Rechtbank: Ziggo hoeft vermaningen Brein niet naar torrentgebruikers te sturen

Ziggo hoeft de waarschuwingsbrieven van Brein niet door te sturen naar frequente torrentgebruikers. Om deze waarschuwingen door te mogen sturen, heeft de provider een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig.

Voorbeeldbrief van Brein

Stichting Brein wil wat zij ziet als frequente torrentgebruikers waarschuwen voor het gebruiken van torrentsoftware en heeft hiervoor software ontwikkeld die IP-adressen van torrentgebruikers verzamelt. Hiermee weet de stichting echter nog niet waar een torrentgebruiker woont of wat zijn e-mailadres is. Daarom stapte Brein naar de providers waar de gebruikers van de IP-adressen klant zijn. Deze providers kregen van de stichting de vraag om de waarschuwingsbrieven door te sturen.

Ziggo was het hier niet mee eens, daarom stapte Brein naar de rechter. De provider vindt dat het doorsturen van die waarschuwingsbrieven niet in lijn is met de AVG, dat de opzet van het project te breed is, dat er geen grondslag is voor de verplichting om de brieven door te sturen en dat de dwangsommen die Ziggo kan krijgen als de provider niet voldoet, te hoog zijn.

De rechtbank Midden-Nederland zegt in de uitspraak bij het kort geding dat Brein wel een grondslag heeft om Ziggo te verplichten die brieven door te sturen, onder meer omdat via de diensten van de providers de wet wordt overtreden en omdat Brein Ziggo alleen vraagt om de brieven door te sturen en niet vraagt om naw-gegevens. De rechter vindt ook niet dat de opzet van het project te breed is. Breins torrentsoftware AFLU kijkt op basis van steekproeven of een gebruiker in een maand tijd in twee verschillende torrentzwermen zit, dus of er bijvoorbeeld twee losse torrents worden gedownload. Ook als een gebruiker langer dan zeven uur in dezelfde zwerm zit, wordt hij aangemerkt als 'frequente torrentgebruiker'. Volgens Brein wil dat zeggen dat de gebruiker een belangrijke rol speelt bij het illegaal uitwisselen van bestanden. De rechter gaat hierin mee.

Toch hoeft Ziggo de brieven niet door te sturen. Om de IP-adressen die Brein heeft gevonden, te kunnen koppelen aan naw-gegevens, moet er onder de AVG een grondslag zijn. Omdat klanten geen toestemming hebben gegeven voor het op deze manier verwerken van gegevens, zou de enige grondslag zijn dat Ziggo de strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt voor Brein. Dat mag alleen als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft afgegeven, en dat is nog niet gebeurd. Als die vergunning er wel is, zou Ziggo moeten overgaan tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Zonder de vergunning van de AP en de beoordeling mag Ziggo de brieven niet doorsturen naar wat Brein ziet als frequente torrentgebruikers. Het is niet duidelijk of Ziggo van plan is om deze vergunning aan te vragen; Tweakers heeft de provider hier vragen over gesteld.

Brein kondigde in december 2020 aan frequente torrentgebruikers te willen waarschuwen. Ziggo en KPN sloten destijds niet uit dit te gaan doen, andere providers wel. Een maand later zouden de eerste waarschuwingen zijn verstuurd.

Door Hayte Hugo

Redacteur

02-02-2022 • 14:52

356 Linkedin

Lees meer

Reacties (356)

356
346
168
18
2
135
Wijzig sortering
Ik heb de brief gelezen en 1 ding klopt er niet, namelijk het vetgedrukte gedeelte:
Weet u van niks? Waarschijnlijk heeft een gezinslid, huisgenoot of bezoeker misbruik van uw aansluiting gemaakt. Verzoek hen dringend dit niet meer te doen. Als houder van de internetaansluiting kan van u verlangd worden aan te geven welke andere personen mogelijk inbreuk hebben gemaakt, ook als het gezinsleden betreft.
Er is namelijk het verschoningsrecht (https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschoningsrecht) op dat laatste stukje vetgedrukte tekst van toepassing, als iemand uit je gezin zou moeten getuigen tegen jou. Simpel gezegd kan men je gezinsleden niet dwingen (en tegen elkaar uitspelen) om als getuigen te moeten antwoorden als je onder 1 van deze categorieën valt:
 • familieleden van een van de bij het proces betrokken partijen zoals de (ex-)echtgenoot(-e), (ex-)geregistreerde partner, kinderen, stiefkinderen, en ouders;
 • personen die zichzelf of hun familie door de getuigenis in het gevaar van een strafrechtelijke vervolging brengen (als gevolg van het beginsel van nemo tenetur)
 • personen die in hun dagelijks beroep verplicht zijn tot geheimhouding, beroepsgeheim.
Helaas weten/begrijpen veel mensen dit niet. Nooit zomaar getuigen/antwoorden! Ga gratis naar de volgende organisaties voor gratis juridisch advies: Het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl) en Rechtswinkel (https://rechtswinkelamsterdam.nl). Deze organisaties hebben kantoren in de grote steden in Nederland. En mijn laatste advies: Laat u zich vooral niet bang maken en blijf rustig. Ga naar een van die organisaties en als het serieus wordt neem bro bono een advocaat in de arm. Altijd vooraf vragen of een advocaat dit pro bono voor je wilt doen of hij/zij je kan doorverwijzen.

Edit: Mijn opmerking gaat over als BREIN als die later een rechtszaak tegen je beginnen na het waarschuwen. De rechter kan je niet dwingen/vragen of bepaalde gezinsleden iets hebben gedownload om als voorbeeld te geven.

Edit 2: UIteraard is het verstandig om gelijk te stoppen met het downloaden na een waarschuwing. Als u meer privacy wilt kan ik u aanraden om te kijken of een VPN ervoor kan zorgen dat uw ISP niet kan meekijken. Dit raad ik u aan voor uw privacy.

Edit 3: Het zwijgrecht is inderdaad niet op het civiele recht van toepassing, dat is inderdaad gebruikelijk bij het strafrecht. Het verschoningsrecht wel.

Edit 4: Jij als gedaagde kan altijd verantwoordelijk worden gehouden met wat er met je internetaansluiting gebeurd, echter hoeven je gezinsleden, familie niet tegen je te getuigen. Soms kan je er echt niks aan doen wat er met je internetaansluiting gebeurd, zoals bijvoorbeeld je pc of iets is onderdeel van een botnet of iemand ongeautoriseerd zit op je netwerk. Het is belangrijk dat je een jurist naar je persoonlijke situatie laat kijken. Er zijn namelijk allerlei factoren die bepalen hoe een procedure verloopt.

Het advies: Het is verstandig om onmiddellijk te stoppen met downloaden na een waarschuwing en om je opties te onderzoeken. Houd uw hoofd koel, raak niet in paniek en laat u zich vooral niet intimideren!

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 3 februari 2022 21:41]

Zwijgrecht is iets dat vooral van toepassing is in het strafrecht, hier hebben we het over civiel recht, oftewel 'stichting Brein versus burger X'.

Artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: “Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.”

Zwijgen met mogelijk flink nadelige gevolgen dus, dit is anders dan in het strafrecht.
Je kan je nog steeds op het verschoningsrecht beroepen ook in civiele zaken, zie uitleg: https://www.huisadvocaten...ningsrecht-civiele-zaken/

Edit: Nog meer bronnen:
- https://arsaequi.nl/produ...etuigen-in-civiele-zaken/
- https://www.rechtspraak.n...op-verschoningsrecht.aspx
- https://www.knmg.nl/advie...gen-in-een-rechtszaak.htm

Het klopt dat er geen zwijgrecht van op toepassing is in een civiele procedure, echter iets kan lijden tot een strafzaak (bijvoorbeeld als iets in een civiele procedure bewijs kan opleveren voor een mogelijk strafzaak, niemand wordt gedwongen tegen zichzelf bewijs te leveren).

Het verschoningsrecht is niet alleen op het strafrecht van toepassing maar op bijna alle rechten behalve als je tegen een familielid procedeert (bijvoorbeeld echtscheiding of een rechtszaak tegen een familielid).

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 4 februari 2022 01:05]

Je bent ervan op de hoogte dat er een significant verschil is tussen getuigen en gedaagden?
Omdat beroepsgeheim e.d. ook niet van toepassing kan zijn in dit geval is voor de gedaagde (burger X dus in 'stichting Brein versus burger X') geen verschoningsrecht van toepassing.
Staat zelfs allemaal duidelijk in je link...

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 2 februari 2022 20:06]

Vandaar mijn antwoord. Gezinsleden kunnen zo tegen elkaar uitgespeeld worden als ze dit niet weten. Hopelijk dat men dus dan ook een pro bono advocaat of een jurist in de arm hebben, anders zijn ze de klos en worden ze gewoonweg tegen elkaar uitgespeeld.

Ik probeer hier gewoon mensen te informeren.
...
Ik probeer hier gewoon mensen te informeren.
En dat is heel fijn! :)
Maar doe 'dat' (je eerste post) dan met civiel recht als basis i.p.v. strafrecht (dat hier dus niet van toepassing is)...
Verschomingsrechts is overal van op toepassing. Een civiele procedure kan ook tot een strafrechtelijke leiden als ze opeens bewijs of iets vinden. Zie bronnen.
... civiele procedure kan ook tot een strafrechtelijke leiden ...
Dat is echt niet het geval bij illegaal downloaden in Nederland! En alleen daar gaat het hier over...

Als je goed wil informeren is dit niet de manier, goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg.
Nogmaals, de essentie is nog steeds: Verschoningsrecht is niet specifiek tot het strafrecht.
En dat heb ik ook nooit, zelfs niet bij benadering, gesuggereerd...
Wel over zwijgrecht, waar jij om wat voor vage reden dan ook over begon, weet je nog?

Nogmaals; ik ben persoonlijk nu wel klaar met de (lees: je, beste Remzi1993) misinformatie.

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 3 februari 2022 00:41]

Ik heb dat stukje over zwijgrecht gecorrigeerd en bij de originele post onderaan uitleg bijgezet.
Volgens mij zijn er gewoon juristen aan te pas gekomen bij 't schrijven van deze brieven.
Er staat duidelijk verlangd wat zeker iets anders is dan dwang. Dat veel mensen hier toch angstig voor worden of het als dwang ervaren is begrijpelijk en ook het doel van de brief denk ik.

[Reactie gewijzigd door Praetextatus op 2 februari 2022 19:02]

Als men deze brief krijgt dan is dit gelijk een waarschuwing en als het weer gebeurd dan kan BREIN je op een gegeven moment later dagvaarden en naar de rechter toestappen. Mijn opmerking gaat over de rechter, die kan je nog steeds niet iets over je gezinsleden en familie vragen, want dan kan je nog steeds op het verschoningsrecht beroepen ook in civiele zaken, zie uitleg: https://www.huisadvocaten...ningsrecht-civiele-zaken/


Edit: Ik heb een zin aangepast omdat men hier blijkbaar om kleine dingen een discussie gaat voeren.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 2 februari 2022 22:36]

Verschoningsrecht is geen automatisme, als jij je daarop beroept dan moet dit worden toegewezen door de rechter en als jij je daarop beroept bij een schikkingsvoorstel omtrent downloaden dan is het twijfelachtig of dit wordt toegewezen, en daarnaast ontslaat een dergelijke toewijzing jou niet van je eigen aansprakelijkheden.

Daarnaast geldt in het aansprakelijkheidsrecht niet een onomstotelijke bewijslast zoals bij strafrechtelijke vervolging maar wordt vaak volstaan met de grootste waarschijnlijkheid. En heeft het EU hof in 2018 al geoordeeld dat het zeggen van "het was iemand anders in de familie" niet volstaat om onder de zaak uit te komen. Omdat dit als te oneerlijk wordt gezien en het auteursrecht teveel in de weg zou zitten.

Ik stel voor dat jij voorlopig geen postings meer plaatst waarin je verzinsels als feiten blijft plaatsen.
Ik zeg in mijn post toch dat mensen het beste naar het juridisch loket kunnen gaan voor gratis juridisch advies. Ik snap die vijandigheid niet van sommige mensen hier. Een rare manier van reageren.

Je moet altijd juridisch advies van een professional inwinnen en nooit zomaar op het internet van iets uitgaan. Ieders persoonlijke situatie kan anders zijn.
Om even een voorbeeldsituatie te schetsen: Jan heeft een waarschuwing gekregen en na het waarschuwen is hij of iemand uit zijn gezin verder gegaan met downloaden, op een gegeven moment wordt Jan gedagvaard en moet voor de rechter verschijnen. De rechter vraagt of Jan zelf iets heeft gedownload of iemand anders. Jan weet dat zijn zoon Piet illegaal liep te downloaden. Hij heeft nu twee keuzes Piet verlinken of tegen de rechter zeggen dat hij het niet was en dat hij niet weet wie wat heeft gedownload.

Jan kan best verantwoordelijk worden gehouden als abonnee houder en er kan tegen hem worden verteld dat hij verantwoordelijk is wie wat met zijn internetverbinding doet.

Echter het kan ook de andere kant opgaan (ligt aan zijn advocaat of die goed is enz..), Jan zou kunnen vertellen dat hij echt niet weet wat er gebeurde met zijn internetverbinding en dat iemand buiten hem om heeft zitten downloaden, dat zijn computer onderdeel was van een botnet of iets dergelijks. Ik weet niet precies bij wie het bewijslast hier ligt, dat zou je echt aan een jurist moeten vragen.

Het is echt niet mogelijk om vooraf te weten hoe zo'n rechtszaak gaat lopen , er zijn gewoonweg allerlei factoren. Het meest verstandige is om gewoonweg juridisch advies in te winnen voor je persoonlijke situatie en vooral meteen te stoppen met downloaden mocht je zo'n waarschuwing gekregen hebben.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 3 februari 2022 21:45]

Yep, ik verbaas mij hier steeds vaker over wat voor onzin een hoge moderatie krijgt en als je dan een informatieve post plaatst welke niet de populaire mening deelt krijg je gewoon een -1 of 0, het moderatiesysteem is wat mij betreft failliet want allang niet meer indicatief voor de inhoud van een post.
Het gaat om de manier op hoe je reageert. Je kan ook op een goede manier de discussie aangaan. Ik heb mijn post al stukken verbetert, echter de manier hoe je socialiseert is ernstig. Dat is een van de redenen waarom je -1, 0 of iets dergelijks krijgt. Ga de discussie alleen op inhoud aan en laat je emoties of whatever achterwegen. Dit is een technische website, geen praatclub.

Om een terugkoppeling te doen met je toon: Ik stel voor dat jij voorlopig iets gaat doen aan de manier hoe je de discussie aangaat en vooral te kijken hoe je niet denigrerend en niet vijandig overkomt.
Als men deze brief krijgt dan is dit gelijk een waarschuwing en als het weer gebeurd dan gaat BREIN naar de rechter.
Onzin, Brein zal:
- de gegevens moeten opvragen (die hebben ze nog niet, staat gewoon in het artikel hé...) bij de provider, en die dan ook nog krijgen
- als ze de gegevens krijgen zal er niet direct een rechtzaak gestart worden maar eerst een schikkingsvoorstel gestuurd worden
- ga je niet in op het schikkingsvoorstel is er een kans dat Brein een civiel rechtelijke procedure tegen je begint

Ik ben persoonlijk nu wel klaar met de misinformatie. Fijn dat je mensen wil helpen, maar wat je hier zegt is gewoon (weer!) onjuist.
Dit is toch ongeveer wat ik zeg? Ik heb het een beetje aangepast, maar je zit hier wel heel erg mieren te neuken. Ik ga niet gedetailleerd alle stappen die BREIN moet uitvoeren beschrijven. Moet ik overal schrijven: Later, op een gegeven moment kan BREIN je aanklagen enz..............
Ik ben persoonlijk nu wel klaar met de misinformatie. Fijn dat je mensen wil helpen, maar wat je hier zegt is gewoon (weer!) onjuist.
Dit is een hele vreemde en rare toon. Wij zeggen ongeveer hetzelfde, alleen ga ik niet gedetailleerd alle stappen van BREIN omschrijven. Mijn opmerking gaat over je laatste stap, namelijk:
- ga je niet in op het schikkingsvoorstel is er een kans dat Brein een civielrechtelijke procedure tegen je begint
Ook probeer ik de intimidatie die BREIN doet via allerlei implicaties uit te leggen aan mensen dat het uiteindelijk niet zoveel voorstelt en mocht het tot een rechtszaak lopen dat je niet je gezinsleden hoeft te verlinken. Dit is gewoonweg een feit.
Lees je je eigen linkjes wel, wat jij noemt gaat over strafrechtelijke zaken. Brein is een civiele stichting en die kan van jou vragen/verlangen wat ze willen (alleen hoef je er niet op te reageren wat anders is bij een strafrechtelijke zaak).

Brein haalt juist heel veel "smerige" trucjes uit door een stichting te zijn, zo zijn er genoeg voorbeelden van dat Brein hun schikkingsvoorstellen voorziet van de meest ridicule bedragen die ze anders zouden gaan vragen aan een rechter (maar die praktisch geen enkele NL-rechter zou toewijzen). Alleen in een civiele zaak mag je vragen wat je wil, de rechter hoeft het echter niet te volgen.
Alleen tja als consument schrik je je helemaal het apezuur als je een schikking krijgt met daarin de tekst dat als je hier niet mee akkoord gaat dat je dan de rest van je leven zal moeten afbetalen aan Brein.
Als men deze brief krijgt dan is dit gelijk een waarschuwing en als het weer gebeurd dan kan BREIN op een gegeven moment naar de rechter toestappen en de rechter kan je nog steeds niet iets over je gezinsleden en familie vragen, want dan kan je nog steeds op het verschoningsrecht beroepen ook in civiele zaken, zie uitleg: https://www.huisadvocaten...ningsrecht-civiele-zaken/

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 2 februari 2022 22:34]

Lees nou eens wat je zelf opschrijft :
Jij schrijft : De rechter kan het niet vragen.
Dat heeft niets te maken met dat stichting Brein je wel kan vragen om die gegevens (alleen heeft hun vraag nul en generlei waarde).

Oftewel de brief klopt wel, alleen jij maakt een interpretatie fout die bijna iedereen zal maken door te denken dat er je iets officieel verzocht wordt. Officieel (/vanuit de rechter) is hier nog niet van toepassing en tot die tijd kan Brein je ook vragen wat de kleur van je onderbroek is.

Brein heeft veel van dit soort standaard "smerige" trucjes dat zij iets neerzetten waardoor het lijkt alsof het iets relevants is, terwijl het gewoon een vraag van een stichting is, wat dus totaal niet relevant is.
Ja, BREIN impliceert en suggereert allerlei dingen. Ik probeer hier mensen te informeren dat ze dus nergens voor bang hoeven te zijn. We weten allemaal dat BREIN een grote pot snot is. Intimidatie, impliceren en suggereren zijn de alom bekende tactieken.

En BREIN kan van mij part een ons dingen gaan vragen. Het is wel zo dat BREIN na het waarschuwen je nog een keer betrapt een rechtszaak tegen je aangaat. Daar gaat mijn opmerking dus ook grotendeels over.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 2 februari 2022 22:35]

Tja, informeren werkt altijd beter als je zelf geen onwaarheden gaat vertellen.

Nergens bang voor hoeven te zijn kan ik bijv slecht rijmen met dat als Brein je nogmaals betrapt dat ze een rechtszaak tegen je aangaan. De rechter zal niet meegaan met de absurde Brein-eis, maar ik zou toch niet vrolijk worden van een rechtszaak tegen mij (ook als die 100% onterecht is kost het mij nog tijd en geld).

Zeker een rechtszaak vanuit Brein zou ik wel vrezen, want het is met een reden dat ze 99% onderling regelen, Brein staat met haar chantage middelen best sterk tegenover menig consument, want zij gooien gewoon hoger beroep op hoger beroep en verlenging op verlenging etc zodat de gemiddelde consument al leegloopt op de gerechtskosten (ongeacht of je dan wint of verliest).

Kijk, Brein heeft een onuitputtelijke bak geld ter beschikking en kan daardoor elke rechtszaak zo duur mogelijk maken, want hoe duurder de rechtszaken worden hoe meer hun kunnen schermen in schikkingsvoorstellen dat mensen die het niet geschikt hebben na x jaar nog steeds aan het procederen zijn en al xx.xxx euros aan gerechtskosten kwijt zijn.

Oftewel u mag kiezen : Of eenmalig 5.000 euro betalen en een contract tekenen dat je het niet weer gaat doen, of volg het voorbeeld van anderen en ga een rechtszaak en ben alleen al 20.000 euro kwijt aan je advocaat.
Dat is de keuze die Brein je praktisch biedt en verschoningsrecht/zwijgrecht heeft daar compleet niets mee van doen.
Ik heb nergens geschreven dat mensen nergens voor bang hoeven te zijn. Alleen dat ze niet meteen bang moeten zijn, in paniek moeten raken en hun hoofd koel moeten houden, en dat ze het op de goede manier moeten oplossen.

Met een pro bono advocaat betaal je (als je een bijstandsuitkering hebt of minimum inkomen) een eigen bijdrage van 125 tot 150 euro per procedure (max 850) (dit ligt aan je inkomen). BREIN kan niet oneindig hoger in beroep gaan. Alleen 1 of 2 keer dus je betaald in totaal 1 tot 3 x 150 euro. En meestal kan je met je advocaat ook in termijnen afspreken om te betalen (heb zelf een rechtszaak gehad dus ik weet hoe dit gaat).

Uiteraard is het wel slim om te stoppen met downloaden als je een waarschuwing hebt gehad. Ik kan je helaas niet adviseren hoe je ervoor kan zorgen dat je meer privacy hebt zodat je ISP ook niet kan meekijken (kuch, kuch VPN)

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 3 februari 2022 13:47]

Wat zei ik nou over onwaarheden :
Ik heb nergens geschreven dat mensen nergens voor bang hoeven te zijn.
Zie je reactie van 20:07.
Met een pro bono advocaat betaal je wel een eigen bijdrage van 125 tot 150 euro per procedure.
Geen idee wanneer jouw zaak was, maar tegenwoordig is dat minimaal 150 en max 850 euro per procedure. En dan heb je nog kans op griffie-kosten en allerhande andere kosten.
Ik kan je helaas niet adviseren hoe je ervoor kan zorgen dat je meer privacy hebt zodat je ISP ook niet kan meekijken (kuch, kuch VPN)
Yeah, VPN het wondermiddel zodat je van 100.000 ISP's ter wereld naar 100 VPN-providers gaat (met bijna altijd voeten in de US) zodat je je gegevens op een presenteerblaadje aanbied aan RIAA die het direct doorspeelt aan Brein. Dat gaat een leuke klapper worden als ze dat gaan inzetten.
En Vwb NoLogging, de enige providers die dat echt daadwerkelijk kunnen aanbieden die leveren geen diensten aan beschaafde landen.
Is het een dienst die je kan betalen met Ideal / CreditCard / Paypal dan houdt die dienst logging bij, anders wordt de betaaldienst dichtgezet.
Mijn excuses, de bedragen waren gebaseerd op mijn inkomen toen ik die rechtszaak had (bijstandsuitkering). Het ligt inderdaad aan je inkomen. Ik heb het aangepast.

Mijn rechtszaak liep van 2012 tot 2020. Ik was 2 keer in hoger beroep gegaan.
volgens mii wordt er nog een denkfout gemaakt...weet t niet zeker, maar volgens mij is t zo dat de verliezende partij de procedure en advocaatkosten vd winnende partij moet betalen.
als brein een enorm bedrag eist, maar dat wordt door de rechter verlaagd, dan is brein alsnog de winnaar en kun je dus veroordeeld worden al breins kosten ook te betalen.
Dan kun je wel voor je eigen advocaat een lagere bijdragr moeten betalen, maar onder die van brei n kom je niet uut in dat geval...ad ergo: vhele hoge kosten...
Het is niet zozeer standaard een kwestie van moeten, maar de rechter zal uitspreken wie welke kosten draagt, de ene keer betaald ieder zijn eigen kosten, de andere keer betaald een verliezer deels of geheel de kosten van de andere partij. Maar dit kan hard oplopen en al helemaal als je in beroep gaat.
Ja, meestal wel! Echter een rechter hoeft dat niet toe te kennen en soms is het 50% 50% of iedereen betaald zijn eigen kosten.

Je hebt gelijk dat dit meestal gebeurd, het beste is om ook daarvan uit te gaan: dat de verliezende partij betaald.

Echter als een partij niet helemaal wint of beide partijen op bepaalde punten "winnen" dan kan het best zo zijn dat de rechter(s) anders beslist.
Verschoningsrecht is in veel gevallen een wassen neus.
Als iemand met jouw auto een snelheidovertreding begaat, dan heb jij twee keuzes. Betalen of iemand verlinken met voldoende bewijs. Je beroepen op verschoningsrecht gaat echt niet helpen.
Verschoningsrecht heeft enkel te maken als je moet getuigen en je getuigen gaat over een familielid of iets dergelijks. In jou voorbeeld kan ik niet gelijk opmaken wat je bedoelt.

Ik kan lopen gissen of aannames maken, bedoel je als een gezinslid je auto leent en die maakt een overtreding? Ja dan heb je de keuze om die te verlinken of niet, dus het verschoningsrecht werk.

Snap niet echt wat je punt is.
Ik vermoed dat @LurkZ bedoelt met ‘wassen neus’, dat het de auto-eigenaar niet ontslaat van verantwoordelijkheid voor de auto.

Kortom, ook al mag je je volgens de wet beroepen op verschoningsrecht (of zwijgrecht ;)), het maakt niet per se veel uit voor je zaak. Als eigenaar blijf je in principe verantwoordelijk voor je auto, dus bijvoorbeeld een verkeersboete.

Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het verhaal brein/isp/abonnee: Het maakt uiteindelijk niet zo veel uit welk familielid het feit begaat, de Ziggo/KPN-abonnee zal hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn en dus moeten betalen. Of aantonen dat het iemand anders was.

Ik zeg ‘waarschijnlijk’ omdat het mijn vakgebied niet is en het recht / de wet heel wat uitzonderingen kent en nogal eens aangepast wordt en rechters toch nogal eens afwijkend beslissen.

Zo was het jarenlang zo, dat een verkeersovertreding voor te hard rijden alleen kon worden uitgedeeld ‘bij heterdaad’ en de bestuurder dus eerst moest worden staande gehouden. De trajectcontroles waren daar een uitzondering op. Later is dit aangepast (heterdaad-eis geschrapt) omdat in de praktijk bleek dat lease-rijders en dergelijke op die manier onder boetes uit kwamen.
Dat klopt niet helemaal. Van de week was er bij opsporing verzocht een auto betrokken geweest bij een schietincident. De eigenaar kon of wilde niet aangeven wie er op dat moment in de auto had gereden. Hij kwam daar volgens het programma mee weg. Niet dat ik begrijp hoe dat kan maar dat was de mededeling.
Dat komt omdat voor een deel van de vervolgingen/boetes de staat onomstotelijk vast moet stellen dat iemand iets heeft gedaan, waar het bij andere dingen zo is dat jij aan moet tonen dat jij het niet hebt gedaan. Wet Mulder is een goed voorbeeld waarbij jij iemand anders aan moet wijzen en anders betaal je zelf, of je moet hard bewijs hebben dat het niet jouw auto geweest kan zijn en dat iemand anders jouw platen heeft nagemaakt. (Mijn zus weet uit eigen ervaring hoe hard dit kan zijn, lukte pas bij de 3e boete)
Dit ging niet om verkeersovertredingen maar om zware criminaliteit.
Dan heb je wel wat uit te leggen wanneer je auto daarbij betrokken was.
Ik was even mijn sleutel uit het oog verloren, voldoet dan niet meer...
Fijn dat je mij en alle andere mensen op deze planeet zo goed denkt te kennen. Dat zegt genoeg. :O

Edit: Je hebt trollen en arrogante trollen. :*)

[Reactie gewijzigd door Remag22 op 3 februari 2022 16:45]

Je verhaal klopt niet. HvJEU Bastei Lubbe bepaalt dat een verschoningsrecht niet van toepassing is omdat handhaving van IE-recht daardoor onmogelijk zou worden; HvJEU Coty Germany bepaalt hetzelfde mbt bankgeheim. Als je onrechtmatig of strafbaar handelt moet je natuurlijk aangesproken kunnen worden.
Dit idd; een brief is geen rechtszaak, je hebt geen plicht om erop te reageren of acteren.

Als ze overgaan tot een rechtszaak krijg je daarover een aangetekende brief, of politie aan je deur. Tot die tijd kan je het als waarschuwing zien dat je op hun radar staat. Maar het is nog steeds aan hun om, in een rechtszaak, te bewijzen dat jij je hieraan schuldig hebt gemaakt - en daar hebben ze jouw medewerking + dat van je internetprovider nodig.
Het feit dat dit +3 krijgt laat wel zien hoe slecht gesteld is met juridische kennis op Tweakers.
Elke keer als ik een harde schijf koop, betaal ik thuiskopieheffing en krijgt de filmindustrie dus geld.
Tijd om dat eens af te schaffen.
Dat geldt zowat op elke apparaat met een schijf zoals een telefoon, mp3-speler, usb-stick en ga zo maar door. Waarom blijven we de film en muziekindustrie compenseren dan... Inderdaad tijd om dat eens voor altijd af te schaffen.
van mij mogen ze het laten bestaan.
Zolang dat systeem er is kunnen we 'legaal' dingen downloaden. imho.
Rare beredenering. Ook mensen die niks downloaden betalen thuiskopie heffing als ze dat kopen.
Ik zou zeggen eerder omgekeerd, de thuiskopieheffing is een rare regeling aangezien het praktisch niets meer doet.

In theorie kon je in de tijd van cassettebandjes nog zeggen dat je dan een kopie van een cassettebandje mocht maken om te luisteren in de auto/walkman.
Maar nu met Streaming etc en huidige cd-verkopen ken ik niemand meer die een cd nog gaat kopiëren voor thuisgebruik.
Downloaden beschermde content is al sinds 2014 illegaal verklaard. Je betaalt dus grotendeels voor iets dat onwettig is.
Het is een thuiskopieheffing, geen downloadheffing.
Thuiskopieen maken is niet illegaal.
Vandaar "grotendeels".
Als je kopieën maakt voor eigen gebruik, zal dat tegenwoordig voornamelijk gebeuren via downloads omdat men online services gebruikt t.o.v. fysieke media.
Een thuiskopieheffing op een laptop geeft ook het vermoeden dat de heffing hiervoor bedoeld is, laptops bevatten immers al járen geen dvd- of blu rayspeler meer en zijn bij aankoop niet geschikt om kopieën van dit soort media te maken.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 2 februari 2022 20:01]

Maar je kan wel muziek via spotify oid afspelen en dan weer opnemen. Dan kan je het op een USB stick zetten voor gebruik in de auto of ergens afspelen waar je geen internet hebt.
Alleen ook dat is geen thuiskopie want jij bent geen rechtmatige eigenaar van die muziek. Spotify geeft je alleen tijdelijk het recht om de bestanden af te spelen, via de dienst Spotify. Er is dus ook geen legitieme reden om een thuiskopie te maken.

[Reactie gewijzigd door Blackice09 op 4 februari 2022 10:30]

Natuurlijk ben je geen eigenaar van de muziek, dat ben je bij een radio uitzending die je opneemt ook niet. Maar wat jij nu zegt zie ik niet terug in de voorwaarden: https://www.spotify.com/n...ik-van-de-spotify-service

Enige wat ik in de voorwaarden zie is dat ze allerlei diensten aanbieden en dat je die mag gebruiken. Over opnemen of het enkel direct af te spelen zie ik niks in de voorwaarden. Het zou ook in strijd zijn met het recht op een thuiskopie denk ik, en dan gaat de wet voor. Welke zin in de voorwaarden doel je op?
"U gaat ermee akkoord de Spotify-gebruikersrichtlijnen na te leven en de Spotify-service, de Inhoud of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens deze Voorwaarden."
Gebruikersrichtlijnen:
"Het volgende is niet toegestaan...
2. het kopiëren, reproduceren, herdistribueren, 'rippen', opnemen, overdragen, ui ...
4. het overbrengen van kopieën van in de cache opgeslagen Content van een geauto ..."

"Het zou ook in strijd zijn met het recht op een thuiskopie denk ik, en dan gaat de wet voor."

Dit lijkt niet waar te zijn voor streaming diensten:
https://blog.iusmentis.co...-beveiliging-moet-kraken/
"Het bepaalde in de voorgaande zin geldt niet ten aanzien van werken die onder contractuele voorwaarden aan gebruikers beschikbaar worden gesteld op een door hen individueel gekozen plaats en tijd." = streamingdiensten
Daar staat duidelijk dat dat alleen geldt voor de drm beveiliging, die mag je niet kraken. Maar de onbeveiligde output van je mixer kun je gewoon opnemen dus.
Klopt je hoeft inderdaad ook geen eigenaar te zijn om een thuiskopie te mogen maken, als het maar legaal verkregen is. Maar in dit geval is Spotify zoals richardbloem vermeldt een uitzondering, en dat zal voor de meeste betaalde streamingdiensten gelden omdat er anders geen verdienmodel mogelijk is. Het opnemen met een geluidsrecorder kun je natuurlijk niet tegenhouden maar dat zullen weinig mensen doen. Ook het downloaden wordt je zo moeilijk mogelijk gemaakt. Streamingdiensten (of abonnementen) hebben dus ook niet te maken met de thuiskopieheffing, anders was die heffing wel hoger uitgevallen.

[Reactie gewijzigd door Blackice09 op 6 februari 2022 00:14]

Als er drm op zit staat daar, maar als ik gewoon de niet drm beveiligde gegevens van mijn mixer opneem is er geen bezwaar, dan kraak je geen drm.
Het is een interessante zaak want ten eerste er zit wel degelijk DRM op de geluidsbestanden, maar natuurlijk niet op het geluid zelf. Dat is ook onmogelijk. Zo mag je ook geen film opnemen in de bioscoop. Dit is in strijd met de contractuele voorwaarden waaronder de werken aan jou worden beschikbaar gesteld. Zo mag je wel radio opnemen want aan het gebruik van de radio zijn geen contractuele voorwaarden verbonden. Ten tweede lijkt het me niet de bedoeling dat jij met je mixer de volledige discotheek van je favoriete artiesten opneemt en vervolgens je Spotify abo stopzet. De thuiskopie regel is niet bedoeld om abonnementen te omzeilen. Als de wet niet voorziet in dit specifieke geval zal de intentie van de wet leidend zijn. Maar echt een probleem is dit allemaal niet zolang het kopiëren nog erg lastig is voor de meeste gebruikers en de werken niet verspreid worden.

[Reactie gewijzigd door Blackice09 op 7 februari 2022 17:54]

Het opnemen van een film in de bioscoop is enkel verboden volgens de huisregels, maar niet volgens de wet. Het verspreiden van zo’n opname is wel verboden bij wet. Maar zolang het voor je eigen gebruik is wordt je hooguit de bioscoop uitgezet, maar juridisch is er geen probleem. Er is nog nooit iemand aangeklaagd voor het maken van een camcorder opname in de bioscoop, omdat het juridisch niet haalbaar is.
Ik ga helemaal mee in je mening. Helaas is het alleen een mening en is er gewoon een wet (op Europees niveau) die bepaald dat het toch gewoon illegaal is.

Nou voelt de thuiskopieheffing voor mij illegaal (alsof ik kijk-en-luister-geld betaal zonder een TV te hebben, voor de ouderen onder ons), maar dat het zo voelt betekent in een rechtszaak verder niet zoveel.
Vroeger was dit zo, nu met de EU is het downloaden illegaal geworden (van bestanden die beschermd zijn). Niet dat ik het hiermee eens ben maar het is wel de huidige wet.
Dat was eerst zo ja, totdat downloaden dus illegaal is gemaakt. Dus nu betaal je voor iets wat je voorheen kon en nu niet meer, dus je betaald voor niks.
Ik snap dat het frustreert en oneerlijk voelt, maar één en ander is niet helemaal hetzelfde.

Om er een auto analogie bij te pakken: "Elke keer als ik een auto koop betaal ik tenaamstellingskosten, wegenbelasting, een dure verzekering en accijns, tijd om de rode stoplichten eens af te schaffen".

Ik ben het verder volledig met je eens dat de thuiskopieheffing voelt als een heffing om illegaal downloaden te compenseren, maar dat is het dus in principe niet.
Om er een auto analogie bij te pakken: "Elke keer als ik een auto koop betaal ik tenaamstellingskosten, wegenbelasting, een dure verzekering en accijns, tijd om de rode stoplichten eens af te schaffen".
Slechte analogie, zoals gebruikelijk wanneer auto analogieën gemaakt worden. Van rode stoplichten afschaffen is het aantoonbaar dat het de veiligheid van anderen negatief beïnvloed. Van piraterij is het niet aangetoond dat het financiële schade maakt.
Ik ben het verder volledig met je eens dat de thuiskopieheffing voelt als een heffing om illegaal downloaden te compenseren, maar dat is het dus in principe niet.
Wat is het dan wel? En naar wie gaat het geld daadwerkelijk? ;)
Stichting de Thuiskopie keert de geïnde Thuiskopievergoedingen tweemaal per jaar (in juni en oktober) uit aan de verdeelorganisaties. Deze organisaties behartigen de belangen van de rechthebbende auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars. De aangewezen verdeelorganisaties, die de vergoedingen aan de individuele rechthebbenden uitkeren zijn: Stichting Stemra (componisten en tekstdichters), Sekam Video (audiovisuele producenten), Stichting Lira (auteurs literaire en literair-dramatische werken, journalisten en scenarioschrijvers), Stichting Pictoright (beeld auteurs, fotografen, illustratoren en beeldend kunstenaars), Stichting Norma (uitvoerende kunstenaars audiovisueel en audio), Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) (audioproducenten), SCGO (omroepen), Stichting PRO (uitgevers) en Stichting Vevam (regisseurs).
Ik consumeer enkel content waarvan de makers niet aangesloten zijn bij deze stichtingen. Dat klinkt wat... oneerlijk. Nu worden degenen die wel aangesloten zijn bij die stichtingen rijker over de ruggen van degenen die niet aangesloten zijn*.

* Tenzij je gewoon je spullen in het buitenland koopt. Lang leve de EU.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 2 februari 2022 15:55]

Het is een heffing om legáál kopiëren te compenseren. Dat hebben de Duitsers in 1965 bedacht om het probleem op te lossen dat kopiëren alleen mag toestemming mag, maar dat handhaven van dat recht tegen thuiskopieerders zou leiden tot privacyschending. Het is natuurlijk oneerlijk, iedereen een vast bedrag per gekocht cassettebandje, maar minder oneerlijk dan a) iedereen gratis onbeperkt thuiskopiëren en dan b) het verbieden van handel in taperecorders.

Het klopt natuurlijk voor geen kant dat de verdeelsleutel voor thuiskopiegeld gebaseerd is op airplay op de populaire radiostations. Maar dat zie ik als een implementatiebug die de fundamentele oplossing niet ter discussie zou moeten stellen. Want wat moet je anders?
Het is een heffing om legáál kopiëren te compenseren.
Wat kopieer je tegenwoordig nog legaal van eigen dragers (onbeveiligd)?

Als thuiskopiëren echt legaal is, dan mag je daarvoor ook elk obstakel opbreken wat wordt opgegooid.
Het klopt natuurlijk voor geen kant dat de verdeelsleutel voor thuiskopiegeld gebaseerd is op airplay op de populaire radiostations. Maar dat zie ik als een implementatiebug die de fundamentele oplossing niet ter discussie zou moeten stellen. Want wat moet je anders?
Afschaffen. Dit is geen oplossing, want er wordt niets opgelost. Er is sinds 1965 nooit aangetoond dat thuiskopiëren daadwerkelijk voor schade zorgt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 2 februari 2022 15:59]

Het is legaal gemáákt als onderdeel van het compromis "mits je een bedrag per lege drager betaalt". Dus dan kun je niet de mits afschaffen zonder de legaliteitsverklaring in te trekken.
Volgens mij heb ik al eens eerder geschreven: als ik een recht heb om onder voorwaarden dingen te kopieëren en ik betaal daar een heffing voor dan moet het uitgevers niet toegestaan zijn mijn recht te frustreren door kopieerbeveiliging.

Dat is gewoon een onrechtvaardige situatie.

Juridisch heb je 100% gelijk, en ik weet ook geen pasklare oplossing maar nu moet ik als consument EN betalen EN ik kan niets kopieëren.

Dat is wat mij betreft niet recht te praten.
Ben ik helemaal met je eens. Alleen is men in de politiek nog op het punt "we horen niemand die klaagt dat thuiskopiëren wordt gefrustreerd door DRM", zodat er geen actie wordt ondernomen. (Het staat in de wet: als dit een probleem blijkt, kan de minister ingrijpen en bijvoorbeeld die DRM verbieden, art. 29a lid 4 Auteurswet.)
Fair enough, ik vind het zelf ook niet zo’n groot onrecht dat ik er meer energie in zal steken dan af en toe op tweakers klagen :)
Jouw "onrechtvaardige" situatie is gewoon de default situatie die bijna overal en altijd geldt.
Je betaalt een entree-kaartje voor een concert, maar toch zal de beveiliging je frustreren als je backstage / vip probeert te gaan.
Etc. etc. Dat je ergens het recht toe hebt maakt nog niet dat je dan ook een ongelimiteerd recht hebt.

Het probleem is aan de ene kant dat het een vrij laag bedrag is waardoor het totaal niet in verhouding staat tot het (op de Hollywood manier berekent) verlies wat de commerciële uitgever leidt van een kopie.
En aan de andere kant kan je wel je familie-dvd's kopiëren en de voetbal-kamp dvd's van je zoontje en de theatervoorstelling van de school dvd etc. etc.
Dat vind ik een scheve vergelijking. Het probleem wat Vizzie aankaart is dat juist het gene waar we voor betalen niet meer mogelijk is. In het geval van jouw vergelijking probeer je als klant meer te doen dan je voor betaald hebt. Het backstage gaan was altijd al niet onderdeel van de afspraak.

De "deal" is dat wij met z'n allen thuiskopieheffing betalen en dat we dan auteursrechtelijk beschermd materiaal mogen kopiëren voor persoonlijk gebruik. Door het gebruik van DRM komt de verkoper niet langer hun kant van de overeenkomst na.

Om jouw vergelijking er bij te pakken; je betaalt al jaren voor het recht om altijd binnen te komen in de concertzaal. Nu staan er opeens bewakers voor de deur die zeggen dat jij niet naar binnen mag, maar alsnog moet je maandelijks blijven betalen voor het recht om de concertzaal binnen te komen.

Het is ook niet alsof ik dit een gigantisch probleem vindt, mede omdat het bedrag niet heel hoog is, maar ik vraag me wel steeds meer af waar ik nou voor betaal.
Hoezo onrechtvaardig tussen aanhalingstekens?

Ik moet op alle gegevensdragers de commerciële uitgevers betalen omdat ik het recht heb een privé kopie van hun films enz te maken als ik er een gekocht heb.

Vervolgens mogen zij op allerlei manieren zorgen dat ik dat recht niet kan uitoefenen.

Hoe is dat rechtvaardig? Leg eens uit alsjeblieft?

Als jij betaalt voor een backstage pass is het dan ook ok als de beveiliging je daar niet laat komen? Kan je dat ook even uitleggen?
Het is legaal gemáákt als onderdeel van het compromis "mits je een bedrag per lege drager betaalt". Dus dan kun je niet de mits afschaffen zonder de legaliteitsverklaring in te trekken.
Het is illegaal, want je mag geen beveiligingen doorbreken (wat tegenwoordig op de meeste noemenswaardige content zit).

Afschaffen maakt het niet meer of minder illegaal.

Alleen maar omdat iedereen het doet, omdat het een compromis is, en 'zo hebben wij het altijd gedaan' zijn natuurlijk geen argumenten om het te behouden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 2 februari 2022 16:04]

Prima, schaffen we de thuiskopie af. Alleen nog streamen of downloaden vanuit betaaldiensten, de opslag zit onder hardware-enforced DRM, dvd's of cd's rippen niet meer toegestaan. Rechtermuisklikken wordt verboden voor alle media. Ik weet niet zeker of dit is wat je wil?
Prima, schaffen we de thuiskopie af. Alleen nog streamen of downloaden vanuit betaaldiensten, de opslag zit onder hardware-enforced DRM, dvd's of cd's rippen niet meer toegestaan. Rechtermuisklikken wordt verboden voor alle media. Ik weet niet zeker of dit is wat je wil?
Tot nu toe staat de thuiskopieheffing de industrie niet in de weg om dit alsnog te implementeren. Dat zullen andere, praktischere zaken zijn die niets met een thuiskopieheffing te maken hebben.

Dus eens. Afschaffen. Als jouw hypothetische situatie komt, dan komt die ook wel als de thuiskopieheffing nog bestaat. Dan hoeven we die tenminste niet meer onnodig te betalen.

Verder, jouw woorden:
Ja, het is legaal je dvd’s te converteren maar nee, het is niet toegestaan daarbij een kopieerbeveiliging te kraken.
Dus nee, in de huidige situatie is het illegaal om je eigen DVD's te rippen naar je eigen medium waar je een thuiskopieheffing over hebt betaald.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 2 februari 2022 16:15]

Exact wat ik ook dacht. Ik zie niet hoe het afschaffen van de thuiskopie heffing ook maar iets veranderd aan hoe legaal het rippen van Blu-rays, DVD's en CD's is. Dat is vanwege het omzeilen/kraken van de anti-kopieer beveiliging nu net zo illegaal als zonder heffing.

Schaf maar af dus.
Tja, het valt in beide gevallen niet te controleren. De oplossing is in dat geval problematischer dan het probleem. Maar dat is met meerdere dingen in Nederland. Ze zijn verboden maar iedereen doet het omdat het toch niet te controleren valt dus gedogen we/ze maar.
Die conclusie is wel precies hoe een jurist het zou uitleggen inderdaad. Maar zo hoeven sommige dingen echt niet te werken.
Ik ben serieus en oprecht benieuwd naar een ander voorstel. Ik kom zelf niet verder dan verplicht licenties moeten geven aan alle streaming/download/torrentsites (waarbij de site vergoeding betaalt natuurlijk) als modern alternatief.
Praktisch gezien is het al precies zo hoe je het beschrijft, want je mag officieel de kopieerbeveiliging niet omzeilen. Komt precies op hetzelfde neer, alleen nu betalen we een bedrag die nergens voor nodig is sinds het downloaden illegaal is gemaakt.
Prima, schaffen we de thuiskopie af. Alleen nog streamen of downloaden vanuit betaaldiensten, de opslag zit onder hardware-enforced DRM, dvd's of cd's rippen niet meer toegestaan. Rechtermuisklikken wordt verboden voor alle media. Ik weet niet zeker of dit is wat je wil?
Kan je 1 praktisch voorbeeld noemen waar dit scenario van toepassing is?

Want ik kan tig voorbeelden geven waar geen thuiskopieregeling van toepassing is.

Oftewel je doom-scenario is enkel dat ... een doem-scenario wat niets met de realiteit te maken heeft.
Alle situaties die ik net noemde? Een drager kopiëren naar enig ander medium is alleen legaal onder de thuiskopieregeling, en dat dus alleen omdat je een vergoeding voor dat opslagmedium hebt betaald. Dus een cd rippen mag niet.

Een stream tijdelijk opslaan in de cache van de streaming app is legaal binnen het contract, het permanent opslaan (download to own) is een thuiskopie. Het capturen van bv. Youtube streams is een thuiskopie. Het rechtermuisklikken van een mooie afbeelding is een thuiskopie. Het maken van een foto van een krantenartikel is een thuiskopie. Het bewaren van een pdf met een belangrijk artikel voor een scriptie is een thuiskopie.
Alle situaties die ik net noemde? Een drager kopiëren naar enig ander medium is alleen legaal onder de thuiskopieregeling, en dat dus alleen omdat je een vergoeding voor dat opslagmedium hebt betaald. Dus een cd rippen mag niet.
Snap ik.
Een stream tijdelijk opslaan in de cache van de streaming app is legaal binnen het contract, het permanent opslaan (download to own) is een thuiskopie.
Maar ik ken geen voorbeelden waarin het download to own is toegestaan van een stream. Of laat ik het anders zeggen, ik ken geen voorbeelden waar het in landen zonder thuiskopieregeling niet ook gewoon toegestaan is vanuit de content / stream leverancier.
Oftewel ja je kan het in NL benoemen als thuiskopie, alleen de rest van de wereld heeft hetzelfde recht dus is je benoeming dan niet erg verzonnen? Zonder thuiskopieregeling zou je terugvallen op de rechten die de rest van de wereld ook heeft en daarin mag je dan ook download to own hebben.
Het capturen van bv. Youtube streams is een thuiskopie. Het rechtermuisklikken van een mooie afbeelding is een thuiskopie. Het maken van een foto van een krantenartikel is een thuiskopie. Het bewaren van een pdf met een belangrijk artikel voor een scriptie is een thuiskopie.
Het voelt zoals ik net al zeg allemaal een beetje geforceerd eronder geperst. By default heeft de wereld gewoon die rechten gegeven.
Zou bijv het rechtermuisklikken op een mooie afbeelding iets zijn wat enkel in de NL-versies van browsers zat omdat wij een thuiskopieregeling kennen, dan had ik er een mogelijk voordeel ingezien. Alleen het zit in alle browsers en in alle talen voor alle landen omdat het gewoon een standaard iets is.

Zoals jij het brengt heeft het wel iets weg van het beschermingsgeld wat de maffia vraagt/vroeg. By default hoeft niemand het te betalen, maar als het je gevraagd wordt dan heeft het enkel negatieve kanten om het niet te betalen.
De meest leuke nog: Die voetbalwedstrijd op pauze zetten omdat je naar de WC wil is ook eeb thuiskopie. Tenzij de opname daarna verplicht weer wordt gewist.
Een stream tijdelijk opslaan in de cache van de streaming app is legaal binnen het contract, het permanent opslaan (download to own) is een thuiskopie.
Maar dat is toch kul als de wet zelf zegt dat content geen eigendom is maar een licentie?

En als de licentie permanent is, dan is toegang tot content dat toch ook zolang je hier zelf voor zorgt?

En elke vorm van opslag is cache per definitie en niet permanent per definitie--
Kijk, ik ga hier geen brief over naar de minister sturen etc want het is centenwerk (voor mij), maar even voor de vorm: Het is een overblijfsel uit de ‘cassettebandjestijd’, dat is helder, en tijdens de hoogtijdagen van cd’s ging het ook nog op, maar ik gebruik bijvoorbeeld al 15 jaar alleen nog blu-ray schijfjes om data van mijn eigen bedrijfje op te slaan.

Het zou zomaar kunnen dat de betrekkelijk kleine hoeveelheid media die nog verkocht wordt, voor de overgrote meerderheid als computerarchief gebruikt wordt.

Als dat klopt, is de basis voor de thuisheffing wel erg smal.

Dat is wel vaker zo met wetten: Ooit opgezet in alle redelijkheid, maar de realiteit is decennia later compleet anders geworden, waardoor er onbedoeld hele rare situaties ontstaan.

Nou valt dit nog wel mee maar ik heb wel eens begrepen dat Japan ooit in grijs verleden een verdrag met Nederland heeft gesloten, waarin o.a. is overeengekomen dat Japanners altijd een vergunning krijgen om in Nederland te verblijven. Dit was in een tijd dat het vliegtuig nog een experimenteel vervoersmiddel was. Geen probleem zolang alles economisch goed gaat in Japan en waarom zou je hierover beginnen zeuren tegen een bevriende staat? Dat geeft maar gedoe.. Tot er een keer echt een crisis in Japan is en Japanners massaal naar Nederland willen komen. Dan kun je dat niet ineens terugdraaien.
Wat wel is aangetoond is dat kopiëren en downloaden van media een licht positief effect heeft op de omzet. Dus deze stichtingen kosten alleen maar geld en hebben geen ROI. Als je ze afschaft dan kan de kosten omlaag en de kwaliteit van media omhoog (geen DRM, geen reclamefilmpjes bij legaal aangeschafte DVD's en Blu-Rays).
Naast kopiëren vanaf fysieke dragers mag je in principe ook oneindig veel kopieën van bijvoorbeeld gedownloade en betaalde streams op verschillende apparaten delen, zolang die maar allemaal van jou of jouw huishouden zijn, en je ze niet met derden deelt of er geld aan verdient.

Zo heb ik zelf bijvoorbeeld ook een kopie van mijn Xbox One harde schijf, met al mijn officieel gekochte en gedownloade spellen erop, zodat ik nog een backup heb, mocht die schijf het ooit begeven.
Thuiskopiëren is bedoeld als je een drager hebt waar je voor betaald hebt en daar een kopie van wil maken.
Je hebt cd collectie en wilt daar cd met samengestelde nummers van branden.
Je hebt een usb stick en je betaalde en online gekochte muziek wil je daarop zetten.

Veel van het bovenstaande is ingehaald door online diensten waar je veel kan zien en luisteren en waar je voor betaald. Of via youtube waar je met je privacy of via advertenties betaald.

Thuiskopie is nooit echt bedoeld om gezien te worden als vergoeding voor het maar downloaden van allerhande zaken via internet en daar niet voor te betalen.
Het is een heffing om legáál kopiëren te compenseren.
Als het dan gecompenseerd is, welke geleden schade is er dan over om auteursrechteninbreuk over te claimen?
Is dat dan niet weer een defacto legalisering? En welke basis heeft een strafrechterlijke claim dan nog als er niemand benadeeld wordt?
Ik snap het niet. Als legaal kopiëren gecompenseerd is, dan is er dus sprake van legaal kopiëren. Waar komt dan de inbreuk vandaan?

Dat je een gekochte cd naar je harddisk mag overzetten, betekent niet dat je een muziekbestand van Napster mag downloaden naar diezelfde harddisk.
Ik ben geen expert op dit gebied, dus enkele bedenkingen.
Als je bijv een DVD koopt, koop je dan niet eigenlijk het recht om de content te consumeren? Ik zou denken dat het niet meer uit maakt op welke drager dit zou staan of of je nu 1 of meerdere dragers hiervan hebt. Of is dit iets dat enkel voor software geldt (dacht ik toch).
Ik dacht trouwens dat er ook een recht bestaat dat je toelaat om backups te maken van (aangekochte) content. Waarom zou hiervoor dan thuiskopie heffing gelden?

Stampt die oorsprong van de thuiskopie niet van de tijd dat mensen indertijd thuis illegaal aant kopiëren gingen om vrienden en familie te bevoorraden van illegale kopie? Dat is toch een andere grondslag dan mensen die kopiëren om verlies aan data te voorkomen, of het mogelijk maken om de content te consumeren om een moderner medium (bij kodi ipv een fysieke dvd speler).
Ook hier is toch geen sprake meer van de originele reden waarom thuiskopieheffing is ingevoerd? Bijv digitaliseerde ik mijn grote en aangekochte film en muziek collectie. Toch moet ik daar voor opnieuw betalen. Raar...

Zoals gezegd, ik ben geen expert, gewoon enkele bedenkingen van jan-met-de-pet waarom thuiskopieheefing eens stevig hervormd moet worden.
Ik denk alleen dat de proportionaliteit van die regels 50 jaar terug anders waren dan nu. In die tijd had je 2 mogelijkheden om content te zien of te horen, je kocht een fysieke drager, of je ontving het via de ether.

Nu is de ether er nog steeds, is er een niche markt voor fysieke dragers, en voor de rest streaming platforms zoals een youtube of spotify of noem maar op. Die laatste betaal je met je privégedrag en advertenties, of via een abonnement.

De waarde van content is ook enorm afgenomen want in plaatst van 2 TV zenders en 5 radio zenders zijn er honderden kanalen die je ontvangt, en ontelbaar wat via internet beschikbaar is.

Dus koopt iemand een telefoon waar die persoon dan offline in het vliegtuig Spotify of Netflix mee wil consumeren, moet die persoon een abonnement hebben van het type dat toestaat dat die persoon die content offline bekijkt. Echter er zit wel een thuiskopie heffing op het toestel, en zonder abonnement die content offline bekijken wordt door middel van DRM geblokkeerd, en via een alternatieve stroom als een torrent die content offline verkrijgen is niet toegestaan.

Hoeveel thuis kopieën worden er nog gemaakt, dan wel kunnen er nog legaal gemaakt worden? Is het middel nog proportioneel en in verhouding met waar het voor bedoeld was? Wordt de hele maatschappij belast met een wettelijk overblijfsel uit de digitale middeleeuwen?

In 2015 kwam 50 procent van de omzet in de muziek uit streaming, in 2020 was dat al gestegen tot 80 procent (nieuws: Bijna 80 procent van Nederlandse muziekomzet komt van streaming). Over 2021 zal eind deze maand het statistiekje wel weer komen, maar uitgaande van 2020 is tot 80 procent van de omzet op de een of andere manier DRM beveiligd dat je het niet kunt kopiëren (en gezien je abonnement en welhaast onbeperkt aanbod is die noodzaak er ook niet), en is er thuis kopie heffing betaald dat je het wel mag kopiëren.

Dus de vraag die ik dan stel, wanneer is de thuiskopie heffing niet meer proportioneel voor zijn doel?
Want wat moet je anders?
Accepteren dat de situatie veranderd is en niet meer realistisch; als ik stream naar verschillende apparaten binnen een huishouden dan is dat technisch een kopie.

Waarom is er regelgeving die gebaseerd is op licentie van de vorm van de content in plaats van op licentie van de content zelf?
Van piraterij is het niet aangetoond dat het financiële schade maakt.
Sterker nog, ik herinner mij een bericht op deze site van een europees onderzoek waar aangetoond werd dat piraterij in 90% van de gevallen geen verschil maakt. Enkel bij recent uitgebrachte films/boeken/etc. had piraterij een voelbare invloed.

edit: alstublieft. nieuws: 'EU hield onderzoek achter dat beperkt negatief effect van piraterij ... (wel van 5/7 jaar terug)
Ik download vrijwel alleen spul die ik anders toch niet gekocht zou hebben. Als het bevalt koop ik het vaker later toch wel.

In plaats van deze onzin en rechtzaken zouden de "slachtoffers" van inbraak op het auteursrecht er beter aan doen om hun content op een zo makkelijk mogelijke manier bij de consument te krijgen. Dus Netfilx, Spotify, Steam, Xbox Gamepass ed. Is er nog te veel piraterij dan is je distributiekanaal slecht of te versplinterd.

Maar goed, daar verdient meneertje Tim Kuik niks aan. Stichting Brein, echt hoog tijd dat daar de stekker eens uit gaat.

[Reactie gewijzigd door dezwarteziel op 2 februari 2022 18:32]

Bij mij werkt het zo: als ik via de gedownloade variant merk dat het leuk is, dan koop ik het legaal, maar wat mij irriteert is dat bijvoorbeeld Ziggo dingen exclusief mag aanbieden + thuiskopie heffing maakt dat ik dan denk: dan lok je het illegaal downloaden uit.
Als je een auto-analogie wilt pakken, dan wel goed doen.

Je moet belasting betalen en verzekering hebben, omdat je op de weg rondrijdt. Ben je dat niet van plan, omdat je bevoorbeeld hem een jaar lang in je garage gaat laten staan, dan kun je domweg naar de RDW en je kenteken laten schorsen. Hoef je niet meer te betalen.

Met de thuiskopieheffing, als je een disk alleen maar als backup van je eigen data wilt gebruiken dan... moet je toch betalen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 2 februari 2022 16:02]

Jouw analogie is wel goed om de onrechtvaardigheid van de thuiskopieheffing aan te geven. Maar wat ik probeerde te duiden is dat torrent downloaden net zo on-gerelateerd is aan de thuiskopieheffing als wegenbelasting is aan door rood rijden. Dat de thuiskopieheffing krom is maakt downloaden niet legaal, hoe oneerlijk dat misschien ook voelt.
De thuiskopie gold echter ook op geleende werken van een bibliotheek, bijvoorbeeld.

Het ging niet alleen om het maken van een backup van je eigen gekochte of gekregen dragers.

Downloaden was gedurende vele jaren dat BREIN beweerde dat het illegaal was, nog niet illegaal. Maar huhn tendentieuze naamgeving die door de media werd overgenomen zorgde voor een sentiment in de politiek die uiteindelijk heeft gezorgd voor nieuwe wetgeving, die het wel daadwerkelijk illegaal maakte.

Daar is echter de wetgeving rond thuiskopie nooit op aangepast. De rechten die daar in staan kunnen niet meer worden uitgeoefend, maar de heffing is er nog, omdat de wet er nog is.
Een analogie is leuk, maar zelden correct 1 op 1 over te nemen en bij simpele zaken als deze onnodig en alleen maar extra verwarrend. Ik had vroeger op de ICT skilled helpdesk ook zo'n collega die alles met auto's vergeleek bij telefonisch klantcontact met klanten, kansloos...
Met de thuiskopieheffing, als je een disk alleen maar als backup van je eigen data wilt gebruiken dan... moet je toch betalen.
Met die kanttekening dat je zakelijk gezien die thuiskopieheffing terug kan vragen, alleen behalve als je echt een giga-grootverbruiker bent dan zijn veelal de administratieve kosten aan je eigen kant hoger dan het bedrag wat je terugkrijgt, waardoor het ook zakelijk gezien voordeliger is om het te laten zitten.
Dit x1000.

Het stomme is dat het maken van een thuiskopie officieel is toegestaan, maar er steeds een andere wet/voorwaarde is waardoor het toch niet mag.

Een opname van maken de content welke je kijkt van een streamingdienst is niet toegestaan en het doorbreken van een kopieerbeveiliging op een DVD/BD ook niet. Leuk verhaal die thuiskopieheffing, maar in de praktijk mag het maken van zo'n thuiskopie niet. Snel afschaffen die heffing.
Het maakt totaal geen sense, contentproviders lanceren allerlei platformen, ieder kwartaal krijgen ze meer abonnees, maar "stichting de thuiskopie" heeft het voor elkaar gekregen dat van elk mobieltje 7 euro naar hun gaat (was 4 euro t/m 2021), persoonlijk consumeer ik meer subscription based content dan ooit.

Heel vreemd. Zeker lang genoeg gemasseerd in Den Haag.
Precies. Ik download niets illegaals. Ik zie die heffing dan ook als een beschuldiging van diefstal die ik niet heb gepleegd.
Onbegrijpelijk dat dit wettelijk mogelijk is.
Je bent op voorhand een dief terwijl je wettelijk eerst veroordeeld moet worden.
Uiteraard is het downloaden en delen van copyrighted materiaal fout, maar Rob Reid heeft tien jaar geleden op TED al eens een kijkje gegeven in de redenatie van de copyrightmaatschappijen wat hun schadepost is. Kort samengevat: Een iPod bevatte destijds ongeveer acht miljard Dollar aan waarde volgens de copywriters en er hadden meer mensen hun baan verloren in de entertainmentindustrie dan er daadwerkelijk in werkten.

Linkje voor de leuk: https://www.youtube.com/watch?v=GZadCj8O1-0

Het trieste is dan wel dat op basis van dit soort uit de lucht gegrepen statistieken er dermate gejaagd wordt op de overtreders, terwijl het aanpakken van de bron (iemand die daadwerkelijk een opname maakt in de bios, een aflevering van Netflix ript en deelt of anderszins aan de content is gekomen) het doel zou moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door pagani op 2 februari 2022 15:28]

Moest ook lachen om deze reactie:
So, if I have a 10TB hard disk filled to the brim with music which I pirate, so that makes 10,000,000 Megabytes of music, or 2 MB per track makes 5,000,000 songs.
Each song cost $150,000 when pirated.
$750,000,000,000 or 750 billion.
Now I copy this illegally again to RAID1 for backup. Now its 1.5 Trillion.
Then I send my friend a set of mirrored disks.
3 Trillion. So by copyright math, I have just stolen the entire supply of money from their hands.
Het slaat natuurlijk nergens op en is eigenlijk lachwekkend hoe erg het gemaakt wordt.
Each song cost $150,000 when pirated.
Wat is de berekening daar achter?
Zie de video. Dat is het schadebedrag waarmee de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie per MP3 rekent.
Dat snap ik, maar er wordt niet bepaald ingegaan op de theorie erachter.
De reden daarvan is vrij duidelijk, die is er niet. Één gestolen mp3 kan nooit een waarde vertegenwoordigen van 150k, tenzij de mp3 het wachtwoord bevat van een bankrekening waar zeg 150k op staat minus de daadwerkelijke paar euro die een nummer zou kosten.
van die reken som klopt geen ruk.
Dat is ook wat ermee bedoelt wordt, maar precies.. zo rekenen ze daar wel.
Draai het om, ik ga hier mezelf niet heilig verklaren aangezien ik een behoorlijke digitale collectie zelf ook heb. Maar kijk naar je mobieltje of iPod, ik zal toch niet de enigste zijn met tientallen, zo niet honderden albums gedownload. En het is niet alsof deze vage onbekende muzikanten zijn, kijk ook maar naar TPB de top 200 zijn stuk voor stuk commerciële muzikanten. Dit zijn gewoon misgelopen verkopen. Als ik enkel legaal zou kunnen kopen zou ik zeker niet honderden albums kopen, maar toch zeker een heel deel.

Ik heb dan ook moeite met het idee dat downloaden positief is. Ja ik kom iets nieuws tegen, en wie weet koop ik het, maar netto?

Dus net zoals mezelf laten we elkaar niet heilig verklaren, zeker op Tweakers vermoed ik dat nogal wat mensen downloaden ondanks Spotify, Amazon, iTunes want downloaden is nog steeds goedkoper.
Ik heb de laatste jaren niks meer illegaal gedownload. Al 8 jaar duurste Netflix abbo. Sinds 2 jaar prime. Netflix nu stopgezet en Disney ervoor terug.
Muziek luister ik via Nederland.fm (radio dus) of ik kijk op YouTube. Software koop ik gewoon. Net als games.

In al die jaren veel schijven gekocht waarover ik dus extra geld betaal omdat ik zogenaamd auteursrechtelijk materiaal steel.

Ik heb een nas met 2 tb data. Dat zijn foto’s en video’s van onze familie en administratie en backups van apparaten.

Probleem met vooral de filmindustrie is dat ze zichzelf kapot maken. Kom met een platform waar iedereen zijn materiaal kan aanbieden en verdeel de omzet naar kijkcijfers.
Anoniem: 734539
@n4m3l3552 februari 2022 16:04
Ik bekijk het weer anders:
Ik zie die "zielige artiesten" in de grootste villa's met zwembaden, thuisbioscoop en de duurste auto's voorbijkomen op Instagram. Vervolgens lees je berichten over een artiest waar je nooit gehoord van hebt een diamant in zijn voorhoofd laat plaatsen van 20 miljoen euro(!!)
https://www.ad.nl/show/ra...oet-pijn-lijden~ae681a39/

Deze mensen hebben zoveel geld dat ze niet eens meer weten wat ze ermee moeten doen, dan komt Stichting Brein vervolgens aankakken met het relaas dat wij het sneu moeten vinden dat zij (let op: Uitgevers) inkomsten mislopen als je iets download?

Stel die specifieke artiest loopt bij wijze van 10 miljoen euro mis doordat wij zijn muziek volop downloaden, waarom zouden wij ons druk daarom moeten maken? Dat geld wordt vervolgens toch enkel uitgegeven aan de grootste onzin puur omdat het kan, niet omdat ze zouden lijden als ze het niet hebben.

Er wordt al jaar en dag volop gedownload en in al die jaren zijn artiesten alleen maar rijker en rijker geworden i.p.v. wat Brein en andere copyright instanties doen laten overkomen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 734539 op 2 februari 2022 16:05]

Ik snap je sentiment denk ik wel, maar voor de discussie of het wel/niet toegestaan is om te downloaden is het totaal irrelevant om het uitgavepatroon of verondersteld vermogen van een artiest erbij te halen.
Het is uiteindelijk wel relevant, want Brein probeert met de waarschuwingsmail een sentiment te creëren dat wij ernstige schade berokkenen op het inkomsten van deze artiesten.
Brein heeft gewoon de taak om belangen van artiesten te behartigen. Wat de artiest verder verdient of doet met zijn/haar geld is niet van belang voor de werkzaamheden van Brein.
Vergeet niet dat enkel het topje van de ijsberg in het zicht is. Er zijn vele artiesten die geen enorme rijkdom hebben vergaard, daarnaast heb je ook alle mensen er omheen: tekstschrijvers, muzikanten, arrangeurs, etc.

Enige nuance is echt wel aan te brengen.

[Reactie gewijzigd door Bundin op 2 februari 2022 16:21]

Anoniem: 734539
@Bundin2 februari 2022 16:31
Deze mensen zijn al lang en breed betaald voor hun diensten, de enigen die nog verder verdienen aan de inkomsten van het eindproduct zijn o.a. de artiesten/acteurs en de uitgevers/producenten, maar zelfs dat hangt van het contractuele gedeelte af.

Vaak is bepaald dat een acteur een vast bedrag per aflevering verdient, daarbovenop kan afhankelijk van het contract nog extra inkomsten bijkomen als een serie/film goed ontvangen wordt, maar dat is niet altijd het geval.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar Park Hae-Soo van Squid Game $35,998 per aflevering heeft verdient en het overweldigende succes dat de serie heeft geleverd, dat hij in verhouding veel te weinig heeft gekregen. Dan is het nog de vraag of er nog residuen betaalt wordt daarnaast.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 734539 op 2 februari 2022 17:01]

Het grote geld van artiesten zit al lang niet meer in de verkoop van cd's of het luisteren via de streamingdienst. Het grote geld zit in concerten (en de merchandise die ze daar verkopen), dat is waar ze een fortuin aan verdienen.
De redenatie van copyrightmaatschappijen is sowieso soms een beetje krom.
Want wat voor inkomsten mis je door piraterij als je jouw content uberhaupt niet in NL uitbrengt?

Bijvoorbeeld kijkend naar StarTrek Discovery. Een week voordat deze live zou moeten gaan met het nieuwe seizoen wordt ineens alle content in NL van Netflix afgehaald en is er geen enkel alternatief voor ons om die content nog te kijken. Wat verwacht je dan dat de mensen gaan doen??
Dat ook inderdaad.. nu kan hier bijvoorbeeld de serie Friends niet meer legaal kijken omdat HBO die rechten bezit. Hun lanceer datum is 8/03/2022.. tja.. hier doet viaplay wel slim aan.. tot zij LIVE gaan kan je bijvoorbeeld darts gratis via YouTube kijken.
Naja ‘fout’

Vaak torrent ik zoals men vroeger een videobandspeler gebruikte. Met andere woorden download ik, bijvoorbeeld, een afl van een docu van de BBC, die ik de vorige dag heb gemist, zodat ik m nog even terug kan kijken wanneer ik wel thuis ben/tijd heb. Ik heb de BBC in mijn zender pakket (dus heb er al voor betaald), betaal ook nog eens thuiskopieheffing op mijn harde schijf, ik deel het niet en ben de enige die het bekijkt, en de enige andere optie die ik heb om het anders terug te kijken is via de BBC IPlayer welke alleen toegankelijk is voor mensen die in Brits grondgebied wonen (en ik dus illegaal via een VPN moet benaderen)

Ben ik dan fout?

[Reactie gewijzigd door er0mess op 2 februari 2022 15:46]

Wettelijk en volgens de officiële regels wel, ja. Kopiëren/delen is enkel en alleen met betrekking tot media die je ook daadwerkelijk bezit, NIET die je hebt gehuurd of bekeken via een TV of streaming dienst. Overigens kan je bij de meeste aanbieders tegenwoordig sowieso al nagenoeg de meeste uitgezonden content tot minimaal een week geleden alsnog terug kijken, dus die gelegenheid om die docu nog eens een keer te bekijken, heb je nu ook al zonder hem te moeten downloaden, tenzij het langer geleden is dat je hem voor het eerst hebt bekeken. Dan is een VPN alsnog ook een betere optie, en die valt nog meer in het grijze gebied dan downloaden, dus is in ieder geval op zijn minst minder strafbaar.

Maar goed, als je dit soort dingen een enkele keer doet, wat ik ook doe, verspreidt over een heel jaar, dan zou ik me er niet al te druk over maken. Het gaat ze toch meer om de zware overtreders, die tal van films en series downloaden, niet om Henkie of Japie die af en toe eens een gemiste uitzending van iets download...
Anoniem: 486069
2 februari 2022 14:55
Mag BREIN zomaar IP-adressen verzamelen zonder internet gebruikers daar om te vragen?
Dat mogen ze (helaas), zie onder andere dit nieuwsbericht dat eerder hier op Tweakers verscheen: nieuws: Brein gaat opsporingssoftware inzetten om 'frequente seeders' te vinden
Interessant, maar wat als je een VPN gebruikt? Zo ja welke VPN is eigenlijk hiervoor het beste.

Ik download wel eens wat maar heb seeden altijd uitstaan.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 2 februari 2022 15:33]

In principe is iedere VPN die niet logt voldoende. Wat ze niet hebben kunnen ze ook niet aanleveren aan de autoriteiten.
En zelfs als een VPN logt? Dan kan BREIN toch niks beginnen of ligt het niet zo makkelijk?
En zelfs als een VPN logt? Dan kan BREIN toch niks beginnen of ligt het niet zo makkelijk?
Als een VPN wel logs bijhoudt, dan zal BREIN kunnen aankloppen en vragen om jouw gegevens. De VPN provider zal normaalgesproken "nee" zeggen en dan moet BREIN naar de rechter om het af te dwingen. Wie er dan gelijk krijgt zal sterk afhangen van het land waarin de VPN provider gevestigd is. Ieder land heeft andere wetten, dus daar is geen eenduidig antwoord op te geven.

Maar stel dat BREIN wint en de VPN provider moet de gegevens overdragen. Welke gegevens hebben ze dan? Als je je hebt ingeschreven met je eigen naam en adres, dan is het voor BREIN makkelijk om jouw direct te benaderen. Maar veel VPN providers vragen (vrijwel) geen persoonsgegevens en dan is vaak het enige dat ze BREIN zouden kunnen geven jouw daadwerkelijke IP-adres, dat bij jouw internetprovider hoort.

En in dat geval zit BREIN in dezelfde situatie als wanneer er geen VPN gebruikt is: Ze moeten bij jouw provider aankloppen.

Maar in de praktijk zal het gebruik van een VPN een harde no-go zijn voor BREIN om verder te gaan. BREIN probeert niet om alle torrenters te achterhalen, maar gaat vooral voor het laaghangende fruit. Een rechtzaak uitvechten met een VPN provider, die mogelijk niet eens logs heeft, in een ander land is een kostbare en ingewikkelde zaak die simpelweg de moeite niet waard is.
Maar veel VPN providers vragen (vrijwel) geen persoonsgegevens en dan is vaak het enige dat ze BREIN zouden kunnen geven jouw daadwerkelijke IP-adres, dat bij jouw internetprovider hoort.
Betaal gegevens? Daarmee kunnen ze toch een rekening traceren en daarmee een naam uiteindelijk?
Je kan soms met bitcoin betalen, of cash in een envelop op sturen met een online aangemaakt klantnummer.
Soms wordt een betaling niet eens bewaard..
Daarmee traceer je alleen dat iemand een vpn abbo heeft. Dat is volkomen legaal. Van mij mag iedereen weten dat ik dat heb.
Ik zou me met een VPN geen zorgen maken. Zelf gebruik ik bijv. ExpressVPN. Stel ik doe iets met torrents en Brein ziet "mijn" ip-adres voorbij komen in de torrentwolk, feitelijk dus een ip-adres van ExpressVPN. Denk je dan dat een internationale partij als ExpressVPN voor een NL stichting als brein moeite gaat doen om mijn n.a.w. te achterhalen, als ze dat al zouden loggen? Voor zover ik weet wordt een ip-adres van een VPN dienst ook gedeeld over meerdere aansluitingen en telkens dynamisch/wisselend toegewezen aan clients. Mocht een VPN dienstverlener, tegen hun logpolicy in, specifiek jouw verkeer over een periode in kaart willen brengen zal daar wel een wat serieuzer strafrechtelijk onderzoek of aanklacht tegenover moeten staan van een club zoals CIA/FBI/AiVD/MIVD/Interpol of zoiets.

[Reactie gewijzigd door jesco_white op 2 februari 2022 16:07]

Klopt als een bus en met je duizenden, of zelfs miljoenen euro's kwijt om 1 klant te vinden.. dan doet Brein het niet.
Een vpn provider dankt zijn bestaansrecht aan niet loggen, maar stel……dan is de vraag waar je je vpn op instelt. Ik vind de verbinding met Noorwegen van mijn vpn altijd lekker stabiel en snel. En tja, toevallig heeft Brein niks te vinden van Noorse ip adressen, dus daar houdt het op.
Welke vpn is dat? Mullvad?
Ik gebruik Surfshark, die hadden een goede aanbieding destijds. Daarvoor Private Internet Acces, maar die werd overgenomen door een rare partij. Vpn aanbieders laten je in hun cliënt sowieso een keuze maken via welk land je het web op wilt. Ik selecteer bijvoorbeeld USA als ik sommige websites in de VS wil lezen (lokale nieuwszenders bijvoorbeeld) die hun websites blokkeren voor Europeanen.
Die vpns zijn idd goed.
Klopt... Maar regels kunnen veranderen. Dus ik heb liever dat er geen sporen zijn dan dingen die evt DMV een regelwijziging met terugwerkende kracht achter je aan kan.
Het is veel makkelijker, BREIN kijkt enkel naar Nederlandse IP-adressen. Als je een VPN zou hebben naar Duitsland of België en die VPN-provider zal direct bij het minste of geringste je gegevens doorsturen zal BREIN hier niet om malen omdat het buiten hun jurisdictie lijkt te liggen. Andersom geldt dat voor een Duitse of een Belgische instantie ook. Die vragen op (indien er logging is) krijgen gegevens (indien VPN-provider niet op 'insert verweggistan eiland' zit) en de instanties zien dat het een IP is buiten hun jurisdictie.
Nordvpn... staat in Panama... geen log, wetteloos land. razendsnel...
10 ct per dag :)
Het gaat hier om een legitiem belang. BREIN mag binnen de Nederlandse wet (AVG) zoeken naar mensen die auteursrechten schenden, en om dat te doen mogen ze in kaart brengen welke machines met elkaar verbinden om bestanden uit te wisselen.

of dat 'helaas' is... in mijn ogen is het auteursrecht veel te corrupt, en zijn de belangen van het publiek en de makers niet in verhouding. Wanneer het auteursrecht weer terug naar ~20 jaar gaat, kunnen we de problemen rond piraterij wat serieuzer nemen maar voor nu lig ik er niet wakker van.

De EU overigens ook niet, ook al probeerden ze te kritische rapporten over piraterij te verdrukken:
nieuws: 'EU hield onderzoek achter dat beperkt negatief effect van piraterij ...

FLU Protocol paper met uitleg:
https://stichtingbrein.nl.../2021/07/FLU-Protocol.pdf

[Reactie gewijzigd door Eonfge op 2 februari 2022 15:34]

Het hele idee wat brein doet vind ik totaal bizar.

Wat als ik morgen op het kruispunt ga staan om mensen te wijzen op hun rijgedrag, vervolgens hun nummerborden noteer en/of ze volg naar hun huis.
Daar vervolgens aan te bellen dat ik dreig met allerlei sancties als ze hun rijgedrag niet aanpassen.
Op een gegeven moment besluit ik dit met een groep mensen te gaan doen door de hele stad, provincie en land.

Dit is exact wat brein doet.

Ik weet zeker als ik dat doe, ik binnen een ZEER snelle tijd politie voor mijn deur heb staan om daar HEEL snel mee op te houden.
Op de internet snelweg kan kan het blijkbaar.

Zeer kromme wereld waar we soms in leven.
Als jij iemand de wet ziet overtreden, mag je daarvoor bewijsmateriaal verzamelen. Als je van plan bent iemand aan te klagen, mag dat ook. Dat is exact wat BREIN doet, het is een advocatenkantoor.

Iedere torrent die BREIN trackt is een torrent waarvan het downloaden tegen de wet is. Voor zover ze kunnen, wil BREIN ook iedereen aanklagen die ze betrappen.

Overigens rijden er mensen op de snelweg rond die denken dat ze verkeerspolitie zijn, die hebben dat als hobby. Die bellen soms daadwerkelijk de politie en rijden achter rare bestuurders aan. Ik snap de lol ervan niet, maar het is niet illegaal. In tegenstelling tot BREIN hebben zij natuurlijk geen enkele gerechtelijk belang, dus ze kunnen geen lijst bijhouden om een rechtszaak te starten, dus de vergelijking tussen verkeer en downloaden is niet heel sterk.

Downloaden is illegaal. Bedrijven mogen optreden tegen downloaders met civiele rechtszaken, en voor rechtzaken mag bewijsmateriaal worden verzameld. BREIN is een centraal orgaan wat door diverse grote media gemachtigd is dit voor hen te doen. Je kunt kritiek hebben op de media-industrie en de achterlijke uitlatingen van BREIN, maar aan hun positie in de maatschappij is niets vreemds of illegaals.

Sterker nog, ik krijg het gevoel dat rechters ze juist oneerlijk bejegenen. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang bij het stoppen van downloaden en iedere keer als ze daar wat mee proberen te doen, schiet de rechter ze af. Hier wordt bijvoorbeeld op een technisch detail uit de AVG gezorgd dat Ziggo ermee wegkomt om bepaalde informatieverwerking niet te doen, maar ik geloof niet dat Ziggo bij een melding van een kinderpornoserver op hun netwerk zich iets aantrekt van de wettelijke bepaling die zegt dat ze een IP op een tijdstip niet naar een adres mogen herleiden. Dat gaat linea recta naar de politie, natuurlijk, legale grondslag of niet.

BREIN is een mondstuk voor belastinguitzuigers van de Nederlandse filmindustrie, maar dat vind ik geen goede reden om de rechtspraak anders toe te passen dan bij een ander bedrijf.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 2 februari 2022 15:38]

"Ook als een gebruiker langer dan zeven uur in dezelfde zwerm zit, wordt hij aangemerkt als 'frequente torrentgebruiker'." Volgens die definitie ben ik dus een frequente torrentgebruiker terwijl ik niets doe wat strafbaar is en waar Brein me voor zou kunnen vervolgen/aanklagen. Zeer regelmatig gebruik ik Bittorrent om legale versies van software die ik gebruik, zoals Gimp, LibreOffice of Linuxdistros te downloaden. En als die torrent dan op mijn systeem staat ga ik niet meteen Bittorrent uitzetten maar maak ik het gemakkelijker voor anderen om óók die torrents te downloaden. Volstrekt legaal maar Brein heeft daar dus een andere mening over...
En "Downloaden is illegaal. Bedrijven mogen optreden tegen downloaders "...? Da's wel érg kort door de bocht trouwens.... 8-)
Hier wordt bijvoorbeeld op een technisch detail uit de AVG gezorgd dat Ziggo ermee wegkomt om bepaalde informatieverwerking niet te doen, maar ik geloof niet dat Ziggo bij een melding van een kinderpornoserver op hun netwerk zich iets aantrekt van de wettelijke bepaling die zegt dat ze een IP op een tijdstip niet naar een adres mogen herleiden. Dat gaat linea recta naar de politie, natuurlijk, legale grondslag of niet.
Wat een heel erg rare vergelijking. Ten eerste een compleet ander probleem - je kan het extreem schadelijke kinderporno niet vergelijken met een over het algemeen volledig schadeloos downloaden van een aflevering van een populaire serie o.i.d.. Daarnaast is kinderporno strafrechtelijk en piraterij civielrechtelijk, wat ook een wereld van verschil maakt. Het is ook een andere plek van overtreding en daarnaast is BREIN gelukkig niet de politie en heeft gelukkig niet dezelfde rechten, dus ook die vergelijking gaat niet op.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 2 februari 2022 15:58]

Hoe erg het overreden van copyright is, maakt niet uit. De wet is de wet en downloaden is illegaal, ook strafrechtelijk. Nu wil helemaal niemand dat Ziggo de politie gaat bellen voor iedere torrent natuurlijk, maar de privacywet selectief negeren omdat je piraterij niet zo erg vindt, vind ik geen goede zaak. Nu doen we dit met z'n allen omdat we downloaden niet zo'n probleem vinden, maar zodra je aan de andere kant staat van een niet-nageleefde wet wordt het verhaal heel anders.

Op termijn stoppen de civiele zaken en zal BREIN via strafrecht vervolging moeten gaan afdwingen. Daar zit BREIN niet op te wachten, daar zit de politie niet op te wachten, daar zitten de rechtbanken niet op te wachten, maar het wordt ze zo civielrechtelijk onmogelijk gemaakt om voor de rechten van copyrighthouders op te komen. Als ook het strafrechtelijke systeem geen gehoor geeft, krijgt onze regering vroeg of laat sancties van Europese of wereldwijde handelsorganisaties en mogen we met z'n allen dokken. De regering is al door de EU verplicht om downloaden strafrechtelijk te verbieden, en de volgende keer zal de EU alleen maar harder optreden.

Het hele verhaal heeft wat weg van de gecastreerde Autoriteit Persoonsgegevens, wel wettelijk allerlei bepalingen stellen maar het uitvoeren van de wetgeving schier onmogelijk maken.

Als we downloaden willen toestaan in kleine mate, waar heel Nederland behalve een paar grote studio's voor lijken te zijn, moeten we het dan gewoon toestaan bij wet. Verander de copyrightwet en laat de wet de houding van de overheid en het volk reflecteren.
“maar de privacywet selectief negeren omdat je piraterij niet zo erg vindt, vind ik geen goede zaak”

De privacywet wordt dus alleen totaal niet selectief genegeerd in jouw voorbeeld. In het ene geval is men wettelijk verplicht de gegevens af te staan en is daar een zeer helder juridisch kader en (strafrechtelijke) jurisprudentie voor, in de ander (gelukkig) niet. En dat is ook volstrekt logisch, maar als je vindt dat kinderporno en piraterij op dezelfde hoogte staat dan was de logica al overboord natuurlijk imho, snap niet dat je niet inziet hoe belachelijk die vergelijking is maar alé. Strafrechtelijke vervolging afdwingen gaat hem overigens echt niet worden.

“maar het wordt ze zo civielrechtelijk onmogelijk gemaakt om voor de rechten van copyrighthouders op te komen.”

Nee niet echt imho, ze hebben tal van kansen gehad om het op redelijke wijze in te richten en samen te werken. Maar ze hebben het zichzelf heel lastig gemaakt, oa omdat ze veelal geen schade kunnen aantonen, maar eerder wel probeerden absurde boetes te eisen en volledige toegang on-demand te krijgen tot alle NAW-gegevens (zelfs van collateral) waardoor die providers eensgezind totaal geen zin hadden om mee te werken. Én daar ook gelijk in hebben gekregen van de rechtbank. Geen rechtbank die het dan ziet zitten om zo’n toko een vrijbrief te geven om mensen lastig te vallen met frivole dreigbrieven of chantage.

Kan je wel stellen dat het ze onmogelijk wordt gemaakt en BREIN zelf zal er vast ook schande van spreken, maar dat is het risico van een veel te hoog spel spelen en je hand overspelen. Het is niet voor niets geweest dat de rechtbanken een aantal van die absurde ideeen de grond in heeft geboord. En dat werd tijd ook wmb, BREIN werd overmoedig en te veeleisend doordat ze een aantal zaken hebben gewonnen die ze nooit hadden mogen winnen.

Misschien moeten ze zich eens wat redelijker, minder agressief en veel realistischer (vooral qua schade, die vaak niet eens bestaat (of integendeel zelfs)) opstellen. Dan valt er veel meer te bereiken dan eerst alle bruggen te verbranden en het jezelf onmogelijk te maken en dan opeens gaan klagen dat niemand nog staat te springen om je gunsten te verlenen.

“Als we downloaden willen toestaan in kleine mate, waar heel Nederland behalve een paar grote studio's voor lijken te zijn, moeten we het dan gewoon toestaan bij wet. Verander de copyrightwet en laat de wet de houding van de overheid en het volk reflecteren.”

Goed plan. Moeten we alleen inderdaad eerst ff uit de EU stappen, want we hebben de macht blijkbaar niet meer om daar zelf over te beslissen helaas.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 2 februari 2022 18:05]

Tijd geleden was de streaming diensten prima, maar nu zijn er zoveel verschillende streaming diensten bijgekomen en de prijzen omhoog gegaan. Logisch dat mensen weer gaat downloaden. Wat de consument wilt is 1 vaste bedrag betalen voor de meest beschikbare contents. Nu moet heb je Netflix, Amazon Prime, Disney plus+, hulu (waarbij je zelfs een aparte ad free versie hebt) etc. Zelfde ook nu met muziek.

Wat Brein probeert te doen is zo ver te gaan om aan onze gegevens te komen terwijl ze een stichting! zijn en niet meer rechten hebben dan een burger. Ze luisteren niet eens wat de consumenten willen maar zijn het geldmachine voor de industrie.

Ik ben het mee eens om uit de EU te stappen en een "echte"democratie te hebben zoals in Zwitserland waarbij de burgers ook een referendum kunnen aanvragen wat bindend is.
Goed plan. Moeten we alleen inderdaad eerst ff uit de EU stappen, want we hebben de macht blijkbaar niet meer om daar zelf over te beslissen helaas.
Het is nog veel erger dan dat; Dit is vastgelegd in de Bernconventie, wat een prerequisite is voor deelname aan de WTO. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention, zie kopje "Prospects for future reform."
Dat Ziggo "ermee wegkomt" vind ik helemaal niet zo onlogisch.

Dit is hetzelfde als Rijkswaterstaat aanklagen voor mensen die te hard rijden of zich niet aan de regels houden. Bedrijven als Ziggo etc, zijn het equivalent van Rijkswaterstaat.
Zij onderhouden enkel de wegen waar het verkeer overheen kan gaan.
Of dat verkeer illegale dingen transporteert (vuurwerk ofzo), is niet hun verantwoordelijkheid.

Het gaat er voor mij niet om of iets mag.
Het gaat er mij vooral om dat zoiets niet door individuen moet worden gedaan.
Daar is inmiddels de schaal VEEL te groot voor.

Overigens mensen consequent naar hun huis volgen mag niet, dat wordt gezien als stalking.
Dat is de equivalent aan IP tracking.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 2 februari 2022 16:02]

Zeer kromme wereld waar we soms in leven.
Het is krom dat de politie niet ingrijpt bij bepaalde mensen. Hoe je het wend of keert,
het is nog steeds illegaal, alleen politie doet er dus bewust niks mee.

Als de politie het wat meer prioriteit geeft dan ga je heel wat strafrechtelijke boetes (schikkingen) krijgen.

En de grap is is dan ook nog eens dat de politie betere kennis krijgt mbt ICT.

Win-win-win ipv dat eindeloos gemekker van Brein.
Zo kijk ik er dus ook tegenaan.
Niet enkel om de kennis, maar je raakt totaal het overzicht kwijt wat er exact op de digitale snelwegen gebeurt. Dat blijkt vervolgens ook weer uit allerlei "oplossingen" van volksvertegenwoordigers.
Voor strafrechtelijke zaken moet een opsporingsinstantie bewijs verzamelen. Dan kunnen ze niet zomaar afgaan op een logje van een externe partij. Dus dan moet de politie torrentswarms in de gaten gaan houden. Ik denk dat ze hun beperkte cybercapaciteit wel wat beter kunnen inzetten.
Heb je een belang? Als je in je 30km straat mensen die 50 rijden aanspreekt omdat je een veilige straat wilt en uiteindelijk alle gefotografeerde nummerborden naar de politie brengt... Dat is misschien om allerlei redenen geen sluitend bewijs, maar mag het niet?

Een winkelcentrum dat overal gezamenlijk camera's ophangt en daarmee ook winkeldieven kan volgen /herkennen, mag dat? Is het raar dat ze dat doen?
Het zou eerder zijn dat je die nummerborden opschrijft en dan net gaat doen of het papiertje met die nummerborden een officiële status zou hebben. Dat is in feite wat Brein doet: kijk, hier een lijstje met ip adressen! Ja, geloof ons maar, we hebben het zelf gezien. Vreemd dat dit als ‘bewijs’ wordt gezien, ik kan zo een uitdraai laten zien waarop staat dat ik een heel ander ip adres had namelijk…..
brein is sowieso een boeven bende . die denken net als de industrie dat elke kopie die gedownload is een gemiste koop is . met andere woorden als jij die 10 tracks niet gedownload had zou je die 100 procent zeker gekocht hebben. die hele gedachte is ouderwets . de industrie denkt dat ze alleen top producten maken . als mensen een cd downloaden of een film en die film goed is is de kans aanwezig dat ze die evt ook op dvd oid gaan kopen . echter is het een bout film of is het bout muziek ga je die dvd echt niet kopen .
Ik weet zeker als ik dat doe, ik binnen een ZEER snelle tijd politie voor mijn deur heb staan om daar HEEL snel mee op te houden.
Ik weet van een straat waar ze zelf een 'flitser' hadden opgehangen omdat men inderdaad nogal schofterig hard door de straat scheurde inderdaad. Hij maakte niet eens echt foto's, het was puur voor de show. En hij flitste niet eens hard.

Maar dat mocht idd ook niet van de politie, die moesten ze weghalen.
Ik weet zeker als ik dat doe, ik binnen een ZEER snelle tijd politie voor mijn deur heb staan om daar HEEL snel mee op te houden.
Op de internet snelweg kan kan het blijkbaar.
De reden dat Brein dit doet is omdat de overheid specifiek Brein heeft gevraagd dit te doen.

Anders zou dit allemaal via aangiftes bij de politie moeten gaan. Al die mensen die zo'n hekel aan Brein hebben zouden blij moeten zijn dat het niet via de politie gaat. Die heeft immers veel meer bevoegdheden.
Als je een torrent van een tracker downloadt kun je gewoon de IP's (van seedboxen) van de andere seeders en leechers zien in jouw torrent client. Het lijkt mij dus geen rocket science om die even in een lijstje te pompen dan. Ik keur uiteraard niet goed wat Brein doet, maar volgens mij is dat eigen aan trackers dat andere mensen die er gebruik van maken ook jouw IP kunnen zien.

Als (en ik zeg bewust ALS) Brein die methode gehanteerd heeft wil dat zeggen dat ze zelf ook torrents gedownload hebben....
(...)Als (en ik zeg bewust ALS) Brein die methode gehanteerd heeft wil dat zeggen dat ze zelf ook torrents gedownload hebben....
UIt het artikel:
Breins torrentsoftware AFLU kijkt op basis van steekproeven of een gebruiker in een maand tijd in twee verschillende torrentzwermen zit, dus of er bijvoorbeeld twee losse torrents worden gedownload. Ook als een gebruiker langer dan zeven uur in dezelfde zwerm zit, wordt hij aangemerkt als 'frequente torrentgebruiker'.
Brein kijkt op de een of andere manier naar een aantal zwermen, en wie er hoe vaak en hoe lang inzitten. Kortom, downloaden en stoppen met seeden en 'dag Brein' zwaaien.
Probleem is als iedereen(of teveel mensen) dat doet torrents niet meer werken en niemand kan downloaden. Heeft Brein toch z'n zin.

[Reactie gewijzigd door Pepperoni op 2 februari 2022 15:23]

Mwah... ik denk dat er serieus meer seeds van seedboxen en niet-Nederlandse IP-adressen komen.
En ik betwijfel serieus of Brein daar achteraan gaat. (Niet dat ze niet willen, maar omdat ze er gewoon nul te zeggen hebben).
Het lijkt me ook niet dat dat mag, ze hebben nu alleen volgens Nederlandse wet het recht om Nederlandse IP-adressen te verzamelen.
Een mailtje naar een buitenlandse provider heeft waarschijnlijk al helemaal geen nut, die hebben ook geen toestemming om persoonsgegevens met een Nederlandse partij te delen.
Dus ze kunnen zich enkel op Nederlandse IP-adressen richten. Ik neem aan dat dat geen grootverbruikers zijn maar meer mensen die af en toe een torrent downloaden en niet weten dat je daar beter een buitenlandse VPN voor kunt gebruiken.
Het mag niet, maar hoe nuttig is om het om daar achter aan te gaan?
Kortom, downloaden en stoppen met seeden en 'dag Brein' zwaaien.
Dat is nou precies wat niet echt een optie is voor de torrentmensen, want wanneer iedereen dit doet kan niemand het meer downloaden. Dan heeft Brein ook z'n doel behaald, want dan is er geen seeder meer te vinden om vanaf te downloaden.
Ik heb geen enkele reden om voor iets dat ik van een grote, open en openbare, torrentsite (veel) langer te seeden dan tot ik die torrent binnenheb die ik wilde hebben. Zeker niet als ik die onverhoopt op mijn eigen IP heb opgehaald. Maar dat had ik ook niet toen de piratenbaai nog een ding was.

Er zal vast ergens een reden zijn om dat wel te doen, maar ook in die gevallen lijkt het gebruik van een eigen (Nederlands) IP-adres op termijn vragen om moeilijkheden... Dus, voor die anderhalve keer dat ik ergens een openbare torrent weghaal, ontgaat de 'noodzaak' van rekening houden met de swarm mij een beetje. En eerlijk gezegd neem ik aan dat Brein meer let op wat er op de openbare torrentsites te vinden is, dan op private sites die films verdelen... het is een kwestie van tijd voordat die films op de openbare sites komen.
Als particulier mag je dat lijstje maken, als bedrijf moet je de AVG er op naslaan of dat mag. Een werknemer van de banketbakkerij mag dat normaal gesproken niet, ook al is het eenvoudig.
Als (en ik zeg bewust ALS) Brein die methode gehanteerd heeft wil dat zeggen dat ze zelf ook torrents gedownload hebben....
Is toch niet zo moeilijk om een downloadspeel limiet van 0 of 1kb/s te hanteren?
Wat je eigenlijk zegt is dat je als gebruiker ook in de zwerm kan zitten zonder te downloaden of uploaden (zo doet Brein dat tenslotte).
Hoe kunnen ze dan bewijzen dat je wel iets gedaan hebt?
Je zou het bijna gaan testen als persoon!
En dat mogen ze ook. Zij hebben(ga ik vanuit) toestemming van de rechthebbende (de uitgevers/artiesten etc) om die bestanden te downloaden. En dan is het niets meer als een steam.exe die jij en ik downloaden. Alleen hebben jij en ik geen toestemming voor het downloaden die film. En dus illegaal voor ons.
Maar om te kunnen zien welke seeders er zijn, moet Brein dus eerst de torrent downloaden. Hierbij zijn zijzelf dan toch ook in overtreding of zie ik dit verkeerd?
Brein treedt op namens de rechthebbenden…
Dat zie je verkeerd. Die krijgen namelijk toestemming van de rechthebbende.

Het is niet zozeer dat een torrent illegaal is. Maar je heb geen toestemming van de rechthebbende om er een vereenvoudiging van te maken. En dat maakt het illegaal. Maar brein krijgt/heeft die toestemming wel.
Dat het kan zegt weinig over of het mag.

Toegegeven dat ik wel eens gehoord heb dan men vond dat "het kan dus hadden ze recht om het te gebruiken" met als bonus argument: "dat is nou eenmaal vooruitgang want je wilt toch ook niet meer schrijven met een krijtje". (Ik snap dat verband nog altijd niet echt)

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 2 februari 2022 15:07]

Als (en ik zeg bewust ALS) Brein die methode gehanteerd heeft wil dat zeggen dat ze zelf ook torrents gedownload hebben....
Niet alleen gedownload maar ook geupload. Lijkt me een vreemde situatie omdat ze het dan zelf faciliteren? Komt dicht bij uitlokking vind ik. Maargoed dit gaat volgens mij om civielrecht dus dat zal wel geen factor zijn.
Is het uitlokking? Ze delen nergens die torrent links en moedigen ook niet aan om het te downloaden. Dan kan het onmogelijk uitlokking zijn.
Ik zei ook dicht bij... Niet 100% gelijk.

"Ja meneer de rechter, hij heeft een film gedownload die wij illegaal aanboden". Op die manier... Vind het toch wel een redelijk vaag gebied.

Je kan stellen dat ze het als vertegenwoordiger van de rechthebbende wel mogen aanbieden. Maar ook dat is nogal krom. Dan download je een film die willens en wetens door de rechthebbende gratis wordt aangeboden, en dan is het nog illegaal?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 2 februari 2022 16:04]

Maar ze bieden het niet aan. Ze bezoeken/zoeken in een bestaande torrent.
Valt mij op dat maar weinig Torrent Software Ipv6 ondersteunen. Bij de jongens van Tribler.org al meerdere keren aangegeven dat dit wenselijk is. Ik vind Ipv6 moeilijker te snappen dan Ipv4, dus die jongens van Brein zullen daar ook wel meer problemen mee hebben.
Vraag mij ook af of een Provider Ipv6 zou moeten bijhouden, want volgens mij weten ze alleen het MAC adres van de aangesloten modems, want mijn oude IPv4 adres veranderde als ik 1 maand weg was.
Ik zie Ziggo niet instaat om op basis van IPv4 sluitende informatie te krijgen. Met ipv6 met daarin het mac adres verwerkt lijk mij dat makkelijker.
Ik vind Ipv6 moeilijker te snappen dan Ipv4, dus die jongens van Brein zullen daar ook wel meer problemen mee hebben.
Omdat jij het niet snapt hebben andere (opgeleide) technici/specialisten er automatisch ook meer moeite mee? :P Zal wel meevallen denk ik. :)
Moeilijker te snappen is iets anders dan niet snappen hoor. Door mijn 45 jaar ervaring vanaf een Bull GE 10 met 8KB geheugen tot op heden, is niets moeilijk, alhoewel wat quantum tech, betreft....
192.168.178.1 is heel wat anders dan fe80::6477:ca87:24b7:4e5e%18.
Helaas lijkt het daar al jaren wel op, maar ik vind het ook een gekke constructie voor een privaat bedrijf.
Ja - de opsporingsbevoegdheid van Brein is vrij extreem ...typisch.
Wat mag Brein dan wat jij al Tintel niet mag?
Beetje lurken in een torrentswarm van een film of serie.
Dwangverzoek opsturen naar provider mag ik dan misschien wel maar ik denk dat die van mij vooral de versnipperaar voeden...
(ik bedoelde het ook beetje sarcastisch)
Brein mag letterlijk niets dat jij niet ook mag, wat voor bevoegdheden hebben ze volgens jou?
Het is wel vaag dat de AP het verzamelen van die IP adressen goed heeft gekeurd, maar er dan nog een aparte goedkeuring zou moeten komen voor het doel waarvoor die IP adressen zijn verzameld.
Terwijl juist dat doel al een afweging is in de goedkeuring voor het verzamelen van die IP adressen. Zonder een legitiem doel om die adressen te verzamelen, kun je die goedkeuring niet krijgen.
Ja daarvoor hebben zij toestemming wegens gerechtvaardigd belang en ze gebruiken een goedgekeurde methode.
Dat blijkt. Aangezien ze verder geen info, behalve de provider, kunnen achterhalen is het geen belastende info m.b.t. de eindgebruiker.
Wat ik mij herinner hebben ze daar een tijd geleden toestemming voor gekregen van de Authoriteit Persoonsgegevens, dus het antwoord is ja. Voor dat moment deden ze het ook al hoor, maar toen ging dat nog via een proxy bedrijfje in Duitsland.
Dat doen heel erg veel websites (al is het maar in de logging van de webserver)
Jawel. Het is niet op persoon herleidbaar en staat in die zin gelijk met het verzamelen van postcodes van klanten way tegenwoordig zo populair is. Dus de gegevens zijn geanonimiseerd, met een redelijk doel mag je die verzamelen volgens mij.

Waar ik meer moeite mee heb is dat deze club keer op keer de grenzen opzoekt en zich gedragen alsof ze de FBI zelf zijn. Waarbij ik me afvraag hoe proportioneel dit nog is, maar dat ligt misschien aan mij
"Elke keer als u via legale platformen een film, game of muziek downloadt, verdient de maker hiermee geld. Dat is zo geregeld via het auteursrecht"

Deze zin klopt alleen niet. Niet elke keer als ik een film bijvoorbeeld kijk via Netflix verdient de maker van de film geld. Netflix heeft gewoon de rechten van de film gekocht voor een bepaalde tijd. De maker verdient niet meer of minder als mensen de film wel of niet kijken.
Inderdaad. En daarom verdwijnen series soms naar een andere zender, zodra het contract voor de licentie verloopt, en een andere dienst deze licenties weer opkoopt voor bepaalde tijd.
Inderdaad. En daarom verdwijnen series soms naar een andere zender, zodra het contract voor de licentie verloopt, en een andere dienst deze licenties weer opkoopt voor bepaalde tijd.
Het gedeelte wat het minst juist is aan die uitspraak is dat 'de maker' er geld mee verdient. Dat is niet zo, het is de uitgever van de film die zijn geld verdient met auteursrechten. De maker zit meestal onder een contract voor een vast bedrag, en die zal het dus weinig uitmaken of jij een film illegaal downloadt of niet. Zijn salaris is toch al betaald.

De verdeelsleutel binnen die markt is extreem scheef. Uitgevers (de grote studio's) harken het grote geld binnen, de creatieve mensen houden er in verhouding weinig aan over als een film een succes wordt. Maar dat is wel een probleem waar BREIN vrij weinig aan kan doen.

Het zou ze alleen wel sieren om die onjuiste uitspraak van de site af te halen, of op zijn minst te zeggen dat de uitgever het geld verdient. Niet de maker. ;)
Mja, de maker heeft de film in opdracht gemaakt van de uitgever. Heel scheef gezien, is dan de uitgever (als degene die in de picture is) de maker.

Als ik voor mijn werk iets ontwikkel, of het nu op freelance basis of in loondienst iets ontwikkel, en de klant refereert naar de maker; dan verwijzen ze daarmee naar mijn werkgever.
Waar het niet klopt is dat er vaak de uitspraak gedaan wordt dat "de acteur" of "de muzikant" last heeft van jouw downloadgedrag. Dat is zeker niet zo, de enige die er last van heeft is de Universal of Sony die de verkoop doet, omdat hun traditionele verdienmodel wordt ondermijnd.
Dat de uitgevers er het meeste aan verdienen is voor grote producties (helaas) wel de meest succesvolle constructie. De makers zijn niet verplicht om aan de huidige constructie mee te werken, maar alternatieven in verdeling zijn er niet echt in de markt. Om als maker een eigen videowebsite te beginnen waar je content gekeken en afgerekend wordt is niet meer realistisch.

Misschien eens aardig om een (plus) artikel over te maken. Mediaconsumptie, wie krijgt wat? Netflix koopt in en rekent vast tarief. Spotify doet het een beetje anders vast tarief maar dat weer enigszins verdelen per play. Bij muziek zitten er vaak toch ook nog steeds uitgevers/rechtenhouders tussen de artiest en Spotify. Onlyfans en Youtube doen het weer anders in geldverdeling en inkomsten. En platformen als Patreon zit helemaal dicht bij de gebruikers.
[...] De maker zit meestal onder een contract voor een vast bedrag, en die zal het dus weinig uitmaken of jij een film illegaal downloadt of niet. Zijn salaris is toch al betaald.
Het is inderdaad niet zo dat de maker betaald wordt iedere keer dat een aflevering van z'n serie of z'n film op Netflix afgespeeld wordt. Maar Netflix kijkt wel naar hoe vaak bepaalde series en films bekeken worden op hun platform en gebruiken die informatie om te bepalen welke series en films een vervolg krijgen.

Als maker heb je er weldegelijk baat bij dat zoveel mogelijk mensen jouw product bekijken op Netflix in plaats van te downloaden, want dat vergroot de kans dat je een verlenging of nieuwe opdracht krijgt.
Maar als er weinig mensen naar kijken zal Netfix deze maker niet vragen meer seizoenen of meer films te maken, want blijkbaar wil niemand er (legaal) naar kijken.
Het is sowieso een beetje achterhaalde tekst, ook al koop / huur je een film via youtube / appletv / primevideo / etc. dan download je die niet, die film staat niet opeens bij jou lokaal, je kunt het alleen streamen (en als je wel offline kan kijken is het niet zo dat je de film zelf ergens op je schijf kan plaatsen). En zijn er nog veel mensen die echt muziek kopen en downloaden via itunes oid. en niet gewoon apple music of spotify hebben?
Als ik, voornamelijk, dit stukje lees komen er toch wat vragen bovendrijven:
Breins torrentsoftware AFLU kijkt op basis van steekproeven of een gebruiker in een maand tijd in twee verschillende torrentzwermen zit, dus of er bijvoorbeeld twee losse torrents worden gedownload. Ook als een gebruiker langer dan zeven uur in dezelfde zwerm zit, wordt hij aangemerkt als 'frequente torrentgebruiker'. Volgens Brein wil dat zeggen dat de gebruiker een belangrijke rol speelt bij het illegaal uitwisselen van bestanden. De rechter gaat hierin mee.
Hoe kan die software van Brein nu zien welke torrents je binnenhaalt ? Kan toch ook zijn dat dit torrents zijn van bijvoorbeeld Linux distro's ?

Of weet die AFLU software precies welke torrents legaal of illegaal zijn ?
Dit kan Brein (met AFLU) door zelf ook deel te nemen aan die torrents, dan zie je naar wie en van wie
Je kunt stellen dat ze daarmee werken publiceren en daarnaast het downloaden en verspreiden actief promoten.
Klopt, alleen handelt Brein in dienst van de rechthebbenden, dus is het niet illegaal, maar hebben ze toestemming
Dus het is uitlokking? ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 2 februari 2022 15:11]

Nee, het is uitlokking indien ze zelf een torrent opzetten om iemand te pakken. Meedoen met een torrent die al bestaat valt niet onder uitlokking.
Alleen als ze jou een mailtje sturen met de tekst "hey, psssst, filmpie downloaden? Klik hier voor een goede torrent".
Hoe kan die software van Brein nu zien welke torrents je binnenhaalt ? Kan toch ook zijn dat dit torrents zijn van bijvoorbeeld Linux distro's ?

Of weet die AFLU software precies welke torrents legaal of illegaal zijn ?
Ik denk dat dat een heel terechte vraag is als het ooit tot vervolging in een rechtbank komt en er dus de kwestie opduikt of alle bewijsmateriaal wel op legitieme wijze verzameld is. Gaat het om 'lok-torrents'? Dan is het ook maar de vraag of de torrent is geüpload zonder toestemming van de rechthebbende. Als het om nep-data gaat dan kun je niet spreken van auteursrechtenschending.

De politie mag ook niet ongericht telefoons tappen en dan iemand in zijn nekvel grijpen als ze toevallig iets horen over een drugsdeal.
Bij P2P downloads kan je precies zien wie er nog meer aan het down/uploaden zijn. Brein kan naar TPB gaan, daar een aantal torrents selecteren en zien wie er op dat moment aan het seeden/leachen zijn. Dat kan u zelf ook met een fatsoenlijke torrent client.
En in hoeverre is dat voldoende bewijslast?

Misschien genoeg om een briefje te sturen met een schikkingsvoorstel. Maar ik ben benieuwd of dat genoeg is om de bewijsvoering dekkend te krijgen als het echt op een zaak aankomt.
Tot nu toe hebben ze er nog nooit een zaak van gemaakt. Waarschijnlijk omdat ze meer prioriteit leggen bij het stoppen van de uploaders. Ik ben geen jurist, maar het lijkt mij dat ze een redelijke kans maken. Ik weet alleen niet hoeveel geld ze kunnen vragen van een downloader, we wonen immers niet in de VS.
Je vergelijkt nu strafrecht met civiel recht. Bij civiele rechtzaken gaat het om het overtuigen van een rechter van je gelijk/ongelijk. Lukt je dat niet verlies je. Lukt je dat wel dan win je.
Kenmerk van civiel recht is alleen wel dat het dan om schadeloosstelling gaat. En ook voor het aantonen van de hoeveelheid schade zal er een bepaalde mate van bewijslast zijn, het is niet zo dat wanneer BREIN roept "Doe maar 5 miljoen" dat een rechter dan gewoon heel suf "Okee dan" gaat zeggen.

Je kan prima beargumenteren dat iemand een onrechtmatige daad verricht met downloaden/uploaden, maar dat de schade daarvan nul euro bedraagt. Want in veel gevallen is er geen sprake van een gemiste verkoop en dus ook geen derving van inkomsten.
Ja ze zullen ook niet zomaar 5 miljoen roepen. En DFW kon niet goed onderbouwen waarom hun schikking bedrag redelijk was. En verloor daarom de rechtzaak. Dat zal Brein dan anders moeten doen.
Brein neemt deel aan swarms waarbij de peers een bestand aanbieden waarvan de rechten bij Brein haar klanten/opdrachtgevers liggen. Dit doen zij door eerst op de titel af te gaan, en daarnaast controle uit te voeren door het bestand af te spelen.
Elke torrent heeft een hash van 40 hexadecimalen (sha1 over de hele dataset?) waarvan je kan verwachten dat die uniek is. Je kan deze hash linken aan de content. Dat moet je handmatig doen.


Theoretisch gezien is collision over de hele dataset nog steeds mogelijk, maar ook elke part heeft zijn eigen hash. Iemand die op 100% zit, dus als de hashes voor alle parts matchen, heeft naar alle waarschijnlijkheid datgene dat AFLU verwacht. De kans op een collision op én alle parts afzonderlijk én de dataset als geheel tegelijk, is nog vele malen kleiner. Klein genoeg dat ik niet verwacht dat je een rechter overtuigt.
Als jij Game_of_Thones_S07E02_Dogmatix_1080P_webrip.mkv aan het downloaden bent, kan je er wel van uit gaan dat dat geen legitieme download is. Ik gok dat ze zelf een selectie maken van de torrents die ze willen tracken op basis van de producenten/rechthebbenden die bij hen aangesloten zijn.
Op naam afgaan is natuurlijk kansloos. Dan noemt iedereen zo'n aflevering gewoon "Vakantiekiekjes lutjebroek s07e02" en geen instantie die het doorheeft.

Je zal het echt moeten downloaden en verifiëren om welke content het gaat.
Je zal het echt moeten downloaden en verifiëren om welke content het gaat.
Dat doet BREIN wellicht ook. Als vertegenwoordiger van de rechthebbenden hebben zij ongetwijfeld een netjes ondertekende brief in de la liggen waarin de rechthebbenden BREIN toestemming geven om hun films en series via torrent-netwerken te downloaden.
U download nooit? Bij mij is de omschrijving altijd behoorlijk ondubieus. Maar dan nog, als u het kan vinden, zullen zij het ook kunnen vinden. Ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen bij Brein. Niet wat het vinden van IP adressen van illegale downloaders dan.
Zal een soortgelijke website/systeem zijn als dit: https://iknowwhatyoudownload.com/en/peer/, maar in plaats daarvan kijken ze niet naar IP-adres, maar naar de torrent. Beetje vergelijkbaar met het 'peers' tabje binnen qBittorrent, waarbij er een lijst naar voren komt met peers, inclusief IP-adres.
:P
Ik zie dat er, via 'mijn' IP-adres van alles gedownload is dat niet in mijn smaak past.
Maar goed, die site weet ook mijn locatie niet goed te plaatsen.
Blijkbaar woon ik in Houston USA :D
Dan moet je je VPN uit doen😀. Bij mij komt hij gewoon in NL uit. Maar vind niets(logisch heb ook al meer als een jaar geen torrent gedownload.
BREIN zal vast net als DFW werken, met honeypots enz.
Heel simpel. Je kunt gewoon zien welke IP’s er allemaal actief zijn in de swarm rondom MicrosoftOffice2021.R4zorw4rez.torrent Daarvan weet je dat het geen legale activiteit is en kun je zo zien welke IPs die allemaal aanbieden en blocks er van uploaden.
Bescherm jezelf en download torrents via een VPN. Is helaas nodig met partijen als Brein die denken dat ze de internet gestapo mogen uithangen.
Ze hebben een mandaat van de film/muziek maatschappijen om achter illegale downloaders aan te gaan. Ik ben het zeker niet altijd eens met hun methodes, maar dat de downloaders iets illegaals aan het doen zijn en dat zij achter de gederfte inkomsten aan gaan voor de partners die hen hier opdracht toe geven is op zich niet raar.
In plaats van je te richten op 'illegaal downloaden is fout en we moeten de downloaders aanpakken' moeten ze misschien hun pijlen richten op 'waarom downloadt men illegaal?'.

Ik heb jarenlang echt bizar veel gedownload. Vooral veel muziek, series en films. Muziek download ik al jaren niet meer en dat komt vrijwel exclusief door Spotify. Kost wat geld maar is een stuk eenvoudiger en vriendelijker dan downloaden. Toen kwam Netflix en zakte het aantal gedownloade films/series naar een minimum. Inmiddels hebben we ook Videoland en Disney+ in huis, maar zo nu en dan verschijnt er wat op een andere dienst (die soms niet eens hier verkrijgbaar is) en dan stap ik toch weer over naar downloaden. Het mag niet, het is illegaal, maar gemakkelijker dan de zoveelste dienst afsluiten, of regelmatig switchen tussen diensten om de kosten behapbaar te houden.

Het geld boeit me eerlijk gezegd niet eens zo en ik betaal graag voor de content die ik consumeer, maar als downloaden minder gedoe geeft dan het legale alternatief dan is voor mij de keuze snel gemaakt. Dan kan Brein nog zoveel dreigementen online knallen, maar dat verandert mijn gedachtegang niet. Als hun dreigementen serieuzer worden maar de legale alternatieven 'lastiger' dan de illegale knal ik er wel een VPN overheen.
De waarom download men is niet aan brein om dat uit te zoeken. Dat zouden andere bedrijven wel namens content boeren kunnen doen. Maar dat staat los van Brein die is in het leven geroepen om te handhaven. En dat doen ze.
de industrie geeft meer geld uit aan bendes als brein om illigale downloaders te pakken en toren hoge boetes te geven . als je in amerika wat gedownload heb moet je rekenen of astronomische bedragen per mp3 enzo gewoon crimineel . als ze dat geld nu is besteden aan een moderne vorm van all you can eat voor muziek en films verdienen ze uiteindelijk veel meer als nu . 10 x 10 euro is 100 euro maar 100 keer 3 euro is een stuk meer . dus ontwikkel een nieuw systeem wat goedkoop en heel makkelijk is dan ben je klaar . maar nee de industrie wil illigale downloaders opsporen (vooral in de states) omdat ze dan claims van miljoenen voor een paar nrs kunnen neerleggen . het zijn echt gewoon ordinaire oplichters
Er is grote hoeveelheid alle you van eat streaming diensten. En een grote hoeveelheid VoD diensten die de nieuwste films en series aanbieden(huur en koop) en nog downloaden mensen de nieuwste films omdat ze 3 a 5 euro te duur vinden.

En dan moeten de content boeren die paar Tweakers op hun blauwe ogen geloven dat alles magisch opgelost wordt wanneer er een dienst komt die 100+ euro p/m kost en ultra Blu Ray RAW gaan aanbieden?

Ooit wel eens gedacht dat Hollywood media consumptie een luxe is en geen recht? En dat downloaden gewoon nooit goed te praten hoe lang en goed je het ook probeert?

Want eerst was het er was geen content bij de all you can eat. Dan is er teveel versplintering. Dan is het een brakke app. Er is altijd wel iets waarom downloaders het rechtvaardigen om te downloaden.
Ik ben het helemaal met je eens hoor, ik heb een Netflix, Disney Plus, Amazon, Discovery en Videoland abonnement (van mijzelf of van een ander waar ik op mee lift) en nog kan je niet alles zien wat je zou willen zien. Dus ook ik download, maar dan via nieuwsgroepen. Met Sonarr is dat simpel genoeg.

Maar omdat het moeilijk is om iets legaal te zien of zelfs helemaal niet mogelijk, betekent niet dat illegaal downloaden opeens wel zou mogen. Brein en haar klanten staan in hun recht als ze achter illegale downloaders aan gaan.
Maar dat is ook de misconceptie van mensen die fel tegen downloaden zijn; de gedachte dat de downloader vindt dat het opeens 'mag'. Dat is dus niet zo. Ik weet dat het niet mag en dat het illegaal is, maar het is wel gewoon mogelijk en de pakkans zéér minimaal. Daarbij is het ook niet zo dat wanneer ik niet zou kunnen downloaden ik wél voor de content zou betalen, dus je kunt je afvragen in hoeverre men geld misloopt. Als ze al geld mislopen is het omdat iedereen meent een eigen streamingdienst te moeten hebben of omdat we nog steeds zitten met een onzinnige en onnodige regiolock in veel gevallen.

Leuk dat we straks 10+ streamingdiensten hebben die ieder misschien 1 of 2 series/films hebben die je graag wilt zien, maar in het illegale circuit heb je alles op één plek staan. Dat maakt het makkelijker in gebruik, en daarom werkt versplintering van content alleen maar averechts.
Nogmaals, ik ben het met je eens wat betreft de versplintering. Ik download zelf ook. Maar dat maakt het nog steeds niet ok om illegaal te downloaden, juridisch gezien. Het is tegen de wet en Brein heeft het volste recht om achter u aan te komen. Het argument dat er geen inkomsten gederft worden is lastig te controleren. Misschien had u voor die ene show of film wel uw best gedaan indien er geen illegaal alternatief was. Dat kan zo zijn, dat kan niet zo zijn, maar dat is niet te controleren.
Streamingdiensten zijn helaas ook niet altijd heilig, hoewel ik er graag gebruik van maak. Ik wou afgelopen weekend een film kijken via Videoland. Walgelijke kwaliteit, het was volgens mij 480p of zo. Dus pak m'n telefoon, open Radarr, voeg film toe, ga wat drinken pakken en hoppa diezelfde film staat in keurige 1080p in Plex...

Het meest irritante vind ik echter het versnipperde aanbod bij dezelfde dienst (waarom film X wel op Netflix DE maar niet op Netflix NL?) en het plotseling verwijderen van series omdat een contract met distributeur is afgelopen of zo. Lekker dan, als je midden in een serie zit.

Bij Spotify zie je dit ook. Heb je met zorg een playlist aangemaakt, verdwijnt er ineens een album van een artiest. Terwijl andere albums van diezelfde artiest wel gewoon blijven bestaan :/

Maar goed. Het is allemaal wel echt tig keer beter dan pakweg 10 jaar terug.
Je beantwoord je eigen vraag eigenlijk. Zoals je het neerzet, download je illegaal omdat je het legale aanbod (wat overigens zeer toegankelijk is) te lastig vindt om te navigeren en de kosten behapbaar te houden. Met andere woorden: je wilt niet betalen voor content. Ook al zeg je dat wel te willen doen, en dat geld je niet boeit, maar:
Het mag niet, het is illegaal, maar gemakkelijker dan de zoveelste dienst afsluiten, of regelmatig switchen tussen diensten om de kosten behapbaar te houden.
Diensten afsluiten is makkelijk, kosten behapbaar houden ook. We leven al lang niet meer in de tijd van DVDs met tal van vervelende voorfilmpjes, regiolock, het niet op een iPad kunnen kijken van content. Illegaal downloaden is vrijwel overbodig tegenwoordig, maar wordt vooral gedaan omdat mensen écht niet voor content willen betalen (want dan doen ze het namelijk wel - en niet selectief, maar volledig).
Ene Gabe heeft ooit in een interview gezegd dat piracy vooral een service probleem is, en dat is het ook. Ik betaal nu zo'n 30 euro voor m'n streaming abonnementen, plus een tientje ofzo voor Spotify. Geen enkel probleem mee en nooit gehad want het werkt top. Maar hoe meer versplintering er ontstaat, hoe meer moeite ik als consument moet gaan doen om te kijken wat ik wil zien. Daarbij moet ik opeens moet ik actief gaan switchen tussen abonnementen (en er is nogal wat keuze tegenwoordig) om niet idioot veel extra kwijt te zijn voor een beetje extra content.

Leuk dat iedere uitgever z'n eigen dienst wil en daar exclusief z'n content op plaatst, maar het maakt het voor de consument lastiger en dus wordt illegaal downloaden daarmee juist weer interessanter.
pfffffffffffffffffffffffff

Dus je Download nu nog steeds zonder VPN??????
Das niet zo slim....
Je weet ook niet welke kant het straks opgaat, stel ze tonen aan dat je download, en die ISP moet je gebruik van de afgelopen 2 jaar ff vrijgeven via hun logs....
( ik zeg niet dat dit gebeurd, maar kan wel)

Ik draai een nas van 32tb... download me helemaal suf.
Niet omdat ik niet wil betalen, maar door het beperkte aanbod wat ik anders heb.
NordVPN... Scandinavisch bedrijf, maar hoofdkantoor in Panama (wetteloos land, vallen dus onder hun wetgeving)
Kost je 10 ct per dag....
Ik heb ook een soort van gederfde inkomsten, alleen heet het dan kopieerheffing.
Het staat je vrij om een legaal verkregen film/muziekstuk te kopiëren voor eigen gebruik. Dat is waar de heffing voor is. Downloaden uit illegale bron is alleen verboden.
Ik heb heel wat jaren kopieën van mijn uitgebreide LP-verzameling gemaakt door hiervan Flac versies te downloaden via torrents. Ik ben niet achterlijk en snap heus wel dat het gros van die torrents illegaal was maar... Toen eindelijk digitale versies van mijn LP's beschikbaar waren of ik zelf digitale kopieën had kunnen maken waren de meeste van die platen al dermate beschadigd (niet doordat ik er slecht mee omging maar omdat de persing van slechte kwaliteit was) dat dat zinloos was... Wie kopieert er nu een "kampvuur"? Downloaden van een kopie deed ik dus noodgedwongen en puur om een digitale kopie te hebben van een album dat ik al op vinyl bezat.
Op mijn zolder staan nog méééters aan LP's maar de kopieën staan op mij harde schijf.
Ik geef u groot gelijk, dat zou ik ook gedaan hebben. Maar helaas betekent dat niet dat het ook mag. Tot een aantal jaar geleden wel, maar helaas is die wet gewijzigd en is elke download uit illegale bron verboden, ook al heb je zelf thuis een legale kopie.
Bescherm jezelf en download torrents via een VPN. Is helaas nodig met partijen als Brein die denken dat ze de internet gestapo mogen uithangen.
Of, en dat komt bij vele gek genoeg niet eens op: je betaald gewoon voor content.
Doe ik al genoeg. Te veel zelfs. De filmindustrie heeft zelf gekozen voor fragmentatie, niet mijn schuld.
Ik snap het sentiment maar dat is ook gewoon recht praten wat krom is natuurlijk, je hebt immers helemaal niet het recht om alles te kijken, niet kijken is ook gewoon een valide optie.

@Arunia

[Reactie gewijzigd door Donstil op 2 februari 2022 18:09]

Maar het zou zeker met het wereld wijde web wel fijn zijn als de mogelijkheid er is om te kijken wat je wilt.
Dat iets hier niet gemaakt wordt, zou niet een reden mogen zijn om niet een account te kunnen hebben en te kunnen kijken. Ik zie niet in waarom daar dan zo panisch over gedaan moet worden.
Oh nee daar ben ik ook helemaal voor hoor, die beperking dat een streaming dienst alleen in bepaalde delen actief is sta ik absoluut niet achter.

Het ging meer om het “ja maar” antwoord wat steeds komt als mensen downloaden denken te moeten verdedigen.
Het gaat niet om rechten, het gaat om wat ik wil. En ik wil kijken wat ik leuk vind zonder daar 4 verschillende abonnementen voor hoeven af te sluiten. Dat wordt onmogelijk gemaakt dus betaal ik voor één abonnement en de rest download ik. Daar voel ik 0 schuldgevoel bij.
Of, misschien gek, het is niet eens legaal hier te krijgen. En ja, dat gebeurd ook genoeg.

Wij maken veelal gebruik van huren, Netflix (geleend), Disney+ (uitgeleend) en Prime. Heb nog gedownload spul staan en deels ook wat er op diensten te vinden is. (kun je nagaan hoe weinig je dan nog illegaal kijkt)
Maar er zijn zat dingen waar een deel moet beschikbaar is of weer bij een andere dienst. En iedereen moet zijn eigen dienst hebben.

Nu is Plex wel bezig om dit ooit te combineren binnen Plex. Hopen dat dat goed gaat werken. Zou heel fijn zijn.
Het gestapo woord vindt ik wel ver gaan..
Denk ik ook, de Gestapo wil vast niet met Brein worden geassocieerd!
Mensen geven hier altijd zo enorm af op Brein, maar Brein doet niets anders dan de rechten van haar klanten verdedigen, ik snap die haat niet. Als een maatschappij een film maakt is het niet zo dat zij de plicht hebben om jou van die film te voorzien en dan ook nog via een methode die jou bevalt en voor een prijs die jij wilt betalen. Daarnaast is het in Nederland allemaal nog steeds zeer soepel in vergelijking tot bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Duitsland. Brein wil eerst waarschuwen terwijl je bij de oosterburen gelijk een rekening van een paar honderd Euro krijgt.

Brein vertegenwoordigt klanten met rechten maar wordt aan alle kanten tegengewerkt in Nederland, uiteindelijk zal er voor Brein weinig anders opzitten dan naar de rechter te stappen om al die gegevens op te vragen en daar zit niemand op te wachten.
Het doel achter Brein is ook niet echt het probleem waar zo op wordt afgegeven. Het is meer de dubieuze manier van het hoe.
Het gaat om iets nieuws (en dan bedoel ik de laatste 20 jaar) en iets wat niet fysiek an te raken is. Virtueel, op een pc ergens, bij alle nette gezinnen thuis, men ziet en voelt niet dat dit illegaal is en verzet zich er daarom ook (nog) tegen.
Ik snap het wel. Je hebt gelijk dat brein in zekere zin haar werk doet. Maar ze maken in het kader daarvan ook dubieuze claims. En ze meten zich wat mij betreft politie taken aan en dat is niet voor burgers en stichtingen.

Dan is er indirect het feit dat Spotify en soortgenoten effectief de markt voor illegale muziek hebben gesloopte met een compleet aanbod voor een redelijke prijs.

De film wereld voor streaming versplintert echter elke dag meer. Meer en meer den. Een kijk naar 4k blu-ray. De piraten kunnen dat afspelen met VLC. Maar de legale kopers kunnen niet meer op de computer afspelen met de legale cyberlink speler omdat Intel de drm instructies uit de nieuwe generatie CPU heeft gehaald. De film industrie straft de legale gebruikers keer op keer.

Brein vertegenwoordigd de film en industrie. In plaats van te kijken hoe ze gebruikers kunnen voorzien in hun vraag kijken ze alleen maar hun eigen belangen. Ze verliezen misschien geld door downloaden, maar ze verliezen meer door hun eigen koppige gedrag. Mensen haten brein vanwege die hypocrisie. En terecht.
Maar we mogen er wel op afgeven toch? Zelf heb ik amper mediaconsumptie, ik voel er niet voor een industrie te sponsoren die hun producten volstopt met product placement en dan ook nog premium bedragen wil ontvangen.
En tegelijk gefaciliteerd wordt met subsidies en belastingvoordelen.
En dan lees ik hierboven ook dat DFW honeypots zou inzetten.
Nee, laat maar, deze business.
Als je die media niet consumeert heb je ook geen problemen met BREIN. Ik ben het ook niet met alle wetgeving e.d. eens maar BREIN doet gewoon haar werk, en die wetgeving komt van de volksvertegenwoordigers.
En inderdaad, vergeleken met Duitse toestanden is het in Nederland met een brief "hé, je bent stout, hou op!" nog erg soepel.
Het probleem is dus dat je dat indirect wel hebt. Koop je een HDD betaal je thuiskopieheffing en sponsor je dus indirect BREIN om hun belangen te behartigen.
...en daar had ik eventjes helemaal niet aan gedacht. Daar heb je inderdaad een goed punt, je betaalt ze sowieso.
Ik vind het sowieso gek dat prodivers steed hiermee lastig worden gevallen, ze zijn ten slotte enkel een doorgeefluik.
Omdat providers als enige de NAW aan het IP kunnen koppelen en de overtreding via een account en de middelen van de provider geschied. Er is simpelweg geen andere partij die je ermee kunt lastig vallen.
Er is zeker wel een andere partij die hier zelfs speciaal voor is opgericht, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Onder specifieke omstandigheden kan een (opsporings)instantie hier NAW gegevens aan IP adressen laten koppelen. Brein valt daar overigens niet onder, hier zal geen toestemming gegeven worden.
Tja, de provider is de enige die weet bij welk fysiek adres het IP-adres behoord.
Het zijn doorgeef luiken maar het moment dat ze de vraag krijgen een brief door te geven zijn ze het ineens niet meer. 8)7
En hoe gaat brein bewijzen wie er gedownload heeft? Bv Bij een studentenhuis?
Niet. Ik denk dat de contractant dan gewoon verantwoordelijk is.
Als ik iemands auto leen en een ongeluk veroorzaakt is de eigenaar ook niet aansprakelijk.
Dat is totaal niet relevant. Je verzekerd de auto en niet de persoon.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee