Rechter acht Brein-onderzoek onvoldoende voor vervolging

De vermeende beheerders van Shareconnector zullen niet worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Het Openbaar Ministerie heeft zich bij de vervolging van de beheerders te veel laten leiden door Brein, oordeelde het Hof.

Het gerechtshof van Den Haag heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen de zeven verdachten die een rol zouden hebben gespeeld bij de p2p-sites Shareconnector en Releases4u. Daarmee is strafrechtelijke vervolging voor de zeven van de baan.

Het Openbaar Ministerie besloot in 2004 tot vervolging over te gaan vanwege de grote schaal waarop de inbreuken zouden zijn gepleegd. Het beriep zich daarbij op dossiers van Brein die de stichting aan het Team Opsporing Piraterij van de FIOD-ECD had overlegd met het verzoek om tot vervolging over te gaan. De FIOD had geen aanvullend onderzoek verricht, hetgeen wel gebruikelijk is na een dergelijk verzoek.

"Het hof stelt echter vast dat uit het dossier niet blijkt dat dergelijk onderzoek in de onderhavige zaak heeft plaatsgevonden, zodat het ervoor moet worden gehouden dat slechts de door Stichting Brein aangeleverde dossiers als grondslag hebben gediend voor de beslissing van het Openbaar Ministerie om ten aanzien van de verdachte over te gaan tot strafrechtelijke handhaving", constateerde het Hof.

Daarnaast is volgens het Hof uit de dossiers en het onderzoek ter terechtzitting niet gebleken dat er een redelijk vermoeden van schuld bestond bij het OM. Dit vermoeden van schuld is een criterium om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. "Bovendien zijn het hof uit het dossier alsmede uit het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep geen aanwijzingen voor beroeps- of bedrijfsmatig handelen van de verdachte gebleken", stelt het Hof verder vast.

"Als er geen nader onderzoek is verricht naar aanleiding van het dossier van Brein dan lijkt me dit het einde van deze strafzaak", geeft Brein-directeur Tim Kuik toe. Volgens hem was de handelwijze van de sites echter wel onrechtmatig, waarbij hij verwijst naar de civiele zaak van begin dit jaar.

Het is ict-jurist Arnoud Engelfriet een raadsel waarom het OM dacht dat het weg kon komen met het eenvoudigweg vertrouwen op het dossier van Brein: "Het Hof geeft hiermee een duidelijk signaal dat het Openbaar Ministerie Brein niet zo slaafs mag volgen. Ik verwacht dat het OM hierna veel terughoudender zal zijn bij dit soort zaken over inbreuk van auteursrechten." Volgens hem geeft het Hof te kennen dat het geen zin heeft in dit soort zaken, tenzij er echt wat aan de hand is: "Als er bijvoorbeeld grote economische schade is." Speculeren over waarom het OM zich ogenschijnlijk gemakzuchtig liet leiden door het Brein-dossier wil hij niet, maar gebrek aan expertise zal volgens Engelfriet waarschijnlijk niet de reden zijn.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

23-12-2010 • 09:59

79 Linkedin

Submitter: Ithaca81

Lees meer

Rechter mild in Releases4u-zaak Nieuws van 24 juli 2007

Reacties (79)

79
70
36
1
0
9
Wijzig sortering
Een BREIN dossier met informatie kan aanleiding onderzoek zijn, dat is ter beoordeling van het Openbaar Ministerie en de FIOD-ECD die intellectueel eigendomfraude in haar takenpakket heeft. Er wordt dan nader onderzoek verricht waarvan de uitkomst bepalend is of het OM gaat vervolgen. Zo niet dan gaat het dossier terug naar BREIN.

In geval van illegale verspreiding op internet neemt BREIN inmiddels uitsluitend civiele actie. Daarin is inmiddels ruime jurisprudentie die duidelijk maakt dat de handelswijze van sites die structureel naar illegaal aanbod verwijzen onrechtmatig zijn. Dat is oa ook mbt Shareconnector door de rechter beslist en in hoger beroep nogmaals bevestigd. Op basis van deze rechtspraak worden beheerders van sites verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden.

De SC/R4U zaak was de eerste strafrechtelijke zaak van deze aard voor de FIOD-ECD en OM. Het verbaasde ons wel dat het BREIN dossier dat normaliter enkel aanleiding onderzoek is zo een prominente rol bij de behandeling speelde. De zaak dateerde uit 2004 en wij denken dat zowel de FIOD-ECD als het OM inmiddels ervaring hebben opgedaan die herhaling voorkomen.

Het is duidelijk dat medeplichtigheid de strafrechtelijke equivalent van de onrechtmatige daad is waartegen oa tegen de beheerder van SC een verbod op verbeurte van een dwangsom opgelegd heeft gekregen. Dat was ook het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg: dat er sprake kan zijn van medeplichtigheid maar dat het OM daarvoor onvoldoende bewijs had geleverd. Dat zou tegenwoordig niet meer gebeuren.

Tegenwoordig zouden wij de beheerders van dergelijke sites, als zij hun onrechtmatige activiteiten niet op onze sommatie stoppen, voor de civiele rechter dagvaarden voor een verbod op verbeurte van een dwangsom en in dit geval zeker ook schadevergoeding voor de benadeelde rechthebbenden. Met het afblazen van de strafrechtelijke vervolging hebben de beheerders van SC en R4U gemazzeld. Een volgende keer zal dat niet meer lukken.
Anoniem: 202651
@TimKuik23 december 2010 11:59
Met het afblazen van de strafrechtelijke vervolging hebben de beheerders van SC en R4U gemazzeld. Een volgende keer zal dat niet meer lukken.
Betekent dit dat u nu over gaat tot een civiele zaak en dat hier aankondigt?

Ik sta niet achter BREIN, maar vind het netjes dat u hier zelf een reactie geeft.
(ben alleen huiverig voor de reacties na mij)
TimKuik, wat een inhoudelijke reactie. Ik meen het deze keer. Jammer dat je het altijd 'mazzel' noemt als de tegenpartij wint. Je weet hoe sterk Releases4U in de rechtbank is en je weet ook dat BREIN een civiele zaak had verloren (kijk je getuigenis er maar op na). Er was geen sprake van mazzel aan onze kant. Als het OM ontvankelijk was verklaard dan waren we gewoon vrijgesproken en dat was veel schadelijker geweest voor BREIN. Er was dus inderdaad sprake van mazzel, aan jullie kant.

Ik neem de handschoen op. We gaan het zien....

[Reactie gewijzigd door BartOtten op 23 december 2010 12:37]

Het is duidelijk dat medeplichtigheid de strafrechtelijke equivalent van de onrechtmatige daad is
Ik wijs u graag op de handboeken strafrecht. De eisen tav medeplichtigheid als bedoeld in art 48 Sr zijn héél wat strenger dan de door u geponeerde stelling dat dit gelijk te trekken is aan civiele onrechtmatigheid. Bij mijn weten is er ook geen jurisprudentie die uw stelling steunt. Eerder het tegenovergestelde als ik de adviezen van AG Verkade lees in de Buma/Kazaa zaak.
Goede zaak. Het OM hoort geen schoothondje te zijn van belangenorganisaties. Als na onderzoek blijkt dat er vervolgd moet worden: prima. Maar niet zomaar omdat een particuliere partij vindt dat dat nodig is. Dan spannen ze maar een civiele zaak aan als ze dat willen.
En dat is het mooie. In het arrest staat dat de getuige aangeeft dat het wel gebruikelijk is dat de FIOD eigen onderzoek doet. In een eerder stadium lijkt dat enkel neer te zijn gekomen op het bekijken van de dossiers en het ermee eens zijn.
Er is tussen allerlei personen overleg geweest voor de toepassing van dwangmiddelen. Er is wel degelijk een zekere vorm van onderzoek geweest naar hoe men de verdachten kon oppakken, alleen niet naar de inhoud van de door brein aangeleverde dossiers. Daar worden ze nu op afgerekend.
Die civiele zaak leek ze nu juist onmogelijk. Ik quote uit het verhoor van Pieter Haringsma, jurist van Stichting BREIN

"We konden ze niets maken [...] ze hadden lak aan ons"

Overigens is tijdens de rechtszitting gebleken dat het gebrek aan onderzoek structureler van aard is. Misschien herhaalt dit riedeltje zich weer bij de volgende p2p-strafrechtzaak, misschien leert het OM zelf te onderzoeken.

@Ithaca: Gefeliciteerd vice-president ;-) je bent een vrij man. Spreek je zo weer

[Reactie gewijzigd door BartOtten op 23 december 2010 10:36]

Het is idd een goede zaak.

Het lijkt me dat het om met een aanklacht komt op basis van bewijsmateriaal dat ook de politie gecontroleerd is. Het is normaal zo de politie gaat naar de bewijzen zoeken, c.q zou die van brein moeten controleren en bevestigen.

Het politierapport inclusief alle bewijs gaat dan naar het om en het om beslist of men tot vervolging overggaat.

Wat hier gebeurt is, is dat een 3de niet overheidspartij en zelfs belanghebbende een dossier met bewijzen levert. Of die bewijzen strafrechterlijke waarde hebben doet niet te zaken aangezien er geen controle op die bewijzen is geweest.

De rechter heeft dus het enige juiste beslist en dat is onvoldoende reden voor vervolging.

Het OM laat wederom zien hoe laks men met sommige zaken omgaat. Het OM zou dit toch hebben moeten weten maar ja in de stijl van het OM tikken ze dan iemand op de vinger door diegene weg te promoveren.
Anoniem: 80466
@mddd23 december 2010 11:48
Geen goede zaak.
Slechte zaak dat iemand een aanklacht indient en het OM geen onderzoek doet en daardoor de klacht uiteindelijk vervalt.
Het OM faalt hier dus hard waardoor partijen die anders waarschijnlijk schuldig verklaard zouden worden nu vrijuit gaan.
Helemaal gelijk. Dat het OM niet onderzoekt is slecht.
Maar de beslissing waar het hier over ging, namelijk dat de rechtbank een zaak verwerpt omdat er niet goed is onderzocht, is goed.
De FIOD had moeten onderzoeken, dit op verzoek van de klagende partij en naar aanleiding van overlegde dossiers met betrekking tot de zaak.
Op basis van de resultaten van het onderzoek van de FIOD- ECD kan het OM overgaan tot vervolging.
Dit zal ze echter niet weerhouden om door te gaan met hen onderzoeken. Voor brein te hopen dat ze het beter kunnen onderbouwen, voor ons te hopen van niet ;)
Maar geeft wel aan dat alleen een onderzoekje van Brein niet meer voldoende is en ze externe partijen moeten gaan raad plegen, dat kost geld en ze zullen dus wel wat selectiever worden met wie ze aanklagen e.d. "
En alleen dreigementen zoals ze zo vaak doen zijn makkelijker te verwerpen zonder gedegen onderbouwing. Ze vaak dreigen ze alleen maar en dat schrikt de meeste wel af. Aan de hand van deze zaak heb je ook wat meer tegenwicht tegen dat soort dingen.

Edit typo

[Reactie gewijzigd door bonus op 23 december 2010 10:07]

Je kunt iemand niet twee keer vervolgen voor hetzelfde feit, dus dit lijkt me het einde van het verhaal voor deze mensen. De volgende keer kunnen ze natuurlijk wel mensen vervolgen, maar niet meer deze zeven voor deze sites.
Je kijkt teveel TV. ;) In Amerika kan dat niet (double jeopardy), maar in NL kan dat weldegelijk.
Ne bis in idem geldt net zo goed in Nederland hoor :) Het staat ook in diverse Europese en internationale verdragen die Nederland geratificeerd heeft.
Maar dat moet dan toch binnen een bepaalde periode gebeuren (3 jaar?) en dit verhaal speelt toch al een aantal jaar volgens mij.
Daarbij geloof ik niet dat het OM nu alsnog onderzoek gaat doen en het hele verhaal opnieuw laat beginnen. De rechter oordeelt niet voor niks dat BREIN het eerst via de civiele weg moet proberen.
Volgens mij alleen met nieuw bewijs...maar ik ben geen juridisch wonder :p

[Reactie gewijzigd door alwinus op 23 december 2010 11:06]

Nee, ze zijn nog niet veroordeeld, het hof heeft alleen gezegd dat ze zo geen poot hadden om op te staan, dus dat de aanklacht zinloos is. Als het OM nu met een degelijker aanklacht op de proppen komt, kunnen ze alsnog tot vervolging overgaan, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet.
Het OM is niet-ontvankelijk verklaard, wat inhoudt dat er feitelijk geen zaak geweest is; de verdachten zijn noch veroordeeld noch vrijgesproken. Bij mijn weten gaat ne bis in idem dan niet op.
Ik hoop toch echt dat als er strafbare feiten gepleegd zijn dat ze dat wel kunnen onderbouwen en gaan vervolgen. Het zal toch wat zijn als je in dit land zomaar strafbare feiten zou kunnen plegen zonder vervolgd te worden.

Dat jij het misschien hier niet mee eens bent dat kan. Maar spreek niet namens 'ons' als je alleen jezelf bedoeld ;)
Als je de juiste mensen kent kun je hiero nog met absolute gruweldaden weg komen. Wat seks met kinderen betreft is wat je nu in de mainstream kranten leest echt het topje van de strontberg wat net de ventilator geraakt heeft.
Ach ja, als je hier op de fiets door een auto aangereden wordt, de chauffeur stapt boos uit met een paar ogen zo groot als golfballen van de coke, stapt vervolgens weer in, rijd op de fietsers in die nog net opzij kunnen springen, maar de fietsen worden kapot gereden, er staan 10 tallen getuigen, je belt de politie en dan zeggen ze doodleuk: "oh, ja, uhm, het heeft weinig zin om te komen voor ons, want ze zijn al weggereden". We hebben het kenteken en op RDW.nl zien we dat zijn auto niet eens APK gekeurd is. "Oh, uhm, ja, maar daar gaan we nu niet achter aan. Hoe moeten wij nou weten waar die auto gebleven is?" Uhm, anders zoek je z'n gegevens op in je computer en ga je naar z'n huis ofzo? Wanneer ga je zoiets anders doen dan? Als ie geen drugs meer in z'n systeem heeft? "Ja, we hebben er geen tijd voor nu".
Een JAAR later word je opgebeld door de politie:"uhm ja, we zijn nu aan het onderzoeken, uhm, van die aanrijding toen midden in de nacht". Die van een JAAR geleden? "Uhm ja, uhm, die ja... Weet je nog precies hoe dat ging?" Dus je vertelt het en zegt ook dat je details niet meer weet. "Was je zeker dronken?" En dan gaan flippen tegen die gasten he? Jullie gaan een JAAR na dato onderzoek doen en als ik een JAAR LATER sommige details niet meer weet dan noem je mij dronken toen, terwijl ik niets anders dan cola en water had gedronken? Vervolgens wordt het onderzoek gedropt, want ja, het heeft blijkbaar weinig zin zo'n onderzoek na een jaar te gaan verrichten.

Een tijd later wordt een kennis in mijn bijzijn door een enorme kerel in elkaar gebeukt (paar weken ziekenhuis en vloeibaar eten) en ik kon niets tegen die gast. Politie gebeld. Politie komt, gaat effe met die man praten en komt weer terug: "als je aangifte doet tegen hem, dan doet hij dat ook tegen jullie want jullie gingen met z'n tweeën tegen hem". Ja, hij werd ik elkaar geslagen, heeft niet eens iets terug kunnen doen want hij had z'n handen eerst nog vol toen hij opeens uit het niets klappen kreeg van die gast, en ik heb geprobeerd dat te laten stoppen door die gast een keer een duw te geven. Ik wil hem niet neerslaan met iets, ook al had dat gekund, want ik wed dat ik daarvoor in de bak kom en andersom natuurlijk niet. Want hij is groot en jullie zijn bang van hem. "Uhm, wij gaan nu weg". Aangifte gedaan door de in het ziekenhuisliggende man. Mocht niet eens schrijvend, terwijl hij niet kon praten van de gebroken kaak. En ja hoor, een JAAR LATER belt de politie om te horen wat ik te vertellen had als getuige. Ik zeg, ik weet het niet meer precies, maar ik ken ondertussen jullie werkwijze dus ik heb het toen gelijk in een document op de computer ingeklopt, zodat ik het niet kon vergeten. Document gestuurd. Krijgen beide partijen te horen dat ze hun eigen schade maar moeten vergoeden en klaar.

Je komt hier in dit land veel te makkelijk weg met strafbare feiten. Als je maar eng genoeg bent durft de politie er niets aan te doen. Als je niet zo eng bent, bijvoorbeeld een scooterrijdertje van 16, dan pakken ze je voor ieder wissewasje op. Als er echt iets is, dan durft niemand wat. Het is hier net zo corrupt en net zo slecht geregeld als in een willekeurig 3e wereldland. We doen alleen alsof het hier anders is. Hier wordt het met mooie verhalen op tv anders ingepakt dan de werkelijkheid is. En door allerlei nieuwe wetten worden de vrijheden net zo ingeperkt als in China, waar dan iedereen altijd over valt. Nee, hier is het beter... Het geeft verder niet dat het dus overal zo slecht is als in de landen waar we hier dagelijks het nieuws mee vullen. Doe alleen niet alsof het hier anders is.

Mag je spullen niet in de mileustraat dumpen omdat het te gevaarlijk is? (Asbest) Geef iemand een fles whiskey en het verdwijnt tussen het huisvuil.
Wordt je auto afgekeurd bij de APK? Spreek af dat je wacht tot er een steekproef komt en laat vlak daarna je auto afmelden zodat er niet nog door een externe gecontroleerd wordt. Geef de meneer van de garage een grote fles whiskey cadeau en je auto mag weer een jaar rond rijden zonder dat de remmen werken.

Maar: Oh nee, u lette op de weg en niet op uw kilometer teller. Dat is natuurlijk levens gevaarlijk! Het is veel minder gevaarlijk om iedere seconde op je kilometer teller te letten dan op de weg :S En dan krijg je een bekeuring van een paar stinkende euro's binnen, want stel je voor dat je toe zou staan dat mensen op de weg letten en niet op hun kilometer tellers...

Nog zo'n briljant plan: laten we bepaalde (hard) drugs verbieden en andere drugs juist toestaan. Laten we alcohol, tabak en cafeine toestaan. Je hebt eerder een cafeine overdosis dan een overdosis MDMA of speed ofzo waardoor je sterft. Ook van cafeine gaat je hartslag en bloeddruk omhoog en zou je dus spontaan kunnen sterven. Alcohol maakt veel mensen agressief. Vandaar dat er duizenden politie agenten op de been moeten zijn bij evenementen en iedere stapavond. Als het nou normaal zou zijn om tijdens het stappen MDMA (XTC) of wiet/hasj te grbuiken, dan was iedereen zo lief tegen elkaar dat er vrijwel nooit vechtpartijen zouden zijn. Het legaal en als norm alcohol houden als basis van los gaan kost de maatschappij misschien wel 10x zoveel als wanneer een andere harddrugs zoals XTC de norm zou zijn. XTC en speed gebruikers lopen zoveel risico te sterven, dat ze een aanverwante stof met dezelfde bijwerkingen dagelijks aan kinderen voeren: Ritalin. Je gaat je kinderen toch ook geen XTC of speed dagelijks voeren?
Dus dingen kunnen ook nog eens illegaal zijn terwijl ze juist beter legaal zouden zijn. En legale dingen, zoals je kinderen Ritalin voeren, zou juist verboden moeten worden.
dat het in nederland slecht geregeld is met de wet/wetshandhaving ?
nou, was een reactie op dit:
Het zal toch wat zijn als je in dit land zomaar strafbare feiten zou kunnen plegen zonder vervolgd te worden.
Dat is al lang zo hier...

Je wordt alleen gepakt voor lullige dingetjes als iets te hard rijden ofzo. Maar als je serieus een beetje gevaarlijk bent en in je in criminele kringen begeeft, dan doet dat de politie daar helemaal niets aan.
De politie is daardoor eigenlijk overbodig geworden en zelfs een last voor de samenleving: waar ze voor bedoeld zijn, de wet handhaven zodat er geen zwaar criminele dingen gebeuren of daarna niet meer kunnen gebeuren, doen ze niet. En lichte overtredingen zoals een paar km te hard rijden, midden in de nacht goed oplettend door het rode licht rijden omdat er NERGENS iemand te bekennen is, behalve 2 lichtjes 200 meter achter je (politie dus) en dat soort zaken gaan ze je voor aanhouden. Zeggen dat je dat nergens over vindt gaan als je dat tegenover mensen bijna doodrijden zet levert extra bekeuringen op enzo. Dan kunnen ze wel...
Bah!
Nee, volgens mij ben ik niet de oudste... Maar wat heeft dat er mee te maken dan? :?
Maar bedankt, ik zal het aanpassen :)

[Reactie gewijzigd door Gé Brander op 23 december 2010 10:39]

BREIN voert oorlog tegen een fenomeen wat nooit gestopt kan worden. Dat weet BREIN zelf ook. Als de medewerkers van BREIN eens al deze energie in nuttigere zaken staken, dan had iemand er nog wat aan. Zoals bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van legale content, cross selling van muziek of films met andere exclusieve produkten of alternatieven die veel aantrekkelijker kunnen. Dat zou BREIN sieren, met oplossingen komen en niet alleen rechtzaken aanspannen.

Als je trouwens voor alle onrechtmatige daden, waarbij bepaalde partijen worden benadeeld een belangengroep had, dan hadden we 5000 vacatures voor rechters in Nederland.

Ik vind het allemaal zo doelloos..
Het standaard argument.... wat echter helemaal geen goed argument is.

Vroeger zou men in Nederland ook beweerd hebben dat de politie wat betreft snelheids en alcohol controles een oorlog voert tegen een fenomeen dat nooit gestopt kan worden. Maar als je tegenwoordig in Nederland kijkt, dan zie je dat het gros van de automobilisten wel degelijk zich aan de snelheid houdt, en overtredingen qua snelheid en alcohol relatief zelden voorkomen. En dat heeft de verkeersveiligheid veel goed gedaan. Niet voor niets is Nederland qua verkeer het veiligste land in Europa!

Wetsovertredingen en criminaliteit zijn nooit 100% uit te roeien. Maar het is wel degelijk mogelijk het te marginaliseren. Een paar jaar geleden leek het inderdaad een hopeloze zaak, maar de laatste tijd lijkt het tij te keren. Brein heeft veel belangrijke zaken gewonnen, waarbij het faciliteren van inbreuk bestraft werd. Ook in de politiek begint met in te zien dat de huidige thuiskopie in Nederland niet meer acceptabel is.
Wat is dat nou weer voor vergelijking? Het grote verschil tussen jou voorbeeld en mijn voorbeeld, is dat ik niet iemand doodrij als ik een film download. Politie controleert op snelheid voor de veiligheid van burgers en niet omdat een benadeelde partij inkomen misloopt.

Het downloaden van films, muziek en computerspellen is een behoefte van de mensen die het doen. Als je deze behoefte op een andere manier kunt bevredigen, zoals alternatieven nog aantrekkelijker maken, dan bereik je ook je doel. Het is alleen veel meer werk dan procederen.
Slim gedaan van Stichting BREIN om in hun eigen artikel alleen ShareConnector te melden. De betrokkenen destijds weten dat deze gecombineerde zaak diende om de anti-propagandamachine van Releases4U.com stil te leggen omdat ze de reputatie van BREIN als 'gevaarlijk' onderuit trapten. Dit is bevestigd in verhoren met Tim Kuik (directeur BREIN) en Pieter Haringsma. Laat Releases4U.com nou precies die ene site zijn die NOOIT veroordeeld is :D

Releases4U.com is nooit veroordeeld op welke manier dan ook. Ik ben vrii, ik blijf vrij en Stichting BREIN heeft me niets kunnen maken! Take that, Tim Kuik!
hoewel ik het ook niet eens ben met de methoden die BREIN gebruikt wordt op Tweakers wel erg vaak Tim Kuijk persoonlijk aangevallen. Net alsof er zonder hem geen BREIN geweest zou zijn. Hij is alleen maar een medewerker van BREIN hoor.
Kuik is de directeur en dan is het te verwachten dat je op één lijn wordt gesteld met je organisatie. Maar inderdaad zouden de reacties wel inhoudelijk moeten zijn en niet flauwe scheldpartijen of doodsverwensingen.
Geheel eens, denk aan Koos Spee als het gaat om de benaming struikrover vanwege het flistsen op de Nederlandse wegen. Ik denk niet dat dhr. Spee zelf langs de weg staat maar hij had, en heeft, het nog altijd persoonlijk gedaan.
Dat is het risico als je het gezicht van een organisatie wordt (wegmisbruikers).

Ik heb persoonlijk geen problemen met Kuik of Haringsma. Ik ben het inhoudelijk niet met hun standpunt eens of de wijze waarop ze hun gelijk trachten te halen. En zo zullen zij over mijn mening denken. Lijkt mij geen probleem.

Ik heb Haringsma tijdens een getuigenverhoor een paar vragen mogen stellen en ik vond hem niet onredelijk overkomen.
Dat kwam omdat zijn naaste medewerker mij "een irritant pestventje" noemde toen ik na de eerste sommatie van BREIN vroeg welke wettsartikelen Releases4U zouden verbieden. Hierop kon hij geen fatsoenlijk antwoord geven en maakte hij de strijd vervolgens persoonlijk. Toen Tim Kuik vervolgens in de media onzin ging verspreiden ben ik via Releases4U het tegenovergestelde gaan doen.

Volgens Bart Otten van Releases4u gaat Brein tegen de Telecommunicatiewet in door berichten te versturen naar gebruikers. Deze berichten zouden opgevat kunnen worden als spam, aangezien de verzender moet kunnen aantonen dat de ontvanger voorafgaand toestemming heeft verleend. Otten denkt niet dat dit gebeurd is. Kuik vindt dit onzin. Wat Brein doet, heeft geen commercieel doel en dat is een vereiste om verstuurde berichten spam te kunnen noemen.
Bron: nieuws: 'Brein overtreedt privacywet met p2p-waarschuwingen'

Zie ook aangever van fatale fout: nieuws: Stichting Brein legt uitschakelen bestandsdeling bij p2p uit

De strijd tussen mij en Tim is dus inderdaad voor een deel persoonlijk. Hij noemt mij irritant, ik hem een onbenul. Beiden hebben gelijk gekregen :)

[Reactie gewijzigd door BartOtten op 23 december 2010 10:54]

Dan zou het je sieren hier op Tweakers op professionele manier hier mee om te gaan. Dat je daarbuiten een lange neus naar Kuik en/of BREIN trekt lijkt me logisch en dat gun ik je van harte :)
Volgens mij heb je me dan ook nog weinig horen praten over de persoon Tim Kuik. Dat zou overigens wel een mooie bloemlezing opleveren ;-) Ik ben slechts lichtelijk getergd dat BREIN het in de laatste alinea van hun persbericht de trom slaat dat ze SC civielrechtelijk gepakt hebben...maar 'vergeten' te melden dat ze bij Releases4U op alle fronten gefaald hebben. Dat Tim Kuik het woord Releases4U niet meer in de mond wil nemen omdat aan die naam geen enkel succesje voor BREIN kleeft is logisch, dat de media het vervolgens vergeet te melden is 'apart'

ps. De reden dat je nu op nieuwssites ook Releases4U erin ziet staan komt omdat ik mijn nacht gespendeerd heb aan het aanvullen van het persbericht van BREIN richting verschillende media. In hun eigen persbericht was onze naam eruit gefilterd.
Nee dat is denk ik meer omdat hij altijd doet alsof hij geweldig veel bereikt heeft. Hij houdt zichzelf alleen maar voor de gek, en daar wordt hij hier beleeft op gewezen.

BREIN heeft nog steeds niets bereikt, net als RIAA en al die andere clubjes. Dit komt omdat ze altijd 10 stappen achterlopen op hun doel. Dit zie je wel aan die hele torrent discussies. Het downloaden en uploaden verplaatst zich gewoon vrolijk naar andere manieren terwijl BREIN met veel bombarie achter torrentsites aan blijft hobbellen en Tim Kuijk zich vervolgens gedraagt alsof hij god weet wat heeft bereikt als er weer eens een paar sites offline gaan.

Hij wordt gewoon niet serieus genomen omdat hij alleen zichzelf voor de gek houdt met zijn statements. Daarom krijgt hij zoveel onzin over zich heen.
Hij houdt niet zichzelf voor de gek, maar de media die hem steunen. Daar komt z'n geld namelijk vandaan, dus die moet hij te vriend houden. Als je dan en plein publique gaat toegeven dat je eigenlijk faalt, dan is dat ook snel over. His salary depends on him not understanding...
De media houd een goedgelovig deel van de bevolking voor de gek door ruchtbaarheid aan Tim zijn statements te geven. Maar inderdaad houd Tim niet alleen zichzelf voor de gek. Al betwijfel ik ten zeerste dat hij zelf niet doorheeft dat hij zichzelf voor de gek houd. volgens mij weet hij dat donders goed, maar is zijn salaris gewoon van een dusdanige grootte dat het hem niet interesseert.
Het hele idee achter zijn gevecht tegen de windmolens (Don Quixote) is zijn eigen baan veilig stellen en dat doet hij door te zeggen dat hij het geweldig doet. Niemand die echt controleert of het werk BREIN nou zoden aan de dijk zet, omdat niemand er echt verstand van heeft. Zo blijft Tim Kuijk aan het werk en denken de brave burgers dat hij nog vecht tegen een echte vijand ook.
Is een beetje als met een auto die niet van jezelf is,maar je bent wel de bestuurder en je doet net alsof je de eigenaar bent. :)

Is misschien niet helemaal een goede vergelijking, maar Tim Kuik is wel altijd degene die aan het woord is als stichting Brein weer eens naar buiten komt met nieuws
tja, dat krijg je met woordvoerders he? Die moeten regelmatig het woord voeren. |:(
Ja, en die vertegenwoordigen een bedrijf, dus die staan ook achter de acties van dat bedrijf,want als je je niet kunt vinden in de gang van zaken wil je er niet voor werken ,toch?

En we hebben het hier niet over zomaar een werknemer, het gaat om de directeur. Als je die al niet mag aanspreken op de acties, wie dan wel?
Ben benieuwd of Brein nog vergoedingen moet geven omtrent de kosten van de rechtzaken en lastering. Wordt tijd dat Brein nu eens op de vingers getikt werden, ze denken al een langere tijd dat ze boven de wet staan en dat ze alles kunnen maken.
Volgens mij moet de partij die de rechtzaak aangespannen heeft de proceskosten betalen, te meer omdat ze het ook nog eens verloren hebben. Verloren is misschien een groot woord,maar bij niet vervolgen geld hetzelfde verhaal

[Reactie gewijzigd door pcgek op 23 december 2010 10:28]

Stichting BREIN heeft alleen een dossier aangeleverd bij de FIOD / OM. Die staan nu dus buiten schot. Dat hadden ze netjes gepland want:

a.) Ze zagen zichzelf kansloos in een civiele zaak
b.) Zo kunnen ze zelf roepen dat ze alles winnen en de lastige zaken doorschuiven naar hun grote broer....die vervolgens ook verliest :D
Ben benieuwd of Brein nog vergoedingen moet geven omtrent de kosten van de rechtzaken en lastering
Nee natuurlijk niet. Het gaat hier om een strafzaak. Daar stelt een rechter eisen aan de bewijslast die uitgaan boven wat Brein heeft aangelevert.
De rechter heft niet gezegd dat de infromatie van Brein incorrect was maar acht deze op zichzelf onvoldoende voor een strafzaak omdat daar actief onderzoek van het OM naar de bewijslast wordt verwacht.

In civiele rechtszaken hebben rechters over het algemeen geen problemen met de bewijzen die Brein introduceert. Daar is het namelijk wel de taak van Brein om zelf met dergelijk informatie te komen.
Ben benieuwd of Brein nog vergoedingen moet geven omtrent de kosten van de rechtzaken
Brein is geen partij in deze zaak. Het is het OM vs de beklaagden. Dat Brein als 'adviseur' werkte voor het OM, betekend nog niet dat ze de aanklager waren.
Zonder Brein was er helemaal geen zaak. Hoe kan ze dan geen partij zijn?
Na alle ELLENLANGE posts die ik op het web geschreven heb over deze materie... wordt ik er zelf moe van. Kan me niet voorstellen dat die jongens bij BREIN hier nou echt lol aan beleven. Anyway, ik zie deze dikke middelvinger van de rechter naar BREIN toe maar als het IQ van alle BREIN medewerkers *bij elkaar*. Ze doen hun naam trouwens geen eer aan... collectief en informeel omdopen tot Waterhoofd?

Het is overigens wel zéér zéér vreemd dat het OM tot vervolging over wilde gaan zonder dat er ook maar een kans was tot slagen van de zaak. Vriendjespolitiek? Denk dat heel veel subsidie van Slaaf Kuijk gaat zitten in het omkopen van mensen. LobbylummelTJE... ;)

[Reactie gewijzigd door HotDoggie op 23 december 2010 10:26]

Ik zou de schuld niet alleen bij BREIN neerleggen:
Het Openbaar Ministerie besloot in 2004 tot vervolging over te gaan vanwege de grote schaal waarop de inbreuken zouden zijn gepleegd. Het beriep zich daarbij op dossiers van Brein die de stichting aan het Team Opsporing Piraterij van de FIOD-ECD had overlegd met het verzoek om tot vervolging over te gaan. De FIOD had geen aanvullend onderzoek verricht, hetgeen wel gebruikelijk is na een dergelijk verzoek.
En:
"Als er geen nader onderzoek is verricht naar aanleiding van het dossier van Brein dan lijkt me dit het einde van deze strafzaak", geeft Brein-directeur Tim Kuik toe. Volgens hem was de handelwijze van de sites echter wel onrechtmatig, waarbij hij verwijst naar de civiele zaak van begin dit jaar.
BREIN zou zeker willen zien dat het tot een uitspraak in het voordeel van BREIN zou komen al moeten alle partijen dan wel netjes hun werk doen. Dit begint wel een probleem te worden trouwens, door fouten als deze wordt de rechtsgang ook in meer of mindere mate belemmerd. Goed voor iedereen die in het beklaagdenbankje zit maar uiteindelijk moeten wij wel verwachten dat iedereen zijn zaakjes op orde heeft.

Dit geldt voor zowel BREIN als het OM en zeker het FIOD-ECD.
Dit geldt voor zowel BREIN als het OM en zeker het FIOD-ECD
Brein lijkt de zaken toch goed voor elkaar gehad te hebben. Ze hebben een aanklacht ingediend en ze hebben bewijsmateriaal ingediend.
Het is aan het OM om daar nader onderzoek naar te doen.
Of Brein zijn zaakjes goed voor mekaar had, daar wordt niets over gezegd en het is dan ook nutteloos om daarnaar proberen te gissen. Je zou kunnen argumenteren dat hun manier van werken en de manier waarop het OM brein blindelings volgt hun de das omgedaan hebben, en dat ze het uiteindelijk dan toch niet zo heel slim aangepakt hebben. De vraag is ook waarom het OM brein zo blindelings volgt. Als er, zoals Arnoud Engelfriet zegt, inderdaad voldoende expertise aanwezig is bij het OM, dan lijkt me dit een duidelijk signaal dat dit dossier niet de juiste weg gevolgd heeft binnen het OM, wat op zijn minst verontrustend is.

Het OPENBAAR ministerie zou zich niet mogen laten leiden door particuliere partijen. In feite is dit een misdaad tegen de democratie. Een met belastinggeld betaald overheidsorgaan zoals het OM heeft een voorbeeldfunctie maar ik vermoed dat het enigste voorbeeld dat hier gegeven wordt is dat er een ons-kent-ons cultuur op de hogere niveau's van toepassing is... Droevig.
s er, zoals Arnoud Engelfriet zegt, inderdaad voldoende expertise aanwezig is bij het OM,
Ter zitting is duidelijk naar voren gekomen dat de FIOD-ECD, ondanks de inzet van het specialistische Team Opsporing Piraterij, niet over de kennis beschikt om alle vragen te beantwoorden. Toen het hof technische vragen stelde aan het OM werd dit naar de FIOD doorgestuurd. De FIOD stuurde het naar Brein omdat ze zelf geen antwoorden hadden. Brein gaf wel antwoord. Dan krijg je min of meer de situatie waarbij de klager als expert optreedt. Dus daar werd geen waarde aan gehecht. Toen is de visie van een deskundige bij de TU Delft gevraagd, Johan Pouwelse.
Kan me niet voorstellen dat die jongens bij BREIN hier nou echt lol aan beleven.
Natuurlijk wel, ze verdienen er hun geld mee en gaan er heus wel gewoon mee door.
Zolang de mediaindustrie geld blijft geven aan Brein is er geen reden voor de Brein-medewerkers om te stoppen.
Anoniem: 384777
23 december 2010 10:12
Brein is al langere tijd erg irritant bezig, tijd dat ze hun eens aanpakken. Rechtzaak anyone ?
Als het OM dreigt te verliezen en Het Hof wil geen principe-uitspraak doen omdat het in civiele zaken allemaal naar 1 kant leunt....dan krijg je dit. Releases4U.com heeft het geprobeerd, kijk er de archieven maar op na.
Als ik het geld er voor had had ik het zo gedaan, wegen lastering ofzo, komop een stichting die keer op keer mensen aanklagen hoe krom kan het zijn in nl, ze zouden eigenlijk een verbod moeten hebben op stichtingen die dit soort dingen doen.

Oftewel dit moet de regering doen en niet een of andere kneuzen stichting.
Dus jij wilt een verbod op het beschermen van eigendommen?!
Wil je dan ook een verbod op sloten op auto's?

De reden dat mensen aangeklaagd worden, is omdat ze wetten overtreden!!
De reden dat mensen aangeklaagd worden, is omdat ze wetten overtreden!!
Als dat het geval was geweest, dan kwam er bij elke rechtzaak maar 1 conclusie uit: schuldig!

Gelukkig is dat niet het geval. Mensen worden aangeklaagd, omdat anderen vinden dat ze onwettelijk bezig zijn.
Dus jij wilt een verbod op het beschermen van eigendommen?!
Waarschijnlijk wil ie een einde aan auteursrecht. Zodat kopiëren gewoon volledig legaal zou worden.
BREIN meent dan wel voor eigen rechter te kunnen spelen, maar gelukkig hebben wij een rechtsysteem wat zich niets aantrekt van irritante schreeuwclubjes maar van feiten en fatsoenlijk onderzoek.

Gelukkig is ons rechtsysteem nog niet helemaal verkocht aan de belangenindustrie zie ik. dit geeft mij hoop.
Wat is nu eigenlijk de status van Brein??
Werken zij voor de film industrie of ook indirect voor de staat??

Wie wat wie/wat of hoe

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee