Nederland en België bekritiseren EU-verplichting voor filteren geüploade content

Zes EU-lidstaten, waaronder Nederland en België, hebben hun bedenkingen bij de verplichting voor internetplatforms om geüpload materiaal te filteren zodat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal online komt. Dit is onderdeel van een voorstel voor een Europese auteursrechtrichtlijn.

De lidstaten hebben kritische vragen over de auteursrechthervorming van de EU gesteld aan de Legal Service, een orgaan van de EU dat juridisch advies geeft over wetgeving en andere juridische zaken. De website Statewatch heeft een uitgelekt document hierover gepubliceerd. De lidstaten willen vooral duidelijkheid over de juridische houdbaarheid van een aantal bepalingen uit een voorstel van de Europese Commissie, die het auteursrecht fundamenteel kan veranderen.

De kritiek richt zich vooral op artikel 13 van het voorstel om te komen tot een auteursrechtenrichtlijn. De lidstaten vragen zich onder meer af of deze verplichting om uploads te filteren wel in lijn is met de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en de vrijheid van ondernemerschap; deze grondrechten zijn onder andere neergelegd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Daarnaast benadrukken de zes lidstaten het belang van een uitzonderingsstatus voor het quoterecht en de parodie voor bij het filteren van geüploade content, en vragen ze zich af of bepaalde maatregelen wel proportioneel zijn. Ook willen ze duidelijkheid over een mogelijke wijziging of verruiming van de juridische interpretatie van het auteursrechtelijke beginsel van een openbaarmaking aan het publiek.

Er is al langer kritiek op de plannen voor de auteursrechthervorming van de EU. Eind mei hebben zo'n zestig belangenorganisaties zoals Bits of Freedom en Mozilla in een open brief aan het Europarlement gepleit om de voorgenomen hervorming van het auteursrecht te herzien. Er is onder andere kritiek op het punt dat door de filtering de neutrale rol van internetplatforms zoals Facebook en YouTube wordt ondermijnd en dat het vrije en open internet onder druk komt te staan. Ook zou de toegang tot informatie worden beperkt door de introductie van speciale nieuwe rechten voor uitgevers. De Europese Commissie vindt de richtlijn noodzakelijk om auteursrechthebbenden te ondersteunen.

Het Nederlandse kabinet heeft in een brief uit eind 2016 al laten weten dat het kritisch aankijkt tegen onderdelen van de richtlijn. Het kabinet vindt dat er een betere balans moet zijn tussen de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden enerzijds en de belangen van gebruikers anderzijds.

Door Joris Jansen

Redacteur

05-09-2017 • 15:39

246 Linkedin

Lees meer

Reacties (246)

Wijzig sortering
Aangezien niemand hier het genoemde artikel 13 van dit document daadwerkelijk heeft opgezocht, bij deze het relevante stuk:
Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen, nemen in samenwerking met rechthebbenden maatregelen om de werking van overeenkomsten met rechthebbenden voor het gebruik van hun werken of andere materialen te verzekeren en om via samenwerking met de dienstenaanbieders te voorkomen dat op hun diensten door rechthebbenden aangewezen werken of andere materialen beschikbaar worden gesteld. Deze maatregelen, zoals het gebruik van effectieve technologieën voor herkenning van inhoud, zijn passend en evenredig. Dienstenaanbieders verstrekken rechthebbenden passende informatie over de invoering en de werking van de maatregelen, alsmede, indien van toepassing, passende verslagen over de herkenning en het gebruik van de werken en andere materialen.
Het gaat dus niet om internetlijnen, maar om internetplatforms. Het filteren op platforms is in tegenstelling tot het filteren van internetlijnen wel praktisch haalbaar, en sterker nog, dat wordt al gedaan.
Het gaat dus niet om internetlijnen, maar om internetplatforms.
Waar staat dat?

In elk geval niet in het bewuste artikel 13.
Ik heb eens opgezocht (omdat het voor mij niet meteen duidelijk was) wat men bedoelt met diensten van de informatiemaatschappij (zie gelinkte pagina, onder de hoofding tekst, hoofdstuk 2, artikel 2, 1°): elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt.

Het gaat dus wel degelijk om een internetaanbieder/-provider. Volgens Wikipedia is een internetaanbieder een organisatie of persoon die diensten levert op of via het internet. Dit kan zowel de verbinding van een gebruiker aan het internet zijn, alsook diensten die de gebruiker via het internet kan gebruiken. En even verder: De meeste internet service providers (ISP's) bieden internettelevisie en internettelefonie aan en ze leveren netwerkapparatuur voor huisnetwerken. Traditioneel bieden ISP's eigen e-mailadressen aan ...

Conclusie: Uit bovenstaande volgt dat het artikel op Tweakers correct is, en dat men inderdaad KPN of Telenet bedoelt, en dus niet Youtube of Facebook.

Vele reacties hier (o.a. dcm360, Blizz, ...) gaan ervan uit dat het artikel hier op Tweakers incorrecte informatie geeft, maar dat is niet zo. Ik vraag mij dan ook af waarom veel van die reacties +2 of +3 krijgen.
Mijn excuses dat het een beetje op de man is, maar dan lees je het helaas niet goed. Er wordt namelijk gespecificeerd welke diensten er filtering moeten gaan doen:
Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen, [..]
Let vooral even op het dikgedrukte en schuine deel. Dit sluit internet access providers (die internetlijnen leveren) uit, terwijl contentplatforms ermee expliciet aangeduid worden.

[Reactie gewijzigd door dcm360 op 5 september 2017 22:47]

Ok, en als ik een website maak?

Dan zorgen KPN en Telenet er toch voor dat die opgeslagen wordt, online komt en dat andere personen er toegang tot hebben. En als ik iets upload, dan hoeft dat helemaal niet op Facebook of Youtube te zijn, ik kan dit ook op mijn eigen site plaatsen.

Dus: Internetproviders worden helemaal niet uitgesloten. Ik geef toe dat het onderscheid niet altijd even duidelijk is, maar op grond van bovenstaande kan je ISP's niet uitsluiten.

Bovendien (zie mijn reactie hoger) zegt de definitie van dienst van de informatiemaatschappij dat dit gewoonlijk (in de meeste gevallen dus) tegen vergoeding is. Ik betaal niet voor het gebruik van Facebook en ook niet voor het gebruik van Youtube, wel voor mijn ISP.

@dcm360: ook mijn excuses, maar waaruit besluit je dat ik het niet goed gelezen heb?

[Reactie gewijzigd door LievenD op 5 september 2017 23:09]

Alsnog zijn de internet access providers niet aan het doen wat er in het artikel staat, ze slaan de data namelijk niet op. Degene die dat wel doet, dat ben jij zelf in het geval van zelf een website maken. KPN en Telenet zorgen er helemaal niet voor dat er iets opgeslagen wordt, dat doe je namelijk zelf. (Ook als een van die twee toevallig de hosting voor jouw site regelt). Ik heb ook nergens beweert dat het enkel om Facebook of Youtube zou gaan, maar die twee zijn natuurlijk wel een voorbeeld van een mainstream platform om data met anderen mee te delen.
Alsnog zijn de internet access providers niet aan het doen wat er in het artikel staat
En Facebook, Youtube en anderen wel?
Ik ben het niet zeker, maar ik ga ervan uit dat internet service providers over de hele wereld meer data opslaan dan internetplatforms (zie verder)
KPN en Telenet zorgen er helemaal niet voor dat er iets opgeslagen wordt
Hmm, en hoe denk je dat iemand 10.000 km hiervandaan jouw site kan zien?
Door verbinding te maken met het Internet. Of denk je nu echt dat die persoon toegang heeft tot de data van je site die op jouw eigen computer staan? Ik ga er even vanuit dat je de data van je website niet in de cloud zet, en als je dat doet, ga ik ervan uit dat anderen daar niet zomaar toegang tot hebben (beveiligd door wachtwoord of andere)

Het internet hangt niet in de lucht (ook al doet de cloud daaraan denken), maar staat onder andere opgeslagen op een twintigtal gigantische servers in de verschillende werelddelen.

Aangezien je internet service provider er in veel gevallen voor zorgt dat je site op het internet komt, zorgt die ervoor (zij het indirect) dat hij opgeslagen wordt (op één van de servers uit mijn vorige alinea).

Gebeurt dat niet, dan kan jouw site niet bezocht worden via het Internet.
Je kan hem dan enkel bekijken als je toegang hebt tot de drager waarop hij werd opgeslagen (in beginsel dus enkel bij jou thuis)

Uit bovenstaande volgt dat internetproviders (zij het indirect) wel data in verband met je eigen website opslaan. Ik denk trouwens dat Facebook, Youtube en andere in eerste instantie enkel de layout en de data opslaan die nodig zijn voor een goede werking van hun site. Waarschijnlijk slaan zij ook beperkte data van gebruikers op. (ik denk daarbij bijvoorbeeld aan logingegevens voor Facebook)

Maar ik kan mij niet inbeelden dat Facebook elke handeling uitgevoerd op de site (ingetypte tekst, een geüploade foto of iemand die iets leuk vindt) opslaat. Uiteraard worden deze zaken opgeslagen, maar dan waarschijnlijk direct op het internet, en niet bij Facebook zelf.
[...]

En Facebook, Youtube en anderen wel?
Ja.
Ik ben het niet zeker, maar ik ga ervan uit dat internet service providers over de hele wereld meer data opslaan dan internetplatforms (zie verder)
Een internetplatform is ook een internet service provider, dus die aanname is inderdaad wel correct.
Hmm, en hoe denk je dat iemand 10.000 km hiervandaan jouw site kan zien?
Door verbinding te maken met het Internet. Of denk je nu echt dat die persoon toegang heeft tot de data van je site die op jouw eigen computer staan? Ik ga er even vanuit dat je de data van je website niet in de cloud zet, en als je dat doet, ga ik ervan uit dat anderen daar niet zomaar toegang tot hebben (beveiligd door wachtwoord of andere)
Beetje ander perspectief vrees ik, maar redelijk wat van mijn computers bieden bestanden direct op het internet aan. 'De cloud' bestaat voor een (heel klein) deel ook op servers van mij.
Het internet hangt niet in de lucht (ook al doet de cloud daaraan denken), maar staat onder andere opgeslagen op een twintigtal gigantische servers in de verschillende werelddelen.
Dat klinkt vrij mythisch. In de praktijk zijn er vele miljoenen servers die allemaal een heel klein stukje internet opslaan.
Uit bovenstaande volgt dat internetproviders (zij het indirect) wel data in verband met je eigen website opslaan. Ik denk trouwens dat Facebook, Youtube en andere in eerste instantie enkel de layout en de data opslaan die nodig zijn voor een goede werking van hun site. Waarschijnlijk slaan zij ook beperkte data van gebruikers op. (ik denk daarbij bijvoorbeeld aan logingegevens voor Facebook)
Net zo indirect als dat Rijkswaterstaat de inhoud van een vrachtwagen 'opslaat'. De vrachtwagen (data) gebruikt het wegennet (internetverbinding). De meeste mensen beschouwen het wegennet niet als opslagplaats.
Maar ik kan mij niet inbeelden dat Facebook elke handeling uitgevoerd op de site (ingetypte tekst, een geüploade foto of iemand die iets leuk vindt) opslaat. Uiteraard worden deze zaken opgeslagen, maar dan waarschijnlijk direct op het internet, en niet bij Facebook zelf.
Facebook is een deel van het internet, en een best wel groot deel nog ook. Alles wat op Facebook staat staat op hun eigen (of door hun gehuurde) servers. 'Het internet' is niet 1 ding, maar vele miljoenen apparaten die kunnen communiceren.
Sorry, maar wat je nu zegt, bewijst nog steeds niet dat het artikel van de redactie verkeerdelijk aanneemt dat het gaat om internetproviders.
'De cloud' bestaat voor een (heel klein) deel ook op servers van mij.
Ja, maar als ik iets opsla in de cloud, staat het zeker niet fysiek op jouw server. Stel dat ik een usb-stick (of iets dergelijks) op jouw server aansluit, met de bedoeling een kopie te maken van mijn data in de cloud op die usb-stick, dan lukt dat nooit. Enige manier om aan mijn data in de cloud te geraken, is via het internet. Dat een deel van de data op het internet op jouw server staat, verandert daar niets aan.
In de praktijk zijn er vele miljoenen servers die allemaal een heel klein stukje internet opslaan.
Klopt, daarom zij ik ook onder andere, waarmee ik bedoel 'niet uitsluitend'.
Net zo indirect als dat Rijkswaterstaat de inhoud van een vrachtwagen 'opslaat'. De vrachtwagen (data) gebruikt het wegennet (internetverbinding). De meeste mensen beschouwen het wegennet niet als opslagplaats.
Je eerste zin klopt nog enigszins. De inhoud van een vrachtwagen kan inderdaad worden opgeslagen. In je volgende zin beschouw je de vrachtwagen als data. Dat klopt niet. Enkel de inhoud van de vrachtwagen is data (goederen). De vrachtwagen zelf is opslag (zie je eerste zin), en wordt gebruikt om de data (goederen) op te slaan zodat ze gemakkelijk van punt a naar b te brengen zijn. De vrachtwagen kan je dus best vergelijken met een usb-stick. Die slaat je data op, zodat je die data kan verplaatsen van computer a naar computer b. Dus in je tweede zin zeg je eigenlijk dat opslag de internetverbinding gebruikt. Hoe dat kan weet ik niet, maar zelfs een kind van 12 heeft door dat dat niet klopt. Uiteraard is het wegennet geen opslagplaats (je kan het in geen geval vergelijken met een usb-stick of een schijf in een server), wel een middel om data (goederen) over te brengen van punt a naar b (net zoals het internet).

Uiteraard mag je blijven reageren (ik kan dat niet weigeren), maar ik ga niet langer antwoorden op je reacties, ik ben zelfs aan het overwegen om niet langer te reageren om op het even welke reactie.

Redenen daarvoor zijn de volgende:
Ik heb het gevoel dat er veel kritiek komt op artikelen van de redactie (of het nu gaat om een nieuwsbericht, review, of wat dan ook). Soms is die kritiek terecht, maar in de meeste gevallen niet.
Velen geven kritiek zonder onderbouwing. Anderen trachten hun kritiek te onderbouwen, door het plakken van een bepaalde bron in hun reactie. Maar alsnog lezen ze de bron maar half, of interpreteren ze die zoals het hen uitkomt. Op basis van het feit dat iemand een bron in zijn reactie plakt, wordt hij/zij vaak +2 of +3 gemodereerd, ook al is de conclusie die hij/zij op basis van de bron trekt, op z'n minst voorbarig, vaak zelfs onjuist.

Wanneer iemand anders opmerkt dat de op die manier getrokken conclusie op z'n minst voorbarig of onjuist is, volgt er vaak een discussie. Die discussie blijkt vaak verloren moeite. Het lukt haast nooit om de persoon die de voorbarige/onjuiste conclusie trok, te overtuigen van zijn ongelijk. Zelfs al plak je zelf verschillende, niet mis te verstane bronnen die dat ongelijk bevestigen.

Hoe verder de discussie vordert, hoe meer ze ook afwijkt van het oorspronkelijke artikel. Je voorbeeld ivm de vrachtwagen en het wegennet bewijst dat. Ten eerste slaat dat voorbeeld nergens op, ten tweede heeft het niets te maken met mijn oorspronkelijke opmerking, die stelt dat het artikel van de redactie het terecht over internetaanbieders heeft zoals KPN en Telenet heeft, en niet zoals jij beweert internetplatforms. Ook de reactie hieronder (overigens geheel terecht) van lukjah heeft je blijkbaar niet aan het denken gezet. Nee, je gaat vrolijk verder met je eigen gelijk te verkondigen, in zoverre zelfs dat de meeste anderen het nog geloven ook (zoals Ras hieronder).

Ik vind dit een betreurenswaardige ontwikkeling hier op Tweakers. Iedereen kan zomaar iets roepen, en degene die het hardst roept, krijgt vaak nog gelijk ook. Terwijl gelijk krijgen iets totaal anders is dan gelijk hebben.

[Reactie gewijzigd door LievenD op 6 september 2017 15:12]

als je isp jouw website host, worden zij onder deze regels verantwoordelijk voor het controleren dat jouw content niet copyrighted is. ze zijn niet verantwoordelijk voor data die ze alleen transporteren. dat is iig hoe ik dit heb begrepen.
Maar in dat geval is de ISP dus een hostingprovider.
Als jij een website maakt wordt die niet opgeslagen door KPN of Telenet, maar door jou zelf op je eigen server of door een andere hosting partij. Dit kunnen diensten zijn die door een ISP worden aan geboden maar hoeven dit hoeft zeer zeker niet het geval te zijn.

[Reactie gewijzigd door RamonK op 5 september 2017 23:05]

Klopt, maar zoals je zelf zegt: Dit kunnen diensten zijn die door een ISP worden aangeboden.
Hoeft inderdaad niet, maar kan wel.
Als jij je website host bij KPN of Telenet dan treden zij daarin op als host, niet als provider. Dat is toch wel een significant verschil lijkt me...

Het is niet omdat een provider ook andere diensten aanbiedt dat ie enkel en alleen provider is en blijft.
Dus dit gaat helemaal geen reet doen tegen P2P? Gezien het platform op zich geen inbreuk doen op de nieuwe wetgeving?
Er is geen reet te doen aan P2P behalve de stekker uit het internet trekken
Ik kan me indenken dat er veel geld te halen valt als je miljoenen mensen een boete geeft. Blijkbaar heeft een zekere industriële rechthebbende dat inmiddels ook bedacht.
De hops die je info maakt denken daar anders over.
je bedoelt dat p2p verkeer in backbone routers geblokkeerd kan worden? dan moet het wel te onderscheiden zijn van normaal client server verkeer.
Neen, dit gaat erom dat YouTube technologie mag inzetten om jouw uploads automatisch te herkennen. Nogmaals, het gaat hier enkel om het eventueel herkennen, en niet om de mogelijke gevolgen wanneer iets herkend wordt en als auteursrechtelijk beschermd wordt beschouwd. (Dat wordt elders geregeld)

En het doet inderdaad niks tegen P2P.

Ik begrijp je tweede zin maar half, maar voor zover ik het begrijp zit hem daar net het probleem. Er bestaan reeds richtlijnen over dit onderwerp (zie EU richtlijn Elektronische Handel) die hier ook over gaan, en die zijn iets minder streng. Die leggen die controle niet op wanneer er geen vermoeden is dat een upload om auteursrechtelijk beschermd werk gaat.
Zoals ik het lees is het subtiel anders:
Niet "YouTube mag in samenwerking met de entertainment industrie technologie inzetten om ...",
maar "YouTube (en andere videoplatformen, en nieuwsgroep servers als eweka) moeten in samenwerking met de entertainment industrie technologie inzetten om ..."

Dat is best een flink verschil, en misschien wel een stap in de richting om het downloaden via nieuwsgroepen en illegale streamingsites aan te pakken.

[Reactie gewijzigd door MaffeMaarten op 6 september 2017 09:01]

Dat heb je dan toch verkeerd begrepen. YouTube en de aanbieders *moeten* samenwerken. YouTube *moet* maatregelen nemen die passend en effectief zijn. Die maatregelen *mogen* dit soort technologieën zijn (indien passend en effectief).

De rest van je redenering zie ik eigenlijk niet zo goed.
Ja, je hebt gelijk. Ik schreef "technologie inzetten" waar ik "maatregelen nemen" bedoelde. (en zo las ik jouw comment ook, terwijl dat er niet stond, vandaar de verwarring.)

In het document op statewatch hebben ze het over
"the standalone obligation under Article 13 (prior identification and filtering of unauthorized protected content by certain platforms)"

Daar wordt het door de lidstaten dus wel gezien als een filterverplichting (al dan niet ondersteund door het gebruik van technologieën).

Mijn punt is dat zoals ik het lees een usenetprovider ook valt onder "Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen".
Krijgt bijvoorbeeld eweka het moeilijker en moeten ze meer meewerken met rechthebbenden?

Begrijp ik het zo goed?:
Voor dit voorstel:
Youtube en eweka mogen gebruikers van alles laten uploaden en mogen dat meteen online zetten. Als een rechthebbende klaagt moeten ze het offline halen.

Als dit voorstel erdoor komt:
Youtube en eweka moeten alles wat wordt upgeload naar hun servers eerst onderzoeken om te zien of er rechten worden geschonden door het online te plaatsen, pas daarna mag het (als het door het onderzoek komt) beschikbaar zijn voor andere gebruikers.

[Reactie gewijzigd door MaffeMaarten op 6 september 2017 13:45]

Ik heb de tekst wel opgezocht maar hier en daar is het mij te ingewikkeld.

Een mooi voorbeeld van zo'n platform is YouTube. En dit is tegelijk een mooi voorbeeld van zo'n platform waar dat filteren niet werkt. Beschermd materiaal wordt vaak wel geïdentificeerd maar het wordt ook vaak fout geïdentificeerd en YouTube biedt geen mogelijkheid om dat te melden (je hebt alleen keuze uit "ja dit is beschermd en het zal wel door die partij zijn" en "nee dit is echt mijn eigen werk" of ook "nee dit is echt public domain" maar niet de keuze "ja dit is beschermd maar het is niet door de partij die jullie zeggen maar door de volgende andere partij...". Verder wordt er veel onbeschermd werk verkeerd geïdentificeerd en moet je maar hopen dat je van YouTube gelijk krijgt als je klaagt. (Soms wordt zelfs eigen opgenomen vogeltjesgefluit in het bos als een beschermd werk geïdentificeerd.) YouTube laat je vervolgens ook niet het zogenaamde beschermde werk zien/horen dat je vermeend wordt te hebben gebruikt.
Nee, ik ben niet tegen het principe maar tot nu toe is de technologie om correct beschermd materiaal te identificeren nog niet ontwikkeld. Dus... beter niet doen.

[Reactie gewijzigd door pauldebra op 5 september 2017 16:23]

Dat hele content-ID ding zit er ook enkel maar in om artiesten op youtube te krijgen en te houden. Zei ik artiesten? Ik bedoel platenbazen. Beetje van "kijk, we doen wat! Kom nou je muziek uploaden hier"

[Reactie gewijzigd door Tokkes op 5 september 2017 18:10]

Dat is nogal wat anders dan het artikel suggereert ja...
Dit klinkt mij niet eens heel gek in de oren. Het is bovendien niet een filter, maar enkel een samenwerking met de rechthebbenden in het geval het de spuigaten uit dreigt te lopen. Lijkt me tamelijk vanzelfsprekend en gebeurt nu bij de meeste grotere platforms ook al.
Matig dat we bronnen moeten opzoeken om te begrijpen wat Tweakers probeert te vertellen…

Admin-edit:Spelfouten en/of ander commentaar m.b.t. nieuwsposts horen thuis in
Geachte Redactie.

[Reactie gewijzigd door Bor op 7 september 2017 11:38]

Ik zie dat de laatste tijd regelmatig gebeuren. Veel reacties waarin een inhoudelijke essentiële toelichting wordt gegeven op het artikel. Ik kan me voorstellen dat Tweakers soms niet volledig is en nu dus door lezers er extra kritisch naar de inhoud wordt gekeken. Ik kan me ook voorstellen dat het nieuws gekleurd wordt geserveerd, al hoop ik dat toch echt van niet.
Tweakers onder de Persgroep is langzaam niets meer aan het worden dan een tech-Buzzfeed met clickbait content. Voor kwaliteitsnieuws zoals in de vroege jaren van deze site hoef je niet meer hier aan te kloppen.
Toch zijn die reacties met de essentiële toevoegingen precies waarom ik hier kom, en iets wat ik op steeds minder plekken tegenkom.
Niet expliciet. Ik probeerde meer te zeggen dat ik juist wel voor kwaliteitsnieuws zoals in de vroege jaren hier aan klop, maar dat inderdaad steeds minder vind in de berichten, maar meestal wel in de reacties.

-edit-
Hoewel ik het tech-nieuws (hoewel misschien wat minder diep dan vroeger) toch nog steeds meer dan genoeg reden vind om hier te komen. Ik kan zo snel geen betere "brede tech" site gericht op NL en BE verzinnen hoor.

[Reactie gewijzigd door MaffeMaarten op 6 september 2017 09:20]

Dus... Aan de ene kant staat europa voor netneutraliteit, waarin providers alleen maar als doorgeefluik mogen fungeren en met hun tengels van de datastromen af moeten blijven, maar aan de andere kant verplicht Europa nu diezelfde providers om al het verkeer te scannen te eventuele inhoud die hen niet aanstaat te blokkeren? Right...

Ik vind dit een hele enge gedachte!
Dat verplichten ze helemaal niet (al kan je het artikel op Tweakers wel zo lezen). Providers van diensten waarop werken gedeeld kunnen worden (Facebook, Youtube, etc.) moeten gaan filteren (doen ze al overigens), providers van internetlijnen hebben er niets mee te maken.
Dat is niet goed uitgelegd dan, want dat begreep ik ook.
hebben hun bedenkingen bij de verplichting voor internetaanbieders om geüpload materiaal te filteren
Internetaanbieder is in mijn woordenboek synoniem voor ISP.
Het wordt nog erger...
De afkorting ISP betekent in deze context iets anders dan je verwacht, het is een "Information Service Provider". Oftewel een dienstverlener a al Facebook. Het gaat dus niet om wat gewone mensen een "internetprovider" noemen.
Een internetaanbieder is een Internet Service Provider. Hij biedt je de dienst aan om toegang tot het internet te hebben.
Echter, Google is ook een ISP. Zij verlenen(providing) diensten (services) over het internet.
En Facebook. Youtube. Microsoft. Cloudflare.....
Nog niet. Dat is precies waar het artikel om gaat. Het gaat niet om de internetdiensten maar om de aanbieders van internet.

Uit de eerste paragraaf:
...de verplichting voor internetaanbieders om geüpload materiaal te filteren...
Het artikel hier is op dat punt helaas een beetje slordig, of laat op zijn minst na om misinterpretatie te voorkomen. Als je de bron leest (of mijn reactie wat verder naar beneden), zie je dat het nadrukkelijk niet gaat om aanbieders van internetlijnen maar om aanbieders van internetplatforms.

[Reactie gewijzigd door dcm360 op 5 september 2017 17:09]

Ah, heel slordig artikel dan inderdaad. Thx!
Dat is maar de vraag, dat is precies waar deze brief over gaat, je kan het wel zo lezen:
(...) the obligation to implement a filtering system would require the Internet Access Provider to actively monitor all the data of each of its customers in order to prevent any future infringement of IP-rights, which would be in breach of Article 15 of the Directive on electronic commerce. Other stakeholders, including a number of European academics , argue that the proposal creates a general monitoring obligation as it covers a wide range of platforms used by consumers and covers the activities of all users

Question: Is Article 15 of the Directive on electronic commerce to be understood that the prohibition
for Member States to impose general monitoring obligations does not apply in the situation where
Member States’ legislation would oblige certain platforms to apply technology that identifies and filters
all the data of each of its users before the upload on the publically available services?
Wat het verwarrend maakt is dat deze bron de afkorting ISP gebruikt op een voor ons ongebruikelijke manier.
ISP = Information Service Provider, oftewel sites als Facebook

Ze gebruiken de term "Internet Access Provider" voor clubs als Ziggo en XS4All die bitjes over kabels duwen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 5 september 2017 17:54]

Ik heb de bron gelezen. Staat er niet in.
Toch wel. Zie mijn vorige reactie.
Dit heeft natuurlijk niks met net neutraliteit van doen. Het schenden van auteursrechten is verboden (al meer dan 100 jaar) en daaraan heeft het internet en net neutraliteit niks veranderd. Probleem is wel dat het internet grootschalige auteursrechtschendingen heel gemakkelijk gemaakt heeft en het aanpakken van de daders erg lastig (denk aan TPB). Daarom worden er ook andere "oplossingen" voorstelt.
Het schenden van auteursrechten is verboden (al meer dan 100 jaar) en daaraan heeft het internet en net neutraliteit niks veranderd.
Probleem is echter dat copyright niet meer werkt.

Copyright is geen geen fundamenteel recht, zoals het recht op eigendom dat wel is. Copyright is een deal die wij (de samenleving) gemaakt hebben met de makers van content (IP). De content-makers krijgen van de overheid een tijdelijk monopolie op de door hun gemaakte content wat hun moet stimuleren om meer content te produceren, wat wij er als maatschappij voor terugkrijgen is een groter aanbod van content die na de tijdelijke monopolie periode in het publieke domein beschikbaar komt. Win/Win.

Wat er echter gebeurt is dat de content industrie door lobbyen (lees: omkoping) die tijdelijke monopolie termijn dusdanig heeft opgerekt dat er niets tijdelijks meer aan is. Als de content industrie zich niet meer aan hun deel van de deal houdt, waarom zou ik dat dan nog wel doen ?

Ik zou willen pleiten voor het compleet afschaffen van copyright.
Helemaal afschaffen is ook niet de oplossing.

Het eerlijkste lijkt me een korte periode van monopoly waarbij de maker het alleen recht op uitgave heeft (bijv 1 jaar op een film en 3 jaar op een boek, 2 maanden op een nieuwsbericht). Na die periode moet de maker aan iedereen op dezelfde voorwaarden een licentie geven voor uitgave (FRAND). De maker mag wel altijd besluiten om het werk niet meer openbaar te maken maar als hij het zelf blijft publiceren dan moeten anderen dat ook mogen..
Het compleet afschaffen van copyright heeft als gevolg dat er geen tijdelijke Monopoly meer is op de content en er dus geen geld verdiend kan worden met het maken er van. Copyright beschermd de distributie van de content :).

Gevolg: veel content wordt niet meer gemaakt.

Een aangepaste vorm zou kunnen: korter (nu in de praktijk oneindig lang). Of op bijvoorbeeld een gebruikslicentie: als je de blu-ray hebt, mag je de dvd of videofile zonder probleem downloaden. (Wat nu niet mag)
Gevolg: veel content wordt niet meer gemaakt.
Nou en ? De kwaliteit van de meeste content is toch niet geweldig.

Ook voor de invoering van copyright werd er voldoende en goede content geproduceerd, ik denk niet dat het een probleem is als het wordt afgeschaft.
Een aangepaste vorm zou kunnen: korter (nu in de praktijk oneindig lang).
Die situatie hebben we al gehad, maar politici zijn makkelijk te 'overtuigen' dat een wet moet worden aangepast (vooral als je veel geld hebt, gek genoeg) en daarom zijn we waar we nu zijn beland. Je kan nu wel die periode verlagen maar dan zijn een aantal jaren later weer precies waar we nu ook zijn. Niet dat dat ooit gaat gebeuren, want de overheid vertegenwoordigd niet meer de belangen van de bevolking, maar van de bedrijven.
Anoniem: 167912
@Aaargh!5 september 2017 17:13
Nou en ? De kwaliteit van de meeste content is toch niet geweldig.
Los van de gustibus.., jij wil dat dus oplossen door juist minder te maken?
Ook voor de invoering van copyright werd er voldoende en goede content geproduceerd, ik denk niet dat het een probleem is als het wordt afgeschaft.
Dus jij denkt oprecht dat alle mensen die nu professionneel en fulltime bezig zijn met het produceren van auteursrechterlijk beschermd materiaal dat even goed gaan doen als ze hetzelfde onbetaald moeten doen na hun 9to5 job?
Nee, niet allemaal. Moet dat dan ?

Maar je wilt toch niet gaan beweren dat er geen goed materiaal werd geproduceerd voor de invoering van auteursrecht ?
Je redenatie is krom. Natuurlijk was er toen ook goed materiaal, maar daar gaat het helemaal niet om. Ik durf wel degelijk te beweren dat het veel mínder goed materiaal was! (minder materiaal dat goed is, niet minder goed)
Ik ben geen geschiedkundige of kunstgeleerde, maar volgens mij was het vroeger vooral iets dat de welgestelde mens die al genoeg geld had kon doen. In het geval van Shakespeare hielp het dan ook nog eens mee dat er nog niet zoiets als televisie was en dat er nog relatief aardig wat geld om ging in theater. Shakespeare werd meen ik dan ook betaald voor zijn stukken, omdat dat weer terug verdiend kon worden door het opvoeren er van. Dat is dus geen goed voorbeeld.
Ik ben zelf groot fan van Stephen King. Stel dat hij maar een boek of 3 geschreven had in zijn leven omdat hij gewoon nog naar kantoor moest gaan want er is nou eenmaal niks te verdienen aan het schrijven van boeken... Dat had wat mij betreft ongelofelijk zonde geweest.
Anoniem: 167912
@Aaargh!5 september 2017 17:56
Nee, niet allemaal. Moet dat dan ?
dat moet niet, maar lijkt me wel zo plezierig. Je kan shakespeare moeilijk vergelijken met game of thrones. Het blijft persoonlijke appreciatie natuurlijk maar persoonlijk vind ik game of thrones toch beter dan een toneelopvoering van king lear
Maar je wilt toch niet gaan beweren dat er geen goed materiaal werd geproduceerd voor de invoering van auteursrecht ?
Eerlijk? Ik lees, kijk of luister naar geen enkel audiovisueel werk dat ouder is dan pakweg 50 jaar.
In de tijd van Shakespeare kon lang niet iedereen lezen, laat staan schrijven. Dat copyrightprobleem lost zichzelf dan wel op :D
Dat is dan ook waarom Shakespeare zijn werken bracht als toneelstukken. Ik ben nu wel niet zeker of het naspelen van een toneelstuk onder auteursrecht valt.
De meeste mensen die fulltime bezig zijn met het produceren van content zijn gewoon als werknemer in loondienst bij grote uitgevers. De grote bedrijven buiten een langdurig monopolie op de gemaakte producten uit. Als je dat vergelijkt met b.v. octrooirecht (echte uitvindingen) dan zitten de fabrieken die films, muziek, etc. uitgeven op rozen. Hun recht is langdurig beschermd en reproductie kost nagenoeg niks.

In mijn optiek kan copyright best beperkt worden tot 3 - 4 jaar. Daarnaast kunnen dingen als betaling van nabuurrecht en heruitgave (link naar digitaal radiostation) best afgeschaft worden. In de huidige situatie, waarbij downloaden illegaal is, moet ook de heffing op opslagmedia worden afgeschaft (ik betaal nu extra voor opslag van eigen foto's, dat is toch van de gekke...).
De meeste mensen die fulltime bezig zijn met het produceren van content zijn gewoon als werknemer in loondienst bij grote uitgevers.
dat klopt helemaal, maar wat heeft dat met de discussie te maken?
In mijn optiek kan copyright best beperkt worden tot 3 - 4 jaar.
Dat is belachelijk weinig. Ik wil graag toegeven dat de huidige termijnen veel te lang zijn en ook onlogisch. Men moet eerst doodgaan voor de klok begint te tikken, dat slaat helemaal nergens op.
20 jaar zoals op patenten lijkt me meer dan billijk.
de heffing op opslagmedia worden afgeschaft (ik betaal nu extra voor opslag van eigen foto's, dat is toch van de gekke...).
daar ben ik het helemaal mee eens, de thuiskopieheffing is een schande zonder voorgaande
Auteurs in loondienst:
Dit haalt het argument weg dat de 'arme auteur' zijn geld niet zou krijgen als copyright beperkt wordt. Het grote geld wordt niet verdient door de creatieve auteur maar door het monopoliserende productiebedrijf.

Copyright beperkt tot max. 4 jaar:
Door de lage reproductiekosten verdient een goed product in deze tak van industrie zich meestal al in het jaar van introductie terug (zeker in de filmindustrie en games). Bij muziek wordt daarnaast een groot deel verdient met live optreden.
Als dat 'monopoliserende productiebedrijf' geen geld meer verdient worden die mensen uiteraard ook niet meer aangenomen. Overigens zijn de uitvoerders (muzikanten, schrijvers, acteurs) zelden of nooit in loondienst, wel de mensen die achter de schermen werken.
Sorry, maar ik wil eigenlijk niet de films en series die we nu hebben inruilen voor het theater van meer dan een eeuw geleden. Muziek heb ik meer vertrouwen in dat het wel goed komt, maar andere vormen van entertainment zouden op zijn minst zeer sterk veranderen (en ik verwacht verslechteren). En wat doe je met software? Alles gratis en alleen verdienen op extra services en support? Dat gaat echt niet bij alles werken.
Sorry, maar ik wil eigenlijk niet de films en series die we nu hebben inruilen voor het theater van meer dan een eeuw geleden.
Alsof dat de enige twee keuzes zijn ? Er is geen film van voor de uitvinding van copyright omdat film toen helemaal nog niet was uitgevonden. Dat wil niet zeggen dat als we copyright afschaffen opeens alle filmcamera's stoppen met werken.
Daar komt het wel ongeveer op neer hoor... Als het niet meer te verkopen is omdat iedereen het zo gratis zich mag toe eigenen, dan kun je dus ook niet echt veel geld meer uitgeven aan het produceren er van. Natuurlijk zijn er ook bijvoorbeeld wel producties van studenten of zo die best heel aardig zijn, maar het komt toch echt niet in de buurt van de big budget producties. En misschien ben jij zo iemand die dat niet erg vindt en dat dat toch allemaal maar prut is, dat je beter kunstzinnige zaken kunt hebben die niet veel geld kosten, maar ik zou het heel jammer vinden en ik vermoed met mij een meerderheid van de bevolking. Kijk bv naar de populariteit van iets als Game of Thrones, zoiets zou dan eigenlijk gewoon niet meer gemaakt kunnen worden.
Kijk bv naar de populariteit van iets als Game of Thrones, zoiets zou dan eigenlijk gewoon niet meer gemaakt kunnen worden.
Dat weet je niet, wie weet wordt het misschien nog populairder omdat er opeens geen geoblocking meer is... Dat is immers verbonden met de Auteursrechten. Wat je vergeet is dat dit in de software industrie al jaren lekker gewoon aan het werk is... kijk maar eens naar opensource software, er zijn hele bedrijven om dingen heen gebouwd omdat mensen geld geven voor verdere ontwikkeling...
Oh het zal bij de kijkers ook best populair blijven voor zolang het nog bestaat en misschien nog meer worden, maar hoe willen de makers er nog geld aan verdienen? Denk je echt dat als ze aan het eind van een aflevering 'please donate to support our work' gaan zetten dat ze dan genoeg geld binnen krijgen om het huidige productieniveau vol te houden? Ik geloof er helemaal niks van...
Ook films, misschien denk je nog dat er wel genoeg uit bioscoop inkomsten komt, maar waarom zou een bioscoop nog geld afdragen? Als er geen copyright meer is dan kunnen zij het toch zelf ook van internet af trekken en het geld van mensen die komen kijken in eigen zak steken?
zonder auteursrecht kun je nog steeds geld vragen voor je product... plus een bios zal dat niet zomaar doen, dat is een PR nachtmerrie en zal daarmee klanten kwijtraken...

Verder is het systeem ook gewoon kapot, je bent tegenwoordig schuldig totdat jij je eigen onschuld kan bewijzen. hoe bedoel je verpesten van rechtsgang?
Ja, je kunt het wel proberen, maar het wordt lastig als iemand anders hetzelfde product aan kan bieden zonder geld af te dragen aan jou. Wat betreft de bioscoop, als bioscoop A het niet doet, dan bouwt iemand anders wel een bioscoop om daar films tegen significant lagere prijzen aan te bieden en jou bioscoop A kapot te concurreren.

Verder zeg ik ook absoluut niet dat het huidige systeem goed is of zo, het is inderdaad doorgeslagen. Maar compleet de andere kant op terugslaan en copyright volledig afschaffen lijkt mij ook niet de oplossing.
De sterkste tool die er bestaat is de "public opinion" op het moment dat jij als maker laat zien dat die andere bioscoop jouw werk "jat" dan zal het zeker niet succesvol zijn voor die andere partij.
Daartegenover ben ik ook van mening dat het Auteursrecht helemaal weg moet, maar het moet wel van de grond af opnieuw ontworpen worden. Het probleem is nu vooral dat het niet flexibel is voor toekomstige veranderingen in communicatie en distributie...
Ik denk dat je die public opinion overschat... Kijk bijvoorbeeld naar een partij als G2A. Veel mensen zullen ondertussen toch wel weten dat daar keys verkocht worden die verkregen zijn door middel van credit card fraude waardoor de uitgever juist geld kwijt raakt (door backcharge kosten). Maar men koopt vrolijk door, want het is goedkoper. Ik merk het ook als mensen trots vertellen dat ze een alternatief gevonden hebben voor Netflix met véél meer films en series en het is gratis! Als ik ze er dan op wijs dat het ook illegaal is en ze de producenten inkomsten afnemen dan kijken ze je aan alsof je voorstelt dat ze een hondendrol op eten voor het avondeten. De meeste mensen willen het niet weten als ze er zelf voordeel uit halen.
Ik merk het ook als mensen trots vertellen dat ze een alternatief gevonden hebben voor Netflix met véél meer films en series en het is gratis! Als ik ze er dan op wijs dat het ook illegaal is en ze de producenten inkomsten afnemen dan kijken ze je aan alsof je voorstelt dat ze een hondendrol op eten voor het avondeten. De meeste mensen willen het niet weten als ze er zelf voordeel uit halen.
Daar moet wel context omheen gezet worden, deze reactie kan heel goed komen omdat de publieke beeld van de producenten als steenrijke geldgraaiers in de weg staat.

G2A is een grijs gebied, mensen blijven er kopen omdat het geen criminelen zijn in de publieke opinie. Ondanks wat veel bedrijven en developers er over zeggen blijft het een gat in de wet waardoor het niet als crimineel bestempeld kan worden.
Nou en ? De kwaliteit van de meeste content is toch niet geweldig.
Precies. Wat hebben we dus nodig: meer content! Zodat er wat goeds tussen kan zitten. Zodat wel alleen nog series zoals Breaking bad hoeven kijken en niet onze tijd met iets slechts als Arrow hoeven vullen. We moeten het dus niet de content industrie moeilijker gaan maken, we moeten het ze makkelijker maken!
Ook voor de invoering van copyright werd er voldoende en goede content geproduceerd, ik denk niet dat het een probleem is als het wordt afgeschaft.
Ik denk dat het een enorm probleem is. Voor het auteursrecht (1812 of zoiets) was er amper verspreiding van content. Je leende een boek, ging naar het toneel of naar een concert en dat was het wel. Muziek, TV en film in de mate dat we nu kennen is het directe gevolg van de copyright wetgeving.
Het compleet afschaffen van copyright heeft als gevolg dat er geen tijdelijke Monopoly meer is op de content en er dus geen geld verdiend kan worden met het maken er van. Copyright beschermd de distributie van de content :).
Goede content verkoopt zichzelf, kijk naar de enorm succesvolle goede werken die honderden miljoenen of miljarden opleverden. Helaas ligt de focus van de industrie maar voor een klein deel bij het produceren van dergelijke kwaliteit en grotendeels bij het produceren van zo goedkoop mogelijke massa populaire onzin waarbij de consument zich 3x achter hun oor moet krabben waarom ze er nog voor betalen. Er is bij de media industrie geen balans tussen wat de consument wil en wat de industrie levert.
Gevolg: veel content wordt niet meer gemaakt.
Dat lijkt me gezien de corrupte en door en door verziekte staat van deze industrie helemaal geen slecht idee. Tijd voor een reboot, laat die industrie maar eens een methode vinden om mensen te motiveren om voor content te betalen op de voorwaarden van de consument ipv op de voorwaarden van de media industrie (want die werkt dus niet). Zolang het allemaal neerkomt op kunstmatige barrières en verzonnen limitaties om geld te verdienen dan krijg je het respect van je klant niet. Normale industrieën gaan dan failliet maar voor deze industrie moet een uitzondering gemaakt worden omdat Amerika dat wil? Ik dacht het niet.
Een aangepaste vorm zou kunnen: korter (nu in de praktijk oneindig lang). Of op bijvoorbeeld een gebruikslicentie: als je de blu-ray hebt, mag je de dvd of videofile zonder probleem downloaden. (Wat nu niet mag)
Voorbeelden met fysieke media zijn gewoon niet meer relevant. Ik wil gewoon een film kunnen kopen, die vervolgens op elke dienst en service af kunnen spelen en als de techniek verbetert de film in een betere kwaliteit kunnen genieten zonder hem opnieuw te hoeven aanschaffen. Onder andere de oplichtingspraktijken van een film 5x verkopen op andere media aan een consument moet eens afgelopen zijn. Dat kan de één bij een fysieke kopie nog geloven maar bij digitale distributie niet meer.
In bijna elk argument gebruik je verkopen:
Goede content verkoopt zichzelf, kijk naar de enorm succesvolle goede werken die honderden miljoenen of miljarden opleverden
Maar zonder copyright valt er niets meer te verkopen en dus wordt content, wat tijd en/of geld kost om te maken, niet meer gemaakt: er is geen reden toe om honderden miljoenen te investeren.

Je kan het misschien niet eens zijn met de huidige "corrupte" gang van zaken en de grote hoeveelheid "slechte" content, maar dat verandert de stelling natuurlijk niet :).
Helaas ligt de focus van de industrie maar voor een klein deel bij het produceren van dergelijke kwaliteit en grotendeels bij het produceren van zo goedkoop mogelijke massa populaire onzin waarbij de consument zich 3x achter hun oor moet krabben waarom ze er nog voor betalen. Er is bij de media industrie geen balans tussen wat de consument wil en wat de industrie levert.
Weet je wel heel zeker dat je nu niet je eigen visie projecteert op 'de consument' in z'n algemeenheid?Blijkbaar weten de media juist heel goed wat de consument wil.
Misschien weten ze niet zo goed wat jij wilt?

[Reactie gewijzigd door Rabelais op 6 september 2017 13:26]

Anoniem: 167912
@Aaargh!5 september 2017 17:00
Ik zou willen pleiten voor het compleet afschaffen van copyright.
Geniaal plan, dan wordt er geen muziek, film of boek meer gemaakt.
Geniaal plan, dan wordt er geen muziek, film of boek meer gemaakt.
Je hebt helemaal gelijk, de eerste copyright wetgeving stamt uit 1710 (in Nederland uit 1803), er is inderdaad geen enkel boek of muziekstuk bekend van voor 1710 en geen enkel Nederlands boek of muziekstuk van voor 1803.

Oh, wacht, misschien klopt daar geen ene reet van
Anoniem: 167912
@Aaargh!5 september 2017 17:45
In Lascaux zijn ook nog schilderwerken te bezichtigen, maar ik mag hopen dat de vooruitgang van de laatste 17.000 jaar op het geboed van audiovisuele werken je niet ontgaan zijn.
Ik weet niet of je het volgde, maar Game of Thrones is "redelijk populair" tegenwoordig. Ik zou het persoonlijk heel erg vinden als dat soort zaken niet meer gemaakt zouden worden.
[...]

Je hebt helemaal gelijk, de eerste copyright wetgeving stamt uit 1710 (in Nederland uit 1803), er is inderdaad geen enkel boek of muziekstuk bekend van voor 1710 en geen enkel Nederlands boek of muziekstuk van voor 1803.

Oh, wacht, misschien klopt daar geen ene reet van
[sarcasme]Die goede, oude 13e eeuw... prima vergelijkbaar met het medialandschap anno 2017...Met name Karel ende Elegast; beroemd om z'n huidige populariteit, met name onder jongeren en berucht van de miljoenen kopieën (nou ja, vijf) die er dankzij de boekdrukkunst in de 15e en 16e eeuw van zijn gemaakt na honderden jaren overlevering. [/sarcasme]

Kortom: vampke snijdt hier een volkomen legitiem punt aan.
Dingen als film zijn pas uitgevonden na de invoering van copyright, je kan dus geen enkele uitspraak doen over het al dan niet uitblijven van dat soort content als copyright wordt afgeschaft. We weten wel dat alle vormen van content die bestonden voor invoering van copyright ook gewoon geproduceerd werden.
Tuurlijk wel, enkel niet meer met de enorme "Hollywood" budgetten van nu. Vroeger toen er nog geen copyright wetten bestonden werd er toch ook muziek gemaakt en boeken geschreven. ;)
Geniaal plan, dan wordt er geen muziek, film of boek meer gemaakt.
En al die eeuwen dat de mens al op deze aardkloot leeft zonder copyright is nooit een boek geschreven, toneelstuk opgevoerd of liedje bedacht..?
Je praat hoogstens de gespeelde angsten van de grote muziekbobo's na.

En stel... Stel dat copyright verdwijnt. Als er 90% minder geproduceerd zou worden, is er nog genoeg over om ons te plezieren. Denk je dat de wereld vergaat zonder die film van 80 miljoen of die artiest die 5x een modaal maandsalaris in een week verdient? Als het niet (meer) om de inkomsten (terugverdienen) gaat, keert muziek en film weer terug naar de roots: Mensen een boodschap overbrengen, emotie opwekken en samen tijd doorbrengen ongeacht de return-on-investment van nummertje 5430711646 dit jaar.
Dit heeft natuurlijk niks met net neutraliteit van doen. Het schenden van auteursrechten is verboden (al meer dan 100 jaar) en daaraan heeft het internet en net neutraliteit niks veranderd. Probleem is wel dat het internet grootschalige auteursrechtschendingen heel gemakkelijk gemaakt heeft en het aanpakken van de daders erg lastig (denk aan TPB). Daarom worden er ook andere "oplossingen" voorstelt.
Auteursrechten waren er ook in de tijd van het cassettebandje en de radio.
Er waren gewoon andere verdienmodellen.
Door nieuwe technologieën worden nieuwe verdienmodellen mogelijk en daar wordt op ingespeeld.

Echter nu probeert een kleine groep rijke organisaties vooruitgang tegen te houden door te stellen dat ze nadeel hebben bij enkele nieuwe technologieën en dat ze geen nadelen willen hebben aan deze vooruitgang.

Volgens mij was er vorige week nog een artikel die aangaf dat de inkomsten de laatste jaren elk jaar met 40% toenam op muziek, dus geen idee hoe deze partijen met lobbyen hun zin weten te krijgen om rechten van de burgers elke keer kleiner te krijgen.

Klinkt alsof er flink wat leugens verspreidt worden en wat mensen omgekocht in onze regering en die van de EU.

[Reactie gewijzigd door dmjdebruin op 5 september 2017 16:38]

Als je zoveel inkomsten hebt kan je je ook een flinke lobby veroorloven. Jij en ik hebben zulke inkomsten niet maar mogen 1 keer in de paar jaar stemmen om invloed uit te oefenen op het wetgevingsproces. Kijk maar naar de voorgestelde wetten om te zien wat meer gewicht in de schaal legt...
Volgens mij was er vorige week nog een artikel die aangaf dat de inkomsten de laatste jaren elk jaar met 40% toenam op muziek,...
Klinkt alsof er flink wat leugens verspreidt worden en wat mensen omgekocht in onze regering en die van de EU.
Ja dat blijkt wel
Auteursrechten waren er ook in de tijd van het cassettebandje en de radio.
Er waren gewoon andere verdienmodellen.
Het waren precies dezelfde verdienmodellen:."Investeer een miljoen in een cassettebandje, verkoop 110.000 stuks voor een tientje per stuk en maak winst."
Maar dat verdienmodel waarbij de consument het product voor een veel lagere prijs dan de kostprijs kan kopen (kom daar eens om bij een auto, een tros bananen of een krat bier) kan alleen werken als de verkopende partij het alleenrecht op de verkoop heeft. Dat regelt het auteursrecht. Bij piraterij is er een ander die ongevraagd de "verkoop" op zich neemt en zich de inkomsten toe-eigent. Dat moet bestreden worden.
kom daar eens om bij een auto...
Ik weet niet of je enigszins op de hoogte bent van de ontwikkelingskosten van een auto? Er worden zelfs auto's onder de feitelijke kostprijs verkocht, resulterend in een verlies: https://www.autoblog.nl/n...de-autos-uit-europa-61969
Daarnaast zijn automerken door algemene regels verplicht voor langere tijd onderdelen te leveren voor elk geleverd model, wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Ik ben zeker niet voor afschaffing van het auteursrecht. Enige bescherming moet zeker geboden worden aan de maker van content. Echter door de extreem lange duur van het alleenrecht ontstaan situaties die de marktwerking in mijn ogen verstoren.
Het idee van een FRAND achtige structuur binnen het auteursrecht zoals emnich hierboven beschrijft lijkt mij een aardige oplossing, waarbij zowel de rechten op inkomsten van de maker van de content, als de belangen van de consument worden behartigd.
Echter door de extreem lange duur van het alleenrecht ontstaan situaties die de marktwerking in mijn ogen verstoren.
Ik denk dat het alleeenrecht op verkoop niet eens relevant is, er kan immers telkens nieuwe content geproduceerd worden. Dus als je Game of Thrones niet kunt licenseren dan maak je gewoon wat anders (Davinci's Demons, Vikings, andere TV series als GoT maar volgens de zelfde formule (historisch, politiek, af en toe expliciet)). Op die manier komen we voorwaarts. Wat mij betreft moet het auteursrecht dan ook naar oneindig. Val je in herhaling, dan betaal je, verzin je iets origineels, dan pluk je daar tot in het oneindige de vruchten van.
Ik vind je argumenten erg zwak. Zoals bij elk ander marktmechanisme zullen er producten gemaakt worden zolang daar vraag naar is en geld aan verdient kan worden. Daarvoor hebben we ook regels die de maker een bepaalde mate van bescherming bieden. Dat neemt niet weg dat niet alleen de maker, maar soms ook de consument beschermd moet worden door regelgeving die de machtsbalans in verhouding brengt.

Alle of meer macht bij de contentmaker neerleggen werkt soms niet; Er kunnen ook elke dag nieuwe zoekmachines en internetbrowsers worden gemaakt. Toch worden de Googles en Microsofts van deze wereld in de gaten gehouden en bestraft voor het misbruik van hun monopoliepositie. Dat is niet voor niets, als je een commercieel bedrijf alle kaarten in handen geeft, dan zal deze die kaarten maximaal uitspelen, ook als dat ten koste van de consument gaat.

Zie ook het gedrag van mevr T. Swift, die een nieuwe manier heeft gevonden om haar tiener fans nog meer geld afhandig te maken door ze min of meer te verplichten merchandise van haar te kopen als ze een concert willen bezoeken. Staat ze in haar recht? Ja. Is het netjes wat ze doet? Nee! Dat gebeurt er als de machtsbalans tussen consument en producent scheef raakt.
Dat gebeurt er als de machtsbalans tussen consument en producent scheef raakt.
De consument heeft de meeste macht. Die besluit het product te kopen of niet.
Je lijkt er vanuit te gaan dat het zo zou moeten zijn dat de industrie aan jouw wens om een bepaalde content te consumeren tegemoet zou moeten komen. Maar dat is gewoon niet zo, dat beperkt de vrijheid van de producent.
Toch worden de Googles en Microsofts van deze wereld in de gaten gehouden en bestraft voor het misbruik van hun monopoliepositie.
Dat is pas na het bereiken van een monopoliepositie gekomen.
Ik vind het onterecht dat je de monopolieposities van Google en Microsoft koppelt aan de content industrie. Daar heeft niemand een monopoliepositie, dat kan ook niet de consument is vluchtig, Game of Thrones gekeken, nou dan kijken we naar iets anders, van een andere producent.
Een monopolie (uit het Grieks monos / μονος (alleen, enkel) + polein / πoλειν (besturen)) is een situatie waarin een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken, of door de overheid. In een zuiver monopolie is er geen enkel alternatief. https://nl.wikipedia.org/wiki/Monopolie

Of volgens van Dale:

mo·no·po·lie (het; o; meervoud: monopolies, monopoliën)
1 de situatie dat iem. als enige iets kan of mag verkopen
2 uitsluitende bevoegdheid tot iets: machtsmonopolie

Volgens mij hebben we het in deze discussie (zeker als we het voorbeeld GoT erbij halen) toch echt over een product dat slechts door één partij wordt aangeboden. Volgens de definitie van van Dale een gevalletje onder nummer 1. Het is uiteraard geen zuiver monopolie, want er zijn alternatieve producten.

Het betreft hier volgens de definitie volgens mij dus een grijs gebied. Uiteraard is er meer content beschikbaar en verplicht niemand mij of iemand anders om van bepaalde specifieke content gebruik te maken. Maar hetzelfde gold voor NS op het spoor. Er waren zat vervoersalternatieven. Toch werd die situatie als een monopolie gezien. Feitelijk is elk monopolie een discussiestuk.

Ik vind (en als ik de reacties hier weeg ben ik niet de enige) dat er momenteel sprake is van een scheve verhouding in de machtspositie tussen producent en consument van entertainment. Deze scheve verhouding wordt mede veroorzaakt doordat grote producenten als Disney en Time Warner een sterke lobby hebben en daarmee in staat blijken om steeds vaker wet- en regelgeving naar hun hand te zetten. De belangen van de burger/consument worden daarin veelal amper meegewogen. Dat is een luis in de pels van het democratisch proces en veroorzaakt mede emotionele reacties zoals roepen dat het verdienmodel van die volop lobbyende entertainmentindustrie onhoudbaar is. Ik snap die emotie eigenlijk heel goed. Jij snapt hem duidelijk niet. Of je predikt voor eigen parochie...
Het is uiteraard geen zuiver monopolie, want er zijn alternatieve producten.
Er is helemaal geen monopolie positie want er zijn alternatieve producten. Daar hanteren we een verschillende defintie. Jij maakt bezwaar omdat jij serie X wilt kijken van aanbieden Y maar die hier niet om een toegakelijke manier wordt aangeboden. Ik zeg "stik dan maar met je serie X ik kijk wel serie Z". Jij zegt "stik maar met je geld, ik kijk serie X wel illegaal". Dat laatste is gewoon illegaal. En ik vraag me af of het wel voldoende duidelijk signaal aan de producent geeft.
Ik snap die emotie eigenlijk heel goed. Jij snapt hem duidelijk niet
Ik snap inderdaad niet het belang van een TV serie om daarvoor de wet te gaan overtreden. Het is immers allemaal maar plat amusement.
De belangen van de burger/consument worden daarin veelal amper meegewogen.
Daar zit je er helemaal naast. Het is juist het belang van de consument dat er een auteursrecht wetgeveing is. De industrie wil die graag minder vrij maken, de consument juist niet. Vergeet ook niet dat de consument via de politieke partijen ook een belangrijke lobbymacht is.

[Reactie gewijzigd door mashell op 6 september 2017 14:34]

Ik hanteer het voorbeeld van GoT alleen als voorbeeld van een (niet zuiver) monopolie. De definitie die ik daarbij hanteer is die van Wikipedia en uit de van Dale, niet mijn eigen definities. Jij hanteert evenwel duidelijk je eigen definitie; dat is prima natuurlijk, maar het is wel je eigen definitie.

De keuze om te grijpen naar illegaal materiaal is een keuze die inderdaad iedereen voor zichzelf maakt, daarin hoef jij mij (of wie dan ook) niet te begrijpen. Het signaal wat ik daarmee persoonlijk afgeef zal de entertainmentindustrie de poepert oxideren; het signaal van duizenden gelijkgestemden kan wel verschil maken en heeft dat denk ik ook op bepaald vlak al gedaan.

De emotie waar ik het over heb en de oorzaak van die emotie, zijn echter niet het belang van een TV serie, maar het gegeven dat de entertainmentindustrie met succes wet- en regelgeving naar de eigen hand zet. Je husselt de punten uit mijn post door elkaar.
Nee. We hanteren niet technisch een andere definitie. Jij zegt dat omdat alleen HBO Game fof Thrones verkoopt zij een monoplie hebben. Ik zeg dat er nog heel veel andere series zijn (met een serieus marktaandeel) en er daarom van een monopolie geen sprake kan zijn. BMW heeft het monopolie op het verkopen van BMW's. Dat is geen probleem, want er zijn nog genoeg andere aanbieders van auto's. Zo is het ook met TV series.
Het waren precies dezelfde verdienmodellen:."Investeer een miljoen in een cassettebandje, verkoop 110.000 stuks voor een tientje per stuk en maak winst."
Nee dat deed je met CD's en Platen.
Cassette bandjes namen na de initiële aankoop gewoon gratis muziek op van de radio die je vervolgens naar hartenlust kon afspelen in waar je maar wilde. Gratis en voor niets, ook op je werk.
Maar dat verdienmodel waarbij de consument het product voor een veel lagere prijs dan de kostprijs kan kopen (kom daar eens om bij een auto, een tros bananen of een krat bier) kan alleen werken als de verkopende partij het alleenrecht op de verkoop heeft.
Nee hoor dat kan op vele manieren denk aan een Media markt die een aantal producten extreem goedkoop wegzet soms om zo klanten te lokken naar de winkel die vervolgens ook andere dingen kopen.
Dat regelt het auteursrecht.
Ook dat klopt niet. De auteur verkoopt vaak niet eens zelf zijn producten, daar heb je producenten voor
Bij piraterij is er een ander die ongevraagd de "verkoop" op zich neemt en zich de inkomsten toe-eigent. Dat moet bestreden worden.
Ook dit klopt niet.

Piraterij geeft toegang tot beschermde werken gratis en voor niets.
Soms wordt er verdient door reclame inkomsten, maar ook dat is vaak niet waar (p2p).
Sommige doen het voor de kik of uit idealen.

Dus dat is 4 uit 4 keer waar je het niet correct hebt...
Ok.
 • Jij hebt nog nooit van voorbespeelde cassetebandjes gehoord.
 • Je denkt dat iemand die een goedope TV bij de Mediamarkt komt halen toevallig ook een wasmachine meeneemt. De mediamarkt probeert het wel met €50 HDMI kabels, maar iemand die voor een goedkope TV gaat die haalt de kabels gewoon bij de Action.
 • Jij snapt niet dat auteurs vaak hun rechten verkopen aan uitgevers zodat ze een vaste bron van inkomsten hebben.
 • Jij denkt dat er mensen zijn die uit ideologische gronden de auteurswet overtreden.
Misschien ben je gewoon een beetje wereldvreemd.
Ok.
 • Jij hebt nog nooit van voorbespeelde cassetebandjes gehoord.
Dat is niet het eerste waar ik aan denk bij voorbeelden over Casettebandjes en auteursrecht.
En ik weet niet hoe oud je bent dat je voorbespeelde casettebandjes kocht, maar vanaf 25jaar geleden gok ik dat het niet meer zo vaak voorkwam.

Daarnaast leg ik het verder uit, dus mijn punt blijft gewoon staan.
 • Je denkt dat iemand die een goedope TV bij de Mediamarkt komt halen toevallig ook een wasmachine meeneemt. De mediamarkt probeert het wel met €50 HDMI kabels, maar iemand die voor een goedkope TV gaat die haalt de kabels gewoon bij de Action.
Dat is hun verdienmodel en dat lukt ze best vaak, hoewel ik betwijfel of ze op die manier wasmachines verkopen, anders zouden ze het niet meer doen.
Ooit met je vriendin naar de IKEA geweest? Werkt ongeveer hetzelfde.

Dus ook dit punt blijft overeind.
 • Jij snapt niet dat auteurs vaak hun rechten verkopen aan uitgevers zodat ze een vaste bron van inkomsten hebben.
Vaak worden auteurs onder erbarmelijke voorwaarden gedwongen hun auteursrechten op te geven aan een uitgever. Alleen de grote namen komen er redelijk onderuit.

Maar dan nog regelt het auteursrecht niet dat er maar 1 verkopende partij is.
Het blijft gewoon fout wat je daar schreef, daarnaast laat een iets diepere blik zien dat het auteursrecht vaak niet de auteur beschermd voor inkomsten maar de partij die de rechten van de Auteur bezit.
 • Jij denkt dat er mensen zijn die uit ideologische gronden de auteurswet overtreden.
Zo ruim open en vaag geformuleerd kan deze stelling gewoon niet onwaar zijn.
Misschien ben je gewoon een beetje wereldvreemd.
Misschien, maar waarschijnlijk zit de wereld echter net iets anders in elkaar dan jij verwacht.
daarnaast laat een iets diepere blik zien dat het auteursrecht vaak niet de auteur beschermd voor inkomsten maar de partij die de rechten van de Auteur bezit.
Daar is niks mis mee. De auteur is vrij om zijn rechten te verkopen. Dat een beginnend artiest maar als te vaak een niet zo gunstig platencontract tekent om maar de stap van hobbyist naar professioneel artiest te kunnen maken is een probleem van gebrekkige onderhandelingstalenten maar niet een probleem van het beschermen van de rechten van de auteur.
Daar is niks mis mee. De auteur is vrij om zijn rechten te verkopen.
Dat jij denkt dat er niets mis mee is laat wel zien dat je er weinig van snapt.
A: Je roept dat een maker van een uniek werk recht heeft op inkomsten voor dat werk.
B: Als die rechten verkocht worden en niet meer bij de maker liggen omdat het via het huidige systeem zo werkt dan vindt je dat ook prima.

Echter bij B komt a te vervallen omdat die auteur die jij wilde beschermen de rechten niet meer heeft.
Dat een beginnend artiest maar als te vaak een niet zo gunstig platencontract tekent om maar de stap van hobbyist naar professioneel artiest te kunnen maken is een probleem van gebrekkige onderhandelingstalenten maar niet een probleem van het beschermen van de rechten van de auteur.
Noem mij 1 auteur die direct bij zijn eerste boek / publicatie de beste deal heeft gekregen.
Dat heeft 0.0% te maken met gebrekkige onderhandelingstalenten.
Dat heeft te maken met hoe het systeem werkt.

Dus weer 2x de plank mis geslagen.
Echter bij B komt a te vervallen omdat die auteur die jij wilde beschermen de rechten niet meer heeft.
En dan verwijt je mij dat ik er niks van snap. Auteursrechten zijn de rechten die automatisch aan een auteur toekomen als deze een creatief werk maakt. Dat de originele auteur deze kan doorverkopen aan een productiemaatschappij die vanaf dan de auteursrechten exploiteert is volstrekt normaal. Zelfs als het woord auteursrechten niet meer woordtechnisch 100% van toepassing is.
Dat heeft te maken met hoe het systeem werkt.
En dat is prima. De auteur is afhankelijk van de publicist en moet zich dus eest bewijzen voordat het grote geld binnenstroomt. Dat is inderdaad zoals het systeem werkt.
En dan verwijt je mij dat ik er niks van snap.
Ik zei je snapt er weinig van en dat klopt toch ook?
Lees al je reacties eens door en misschien snap je dan dat je tegenstrijdigheden post.
Auteursrechten zijn de rechten die automatisch aan een auteur toekomen als deze een creatief werk maakt. Dat de originele auteur deze kan doorverkopen aan een productiemaatschappij die vanaf dan de auteursrechten exploiteert is volstrekt normaal. Zelfs als het woord auteursrechten niet meer woordtechnisch 100% van toepassing is.
Dat woord blijft 100% woordtechnisch van toepassing. Alleen iemand anders dan de auteur krijgt het geld. Zo moeilijk is dat niet.
En dat is prima. De auteur is afhankelijk van de publicist en moet zich dus eest bewijzen voordat het grote geld binnenstroomt. Dat is inderdaad zoals het systeem werkt.
Dus wie verdient er dan geld aan de auteursrechten? Fijn dat je je echte ik laat zien.

Das precies de reden dat ik niet in dat sprookje geloof en ik vind niet dat publicisten bescherming of geld nodig hebben voor het publiceren van het werk van een auteur.

Als jij dat wel nodig vindt, prima. Maar doe niet alsof je ook maar een moer geeft om al die 1000en auteurs. Die sloebers die zich eerst maar moeten gaan bewijzen terwijl publicisten ze uitmelken.
Maar doe niet alsof je ook maar een moer geeft om al die 1000en auteurs
Wil je het nou echt niet snappen? Het is gunstig voor auteurs dat ze hun rechten kunnen verkopen. Daaruit krijgen zij een inkomen en kunnen ze doen wat ze willen: creatieve producties maken.
Ik post geen tegenstrijdingheden. Het lijkt me dat geloofd dat al die auteurs zielige sloebers zijn die niet bewust een keuze maken. Maar die keuze maken ze heel bewust. Soms worden ze gen***d door gebrekkig onderhandelingstalent maar meestal komt er gewoon wat normaals uit.
Wil je het nou echt niet snappen? Het is gunstig voor auteurs dat ze hun rechten kunnen verkopen. Daaruit krijgen zij een inkomen en kunnen ze doen wat ze willen: creatieve producties maken.
Ik snap het best.
Je denkt dat een klein gedeelte van de waarde die de auteur krijgt van wat de auteursrechten behelst beter is dan niets. Maar nu beweer je zelfs dat ze daar al hun geld van krijgen?

Echt?
Ik post geen tegenstrijdingheden. Het lijkt me dat geloofd dat al die auteurs zielige sloebers zijn die niet bewust een keuze maken. Maar die keuze maken ze heel bewust. Soms worden ze gen***d door gebrekkig onderhandelingstalent maar meestal komt er gewoon wat normaals uit.
Oke je snapt het gewoon niet.
Zonder het auteursrecht kunnen auteurs nog steeds verhaaltjes en muziek schrijven.
Dan is er nog steeds voldoende geld te verdienen.

Het auteursrecht zorgt alleen voor iets anders...
Zonder het auteursrecht kunnen auteurs nog steeds verhaaltjes en muziek schrijven.
Dan is er nog steeds voldoende geld te verdienen.
In de fabriek aan de lopende band. Maar niet met het leveren van een creatieve prestatie. Want dat is precies wat het auteursrecht doet (al meer dan 100 jaar!) het maakt het mogelijk om met een creatieve prestatie geld te verdienen. En dat is iets moois, iets goeds.
Je denkt dat een klein gedeelte van de waarde die de auteur krijgt van wat de auteursrechten behelst beter is dan niets. Maar nu beweer je zelfs dat ze daar al hun geld van krijgen?
De waarde is niet in elk geval voor elk product gelijk. De inkomsten daaruit en het percentage van hun totale inkomsten is dus niet voor iedereen gelijk. Een groot/bekend artiest/schrijver zal er rijk van kunnen worden, vele anderen zullen er een bijbaan bij moeten hebben. En ook dat is normaal, succes wordt beloond in het kapitalisme.
In de fabriek aan de lopende band. Maar niet met het leveren van een creatieve prestatie. Want dat is precies wat het auteursrecht doet (al meer dan 100 jaar!) het maakt het mogelijk om met een creatieve prestatie geld te verdienen. En dat is iets moois, iets goeds.
En jij geloofd dat er voor die 100 jaar er geen creatieve werken bestonden?
Of dat auteurs met hun eigen werken geld verdienden?
Echt?

De hele gouden eeuw, de verlichting mozart, etc etc zijn gewoon lopende band werk?
Toen werden ook al artiesten beroemd en rijk, dat is niet veranderd met het auteursrecht.
De waarde is niet in elk geval voor elk product gelijk. De inkomsten daaruit en het percentage van hun totale inkomsten is dus niet voor iedereen gelijk. Een groot/bekend artiest/schrijver zal er rijk van kunnen worden, vele anderen zullen er een bijbaan bij moeten hebben. En ook dat is normaal, succes wordt beloond in het kapitalisme.
Als je het eens met mij bent kan je het ook gewoon zeggen.
Het is en blijft een klein percentage op die enkele uitzonderingen na die er rijk van worden.

Veel auteurs hebben daarnaast een eendagsvlieg en kunnen daarna hun bijbaantje weer oppakken.
Terwijl de productie maatschappij veel geld blijft verdienen aan dat eendagsvliegje.
Die auteurs hebben nog niet opnieuw kunnen onderhandelen dus zijn de verliezers.

Dit is geheel in lijn met jouw antwoorden en het kapitalisme.
En iets dat ontwikkeld is om de auteur te beschermen zou niet overdraagbaar moeten zijn om een producent te beschermen. En daarnaast elke keer uitgebreid en verder opgerekt moeten worden om het bedrijf Walt Disney te blijven beschermen.
Dan ben je het doel al ver voorbijgeschoten.
En jij geloofd dat er voor die 100 jaar er geen creatieve werken bestonden?
Of dat auteurs met hun eigen werken geld verdienden?
Echt?
Ik weet op basis waarvan je daartoe komt. Natuurlijk bestonden er creative werken. Maar de verdiensten gingen samen met de uitvoering. Dus alleen de schilderfabriek van Rembrandt maakte Rembrandt werken, Beethoven was in loondienst bij de kerk. Motzart werkte in opdracht. Maar geld verdienen omdat het werk door derden, elders werd uitgevoerd (posters uitgebracht, een compositie op de radio spelen) riepen de vraag op naar auteursrecht.
En iets dat ontwikkeld is om de auteur te beschermen zou niet overdraagbaar moeten zijn om een producent te beschermen.
En weer zit je in die kortzichtige mode dat het is om de auteur te beschermen. Het is om de expoitatie mogelijk te maken. Dat recht komt in eerste instantie de auteur toe maar die kan het verkopen aan iemand die daaraan dan precies dezelfde rechten kan ontlenen.
Ik weet op basis waarvan je daartoe komt. Natuurlijk bestonden er creative werken. Maar de verdiensten gingen samen met de uitvoering. Dus alleen de schilderfabriek van Rembrandt maakte Rembrandt werken, Beethoven was in loondienst bij de kerk. Motzart werkte in opdracht. Maar geld verdienen omdat het werk door derden, elders werd uitgevoerd (posters uitgebracht, een compositie op de radio spelen) riepen de vraag op naar auteursrecht.
Ik reageer op jouw vorige stelling en bewijs die gewoon ongelijk.

Daarnaast wat is het verschil met vroeger?
Vroeger werden werk door derden uitgevoerd en verdienden derden er geld aan.
Nu wordt werk door derden geproduceerd en verkocht en levert het derden het meeste geld op.
- Alleen heb je nu dat die ene derde de andere derde restricties oplegt. En dat filmpjes van prive activiteiten van bijvoorbeeld Facebook verwijderd worden omdat er muziek te horen is waarop auteursrecht van toepassing is.
En weer zit je in die kortzichtige mode dat het is om de auteur te beschermen. Het is om de expoitatie mogelijk te maken. Dat recht komt in eerste instantie de auteur toe maar die kan het verkopen aan iemand die daaraan dan precies dezelfde rechten kan ontlenen.
Het is geen kortzichtige mode.
Ik geef meerdere keren aan dat de auteur gerust beschermd mag worden in mijn visie. Maar de andere partijen geen extra bescherming nodig hebben die zo verstrekkend is dat het mijn rechten inperkt.
Ze hebben verdienmodellen zat en verdienen echt bakken met geld zonder de rechten die het auteursrecht ze toedeelt.

Kijk naar een liedje als despacito. Dat werd pas een wereldhit toen een zekere Justin Bieber een rolletje in het nummer kreeg.
Ze hebben verdienmodellen zat en verdienen echt bakken met geld zonder de rechten die het auteursrecht ze toedeelt.
Nonsens. Heel die verdienmodellen, het gigantische overschot aan muziek, TV series en films dat we nu hebben is er alleen dankzij het auteursrecht. Dat er nu alleen nog maar hedendaagse klassieke muziek voor films gecomponeerd wordt en vrijwel niet meer voor symphonieorkesten is omdat er al zoveel goed werk is waarvan de rechten verlopen is dat er geen vraag meer is naar nieuw werk.
de auteur gerust beschermd mag worden in mijn visie.
En ik maak je duidelijk dat de mogelijkheid het auteursrecht door te verkopen de bescherming is.
Maar de andere partijen geen extra bescherming nodig hebben die zo verstrekkend is dat het mijn rechten inperkt.
Welke rechten? Jij hebt geen recht op rechtenvrij entertainment. Het auteursrecht heeft ook vrij vergaande rechten voor consumenten "zoals het gebruik ter studie".

[Reactie gewijzigd door mashell op 12 september 2017 16:45]

Nonsens. Heel die verdienmodellen, het gigantische overschot aan muziek, TV series en films dat we nu hebben is er alleen dankzij het auteursrecht. Dat er nu alleen nog maar hedendaagse klassieke muziek voor films gecomponeerd wordt en vrijwel niet meer voor symphonieorkesten is omdat er al zoveel goed werk is waarvan de rechten verlopen is dat er geen vraag meer is naar nieuw werk.
Dat overschot aan entertainment is er omdat het verspreiden ervan makkelijk en veel goedkoper is geworden, het produceren ervan goedkoper is geworden en zoals ik al zei kijk naar Despacito. Dat dat liedje een wereldhit is geworden nadat Justin Bieber erin speelde haalt veel van je argumentatie onderuit.
En ik maak je duidelijk dat de mogelijkheid het auteursrecht door te verkopen de bescherming is.
Dat jij dat denkt is een feit. Dat het zo werkt is een tweede.
Welke rechten? Jij hebt geen recht op rechtenvrij entertainment. Het auteursrecht heeft ook vrij vergaande rechten voor consumenten "zoals het gebruik ter studie".
Lol je zit echt in je eigen wereldje he.
Denk je dat ik gevoelig ben voor die argumenten?

Dan snap je blijkbaar niet hoe personen in elkaar zitten.
Ik haal punt voor punt je argumentatie onderuit en laat je zien waar we van mening verschillen.
Jij blijft elke keer er weer iets bij verzinnen. Dat is een eindeloze cirkel waar je blijkbaar graag in hangt.

Ik vindt dat 3de partijen geen extra rechten nodig hebben om geld te verdienen en mijn rechten in te perken om bijvoorbeeld een filmpje op internet te posten met een liedje op de achtergrond. Of dat ik niet meer de radio op het werk mag aanzetten omdat dan meerdere mensen luisteren naar 1 nummer.

Jij vindt dat de normaalste zaak van de wereld en dat is prima.

We verschillen gewoon van mening en dat mag in deze wereld.
Ga alleen niet elke keer iets erbij verzinnen dat ik onderuit haal, om vervolgens weer iets nieuws te verzinnen. Omdat je je punten niet kan verdedigen, of gewoon slecht verwoord.
Dat overschot aan entertainment is er omdat het verspreiden ervan makkelijk en veel goedkoper is geworden, het produceren ervan goedkoper is geworden
Goedkoop? Honderden miljoen budget voor een film? Het is maar net wat je goedkoop noemt.
Dat dat liedje een wereldhit is geworden nadat Justin Bieber erin speelde haalt veel van je argumentatie onderuit.
Ik ken dat liedje niet. Ik zie ook niet in hoe een Justin Bieber liedje mijn argumentatie onderuit kan halen.
Omdat je je punten niet kan verdedigen, of gewoon slecht verwoord.
Of jij werkelijk waar niet begrijpt hoe het in elkaar zit.
mijn rechten in te perken om bijvoorbeeld een filmpje op internet te posten met een liedje op de achtergrond.
Als jij niet de rechten op die muziek hebt, heb je niet de rechten om een fimpje met die muziek te posten.
We verschillen gewoon van mening en dat mag in deze wereld.
Zijn we het toch nog ergens over eens :)

[Reactie gewijzigd door mashell op 12 september 2017 17:02]

Auteursrechten waren er ook in de tijd van het cassettebandje en de radio.
Er waren gewoon andere verdienmodellen.
En andere verspreidingsmethodes voor het delen van leuke dingen. Het internet is niet per se nodig om aan je spullen te komen. Handig, maar niet noodzakelijk.
Volgens mij was er vorige week nog een artikel die aangaf dat de inkomsten de laatste jaren elk jaar met 40% toenam op muziek, dus geen idee hoe deze partijen met lobbyen hun zin weten te krijgen om rechten van de burgers elke keer kleiner te krijgen.

Klinkt alsof er flink wat leugens verspreidt worden en wat mensen omgekocht in onze regering en die van de EU.
Klinkt alsof jij niet doorhebt dat het gros van de consumenten bestaat uit makke schapen.
Dat rijke lobbygroepen invloed (willen) uitoefenen op politieke besluitvorming is evident. Dit wordt echter mogelijk gemaakt door het feit dat de overgrote meerderheid niet wakker ligt van vrijheidsbeperkende maatregelen en goed blijft betalen voor alle meuk die wordt aangeboden door de mainstream producenten.
Zolang dat niet verandert, gaan producenten lekker door met lobbyen.

In principe zijn er drie opties:

Idealiter zou er een massale boycot komen, waardoor producenten worden gedwongen hun businessmodel aan te passen. Het staat eenieder vrij om mensen hiertoe op te roepen. Ik zie dit zelf voorlopig niet gebeuren.

Mensen blijven gewoon betalen voor de content zoals deze wordt aangeboden en laten het businessmodel aan de bedrijven. Gevolg: content is gewoon beschikbaar via diverse kanalen, de status quo wordt gehandhaafd.

Consumenten gaan illegaal downloaden. Niet alleen verboden, maar vooral koren op de molen voor deze lobbygroepen.

Geef mij dan maar optie twee. Ik heb de beschikking over meer content dan ik ooit had durven dromen toen ik 20 jaar geleden in de videotheek naar een puike film zocht. Dat ik hier drie abonnementen voor heb moeten afsluiten en regelmatig een blu-ray/dvd koop vind ik geen enkel probleem.
Aan abonnementen betaal ik zo'n € 23,- per maand en gemiddeld zo'n € 30,- per maand aan blu-ray/dvd. Hier krijg ik letterlijk duizenden titels voor terug, waarvan er meerdere tien- misschien wel honderdtallen mij aanspreken.

Dat het onpraktisch zou zijn om meerdere abonnementen af te sluiten (veelgelezen commentaar op Tweakers) ervaar ik toch echt anders. registreren was zo gepiept en met een paar handelingen op de afstandsbediening schakel ik over naar een andere dienst.
Uiteindelijk verliezen de overheden en hun opdrachtgevers de mediabedrijven dat toch en zal men het moeten vrijgeven. Net zoals de drooglegging in de USA onhoudbaar werd.
Dit slaat echt nergens op.
Er worden nog altijd moorden gepleegd ondanks de strenge straffen die erop staan. Uiteindelijk moeten we dat dan ook maar gewoon gaan toelaten?
Er zijn ook overheden die volop moorden plegen. En dan geven ze een idiote reden om er mee door te gaan.
Dus als oplossing voor die grootschalige auteursrechtenschendingen, welke veroorzaakt zijn door de media maatschappijen zelf (lekker tig diensten af moeten nemen en honderden euros moeten betalen om een TV equivalent via het internet te mogen gebruiken), gaan we de bende maar DPIen?

Een andere oplossing is Netflix hun gang laten gaan en de moderne wereld niet dwars te zitten.

Ik ben al stront ziek dat ik als 3de rangs burger behandeld wordt alsof het hier in het westen een fucking kasten systeem is. Ik mag iets niet zien omdat ik Nederlander ben...
Lol. Nee je mag iets niet zien omdat je de rechten niet hebt. Einde verhaal, het is niet alsof je vanaf je geboorte recht hebt op content.
Voor bepaalde series/films/docus kan ik op geen legale wijze de rechten bemachtigen.
true, ben ik absoluut met je eens hoor. Ik doe het zelf tot bepaalde hoogte ook. Alleen is dat genoeg reden om dan het niet legale wijze te bemachtigen? Ik denk dat iedereen wel de "pijn" snapt mja wat kunnen we doen, behalve massaal de wet te overtreden?
Ik wil laten zien dat er buiten bepaalde markten ook animo is. Zie hoe populair Game of Thrones en Breaking Bad zijn geworden, Futurama die een cult status gekregen heeft. QI wat populair is geworden.

De media industrie heeft een boel te danken aan piraterij.

Dat hele rechten en regio bullshit is antiek. Iets van uit het vorige millenium. Als de markt niet mee wilt bewegen, pech voor de markt.

Ik ben opgegroeit met usenet, kazaa en soulseek. Of ik heb toegang tot alles wat ik wil, en daar ben ik bereid voor te betalen, maar als ze mijn geld niet willen hebben, dan raken ze wat mij betreft hun rechten kwijt.
Het heeft er alles mee van doen: net als het briefgeheim. Het gaat er niet om of iets verboden is of niet maar hoe iets gehandhaafd wordt. Nu moet de provider op de stoel van de rechter gaan zitten en door de brieven in te gaan kijken wordt privacy aangetast. Dan erbij allemaal leuk, maar wie gaat de kosten hiervan überhaupt betalen?

Het is wel duidelijk dat er veel gelobbyed wordt bij de Europese commissie en door wie. ;)
Probleem is wel dat het internet grootschalige auteursrechtschendingen heel gemakkelijk gemaakt heeft
Het internet heeft andersom ook de afzetmarkt en methode gigantisch vergroot en vergemakkelijkt. Elk voordeel heb z'n nadeel hè? Rechthebbenden willen heel graag wel de voordelen, maar accepteren niet de nadelen. Hypocriet vind ik dat.
Dit heeft natuurlijk niks met net neutraliteit van doen. Het schenden van auteursrechten is verboden (al meer dan 100 jaar) en daaraan heeft het internet en net neutraliteit niks veranderd. Probleem is wel dat het internet grootschalige auteursrechtschendingen heel gemakkelijk gemaakt heeft en het aanpakken van de daders erg lastig (denk aan TPB). Daarom worden er ook andere "oplossingen" voorstelt.
Dat kun je wel stellen, maar in veel andere industrieën zijn ze wel mee gegroeid met het internet. Dat kun je van de entertainmentindustrie nou niet bepaald zeggen. Diensten als Netflix, die, toegegeven, stevig hun best doen, zijn nog steeds kreupel omdat de rechthebbenden weigeren in te zien dat hun fossiele verdienmodel van 30+ jaar oud, feitelijk al 20 jaar niet meer houdbaar is. Dan kun je heel hard gaan miepen, huilen en lobbyen, maar uiteindelijk zullen ze toch echt kopje onder gaan als ze niets veranderen aan hun distributiemodel. Een maatregel invoeren die een opstap geeft naar een veel bredere vorm van censuur zie ik nou niet echt als een positieve ontwikkeling, hoor!
Een maatregel invoeren die een opstap geeft naar een veel bredere vorm van censuur zie ik nou niet echt als een positieve ontwikkeling, hoor!
Eens! Nu gebruikt een kleine minderheid een VPN verbinding, maar als dit soort regels worden doorgevoerd, dan kan die kleine minderheid snel grotere vormen aannemen. Vervolgens zullen de rechthebbenden gaan lobbyen voor een algemeen verbod op het gebruik van VPN verbindingen.

Niet veel later lees je dan "Nederlandse man krijgt negen maanden cel voor verkopen vpn's" https://tweakers.net/nieu...l-voor-verkopen-vpns.html

Het is een glijdende schaal en we zijn zo langzamerhand echt de grenzen fors gepasseerd wat mij betreft.
Een verdienmodel valt of staat met de bereidheid van de consument om een bepaald bedrag uit te geven. Normaliter zal een bedrijf die een product lanceert onderzoek doen naar het bedrag waarvoor de doelgroep het product zal willen afnemen. Men tracht dan het bedrag te vragen waarmee de winst wordt gemaximaliseerd.

Door het aanbod van de concurrentie kan het bedrag wat een consument aan jouw product wil uitgeven dalen en dan moet je je prijs bijstellen. Dat heet marktwerking.

Er is echter een zeer grote verstoring van marktwerking en die ontstaat indien een partij het alleenrecht op iets heeft. Dat noem je een monopoliepositie. Bezitters van een monopoliepositie worden dan ook normaliter onder een vergrootglas in de gaten gehouden en moeten aan allerlei regelgeving voldoen.

Het auteursrecht geeft een content maker ook een soort van monopoliepositie op de eigen content. Dat is noodzakelijk om diegene een bron van inkomsten te geven. Afhankelijk van de populariteit van die content kan die positie echter onnatuurlijk sterk zijn (ala Google en Microsoft). De vraag is of het auteursrecht ook bedoeld is om in een aanbieder/afnemer relatie alle kaarten bij de aanbieder neer te leggen...
Je kan beter niet met Mashell in discussie gaan.
Hij leeft in een eigen wereld, zie zijn eerste reactie op mijn reactie. Daar klopt in totaal niets van wat hij beweerd.
Dat is natuurlijk in het geval van entertainment maar ten dele het geval. Daarom vermeld ik ook expliciet dat juist bij zeer populaire content (GoT is een goed voorbeeld) er een scheve machtsverhouding ontstaat. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld Google. Het staat iedereen vrij een andere zoekdienst te maken, maar er is toch sprake van een monopoliepositie. En Google ligt terecht onder een vergrootglas m.b.t. de macht die het daardoor verkrijgt. En ook Google heeft die positie verworven door gewoon een goed en populair product te maken.

GoT is ook meteen een voorbeeld van content die (in elk geval initieel, voor de verkoop van de fysieke media) door de fabrikant bewust wordt weggehouden bij een bepaald deel van het publiek. De oudere seizoenen heb ik vanaf DVD gekeken. Met de toegenomen populariteit van GoT wil je als 'fan' graag zo snel mogelijk kijken, zeker omdat er volop over gepraat wordt. Ik heb zelf geen Ziggo en wilde dus toch graag GoT zien (en niet maanden wachten op de DVD box). Ik heb mij dus tot een illegaal kanaal gewend om GoT te kijken. Netjes? Misschien niet, maar wel zeker deels veroorzaakt door een keus van de maker.
Kiest deze niet voor de meest breed toegankelijke (blijkbaar geen zin in winstmaximalisatie) dan is dat geen reden om de wet te overtreden. Jouw argumentatie houdt bij een rechter geen stand.
HBO heeft een deal gesloten met UPC (Ziggo) voor de exclusiviteit van de HBO kanalen. Daar is uiteraard dik voor betaald en er is dus zeker wel sprake van winstmaximalisatie. Bovendien is een zeer belangrijk deel van de populariteit van GoT mede te danken aan de beschikbaarheid op de illegale kanalen. Dat heeft HBO geen windeieren gelegd. Ze verdienen flink geld aan de merchandising en het aantal HBO abonnementen is wereldwijd flink toegenomen.

Ik weet dat mijn argumentatie voor de rechter geen stand houd, maar het raakt wel de kern van de discussie:
1) Ik wil graag content bekijken die mij door de maker wordt onthouden.
2) Jij stelt dat sommige dingen nu eenmaal niet toegankelijk zijn als een fact of life. Maar dat is niet waar; de toegankelijkheid is daar, het is alleen niet legaal.

Zou de content ook op legale wijze voor mij beschikbaar zijn, dan zou mij dat wellicht hebben tegengehouden om op illegale wijze de content tot mij te nemen. Als er voldoende redelijke middelen zijn om op legale wijze iets te doen, dan zal men niet snel naar illegale activiteiten grijpen. Als je de legale middelen beperkt, neemt het illegale gebruik toe. Daarom is de drooglegging in de VS in 1933 ongedaan gemaakt. Soms moeten wetten dus worden aangepast om zich aan te passen op de praktijk.
Je meet met twee maten:

De contentproducent mag onbegrensd alle vruchten plukken van het toevallige succes van een stuk entertainment, maar de softwareontwikkelaar die per ongeluk zichzelf een monopoliepositie verwerft moet leren leven met belemmeringen.

Vreemde gedachtengang.
oops

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 5 september 2017 16:19]

Laat ze dan ook even overal bij mensen in huis een camera plaatsen, zodat ze kunnen controleren of de auteursrechten niet worden geschonden doordat men thuis een nummer zingt/fluit/neuriet.
Of dat een boek wordt voorgelezen.
Of ...

Alles van iedereen controleren omdat er mogelijk auteursrechtenschending plaatsvindt is een buitenproportionele maatregel, nog los van het feit dat ze de internetproviders ervoor verantwoordelijk willen maken.
Niet de providers, maar de aanbieders van diensten zoals YouTube, Instagram, Facebook, ... Heeft verder niks met netneutraliteit te maken.

Het gaat vooral om dit artikel. "Aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen, nemen in samenwerking met rechthebbenden maatregelen om de werking van overeenkomsten met rechthebbenden voor het gebruik van hun werken of andere materialen te verzekeren en om via samenwerking met de dienstenaanbieders te voorkomen dat op hun diensten door rechthebbenden aangewezen werken of andere materialen beschikbaar worden gesteld."
Dan is het artikel behoorlijk onduidelijk opgezet, want dat haal ik dus echt niet uit het artikel hierboven.

Maar goed, dan nog blijft het argument dat het een middel is dat gevaarlijk dicht in de buurt van meer algemenere vormen van censuur komt, en ik vraag me oprecht af of we dat moeten willen. Ja, het piraten van materiaal waar auteursrecht op zit is ongewenst. Maar in plaats van het als iet slechts zien, zouden contentaanbieders het ook kunnen zien als een vraag naar meer moderne manieren van consumeren, die beter aansluiten aan de wensen van moderne consumenten. Niemand zit nog te wachten op (tijdelijke) regiolocking, kunstmatige barrieres (Als Fox hier The Walking Dead vrijwel tegelijk met de VS uitzendt, waarom kan ik dan nog steeds geen video's op de site van AMC over The Walking Dead bekijken?), en dure abonnementen omdat iedere aanbieder het wiel opnieuw moet uitvinden en zijn eigen streamingdienst op wil zetten .

Bij de ene manier kun je je businessmodel aanpassen, bij de andere is een verkapte vorm van censuur blijkbaar gewenst. Ik weet wel wat ik zou kiezen, in ieder geval...
Maar al die dingen die jij aanhaalt hebben in de verste verte niks te maken met de kritiek van die 6 landen of van die 50-60 bedrijven of instellingen op die mogelijke nieuwe richtlijnen ivm auteursrechten. Het probleem met dit wetsvoorstel is eerder dat het tot rechtsonzekerheid leidt. Op een aantal vlakken is er immers overlapping met richtlijnen in het kader van elektronische handel; er zijn ook uitspraken van het Europees Hof die hiermee in conflict kunnen staan.

Ik zie niet in waarom men hier het businessmodel zou moeten aanpassen. Al die partijen (zoals YouTube, Instagram, Facebook, ...) hebben er maar weinig baat bij als hun platformen voor het ongeoorloofd verspreiden van films of muziek gebruikt worden. Net zoals de rechtenhouders er maar weinig baat bij hebben als dat filteren té rigorous zou gebeuren.
En ik wens ze dan veel success met het filteren van https uploads, of wil europa https dan ook gaan verbieden?
En ik wens ze dan veel success met het filteren van https uploads, of wil europa https dan ook gaan verbieden?
Oh; er zijn in de EU vast mafbollen van hetzelfde kaliber als die paar Britten te vinden, die dat inderdaad op hun agenda hadden staan.
Netneutraliteit is sowieso een wassen neus. Als Apple en Google je app weigeren kun je alsnog niet normaal concurreren met de gevestigde orde.

In de praktijk zijn problemen met app-submissies ook veel vaker voorgekomen dan netneutraliteit-problemen. (Uiteraard heb ik dan over de periode vóórdat er wetgeving was.)

Enfin. Nederland&Co krijgen dit misschien uit de EU wet. Dan zal je zien dat het binnen 5 jaar in de voorwaarden van Apple, Google en eventuele andere "gatekeepers" staat.
De netneutraliteit verplichting was het eerste stapje naar dit soort acties. Heb nooit gesnapt dat veel consumenten voor deze verplichtingen zijn terwijl de opgeroepen schrikbeelden (van geen netneutraliteit) al afgevangen zijn in algemenere wetten.
Anoniem: 310408
5 september 2017 16:01
Als advocaat van de duivel....

Ik vind het belachelijk dat ik als copyrighthouder nu 2 personen (1.6 fte) in dienst heb om de illegaal gedeelde content offline te laten halen. Sommige firma's werken snel mee maar bij anderen moeten we soms vele mail schrijven (soms zelfs een fax sturen, geen grap), zelfs dreigen met stappen om iets gedaan te krijgen. Een Engelse firma stuurde ons een vragenlijst van 200 vragen, veel hadden niet veel met de zaak te maken, en stond erop dat we die invulden voor ze naar de klip en klaar illegale files te kijken. Veel van de hosters maken het gewoon zo moeilijk mogelijk om files te laten verwijderen in de hoop dat je het opgeeft. Alleen de grootste (youtube etc) geven de indruk dat ze echt illegale content willen weigeren. Als een hoster in Portugal weigert om zelfs maar te kijken naar emails in het Engels (hun website kan het wel) dan weet ik wel wat hun business model is.

Al die firma's verdienen op hun service, de illegale downloaders verdienen eraan omdat ze niets hoeven te betalen. Ik ben de enige die geld moet betalen om er iets aan te doen, om de wet te handhaven (op veel Europese overheden hoef je niet te rekenen om de door hun gemaakte wetten te handhaven). Het is principieel onjuist dat diegene die de schade heeft ook de kosten van de opsporing en handhaving moet dragen. Niemand heeft me de logica daarvan ooit kunnen uitleggen.
Je hebt samen met de andere mediabedrijven al wetten gekocht die standaard menselijk gedrag verbieden om je verdienmodel te beschermen, enige eigen actie mag wel hoor. De belastingbetaler gaat niet alles voor je doen.
Ik heb nooit wetten 'gekocht'. Het gaat in mijn geval over software, die altijd al beschermd was en het heeft niets te maken met 'mediabedrijven'. Dat is onjuiste aanname van jouw, nergens op gebaseerd.

En als jij me ook maar een andere wetsgebied kan aanduiden waar het slachtoffer alle kosten moet dragen van handhaving heb je een punt. We hebben een wet maar jij vind dat ik die maar moet gaan handhaven. Als ik dat doe staan tweakers als eerste te blazen dat bedrijven dat niet mogen doen. Wat jij wilt is dat ik stil blijf zitten en de schade als onkostenpost afschrijf. De logica ontbreekt geheel.

En daarom zullen er ook een aantal rechtszaken (Spanje, Polen) komen waarin ondernemers de staat vragen om de schade te betalen die het ontbreken van wetshandhaving veroorzaakt. Ik kan die redelijk makkelijk aantonen, op het moment dat de beveiliging gekraakt is zien we een duidelijke en onmiddellijke daling in verkoop. Bij een update met nieuwe bescherming gaat de verkoop tijdelijk weer omhoog. In Nederland is zoiets ook in discussie.

Ik snap best dat mijn mening niet populair is is op Tweakers maar als we discussiëren laten we dat dan op feiten doen en niet door te roeptoeteren. Als mijn argumentatie onjuist is leg dat dan uit. Als de wet die het downloaden van mijn software zonder te betalen illegaal maakt onjuist is, leg dan uit waarom. Waarom heb jij het recht je iets toe te eigenen terwijl ik dat wil?
En als jij me ook maar een andere wetsgebied kan aanduiden waar het slachtoffer alle kosten moet dragen van handhaving heb je een punt.
Uhm... In principe draagt het slachtoffer, c.q. , de aanklager bij alle civiel-rechtelijke zaken in eerste instantie de kosten en is het pas achteraf mogelijk om (een gedeelte van) die kosten op de wederpartij te verhalen.

Reden hiervoor is dat het anders wel heel erg interessant wordt voor bepaalde partijen om lukraak rechtszaken te gaan starten en bedrijven of personen kapot te procederen. Dat is iets waar partijen met diepe zakken nog steeds geen probleem mee hebben.

Belangenbehartigers van de media-industrie die maar al te graag mensen willen overrompelen en dwingen een schikkingsvoorstel te accepteren. Patent trolls die kleine daadwerkelijk innovatieve bedrijven kapot maken omdat ze iets doen wat aan een patent raakt waar een troll al jaren op zit en niets mee doet behalve als aas uitzetten en wachten totdat er gehapt wordt. etc.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 5 september 2017 19:38]

Ik denk dat zijn punt is dat copyrightwetten onnatuurlijk en onintuitief zijn. Mensen hebben nu eenmaal een drang om dingen te verzamelen en te delen. (Gelukkig maar, want daar komt veel meer goeds dan kwaads uit voort.)

Wat mij betreft is het niet veel anders dan een wet tegen het knuffelen van babies. Zelfs als je daar goede argumenten voor zou hebben, die iedereen ook wel kan begrijpen, zullen veel mensen het toch niet kunnen laten.

Dat betekent niet dat jij, of die hypothetische anti-knuffel dokter, geen punt hebben. Het betekend alleen maar dat je niet teveel medewerking mag verwachten als iets ingaat tegen de aard van het beestje.

Dit is bij andere misdaden overigens niet anders. Bij kleinere vergrijpen in verzachtende omstandigheden zullen veel mensen een oogje toeknijpen terwijl deze zelfde mensen vooraan staan om te getuigen bij een ernstiger misdrijf.
Dag internet! Foto op Facebook plaatsen onmogelijk, webshop update met nieuwe foto's onmogelijk. Website die producten reviewd onmogelijk. En de echte copyright schenders gebruiken vpn.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 5 september 2017 15:47]

Dat zijn nog maar kleine zaken. Je maakt alle vormen van creativiteit kapot. Simpel voorbeeldje, een vriend van mij had ooit met een paar mensen de 'Harlem Shake' gedaan in de kamer. Filmpje van 10 seconden op Facebook gezet. Dat wordt er dus automatisch afgehaald ivm de copyrights op het liedje. Wat natuurlijk flauwekul is, dit valt overduidelijk onder het citaatrecht. Maar omdat Facebook dat verschil niet kan maken wordt het maar uit voorzorg verwijderd.

Het is maar goed dat Nederland hier bezwaar tegen maakt. Providers kunnen dit helemaal niet. Als je iets uploadt via https of VPN kan de provider niet zien wat je doet.
het gaat niet om de provider maar om diensten zoals facebook, of filesharing sites. die worden hiermee verantwoordelijk voor de content die mensen op hun platform plaatsen.
In het artikel hier wordt gesproken over internetaanbieders. Facebook is geen internetaanbieder. Ziggo daarentegen wel.

Het gaat dus voor zover ik bergrijp wel om jouw internetprovider die moet gaan inspecteren of jij je wel braaf houdt aan de regels. En dat is het probleem. De internetprovider levert een dienst, net als de post. De post hoeft ook niet te kijken of alle brieven/pakketjes niet toevallig copyrighted dingen bevatten.
Waarom moet een internetprovider, die ook alleen maar pakketjes (digitale dan wel) verplaatst dat wel doen?
Zie deze comment en replies of lees de bron.

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 5 september 2017 18:18]

Wist je trouwens dat de eigenaar "Baauer" dat allemaal prima vindt. Hij heeft ooit in een interview gezegd dat hij zich steeds aanmeld voor revenue sharing en zo leuk bij verdient.
Dat is sowieso de vraag hoe providers dat gaan filteren , want ik kan ook "foute" dingen in mijn eigen cloud zetten.

Of als het bv TPB mocht zijn , je kan ook encrypted uppen.
Dat zijn nog maar kleine zaken. Je maakt alle vormen van creativiteit kapot. Simpel voorbeeldje, een vriend van mij had ooit met een paar mensen de 'Harlem Shake' gedaan in de kamer. Filmpje van 10 seconden op Facebook gezet.
Zoals ik jou stukje lees:
'Alle creativiteit' is alleen maar op internet.... uw heilig internet


Even wat algemene soorten van creativiteit;

Individuele creativiteit is een door een individu geuite gedragsvorm.

Groepscreativiteit is een door een organisatie, team of groep geuite gedragsvorm. De creativiteit komt meestal tot stand door de interacties binnen en buiten de organisatie, team of groep.

Persoonlijke creativiteit Het produceren van ideeën die nieuw zijn voor het individu, maar die reeds door anderen zouden kunnen zijn geproduceerd.

Historische creativiteit Het produceren van ideeën die nog nooit door iemand anders zijn geproduceerd.

Commerciële creativiteit.


Je kan natuurlijk ook kleurpotloodjes gebruiken en een tekeningetje inkleuren. LOL
Wat is dat nou weer voor nonsens? Op je website plaats je toch alleen foto's waarop op jij de rechten hebt. Uploaden geen enkel probleem. Dit gaat om contentfilter zoals youtube dat heeft. Of een simpele Nederlandse internet provider dat voor elkaar zou krijgen is een heel ander verhaal.
Persoonlijk denk ik dat het verdwijnen van review sites een zegen zou zijn en zou wat minder facebook dominantie op het internet ook niet erg vinden.
Dat is geen onzin. Je hebt geen rechten op foto van producten dat heeft de eigenaar. Om een voorbeeld te noemen er zijn zat filmpjes verwijderd van YouTube die got reviewde. Dat wordt ook aangegeven op de link die Tweakers vermeld.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 5 september 2017 16:02]

Je hebt geen rechten op foto van producten dat heeft de eigenaar.
Maar je kunt ook zelf foto's maken van de producten die je verkoopt. Als jij foto's van de fabrikant neemt dan heb je daar inderdaad niet de rechten toe. Ben je een officieel reseller krijg je uiteraard wel die rechten. Verkoop je via marktplaats dan zul je dat met eigen foto's moeten doen.
Maar hoe kan gecontroleerd worden of jij de rechten op jouw foto's hebt? Daarvoor zou dus elke foto aangemeld moeten worden bij een of ander register. En er moet een systeem zijn die kleine wijzigingen (hercompressie, kleuroptimalitatie, croppen, toevoegen van logo's/teksten/borders, etc.) kan detecteren, maar foto's niet kan verwarren met andere. Aan de andere kant, ook de compositie (of bijvoorbeeld een gebouw) kan beschermd zijn.

Rechters hebben vaak nog moeite om te bepalen wie de rechthebbenden zijn.
Het contentfilter van youtube is een wassen neus. Het vertrouwd er op dat de rechthebbende gaat klagen en probeert daarna her-uploaden te voorkomen.
Leuk dat Youtube dat doet, maar het is allemaal achteraf. Nu zouden hostingproviders verplicht gaan worden om het te *vookomen*.

Dus wat moeten hosters dan doen? Ze moeten feitelijk voor elk onbekend/nieuwe stukje content gaan onderzoeken of wie de auteursrechthebbenden zijn en of de uploader de rechten heeft. Eigenlijk kunnen ze niets anders dan gewoon alles maar verbieden.
Tot voor 2016 mocht je niet eens een foto van het atomium op facebook zetten of de nazaten van de architect spanden een proces aan. Een openbaar monument 50 jaar geleden gebouwd met belastingeld en eigen foto maar toch mocht het niet…
Dat was de uitzondering die de regel bevestigde, een redelijk absurde uitzondering.
Van zelfgemaakte foto's van de Brandburger Tor, de Eifeltoren, Tower Bridge, Statue of Liberty, Cristo Redentor behoren de rechten wel gewoon aan jou.
VPN is niet eens nodig, https is genoeg als je de certificaten goed checkt en niet allerlei vage "autoriteiten" vertrouwt.
VPN is niet eens nodig, https is genoeg als je de certificaten goed checkt en niet allerlei vage "autoriteiten" vertrouwt.
Inderdaad. Als het echt internetaanbieders -- d.w.z. partijen zoals Ziggo -- zijn die moeten gaan filteren op uploads, dan kun je dat hele filteren in één klap om zeep helpen door je verbinding te versleutelen en gebruik te maken van een goed certificaat wat niet gevoelig is voor man-in-the-middle operaties door de aanbieder v/d verbinding. Zij kunnen dan met geen mogelijkheid zien wat jij aan het versturen bent naar de ontvangende partij.
Even een vraagje van iemand die niet zo 'into de professionele wereld' zit betreffende dit onderwerp. Maar buiten dat dit wel of geen goed idee is, is het realistisch? Ik neem dat dit gigantisch veel rekenkracht kost aangezien alle uitgaande data (vanuit de consument gezien) gecheckt moet worden door servers? Of hebben ze hier andere trucjes voor?
Dat is in mijn ogen niet eens het grootste probleem. Ze zouden alles, maar dan ook alles, wat jij stuurt moeten "openen" en "bekijken". En dat vind ik pas eng. Dus ook dat mailtje wat je net gestuurd hebt (en onder briefgeheim* valt in Nederland!) want er zou toch wel eens een boek in kunnen staan!


*ok het moet eerst nog door de eerste kamer, geen idee hoe lang dat duurt, het was in ieder geval unaniem door de tweede heen

[Reactie gewijzigd door Wailing_Banshee op 5 september 2017 15:57]

Dit. Leuk dat je filmpje thuis waarin je een of ander liedje op de achtergrond hebt draaien offline wordt gehaald, maar om te weten dat die muziek draait moeten ze de data al volledig uitpakken en analyseren. In dit voorbeeld alleen geluid, en dus 'slechts' mijn stemgeluid erbij en wat ik allemaal zeg, en dat van anderen die ook op de film aanwezig zijn. Gaan ze de beelden zelf ook analyseren zien ze je hele woonkamer, foto's die je daar hebt staan, mensen die aanwezig zijn, tijdschriften die je leest, alles.

Dat dit idee überhaupt in de richtlijn staat is al te achterlijk voor woorden, maar dat er slechts zes landen zijn die erover klagen is beangstigend.
Het is inderdaad per site niet te doen. Om dit Europese voorstel werkbaar te maken zal er een dienst moeten komen waar sites hun geüploade materiaal kunnen laten controleren. Maar dat zal niet gratis zijn en waarschijnlijk ook weer bij Google of een andere Amerikaanse grote speler die dan gelijk beschikt over al het geüploade materieel.
En dan neem ik aan dat met internet aanbieders sites worden bedoeld want voor internet netwerken is niet eens mogelijk om uploads te filteren.
Het is niet mogelijk. Naast het probleem wat je noemt gebruikt bijna alles tegenwoordig waar mogelijk encryptie.
Ja het gaat over meta data. Dus de film X released door groep Y heeft grootte Y en nog een aantal eigenschappen (zoals naam /versie) . Er zal een database komen waar super snel meta data content opkomt en deze bepaald wat illegaal is en wat niet. Zo kan je scannen zonder dat je het daadwerkelijk opent. Daarnaast zal er Mega veel handwerk zijn en het verder afpakken van vrijheden zoals het bannen van encrypted content (dat wordt het volgende punt van aandacht :VPNS en encrypted content)
weer een gevalletje (de zoveelste dit jaar) "i'll build my own internet with blackjack and hookers" :+
OnT, Ik ben wel blij verrast dat er weer eens wordt tegengesproken.
Dat gebeurd bij zaken als deze helaas niet vaak genoeg (naar mijn mening).
Eerder een zaak van wij van Europa begrijpen niet dat onze wetten praktisch bijna onmogelijk zijn uit te voeren.
Denk dat dat het doel is, onder mom van auteursrechten in één klap het internet sterk aan banden leggen.
Het feit dat providers uploads moeten gaan filteren gaat wel heel erg ver ja! Daarmee is men weer een stap verder in het continue monitoren, want als je de uploads moet filteren dan moet je dus continue het verkeer monitoren, van de burgers. Deze regeling gaat volgens mij veel verder dan het aan banden leggen van het internet, het is een stap naar het controleren van de burger en wat deze op het internet doet. Dit is een gigantische inbreuk op de privacy, want ik vraag mij af hoe dit geimplementeerd moet worden, het lijkt mij dat men technieken als deep packet inspection moet gaan gebruiken om inzage in het verkeer te krijgen. Ook vraag ik mij wel af hoe men https verkeer wil gaan filteren?
Er is onder andere kritiek op het punt dat door de filtering de neutrale rol van providers wordt ondermijnd en dat het vrije en open internet onder druk komt te staan.
Dat sites uploads filteren kan ik begrijpen. Maar dat het providers betrof was mij in eerste instantie even onduidelijk. Bizar gewoon!
ik snap dit niet, hoe kunnen internet providers (ziggo,kpn) dit doen dan?

Als ik upload via https dan verwacht ik niet dat ziggo in mijn stream kan kijken om te zien of het misschien materiaal is wat ik niet zou mogen uploaden

En aangezien meer en meer allemaal naar https gaan is dit toch niet uitvoerbaar?
Met "internetaanbieders" worden vast hostingproviders bedoeld, niet accessproviders.
ze hebben het toch echt over

"internet aanbieders" en "de neutrale rol van providers wordt ondermijnd en dat het vrije en open internet onder druk komt te staan"
"ze"?

Dit is gewoon een achterlijke vertaling van tweakers.net. Een 'internetaanbieder' is niets. Een 'provider' is niets. Het zijn of content-/hostingproviders, of accessproviders.

Het wetsvoorstel heeft het over "aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door de gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en toegang daartoe verlenen". Hostingproviders dus. (ik ben wel benieuwd wat die 'andere materialen' dan kunnen zijn)
Alsof een Mega.nz zich iets gelegen laat liggen aan Europese (of Amerikaanse) wetgeving.
Je krijgt dan een twitter in turkije of google in china verhaal. het is meewerken of een dns blokkade die mensen toch kunnen omzeilen.

nu vpns ook verboden zijn in china is het wel flink moeilijker geworden daar om om de firewall heen te komen.
Zoals ik dit interpreteer moet er van de EU een soort deep packet scanning gaan plaats vinden door provider in je upload verbinding en deze moet dan tegenover een of andere database gematcht gaan worden om te verifiëren of er mogelijk auteursrechten geschonden kunnen zijn en dan dit blokkeren, registreren, aangeven oid of zie ik dit te simpel ?
Dat is inderdaad hoe ik het ook interpreteer. Naast dat dit een praktisch onmogelijke opgave lijkt met verschrikkelijke nadelen, is dit niet iets wat je zou willen en past het ook absoluut niet in de visie van netneutraliteit die ze schijnbaar uitdragen. Maar misschien dat de munten zwaarder wegen :+

Mag ik nog mijn gekochte e-book uploaden naar mijn eigen google drive?
Wordt ik automatisch verdacht als mijn verkeer encrypted is?
Is dit niet een omslachtige manier om torrents tegen te gaan?

En wie gaat daar vervolgens actie ondernemen? Is het brein die "schikkingen" voorsteld? Is het de politie die daar niet genoeg mankracht voor heeft?

Er lijkt me niks dat wijst op dat het een goed, haalbaar of verstandig plan is.

[Reactie gewijzigd door eyhey op 5 september 2017 16:11]

Maar in de realiteit gaat het daar niet om. Dit is niet bedoeld voor providers/ISP's maar voor aanbieders van internetdiensten zoals YouTube, Faebook, Instagram, ...
Mag ik nog mijn gekochte e-book uploaden naar mijn eigen google drive?
Jij mag privé met je e-books doen wat je wil. Je kan en mag die dus prima op je google drive zetten.
Wordt ik automatisch verdacht als mijn verkeer encrypted is?
Neen, je wordt nergens van verdacht. Dat jouw verkeer versleuteld is, maakt niet uit. Het gaat erom wat jij upload zodat een van de grote aanbieders het publiceren.
Is dit niet een omslachtige manier om torrents tegen te gaan?
Het gaat torrents helemaal niet tegen.
En wie gaat daar vervolgens actie ondernemen? Is het brein die "schikkingen" voorsteld? Is het de politie die daar niet genoeg mankracht voor heeft?
Dat hangt ervan af. Maar het gaat vooral om de verantwoordelijkheid die de grote aanbieders horen te nemen t.o.v. de rechtenhouders. Wanneer die onvoldoende "filteren" kan dat een weerslag hebben op de overeenkomsten tussen die partijen (aanbieders <-> rechtenhouders).
Dit blijkt inderdaad niet om de isp te gaan, echter stond/staat in het artikel "de verplichting voor internetaanbieders" Waardoor het daar wel op lijkt en daar is mijn comment dan ook op gebaseerd.

Ook staat er: "..is onder andere kritiek op het punt dat door de filtering de neutrale rol van providers.."

[Reactie gewijzigd door eyhey op 5 september 2017 19:43]

Tja, daar kan ik ook niet aan doen. Als mensen (en dan bedoel ik de redacteur) denken dat je "aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij" even goed "internetaanbieders" kan noemen, dan loopt er toch ergens iets serieus mis.

Er staat in dit nieuwsartikel inderdaad die zin die je quote. Maar de werkelijke kritiek, en die is evenzeer terecht, lijkt hier toch weer verloren te zijn gegaan in de interpretatie van de redacteur. Het onderwerp van de kritiek is niet dat er gefilterd wordt (zoals het nieuwsartikel suggereert), maar de rechtsonzekerheid door artikel 13 in deze richtlijn en op deze manier te implementeren. M.a.w. die 60 ondernemers/academici pleiten niet tegen een filter, maar pleiten voor duidelijke richtlijnen, en richtlijnen die tenminste andere (bestaande) EU-richtlijnen niet tegenspreken.

En misschien ook nog belangrijk: Neutraal wil in deze context niet zeggen dat internetaanbieders/aanbieders van diensten in de informatiemaatschappij uploads ongemoeid zouden moeten laten, maar dat het evenwicht bewaard blijft tussen de rechten van aanbieders/uploaders, houders van de rechten en de internetdiensten.
Ik zie zelf neutraal als dat de providers zelf geen beslissingen maken maar dit laten doen door het voor te leggen aan een rechter. Maar die zin was een voorbeeld waar het lijkt alsof het gaat om internetproviders, een facebook of youtube mag in principe zelf regels opstellen en hoeft niet zozeer neutraal te zijn.

Verder heb ik over de slechte verslaggeving al een topic geopend want ik ben met je eens dat er iets serieus mis loopt in de verslaggeving van het artikel.
Met (deep) packet scanning red je dit niet. De hele stream zal gevolgd moeten worden om de content te achterhalen. Voor de netwerk beheerder is dat onmogelijk, dat zal door de website gedaan moeten worden.
Nou ik denk dat een aantal mensen bij Brein het niet zo leuk vinden dat Nederland hier bezwaar tegen maakt.
Ik vind ook wel eens iets niet leuk. Auteursrecht is een spanningsveld in digitale tijden. Brein weet dat als geen ander, al willen ze dat misschien niet toegeven.
Waarom vinden ze het niet leuk ? Denk dat ze het prima vinden, Als de providers dit gaan doen denk ik dat ze niet veel werk meer hebben bij Brein.

[Reactie gewijzigd door Treadstone op 5 september 2017 15:56]

Nee hoor, we hebben nu proxies, vpn's en andere vormen van "ongemerkt" uploaden, die vinden echt wel manieren om hun bestaansrecht te handhaven.
Nee hoor, we hebben nu proxies, vpn's en andere vormen van "ongemerkt" uploaden, die vinden echt wel manieren om hun bestaansrecht te handhaven.
Nee hoor, we hebben nu proxies, vpn's en andere vormen van "ongemerkt" uploaden, die vinden echt wel manieren om hun bestaansrecht te handhaven.
Uploaden van Blueray films bijvoorbeeld via VPN is denk ik niet heel erg rap. Ongetwijfeld zal er werk blijven, maar het neemt wel fors af voor Brein als ze dit zouden gaan doen.
VPN's zullen zich ook aanpassen aan zo'n veranderende markt, zolang ze maar betaald krijgen.

Vergeet ook niet dat downloaden tot hun 'jacht' behoord, ze zetten gewoon nog harder in op downloaden (BT, usenet, streaming, etc), materiaal kan nog steeds buiten EU worden aangeboden.
Het officiële standpunt zal vast zijn dat ze het betreuren, maar uiteindelijk heeft Brein niets te doen als er geen inbreuk is op auteursrechten. In het belang van de stichting is het om te laten zien dat ze strijden voor hun geldschieters, maar niet om daadwerkelijk veel te bereiken.

Verder is het bij voorbaat filteren van content pure censuur en is het een schande dat maar 6 landen daar een probleem mee hebben. De lobby blijkt van de uitgevers blijkt weer erg sterk.
OF OF

EU gaat het stimuleren zodat er een platform komt waardoor alles makkelijk toegankgelijk is (neem een voorbeeld aan www.fmovies.is) Het tegengaan van nutteloze 'release areas' etc etc.

Release alles in 1x op dezelfde datum, op 1 platform.

Dan heb je deze discussies niet.
Lekkere site, slechts 5x een pop-up advertentie ;(
Mijn excuses, ik heb mijn browser behoorlijk dichtgetimmerd was even vergeten dat ik een warning erbij moest plaatsen.

Als je uBlock + Greasemonkey(anti adblocker / cookie blocker) gebruikt kun je zo erop.
je linkt naar een site met copyrighted content waar je letterlijk elke dag de nieuwste release kan zien, als dit soort platforms de norm worden kunnen producenten 0 verdienen waardoor er uiteindelijk ook 0 nieuwe content komt
en volgensmij is tweakers redactie niet zo happig op links naar copyrighted matriaal
Geloof er niks van dat er geen nieuwe content meer gemaakt gaat worden, er zullen altijd bedrijven en mensen content blijven maken, alleen gaat er waarschijnlijk minder aan verdient worden.
Anoniem: 167912
@Bjorn895 september 2017 18:04
Je pleit hier voor een door de EU opgelegd monopolie. Dat mag, maar ik hoop dat je ook de gevolgen ervan begrijpt.
De EU zal dit uiteraard nooit doen, dat druist tegen zijn hele economische beleid in dat sterk gericht is op consumentenbescherming.
Ik weet dat de EU tegen monopolie is, maar de fragmentatie van de markt is nu wel belachelijk aan het worden. Maak dan zoiets als Blender.... een dienst die alles combineert.

Waar de producenten natuurlijk een stokje voor steken. Echter kun je de regel ook weer juist toepassen vrij verkeerd van goederen betekend dat 'content' ook niet achter paywalls moet zitten, of met gelimiteerde mogelijkheid aangeboden wordt.
Anoniem: 167912
@Bjorn897 september 2017 15:59
Echter kun je de regel ook weer juist toepassen vrij verkeerd van goederen betekend dat 'content' ook niet achter paywalls moet zitten, of met gelimiteerde mogelijkheid aangeboden wordt.
dat heeft daar nu eens werkelijk niets mee te maken.
Vrij verkeer van goederen betekent dat de goederen zonder belemmering van a naar b kunnen vervoerd worden binnen het hele grondgebied van de EU (vroeger moesten die goederen bij elke grens ingeklaard worden vooraleer ze verder mochten). Het betekent niet dat die goederen gratis moeten zijn voor iedereen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 167912 op 7 september 2017 15:59]

Ik zeg nergens dat het gratis is, ik zeg dat als ik in Polen woon een andere regio zit dan in EU west. Zou gewoon een release in totaal moeten zijn wereldwijd tegelijk.

Het is gewoon belachelijk, men maakt geen gebruik van de mogelijkheden en men ziet alleen maar grenzen. We zitten allemaal op deze aardbol, niet alleen binnen fictieve grenzen

[Reactie gewijzigd door Bjorn89 op 8 september 2017 13:06]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ.

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee