Tweede Kamer neemt motie aan tegen bewaarplicht

Donner (klein)De Tweede Kamer heeft een motie van D66-Kamerlid Dittrich aangenomen, waarin minister Donner wordt opgeroepen om bij de vandaag te houden JBZ-raad, het overleg tussen de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, aan te geven dat Nederland niet instemt met de door het Europarlement goedgekeurde bewaarplicht voor verkeersgegevens. De motie werd gesteund door de fracties van SP, PvdA, VVD, LPF, D66, GroenLinks en de groep Wilders, zodat hij met een aanzienlijke meerderheid werd aangenomen. Ondanks dat weigert minister Donner hem uit te voeren. Volgens Donner zal Nederland internationaal als onbetrouwbare partner bekend komen te staan, als het weer terug wil komen op eerder gemaakte afspraken. Donner vindt het onaanvaardbaar dat hij bij de ene gelegenheid 'ja' moet zeggen en bij een volgende weer 'nee', wat doet denken aan het bezwaar van minister Brinkhorst in de zaak van de softwarepatenten.

Dittrich is overigens niet absoluut tegen de bewaarplicht, maar wil wel dat bepaalde zaken goed worden geregeld. Zo is het niet precies duidelijk wie er toegang zal krijgen tot de verkeersgegevens. Aanvankelijk was de maatregel alleen bedoeld voor de strijd tegen het terrorisme, maar inmiddels is de reikwijdte ervan aanzienlijk vergroot. Ook voor de opsporing van minder ernstige misdrijven zoals de verspreiding van illegale software of de handel in illegaal antiek zouden de gegevens gebruikt mogen worden. Dittrich vindt dit te ver gaan en wil in de richtlijn laten opnemen dat de gegevens uitsluitend voor de strijd tegen het terrorisme gebruikt mogen worden. Ook wil hij dat internetproviders worden gecompenseerd voor de financiële last die de opslag met zich meebrengt. Bij de behandeling van de bewaarplicht in het Europees Parlement stemden de meeste Nederlandse parlementariërs tegen. Alleen de CDA-fractie was voor en het CDA was ook de enige grote partij die tegen de motie van Dittrich stemde.

Tweede Kamer (groter)

Door Arie Jan Stapel

Nieuwsposter / PowerMod

21-02-2006 • 11:24

81 Linkedin

Bron: Tweede Kamer (doc)

Lees meer

EU-richtlijn bewaarplicht aangenomen Nieuws van 22 februari 2006
ISPO vraagt om herziening bewaarplicht Nieuws van 6 september 2005

Reacties (81)

Wijzig sortering
@ Aanwezige politicologen

Hoever rijkt de macht van de 2e Kamer nu eigenlijk? Kan minister Donner nu gewoon zeggen: "Zak er maar in...", zonder dat dit implicaties heeft voor zijn functioneren? Met andere woorden dient er dan onmiddellijk een motie van wantrouwen te worden ingediend, of zijn er andere middelen? Dit verder geheel los van of het wel of niet een steekhoudend argument is dat Nederland een onbetrouwbare partner zou worden.
De regering regeert, en neemt dus besluiten. Het parlement oordeelt over die besluiten, dus of een wet (wat de vorm is van een besluit) wordt aangenomen of niet. De 2e kamer kan op zo'n wet een aanvulling bevelen, een amendement. Dit is veelal lastig omdat de regeringspartijen in veel gevallen gewoon de regering volgen (ivm regeeraccoord) en een aanvulling dus veelal niet op steun van die fracties kan rekenen, wat dus altijd resulteert in een minderheid.

In het geval van europese zaken regeert een minister dus, en hij / zij doet wat de regering wil. Omdat het niet resulteert in een wet, staat de 2e kamer buitenspel in dit soort zaken, de minister doet in brussel wat de regering hem / haar opdraagt.

De 2e kamer kan wel een motie aannemen. Dit is een advies aan de regering van hoe de kamer erover denkt. Maar omdat de minister alleen moet doen wat de regering besloten heeft in dit kader (en wat dus niet in een wet resulteert), kan hij / zij het advies naast zich neerleggen, wat ook in verreweg de meeste gevallen gebeurt, als het gaat om europese zaken.

Wat de minister echter wel in ogenschouw moet houden is de mate waarin de kamer instemt met een motie. Het is nl. een politiek zwakke actie als de minister tegen een motie ingaat die breed gesteund wordt, want in situaties waarin de minister de kamer nodig heeft kan de kamer wellicht de minister verstaan geven dat deze maar beter naar de kamer moet luisteren in andere gevallen. Dus wat donner doet is IMHO niet zo slim, maar het mag gewoon.

Wat ik overigens niet snap is dat het CDA aan de ene kant roept dat politiek en bv europa dichter bij de burger moet komen, en liggen te huilen dat de europese grondwet is weggestemd, maar in dit soort situaties, waarbij de burger direct ziet wat het CDA doet met het advies van de volksvertegenwoordiging, zijn ze dat ineens vergeten en beoefenen ze pure regentenpolitiek. Nu is daar op zich niets mis mee, maar als je het ene wilt, moet je erop letten dat je niet het andere doet.
Politici hebben grote woorden maar kleine daden. Een minister kan doen wat ie wil. Als de tweede kamer al moeilijk doet (onwaarschijnlijk want ze zijn allemaal bang voor verkiezingen), hoeft de minister alleen maar een verkapt sorry te zeggen en kan dan gewoon verder gaan.
De minister kan dat zeggen, dat is zijn goed recht, maar de kamer hoeft dat niet te accepteren, en kan hem weg sturen.
Het is ook niet aan de kamer om de regels te maken, dat is de taak van de minister. De kamer kan pas achteraf een oordeel geven over het werk van een minister.

De minister kan dus zeggen "ga maar bij je moeder zeuren" zolang de kamer dat accepteert. De kamer weet ook dat ze het met alle partijen samen moeten doen, dus ze gaan niet over ieder akkefietje een afzetprocedure starten.

Het is dus voornamelijk politiek wikken en wegen dat bepaalt of er een reactie komt, en hoe groot. Dat het verkiezingstijd is zet de verhoudingen natuurlijk extra scherp. Geen politicus gaat zich branden aan een afzetprocedure als ze niet zeker weten dat ze het winnen, en met steun van de bevolking.
Als ze (de kamerleden) consequent zijn, moeten ze nu een motie van wantrouwen indienen.
Maar als ik zie hoe het met Brinkhorst en zijn software patenten is afgelopen (ongeveer dezelfde situatie), dan zit dat er ook hier niet in... ;(
Grootste gedeelte van nederland (dat vertegenwoordigen ze..) zegt nee, maar Donner is de ubermensch die wel beslist dat ie ja gaat zeggen.
Politici begrijpen geloof ik niet helemaal meer waar ze voor zijn. Het VOLK vertegenwoordigen, niet zichzelf.

Slechte zaak dat Donner dit doet. Goede zaak (mijn eigen mening) dat de motie is aangenomen.
Anoniem: 120859
@buzzin21 februari 2006 11:32
Als Donner eerder ook zijn eigen achterban beraad had, had hij niet eerst ja gezegd.

Bovendien kan Nederland zich volgens mij nog wel wat veroorloven waar het gaat om betrouwbaarheid.
Volgens mij wel:
Alleen de CDA-fractie was voor en het CDA was ook de enige grote partij die tegen de motie van Dittrich stemde.
Juist de overige partijen in de kamer dachten er anders over!
Volgens mij had hij op europeesch niveau met de gehele kamer moeten overleggen en niet alleen met zijn eigen partij.

Maar idd lekker om te kotsen dat ie nu gaat huilen dat ie d'r op terug moet komen. Velen waren er op tegen en hij heeft het d'r gewoon door heen gedouwt.
Grootste gedeelte van nederland (dat vertegenwoordigen ze..) zegt nee, maar Donner is de ubermensch die wel beslist dat ie ja gaat zeggen.
Volgens mij is het met de softwarepatenten precies zo gedaan.
Is wordt er ja gezegd onder het mom dat het nog niet definitief is en later wordt er gezegd dat nee niet meer mogelijk is omdat erdoor ja is gezegd.
Een aantal steekwoorden/zinnen waarover je mag gaan nadenken:
Grootste gedeelte van nederland (dat vertegenwoordigen ze..) zegt nee
De Staten Generaal der Nederlanden vertegenwoordigd het volk, de regering (de ministers) en dus ook minister mr. J.P.H. Donner regeert.
Donner is de ubermensch die wel beslist dat ie ja gaat zeggen.
Donner maakt beleid, dat je het daar niet mee eens bent mag. Maar om hem nu ubermensch in de schoenen te schuiven :?
Politici begrijpen geloof ik niet helemaal meer waar ze voor zijn.
Jij ook niet politici kunnen verschillende functies hebben.
Het VOLK vertegenwoordigen, niet zichzelf.
Nou, politici in vertegenwoordigende organgen vertegenwoordigen het volk.
Goede zaak (mijn eigen mening) dat de motie is aangenomen.
Voor jouw informatie, een motie is niet bindend voor een minister.
Anoniem: 169185
@buzzin21 februari 2006 18:56
'Slechte zaak dat Donner dit doet'

Helemaal mee eens, volgens mij was hem in eerste instantie al verboden mee te praten over de bewaarplicht, en hij heeft toen toch ingestemt ermee, en nu opeens kan hij niet meer terug omdat hij al ja heeft gezegd.

Help de hele Nederlandse voorsprong met internet maar om zeep.
Minister Donner van Justitie overweegt de oprichting van een aparte stichting die alle gegevens over telecomverkeer moet gaan bewaren. Via zo'n stichting wil Donner voorkomen dat de overheid zich al meteen kan bemoeien met de feitelijke gegevens over wie met wie belt of chat.
Donner stelde dat dinsdag in Brussel na overleg met zijn Europese collega's.

De EU-lidstaten kwamen eind vorig jaar overeen tot maximaal één jaar lang alle gegevens te bewaren over welke gesprekken burgers voeren of welke websites zij bezoeken. Daarmee denken zij politie en justitie een belangrijke opsporingsmogelijkheid te geven in de strijd tegen terrorisme. Daarbij gaat het overigens alleen om communicatiegegevens en niet om de feitelijke inhoud van gesprekken of internetchats zelf.

Via een stichting voor het beheer hiervan wil Donner de onafhankelijkheid waarborgen. ,,Anders denken mensen dat justitie er zelf al meteen aan zit, terwijl in alle gevallen een rechter-commissaris toestemming zal moeten geven of opsporingsambtenaren de bewaarde gegevens ook mogen raadplegen'', aldus de bewindsman.

Bron: ANP
Pim had het ook zo gewild.

edit:

[quote]
-1: Overbodig, 0: Overbodig, -1: Off-topic, +1: Overbodig, -0,80: Overbodig, 0: Overbodig, -0,57: First post, +0,50: Informatief, -0,44: Troll, +0,40: Grappig, +0,36: Grappig, +0,33: Grappig, -0,31: Overgewaardeerd, +0,29: Grappig, -0,27: Overbodig, -0,25: Troll, -0,24: Flamebait, +0,22: Grappig, -0,21: Troll, -0,20: Troll, -0,19: First post, -0,18: First post, +0,17: Grappig, +0,17: Grappig, -0,16: Flamebait, +0,10: Grappig,
[/quote]


Aan de grote verscheidenheid aan moderaties te zien houdt Pim op T.Net de gemoederen in ieder geval nog steeds bezig. :Y)

Staan zelfs meerdere first posts tussen LOL :o

Het is Donners vakgebied. Ik ga er vanuit dat hij wel weet wat hij doet.

[edit]
zie reactie hierboven. Hij weet dus inderdaad wel wat hij doet 8-)
Misschien dat het tijd word dat het CDA eens een gigantische nederlaag lijdt. Bij voorkeur bij de volgende gemeenteraad verkiezingen, daarna ook bij de andere verkiezingen graag.

Het is de laatste tijd meestal het CDA die afwijkende gedachten hanteerd. Over geloof, sponsering van geloofscholen, verhogen van de kinderbijslag voor 3e kind en meer (goh, wie profiteren daarvan) over abortus, over euthanasie, over bewaarplicht, over de meldplicht enz.
Donner en Balkenende staan steeds vaker aan de zijkant met hun mening. Het wordt snel tijd om die 2 nooit meer in de politiek terug te zien.

Het wordt tijd voor een kabinet zonder een bepaald geloof, dat opkomt voor de mensen, dat werkt maakt van minder regels, minder complexe regels. De samenleving moet weer veilig, minder paranoide worden. Het wordt tijd dat we weer gewoon werken in plaats van achterdocht en angst zaaien :/
Het wordt tijd dat we weer gewoon werken in plaats van achterdocht en angst zaaien
De eerste gedachte die in mij opkwam bij het lezen van deze zin was Partij van de Arbeid. :D ;)
Ja, weg met de democratie!

:+
Ja, weg met de democratie!
Stel jij het verlies van het CDA gelijk met het weggooien van de democratie? :?
Laatste keer dat ik keek bestond onze democratie toch uit wat meer partijen dan alleen het CDA. Dus als ze die eens minimaliseren zou dat volgens mij toch geen afschaffing van de democratie zijn...
En hoe wil je ze laten minimaliseren dan? Ik snap niet waarom iedereen zit te zeuren, de partijen zijn democratisch gekozen en je moet daar nou eenmaal de gevolgen van ondervinden. De laatste keer het het VOLK koos wierpen ze ons in de chaos die we nu zijn(LPF en het anti-buitenlandersbeleid)
Anoniem: 132102
@Loft21 februari 2006 18:19
gelukkig mogen we daarover stemmen..
Of ik nou voor Ja of Nee ben weet ik niet, maar ik wil wel een opmerking maken over de beslissingen die de Tweede Kamer moet maken. Men vergeet dat deze beslissingen heel moeilijk kunnen zijn. Zo is niemand in Nederland voor een belastingverhoging, maar als dat de enige manier is om te voorkomen dat ons land in de toekomst een Derde Wereld land wordt, dan moet die beslissing wel genomen worden. Het "volk" is absoluut tegen de belastingverhoging, maar niet tegen het voorkomen van een dergelijke toekomst. Dit is natuurlijk wel een extreem voorbeeld.

In deze zaak gaat het natuurlijk om de strijd tegen het terrorisme. Als deze bewaarplicht een aanslag kan voorkomen op een kantoorgebouw waar toevallig een groot deel van je vrienden/vriendinnen wonen, ben je dan voor of tegen?

Of de bewaarplicht een dergelijke preventie kan realiseren is natuurlijk de vraag. Daar moet erg goed overnagedacht worden woor gestemd wordt. Kortom beslissingen die genomen worden zijn niet zo zwart wit. Mensen die zeggen dat de Tweede Kamer eerst eens moet nadenken voordat ze stemmen, mogen zelf ook eerst wel eens nadenken. (no flame intended!!!).
Ik ben vel tegen de bewaarplicht zoals deze nu op tafel ligt. Juist de gedachten van dhr. Dittrich komen nagenoeg overeen met mijn eigen gedachten.

Dat de bewaarplicht er komt dat is gewoon zeker, maar het gaat bij om de vraag welke instanties mogen hier gebruik van maken, wanneer mogen deze gegevens gebruikt worden en welke juridische weg moeten de instanties bewandelen om deze gegevens te krijgen?

Ik zie namelijk dat wanneer de terreurdreiging nagenoeg nihil is, de gegevens uit de bewaarplicht ook gebruikt gaat worden voor redenen die niks met terrorisme te maken hebben (ik ben zelfs van mening dat uiteindelijk private organisaties deze gegevens uiteindelijk in hun bezit gaan krijgen). Nu kan iedereen wel zeggen "Als je niks illegaals doet dan hoef je ook niet bang te zijn" maar je weet nooit welke wetten over vijf jaar naar voren komen die naar huidige maatstaven niet als illegaal te boek staan (ik noem maar eens de huidige auteurswet).

Om (toekomstige) misbruik te voorkomen moet er duidelijke afspraken gemaakt worden dat de gegevens, voortkomende uit bewaarplicht, alleen gebruikt mogen worden nadat dit getoetst is door een rechter, alleen voor terrorisme betrokken zaken te gebruiken zijn en alleen door officiele instanties die betrokken zijn bij het bestreiden van terrorisme. Deze drie dingen moet gewoon opgenomen kunnen worden en geeft meer duidelijkheid over het gebruik van de bewaarplicht.

Mochten de politieke mensen hier niet mee instemmen, dan kun je ervan uitgaan dat de 'terrorismedreiging' in dit geval niets meer is dan een wassen neus en dat er duidelijk andere bedoelingen zijn.

Wat betreft de reactie van Donner, ik zie hier dezelfde debacle zoals die van Brinckhorst. De volksvertegenwoordiging zegt nee en hij zegt ja omdat hij geen dom figuur wil slaan bij zijn vriendjes in Amerika en/of zijn vriendjes bij de lobbygroepen. Ik snap nog steeds niet waarom Ministers hiermee weg kunnen komen. Dan maar een dom figuur slaan omdat je als volksvertegenwoordiger eigenlijk verplicht bent om de wensen van het volk te vertegenwoordigen. Ik ben dan ook van mening dat een Minister hierop afgerekend moet worden, klaarblijkelijk heeft hij geen duidelijk bewijs of informatie waarom het zo belangrijk dat het er wel moet komen (in de huidige vorm dan).
Wordt zo misselijk van die opmerkingen als je niks te verbergen hebt wat boeit het dan.

Mijn prive zaken zijn mijn prive zaken. Ik doe niks wat _niet_ door de beugel kan, het gaat simpelweg gewoon niemand ene zak aan.

Als je het komt vragen vertel ik het je met plezier, maar het blijven mijn zaken. Wil graag weten wie wat over mij weet en nog veel belangrijker, wat ze met die info willen.

En laten we eerlijk zijn, ook logfiles zijn aan te passen. Dus als ik jouw voor kiddie porn wil aanklagen voeg je gewoon wat regels aan de logs toe dat je naar www.kiddieporn4all.com bent gegaan oid.

Zelfde als denken dat vingerafdrukken zo veilig zijn. Wie zegt dat ze niet te repliceren zijn? Precies... niemand. Maar het wordt wel als onomstotelijk bewijs geaccepteerd in de meeste gevallen.

En ja, ik ben paranoia. Maar misschien heb ik wel alle reden om dat te zijn in de huidige maatschappleuris.
Goed dat ze er toch overwegen om het niet te doen, uiteindelijk zouden wij als internet gebebruikers dat voelen in de kosten omdat deze doorberekend zouden worden per provider.

Daarnaast het gaat om pentabytes die opgeslagen moeten worden hoe ga je hierin zoeken naar de juiste gegevens?
In de tekst staat duidelijk dat ze er _WEL_ mee verder willen.

Ze willen echter duidelijk stellen wie er aan de gegevens mag komen. En dat het alleen tegen terrorisme gebruikt mag worden en niet om jouw illegale XP kopieetje te achterhalen.

Wat ze blijkbaar dus nog steeds _niet_ begrepen hebben is dat terroristen veel te slim zijn om zich door dat soort logs te laten naaien. Encryptie, stenografie en anonymous proxies zat. No way this is going to work. Maar ja, als men de belastingbetaler op kosten kan jagen, waarmee zou men dit dan laten?

edit:
Btw, je zou het niet voelen als internetgebruiker, als ik het zo lees. Je zou het voelen als belastingbetaler, dus ook als je geen internet hebt/gebruikt
euh... encrytpie oke.. steno (dan toch weer niet) en anonieme proxie al ZEKER NIET...

ik bedoel dus, dat alleen encryptie nog enige beveiliging bied.

steno is dan wel in code, maar wel in een vast pratron een goede linguist heeft dat met enkele dagen wel gekraakt, (weken als ze erg goed zijn).

anonieme proxys hebben natuurlijk geen zin, aangezien je EERST langs je eigen provider gaat en dan pas naar die proxy. het zal dan misschien iets moeilijker zijn om te achterhalen wie jouw provider is en dus welke logs ze moete opvragen, - maar als ze dat gelukt is kunnen ze alsnog hun gang gaan ....

Encryptie is dan natuurlijk een lastiger iets, het is niet (in alle vormen) onkraakbaar maar vaak wel HEEL lastig. toch is er nog wel wat uit te halen en als je al maar een kleine lead hebt kun je na goed werk soms ook nog wel aan de PGP's (als die worden gebruikt) komen.

er is wel degelijk nut toe, maar het is wel zo dat ik vind dat er niet alleen maar voor anti-tereur maar ook voor andere "zware" misdrijven een mogelikheid moet kunne zijn... ik denk bijv. aan Hoogveraad / landveraad / spionage, aan (brute) moorden, of aan "systematisch gebruiken van, of handelen in, kinderporno"

voor de rest vind ik niet dat je deze data vrij moet geven,
bijv. alleen al, omdat het te veel kost om het te doorzoeken
Anoniem: 135332
@i-chat21 februari 2006 15:35
Steno? Dat is toch kortschrijven? Jullie bedoelen zeker steganografie.
Euhmm.... Dan moeten ze nog het hele bericht ervoor hebben. Voorlopig wordt dit niet opgeslagen. (helaas in de toekomst misschien wel :'( )
Dus met een anonieme proxy zien ze alleen dat jij veel naar 1 bepaalde locatie connect (ook verdacht), verder zien ze niets. Zelfde als je een VPN naar een buitenlandse locatie opzet.

Dus dan heb je vooralsnog weinig aan die data. Tenzij ze die andere partij zo gek krijgen om hun die gegevens te voorzien.
Pentabytes? Is dat een speciaal soort byte dat wordt gebruikt in het pentagon? ;)

@kimborntobewild: joh je meent het :+
Ik zie een nieuwe markt voor Google :+
Er is net door de ministers besloten dat de bewaarplicht er komt. Alleen Ierland en Slovenie hebben tegengestemd. Fijn he, zo'n minister die luistert naar de tweede kamer, niet dus :(
Zal wel een staartje krijgen in straasburg.
Europesche rechtbank en natuurlijk met het verdrag van de mensen rechten in hun handen.
De grondwet telt natuurlijk weer niet omdat erin staat dat een verdrag boven de grond wet staat...
hmm..
als ik het goed lees is hij wel tegen de huidige vorm van het wetsvoorstel, en wil hij zaken er in op laten nemen zodat de bewaarplicht alleen nog maar tbv terrorisme bestrijding gebruikt mag worden.

ik kan me dus voorstellen dat als er niemand naar hem luistert, hij toch tegen stemt, omdat hij ook nooit voor de uitbreiding van de doelen van de bewaarplicht heeft gestemd.

en dat hij vindt dat providers vergoed moeten worden vindt ik op zich ook lovenswaardig. ik denk dat iedereen wel mee wil werken aan terrorisme bestrijding als dat niet neerkomt op een gigantische kostenpost, en de privacy van gewone burgers gewaarborgd blijft.

wat dat betreft vindt ik dan ook dat als de vergoeding en andere zaken die hij graag in de wet wil hebben niet doorgaan, dat hij er niet onderuit kan om tegen te stemmen, en dan wordt hij ook niet onbetrouwbaar, slechts een spelbreker. maar nederland vindt het spelletje van het oprekken van deze wet helemaal niet leuk, dus dat is geen probleem neem ik aan.
enig respect voor burgers is toch nog wel het minste wat je op kunt brengen neem ik aan.
Als jij met 'hij' Donner bedoelt dan lees je iig niet goed en heb je je hele post voor jan joker getypt. :+
Is het niet gewoon een beetje veel te laat? Dat hadden ze moeten doen voordat de beslissingen in Europa genomen waren. Wel kan er nog besloten worden hoe e.e.a. geimplementeerd moet worden in Nederland, maar daarvoor hoeft Donner niet naar Europa, toch?
Nee. Als ik het goed gevolgd heb is het besluit eerst te nemen in europa, de Euro Commissie, waarna de lidstaten zich hier over uitlaten.

Anyway, Donner moet eens op gaan houden met dat recalcitrante gedrag. Die gast loopt over elk miniem puntje al weer tegen de wens dan de kamer in te draaien. Hoog tijd dat ie zijn ministeriele verantwoordelijkheid neemt en opsodemietert voor al dat geblunder in zijn departement. Elk normaal internationaal of groot nationaal bedrijf had een dergelijke flierefluiter allang de deur gewezen :S
tegen de tijd dat alle electronische post goed in de gaten wordt gehouden... krijgt de TPG het weer drukker :9

envelop + dichtplakken + postzegel = niets aan de hand :)
Alleen mensen die niks te verbergen hebben plakken hun envelop dicht. Dus als je je envelop dicht plakt ben je in de toekomst wellicht verdacht.

Het zelfde geld uiteraard voor internet: iedereen die zijn verkeer encrypt is dan verdacht.
De stelling "ik heb niks te verbergen" is fout in zijn aanname aangaande privacy.

privacy is een vorm van vrijheid waar iedereen recht op heeft, als je dat op voorhand afneemt dan betekent dat je iedereen op voorhand als schuldig acht.
Da's allemaal leuk en aardig fout aangenomen, want ik plak echt werkelijk altijd enveloppen dicht. En dan ben ik toch echt geen crimineel.
Je zult wel de stasi bedoelen of nazi duitsland. In beide gevallen weet je duidelijk niet waar je het over hebt.
Anoniem: 162144
21 februari 2006 18:56
misschien een beetje off-topic maar de reacties leiden er naar toe dat ik deze vraag moet stellen:
Waarom heeft iemand recht op privacy? (ik heb er al lang over nagedacht, maar ik kan niet echt een antwoord verzinnen)
Simpel antwoord: Omdat we dat (blijkbaar) willen, want het is een wet.

Let er trouwens op dat het hier gaat om het recht dat de overheid je privacy niet schendt.
Ik denk dat je je kan voorstellen dat een overheid een recht op privacy heel hinderlijk vindt als zij een politiestaat zou zijn. Daar deze overheid graag wil voorkomen een politiestaat te worden legt zij zichzelf beperkingen op (het iets moeilijker antwoord).

En een parlement hoort zich hierover druk te maken omdat een parlement een beetje in de peiling moet houden of wetten elkaar niet tegenspreken. Maar goed, welke dan het belangrijkste is, daarover kan je het met elkaar oneens zijn (zie vrijheid van religie vs. meningsuiting momenteel in een andere context)
Omdat we leven in een een land van vrijheid en democratie, twee dingen die in stand worden gehouden wordt door een delicate balans van macht tussen verschillende groepen, o.a. de burgers, overheid, politie en justitie. Als een persoon of instantie te veel macht (en kennis is macht) krijgt verstoort dat de balans en dat kan op lange termijn rampzalige gevolgen hebben. Zelfs als je nú denkt 'ik heb niets te verbergen', bedenk dan maar eens of je ook voor alle toekomstige regeringen (die weet-ik-veel wat voor rare wetten in zouden kunnen voeren) niets te verbergen hebt. Op het moment dat er iemand met dictator-trekjes aan de macht komt is het te laat om je rechten terug te eisen. Privacy is dus een erg belangrijk recht.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee