Vermogen van zonnepanelen op woningen groeide in 2022 tussen 25 en 40 procent

In 2022 was er in Nederland sprake van een 'historische groei' van zonnepanelen op woningdaken. Volgens Netbeheer Nederland was er sprake van 25 à 40 procent stijging van het vermogen. Er zijn diverse netbeheerders, dus de groeipercentages lopen wat uiteen.

In verschillende Nederlandse provincies was in het afgelopen jaar sprake van een aanzienlijke groei van het vermogen van de zonnepanelen op woningdaken. Er was sprake van een groei tussen de 25 en 40 procent ten opzichte van 2021. Dat meldt Netbeheer Nederland, de branchevereniging voor de Nederlandse netbeheerders Stedin, Liander, Westland Infra en Enexis. Het gaat hier om de registratie van zonnepanelen bij kleinverbruikaansluitingen; dat zijn woningen en kleine ondernemingen.

Stedin, de beheerder die de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bestrijkt, zegt dat het nog nooit zo'n grote groei van het vermogen heeft gezien. In 2022 lieten 107.264 consumenten voor een vermogen van 484 megawattpiek nieuwe zonnepanelen plaatsen; omgerekend staat dat gelijk aan ongeveer 1,3 miljoen nieuwe zonnepanelen. Volgens Stedin is er in zijn drie provincies bij 455.371 aansluitingen bekend dat ze panelen hebben; dat is drie keer het aantal woningen in Utrecht. De groei was het grootst in Zuid-Holland; daar groeide het vermogen met 42 procent. In Utrecht was dat 41 procent en in Zeeland 24 procent. Dat de groei in Zeeland zoveel lager is, komt omdat daar al relatief veel huizen zonnepanelen hadden, namelijk een op de drie. Aan dat aantal komen Utrecht en Zuid-Holland nog niet. De cto van Stedin, David Peters, zegt dat je nergens in Europa zoveel zonnepanelen per inwoner vindt als in Nederland.

Liander, dat over de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland gaat, registreerde in 2022 153.422 nieuwe woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen, wat voor deze netbeheerder een stijging van 25 procent is ten opzichte van 2021. Daarmee groeide het vermogen van de zonnepanelen die Liander registreerde, met 699 megawattpiek, een stijging van 28 procent. In totaal heeft Liander nu in zijn verzorgingsgebied 761.996 woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen.

Tegelijkertijd wordt er ook een keerzijde genoemd. Volgens Netbeheer Nederland is het elektriciteitsnet in Nederland een van de betrouwbaarste, maar is het niet ontworpen voor de grote hoeveelheid zonnestroom die inmiddels wordt opgewekt in de zomer en is het niet goed dat het net als een 'grote gratis batterij wordt ingezet'. De branchevereniging roept consumenten dan ook op om te helpen de piek aan zonnestroom op te vangen door bijvoorbeeld op zonnige dagen overdag zoveel mogelijk elektrische apparaten aan te zetten of bijvoorbeeld de elektrische auto op te laden.

Netbeheer Nederland stelt dat de salderingsregeling een belangrijke aanjager is geweest voor de populariteit van zonnepanelen onder woningbezitters. Het is niet helemaal duidelijk hoe de vereniging dit precies bedoelt, want deze regeling bestaat al jaren en zou niet zoveel moeten zeggen over de groei in 2022. Waarschijnlijk zijn met name de enorm gestegen energieprijzen debet aan de flinke groei van vorig jaar. Tegelijk herhaalt de vereniging dat de salderingsregeling afgebouwd moet worden, omdat de prijzen van de panelen inmiddels flink zijn gedaald ten opzichte van 2004 en daardoor is er nu ook sprake van een sterk teruggelopen terugverdientijd. Daar kan echter tegenover gesteld worden dat de prijzen voor panelen juist zijn gestegen in de afgelopen tijd.

Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland, stelt dat de groei van zonnepanelenvermogen alleen is vol te houden als de zonnestroom bij bezitters thuis wordt gebruikt. Hij vindt daarom dat salderen moet worden afgebouwd. Ook pleit Netbeheer Nederland voor prikkels om de opslag van stroom te stimuleren, zodat consumenten hun opgewekte stroom zelf kunnen gebruiken in de avond.

Er zijn ook de nodige tegenstanders van het afbouwen van de salderingsregeling, zoals de Consumentenbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook in de Tweede Kamer is nog geen duidelijke meerderheid voor het afbouwen en afschaffen van de salderingsregeling. Er ligt een plan van regeringspartijen om de regeling met iets grotere stappen af te bouwen dan voorheen was bedacht, maar vooralsnog zijn GroenLinks en de PvdA tegen de afbouw van de salderingsregeling en daarmee is er nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Op 17 en 26 januari is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de salderingsregeling, maar vooralsnog is het onduidelijk hoe er gestemd zal worden.

Door Joris Jansen

Redacteur

27-01-2023 • 16:15

226 Linkedin

Reacties (226)

226
223
116
3
0
84
Wijzig sortering
Op vele daken liggen inmiddels zonnepanelen, waarmee nu een ware klassenstrijd ontbrandt over mogelijke benadeling door de salderingsregeling. Met een aandeel van 20 procent zouden we wereldkampioen zijn. Helaas, er is geen competitie.
De salderingsregeling afbouwen of aanpassen?
Er ligt een enorme opgave om de klimaatdoelen te realiseren. Nederland loopt binnen Europa bepaald niet voorop in duurzame energie. Zonne-energie straalt verticaal in op bestaande daken. Andere energievormen hebben een horizontale dimensie die beslag legt op schaarse ruimte en transportcapaciteit in een dichtbevolkt land. Reden om zonne-energie sterk te willen stimuleren.

Die eerste 20 procent daken heeft ruim een decennium geduurd waarbij lang niet alle mogelijke ruimte wordt benut. Dat is niet bemoedigend. Het aantal panelen wordt gemaximaliseerd op het eigen verbruik of bij nieuwbouw op het voldoen aan gestelde eisen. De keuze creëert een lock in: op een later moment bijleggen is lastig en relatief kostbaar. Ook liggen panelen vooral op de meest gunstige zuidzijde.
Een groei naar 50 procent in de komende tien jaar lijkt al een ambitieuze opgave. Dit terwijl de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen.
Een nieuwe regeling zal maximalisatie en ligging op andere windrichtingen moeten bevorderen.

Huurwoningen blijven achter. Juist corporaties met veel dezelfde woningen zouden gunstig panelen kunnen leggen. Duurzaamheidsleningen lossen het kapitaalprobleem op. De vermeende ongelijkheid komt voort uit passiviteit. Beleid is nodig om verhuurders, besturen en ook bewoners in beweging te krijgen.

De netbeheerder klaagt maar pakt zijn rol onvoldoende. De particulier wordt nog steeds gezien als consument en de nieuwe energie als een extra. Zijn systeem wordt vanwege overbelasting botweg afgeschakeld. De fossiele mindset regeert nog. Reguleren dat op de juiste fase wordt teruggeleverd zou al een verschil maken. Alleen dan wordt de opgewekte energie twee huizen verderop gebruikt om een auto op te laden. Een signaal voor de wasmachine om te starten op een geschikt moment. Een drie fasen meter kent bij Liander nu een wachttijd van meer dan zeven maanden. Ontwikkelingen gaan te traag of blijven uit.

Een teveel aan energie is oplosbaar. Een installatie in iedere regio zet overtollige energie om in waterstof. Enorme prijsschommelingen op de energiemarkt zijn een indicator van marktfalen en inrichtingsproblemen. De prijs en de vraag zijn op korte termijn inelastisch. Vraagsturing ontbreekt. Fossiel en duurzaam wordt op een hoop gegooid. Zo'n markt nodigt bovendien uit tot speculatie. Ingrijpen is nodig opdat burgers goed worden bediend en klimaatdoelen worden nagestreefd.

De maatschappelijk betrokken burger met een groei-mindset profiteert nu van de salderingsregeling. Geen slecht signaal, burgerschap loont. 'Dat zouden we vaker moeten doen.'
Voor de klimaattransitie moeten we als samenleving uit de klem van een perspectief van compensatie van verlies naar een perspectief van bijdragen aan duurzame groei.
Een burger is echter geen ondernemer en dat maakt wel een verschil. Een lange periode is lastig te overzien. Bij onzekerheid komt een burger lastig in beweging. Een regeling zal aantrekkelijk moeten blijven.
Het is vooral van belang dat er regie komt op het gehele systeem van technologie, actoren en markt.
En nu subsidie op batterijen en voilà, we halen onze klimaatdoelen.
Idealiter wijzigt men de wet dat netbeheerders wijkbatterijen mogen plaatsen. Dat is veel efficienter en doelmatiger dan in een wijk met 180 woningen, 180x een monteur langs te sturen voor ieder z'n eigen batterijpack, uitgesmeerd over x aantal jaar.
Ook onderhoud en life cycle management op die accu's is dan veel beter te managen. Daarnaast kunnen pieken en dalen op wijkniveau beter opgevangen worden.

Maar imo moet de salderingsregeling dan wel blijven of hierop aangepast worden. Als ik (veel) meer opwek dan mijn buren, die dan ondertussen mijn stroom gebruiken ipv die van de energiemaatschappij dan dien ik daar evenredig voor gecompenseerd te worden. Dat er dan een klein bedrag betaalt moet worden voor de accu en het onderhoud kan dan in het netbeheer tarief meegenomen worden.

Energiemaatschappijen zitten hier dan ook totaal niet op te wachten, want er zal (veel) minder energie bij hen afgenomen worden.

[Reactie gewijzigd door RobbieB op 27 januari 2023 16:23]

Waarom plaatst een energiemaatschappij dan geen batterijen op wijkniveau?
Waar wil je die dingen neer plempen? Kan mij voorstellen dat het best wat ruimte inneemt. In al gebouwde wijken gaat dat niet zomaar, ook qua infrastructuur. En dan heb je nog het lawaai voor de koeling van die dingen. Wordt leuk als je zo'n ding naast je tuin krijgt :9

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 27 januari 2023 17:06]

Definieer wijk, lijkt me dat dat prima vlak langs de snelweg o.i.d. geplaatst kan worden.

Edit: nu is Nederland niet zo berg achtig maar ik heb ook wel eens gelezen over technieken waarbij ze overdag met zonnestroom water omhoog gingen pompen een berg op, zodat dat in de nacht kon terugstromen naar beneden en via een turbine daar weer stroom van gegenereerd kan worden

[Reactie gewijzigd door geerttttt op 27 januari 2023 21:57]

We hadden in vorige eeuw al plan Lievense, die de Markerwaard wilde omtoveren tot stuwmeer gevuld met overtollige windenergie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense
Op tweakers.net zelf staat hier ook een mooi artikel over, waar het omgekeerde stuwmeer duidelijk wordt uitgelegd:

review: Veelbelovende technologie voor de emissieloze economie
Plus de vergunning. Batterijen hebben een risico, bij brand zijn ze lastig te blussen. Er kan explosie gevaar zijn, zeker bij hoge concentratie. Dus zomaar in een woonwijk neerzetten is lastig.
Explosie en brandgevaar heb je ook in huizen. Dan liever ergens op een weiland toch?
Maar een weiland verbruikt geen stroom. :+

Er is juist een reden dat we het over batterijen op "wijk"-niveau hebben.
Opslag bij de bron dus, direct naast die talloze zonneweiden waar voorheen gras groeide en blije koeien graasden.
Ik wacht nog even af maar denk dat ik uiteindelijk mijn dak vol heb liggen met zonnepanelen en het overschot kan opslaan dan wel omzetten in waterstof.
Een zonneweide betekent niet dat er koeien weggejaagd worden zoals jij impliceert. Hier net buiten de stad zijn er oude vloeivelden waar de textielindustrie tot een kleine 100 jaar geleden afvalwater op kon spuien. Geheel legaal, want niemand had er last van. Maar wel zodanig vervuild dat het hele gebied nog steeds niet gebruikt mag worden voor landbouw, industrie of bewoning. Maar dus wel voor een zonneweide, die dit jaar geplaatst kan worden. Aardig wat nutteloze hectare die nu nuttig gebruikt gaat worden.
Ik neem aan dat het in jouw specifieke geval geen ex-runderweide is geweest.
Maar hier in Twente is de ontboering al een poosje aan de gang tbv industrie en huizenbouw.
En waar voorheen koeien liepen verrijzen nu zonneweides.
Maar ok, elke situatie en omgeving is uiteraard anders.
De zoutwater batterij is wellicht een oplossing. Minder energiedicht, maar veel duurzamer dan de alternatieven en geen brand of explosiegevaar.
Je hebt een goed punt maar de definitie van batterij is groot. Vooral batterijen voor langzame ontlading (wat in zo'n wijk prima kan) zijn lang niet zo 'brandbaar'. Daarnaast zijn natuurlijk nog meer oplossingen zoals heat-batteries. Daarin sla je energie op in de vorm van warmte. Daar gebruikt men gesmolten zout of stenen die geen vlam kunnen vatten. Er zijn in ieder geval genoeg ideeën maar helaas zit de overheid weer op zijn kont duimen te draaien tot het weer een 'crisis' wordt:
How A Brick & Rock Battery Is Changing Energy Storage
How the Eindhoven heat battery can quickly make millions of homes gas-free
Omdat batterijen alleen in de zomer te gebruiken zijn. Je hebt een opslag nodig die minimaal 6 maanden kan opslaan. Omzetten naar waterstof is kostbaar door veiligheid issues.

[Reactie gewijzigd door katip2000 op 28 januari 2023 01:48]

Als de saldering eraf is, dan zou een groep electriciteit opwekkers (accu+solar) een energie bedrijf kunnen opstarten die energie levert als de dynamische prijzen het hoogste is. Maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.
Is dat niet precies wat Tesla met virtual powerplant gaat doen?

Tig duizend huishoudens bundelen als energiecentrale die dan load-balancing kan doen.
Als ik (veel) meer opwek dan mijn buren, die dan ondertussen mijn stroom gebruiken ipv die van de energiemaatschappij dan dien ik daar evenredig voor gecompenseerd te worden.
Dat word je juist zonder salderingsregeling. Met salderingsregeling word je bovenevenredig gecompenseerd. De saldering zorgt dat je ook energiebelasting terugkrijgt, maar waarom zou je daar recht op hebben als jij later de batterijen moet leegtrekken om je wasmachine aan te zetten?
Dat lijkt mij ook. Ik zie nog wel een markt voor recycling van batterijen op deze manier. Hoeveel batterijen worden wel niet uit accus van fietsen en autos weggedaan omdat ze niet meer genoeg capaciteit leveren. Prima om ergens in te zetten als regio batterij.
Ik weet niet hoeveel accus nu weg worden gedaan, maar met een 30 kWh accu uit een eerste generatie Nissan Leaf die nog voor 20 kWh bruikbaar is, kan je waarschijnlijk met gemak 10 of meer woningen van stroom voorzien gedurende de nacht. Er zijn tot nu toe 15.000 van deze auto's verkocht en zo'n 10.000 Renault Zoe's. Stel dat al die auto's nu afgedankt zouden zijn zit je pas op genoeg capaciteit voor ~250.000 woningen.

Over 15 jaar is het anders, dan kan je alle 300.000 ev's gebruiken die nu rondrijden en die allemaal een grotere capaciteit hebben en kom je in de buurt van een buffer voor één nacht voor elke woning.
Ik weet niet hoeveel accus nu weg worden gedaan, maar met een 30 kWh accu uit een eerste generatie Nissan Leaf die nog voor 20 kWh bruikbaar is, kan je waarschijnlijk met gemak 10 of meer woningen van stroom voorzien gedurende de nacht.
Ook als ze allemaal electrisch koken en een warmtepomp hebben op een koude donkere avond?
Ik denk dat ze toch iets meer vermogen moet neerleggen in een wijk/straat accu.
Ik zie de nacht van 00:00 tot 06:00 en verwacht dat er weinig mensen dan koken of de verwarming nog aan hebben. Er zullen wat mensen zijn die (elektrische) douchen maar dat zal in het geval van een warmtepomp toch uit een buffervat komen.

Disclaimer: er bestaan verschillende definities van "nacht", maar ik ga uit van de cyclus ochtend, middag, avond, nacht.
Als je het over zonnestroom hebt, is 'nacht' als die panelen niets meer doen.
Dat is dus op de kortste dag ~16:30 - ~08:45.
Dan komt daarna de hele bups nog thuis, sluit zijn auto aan op de lader en gaat koken. ;)
Dat ga je niet redden met 10 huizen op een 30kWh 20kWh accu uit een Leaf.
Het probleem is niet de piek dat mensen gaan koken e.d. maar dat half Nederland op een zonnige lentedag mega veel teruglevert naar het net. Als dan een deel van die piek opgevangen kan worden door centrale accus kan dat in de avond weer teruggeleverd worden naar veel huizen.
Klopt.
Dat is ook een veel betere strategie dan al die mini-accu's thuis (of oude Leaf-accu's van Skit3000 ;) ).
Zet één of meerder containers neer met opslag in een wijk zodat je overdag de "stap hoger" in de transformator-keten (hoogspanning-middenspanning-laagspanning) kan overslaan.
een paar ovens en inductiekookplaten en zo'n batterij is op een uurtje leeg getrokken, om nog maar van het conversieverlies te spreken dat een afgedankte autobatterij heeft tov het net dat op een hogere spanning fungeert op wijkniveau.
Ik zou heel graag de 5 jaar oude accus van mijn tesla in de schuur ophangen en een nieuwe grotere onder de auto schroeven. Met 70 kw bruikbaar kan ik prima profiteren van de dynamische uurprijs. Geen idee of dat mogelijk is eigenlijk
Hoeveel denk je met die dynamische prijzen te kunnen verdienen? Als je 20 cent per kWh kunt besparen door op goedkope momenten in te kopen en je gebruikt gemiddeld 200 kWh per week (10 kWh per dag voor je woning en de rest voor het laden van je Tesla), dan levert dit je dus een besparing op van 40 euro per week en zo'n 2.000 per jaar. Ik weet niet wat de nieuwe accu die je op het oog hebt kost, maar je zal wel heel wat meer energie moeten verbruiken voordat vervangen rendabel wordt, los nog van dat hoe lager de gasprijs wordt komende tijd, hoe minder de dynamische prijzen zullen bewegen.
de aanschaf zal zakelijk zijn en het verbruik is bij mij vele malen hoger. het is nu zeker geen besloten zaak, maar het wordt wel interessant om er aan te beginnen, zeker als ik een 75kw batterij van de tesla ervoor zou kunnen gebruiken. die auto is al afgeschreven en met een nieuwe grotere batterij kan die ook weer 5 jaar door!

edit: eigenlijk als ik er zo over na denk, zit iedereen nu in zijn persoonlijke situatie voor of het zin heeft of niet, wat te doen of niet. het is nog niet zo maar dat er een mainstream gangbare oplossing is mbt de batterij, zonnepanelen fase hebben we wel gehad. de volgende stap lijkt nog niet echt los te komen.

[Reactie gewijzigd door vlaag op 28 januari 2023 17:36]

En zijn al bedrijven die de accu’s om bouwen naar power walls het is alleen nog niet echt mainstream :)
Dus over aantal jaren krijgen we ook te maken met heel veel chemische afval. Bovendien zijn de stoffen die nodig zijn schaars.
Bovendien kun je in de meeste gevallen thuis onvoldoende batterij capaciteit installeren om al je gegenereerde energie in de zomer te bewaren om de winter door te komen. Een thuisbatterij is prima om de verschillen tussen dag/nacht op te vangen, maar niet tussen zomer/winter.
"in de meeste gevallen" ? Je zal bedoelen nooit :) .
Het doel van een thuisbatterij is niet dat je energie opslaat voor de winter. Het doel van een thuisbatterij moet je meer zien als zomers opladen en dan de nacht door komen en winters snachts opladen (daluren) zodat je dat gedurende de dag kan gebruiken dus piek verlagen.
En dat is dus het probleem, je wil juist je overschot van de zomer kunnen bewaren voor de winter. Dus moet je de oplossing helemaal niet zoeken in thuisbatterijen. Een regionale of landelijke oplossing dit probleem oplost, kan ook prima gebruikt worden voor de verschillen tussen dag / nacht.
Minimaliseren van terugleveren, dus overdag opslaan wat je niet verbruikt wat je ‘s nachts kunt gebruiken, dat dan over een paar dagen of een week verspreid, je zult zo nu en dan een slechte zonneuren dag hebben als het regent. Meer capaciteit is niet nodig. In juni/juli zal je dan alsnog terugleveren uiteraard maar hoef je geen stroom af te nemen en in de winter zullen de accu’s niet veel voor je betekenen.
Interessant, waarom mag een netbeheerder dat momenteel niet?
Een netbeheerder mag zelf, per de wet, geen stroom inkopen of verkopen. Ze mogen alleen het transport doen.

Zonder die 2 dingen is een batterij een beetje doelloos.
Ik zelf (en vele met mij) zien een netbeheerder als een batterij, en ben ook groot voorstander van de huidige situatie.
Ze moeten absoluut niet de salderingsregeling afschaffen.
Waarom maken ze niet een systeem dat je betaald voor het aantal geleverde kW (huur opslag net) en het salderen in stand houden.
Al de kW die je opwekt worden geregistreerd op je slimme meter.
Waarom maken ze niet een systeem dat je betaald voor het aantal geleverde kW (huur opslag net) en het salderen in stand houden.
Dan gaan de baten (kosten van opslag) naar de netbeheerder.
Als salderen wegvalt krijg je waarschijnlijk 80% van het kale leveringstarief terug. Wie is de grote winnaar? De overheid. Die zal op de stroom, die anders gesaldeerd was, BTW en heffingen ontvangen. De energieleverancier kan in theorie ook nog 20% in zijn zak steken, maar die krijgt zeer waarschijnlijk stroom geleverd op een moment dat het weinig waard is. Grote kans dat het juist geld kost.

[Reactie gewijzigd door tweakerbee op 27 januari 2023 20:22]

Dan gaan de baten (kosten van opslag) naar de netbeheerder.
Dit is toch goed?
Dan betaal jij toch de opslag van de kosten van de netbeheerder maatschappij voor je kW, en is het argument van tafel dat de consument die geen panelen hebben mee betalen aan bezitters van zonnepanelen.
Stel je betaald 0.50 voor een kWh
Je hebt 5000 kWh installatie.
Je hebt 3000 kWh verbruikt en saldeert deze.
Je betaald 5% (bijvoorbeeld) van de kostprijs van je kW contract die je saldeert in de batterij van de netbeheerder = 2.5 cent per kW* 3000 = €75
Van de overgebleven kW krijg je ..% terug van je contract prijs met je energie leverancier.
Dit betekend dat je gebruikte energie van je eigen panelen nog steeds kan gebruiken wat je in de zomer opwekt en gebruikt in de winter voor je zonnepanelen.
Deze regeling geld voor een modaal gezin met een warmtepomp gebruikt tot 7000 kW (bijvoorbeeld).
Hogere installaties boven 7000 kW krijgen een lagere percentage voor de teruglevering aan het net , dit is omdat grotere installaties een grotere belasting op het net zijn en dus meer moeten betalen voor de uitbreiding van ons E-net.
Ik bedoelde meer dat de wetgever veel voordeel heeft van dit niet toestaan.
Die gaan echt niet de BTW en heffingen opgeven.
Waarom maken ze niet een systeem dat je betaald voor het aantal geleverde kW (huur opslag net) en het salderen in stand houden.
Doen we zoiets al niet? de ODE belasting kan daar mooi voor gebruikt worden.

[Reactie gewijzigd door gmj2 op 27 januari 2023 21:26]

Probleem is dat mensen die niks nada opwekken (en dat zijn geen mensen met een dikke portemonnee) ook betalen voor de ODE. Beetje lullig.

Volgens mij is dat politiek momenteel een dingetje bij sommige partijen. Overigens terecht lijkt me.
Dat is niet lullig tenzij je er OK mee bent dat je geen stroom krijgt als er onvoldoende duurzame energie voor handen is. Opslag is een noodzakelijk onderdeel van ons toekomstige energiesysteem waarin steeds meer duurzame bronnen zijn.
Ja dat argument, ik weet het niet, mensen zonder panelen hebben ook baat bij een lage stroomprijs. Wie het ook opwekt, dat mensen met panelen er een extra voordeel aan halen is inderdaad alleen mooi voor hen, maar ja dat is vaker in het leven. Die panelen zijn nou ook niet bepaald gratis.
Nu zou je kunnen beargumenteren dat accu's ook transport zijn, want een elektron is altijd in beweging, ook in een accu...
nee, die zijn opslag en om iets op te slaan moet je het ook hebben aka inkopen en verkopen om er terug van af te geraken.

Nu zouden enkel leveranciers er mogen plaatsen
Op zich zou een leverancier ook hier en daar een stukje grond kunnen opkopen om batterijen in op te slagen. Net zoals ze met windturbines/panelen doen.

Alleen is het kostentechnisch voornamelijk interessant voor de netwerkbeheerder en heeft een leverancier weinig incentive.
Je hebt zogeheten Congestion Servive Providers (CSPs) die energie inkopen en opslaan als er weinig vraag is (en dus de prijs laag) en die terugleveren bij hogere vraag (en hogere prijs). UIt het prijsverschil moeten dan de kosten van de energieoplsag betaald worden. Kennelijk is dat nu lonend. Geen idee op een CSP ook op wijk niveau lonend kan zijn. Nu zijn er vooral heel grote energie opslag parken in gebruik. Kennelijk is schaalgrootte ook hier nodig om de kosten laag te houden.
Wat bedoel je met een hele grote energie opslag in Nederland?

Want volgens mij is de grootste opslag van Nederland op het Windnet smart grid aangesloten. Niet op het normale net.
https://giga-storage.com/projecten/buffalo/
Die windmolens zijn toch holle buizen. Kunnen we die niet volstoppen met accus.
Ff rekenen: molen haliade-x in Rotterdam 12 MW, 50% vollast uren per jaar. buis 130 meter hoog, 5.5 m doorsnede bovenaan en 8.5 m onderaan. Neem eens aan dat je 10 vierkante meter kunt gebruiken x 100 meter hoog is ca 1000 m3 ruimte. LFP accu’s, 80 euro/ kWh en 400 Wh/liter. 1000000*0.4 kWh opslag in de molen = 400 MWh, dus kan 33 vollasturen stroom opslaan. Kom je een heel end mee. Gewicht: 165 Wh/kg, dus 2400 ton per molen. Kosten 400000x80 = 32 miljoen extra per molen. De molen kost zelf ca 10-15 miljoen. De massa van de molen zonder accus is ca 3000 ton. Het past, maar waarschijnlijk goedkoper om aan de wal een aantal containers naast de zeekabel te zetten.
want een elektron is altijd in beweging
Lol! Maar de interpretatie van overheid en rechtspraak is zo beweeglijk niet ;).
Ik weet niet of wijkbatterijen alles oplossen omdat je dan nog wel last hebt dat alle 180 huizen uit je voorbeeld tegelijk leveren. En ook weer tegelijk gebruiken. Wanneer je accu's bij woningen zet en ze slim gebruikt zullen die pieken minder heftig zijn en meer spreiden.

Maar het lijkt me zeker goed als we wijkbatterijen kunnen plaatsen op plekken waar dit zin heeft en het is echt tijd dat deze wetten en regels eens gewijzigd worden. Vooral ook omdat wijkbatterijen andere technologieën mogelijk maken waar een woonhuis waarschijnlijk te klein voor is.
Schaarse materialen zijn (mogelijk) best een uitdaging. Waterstof productie in een wijk als de wijkaccu (bijna) vol is ook nog mogelijke optie.
Ik weet niet of wijkbatterijen alles oplossen
De "het lost niet alles op" mentaliteit moet echt veranderen. Dat is hetzelfde argument wat vaker gebruikt wordt om bepaalde dingen niet te doen :)

Een wijkbatterij zal zo'n capaciteit kunnen hebben dat het in veel gevallen de daluren zal kunnen opvangen.
Mijn punt is dat wel wijkaccu's niet betekend dat er dan geen thuisaccu's meer nodig kunnen zijn. Niet dat wijkaccu's geen goed idee zijn.

Nu worden er voor woonhuizen en kleine aansluitingen bepaalde gelijktijdigheid factoren gebruikt.
Bijvoorbeeld die 180 huizen deze hebben allemaal 3x25 A. En kunnen dus per fase maximaal 25A gebruiken of leveren.
De kabel voor deze huizen kan alleen niet 25*180= 4500A per fase. Maar iets veel lagers bijvoorbeeld 1000A. Wanneer de huizen meer dan deze 1000A op 1 fase gaan leveren of verbruiken is de zekering defect van de wijk. Dit was vroeger eigenlijk geen probleem want de kans dat 180 woningen tegelijk iets zouden doen is erg klein. Maar met veel zonnepanelen is die kans een stuk groter. Een wijkaccu zal dit niet verhelpen maar eerder verergeren omdat het dan minder waarschijnlijk is dat zonnepanelen niet meer mogen leveren door te hoge spanningen..

Met thuisaccu's en slim gebruik voor de wijk heb je een veel gelijkmatiger profiel van leveren en gebruik en is de kans dat de huizen tegelijk die 1000A halen veel kleiner.

Ik weet trouwens even niet welke factor tegenwoordig en vroeger gebruikt werden voor woonhuizen en kan dit even niet zo snel vinden.
Ik doe veel inspecties van wijkcabines (in België).

Het ding is dat er echt wel heel veel wijkcabines zijn. Ik kan mijn werk eigenlijk gewoon te voet doen, om de paar honderd meter staat er een cabine in de straat.

Daardoor wil een netbeheerder zijn wijkcabines zo eenvoudig mogelijk houden: hoogspanning -> smeltzekering -> transformator -> enkele kringen met smeltzekeringen en de vertrekkende kabels naar de huizen. En dat is het eigenlijk.

Als je daar een batterij en toebehoren bij gaat zetten wordt dat een probleem: de netbeheerders hebben eigenlijk onvoldoende mensen om die allemaal te monitoren, onderhouden, herstellen,...

Ik vermoed dat men eerder naar een trap hoger in de keten zal gaan kijken: de grote schakelstations. Daar zijn er veel minder van en dat zijn redelijk grote afgesloten terreinen.

Er is al een locatie in België waar vroeger een kolencentrale stond. Die is volledig afgebroken behalve het bijhorende schakelstation.
https://www.vrt.be/vrtnws...-belgie-in-kruien-te-bou/

Ik zit zelf al jaren in het elektro-vak maar ik heb geen zonnepanelen op mijn woning. Maar wel voor een gelijkaardig bedrag aandelen in een energiecoöperatie (zon/wind). Ons verbruik tijdens de zomermaanden is laag en dat zal in de toekomst weinig veranderen.
Ik heb geen idee hoe het in België zit. Maar in Nederland mogen de netbeheerders behalve een paar pilot projectjes geen accu's plaatsen ook al zouden ze dat wel willen. Dus alleen als er weten/regels worden aangepast kunnen wijkaccu's in Nederland.

Uiteindelijk zullen we ergens opslag moeten plaatsen. Voor de zonnepanelen bij mensen thuis op het dak denk ik dat het wijk en/of thuisaccu's moeten worden want anders heb je nog meer transformator capaciteit nodig.

Wanneer er een type wijkkast komt waar de accu er al ergens standaard inzetten kan dit ook al veel schelen in de hoeveelheid werk.

In België doet de politiek volgens mij wel meer wat de netbeheerders willen. Dus geen saldering wel thuisaccu's subsidie.

Nu is het voor België ook op grid niveau wel een stuk belangrijker dat een zonnepanelen piek zo gelijk mogelijk is. Omdat België een behoorlijk groot aandeel kernenergie heeft. Nederland heet historisch heel veel gascentrales. Wij kunnen dus veel meer zonnepanelen hebben zonder opslag voordat we problemen krijg bij de energie centrales. Omdat de gascentrales veel sneller op en af kunnen regelen dan kerncentrales.

Maar nu beginnen we in Nederland toch wel echt een opslag tekort te krijgen. En tenzij er nog een paar wetten/regels wijzigen blijft dat nog wel even zo.
Nog los van het feit dat accu,s in huis een extra kans op brand kunnen geven, hoe klein de kans dan ook is, het doel van een thuisaccu zie ik op dit moment nog niet, in najaar is er onvoldoende zon om ze op te laden en dat is nou net de periode wanneer je veel energie gaat gebruiken.

Wijk accu,s zie ik ook meer toekomst in.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 27 januari 2023 16:25]

Een thuis batterij kun je ook met de meeste systemen 's nachts opladen met het net als er weinig gebruikt wordt, het gaat er om dat de netbeheerders niet in staat zijn de energie overdag van de wijk naar de fabriek te krijgen.
Buiten het feit dat de fabriek die energie niet wilt, veel te duur, neem wel af van de centrale om de hoek, veel goedkoper.
Dan zullen ze eerst meer met nacht/dag tarieven gaan doen om mensen te motiveren een thuisaccu te nemen.
Idealiter wijzigt men de wet dat netbeheerders wijkbatterijen mogen plaatsen. Dat is veel efficienter en doelmatiger dan in een wijk met 180 woningen, 180x een monteur langs te sturen voor ieder z'n eigen batterijpack, uitgesmeerd over x aantal jaar.
Netbeheerders zijn monopolisten, die moet je verantwoordelijk maken voor de opslag van energie. De markt kan dat prima zelf oplossen. De politiek en de marktautoriteit moeten ervoor zorgen dat de markt zodanig is ontworpen dat het aantrekkelijk is om de vraag naar elektriciteit af te stemmen op het aanbod en er een gelijk speelveld is voor zowel klein- als grootverbruikers. De salderingsregeling is een enorme blokkage hiervoor.

Verder is het niet reëel om te denken dat wijkaccu's gebruikt kunnen worden om gratis te kunnen salderen. De kosten zouden enorm zijn. Het is veel slimmer om consumenten aan te moedigen om het energiegebruik van EV's, warmtepompen, wasmachines, vaatwassers en wasdrogers te verplaatsen naar momenten waarop er aanbod is van goedkope energie en er geen beperkingen zijn in netwerkcapaciteit. Dan zijn er veel minder dure accu's nodig.
Het moge duidelijk zijn dat de markt dit op dit moment helemaal niet zelf kan oplossen. Anders hadden we ook niet zoveel problemen op het net gehad die ook nog maar toenemen ook. De markt is compleet verziekt, een basisbehoefte als stroom heeft marktwerking en vorig jaar heeft dat maar wat goed aangetoond dat mensen met een klein inkomen (wederom) het hardst geraakt worden.

Het aanmoedigen van gebruik wanneer er veel aanbod van stroom is vind ik ook onrealistisch. Je gaat dan situaties krijgen dat mensen onnodig hun airco aanzetten, omdat ze er anders toch niks voor terug krijgen. Daarnaast wil ik best mijn was plannen, maar dat kan alleen nog met een domme tijdschakelaar op de machine zelf. Tuurlijk, ik kan alles met Home Assistant inzien, maar feitelijk moet ik voor veel dingen alsnog thuis zijn, wat misschien in mijn situatie kan, maar totaal niet realistisch is het voor het gros van de Nederlanders.
Naast dat je dan ook geen gedoe hebt met hoe een en ander aangesloten wordt bij consumenten (ja je hebt NEN normen, maar je hebt ook profi vs. consumenten spul), en lasten op wijkniveau veel beter verdeelt kunnen worden. En ten slotte, vind ik zelf ook wel redelijk belangrijk, in geval van brand heb je niet dat alle rijtjeshuizen afbranden omdat de buurman zo nodig een lithium batterij in bijv. z'n trapkast of op zolder heeft staan die of ondeugdelijk is aangesloten of waar gewoon iets in fout gaat.

[Reactie gewijzigd door thomasv op 27 januari 2023 16:22]

Helemaal mee eens. Maar ook een beter variabel tarief moeten zijn gedurende de seizoenen en intredag. zo gaan gebruikers ook hun verbruik enigszins afstemmen op het aanbod, maar op wijkniveau batterijen is inderdaad dan nog steeds nodig!
Efficiënter wellicht, maar wordt die accu dan ook bijgeladen met de goedkoopste dal-stroom én hebben de gebruikers die ook zonnepanelen hebben daar dan ook meer profijt van? Niet dat de huizen zonder panelen even lekker denken te profiteren van de mensen die er wel in hebben geïnvesteerd?

In de winter ga je een dergelijke accu in ieder geval niet vol krijgen zonder een backup veld met nog eens een paar honderd panelen, die 'gemiddeld' 10-15 panelen per dak brengen op een druilerige, bewolkte, dag nog geen kilowatt per huis op. Ons 3KW systeem brengt de afgelopen maanden in ieder geval gemiddeld 1kw per dag op. Met uitschieters naar de 7/8 kw per dag op een volledig zonnige dag (panelen zuid/zuid-west. Daar krijg je een dergelijke wijkaccu niet mee vol als daar straks allemaal airco's en warmtepompen aan hangen.

Met een thuisaccu weet je in ieder geval wel zeker dat wat jezelf opwerkt ook door jezelf wordt gebruikt.
En voor <€500 per kilowatt opslag heb je wel een goede oplossing in huis. De installatie zodat het een beetje goed met de netstroom werkt zal de meeste pijn en moeite kosten.
Want laat het aan een bedrijf over om lekker te greenwashen en je vervolgens ook nog een poot uit te draaien.
Ja maar een netbeheerder moet dan alles zelf betalen. Ze moeten dan 100% van de kosten en onderhoud betalen.

Als je een subsidie van 30% op thuisbatterijen geeft dan betalen particulieren 70% van alle kosten.

Zo kun je dus met hetzelfde budget van de overheid veel meer kWh capaciteit installeren, ondanks dat het op papier misschien logischer is om alleen op wijkniveau te doen.
Dat moet de netbeheerder nu ook voor het net... en wie betaalt daarvoor? Inderdaad, de consument.
Ja maar een netbeheerder moet dan alles zelf betalen. Ze moeten dan 100% van de kosten en onderhoud betalen.
Netbeheerders zijn van de staat, provinsie of gemeente, waar dank je dat hun geld nu vandaan komt?

Ik betaalde in 2021 bijna een euro per dag aan de netbeheerder:
Netbeheerkosten 370 dagen € 0,75211
Vaste leveringskosten 370 dagen € 0,23

[Reactie gewijzigd door hbvdh op 27 januari 2023 22:47]

Volledig mee eens. Daarboven op betaal je nu al 3 á 4 cent ODE (opslag Duurzame Energie) per kWh. Doe daar desnoods een klein beetje bovenop om de realisatie van dergelijke centrale opslag te betalen.

De enkeling die de ruimte en wil heeft om thuis een accu te plaatsen kan dat nog steeds doen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 27 januari 2023 16:26]

Die 'opslag' is een opslag als in een belasting. Niet opslag als in opslaan van elektriciteit.

En sinds 1 Jan jl betaal je die ODE ook niet meer trouwens.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 27 januari 2023 16:26]

Idealiter komen er helemaal geen (wijk)batterijen of omzetting naar waterstof. Beide middelen zijn op zichzelf milieubelastend in hun productie en zorgen voor extra administratieve lasten.

In plaats van batterijen en waterstofproductie kan geld beter besteed worden aan het realiseren van een verplichte overcapaciteit op genereren uit duurzame bron (wind/zon/kernfusie). Als we het genereren en opslaan van energie uit handen geven aan commerciële bedrijven dan moeten we de wet vorm geven dat prijsverhogende diensten en prijsoptimalisatie niet toegestaan zijn. Daarom overproductie zodat prijzen niet kunstmatig hoog gehouden door productie opzettelijk laag te houden en kosten voor opslag door te berekenen. Als er altijd overcapaciteit is dan blijven de energieprijs huishoudens en ondernemingen betaalbaar.
Batterijen zijn leuk om de pieken in de zomer er uit te halen en om ‘s avonds de verlichting en de tv’s op te laten werken. Echter is dit maar klein bier.
Het grote probleem is hoe je je overschot aan zonne elektriciteit van juni kan inzetten voor je warmtepomp in januari.

Er zitten aan dat salderingsverhaal veel aspecten die ook meespelen:
- de overheid loopt flink wat belasting mis bij salderen (btw en energiebelasting)
- de electriciteitsmaatschappijen kopen in de zomer de stroom goedkoop in, maar leveren voor dezelfde prijs als in de winter en nu moeten ze in de zomer ineens voor dezelfde prijs inkopen als in de winter.
- er wordt met de huidige salderingsregeling geen rekening gehouden met de transportkosten, want ook als je teruglevert maak je gebruik van de infrastructuur.
Dat vergt meer geld investeren in de infrastructuur en dat gebeurt structureel te weinig onder deze kabinetten (en is precies waarom we nu tegen de limieten van het stroomnet aanlopen...).

De VVD ziet liever ieder voor zichzelf batterijen aanschaffen (werkt alleen voor mensen die dit kunnen betalen) dan een structurele oplossing te maken die voor iedereen werkt.
Los nog van de kosten per woning... wil je een beetje nut hebben van een thuisbatterij, heb je toch minimaal 10-20 kWh aan opslag, voor twee tot drie dagen stroom. Wil je er ook een elektrische auto mee opladen, dan is een veelvoud daarvan al snel wenselijk. En de kosten per kWh bedragen op dit moment zo tussen de 500 en 800 euro per kWh afhankelijk van de soort accu die je er er voor kiest, dus dan wordt het al snel onbetaalbaar voor de meeste huishoudens.
Eens!

(en)/of gewoon stoppen met die saldering, het doel is bereikt, het product is volwassen, het klimaat heeft er niks aan. we zijn overdag volop groene energie aan het weggooien om het vervolgens 2 uur later een gas-centrale aan te zetten om het weer op te wekken omdat de piek dan begint.

Het is niet groen om energie terug te leveren op het moment dat niemand het kan gebruiken.
een batterij loont, zonnepanelen lonen. ik zeg go!
Een batterij loont helemaal niet zonder dikke subsidie.

Je moet je verder niet blindstaren op die paar uur op die paar dagen per jaar dat de stroom bij wijze van spreken uit de stopcontacten spuit.
Een flink deel van het jaar (bewolkt, winter) leveren zonnepanelen maar een minime bijdrage.
Een batterij loont helemaal niet zonder dikke subsidie
dan loont ze ook niet met subsidie, want mensen die die subsidie betalen hebben er dan al helemaal nix aan, dus verarm je de niet-eigenaars.
Dat is met subsidie altijd. Probleem met de salderingsregeling is dat de mensen zonder panelen betalen voor diegenen die ze wel hebben. Degenen die ze niet hebben wonen of in een appartement*, of ze kunnen ze niet betalen. De subsidie als middel om de aanleg voor zonnepanelen te stimuleren is dus overbodig geworden. Je kunt beter iets subsidiëren dat wel bijdraagt aan de energietransitie.

*In de meeste gevallen is de aanleg van zonnepanelen voor individuele bewoners niet haalbaar door gebrek aan dakruimte, lange aanvoerleidingen et cetera.
Probleem met de salderingsregeling is dat de mensen zonder panelen betalen voor diegenen die ze wel hebben.
Dat is niet waar. De energiebedrijven vangen het volle tarief voor elke kWh die opgewekt wordt, ook die van zon op dak. Voor elke verkochte kWh wordt ook vol belasting betaald.
WANT:
Er is nog altijd op elk moment meer verbruik dan duurzaam wordt opgewekt. Dus salderen drukt fossiele opwek. Zie deze grafiek:
https://twitter.com/BM_Vi...koaWN0hN_cpnCrketLbA&s=19
Niet het salderen maar het terugleveren beperkt fossiele opwek. Op sommige momenten wekt dat niet omdat er of stroom genoeg is of dat het net het niet aankan. Het is dan beter om het opgewekte vermogen lokaal in te zetten, voorzover mogelijk.
Als je de transportkosten zou verrekenen dan betalen de niet zonnepaneel houders nauwelijks voor de saldering. Want de zonnestroom wordt dan doorgeleverd aan je buurman en die betaalt er dan gewoon voor.
Alleen kan de overheid meer belasting incasseren als ze salderen afschaffen.
Want nu moeten ze belasting teruggeven over de stroom die jij teruglevert.
Alleen kan de overheid meer belasting incasseren als ze salderen afschaffen.
Want nu moeten ze belasting teruggeven over de stroom die jij teruglevert.
Klopt
Maar belangrijker: de energiebedrijven kunnen winst maken met jouw stroom, want ze betalen een paar cent en vragen dubbeltjes per kWh.
Op dit moment draaien er nog continu gas en kolencentrales (de laatsten op een heel laag pitje), zelfs tijdens de hoogste pieken van zonne energie opbrengst. Dus elk PV paneel dat levert helpt tegen klimaatverandering, zelfs op de hoogste pieken.
Dat valt nog reuze mee. Wij halen zo'n 8-9 maanden vrijwel net-vrijheid (om het zo te noemen). Tevens lever ik vaak pas na de spanningspiek terug. In 2025 en later valt het afbouwen van de salderingsregeling ook mee tov zonder.

Als ik zie dat er geregeld verschillen zijn van bijna 20-25V in de vroege ochtend en het hoogste punt in de middag (vandaag bijvoorbeeld 222V en 244V).

Het in balans houden van het net is ook belangrijk. Eens dat dit beter kan op grote schaal ivm efficiënter omvormen en beheer.
Een thuisbatterij hoort niet te lonen, en al zeker niet met subsidie, dat is compleet inefficiënt.

Wat er moet gebeuren is het stimuleren van verbruik in de uren dat er veel aanbod is van elektriciteit en omgekeerd het stimuleren van minder verbruik in uren met weinig aanbod. Dus een dynamische prijszetting, dat is het enige mechanisme dat zorgt voor een efficiënt gebruik van de middelen.

Dat zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat elektrische wagens bij voorkeur tijdens de dag worden opgeladen (toch al zeker in de zomer). Dat alleen kan al een flink deel van de "zonnepanelen-piek" absorberen.
Een thuisbatterij hoort niet te lonen? Ik denk dat je gaat voor de blunder van het jaar.

Een thuisbatterij moet wel lonen anders begint men er niet aan. Afgezien van de enkeling die - en geld teveel heeft - en bezorgd is voor het milieu.

Er is nu eenmaal een verschil tussen dag (opbrengst) en nacht (per definitie: afname) van energie. Er is verschil tussen zomer (veel) en winter (weinig). En dus zal elektriciteit opgeslagen moeten worden. Centraal of decentraal.

Uiteraard kan en moet men sturen op slim gebruik van de middelen. Dat staat volledig los van opslag van energie.
Inderdaad, thuisbatterijen zijn een inefficiënt gebruik van de schaarse middelen en daarom niet milieuvriendelijk en daarom te mijden.

Als er al batterijen moeten komen in het net is een meer centrale opslag veel efficiënter. Maar sowieso moet het verschil tussen de timing van aanbod en vraag vooral opgelost worden door de vraag beter te sturen, en dat kan uitstekend via een dynamische prijszetting.

En als je denkt dat batterijen, of opslag in het algemeen, een oplossing is om energie geproduceerd in de zomer te kunnen opslaan tot de winter, dan heb je er duidelijk helemaal niets van begrepen. Begin misschien al eens met uit te rekenen hoeveel je dan wil/moet opslaan...
Neen, ik denk niet je met thuisbatterijen de hele winter kan overbruggen. Wel kunnen ze als buffer dienen om tijdelijk de fluctuaties in aanmaak en verbruik op te vangen tot er een centrale bij of af geschakeld is.

Uiteraard is het makkelijker dat een energiebedrijf opslag van elektriciteit regelt. En voordeliger want je legt gewoon een deel van de kosten neer bij die mensen die geen zonnepanelen (kunnen) hebben.

Maar afgezien daarvan is een thuisbatterij ook een prachtig middel om je te beveiligen tegen stroomuitval. Gelukkig komt dat in Nederland - momenteel - nog weinig voor. Maar als het elektriciteitsnetwerk nog zwaarder belast wordt stijgt de kans op verstoringen.

Je kunt daarbij de vraag naar stroom in beperkte mate regelen. Opladen auto en kleding wassen (e.d.) is uit te stellen. Die koelkast staat gewoon 24 uur aan. Die winkel is overdag vol met personeel en klanten. Daar helpt geen sturing tegen.

De aanbod zijde is nog minder te sturen. Je kunt de hoeveelheid zon of wind niet regelen.

Wil niet zeggen dat je niets aan sturing moet doen, maar dat het gewoon een zeer beperkt effect heeft.
Draakje,
Ik ben het behoorlijk met je eens. Maar als dingen slim en automatisch gaan dan is sturing voor EVs super interessant

Maar ook koelkasten en zeker vriezers zou je ook heel goed wat extra kunnen laten koelen als er veel elektriciteit beschikbaar is. Dan heb je minder nodig op andere momenten. Koelkasten en vriezers hebben dan wel fabrikanten nodig die dit (verplicht) gaan maken.

Voor vriezers kun je zelfs al met een setpunt op basis van de tijd al veel doen.

Bijvoorbeeld:
Vanaf 10:00 tot 15:00 rampen van -18 naar -22.
Vanaf 15:00 tot 16:00 rampen van -22 naar -19.
Vanaf 16:00 tot 17:30 rampen naar -18.
Op deze manier heb je waarschijnlijk totdat je de vriezer open doet de vriezer gekoeld met je eigen zonne energie. En is bij voldoende inhoud die nog kouder is dan -18 je vriezer ook zo weer koud.
Op deze verminder je ook zoveel mogelijk de piekvraag rond 19:00. Als mensen koken, lampen aanzetten en EVs opladen.
Dit is uiteraard nog te verbeteren met de P1 meting van je eigen productie, uur tarieven, onbalans markt.

Wanneer je een warmtepomp hebt en vloer verwarming kun je hetzelfde idee ook uitvoeren.

Bij een lucht-water warmtepomp of PVT panelen. Heeft het nog een extra voordeel om je huis overdag te verwarmen. Omdat de warmtepomp dan efficiënter is door de hogere buitentemperaturen.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 28 januari 2023 10:05]

De vraag naar stroom wordt vandaag al in zekere mate geregeld door dynamische prijszetting, en dat kan in de toekomst nog veel beter. Verwarming, koeling, elektrische auto's, sommige industriële of huishoudelijke processen: je kan ze allemaal sturen naar periodes van hoog aanbod via variabele prijzen. Bovendien is het elektriciteitsnet internationaal: overaanbod in één regio kan afgevoerd worden naar regio's met grote vraag. Zon (overdag) en windenergie bijvoorbeeld zijn altijd ergens sterker en elders minder sterk beschikbaar, afhankelijk van het lokale weer.
Boiler opwarmen kan je ook heel goed uitstellen tot moment dat elektrische energie goedkoopste is.
Het is wel te hopen dat het mogelijk is op behoorlijk wat energie op te slaan voor de winter. Want anders word het heel erg koud in 2050 als we CO2 neutraal zijn. In Nederland gaan we daarom ook waterstof onder de grond opslaan in zoutcavernes en (oude) gasvelden.

Hier is trouwens een scenario van gasunie en tennet waar de je opslag kunt zien.
https://www.klimaatakkoor...frastructure-outlook-2050

We hebben ook batterij opslagen nodig omdat die veel sneller en efficiënter zijn op de korte termijn.
Je hebt wel gelijk dat dynamische tarieven en slim gebruik ook heel veel kunnen schelen.

Met zonnecollectoren die en een hele grote waterbuffer kun je trouwens voor de verwarming van een groot pand/straat met huizen ook de winter doorkomen.
https://www.installatie.n...fer-van-37-miljoen-liter/

Helaas zie ik net dat HoCoSto het bedrijf achter die ondergrondse opslagen failliet is gegaan in de overgang van kleine projecten naar grote projecten.
Je hebt het plots niet meer over thuisbatterijen ;)

Wie heeft hier geblunderd _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Myaimistrue op 27 januari 2023 22:07]

In de post waar ik op reager lijk je toch echt aan te geven dat een opslag in zijn algemeenheid niet mogelijk is voor de winter.

Ik zie eigenlijk niemand die echt geblunderd heeft.
Opslag is op elk moment mogelijk, dus ook in de winter :) .

Maar denken dat je in de zomer genoeg kan opslaan om de winter door te komen, dat is wel heel erg naïef.

Het zal toch vooral moeten komen van energiebronnen die ook in de winter energie leveren. Zonnepanelen zijn maar een deel van de toekomstige energiemix…
We hebben in Nederland zeker ook veel windmolens nodig zeker voor de winter.

Maar gezien wij in de winter veel meer energie nodig hebben is een buffer daarvoor erg handig.

Het HoCoSto warmebuffer idee is trouwens wel een opslag die de winter doorkomt met wat je in de zomer en deels in de herfst en lente aan warmte opwekt met zonnecollectoren. Dit werkt ook gewoon voor de verwarming van gebouwen.
"Maar gezien wij in de winter veel meer energie nodig hebben is een buffer daarvoor erg handig."

Het probleem dat er in de winter veel meer energie nodig is, los je niet op door buffers, maar in de eerste plaats door te zorgen dat het energieverbruik in de winter drastisch omlaag gaat. Er is bijvoorbeeld nog enorm veel winst te halen uit veel betere isolatie. De investeringen moeten in eerste instantie gaan naar het verlagen van het verbruik in de winter. Pas als dat volledig rond is, wordt het nuttig aan buffering te doen.
Ik denk eigenlijk dat we beide (tegelijkertijd) moeten doen. Dus buffers/opslag regelen en isoleren.
Isoleren is hierbij wel belangrijker. Maar ook voor die buffers moet je nu al beginnen.
Mensen werken overdag 🙄

Dat zou betekenen dat in Nederland Kikkerland in bepaalde maanden van het jaar heel beperkt gebruik kan maken van zonnenpanelen.

En hoe je het wend of keert,
er zijn niet echt duurzame oplossingen.
Als Nederland massaal aan de (thuisbatterij) gaat dan heb je zomer en winter fluctuaties waarbij de grootste verbruiker (warmte in de winter dmv electriciteit) helemaal interessant gaat worden.

Je gaat het stroomnet verzwaren voor meer incidenteel verbruik.
Ziedaar ook de “oplossing” om per adres te gaan afknijpen en meer te laten betalen per aansluiting en vermogen.
"Als Nederland massaal aan de (thuisbatterij) gaat dan heb je zomer en winter fluctuaties waarbij de grootste verbruiker (warmte in de winter dmv electriciteit) helemaal interessant gaat worden."

Thuisbatterijen zijn compleet nutteloos om zomer/winter fluctuaties op te vangen.
Die zullen fluctuaties gaan versterken.

Mensen zullen batterijen aanschaffen om gedurende de zonnige dagen de opbrengst te maximaliseren, maar tijdens donkere dagen zal de vraag maximaal zijn.
Mensen zullen batterijen aanschaffen om gedurende de zonnige dagen de opbrengst te maximaliseren

Maw ze zullen helpen om pieken te vermijden.

Dat gezegd zijnde, thuisbatterijen blijven een slecht idee. Niet rendabel en je kan veel beter je EV laten laden wanneer de zon schijnt.
Een EV is een batterij op wielen, zo kan je het ook zien natuurlijk. Ik zou wel overwegen zo'n batterij aan te schaffen, maar het is natuurlijk wel een voorwaarde dat je een eigen oprit hebt, dat is nou niet bepaald standaard zo in NL.
Industrie is de grootste verbruiker van Nederland. Besparen door huishoudens is belangrijk maar huishoudens hebben nauwelijks invloed op het moment wanneer de meeste elektrische energie wordt verbruikt.
Ja is het zo simpel?

Enig wat een batterij doet is het verbruik van een huis afvlakken, niet verminderen. Dus het resultaat is minder druk op het stroomnet wat mooi is. Maar dat doet bijzonder weinig richting de klimaatdoelen. Ook mag je even tienduizenden batterijen voor gebruik op kleine schaal ontwikkelen welke een ruk terugverdientijd hebben en vrij inefficiënt zijn.

Nee als je iets wilt subsidiëren doe dat dan door investeringen in het net, bijvoorbeeld wijkbatterijen.

Edit: het energieverbruik van een huis zal alleen maar stijgen ivm de (in) efficiëntie van batterijen. Laden en ontladen is verre van 100%. Dus een huis met batterij verbruikt meer energie en belast het milieu meer

[Reactie gewijzigd door Randomguy369 op 27 januari 2023 16:29]

Je hoeft helemaal geen batterijen te subsidiëren, het volstaat de prijzen (van verbruik/levering) dynamisch te maken in functie van vraag/aanbod. Dan komen de rendabele oplossingen vanzelf (verbruik verplaatsen naar momenten van groot aanbod, verminderen van verbruik in momenten van weinig aanbod, opslaan van overschotten in batterijen om te "verkopen" bij tekorten,...)
Dynamische energieprijzen bestaan al. Sluit die thuisaccu dus lekker aan, en laad op wanneer het goedkoop is, en lever terug wanneer het duur is.
Het lijkt me alleen niet echt rendabel nog. Wat is op dit moment het gemiddelde prijsverschil per kWh tussen piek en dan? En hoe vaak moet je die accu dan laden en ontladen om het goed te maken?
(Overigens exact hetzelfde probleem met of zonder zonnepanelen, stroom is stroom).
Ja dynamische prijzen bestaan al een klein beetje. En thuisbatterijen zijn niet rendabel zonder flinke subsidie.

Een slechte investering dus en een slechte besteding van subsidies.
Een huis met batterij gebruikt dan wel meer energie, dat is waar. Maar zonder die batterij zou een deel van de opgewekte energie door niemand verbruikt zijn. Nu kan dat huishouden die energie via de batterij later alsnog verbruiken.

Dus ik denk niet dat het daardoor het milieu meer belast. Er hoeft voor dit huishouden minder grijze energie te worden opgewekt.

Ik weet alleen niet wat het milieueffect van de productie van zo'n batterij is.
Enig wat een batterij doet is het verbruik van een huis afvlakken, niet verminderen. Dus het resultaat is minder druk op het stroomnet wat mooi is. Maar dat doet bijzonder weinig richting de klimaatdoelen.
Accu's en andere vormen van opslag zorgen ervoor dat duurzame energiebronnen beter benut kunnen worden en we er minder van nodig hebben. Zonnepanelen wekken overdag vaak te veel energie op voor woning maar doen 's nachts helemaal niets. Wind op zee wekt in de nacht op sommige momenten teveel waardoor windturbines uitgezet moeten worden. Het aandeel opwek van variabele bronnen gaat in de komende decennia alleen maar groter en daarmee ook de noodzaak om energie op te kunnen slaan en het verbruik flexibeler te maken.
Ik zou dan pleiten voor het financieren van wijkopslag.

Thuis genoeg energie opslaan om goed de donkere uren van een etmaal door te komen is al duur en de markt ervoor is nog niet zo groot. 70-80% van de huizen heeft nog geen zonnepanelen. En genoeg energie opslaan om wat langer zonder stroom van buiten te kunnen is al helemaal veelgevraagd met de stand van techniek en prijzen nu. Dan kan het uitkomen dat de benodigde subsidie voor de staatskas moeilijk te dragen zou zijn, en het resterende bedrag alsnog misschien te veel is voor een modaal gezin. Ik weet niet precies hoe het uitkomt anno 2023 maar ik heb mijn twijfels hoe haalbaar het is. Een handvol kilowatturen in elk huis krijgen is al een crime volgens mij, en dat is voor de wat langere termijn waarschijnlijk niet veel.

De combi met de elektrische auto wordt ook veel genoemd, maar de range daarvan zit niet altijd vele malen boven het dagelijks gebruik. Die accu's kunnen beperkt ingezet worden als er de volgende ochtend gereden moet worden. Alsnog zou dit meer kunnen zijn dan vele thuisaccu-installaties, maar beide zijn kleine buffertjes waar ik voor de komende decennia nog niet van overtuigd ben voor de dagelijkse energie. Dit alles kan wel snel veranderen zodra er een batterijtechniek is met twee, driemaal de energie per euro of per liter.

Per wijk energie opslaan kan nog wel eens handiger zijn. In eigendom van misschien gemeenten, met misschien niet lithium-ion maar iets dat groter en zwaarder is per KWh en dus goedkoper. Dit zou ondergronds kunnen wellicht, of in een niet meer gebruikt pand. Als dat per euro meer Watturen oplevert dan lijkt me dat een betere weg. Te meer omdat dan niet ieder afzonderlijk gezin overtuigd moet worden, de kennis moet opdoen, de ruimte moet hebben, de aanschaf doen, het laten installeren, onderhouden en vervangen. Maar ik ben benieuwd wat het handigst blijkt te zijn.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 27 januari 2023 21:52]

In België is die net terug afgeschaft...
En met recht en reden. Batterijen brengen ons niet dichter bij klimaatdoelen.

Sowieso is er een veel betere oplossing om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen: dynamische prijzen in functie van vraag en aanbod. Het kost niets aan subsidies en zal automatisch de verbruikers/leveranciers aanzetten om de economisch meest efficiënte manier te vinden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Daar ben ik mee akkoord.
Het Belgische capaciteitstarief had daarvoor een mooie oplossing kunnen zijn, helaas is de implementatie ronduit verkeerd gedaan.
Mijn idee hierover zou geweest zijn "hoe groter het verschil vraag/aanbod (met meer aanbod dan natuurlijk), hoe lager je capaciteitstarief. Hoe kleiner, of zelfs negatief, hoe meer men erop zou betalen."

Dynamische tarieven vraag/aanbod zijn er al, maar door het bovengenoemd capaciteitstarief is het niet logisch deze te benutten. Indien je namelijk je grootverbruikers tegelijk laat werken wanneer de stroom het goedkoopst is, zal je worden afgestraft door een gemiddeld hoge maandpiek met daaruitvolgend ook een hoge jaarpiek.
Mijn idee hierover zou geweest zijn "hoe groter het verschil vraag/aanbod (met meer aanbod dan natuurlijk), hoe lager je capaciteitstarief. Hoe kleiner, of zelfs negatief, hoe meer men erop zou betalen."
Dat is ook wel waar men naar toe wilt echter behalve 1 of 2 energieleveranciers die vandaag reeds een contract hebben waar je aan de huidige marktprijs van dat uur stroom betaald voor verbruik zijn de andere er technisch nog niet klaar voor. En bij die 1 of 2 die het aanbieden wel op voorwaarde als je er expliciet naar vraagt want die bieden het eigenlijk ook alleen maar aan om met early adopters te testen.
Laat staan dat je morgen zegt dat alle energieleveranciers voor alle klanten hetzelfde moeten doen voor vermogen ipv verbruik.

Dan zit je ook nog met het probleem dat héél veel klanten nog met analoge meters zitten waar zowel het huidige plan als de toekomstige plannen niet op werken.
Het capaciteitstarief voorkomt dit dus.
Moest het effectief zo werken, had het geweldig geweest. (zelfs met thuisbatterij IPV wijkbatterij).

Stel: de stroom is het goedkoopst om 2PM. Ik doe dan m'n wasmachine, droogkast, vaatwas & boiler aan & laat m'n batterij opladen. Dit terwijl een groot deel van m'n zonnepanelen afkomt. Van zodra alle cycli van de machines klaar zijn, zijne we een uurtje of 2 verder, en zal de stroom weer duurder zijn. Geen probleem, want ik gebruik voor de rest van de dag m'n batterij, gezien alle "grootverbruikers" hun ding toch al gedaan hebben.

Maar die "ideale" werking is dus voorkomen door het piektarief...
Het is de reden dat ik van m'n Engie Dynamic contract terug naar een Direct contract gegaan ben. Véél voordeliger.
Heb je dat effectief uitgerekend? Capaciteitstarief is immers maar een 7% van de factuur en met wat machines trek je echt geen grote pieken, je kan maar een piek van 2kW per stopcontact trekken en dan moet je die piek nog aanhouden voor 15 minuten, niet iets wat pakweg een wasmachine daadwerkelijk doet.

Ter vergelijking, een 3 fase thuislader kan een piek trekken van 22 kW en die uren aan een stuk aanhouden, zelfs al zou een wasmachine continu 2kW trekken dan heb je nog altijd 11 machines nodig om enkel die laadpaal te evenaren.

Die thuisbatterij kan mogelijks wel een zware piek trekken maar niets houd je tegen om de laadsnelheid omlaag te trekken. Ook zijn er net als bij laadpalen ook opties om slim te laden waarbij de batterij of laadpaal aan load balancing doet, bijvoorbeeld het huis mag max 10kW vermogen trekken, is het vermogen momenteel 0 dan laad je aan 10kW, is het vermogen 8kW (omdat er andere toestellen draaien) dan laad je op dat moment aan 2kW.

De bedoeling van capaciteitstarief is vooral om mensen die héél hoge pieken trekken met laadpalen, warmtepompen en verwarmde zwembaden tot denken aan te zetten ipv onnodig pieken te trekken zonder er ooit bij stil te staan.
Jazeker.
7% is bij een gemiddeld gezin.

Je moet rekenen op +/- €41.5 of €47.5 per kWp (afhankelijk van 6 of 21% BTW). (wij wonen in een INTERGEM regio, gelukkig, de rest is pakken duurder).
Via de dynamic tarieven, wil je juist zo min mogelijk load-balancing gaan doen, en alles op max 1 of 2 uur gaan gebruiken/verbruiken.
4kWp om batterij te laden, vaatwas en wasmachine samen +/- 1kWp, droogkast ook +/- 1kWp (warmtepompdroger) & boiler ook nog eens 3kWp (met weerstand, geen WP boiler). Stel dat je daar nog eens een oven bij aanzet, of strijkijzer, of ... en 2kWp extra gebruikt; zit je op een "extra belasting op je energiefactuur" van +/- 456€ of 522€.
En dan hebben we nog geen laadpaal...
Dynamic tarief is op z'n goedkoopst rond de €0.06/kWh, en op z'n duurst €0.22/kWh
Direct heeft een gemiddelde jaarprijs van €0.31.

Het alternatief is inderdaad zoals we nu terug doen, load-balancing & over een hele dag gaan spreiden. (maarja, wie laat z'n droogkast nu ook draaien als die weg is van huis??) (en dan nog liefst wanneer de PV aan't produceren is).

Ik snap zeker de bedoeling van het capaciteitstarief, maar het had z'n doel beter kunnen bereiken op een andere manier. Nu is het vooral een belasting op de electrificatie van een huishouden.
Ik heb het niet over load-balancing over tijd maar over load-balancing op het moment zelf.

Stel je zet een strijkijzer, oven of een vaatwasser aan, die toestellen trekken maar heel kort een piek namelijk om op te warmen. Eenmaal een strijkijzer, oven of vaatwasser warm staat is het vermogen dat het vraagt om het warm te houden vrij klein.

Je wilt in dat geval dus even je batterij zeg maar automatisch on hold zetten voor die pakweg 5 tot 10 minuten. Iets wat je eigenlijk ook wilt doen of je nu in het direct of dynamic contract zit. Die boiler aan 3kW is enkel voor warm water neem ik aan gezien dat niet genoeg vermogen is om mee te verwarmen, die heeft een buffervat en is dus ook enkel die 3kW aan het vragen als er véél warm water gevraagd word.

Je spreekt over extra belasting, capaciteitstarief zou voor 40% van de gezinnen duurder uitkomen, dat wilt zeggen dat het voor 60% even duur of goedkoper uitkomt. Het is dus niet extra maar vervangend. Tevens is het geen belasting gezien het niet naar de staatskas gaat.
Bij load-balancing kan ik enkel maar zaken afzetten die met "minder of geen" vermogen ook werken. Geen PHEV of EV, enkel batterij; die dat overigens ook doet.

Boiler die 3kW verbruikt, doet dat dagelijks gedurende +/- 2 à 3h, om 250l water op te warmen. Eens dat water opgewarmd is, stopt die met werken & verbruikt enkel het display nog (verwaarloosbaar) stroom.
Met een Dynamic contract wil je net ALLE energie zo snel als mogelijk verbruiken, anders zit je in hogere prijsklasses. Zo is dat bijvoorbeeld morgen tussen 3AM en 6AM. Ideaal zou je tussen 4AM en 5AM al je stroom verbruikt hebben, en je batterij opgeladen hebben. (het is ook letterlijk zo dat Engie hun use-case voorschrijft).

Dat het geen "belasting" is, maar een extra/vervangend tarief, is nitpicking. Ik hoop dat je de essentie van die zin wel begreep.
Dat het voor 60% van de gezinnen goedkoper "zou" zijn, valt af te wachten. Misschien rekenen ze daar gewoon voor de mensen die nog een analoge meter hebben?
Dit artikel vat het mooi samen: https://www.mijnenergie.b...at-is-nu-het-voordeligst/
Bij load-balancing kan ik enkel maar zaken afzetten die met "minder of geen" vermogen ook werken. Geen PHEV of EV, enkel batterij; die dat overigens ook doet.
Als ik aan een laadpaal ga staan met mijn PHEV dan gaat die echt niet met 22kW vermogen laden want verder dan 7.6kW stopt het toch echt. Als ik dezelfde PHEV aan een gewoon stopcontact hang dan laad die aan ergens aan 2kW en toen ik op een camping stond heb ik hem ingesteld onder het toeziend oog van een medewerker zodat die maar 1kW vermogen trok. (iets met vorige EV's hadden de camping zonder elektriciteit gezet door ze in een gewoon stopcontact te steken wat eigenlijk wilt zeggen dat hun elektriciteitsnetwerk niet conform is).

Als mijn PHEV met een batterij van amper 10 kWh capaciteit die maar slechts met max 7.6kW vermogen kan laden dat allemaal kan, dan kan gelijk welke EV en/of thuisbatterij hetzelfde. Overigens moet een EV ook zijn laadsnelheid kunnen regelen, je kan een EV niet blijven laden aan snelladers aan pakweg 200kW, dat begint met 200kW maar na 80% SoC zal daar maar een fractie meer van overschieten tenzij je graag je EV in een vuurbal ziet veranderen.

Technisch gesproken is het geen enkel probleem om jou thuisbatterij te laten laden met een dynamisch vermogen tussen 0 en 4kW, het is een integratie probleem, heeft jou huidige sturing van je thuisbatterij (of laadpaal) een optie om zijn laadvermogen dynamisch te regelen door middel van load-balancing?

Voor laadpalen, als het een echte slimme laadpaal is dan zit die optie er al lang in om die te laten load-balancen, het probleem in de praktijk is dat men vaak die optie niet aanzet want niet nodig. En als ze al aanstaat is het gewoon om te voorkomen dat de hoofdzekering springt dus men stelt het in op het maximale vermogen wat de aansluiting van het net kan geven.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 30 januari 2023 12:34]

Ik bedoelde duidelijk "ik heb geen PHEV of EV"...
O ja, nu snap ik wat je wou zeggen, in jou geval heb je enkel een batterij die aan load-balancing kan doen.

Dat klopt maar dat is ook de enige uit je voorbeelden die continu een 4kW vermogen gaat vragen. Stel dat je die instelt jij mag enkel vermogen vragen zolang het totaal vermogen van het huis niet boven de pakweg 6kW gaat

Dan gaat de batterij zijn vermogen naar 3kW zetten als enkel de boiler vol vermogen vraagt. Vraagt de boiler geen vermogen maar zet je een strijkijzer aan, dan gaat de batterij aan 4kW blijven laden. Stel de boiler vraagt vol vermogen (3kW) en een reeks andere toestellen vragen in totaal nog eens 3kW dan gaat de batterij tijdelijk stoppen met laden want je zit al aan 6kW.

Echter gezien die andere toestellen niet in staat zijn om dat vermogen langdurig vast te houden, de meeste zullen het nog geen 15 minuten kunnen, zal die batterij maar zeer kort in tijd zijn vermogen echt moeten verlagen.

En als de load-balancing van de batterij echt slim is, stel dat die toestellen en de boiler er in slagen om 7kW vermogen te vragen => batterij stopt niet enkel met laden maar gaat 1kW vermogen ontladen zodat je belasting naar het net op 6kW blijft en je niet die 47 euro moet bijbetalen omdat je een kW hoger bent gegaan.

Je kan mijn voorbeeld uiteraard aanpassen door je max vermogen op pakweg 8 kW te zetten.

Strik theoretisch gezien moet die boiler ook in staat zijn om zijn water met minder dan 3kW op te warmen, het gaat dan alleen langer duren. Strikt theoretisch gezien kan een wasmachine dat ook, het is wachten op meer integratie in de vorm van slimme huishoud toestellen maar dat is kip-ei verhaal.
Daarin volg ik je helemaal.
Echter is het gewoon goedkoper om géén "dynamic" tarief meer te hebben, en gewoon aan 2.5kWp tarief te blijven.
De batterij laadt zichzelf niet meer met netstroom, maar met enkel met onze (kleine) PV installatie. De boiler zelf kunnen we niet instellen, da's uit of aan, enkel de doeltemperatuur kunnen we regelen. (meer zelf, we gebruiken terug de gas-doorstromer, gezien gas nog altijd een pak goedkoper is dan "standaardtarief".
Wassen, drogen en vaatwassen gebeuren doorheen de dag wanneer de PV (meestal) het meeste opwekt. (vandaag bijvoorbeeld hadden we tussen 12 en 2PM een opbrengst van +/- 3kWh, waarvan er 2.1kWh onmiddelijk verbruikt werd).
Ach, wellicht is het 'tempo' van onze politiek zowaar wel handig, zodat LFP nog even door kan werken in deze toepassing waar 10-20% groter toch niet uit maakt. Scheelt weer wat uitbuiting en milieuschade..
review: De comeback van LFP - 'Inferieure', kobaltloze accu maakt opmars
Wij wel en de landen waar de grondstoffen voor al die accu's vandaan komen helaas niet.
Jaar of zes geleden kwam onze gemeente tijdens een dorpsraadvergadering uitleggen dat het doel was, het huishoudelijk energieverbruik met 60% naar beneden te brengen. Ik heb ze zelf ook hoor, daar niet van, maar dat gaan we nog lang niet halen met de paar procent die we nu opwekken met zonnepanelen.
Het home assistant energie dashboard geeft aan dat ik 35% van mijn zonnestroom in 2022 in de eigen woning heb verbruikt. Als de saldering regeling er voor zorgt dat voor elke woning zonnepanelen krijgt dan ben ik daar groot voorstander van. Een 35% elektriciteit reductie voor elke woning in Nederland is een gigantische hap uit de energie voorziening en co2 uitstoot. Laat de netbeheerders doen waar ze voor zijn. Zorg er voor dat dat het net het aankan, kost het meer? prima vraag meer voor een aansluiting.

Ik ben overigens van mening dat het breed invoeren van een dynamisch energie contract meer invloed heeft op de stabiliteit van het stroomnet. Als alleen mensen met zonnepanelen zonder saldering het net proberen te stabiliseren maar elke woning zonder panelen met een jaar contract lekker stroom verbruiken wanneer ze willen komen we geen stap verder.

Maak een dynamisch contract de norm en blijf van de saldering regeling af. Elk huis moet aan de zonnepanelen!

[Reactie gewijzigd door fbenniks op 27 januari 2023 17:14]

4% van alle energie die Nederland nodig heeft zijn voor de huishoudens. We praten over een druppel. Betekend dit dat we dit niet moeten doen? Zeker niet, dit moeten we doen. Maar laat de politiek dan wel de salderend in stand laten, want uiteindelijk gaat het maar om 4%.
Hoe kom je bij die 4 procent? Dat is eerder 13 procent:
https://www.clo.nl/indica...nergieverbruik-per-sector
Die bijna 13 procent betreft totale energieverbruik voor huishoudens.

Dus ook het energieverbruik voor verwarmen (voornamelijk met gas)

Het totaal aandeel van elektriciteit in het energieverbruik voor huishoudens is echt maar een aantal procenten (schommelt ergens rond de 4%)

En deze discussie gaat nu eenmaal over elektriciteit.
Ik ben er zelf wel voor dat over x jaar de dynamische contracten de standaard worden. Ik vind het ook jammer dat de overheid het prijsplafond niet heeft aangegrepen om dit extra te promoten.

Maar wat bedoel je met salderen en dynamisch contract? Want nu kun je ene kWh inruilen voor een andere bij een jaar contract. De prijs is bij een jaar contract ook constant.
Maar bij een dynamisch contract is deze ieder uur anders en kan deze zelfs negatief zijn. Ik kan zelf niet veel meer verzinnen dat bijvoorbeeld voor 5 cent 10 kWh hebt geleverd overdag in de zomer. En dat je bijvoorbeeld voor 25 cent 2 kWh "gratis" krijgt op een moment dat elektriciteit weer duurder is.

Op dit moment is een dynamisch tarief juist veel beter als je geen zonnepanelen hebt omdat je dan gewoon lagere kosten hebt. Helaas is het me nog niet gelukt mijn vriendin te overtuigen om het te nemen totdat we zonnepanelen nemen. Q4 van vorig jaar was dynamisch denk ik altijd goedkoper dan onze leverancier Greenchoice toen was. Zelfs op de pieken.
Het risico is alleen wel dat je het nooit zeker weet.
Nou, ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met dat dynamische energie contract.
Het is nou eenmaal gewoon niet realistisch.

Het is wel typisch dat mensen met zonnepanelen hier vrij makkelijk over denken, maar dus ook vaak minimaal modaal zijn en het misschien meer mogelijk is voor deze mensen om zich aan te passen op zoiets.

Er zijn nog bakken aan beroepen waarmee je simpelweg niet thuis bent overdag. Dat dynamische energieprincipe maakt het alleen maar lastiger voor de gemiddelde arbeider. Je betaalt effectief gewoon 5 keer zoveel voor je stroom en een optie om dit te veranderen is er niet. Daarnaast vereist het ook gewoon aanzienlijk meer planning en moet je (mogelijk) allerlei apparatuur aanzetten zonder dat je zelf in de buurt bent om eventuele ongelukken af te vangen.
Ik zelf heb geen enkel stuk apparatuur wat aan staat wanneer ik zelf weg ben van huis. (Koelkast en vriezer daargelaten) Let ook op dat de meeste huisbranden starten door apparatuur.

Ik spreek hierin overigens niet voor mezelf dus heb niet echt een vooroordeel. Ik heb m'n eigen bedrijf en kan thuiswerken naar wens, dus voor mij is dynamische stroom niet écht een probleem. Desondanks vind ik het absoluut de meest achterlijke regeling die ooit bestaan heeft.

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 27 januari 2023 18:13]

Ik hoorde het bericht ook op het NOS nieuws, en daarin werd gewoon het persbericht van Netbeheer Nederland overgenomen, inclusief een verdraaide uitleg van saldering. Gelukkig wordt er hier op Tweakers wat beter duiding gegeven middels "Netbeheer Nederland stelt dat de salderingsregeling een belangrijke aanjager is geweest voor de populariteit van zonepanelen onder woningbezitters. Het is niet helemaal duidelijk hoe de vereniging dit precies bedoeld, want deze regeling bestaat al jaren en zal in die zou niet zoveel moeten zeggen over de groei in 2022."

Om in het kort een indruk te geven van hoe het door Netbeheer Nederland gepresenteerd wordt: Salderen is de reden dat mensen zonnepanelen nemen, en salderen is het terug kunnen leveren om goedkoper uit te zijn. Nee, dat is salderen niet. Salderen is het wegstrepen van het geleverde door de klant tegen het geleverde door de electriciteitsmaatschappij.

Dit is een manier van Netbeheer Nederland om even wat druk op de politiek uit te oefenen om vooral maar met salderen te stoppen, want o, o, o, het gaat allemaal helemaal mis als er doorgesaldeerd kan worden. En die overbelasting komt natuurlijk door de huishoudens, en niet door de grote zonnevelden die je steeds meer ziet.
Dat doet er allemaal toch niet toe? Het probleem met salderen is dat de stroom vaak teruggekeerd wordt wanneer de energiemaatschappij deze niet nodig heeft. De terug geleverde stroom levert bij verkoop maar weinig op. Je streept het weg tegen de geleverde stroom door de energiemaatschappij die relatief duur ingekocht is. De energie maatschappij maakt dus verlies.

Hoe verrekent men dat verlies? Heel eenvoudig, alle huishoudens betalen eraan mee. Dat is waar het pijnpunt zit.
Wat heeft dat met mijn betoog te maken? Niets. Ik geef aan dat er een verkeerde, en (in mijn ogen) gedramatiseerde uitleg aan salderen gegeven wordt door Netbeheer Nederland, precies op een moment dat ze de politiek willen beinvloeden.

Gedramatiseerd omdat er nu al weken gedaan wordt alsof vooral de huishoudens schuldig zijn aan overbelasting van het energienetwerk. Sorry, maar een groot deel van door huishoudens opgewekte energie komt volgens mij de wijk of zelfs straat nog niet uit. Terwijl ondertussen er maar zonnevelden bijgebouwd worden op plaatsen dat die energie amper wordt afgenomen, en wat dus veel meer van het netwerk gebruikt.

Ik snap heus het pijnpunt van Netbeheer Nederland wel - maar hou de discussie zuiver door het begrip "salderen" niet anders uit te gaan leggen in de pers.
Natuurlijk proberen ze de politiek te beïnvloeden. Want dat is de partij die regels en wetten maakt.
Die regels hebben grote impact op hun. Wanneer iedereen met zonnepanelen een grote thuis accu zou hebben i.p.v. de salderings regeling. Dan zouden hun veel minder het net hoeven te verzwaren.

Uiteindelijk hebben we toch ergens wat accu opslag nodig om CO2 neutraal te worden.

Die zonneparken geven inderdaad ook issues voor de netbeheerders. Daarom hebben ze ook daar gepleit voor extra/andere regels. Nu worden zonneparken bijvoorbeeld nog maar op 70% van hun zonnepaneel piekvermogen aangesloten. Er word nu al gepleit voor 50%.

Ik hoop zelf eigenlijk dat in het begin 1 uur maar later waarschijnlijk wat meer aan batterij opslag verplicht wordt in de SDE++ subsidie voor zonnepanelen velden of een waterstof electrolyser.
Maar eigenlijk is het nog belangrijker dat de regels die de goede dingen van batterijen tegenwerken snel worden aangepast voordat je aan subsidies gaat denken.
Het is ook onzin. De netcapaciteit staat onder druk door steeds groter verbruik. Niet door de particuliere zonnepanelen. Die schakelen immers gewoon af als de spanning te veel oploopt.
Een verschil tussen PV-opwek op woningen en grote zonnevelden is dat de opwek op woningen volkomen ongecontroleerd is terwijl grote zonnevelden vaker afgeschakeld zullen worden bij negatieve energieprijzen. Dat kan zijn omdat ze leveren op flexibele tarieven of omdat er op dat moment meer valt te verdienen op de onbalansmarkt door het wegnemen van aanbod.

Op veel plekken is er op dit moment overigens al geen capaciteit meer beschikbaar voor grote zonneparken. Dit geldt ook voor de teruglevercapaciteit van grootverbruikers. Veel bedrijven hebben er al mee te maken dat ze veel minder vermogen mogen terugleveren dan afnemen. Bij kleinverbruikers moet de netbeheerder alles slikken wat er aangeboden wordt. De enige rem die erop zit is de 253V spanningslimiet waarboven omvormers afschakelen.
de energie maatschappijen zouden dan de stroom waar ze 'niets' mee kunnen kunnen omzetten in waterstof voor opslag. Ja...dat is niet de meest efficiente methode van energiebehoud maar om het dan maar weg te blazen in de airco's is nog veel zinlozer..
Dan moet er iemand wel eerst een waterstof fabriek bouwen en deze stand-by houden voor momenten dat er stroomoverschot is. Dan zit je al snel met kosten-baten analyses, hoe krijg je dat praktisch kostendekkend zodat je er niet teveel verlies op leidt?

Opslag betekend extra kosten en als die kosten hoger zijn dan de hogere stroomprijs op andere momenten, dan zie ik het gewoon niet gebeuren. Iemand zal de rekening moeten betalen.
Dat zou dus meer rendabel kunnen worden naarmate de CO2-heffing de fossiele stroom duurder maakt.
Dat kan maar dan wordt energie wel duurder. Dan kunnen mensen het moeilijker betalen en krijg je subsidie van de overheid om alsnog die dure energie te betalen.
Zoals dat nu al het geval is.

Geef je geen subsidie, dan krijg je een tweedeling, mensen met zonnepanelen en mensen met een huis waar dat technisch niet mogelijk is.

Het is allemaal niet zo eenvoudig.
De energie maatschappij maakt dus verlies.
Hoe verrekent men dat verlies? Heel eenvoudig, alle huishoudens betalen eraan mee. Dat is waar het pijnpunt zit.
Zo betaal ik als kinderloze mooi mee aan al die subsidie die al mensenfokkers krijgen met (grote) gezinnen. En mijn wegenbelasting gaat ook naar fietspaden waar ik de laatste 25 jaar niet meer op heb gereden.

Je hebt je als E-boer maar gewoon aan de spelregels te houden, anders doe je het maar niet.
Maar nu gaan ze (proberen, lobby) de regels aan te passen door de politiek.
Kapitalisme kent z'n grenzen!

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 27 januari 2023 21:24]

Zolang er in de zomer nog steeds electriciteitscentrales draaien kunnen ze de zonnestroom nog steeds doorverkopen. Dat ze er vanaf willen snap ik wel, ze moeten het terugkopen inclusief de winst die ze zouden maken.

Dat de netwerkbeheerder er vanaf is volgens mij redelijk, die moet nl transportkosten van de teruggeleverde electriciteit wegstrepen tegen de transportkosten van de geleverde electriciteit.
Dus 2x kosten 0x opbrengst.
Tegelijkertijd wordt er ook een keerzijde benoemd. Volgens Netbeheer Nederland is het elektriciteitsnet in Nederland een van de betrouwbaarste, maar is het niet ontworpen voor de grote hoeveelheid zonnestroom die inmiddels wordt opgewekt in de zomer en is het niet goed dat het net als een 'grote gratis batterij wordt ingezet'. De branchevereniging roept consumenten dan ook op om te helpen de piek aan zonnestroom op te vangen door bijvoorbeeld op zonnige dagen overdag zoveel mogelijk elektrische apparaten aan te zetten of bijvoorbeeld de elektrische auto op te laden.
Wat een bizarre tekst. Kan niet geloven dat ze dit echt zeggen, de oproep is dus om energie te verspillen als er even te veel zon is? Dat lijkt me toch niet de oplossing. Ga eerder kijken of je apparatuur met een hoog vermogen tijdens piekuren nuttig kan gebruiken, oftewel verplaats je belasting. Bijvoorbeeld de wasmachine, vaatwasser, warmtepomp, elektrische auto, etc. kan prima overdag gebruikt worden.
Ik lees dit meer als: apparaten aanzetten op piek momenten die je anders op andere momenten had aan gezet, zoals de wasmachine. Niet om je airco aan te zetten met de ramen open.
Ik zou even niet weten hoe mijn opgeleverde 4kW op een zomerse dag zou moeten uitgeven. Niet iedereen heeft een eigen oprit met laadpaal...

Dus dan is het afbouwen van de saldering eigenlijk meer een kadootje aan rijke mensen met EV en eigen oprit.
Ik zou even niet weten waarom ik meer moet gaan verbruiken (en netwerkkosten/subsidies betalen) om de buur met z'n zonnepanelenomvormer te helpen. Niet iedereen heeft zonnepanelen...

Dus dan is het salderen eigenlijk meer een kadootje aan rijke mensen met zonnepanelen en/of eigen dak.
Net zo goed dat allerlei toeslagen dat zijn voor andere mensen. Los nog van het feit dat echt niet alleen "rijke" mensen PV hebben.
Rijke mensen hebben de grotere overschotten. Want de grotere woningen.
en dat drukt weer de gasprijs?
Ja maar niet op de momenten dat ze het meeste leveren en nu dus ook het meeste terugkrijgen. Dan maakt het niets uit voor het gasverbruik.
Als je goed doorrekent zal je zien dat het cadeautje voor de rijken vooral een politiek verhaal is.
Want het is voor de overheid toch prettig als burgers zonder al teveel overheidsinspanning ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen in beeld blijven.

Alsof het netwerk niet aangepast hoeft te worden voor die windparken en zonnevelden die overal worden aangelegd onder druk van diezelfde overheid.
Ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België is de vergoeding die je krijgt voor de stroom die je op het net zet op zich al voldoende om de zonnepanelen rendabel te maken. Die stroom kan dan gebruikt worden door je buur met eigen oprit met laadpaal...
Ja dat is de oplossing. Stroom verspillen. Anders moet de stroom met een negatieve prijs aan het net geleverd worden.

Dus bij overschotten in de zomer overdag, airco aan en raam wagenwijd open aub.
Als het net een negatieve prijs biedt voor de stroom dan zou die ook op het net verspild moeten worden.
Anders was die prijs niet negatief.
Dat is precies wat er gebeurt. Het net moet blijven stromen dus leidt men de stroom letterlijk de aarde in als men die stroom nergens kwijt kan.
Ik heb niet alle reacties gelezen, maar wil graag mijn mening over de netbeheerders kwijt.

Ik heb alle begrip voor het feit dat elektriciteit opwekken met zonnepanelen op grote hoop niet echt ideaal is. Vooral het moment dat de panelen het meeste opbrengen is niet het moment dat er het meest gebruikt wordt. Wel wil ik daar het volgende voorbeeld bij geven waarom ik het niet met hun eens ben.
Ik woon in en klein stedelijk gebied aan de rand van een polder. In mijn woonwijk hebben denk ik om de 5 huizen zonnepanelen, meestal zo;n 10 á 12 stuks. Zelf heb ik er ook 12 van een wat ouder type met 2900 WP als maximaal vermogen. Ik ga er een beetje vanuit dat de andere huizen dat ook zo een beetje hebben.
Op een mooie zomerdag leveren die panalen zo'n 16 á 17 kw/uur op. Maxiamale piek qua vermogen is 2500 watt. Als iedereen in de wijk dat doet levert dat best wel wat vermogen op. Mijn buren (zonder panelen) hebben een electrische auto, één met een 50kw/uur batterij, die ze na werk aan de stekker hangen. Die laden ze met 1 fase maximaal op (heb het gevraagt), zij trekken dan bijna 4000 watt uit het net voor een aantal uren hun verbruik gaat al heel snel over de 25 kw/uur heen per laad beurt.

Hun verbruik en belasting van het net is dus vele malen hoger dan wat mijn zonnepanelen opleveren, zelfs als ik die van een paar buren mee tel. Hiermee kom ik tot de conclusie dat als er meer elektrische auto's bij komen, die zonnepanelen helemaal niet de belastende factor op het net zijn maar de auto's.

Mooiste zou zijn als die auto's en de panelen op het zelfde moment in bedrijf zijn maar dat gebeurt niet want auto's zijn overdag meestal niet thuis.

Waar wel in mijn ogen een groot probleem in zit is de polder vlak bij mijn huis, daar staan (bollen)schuren vol met panelen. Sommige hebben wel duizende panelen op hun dak liggen. Dat is veel meer dan er in de hele wijk liggen, maar leveren wel op hetzelfde moment op als de mijne het doen. Die bedrijven krijgen boven de opleverprijs vaak ook nog een grote (lokale) subsidie op de aanschaf van die dingen.

Nu is het afschaffen van de saldering in grote delen wel eerlijker, MAAR, de redenen die er opgegeven worden zijn totaal niet juist.
- Net kan het niet aan, onzin net is al ondermaats en moet vanwege auto/warmtepomp toch al zwaar verbeterd worden
- Salderen wordt betaald door de arme zonder panelen, als dat al zo is, via de belasitng betalen we ook voor de zieken, zorg/huur toeslagen, kinderbijslag etc, etc. Ook als je er zelf geen gebruik van maakt. Maar dat afschaffen zal waarschijnlijk een andere discusie starten.
- Salderen 2, is het eerlijk dat als ik een kw/uur verbruik, dat ik daar allerlij belastingen over moet betalen, maar als ik een kw/uur oplever ik deze niet terug krijg? nee dat is het niet. Belasting op energie is in mijn ogen bijzonder crimineel.
- verder heeft de regering aangeven dat al die saldering wel erg duur is, namelijk 400 miljoen euro per jaar. Daar heb ik makkelijke oplossing voor:
Per kjaar gaat er (van ons belastinggeld) 8 á 9 miljard aan korting, subsidie en andere construcies naar de fosiele energie bedrijven. Dat voor één jaar stoppen kan 20 jaar salderen van betaald worden....

Maar nee de arme zonnepaneel bezitter is de kwade in hun verhaal.
Er moeten meer panelen komen, niet minder.
Een thuis accu kan niet concureren tegen de stekker auto (zelfde grondstoffen voor de batterij) en zal dus nooit kosten efficient worden.

Los het probleem van opslaan van energie op. Besteed daar aandacht aan, dan mogen van mij de saldering wel weg. Maar alleen in die volgorde. Niet andersom.

Doe er mee wat je wilt, dit is mijn kijk hierop.
- Het net zal inderdaad verzwaard moeten worden. Maar het net hoeft minder en/of minder snel verzwaard te worden als er opslag is op de plekken waar je elektriciteit opwekt en verbruikt. Maar het scheelt misschien nog wel meer als we het net slim gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld laden waar je auto overdag is. Standaard bij een huis EV aansluiting pas na 20:00 zodat je niet een EV piek en ook nog piek hebt van het elektrisch koken en de verlichting. Salderen is nu een barrière voor thuisaccu's en voor dynamische tarieven. Beide zijn eigenlijk niet interessant zolang je nog volledig kan salderen.
- Salderen wordt inderdaad betaald door de mensen zonder panelen. Zie hier voor een goede uitleg.
https://www.nvde.nl/wp-co...n-behoud-salderen-def.pdf
Afgelopen jaar was het verschil in de tarieven alleen veel groter dan waar hiermee is gerekend. Dus mensen met zonnepanelen hebben/hadden veel minder kosten dan de mensen zonder. Hopelijk zijn dit wel weer de prijzen die we in 2025 kunnen verwachten.
- Zelf denk ik dat een belasting op energie wel eerlijk is. Want het verbruik ervan is zorgt voor iets wat je eigenlijk niet wil. Namelijk dat de aarde opwarmt. Je hebt wel een punt dat het wel fair is dat je korting zou krijgen als je zelf groene energie levert. Inkomsten belasting vind ik eigenlijk oneerlijker, want je wil juist wel dat mensen werken.

Ik ben bang dat het opslaan van energie voorlopig best wel duur en lastig blijft en dat de Nederlandse overheid dit niet kan oplossen. We hebben wel wat opslag nodig. Maar voorlopig is een overschoten van zon en wind hebben en ze af en toe uitzetten een stuk goedkoper dan heel veel opslag.

Salderen was een mooi systeem bij de start. Maar nu is wel het tijd om er in stapjes afscheid van de nemen. Het gaat steeds meer nadelen geven hoe meer zonnepanelen er komen. En ook zonder verdien je zonnepanelen terug.
Hoi Darksteel83,

Dank voor je antwoord, waar ik het niet mee eens ben:
Ik ben bang dat het opslaan van energie voorlopig best wel duur en lastig blijft en dat de Nederlandse overheid dit niet kan oplossen. We hebben wel wat opslag nodig. Maar voorlopig is een overschoten van zon en wind hebben en ze af en toe uitzetten een stuk goedkoper dan heel veel opslag.
Ik juist van mening dat de overheid hier wel heelveel in kan betekenen. Juist de overhied zou dit moeten stimuleren met subsidie aan de mensen die op dit gebied inoveren, juist om net die paar technieken richting massa te brengen.

Zolang er nog steeds 8 á 9 miljard naar fosiel gaat en maar een paar naar klimaat/mileu neem ik de overhied op dit gebied niet serieus en wil ik dus ook niet dat ze de huidige regelingen met salderen afschaffen.
Voor mijzelf, ik heb mijn panelen en (2e) omvormer al lang terug verdiend het gaat mij er om dat de overheid de zonnepaneel bezitter van de ene op andere dag als grote veroorzaker van het falende enegie net aanwijst. Dat is gewoon niet terecht.

Er moeten nog veel meer panelen komen.

Wat beterft de netbeheerders:
30 jaar terug hadden we het beste energienetwerk van de wereld, dat hebben ze ook 30 jaar tegen iedereen verteld, met trots, nu 30 jaar later komen ze er achter dat 30 jaar bijna niets doen er voor gezorgt hebben dat we heel erg achterlopen met ons beste energienet van de wereld.
Vorig jaar waren de datacenters de grote schuldige, nu zijn de zonnepaneelbezitters de schuldige, Shell en Esso hebben Groningen verwoest, vraag me af wie de volgende zijn.Oja de Boeren zijn natuurlijk ook schuldig aan alle uitstoot, niet het beleid wat ze daar gebracht heeft.

Ik ben voor hwet princiepe van een batterij of andere opslag, maar die ga je niet sneller krijgen door de saldering af te schaffen.

Men zei vroeger, regeren is vooruitzien, blijkbaar is dat dus i.d.d iets van vroeger.
Overheid moet het voortouw nemen in de energietransitie en niet het absolute minimale wat moet volgens hun eigen afspraken (bv Parijs akkoord).
Overheid geeft jaarlijks bijna 18miljard subsidie aan fosiele brandstoffen.

Voor pv panelen is dat 0,45miljard. En dat laatste is nu 'onhoudbaar' verklaard.
Dat dus.
Ik ben het wel met je eens dat de overheid nog behoorlijk veel moet doen om opslag interessanter te maken. Bijvoorbeeld tot vorig jaar januari had je nog dat je energie belasting moest betalen om een accu op het net op te laden.

Nu moeten en nog raam contract komen om accu's te combineren met zon en wind.
SDE++ subsidies aanpassen zodat batterijen niet meer tegen werken.

Maar echt iets verzinnen om heel goedkoop energie van zonnepanelen op te slaan dat lijkt me toch meer iets voor heel de wereld dan alleen voor Nederland.

Waar ik wel hoop dat Nederland iets mee gaat doen en ook al wel doet is dit. Offshore windmolens die waterstof maken in de windmolens zelf. Echt ver op zee is dit inclusief infrastructuur zoveel goedkoper dat het redeneert om meer windmolens per km2 neer te zetten en ook een grotere generator redeneert. Op deze manier kun je ongeveer zoveel energie winnen per km2.

Als je dit combineert met de electrolysers die Hysata nu aan het maken is die 95% efficient zijn. Dan is waterstof ineens erg interessant als opslag voor Nederland.

In Australië was iemand met wat aannames steeds aan het rekenen en je hebt maar iets van 5 uur aan batterij opslag nodig om ongeveer 99% van de tijd voldoende te hebben als je de zonnepanelen en windmolens eigenlijk teveel hebt en ze dus af en toe gewoon uitzet.

Salderen past alleen helemaal niet bij dit scenario. Omdat de prijzen van elektriciteit gewoon heel erg gaan wisselen. Een extra zonnepaneel wat aanstaat op een hele zonnige dag is nu al maar over een tijdje helemaal niets waard. Op een iets minder zonnig moment is het wel echt de moeite. Dus we hebben er nog steeds veel meer van nodig.

Met dynamische tarieven en slimmer gebruik. Hebben we ook minder accu's nodig. Salderen maakt dit voor mensen met zonnepanelen gewoon niet interessant.

Als de overheid nu echt nog subsidies geeft aan fossiel is het wel helemaal nutteloos.
Helaas geeft de overheid nog steeds vele male meer uit aan fosiel, neem als voorbeeld (lekker makkelijk) vliegen, daar betaald de vliegmaatschappij € 0,= aan btw en accijns over de kerosiene als dat geen staatssteun is... Helaas is dat wereldwijd zo.
Maar echt iets verzinnen om heel goedkoop energie van zonnepanelen op te slaan dat lijkt me toch meer iets voor heel de wereld dan alleen voor Nederland.
De link tussen jou en de rest van de wereld is de Nederlandse overheid. Die moet meer doen om de technieken en tweakers staat er elke week vol mee, naar comercieële producten te brengen. We hebben geen subsidie op batterijen nodig maar goede technieken om onze vraag en aanbod flexibel aan elkaar te verbinden.

Een vorm van accu is dat natuurlijk, maar welke?
Geen belasting kerosine op vliegen zie ik zelf niet echt als een uitgave voor subsidies. Maar het is zeker iets wat naar mijn mening echt anders moet. Liefst internationaal, of Europees, maar anders maar gewoon voor Nederland.

De diverse overheden kunnen inderdaad meer doen om technieken te ontwikkelen.
Je verhaal klopt wel maar in die situatie zitten we nog lang niet, voordat we het hele jaar genoeg opwekken met zon en wind is nog ver weg, en ik vermoed dat we dit nooit gaan halen, er moet immers geld verdiend worden én er moet een direct beschikbare backup zijn voor als er geen wind en zon is. Wat dat betreft had energie beter een nutsvoorziening kunnen zijn, zonder winstprikkel een voorziening.
We zijn inderdaad nog een heel stuk verwijderd van het hele jaar genoeg zon en wind hebben. Maar deze zomer hebben we het al diverse keren een (paar) uur gehad dat we voldoende hadden. Op de uur markt krijg je dan (bijna) negatieve prijzen.
Ook vannacht bijvoorbeeld om 03:00 68,12 % van wind. 4,29 % nuclear. Uur prijs per MWh € 2,03 = €0,002 per kWh. We hebben dan echt niet zoveel meer wind nodig om negatieve prijzen te krijgen.

Om 09:00 was het € 182 per MWh. Dus € 0,18 per kWh.
https://app.electricitymaps.com/zone/NL

We kregen dus al heel erg fluctuerende prijzen, met nog meer zon en wind zal dit nog vaker voorkomen. Dus het is nu ook al tijd om daar dingen mee te gaan doen. Salderen wordt nu dus steeds duurder voor de mensen die geen zonnepanelen hebben.

Bovenstaande zijn prijzen op de uurmarkt voor grootverbruikers. Op onderstaande site kun je deze goed vergelijken met die voor consumenten met een dynamisch contract. Voor consumenten is de impact van belastingen best wel groot.
https://www.dynamisch-tarief.nl/stroom/

Ik verwacht dat we echt wel ons elektriciteit 98% -99,9% zonder fossiel kunnen opwekken binnen x aantal jaar. Die laatste procenten kunnen nog wel eens erg duur worden om echt niet fossiel te doen.

We hebben in Nederland al een backup voor momenten dat we onvoldoende aanbod hebben. Namelijk aardgas centrales. Het is soms ook mogelijk om deze aan te passen naar waterstof centrales. Maar afhankelijk van de kosten is het soms misschien goedkoper om een beetje aardgas te maken van waterstof. Dit kan namelijk ook.

Zelf denk ik dat een prijsprikkel juist heel goed is. Zeker als de gebruikers deze merken. Want het is soms veel goedkoper en minder milieu belastend als je op slimme momenten elektriciteit gebruikt dan dat je dat allemaal probeert op te lossen met accu's en andere opslag. We hebben dan alsnog opslag nodig. Maar minder en ook wat later.

Voor de industrie hebben we trouwens nu al best veel toepassingen waarbij we waterstof gebruiken. Dit word nu nog van aardgas gemaakt. Maar dit zal ook al best deels groen kunnen worden. Eerste grote elektrolyser is waarschijnlijk in 2024 af.

Of het beter was als we een staats energie maatschappij hadden gehad weet ik niet. Gezien voor deel ook nu nog slechte regels en wetten die de nu ook nog issues geven voor de energie transitie heb ik mijn twijfels. Maar dit huidige systeem is ook best wel complex.
Zoals je zelf al aangeeft de uurprijzen gelden alleen voor grootverbruikers, dat heeft (nog) niet veel met particulieren te doen, die krijgen gewoon contracten waar de energie al vooraf in ingekocht. Die merken dit ook niet in hun prijs aangezien de energiemaatschappij al heel goed kan inschatten hoeveel zij moeten inkopen (als ze dat al moeten) naast de opbrengst van hun eigen parken. Wat particulieren qua opbrengst en verbruik hebben is heel goed te zien voor ze, en daar zit ook de pijn, want grootste winstmarges die onder druk staan. Nutsvoorziening vanuit overheid was wellicht niet in alles beter ( qe hebben ook lage prijzen gehad door concurrentie), maar wel transparant en met veel minder winstprikkels.
Consumenten die een slimme meter kunnen ook gewoon een dynamisch contract afsluiten hoor. Dat is dan wel weer ingekocht door een bedrijf, maar volgt met een opslag gewoon de dynamische tarieven. Op het tweakers forum is daar een topic over. Alleen consumenten betalen belasting per kWh. Producenten doen dat niet.
Consumenten hebben best wel effect op de dynamische tarieven. Dat de pieken in het verbruik en de prijzen zitten bijna altijd in de ochtend rond ontbijt tijd en een wat grotere piek rond het avond eten.

Hier heb je trouwens nog beknopte uitleg. In Scandinavië/Denemarken zijn dynamische tarieven voor consumenten trouwens de standaard volgens dit artikel.

https://www.parool.nl/wer...energiecontract~b6611c32/
Zonnepanelen zijn ook een fikse investering dus als de voorwaarden waarmee je dacht die investering er uit te kunnen halen onderweg worden veranderd voelt dat ook een beetje als boerenbedrog.
Het is al jaren bekend dat het salderen een keer zou stoppen. Het is zelfs een paar keer uitgesteld. 2025 voor het begin van de afbouw staat er ook al even.
Dat is al jaren bekend idd. Maar er zitten wel wat kantekingen bij ,met name de terugleververgoeding. Daar willen ze nu ook de toekomstige winsten mee veiligstellen, dus reken op < 80% en op basis van de dagprijzen. Want dan is het in de winter lekker cashen, en in de zomer ook nog!
Er zal echt iets aan de electriciteitswet gedaan moeten worden.
-Onderling leveren mag nu niet. hoewel dat wel mooi de pieken eruit kan halen.
-Wijk batterij kan nu gewoon niet, alleen als alliander dat beslist.
-Flat en huurwoningen hebben nu een achterstand die ingehaald moet worden Flats zullen iets als een gezamelijk account moeten krijgen met soort saldering, huurwoningen hebben wat meer tijd nodig om dit te installeren.

Elke kWh zonneenergie scheelt een hoeveelheid verbrand gas. En, nee, zo vaak gaat de prijs nog niet onder 0. En als hij onder 0 gaat, dan kunnen we weer aluminium gaan smelten op die die momenten toch?
In theorie zou een stroomoverschot het ideale moment zijn om aluminium te gaan smelten. Het probleem is echter dat een fabriek ingericht wordt op 24/7 productie om de kosten laag te houden. Dus wanneer het bewolkt is, kan de fabriek moeilijk al het personeel naar huis sturen en klanten laten weten dat er vertraging in de levering gaat optreden want er is niet genoeg zon.

Zonne en wind energie zijn geen stabiele leverancier van stroom, er zijn behoorlijke fluctuaties in de output. Nu steeds meer windparken bijgebouwd worden in zee, steeds meer mensen zonnepanelen op het dak plaatsen, begint dat een groter probleem te worden.

Een wijkbatterij zou zeker bijdragen aan het nuttig gebruiken van zonne-energie, hetzelfde geldt voor windparken. Alleen vraag ik me af of het wellicht niet nog centraler zou moeten, dus mega batterijen die opgeladen worden met wind en zonne-energie. Het is alleen de vraag wat de kosten zullen zijn en of dat rendabel te krijgen is en zal het voldoende zijn om echt kolen en gas centrales te kunnen sluiten?
Maar het zou wel kunnen dat zo'n grootverbruikers in principe op 70~75% ingeschaald worden en op zo'n piekmomenten naar 100% gaan.
Even buiten de discussie over salderen om: mooi om te zien.

Deze zomer zullen, we ondanks de zwoegende airco’s en koelingen omkomen in de zonne-energie.

Ook goed voor degenen die geen panelen hebben, die zijn gebaat bij een dynamisch contract waar ze betaald zullen worden om stroom te verbruiken!!

(Overigens klassiek beleid om de burgers als haves and have-nots tegen elkaar op te zetten, terwijl de energiemaatschappijen gruwelijke winsten maken).

Maar de reden waarom Nederland massaal het paneel heeft omarmt is natuurlijk de energie-spelletjes van Rusland en de schokgolf door de barbaarse invasie van Oekraïne.

Daarom wil ik, ondanks dat hij een van de meest verachtelijke mensen op deze planeet is, wel heel graag een “speciaal” iemand nomineren voor de Duurzaamste Man van het Jaar.

Bedankt, Vladje!

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 27 januari 2023 17:43]

Overheid geeft jaarlijks bijna 18miljard subsidie aan fosiele brandstoffen.

Voor pv panelen is dat 0,45miljard. En dat laatste is nu 'onhoudbaar' verklaard.
Wijk /streek batterijen hebben nog een ander voordeel. Het hoofdnet zal behoorlijk verzwaard moeten worden. Velden met zonnepanelen in Drenthe mogen nu soms 's middags niet leveren terwijl industrie in het westen en zuiden in de piek uren niet genoeg geleverd kan krijgen. In de nacht is er transport capaciteit genoeg om een accu bij Amsterdam te vullen uit een accu in Assen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee