Juristen: opeisen servers door Brein is strafbaar

Stichting Brein handelde in strijd met de wet door servers zonder gerechtelijk bevel in beslag te nemen, zeggen juridische experts tegen Tweakers.net. Dat Brein de bestanden op de servers heeft bekeken, is schending van de privacy.

Hamer van rechterDat is het oordeel van hoogleraar executie- en beslagrecht Ton Jongbloed op de beslaglegging door Stichting Brein op servers waarop een topsite zou staan. Eerder op dinsdag bleek al dat daarvoor geen gerechtelijk bevel was gegeven.

Zonder gerechtelijk bevel had Brein de servers niet mogen meenemen, zegt Jongbloed. "Daar moet de rechter toestemming voor geven, bijvoorbeeld in een vonnis", zegt hij. Inmiddels heeft een deurwaarder van de eigenaar de servers weer in beslag genomen.

Brein had de servers ook mogen opeisen om als bewijs in een rechtszaak te gebruiken, maar dat had eveneens moeten worden goedgekeurd door een rechter. Bij gebrek aan een juridische basis voor het opeisen van de servers had de hostingprovider de servers alleen vrijwillig kunnen meegegeven. Het lijkt erop dat hostingprovider Worldstream, waar de acht servers stonden, dat heeft gedaan. Probleem is echter dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is; dat is het Zuid-Amerikaanse Alejandra Transporte S.A, zegt de advocate van dat bedrijf, Milica Antic. Ook Brein lijkt toe te geven dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is; directeur Tim Kuik geeft aan dat een man die in Costa Rica zou verblijven de vermoedelijke eigenaar is.

De beslissing van Worldstream om de servers toch mee te geven, is twijfelachtig. Volgens Jongbloed is het meegeven van andermans eigendom zonder toestemming simpelweg een onrechtmatige daad. Ook privaatrechtadvocaat Paul Smits oordeelt ten nadele van Brein: "Als er geen toestemming van de rechter is, had het helemaal niet gemogen." Volgens Smits kan Worldstream worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Alejandra Transporte. Dat Brein de servers pas zou willen teruggeven als er een 'regeling' over schending van auteursrechten wordt getroffen, beschouwen beide juristen als 'chantage'.

Tim Kuik van Stichting Brein is het 'niet eens' met de juristen en zegt dat hij de servers heeft gevorderd op basis van de auteurswet. Waarschijnlijk doelt Kuik op artikel 28 van de auteurswet, dat inderdaad ruimte biedt voor het vorderen van inbreukmakende content. Volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet is ook hierbij echter goedkeuring van een rechter vereist. "Bovendien is het de vraag of je hele servers kunt vorderen; die servers maken zelf geen inbreuk", aldus Engelfriet.

Volgens advocaat Arnout Gieske van advocatenkantoor Van Diepen kan de actie worden aangemerkt als 'verduistering' als de inbeslagname inderdaad zonder tussenkomst van de rechter gebeurde. Gieske zegt daar echter skeptisch over te zijn, omdat Brein er weinig belang bij zou hebben om de wet te overtreden. Volgens de advocaat van Alejandra heeft Brein de inhoud van de servers bekeken; dat is een privacyschending, zegt hoogleraar Jongbloed.

De Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ard van der Steur van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. Ze willen weten of het klopt dat de servers in beslag zijn genomen zonder gerechtelijk bevel en zo ja, welke maatregelen er worden genomen. De Kamerleden vrezen dat Brein zich schuldig maakt aan eigenrichting en de privacy van anderen schendt.

Topsite Swan was de grootste topsite die Brein ooit offline wist te halen, claimt de stichting zelf. Topsites worden gebruikt door releasegroepen om warez te verspreiden en hebben doorgaans een besloten karakter. De gemiddelde eindgebruiker komt nooit in aanraking met een topsite, maar veel bestanden op torrentsites en usenet zijn ervan afkomstig.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Joost Schellevis

Redacteur

22-02-2011 • 13:20

484 Linkedin

Reacties (478)

Wijzig sortering
Brein is een stichting, opgericht door en voor de entertainment industrie. Ze hebben niet meer rechten dan een normale burger of bedrijf.
Wat ze gedaan hebben is regelrecht crimineel te noemen.
Als ze überhaupt die servers hadden willen hebben, hadden ze eerst een aanklacht moeten indienen, daarna een aanvraag voor een huiszoeking / inbeslagname doen bij de betreffende rechter. Deze rechter beslist of er wel / geen bevel daarvoor gegeven wordt.
Als die überhaupt wel gegeven wordt, dan wordt die aan de overheid, aka politie, gegeven en niet aan Brein zelf.
De huiszoeking/ inbeslagname wordt door de politie gedaan en niet door Brein. Een vertegenwoordiger van Brein kan er wel bij aanwezig zijn.
In dit geval de servers, worden dan door (wederom) de politie onderzocht! En Niet door Brein, anders is wat er gevonden wordt niet rechtsgeldig.
Namen en andere gegevens etc... welke zich op de servers bevinden en niet aangegeven zijn in het bevel kunnen en mogen niet gebruikt worden en mogen zekers niet aan derden (in dit geval Brein) gegeven worden (ook niet ter inzage), dit mbt recht op privacy.

Al met al, Brein is dus (weer eens) zwaar schuldig aan een paar misdrijven.
Aanklagen die hap, opdoeken en in de bak gooien. :(

[Reactie gewijzigd door Vondreth op 22 februari 2011 16:49]

Maar ja, het Datacentre zit ook fout:
Zij hebben toegang verleend aan de mensen van BREIN.
Heeft het Datacentre de klant ingelicht?
Heeft het Datacentre wel gecontroleerd of mensen van BREIN wel toegang hadden?

Want als het goed is, moet het Datacentre dit controleren.
Dit is geen reclame voor het Datacentre, want als klant mag je er toch vanuit gaan dat je spullen daar veilig staan.
"Ook al is het niet legaal."
Als BREIN naar binnen had gewild, dan hadden ze de politie mee moeten nemen, die dan weer op haar beurt een gerechtelijk bevel van het OM had moeten hebben.
Dus kort gezegd, men had BREIN al bij de voordeur moeten tegen houden.

En waarom hoor je er niets over in het nieuws, denk aan de RTL's en NOS? Of heb ik wat gemist?
Alleen in een paar kranten en op een paar websites.
Let maar op, dit wordt weer een doofpotje, op een paar kamer vragen na.
Als het eigendomsrecht van die servers bij Alejandra Transporte S.A ligt kan dat bedrijf de servers opeisen. Want zoiets als een server is een zaak (art. 3:2 BW), het eigendomsrecht (art. 5:1 BW) brengt met zich mee dat er zoiets is als zaaksgevolg. Kortom: het eigendomsrecht van Alejandra Transporte S.A blijft op die servers rusten tenzij de servers onder algemene/bijzondere titel overgaan naar een nieuwe eigenaar. Dit is hier niet het geval. En als zodanig kan Alejandra Transporte S.A als eigenaar dus revindiceren. (art. 5:2 BW)

Worldstream heeft dus idd niet de servers mogen afstaan aan BREIN zonder toestemming te hebben van Alejandra Transporte S.A. Alejandra Transporte S.A kan dus naar BREIN toestappen en gewoon de servers opeisen als rechtmatige eigenaar. BREIN kan fluiten naar enige vorm van betaling want het eigendomsrecht is niet van Alejandra Transporte S.A naar BREIN overgegaan. Er is immers niet voldaan aan de vereisten neergelegd in art. 3:86 BW >> geldige titel: meestal een koopovereenkomst nu is er geen geldige titel, beschikkingsbevoegd: Worldstream was dat niet en levering: die heeft plaats gevonden via overhandiging.

[Reactie gewijzigd door Joosie200 op 22 februari 2011 13:42]

BREIN kan fluiten naar enige vorm van betaling want het eigendomsrecht is niet van Alejandra Transporte S.A naar BREIN overgegaan.
Er hoeft helemaal geen eigendomsrecht overgedragen te worden om auteursrechtinbreuk vast te stellen.
Klopt, maar dat neemt niet weg dat wat BREIN gedaan heeft is te duiden als een onrechtmatige daad (ex art. 6:162 BW). Zij hebben namelijk inbreuk gemaakt op het recht van Alejandra Transporte S.A. te weten het eigendomsrecht. Dan mag BREIN wel op basis van wetsartikel 28 AW auteursrechteninbreuk vaststellen, dat maakt de onrechtmatige daad die BREIN heeft begaan er niet rechtmatiger op.

Het een maakt het ander nog niet goed. BREIN kan dus Alejandra Transporte S.A. voor de rechter dagen wegens vermeend auteursrechteninbreuk en andersom kan Alejandra Transporte S.A. BREIN voor de rechter dagen wegens een onrechtmatige daadsactie. En dit alles voor de civiele rechter, dus het heeft geenzins met het strafrecht van doen.
Dat is al gebeurd:
Inmiddels heeft een deurwaarder van de eigenaar de servers weer in beslag genomen.
(2e paragraaf)
Het hangt puur af hoe Brein het "vraagde" om de servers te mogen meenemen.

Als dit was onder een dreigement van mogelijk financiële of andere bestraffing, voor het niet afstaan van de servers in kwestie, dan valt dit wel onder de chantage wetgeving.

We kennen Brein intussen al goed genoeg. Het is niet de eerste maal dat ze op de rand van de wet, of zelf grandioos illegaal te werk gaan. Het is niet alsof Brein een perfect schoon lei heeft, en zich daarop kan beroepen.

Waarschijnlijk is de provider in kwestie, gezwicht onder de druk van Brein hun eisen. En zal het nu een spelletje van verantwoordelijkheid worden.

lejandra Transporte S.A kan Worldstream aanklagen. Worldstream kan Brein aanklagen.

Het bewijs op de server, is gewoon waardeloos geworden. 9/10 kans eindigt dit in een juridische veldslag dat 5 jaar of meer duurt, terwijl de servers ergens liggen te verrotten ( en al hun waarde kwijt zijn tegen dat de eigenaar ze terug krijgt ).

Brein hun doel is bereikt, de Top Site is weg, maar de volgende paar jaren mag men een deel van hun inkomsten gaan uitbesteden aan advocaat kosten. En deze extra aandacht dat Brein krijgt van de politiek, kan hun mogelijk problemen ( later ? ) opleveren.

De enige winnaars in deze zaak zijn: De advocaten. Die gaan goed verdienen.

De Top Site, zal opnieuw tot leven komen op een andere server(s), mogelijk onder ee andere naam ( als ze nu al nog niet actief is? ).


En alle andere partijen, zitten met een financiële kater. Het eind resultaat zal zijn, dat niemand er beter van word. En het doel van Brein, weinig effect zal hebben.
Ik zou zeggen:
Als eigenaar van de gegevens op de server gelijk aangifte doen van diefstal en inbreuk op je privacy.
Gelijk een civiele procedure eroverheen met een ies voor schadeloosstelling.

BREIN kan niet schuilen achter het feit dat het gaat om auteursrechtelijk materiaal...ze hebben de informatie op dit moment onwettelijk verkregen.
Zo helpen ze hun klanten tenminste van hun geld af...

Ze roepen zelf het hardst dat materiaal beschermt moet worden en dat misbruik moet worden tegengegaan, maar ze doen nu hetzelfde.
Ze stelen spullen van mensen die ze nooit hadden mogen meenemen!!!
Het gaat (in nederland) om waarheidsvinding, en in een civiel proces mag 'onrechtmatig verkregen bewijs' gewoon gebruikt worden in een civiel proces, het is aan de rechter om te oordelen hoeveel waarde hij aan dat bewijs hecht.

Stel dat jij stiekum een gesprek opneemt, en dan later in de rechtbank dat gebruikt als bewijs, bijvoorbeeld omdat je gesprekspartner je heeft bedreigt. Als je gesprekspartner dan zegt 'ja dat gesprek klopt, maar hij had het niet mogen opnemen' dan staat voor de rechter in ieder geval vast hoe het gesprek is verlopen, en zal hij je waarschijnlijk gelijk geven. Dat jouw gesprekspartner je vervolgens aan kan klagen voor dat onrechtmatige bewijs doet niet af aan de waarheid van het bewijs.

Helaas zijn er weinig nederlandse rechtbankenseries op tv, en dus wordt dus meestal het amerikaanse recht erbij gehaald, en alhoewel het daar mischien wel opgaat, kun je in nederland gewoon onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken. Dat je ook een rechtszaak kunt aanspannen vanwege die onrechtmatige daad is een heel ander verhaal.

In het strafrecht ligt het iets anders, maar ook daar zijn de grenzen volgens mij niet zo strak als in amerika.
Onwettig verkregen materiaal, wat voordat het in de zaak gebruikt wordt, toch nog neergelegd wordt, moet per definitie al opzij gelegd worden.
Als er materiaal verkregen is zonder mede weten in van de tegenpartij op onwettige manier, kan nog harder aangepakt worden, omdat dit in de meeste gevallen door hacken e.d. gebeurd.
Als jij zo dom bent om te zeggen dat je dat gezegd hebt wel ja. Maar elk beetje advocaat gaat in zo'n geval natuurlijk ontkennen dat de eigenaar vvan die servers al die films erop gezet heeft. En dan nog trouwens, dan staat het er op, je mag dat toch gewoon hebben in Nederland? Zolang ze het maar niet verspreiden, en zie dat maar te bewijzen. Het lijkt me in die wereld ook vrij dom om uitgebreid (unencrypted) te loggen dus of daar veel instaat moet je ook maar afwachten.
Misschien heeft Brein wel gedacht dat ze de schadeloosstelling graag betalen in ruil voor het neerhalen van een topsite.

Een beetje zoals een benzine station dat fotos van benzine dieven ophangt en daarbij vertelt dat het dieven zijn.
Dat mag van de wet niet (laster) maar totdat die mensen zelf aangifte doen kan niemand er actie op ondernemen. Als ze wel aangifte doen kun je ze vervolgen voor diefstal.

Als hier iemand aangifte tegen Brein doet, dan weten ze ook meteen wie de "eigenaar" van die topsite is, en kunnen ze hem aanklagen?
Toch is het niet slim:

1. het betreft waarschijnlijk een (of meedere) misdrijven dus er kan sprake zijn van strafrechtelijke vervolging

2. brein doet nu zelf wat ze andere verwijt, als ze al krediet hadden zal dat hiermee natuurlijk volledig weg zijn.

En als ze de eigenaar vinden dan nog: welk bewijs is er nog, de reden dat ze de rechter niet gebrukt hebben zal wel zijn omdat ze onvoldoende bewijs hebben (en nu hebben ze niets meer)
De eigenaar van de servers (die Argentijnen) kunnen sowieso aangifte doen van diefstal. Dta is een crimineel feit, en het lijkt me dan ook terecht dat we de verantwoordelijke organisatie (Brein) daarvoor laten vervolgen. Het staat Brein verder vrij om aangifte te doen van een vermoede schending van het auteursrecht (jammer dat ze't bewijs hebben vernietigd) of civiele zaken te starten.
Als eigenaar van de gegevens op de server gelijk aangifte doen van diefstal en inbreuk op je privacy.
Dat zou Brein leuk vinden.
Die kunnen dan meteen een gigantische claim doen.

Als iemand al wat claimt dan moet dat degene zijn die de hardware eigenaar is.
Maar dikke kans dat het braziliaanse bedrijf slechts een frontje is voor de echte eigenaar van de hardware. De server was nogal specifiek ingericht met gigantisch veel opslag en dat is meestal geen standaard gehoste oplossing maar lijkt op een soort rackspace reseller.
Je bedoelt de servers welke door Brein meegenomen zijn, en waar vervolgens door dezelfde stichting op ingebroken is om wie weet wat op uit te spoken ?

Door de handige werkwijze van Brein zijn de servers besmet, en absoluut onbruikbaar als wat voor bewijs dan ook.

hoewel het voor Brein niet uitmaakt, Brein kan waarschijnlijk met alleen al de logs die ze onrechtmatig verkregen hebben andere servers lokaliseren, of uploadende groepen treiteren.
Op basis waarvan kunnen ze dan een gigantische claim indienen?
Ach, de hosting provider heeft is de schuldige die heeft de servers meegegeven. Die zullen waarschijnlijk wel in hun voorwaarden hebben staan dat ze bij vermoeden van illegaliteit de server direct offline halen en overdragen. Een storm in een glas water dus. Maar het is Brein mooi gelukt een topsite uit de lucht te halen zonder dure rechtzaak.
Algemene voorwaarden gaan echter niet boven de wet.
Nee, maar degene die de overtreding begaat is dan Worldstream.
+1Anoniem: 227475
22 februari 2011 14:03
Waar ik naar benieuwt naar ben.
Wat gaat brein doen met de informatie die het onrechtmatig heeft verkregem die op de servers staan, zoals gebruikers gegevens.
Na deze actie zal er inderdaad foei gezegt worden tegen de heer kuiken,
Maar voorlopig bezit hij weer verse infomatie waar hij weer van alles mee kan doen.
Het is dan wel onrechtmatig verkregen maar toch weer mooi megenomen voor BREIN.
Nee het is een vies zooitje die stichtning brein, die man is echt eng...
Er is inmiddels een update:

"De Swan servers staan sinds gisteren (21.02.2011) onder beslag van Craig S. die vermoedelijk eigenaar is van de servers waarop de grootste illegale top site ter wereld staat opgeslagen. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders dan de inbreuken en daarmee verband houdende gegevens op de servers staan. BREIN heeft afgifte van de servers gevorderd op basis van de Auteurswet en hield deze onder zich. Berichten van de advocaat van S. over vermeende privacy schending zijn ongefundeerd en onjuist.

De servers staan nu in bewaring bij een derde. Teruggave van de servers is bespreekbaar als er een regeling wordt getroffen omtrent de gepleegde inbreuken en onthouding van toekomstige inbreuken. Vooralsnog houdt S zich schuil in Costa Rica. Binnen vier weken moet S zijn claim waar maken anders vervalt het beslag."

http://www.anti-piracy.nl...t.asp?nieuwsberichtid=256

[Reactie gewijzigd door tweaker2010 op 22 februari 2011 15:03]

als de servers onterrecht zijn meegenomen mag hij met die hele informatie die er op staat nix doen .
al staan alle namen van mensen op die illigaal bezig zijn dan nog mag hij er nix mee doen zolang het onrechtmatig verkregen is lijkt me
Ja dat is duidelijk maar aangezien ze zicht nu ook niet aan de wet houden lijkt dit me koren op de molen voor Brein.
De straftrechter moet onrechtmatig verkregen bewijs negeren. De civiele rechter, waarbij Brein zijn zaken aanhangig maakt, hoeft onrechtmatig verkregen bewijs niet te negeren.
Brein kan dus proberen de informatie als bewijs in een eventuele rechtzaak te gebruiken

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 36925 op 22 februari 2011 15:38]

Kan wel zijn, maar hoe wil Brein gaan aantonen dat die data er al op stond?
Als verdedigende partij kan ik nu aandragen dat Brein de data er zelf op heeft gezet.
Zei hadden immers het bezit van de server.

Theoretisch kan dat dus alleen met oude Backups aangetoond worden, raag is dus waar zijn die.

"Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders dan de inbreuken en daarmee verband houdende gegevens op de servers staan."

Hoe weet men dat zo zeker?
Dat kan men alleen maar zeker weten als men al toegang tot de server had.
Er kan wel de hele boekhouding van de eigenaar op staan, dat kan je als externe partij echt niet zien. Althans niet via de "legale" weg.
Brein hoeft, voor zover ik weet, niet aan te tonen dat de data er al op stond, Alejandra Transporte zal het aannemelijk moeten maken dat de data er nog niet op stond.

Zie Bewijs in civiel recht

Disclaimer: Ik ben geen jurist.
"Bovendien is het de vraag of je hele servers kunt vorderen; die servers maken zelf geen inbreuk",
De servers zijn in feite slechts mediadragers.
De waarde ervan is relatief verwaarloosbaar bij de content die op de servers staat.
Stel dat die hele site afgeladen stond met 175 TB aan bluray rips. En een rip is 25GB. Dan passen er zo'n 70.000 rips op die servers. Een bluray koop je al voor 10 euro, dus de waarde van de content is zeg 700k euro.

Een 8tal servers met in totaal 175TB is 22TB per server. Zo'n server kost al snel 25k euro, en de waarde van de servers is dan zo'n 200k euro totaal. Niet helemaal verwaarloosbaar imo.

En natuurlijk hadden ze de servers kunnen vorderen, maar dan enkel en alleen met een gerechterlijk bevel. Ze spelen nu voor eigen rechter en DAT mag niet, hoe relatief verwaarloosbaar die servers ook zijn, zonder gerechterlijk bevel hadden ze er vanaf moeten blijven.
Stel dat die hele site afgeladen stond met 175 TB aan bluray rips.

Stel dat de eigenaar de originelen heeft liggen, valt dit dan niet onder thuiskopie regeling?
Voor thuiskopie heb je geen originelen nodig. Die data mag je in Nederland gewoon hebben hoor, je mag het alleen niet verspreiden maar bewijs dat maar eens.
Nee, de harddisks zijn mediadragers. De rest van de server niet.
Nee, de platters in de harddisk zijn mediadragers, de rest van de harddisk niet.

Je mag die server best als gegevensdrager / verstrekker zien.
"Tim Kuik van Stichting Brein is het 'niet eens' met de juristen en zegt dat hij de servers heeft gevorderd op basis van de auteurswet. "

Mag je dan dingen jatten op basis van auteurswet?
Als Brein bij Worldstream aan de deur heeft gestaan en heeft gevraagd om de betreffende servers omdat ze een sterk vermoeden hebben dat er inbreukmakende content op staat en Worldstream heeft ze meegegeven vraag ik me af of Brein wel een wet overtreed.

Tenzij Brein heeft beweerd dat ze het recht hebben de servers mee te nemen.

Worldstream had zonder gerechtelijk bevel geen eigendom van anderen mogen weggeven aan Brein. Brein kan zich verschuilen achter "maar ik dacht dat Worldstream de servers aan mij in bruikleen heeft gegeven voor onderzoek" en "ik wist niet dat ze geen eigendom van Worldstream waren".

Om maar eens een vergelijking te maken: Als ik bij iemand aan de deur kom en vraag om een appel omdat ik het vermoeden heb dat deze uit mijn winkel is gestolen en de persoon aan de deur geeft mij die appel ben ik dan fout bezig? Ook als de appel niet van de persoon was maar van een van de andere bewoners? Ik denk het niet.
Als ik aangeef dat ze verplicht zijn deze appel aan mij te geven is het een ander verhaal.
Elke fatsoenlijke hosting provider weet donders goed welke servers van anderen zijn. Dat zijn die bakken waar ze geen onderhoud aan hoeven plegen. Als ze überhaupt al aan colocatie doen, dienen ze dergelijke basale dingen te controleren.

Daarbij is er niemand die zomaar servers gaat weggeven, zelfs niet als het je eigen servers zijn. Je zal die capaciteit toch ergens mee moeten opvangen, sites die er op staan ergens anders moeten onderbrengen en meer van dat.

Ik heb sterk het vermoeden dat BREIN gewoon naar binnen gewalst is en zich veel groter heeft voorgedaan dan ze vanuit hun positie mogen doen. Misschien hebben ze zelfs wel met wat in elkaar geflanste papieren gewaaid. Zou dat niet leuk zijn... ?
+2Anoniem: 310408
@MueR22 februari 2011 15:55
Ik heb sterk het vermoeden dat BREIN gewoon naar binnen gewalst is en zich veel groter heeft voorgedaan dan ze vanuit hun positie mogen doen. Misschien hebben ze zelfs wel met wat in elkaar geflanste papieren gewaaid. Zou dat niet leuk zijn... ?
Waar baseer je dat op? Worldstream zegt dat ze vrijwillig meegewerkt hebben omdat ze dit soort dingen niet in hun serverpark willen hebben. En dan zou Worldstream wel een erg fout kunnen zitten en niet BREIN. En als het een top site was waarop dingen staan die niet getorrent mogen worden in Nederland (zoals applicaties) dan zijn de beheerders van die site met iets illegaals bezig.

Iedereen staat meteen weer met zo'n grote bek klaar om mee te schreeuwen zonder van de hoed en rand te weten. Mocht BREIN er naast zitten dan zullen er zeker gevolgen zijn. Maar waarom wachten we gewoon niet even af?
Feit is dat Brein een trackrecord heeft van liegen en bedriegen. Tot nu toe hebben we geen enkele reden om ook maar aan te nemen dat Brein z'n leven hier gebetert heeft, en bij de rechter een huiszoekingsbevel heeft gehaald. Daaruit volgt dat ze dan ook tegenover Worldstream hebben gelogen.

Vervolgens is "vrijwillig" niet het goede woord om het handelen van Worldstream te beschrijven. "Vrijwillig handelen" betekent dat Worldstream een keus dacht te hebben, en vervolgens zonder dwang de keus invulde. Essentieel is het idee dat Worlstream moet denken dat ze die keus hebben, wat door Breins misleiding niet meer het geval zou zijn.
Is zelfs maar de vraag of Worldstream zo fout was.... De meeste providers hebben immers bepalingen dat ze geen dingen mag doen die tegen de wet zijn. En wat er op een topsite gebeurt is natuurlijk hardstikken illegaal. Het zou best zo kunnen zij dat de contract bepalingen bij Worldstream toestaan dat zij servers afkoppelen en (laten) onderzoeken bij verdenking van grootschalig illegaal handelen.
Het zou best zo kunnen zij dat de contract bepalingen bij Worldstream toestaan dat zij servers afkoppelen en (laten) onderzoeken bij verdenking van grootschalig illegaal handelen.
Dat mogen ze zelf niet dat zullen ze via justitie moeten doen.

En ook contract bepalingen gaan niet boven de wet net als een EULA.
"Tenzij Brein heeft beweerd dat ze het recht hebben de servers mee te nemen."

De gehele club Brein hangt aan elkaar van bluf. Natuurlijk hebben ze het laten lijken of ze het recht hebben om de boel mee te nemen. Waarom zou Worldstream anders zomaar servers meegeven?

Ik kleed me helemaal officieel aan en neem een heel kinky uitziend legitimatie document mee. Dan nog een mooie officieel uitziende brief. Als ik dan morgen aan de deur sta en je moeders pc vorder op en dreig met politie, geef je hem dan mee? Jij misschien niet, maar hopen volk dat maar toegeeft.
Mwah, dat dacht FTD ook en zie het resultaat. Brein' bluf wordt best wel versterkt door zoiets als wetgeving.
Mwah, dat dacht FTD ook en zie het resultaat. Brein' bluf wordt best wel versterkt door zoiets als wetgeving.
Ja, en zelfs FTD is veroordeeld op een randvoorwaarde, niet op hun kernactiviteit. En tot nog toe is FTD de enige geweest die ooit het lef heeft gehad om op de bluf van BREIN in te gaan en het tot de rechtszaal te schoppen, een zaak die ze bijna hadden gewonnen als het niet om het kudo-systeem ging dat verspreiding aanmoedigde.

Tuurlijk zal BREIN vaak genoeg zijn gelijk krijgen. Maar vaak genoeg lopen ze te bluffen net zoals de RIAA en dreigen ze gewoon met 'doen wat wij zeggen of je krijgt een proces/schikking aan je broek'. En volgens mij is dat chantage en pure scare-tactics, iets wat nog altijd niet helemaal 100% legaal is.
Je praat weer eens onzin, in Nederland gaat Brein niet achter individuele downloaders aan met schikkingen dus ofwel je praat hier over uploaders wat gewoon dan terecht is ofwel over sites die door de rechter gewoon veroordeeld worden.
Brein is wel degelijk achter individuele downloaders aangegaan met schikkingen. Zelden, maar het gebeurt wel, zodra ze er lucht van krijgen dat je verzameling maar groot genoeg is. Met 50 mp3's hoef je je geen zorgen te maken, maar mocht je een verzameling hebben van (ff spieken) 2,23 TB (dat is inclusief veel flac wat iso's)dan is het een ander verhaal.
Dan nog: Brein mag niet zomaar zonder tussenkomst van een rechter gaan lopen rondsnuffelen op die servers....
Wel als Brein denkt dat Worldstream de eigenaar is en Worldstream ze vrijwillig aan Brein heeft gegeven.

Maar ik weet niet hoe de communicatie tussen Brein en Worldstream is verlopen. Ik vermoed dat Brein hier wel degelijk heeft beweerd dat ze recht hebben op de servers en dat Worldstream wel degelijk heeft aangegeven dat de servers niet van Worldstream waren. Maar ik was er niet bij.

Er zijn in ieder geval duidelijk fouten gemaakt.
Zelfs als iemand zijn pc meegeeft (als we er vanuit gaan dat die persoon de eigenaar is) heeft die persoon nog altijd geen recht om die pc aan te zetten en op rond te snuffelen. (inloggen, zichzelf toegang eigenen is privacy schending)
Dan nog: Brein mag niet zomaar zonder tussenkomst van een rechter gaan lopen rondsnuffelen op die servers....
Dat kunne ze al eerder gedaan hebben bijvoorbeeld door de releasegroep te infiltreren of door informatie te krijgen van iemand die eruit is gekicked.
Wel als jij weet dat in dat pand appels van anderen in bewaring zijn genomen.
In naam der wet mag dus heel veel. Zo mag de politie met een dwangbevel (dat is de crux) best jouw huis binnendringen om op zoek te gaan naar bewijs. Dat is geen inbraak.
De vraag is niet of je mag jatten van de auteurswet, de vraag is of het dankzij die wet wel of geen diefstal is. In principe prevaleert art.28 AW boven art. 6:162 BW omdat ‘ie meer specifiek is en dus als uitzondering geldt. Juristen zijn van mening dat het desondanks onrechtmatig is, maar de werkelijke vraag (maar dat is wat lastig misschien als je een fipo wil maken) is of het diefstal is.
Ik zal het nog sterker zeggen, iets wat ik in het normale leven heb mee gemaakt.
De politie heeft bijv een huiszoekingsbevel om de wietplantage die jij thuis hebt staan mee te nemen (en alles wat daarmee te maken hebben.) Ze mogen dan niet ook nog eens gaan zoeken in bijv de vriezer om zo ook andere drugs te vinden (bijv Speed.) Ze kunnen het dan alleen in beslag nemen maar ze kunnen jou niet berechten voor die Speed (alleen voor de Wietplantage)

Een beetje scheef maar dit heb ik nu al meerdere malen gezien in mijn directe omgeving
Sorry Mellow Jack... dat klopt echt niet. Ik zal jouw redenatie nog even wat extremer maken. Men gaat op zoek naar de wietplantage en treft daar naast die speed ook toevallig een loods vol met wapens en munitie aan... daar zal justitie niets mee doen? Waar jij bij mee in de war bent (volgens mij) is dat je voor dergelijke dingen nooit in 1 zaak berecht worden... jij krijgt dan gewoon een aparte aanklacht aan je broek. Al zullen wiet en speed zeer waarschijnlijk onder drugshandel geschoven worden, maar voor die wapens zal jij je absoluut ook moeten verantwoorden, Of misschien is in het geval waar jij over spreekt, het moeilijk of niet mogelijk geweest om de verdachte ook als 'eigenaar' van die speed aan te wijzen...

Een huiszoekingsbevel is een huiszoekingsbevel, dat betekent dus dat ze je hele huis ondersteboven mogen halen om alles boven water te krijgen. In die vriezer die jij noemt had bijvoorbeeld ook nog gewoon wiet kunnen liggen... Ze laten je echt niet zomaar lopen voor dergelijke dingen... zo dom zijn ze echt niet.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 februari 2011 17:52]

Dat dacht ik nou inderdaad ook. Het blijkt dat ze in mijn voorbeeld alleen een bevel krijgen om de plantage te ontmantelen en daardoor niet naar andere zaken mogen kijken. Hiermee doel ik inderdaad niet op iets wat open en bloot ligt maar gewoon "verstopt" is.

Ik vond het echt een heel vreemd geval, heb dus ook even navraag gedaan bij een agent en die bevestigde dit (deze persoon had wel kennis over deze zaak en beoordeelde alleen deze situatie.)

Ik vermoed dus dat het niet zo simpel ligt voor de politie. Wat ik jammer vind, los van het feit dat het vrienden van mij zijn, hadden ze gewoon voor die kilo speed veroordeeld moeten worden (imo.) en dit is echt NIET gebeurd (het is natuurlijk mogelijk dat de agenten in kwestie het wel mooi geweest vonden, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen).

Ps. Wiet in de vriezer is echt not done aangezien je dr daarna nog maar 1 ding mee kan ( Ice O Lator maken :P :P :P )

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 22 februari 2011 17:19]

Wat dan eventueel mogelijk zou kunnen zijn, alhoewel dat eigenlijk alleen voor bedrijfspanden e.d. geldt en vrijwel nooit voor woningen (ik heb het even nagevraagd bij een echte rechercheur ;)), is dat de het pand in kwestie meerdere huurders betrof. De politie mag in dergelijke gevallen idd niet overal de neus insteken, dan alleen wat het bevel in kwestie beschrijft. 'Toevallig' aangetroffen illegale voorwerpen worden dan idd wel in beslag genomen en zullen dan niet altijd betrokken worden in een dergelijke zaak. Maar als die vriezer zich in dezelfde ruimte heeft bevonden... kleine kans dat je ermee weg komt. Maar zo zijn er wel duizenden nuances in iedere zaak, er kan van alles aan de hand geweest zijn waarom er verder nooit over de andere drugs gesproken is, misschien is daar wel iemand apart voor aangeklaagd oid. Niets doen zal echt niet gebeuren...

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 23 februari 2011 08:08]

De vraag is of die juristen wel alle informatie hebben (hoogstwaarschijnlijk niet) en of ze volledig objectief in deze zaak staan. (Engelfriet heeft bv FTD bijgestaan en is daardoor wellicht een beetje bevooroordeeld tegenover Brein in een afweging of iets wel of niet mag)

Uit artikel 28 waar hier naar verwezen word:
Het auteursrecht geeft aan de gerechtigde de bevoegdheid om roerende zaken, die geen registergoederen zijn en die in strijd met dat recht zijn openbaar gemaakt of een niet geoorloofde verveelvoudiging vormen of die materialen of werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te eisen dan wel onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Teneinde tot vernietiging of onbruikbaarmaking over te gaan, kan de gerechtigde de afgifte van deze zaken vorderen.
(vetgedrukt is van mij)
De servers waar de auteursrechtelijk bestanden op staan en die voor de verspreiding zorgen, lijken me nou typisch een voorbeeld van datgene wat hierboven vetgedrukt staat.

Een werktuig maakt zelf nooit inbreuk. Toch stelt dit artikel zonneklaar dat het op te eisen is. De uitspraak van Engelfriet dat je een server niet kunt vorderen omdat ie zelf geen inbreuk pleegt lijkt mij daarom volstrekt in tegenspraak met dit wetsartikel.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 februari 2011 13:40]

@mjtdevries:
De vraag is of die juristen wel alle informatie hebben (hoogstwaarschijnlijk niet) en of ze volledig objectief in deze zaak staan. (Engelfriet heeft bv FTD bijgestaan en is daardoor wellicht een beetje bevooroordeeld tegenover Brein in een afweging of iets wel of niet mag)
In het ergste geval dat je Engelfriet als bevooroordeeld kan bestempelen heb je nog altijd de mening van vier andere juristen die in het artikel een uiteindelijk objectieve mening geven. En deze andere juristen bevestigen het verhaal van Engelfriet... Kortom, het heeft er veel van weg dat, ondanks het artikel dat je aanhaalt, de actie van Brein onrechtmatig is.

Trouwens er staat niet in het wetboek dat Brein deze roerende zaken ZELF zonder bevel mag opvorderen (lijkt me tegenstrijdig met een dozijn andere wetten). Het stamt ook af van een periode voor het internet, waarbij de intentie van de wetgever dient nagegaan te worden. Het is duidelijk dat de wetgever met de materialen en werktuigen geen ordinaire servers bedoelde maar drukpersen en printlabels. De rechtvaardiging van deze actie op dit artikel alleen is dus flinterdun, en zal naar alle waarschijnlijkheid- zoals meerdere juristen voorspellen- snel doorprikt worden.

Ik hoop dat je begrijpt dat je je als organisatie niet eender wat kan veroorloven door je achter de auteurswet te verbergen. Brein moet heel het wetboek respecteren, niet enkel de auteurswet. En daar wringt het schoentje. Een kwalijke zaak, hopelijk adequaat bestraft.
Nee, die drie andere jursiten bevestigen het verhaal van Engelfriet niet.

Volgens de hoogleraar is het Brein heeft gedaan gewoon legaal:
Bij gebrek aan een juridische basis voor het opeisen van de servers had de hostingprovider de servers alleen vrijwillig kunnen meegegeven. Het lijkt erop dat hostingprovider Worldstream, waar de acht servers stonden, dat heeft gedaan
De derde klaarblijkelijk te weinig informatie om een echt oordeel te geven want die zegt:
Gieske zegt daar echter skeptisch over te zijn, omdat Brein er weinig belang bij zou hebben om de wet te overtreden
Antic is niet onafhankelijk en moet je dus sowieso negeren.
Dan hou je alleen Smits over die het met Engelfriets eens is.

Op basis van zulke verschillende informatie van juristen kun je dus absoluut geen stellige uitspraak doen over het wel of niet strafbaar zijn.
Gieske zegt daar echter skeptisch over te zijn, omdat Brein er weinig belang bij zou hebben om de wet te overtreden.
Brein is een organisatie die wordt gefinancierd, de mensen die daar werken worden wel degelijk betaald (en volgens mij niet bepaald weinig). Brein ontleend zijn bestaansrecht aan zijn effectiviteit, als zij niet presteren minder geld van hun rechthebbenden, succes en ze blijven operationeel. Het kan aan mij liggen, maar ik noem het nu niet bepaald weinig belang als ze een dergelijke actie gebruiken als hun grootste 'catch' ooit.

Wat ik me afvraag is waarom er geen gerechtelijk bevel is, hebben ze het wel aangevraagd maar niet gekregen, was er geen voldoende aanwijzingen om zo een bevel te krijgen of gewoon laksheid?
Of de volgende optie: Volgens de juristen van Brein was er geen gerechtelijk bevel nodig.

Dat sommige andere juristen daar vraagtekens bij zetten betekent niet noodzakelijkerwijs dat er van kwade opzet sprake is bij Brein.

In elke rechtzaak zijn juristen het met elkaar oneens hoe wetsartikelen geinterpreteerd moeten worden en beslist een rechter. Dat betekent niet dat bij elke rechtzaak de jurist van één van beide partijen liegt.
Het was waarschijnlijk ook op te eisen, mits het langs de rechter was geweest en er een bevel was, en dat is niet zo gegaan, nu is het bewijs wat ie misschien heeft kunnen vinden gelukkig niet meer geldig :)...

edit: ik lees goed hoor, ik snap de tekst gewoon :)
Het auteursrecht geeft aan de gerechtigde de bevoegdheid om roerende zaken, die geen registergoederen zijn en die in strijd met dat recht
Dus wie bepaald of de server ook echt in strijd is met de auteursrechten? DE RECHTER :D Zonder dat dat bewijs geleverd is de server onschuldig (een server die schuldig is 8)7)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 februari 2011 14:20]

Lees het artikel eens goed. Er staat nergens dat het langs de rechter moet gaan.
(Brein is echt niet gek. Die hebben echt hun eigen juristen die de artikelen bestuderen om te kijken wat ze wel en niet mogen volgens de wet)
Bij 28.5 staat dat voor onroerende zaken de rechter een bepaling kan doen. Maar volgens mij is een server een roerende en geen onroerende zaak....

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 februari 2011 13:52]

Een onroerende zaak is iets heel anders, dat is iets wat niet verplaatst kan worden zoals een stuk grond.

Je kunt natuurlijk niet de actie van brein beoordelen door een quote te plaatsen van gedeelte van het artikel uit het wetboek.
Want bij artikel 28.8 staat bijvoorbeeld:
8. Bij de beoordeling van de maatregelen die de gerechtigde of diens licentienemer kan vorderen ingevolge de bevoegdheden, genoemd in het eerste, tweede en zevende lid, houdt de rechter rekening met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen en met de belangen van derden.
Dit insinueert dat er voordat er al een maatregel wordt genomen dat dit eerst beoordeeld moet worden door een rechter, wat in dit geval dus niet gebeurd is.
En als je met gezond verstand nadenkt is het toch ook niet meer dan logisch dat een rechter eerst beoordeelt of Brein überhaupt wel het recht heeft om de servers in beslag te nemen.
Anders zouden ze zo naar het ik noem maar een voorbeeld het Google hosting bedrijf kunnen gaan en zeggen dat ze server meenemen vanwege een verdenking van een schending van het betreffende artikel 28.

[Reactie gewijzigd door redstorm op 22 februari 2011 14:29]

Dit insinueert dat er als er een maatregel genomen moet worden dat deze eerst beoordeeld moet worden door een rechter, wat i, dit geval dus niet gebeurd is
Je zegt dat wel maar Brein heeft geen beslag gelegd.
Ze hebben een vordering gedaan wat je uit hoofde van het artikel als mogelijkheid kan zien en de provider is er vrijwillig op in gegaan.
als er beslag gelegd had moeten worden dan had de rechter aangesproken moeten worden.
Je kan gelijk hebben maar het hangt er nog vanaf of Brein het als een vordering heeft doen overkomen, of dat Brein het als een in beslag legging heeft doen overkomen.
Het hangt er volledig van af hoe Brein de hosting provider heeft geïnformeerd, en of ze de hosting provider niet hebben misleid of onterecht bedreigd met maatregelen.

Stel Brein heeft bijvoorbeeld een brief gestuurd waarin staat dat de hosting provider €10.000 per dag moet betalen en er juridische stappen kan verwachten als ze de server niet aan Brein overdragen, dan kan het zo zijn dat de hosting provider zich gedwongen heeft gevoeld om de server over te dragen aan Brein.

Ik noem dit voorbeeld omdat Brein het dwangsom dreigement wel vaker heeft gebruikt als middel om partijen onder druk te zetten, waar soms wel dwangsommen van tussen de €15.000 en €20.000 per dag worden geëist:
http://www.google.nl/search?hl=&q=brein+eist+dwangsom

Ook wordt er in dit artikel door de advocate gezegd dat er meerdere boze brieven naar de hosting provider zijn gestuurd voordat Brein langskwam voor de servers:
Pas na een aantal boze brieven gaf Worldstream sjoege, vertelt Milica Antic, advocaat van AlTransa. Volgens haar zijn zowel Brein als Worldstream onrechtmatig bezig. AlTransa is een kleine hostingpartij die niet weet wat klanten allemaal voor content serveren, stelt Antic. Volgens haar is deze inbeslagname zonder tussenkomst van de rechter nog nooit vertoond.
Bron

[Reactie gewijzigd door redstorm op 22 februari 2011 16:13]

Ja, grapjas, maar de grap is dus dat die provider dat helemaal niet MOCHT doen!
Maar aan wie moet de vordering dan gevraagd worden.
Aan de eigenaar of aan de rechtbank?

Want als je het artikel zo interpreteerd dat de rechthebbende het zonder tussenkomst van een rechtbank rechtstreeks aan de eigenaar van het roerend goed kan opeisen, dan vraag ik mij toch af hoe het zit met de bewijsvoering?
nog eens goed lezen:
aan de gerechtigde de bevoegdheid
De vraag is nu of Brein in dit geval als 'de gerechtigde' is aan te merken. Als dat zo is staan ze dus wel degelijk in hun recht hier.
Brein is een geautoriseerde vertegenwoorder van diverse gerechtigden.
tja maar stond er ook materiaal op van die die diverse gerechtigden? Dat wisten ze niet. Alleen een vermoeden. Dat zal toch altijd getoetst moeten worden door een rechter.
Precies onschuldig tot het tegendeel BEWEZEN is en dan is het tijd voor actie!
Hoho, nu verwar je privaat met strafrecht. In het privaatrecht is er geen aanname van onschuld.
Hoho, nu verwar je privaat met strafrecht. In het privaatrecht is er geen aanname van onschuld.
Dat klopt, maar neemt dat de plicht tot bewijslast weg, laat staan dat de verdedigende partij het tegendeel moet bewijzen?

Als BREIN alleen een vermoeden heeft kunnen ze daar niet op aanklagen of een gerechtelijk bevel krijgen en is de tegenpartij niet verplicht om zijn onschuld te bewijzen.
Eh ja, dat neemt die plicht inderdaad weg. In het privaatrecht oordeelt de rechter op basis van aannemelijkheid, bewijzen zijn natuurlijk altijd prettig maar zijn geen plicht.
Lijkt mij ook logisch omdat er in vele typen privaat rechterlijke zaken vaak geen harde bewijzen zijn.
Mocht het bevel nodig zijn geweest, zal je zien dat deze nu even achteraf word verstrekt omdat er toch inbreukmakend materiaal op een of andere manier verbonden is aan die servers, dat kun je wel mooi glad redeneren, en zo is de inbeslagname dan gelegaliseerd.

Voor zover er hier geen sprake is van diefstal, dan zeker wel chantage. En dat doet Brein omdat ze hopen dan snel een handtekening en geld te krijgen en dan is alles mooi glad en ook geen problemen met PR en rechtbanken.
Een camera en microfoon, die gebruik je om zaken te vervaardigen. Een server gebruik je enkel voor de distributie van die zaken, en daar zegt dit artikel niets over.
Aangezien het om auteursrecht gaat, gaat het in deze nou juist niet over camera en microfoon, maar bv over DVD persen etc. Piraten zitten immers de conttent die iemand anders met camera en microfoon heeft gemaakt te kopieren en distribueren.

En in het geval van online distributie gaat het dus logischerwijze over een server.
Goed punt, tenzij iemand natuurlijk met een camera ofzo een opname maakt van een bestaand werk (om deze vervolgens te verspreiden) ;)

[Reactie gewijzigd door Freeaqingme op 22 februari 2011 15:58]

Ik denk niet dat de kans erg groot is dat er bij die hostingprovider een beamer hing waar ze alle films op afdraaiden om die vervolgens weer op te nemen met een camera en microfoon ;)
Ik denk niet dat de kans erg groot is dat er bij die hostingprovider een beamer hing waar ze alle films op afdraaiden om die vervolgens weer op te nemen met een camera en microfoon ;)
Nee, en daarom gaat deze clausule voor VERVAARDIGEN dan ook niet op.

Bij het kopiëren van boeken gaan ze ook niet alle auto's in beslag nemen die voor de distributie werden gebruikt.
De server waar al die data op staat en die voor de verspreiding zorgt kun je prima zien als een "niet geoorloofde verveelvuldiging" zoals in dat artikel beschreven.
De servers waar de auteursrechtelijk bestanden op staan en die voor de verspreiding zorgen, lijken me nou typisch een voorbeeld van datgene wat hierboven vetgedrukt staat.

Dus als ik beweer dat er op jouw PC een bestand van mij staat dat auteursrechtelijk is beschermd dan mag ik zo die PC meenemen ?
Maar de politie zijn opsporingsambtenaren met bepaalde bevoegdheden die een stichting zoals BREIN niet heeft.

Dat de politie bij mij binnenvalt MET een dwangbevel op zoek naar bewijs kan ik begrijpen. Maar zomaar iemand, zonder enige bevoegdheden, die bij mij aan de deur komt en zegt dat hij mijn huis wil doorzoeken krijgt toch echt de deur in zijn gezicht.

En dan mag het streven van BREIN nog zo nobel zijn, ze handelen alsof ze boven de wet staat.

/offtopic En volgens mij is JohnKimble een werknemer bij BREIN, of hij is Tim Kuijk zelf, want ik heb nog nooit zo een vergoddelijking gezien van iemand...
0Anoniem: 369660
@WeBBaN22 februari 2011 13:47
Je kunt in Nederland op diverse wijzen je verantwoordelijkheden afgeven aan anderen: je kunt delegeren of een mandaat verlenen. Het verschil zoek je zelf maar op in een wetboek ofzo. Feit is dat Brein een mandaat heeft van de overheid om dit soort dingen te doen. Ze hebben die bevoegdheden dus WEL. Maar niet zomaar -> voor sommige dingen moeten er dus wel gerechtelijke bevel tussen komen.
Feit is dat Brein een mandaat heeft van de overheid om dit soort dingen te doen. Ze hebben die bevoegdheden dus WEL.
Feit is dat Brein helemaal geen mandaat heeft van de overheid. Brein is geeneens gelieerd aan de overheid zoals een organisatie als Buma Stemra. Brein is een particuliere organisatie, die geheel betaald wordt uit lidmaatschapsgeld van de leden en deze zijn afkomstig uit de entertainmentindustrie. Zij hebben dus net zoveel rechten en plichten als elk ander bedrijf in Nederland. En het recht om zomaar hardware van iemand anders uit een datacenter mee te nemen en te analyseren is daar absoluut geen onderdeel van.
Kleine toevoeging hierop;
Brein is geen bedrijf, het is een stichting. Het heeft dus dezelfde rechten als een normaal persoon, alleen zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk omdat Brein wel ingeschreven staat bij het handelsregister.
Klopt niet helemaal.
"BREIN is een private handhavingsorganisatie en heeft in Nederland geen strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden. De Auteurswet biedt rechthebbenden en hun vertegenwoordigers verschillende middelen om juridische actie te nemen. Zo kunnen inbreukmakende goederen en productiemiddelen worden opgeëist en kunnen schadevergoedingen worden gevorderd via een civiele procedure bij de rechtbank" http://nl.wikipedia.org/wiki/BREIN
Inderdaad "civiele procedure bij de rechtbank" en dat hebben ze niet gedaan.
Heb je al gekeken van wie die bijdrage komt?
BREIN heeft absoluut niet de bevoegdheden om zo maar mijn gegevens en data te gaan controleren. Ze hebben totaal niet de bevoegdheden van een opsporingsambtenaar.

Ze hebben het mandaat gekregen dat ze in plaats van het OM sites als FTD mogen aanklagen. Terwijl er normaal voor strafrechtelijke zaken een aanklacht van het OM moet zijn.
0Anoniem: 369660
@WeBBaN22 februari 2011 13:57
Ja, ik omschrijf het wat krom. Brein heeft niet het recht om dingen in beslag te nemen, maar het recht om aan te klagen en dus niet eerst zelf langs het OM moeten gaan. Beetje onzorgvuldig van mij.
Brein mag niet in beslag nemen.
Dat moeten ze via de politie doen, alleen dit keer dachten ze slim en snel te zijn.
Zoek maar eens op naar zaken met Brein, daar komt altijd, en altijd de politie mee te pas, behalve nu.

En het recht om aan te klagen, heeft iedere burger imho.
Niks speciaals aan, en ze moeten wel degelijk via het OM, zij leveren het OM materiaal en die gaat ermee aan de slag.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 268141 op 22 februari 2011 14:06]

Maar jij mag niet je buurman aanklagen, omdat hij illegaal spullen in huis heeft. Je kan het wel aankaarten bij politie of justitie en dan klaagt het OM hem aan.
Jij _mag_ wel je buurman aanklagen omdat hij illegaal spullen in huis heeft. Aangetekende ingebrekenstelling schrijven, en dan aanklagen. Een andere vraag is of de rechter je klacht serieus neemt. Da's iets anders.
Ja, ik omschrijf het wat krom. Brein heeft niet het recht om dingen in beslag te nemen, maar het recht om aan te klagen en dus niet eerst zelf langs het OM moeten gaan. Beetje onzorgvuldig van mij.
BREIN is gewoon een stichting en een rechtspersoon en mag dus, net als iedereen, alleen civiel aanklagen. FTD vs. BREIN was dan ook geen strafzaak maar een civielrechtelijk geschil.

Ze hebben geen mandaat van de overheid als bijzonder opsporingsambtenaar of ander 'officieel' mandaat wat dan ook. Alleen het mandaat van de entertainment-industrie, wat zoveel betekent als 'doen jullie het maar'.
Brein wordt gedoogd.
Ze hebben geen bevoegdheden extra gekregen.
Dat is al een lange tijd zo.
Het is een prive organisatie...
Gelukkig willen de huidige regeringspartjien een einde aan het gedoogbeleid maken - wie Twittert Wilders even? :+
Feit is dat Brein een mandaat heeft van de overheid
Brein is een stichting en heeft geen andere rechten of bevoegdheden dan eender welke burger in Nederland.
Klopt precies wat je zegt, ook als er politie voor de deur staat hoef je ze niet binnen te laten zonder een gerechtelijk bevel.. Maargoed als jij zo 'dom' bent om Brein zonder gerechtelijk bevel bij jou binnen laat en laat rondkijken, dan is dat jouw eigen domme schuld, je kunt ze gewoon weigeren..
dit is niet waar: politie mag zonder huiszoekingsbevel NIET op ZOEK gaan naar bewijs.
je kan ze de toegang gewoon weigeren. als je ze vrijwillig binnenlaat en ze lopen _toevallig_ tegen bewijs aan (dat openlijk zichtbaar dient te zijn) dat mogen ze dat wel innemen, ze mogen nog steeds niet op zoek
"In naam der wet mag dus heel veel. Zo mag de politie met een dwangbevel (dat is de crux) best jouw huis binnendringen om op zoek te gaan naar bewijs. "

Noem het een huiszoekingsbevel, noem het dwangbevel (ik kwam ff niet op het woord) -> het is precies wat ik zeg.
Is toch niet zo raar dat de politie met een huiszoekingsbevel in je huis mag zoeken.
Hoe ze echter aan dat huiszoekingsbevel komen en welke eisen hier aanhangen is een ander verhaal.
Een huiszoekingsbevel dient van een rechter te komen. De politie zelf mag niet zonder zo'n bevel zomaar een huiszoeking uitvoeren. En een huiszoekingsbevel mag niet zomaar, niet zonder een vermoeden, uitgeschreven worden.
En het leuke is dat je ondanks een huiszoekingsbevel hier niet aanhoeft mee te werken, kost je wel je deur, maar goed...
Voor je principes moet je wat overhebben toch?
De Officier van Justitie bepaalt in eerste instantie of er in een woning een inval gedaan mag worden of niet. Later kan de rechter de OvJ wel op de vingers tikken.
Atlas85 schrijft dwangbevel. Een huiszoekingsbevel is ook een dwangbevel!
Auteurswet

Artikel 28
1 Het auteursrecht geeft aan de gerechtigde de bevoegdheid om roerende zaken, die geen registergoederen zijn en die in strijd met dat recht zijn openbaar gemaakt of een niet geoorloofde verveelvoudiging vormen of die materialen of werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te eisen dan wel onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Teneinde tot vernietiging of onbruikbaarmaking over te gaan, kan de gerechtigde de afgifte van deze zaken vorderen
f werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt

Voornamelijk? Dan moet je dus aantonen dat die servers voor meer dan 50% hiervoor bedoelt waren. Bovendien kan er op die servers meer staan dan alleen mogelijke auteursrechtelijke bestanden.
Anders zouden ze ook het halve internet kunnen vorderen omdat dit gebruikt is om illegale copieen te maken van bepaalde werken.
Topsites gebruiken volgens mij behoorlijke stevige servers. De kans dat een server 100% voor een topsite gebruikt word lijkt me dan ook zeer groot.
Inderdaad het bevel van de rechter is de crux, maar daarnaast heeft Brein nog steeds niet de status van politie.

Alhoewel Tim dat waarschijnlijk wel graag politie zou willen zijn. Kan hij tenminste opsporen en arresteren zonder tussenkomst van een rechter.
en hoe denk je dat de politie aan een huiszoekingsbevel komt?
een onderzoeksrechter moet dat uitvaardigen en dat doet hij (of zij) nooit zonder bewijzen of zeer sterke vermoedens (maw er moet reeds een onderzoek bezig zijn!)
Art 28 gaat over beslaglegging. Hier is geen sprake van een beslag; de rechter heeft niets gezien.

Sowieso is diefstal een klachtdelict. Dat wil zeggen dat de eigenaar aangifte moet doen van diefstal. Art28 komt dan alleen in beeld als verweer, en faalt dan. "Prevaleren" is volgens mij alleen relevant als twee wetten beiden van toepassing zijn.
De politie is dan ook een geheel andere instantie dan een of andere pauperclub van kerels die achter illegale content op internet jagen in een ware kruistocht op downloaders.:)
Wat het ook is, het is zeer zeker onrechtmatig en is Tim zelf eens fout maar hij zal hoogstens 'een foei niet weer doen!' krijgen. |:(
BREIN een pauperclub noemen gaat te ver, het is gewoon een stichting die een mandaat heeft van rechthebbenden. Je kunt het daar niet mee eens zijn, en dat is uiteraard jouw goed recht, dat doet geen afbreuk aan het feit dat Brein gewoon een normale organisatie is, met een mandaat/doelstelling.

Echter, dat neemt niet weg dat ze nu zichzelf in de voet hebben geschoten, door onrechtmatig te handelen. Dat kan niet, mag niet, en moet bestraft worden. Effectief zal dit betekenen dat de effectiviteit van Brein minder zal worden, aangezien ze nu bekend staan als een club die 't niet erg nauw neemt met de regels, en dus zal alles aangevochten worden en in twijfel worden getrokken. Tot dusver konden ze zich verbergen achter 'we houden ons aan de regels', nu kan dat niet meer.
Ik denk dat je wel de kanttekening moet maken dat Brein je rechten verdedigt of je wilt of niet. En dat Brein betrokken is geweest bij nogal wat dubieuze campagne's waarin strikte onwaarheden werden verteld.

Voorbeelden; Biggencampagne's op scholen waarbij verteld werd dat downloaden altijd illigaal is, sponsoring voor soapseries waarin downloaders de meest erge dingen overkomt, etc.

Zat artiesten die niet vertegenwoordigd worden door Brein maar als ze een kans op een schikking (dus geld) ruiken trekken ze zich er weinig van aan. De club heeft de schijn behoorlijk tegen.
Ho ho...
Brein verdedigt mijn rechten absoluut niet.

We hebben hier in Nederland namelijk nog altijd het RECHT om een kopie voor eigen gebruik te maken van b.v. muziek.

Dat BREIN dat het liefste afgeschaft ziet is hun goed recht, net als dat het mijn goed recht is om BREIN het liefst zo snel mogelijk opgedoekt te zien.

De rest van je post klopt dan weer wel. :)

Wellicht dat ik weer DVD's ga kopen als er geen onskipbare filmpjes van de FBI en BREIN opstaan.
Nee hoor, we zijn het geheel eens. Met de opmerking dat Brein je rechten verdedigt of je wilt of niet (en velen willen dat niet) verwees ik naar de eerdere opmerking van iemand dat Brein de rechten van de artiest verdedigd. Ik wilde dus absoluut niet stellen dat Brein de belangen verdedigt van de consument.
Echter, dat neemt niet weg dat ze nu zichzelf in de voet hebben geschoten, door onrechtmatig te handelen.
In mijn beleving is dit niet de eerste keer dat Brein onrechtmatig bezig is. Vaak als ik berichten uit de mond van Tim Kuik lees hier dan staan daar zoveel onjuiste/veel te kort door de bocht redeneringen en beschuldigingen in, dat 'smaad' en 'laster' best op zijn plaats zijn. Brein heeft de mond vol over rechtvaardigheid omdat ze 'auteursrechten beschermt' en schrikt er daarbij totaal niet voor terug om de waarheid te verdraaien om zich de handen in onschuld te kunnen wassen.
een mandaat van de rechthebbende van copyrighted materiaal geeft ze nog geen bijzondere rechten. ze mogen gewoon hetzelfde als jij en ik, hoewel ze zelf vaak anders doen voorkomen. En een hoop mensen en bedrijven trappen daar in. Dat is hier waarschijnlijk ook gebeurd. De medewerker van het datacentrum heeft zich laten intimideren door een gladde en agressieve babbel van de breindeurwaarder.
Niet alleen een hoop mensen en bedrijven. Door haar gladde praatjes en het voorwenden van de alliantie met BUMA/STEMRA profileert zij zich als een machtiger organisatie dan zij in werkelijkheid is. Ook in de rechtszaal.

Maar openheid is ver te zoeken. De website is een grote bonk propaganda, en de mogelijkheid om te reageren op haar 'nieuwsberichten' ontbreekt. Dat de mogelijkheid van gebruikers om reacties te plaatsen op haar website niet aanwezig is, spreekt boekdelen.
Ik vermoed dat de term pauperclub voortkomt uit de al eerder bestaande graaierige reputatie van dergelijke organisaties. Ge-inde gelden oppotten en mooie marmerpartijen aanbrengen op je kantoorpand, enz.
Ik vermoed dat de term pauperclub voortkomt uit de al eerder bestaande graaierige reputatie van dergelijke organisaties. Ge-inde gelden oppotten en mooie marmerpartijen aanbrengen op je kantoorpand, enz.
Ik ben wel eens in dat pand van Brein / BUMA/STEMRA geweest, en ik heb daar toch echt geen spectaculaire aankleding gezien hoor. Het is gewoon zo'n 13 in een dozijn kantoorruimte-te-huur pand waar een hele lading bedrijven in gehuisvest zitten.
Dus is het een pauperclub omdat er niet veel geld zit ;) immers verpaupering betekend verslechtering door tekort aan financieën maar dat terzijde.

Hier gaat onherroepelijk een staartje aan zitten voor BREIN. Mits die Zuid-Amerikaan er iets om geeft. Zal me niet eens verbazen als BREIN gewoon een bedrag overmaakt als schade vergoeding en dat het daarbij blijft zodat BREIN er goedkoop vanaf komt.
Brein en Sabbam (belgische evenknie) zijn juist GEEN pauperclubs...

Een pauper is een arme drommel..

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Pauper (engels)
, door onrechtmatig te handelen.
Kijk, nu maak je dezelfde fout als die men aan Brein toeschrijft: je gaat op de stoel van de rechter zitten.
Je mag vogens de wet meer zeggen of suggereren dan doen. De fout die hij maakt is dus wel degelijk kleiner of niet aanwezig, vergeleken met de fout die Brein kennelijk maakt.
Dat vond ik ook inderdaad een vreemde verklaring. Zowiezo mag je alleen helemaal niks vorderen zonder tussenkomst van de rechter dus zijn verklaring houd niet stand hier.

Ik vind dat Brein hiervoor hard aangepakt moet worden. Zij pakken ook mensen hard aan als het volgens hun 'diefstal is' of 'illegaal is' . Beetje hypocriet om mensen aan te klagen dat ze zich niet aan de wet houden en dan zelf niet volgens de wet servers vorderen.
Zowiezo mag je alleen helemaal niks vorderen zonder tussenkomst van de rechter dus zijn verklaring houd niet stand hier.
Natuurlijk mag je vorderen zonder tussenkomst van de rechter, het verschil zit er in of je vordering een wettelijke basis heeft en/of de persoon aan wie je de vordering doet zich verplicht voelt mee te werken.
Ik mag best jouw salaris vorderen, alleen zal geen enkele instantie daar gehoor aan geven en het daadwerkelijk uitvoeren.
Je kan natuurlijk wel proberen om het salaris van de directeur van Worldstream te vorderen. Het schijnt dat ze daar nogal vrijgevig zijn met de spullen van anderen.
Zowiezo mag je alleen helemaal niks vorderen zonder tussenkomst van de rechter dus zijn verklaring houd niet stand hier
Je mag van alles vorderen. Betekent nog niet dat het rechtmatig is.
Ik eis nu dat jij hierop reageert (=ook een vordering)
Zolang hij geen auteursrecht schendt, mag Tim Kuik alles.....
Dus ik mag Tim Kuik zijn server vorderen op basis van de auteurswet als het aan hem ligt? :+
Nogmaals; Als hij daartoe door de overheid gerechtigd is mag dat volgens artikel 28 dus wel degelijk. Daar zit em de kneep hier lijkt mij..
Zucht...hij is niet gerechtigd door de overheid.
Nogmaals; Als hij daartoe door de overheid gerechtigd is
Nogmaals, dat is hij niet
Dan begrijp jij het artikel niet, Brein is door de rechthebbenden gemachtigd hiertoe.
Dan begrijp jij het artikel niet, Brein is door de rechthebbenden gemachtigd hiertoe.
En voor de umphteenth time: Hoeveel hebben de rechthebbenden (platenmaatschappijen en filmuitgevers, PARTICULIERE instellingen dus) te zeggen over het feit of BREIN een opsporingsbeambte is en daarom maar deuren in mag trappen en servers mee mag nemen?

Het betekent alleen dat BREIN de auteursrechten in hun naam mag vertegenwoordigen, niet dat ze copyright-politie mogen spelen. Als er echt zaken gevorderd moeten worden gaat dat via een gerechtelijke procedure en via een deurwaarder of FIOD-OCD.
Er is geen deur ingetrapt, Brein heeft iets geroepen en de hoster/eigenaar/whatever heeft vrijwillig servers meegegeven.

Bovendien geeft art 28, zoals hierboven ruimschoots uitgelegd weldegelijk Brein ruimte om die eisen neer te leggen.
Haha, grappig. Brein jat dingen op basis van auteurswet. Wat een hypocrieten :)
Ik heb je autoradio uit je auto gesloopt, want er zat een illegaal cd'tje in en dat mag dus niet. Volgens de auteurswet mag ik dus nu je autoradio pikken...
Heerlijk he hoe je feiten kunt verdraaien en alles goed kunt l*llen. Ben blij dat de pijl nu eindelijk eens naar Kuik wijst.

[Reactie gewijzigd door bonus op 22 februari 2011 13:55]

Ik heb je autoradio uit je auto gesloopt, want er zat een illegaal cd'tje in en dat mag dus niet. Volgens de auteurswet mag ik dus nu je autoradio pikken...
Ben jij de rechthebbende? => NEE
Is de autoradio gebruik bij vervaardiging van kopie van een werk? => NEE

flauwekul dus.
[...]
Ben jij de rechthebbende? => NEE
Oh, wel als ik mijn eigen CD's uitgeef en iemand heeft mijn schijfjes gekopieerd. Niet alle rechthebbenden zitten bij BREIN hoor. Dus ik mag die autoradio best pikken als ik dan ook aantoon dat mijn CD erin zit.
Is de autoradio gebruik bij vervaardiging van kopie van een werk? => NEE
Die server ook niet, die is alleen een tussenstop. De daadwerkelijke CD-ROM drive waarin de CD is geript of de camera waarmee het bioscoopscherm is gefilmd valt onder die categorie. En wat dacht je van autoradio's die CD's naar een USB-stick kunnen rippen?

De server valt in dezelfde categorie als de vrachtwagen waarin een krat met nephorloges of nep-Levi's de grens over rijdt.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 22 februari 2011 22:13]

De heer kuik is geen jurist, die zegt gewoon wat zodat andere daar op moet reageren, ik gok dat hij pas zijn aggresieve tactiek opgeeft nadat hij of zijn organsatie een veroordeling aan de broek heeft hangen.
Het lijkt mij duidelijk dat Brein jurisprudentie aan het uitlokken is. Ze gaan daarbij net iedere keer een stapje verder. Het lijkt me een heel bewuste tactiek. Uit Den Haag komt er immers geen duidelijk beleid. Sterker nog Den Haag daagt de grote maatschappijen, die achter Brein zitten, uit om met andere businessmodellen te komen. Mijns inziens een redelijke eis. Ze moeten maar eens creatief worden i.p.v. het behouden van hun oude basis.
haha..als dat zo was dan zijn de "illegale" downloaders dus eigenlijk hardstikkene legaal bezig...

Is er ooit een aartsvijand van kuijk geweest die iets in de geest van: "Kuijk, ooit maak je een grote fout...en dan zal ik je krijgen, al i s dat het laatste wat ik doe!" gezegt?? kan ie nou zn slag slaan :+
Haha!

Hadden ze nu eens een grote slag geslaan...
Het was weer te denken.
Ja, ik mag toch ook gewoon bij jou inbreken en alles meenemen wat waarschijnlijk niet van jou is?
wie is de eerste die bij tim kuick in zijn huis kamer staat met de zelfde melding. :P
al iemand onderweg. ;)
Dan zou je dus het huis mee moeten nemen want, het gaat om de mogelijk illegale inhoud ;)
Naja als die de gestolen servers thuis had staan was het geen mogelijk illegale inhoud maar gewoon illegale inhoud met waarschijnlijk nog illegale inhoud er op :)
jezus dalijk word het nog een paradox en dan kom je in een stad met waarschijnlijk illegaal gekraakte huizen met illegale inhoud met waarschijnlijk nog illegale inhoud er op of erin en daar in waarschijnlijk nog illegaal weggeschreven code's etc etc etc....
Volgens mij denkt onze kuik dat hij boven de wet staat en mag doen wat hij wil.
Inderdaad, ik vroeg me ook al precies hetzelfde af, en omdat dit een 'stichting is'.
Kan ik dan ook op basis van 'auteurswet' servers afhalen bij het datacenter ? :P

Want ik heb zo'n 'vermoeden" (yeah right..) die auteurs beschermde bestanden zet ie dr gewoon zelf op >_<

[Reactie gewijzigd door 3DDude op 22 februari 2011 13:32]

Toch vet? Ik ga ook een stichting voor auteursrechten opstarten en dat haal ik mij enkele servers in huis, gratis en voor niets!
Dan moet je daar eerst een vergunning voor in de wacht slepen. En vervolgens moet je die ook kunnen behouden. Bij intentionele diefstal ben je die zo kwijt!

BREIN heeft vrijwillig de servers overhandigd gekregen. Dat ze niet aan het hostingbedrijf toehoorden kan BREIN niet aan doen. Ze hebben louter ter goede trouw in het belang van het auteursrecht willen handelen, en niks wijst elders op. Gratis servers verkrijgen voor eigen gebruik al helemaal niet. Er was geen intentie tot diefstal en geen intentie tot privacyschending.

BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en als die niet misbruikt zijn voor een ander doel is dit een storm in een glas water.
Zoals in het artikel staat, wist Brein dat de servers niet het eigendom zijn van Worldstream.

Daarnaast valt te betwijfelen of ze de servers vrijwillige overhandigd hebben gekregen, in het eerdere bericht stond dat ze (aan het verkeerde adres) gevorderd waren, op basis van schending van de auteurswet.

In het belang van auteursrecht, privaatrecht of een appeltaart, de wet blijft nog steeds de wet. De intentie van Brein is om auteursrechten schending tegen te gaan, maar daarmee heb je geen vrijbrief tot verduistering of in beslagname zonder gerechtelijk bevel.

Verder twijfel ik aan de 'bepaalde bevoegdheden' die Brein zou hebben? Zover ik weet heeft ze (juridisch gezien) niet meer bevoegdheden dan jij of ik.

[Reactie gewijzigd door EnigmA-X op 22 februari 2011 15:04]

Zoals in het artikel staat, wist Brein dat de servers niet het eigendom zijn van Worldstream.
Waar lees jij dat? Ik zie nergens staan dat Brein dit ook wist op het moment dat ze de servers kregen van Worldstream (die overigen niet aan server colocatie doet, maar in dit specifieke geval blijkbaar opeens wel).
Ze wisten ook niet zeker of ze wél van worldstream waren, terwijl ze wel onderzoek hadden gedaan (immers, er was voldoende bewijs om die dingen te vorderen).

In het geval dat Brein zou denken dat de servers wel van worldstream waren, zou het dus helemaal een raar verhaal worden.

Toch...het gekste blijft dat Worldstream die servers heeft afgegeven op basis van een 'verzoek', terwijl Worldstream wel zeker moest weten dat die machines niet van hun waren...

[Reactie gewijzigd door EnigmA-X op 22 februari 2011 18:46]

(immers, er was voldoende bewijs om die dingen te vorderen).
Oh ja? ik denk van niet, waarom is er dan geen gerechterlijk bevel?

Of die machines van Worldstream waren of niet kan HEEL makkelijk bij Worldstream worden nagegaan. Ik mag toch wel hopen dat ze weten welke servers van hun zijn en welke als Colo in hun centrum staan....

Dat ze afgegeven zijn is een slechte zaak, maar ik heb zo het idee dat er aardig wat druk op de jongens daar zijn gezet(al dan niet vanuit hoofdkantoor), en hoeveel kennis heeft de gemiddelde persoon van Jurisdische zaken?
Ik wist tot vandaag niet precies wanneer je wat mag meegeven of niet. inmiddels weet ik wel dat je ze mag weigeren zolang ze geen gerechterlijk bevel hebt(als je niet vrijwillig mee wil werken iig). En als ik een opdracht van mijn baas krijg om die machines uit het rek te trekken en mee te geven aan Meneer X dan zal ik daar niet lang over na denken, ik ga er namelijk vanuit dat mijn baas dan al het nodige heeft gecontroleerd.
Ook Brein lijkt toe te geven dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is; directeur Tim Kuik geeft aan dat een man die in Costa Rica zou verblijven de vermoedelijke eigenaar
Misschien hier ? een beetje onderzoek vooraf zou Tim K niet misstaan.

Opletten, Kuik.! (...)
Misschien hier ? een beetje onderzoek vooraf zou Tim K niet misstaan.
Nee, daar zie ik ook niet staat dat Brein het wist op het moment dat ze de servers van Worldstream kregen.

En of ze het wel of niet goed van te voren onderzocht hebben is ook niet uits wat ik in het artikel terug kan vinden.

Ik kan natuurlijk wel allemaal dingen gaan aannemen ofwel zelf verzinnen i.p.v. van mij op de feiten die op dit moment bekend zijn afgaan, maar is dat nu niet juist één van de zaken die men Brein verwijt?
En hier is het de link naar het kort geding van de server eigenaren.

http://webwereld.nl/nieuw...n-ingepikte-servers-.html
lekker makkelijk. ik neem iets in beslag als persoon/stichting (is gelijk aan elkaar qua rechtspersoon) en zeg vervolgens dat ik niet wist dat een ander de eigenaar was..
overvallers die een auto jatten als vluchtauto hebben ook meteen een argument erbij als deel van hun 'onschuld'.
Tja, even de algemene voorwaarden lezen, artikel 5.2.

Dat het niet op de voorpagina staat, wil niet zeggen dat het niet kan.
Verder twijfel ik aan de 'bepaalde bevoegdheden' die Brein zou hebben? Zover ik weet heeft ze (juridisch gezien) niet meer bevoegdheden dan jij of ik.
Toch bekruipt mij inmiddels het gevoel dat Brein op 1 of andere wijze 'mondelinge' afspraken heeft met de rechtelijke macht omtrent dit soort zaken. Zolang Brein het allemaal een klein beetje netjes houd wordt ze geen strobreed in de weg gelegd,want Justitie heeft helemaal geen tijd voor allerlei extra zaken welke met piraterij te maken hebben.Die hebben het zo al druk genoeg.

Pas als deze 'stichting' te ver gaat (begint er nu al behoorlijk op te lijken)en er eventuele rechtszaken volgen, waarin een rechter de andere partij wel in het gelijk moet stellen, gaan ze wel een toontje lager zingen.

[Reactie gewijzigd door pcgek op 22 februari 2011 16:09]

Een gevoel wat je dus baseert op niets, er is geen rechter aan te pas gekomen en dat is nu juist het hele manco in dit verhaal. Nu nog is er geen rechter aan te pas gekomen zover het artikel dat tenminste mag doen afleiden.

Kortom, je leutert maar wat.
Zeker is dat gevoel gebaseerd op iets,namelijk: Dat 'stichting' Brein altijd wel heel ver gaat met acties tegen piraterij. Daarom zou je al kunnen denken dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt met Justitie.
Stel je eens voor dat elke zaak via de Rechter afgehandeld moet gaan worden. Kan me daarom voorstellen dat ze Brein hun gang laten gaan voor zover ze het op een acceptabele manier aanpakken. Of weet jij wat er achter de schermen gebeurt? ;)
Eh...dus jij wilt beweren (natuurlijk zonder enig bewijs of solide onderbouwing) dat de door jou geschetste situatie usance is? Ik denk dat ik maar wat aandelen in alufolie ga kopen.

PS: Doe eens zoeken op Brein en rechtszaken?
Wat ik wil zeggen is, dat er alles aan gedaan wordt om het justitiële apparaat te ontlasten(inside information). Daarom durf ik de bewering 'dat ze Brein hun gang maar een beetje laten gaan' wel te doen. Scheelt tijd en geld :)

[Reactie gewijzigd door pcgek op 23 februari 2011 11:53]

> Dan moet je daar eerst een vergunning voor in de wacht slepen. En vervolgens moet
> je die ook kunnen behouden. Bij intentionele diefstal ben je die zo kwijt

Dan is het sterk dat men Brein's vergunning niet intrekt. Ze worden immers beschuldigd van intentionele diefstal.

> BREIN heeft vrijwillig de servers overhandigd gekregen. Dat ze niet aan het
> hostingbedrijf toehoorden kan BREIN niet aan doen.

Dit is juridische nonsense. Wat BREIN gedaan heeft noemt minstens heling. Zij wisten immers dat de servers niet toebehoorden aan wie de servers aan hen gaf. Dat is dus medeplichtigheid aan diefstal. Zelfs opdracht geven tot diefstal.

Bovendien heeft BREIN schijnbaar mensen en bedrijven gechanteerd. Dat maakt het allemaal nog veel erger voor BREIN.

> Er was geen intentie tot diefstal en geen intentie tot privacyschending.

Helaas kan je intentie niet bewijzen. De daden van BREIN zijn echter zeer duidelijk.

> BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en als die niet misbruikt zijn voor een ander
> doel is dit een storm in een glas water.

En misbruik is precies wat BREIN heeft gedaan. Dus intrekken die vergunning.
Dan is het sterk dat men Brein's vergunning niet intrekt. Ze worden immers beschuldigd van intentionele diefstal.
Ik zie nog nergens dat ze officieel zijn beschuldigd van diefstal. En daarnaast betekent een beschuldiging nog niet dat het waar is, daar heb je een gerechtelijk vonnis voor nodig. Ergo, niet op de feiten vooruit lopen, anders doe je precies wat Brein heeft gedaan ;)
je bedoeld "anders doe je waar je brein van beschuldigd"
je bedoelt "anders doe je waar je brein van beschuldigt"
Nee, dat bedoel ik niet. Het staat al vast wat brein heeft gedaan: ze zijn er vanuit gegaan dat de content illegaal was en hebben de servers zonder tussenkomst van een rechter meegenomen - net als dat freaxje zonder tussenkomst van een rechter stelt dat Brein schuldig is.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 februari 2011 14:55]

Dan is het sterk dat men Brein's vergunning niet intrekt. Ze worden immers beschuldigd van intentionele diefstal.
Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de al tientallen jaren bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van piraterijbestrijding. Stichting BREIN bestrijdt intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door strafrechtelijke autoriteiten zoals FIOD-ECD en Politie. BREIN verzorgt tevens voorlichting aan pers, politiek en publiek.
Dan moeten ze eerst wel een 'vergunning' hebben. Het is gewoon een stichting waarin enkele producenten samenwerken, en ze proberen gewoon steeds de randen van de wet op te zoeken om te kijken hoe ver ze kunnen gaan zonder dat ze aan worden gepakt. Naar mijn mening gaan ze met enige regelmaat hierin al stevig over de schreef en word het tijd dat hieraan iets word gedaan.
Op het moment dat bedrijven (hierin vertegenwoordigd door een 'stichting') zonder tussenkomst van een rechter maar zo servers in beslag gaan zitten nemen is er toch wel sprake van een flinke vorm van voor eigen rechter spelen.
Straks gaat 3VO ook nog auto's in beslag nemen waarvan zij 'vinden' dat ze te hard reden.
Ze hebben louter ter goede trouw in het belang van het auteursrecht willen handelen
Als dat zo was, dan hadden ze het gerechtelijk bevel op orde gehad.
Iedereen met gezond verstand snapt, dat dit soort zaken zonder inbreng van de rechter niet kan/mag gebeuren.
Hoe vrijwillig is vrijwillig? Als ik 'op straffe van' iets of iemand duidelijk maak dat ik een goed wil vorderen, noem ik dat toch echt dwang en niet vrijwillig...
Vrijwillig houdt in deze in dat er geen rechterlijk bevel lag wat Worldstream zou verplichten mee te werken. Zeer dubieuze handelswijze imho, prima als Brein langs komt en iets wil maar zonder dwangbevel had ik ze vriendelijk verzocht het pand zonder servers te verlaten.
Vergunning? Wat voor vergunning gaat het dan om?

Grappig trouwens dat de stichting die zich bezighoud met tegengaan van "digitale diefstal" dit blijkbaar doet door het plegen van diefstal. Misschien zonder het te weten, maar als ik BREIN moet geloven dan is dat geen excuus voor diefstal.
Dan moet je daar eerst een vergunning voor in de wacht slepen. En vervolgens moet je die ook kunnen behouden. Bij intentionele diefstal ben je die zo kwijt!
Brein heeft geen enkele vergunning. De vergunning voor het innen van rechten ligt bij zijn BUMA en STEMRA. Die kunnen dus een vergunning verliezen, maar die halen dit soort grappen niet uit. Brein werkt ook voor de muziekindustrie, maar zonder vergunning, en kan daardoor redelijk ongestraft dit soort diefstal plegen.
Vrijwillig? Ik denk niet dat het zo is gegaan; BREIN: "ik wil die servers graag", HOSTING:"ok"
Maar eerder BREIN: "op basis van blabla en blabla eisen wij..." HOSTING: "uh oh shit.. ok"

M.a.w. overrompellen. En ter goeder getrouw? Ooit gehoord van dood door schuld? ook geen intentie maar dat maakt de daad of de gevolgen niet minder erg.

Die intentie was er namelijk wel + in plaats van de servers te overhandiggen aan justitie gaan er zelf mee aan de slag. Van mij mag dat best bestraft worden en BREIN in komende rechtzaken gewoon weigeren op basis van slecht vertrouwen/frustreren rechtgang.
Brein heeft geen enkele bevoegdheid. Het is een private stichting heeft niets met wat voor overheidsinstelling dan ook, te maken. Dus ze heeft dezelfde rechten als een gewone burger.
Dus eigenlijk is hier het volgende gebeurt: "hallo ik ben Pietje, een gewone burger, en ik kom een paar servers meenemen omdat ik vermoed dat daar dingen op staan die ik onrechtmatig vindt. Datacentrum: O, hier neem maar mee, ze zijn toch niet van mij. Pietje: ah, dank u wel, tot ziens.".
Ze hebben louter ter goede trouw in het belang van het auteursrecht willen handelen, en niks wijst elders op.
Niks wijst elders op?! Onder welke rots heb jij in vredesnaam de afgelopen jaren doorgebracht? Dat BREIN zich bewust bedient van dubieuze rhetoriek (downloaden zou illegaal zijn) en twijfelachtige juridische constructies om de commerciele belangen van hun multinationale sponsors beschermen (want dacht jij werkelijk dat Tim Kuijk voor 'Great Justice' aan het vechten is?), is volgens mij zo klaar als een klontje voor zo'n beetje iedereen die het nieuws omtrend dit onderwerp de afgelopen jaren heeft gevolgd.

Louter ter goede trouw. Net als de platen-, en film-maatschappijen die ze vertegenwoordigen, zeker? |:(
BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en als die niet misbruikt zijn voor een ander doel is dit een storm in een glas water.
Het doel rechtvaardigd niet de middelen, zeker met dit soort kwesties niet. Daar komt bij dat BREIN een stichting is en niet een rechter, die hier altijd expliciet toestemming voor moet geven. BREIN kan dan wel "bepaalde bevoegdheden" hebben, maar ze staan nooit en te nimmer boven de Wet!
"BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en als die niet misbruikt zijn voor een ander doel is dit een storm in een glas water."

Brein is een private organisatie en heeft helemaal geen bevoegdheden die hoger liggen dan die van een burger.
Tis triest dat ze jou dat kunnen laten denken (niet triest van jouw kant, maar van brein).

Overigens hebben ze die servers opgeeist en dat was niet ter goede trouw. Zij hebben hier willens en wetens (want zij kennen het auteursrecht uiteraard erg goed) de wet overtreden door eigen rechter te spelen en daar mogen best heftige sancties op komen te staan.
Het zou natuurlijk te zot worden als iedereen die een stichting opricht gewoon bij je naar binnen kan gaan om even wat spulletjes mee te nemen.
Brein komt binnen zwaait met een artikel 28 en neemt de servers mee

In artikel 28 van de Auteurswet, waar duidelijk staat dat de rechter voor afgifte (inbeslagname) de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen met de belangen van derden moet afwegen.

Dus Brein speelt voor eigen rechter en neemt dus onrecht matig servers mee.
Als je verwijst naar een artikel waar duidelijk instaat wat je mag en niet mag moet je het In dit geval is brein dus fout en niet naar de rechter geweest.
sleep die kuik maar voor de rechter stop hem maar een paar dagen in de cel voor diefstal wat verduisteren van apparatuur is het eigenlijk hehe, de eigenaar heeft zijn servers nog niet terug maar staan nu bij een gerechtelijke deur waarder. dat is iedergeval een belangrijke stap
Je mag van BREIN toch wel verwachten dat ze de regels van het spel kennen? Ze ging zonder gerechtelijk bevel daarheen en vervolgens ook nog eens de servers doorzoeken? 2x fout bezig!
@c0d1f1ed

Wat een apologetische onzin kraam jij uit, vriend. Geen intentie tot diefstal? Dat is een mooie. Die moet ik onthouden voor als ik iets in mijn zak laat glijden.

Maar geen intentie tot privacyschending is helemaal komisch: dat was nou juist wel de intentie en dat is bewijsbaar door op de missie van van BREIN te wijzen.

Feit is dat de auteursrechtenmaffia een bijzonder sterke lobby heeft die diezelfde VVD-kamerleden die nu vragen stellen maar al te goed kennen. Naar model van de RIAA probeert BREIN eigen rechter te spelen. Maar ons rechtssysteem voorziet niet in het vergelden van kwaad met kwaad. En dit is een mooi bewijs voor het wederrechtelijk handelen van deze club. Eén goede advocaat en BREIN heeft een serieus probleem.

Dat ik daar van harte op hoop, mag duidelijk zijn.
BREIN heeft bepaalde bevoegdheden ??

Leg dat eens uit welk bedrijf heeft er meer bevoegdheden dan een ander iets dat van de overheid is ja . Maar Brein staat daar zeker niet bij op dat lijstje

Het zijn gewoon een stelletje prutsers die GEIL worden van een orginele cd
Vandaag of morgen lees je nog wel in de krant dat de computers van BREIN gekraakt zijn. Gaan we eens kijken wat we daar op vinden aan beschermt werkt .
Maar dan doen we het wel goed pakken we ook de prive computers bij de mensen thuis van Brein niet waar Tim Kuik???


Voor mij zijn het bij BREIN een stelletje zieke geesten die de POLITIE school niet konden af maken en dat dit maar gaan doen.

Ben blij dat we in een vrij land leven kan ik me mening zeggen
dan een ander iets dat van de overheid is
BREIN is niet van de overheid.
Je mag nog altijd geen 'gestolen' materiaal aannemen van iemand als je weet dat die persoon niet de eigenaar is...
BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en als die niet misbruikt zijn voor een ander doel is dit een storm in een glas water.
Een private stichting met meer bevoegdheden dan jij en ik? Komnou!
Dat ze het jou willen laten geloven, is heel wat anders. En de propaganda heeft bij jou aardig gewerkt.
Ze moeten zich gewoon aan de wet houden, het is een stichting als geen andere, ze worden wel als een soort god gezien door sommige.
Opdoeken die gasten. |:(
sta jij nu achter brein ?
Er zijn hier een flink aantal mensen op tweakers die Brein het liefst gister nog overal hun zin zien krijgen. Beter opletten.
eigenlijk is zijn actie net perfect:
indien er illegale bestanden op de servers in kwestie staan, dan heeft de politie dat niet kunnen vaststellen want Brein heeft ze opgevorderd: de eigenaar in kwestie kan zeggen dat Brein de bestanden er zelf heeft opgeplaatst
en uiteraard vraagt die dan een schadevergoeding voor de diefstal, laster,...
tevens mag, als er al illegale bestanden worden gevonden, dit niet worden gebruikt als bewijs, aangezien het onrechtmatig verkregen is.
Dat geld alleen voor bewijs dat door de politie/OM wordt verzamelt voor een strafzaak. In civiele zaken mag het bewijs gewoon gebruikt worden.
Maar het lijkt me dat, tenzij BREIN forensisch verantwoord onderzoek aan de server heeft gedaan, het "bewijs" niet geaccepteerd mag worden. Ook is er geen enkele garantie dat BREIN niet zelf bestanden op de servers heeft gezet.

Dus ik mag hopen dat het bewijs daarom in ieder geval niet gebruikt mag worden in een rechtzaak. Als dat wel zou mogen, heb ik heel erg mijn bedenkingen bij dat systeem.
Maar het lijkt me dat, tenzij BREIN forensisch verantwoord onderzoek aan de server heeft gedaan, het "bewijs" niet geaccepteerd mag worden. Ook is er geen enkele garantie dat BREIN niet zelf bestanden op de servers heeft gezet.
De telefoontaps van een poosje terug vergeten? Wat is daar voor forensisch onderzoek voor nodig dan? Is óók verklaard als onrechtmatig verkregen bewijs. Dus waarom dit niet? En zoals gezegd: als het toch een rechtzaak zou komen, is het nu ook wel plausibel van BREIN om te zeggen dat ze er al op stonden. Als ze gevorderd waren, zoals het hoort, dan had het goed gegaan, nu kan je daar niet meer op vertrouwen.
Dus ik mag hopen dat het bewijs daarom in ieder geval niet gebruikt mag worden in een rechtzaak. Als dat wel zou mogen, heb ik heel erg mijn bedenkingen bij dat systeem.
Zoals gezegd mag dat dus niet, want dan zou het nu onrechtmatig verkregen bewijs zijn.
Maar als de aangeklaagde het aanvecht en zegt dat Brein het er zelf opgezet heeft hebben ze toch een probleem bij Brein. Dan moeten ze bewijzen dat dat niet zo is (Brein klaagt aan en stelt dat er door de aangeklaagde illegaal materiaal op gezet is, en moet dat dus bewijzen want wie stelt bewijst).
Ik denk dat het niet gaat om de bestanden maar om de informatie over gebruikers en andere netwerken waarop deze bestanden verspreid worden. Met deze informatie kunnen ze makkelijker andere groot verspreiders aanpakken. Voor die info zullen ze vast een rechtzaak en schadevergoeding over hebben.
helemaal niet aan gedacht, dat kan serieus wel eens de rede van deze actie zijn...
Zouden ze bij Swan zo dom geweest zijn uitgebreid te loggen?
Ik hoop het wel, en dan niet de gebruikerskant, maar vooral wat er op de server gedaan is toen die door BREIN gestolen is als er bestanden zijn bekeken en/of een kopie gemaakt van logfiles of andere dingen kan BREIN daar op aangepakt worden...
Ik denk dat het nog handiger is als dit niet word gelogd. Het lijkt mij namelijk dat brein maar moet bewijzen dat zij eventueel bewijs niet zelf op de server hebben geplant.
+1Anoniem: 381257
@3DDude22 februari 2011 14:02
Haha, geweldig! Morgen ga ik even langs bij Phillips. Zal even melden dat ze daar een illegale kopie hebben van een mp3tje dat toevallig mee gebackupped was van een prive usb stick.

"Beste heren, die 20 servers die daar staan... Daar staat mn auto, inladen maar!"

ON TOPIC: Ik hoop serieus dat hier een vervolg aan komt. In eerste instantie was ik het redelijk eens met de standpunten van brein, maar dit is gewoon overkill. Ze hebben de laatste maanden serieus afgedaan bij mij. Laat ze zich nou eens bezig houden met de opzet van een soort van movie-store á la app-store. Die bestaan niet, en als ze bestaan worden ze niet genoeg gepromoot.

Volgens mij is dat de enige, effectieve mannier om illegale downloads tegen te gaan. Ik wil met alle plezier een originele film aanschaffen. Mits dat:

- Ik deze kan aanschaffen in een online-winkel principe
- Ik geen voorfilmpjes van brein en weet ik wat allemaal te zien krijg (die ik niet kan doorspoelen)
- De prijzen acceptabel blijven

Ik sta als eerste in de rij! Maar nu? Ik dacht het niet... Hopelijk komen de grote mannen als warner en co ooit in opstand tegen zo'n organisatie als brein. Het handelen van brein geeft de film industrie een zeer slecht imago.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 381257 op 22 februari 2011 14:05]

In opstand? BREIN is juist degene die opgericht is door die lui! Waar denk je dat ze anders de centen van krijgen dan?

En zolang muziek en film maatschappijen hun kop in het zand steken, en deze maffia praktijken blijven volhouden zal er niets veranderen.
....
Laat ze zich nou eens bezig houden met de opzet van een soort van movie-store á la app-store. Die bestaan niet, en als ze bestaan worden ze niet genoeg gepromoot.

Volgens mij is dat de enige, effectieve mannier om illegale downloads tegen te gaan. Ik wil met alle plezier een originele film aanschaffen. Mits dat:
Aangezien je hier nergens ook maar een woord rept over software, maar het vooral over films hebt, is "illegale downloads" niet op zijn plaats. Het downloaden van films is legaal, uit welke bron dan ook (zie rechtzaak FTD vs Brein).

Ik heb een godsgruwelijke hekel aan Brein, vooral omdat ze mijn kijkplezier vergallen met hun bijzonder irritante verplichte reclame op gekochte, legale DVDs. Dat alleen begint voor mij al een reden te worden om geen films meer te kopen (en al mijn lades en kasten puilen bovendien uit).

Uit de duur van het auteursrecht blijkt dat het auteursrecht sowieso niet in het belang is van de auteurs/kunstenaars, maar de industrie dient. Eigenlijk zouden de rechten (=royalties) maar een beperkte tijd (zeg 3-5 jaar) bij de industrie mogen liggen, om daarna weer automatisch terug te gaan naar de artiest.
Ik moet zo lachen om de ironie van het geheel... Timmie die met zn vingers zit aan andermans bestanden en bezittingen, en met allerlei stugge redenaties zijn duidelijk criminele gedrag vergoeilijkt _/-\o_
Wat ik wel komisch vind is dat Brein te pas en te onpas blijft beweren dat het downloaden van een filmpje diefstal is, terwijl we allemaal weten dat diefstal per definitie betekent dat de originele eigenaar het goed niet meer in bezit heeft.

Nu trekt Brein (of Worldstream - da's eigenlijk om het even) zonder gerechtelijk bevel servers van een derde partij uit dat rek en neemt ze mee naar kantoor om er daar eens even deftig in te gaan zitten rondspitten. Hoe gaat Kuik dit dan noemen? Is dit dan wel ineens "onrechtmatig kopiëren"?
daar kom je laat achter!

Meneer kuik denk everything is fair in love and war
Hij vind vast ook dat je mensen mag vermoorden onder het mom van auteurswet.

Intussen ben ik erg benieuwd wat er gebeurd met Brein nu. Ik vind dat er te veel kan in Nederland, je kan hele bevolkingsstammen beledigen en er mee wegkomen, maar degene die zn haat uit wordt als bewijsmateriaal tegen het volk gebruikt |:( En nu ook nog andermans spullen ongevraagd jatten, omdat jij vindt dat de spullen niet rechtmatig gebruikt worden. dat is eigen rechter spelen. Een inbreker een knal verkopen als je m betrapt wordt bestraft en iets jatten niet. in wat voor maatschappij leven we echt 8)7
Tim Kuik is een slimme man. Die gaat geen illegale dingen doen waarmee hij BREIN in gevaar zou kunnen brengen.
Hoewel ik zelf een voorstander ben van het respecteren van auteursrecht en andere rechten ben ik wel van mening dat men hier te ver is gegaan en nog geen klein beetje. Dat ze verzoeken sturen tot het neerhalen van servers wegens vermeende inbreuk mogen ze doen, maar zonder gerechterlijk bevel kan men niemand tot iets verplichten. Zowel BREIN als de hosting provider zijn hier zeer zwaar in de fout gegaan.
het zijn geen verzoeken maar eerder chantage brieven.

Auteursrechten beschermen is goed maar de organisaties die dat doen gaan regelmatig te ver.

Zoek bijvoorbeeld eens op google naar Fat Wreck Chords en de RIAA.

Dat platenlabel heeft al eens een rechtszaak aangespannen omdat de RIAA onterecht aangaf dat Fat Wreck Chords lid zou zijn van de RIAA.
Nadat ze verwijderd waren uit de lijst, stonden ze er opeens weer op. Wederom onterecht.

Tevens eist de RIAA onevenredige bedragen voor gedownloade nummers in rechtzaken.
Iemand die 25 nummers deelt moet meer betalen dan dat het gehele album ooit opgebracht heeft bijvoorbeeld.

Als ze nu eens op normale manier te werk gaan, kweken ze ook meer goodwill. Begin eens met realistisch beeld te geven van de schade van downloads. Tel niet elke download mee als misgelopen omzet want niet iedere downloader zou het anders gekocht hebben.
En erken ook eens dat downloads ook tot betere verkopen kunnen leiden. Kleinere bands zien hun omzet juist stijgen omdat ze door downloaden bekender worden.
Ben benieuwd hoe ze dit in de toekomst gaan spelen als de cloud een feit is. Trekken ze hier in NL een server uit het rek dan gaat er een fail-over/backup aan in verweggiestan. Ook zullen de andere bedrijven die (virtueel) op die server staan last ondervinden van de actie en schadeclaims gaan indienen. Ach ja, betalen de artiesten straks voor de gederfde inkomsten van een top warez site }> Go Kuik! Zie hem zo al staan met z'n eierdopje op z'n hoofd: "Het is niet eerlijk, zij zijn groot en ik is klein..."
Tegen die tijd is ACTA een feit, zul je toch goed moeten zoeken naar een land wat daar geen deel van uitmaakt in de cloud.
Tegen die tijd is ACTA een feit, zul je toch goed moeten zoeken naar een land wat daar geen deel van uitmaakt in de cloud.
En wat zou dat uitmaken? Het handhaven van copyright wordt dan een kat-en-muis spel en een enorme heksenjacht op machines die de ene seconde uit gaan, de andere seconde weer (virtueel) verhuizen naar 2000km verderop over versleutelde verbindingen. En ik betwijfel of de wetshandhavings-instanties in die landen zo hard achter de machines aan kunnen rennen en aan onbegonnen werk willen beginnen.

Als er één server op het internet staat wordt het een misdrijf en is het te handhaven, net zoals wanneer er één persoon zwartrijdt.

Als ALLE servers een stukje aan de warez-cloud bijdragen verdwijnen de warez in de ruis. Ze kunnen immers nooit het hele internet platgooien, net zo min als je iedereen kan arresteren als er niemand voor het OV zou betalen. Burgerlijke ongehoorzaamheid heet dat.
Keep dreaming. We hebben gezien hoe goed dat uitpakte voor Anonymous.
Nee? Daar gaat nou juist dit hele artikel over |:(

Laten we het maar even afwachten, maar het ziet er slecht uit voor BREIN en Kuik
Je kan hem haten, je kan hem loven maar Tim speelt zijn spelletjes altijd wel erg goed. Hij heeft heus wel rekening gehouden met gevolgen van deze actie.
En jij hebt niet zoiets van 'goh, die gequote advocaten zijn wel vrij gekwalificeerd om hun mening te geven'? Ik weet zelf vrij weinig van de auteurswet, maar ben geneigd om de aangehaalde mensen te geloven dat het niet helemaal zuiver is.
Nee dat heb ik niet.

Ten eerste is het uitermate onwaarschijnlijk dat die advocaten alle informatie ter beschikking hebben. En zonder de juiste informatie kun je geen goed oordeel geven.
Hebben zij de een kopie van de vordering van Brein? Hoogstwaarschijnlijk hebben ze die niet!

Verder lijken de meeste ook eigenlijk aan te geven dat het niet Brein is die strafbaar handelde, maar dat de hosting provider onrechtmatig handelde. (hoewel dat allemaal erg onhandig en gekleurd is verwoord)

Verder is het ook maar de vraag of ze veel ervaring hebben met de exacte details van de auteurswet en de uitzonderingen die die artikelen geven op de algemene vordering regels. Juist een hoogleraar die gespecialiseerd is op beslagrecht in het algemeen kan zich makkelijk vergissen in kleine details van de auteurswet.

Overigens zegt die hoogleraar dus dat Brein de servers alleen mag meenemen als de hostingprovider ze vrijwillig geeft. En dat heeft die hostingprovider ook gedaan.
Dat is compleet in tegenspraak met zijn eerdere stelling dat het onrechtmatig zou zijn geweest. Het lijkt er echter op dat zijn eerdere stelling uitgang van onvrijwillige overdracht.
Conclusie: volgens deze hoogleraar is Brein niet strafbaar bezig geweest.

De jurist van Alejandra Transporte kun je rustig negeren, want die is niet onafhankelijk.

Advocaat Gieske denkt dat het verduistering kan zijn, maar is er erg skeptisch over de mogelijkheid dat Brein daadwerkelijk de wet heeft overtreden. Waarschijnlijk is ie skeptisch omdat ie niet voldoende informatie heeft om de zaak goed te beoordelen.

En Engelfriets uitspraken lijken direct in tegenspraak te zijn met artikel 28. (zoals ik al in een eerdere reactie hierboven heb laten zien)

Dus nee, ik vind de uitspraken van die juristen absoluut niet voldoende om te concluderen dat Brein strafbaar heeft gehandeld.
Hebben zij de een kopie van de vordering van Brein? Hoogstwaarschijnlijk hebben ze die niet!
Het maakt geen r**t uit wat er in die vordering van Brein staat. Brein is geen OM en dus mag Brein geen huiszoekingsbevelen uitschrijven. Brein is een doodgewone stichting die geen enkel ander recht heeft dan jij en ik. Geef jij ook je computer af als ik morgen bij jou op de stoep sta met een zelfgeschreven bevel?
Niemand heeft het hier over een huiszoekingsbevel.

Een huiszoekingsbevel is iets totaal anders dan het opeisen van roerende goederen waar in artikel 28 sprake van is.
Sorry, maar wij zijn niet begonnen met het verwarren van die termen.

BREIN begon, door een eis als bedoeld in Art28 niet voor te leggen aan een rechter, maar in te zetten als een zelfgemaakt huiszoekingsbevel. Daarom is het redelijk dat jeroenr stelt dat Brein dat niet mag, en daarom is het ook redelijk om Brein te vervolgens wegens valsheid in geschrifte.
goh, ik wens je suc6.

De meerderheid hier denkt dat Brein iets fout heeft gedaan! Zelfs bekende juristen.

Er worden kamervragen gesteld vanwege het handelen van Brein.

Hmm, ja dat komt natuurlijk omdat het helemaal zuiver en legaal is. Nee sorry die vlieger gaat niet op.

Bovendien zegt niemand dat de handelswijze van Brein strafbaar is, dat is aan de rechter om dat te beslissen. Alleen een stichting zoals Brein die ongeveer elke downloader als een crimineel ziet, moet uitermate de schijn hoog houden van legitiem en rechtmatig handelen. Dat is hier duidelijk niet gebeurd.

Btw. Als mijn 50 collega's zeggen dat ik gek ben, dan vind ik dat mijn 50 collega's gek zijn. :)

edit: volgens deze link is het wel onrechtmatig, zie ook correspondentie voor kort geding
http://webwereld.nl/nieuw...n-ingepikte-servers-.html

[Reactie gewijzigd door G-bird op 22 februari 2011 19:20]

De meerderheid hier denkt dat Brein iets fout heeft gedaan
De meerderheid hier word gevormd door minderjarige scholieren die niet verder dan hun neus denken als ze hier reageren. (uitzonderingen daargelaten) Dus waarom zou die meerderheid me iets boeien?

Die juristen doen uitspraken terwijl ze niet alle informatie hebben. Dat vind ik overigens ook erg onverstandig van die juristen.

Dat er kamervragen gesteld worden is al helemaal geen argument. Zodra iets maar wat beroering bij de achterban kan geven worden er kamervragen gesteld. Dat heeft niets met de inhoud van de zaak te maken, maar met de mogelijkheid om kiezers te winnen. Punten scoren, daar gaat het in de tweede kamer om!
Bovendien zegt niemand dat de handelswijze van Brein strafbaar is
Pardon? Lees de titel van dit artikel eens...
Daar staat keihard dat de handelwijze van Brein strafbaar is! En het hele artikel is ook met die kleur geschreven.
De tweede kamer is het gekozen orgaan die de wetten in Nederland maakt. Jij mag dit "punten scoren" noemen, ik noem het democratie.

De handelswijze van Brein is zeker laakbaar te noemen en wellicht strafbaar. Er zal uitgezocht moeten worden hoe Brein de servers van een ander in zijn bezit gekregen heeft. De eigenaar van de servers was gewoon zijn bezit kwijt en moet deze notabene via een gerechtsdeurwaarder terug halen en dat terwijl Brein is een particuliere organisatie is zonder speciale bevoegdheden. Brein kan alleen via de rechter een beslag leggen.

Tot op heden weten we niet of er uberhaupt sprake van is dat er auteursrechtelijk materiaal op de servers stond, dit moet allemaal nog vast komen te staan.
goh, ik wens je suc6.

De meerderheid hier denkt dat Brein iets fout heeft gedaan! Zelfs bekende juristen.

Er worden kamervragen gesteld vanwege het handelen van Brein.

Hmm, ja dat komt natuurlijk omdat het helemaal zuiver en legaal is. Nee sorry die vlieger gaat niet op.

Bovendien zegt niemand dat de handelswijze van Brein strafbaar is, dat is aan de rechter om dat te beslissen. Alleen een stichting zoals Brein die ongeveer elke downloader als een crimineel ziet, moet uitermate de schijn hoog houden van legitiem en rechtmatig handelen. Dat is hier duidelijk niet gebeurd.

Btw. Als mijn 50 collega's zeggen dat ik gek ben, dan vind ik dat mijn 50 collega's gek zijn. :)
De jurist van Alejandra Transporte kun je rustig negeren, want die is niet onafhankelijk.
Nee Tim Kuik is lekker onafhankelijk. Dus jouw regel aannemende laat ik wat hij zegt dan ook maar achterwege.
Ja natuurlijk!

Als je een objectieve mening wilt horen over dit hele verhaal dan ben je ongelooflijk naief als je denkt dat te kunnen halen bij de juristen van één van beide belanghebbende partijen.

Als je advocaten gaat geloven, dan zitten onze gevangenissen voor de volle 100% vol met onschuldige lammetjes die door een rechterlijke dwaling veroordeeld zijn.
We weten allemaal dat dat onzin is, maar dat is nu eenmaal het werk van een advocaat.

Daar zit ook een groot manko in ons rechtsysteem ten aanzien van het OM. Dat is tegelijk aanklager en moet objectief aan waarheidsvinding doen. We weten allemaal dat het een illusie is om te denken dat je dat goed kunt combineren. En dat is in de afgelopen jaren ook wel gebleken.
Overigens zegt die hoogleraar dus dat Brein de servers alleen mag meenemen als de hostingprovider ze vrijwillig geeft. En dat heeft die hostingprovider ook gedaan.
Dat is compleet in tegenspraak met zijn eerdere stelling dat het onrechtmatig zou zijn geweest.


Toch wel, want in het artikel staat ook dat de hostingprovider niet de eigenaar was van de servers.
Ten eerste is het uitermate onwaarschijnlijk dat die advocaten alle informatie ter beschikking hebben. En zonder de juiste informatie kun je geen goed oordeel geven.
Hebben zij de een kopie van de vordering van Brein? Hoogstwaarschijnlijk hebben ze die niet!
En jij hebt al die info wel?
Overigens zegt die hoogleraar dus dat Brein de servers alleen mag meenemen als de hostingprovider ze vrijwillig geeft. En dat heeft die hostingprovider ook gedaan.
Hoe weet jij zo zeker dat de hostingprovider dit gedaan heeft?
Er staat in de tekst:
"Bij gebrek aan een juridische basis voor het opeisen van de servers had de hostingprovider de servers alleen vrijwillig kunnen meegegeven. Het lijkt erop dat hostingprovider Worldstream, waar de acht servers stonden, dat heeft gedaan. "

Het lijkt er dus op, maar niets is nog zeker.
Dus nee, ik vind de uitspraken van die juristen absoluut niet voldoende om te concluderen dat Brein strafbaar heeft gehandeld.
Ook valt niet te concluderen dat men niet strafbaar heeft gehandeld!

Het is goed dat er kamervragen gesteld worden. Laat ze eerst maar eens onderzoeken wat er precies gebeurd/gezegd is, zodat men dan een oordeel kan vellen.
Het kan nu naar mijn mening nog alle kanten op.
Het kan nu naar mijn mening nog alle kanten op.
Precies.
En daarom zou Tweakers terughoudender moeten zijn met de berichtgeving en niet doen alsof het vast staat dat Brein strafbaar gehandeld heeft.

Daarom zouden ook die juristen voorzichtig moeten zijn met hun uitspraken. (zijn ze wellicht wel geweest, maar dan heeft T.net het niet netjes verwoord)
De advocaten zullen zeker wel hun BREIN gebruikt hebben maar kunnen nu nog niet de hele situatie overzien aangezien er slechts details van 1 kant bekend zijn. Daarom is hun oordeel nog niet toonaangevend.
details van 1 kant, of 2 kanten maakt in deze vrij weinig uit: er is apparatuur inbeslag genomen zonder dwangbeval, en dat mag niet...

zou helemaal van de zotte zijn, dan zou namelijk brein theoretisch alle servers onder het mom van auteurswetgeving in beslag kunnen nemen...
jij noemt het details, maar de feiten zijn simpel en van maar 1 kant benodigd in dit geval.
Er is voor eigen rechter gespeeld, en dat op zich is al het foute.

Details zijn dingen als "hoeveel servers er in beslag zijn genomen", niet het feit dat servers in beslag genomen zijn onder (vermoedelijk) druk en mogelijk valse voorlichting (dat laatste is een puur voorgevoel) zonder gerechtelijk bevel.
Verdere 'details' zijn dan niet nodig. Het gaat hier om justitieel belang, niet om mensen hun mening.

No offence; maar meneer kuik lijkt een lief,klein, geel kuikentje dat alles speelt volgens de regels en voor de goede orde, maar dit uilskuiken is eerder een wolf in schaapskleren dan echt een lief klein kuikentje.
Er zijn voldoende onbezonnen acties door BREIN begaan. Wat ze als hun filosofie zouden bestempelen is in de basis goed; "het beschermen van auteursrechten", maar hun manier van uitvoeren mag op zijn minst vraagtekens ontvangen.

kij,kij,kij,kij,kij,kij,kij,kijk, het-is tim-kuik van brein! (op de wijs van "ik ben een kuikentje")

Promotiecampagnes om mensen te beïnvloeden dat ze denken dat je jurisprudentie direct kan uitvoeren; kost genoeg geld.
Vervolgens te kakken worden gezet, na je eigen domme actie, door ieder jurist die wél zijn BREIN gebruikt; priceless.

Ik gooi maar een balletje op... wie wil 'm vangen...
Blijkbaar niet. Tim Kuik is geen juridisch wonder, gewoon een flapdrol die denkt dat iedereen wel aan de kant gaat door zijn intimidatie.

En heeft hij "heus wel rekening gehouden met gevolgen van deze actie" dan wist hij dus op voorhanden dat hij fout bezig was, wat het nog een stukje erger maakt.
Dat zal wel meevallen. Behalve hard blaffen kan brein vrij weinig. Keer op keer pakken ze alleen de kleintjes aan die niet genoeg geld hebben om een dure juridische procedure in te duiken.

Ze hebben hier mijns inziens bewust een buitenlandse site op nederlandse servers aangepakt omdat timmeh niet verwacht had dat iemand in argentinie hier z'n gelijk komt halen.
Nee, blijf maar bij je pro-brein opmerkingen. Deze juristen hebben natuurlijk geen idee waar ze het over hebben.
Ik vraag me af wat je motivatie is van de opmerking.

Ik heb het gevoel dat je achter deze acties staat.

Ik vind dit erg vreemd aangezien het indruist geven ons rechtssysteem.
So what? Je mag blijkbaar wel oproepen tot geweld tegen iemand hier maar oh wee als je het eens bent met Brein.

Beetje met 2 maten meten.
Je mag blijkbaar wel oproepen tot geweld tegen iemand hier maar oh wee als je het eens bent met Brein.

Beetje met 2 maten meten.
Ik roep op tot geweld? Waar staat dat?
En met welke twee maten weten?

Ik wil begrijpen wat JohnKimble zijn motivatie is om het voor brein op te nemen is daar iets mis mee?
Eerder in dit topic wordt er min of meer opgeroepen tot geweld tegen Dhr Kuik, daar hoor ik je niet vragen wat de motivatie is.
Eerder in dit topic wordt er min of meer opgeroepen tot geweld tegen Dhr Kuik, daar hoor ik je niet vragen wat de motivatie is.
Die opmerkingen zijn weg gemod zie ik. Ik ben sowieso tegen welke vorm van geweld.
Ik hoop dat deze regering de stekker uit dit soort bedrijven gaat trekken. Ik denk dat artiesten en de belasting betalers beter af zouden zijn als al het geld dat BREIN nu kost aan hun overgemaakt zou worden.

Ik denk sowieso dat het hele principe van dit soort bedrijven niet werkt. Ze zijn alleen in het leven geroepen om te vervolgen en niet om tot een oplossing te komen.
Tim Kuik is geen slimme man, hij loopt zichzelf al heel langer in de kijker te speler door op het randje te lopen. En nu is hij dus zo flink over het lijntje gegaan dat er koppen moeten gaan rollen. En eerlijk gezegd denk ik dat er maar één kop hoeft te rollen om BREIN weer een beetje geloofwaardig te krijgen.
Mensen die slim zijn doen juist illegale dingen, misdaad loont namelijk wel degelijk, zolang je je eigen handen maar schoon houd :)!
En af en toe wordt er eens iemand spontaan neergeschoten zonder waarschuwing, aankondiging, belofte of bedreiging vooraf.
Als ik iemand om een fiets vraag, en die fiets blijkt niet de eigendom van degene die hem vrijwillig geeft, ben ik toch geen dief?

Lijkt me onwaarschijnlijk dat BREIN schuldig is aan diefstal. En dan is er ook nog zoiets als intentie. Ze willen die servers niet voor eigen gebruik of om door te verkopen, noch om de privacy te schenden.

Artikel 28 gaat trouwens over de "vernietiging of onbruikbaarmaking". Lijkt me niet van toepassing aangezien BREIN ze enkel vorderde om bewijsmateriaal te vergaren. Verdere stappen kunnen dan nog door een rechter bepaald worden...
mss niet direct een dief maar wat ze gedaan hebben is gewoon fout ,.
bij zoiets moet je gewoon een gerechtelijk bevel hebben om spullen mee te mogen nemen of de eigenaar het vrijwillig mee geeft of niet .
alleen al het feit dat een zaak kan afketsen omdat er niet juist gehandeld is lijkt me iets om rekening mee te houden lijkt me.

als brein bij mij aan de deur komt en vraagt meneer mogen wij u servers meenemen en ik zeg hier neem maar mee .
op het moment dat ze gaan aanklagen zeg ik maar ik heb dat niet gezegd en er is dan nergens een gerechtelijk bevel aangevraagd dan zegt de rechter sorry meneer kuik maar u zit fout dus deze zaak word afgewezen etc..
bij zoiets moet je gewoon een gerechtelijk bevel hebben om spullen mee te mogen nemen of de eigenaar het vrijwillig mee geeft of niet .
Waarom "gewoon"?

Als een agent bij jou een huiszoeking wil doen maar geen gerechtelijk bevel en jij laat hem toch binnen, is al z'n verzameld bewijsmateriaal geldig. Weiger je, dan komt hij de volgende dag terug met een gerechtelijk bevel en moet je hem binnenlaten of ben je sowieso vervolgbaar voor het dwarsbomen van een gerechtelijk bevel.
als brein bij mij aan de deur komt en vraagt meneer mogen wij u servers meenemen en ik zeg hier neem maar mee .
op het moment dat ze gaan aanklagen zeg ik maar ik heb dat niet gezegd en er is dan nergens een gerechtelijk bevel aangevraagd dan zegt de rechter sorry meneer kuik maar u zit fout dus deze zaak word afgewezen etc..
Fout. BREIN heeft bepaalde bevoegdheden en zonder bewijs van het tegendeel is het verzamelde bewijsmateriaal rechtmatig verkregen. Het is dan aan jou om hard te maken dat ze servers gestolen zouden hebben in plaats van dat jij ze vrijwillig meegaf.

Er valt hier nergens op te maken dat BREIN z'n bevoegdheid tot het opsporen van auteursrechtschendig misbruikt heeft voor enig ander doel. Niet voor diefstal, en niet voor intentioneel schenden van de privacy.
Een agent hoef je alleen maar binnen te laten indien er een (hulp)officier van justitie aanwezig. Een gerechtelijk bevel alleen is niet voldoende.

Brein heeft helemaal geen bepaalde bevoegdheden, ze hebben dezelfde bevoegdheden als ieder ander in Nederland.

Er is geen enkel bewijsmateriaal verkregen daar de bron niet langer vastgesteld kan worden. Wellicht zijn er nog zaken als backups bij de provider aanwezig die justitie in beslag kan laten nemen echter wat nu bij Brein staat is nauwelijks bruikbaar in een strafzaak.

Brein heeft geen bevoegdheid om auteursrechtschending op te sporen anders dan de bevoegdheden die iedereen in Nederland heeft. Brein kan ook geen bewijs verzamelen ten behoeve van een strafzaak hoogstens inbrengen in een civiele zaak.
Dat zou misschien op kunnen gaan als jij de eigenaar bent van de spullen die BREIN bij je komt ophalen, in dit geval dus absoluut niet.

BREIN is gewoon zo brutaal geweest om op goed geluk bij die hostingtoko aan te bellen en om de servers mee te geven. Bizar dat de hostingprovider hieraan toegeeft, maar feit blijft dat de eigenaar geen toestemming heeft gekregen en dat het bewijs onrechtmatig is en er zelfs bewijs geplant kan zijn.

BREIN is gewoon duidelijk fout hier. Je mag best fan zijn van BREIN, maar dan is het echt niet verkeerd om het een keer niet met ze eens te zijn en toe te geven dat ze fout zijn. Je hoeft het niet blind met alles eens te zijn wat ze doen.
[quote]
Als een agent bij jou een huiszoeking wil doen maar geen gerechtelijk bevel
quote]
Dan is de agent toe aan een nieuwe studie wetskennis en en een psychiatrisch onderzoek. Tevens bedankt voor de waarschuwing, want het zal er op duiden dat hij terug komt en ik dus mijn maatregelen moet treffen.
Geen diefstal, maar wel heling :) Het zal hier wel weer om intentie en redelijkerwijs hadden kunnen weten gaan. Ben benieuwd naar de eventuele zaak.

(Artikel 417bis Sr luidt:) [...]
* a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

Maar goed, inal, en het zal ongetwijfeld nog lastiger liggen. Lijkt me wel dat brein redelijkerwijs had moeten vermoeden dat er geen toestemming aan de eigenaar van de server was gevraagd.

(in vergelijk met de fiets: dat is hetzelfde verhaal als je een fiets van 500 euro voor twee tientjes van een junk op straat koopt)

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 februari 2011 14:06]

in vergelijk met de fiets: dat is hetzelfde verhaal als je een fiets van 500 euro voor twee tientjes van een junk op straat koopt
BREIN heeft niks gekocht van een junk, maar vrijwillig overhandigd gekregen door een respectabel hostingbedrijf voor inspectie. Ze handelden in het belang van het auteursrecht. Enige andere intentie is onmogelijk aan te tonen dus er is geen sprake van heling.

Het hostingbedrijf heeft mogelijks een fout gemaakt. Maar vermoedelijk hebben ze ook een clausule in hun contract die zegt dat het gebruik van hun faciliteiten niet voor illegale praktijken mag dienen en bevoegde instanties dit mogen inspecteren.
Er is geen sprake van vrijwilligheid indien Brein misleidende informatie verstrekt. Als ik tegen een voorbijganger zeg "geef me mijn fiets eens aan", terwijl het mijn fiets niet is, dan pleeg ik de diefstal. Het is niet zo dat die voorbijganger de fiets steelt en vervolgens vrijwillig aan mij geeft.
Dat vrijwillig overhandigd is nog maar de vraag.
Mijn eigen ervaringen met Brein zijn toch ietwat anders.
En zelfs al is er vrijwillig overhandigd, dan nog is het andermans spul en dat had Brein gewoon kunnen weten. Dat is zo uit te vinden. Ja maar dat wisten we niet is dan gewoon laksheid van Brein af.
Yep, en BREIN is geen bevoegde instantie. Zonder gerechtelijk bevel is dit nooit toegestaan.
Als jij had kunnen weten dat die fiets niet van degene was, dan ben je strafbaar. Brein had gewoon kunnen vragen of de hoster wel de eigenaar was van de servers.

Ik weet niet wat particuliere stichting Brein wil. Wellicht waren ze van plan om zelf content op de servers te zetten en vervolgens aangifte te gaan doen? Niemand die weet wat de plannen van Tim en co waren.

Brein mag zelf geen bewijs vorderen daar dit bewijs direct onbruikbaar is immers Brein is een particuliere stichting die er alle belang bij heeft dat vermeend bewijs aangetroffen wordt.
Als ik iemand om een fiets vraag, en die fiets blijkt niet de eigendom van degene die hem vrijwillig geeft, ben ik toch geen dief?
Natuurlijk wel. Het is ongeveer hetzelfde als heling: als je gestolen waar van iemand koopt, bewust of onbewust, ben je strafbaar.
Bullshit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heling

Als het onbewust is en het je niet redelijkerwijs had moeten weten, is het geen heling en ben je dus ook niet strafbaar. BREIN heeft ook niks overgedragen of verkocht, laat staan voor eigen belang.

Geen misdrijf zonder intentie. BREIN is volstrekt onschuldig. Het "ergste" dat hen kan overkomen is dat het bewijsmateriaal dat ze na de overhandiging vergaard hebben, nietig wordt verklaard omdat het zonder medeweten van de rechtmatige eigenaar gebeurde. Als dat niet BREIN z'n schuld is dan kan de rechter alsnog beslissen dat het bewijsmateriaal geldig is. Kwestie van belangen afwegen, en ik twijfel dat Swan hier veel te zeggen heeft als ze grootschalige autersrechtinbreuk gepleegd hebben.
Ze zijn hartstikke schuldig. Op zijn minst aan afpersing, omdat ze hun onrechtmatig verkregen materiaal niet zomaar terug willen geven, maar dat hiervoor iets geregeld moet worden. En dat is toch echt afpersing.
Nou, doe aangifte zou ik zeggen, moet een eitje zijn voor jou als bezorgde burger om hier de politie van op de hoogte te stellen.
Brein is een professionele organisatie. Die weten, of worden in elk geval geacht te weten, wat een hoster is. Daaruit volgt dat zij wisten of althans hoorden te weten dat Worldstream de servers niet vrijwillig kon overdragen. We zullen de getuigenissen moeten afwachten om te beoordelen in hoeverre het diefstal danwel heling is, dat hangt af van wat Brein precies deed.
Dan zou ik dus ook een gestolen auto mogen kopen? Het kopen van CrazyBites CD-ROMs is dus ook niet strafbaar?
Je ben geen dief, maar zodra je ook maar enig vermoeden had moeten kunnen hebben dat de fiets onrechtmatig verkregen was, ben je zonder pardon schuldig aan heling. Geen maar. Schuldig.
Tja, probleem is natuurlijk wel dat WorldStream vrijwillig de servers heeft meegegeven, zij hadden ook kunnen weigeren en om een gerechtelijk bevel hebben gevraag (zoals je normaal gesproken in zo'n geval toch echt zou doen), daar is niets illegaals aan. Dat WorldStream zomaar meewerkt zonder alles eerst te controleren is niet het probleem van Brein maar van WorldStream. Maargoed, dat WorldStream niet de eigenaar blijkt te zijn, en de eigenaar de servers terugeist en Brein deze niet zomaar wilde teruggeven is een ander verhaal, daar is Brein dus wel fout.
Ook brein zit IMHO al fout bij het vorderen van de servers. Immers zal het voor hun ook evident geweest zijn dat Worldstream niet de eigenaar van de servers is, en dus zou het een beetje vergelijkbaar met heling zijn. Als je spullen koopt die overduidelijk niet bij de rechtmatige eigenaar vandaan komen, ben je immers ook strafbaar.

Het zou een stuk beter geweest zijn als Brein de gegevens van de eigenaar gevorderd had, en met die gegevens de servers bij de juiste partij had proberen te vorderen.
Ik vermoed dat Brein daar niet zomaar binnen gelopen is en gezegd heeft "Hoi, we nemen die servers even mee" waarop WorldStream geantwoord heeft met "OK"

Ik denk eerder dat Brein daar een flinke hoop dreigementen en gevolgen voor niet meewerken heeft neergegooid, waarop WorldStream wel ja heeft moeten antwoorden. Verschilt niet veel van iemand bedreigen om zn portefeuille af te geven...
Dat WorldStream zomaar meewerkt zonder alles eerst te controleren is niet het probleem van Brein maar van WorldStream.
Dat Worldstream meewerkt betekent niet dat Brein in de eerste plaats om de overhandiging van de servers had mogen vragen zonder gerechtelijk bevel. Het feit dat ze de servers in ontvangst hebben genomen maakt het wel degelijk ook Brein's probleem.
+1Anoniem: 381257
22 februari 2011 14:44
Wat me even te binnen schoot:

BREIN voert opdrachten uit in naam van de eigenaars. Dit houd in dat BREIN gewoon zegt van: "Hello, wij zijn van warner bros, we komen onze gestolen goederen terugvragen"

In dat geval zijn de acties van brein wel legentiem, mits ze natuurlijk toezegging van de film-makers hebben om hun te vertegenwoordigen...

Klopt mijn redenering? Of zit ik er naast? :?
Kijk hier: http://www.anti-piracy.nl/over_brein/aangeslotenen.asp

Warner Bros. staat onder andere bij de aangeslotenen van Brein, dus ze mogen in naam van die bedrijven handelen.

Maar dan nog is het niet legitiem, aangezien er een vermoeden is dat er auteursrechten geschonden worden maar er geen bewijs voor is geleverd.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 172189 op 22 februari 2011 14:59]

Je zit ernaast.
1) Brein behartigt belangen en heeft absoluut geen volmacht.
2) Brein is geen autoriteit (al zouden ze dat misschien graag willen)
3) Brein overtrad zelf de wet door op de servers te gluren, en is daarmee wat mij betreft net zo erg als hetgeen ze bestrijdt.
4) Er is geen gerechtelijk bevel geweest - dat in alle gevallen afgegeven moet worden - ookal ben je zelf de 'eigenaar' van de content.
Dat is zeker het geval, maar er moet getoetst worden of de vermoedens die Brein zegt te hebben voldoende aannemelijk maken dat de spullen van Brein zijn. Dat kan alleen door rechterlijke toetsing gebeuren wat weer een gerechtelijk bevel inhoudt.
Er is geen gerechtelijk bevel geweest, wat dus betekent dat niet vast KAN staan of de vermoedens die Brein heeft voldoende zekerheid geven over de eigenaar van de virtuele zaken.
maakt niet uit al doen ze het in naam van de konigin ze moeten een gerechtelijk bevel hebben om spullen in te kunnen vorderen .
1 2 3 ... 13

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee