WikiLeaks: EU-landen waren verdeeld over antipiraterijverdrag

Uit door WikiLeaks vrijgegeven documenten blijkt dat de EU-landen verdeeld waren over inhoud en doel van het antipiraterijverdrag Acta. Ook was de EU niet blij met de geheimzinnigheid rond de achter gesloten deuren gehouden onderhandelingen.

De Franse burgerrechtenorganisatie kreeg de verzameling WikiLeaks-documenten over het Acta-verdrag al voor publicatie in handen. Uit de documenten blijkt dat de lidstaten van de Europese Unie verdeeld waren over de inhoud en het doel van het verdrag. De Europese Commissie onderhandelde namens de EU-lidstaten, maar Italië en diverse andere lidstaten zouden met de Commissie van mening verschillen. Op welke punten de partijen het oneens waren, is niet duidelijk.

Uit de documenten blijkt wel dat de Europese Unie vreesde dat er in het Acta-verdrag te weinig aandacht zou zijn voor Europese belangen. Zo zou het principe van geografische restricties, waarbij toegang tot auteursrechtelijk beschermde content aan banden wordt gelegd op basis van de locatie van een gebruiker, niet voldoende worden behandeld, terwijl de voor Amerikaanse onderhandelaars belangrijke aandachtspunten wel werden opgenomen. Ook waren de EU-landen ontevreden met de geheimzinnigheid rond de onderhandelingen. Die vonden grotendeels achter gesloten deuren plaats.

Er wordt al een aantal jaren onderhandeld over het antipiraterijverdrag Acta, dat voorziet in strengere maatregelen tegen auteursrechtenschending op het internet en tegen de handel in namaakartikelen. Er kwam veel kritiek op de inhoud van het verdrag; lange tijd werd ervoor gevreesd dat het verdrag zou voorzien in het afsluiten van filesharers.

Door Joost Schellevis

Redacteur

04-02-2011 • 10:42

44 Linkedin

Submitter: xippie

Lees meer

Acht landen ondertekenen ACTA-verdrag Nieuws van 1 oktober 2011

Reacties (44)

Wijzig sortering
Beetje open deur, daar was iedereen al van op de hoogte.
http://nl.wikipedia.org/w...erfeiting_Trade_Agreement

Jammer blijft dat je als burger duidelijk ziet waar je staat in heel dit proces. De term bukt u even, heeft met de EU nog wat extraas gekregen. Zie bv de Europese grondwet en hoe deze er door heen is gekomen. Al wil het hele land dit niet, dan heb je gewoon pech.
Al wil het hele land het niet? Zo erg is het nou ook weer niet. Een dergelijke verdrag is totaal ongeschikt voor een referendum en het volk stemde vooral tegen vanwege antipathie tegen het kabinet en de EU, niet vanwege de inhoud van EU verdrag zelf. Heb jij gemerkt dat het verdrag in werking is getreden? Nee, de gewone burger snapt het niet en merkt het niet. Politici zijn er om in naam van de burgers de burgers te vertegenwoordigen, je kan niet alles in een referendum zetten, en dit was gewoon ongeschikt.

Het verdrag van Lissabon is dusdanig ingewikkeld dat zelfs de meeste juristen na een uitgebreide studie maar een deel beheersen, en in zo'n omvangrijk stuk is altijd wel iets te vinden waar je het niet mee eens bent. Over 1 ding zijn juristen en politici het allemaal eens: het was noodzakelijk. Als het niet was goedgekeurd hadden we gezeten met een veel slechter functioneerende EU op basis van de oude verdragen die er ook al gewoon waren. Nu is het een overzichtelijk en transparante geheel ipv een lappendeken van vele verdragen, rechterlijke uitspraken en (ongeschreven) afspraken, wat een erg onduidelijke, ondemocratische en onbestuurbare EU had betekend.

De EU is nog steeds verre van perfect, maar dit was een noodzakelijke stap in de goede richting. In mijn ogen snappen mensen die hier nu nog boos over zijn er echt gewoon helemaal niks van, of kom met concrete argumenten wat er nou mis was met dat verdrag t.o.v. de situatie die we zonder dat verdrag zouden hebben gehad.

Overigens zorgt Lissabon er o.a. voor dat het EP nu handvaten heeft om wat aan ACTA en de manier waarop het tot stand komt te doen.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 4 februari 2011 11:06]

Je gaat 1 belangrijk beginsel voorbij.
Niet iedereen interesseert zich in een goed functionerend EU, bovendien stemmen de nederlandse stemmers over Nederland!

In een democratie bepaalt het volk. Het doel van een referendum is de mening van het volk vragen bij het maken van een beslissing.

Als iemand anders -zoals jij- een dergelijke wijziging als noodzakelijk ziet, maar de meerderheid van het volk niet, zou onze democratie ervoor moeten zorgen dat het niet gebeurt.
In een democratie regeert de meerderheid nou eenmaal. Of niet?!
Overigens zorgt Lissabon er o.a. voor dat het EP nu handvaten heeft om wat aan ACTA en de manier waarop het tot stand komt te doen.
Ja! En als we niet bij de EU zaten konden we zeggen: "ACTA? Welke ACTA? Wij Nederlanders kennen dat niet!"
Niet iedereen interesseert zich in een goed functionerend EU, bovendien stemmen de nederlandse stemmers over Nederland!
Helemaal correct, maar op grond van deze argumenten zou ik pleiten voor het onthouden van stemmen, niet voor het neeschudden. Dat is mijns inziens het grootste gebrek van onze democratie, die overigens zeer behoorlijk functioneert en gefunctioneerd heeft; men moet minder menen. Het lijkt tegenwoordig haast vreemd om geen mening te hebben omdat een stukje zelfkritiek ingeeft dat je inzicht, feitenkennis of overdenking mist. En mocht het voorkomen dat een mening ontbreekt, dan wordt er desgevraagd een geproduceerd. Als iemand me de tijd vraagt, volstaat een 'weet ik niet' echter wel en is het raar om ter plekke te verzinnen hoe laat het is.
Als iemand anders -zoals jij- een dergelijke wijziging als noodzakelijk ziet, maar de meerderheid van het volk niet, zou onze democratie ervoor moeten zorgen dat het niet gebeurt.
Niet mee eens. Het ontbreken van noodzaak hoeft geen doorslaggevende reden te zijn om iets niet te doen, laat staan het niet zien van een noodzaak die er wel is. Ik geloof overigens niet dat dat is wat er gebeurde bij het referendum over het Verdrag van Lissabon. Een handjevol mensen vond het noodzakelijk, een handjevol mensen vond het onwenselijk en het overgrote merendeel had niet het minste idee.
Ja! En als we niet bij de EU zaten konden we zeggen: "ACTA? Welke ACTA? Wij Nederlanders kennen dat niet!"
'We' zijnde Nederland? Dat is een tamelijk arbitraire schaal. Als Dronten de onafhankelijkheid uitroept kan het ook zeggen: "Welke ACTA?" Je kunt zelfs gaan kijken op het niveau van een wijk, huishouden of individu, maar 'we' zijn ook Europeanen, wereldbewoners. Er is problematiek die zich ervoor leent om op globaal niveau te worden behandeld en piraterij behoort daar (deels) toe. Ongeacht wat je van het ACTA-verdrag vindt is het alleen maar voordelig dat ik voor zulke zaken op Europees niveau vertegenwoordigd word.
Ik kan je helemaal volgen als je zegt dat er bepaalde zaken zijn die op europees of zelfs mondiaal niveau behandeld moeten worden.

Toch vind ik het 'toevallig' dat dit nu gebeurt ivm een economisch onderwerp, waar dus 'toevallig' grote en machtige drukkingsgroepen achter zitten. Waarom doet men bijvoorbeeld niet hetzelfde voor justitie? Waarom probeert men geen consensus te krijgen over de toepassing van de doodstraf? Juist: daarvoor zijn er geen drukkingsgroepen.

Onze democratisch verkozen politici plaatsen dan ook eerder deze economisch getinte onderwerpen op de discussietafel. Pure, echte democratie is een illusie...
Onze democratisch verkozen politici plaatsen dan ook eerder deze economisch getinte onderwerpen op de discussietafel. Pure, echte democratie is een illusie...
Het is juist de Eu commissie (niet democratisch verkozen) die enthousiast is over ACTA, terwijl het Eu parlement (wel democratisch verkozen) dwars ligt en zich heeft uitgesproken tegen de geheime onderhandelingen mbt ACTA.
Anoniem: 197857
@Marcks4 februari 2011 12:59
Ik ben het gedeeltelijk met je eens, maar als er een referendum is dan zou deze ook gevolgd moeten worden.

Als de mensen die stemmen onkundig zijn om hierover te beslissen, dan zijn ze ook onkundig om de mensen die hen vertegenwoordigen te kiezen (want ze weten niet de daadwerkelijke lijn en impact van die lijn die die partij nastreeft).

Daarnaast zou het juist de taak van "onze" vertegenwoordigers moeten zijn om de impact van iets dergelijks duidelijk en helder over te brengen, zodat mensen een geinformeerde stem kunnen uitbrengen. Iedereen wil graag invloed hebben op zijn of haar leven en dus zijn of haar land, dus zorg voor goede duidelijke informatie.

Een referendum houden en die vervolgens negeren om welke reden dan ook vind ik in ieder geval niet kunnen want dit druist in tegen het democratsche proces.

Persoonlijk zou ik graag trouwens een degelijke opzet van een technocratische overheid willen zien, maar ik denk niet dat dit nog mogelijk is in landen waar nu democratie is omdat mensen niet het gevoel van inspraak (ook al wordt deze dus genegeerd als het de representative partijen beter uitkomt) willen verliezen. Maar aangezien we dat niet hebben moet het democratische proces gevolgd worden en zou dit referendum opgevolgd moeten zijn, maar dat is dus niet gebeurd.
Je gaat 1 belangrijk beginsel voorbij.
Niet iedereen interesseert zich in een goed functionerend EU, bovendien stemmen de nederlandse stemmers over Nederland!
Een Nederlander is ook een Europeaan. Dit was een puur Europese kwestie waar wij als Europeanen over stemden. Als Europa je niks kan schelen kan je beter niet stemmen.
Als iemand anders -zoals jij- een dergelijke wijziging als noodzakelijk ziet, maar de meerderheid van het volk niet, zou onze democratie ervoor moeten zorgen dat het niet gebeurt.
Nee, gelukkig hebben we geen directe democratie. Als je nu aan het volk zou vragen: moeten we de belasting afschaffen? vind je waarschijnlijk een meerderheid, toch gaat het land dan kapot. We hebben een indirecte democratie, dat wil zeggen dat je mensen kiest waarvan je gelooft dat ze in jouw belang en vanuit jouw ideeën beslissen. Het land functioneert niet als je over alles een referendum houdt. Ik ben het wel met je eens dat het een fout was om een referendum te houden.

Een burger kan hier gewoon niet over oordelen, ook jij begint niet over wat er nou mis zou zijn met het verdrag maar komt met een of andere anti-Europese liedje. Je toont precies het punt aan. Daar gaat het helemaal niet om. Ik kan ook niet kiezen wat voor meterkast er in mn huis moet, ik kan wel kiezen welke aannemer ik vertrouw om een goed huis te bouwen. Zo werkt het met de politiek ook.
Ja! En als we niet bij de EU zaten konden we zeggen: "ACTA? Welke ACTA? Wij Nederlanders kennen dat niet!"
Ja, omdat wij Nederlanders dan Duitsers waren geweest of omdat wij Nederlanders tot de derde wereld hadden gehoord. En zelfs als je niet gelooft dat de EU een nut heeft, dan nog ontkomt Nederland zelfs op zichzelf niet aan dergelijke ontwikkelingen en zorgt de EU voor dat we er toch invloed op hebben, en zorgt Lissabon door het versterkte EP dat de Nederlanders burger er direct ook nog invloed op heeft (mits je op een partij stemt die die invloed gebruikt om in jouw belang vanuit jouw ideeën beslissingen te nemen, ipv onze invloed te vergooien om in Nederland zieltjes te winnen (PVV))

Hoe dan ook komt het er niet als het door ons gekozen EP het er niet mee eens is en als de door ons gekozen regering er niet mee instemt. Dat laatste zal overigens geen probleem zijn denk ik, die zelfde mensen die zo tegen alles wat buitenland is zijn hebben er wel voor gezorgd dat er een kabinet is wat blind achter Amerika en dus ACTA staat.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 4 februari 2011 17:19]

Wat precies is wat je in elke democratie hebt. Er zijn nou eenmaal landen met meer mensen dan Nederland die iets meer gewicht in de schaal kunnen leggen.
[offtopic] En heeft men die landen iets gevraagd? Overal waar men gestemd heeft was het: Nee, No, Non! En als het "verkeerd" dreigde te gaan, blies men het referendum af (GB, DK en POrt). En Duitsland, qua inwoneraantal het grootste land van Europa, is niets gevraagd. En jij durft dit democratie te noemen?
@NotoriousBAS, met de nieuwe grondwet is de EU juist democratischer geworden. Nu is er een Europees parlement met gekozen vertegenwoordigers die zeggenschap heeft. In de oude regeling had alleen de Europese Commissie macht en die leden worden juist niet gekozen.
@NotoriousBAS, met de nieuwe grondwet is de EU juist democratischer geworden. Nu is er een Europees parlement met gekozen vertegenwoordigers die zeggenschap heeft. In de oude regeling had alleen de Europese Commissie macht en die leden worden juist niet gekozen.
Probleem is dat bij dit soort verdragen er nog 1000den andere dingen geregeld worden. Dit is maar 1 van die 1000.
Maar over die andere 999 hoor ik niemand!
Als de "grondwet" nou alleen ging over de democratisering van de EU, dan zal je waarschijnlijk overal "Ja" hebben gehoord. Maar nu werd ook tussen neus en lippen door de subsidie van bijvoorbeeld Franse tabaksboeren geregeld (fictief voorbeeld!).

Dáár zit um de kneep!
Wij hebben democratisch met z'n allen gestemd. Daar is een bepaalde regering uitgekomen met standpunten waar niet iedereen het mee eens is (logisch he).
Toch moet je de regering ook zijn werk kunnen laten doen, de bevolking heeft immers al gekozen. Als je bij ieder punt waar je het mee oneens bent, ineens een referendum wilt, komt er van regeren niet veel.

Uiteindelijk zijn alle Nederlandse partijen vóór Europa ;)

[Reactie gewijzigd door tweaker2010 op 4 februari 2011 11:23]

Eerst zeggen dat we keus hebben en vervolgens zeg je dat alle partijen het toch wel uiteindelijk willen... Dus op wlke partij kon ik stemmen als ik het er niet mee eens was?

Daarbij was al duidelijk dat 60% van de NLers er tegen was, dus nee het is totaal niet eerlijk gegaan... Vandaar ook dat de democratie in NL gewoon onzin is :)

Want wat als je C wilt en alleen kan kiezen tussen A en B, enige wat je kan doen is een keuze maken tussen die 2 en niet stemmen en dan zal de minderheid alsnog voor A of B gaan.

Mensen belazeren is zo makkelijk, dat gebeurt al jaren, zo niet eeuwen op grote schaal :)
Daarbij was al duidelijk dat 60% van de NLers er tegen was, dus nee het is totaal niet eerlijk gegaan... Vandaar ook dat de democratie in NL gewoon onzin is :)
Ach, als je achteraf de achterlijke beweegredenen hoort achter het "Nee" dan denk ik had het er meteen doorheen gedrukt. Er waren mensen die Nee stemden omdat ze niet zo tevreden waren met het zittende kabinet. Lekker relevant.
De illusie van de democratie ga ik hier maar niet op in :)
Ik probeerde duidelijk te maken dat je als burger heel erg buitenspel staat en totaal niet op de hoogte (mag) zijn van de besluiten die genomen worden. En zeker bij dit soort afspraken die een grote impact hebben is dat schrijnend.
De illusie van de democratie ga ik hier maar niet op in :)
Ik heb net een stuk zitten typen hierover maar het toch maar niet geplaatst omdat het nogal off-topic is maar het steunde je punt iig. Onze democratie kun je als volgt zien: wij het volk mogen blind graaien in een grabbelton, maar de heren die aan de macht zijn bepalen wat er in de ton zit dus hiermee lijken we zeggenschap/keuze te hebben maar in feite is dit niet zo. De Europese grondwet, de Euro, het wel/niet toetreden van nieuwe landen tot de EU, het wel/niet redden van banken van ons geld, zijn allemaal zaken waar het volk blijkbaar geen direkte invloed op kan uitoefenen. Voor diegenen die dan roepen: "Jawel, je kunt toch stemmen 1x per 4 jaar?" wil ik graag verwijzen naar de grabbelton waar we dan uit mogen kiezen. Zelf een partij oprichten? Kijk wat er dan met zo iemand als Wilders gebeurd. Die past niet in het plaatje dat de heren graag willen en dan wordt je politiek en persoonlijk kapot gemaakt (uit de grabbelton verwijdert). Wat de lobby industrie voor ons gaat kiezen m.b.t. tot het ACTA verdrag is dus een kwestie van afwachten.
Zelf een partij oprichten? Kijk wat er dan met zo iemand als Wilders gebeurd.
Dus omdat jouw mening niet voldoende stemmen haalt is democratie een illusie? Als meer dan 50% van de bevolking voor partij x stemt, dan heeft die partij de macht. Punt andere lijn.
Je mag het jammer vinden dat blijkbaar niet iedereen zo verlicht is als jij om op de juiste partij te stemmen, maar dat is nu eenmaal democratie: rekening houden met wat de meerderheid wil.
maar dat is nu eenmaal democratie: rekening houden met wat de meerderheid wil.

Onzin: wie bepaalt namelijk waar wel/niet over gestemd mag worden? Wij 'bevrijden' landen van een dictatuur en brengen ze democratie. Als ze vervolgens b.v. een Moslim partij kiezen is het weer niet goed. Terwijl het toch de keuze van de meerderheid in dat land is niet?

Zullen we anders gaan stemmen of we überhaupt een antipiraterijverdrag willen? Aangezien er minder artiesten zijn dan niet-artiesten denk ik dat ik wel weet wat de uitslag zal worden dan. < Dit is ook een voorbeeld om aan te geven dat de meerderheid niet altijd gelijk moet krijgen.
Behalve dan in België daar hebben we een bijzondere meerderheid nodig (66%+) om bepaalde zaken te stemmen. (voornamelijk taalgerelateerde zaken)
We raken nog niet aan 50% (het eens aan dezelfde kant van de taalgrens), dan zouden we nog 16% moeten vinden aan de andere kant van de taalgrens.

Elmo.nl legt het verdikke duidelijk uit in zijn korte uitleg. Maar hij krijgt ook mijn respect voor die mening. Ik ben er redelijk zeker van dat hij zich beter zou kunnen verwoorden mocht hij meer ruimte krijgen. Een beetje politiek niveau mag altijd op tweakers.

De illusie van de democratie is trouwens niet enkel bij nationale politiek. Waarom denk je dat lobbygroepen nog steeds zo populair zijn. Kijk ook naar de VS, bij de verkiezingen reizen de kandidaten weken aan een stuk rond om een handje te schudden? Waarom, het werkt gewoon, ze winnen er stemmen mee.

ik ben trouwens voorstander van een regering van de grootste partij en die mag nog één andere partij kiezen met een minimum van bvb 10% van de stemmen. En de tweedegrootste partij in de oppositie.

[Reactie gewijzigd door Joindry op 4 februari 2011 11:43]

vb: "politie trainen in Afghanistan"
Volk: 50+% tegen (=meerderheid)
Politiek: "Wij zijn toch voor"

En daar zijn nog veel meer voorbeelden van.
Dat de politiek nog naar "het volk" luistert is (naar mijn mening) niet meer.
vb: "politie trainen in Afghanistan"
Volk: 50+% tegen (=meerderheid)
Politiek: "Wij zijn toch voor"

En daar zijn nog veel meer voorbeelden van.
Dat de politiek nog naar "het volk" luistert is (naar mijn mening) niet meer.
90% van het volk betaalt ook liever geen belasting. Moet de politiek daar ook naar luisteren? Zou een mooie janboel worden hier als "het volk" overal zeggenschap over zou krijgen. Er is altijd wel een groep ergens niet mee eens. Je zou geen besluit meer kunnen nemen.
Anoniem: 153389
@SPee4 februari 2011 16:09
De politiek luisterd alleen tijdens de verkiezingen naar de kiezer, zodat de kiezer naar de mond gepraat kan worden.

Als ze éénmaal gekozen zijn, en in het pluche zitten, dan wordt er niet meer geluisterd, integendeel dan praten ze zo luidt, dat ze niet meer verstaan, wat de kiezer naar ze roept.
Anoniem: 93879
@Elmo_nl4 februari 2011 11:20
Gelukkig is de gemiddelde burger intelligent genoeg en op de hoogte van de details en nuances, en daarmee in staat betere beslissingen te nemen dan de gemiddelde politicus.

Not.

En volgens mij gaat het best aardig met Wilders.
Gelukkig is de gemiddelde burger intelligent genoeg en op de hoogte van de details en nuances, en daarmee in staat betere beslissingen te nemen dan de gemiddelde politicus.
Dat wordt niet beweerd, wat wordt beweerd is dat we in een schijn-democratie leven...

Of we het zelf beter of niet kunnen dan de gem. politici doet er helemaal niet toe, als er beweerd wordt dat wij zeggenschap hebben en eigenlijk hebben we dat niet dan is er iets goed mis, en dat staat los van wie het uiteindelijk beter kan of niet..
Het hele probleem is dat overheden ed., dingen geheim willen houden wat eigenlijk helemaal niet zou moeten bij bepaalde zaken.

Zelfs in mij in het dorp zijn er verschillende wethouders die het met een hoop flauwekul smoesjes voor elkaar krijgen. Op een of andere manier vinden ze dat spannend ofzo, ik weet het niet...

Natuurlijk zijn er een hoop zaken die geheim moeten blijven, maar dit is er zeker niet een van.
60% wilde het niet en dat lijkt me niet gelijk aan 'het hele land'.

Daar werd tenminste nog je mening gevraagd, over dit dingetje helemaal niet. Hiermee loopt europa gewoon aan het lijntje van de USA.
"De Europese Commissie onderhandelde namens de EU-lidstaten, maar Italië en diverse andere lidstaten zouden met de Commissie van mening verschillen. "

Er wordt dus door niet-gekozen vertegenwoordigers namens ons burgers onderhandeld, en die onderhandelaars willen dingen die onze wel gekozen vertegenwoordigers niet willen. Leuk, zo'n democratie.
Nee, zowel de Lidstaten als het democratisch verkozen EP moeten hoe dan ook met het resultaat van de onderhandelingen instemmen. Wederom, dankzij Lissabon, anders had het inderdaad zo kunnen gaan als jij schetst.
"zowel de Lidstaten als het democratisch verkozen EP moeten hoe dan ook met het resultaat van de onderhandelingen instemmen."

Dan nog wordt er onderhandeld door mensen die zijn aangewezen door mensen die niet door ons zijn gekozen.
Wat is daar raar aan? Nederland wordt op dit moment geregeerd door een regering die het volk niet gekozen heeft (je kiest immers de volksvertegenwoordiging) en zelfs niet eens een meerderheid vertegenwoordigt van de volksvertegenwoordiging en die regering kan zelfs op elk moment overruled wordt door de monarch. Leuk, zo'n democratie...
Nederland wordt op dit moment geregeerd door een regering die het volk niet gekozen heeft

Het NL parlement dat ons regeert bestaat wel uit mensen die door ons zijn gekozen.
Ook was de EU niet blij met de geheimzinnigheid rond de achter gesloten deuren gehouden onderhandelingen.
Koekje van eigen deeg!

Nu weten ze hoe het is als ze met opzet worden genegeerd.
Maar ik durf te wedden dat de EU dit gewoon laat varen, niets wijzigt, zich er verder niet mee bemoeit en dit het enige bericht is dat we hier over te horen krijgen.
De ACTA is niet echt positief voor de EU. Naast de aanpak van filesharers kun je makkelijker problemen krijgen met patenten, geneesmiddelen en octrooien uit Amerika. En dat is natuurlijk weer negatief voor de europese economie.
Ben ik me bewust van.
Maar wat ik bedoelde is dat de EU zelf altijd alles stiekem doet en in het geheim.
Nu zijn deze onderhandelingen in het geheim gedaan en is het weer niet goed...

Ze doen tòch lekker wat ze zelf willen!

En dan vinden ze het gek dat er mensen zijn die zich tot de criminaliteit bekeren.
EU FU!

[Reactie gewijzigd door Yezpahr op 4 februari 2011 12:34]

Maar wat ik bedoelde is dat de EU zelf altijd alles stiekem doet en in het geheim.
Dat is niet helemaal correct: De Eu commissie (heeft geen gekozen vertegenwoordigers) doet wel van alles stiekum (oa ACTA), maar het Eu parlement (wel gekozen vertegenwoordigers) is net zo openbaar als ons parlement.
je kan gewoon stemmen voor de Eu commissie hoor.
Precies, in NL en de EU is het een democratie, zolang je het eens bent met de politiek. Zodra het volk en de politici een andere mening hebben weten de politici het toch beter..
Ahh, Amerikaanse rechten niet respecteren is goed voor de Europese economie. Maar zou dat niet ook betekenen dat de Amerikanen de Europese rechten niet hoeven te respecteren en dat dus weer een knauw is voor de Europese economie?
Heeft ooit iemand gezegd dat het er met elkaar over eens waren dan?
Nee, doet dat ertoe dan? Nu weten we iig dat ze het oneens waren. Informatievoorziening hoeft niet alleen te gebeuren als de informatie die bekend is onjuist is - ook gewoon als deze nog niet bekend is, en zelfs als het bevestigt wat al bekend was.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 4 februari 2011 11:28]

Democratie is het dictatorschap van de meerderheid.
Het pas echt nieuws geweest als alle Europese landen wel op 1 lijn zaten, dat zou dan namelijk de eerste keer zijn geweest... Wikileaks lijkt er een gewoonte van te maken "open deuren" te lekken.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee