Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Rechter: maken thuiskopie van illegaal materiaal is strafbaar

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag een vonnis uitgesproken waarin werd geoordeeld dat een kopie maken van illegaal materiaal als illegale handeling beschouwd wordt, waarmee de thuiskopie op losse schroeven zou komen te staan.

De brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, de Nvpi, is verheugd met het vonnis van de rechter in Den Haag: het oordeel "komt volledig overeen met het standpunt dat zij hierover heeft ingenomen". De rechter oordeelde dat het maken van een kopie voor eigen gebruik van illegaal materiaal niet door artikel 16c van de auteurswet wordt toegestaan. Het vonnis, dat een bodemprocedure die de Stobi tegen de Sont voert, moet beslechten, houdt in dat het kopiŽren van illegaal materiaal een illegale handeling vormt.

De Stobi legt het vonnis van de rechtbank anders uit: zij stellen dat de rechter oordeelde dat auteurs impliciet toestemming voor kopiŽren geven als hun materiaal legaal op internet wordt aangeboden. Bij het vaststellen van de thuiskopievergoeding wordt nu nog geen rekening gehouden met werken waarvan de auteur impliciet of expliciet toestemming voor kopiŽren heeft gegeven. Volgens Stobi-voorzitter Alexander Hent zou het vonnis van de rechter tot een lagere heffing moeten leiden. Dat zou tot gevolg moeten hebben dat blanco mediadragers, zoals cd's en dvd's, in prijs omlaag gaan.

Door Willem de Moor

Redacteur componenten

26-06-2008 • 17:10

308 Linkedin Google+

Lees meer

EU kijkt opnieuw naar kopieerheffingen Nieuws van 15 februari 2008

Reacties (308)

Wijzig sortering
De rechter oordeelde dat het maken van een kopie voor eigen gebruik van illegaal materiaal niet door artikel 16c van de auteurswet wordt toegestaan.

Eerste gedachte: nogal wiedes, iets wat je kopieert voor eigen gebruik dat van origine al illegaal is, is en blijft illegaal. Nu eens artikel 16, lid C erbij pakken...

Artikel 16c

1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

3. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.

4. De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het tweede lid betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.

5. De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, verschuldigd is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regelen worden gegeven en voorwaarden worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding.

7. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

8. Dit artikel is niet van toepassing op het verveelvoudigen van een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid.

In welk gedeelte van artikel 16, lid C wordt gesproken over een kopie voor eigen gebruik van illegaal materiaal? :S NB: ik heb bovenstaande weg door op de url van auteurswet te klikken in het artikel. Bij punt 1 zeggen ze wat niet beschouwd wordt als inbreuk op het auteursrecht. Punt 2 beschrijft dat een heffing op zijn plaats is en wie dat op zich moet nemen. Punt 3 beschrijft wanneer die heffing betaald moet worden. Punt 4 zegt dat de heffing vervalt als blijkt dat het object valt onder punt 1. Punt 5 zegt dat je slechts 1 keer een heffing kunt heffen over 1 object. Punt 6 beschrijft dat via een AMvB andere regels kunnen worden opgesteld wat betreft de vergoeding/heffing. Punt 7 zegt dat als er reproductie heeft plaats gevonden dit niet zonder toestemming van de maker aan derden mag gegeven worden, tenzij het van doen heeft met een rechtszaak. Maar dat wisten we al.

En punt 8 sluit af met dat dit hele artikel niet van toepassing is op het kopieŽren van een verzameling die via de elektronische weg toegankelijk is. Dus qu'est-ce'que le mot: "illegaal" in deze kwestie? :S Nu heb ik het vonnis niet in zijn volledigheid gelezen, dus weet ik niet hoe de rechter tot deze conclusie gekomen is. Want tweakers laat enkel beknopt weten wat het vonnis is. Niet het waarom erachter. Maar enfin, ik blijf erbij dat het nogal logisch is dat als je een thuiskopie voor eigen gebruik maakt van illegaal materiaal dat dat inderdaad verboden is. Simpelweg omdat het materiaal dat je wil kopieŽren van zichzelf al illegaal is. Dus tja, ik zal iets wel over het hoofd gezien hebben denk ik dan.

[Reactie gewijzigd door Joosie200 op 26 juni 2008 17:42]

Hieronder de uiteenzetting in het vonnis (door beide partijen aangehaalde passages) die tot de uitspraak leidde (op pagina 9 en 10 in het vonnis):

Op grond van zowel de huidige als de voorgestelde wetgeving is het kopiŽren van werken van letterkunde, wetenschap of kunst voor eigen oefening, studie of gebruik toegestaan. De Internetgebruiker die gebruik maakt van de mogelijkheden die Napster, KazaA en vergelijkbare peer-to peerdiensten bieden om werken van letterkunde, wetenschap of kunst te kopiŽren voor privť-gebruik opereert over het algemeen genomen binnen de marges van het auteursrecht. Dat geldt ook wanneer een privť-kopie wordt gemaakt van een origineel dat illegaal, dat wil zeggen zonder toestemming van auteursrechthebbende, is openbaar gemaakt. Wanneer dezelfde Internetgebruiker vervolgens anderen in staat stelt van werken van letterkunde, wetenschap of kunst kennis te nemen en deze te kopiŽren, is er sprake van een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking in de zin van beschikbaar stellen aan het publiek. Een dergelijke openbaarmaking is, behoudens toestemming van rechthebbenden, niet toegestaan.
Het ontbreken van de eis dat het origineel legaal moet zijn, kan er dus toe leiden dat van een illegale bron legale privť-kopieŽn worden gemaakt, voor zover de overige voorwaarden die artikel 16c stelt in acht worden genomen. De beperking inzake privť-kopiŽren staat het niet toe dat zo'n kopie wordt afgegeven of wordt openbaar gemaakt. De term ęwitwassenĽis dan ook enigszins misleidend, omdat die term lijkt te impliceren dat een rechtmatig gemaakte privť-kopie weer in omloop zou mogen worden gebracht.

Artikel 16c verbindt aan het privť-kopiŽren de voorwaarde dat een vergoeding wordt betaald. Die vergoeding is verschuldigd ongeacht of er sprake is van een legale of illegale bron en wordt geheven bij de producent of importeur en doorberekend aan de consument. Indien bij de vaststelling van de vergoeding de privť-kopie van een illegale bron niet in aanmerking zou worden genomen, dan zou de gebruiker die illegale werken kopieert in feite goedkoper uit zijn. De wet zou dan een premie zetten op gebruik van illegaal werk. Dat dat niet de bedoeling kan zijn verklaart dat ook de richtlijn niet de beperking stelt dat het moet gaan om een legale bron.


Voila, daar heb je de reden voor de rechter om deze beslissing te nemen.

Link naar de pagina waar de PDF met het vonnis staat.

[Reactie gewijzigd door Crazz op 27 juni 2008 09:35]

Nu blijft de vraag natuurlijk wat illegaal materiaal is...

Vanuit punt 7, zou ik denken dat het uploaden van muziek aan derden niet toegestaan is, en dus illegaal. Dus zou muziek downloaden van internet illegaal worden...

Vanuit punt 1 zou ik denken dat alleen de persoon die de copy vanaf het orgineel maakt, gerechtigt is die muziek te beluisteren.


Eigenlijk staat er hier volgens mij dat je wel bij je buren een copy voor eigen gebruik mag maken, maar dat het uploaden of downloaden van internet illegaal is.
16c regelt dat een kopie voor eigen gebruik geen inbreuk op het auteursrecht is.
En een download van illegaal aangeboden materiaal (dat is: aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden) valt daar dus niet onder. Dus is dat een inbreuk.
Dat is 16 B... Niet C
Ah, na lang lezen ben ik er denk ik uit. Het maken van een kopie mag. Maar je mag geen kopie maken van een illegale bron. Een illegale bron is een bron die het materiaal openbaar maakt zonder toestemming van de rechthebbende(n). Dit kan dus het uploaden van een torrent zijn. Als ik nu dus een torrent download met muziek terwijl diegene dat niet mag verspreiden zit ik fout. Het probleem zit hem nu daarin dat ik helemaal niet weet of diegene die het aanbied daarvoor toestemming heeft.

De andere vraag is dan wanneer iets openbaar gemaakt wordt en wanneer niet. Gesloten sites bijvoorbeeld zouden dan nog toegestaan zijn want dat is niet openbaar. Dat zou zelfs uitgelegd kunnen worden als vriendenkring en dus wel onder artikel 16c vallen.

Al met al is de situatie op meerdere manier te interpreteren en vind ik het geheel onduidelijk. Het lijkt er echter op dat downloaden een stuk lastiger te verdedigen is.

Uit 4.4 van de uitspraak:
G. geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van
illegaal kopiŽren (incl. downloaden) uit een illegale bron

De rechtbank stelt voorop dat het maken van een privť-kopie van illegaal materiaal
een illegale handeling is. Deze handeling valt niet onder de werkingssfeer van artikel 16c
Aw.
Gelukkig, iemand die het bronbericht wel leest.

In zijn vonnis heeft de rechter echter niet voor recht verklaard dat dit zo is...
Dat klopt. Dat ging inderdaad alleen over het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Maar mocht BREIN nu een rechtszaak willen beginnen dan hebben ze hier een stevig aanknopingspunt. Ze hebben echter bij RTL7 vermeld dat ze niet achter downloaders aangaan maar vooral websites blijven vervolgen. Ik ben echter wel benieuwd wat de gevolgen voor usenet zijn.
Zo heb ik het ook gelezen.

Een kopie maken mag nog steeds.
Voorbeeld: mijn vriendin koopt een cd. ript deze en zet die op onze prive server. Ik download deze dan naar mijn huis. Is volkomen legaal, valt onder het maken van een kopie voor thuisgebruik.

Het downloaden van een cd die op grote schaal word aangeboden (lees: torrents, usenet, etc.) mag weer niet. Op zich lijkt me dit ook wel logisch, het ligt in de lijn die er is voor sportverenigingen, cafe's etc. Die betalen ook extra heffingen om muziek of films in het openbaar af te spelen. (niet helemaal hetzelfde maar wel in de geest ervan)

Alleen waar ligt die grens?
Dus het systeem laat mij twee keer betalen voor rechten?

Ik betaal rechten als ik de cd origineel koop, en ik betaal rechten als ik een lege cd koop en die originele cd daarop zet.

Als ik legale mp3's koop op internet betaal ik rechten. Als ik ze dan wil branden om ze te luisteren in de auto betaal ik weer rechten bij aanschaf van de lege cd.

Als ik eigen materiaal op cd wil zetten, betaal ik ook rechten al weet niemand waaraan. Ik heb iig nog nooit geld gekregen toen ik eigen materiaal brandde, bijvoorbeeld ene home-video of eigen muziekproducties.

Maar als ik 'illegale' mp3's betaal ik ook rechten, maar dan ben ik nog strafbaar.

Bovendien komen al die betaalde 'rechten' op blanco schijfjes nooit bij de rechthebbende terecht. Er staat nou een paar miljard in de wachtstand en iemand wordt hier slapend rijk. Gelukkig die ik er niet aan mee, en koop ik mijn schijfjes bij opus. Zouden meer mensen moeten doen, gewoon omdat het kan.
Je betaald sowieso al meerdere keren rechten.

Stel, je kijkt een film in de bioscoop. Betaal je rechten om de film te zien (logisch).

Koop je daarna de film op DVD, betaal je nog een keer rechten (wel andere rechten, maar je betaald een klein deel dubbel).

Zet je hem op DVD als back-up, betaal je weer rechten (thuiskopie).

Komt de film toevallig een keer op NL1/2/3 voorbij, betaal je nog een keer rechten (verekend bij de omroep van je belastinggeld).

Kijk je via kabel, betaal je nog een keer extra rechten (kabel is een heruitzending, waarvoor weer rechten verschuldigd zijn).
Niet juist.

- Bioscoop: Je sluit een overeenkomst met de bioscoop om de film te zien. Betekent niet dat je opeens wettelijk recht hebt om de film te zien.
- DVD-aankoop: Je koopt een exemplaar van een DVD. Dat geeft je als eigenaar automatisch alle mogelijke rechten op die DVD, behalve verveelvoudiging en openbaarmaken, waar de auteur wettelijk het uitsluitend recht op heeft.
- Backup op DVD: Je betaalt een vergoeding, wederom geen rechten.
- NL1/2/3: Je betaalt omroepbelasting, geen rechten.
- Kabel: Je betaalt een kabelabonnement. De kabelmaatschappij betaalt voor rechten op distributie, jij niet, want jij hoeft wettelijk niet voor distributie betalen. Zeggen dat je betaalt voor rechten is net zo krankzinnig als zeggen dat je voor de elektriciteitsrekening van de kabelboer betaalt, beiden zijn gewoon een kostenpost voor de kabelboer.
Als ik bij een bioscoop een kaartje koop, neem ik toch aan dat ik vervolgens de film te zien krijg. Waar heb ik anders voor betaald, een stoel en een zwart scherm?

Bij de backup van de DVD. Ik betaal een vergoeding inderdaad, maar, waarom als ik daar geen rechten voor terugkrijg? Waar is die vergoeding dan voor? Ik ga toch niet betalen voor gebakken lucht?

Ik betaal omroepbelasting inderdaad, en daarvan worden onder andere uitzendrechten betaald. Die in het geval dat ik noem helemaal niet nodig zijn.

Dus de kabelmaatschappij rekent mij die kosten niet door? Daarom staan ze dus ook los vermeld bij de abbo-kosten?!?! Juist ja.
Als ik bij een bioscoop een kaartje koop, neem ik toch aan dat ik vervolgens de film te zien krijg. Waar heb ik anders voor betaald, een stoel en een zwart scherm?
Als je niets te zien krijgt komt de bioscoop zijn deel van de overeenkomst niet na. Kan je je geld terug vragen. Op het gebied van het auteursrecht geeft het je geen enkel recht, je hebt geen recht nodig om een film te mogen zien, om de heel eenvoudige reden dat de auteurswet je dat recht niet afneemt.
Bij de backup van de DVD. Ik betaal een vergoeding inderdaad, maar, waarom als ik daar geen rechten voor terugkrijg? Waar is die vergoeding dan voor? Ik ga toch niet betalen voor gebakken lucht?
Er zit wat in: Je betaalt zegmaar praktisch gezien voor het recht die thuiskopie te maken. Formeel is dat echter niet juist: Je hebt zowieso al het recht om die kopie te maken (art 16c.1), je betaalt dus niet om dat recht te verkrijgen.

Zowel omroep als kabelmaatschappij rekenen kosten door die ze maken (inclusief rechten), maar rechten zijn niet iets speciaals vergeleken met andere kosten die ze maken.
Zowel omroep als kabelmaatschappij rekenen kosten door die ze maken (inclusief rechten), maar rechten zijn niet iets speciaals vergeleken met andere kosten die ze maken.
Ik betaal ze anders wel. Of ze speciaal of hoog zijn in vergelijking met de rest is irrelevant. Het gaat erom dat de meeste mensen in NL kijken via de kabel. Omdat de kabel word gezien als een her-distributeur (kabel-arrest amstelveen), betaal je nog een keer rechten.
Ik kijk kabel, niet via de ether. En al zou ik beide kijken op hetzelfde moment. Ik zie nog steeds hetzelfde, waarom betaal ik dan voor het ene beeldje twee keer rechten? Omdat het via een kabeltje gaat?
En dan heb ik het nog niet eens over het heikele puntje van de publieke thema-zenders.
Die worden ook met omroepbelasting betaald, maar die kan ik alleen krijgen op de kabel als ik extra betaal. Ik kan dan wel weer online kijken en vreemd genoeg komt dat signaal ook via de kabel binnen. Maar daar zit dan weer geen extra heffing op?
Zelfde kabeltje, zelfde distributeur, alleen het protocol is anders.
En als ik een programma van diezelfde publieke thema-zender binnenhengel via p2p, dan is het nu ineens illegaal?
de heffing op blanco dvd's heeft niets te maken met het feit dat je er dvd's op kunt kopieren. Uitgevers van dvd's delen niet mee in de pot van de heffingen omdat dvd's beveiligd zijn tegen kopieren.
Waar is die heffing dan voor?
Die heffing is er omdat de rechtbank niet mag oordelen over de hoogte van de vergoeding, en ze dus niet kan verplichten om de vergoeding op de hoogte te stellen waarop zij geindiceerd is (namelijk 0).

Toegegeven, de heffing op blanco DVD's ligt vele malen lager dan die van blanco CDs (0,40 euro per 4,7GB voor een DVD, en voor een CD 0,82 euro voor dezelfde hoeveelheid data).
Het lijkt me dus heel duidelijk, je maakt een thuis kopie van een film of een cd, dat is legaal. Dus de content is legaal als deze weer door een ander wordt gedownload.

Ik koop kopie van een film of een cd waarover geen rechten betaald zijn , deze content is dus illegaal, als die weer gedownload wordt is het dus nog steeds illegaal.

Maar hoe weet je nu dat je iets koopt of download of iets illegaal is, dat is gewoon niet te controleren. Misschien in enkele gevallen is het aannemelijk dat je dit had kunnen weten maar dam moet het OM de rechter daar wel van zien te overtuigen.
Dan gaan ze in het recht uit van "te goeder trouw" en "te kwader trouw"

Als je rederlijkerwijs had kunnen weten dat (dat is nu ook precies wat ik zo leuk vind aan mijn studie, die heerlijke vage abstracte zinnen :z ) hetgeen dat je koopt niet deugt (omdat je een Ipod koopt voor 1 euro bv) of anders en het OM kan dat in voldoende mate aantonen dan ben je de sjaak.

Beetje het principe van: het klinkt tegoed om waar te zijn.

Maar in 't geval van CD's, hoe moet je inderdaad nu vooraf controleren dat de nummers die erop staan er niet illegaal opgekomen zijn. Maar daar zullen de mensen van het OM vast wel weer een verklaring voor hebben hoe je het wel had kunnen weten. Zelfde als dat je je niet kunt beroepen wanneer je in overtreding bent: "Ja, maar daar was ik niet van op de hoogte!" Dan zeggen ze dat je het had kunnen weten door de dagbladen, afkondiging in de staatscourant e.d. Maar wie gaat nu speciaal de kranten in de gaten houden om te weten welke wetswijzigingen doorgevoerd worden. Juist, niemand. :)
Hmm... Bestaat er in Nederland niet zo'n wet, dat iedereen geacht wordt de wet te kennen?
Ja, je hoort de wet te kennen, maar "te goeder trouw" gaat in dit geval niet om dat je de wet niet zou kennen, maar om dat je niet weet dat een bepaald product "niet deugt".

Overigens is de iPod van 1 euro niet illegaal (iPods mag je in je bezit hebben), maar waarschijnlijk gestolen, waarmee jij je schuldig zou maken aan heling. Om dezelfde reden is een mp3tje niet illegaal (muziek mag je in je bezit hebben).

Het enige dat mist in de auteursrecht-wetgeving, is een analogie naar heling bij stelen. Dat bestaat gewoonweg niet bij de huidige auteursrecht-wetgeving, waardoor de downloader altijd legaal bezig is, ook al is de uploader misschien illegaal bezig.

[Reactie gewijzigd door DOT op 27 juni 2008 00:14]

Iets waarvoor je niet hebt betaald is illegaal, of door de auteur niet is vrijgegeven.
Dat is juist de basis waarop een thuiskopie werd toegestaan! Het kon niet van een gewoon persoon verwacht worden of een aangeboden materiaal legaal of illegaal was. Dat is tenminste wat ik geleerd heb.

Ik denk dat ik begrijp wat jij wil zeggen, maar maak dan een kloppende zin. Want wat je hier zegt slaat nergens op.
Artikel 16c gaat over de (aanzienlijke) vergoeding die stichting thuiskopie op ELKE CD & DVD vangt. Nu is dus vastgesteld dat stichting thuiskopie geen vergoeding mag vragen voor illegale kopieŽn.

Dat maakt echter niet zo heel veel uit, want ook nu al is het bedrag dat de stichting thuiskopie vaststelde niet onderbouwd (o.a. vreemde prijsverschil tussen dvd +r en dvd -r) . In theorie wordt de heffing lager. In de praktijk vraag ik me dat af.

Je kunt echter niet meer beweren dat je thuiskopieŽn legaal zijn omdat er een heffing op betaald is. Maar die verdediging heeft geloof ik nog niemand hoeven te proberen. Verkoop van je thuiskopie was toch al niet toegestaan.
Nee. Dat is niet wat vastgesteld is. zie 4.4.4. 'Met de door de rechtbank voorgestande uitleg van 16c AW is nog geen antwoord gegeevn op de vraag of met het maken van deze illegale kopieen rekening mag worden gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding....de richtlijn laat onverlet dat.. tevens wordt voorzien in compensatie van nadeel dat rechthebbenden lijden door het maken van prive-kopieen van illegaal materiaal...zonder nadere motivering valt niet in te zien dat en waarom bij de vaststelling van de thuiskopievergoeding geen rekening mag worden gehouden met prive-kopieen van illegaal materiaal'
Ok, Ik heb wel even de ander 4.4 moeten lezen om die alinea te snappen.

samengevat,
-heffing op thuiskopie mag sont vaststellen. ook als de bron illegaal is.

Enige wat stobi dus voor elkaar heef gekregen is dat legaal gedownloade muziek geen vergoeding is verschuldigd. Sont beweert echter dat daar al rekening mee is gebouden, dus is geen reden de vergoeding te veranderen.

Maar alienia 4.4 is duidelijk in de context van 16.c gemaakt. Er wordt enkel beweert dat de thuiskopie vergoeding de illegale kopie niet legaal maakt ("witwassen")

Verwijzing naar de 3 stappen verwijst enkel naar het legaal maken in deze contexxt.
Mijn conclusie bij het lezen van alle reacties:
het hele systeem van wetten mbt deze materie is veel te ingewikkeld; geen mens snapt nog hoet het precies in elkaar steekt...

Lijkt me geen goede situatie... wetten zijn niet goed te handhaven als niemand ze begrijpt! 8)7
Zijn er uberhaupt mensen die de moeite genomen hebben om de uitspraak te lezen voordat ze een boel blaten over wat wel en niet mag?

Zelfs tweakers.net baseert zijn hele bericht niet op het vonnis, maar op een passage uit de rechtsgang.... Kwalijk.

Het volgende stond (onder andere) ter discussie:
- Moet er in de vaststelling van de hoogte van de thuiskopieheffing wel of geen rekening gehouden worden met schade ten gevolge van het kopieren (inclusief downloaden) van een werk uit illegale bron:

Hierbij heeft de rechter weliswaar opgemerkt dat de uitspraak van de regering dat het downloaden uit een illegale bron legaal is, in strijd is met de richtlijn van de europese unie, maar de rechter heeft hier in zijn vonnis niet naar verwezen. Dit kan ook niet aangezien dat de eis hier niet direct mee te maken had.

De rechter heeft (met betrekking tot het bovengenoemde) enkel gevonnisd dat er in de thuiskopievergoeding rekening gehouden mag worden met het kopieren uit illegale bron.
jah, maar een muziek CD kopie is niet illegaal om te kopieren voor thuis gebruik. Kinderporno dan weer wel denk ik. Een kopie van illegaal materiaal hebben is al verboden. Het maken dus nu ook. Maar als je iets legaals kopieert kan dat dus nog gewoon...

die conclusie aan het begin staat zelf denk ik een beetje op losse schroeven...

[Reactie gewijzigd door ThePiratemaster op 26 juni 2008 17:15]

Legaal in Nederland volgens de thuiskopie wet (ook met deze uitspraak):
  • je maakt een backup van de CDs die jezelf bezit
  • buurman koopt een CD en jij maakt een kopieetje
  • je huurt een legale CD bij de videotheek en maakt kopieetje voor eigengebruik
  • je leent een legale CD bij de bibliotheek en maakt kopieetje voor eigengebruik
Illegaal (volgens deze rechter):
  • kopieetje maken van kinderporno (was al illegaal)
  • kopieetje maken van een screener/TS/Cam versie van een film
Grijs gebied:
  • kopieetje maken van een torrent
  • kopieetje maken van een kopieetje welke van een legale bron was gemaakt
De reden voor het grijze gebied is omdat (met uitzondering van Screener/TS/Cam/etc) er niet is vast te stellen of de download een illegaal verkregen kopie is. Ik weet niet meer hoe de wet in Nederland is, maar hier in Amerika, als ik gestolen goederen koop, maar dat in volledig goed vertrouwen gedaan had (wel soms lastig te bewijzen), dan blijft het produkt van mij (al neemt de politie het soms in beslag tijdens het onderzoek en kan het lang duren voor je het terugkrijgt). Dus een gloednieuwe $1000 1080p LCD voor $100 kopen valt daar niet onder, omdat elk zelfdenkend persoon dan weet dat er iets mis is.

PS: Voor de zekerheid CD genomen, omdat ik niet weet of er nieuwe wetten in Nederland bestaan wat betreft het breken van de CSS encryptie op DVDs. In Amerika is bijvoorbeeld vastgesteld dat de CSS encryptie van zulk laag en algemeen nivo is, dat het weer is toegestaan om deze te "breken" in bepaalde situaties (uitzondering op de DMCA dus).
Illegaal volgens deze rechter: downloaden van illegaal aangeboden materiaal. De downloads vallen NIET onder het thuiskopieregime.
Dat vind de rechter helemaal niet illegaal... De rechter doet daar geen uitspraak over, en verklaard alleen bij zijn uitspraak dat (en ik citeer uit de uitspraak) "bij de bepaling van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met kopieerhandelingen waarvoor de rechthebbende expliciet of impliciet toestemming heeft gegeven".

Wat de rechter wel zegt is dat het beschermen van het downloaden van illegaal gemaakte kopieen van werken door artikel 16b van de AuteursWET tegen Artikel 5 lid 5 van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie ingaat. Deze richtlijn is echter geen wet zolang deze richtlijn niet is verwerkt in de Auteurswet. En de laatste keer dat ik keek was dat nog niet het geval. Er zijn wel bepalingen toegevoegd aan artikel 16B (lid 4, en lid 5) die een vergoeding mogelijk maakt voor dit soort kopieen die in lijn is met deze Richtlijn, en die het afgeven van een kopie aan derden illegaal verklaren, maar dat maakt het aannemen van zo'n kopie niet illegaal.
Van de website van de Stichting de Thuiskopie:
Ook oordeelde de rechter dat bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding rekening mag worden gehouden met het feit dat veel privťkopieŽn van illegaal materiaal worden gemaakt.
Daar zegt ie dus dat privťkopieŽn van illegale copieen WEL onder het thuiskopie-regime vallen, anders kan je er geen vergoeding voor vragen.

[Reactie gewijzigd door Klaus_1250 op 27 juni 2008 17:49]

Nee, een illegaal verkregen kopie kopieren is illegaal! Dat zegt die rechter dus nu!

Maar een kopie van een CD (die door jou is gekocht, en ook in eigen bezit is) kopieren voor eigen gebruik is legaal. Dat is altijd zo geweest en zal ook wel zo blijven.

Klein verschilletje!
De hele wetgeving is gebaseerd op het recht op kopieren. Als jij het recht niet hebt om een kopie te maken, maar dat toch doet, is de handeling illegaal, het resultaat niet.

Het blijft een vreemde situatie, want inderdaad, illegaal materiaal is alleen kinderporno, spul dat aanzet to haat en dergelijken.
Wat is nu illegaal verkregen materiaal? Een gestolen cd?
Want een thuiskopie is legaal, dus een thuiskopie daar weer van is ook weer legaal.

Ik heb het idee dat deze rechtzaak gericht was op kopieen van spul dat nog niet in de handel gebracht is.

[Reactie gewijzigd door Roland684 op 26 juni 2008 17:51]

Downloaden van Torrents/newsservers is dan misschien niet illegaal, maar als je dan een cd download waarsvan je weet dat er copyright op zit en dat op cd brandt dan maak je naar mijn inzien een illegale kopie. Dus illegaal verkregen materiaal...
Nee, want je mag legaal een kopie maken van een CD die niet van jezelf is, zolang je dat maar zelf doet.

Dus als je Techno_Beats_138.torrent binnenhaalt en op CD brand voor eigen gebruik, dan mag het. Als het Techno_Beats_138_\[Illegal_Copy].torrent is, dan niet. Hoe moet je anders weten dat het een illegale kopie is die je kopieert?
Nee, je mag die Techno Beats 138 helemaal niet meer binnenhalen door deze te downloaden. Punt. Het is commerciŽle muziek waarbij de rechten niet vrijgegeven zijn, maar bij de audioindustrie liggen (en bij de artiesten). De aanbieder is ook illegaal bezig en wat er voor de rest aan voodoo op dat bestand is toegepast is irrelevant.

Rechtenvrije muziek mag je natuurlijk wel gewoon downloaden. Ook mag je nog steeds een cd lenen van de buurman of de bibliotheek en daar een kopie van maken voor jezelf.

Bij een stapeltje gekopiŽerde cd's zie ik het dus nog niet zo snel gebeuren dat aangetoond kan worden dat die op illegale wijze verkregen zijn. Dat geldt dus niet meer voor een harddisk vol mp3's en een paar fileshareprogramma's. Wanneer men dan kan aantonen dat je die muziek gedownload hebt en het staat op je pc, dan ben je in de toekomst mogelijk de sigaar.
@Atomsk: (en de rest :P)
Je mag Techno Beats 138 heus wel downloaden hoor. Ten eerste kan het zijn dat je de origineel gekochte CD hebt liggen, en je hiervan een kopietje wilt hebben. Je hebt dan het recht om deze te downloaden. Ten tweede heb je het recht om een kopietje te maken van de CD van de buurman, zoals ik reeds 3x op tweakers gequote heb van de website van de stichting thuiskopie. Nog maar een keer dan:
Je zou haast vergeten dat consumenten volgens de Auteurswet voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie mogen maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dus een kopie maken van die mooie cd van de buren, bijvoorbeeld.
. Als je buurman de CD heeft mag je hem dan ook downloaden.

Wat deze rechter hier volgens mij nu dan beweert is dat je de CD alleen mag downloaden als je buurman de CD origineel gekocht heeft. Dus je leent de CD van de buren, ziet dat het een origineel is, DAN mag je kopieren. Zie je dat het geen origineel is, dan mag je NIET kopieren.

Uiteraard wordt dat via internet met downloaden wat vager: is het product dat je download van "de buren" een legale versie of niet? Dat is moeilijk vast te stellen. Zeker bij newsservers waarbij je download van de server, niet van een persoon. Hoe zit het daarmee? Geldt de server als "buurman" of toch degene die het erop gezet heeft? Als de server als "buurman" wordt gezien, is de versie niet legaal, omdat de beheerder van de server de CD niet gekocht heeft, en ook niet legaal gekopieerd. Het op de server plaatsen door derden is namelijk niet dat de server een kopietje maakt van iemand anders, maar de derde partij maakt een kopietje voor de server (wat illegaal is, ik mag alleen kopieren VAN de buurman, de buurman mag niet kopieren VOOR mij). Als de derde partij als "buurman" gezien wordt is er weer niks aan de hand (als deze een legale versie heeft dan). Iedereen maakt een kopietje VAN de derde partij "buurman", en de server is slechts een hulpmiddel. Bij torrents wordt het nog vager: sommige seeders hebben wellicht een legale versie, anderen niet... Hoe werkt het dan?

Deze uitspraak maakt het dus allemaal nog vager. Een veel duidelijker verhaal zou zijn: "internet is per definitie niet de buurman" en ze zijn echt overal vanaf, en kunnen dan ook downloaden strafbaar stellen. Maar gelukkig mag je in de politiek niet zo simpel denken...

[Reactie gewijzigd door smeaggie op 27 juni 2008 09:51]

Onzin! Je mag gewoon downloaden want dat is gewoon hetzelfde als een kopie maken, echter heb je het origineel niet fysiek in handen.

Wat waarschijnlijk met illegaal materiaal bedoeld gaat worden is bijvoorbeeld kinderporno of bootlegs van cd's/nummers.
@ Atomsk

Het downloaden van muziek, films en applicaties is in Nederland niet illigaal, het aanbieden ervan echter wel. De vraag is nu even, als je iets download en het dan brand of de copie dan illigaal is of niet gezien het downloaden van de content dat niet was. Bied je de copie aan iemand anders aan dan is het sowieso illigaal.

[Reactie gewijzigd door djfrankel op 27 juni 2008 12:13]

En als er ook een CD-to-MP3 converter op je pc staat? Dan heb je die mp3'tjes zelf geript van geleende cd's.
:)
Bij een exacte kopie gaat ook geen kwaliteit verloren. Als het ript naar een lagere kwaliteit(mp3) dan is het naar mijn mening geen kopie :)
Bij de bibliotheek wordt er volop uitgeleend.
De bibliotheek betaald daar echter voor, zoals jij de bibliotheek weer betaald voor het lidmaatschap. Zelfde geldt voor videotheken.
eehhh....
als de kopie een kopie is van een cd die je zelf hebt (origineel) dan is dat weer iets anders dan een kopie van een cd die je zelf niet hebt.
@jiriki: daar gaat het nu dus helemaal om, de aangeboden CD via torrents (dus zonder toestemming van de rechthebbende) is NIET legaal, en daarmee wordt het downloaden van die CD ook illegaal..
Het gaat erom dat de kopie die jij download verkregen wordt van een illegale bron. Je mag in Nederland niet uploaden dus alle werk met copyright/auteursrecht enz. is per definitie illegaal ge-upload en dus voor jou een kopie van een illegale bron. En dat mag dus niet meer.
Tenzij de upload plaatsgevonden heeft op een plaats (of in een land) waar uploaden wel is toegestaan. Of waar Westerse copyright regeltjes niet erkent worden. Dan is het een legale kopie, die jij in Nederland legaal mag downloaden.

Ik geef het de heren Nvpi/Brein/Buma te doen om van elke torrent te achterhalen hoe en waar deze ge-upload is... :+
als je een cd van de buurman mag lenen en deze voor thuisgebruik mag kopiŽren, dan mag je dus ook van je mede internetgebruiker zijn mp3'tje lenen en kopiŽren. het ligt er maar net aan hoe je de wet uitlegt. daarna ligt het weer aan de rechter of hij met jouw mening mee gaat of met de mening van de tegenpartij.

Hier is nog geen zinnig woord over gezegd (of zelfs ter sprake gekomen), dus wat een rechter hierin zou oordelen zou koffiedik kijken zijn, maar het is wel een leuke draai aan deze kwestie
Betekent dit nu dat ik niet meer met mijn papegaai de discotheek in mag?
Van de website van Brein:
Downloaden van muziek en films mag, mits dat uitsluitend voor eigen gebruik, op beperkte schaal en zonder direct of indirect commercieel oogmerk gebeurt.
Dus als films en muziek downloaden legaal is en je daar legaal een kopie van mag maken, dan moet deze rechter het over andere zaken hebben zoals kinderporno of gedownloade software.
die twee zinnetjes die jij daar plaatst, zijn totaal uit de context gerukt me dunkt

ook van de website van brein :

http://www.anti-piracy.nl/nieuws/artikel.asp?artikelid=33
http://www.anti-piracy.nl...t.asp?nieuwsberichtid=115

natuurlijk, het zijn artikelen van brein, dus ff niet alles geloven ook niet :)
Als jij een CD koopt is het fysieke medium je eigendom ja. Het materiaal echter niet, dat blijft eigendom van de maatschappij. Jij koopt alleen het recht om het (ongelimiteerd) af te spelen in huiselijke kring (voor jezelf dus). Ten gehore brengen voor anderen mag eigenlijk al niet; alleen thuisgebruik.
Gelul. De Nederlandse wet maakt geen onderscheid tussen gegevensdrager en gegevens. Je koopt een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk en niet een gebruiksrecht. Je mag die CD niet kopiŽren of openbaarmaken, maar het eigendom van de CD ligt bij jou.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 26 juni 2008 19:30]

@dmantione: Nee, dat is geen gelul.. De drager is van jou, maar de muziek die er op staat niet, je hebt alleen het recht om deze te beluisteren.. Je koopt wel degelijk een gebruiksrecht..
@SuperDre: Nee, dat is een totaal gebrek aan inzicht in de auteurswet. De auteurswet doet in basis dit: Hij zegt dat alleen de auteur mag kopiŽren en openbaarmaken. De auteurswet doet niets, maar dan ook niets met het eigendomsrecht.

Er is wettelijk dus geen verschil tussen het kopen van een boek of een pak melk, of een DVD en een pak melk. Beiden zijn een koop zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. De auteurswet neemt je (in artikel 1) rechten af (en stelt daar vervolgens in een hele hoop extra artikelen weer utizonderingen op), maar neemt niet je eigendom af.
@dmantione

De auteurswet heeft dan ook niets met het eigendomsrecht te maken. Als je een CD koopt, koop je een gegevensdrager en die gegevensdrager wordt je eigendom.

De verzameling bits en bytes die daarop staan, zijn dan natuurlijk ook van jou. Wat die verzameling bits en bytes voorstellen is echter het intellectueel eigendom van de auteur, en daar rust automatisch het copyright op, en dus de auteurswet.

En daarin wordt vrij duidelijk gesteld dat je dit voor eigen gebruik mag kopiŽren, tenzij het om software gaat, in welk geval je dit niet mag kopiŽren tenzij op wijzen die vereist zijn voor het gebruik van de software. Het auteursrecht gaat dus wel degelijk over eigendom, en wel over intellectueel eigendom.
Je mag de CD wel kopiŽren, kijk maar naar de wetgeving: Een kopie voor eigen gebruik is toegestaan.
Openbaar maken is wel verboden. Hiermee distribueer je en distributie is alleen voorbehouden aan de rechthebbenden of mensen die in hun opdracht handelen.

Het komt er dus op neer dat je nog steeds je eigen CD's mag kopiŽren of die van de buurman (bv) als jij die geleend hebt.
Downloaden valt daar nog steeds onder daar dit geen verschil maakt met het lenen van de CD en een kopie maken.
@ k1n8fisher: Niet kopiŽren en openmaarmaken is de hoofdregel van de auteurswet. Er zijn zijn een aantal uitzonderingen op zowel kopiŽren en openbaarmaken, de thuiskopie is er daar ťťn van, maar er zijn er meer. Voor de eigendomsdiscussie is het bestaan van uitzonderingen op de hoofdregel niet van belang.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 26 juni 2008 20:27]

Openbaar maken is wel verboden. Hiermee distribueer je en distributie is alleen voorbehouden aan de rechthebbenden of mensen die in hun opdracht handelen.
En met deze uitspraak erbij wordt het dus (eindelijk) strafbaar om te downloaden ook. Het zal tijd worden. Ik ben het geroep van de gemiddelde user/Tweaker dat hij denkt zondermeer allerlei copyrighted materiaal mag downloaden een beetje meer dan zat aan het worden.
Volgens mij hebben we niet een systeem waar de wetten worden vastgesteld door de rechters, maar door de kamers. Dus of de wet is veranderd, of er is een foute uitspraak gedaan.
dat heet jurispedentie... een niet onbelangrijk deel in onze rechtstaat
en wat als die originele dan kapot gaat?

wordt de kopie dan illegaal?
Nee, want jou kopie is niet illigaal. Je hebt immers nog steeds het (kapotte) origineel en dus mag een kopie voor eigen gebruik nog steeds. Er is dus geen verschil met een kopie van kopie en een kopie van origineel.
dat is wat ik zeg. dat was al zo toch? en hoe willen ze dat gebruiken om legale kopieen te bannen?
Maar een kopie van een CD (die door jou is gekocht, en ook in eigen bezit is) kopieren voor eigen gebruik is legaal. Dat is altijd zo geweest en zal ook wel zo blijven.
Dat is altijd zo geweest en zal ook wel zo blijven ook dat is binnenkort verboden.
Nee. Dat is binnenkort niet verboden.
Een kopie van illegaal materiaal is dus illegaal.

Maar, er bestaat geen illegale kopie. Immers, de eerste kopie moet van een legaal origineel zijn en is daarmee legaal volgens de wetgever en volgens deze rechter. Als de eerste kopie legaal is, dan maakt dat de tweede kopie ook legaal, enz.

Dit lijkt me duidelijke jurispudentie :'(
Tenzij dat origineel gestolen is in de winkel, dan is het wel illegaal.
Nee, de handeling van het stelen is illegaal, maar het origineel is nog stteds legaal.
Dus dan kan alleen de inhoud illegaal zijn? Een kopietje is altijd ergens legaal gestart.
Tenzij het opgenomen is bij een concert oid...
Ik denk dat dit vonnis onhoudbaar is. Immers, downloaden is legaal, ook als de bron illigaal is maar is downloaden feitelijk niet uit te leggen als een kopie maken ?
jah, maar een muziek CD kopie is niet illegaal om te kopieren voor thuis gebruik. Kinderporno dan weer wel denk ik. Een kopie van illegaal materiaal hebben is al verboden. Het maken dus nu ook. Maar als je iets legaals kopieert kan dat dus nog gewoon...

die conclusie aan het begin staat zelf denk ik een beetje op losse schroeven...
Waarom heb betrek je in deze discussie nou weer kinderporno? Tuurlijk is kinderporno downloaden illegaal! Maar daar gaat het helemaal niet over....
Kinderporno is wel weer voor een andere reden niet toegestaan. Daar gaat het echt niet zozeer over het auteursrechtelijke aspect.
Ik vind het hele thuiskopie verhaal toch al onduidelijk, waarom maken ze het niet simpeler.

Downloaden mag niet, en je mag ook niet van je buurman een cd kopiŽren en de heffingen op dragers gewoon weglaten, en dat je voor jezelf een kopie wil maken om het origineel te sparen voor krassen is je eigen keus. En je zou van je EIGEN ORGINELE CD mp3 kunnen maken om op de speler te kunnen afspelen.

En de rede waarvoor ze het niet simpeler maken omdat sommige stichtingen in Nederland niet hun zakken kunnen vullen met de rente van het rondslingerend geld.

Maar beetje bij beetje kan Nederland dit niet meer gaan doen omdat de andere Europese landen ertegen zijn en zij moeten meegaan in de regelgeving.
Ze maken het niet simpeler omdat bij jouw uitleg niemand bij gebaat is. Consumenten kunnen hun media niet meer downloaden, auteurs mogen hun werk niet meer aanbieden. Dat gaat voorbij aan alles waar het auteursrecht ooit voor bedoeld is.
Juist, auteursrecht is er ten eerste voor om de omloop van cultuur en informatie te bevorderen. Dit heeft de eerste prioriteit. Het auteursrecht zegt ook niet wat je wel mag doen, maar wat je vooral niet mag doen; en de gedachte daarachter is dan ook die beperkingen op het auteursrecht vooral binnen de perken te houden.

Maar goed, laat dit soort uitspraken maar komen. Dit zorgt wel voor een verandering in denken. Met als gevolg dat weer iets logischer wordt nagedacht over zaken als kopieerheffingen en kopierbeveilgingen.

En trouwens, die rechters moeten op hun vingers getikt worden. Artikel 16c lid 1 is vrij duidelijk over wat wel of niet onder het reproduceren voor eigen gebruik valt. Illegaal goed mag uiteraard niet gekopieerd worden voor eigen gebruik, omdat het gebruik ervan illegaal is. Duh.

Oja, lid 8 is databankenrecht. Kan je buiten de discussie houden.
Ik vind het niet meer dan logisch. Het maken van een thuiskopie bestaat om het principe dat je niet de drager koopt, maar het intellectuele eigendom dat erop staat! Om te voorkomen dat je meerdere malen voor het intellectuele eigendom zal moeten betalen wanneer de drager kapot gaat, bestaat het recht op thuiskopie. Een eigenaar illegaal verkregen CD of DVD heeft nooit betaald voor het intellectuele eigendom en heeft dus ook niet het recht daar een kopie van te maken en bezitten.
De thuiskopieheffing bestaat omdat de platenmaatschappijen moord en brand schreeuwden dat lege cassettebandjes hun bakken met geld kostten omdat mensen muziek van de radio opnamen i.p.v. LP's kochten.

Dat, en niets anders, is de bron van de thuiskopieheffing. Met het voorkomen van dubbel betalen heeft het niets te maken, beter gezegd, over muziek op de radio is al betaald door het station. De heffing heeft er juist voor gezorgd dat er dubbel betaald werd, eenmaal door het station, eenmaal door de fabrikant van het bandje.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 26 juni 2008 20:09]

Het gaat hier nergens over de thuiskopieheffing. Het gaat over het RECHT tot maken van een kopie voor eigen gebruik!
Nee,maar wel over dubbel betalen, en daar is de hele thuiskopieregeling veroorzaker van. Overigens is er (wettelijk) geen verschil tussen drager en wat er op staat, zie mijn discussie elders daarover, waardoor er wenig van je reactie over blijft.
De hele zaak ging over de hoogte van de thuiskopieheffing, slimmerd. Er is dus ook alleen maar een uitspraak gedaan op basis van Artikel 16c (de thuiskopieheffing), en niet Artikel 16b (de thuiskopie zelf).
Dus moeten ze de heffing afschaffen van mediadragers.
Nu er blijkt dat er ten aller tijden een intellectueel eigendom moet betaald worden.
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Call of Duty: Black Ops 4 HTC U12+ dual sim LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6 Battlefield V Samsung Galaxy S9 Dual Sim Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V. © 1998 - 2018 Hosting door True