Voorstel nieuwe bewaarplicht naar Tweede Kamer gestuurd

Het wetsvoorstel voor de nieuwe bewaarplicht is aan de Tweede Kamer verstuurd. De Raad van State adviseert om de nieuwe bewaarplicht in te voeren, maar wil wel dat er concreter omschreven wordt bij welke categorie misdrijven er gegevens mogen worden gevorderd.

De nieuwe bewaarplicht werd in oktober vorig jaar al voorgesteld, maar destijds was het wetsvoorstel nog niet openbaar. Nu het naar de Tweede Kamer is gestuurd, is dat wel het geval en is het volledige wetsvoorstel in te zien.

Volgens het wetsvoorstel moeten providers internetgegevens zes maanden bewaren en voor telefoniegegevens geldt een termijn van twaalf maanden. In alle gevallen gaat het enkel om metadata, zoals ip-adressen en telefoonnummers en de duur van het gesprek. De data moet worden opgeslagen op grondgebied van de EU. In de genoemde periodes kunnen opsporingsdiensten een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om gegevens van verdachten in strafzaken in te zien.

Bij de vorige bewaarplicht, die in maart 2015 buiten werking werd gesteld, was zo'n rechterlijke toetsing er niet. De toetsing moet er volgens het kabinet voor zorgen dat burgers een waarborg hebben dat hun privacy niet zomaar wordt aangetast.

Nu het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd, is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden. Daarin wordt opgemerkt dat concrete criteria over wat de ernst van een misdrijf moet zijn om het opvragen van gegevens te rechtvaardigen ontbreken. Het adviesorgaan adviseert daarom om de categorie misdrijven waarvoor opgeslagen gegevens morgen worden gevorderd duidelijk te omschrijven.

De voorgaande bewaarplicht werd buiten werking gesteld nadat de rechter geoordeeld had dat de inbreuk op de privésfeer te groot was. De rechter oordeelde dat de wet destijds inbreuk maakte op het Europese mensenrechtenverdrag.

Door Julian Huijbregts

Nieuwsredacteur

13-09-2016 • 20:29

72 Linkedin

Submitter: Ma_rK

Lees meer

Reacties (72)

72
71
43
7
2
17
Wijzig sortering
Ten opzichte van de vorige wet, is het in ieder geval een verbetering dat nu niet de OvJ de vordering tot overgave doet, maar die bevoegdheid nu bij de RC komt te liggen. In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet veel gaan uitmaken, want de grondslag voor het bevragen van de data is niet veranderd, namelijk artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel ligt ten grondslag aan veel bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het afnemen van vingerafdrukken, maken van foto's en het afnemen van DNA van een verdachte.
Dit artikel wordt door de wetgever steevast omschreven als "ernstige misdrijven", maar als je eens beter kijk naar die wet, zie je dat het daarbij niet alleen gaat om moord, doodslag, verkrachting en terrorisme.
Artikel 67
[1.] Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van:
a
een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;
b
een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 138a, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid, 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid,137c, tweede lid, 137d, tweede lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 285, eerste lid, 285b, 300, eerste lid, 321, 323a, 326c, tweede lid, 350, 350a, 351, 395, 417bis en 420quater van het Wetboek van Strafrecht;
c
een der misdrijven omschreven in: artikel 122, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; artikel 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; artikel 30, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; de artikelen 52, 53, eerste lid en 54 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst; artikel 31 van de Wet op de kansspelen; artikel 11, tweede lid, van de Opiumwet; artikel 55, tweede lid, van de Wet wapens en munitie; de artikelen 5:56, 5:57 en 5:58 van de Wet op het financieel toezicht; artikel 11 van de Wet tijdelijk huisverbod.
Het gaat hier met name om de "met namen genoemde misdrijven" en de daar zit nu juist het addertje: dat zijn misdrijven waarvan de wetgever ze niet ernstig genoeg vindt om hiervoor een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar te verbinden, maar wel de opsporingsmethoden mogelijk wil maken, als ware het een misdrijf waar vier jaar of meer gevangenisstraf mogelijk maakt.
Als voorbeeld noem ik hiervoor bedreiging, eenvoudige mishandeling, het overtreden van een huisverbod, het voorhanden hebben of vervoeren van meer dan 5 gram wiet en bijvoorbeeld verduistering. Het gaat te ver om ieder wetsartikel hier uit te spitten, maar het is duidelijk dat her hier niet alleen gaat om ernstige misdrijven.

Als er in het wetsvoorstel had gestaan dat het ging om misdrijven waarop ten minste vier (of liever 6) jaar gevangenisstraf moest staan om over te gaan tot de vordering van deze gegevens, was er inhoudelijk nog iets veranderd. Nu worden wij als burgers weer voor de gek gehouden en zal Nederland nummer 1 in de wereld blijven als het gaat om bevragen van telecomgegevens.

[Reactie gewijzigd door Peatsmoke op 14 september 2016 05:53]

Dat is mijn kritiek juist, de gegevens kunnen veel te makkelijk opgevraagd worden want voor bijna alles geld wel een maximale straf van vier jaar.

Ik baal ervan dat internet en computer technologie dit soort dingen mogelijk maakt, dat de overheid besluit dat we allemaal verdachten zijn en dat wij allen permanent onderzocht worden omdat het kan.
want voor bijna alles geld wel een maximale straf van vier jaar.
Ik vind dat een vreemde opmerking. Dat is echt niet zo.
Zo is bijvoorbeeld de maximumstraf voor 'eenvoudige' mishandeling 3 jaar en pas als een dader zwaar lichamelijk letsel toebrengt wordt de maximum straf 4 jaar.
Bijna alles wat je kan bedenken heeft wel een maximale straf van 4 jaar. Diefstal bijvoorbeeld, wat niet echt een zwaar delict betreft als je het over winkeldiefstal hebt. Daar zou de politie dus alles over je kunnen opvragen qua internet gedrag.

Nu is het registreren nog beperkt tot IP adresseren en telefoonnummers. Maar in de toekomst gaat het over meer metadata, zoals URL's waarmee men veel over je te weten kan komen als de websites geen gebruik maken van TLS.

Er staat bijvoorbeeld ook niets over wat de overheid mag doen met de gegevens die ze afleiden uit de internet gegevens. Zo zou je iemands seksuele voorkeur kunnen achterhalen. Mag men dit oneindig lang opslaan in een dossier?

[Reactie gewijzigd door ArtGod op 14 september 2016 14:20]

Bijna alles wat je kan bedenken heeft wel een maximale straf van 4 jaar. Diefstal bijvoorbeeld, wat niet echt een zwaar delict betreft als je het over winkeldiefstal hebt. Daar zou de politie dus alles over je kunnen opvragen qua internet gedrag.
Nee, de politie kan een bevel vragen bij een rechter commissaris om de bewaarde gegevens bij een provider op te vragen. En die RC lacht ze vierkant uit als ze zo'n bevel vragen doen voor een winkeldiefstal.
Net zoals dat er geen voorlopige hechtenis zal worden toegekend voor een simpele winkeldiefstal.
Maar als iemand een koffertje met 10 miljoen aan diamanten erin steelt... tsja dan ligt dat misschien anders
Dat is jouw aanname, welke helemaal niet juist hoeft te zijn. De OvJ kan zeggen: 'kijk persoon x heeft een delict gepleegd waar maximaal 4 jaar op staat zoals in de wet beschreven staat, ik wil de gegevens hebben. Want deze heb ik nodig om het tot een veroordeling te brengen.' De RC moet dan wel sterk in zijn schoenen staan om 'nee' te zeggen.

[Reactie gewijzigd door ArtGod op 14 september 2016 17:04]

Ten eerste lijkt het me onzinnig dat een OvJ tijd zou verspillen aan een winkeldiefstal om gegevens van de winkeldief uit de bewaarplicht op te vragen.
Ten tweede zal hij als hij dat doet in zijn verzoek wel degelijk moeten verantwoorden welke gegevens hij met welk doel op wil vragen omdat zijn verzoek later in een rechtszaak ook weer beoordeeld kan worden op rechtmatigheid.
Ten derde kan ik me niet voorstellen dat een RC een bevel zal afgeven voor een provider om de bewaarplichtgevens aan justitie af te geven ivm een winkeldiefstal.
Ten vierde zal een rechtbank dan waarschijnlijk oordelen dat een dergelijk bevel niet bedoeld is voor winkeldiefstallen en dus ongeldig. (niet dat het ooit zo ver zal komen)

Jij mag van mij blijven denken dat het wel zo zal gaan maar in mijn ogen verzin je dan een eigen alternatieve realiteit die niets maar dan ook niets met de werkelijkheid te maken heeft.
Het gaat hier met name om de "met namen genoemde misdrijven"
Waar refereer je aan ?
Er staat nergens in je quote "met namen genoemde misdrijven"

In de memotie van toelichting bij de wet staaternstige misdrijven keurig verduidelijkt
Dit betreft de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven. Dit zijn misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Deze misdrijven zijn opgesomd in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.
Volgens mij is dat vrij duidelijk.
Als het misdrijf ernstig genoeg is voor voorlopige hechtenis (evident een ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer) is het ook ernstig genoeg voor een bevel tot uitvraging van gegevens uit de bewaarplicht.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 14 september 2016 09:46]

Onder b) en c) staan de met name genoemde misdrijven.
Ik zou dat niet als "met namen genoemde misdrijven" omschreven hebben maar als misdrijven in artikel 67 waaraan met het wetsartikel wordt gerefereerd.
En het ook niet tussen quotes hebben gezet.

Verder zie ik nog steeds geen probleem. Ook dat betreffen veelal nog steeds ernstige misdrijven waarvoor ook voorlopige hechtenis kan worden opgelegd.
Bijvoorbeeld artikel 175, tweede lid, onderdeel b wat een ongeluk met lichamelijk letsel veroorzaken is.
Tja, als ze bijvoorbeeld de bewaarplicht gebruiken om een doorrijder die door roekeloos rijden een ernstig ongeluk veroorzaakt heeft op te sporen adhv zijn telefoon gegegevens vind ik dat ook prima.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 14 september 2016 10:48]

Naar mijn mening is de term "De met namen genoemde misdrijven" uit artikel 67 SV toch een vrij algemene term. 67 omschrijft de misdrijven waarop voorlopige hechtenis is toegelaten en dat zijn feiten waarop 4 jaar of meer staat.
Daarbij komen nog eens de met name genoemde onder b en c. De wetgever stelt dat dit ernstige misdrijven zijn, maar ik vraag mij hardop af, of dat in alle gevallen ook wel zo is en zeker of die zo zwaar zijn dat daarvoor zo'n zwaar opsporingsmiddel ingezet moet worden.
Maar dat is iets waarin wij kennelijk van mening verschillen.
Het groter maken van de hooiberg heeft er nog nooit toe geleid dat de naald eerder gevonden werd.

Analyses achteraf zijn best aardig maar dat is hooguit in het belang van opsporende instanties die blijkbaar nog steeds falen in het voorkomen van zaken maar achteraf bijna altijd wel kennis bleken te hebben over de daders.
Vrijwel altijd bleken daders al lang en breed in beeld te zijn geweest bij de desbetreffende veiligheidsclubs maar dat er door laksheid, incompetentie, bepaalde hirarchische structuren of capaciteitsproblemen niet op doorgepakt is.

Het lijkt mij dat er een grotere inhaalslag gemaakt kan worden door bovenstaande zaken aan te pakken dan om de hooiberg maar weer eens wat groter te gaan maken en iedereen als potentiele crimineel te zien.
Daders in Parijs die gewoon een unencrypted SMSje kregen op hun telefoon en figuren die vlieglessen nemen zonder interesse in landingen zouden toch hier en daar makkelijk een belletje kunnen laten rinkelen zonder de complete bevolking alvast preventief te criminaliseren.
Analyses achteraf zijn best aardig maar dat is hooguit in het belang van opsporende instanties die blijkbaar nog steeds falen in het voorkomen van zaken
De beperkte set gegevens uit de bewaarplicht lenen zich voor tot opsporing van misdadigers en niet of nauwelijk tot analyses vooraf.
Wel kan je ook door opsporing van misdadigers toekomstige misdrijven van deze personen voorkomen.
Ik snap ook niet waarom ze iedere keer aankaarten dat ze die mensen al in het vizier hadden. Moeten we daar dan trots op zijn ofzo? Kijk ons eens mensen kunnen flaggen. Doe er dan ook wat mee denk ik dan.
Er wordt altijd gesteld dat het 'enkel' om metadata gaat, waarmee gesuggereerd wordt dat het daarme geen stevige privacy-inbreuk voorstelt. Ga je echter kijken wat metadata behelst, dan zie je dat metadata angstig veel inzichten biedt in iemands leven. Dat moet ook wel, want anders had metadata van echte boeven verzamelen ook geen zin.

De metadata van bijvoorbeeld je telefoon laat zien met welke paal op welk moment verbinding werd gemaakt valt. Kort gezegd houdt het dus een verslag in, dat van minuut tot minuut vermeldt waar je je bevindt, tot op enkele tientallen meters of minder nauwkeurig. Waar je wanneer bent en met wie je daar bent valt allemaal feilloos uit metadata op te maken. Waar je werkt, waar je uitgaat, of je sport, waar je kinderen naar school gaan - het valt allemaal prachtig te zien.

[...]
Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom spreekt daarom liever van gedragsgegevens: gegevens die een uitgebreid beeld geven van het leven dat iemand leidt en wat iemand doet.
De Correspondent heeft er (uiteraard) een mooi artikel over geschreven.

[Reactie gewijzigd door Camacha op 15 september 2016 10:22]

Ook is met webadressen vaak eenvoudig de inhoud van die pagina na te gaan.
Maar webadressen van pagina's die mensen bezoeken zitten helemaal niet in de bewaarplicht.

Misschien moet je eerst beter kijken naar wat er daadwerkelijk bewaard zal worden voor je kritiek erop gaat uitten.

Overigens zal die informatie over welke pagina's je bezoekt vast wel opgeslagen worden maar dan vrijwillig door partijen als Google of Statcounter.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 14 september 2016 09:48]

...In alle gevallen gaat het enkel om metadata, zoals ip-adressen...
Wel IP adressen dus, en veel websites zijn ook via IP adressen te benaderen.
Sommige zitten op een shared hosting, maar de grotere partijen vaak hebben een dedicated IP adres voor hun website.

Het wordt pas helemaal makkelijk het adres te achterhalen wanneer ze een rDNS record hebben ingesteld. Meestal gebeurt dit wanneer ze ook mail op dit adres willen verzenden en ontvangen (anti-spam maatregel).

Dus ik weet dat jij vaak naar 213.239.154.31 verbindt, kan ik via een website zoals https://remote.12dt.com/ er makkelijk achter komen dat jij vaak naar tweakers.net gaat. En als dat niet werkt kan ik er nog altijd direct naar proberen te verbinden: http://213.239.154.31/. Verder kan je zelf een interne mapping bij houden van welke IP adressen bij welke webadressen horen. Zo moeilijk is het dus niet.

[Reactie gewijzigd door Oerdond3r op 14 september 2016 10:12]

Ja, de IP adressen worden bewaard waarvandaan klanten van dee providers inloggen natuurlijk
Dus niet van webadressen die de klanten bezoeken.
Dit is toch al jarenlang bekend.

Waarom er nog steeds mensen zijn die denken dat wordt opgeslagen welke websites mensen bezoeken is me een raadsel.

Maar sowieso vind ik het ergelijk dat reageerder die niet weten waar het over gaat daar dan al een ongezouten mening over gaan spuien terwijl ze dus eigenlijjk niet eens weten wat de bewaarplicht eigenlijk inhoudt.
Je hebt gelijk. Dit wist ik nog niet.
Je hebt natuurlijk gelijk dat tweede deel van mijn post ging over het tracken van bezoekers van medische sites van zelfs de overheid. Je gaat er dan echter aan voorbij dat het eerste deel van mijn post wel degelijk over de correcte inhoud van de bewaarplicht ging. Niet ontoevallig is dat ook het deel dat veel mensen niet kennen. Het punt is dat de overheid door middel van de providers een logboek bijhoudt van wie je belt, waar je belt, waar je bent en - als je de diverse gegevens correleert zoals de NSA dat graag doet - met wie je daar bent. Het gaat om het vergaand en fijnmazig loggen van de gedragingen van iedere burger waarbij zijn gedrag bijna tot op de meter wordt vastgelegd.

Als je dan pretendeert dat iemand geen idee heeft waar hij het over heeft en termen bezigt als spuien, lijkt het erop dat er sprake is van tendentieus spijkers op laag water zoeken.
Het punt is dat de overheid door middel van de providers een logboek bijhoudt van wie je belt, waar je belt, waar je bent en - als je de diverse gegevens correleert zoals de NSA dat graag doet - met wie je daar bent.
De providers houden en hielden vrijwel al deze gegevens zelf al spontaan bij. Ook zij gebruiken veel van deze gegevens onder andere voor gespecificeerde rekeningen en voor de optimalisatie van hn netwerk.

Ook voor het bestaan van de bewaarplicht werden telefoongegevens die de provider vrijwillig bewaarden al tientallen jaren via bevelschriften opgevraagd. In de tijd van de PTT was dat eenvoudig maar met de komst van steeds meer mobiele providers bleken er ook steeds vaker verschillen te zitten in welke gegevens er bij welke provider beschikbaar waren om op te vragen. Dit is mede in het begin een reden geweest om de bewaarplicht voor telefoongegevens te formaliseren zodat bij alle telecom providers dezelfde gegevens bewaard zouden worden die door politie/justitie opgevraagd konden worden.
Het gaat om het vergaand en fijnmazig loggen van de gedragingen van iedere burger waarbij zijn gedrag bijna tot op de meter wordt vastgelegd
Het is waar dat door de introductie van mobiele telefonie meer gegevens te deduceren zijn over je locatie maar zeker niet op de meter. Voor enigzins accurate locatiebepaling moet je namelijk live trianguleren met de signalen over verschillende GSM masten en heb je dan ook live informatie nodig van de masten over de signaalsterkte en richting waaruit een signaal ontvangen wordt.
Dit kan echter niet zo accuraat met de opgeslagen gegevens uit de bewaarplicht. Daarmee kun je hoogstens tot de celtoren waarmee daadwerkelijk een communicatie verbinding wordt gemaakt gegevens opvragen. Er is mogelijk wel te constateren of je bij het Leidschenplein of het Museumplein in de buurt bent maar niet of je bij de Apple store binnen staat (bv tijdens een overval) of lekker op het terras van het Leidschenplein een glaasje wegtikt
Dit is mede in het begin een reden geweest om de bewaarplicht voor telefoongegevens te formaliseren zodat bij alle telecom providers dezelfde gegevens bewaard zouden worden die door politie/justitie opgevraagd konden worden.
Dat het al gebeurde is natuurlijk geen validatie voor dat het nog gebeurt. Het plaatst het geheel hooguit in een historische context.
Dit kan echter niet zo accuraat met de opgeslagen gegevens uit de bewaarplicht. Daarmee kun je hoogstens tot de celtoren waarmee daadwerkelijk een communicatie verbinding wordt gemaakt gegevens opvragen. Er is mogelijk wel te constateren of je bij het Leidschenplein of het Museumplein in de buurt bent maar niet of je bij de Apple store binnen staat (bv tijdens een overval) of lekker op het terras van het Leidschenplein een glaasje wegtikt
Helaas zijn de gegevens een stuk nauwkeuriger dan je doet voorkomen. De Correspondent heeft er diverse artikelen aan gewijd, maar of het nou gaat om iemand die zelf vergelijkbare metadata heeft gemijnd om te zien wat je daarmee kon, of iemand die de van hem bestaande metadata bij zijn telefoonmaatschappij heeft opgevraagd, je hebt steeds genoeg data om iemand op op straatniveau te kunnen volgen.

De link naar het laatste artikel moet ik je schuldig blijven, maar een tocht door Amsterdam was feilloos van adres tot adres te volgen.
Die zelf gemijnde metadata is VEEL meer dan er in de bewaarplicht wordt vastgelegd. Dus dat neem ik niet serieus als argument in deze context. Ik denk wel dat partijen als Google en Facebook samen redelijk die gegevens zouden kunnen deduceren maar niet de internet providers waar het hier over gaat.

Dat andere artikel zal dit artikel geweest zijn waarin de bewaarde en opgevraagde gegevens van een duitse politicus gevolgd werden:
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten
Je kunt de persoon inderdaad wel goed volgen als hij met een auto rijdt over een weg maar op een locatie aangekomen kun je niet echt zien waar hij of zij echt is in een straal van een km of zoiets. Je moet dan dus al echt die persoon beter onderzocht hebben en bijvoorbeeld diens gewoontes kennen om in te schatten waar die mogelijk zal zijn.

In Nederland heeft privacyvoorvechter Rejo Zenger volgens mij ook geprobeerd die gegevens op te vragen maar hij kreeg alleen ID's en geen locatiegegevens van de celltorens omdat hij bij telfort zat en de de locaties van de celtorens bij KPN vastgelegd zijn.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 15 september 2016 15:19]

Die zelf gemijnde metadata is VEEL meer dan er in de bewaarplicht wordt vastgelegd. Dus dat neem ik niet serieus als argument in deze context. Ik denk wel dat partijen als Google en Facebook samen redelijk die gegevens zouden kunnen deduceren maar niet de internet providers waar het hier over gaat.
Wat is daar volgens jou gemijnd dat niet onder de bewaarplicht valt? Vergeet ook niet dat providers dergelijke data vaak vrijwillig loggen. Hoewel het strikt genomen dan niet onder de bewaarplicht valt, heeft het er een onmiskenbare band mee en maakt dat voor de inbreuk op onze privacy niet uit.
Dat andere artikel zal dit artikel geweest zijn waarin de bewaarde en opgevraagde gegevens van een duitse politicus gevolgd werden:
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten
Je kunt de persoon inderdaad wel goed volgen als hij met een auto rijdt over een weg maar op een locatie aangekomen kun je niet echt zien waar hij of zij echt is in een straal van een km of zoiets. Je moet dan dus al echt die persoon beter onderzocht hebben en bijvoorbeeld diens gewoontes kennen om in te schatten waar die mogelijk zal zijn.
In dit specifieke geval ging het over een artikel van De Correspondent dat ik nu wel kon vinden. Let op de kaart die opgemaakt kon worden op basis van de opgevraagde gegevens. Metadata zijn gedragsgegevens en de gedragingen zijn tot in behoorlijk detail te volgen.

Het besef is bitter, maar je kunt iemand daadwerkelijk granulair volgen. Dat is inderdaad zo ongelooflijk dat het moeilijk te accepteren is.
Wat is daar volgens jou gemijnd dat niet onder de bewaarplicht valt?
Uit het artikel:
uit zijn bel- en e-mailverkeer konden we een sociaal netwerk destilleren. En uit zijn browsegegevens konden we opmaken welke sites hij bezocht en wat hij met zoekmachines probeerde te vinden. Van iedere e-mail konden we het onderwerp, de afzender en de ontvanger zien.
 • Browsegegevens zitten niet in de bewaarplicht
 • Wat je met zoekmachines probeert te vinden zit niet in de bewaarplicht.
 • Het onderwerp van email zit niet in de bewaarplicht
Bovendien legde de zelfgeminde metadata bijvoorbeeld ook informatie vast over whatsapp gebruik en ook dat zit niet in de bewaarplicht (maar mogelijk legt Facebook het wel ergens vast omdat ze zelf graag data verzamelen)
n dit specifieke geval ging het over een artikel van De Correspondent dat ik nu wel kon vinden. Let op de kaart die opgemaakt kon worden op basis van de opgevraagde gegevens. Metadata zijn gedragsgegevens en de gedragingen zijn tot in behoorlijk detail te volgen.
Dat lijkt vooral zo door die routekaart van google die er bij het artikel zit. Die route is echter puur interpretatie van google maps op basis van een set celtoren coordinaten.
Als iemand beweegt kun je inderdaad wel ongeveer inschatten wat voor route die persoon neemt.

Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar één exacte bewaard celtoren punt uit die route dan is daar geen weg.
https://www.google.nl/map...m2!3d52.388069!4d4.920933
Google positioneert dus het punt gewoon op de dichtsbijzijnde weg als je zo'n cooordinaten punt het in een route opneemt omdat routes niet door gebouwen heen mogen lopen maar er is dus geen zekerheid dat de persoon eexact die route daadwerkelijk hebt genomen.
De persoon kan makkelijk 1 2 of 3 straten verderop langs die celltoren gegaan zijn.
Die door Google verzonnen route is dus echt niet meer dan een mogelijke benadering van de werkelijkheid.

De persoon kan zich afhankelijk van het bereik en de dichtheid van de celtorens op elke locatie tot honderden meters van de route af bevonden hebben en zeker aan het begin of einde van de route kun jen iet bepalen waar de persoon daadwerkelijk is geweest.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 15 september 2016 16:12]

De persoon kan zich afhankelijk van het bereik en de dichtheid van de celtorens op elke locatie tot honderden meters van de route af bevonden hebben zeker aan het begin of einde van de route.
Dat verhaal gaat alleen op als je het steeds over losse torens hebt die niet met elkaar in verband staan. Het gaat hier echter over torens die je kunt correleren en waar een beperkt aantal opties bestaat. Met wat handige deductie en wiskunde kan je dan vrij nauwkeurig bepalen waar iemand zich bevonden heeft. Ga je grotere datasets analyseren, dan zijn je vaste patronen met kinderlijk gemak terug te zien.

Ik snap dat het wat veel is om te verwerken. Ik kon er in eerste instantie ook maar moeilijk bij. We zullen er echter aan moeten wennen dat onze mobiele telefoon niet alleen een trouwe vriend is, maar ook een dubieus dubbelspel speelt.
Ik ben het niet met je eens. Je kun wel bij benadering zien waar iemand zich heeft bevonden maar je zult dieper in de privacy van een persoon moeten zoeken om erachter te komen waar de persoon exact is geweest.
Bijvoorbeeld door aan bekenden/getuigen te vragen welke locaties deze persoon bezoekt en/of door de adressen van werk, en van vrienden op te zoeken en deze te matchen met de locatiegegevens van de telefoon.
Je kan er echt niet mee bij een rechter bewijs leveren dat iemand op de exacte locatie van een misdrijf was maar je kunt wel aantonen dat hij daar dicht bij in de buurt was en mogelijk aantomen dat een verdacht heeft gelogen over de locatiewaar hij zij zich bevond.

Als iemand zijn ex heeft gedood bij en ruzie en hij beweerde tijdens de moord de hele tijd thuis te zitten dan kan met de locatiegegevens mogelijk aangtoond worden dat hij zich bij de dichtsbijzijnde celtoren in de buurt van het huis van zijn ex was ten tijde van de moord. Dat is krachtig bewijs als iemand beweerde heel ergens anders te wezen.

De locatiegegevens zullen echter niet de exacte locatie van het huis van de ex aan kunnen wijzen als locatie waar de persoon zich bevond.

Maar in een klassiek scenario uit de tijd voor de bewaarplicht kon de polite door ondervragen van getuigen vaak ook een groot deel van iemands dag traceren. In die zin is het een redelijk vergelijkbare inbreuk op de privacy. Behalve dat het bevragen van getuigen niet door een rechter commissaris goedgekeurd hoeft te worden.
Je kan dus eingelijk stellen dat een tradiotionele methode als het ondervragen van getuigen een even grote inbreuk kan zijn op de privacy maar aan minder regels gebonden is dan het opvragen via de bewaarplicht.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 15 september 2016 16:31]

Je kan er echt niet mee bij een rechter bewijs leveren dat iemand op de exacte locatie van een misdrijf was maar je kunt wel aantonen dat hij daar dicht bij in de buurt was en mogelijk aantomen dat een verdacht heeft gelogen over de locatiewaar hij zij zich bevond.
Ah, nu snap ik je standpunt beter. Jij hebt het over sluitend bewijs bij een rechter, ik heb het over informatie die een enorme inbreuk op de privacy betekent. Informatie die veel inzicht geeft in jouw leven, in je doen en laten en in je gewoontes en ritme. Dat is onmiskenbaar uit deze informatie te halen, zelfs al zal je er niet voor een rechter mee kunnen bewijzen dat je in die of in deze kamer zat. Dat hoeft ook helemaal niet.

Vergeet ook niet dat de start en het einde van een internetsessie wel degelijk vastgelegd worden. Als telefoontorens gecorreleerd kunnen worden met bijvoorbeeld een gastnetwerk van een kroeg, weet je dus al heel veel. Al wordt er ook zonder deze informatie angstig veel vastgelegd.
Wat ik ook bedoel is dat ik gewoon achter je aan kan lopen om te kijken waar je heen gaat of geweest bent of aan familie, colllega's, buren, vrienden en bekenden van jou kan vragen waar je geweest bent.
Een privedetective kan ook prima achterhalen wat jij op een dag doet zonder bewaarplichtgegevens en is dan vrijwel zeker een stuk accurater mbt de locaties waar je geweest bent

Dat is nog meer een inbreuk op je privacy en dat wordt niet beschermt door deze wet die een bevel van de RC vereist voor er inbreuk op je privacy gemaakt mag worden dmv de bewaarplichtgegevens.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 15 september 2016 16:44]

Wat ik ook bedoel is dat ik gewoon achter je aan kan lopen om te kijken waar je heen gaat of geweest bent of aan familie, colllega's, buren, vrienden en bekenden van jou kan vragen waar je geweest bent.
Een privedetective kan ook prima achterhalen wat jij op een dag doet zonder bewaarplichtgegevens en is dan vrijwel zeker een stuk accurater mbt de locaties waar je geweest bent
De grap is juist dat er nu steevast een privédetective achter iedere Nederlander aanloopt. Met echte detectives is dat niet te doen.

Daarnaast weten we eigenlijk wel zeker dat maar weinig Nederlanders met dezelfde surveillance akkoord zouden gaan als ze door fysieke personen werden gedaan. Omdat het allemaal betrekkelijk onzichtbaar is, is het ook makkelijker te ontkennen of negeren.
Wanneer gaat er nou eens een politieke partij opstaan die een halt toeroept aan de als maar erger wordende privacy-schending.

Ik ben de bangmakerij van de politiek meer dan beu. Ik wil terug naar het pre 9-11 tijdperk waarbij je gewoon normaal het vliegtuig in kon, en waarbij niet van alles koste wat kost je door de strot geduwd werd door de overheid onder het mom van terrorismebestrijding.
Dan moet je ook voor lief nemen dat als er een keer een aanslag gepleegd wordt, dat er dan een hoop (domme) mensen gaan lopen zeiken dat niemand iets gedaan heeft om het te voorkomen.

Dat geeft ook gelijk het probleem aan van zo'n partij. Er hoeft ook maar iets te gebeuren en er staat weer een partij op om 'harde maatregelen' te nemen.. Die niets gaan uithalen :')

Wat mij betreft kappen we met al die anti-terrorisme onzin en stoppen we dat geld in zaken die echt levens kosten (kankeronderzoek bijv.).
Glashelder, je hebt een punt. Ik ben echter iemand die dat risico wil lopen. Nu denk je misschien dat ik een enorme waaghals ben, maar niets is minder waar. Terrorisme is afschuwelijk. Het is echter ook één van de meest succesvolle tools sinds kinderporno om rechten in te dammen. Cijfers over terrorisme en het voorkomen hiervan worden niet gedeeld. Vaak onder het mom van; "allemaal geheim, want het delen alleen al kan leiden tot meer problemen". Dus moeten we het weer eens ouderwets doen. Ja, we weten allemaal van aanslagen. Het is bizar en je wenst het niemand toe. Wellicht zijn er zelfs aanslagen voorkomen, daar zullen we nooit van horen. Maar op dit moment gaan er meer mensen dood aan verkeersongelukken, de griep, een parasiet, vliegtuigongelukken, het ongelukkig beschonken van een drempel stappen etc. En niet bij elkaar opgeteld, maar elk voor zich. Het contrast tussen de inperking van privacy en de daadwerkelijke problematiek is in de afgelopen 10 jaar buitenproportioneel gegroeid.

We gaan niet opnieuw het privacy debat doen. Dat weten we nu wel; iedereen in een openbaar restaurant doet graag de toilet deur op slot. Dát is privacy.

Dus laat ik zeggen waar het wél om gaat, ondanks de taboe; we moeten goed oppassen met het vertrouwen dat wij plaatsen in onze overheid. Niet per sé omdat deze mensen het slecht met ons voor hebben, maar vooral omdat deze mensen keer op keer laten zien dat ze een verdraaid beeld hebben van de werkelijkheid. Met alle schadelijke gevolgen van dien.
Maar op dit moment gaan er meer mensen dood aan verkeersongelukken, de griep, een parasiet
Als je focust op de absolute slachtoffers dan heb je gewoon niet begrepen wat terrorisme doet. Terrorisme zaait met een kleine hoeveelheid slachtoffers een grote hoeveelheid angst. Met die angst gaan mensen hun gedrag aanpassen en ook hun bereidwilligheid bepaalde dingen te accepteren. Dat werkt 2 kanten op, mensen zijn bereid terroristen hun zin te geven (laat die IRA leden toch vrij als ze maar ophouden met de wekelijkse autobommen) en mensen zijn bereid mensen de overheid ver gaande bevoegdheden te geven de terroristen te pakken. Dat zijn grote krachten waartegen je amper kunt strijden. Wat je wel kunt is dat de middelen die worden ingezet om terrorisme te beteugelen te controleren en hun inzet gebied te beperken. En dat is precies wat deze nieuwe versie van de wet beter doet dan de vorige. Dus in tegenstelling tot je dramatische voorstelling zijn we als privacyvoorvechters wel degelijk aan de winnende hand!
Op de laatste zin na is je boodschap identiek aan de mijne; Relatief klein gevaar, hoge emotionele impact met als gevolg dat we alles maar toelaten.

Wat je toevoegt hier aan is dat je deze verandering m.b.t. bewaarplicht goed nieuws vindt. Daar ben ik het ook mee eens.

Het verschil is denk ik alleen dat jij een overwinning ziet, terwijl ik zie hoe we de overkoepelende "oorlog" aan het verliezen zijn.
Dit. ^^

Zou mooi zijn als dit soort budgetten gelijk gesteld konden worden aan bv "dodelijkheid". Prima dat we xx miljard daaraan uitgeven... Moet je eens nagaan wat verkeersveiligheid dan aan budget zou krijgen... Of ziekenzorg.
Klinkt eenvoudig zo'n koppeling van budget aan levens. Maar dan krijg je de vraagstukken bijv wanneer medicijnen (van bijv €200.000 per patient per jaar) niet meer vergoed worden. 'Laat ze maar dood gaan...' is een gewaagde uitspraak.
En dat zou betekenen dat zaken waar bijna nooit iemand (bewezen) aan dood gaat maar genegeerd moeten worden. Denk aan specifieke verfsoorten, bepaalde luchtverontreiniging, etc.
Is het meer verwerpelijk dat iemand sterft omdat hij/zij heen medicijnen krijgt, of omdat er geen geld geïnvesteerd word in een betere rotonde?
Het verwerpelijke is het door de overheid gecreëerde monopoly op intellectueel eigendom waardoor de medicijnen zo duur worden.
Maar zolang dit alleenrecht bestaat is winst willen maken op de gezondheid van mensen mogelijk. En ook dat is verwerpelijk.
Stel jezelf 5x de vraag 'Waarom?' en je vind de oorzaak van het probleem.

[Reactie gewijzigd door joho op 14 september 2016 10:24]

Dat gebeurd al, alleen er wordt niet over gepraat en vanzelfsprekend niet gedocumenteerd.
Moet je eens nagaan wat verkeersveiligheid dan aan budget zou krijgen... Of ziekenzorg.
De gezondheidszorg krijgt ruim 70 miljard per jaar en is met ruime voorsrpong de grootste kostenpost van de Nederlandse overheid.
Aan terreurrbestrijding geven ze misschien structureel maar een paar honderd miljoen per jaar uit.

Overigens gaat iedereen dood ongeacht wat je aan gezondheidzorg uitgeeft. De budgetten gelijkstellen aan dodelijkheid lijkt me dus een lastig argument.
Lang geleden dat ik iemand zo'n goed antwoord heb zien geven.

Terrorisme moet je accepteren. Ja het is klote als je opgeblazen wordt en misschien dat ik op dat moment ook wel anders piep...
Maar 17 miljoen mensen bespioneren voor die kans van 1:17 miljoen dat er iets gebeurt?

En dat er dan nog zo veel mensen staan te applaudisseren als de overheid dit soort maatregelen invoert.

We geven alles op wat we verworven hebben uit naam van een schijnveiligheid.
En slechts weinig mensen hebben door wat er gebeurt.
Maar 17 miljoen mensen bespioneren voor die kans van 1:17 miljoen dat er iets gebeurt?
De bewaarplicht is niet alleen voor terrorisme maar voor alle ernstige misdrijven.
en daar vinden er duizenden van plaats elk jaar.
Amen.
Jammer dat ik geen +4 kan geven, want je had hem ruim verdient!
De overheid geeft ons een schijnveiligheid met al deze maatregelen. Waar zijn de bewijzen dat al deze privacy schendingen nu echt gezorgd hebben dat een aanslag is voorkomen.

Mensen worden ook bang gemaakt. Aan veel dingen kun je niets doen. De idioot die op Koninginnedag mensen doodreed, je kan er niets aan doen.
Als iemand zich wil opblazen, je kan er niet aan doen. dit laatste voorbeeld verwijs ik naar Israël waar zelfmoord veel gebruikt werd. Op iedere hoek militairen en politie, burgers die extreem alert waren en toch konden mensen zich opblazen ondanks alle contreoles
Die aanslagen worden toch wel gepleegd. Het criminaliseren van de voltallige bevolking gaat daar niets aan veranderen.
Exact!
Als er iets is dat de Aanslagen van zowel Parijs (2x) en Brussel hebben duidelijk gemaakt is dat de boel helemaal niet aanslagen voorkomen. Dat alle data ten spijt er toch nog zware aanslagen zijn.
En elke keer wordt de 'gewone burger die toch niets te verbergen heeft' Onder het mom van de pedo's en terrorisme wetten opgedrongen die vooral hun vrijheid aantasten.
En zoals ik ook bij het stukje van Telenet zei: "hoe kan je daar nou tegen zijn?"

Ik zie totaal niet in waarom van miljoenen Nederlanders de telefoon gegevens opgeslagen dienen te worden. Hoe maakt dat Nederland nou veiliger? Het is net als met overal camera's ophangen; Een camera ziet namelijk helemaal niets!
Het meest bizarre vind ik nog wel dat er bij die aanslagen mensen betrokken waren die al in de gaten werden gehouden, die bekend stonden als mogelijke terrorist, en dan nog kunnen ze die aanslag uitvoeren. Het beleid faalt gewoon.
Welk beleid faalt? Dat mogelijke terroristen vrij rond lopen? Dat is niet het falen van beleid, dat is een uiterst concrete uitvoering van het grondrecht om in vrijheid te leven zolang je niks misdaan hebt! Als je daaraan gaat tornen dan stort heel de maatschappij in. Maar juist doordat we dat grondrecht zo hoog houden is het ook zo moeilijk de echte terorristen te pakken. Je kunt ze namelijk pas pakken als ze concreet met het voorbereiden van een aanslag bezig zijn, dat is wel strafbaar. Dat maakt het tijdsvenster nogal klein. Daarom zouden we ons best eens achter de oren of al dat protest tegen kleine maatregelen wel zo verstandig is. Een niet af te luisteren chatdienst maakt het terroristen en criminelen erg gemakkelijk en de opsporingsdiensten erg moeilijk, is dat echt wat we willen? Minder veiligheid voor meer privacy?
Die aanslagen worden toch wel gepleegd. Het criminaliseren van de voltallige bevolking gaat daar niets aan veranderen.
Dit is echt een flauwekul argument
Er zijn in de loop van de jaren in de hele wereld al duizenden en misschien wel tienduizenden aanslagen voorkomen. Je kunt terreur in het algemeen niet voorkomen maar je kunt best een groot deel van de terreuraanslagen voorkomen en ook kun je schade en ook angst door terreur beperken.

Bovendien is het niet zo dat voorkomen het enige doel is. Ook opsporing van daders is een belangrijk doel (en succesvolle opsporing zal zeker ook weer nieuwe aanslagen voorkomen). Gegevens die met de bewaarplicht worden vastgehouden zijn ook juist vooral nuttig bij opsporing van daders en hun medeplichtigen. Je kunt effectief mee naar het verleden kijken en dat is juist na een aanslag heel zinvol.

Veel mensen zijn bang voor ongericht doorzoeken van deze gegevens maar daar zijn deze gegevens helemaal niet handig voor.
Men heeft basis informatie nodig bijvoorbeeld een IP loginadres of telefoonnummer van een verdachte of een dader of een exacte locatie waarvan je weet dat iemand daar was of een misdrijf heeft plaatsgevonden om daarbij uit de bewaarplichtgegevens zinvolle informatie te halen.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 14 september 2016 10:35]

Terrorismebestrijding? Volgens mij gaat het toch echt zo: 1) massale privacy schending, 2) grote markt voor privacy producten, 3) nieuwe privacy technieken producten, 4) terroristen liften fijn mee op alle nieuwe technieken en producten.

Lijkt me juist dat dit terrorisme helpt. Vergelijkbaar met de wapenindustrie: alles wat we ontwikkelen om "onze" militairen beter uit te rusten komt vroeg of laat ook bij de terroristen terecht. (Al was het maar omdat we random figuren tot "goede" strijders uitroepen en ze zelf wapens sturen.)
De basistechnieken van hedendaagse encryptie zijn niets nieuws. RSA is uit de jaren '70, AES uit de jaren '90. Dus terroristen die het echt willen hebben er al die tijd al gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld via tools als PGP. Er zijn wel nieuwe technieken voor post quantum encryptie maar die worden nog weinig ingezet.

Wat de nieuwe privacytools doen is sterke encryptie toegankelijker maken, niet zozeer sterker. De basistechnieken zijn al vele jaren beschikbaar. Dus dat het de terroristen helpt geloof ik niet zo. Het is meer de burger voor wie gemak meer telt dan privacy die er van profiteert.
Uhh nee.. Bij de terroristen in Frankrijk was ook bekend geworden dat ze normale unecrypted SMS gebruikten.

Encryptie is goed want het beschermt de ontschuldigen.
Die is er al. Het heet: De Piratenpartij
https://piratenpartij.nl

Ik ga volgende verkiezing ook gewoon weer op hun stemmen en ik raad dat elke Tweaker dat ook te doen want hun luisteren wel naar de steeds ergere privacy problemen en doen er ook iets aan ;)

Ik ben het ook moe dat elke stap die je zet opgeslagen wordt.
Als je kijkt naar zowel partijprogramma als stemgedrag, dan zijn het GroenLinks, PVDD en SP die over de jaren heen het beste scoren qua privacy. Helaas laat het gros van de kiezers zich beïnvloeden door de diverse volksmenners, "terrorisme". "kinderporno", etc, en kiest massaal voor de partijen die hun best doen om onze privacy aan alle kanten weg te geven
Nog geen twee weken geleden had ik een privé reisje naar Chicago en de maatregelen op de heenreis vanaf Schiphol waren zwaarder dan bij de terugreis vanaf O'Hare. Mijn verbazing bij de TSA check was enorm toen men zei dat ik alles gewoon in mijn trolley moest laten dat ik prompt een "WHAT???" uitbracht. Op Schiphol moest ALLES eruit, iPad, MBA, laders, kabels van o.a. telefoon laders, riem af, schoenen uit, etc... Op O'Hare hoefde ik zelfs mijn schoenen en riem niet uit/af te doen, terwijl ik daar gewoon door een metaal-scanner ging en op Schiphol wel door een "Body-Scan" moest. Enkele jaren geleden exact dezelfde reis gemaakt en destijds duurde het vertrek aanzienlijk langer vanwege de belachelijk heftige controles, terwijl ik op Schiphol zo door de check wandelde...
Ik denk dat je bedoeld te zeggen dat de beveiliging in de USA versoepeld is terwijl de beveiliging in Amsterdam nog streng is voor vluchten naar de USA. Ik denk dat je gelijk hebt, mijn laatste vlucht naar en van de USA was vergelijkbaar. Ik denk echter dat dit niet zozeer iets zegt over de bewaarplicht en grondigheid van Nederland. Mijns inziens zegt dit alleen dat een vlucht náár de USA een grotere prioriteit krijgt als een vlucht vanuit de USA naar het buitenland. De strengere controle op schiphol is niet omdat ze dit leuk vinden, het is een eis waar de USA voor betaald. En als je eerlijk bent, heb jij ook opgelet op de controle toen je bent geland? Want deze is naar mijn mening net zo scherp als bij vertrek. Alleen op je terugweg is het soepeler verlopen. En natuurlijk krijg je op O'hare niet nogmaals een bodyscan. Daar betalen ze juist voor in het land van vertrek. Maar onderschat niet dat er slechts een handvol vliegvelden is waar een buitenlander op kan aankomen in de USA. Samengevat; het is een economische delegatie in plaats van een politieke differentie.
Waarom zou je in O'Hare geen bodyscan krijgen als je instapt voor je vlicht naar Nederland terwijl dit andersom wel zo is? Het is nog steeds eenzelfde vliegtuig met evenzoveel mensen erin.
Amerika stelt eisen aan de screening voor passagiers die naar Amerika vliegen.
Wij screenen op Amsterdam du voor vluchten naar Amerika, en andersom.
het is een eis waar de USA voor betaald.
Ik denk niet dat de VS daarvoor ook maar 1 cent betaalt.
Dat laten ze gewoon de maatschappijen doen die passagiers naar de VS willen vervoeren.
En een vrij hoge kans dat je je vliegtuig "per ongeluk" mist.
Eigenaardig dat je bij weigering van bodyscan een "hardhandige" fouillering kunt verwachten. En dat mensen dat dan :+ vinden.
De toetsing moet er volgens het kabinet voor zorgen dat burgers een waarborg hebben dat hun privacy niet zomaar wordt aangetast.
Niet zolang er uitzonderingen zijn voor o.a. sleepnetten waarbij jou data ook gevangen wordt en voor onbepaalde tijd opgeslagen mag worden in niet-transparante databases waar het onduidelijk is wat er mee gebeurd. Die rechtelijke toetsing is dan eigenlijk ook een lachertje.

Dat je privacy nu misschien marginaal beter beveiligd is voor loze opvraging door andere instanties, wil niet zeggen dat je privacy beter beveiligd is tegen neusjes van de overheid die in zaken gestoken worden die hen niets aangaat.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 13 september 2016 20:32]

Niet zolang er uitzonderingen zijn voor o.a. sleepnetten waarbij jou data ook gevangen wordt en voor onbepaalde tijd opgeslagen mag worden in niet-transparante databases waar het onduidelijk is wat er mee gebeurd. Die rechtelijke toetsing is dan eigenlijk ook een lachertje.
Waar in onze wetgeving is er een uitzondering voor o.a. sleepnetten waarbij iedereens data wordt gevangen?
Dit voorstel is slechts op één ding gericht. De zin doordrijven van politici. Moet de primaire vraag niet zijn: is een wijziging wel noodzakelijk?

Inmiddels is zo ver bezuinigd op veiligheid dat dit voorstel slechts symboolpolitiek is. Er is geen mankracht meer bij leger en politie. Investeer eens in mensen in plaats van beleidmakers die niet verder komen dan bewaarplicht.
Er is geen mankracht meer bij leger en politie. Investeer eens in mensen in plaats van beleidmakers die niet verder komen dan bewaarplicht.
Uit de gelekte stukken voor Prinsjesdag 2016:
Structureel gaat 450 miljoen euro extra naar Veiligheid en Justitie. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking
Bron: RTL
Dit voorstel is slechts op één ding gericht. De zin doordrijven van politici.
Dat moet zijn: "Dit voorstel is slechts op één ding gericht. De zin doordrijven van onwetende politici.
En waar halen die politici hun informatie waarmee zij hun standpunten formuleren?
(Hint: niet bij de burgers)
Moet de primaire vraag niet zijn: is een wijziging wel noodzakelijk?
Ehh ja? We hadden een wet die door de rechter buiten kracht gezet is, en we hebben nu een betere wet. Dus die wijziging was nodig en is welkom..
Er is geen mankracht meer bij leger en politie
Het leger is ter defensie van ons land. Als we goed ons best doen om vriendjes te blijven met de rest van de wereld hebben we geen enorm leger nodig. Meer politie is ook niet wenselijk want meer politie betekent gewoon meer politiestaat. Veel politieagenten op straat die je de hele tijd in de gaten houden is een behoorlijke inbreuk in je privacy.
Ik weet niet naar welk naar en repressief land jij streeft maar ik doe daar niet aan mee.
Ondanks dat ik natuurlijk liever niets van dit al wil, zie ik er best positieve dingen tussen zitten. Dat je er niet aan ontkomt dat opsporingsdiensten ook hun werk willen doen, is een gegeven. Dat er nu specifieke categorieën komen waarvoor gegevens mogen worden opgeslagen EN dat er een rechtelijke toetsing komt, zijn gewoon zeer positieve punten. Alleen is weer de vraag hoeveel amendementen en uitzonderingen er uiteindelijk bij komen.
Al deze shit hebben 'we' aan onszelf te danken. Stem ergens anders op, doe iets.
De burger schreeuwt en politici maken altijd méér regels als er iets gebeurt. Onder het motto van 'iets doen' en laten zien dat je dit ook erg vind.
Ondertussen past ons wetboek niet meer op een A4-tje.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee