet-piraat, omdat er een statische verband is aangetoond.
Er is nog een wijsheid: bijt niet in de hand (van de piraat) die je voedt.
De realiteit leert dat sinds de opkomst van piraterij de inkomsten van de muziekindustrie gekelderd zijn en dan de verhuur en verkoop van video en boeken ernom is gereduceerd.
Dat komt echt niet omdat priraten meer kopen...
Leuke quote uit jouw artikeltje:
Myth # 9: Piracy Doesn't Affect Sales

This is arguably the biggest issue that creative industries have with piracy. The story goes as people who pirate wouldn't buy the content they copied to begin with, saying that they wouldn't exactly have an impact on the sales.

However, Carnegie Mellon economist Michael Smith brought a good example to the table. According to him, when NBC took down shows from Hulu, piracy shot up, and no one bought an original copy of the shows that were removed.
Ik lees alleen jouw quote en op basis daarvan kun je daar nog een hele andere oorzaak aan verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld een seizoen van Family Guy kopen voor $10-$15 op Amazon en kost een maand Hulu Plus $8, waarop alle seizoenen te zien zijn.
Ook al klopt je aanname, dat wil nog niet zeggen dat dat jou of mij het recht geeft om materiaal aan te kopen, dat te delen zodat anderen er niets voor hoeven te betalen.

Sterker nog de mensen vroeger om donaties dus je kan er zelf van uit gaan dat ze er nog geld aan verdiend hebben. Ik kan me niet voorstellen dat ze er geld op toe gelegd hebben.
Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je kunt ook zeggen dat de content is genuttigd waar normaal gesproken voor betaald had dienen te worden, dus wel inkomsten misgelopen.
Je vergeet alleen dat deze twee gebruikers er geld aan wilden verdienen.
In zo'n geval is er dus sprake van heling, en vind ik het terrecht dat Brein hier achteraan gaat
het product sowieso niet gekocht zouden hebben
Nee, misschien niet, maar nu hebben ze wel het product geconsumeerd, en daarmee is er dus sprake van inkomstenderving.. Immers de enige manier om het legaal te doen is er netjes voor te betalen (rechtstreeks, of kijken op een zender die er dan voor betaald heft en waar je dan via kijken van reclame er voor 'betaald').
Of je een dvd wel of niet gekocht zou hebben is niet relevant voor de bepaling van de geleden schade. Die wordt bepaald door de vraag of jij die film hebt gekeken zonder daarvoor te betalen of niet.
Als je zwartrijdt met de trein en je wordt gesnapt kun je je ook niet beroepen op het feit dat je nooit een kaartje zou hebben gekocht als er poortjes hadden gestaan.
Ik ga het toch niet kopen, dus downloaden is ineens minder bezwaarlijk?

Wat is dat nou voor logica?
Zoals ik hierboven al zei, dat noem je opportunity cost. Iedereen die dingen downloadt die hij/zij anders nooit gekocht zou hebben, daar verlies je dus *niks* aan (in feite win je er zelfs een beetje op, want die mensen maken gratis reclame voor je). Je moet dus eigenlijk naar de opportunity cost kijken om te zien wat je de facto schade is. En die is nihiel.
Tja. Ik koop nooit meer muziek. En koop al jaren en jaren geen films of series meer.

Heb geen netflix of spotify oid trouwens....
Ik vind dat altijd zo'n scheve vergelijking. Als ik die luxe wagen van jou steel en doorverkoop, heb jij die auto niet meer. Als ik een cd van jou kopieer, of om in jou termen te blijven "steel", dan heb jij nog steeds die cd. En als jij het niet gezien had, had je nooit geweten dat ik die cd van jou gekopieerd had. Ik praat downloaden niet goed, maar hou eens op met die rare vergelijkingen.
Bovenstaand argument wil niet tot je doordringen, wel?
1. Joyride: auto tijdelijk niet van jou, nog steeds ondeelbaar.
2. Ramkraak: niet alleen even auto kwijt, ook nog eens gebruikt voor ciminele actie.

1. Zelfs wanneer jij jouw film aan het "nuttigen" bent (wat een klotewoord, trouwens!) kan ik er een kopie van trekken zonder kwalijke gevolgen voor jouw kijkplezier (tenzij je een baggermachientje hebt staan, natuurlijk).

2. Ik wil de eerste persoon nog wel eens zien die een ebook of film inzet om online ramkraak te zetten. Let wel: dan heb ik het niet over de inhoud, over hetgeen je hebt opgestoken uit de boeken/films/muziek, maar over het bestand zelf.

Vergelijk: als jij een RAM 3500 hebt, kan ik die stelen inzetten voor een ramkraak. Als ik een ebook over sleutelmaken van je jat, kan ik dat ebook nog steeds niet inzetten om deuren te openen...

En dan kom je uit op het absurde van je vergelijking: geen enkele dief gaat een nieuwe (of zelfs tweedehands, wat momenteel digitaal nog niet is toegestaan) RAM 3500 kopen om een ramkraak te zetten, terwijl het heel aannemelijk is dat een dief tientallen boeken koopt over sloten en lopers en beveiligingssystemen ed, om vervolgens een meesterdief te worden...
De vraag is wel, wat kost Brein je als schrijver, en verdien je dat terug, of is het de zoveelste strijkstok waar je geld blijft hangen? Is het middel erger dan de kwaal?
Waar ik benieuwd naar ben, is Brein volledig transparant in zijn inkomsten en uitgaven, kosten en baten? En moet je je bij hun aanmelden als schrijver, is er keuze, of kun je het ook zelfstandig doen?
Brein is een particuliere organisatie die geld van bedrijven krijgt.
Buma Stemra is er voor artiesten en mag ook geld aan bedrijven vragen als ze muziek laten horen. Dat er bij Buma Stemra veel blijft hangen en het er niet aan toe gaat kun je in diverse media lezen. Pow heeft zo eens een leuke geintje met ze gehad en corrupte medewerker.
Als alles te downloaden was door het op Google in te typen en het eerste resultaat in te drukken zouden er weinig mensen overblijven die het nog legaal kopen. Dat je aardig wat moeite moet doen om te downloaden is te danken aan Brein en dergelijken.
Je zegt dat ju nu aardig wat moeite moet doen om iets illegaal te downloaden? Volgens mij kan je ook tegenwoordig nog heel makkelijk alles downloaden in iedergeval qua ebooks films en muziek. Games tegenwoordig steeds minder maar de rest is nog steeds een eitje.
Ik doel op de gemiddelde Nederlander, niet op iemand die op Tweakers zit. De gemiddelde Nederland vindt het te ingewikkeld of is niet op de hoogte van de manieren.
Natuurlijk gaat het nog steeds gemakkelijk, maar eind jaren 90 werden de mp3's en divxen gewoon op sites als download aangeboden. De grootste digibeet kon alles binnenhalen.
Als alles te downloaden was door het op Google in te typen en het eerste resultaat in te drukken zouden er weinig mensen overblijven die het nog legaal kopen. Dat je aardig wat moeite moet doen om te downloaden is te danken aan Brein en dergelijken.
Hangt dat niet van het eerste resultaat af? Als het eerste resultaat een site is waar het gezochte eenvoudig en voor een interessante prijs legaal kan worden gedownload, lijkt het mij dat juist steeds meer mensen legaal kopen.

Kwestie van vraag en aanbod versus prijs en gemak.
Ik ben geen fan van brein, maar e-boeken kopen en dan uploaden is gewoon illegaal. En je moet er al helemaal geen geld voor vragen, vrijwillig of niet. Brein doet gewoon waar het voor betaald word.
Brein is een stichting geen bedrijf.

... Brein doet gewoon waar het voor betaald word. Gaat dus niet helemaal op. Een stichting kan donaties ontvangen en andere gelden, maar Brein wordt feitelijk niet betaald.

Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.

BREIN is in april 1998 opgericht. Voor 1998 bestonden er ook al instanties die piraterij bestreden, zoals de Opsporingsdienst Buma/Stemra, Stichting Video Veilig en de NVPI. Met het oog op de digitalisering hebben deze partijen gezamenlijk BREIN opgericht om piraterij van zowel muziek, film als software te bestrijden.

De stichting BREIN ontvangt regelmatig kritiek op haar werkwijze. BREIN wordt onder andere ervan beschuldigd de privacy van internetgebruikers aan te tasten door gegevens van IP-adressen op te vragen. In een arrest oordeelde de rechter dat de gebruikte methode om aan de IP-adressen te komen in strijd was met de privacyregels.

Ook wordt BREIN beschuldigd de vrijheid van meningsuiting in het gedrang te brengen door internetproviders te dagvaarden met de eis een website te blokkeren. Dit zou een precedent scheppen waardoor de vrijheid van meningsuiting en vrijheid in de persoonlijke levenssfeer in gevaar zou kunnen komen. De rechter heeft de vordering tot blokkering echter gemotiveerd toegewezen.

Bron wiki.
ik hoop dat ze gepakt worden, dit soort mensen verdienen soms heel veel geld met illegale uploads. Ze laten zich betalen om illegale content te uploaden. Dat usernet de gegevens niet vrij wil geven snap ik daarin tegen wel. Maar brein valt hier helemaal niets te verwijten.
Ik steun BREIN volledig, zij doen dit immers via de rechters.
Ik vind dat ze het best netjes doen. Helemaal nu ik hierboven lees dat ze mensen schikkingen naar draagkracht aanbieden. Daarnaast gaan ze ook nog eens niet achter downloaders aan en zijn ze vrij open en eerlijk over hun beleid. Er zijn een hoop landen waar een en ander een stuk minder coulant geregeld is.

Deze mensen handelen stelselmatig in strijd met de auteursrechten van anderen en maken nog een deftige winst erop ook waarschijnlijk. Het is niet de nonchalante buurman van je ouders die een ebook van de bibliotheek doorstuurt naar zijn tante die hier aangepakt wordt. Dit zijn jongens die heel goed weten waar ze mee bezig zijn, en heel goed weten dat wat ze doen niet oké is.
En daarom is een internetverbinding met symmetrische snelheid belangrijk.

De meeste internetproviders schermen voornamelijk met downloadsnelheden. In plaatsen waar geen glasvezel is is het enige werkbare alternatief momenteel Ziggo, maar die loopt met hun 30Mbits upload zwaar achter. Het is te hopen dat Henk Kamp na de fusie met Vodafone de kabelmarkt open weet te breken en er providers komen op die kabel met hogere uploadsnelheden, of DOCSIS3.1 (de variant die symmetrische snelheden toelaat dmv. een flexibele band indeling) snel word uitgerold door Ziggo. Glas blijft natuurlijk de beste optie.

Maar wat heeft dit te maken met het artikel? Veel.

Door alles in de cloud te zetten (te centraliseren) gaan we tegen het principe in van het internet zoals Tim Berners-Lee dat ooit bedacht heeft. Namelijk: Een gedecentraliseerd netwerk dat zelfs met een atoomramp moet blijven werken. Op het moment dat we allemaal een snelle lijn hebben, kunnen we de boel decentraliseren. Dat geld ook voor filesharing. Door betere (P2P)-technieken (met gebruik van encryptie) ben je al grotendeels van dit gelazer af. Alleen nog de trackers decentraliseren, maar ik durf te wedden dat daar ook een oplossing voor gevonden word: Anders krijg je het gelazer namelijk bij de individuele downloaders. Dan kunnen we van deze grote partijen als Eweka af, die juist gekomen zijn omdat mensen snel willen downloaden. En in die tijd hadden mensen geen snelle uploadsnelheden, waardoor andere alternatieven al gauw onvoldoende waren.

Praat ik illegaal downloaden nu goed? Nee. Maar mijn mening daarover is tweedelig. Ten éérste zijn bestanden niet schaars, ze zijn oneindig te dupliceren. Ten tweede: Als men zich zorgen maakt over hun inkomsten, is het wellicht raadzaam om eens andere vormen te verzinnen om geld te verdienen. Koppel aan abonnementen bepaalde extra's die niet downloadbaar zijn, maar wel het geld waard zijn. Er zijn nog veel meer opties trouwens, maar die discussie wil ik hier niet aanzwengelen.

[Reactie gewijzigd door Joseph op 22 juni 2016 17:34]

Om toch even in te gaan op de laatste alinea van je reactie, ik zou het al heel wat vinden als ik kon betalen om de series te zien die ik wil zien. Dat is al te veel gevraagd. Het is al heel wat als ik de eerste 2 seizoenen van een spin-off serie kan kijken op Netflix. De overige seizoenen van de spin-off, of de hoofdserie die ik eigenlijk wilde zien, mag ik alsnog van Usenet of torrents halen. En dan maar klagen dat er zoveel piraterij is, terwijl ze het zelf aanmoedigen. De entertainmentindustrie maakt het er zelf naar. Het is net zo dom als wanneer een bouwbedrijf zijn huizen van zeer brandbaar materiaal maakt, en vervolgens klaagt dat zijn goede naam eraan gaat omdat de huizen continu in brand vliegen. Wat natuurlijk volstrekt buiten hun schuld is, want zij zijn niet degene die het vuur aansteken.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juni 2016 20:31]

(ik keur hier niets af of goed.. het is een analyse)

Ik vraag me af hoe je dit af kunt zetten tegen hardware. Kennelijk is de serie die je wilt zien niet in jouw regio beschikbaar.. je kunt hem dus simpelweg niet legaal kijken, en bent dus genoodzaakt dit illegaal te doen.. (even daar gelaten dat je hem dus eigenlijk niet mag zien)
Ik ga er hier vanuit dat de betreffende serie ook niet via een andere content aanbieder binnen te halen is dan waar jij een abbo hebt...
Conclusie: Je mag hem officieel niet kijken in jouw regio.
Oplossing: Illegaal kijken.

Pak nou een GSM die enkel op de chinese markt is uitgebracht. Je kunt die importeren tegen BTW en Import belasting.. en dan haal je hem dus eigenlijk wel legaal binnen... (of zie ik dit fout)
Conclusie: Je mag hem officieel niet hebben in jouw regio
Oplossing: Netjes import betalen en toch hebben

In hoeverre moeten we dit met elkaar vergelijken? Moeten we softgoederen ook niet op die manier alsnog kunnen importeren? Het lijkt me dat een product gewoon een product is. Echter bij software heb je hem na 5 minuten illegaal binnen, en bij hardware na 2 weken legaal...

Zit hier niet ergens ruimte om een oplossing te zoeken?

Overigens realiseer ik me nu dat dit offtopic is.. Excuus..

[Reactie gewijzigd door World Citizen op 22 juni 2016 20:10]

In zekere zin is er eigenlijk al een import-methode voor digitale zaken: VPN. Hiervoor kun je al dan niet betalen (doe ik zelf wel, al gebruik ik het tegenwoordig vrijwel niet), en dan zou je dus in principe om dergelijke beperkingen heen moeten kunnen. De VPN exporteert als het ware het product. Nu is het wel de vraag of je het product wel makkelijk digitaal kan zien in land van herkomst, maar zelfs als we even voor het gemak aannemen dat alles wat we willen zien beschikbaar is op Netflix of Hulu, wordt het gebruik van VPN's bestreden. Het is bijna net alsof de Chinese telefoon-bakker uit jouw vergelijking niet alleen onwillig is om andere landen dan China te voorzien van zijn diensten, maar zelfs expres probeert te voorkomen dat exporteurs het product in handen krijgen. Überhaupt is het al een beetje een scheve vergelijking, immers is het internet niet iets regionaals, terwijl fysieke diensten zoals post dat wel zijn. Als een dienst als Hulu zichzelf niet expres VS-only zou maken, dan zou zowiezo al iedereen op de hele aarde ervan gebruik kunnen maken. Maar de entertainmentindustrie gaat nog een stap verder dan dat door zelfs te voorkomen dat de exportdiensten, VPN dus, zoveel mogelijk onbruikbaar worden gemaakt. Kortom, ja, er is zeker ruimte om een oplossing te zoeken, maar de entertainmentindustrie doet er alles aan om die ruimte kleiner en kleiner te maken. Als mensen een manier vinden om content te "importeren", dan wordt dit zo snel mogelijk kreupel gemaakt.

De logica snap ik ook niet helemaal. Ik zie slechts een industrie die zich krampachtig vasthoudt aan oude winstmodellen, uit de tijd dat iedereen een VHS-speler had en je al heel modern was als je een inbelverbinding kon gebruiken. Ze lijken niet te begrijpen dat 1 op de 5 of 6 mensen (in ieder geval is het zoiets in Nederland) een glasvezelverbinding heeft, dat gigabit-internetlijntjes nauwelijks nog bijzonder zijn, en dat iedereen mee kan doen aan een vorm van piraterij dat veel verder gaat dan het kopiëren van een VHS tape voor vrienden of familie. Dit is het informatietijdperk. Als iemand iets wil, dan kunnen ze er ook zelf voor zorgen. Dat kan je niet bestrijden. Maar de industrie heeft duidelijk nog nooit gehoord van het principe "if you can't beat them, join them". Bij Valve zeiden ze het al: piraterij is een serviceprobleem. Je moet een betere service zien te bieden. Piraten zijn eigenlijk een vorm van concurrentie, en je moet wel stapelgek zijn om de concurrentie aan te gaan door je eigen product steeds meer kreupel te maken. En toch is dit vaak de uitweg die gekozen wordt door de entertainmentindustrie. Weliswaar proberen ze piraterij mee het graf in te nemen, maar dat is bij voorbaat al een verloren zaak.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juni 2016 20:32]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee