AP roept op tot afschermen persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens roept het kabinet op om persoonsgegevens in het Handelsregister van de KvK en het Kadaster af te schermen. Dat om 'doxing', het openbaar delen van privégegevens met intimidatie als doel, tegen te gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft dat in zijn advies aan het kabinet, dat momenteel werkt aan een wet die doxing strafbaar moet maken. Dat voorstel werd in juli vorig jaar ingediend. Met die wet moet maximaal een jaar celstraf komen te staan op het delen van iemands persoonsgegevens met als doel diegene angst aan te jagen of te intimideren. Het kabinet gaf eind vorig jaar aan dat het deze wet zo snel mogelijk wilde doorvoeren, maar dat het ook wilde wachten op een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, die dat nu heeft gegeven.

De privacytoezichthouder oordeelt in zijn advies dat de overheid zelf ook meer kan doen om doxing te voorkomen. "Informatie voor doxing kan overal vandaan komen. Maar de overheid moet ook de hand in eigen boezem steken en aandacht hebben voor de bronnen van gegevens die voor doxing worden gebruikt", schrijft AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit haar eigen registers worden gebruikt voor doxing."

Volgens de AP is het daarom nodig om de persoonsgegevens van mensen die staan ingeschreven in het Kadaster en het Handelsregister van de KvK af te schermen. In die databanken kunnen mensen bepaalde persoonsgegevens opvragen, zonder dat ze moeten aantonen dat ze daar een specifiek belang bij hebben.

In het Handelsregister van de KvK kunnen gebruikers bijvoorbeeld de woonadressen van thuiswerkende zzp'ers opzoeken en de AP oordeelt dat dit niet nodig is. De privacytoezichthouder riep het ministerie van EZK vorig jaar al op om de woonadressen van thuiswerkende zelfstandigen af te schermen, maar dat advies werd destijds niet overgenomen. Sinds 1 januari worden de woonadressen van zzp'ers en bestuurders al wel afgeschermd, maar dat geldt alleen als zij een apart werkadres hebben. Van zzp'ers die vanuit huis werken, is het woonadres in de praktijk alsnog opvraagbaar, en dat wil de AP tegengaan.

In het Kadaster kunnen mensen bepaalde gegevens over de eigenaren van een pand opvragen. Daaronder vallen de naam, geboortedatum en burgerlijke staat van eigenaren en de aankoopprijs van het pand. Iedereen kan dergelijke informatie tegen betaling opvragen. "Ook mensen die minder goede bedoelingen hebben en niet van plan zijn om het pand te kopen of enig ander belang hebben dat verband houdt met de reden waarom die data in het Kadaster zijn opgenomen. Ook voor die royale inzagemogelijkheden ziet de AP geen noodzaak", aldus de privacytoezichthouder.

Door Daan van Monsjou

Redacteur

24-01-2022 • 17:38

134 Linkedin

Lees meer

Reacties (134)

134
114
81
11
0
16
Wijzig sortering
wordt wel eens tijd, is het dan ook nog verplicht om adres te vermelden op de site?
In Duitsland heb je een impressum plicht als bedrijf en zelfs particulier. dus ja adres en verantwoordelijke met naam.

Kadaster is een openbaar register en weten wie de eigenaar is moet gewoon openbaar zijn.
maar wat ook kan is bijv zoals in België. UBO register kun je opvragen maar je moet inloggen met je ID. Diegene van wie je het opvraagt kan dan ook jou naam zien als diegene die info over hem/haar heeft opgevraagd.
Je zou dus ook kunnen denken aan register waarin bijgehouden wordt wie wat opvraagt.
Die regels omtrent transparantie zijn er niet voor niks. Het afschermen werkt fraudeurs en oplichters op enorme schaal in de hand. Ik ben zeker voor het beschermen van persoonsgegevens, maar dit slaat de plank ook weer mis in de verkeerde richtig. Bedrijfsgegevens moeten gewoon transparant zijn. Sterker nog, daar is de transparantie eigenlijk veel te laag. Dit is een stap in de verkeerde richting.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 24 januari 2022 18:56]

Transparantie hoort er bij bedrijfsgegevens inderdaad wel te zijn, maar persoonlijke adresgegevens van de CEO of eingena(ren) zijn nergens voor nodig. Naam van de CEO/eigenaar en het vestigingsadres is voldoende. Voor ZZP-ers zal dan alsnog het persoonlijke adres doorgegeven worden, maar dat is met een postbus of doorstuur service van een bedrijfsverzamelgebouw te omzeilen.

Bij het kadaster is het totaal onnodig om de persoonsgegevens van de eigenaar of bewoner van een pand door te geven aan iedereen die dat maar wil weten.

Voor een aantal instanties zal er een uitzondering moeten worden gemaakt, mits ze een goede rede kunnen opgeven. Verder moeten de privacy wetten voor Kadaster en KVK gewoon gelijk zijn aan die voor bedrijven en verenigingen.
Voor ZZP-ers zal dan alsnog het persoonlijke adres doorgegeven worden, maar dat is met een postbus of doorstuur service van een bedrijfsverzamelgebouw te omzeilen.
Incorrect. Je hebt een huurcontract van een (verzamel)kantoor nodig om dat als adres in te mogen schrijven. Gewoon een postbus of "inschrijfadres" weigeren ze en controleren ze zelfs op.
Je adres van het kantoor staat wel op een huurcontract, maar je kan je vervolgens wel met het kantooradres inschrijven bij de KvK. Een verhuurder mag dat adres niet zomaar aan anderen verstrekken.
Een postbus (via PostNL) mag niet als inschrijvingsadres gebruikt worden, maar een postbus in een bedrijfsverzamelgebouw (met een volledig adres) mag wel. Eigenlijk huur je daar dan een heel klein kantoortje. Daar hoeft je niet eens de enige huurder van te zijn. Dat is ook hoe al die brievenbusfirma's werken. Er zijn zelfs kantoorgebouwen met meer 'huurders' dan er kantoorruimtes zijn.
Is het probleem bij bedrijfsgegevens dat je niet weet dat "Reisbureau Snelweerweg" en "Mooie Belofte BV" aan elkaar verbonden zijn? Een register zal dan niet veel helpen, een verplichting het duidelijk te maken des te meer.
Al lijkt het me een onbegonnen zaak, persoonlijk.
Kadaster is een openbaar register en weten wie de eigenaar is moet gewoon openbaar zijn.
Waarom zou de gemiddelde Nederlander moeten kunnen uitzoeken wie eigenaar is van welk pand? Dat een makelaar of noris dat moet kunnen bij aankoop/verkoop, en overheden het nodig hebben voor hun taken, maar waarom zou elke burger de Kadastrale registratie van een willekeurig pand moeten kunnen inzien?
Omdat ik daardoor wel de eigenaar van mijn huurhuis persoonlijk kon aanspreken op het slechte onderhoud. Die verstoppen zich achter allemaal beheer-b.v.'s om de verhuurders zo hard mogelijk uit te melken. Transparantie en verantwoordelijkheid is enorm belangrijk in dit soort gevallen.

Of is het normaal dat je een jaar moet wachten tot je douche weer betegeld is nadat tegels loskomen?

[Reactie gewijzigd door Standeman op 25 januari 2022 09:18]

In België kan je van alle BV's zonder enige voorafgaande identicatie de neergelegde jaarrekeningen opvragen. Zo weet je snel wie de zaakvoerders en aangestelde bestuurders zijn. Als ik me niet vergis staat daar ook steeds het adres van de hoofdzetel van de vennootschap bij, wat in geval van eenmanszaken (alsook eenmansvennootschappen) heel vaak het thuisadres van die persoon is..
Klopt in de kruispuntbank (België) kun je alles opvragen, zoals ook het hoort en zou moeten bij een openbaar register.
Dan krijgen we straks naast geldezels ook nog informatie-ezels; en zijn we niets opgeschoten.
Naast dit, zou het misschien ook helpen om een campagne te starten, hoe voorkom je doxing/wees bewust wat je online zet.

Ik vind het ergens wel goed dat deze wet er is, maar OSINT is vaak wel heel gemakkelijk.

Mijn tip is, onderzoek eens jezelf, wat er over je online te vinden is. En maak gebruik van je vergeet recht.

Twitteren over een stroomstoring, kan je locatie verraden en dat met een mooie foto vanuit je huis. En ik heb je adresgegevens.
Mensen moeten inderdaad bewust worden van wat ze online zetten
Maar dat helpt niet als de KvK je bij inschrijving van een eenmanszaak verplicht een adres op te geven
En als je geen los bedrijfsadres hebt ben je verplicht je thuisadres op te geven
En als je geen zakelijk telefoonnummer hebt moet je ook je privé nummer opgeven
En dat is allemaal openbaar
Dan kan je op social media nog zo voorzichtig zijn, het is via de KvK toch wel te vinden
Wat je zegt klinkt een beetje als victim blaming. Jij legt de schuld neer bij (veelal onwetende) ondernemers, die er niet van bewust zijn dat een organisatie als de KVK slecht omgaat met persoonsgegevens, en jij bestempelt die ondernemers vervolgens als "oncapabel".
Het is als ondernemer lastig in NL om je persoongegevens te verbergen, vooral als je een BV hebt, dan ligt ook meteen je vermogen voor het oprapen. Uiteraard kan je wel d.m.v. buitenlandse belastingconstructies je persoonsgegevens wat meer afschermen, maar het is niet voor niets dat dat veelal wordt gedaan door vermogende bedrijven. Als startende ondernemer is dat heel wat lastiger, en wil je je richten op de start van je bedrijf, en niet over hoe je persoongegevens kan beschermen tegen het slechte handelen van de KVK.
Waarom zou een zzp-er die alleen op locaties van klanten werkt (denk een schilder ofzo) of iemand die z’n werk prima vanuit een studeerkamer kan doen (menig IT-er) een apart bedrijfsadres moeten regelen omdat de KVK anders onzorgvuldig omgaat met zijn of haar persoonsgegevens?

Hoe zegt dat iets over hun bekwaamheid als ondernemer?

Vreemde denkbeelden houdt jij er op na.
Als het aan ondernemers ligt bestaat die hele KvK uberhaupt niet. Het is een club die vooral voor zichzelf op komt. Het kleine beetje noodzakelijke werk dat ze doen kun je net zo goed overlaten aan gemeenten en de belastingdienst.
Denk dat je daar aardig de plank misslaat.

En of je bij gemeenten / belastingdienst beter af bent durf ik helemaal te betwijfelen.
Het gaat er hier om dat deze persoonsgegevens voor iedereen zijn in te zien zonder dat daar ook maar enige reden of noodzaak voor is. Het zou vergelijkbaar zijn met jouw werkgever die jouw volledige NAW gegevens overhandigt aan iedereen die daar naar vraagt. Zou je dat ook acceptabel vinden? Jij kiest er immers voor om te werken. Je kunt ook in de bijstand gaan en dat probleem niet hebben.
@Hatsjoe het niet kunnen (of willen) controleren van waarom iemand gegevens in ziet wil niet zeggen dat er dus hoe dan ook maar geen reden of noodzaak is. Dat de toezichthouder duidelijk maakt dat er voor de toegang mogelijk meer grenzen gesteld kunnen worden wil daarbij niet zeggen dat het dus werkelijk ook kan of redelijk is en al helemaal niet dat daarmee het probleem dus maar acceptabel minder kan of zal worden. De toezichthouder lijkt daarbij verder weg te blijven bij de vragen waar de redelijkheid dan in zit en wie nog meer verantwoordelijk zijn. Dan is het makkelijk klagen dat het vooral de overheid, kvk of kadaster is die meer kunnen doen.
Je voorbeeld gaat daarbij niet op. Afgezien dat de wil van een werkgever niet hetzelfde is als verplichtingen uit de wet, is het systeem dat zakelijke gegevens hoe dan ook ingezien kunnen worden en is dat er niet zomaar. En dat is precies waarom de ondernemer de vrijheid heeft om op een bepaalde manier ondernemer te zijn. Of als die dat niet wil zich anders kan registreren of desnoods werknemer worden, of de bijstand in te gaan, of verhuizen. Als iemand er voor kiest om te werken onder een werkgever die onredelijk is kan je kiezen om onder een andere werknemer te gaan werken en de vorige werkgever te melden bij de toezichthouder. Terwijl je van de wet niet juist zomaar kan stellen dat die fout is omdat een ondernemer zogenaamd geen keuze heeft.
Uit al je overige reacties onder dit nieuwsbericht is het vrij duidelijk geworden dat je om wat voor reden dan ook erg tegen ZZPers bent (jaloezie?) en blijkbaar vind dat wij ZZPers of huizenbezitters geen recht op privacy hebben. Verdere discussie over dit onderwerp lijkt mij dan ook vrij vruchteloos.

[Reactie gewijzigd door Hatsjoe op 25 januari 2022 00:17]

Hoezo moet ik een schilder die slecht werk geleverd heeft, niet kunnen achterhalen waar hij zijn (werk)adres heeft? Als hij na herhaaldelijke pogingen om te bellen etc. geen gehoor geeft, wil je toch kunnen aanbellen?

Ik snap dat je qua redenering over privacy uitgaat van de goeden, maar er zitten ook echt rotte appels tussen. En die wil je kunnen confronteren, omdat in heel veel gevallen de politie niks doet en via de rechter veel te duur is in verhouding tot de gemaakt schade.
Wat een onzin. Beginnende ondernemers verdienen niet altijd genoeg om direct een bedrijfspand van Duizend+ euro per maand te kunnen huren.

Dat heeft niks te maken met hoe capabel ze zijn. Elke ondernemer moet ergens beginnen. Sommige kunnen dit met een miljoen euro investering, en veel absoluut niet. De grootste bedrijven en aller rijkste ondernemers in de wereld zijn uit een garage begonnen met de laatste 100 dollar/euro die de oprichter had.

De wet moet mensen beschermen. Ook zzpers.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 24 januari 2022 18:21]

Ik als zzp’er in de ICT heb niks aan een bedrijfsruimte. Mijn werkplek + materiaal beslaat letterlijk één laptop. Waarom moet ik dan 3 euro van mijn uurloon uitgeven aan een bedrijfspand alleen maar omdat de overheid zo nodig mijn prive gegevens voor reclame doeleinden moet kunnen verkopen. Want daar gaat het feitelijk om. De KvK mag alle gegevens voor elk doel verkopen. Ipv voor een gerechtvaardigd doel, wat eigenlijk de bedoeling is van de KvK. Is hetzelfde als dat het GBA alle persoonsgegevens voor elk doel te koop mag aanbieden.
Als 5% van al je omzet op moet gaan aan privacy, dan is dat aardig wat. Bovendien neem jij voor het gemak aan dat iedereen een mooi inkomen heeft, maar dat klopt uiteraard vaak niet. Veel zzp'ers werken parttime en er zijn ook genoeg mensen met een lagere opleiding die zzp zijn, bijv. schoonmakers en pakketbezorgers. Dus dan ligt die 5% heel wat hoger.
Denk eens andersom, is dat ruim 4000€ per jaar waard terwijl het nergens voor nodig is?
Voor opgesteld, ik vind het niet kunnen wat de KvK doet.
Maar is 3 euro/u nou echt te veel om je privé adres af te schermen? Op een uurtarief tussen de 60 en 90 euro?
Waarom zou je jezelf in zo'n bochten moeten wringen? Lekker pand huren, leeg laten staan, want alles wat je doet, doe je thuis. Alleen maar omdat er bij het KvK zaken niet goed geregeld zijn. Dat is de wereld op z'n kop. Tuurlijk is er voor ieder probleem wel een oplossing te verzinnen, dat betekent niet direct dat je dat ook maar moet doen.
Dan ga je er wel direct van uit dat beginnende ondernemers gelijk genoeg werk hebben om elke week genoeg opdrachten te krijgen om fulltime te werken. Zo gaat het helaas niet in de praktijk. Dat kost tijd.
Onnodig een ruimte verwarmen en "bezet" houden, terwijl je er helemaal niet bent. Of onnodige reisbewegingen om er toch maar af en toe te gaan zitten.

Ik snap dat overal een creatieve oplossing voor te vinden is, maar deze is wel wat vergezocht en veroorzaakt, naast het financiele, behoorlijk wat verspilling.
Of, de KVK moet gewoon stoppen met het handels register als database voor adverteerders te gebruiken, en het werk doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Heel simpel.

Waarom zou je bijna verplicht moeten worden om een bedrijfsruimte te huren als je bijvoorbeeld enkel een laptop gebruikt om je werk te doen? Dat kan prima thuis, en de enige reden dat jouw gegevens gelekt worden is de KVK haar business model.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 24 januari 2022 19:00]

Er zijn genoeg manier hoe ondernemers beschermd kunnen worden. Zelfs al als mensen enkel gegevens kunnen opvragen nadat zij zich geïdentificeerd hebben zou het al een stuk beter zijn. Op die manier weet je wie jouw gegevens heeft opgevraagd en mensen die misbruik maken van de database kunnen snel een time-out krijgen, compleet uitgesloten of zelfs juridisch aangepakt worden. Ja, het is belangrijk dat je je eigen privacy beschermd, maar dat iemand geen kantoor aan huis kan hebben puur om deze reden is absurd. Verder is een kantoor aan huis enkel als gemak zien erg kort door de bocht. Er zijn genoeg ondernemers die vanwege immobiliteit enkel vanuit huis kunnen werken, en er zijn genoeg ondernemers die simpelweg niet anders willen vanwege uiteenlopende redenen. Dat valt niet onder gemak.

Als je je op dit moment inschrijft bij de KVK liggen er bij thuiskomst al ongeveer 50 reclamefolders op de mat. Dat heeft niks met privacy te maken, maar puur met een in en in defect systeem. Zakelijke en privé gegevens zouden niet per se gescheiden hoeven te zijn als de systemen gewoon goed werken. Niet iedereen is het zelfde als jij en doet zijn werk graag van buiten de deur.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 24 januari 2022 19:53]

Ondernemer kunnen zijn is WEL een recht, een Europees grondrecht zelfs. Artikel II 16 handvest EU.

Het recht op privacy is OOK een grondrecht.

Het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat je een van je grondrechten verliest als je een ander grondrecht wilt uitoefenen.

Je kan wel blijven roepen dat jij de enige bent die het snapt en dat iedereen die een onderneming start meteen een bedrijfspand moet nemen en anders geen recht op privacy meer heeft en geen goede ondernemer is maar dat is natuurlijk je reinste onzin.

Sterker nog ik zou een ondernemer die een bedrijfspand koopt of huurt wat totaal niet nodig is voor de bedrijfsvoering niet serieus nemen.

De overheid moet gewoon regelen dat de privacy van ondernemers beschermd wordt, ook als ze geen bedrijfspand nodig hebben/willen/kunnen betalen. Dat recht op privacy vervalt niet zodra je ondernemer wordt.

[Reactie gewijzigd door Vizzie op 24 januari 2022 20:48]

Volgens mij zie ik jou ook enkel jezelf herhalen en verder bijna nergens op in gaan. Ik laat het dus maar hier bij, want dit blijft eindeloos door gaan. Fijne avond.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 24 januari 2022 20:16]

Ik ben met tegenargumenten op diverse punten van je ingegaan. Dat die argumenten zich herhalen ben ik met je eens, maar dat is omdat die argumenten vast liggen in de wetgeving en wat we als samenleving afgesproken hebben waar grenzen liggen. Daar gaat het nieuws over: wat is er afgesproken en wie hebben daar dus allemaal nog meer verantwoordelijkheid in behalve de kvk, kadaster of overheid.
Waar het op lijkt is dat jij of liever niet hebt dat ondernemers een eigen verantwoordelijkheid hebben door constant met argumenten te komen die niet stroken met de wetgeving en wat ondernemen is. Maar die discussie voer ik niet, omdat het zwaar onredelijk is om op die manier maar te verwachten dat anderen maar het probleem moeten oplossen dat ondernemers mede zelf veroorzaken.
Dat is dus helemaal niet waar wat je zegt. Ik heb het meerdere malen over ZZPers. De gegevens van een ZZPer zijn persoonsgegevens en deze moeten volgens de AVG beschermd worden. Dat je hier ook zaken mee doet maakt hierbij niets uit. Dat een ZZPer om welke reden dan ook kiest dat diegene zijn of haar kantoor aan huis wilt hebben maakt hier ook niks in uit. De gegevens moeten beschermd worden. punt. Dat jij persoonlijk een andere mening hebt maakt hier, nogmaals, niks uit.

Laat mij eens zien welke wetgeving vastlegt dat een ondernemer zijn prive en zakelijke gegevens gescheiden moet houden? Dat is namelijk het grote overkoepelende argument dat ik van jou zie.

Om even de KVK te quoten:
De AVG beschermt het gebruik van persoonsgegevens en niet van bedrijfsgegevens. Onder persoonsgegevens valt informatie die tot een persoon te herleiden is. Bedrijven en instanties die gegevens gebruiken van jou als persoon dienen zich aan de AVG te houden. Dit geldt ook voor afnemers van gegevens uit het Handelsregister als dat persoonsgegevens betreft. Stel je bent zzp’er en je hebt een bedrijf aan huis. Dan is jouw bedrijfsadres waarschijnlijk gelijk aan je woonadres en wordt dat beschouwd als persoonsgegeven. Jouw adres mag dan niet zomaar worden gebruikt.
Uiteraard hebben ondernemers een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid betekend echter niet dat je enkel een kantoor aan huis kan hebben door al je privacy op te geven. Zo werkt de wet niet.
@kodak je privegegevens zijn gewoon niet veilig bij de kvk. Zelfs al heb je een zakelijk adres, ze moeten altijd ook je priveadres weten. Dat verkopen ze gewoon door hoor!
Bij een BV is het nog vervelender, daarvan zijn ook nog de jaarcijfers op te vragen.
En dit heeft niets te maken met dat je hier vantevoren voor kiest, kvk is gewoon slecht bezig.
@kodak natuurlijk heb je als ondernemer de verantwoordelijkheid om de juiste bedrijfsvorm te kiezen. Het hoort er ook bij dat mensen je kunnen vinden, voor het geval je zelf niet te vertrouwen bent bijvoorbeeld. Vroeger was het allemaal niet zo’n probleem, maar nu, net zoals dat het telefoonboek niet meer bestaat, gaat het de richting op dat alle registers met persoonsgegevens verdwijnen. Dat is niet voor niets, je wordt tegenwoordig veel makkelijker openbaar gelynched, dan wil je niet dat elke wappie zomaar je adres kan achterhalen.
Werk en prive hoort gescheiden te zijn? Wie verzint dat dan? Ik ben wel benieuwd hoeveel kleine ondernemers er wel niet op hun thuisadres een onderneming hebben.

Moeten de zzp postbezorgers ook een bedrijfspandje huren om hun fiets in te stallen?
Genoeg bedrijfsvormen waar werk en privé niet van elkaar gescheiden zijn. Slordig om dat dan op straat te gooien hoor.
Laat de KvK dan wat nuttigs doen en een postbusfunctie vervullen voor het bedrijf. En een doorschakeldienst (al is een extra telefoon kopen ook niet zo'n probleem natuurlijk).
Waarom zou je het slecht regelen in de wet als het goed kan? Waarom laten we putdeksels niet gewoon open, als mensen er in vallen is het toch hun eigen schuld? Ze hebben toch ogen en zo?
Wat is er onzin aan dat je wel ondernemer wil zijn en er dan op gewezen te worden dat je dan werk en prive gescheiden hoort te houden?
Wie bepaalt dat dat hoort? Jij?

Een van de belangrijkste redenen om ondernemer te worden is om zelf te kunnen bepalen hoe je werkt, en je niet de wet te laten voorschrijven door anderen dan de wetgever.
Je roept dit erg vaak, maar komt nergens met bewijs waar de wetgever dit verplicht. Noem deze wetgeving eens? Er is al meerdere malen bewijs geleverd tegen wat jij zegt, maar daar reageer je gewoon niet op, en je blijft maar met onzin verhalen komen die niet kloppen.

Let op: Jouw persoonlijke mening over hoe iets moet zijn volgens jou is niet hetzelfde als hoe het in de praktijk is.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 25 januari 2022 17:34]

Ik vind niet dat je een thuisadres opgeven, puur als goedkoop en makkelijk kan bestempelen
Er zijn genoeg diensten waar je geen (los) kantoor voor nodig hebt
Zeker voor diensten die alleen op locatie bij de klant verleend worden, of online diensten die makkelijk vanuit een werkkamer verleend kunnen worden, is het enorm nutteloos om een kantoor te huren
Bovendien maakt dat het alleen maar kostbaarder voor mensen om hun eigen bedrijf op te starten, iets wat je in een vrije markt niet moet willen
En er is geen toegevoegde waarde aan iedereen vrij inzicht geven in het hele KvK register
Oké dus stel jij bent loodgieter, en werkt alleen maar op locatie
En je hebt wel een aparte laptop en telefoon voor de zaak, en het enige wat je daarop doet ik je administratie en de website bijhouden
Dan vind jij het dus heel normaal dat de KvK je dwingt om 5-10% van je maandloon uit te geven aan een kantoor wat je nooit gebruit simpelweg omdat de KvK alle data maar meent openbaar te moeten maken
Er zijn genoeg ondernemers die geen vaste werkplaats hebben en dat ook helemaal niet nodig hebben (DJ, metselaar, bijlesleraar, kapper aan huis, schoonmaker, etc.).
Zou wat zijn als je verplicht een apart adres moet gaan regelen, omdat je ondernemer wil zijn.
goedkoop en makkelijk? lekker kortzichtig en makkelijk gedacht weer.
menig zzper die niet voldoende verdiend, zeker in de eerste jaren, om maar gelijk wat te huren met alle bij behorende kosten
Waarschijnlijk ben jij dezelfde persoon die klaagt dat veel zzp'ers zichzelf niet goed verzekeren, omdat dat nu al te duur is voor velen.
Te duur of een te laag uurtarief?

Ja, ik vind dat zzp'ers ook moeten betalen voor de AOW, WW etc
Je weet dat een ZZP'er niet bij het UWV kan aankloppen voor een WW? Of je bedoelt een verplichte inkomensverzekering? Want die is (al een tijdje) in de maak.
Ik ben voorstander van een verplichte WW/Ziektewet voor iedere werkende Nederlander, die daar vervolgens ook recht op heeft.
Same here. De vrije verzekeringsmarkt is voor ondernemers erg duur en ze doen echt ALLES om niet uit te betalen wanneer je iets aan de hand hebt. Tot schandalig aan toe. Zelf ben ik goed verzekerd, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat ik zuiver op ze kan rekenen - puur afgaande op andermans ervaringen met deze kwestie.

[Reactie gewijzigd door Division op 24 januari 2022 22:43]

Nou ja zeg; een huurcontract a 400 EUR ex BTW per maand betalen PUUR om je privacy af te schermen is ook geen oplossing voor de gemiddelde ZZP'er, en dat is wel hoe het nu werkt. De KVK is dan ook een doorn in het oog van elke ZZP'er die geen apart kantoor huurt - en daar mogen we best wat aan gaan doen anno 2022.
Ik begrijp je insteek, maar je maakt hier enigszins de aanname dat we het maar moeten betalen om het probleem op te lossen - terwijl de hele discussie er juist om draait dat dit niet correct zou zijn en dat dit probleem niet bij de ondernemer zou moeten liggen. Het algemene belang zou onvoldoende worden gediend naar ratio met de privacy- en/of kostenimpact. Dus jouw "het is wat we er zelf van maken"-mes snijdt aan twee kanten :)
Dat ik van mening ben dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid hebben over hun keuzes heeft voor mij op geen enkele manier de betekenis dat de overheid of kvk dan maar niets hoeven te doen.

Dat het mes dus aan twee kanten snijdt gaat hoe dan ook op, maar ik merk erg weinig van twee kanten van het mes in de draadjes. Alleen de aanname dat het perse te veel geld zou kosten is onredelijk, omdat dat maar net is wat je er van wil maken. Je kan ook net zo goed als ondernemer in de markt springen om goedkoop de meest minimale inschrijving te verzorgen. Dat je veel moet betalen ligt niet aan de overheid of de kvk, maar aan mede-ondernemers en de markt die je niet minder gunnen. Dan kan je als ondernemers ook samen gaan werken om de kosten laag te houden, maar dat kost vast weer te veel moeite om de kosten te drukken. En zo is er steeds weer een excuus dat het maar niet aan de ondernemers ligt dat ze hun priveadres gebruiken. Om het vervolgens ook liever niet te willen hebben waarom er transparantie en inschrijving bestaat, alsof men er zelf geen voordeel bij heeft te voorkomen opgelicht te worden. Dus waar ligt een redelijkere grens? Vooral naar de overheid en kvk wijzen, of ook als ondernemer zelf eens verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen gegevens?
Dat je veel moet betalen ligt niet aan de overheid of de kvk
Nouja, in deze dus wel de KVK want dat is de partij die jouw gegevens vraagt, verkoopt en die de eisen stelt voor welke gegevens dat allemaal moeten zijn. Het is ook de partij die eist dat je een huurcontract voorlegt om niet in hun dataverkoop te verschijnen, dus ik zou ze zeker niet vrijstellen van verantwoordelijkheid of beleid hierin.
Dus waar ligt een redelijkere grens?
Goede vraag. Het oorspronkelijke idee van het handelsregister (betrouwbaar zakendoen) is een goed idee. In de huidige vorm is dit voor veel startende en kleine ondernemers een slechte situatie.

Er blijken veel mensen last te hebben van de privacy issues en niet (enkel) van onbetrouwbare zakenpartners. Voor dat laatste zou je ook kunnen zeggen dat het aan de ondernemer zelf is om betrouwbare partners te zoeken :) Met die insteek zou je net zo goed zelfs de hele KVK kunnen schrappen want het is aan de ondernemer zelf om het uit te zoeken.

De KVK is in beginsel een tool, maar gedraagt zich als een autoriteit. En daar komen vanuit hun kant ook weer grote verantwoordelijkheden mee.

[Reactie gewijzigd door Division op 24 januari 2022 22:40]

je moet je adres van je bedrijf wel op je eigen site zetten volgens de ACM: https://www.acm.nl/nl/ond...vindbaar-en-aanspreekbaar
Als een website geen adres en telefoon nummer heeft dan ga ik geen zaken doen. Een adres is belangrijk, maar telefoon nummer ook. En voordat ik zaken doe met een bedrijf, altijd even bellen!
Dat is inderdaad weer een ander issue
Maar het voordeel daarvan is dat alleen mensen die op zoek zijn naar jouw bedrijf dat vinden
Dat vind ik nog redelijk
Bij de KvK kopen veel marketing bedrijven gewoon een hele lijst met gegevens op om ondernemers lastig te vallen
Bij de KvK kopen veel marketing bedrijven gewoon een hele lijst met gegevens op om ondernemers lastig te vallen
Dat is al een paar jaar niet meer mogelijk.

https://www.rtlnieuws.nl/...ummer-privacy-doorverkoop
En toch werd ik tot een half jaar geleden constant lastig gevallen door shady marketing bedrijven voor een zakelijk energie tarief of zakelijk internet
Terwijl de informatie nergens openbaar stond, behalve bij de KvK
En ik stond in het bel-me-niet-register
En aangezien bedrijven zich daar verplicht aan moeten houden weet ik ook zeker dat het niet de bedrijven waren die ze voor deden komen dat ze waren

[Reactie gewijzigd door Stijnvi op 24 januari 2022 19:32]

Dit is lange tijd de voornaamste taak geweest van de KvK, het doorverkopen van gegevens van ondernemers aan andere ondernemers om zo meer omzet te genereren. In het verleden wilde een vals fax nummer voor het kvk en een echt fax nummer binnen besloten kring al flink helpen. 8-)

Het is vooral voor politie agenten te hopen dat er wetgeving komt die een einde maakt aan filmen en doxing om zo iig de familie en kinderen te beschermen. Overigens is dat gedrag vanuit de daders bekeken vaak meten met twee maten. Zelf wel doen wat je juist een ander verwijt. ;)
Dit is lange tijd de voornaamste taak geweest van de KvK, het doorverkopen van gegevens van ondernemers
KVK was wettelijk verplicht deze gegevens aan te leveren.
De realiteit en internet hebben deze praktijk ingehaald.
Maar de overheid was niet zo snel om dit aan te passen
Die databases gaan nog gewoon keihard rond. Werkte een tijdje bij een bekende auto-importeur in NL en die hadden zelfs een aardig volledige KVK-database op eigen machines draaien die ze gebruiken voor marketing.
ja, dat is inderdaad zo. Ik heb destijds dat wel uitgezet/geweigerd bij de kvk en per post en telefoon valt het bij mij nog mee. Mijn vrouw had dit niet gedaan en werd vaker lastig gevallen. Ik kreeg meestal van die gelukszoekers die je dan bovenaan Google zouden kunnen zetten en dat moest ik dan promoten bij mijn klanten. Nee, dank u.
Je wordt zelfs met je eenmanszaakje nog benaderd door redacties voor een tv-programma, of je graag mee wilt doen aan een tv programma. Meestal zijn het van die productiebedrijven die je opbellen in opdracht van RTL/Talpa voor een nieuwe serie, gebeurd bij een aantal mensen rond de 2-4x per jaar. Telkens aangeven dat je niet meer wilt worden gebeld ondanks bel-me-niet-register en ook nog in je kvk inschrijving hebben staan dat je niet wilt worden benaderd geven ze geen gehoor.
En als je geen zakelijk telefoonnummer hebt moet je ook je privé nummer opgeven. En dat is allemaal openbaar
Niet meer. https://www.kvk.nl/inschr...e-commerciele-benadering/
Of andersom: waarom zou het een probleem zijn als arderen weten waar je woont? Privacy moeten worden beschermd omdat anders misbruik mogelijk is - dat is waar. Maar als die misbruikers besef zouden hebben wat ze aanrichten en het daarom niet doen is eigenlijk nog veel beter.

Ik ben namelijk bang dat het online zetten bijna niet meer te vermijden is. Als je al een foto van jezelf zou 'posten' terwijl je op festival X bent dan weten vele anderen dat je op dat moment niet thuis bent... Maar moeten we dan zeggen: gij zult niet posten of: gij zult niet stelen?

(edit: typo)

[Reactie gewijzigd door Tintel op 25 januari 2022 09:44]

Ben het met je eens, dat die gene die misbruik maken van de gegevens, harder aangepakt moeten worden.
Ook met je eens, dat lastig en soms vermoeid is om bezig te zijn met wat je online doet.

Maar toch, denk ik dat mensen beter "opgevoed" moeten worden met wat ze online zetten en hoe ze het er weer afkrijgen.

Zo heb ik bepaalde alerts op zoektermen, post ik bewuster online en zet ik juist bepaalde zaken niet online.
Zo'n duizend jaar geleden had iemand op GoT (het forum...) als sub vertrouw op god, maar zet je fiets op slot.

Bij een fietsslot weten we ook dat een beetje dief alles open kan krijgen. De vraag is vooral hoe makkelijk het is. Het gereedschap op straat uitdelen zoals de KvK nu doet is wel erg drempelverlagend.

Heb zelf als ZZP-er af en toe conflicten vermeden omdat ik vreesde dat iemand mijn woonadres zou opzoeken bij KvK. (Kwam voor werk wel eens in contact met moeilijke mensen.) Gewoon geen prettig gevoel dat iedereen dat zomaar kan doen.
Ik mis een Nederlandse dienst die je hierbij helpt. In Amerika heb je wel van die bedrijven die dan naar je naam Googlen en je waar mogelijk helpen met het sluiten of afschermen van accounts of indienen van verzoeken voor het verwijderen van gegevens, maar in Nederland is dat er volgens mij niet?

Zou er zelf best wel wat geld voor over hebben om dit netjes geregeld te krijgen, als je mijn naam Googlet krijg je bijvoorbeeld een heleboel resultaten van oude forums waar ik ooit simpele programmeervragen heb gesteld, wat als ervaren developer niet bepaald netjes staat.
Je kan Google alerts instellen op bepaalde zoektermen.
Misschien kan Tweakers er eens een artikel aan besteden, hoe je gebruik maakt van je vergeet recht.

Btw, die simpele vragen zou ik mij niet voor schamen. Meestal staat er toch een datum bij.
Waarom zou dat niet netjes staan? Anderen mogen toch wel zien dat jij dingen hebt moeten leren?
Het mag ook zeker wel in de zoekresultaten staan, maar het staat nu echt helemaal vooraan op de eerste pagina. Ik zou liever hebben dat mijn contributies op StackOverflow ofzo eerst terugkomen, en dan pas mijn domme vragen van 10 jaar geleden
'Tuurlijk jòh, geef het slachtoffer maar weer de schuld! Het is tenslotte de schuld van het slachtoffer dat deze instanties zo losjes omspringen met de privacy, toch...? En vanzelfsprekend ook is het de schuld van de slachtoffers dat er vruchten van eikenbomen zijn die hier misbruik van maken... Dùh! 8)7
Met alle registers open is het dweilen met de kraan open als je als verslaggever of criticaster en dus zzp’er aan huis werkt. Een advocaat kan wel bij gevoelige gegevens, en dat lijkt mij transparant De wetswijziging sinds 1-1-2022 meet tot op de dag van vandaag met twee maten. Zijn we nu gelijk of zijn zzp’ers ondergeschikt aan ‘grotere’ bedrijven. Aleid Wolfsen ‘spuug achter de hakken’!!
Twitteren over een stroomstoring, kan je locatie verraden en dat met een mooie foto vanuit je huis. En ik heb je adresgegevens.
Mooi, kan je mijn zatte kop mooi naar huis brengen!
Ik hoop dat hiervoor wel een uitzondering voor journalisten wordt gemaakt.
Zodat ze juist wel vindbaar zijn...?
Haha, voor de duidelijkheid: Zodat journalisten wel vrij toegang hebben tot het Kadaster en het Handelsregister. Bijvoorbeeld voor dit soort onderzoek: https://www.versbeton.nl/...bouwers-een-enkele-vrouw/
In Nederland kan iedereen zich journalist noemen. Dus zou iedereen bij deze gegevens moeten kunnen?
De NVJ heeft hier al een systeem voor (om een perskaart aan te vragen).
Kan je op 2 manieren opvatten. Bedoel je, dat de adressen van journalisten niet afgeschermd worden of dat journalisten WEL de mogelijkheid moeten hebben om adressen op te vragen.
Beide zijn niet wenselijk.
Journalist is geen beschermd beroep met bijbehorende verplichtingen, zoals advocaat of notaris.
Ze moeten dus ook niet meer rechten en plichten hebben dan jij en ik.
Zelfs die notaris en zeker niet een advocaat zouden niet meer rechten mogen hebben qua toegang tot persoonsgegevens. Daarvoor hebben we de rechtbank. Waar onafhankelijke rechters beoordelen wat wel en niet kan. Een notaris of advocaat is (tijdelijk) in dienst van persoon A en zijn daarom niet onafhankelijk.
Journalist is een vrij beroep in Nederland.

Het zegt verder niks.
Lijkt mij een goed idee ik sta bij de KvK ingeschreven. Wordt regelmatig lastig gevallen door allerlei figuren en bedrijfjes, zet alle gegevens maar achter een paywall dan is dat gratis hengelen al afgelopen.

Bij het kadaster is het mij ook niet duidelijk dat iedereen zomaar even gegevens kan opvragen, al dan niet tegen betaling.
Waar heb je precies last van? Want het gaat om doxing, niet het willekeurig last hebben dat andere ondernemers bij je bedrijfsgegevens kunnen.
Uit het openbare deel kun je al redelijk veel gegevens halen om een ander bedrijf om de tuin te lijden. En sommige trappen daar in.
Bij het kadaster kun je voor een paar euro registreren en kun je maar grasduinen in andermans gegevens.

Kadaster en Kvk combineren en je komt al een heel eind.
Je geeft helaas geen antwoord op de vraag waar je last van hebt. Je antwoord gaat er niet op in hoe je last te maken heeft met het probleem van doxing, of het probleem dat gegevens in een officieel register staan. De ene last is dus de andere niet, terwijl die gegevens er niet zomaar in staan.
Als je KVK en Kadaster combineert kun je makkelijk andere bedrijven om de tuin lijden met de verkregen gegevens.en helaas zijn er onder die bedrijven die niet goed opletten en erin trappen. Vervolgens komen ze bij mij terecht om valse facturen weer terug te eisen.
Maar dat is geen doxing, maar gewoon fraude. Ja ook heel vervelend en tijdrovend.
https://www.kaspersky.nl/...efinitions/what-is-doxing

Lijkt er toch echt wel op als iemand pizza's op jou naam en rekening besteld.
Dan is het ID fraude, wat in de wet gewoon strafbaar is. Je kan er iemand idd behoorlijk gestoord mee maken.
Maar in de kern, is het probleem het handhaven. Als de politie niets doet met de aangifte, zit er ook geen risico aan. Of het nu om ID fraude gaat of doxing.
Tja in de kern is het probleem dat mensen doen wat niet mag, om elke regel die we hebben 100% te handhaven zou zo ongeveer iedereen bij de politie moeten gaan werken.

Handhaven ben ik helemaal voor maar zolang dat niet echt realistisch is kunnen we wat mij betreft maar beter ook slimme oplossingen zoals het disciplineren van de KVK gebruiken om zoveel mogelijk ellende te voorkomen.
100% handhaven is niet te doen, maar de pak kans behoorlijk verhogen en de straf er voor. Zou al helpen.

Maar wat nog veel meer helpt, is dat iedereen die hier last van heeft aangiften doet. Ook al kost het je een hele dag.
Ondernemers vragen een hele dag op te offeren om aangifte te doen is niet een heel realistisch plan. Ze hebben namelijk geen baas die ze doorbetaalt als ze niet werken.

Het beste plan is gegevens achter een paywall. Als je criminaliteit moeilijk maakt om uit te voeren, zal het minder voorkomenm
Dat ligt onder meer aan de verificatiesystemen.

Toen ik nog ik Zweden woonde, viel me 1 ding op: alle gegevens zijn publiekelijk. Vul je naam in in een speciale zoekmachine, en je vindt je Zweedse social security number, je adres, geboortedatum, welke auto’s je hebt, en als je 5 euro betaald, krijg je inzicht in iemands salaris.

Ondanks dit (vind het zelf ronduit belachelijk dat je dit kunt zien) gebeurt er vrij weinig fraude. Dat komt omdat er een sterk authenticatiesysteem is (sowieso zijn alle Scandinavische landen digitaal gezien veel sterker dan Nederland).
De definitie van "doxing" volgens Wikipedia is:
Doxing is het publiceren van persoonsgegevens van een individu of organisatie, doorgaans op het internet.
Doxing wordt juist ook veel gedaan door "ondernemers" over andere ondernemers. Denk aan concurrentie, waar het ene persoon de ander wilt lastig vallen. Of aan de diverse "telefoonboekjes" opgezet door datahandelaren (ondernemers), waar andere ondernemers ongevraagd in worden opgenomen, en waarmee doxing nog eens extra wordt gefaciliteerd.
Ik vraag niet om wat doxing is, ik vraag om wat er precies lastig is. Last hebben dat een ondernemer je gegevens uit een officieel register gebruikt om je een zakelijk voorstel te doen is niet zomaar hetzelfde als last hebben van doxing.
Waar de ene je lastig valt met ongewenst contact ("...Wordt regelmatig lastig gevallen door allerlei figuren en bedrijfjes..."), kan de ander je lastig vallen met dreigementen en erger. Het gaat om het gemak waarmee gegevens van die registers verkregen kunnen worden door iedereen, niet om wat habbekrats zelf meemaakt.
Neem bijvoorbeeld de beruchte en aggressieve energiemaatschappij affiliates (dat zijn Nederlandse ondernemers), die willekeurige onschuldige ondernemers benaderen voor een "zakelijk voorstel". Haast elke ondernemer wordt daar flink mee lastig gevallen. Ze proberen ZZP-ers veel te dure energiecontracten aan te smeren. Als je zegt dat je er geen interesse in hebt, en verzoekt om je niet meer te bellen, bellen ze later gewoon weer opnieuw op, onder een ander telefoonnummer.
Hoe komen ze aan die gegevens? Precies, via de KVK.
Kwamen... Niet komen. Is al sinds 2019 niet meer mogelijk. Sta je nog op een oude lijst, dan kun je nog wel eens pech hebben, maar het is al sterk afgenomen.
Dat de kvk gestopt is met massale verkoop, is irrelevant. Het gaat om toegang tot de gegevens. Nieuws van één maand geleden nog: nieuws: KVK mag van rechter toegang tot register niet beperken met Databankenwet
Dat het voorbeeld van energiemaatschappij bellers afneemt klopt overigens wel, maar dat heeft niet met stoppen van data verkoop van de kvk te maken, maar met de nieuwe telecomwet van 2021. Maar hoe dan geeft mijn voorbeeld aan wat de gevolgen kunnen zijn.
Het is inderdaad niet verboden, daarom is dat ook zo'n groot probleem. Dit soort energiemaatschappijbel-ondernemers zoeken de wettelijke grenzen op, waarbinnen ze andere ondernemers lastig vallen. De individuele schade per ondernemer kan sterk verschillen, maar de omvang van het aantal getroffen ondernemers is enorm. Daarom is de telecom wet er ook op aangepast, zodat het minder vaak zal voorkomen. Hoe dan ook is het een vrij duidelijk en bekend voorbeeld van waarin een "zakelijk voorstel" ongewenst kan zijn.
Dat was het dus wel, per 1 oktober 2009. Het bel-me-niet-register was van toepassing op natuurlijke personen, waar eenmanszaken, VOF's en maatschappen ook onder vallen. En per afgelopen juli is dat allemaal omgegaan van opt-out naar opt-in, wat wil zeggen dat het BMNR is vervallen en men je per definitie níet mag bellen tenzij je daar toestemming voor geeft.

Daar hebben al die organisaties echter schijt aan, omdat ze toch al 50 verschillende telefoon nummers en inschrijvingen in het handelsregister hebben. Mijn mobiele nummer stond sinds 2009 ingeschreven in het BMNR en dat had ik in eerste instantie ook bij de KvK op gegeven wegens een gebrek aan een vaste lijn. Dat laatste heb ik inmiddels wel en stond sinds dag 1 ook in het BMNR en alsnog krijg ik regelmatig die energieoplichters aan de lijn.

Gelukkig heeft niemand die er toe doet (inclusief klanten) m'n vaste nummer, dus ik neem dat steevast niet op.

Is het doxing? Nee, maar het is wel extreem storend en enkel mogelijk doordat de KvK mijn gegevens onnodig verkoopt. Niemand heeft mijn telefoon nummer of adres (of zelfs email adres) nodig vanuit het niets. Ik ben al lang blij dat ik ze niet daadwerkelijk aan de deur krijg...hoewel ik daar meer mogelijkheden tot afpoeieren zie met het balkon boven de voordeur O-)

Edit: zie hier de huidige stand van zaken: https://meldpunt-telemarketing.nl/

[Reactie gewijzigd door Werelds op 24 januari 2022 22:31]

KvK kan ik deels inkomen, maar voer dan ook gelijk meer bescherming in voor een beroepgroep en meer controle op de persoon zelf. Als ik zaken wil doen met iemand wil ik graag weten met wie ik van doen heb. Waar hij/zij/het woont en als het om grote bedragen gaat, wil ik ook wel wat meer weten over hoelang het bedrijf al bestaat en wie de directeur is. Niet dat dit me beschermd, maar het geeft toch een veiliger gevoel.

Wat bedoel ik met meer bescherming voor de beroepsgroep? Iedereen mag zich boekhouder, loodgieter, elektricien, etc. etc. noemen. Het vak is niet meer beschermd daardoor krijgt je een hele zooi cowboys op de vrije markt. (we kennen allemaal de verhalen van Tros-radar en opgelicht) Als deze bedrijfjes zich ook nog eens kunnen verschuilen achter een privacywet en de regels van de AP is het hek van de dam.

De data van het kadaster zit al achter een paywall je moet dus wat moeite doen om de gegevens te krijgen. Waar ik me wel ik kan vinden is om het opvragen van deze data te koppelen met bijv. de DigiD van de aanvrager. Daarmee werp je al een enorme drempel op. Bovendien kun je dan eventueel nagaan wie de data heeft bekeken. Eventueel zou het kadaster de geheimhouding van adressen kunnen koppelen aan de geregistreerde geheimhoudingen in het BRP (basisregistratie Personen). (deze koppeling ligt er al., alleen kijkt het kadaster niet naar deze sleutel)

In Oostenrijk kan ik zonder DigiD (de Oostenrijkse versie dan) geen kadaster data opvragen, behalve bij notaris of advocaat, maar daar hangt dan ook een passend prijskaartje aan.
Heb je enig idee bij hoe makkelijk je een virtueel kantooradres kunt huren dat je kunt gebruiken als vestigingsadres bij de KVK? Ik heb de laatste jaren meerdere keren meegemaakt dat een deurwaarder (namens mij) de zaak moest sluiten omdat de klant gevestigd was aan bijvoorbeeld de 'Trasmolenlaan 12' in Woerden waar geen mens fysiek aanwezig is. Hetzelfde adres waar bijv. Geenstijl op gevestigd is en een heleboel BV's meer waarvan de eigenaren liever niet gevonden willen worden. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat klanten bewust een vals KVK nummer verstrekken, valse namen opgeven en die ook op geen enkele manier vindbaar zijn zodra de rekeningen niet voldaan worden. Als mensen kwaad willen, dan lukt ze dat echt wel.

Het zijn nu juist de ondernemers die helemaal geen vestigingsadres nodig hebben, die zoals ik voor honderden klanten hun SAAS bedrijf vanuit de luie stoel kunnen sturen, maar waar wél hun privé adres te vinden is bij de kvk. Mijn holding (waarvan de jaarcijfers met eigen vermogen) voor jan en alleman inzichtelijk zijn bij de KVK wijst ook direct naar mijn privé adres, iets wat ik dus eigenlijk helemaal niet wil hebben.
Ik ga daarin helemaal met je mee, het is in Nederland veel te gemakkelijk om een bedrijf op te zetten. Ik woon tegenwoordig in AT. En ik ben ook zelfstandig, voordat ik me kon inschrijven bij de handelskamer moest ik eerst een beëdigde VOG overleggen dat me nooit schuldig heb gemaakt aan een financieel delict. Verder werd mijn bedrijfsplan/omschrijving getoetst. Ik kan bijv. geen loodgietersbedrijf beginnen zonder een loodgietersdiploma idem voor een elektricien, etc etc. Dat zijn natuurlijk geen garanties voor goed werk maar wel genoeg drempels.

En een klant op rekening laten betalen? Dat doe ik nooit. De eerste factuur moet vooraf betaald worden, daarna kunnen we andere afspraken maken. Maar zonder een aanbetaling doe ik helemaal niets meer.
AP kreeg onlangs meer geld toegeschoven, onder andere voor het toezien op correct gebruik van algoritmen. Hoewel het niet een link heeft met deze waarschuwing is het wel recent genoeg om misschien vermeld te kunnen worden bij het artikel. Bij lees meer zag ik bijv. wel een artikel over AP advies m.b.t. doxing.
Als ze dit invoeren gaat het alleen nog jaren duren voordat het werkelijk effect heeft.

De KVK heeft zelf zo actief gegevens verkocht van al die zzp-ers, die data is niet opeens weg.

Dus al gooien ze morgen de registers van het KVK dicht, dan is die informatie nog steeds op zat andere plekken te krijgen.

Dit is ooit veroorzaakt door het kabinet zelf, toen al die overheidsdiensten zelf hun broek moesten gaan ophouden.
Toen moest er opeens een verdienmodel bedacht worden.

In het geval van het KVK was het verdienmodel alle data die ze beschikbaar hadden verkopen aan wie maar interesse had.
De kvk speelt wel een belangrijke rol om fraude tegen te gaan. Je moet kunnen na gaan met wie je zaken doet en of degene met wie je zaken doet eigenlijk wel tekenbevoegd is bijvoorbeeld. Mijn voorstel zou zijn dat je als zzper je alleen hoeft in te schrijven als je zaken doet met een handelsnaam of als je een rechtspersoon gebruikt. Zolang je gewoon je eigen naam gebruikt is er helemaal geen reden om in het handelsregister ingeschreven te staan.
Hier kan ik het volledige mee eens zijn.
Of andersom: waarom zou het een probleem zijn als arderen weten waar je woont? Privacy moeten worden beschermd omdat anders misbruik mogelijk is - dat is waar. Maar als die misbruikers besef zouden hebben wat ze aanrichten en het daarom niet doen is eigenlijk nog veel beter.
Omdat ik toevallig heel dicht in de buurt woon bij een zeer kapitaalintensief bedrijf waar mijn achternaam in 2 meter hoge letters op het pand staat, waar ik op geen enkele manier iets mee van doen heb, maar waar wel zware criminelen regelmatig proberen door chantage grote sommen geld proberen te krijgen? Ik sta hierom heel erg bewust niet in een telefoonboek en heb zelfs onze achternaam van ons naambordje verwijderd. Dus ja, ik heb hier een extreem groot probleem mee. Deze mensen help je niet met bewustwording.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 24 januari 2022 19:59]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee