ACM start onderzoek naar Apple wegens mogelijk machtsmisbruik App Store - update

De Nederlandse toezichthouder ACM gaat in de komende tijd onderzoeken of Apple misbruik maakt van zijn macht in de App Store. Zo zou Apple eigen apps bevoordelen en appontwikkelaars dwingen gebruik te maken van het eigen IAP-systeem voor betalingen.

Het onderzoek moet uitwijzen of Apple wetten overtreedt met zijn gedrag, meldt de ACM. Het onderzoek strekt zich ook uit tot Googles Play Store, maar er zijn factoren waardoor de ACM zich minder richt op Google. Apples App Store heeft op iOS geen alternatief, terwijl er wel alternatieven zijn voor de Play Store. Bovendien beperkt Apple ontwikkelaars in toegang tot functies van de iPhone, zoals nfc, terwijl dat bij Google niet speelt. Een betaalbedrijf heeft geklaagd dat alleen Apple daardoor een betaaldienst met nfc kan opzetten die werkt op iPhones.

Door het geforceerd gebruik van IAP door in-app betalingen moeten ontwikkelaars altijd dertig procent van de omzet afdragen over het eerste jaar, en daarna vijftien procent. Apples eigen apps hoeven dat niet, waardoor die een voordeel hebben. Ook klagen ontwikkelaars dat de voorwaarden waar apps aan moeten voldoen, niet altijd duidelijk zijn, waardoor apps soms onverwachts worden afgewezen.

De ACM benadrukt dat zij geen machtsmisbruik heeft vastgesteld, maar alleen onderzoek gaat doen. De uitkomst kan dus ook zijn dat Apple geen regels overtreedt. De ACM roept ontwikkelaars op die problemen hebben ervaren met Google en Apple om zich te melden, zodat zij die kan onderzoeken.

De ACM heeft wel met zowel Apple en Google gesproken. Zo heeft de toezichthouder om een toelichting gevraagd over de gehanteerde voorwaarden, werkwijze en beweegredenen. Hierbij wijzen beide bedrijven onder andere op zaken als de integriteit, veiligheid en kwaliteit van de appstore en daarmee het ecosysteem, de investeringen die zij hebben gedaan om de appstores mogelijk te maken en de kansen die dit biedt voor appaanbieders. Daarnaast stelt Apple dat het niet in zijn belang is om apps te benadelen; het bedrijf zegt dat het immers een zo aantrekkelijk mogelijke appstore wil aanbieden.

Apple ligt al langer onder vuur vanwege het gebrek aan concurrentie voor downloadwinkels op iOS. Zo verwijderden Spotify en Netflix de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten via de iOS-app uit protest tegen de dertig procent in het eerste jaar en de vijftien procent erna die Apple opstrijkt. Spotify heeft vorige maand een klacht bij de Europese Commissie ingediend, omdat het bedrijf vindt dat Apple zijn eigen Music-dienst bevoordeelt ten gunste van de muziekstreamingdienst van Spotify. De afdracht van dertig procent is Spotify een doorn in het oog. Of de Commissie een officieel onderzoek instelt of dat al gedaan heeft, is onbekend.

Update, donderdag 17.15: Apple heeft gereageerd op het bericht: "We respecteren de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt en hebben vertrouwen dat hun review zal bevestigen dat alle ontwikkelaars gelijke kansen hebben op succes in de App Store. We behandelen elke ontwikkelaar hetzelfde en investeren veel in het creëren van een veilige winkel voor al onze klanten."

Door Arnoud Wokke

Redacteur

11-04-2019 • 08:56

229 Linkedin

Reacties (229)

229
213
98
16
0
86
Wijzig sortering
Het is heel simpel. Als je een dominant platform hebt, dan moet je je niet bezighouden met proposities op dat platform. Dan maak je misbruik van je machts positie. Microsoft heeft hier jaren met Windows last van gehad. Bijvoorbeeld het hele browser verhaal, de late introductie van een MS app store, of een standaard MS virus scanner. De enige manier waar je er mischien weg mee komt is als je concurrenten precies dezelfde voorwaarden geeft als je eigen proposities en je het platform tegen kost prijs aanbiedt. Echter, dit is niet wat Apple doet.

Het maatschappelijke probleem is nu dat het afdwingen van de regels erg lang duurt (makkelijk 5+ jaren) en de markt zo snel veranderd dat je als overheid altijd te laat bent met het bijsturen.
Nu nog definiëren wat een dominant platform is ;)
Volgens mij was het zo dat Microsoft destijds 90% (95%?) van de desktop-OS markt in handen had, en IE pushte. Apple heeft een veel lager marktaandeel wat smartphones betreft, dus ik denk niet dat je dat 1 op 1 kunt vergelijken.
Bovendien gaat het hier ook om hele andere zaken, niet alleen pushen van eigen diensten, maar ook over de afdrage bij alle soorten betalingen.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 11 april 2019 10:39]

Nu nog definiëren wat een dominant platform is ;)
Volgens mij was het zo dat Microsoft destijds 90% (95%?) van de desktop-OS markt in handen had, en IE pushte. Apple heeft een veel lager marktaandeel wat smartphones betreft, dus ik denk niet dat je dat 1 op 1 kunt vergelijken.
Hoewel je kunt stellen dat Apple niet dominant is als je puur naar marktaandeel kijkt, moet je ook meenemen dat heel veel consumenten niet zomaar overstappen van Apple naar Android of andersom. Zodra je een mobiel ecosysteem een tijd hebt gebruikt en er in hebt geinvesteerd (financieel (app aankopen) of tijd (gewenning, configuratie), is de drempel om over te stappen erg hoog.

Apple heeft geen monopolie in de traditionele zin van het woord, maar de vendor lockin die eigenlijk onvermijdelijk is bij mobiele ecosystemen zorgt er wel voor dat Apple veel meer macht heeft dan wat je zou willen in een wereld met gezonde concurrentie (en hetzelfde geldt voor Google/Android).
Sorry maar die redenering snijdt geen hout. Elk sterk merk bindt zijn klanten, dat wordt in de marketing wel "monopolistische concurrentie" genoemd. Dat is gewoon toegestaan, en is geen echt monopolie. Waarom wordt het woord monopolistisch hier dan gebruikt? Omdat een sterk merk in staat is om een hogere prijs te vragen voor een product. Hij kan een premium prijs vragen en dus in beperkte mate zijn prijs zetten. Maar daarachter staat meteen concurrentie want zo een bedrijf concurreert nog steeds met andere merken en is wel degelijk gevoelig voor de prijs van andere producten.

Apple is nu typsich een voorbeeld van een heel sterk merk. Andere merken zijn veel minder in staat om hun klanten te binden. Samsung is een goede tweede. Samsung doet ook zijn best om zijn producten te binden aan assocoires waar mogelijk, maar kan dat veel minder. Wel kan Samsung een meerprijs vragen, maar als de prijsverschillen te groot worden met bijv. Chinese merken dan voelt zij dit ook in de verkopen. Ook Apple merkt dat ze op de grens ligt wat prijs. Het is natuurlijk de kunst om de goede prijs te zoeken.

Wat is een monopolist? Een monopolist is een prijszetter. Een bedrijf die niet op prijs hoeft te concurreren en zijn prijs zodanig kan zetten dat hij maximale winst haalt. En monopolist doet dat door de concurrentie vergaand uit te schakelen en niet toe te staan dat er andere aanbieders op de markt komen. Dat is een belangrijk aspect van monopolisme.

Microsoft schakelde bijvoorbeeld de concurrentie uit door gratis zijn browser mee te leveren met zijn besturingssysteem. In die situatie gaat niemand nog een betaalde versie van de concurrent installeren en daarmee maakte Microsoft de concurrentie kapot. Dat kon Microsoft door haar macht over het besturingssysteem dat zelf ook weer de markt overheerste.

Op de markt van smartphones is Apple in de verste verte geen monopolist. Noch op het gebied van besturingssystemen (alleen zij zelf gebruikt IOS) noch op het gebied van hardware. Op het gebied van besturingssystemen is Google een monopolist, alleen verkiest zij ervoor om het product gratis te maken om de markt te domineren om haar advertentiebedrijf en gegevenshandel en andere producten te dominant te houden. Een beetje hetzelfde als MS die de browser gratis maakt om haar macht andere vlakken te ondersteunen.

Ook als het om haar macht op de hardware markt gaat is Apple absoluut geen monopolist. Apple doet ook absoluut helemaal niets om de concurrentie uit te schakelen of te verhinderen dat er nieuwe toetreders op haar markten verschijnen. Apple is eigenlijk een voorbeeld van hoe je willen dat bedrijven concurreren op een markt, namelijk door de kracht van hun product, niet door allerlei concurrentie beperkende maatregelen.

Dat merkproducten je proberen te binden aan hun andere producten is geen probleem zolang zo een product de concurrentie maar niet beperkt. Dat heeft een bedrijf als Intel wel gedaan bijvoorbeeld door fabrikanten en afnemers allerlei extra kortingen te geven als ze geen AMD voerden. Die kortingen konden ze niet weigeren zonder ernstige aantasting van hun concurrentie positie. Dat zijn nou typisch concurrentiebeperkende maatregelen.

Eigenlijk vind ik het voortdurend opkopen van kleine veel belovende bedrijven door Google en Facebook ook concurrentie beperkende maatregelen. Zo voorkomen ze dat er concurrentie op de markt komt. Helaas is de EU de vrije markt helemaal niet toegedaan. Ze staat juist toe dat markten in oligipolies (enkele aanbieders of vragers) veranderen die in praktijk als een monopolie werken en gezamelijk de prijs gaan zetten. Het meest schandalig vind ik wel dat als daardoor kleine aanbieders zich niet meer kunnen handhaven, de EU de grote niet opbreekt, maar zegt dat de kleine zich maar over moeten laten nemen.

We willen goed begrijpen dat neo-liberalisme (eigenlijk alles waar neo- of nieuw voor staat is nep) geen liberalisme is. Iiberalisme staat voor "de vrije markt". Dat is niet een markt waar de overheid alles overlaat aan de bedrijven, zoals velen denken. Nee, dat is juist een markt waarin de overheid afdwingt dat er steeds voldoende aanbieders en vragers zijn om te zorgen dat er prijsconcurrentie is en scherpe prijzen tot stand komen. Dat vereist juist actieve overheidsbemoeienis (dit heet "regulering" van markten) en is een van de redenen dat in de VS méér ambtenaren waren. In de VS lagen daardoor de prijzen gemiddeld 25-40% lager. Onder Bush en Trump is men de markten steeds verder gaan dereguleren, wat een slechte zaak is. Men komt daar mee weg door het voor te stellen dat een vrije markt een markt is die je vrij laat.

Dezelfde verkeerde voorstelling heeft men hier in nederland gebruikt om alle overheidsbedrijven te privatiseren. We geven het over aan de "vrije markt". Hoeveel bedrijven rijden er nu over ons spoor in de vrije markt? Precies: één. Waar verscheidenheid in aanbod was zoals scholen en ziekenhuizen is dit door fusies razendsnel verkleint en zitten we nu megascholen en ziekenhuizen met enorm dure overhead waarin de top zich verrijkt op kosten van de burger.

Dus goed onthouden: Een monopolist pak je aan als hij de concurrentie vermindert of laag houdt. Dat is het enige criterium.

Overigens kan een monopolist ook aan de vraagkant ontstaan. Zo dwingen supermarktketens boeren om tegen afbraakprijzen aan ze te leveren. Daarmee verarmen ze niet alleen een groot aantal aanbieders het leidt ook weer tot dieronterende toestanden en kaalslag in de natuur door de exreme efficientie waar ze boeren toe dwingen. DIe moeten wel om te overleven.

Er zijn eigenlijk maar twee goede oplossingen om te zorgen dat er voldoende breed aanbod tot stand komt van voldoende kwaliteit en tegen redelijke prijzen.

Of je laat de overheid het produceren. Die hoeft geen winst te maken en kan het produceren tegen kostprijs. Eventuele winsten vloeien direct in de staatskas en maken weer lagere belastingen mogelijk. De overheid kan zo ook goede, maar lager betaalde banen scheppen en in tijden van recessie mensen aan het werk kan houden, wat veel beter is dan uitkeringen aan werkelozen.

Inefficientie bij de overheid is geen probleem omdat meer werkgelegenheid minder uitkeringen betekent en dat is maatschappelijk altijd goedkoper. De overheid kan bovendien lager betalen door meer zekerheid te bieden, en dat bevordert ook weer dat in tijden van hoogconjunctuur mensen weer overstappen naar het bedrijfsleven omdat er dan krapte op de arbeidsmarkt en loonstijging bij de bedrijven optreedt. (Tenzij je eindeloos goedkope migranten binnenhaalt).

De andere is dus de vrije markt, die eigenlijk de markt van "volledige mededinging" heet. Vrij is die markt in de zin dat aanbieders en vragers vrij kunnen toetreden. Verder moet zo een markt liefst transparant zijn en de producten homogeen. Omdat de vrije markt zorgt voor scherpe prijzen zorgt het ook voor de laagste winstgevendheid voor bedrijven. Wel maakt het bedrijven erg concurrerend op internationale markten als ze veel effiecienter kunnen produceren. Het worden als het ware goed getrainde vechters zonder een grammetje vet.

De Smartphone markt is nu juist een markt die je heel vrij kan noemen. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe Chinese nieuwkomers de markt betreden en zorgen voor fors lagere prijzen. Worden ze daarbij ook maar een haar in de weg gelegd door Apple? Absoluut niet.

Neoliberalisme bestijdt zowel de overheidsmonopies als de vrije markt en is een gevaar voor een welvarende samenleving. Onze partijen en de EU hebben het neoliberalisme omarmt. Dat is een logisch gevolg van de particratie waarop onze systemen zijn gebaseerd. Wij worden geregeerd door belangengroepen, met name het grote geld. De partijen waarvan de leden in topposities in verschillende sectoren van de economie zitten, dienen die leden. Die verrijken zichzelf steeds verder met topinkomens, bonussen, oprotpremies, onkostenvergoedingen enz.

En dat lukt het best door alles te laten privatiseren en fuseren. Zo hebben de Europese bankiers nu bedacht, dat om hun salarisssen van een slordige paar miljoen te laten stijgen tot tientallen miljoenen zoals in de VS, ze de Europese banken moeten laten fuseren. Niet alleen de CEO verdient dan velen malen meer maar ook de bestuurslagen onder hem. Dat wordt weer gerechtvaardigd door op uitvoerend niveau de werkgelegenheid flink af te breken. Het leidt tot de alsmaar schevere verdeling tot arm en rijk die wij zien.

Maar wat de EU hier aan het doen is, is een goed competitief bedrijf te verdacht maken voor haar succes. Daar spelen natuurlijk andere belangen een rol. De banken hebben enorme invloed op het EU-beleid en die vinden het niet prettig als de Apple zelf de betaling afhandelt. Maar dat is juist extra competitie op hun markt! Maar laat de EU nu niet erg van competitie houden. In het old-boys-netwerk is het motto: Waarom met elkaar vechten als de ene hand ook de andere hand kan wassen?. Ze noemen dat "compromis-bereidheid".

Maar die instelling staat nu juist haaks op een politiek systeem als particratie dat alleen goed functioneert als alle belangengroepen goed vertegenwoordigd zijn (ook het werkende volk) en fel hun eigen belang verdedigen. Het staat ook haaks op een economisch systeem waarin redelijke prijzen tot stand komen door scherpe prijsconcurtentie. Ofwel men belijdt de waarden slechts met de mond maar doet ondertussen het tegendeel.

Dat is logisch, allemaal streven de machthebbers naar maximalisatie van hun eigen winst. Dat bereik je door samenwerking niet door concurrentie. Deze degeneratie die vanzelf optreedt in markten en politieke systemen wordt wel "de ijzeren wet van de oligarchie" genoemd. Zowel democratiën als alleenheerschappij ontaardt vanzelf een oligarchie waarin grote belanghebbenden gaan samenwerken om de de dienst uit te maken.

oligarchie
In een oligarchische regeringsvorm is de rechtsgeldigheid van de wetten gebaseerd op het goeddunken (groepswillekeur) van deze gesloten elite. Het is een van de vijf staatsvormen beschreven door Plato, die de oligarchie identificeert als de 'slechte' variant van aristocratie omdat de oligarchie uitsluitend de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen heeft.
[P.S.: Ik heb zelf nog nooit een Apple product gekocht of gebruikt, omdat mijn behoeften op mobiel gebied te gering zijn om daar veel geld in te investeren, het gaat mij puur om het principe helder te stellen, want er is veel vewarring over wat een "vrije markt" en een "monopolie" is]

[Reactie gewijzigd door Elefant op 11 april 2019 18:11]

We geven het over aan de "vrije markt". Hoeveel bedrijven rijden er nu over ons spoor in de vrije markt? Precies: één.
Dat zijn meerdere bedrijven, echter is de grootste op het spoor ook monopolist, doordat die nagenoeg heel de markt heeft. Maar over het spoor rijden wel degelijk treinen van meerdere bedrijven.Tussen Tiel en Arnhem rijdt een Arriva trein, bijvoorbeeld.
Microsoft schakelde bijvoorbeeld de concurrentie uit door gratis zijn browser mee te leveren met zijn besturingssysteem. In die situatie gaat niemand nog een betaalde versie van de concurrent installeren en daarmee maakte Microsoft de concurrentie kapot. Dat kon Microsoft door haar macht over het besturingssysteem dat zelf ook weer de markt overheerste.
Is ook wel iets genuanceerder. Het is niet dat de concurrentie (toen al!) geen gratis versies van hun browser had. Zo was Netscape Navigator ook altijd gratis, alleen was deze minder prettig in gebruik dan de browser die Microsoft toch al meeleverde met hun OS.
Dat merkproducten je proberen te binden aan hun andere producten is geen probleem zolang zo een product de concurrentie maar niet beperkt. Dat heeft een bedrijf als Intel wel gedaan bijvoorbeeld door fabrikanten en afnemers allerlei extra kortingen te geven als ze geen AMD voerden. Die kortingen konden ze niet weigeren zonder ernstige aantasting van hun concurrentie positie. Dat zijn nou typisch concurrentiebeperkende maatregelen.
Ook dit is genuanceerder dan dat je het nu brengt. Intel gaf die korting bij een minimale afname en exclusiviteit bij de producten van die fabrikant. Een fabrikant had ook nog gewoon de keuze gehad om het niet te doen, maar blijkbaar waren de kosten anders zwaarder geweest en is men dus maar akkoord gegaan. Dat praat wat er gebeurd is ook niet goed, want goed voor de concurrentie was het niet, maar dat maakt wat je schrijft wel een stuk genuanceerder.
En dat lukt het best door alles te laten privatiseren en fuseren. Zo hebben de Europese bankiers nu bedacht, dat om hun salarisssen van een slordige paar miljoen te laten stijgen tot tientallen miljoenen zoals in de VS, ze de Europese banken moeten laten fuseren. Niet alleen de CEO verdient dan velen malen meer maar ook de bestuurslagen onder hem. Dat wordt weer gerechtvaardigd door op uitvoerend niveau de werkgelegenheid flink af te breken. Het leidt tot de alsmaar schevere verdeling tot arm en rijk die wij zien.
Dit is een flink statement dat je maakt, waardoor ik het nu meer als een aanname zie dat je als feit presenteert. Heb je daarom hiervoor wellicht wat onderbouwing? :)

EDIT:
Of je laat de overheid het produceren. Die hoeft geen winst te maken en kan het produceren tegen kostprijs.
Je bedoelt dat de overheid het kan verkopen tegen kostprijs. Produceren tegen kostprijs doet iedereen, verkopen niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 11 april 2019 22:31]

CH4OS, excuses voor mijn te weinig respectvolle reactie

[Reactie gewijzigd door Elefant op 12 april 2019 20:32]

Oh, hahaha, zag je reactie op het forum eerder, maar aanvaard! :)

En zie mijn quote op het forum voor een verdere uiteenzetting, if interested. ;)
Maar dat is deels misschien ook wel de schuld van de app-makers. Als je met bv een account kunt inloggen in de app en daardoor een gekochte app op iOS ook op Android kunt gebruiken, en andersom, heb je dat punt veel minder.
Als ik kijk naar de Apple Music vs. Spotify case, is het echt wel nodig dat ACM Apple eens hard aanpakt.
Ik ben blij met Spotify, maar Apple verplicht Spotify gebruik te maken van IAP en wil 30% van de prijs.

Voor Apple Music geldt dat niet. Het is gewoon oneerlijk van Apple. Bevooroordeeld het Apple Music en straks gaan we hetzelfde krijgen met het streaming platform wat aanstaande is.

Dan kan Apple hetzelfde geintje met dienste als Netflix uithalen, waardoor Netflix prijzen zal moeten laten stijgen om dezelfe omzet te halen, omdat Apple een deel afroamt.
volgens mij was de regel (maar het kan zijn dat die is aangepast) dat je niet IAP hoeft te doen, maar je mag dan alleen een inlegvenster bieden, je mag niet in app je eigen dienst aanprijzen. Aangezien iedereen www.spotify.com weet te vinden, lijkt me dat niet een onoverkomelijk probleem.
Vergeet niet dat Spotify in hun app zelfs geen vermelding mag maken dat er via Spotify.com een abonnement kan afgesloten worden. Hoe moeten leken dat dan weten dat ze dat op Spotify.com kunnen en ze daar naartoe moeten?

Laten we eerlijk zijn de redenen hiervoor zijn simpel:
- verplicht iedereen om jouw betaalservice te gebruiken
- maak extra winst op de rug van de competitie door dit te verplichten
Bonus: de competitie moet aan hogere prijs als jouw dienst verkopen

[Reactie gewijzigd door Chip5y op 11 april 2019 19:34]

Lays mag toch ook niet in de Albert Heijn gaan staan en iedereen doorverwijzen naar hun online winkel? Het is een beetje net als je eigen eten meebrengen en in een restaurant gaan zitten, dat doe je ook niet want je maakt gebruik van faciliteiten zonder daar iets voor te betalen.

Spotify heeft al een zeer groot deel gebruikers die niet betalen en dan zijn er ook nog eens gigantisch veel mensen die niet via de Appstore een abonnement hebben afgesloten. Deze mensen worden allemaal gratis door Apple bedient qua services app dowloads push notifications en whatever allemaal niet nodig is.
Maar Albert Heijn is niet de enige toegestane supermarkt.

Als je deze situatie gelijk wil trekken:

Er is maar 1 supermarktketen in het land. Zelfs als je online koopt moet je het in deze supermarkt ophalen.

[Reactie gewijzigd door SCiENTiST op 12 april 2019 08:48]

Apple heeft ook niet het enige OS.

Albert Heijn <=> Apple
AH Winkel <=> Apple Appstore

Lays + AH huismerk <=> Apple Music & Spotify

Lays is boos want AH huismerk hoeft niet af te dragen aan AH
AH huismerk kan zomaar elke plek in de winkel staan (mits AH dat wil)
<=>
Spotify is boos want Apple Music hoeft niet af te dragen aan Apple
Apple Music kan zomaar private apis gebruiken en mag dingen die Spotify niet mag

Volgens mij is in de retail industrie 30% afdragen voor plekje in de winkel zelfs heel laag.
Dit scenario is toch zeer vergelijkbaar?
Moet je er wel bij vertellen dat als je naar een andere supermarkt zou willen, je al je al gedane aankopen van de appie kwijtraakt. Dus dat is voor veel mensen geen realistische optie.

Ja er zijn alternatieve platforms, maar schakelen tussen platform is niet een aantrekkelijke optie dus de facto is er wel een soort van monopolie.

[Reactie gewijzigd door SCiENTiST op 12 april 2019 09:27]

Beetje appels met peren vergelijken.
Ik ben blij met mijn iPhone, maar het beleid omtrend Spotify is echt stuitend.

Het werkt bij mij averechts, Apple Music komt er hier nooit in... Maar goed ik ben ook meer een caca cola man dan een freeway man ;)
Toch is de app al vaker afgekeurd door het missen van IAP...
Kijk hier maar eens:
https://www.timetoplayfair.com/timeline/
Het gaat altijd om marktdefinitie. Dominatie is relatief. Zolang Apple het intern altijd de "markt" definieert als smartphone markt in het algemeen (dus met Android concurrenten) dan zal de App store nooit een "dominante positie" innemen..
Zelfs zonder (bijna) monopolie kan je een machtpositie hebben.

Zeker voor betaalsystemen.

Winkeliers moeten kosten maken om betaalsystemen te accepteren. Welk systeem voor betalen met de telefoon denk je dan dat winkeliers nemen? Het systeem van bedrijf X dat op 50% van alle telefoons met nfc werkt. Of Apple dat op 100% van alle telefoons met nfc werkt.

(Percentages uit de lucht gegrepen, maar ver van alle android telefoons ondersteunen nfc, dus als je puur kijkt naar wie kunnen zo'n systeem potentieel gebruiken, dan heeft Apple een veel groter markt aandeel.)
Zo kan je van alles als machtspositie definieren.

Dan zijn de geldautomaten van ING ook oneerlijk voor de klanten van de Rabobank omdat die niet met hun pasje daar meer dan 250 euro kunnen pinnen.

En zo kan je veel meer voorbeelden verzinnen.

Apple heeft bovendien de NFC uit hrt oogpunt van gemak in gebruik en veiligheid afgeschermd en zouden NFC niet eens inbouwen in de iPhone als ze er niet eens dienst omheen zouden bouwen.
Het is wat het is. Feit is day Apple pay op deze manier op Apple en Android werkt en Google Pay op iOS niet volledig functioneel is. In de VS heeft Apple ca 45% markt aandeel, waarmee ze dus actief de kansen van Google Pay schaden door gebruik te maken van hun markt aandeel.

Je hoeft niet een bijna monopolie op de telefoonmarkt te hebben om van een marktpositie misbruik te maken. Je positie moet slechts groot genoeg zijn dat je anderen significant kan benadelen door die positie in een andere markt zoals betalingen te benadelen.

Dan kan je een slap excuus op hangen dat Apple NFC afschermt omgebruiks gemak en veiligheid, maar ze gebruiken het zelf wel, dus dat is geouwehoer. Het is simpelweg een anticompetitieve maatregel. Apple kan het wel en anderen mogen het niet.
Wat een bull shit....

Apple pay is nog heel ver weg in NL, terwijl ik al twee jaar lang met nfc betaal op Android...

En dat kost de winkelier niets extra, werkt namelijk hetzelfde als de bankpas met nfc....

Een die had de winkelier al een paar jaar staan
Het is heel simpel. Als je een dominant platform hebt, dan moet je je niet bezighouden met proposities op dat platform. Dan maak je misbruik van je machtspositie.
Het is inderdaad simpel maar niet zo simpel als jij denkt. Apple heeft geen dominant platform, wil je als consument geen Apple smartphone of computer dan kan je uit honderden gelijkwaardige alternatieven kiezen. Wil je als consument geen Windows op je computer of Android op je telefoon dan blijft er maar een hele kleine keuze over.

Dominant wil zeggen dat je andere, niet tot jouw core-business horende fabrikanten sterk kunt beinvloeden. Apple biedt iOS of de Appstore niet los aan en heeft er daarom ook geen enkele mee invloed op andere fabrikanten. Google daarentegen bepaalt met Android in grote mate de mogelijkheden van telefoonfabrikanten als Samsung, LG en Xiaomi. Microsoft wist door hoge korting te geven op licentiekosten als voor alle verkochte PC's een Windows-licentie werd betaald, onafhankelijk of er ook Windows op geïnstalleerd was, het economisch zelfmoord te maken om als verkoper ook maar 1 computer met iets anders dan Windows te verkopen. Dat is een cruciaal verschil, er is een enorme keuze om als Apple's businessmodel je niet bevalt als verkoper of consument gewoon op een andere fabrikant over te stappen. Dat is met Windows en Android absoluut niet het geval en daarom worden die wel als dominant gezien.
De enige manier waar je er mischien weg mee komt is als je concurrenten precies dezelfde voorwaarden geeft als je eigen proposities en je het platform tegen kost prijs aanbiedt. Echter, dit is niet wat Apple doet.
Wat een onzin. Samsung maakt schermen en chips voor telefoons en biedt die in de Samsung-store te koop aan, waar grootste concurrent Apple tegelijk een van de grootste klanten is. Moeten Apple en andere afnemers nu eisen dat zij die schermen en chips tegen dezelfde prijs krijgen als de afdeling die de Samsung smartphones maakt? Omdat Samsung anders wel een heel oneerlijk voordeel heeft met z'n Note's en Galaxy's omdat zij die onderdelen veel goedkoper toegeleverd krijgen?
Apple biedt gewoon iedereen de mogelijkheid via de Appstore zaken aan te bieden. En nee, uiteraard niet met de voordelen en dezelfde prijs die Apple kan rekenen nadat die een enorme hoeveel geld en energie in het opzetten en onderhouden van die Appstore heeft gestoken. Maar ik denk je dat als je regelt dat vanwege eerlijke concurrentie op de smartphonemarkt Apple schermen en chips tegen kostprijs bij concurrent Samsung mag inkopen ze in ruil die Appstore diensten ook direct tegen kostprijs willen leveren.

Apple heeft gekozen voor een compleet geïntegreerd, niet van elkaar los te koppelen geheel van hardware, software en App Store omdat hun businessmodel voor een belangrijk deel op veiligheid en gebruiksgemak zijn gebaseerd. Daarom mogen en kunnen andere software leveranciers soms niet wat Apple zelf wel mag, zo is bijvoorbeeld Kaspersky bijzonder boos dat Apple hen en andere bedrijven niet de mogelijkheid geeft vrijelijk andere programma's, contacten, bestanden en fotoalbums te openen en te bekijken om ze te onderzoeken op gevaarlijke virussen en malware. Nee, Apple maakt dat soort activiteiten onmogelijk voor programma's van derden en Kaspersky ziet dat als bijzonder oneerlijk en als inbreuk op de rechten van de kopers die graag dat soort programma's op hun telefoon schijnen te willen...

Ik zou het eerlijk gezegd een hele slechte zaak vinden als de ACM en de Mededingingsautoriteit uit het oogpunt van lang leve de vrije markt Apple dwingen om net zo'n fijn open systeem te worden als Android en Windows.
Het verschil is alleen dat Apple geen dominante machtspositie heeft.

Apple heeft een veel kleiner marktaandeel dan Google dus de vergelijking met Microsoft gaat mank.
Helemaal eens met dat laatste punt. De schade is al geleden, de gewenning bij gebruikers is er al. Het is achteraf niet meer terug te draaien.
Volgens mij is Android een heel stuk dominanter dan IOS op de markt. :)
Tja, voor beiden kanten is wel wat te zeggen.
Apple heeft behoorlijk veel tijd en energie gestoken om een userbase van 1miljard devices te krijgen. Als je als developer dan de kans krijgt om die enorme hoeveelheid te bereiken in ruil voor 15% van de opbrengst (zodat je zelf ook geen serverkosten etc hebt) zou ik geen seconde twijfelen.

Alleen dat hele “Apple hoeft zelf geen 15% af te dragen en dat is oneerlijk.”
Willen ze het dan afdragen aan zichzelf? Zij moeten toch al die services online houden zodat iedereen überhaupt hun apps kan aanbieden...

In geval van abonnementen weet ik niet de aantallen hoeveel mensen via de Appstore een Netflix of Spotify hadden afgesloten toen dit nog mogelijk was, misschien dat iemand die bron heeft

[EDIT]
Ik zie dat aardig wat mensen reageren, en zeker met goede punten. Als je het bekijkt vanuit de "Is 15% wel in verhouding met het aanbieden op het platform" kun je je zeker afvragen of dit wel het geval is. Het onderzoek zal dit waarschijnlijk ook gaan uitwijzen.

[Reactie gewijzigd door Skinnyice op 11 april 2019 11:21]

Alleen dat hele “Apple hoeft zelf geen 15% af te dragen en dat is oneerlijk.”
Willen ze het dan afdragen aan zichzelf? Zij moeten toch al die services online houden zodat iedereen überhaupt hun apps kan aanbieden...
Het gaat ook niet alleen daarom, Apple legt daarbij ook nog regels op waardoor bv. een Spotify in hun app ook niet mag verwijzen naar hun website waar je ook een abonnement kan afsluiten, op de website mag hetzelfde abonnement niet goedkoper zijn. Op deze manier dwingt Apple Spotify dezelfde prijs te hanteren en Apple kan daar altijd onder gaan zitten met Apple Music en zonder die 30% af te dragen.
De 30 en 15% kosten voor het gebruik van de App-store voor betalingen is misschien discutabel, maar hier zijn naast de kosten voor het betalingsverkeer ook de kosten voor het gebruik van de App-store verwerkt. Het percentage van 30% is aan de hoge kant, daar kan je over discussiëren. 15% kosten is zeker redelijk. Internationaal betalingsverkeer is (zeker voor kleine bedragen) best prijzig. Apple neemt ook een stuk administratie over en dat is (zeker voor kleinere bedrijven) best prettig.
Het grootste probleem was voorheen de verplichting om de betalingen exclusief via de App-store te laten verlopen. Je mocht geen alternatieve manier van betaling aanbieden. Als gevolg van eerdere uitspraken heeft de mag je nu wel content of abonnementen via andere wegen aanbieden, maar dan eist Apple dat je dezelfde prijs hanteert als bij verkopen via de app. Apple maakt daarmee een stuk concurrentie onmogelijk. Als je je product via de App-store wilt verspreiden maak je het jezelf onmogelijk om voor verschillende OSen verschillende prijzen te rekenen. Apple maakt daarmee een prijsafspraak en dat is in Nederland niet toegestaan.

Voor Apple-music kan Apple wel verschillende prijzen gaan rekenen. App-store klanten kunnen bijvoorbeeld korting krijgen.

Het probleem van de macht van Apple is niet alleen het financiële deel. Een app van Kaspersky is onlangs uit de App-store gegooid omdat daar functionaliteit inzat die Apple zelf ook levert. Apple beschermt zijn eigen systeem daarmee met hand en tand en benadeelt anderen die dezelfde functie al jaren leveren. Omdat Apple die overneemt mag de app niet meer in de store. Deze vorm van machtsmisbruik vind ik eigenlijk erger dan de "prijs-afspraak".
ik moet eerlijk zeggen dat ik het compleet oneens ben met je stellingen omtrent percentages.

appstores kosten geld dat mogelijk duidelijk zijn en de verwerking van betalingen kost ook geld.

laten we er voor het gemak vanuit gaan dat de gemiddelde app een tientje kost, en je dus 1,50 moet betalen aan apple. dat zijn prima prijzen zou je zeggen. desondanks kost het bij die app van 2,99 maar 45ct en bij dat digitale krantenabbonement wellicht zelfs bijna 5 euro.

wat hier zo scheef aan is, is het volgende, hoe harder je als dev aan je app en/of de content werkt, hoe rijker apple ten koste van jouw wordt...

mollie (een nederlandse payment provider) vraag +/- 30ct per betaling daarbij maakt het niet uit of het om 3, 30 of 300 euro gaat. verder zou apple geld kunnen vragen voor iederen upload van een app naar diens servers (waarbij je een bedrag betaald voor de distributiekosten... dat kan per gb, per eenheid of fixed fee). maar wat niet kan, is dat apple verdiend aan jouw werk in plaats van aan haar eigen.

dergelijke praktijken noemen we ook wel eens protectiegeld
Apple heeft gewoon een winkel. Ook bij een gewone winkel is het heel normaal dat er 20% marge op een product wordt gezet. Ook daar verdienen ze aan het werk van een ander. Google hanteert met zijn playstore dezelfde prijzen. Wat dat betreft kan je Apple dus niet alleen als machts-blok zien. Google staat het echter wel toe om content of abonnementen via andere wegen voor andere prijzen aan te bieden. In de praktijk kom je dat niet tegen, want als je de app ook in de App-store hebt staan zit je alsnog aan de eenheidsprijs vast.

Op gebruiksgoederen (vergelijkbaar met betaalde content) zijn de marges overigens vaak hoger. Dan is 15% op abonnementen niet eens zo gek.
Waarom kan dat niet? Waarom mag Apple geen vergoeding vragen voor winkelruimte? Als je je product in de Walmart wilt hebben (of iets dichter bij huis bijvoorbeeld een bouwwinkel), dan moet je daarvoor betalen en ook een flink percentage afdragen. Dat is doodnormaal. :)

Overigens zijn er tig dingen die Apple helemaal voor je regelt voor dat geld. Dat is ook waarom je kleine ontwikkelaars eigenlijk nooit hoort zeiken, die zijn superblij hoe handig het is. Je hoort enkel een gigant zeiken (met misleidende/half ware info) op het moment, Spotify. Vraag het de meeste developers en ze leggen je graag uit waarom die percentuele afdrachten het dubbel en dwars waard zijn.

Apple mag trouwens best wat verdienen aan hun eigen store.
Waarom mag Apple geen vergoeding vragen voor winkelruimte?
Niet vergeten dat ontwikkelaars ook nog eens elk jaar €99 moeten betalen om hun appje in de apple winkelruimte te houden he ;)
[...]

Niet vergeten dat ontwikkelaars ook nog eens elk jaar €99 moeten betalen om hun appje in de apple winkelruimte te houden he ;)
Maar dat betaal je ongeacht of het 1 appje is, of 100. Ongeacht of dat je 0 euro of miljoenen euro's oplevert. (advertenties in apps bijvoorbeeld, die apple zelf dacht ik niet eens meer aanbied). Dat valt best te overzien. Dat is puur voor de registratie, certificaten, xcode, early beta's en documentatie en support. (want in die 99 euro zit ook nog wat support tijd). Je krijgt er ook nog mac os server gratis door, met xcode server, wat voor sommige developers nuttig zou kunnen zijn.

Dus het is niet zo, alsof je daar verder niets voor krijgt, vind ik persoonlijk :)
Dat is de developer-fee. Daarmee heb je het recht om de winkel te gebruiken. Het aantal apps dat je in de store plaatst maakt niet uit. Als je de fee niet betaald blijven de apps die in al in de store staan daar gewoon staan, maar updaten gaat dan natuurlijk niet.
Waarom kan dat niet? Waarom mag Apple geen vergoeding vragen voor winkelruimte? Als je je product in de Walmart wilt hebben (of iets dichter bij huis bijvoorbeeld een bouwwinkel), dan moet je daarvoor betalen en ook een flink percentage afdragen. Dat is doodnormaal. :)
De bouwmarkt, thuisbezorgd.nl, bol.com, Amazon, allemaal voorbeelden van winkels die producten verkopen van derden er daar een percentage van de omzet als vergoeding vragen. Allemaal voorbeelden waar overigens de vergoeding bij lange na de 30% niet haalt. Ook allemaal voorbeelden waar de producent van de producten een serieus alternatief (of zelfs meerdere alternatieven) heeft om toch zijn/haar klanten te bereiken. Thuisbezorgd.nl is een mooi voorbeeld. Die verhogen ook geregeld de tarieven, met als direct gevolg dat er alternatieven ontstaan, soms opgezet door andere slimme ondernemers, soms opgezet door de producenten zelf.

Nu omtrent het mogelijk machtsmisbruik van Apple m.b.t. de App Store. In veel westerse landen heeft Apple een markaandeel van grofweg 50%. De consument, die kan vrij gemakkelijk de keuze maken voor een ander platform. Voor de App ontwikkelaar is dat een heel ander verhaal; natuurlijk heeft ook deze de vrijheid om te stoppen met het maken van iOS Apps, dat is een mogelijke keuze, maar wel een keuze die je 50% van je potentiële klantenbestand kost. En daar is dus geen alternatief voor. Je kunt niet je eigen marketing doen, je eigen App Winkel opzetten voor iOS Apps, je bent gewoon 50% van je potentiële klanten kwijt. Dat geeft Apple een machtspositie t.o.v. de App ontwikkelaars en er zijn inmiddels meerdere signalen dat Apple misbruik maakt van die positie.
Spotify in hun app ook niet mag verwijzen naar hun website waar je ook een abonnement kan afsluiten
Natuurlijk mag dit niet van Apple, dat zou betekenen dat Spotify wel profiteert van het platform met hun gratis app, gehost door apple, vindbaar door apple, deelbaar via apple, maar daarvoor niks betalen?
Natuurlijk mag dit niet van Apple, dat zou betekenen dat Spotify wel profiteert van het platform met hun gratis app, gehost door apple, vindbaar door apple, deelbaar via apple, maar daarvoor niks betalen?
Apple profiteert hier net zo hard van. Zonder app ontwikkelaars was de iPhone lang niet zo'n succes geworden. De eerste iPhone had geen app store en was niet echt een succes. De boel kwam pas echt in beweging toen de app store van start ging.

Ontwikkelaars profiteren van Apple, maar Apple profiteert zeker ook van ontwikkelaars die het iOS platform voor gebruikers interessant maken. Maar over dat laatste hoor je Apple nooit.
Dit is een beetje zon choosing beggars scenario, ik wil wel gratis van jou een fotoshoot dan krijg jij gratis publiciteit.
Nokia verkocht in die tijd veelvouden aan Symbian toestellen ten opzichte van wat Apple wist af te zetten. Alleen al de N95 verkocht ca 2x beter dan de iPhone (2G). Nokia had ook al een app-store voordat apple die had, en Microsoft had een website als downloadwinkel. Beide waren er jaren eerder dan de iOS app store.
Je kan dat niet echt een app store noemen aangezien er geen directe link naar de store was op je Nokia.

Je moest alsnog uitvogelen hoe je erop moest komen.

En wat maakt het uit hoeveel N85 verkocht?

Apple heeft zelf ervoor gekozen alleen de high end markt te bedienen, dan is het logisch dat de goedkopere toestellen meer verkopen.

Dat is echt niks wereldschokkends.

Maar zelfs dan is het voor een nieuwkomer uitermate knap met een dergelijke prijs dergelijke hoeveelheden te verkopen, Apple kon de vraag niet eens aan omdat ze de vraag zelf ook hadden onderschat.

[Reactie gewijzigd door Dark_man op 11 april 2019 17:04]

Is een app in de Apple store plaatsen dan gratis?
Kost je een developers account van 99 dollar.
Tussen 'niks' en '30% van de omzet van Spotify op iOs' zit wel wat marge.
[...]
Apple legt daarbij ook nog regels op waardoor bv. een Spotify in hun app ook niet mag verwijzen naar hun website waar je ook een abonnement kan afsluiten, op de website mag hetzelfde abonnement niet goedkoper zijn. Op deze manier dwingt Apple Spotify dezelfde prijs te hanteren en Apple kan daar altijd onder gaan zitten met Apple Music en zonder die 30% af te dragen.
Maar Spotify gaat toch zelf akkoord met deze voorwaarden? Dat hoeven ze niet te doen. Kortom, van dwang kan nooit sprake zijn, want Spotify gaat zelf willens en wetens akkoord op het moment dat ze een app in de App store aanbieden. Dat hoeven ze niet te doen, er zijn tientallen manieren om daar omheen te werken op een creatieve manier. Netflix toont aan dat dat prima kan, die hebben gewoon zelf volledige zeggenschap over hun abonnement aanbod en hebben zich onafhankelijk gemaakt van de App store policies.
Start maar eens zonder abonnement de netflix app op iOS. Je kan vanuit die app op geen enkele manier een abonnement afsluiten, en er staan nergens verwijzingen naar het feit dat je dat buiten de app zult moeten doen
Klopt, en toch kijken er miljoenen mensen Netflix op een iOS of TVOS device. Kortom, mensen zijn echt niet zo dom dat ze daar niet uit komen.

Is het makkelijker om het rechtstreeks via de App te kunnen doen? Zeker. Verplicht? Nee zeker niet. Kortom, Spotify heeft zelf hierin de regie, kunnen zelf de beste oplossing kiezen. Spotify heeft vanuit die positie gekozen voor de juridische weg in combinatie met een charme offensief. Dat is een prima keuze, dat staat ze ook helemaal vrij, wellicht krijgen ze het voor elkaar en kunnen ze Apple dwingen de voorwaarden te veranderen, maar laten we niet net doen alsof Spotify een slachtoffer is, want er waren ook nog meerdere andere keuzes die ze hadden kunnen maken.
Apple past continu de regels aan van de app store en zet ze naar eigen hand. Kijk naar de app van Kaspersky of f.lux. En laatst overtreden ze zelf hun eigen voorwaarde met de Apple TV app.
Apple past continu de regels aan van de app store en zet ze naar eigen hand. Kijk naar de app van Kaspersky of f.lux. En laatst overtreden ze zelf hun eigen voorwaarde met de Apple TV app.
Apple hoeft zicht niet aan hun voorwaarden te houden, want apple apps mochten ook altijd al private API's gebruiken waarop reguliere apps worden afgekeurd. Dat is puur om te voorkomen dat wijzigingen veroorzaakt dat de helft van de apps stuk gaan. (iets wat met interne apps niet zal gebeuren ... althans, minder snel ).

Kaspersky misbruikte dacht ik een bepaalde overeenkomst waardoor ze meer toegang hadden ( is niet onlogisch, gezien het werk wat ze doen ). Dat viel dacht ik samen met de saga van het misbruiken van enterprise apps. (waarmee je apps buiten de App Store kunt distribueren).
Het is net even iets te makkelijk om te roepen dat Spotify zelf akkoord gaat met de voorwaarden. Het probleem voor o.a. Spotify is dat Apple de voorwaarden in de jaren meerdere malen heeft aangepast (zie deze tijdlijn gemaakt door Spotify) en dat heeft Spotify maar te slikken. Je wordt als bedrijf min of meer gedwongen actie te ondernemen omdat Apple, heel toevallig geheel in haar eigen voordeel, de voorwaarden zo aanpast dat het voor derden steeds moeilijker wordt om zaken te doen. Dit soort praktijken kun je IMHO een beetje vergelijken met het aanpassen van de spelregels gedurende de wedstrijd om zo de wedstrijd te kunnen winnen. Wat Netflix betreft is het maar de vraag of het prima kan om eromheen te werken, het zou mij niet verbazen dat Netflix hierdoor een hoop inkomsten misloopt.

Omdat alle betalingen via Apple gaan kan Apple precies zien waar klanten het geld uitgeven en waar het grote geld verdient wordt. Vervolgens haakt Apple in door eigen diensten te introduceren (mede om de stagnerende verkopen van hardware op te vangen) waarvan zij weten dat er goed geld mee te verdienen is. Derde partijen kunnen binnen het ecosysteem van Apple niet concurreren met Apple omdat die altijd onder de prijs zitten want ze hoeven die 30% niet af te dragen (broekzak/vestzak verhaal).
Heb je gezien wat Apples markt aandeel in de VS is? Als Spotify niet werkt op iOS dan kunnen ze de tent sluiten.

[Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 11 april 2019 14:31]

Zo kan je in elk land wel een monopolist of machtspositie aanwijzen.

Spotify is daarnaast een Europees bedrijf dus waarom dan naar Amerika kijken?
In de EU in principe niet, omdat de EU regels voorschrijven dat als een product in meerdere EU landen verkrijgbaar is je het over de grenzen heen moet kunnen kopen. (Dat is die interne markt waar het VK zo graag volledig toegang toe wil, zonder zelf zijn markt net zo open te stellen.)

Maar ja kan inderdaad op gescheiden markten verschillende monopolies hebben. De EU en de VS zijn aparte markten waar je op de één monopolist kan zijn terwijl je op de andere in de marge opereert.

Wat boeit het waar Spotify gevestigd is, internet is een internationaal netwerk. Amerikaanse bedrijven opereren in de EU en omgekeerd en het internet maakt dat eenvoudig. Je impliciete suggestie dat Europese bedrijven alleen naar de Europese markt zouden moeten kijken is ronduit absurd en staat volledig los van de werkelijkheid.
Jij haalt de marktaandeel uit Amerika aan en ik geef alleen aan dat dat niet relevant is net zoals dat het niet relevant is dat Spotify Europees is
Het marktaandeel in de VS is niet relevant voor EU actie, maar daar had ik het niet over.

Ik reageerde op een post die zei dat Spotify vrijwillig akkoord ging met Apple's restrictieve en zelf bevoordelende voorwaarden. Maar dat is economische gezien geen haalbare optie voor ze en in die beslissing is het markt aandeel van Apple in de VS wel degelijk zeer relevant en het feit dat Spotify Europees is volstrekt irrelevant.
Het is ook irrelevant wat het marktaandeel is in de VS.

Want als Spotify in de rest van de wereld met alle gemak de grootste winsten binnenhaalt dan is het argument "machtsmisbruik" of "monopolie" niet aan de orde.
Je bent je bewust dat spotify een aan de NYSE genoteerde onderneming is?

Het bestuur heeft de plicht om voor de aandeelhouders de winst te maximaliseren. Al is de winst marge kleiner via de Apple store, dan nog zal het bestuur neergesabelt worden en rechtzaken aan zijn broek krijgen als ze zeggen, wij zijn niet meer beschikbaar op het Apple platform omdat de voorwaarden ons niet aanstaan.

En daarmee spekken ze dus de kas een concurrent die deze macht misbruikt en op hun eigen platform gesponsord door spotify altijd onder de prijs van spotify kan zitten.

Nu is dat machtsmisbruik in de VS een zaak van de Amerikaanse autoriteiten, maar zoals ik al zei ik reageerde niet op een post die zei dat Apple aangepkt moest worden voor wat ze op de Amerikaanse markt doen, ik reageerde op een post die zei dat als Spotify het niet eens was met de voorwaarden van Apple ze de keuze hadden om niet met Apple in zee te gaan. Die keuze hebben ze dus als beursgenoteerde onderneming niet meer als ze een deel van hun winst maken op Apples platform.

De enige manier waarop ze dat zouden kunnen doen is aan de aandeelhoudersvergadering vragen om in te stemmen met het opgeven van die winst om bijvoorbeeld ethische redenen. Doen ze dat niet dan riskeren ze een rechtzaak van aandeelhouders die ze zullen beschuldigen van het niet handelen in hun belang. En dat zullen ze dan verliezen.

Mocht Spotify verlies maken op de verkopen via Apples platform dan zouden ze dat uiteraard in het belang van de aandeelhouders makkelijker kunnen doen.

De tussenweg is niet verkopen via de Apple app en hopen dat je hierdoor niet te veel marktaandeel verliest aan Apples aanbod dat wel via de app aan te schaffen is. Weer een situatie waarin Apple haar marktpositie dus uitbuit om concurrentie te verminderen.

Hoe je het ook bekijkt op de muziek markt heeft Apple vooral in de VS een grote macht en op de Europese markt hebben ze door hun beleid met apps zichzelf ook buiten proporties grote macht gegeven op allerlei markten zoals electronische betaling.
Waar een bedrijf genoteerd is is niet relevant.

Wat dat betreft geef je ook een goed punt aan, want de beurswaarde in NYSE stijgt ook als de winst in Verweggistan omhoog gaat voor Spotify.

Er word naar het bedrijf in het geheel gekeken.

Juist omdat het een internationaal opererend bedrijf is.
Het is mij vrij duidelijk dat je het niet begrijpt. Beursgenoteerd is essentieel.

Dat betekent namelijk dat het bestuur niet zomaar kunnen stoppen met winstgevende activiteiten. Een private onderneming kan het makkelijk de eigenaar vragen, die zal vaak zelfs de bestuursvoorzitter zijn. Dat licht bij een publieke onderneming veel moeilijker.

Als de winst in verweggistan beter is dan de VS en men met terugtrekking uit de VS de winst per aandeel kan verhogen, dan is men als bestuur bijna verplicht om dit te doen. Maar zo werkt het niet met het internet en Spotify. Er zit geen kapitaal vast in de activiteiten in de VS die makkelijk ingezet kunnen worden voor activiteiten in Verweggistan.

Het enige dat klopt in jouw antwoord is dat je naar het bedrijf als geheel moet kijken en juist daardoor is men niet vrij om in de VS zich van Apples platform terug te trekken.
Anders begrijp ik dat jij het niet begrijpt.

Spotify is niet afhankelijk van de app store ongeacht het marktaandeel in de VS.

Al zou de app store een 100% marktaandeel hebben nog zijn ze er niet afhankelijk van.

Wat de aandeelhouders/bestuursvoorzitter wel niet zouden kunnen denken doen of willen is koffiedik kijken en kan je niet weten.

Spotify had sowieso al als doel gesteld om te groeien en dus geen winst te maken dus daar kan je sowieso weinig zinnigs over zeggen.
Het gaat er niet om of ze er afhankelijk van zijn. Het gaat erom of ze last hebben van het gedrag van Apple en of Apple bij dat lastig maken gebruik maken van hun markt positie. Apple gebruikt hun positie in de telefoon markt om de concurrentie te beperken in de muziek markt. Dat is wat niet mag. Dat Spotify kan bestaan zonder Apple's misbruik is irrelevant. Dat Spotify een betere positie in de markt tov Apple music zou hebben als Apple ze niet dwars zou zitten op de telefoon markt is war het om gaat.

Misschien moet je even kijken hoe Apple bijvoobeeld steevast hun app blokkeerd als Spotify een promotie campagne voeren. Allerlei beperkingen opleggen die ze hun eigen muziek winkel niet opleggen en .. toevallig /s ... 30% goedkoper zijn dan spotify was voor ze hun 30% app store tax oplegden.

Je kan dan een bord voor je kop houden, maar het is allemaal vrij duidelijk. Het is mij inmiddels duidelijk dat je het gewoon niet wil begrijpen. Veel plezier ik laat het verder aan de lezers over om hun conclusies te trekken.
dit het mooie is ze verbieden een ander het te doen maar zelf doen ze het wel bij een concurerende winkel.
het is verboden om een app move to android te noemen, maar zelf maken ze wel een app die move to ios is op android.
walgelijk en narcistisch.
Daar is al een precedent over geschept ivm booking.com binnen de EU. Zij hadden ook deze regel en de EU heeft deze ook laten aanpassen. Ondertussen kan je als eigenaar/verhuurder van een pand wel een andere prijs hanteren ivm je woonst op een andere site/eigen site.

Ik begrijp niet waarom deze regel dan niet voor Apple van toepassing zou zijn.

Langs de andere kant moeten al die grote bedrijven die succesvol zijn geworden niet zo klagen. Mede dankzij Apple zijn ze bekend geraakt en sinds ze toch al lang op het platform zitten betalen ze maar 15%.
Ik vergelijk het eigenlijk met een echte winkel:

Stel je hebt voor een bepaald product die je in huis hebt, maar 1 winkel waar je naar toe kan gaan om je accesoires en anderssoortige uitbreidingen te kopen. Dit product is wel super populair (1 miljard verkopen), maar goed, je kan dus maar bij 1 winkel terecht.

Als fabrikant van de uitbreidingen moet je juist betalen aan die ene winkel, om je product te mogen verkopen (in plaats van dat de winkel jouw producten inkoopt, en er zelf een marge opgooit). In plaats daarvan moet je de marge die je moet afdragen aan die ene winkel mee gaan nemen in je eigen verkoopprijs. Hierbij komt ook nog eens, dat als je een abonnement wilt verkopen, omdat je bijvoorbeeld je uitbreiding wilt licenseren per jaar vanwege doorgaande ontwikkelingen. Of te wel een fictieve houdbaarheidsdatum, moet je hier 30% voor het eerste jaar over afdragen, en alle jaren daarna 15%.

Enkel maar om je product te mogen verkopen in die ene winkel, omdat die ene winkel alleen maar producten en uitbreidingen mag verkopen voor dat ene bepaalde product.

Nou, vertaal dit fysieke verhaal nu terug naar de Appstore van Apple, en als ene bepaald product heb je iOS, dan moet je toch wel gaan bedenken dat dit niet in de haak is?
Dit is serieus hoe elke retailwinkel en franchises werken, dus niets geks aan. :P Het is immers jouw winkelvloer, dus jij mag bepalen wat er staat. Zou een beetje raar zijn als je opeens gedwongen wordt om ook de producten van de buurman verplicht te plaatsen, al helemaal als dat zonder vergoeding is.
Tuurlijk mogen ze dat bepalen, door het _inkopen_ van producten. Bij de apple store is geen sprake van inkoop en doorverkoop.

Shop-in-shop werkt denk ik meer op
Basis van de ruimte die je inhuurt. Het gesteggel lijkt te gaan over de omzet die je genereert.

Dus wellicht dat dat wat meer te vergelijken is.

Conceptueel denken people!
En dan gaat de eigenaar van die winkel ook nog eens dezelfde producten verkopen tegen dezelfde prijs, maar dan zonder die marge te hoeven af te dragen.

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 11 april 2019 09:55]

Om te beginnen is er niet 1 winkel, er zijn meerdere ecosystemen, waar 1 ecosysteem toevallig 1 winkel heeft die dit verplicht.

Daarnaast moet je eens kijken naar de werkwijze van Amazon en Bol.com en andere consorten. Je zult versteld staan hoe dicht bij je komt met je vergelijking van de fysieke winkels.

Verder ben ik ook tegen deze uitsluiting van concurrenten, het punt is alleen dat Apple vooralsnog in hun recht staan, dus ik denk dat er een taak weggelegd is voor de EUC om hier verandering in te brengen. Alsook het feit dat iedereen maar 30% tax moet betalen aan Apple en Google, terwijl deze giganten zelf misschien 0.01% aan tax betalen overal. Beetje hypocriet 8)7

Je zou voor de grap al hun transacties eens met 30% tax moeten heffen, moet je kijken hoe snel overheden eens wat meer besteedbaar inkomen krijgen..
Juist, en om jouw voorbeeld aan te houden: Als je het daar niet mee eens bent staat er je niets in de weg om een deur verder je eigen winkel te openen en zelf hiermee aan de slag te gaan. Tuurlijk, dan moet je eerst zelf ook een super populair product op de markt zetten waarvoor je je diensten kunt gaan leveren, maar het is een vrije markt en in die vrije markt mag iedereen producten maken, iedereen zelf een winkel beginnen en iedereen zijn eigen product beschermen.
Juist, en om jouw voorbeeld aan te houden: Als je het daar niet mee eens bent staat er je niets in de weg om een deur verder je eigen winkel te openen en zelf hiermee aan de slag te gaan. Tuurlijk, dan moet je eerst zelf ook een super populair product op de markt zetten waarvoor je je diensten kunt gaan leveren, maar het is een vrije markt en in die vrije markt mag iedereen producten maken, iedereen zelf een winkel beginnen en iedereen zijn eigen product beschermen.
Je kan dus geen eigen store openen, want die wordt niet toegestaan in het winkelcentrum bij die andere store zonder weer bij die concurerende store het betalingsverkeer te laten regelen wat weer 15% kost. Nu kan je een eigen winkelcentrum bouwen maar dan vechten ze dat weer aan omdat je dan hun idee hebt overgenomen.
Dat is zeer zeker waar, echter als jij een accesoire voor jouw apparaat wilt kopen, kan je alsnog maar bij 1 winkel terecht. Kan je als fabrikant/leverancier wel een andere winkel openen, maar de klanten die je zou willen bedienen, kan je niet bedienen. Omdat er maar 1 winkel is die spullen voor dat ene apparaat mag verkopen.

Dus zowel voor de afnemers, als de leveranciers geldt dat er maar 1 deur is waar iets doorheen mag gaan.

Daar is weinig vrije markt aan.
Ik wil alleen even reageren op het eerste stukje van je reactie: ik heb het hier over een fysieke beperking, opgelegd door een fabrikant. Dan moet je ook meespelen met deze hypothese en niet gaan zeggen "ja maar iedereen mag accesoires maken voor iPhones".

Dat is niet de strekking: het gaat erom dat er een harde eis is, dat je accesoires (in dit geval dus eigenlijk de Apps), die je voor je toestel (elk apparaat wat iOS draait), alleen bij deze ene winkel kan kopen.

In de fysieke werkelijkheid gaat dit niet geheel op, maar omdat de meeste mensen wat moeite lijken te hebben met het software only karakter, probeerde ik dit te vertalen naar een wellicht wat behapbaardere fysieke vergelijking.

Mijn reactie op jou was dus ook bedoeld binnen de context die ik schetste met betrekking tot de fysieke winkel vergelijking.

Het had net zo goed om iets heel anders kunnen gaan. BIjvoorbeed golfballen. Je mag overal ter wereld golfen, maar er is maar 1 winkel (verspreid over de wereld) die golfballen mag verkopen, omdat alle (populaire) golfbanen aangelegd zijn door 1 bedrijf en heeft bepaald dat je alleen maar met golfballen gekocht in de eigen winkel van genoemd bedrijf mag gaan golfen.

Hierbij komend, omdat golfen heel populair is, en er meerdere fabrikanten van golfballen zijn, willen ze een slaatje meeslaan. In de normale wereld, koopt een winkel verschillende merk golfballen in, en verkoopt deze. Gooit er z'n eigen marge op, en klaar.

Maar neen, in dit hypothetische geval, als je een golfbal wilt verkopen, zul je geld moeten _geven_ aan de eigenaar van de winkel, om je product te mogen verkopen.
Nu kom je met iets anders: een golf tee hulp, die je helpt met je slag. Hiervoor wil je een abonnements vorm afgeven, want dan ben je zelf ook wat zekerder van een vast inkomen. De golfwinkel vindt dit prima, zolang jij maar 30% van je omzet afgeeft, en elk volgend jaar 15% van je omzet. De golfwinkel hoeft hier verder niks voor te doen, of te leveren (anders dan wellicht wat fysieke ruimte).

Verder mag je nergens adverteren, de golfwinkel zelf begint ook producten te maken zoals een golf tee hulp (of hoe je het noemen wilt), die je kan helpen met je slag te verbeteren. Maar kan dit goedkoper doen, omdat het zelf niet de 30% en 15% hoeft af te dragen.

Etc.

Verder. Dat er sprake zou zijn van keuze, is hier helemaal niet aan de orde: je kan als leverancier en als gebruiker namenlijk niet om deze ene winkel heen. Je _MOET_ hier van gebruik maken. Tenzij je gaat jailbreaken. Of wellicht via XCode/Developer zelf je apps kan uploaden, maar dat is ook maar beperkt.

Prima als je een nieuwe markt wilt gaan aanboren, maar in geval van golfbanen, zul je dus overal ter wereld een golfbaan moeten gaan aanleggen, moordende concurrentie, dikke investeringen etc.

Als je nou een alternatieve store kon gaan gebruiken op iOS, dan zou het al een stuk minder lastig zijn om een eigen markt te creeeren. Maar dat mag dus niet van Apple. Natuurlijk Apple z'n goed recht, ergens, maar wellicht slaan ze nu wat te ver door.

Je hebt gewoon geen keuze vrijheid als je op iOS zit. Aan de ene kant een zegen, aan de andere kant een crime. En niet iedereen heeft het lef, de zin, of neemt de moeite, om dit gebruik aan de kaak te stellen.
Verder. Dat er sprake zou zijn van keuze, is hier helemaal niet aan de orde: je kan als leverancier en als gebruiker namenlijk niet om deze ene winkel heen. Je _MOET_ hier van gebruik maken. Tenzij je gaat jailbreaken. Of wellicht via XCode/Developer zelf je apps kan uploaden, maar dat is ook maar beperkt.
Helemaal niet, er is een hele simpele, gebruiksvriendelijke manier om jouw diensten buiten de store om aan te bieden: het web. Er zijn ook meer dan genoeg aanbieders die dat zo doen, er zijn echt een heleboel goede webapps. Daarnaast is het Netflix ook gelukt om wel een app aan te bieden, maar het afsluiten van het abonnement niet via de App te laten lopen. Kortom, je vergelijking gaat niet helemaal op, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Je denkt dat je een goede vergelijking maakt maar dat is niet zo.

Er is een concurrent die 90% marktaandeel heeft en er zijn ook andere manieren om Spotify te gebruiken en een abonnement af te sluiten.

Dus je dicht Apple teveel macht toe die ze niet hebben.
Tja dat kun je ook van de andere kant zien.
Ik koop een stuk grond, laat een gebouw bouwen, maak er een mooie winkel in, wordt super populair, ik verhuur hoekjes voor andere winkels maar omdat die winkels het iets te duur vinden moet ik maar verplicht worden die andere winkels "gratis/goedkoper" toe te laten. In mijn eigen gebouw.
Ze kunnen in theorie hun eigen grond kopen en laten bouwen maar dat is gigantisch duur en riskant.

Monopoly gedoe kan heel vreemd zijn. Het mag 'allemaal' totdat je ineens populair bent.
Alleen dat hele “Apple hoeft zelf geen 15% af te dragen en dat is oneerlijk.”
Willen ze het dan afdragen aan zichzelf? Zij moeten toch al die services online houden zodat iedereen überhaupt hun apps kan aanbieden...
De vraag is alleen of die 30% (geen 15% dus....) redelijk is. Als de kosten van het platform inderdaad 30% zijn dan is het geen oneerlijke concurrentie. Zijn de kosten lager dan dat (en ik kan me niet voorstellen dat die kosten boven de 5% uit komen....) dan heeft Apple de mogelijkheid om abonnementen veel goedkoper aan te bieden dan de concurrentie terwijl ze er nogsteeds hetzelfde aan verdienen. En dat is dus zeker wel oneerlijke concurrentie.
Het is hoe dan ook oneerlijke concurrentie. Apple hoeft zelf geen 30% te betalen (aan zichzelf), waardoor het voor hen makkelijker is om de dienst Apple Music winstgevend te krijgen.
Eerlijker zou zijn mocht Apple een aparte entiteit Apple Music oprichten, met eigen financiering en waarbij 30% moet worden afgedragen aan Apple, de entiteit die de App Store beheert. Dat "nieuwe" bedrijf moet zelf winstgevendheid nastreven en heeft zijn eigen investeerders, die specifiek investeren in Apple Music. Dat zou een veel eerlijker model zijn.
Wie zegt dat Apple intern geen 30% afdraagt? Is het ook oneerlijk dat wij voor Windows moeten betalen terwijl Microsoft zelf Windows gratis kan gebruiken? Is het oneerlijk dat wij bij Hoster X moeten betalen voor een website terwijl zij zelf de site gratis kunnen hosten?
Dat is natuurlijk wel heel zwart-wit, maar van mij mag de wetgever best beginnen ingrijpen voor organisaties met enorm veel geld (Google, Facebook, Apple,...), omdat zij dankzij inkomsten uit andere producten en markten het zich makkelijk kunnen veroorloven om een dienst aan te bieden die eigenlijk niet erg winstgevend is, maar bijvoorbeeld wel hun globale inkomsten kunnen verhogen dankzij het totaalpakket ("ecosysteem") dat ze zo kunnen aanbieden. Maar dat is oneerlijk ten opzichte van concurrenten in dat soort diensten.
Dan gaan opeens een hoop producten een stuk meer kosten... ongeveer een kwart van de producten in de supermarkt om even een gokje te doen.
Het is wel 15%. Het is alleen 30% het eerste jaar. Spotify blijft hier oneerlijk over en dat is een beetje jammer.
De 30% wordt niet alleen gebruikt voor de store. Ik blijf er bij, je hebt een keuze.

Maar waarom wilt dan iedereen programmeren voor de app store, omdat het vele malen beter verdient dan elders (Google etc)... Kortom er zitten 2 kanten aan.
iPhone heeft een doelgroep van mensen die niet geïnteresseerd zijn in techniek en een redelijk inkomen hebben. Dit is waarom veel developers zich richten op iOS.

Een open marktplaats is trouwens voor iedereen beter want op een gegeven moment wordt het overdragen van 30% van je omzet niet zo leuk meer. Kijk maar naar Thuisbezorgd.
Dat is een onderbuikgevoel.

Veel tech savvy mensen kopen of prefereren ook iPhone of Apple.

Juist omdat ze het fijn vinden ermee te werken.
Anoniem: 315662
@gfive11 april 2019 10:11
Je hebt alleen geen keuze als ontwikkelaar, alleen de keuze om een enorme userbase achter je te laten liggen omdat je het niet eens bent met de voorwaarden, dat staat voor mij toch echt gelijk aan geen keuze.
Hoezo, die enorme userbase kun je ook bereiken via het web. Web-apps werken prima op iOS en audio blijft ook prima op de achtergrond doorspelen.
Anoniem: 315662
@cmegens11 april 2019 10:46
En hoeveel mensen gebruiken dat daadwerkelijk denk je? Mensen gebruiken tech absoluut niet met alle mogelijkheden, in tegenstelling zelfs. Natuurlijk mensen hier op tweakers wel, maar de gemiddelde smartphone gebruiker zal altijd een app kiezen boven een web-app, want dat is beter.
Natuurlijk is dat niet per definitie beter, maar wel in de ogen van de consument. Dus heb je geen keuze om een app te maken, je moet wel. Het maakt uiteindelijk niet uit wat beter ís, het maakt uit of het daadwerkelijk wordt gebruikt.
best wel veel eigenlijk. Daar zul je nog versteld over staan. Er zijn ook onervaren gebruikers die gewoon uit een soort principe helemaal geen Apps willen en alles via het web doen. Je maakt hier een heel aantal aannames en drogredeneringen die je gewoon niet kunt bewijzen. Als spotify een killer web app maakt waarin de gebruikerservaring gewoon top is, dan gaan mensen echt die variant wel gebruiken. Zeker als ze die variant goedkoper kunnen gebruiken dan een App store variant, of wanneer er gewoon geen App store variant is. Doe er nog een leuke handleiding bij hoe je van die webapp toch een icoontje op je homescreen kunt maken en de meeste gebruikers zien na een tijdje het verschil nog geeneens meer.

Gaat Spotify dat doen? Nee natuurlijk niet, niet zo snel, want daarmee gooien ze jaren lange ontwikkeling van hun app door de plee. Maar als Apple je het moeilijk genoeg maakt (en de rechtzaken wint) wordt het vanzelf een keer een optie.
Anoniem: 315662
@cmegens11 april 2019 12:04
Nouja geef jij ook maar even bewijs dan, mijn argumenten wegwuiven en zelf hetzelfde doen is natuurlijk een vrij makkelijke manier van een discussie voeren. Zoals in dit onderzoek waar ze stellen dat 90% van de tijd op smartphones (gemiddeld) wordt besteed in apps: https://jmango360.com/wik...obile-website-statistics/

En als Apple het zo moeilijk maakt, dan gaan ze vanzelf een keer onderuit in een rechtzaak, want zeker in de US is het marktaandeel van Apple aanzienlijk groot (rond de 50%), dus dat heeft niet zo veel te maken met deze rechtzaak, maar daar kunnen ze best gedoe krijgen als ze hun positie misbruiken.
Nouja geef jij ook maar even bewijs dan, mijn argumenten wegwuiven en zelf hetzelfde doen is natuurlijk een vrij makkelijke manier van een discussie voeren. Zoals in dit onderzoek waar ze stellen dat 90% van de tijd op smartphones (gemiddeld) wordt besteed in apps: https://jmango360.com/wik...obile-website-statistics
Goed, daar heb je een punt. Maar lees dan ook even je eigen link, want eigenlijk geef je daar ook bewijs voor mijn stellingen:
which means that apps are used about as often as websites. This happens because most users start out using a website (or web app) before downloading a brand’s native mobile app. Once a certain level of engagement has been built, users switch to the app for better user experience and speed. In other words, mobile websites are better for driving initial awareness and engagement – but latter funnel stages are best served by apps.
Daar staat toch echt 'as often'. Daarna laten ze duidelijk zien waar het hem in zit dat gebruikers de app gaan downloaden: conversie rates en funneling. Oftewel, bedrijven gebruiken apps om klanten/gebruikers aan hen te binden. Alle argumenten die daar voor op gaan kunnen ook opgaan voor webapps. Dat is echter niet de modus operandi van de app development wereld en dus is een app de gouden standaard, ook vanwege marketing! Maar er zijn weinig gebruikerservaringen die je niet kunt bereiken met een web app, maar wel met een app. Kortom, denk buiten de box.
En als Apple het zo moeilijk maakt, dan gaan ze vanzelf een keer onderuit in een rechtzaak, want zeker in de US is het marktaandeel van Apple aanzienlijk groot (rond de 50%), dus dat heeft niet zo veel te maken met deze rechtzaak, maar daar kunnen ze best gedoe krijgen als ze hun positie misbruiken.
Daar kun je hier nog wel eens ongelijk in hebben. Apple is namelijk een Amerikaans bedrijf, Spotify is zweeds. de huidige tendens in de VS is toch vooral om de Amerikaanse bedrijven te beschermen.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 11 april 2019 14:54]

Ze gaan natuurlijk niet naar het marktaandeel in 1 land kijken.
Precies dat. Op iOS is de bereidheid om te betalen voor een app hoger dan bij Android. Is dat de schuld van Apple? Misschien deels omdat het lastig(er) is om op alternatieve manieren apps te installeren, maar vooral ook de mindset van de gebruikers die op andere platforms blijkbaar te beroerd zijn om soms 79 cent voor een app te betalen. Wel profiteren van een platform waar je geld mee kunt verdienen, maar daar geen geld voor willen betalen.
Het gaat natuurlijk om veel meer dan alleen die 15%.
Zo mogen concurrenten buiten de Appstore geen aanbiedingen doen en ook niet zeer actief communiceren met gebruikers. Apple doet dit zelf in essentie wel, want ze adverteren via nieuwsbrieven. Daar komt bovenop dat niet digitale producten deze beperking niet hebben.
Dat is krom en moet maar eens afgelopen zijn.

Komt er op neer: concurrenten op een digitaal platform het in beginsel zo makkelijk mogelijk maken totdat Apple zelf in dat product gaat concurreren en je dan beperkingen gaat opleggen.
Met het oog op onveiligheid in de walled garden; een optie is om te zeggen dat bij aankoop de gebruiker akkoord gaat met walled paradise, of dat ze een alternatieve store gebruiken en het maar zelf uitzoeken met updates en aankopen en garantie. Als coulance zou apple de IOS downloads ergens op hun eigen server kunnen zetten zodat deze beschikbaar is voor die mensen.
Volgensmij heeft spotify al met deze 15% al af moeten dragen voordat Apple Music bestond dus dat is niet waar. Apple legt dan geen extra beperkingen op om het lastiger te maken.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 11 april 2019 09:34]

Nou dat doen ze wel. Zo is er nogal wat aangepast qua regels in de Appstore sinds Apple music is gestart in 2015. En nogmaals het gaat om meer dan die 15%.
Volgens mij schrijf ik ook 15% en geen 30%. In de klacht van Spotify is dat maar een deel van de klachten.
Zoals knoppen die niet mogen bestaan in je app en verwijzen naar je eigen website, verbieden van betalingen om de appstore heen die wel gelden voor digitale platformen, maar weer niet voor fysieke goederen.
Het is zeer zeker niet raar dat er voorwaarden zijn, maar wel als die voorwaarden zich keren tegen de concurrentie en dezelfde eigenaar van die appstore meent dat die regels niet voor zichzelf gelden.
Daar moet de rechter over oordelen, dat weet jij en ik niet.
Apple doet dit zelf in essentie wel, want ze adverteren via nieuwsbrieven.
Waar je je expliciet voor moet aanmelden. Als je dat niet doet krijg je ze niet. (en dat is ook in overeenstemming met zowel europese regels, nederlandse regels als wereldwijd gehanteerde anti-spam regels)
Vergeet ook niet dat Apple zich niet aan de regels houdt van de appstore. Ik denk dat ze zich daar flink in de vingers snijden qua concurrentie vervalsing.
Diensten als Spotify/Netflix hebben zelf natuurlijk ook behoorlijke serverkosten ;)
Apple zou die 1 miljard devices nooit gehaald hebben zonder de developers en hun apps, dus die redenering kan je ook volgen. Er valt sowieso voor beide wat te zeggen.

Het is ook niet dat Spotify geen serverkosten heeft, want de muziek die je beluistert via Spotify komt echt wel van de Spotify serverinfrastructuur en niet van die van Apple. Het percentage dat Apple hiervoor vraagt staat gewoon niet in verhouding (of toch geen eerlijke verhouding) tot de kosten die ze hier zelf aan hebben. Als dat wel zo zou zijn, zou waarschijnlijk niemand er een probleem mee hebben.
Daar heb je 2 hele goede punten, dat is zeker waar.
Apple was niet de eerste met een app store concept, maar wel de eerste die het populair gemaakt heeft. Wat het aantal verkochte Apples te maken heeft met de aantallen verkochte Android toestellen, ontgaat me even, en doet ook niets ter zake.

Ik zeg trouwens ook nergens dat Apple alleen zijn kosten zou mogen doorrekenen, maar wel dat hetgeen ze vragen niet in verhouding staat tot de kosten die ze zelf hebben voor de geleverde dienst. Het enige dat ze namelijk extra leveren voor een abonnement ten opzichte van wat ze voor gratis apps doen, is de betaling afhandelen. Voor een kleine ontwikkelaar kan dat nog interessant zijn, maar een grote kan dat veel goedkoper zelf opzetten.

Verder ben ik het ook niet eens met je bewering dat Apple geen motivatie zouden hebben om een goed werkende App store in de lucht te houden als ze daar enkel break even op zouden draaien, want zonder goede app store geen goede verkoop van iPhones. De motivatie zou misschien kleiner zijn, maar zonder app store geen succesvolle iPhone
Het is echt wel belangrijk voor Apple dat ze winst draaien op de app store, anders is er echt geen reden een goede app store in de lucht te houden.

Het is namelijk niet 100% een vaststaand feit dat de iPhone zonder de app store niet zou draaien want die moet er sowieso zijn dus een scenario zonder app store hoef je niet eens over na te denken. Echter moet het wel een bepaalde winst opleveren om de app store goed draaiende te houden.

Zo kan je dat over heel veel aspecten zeggen zoals accessoires, verkooppunten enz.

Het aantal Android devices doet wel ter zake omdat jij de hypothese maakt dat Apple zonder app store niet aan 1 miljard devices zou komen en ik zeg dat zonder play store Android ook niet aan hun aantal zullen komen.

Het is een hypothese en zal dus niet gebeuren en als het er niet ter zake doet bij Android doet het ook niet ter zake bij de iPhone.
In geval van abonnementen weet ik niet de aantallen hoeveel mensen via de Appstore een Netflix of Spotify hadden afgesloten toen dit nog mogelijk was, misschien dat iemand die bron heeft
Dat zegt werkelijk niks over de meerwaarde van de AppStore. Hoeveel van die mensen had dat abonnement sowieso wel afgesloten, dat zegt dan weer wel wat. Zouden ze dan 5% minder klanten hebben? Dan is de meerwaarde al geen 30%/15%...

Het hosten van een app bestand kost echt peanuts, dat is 1/20de van het kijken van 1 serie op het netflixplatform. Of het luisteren van 1 nummer op spotify...
"Apple heeft behoorlijk veel tijd en energie gestoken om een userbase van 1miljard devices te krijgen. Als je als developer dan de kans krijgt om die enorme hoeveelheid te bereiken in ruil voor 15% van de opbrengst "

Beetje nietszeggend, met dit soort getallen strooien. 99.9999% gaat je app nooit zien, dus het is een betekenisloos getal. Het zegt net zo veel als stellen dat je 5 miljard gebruikers op het web kunt bereiken...geheel gratis en zonder poortwachter.
Naar alle waarschijnlijkheid vraagt Apple inderdaad ook aan zichzelf die 15% vergoeding. Die betalen ze. In tegenstelling tot wat veel Tweakers lijken te denken, heeft Apple wel degelijk onkosten. Ze stoppen geen 15% netto in de zak. Apple regelt voor die 15% het betalingsverkeer en voldoet daarvoor de transactiekosten (gem. 3% + €0,xx flatfee), Apple handelt alle belastingen af - developer zelf hoeft enkel inkomstenbelasting te dokken over de winst, Apple biedt juridische bescherming en absorbeert deze kosten en Apple handelt een stuk klantenservice af zoals retourrechten, et cetera.

Dit geldt ook als Apple hun eigen apps verkoopt. Het is niet zo dat die al het bovenstaande niet nodig heeft. Apple houdt echter ook aan de eigen verkopen natuurlijk wel een stukje winst over. Maar dat ligt beduidend lager dan 15%. Dat is waar ook Spotify uit de nek kletst, die doen het voorkomen alsof Apple ff 15% korting kan geven. Not true. Als het 5% is die Apple van die 15% overhoudt is het al best veel denk ik. 5% op €9,95 is €0,50 cent... Nou, poeh poeh wat een wereld van verschil. :P Spotify beweert dat Apple Music hierdoor echter wel €3 per abonnee goedkoper kan. Which is BS.
Als je een dienst van 10 euro kunt aanbieden. Met de 30% van Apple erbij betaald de klant 13 euro.
Als Google 20% zou vragen zou de klant daar 12 euro betalen.

Als Apple dan in de voorwaarden zet dat je een eigen dienst op een ander platform niet onder de 13 euro mag aanbieden is er wel heel duidelijk sprake van machtsmisbruik.

Een dienst als Netflix kan natuurlijk wel kiezen om gaan app aan te bieden in de app store, maar iedereen weet ook wel dat Netflix dan een minder product heeft dan hun concurrenten die wel een iOS app hebben.
Apple heeft pas een zeer inhoudelijke reactie geplaatst op de aantijgingen van Spotify. Nu hebben ze niet overal gelijk maar ze maken wel een aantal goede punten:

https://www.apple.com/new...dressing-spotifys-claims/
Nu doen ze alsof zij de oorzaak zijn van het succes van Spotify en niet indirect profiteren van dit soort apps in hun ecosysteem. Alsof ze niet het hele model van Spotify/Netflix proberen te kopiëren en hun userbase proberen weg te sluizen naar hun eigen diensten. Dat is namelijk wat er gebeurt: Apple ziet het succes, kopieert het en probeert het lastiger voor de concurrent te maken.

Het is alsof je bij de Bruna een tijdschrift haalt en als je daar een abo op wil, dat de Bruna dan elk jaar 15% moet krijgen. En dat alle verwijzingen in de tijdschriften naar abonnementen eruit gehaald moeten worden.
Ze doen niet alsof ze de oorzaak zijn van het success van Spotify, maar ze zeggen wel dat Spotify een (groot) deel van hun succes te danken heeft aan de App Store.

Ik denk dat heel veel mensen vergeten zijn hoe de betaalde software wereld er uit zag voor de App Store. Er was niet echt een centrale, betrouwbare, eenvoudige plek om software te kopen met vertrouwde betaalmogelijkheden. De Apple App Store was (voor zo ver ik weet) de eerste grootschalige software winkel met een groot publiek en bovengenoemde voordelen.
Als je dat meeneemt zou je best kunnen stellen dat de App Store de veroorzaker is van successen als Spotify, Uber, etc.

Of dat reden genoeg is om 30% van je omzet af te dragen aan de App Store moet denk ik iedereen voor zich bedenken. Ik weet dat ik zonder de App Store niet eens nagedacht had over het verkopen van software dus ik vind het geen enkel probleem om dat percentage af te dragen. Je krijgt er een hoop voor terug.

Je hoeft natuurlijk niet je app in de App Store te zetten, iedereen roept dat ontwikkelaars geen keus hebben omdat er geen alternatief is. Maar het alternatief is natuurlijk gewoon geen app publiceren in de App Store, stemmen met de voeten.

Het enige punt uit het artikel waar ik het echt mee eens ben is dat de regels voor toelating soms onduidelijk en inconsistent zijn. Er worden apps afgekeurd op bepaalde gronden terwijl er legio apps wel in de store mogen die hetzelfde "fout" doen.
En dat is natuurlijk enorme onzin. Spotify heeft het succes te danken aan het feit dat ze een muziekdienst aanbieden voor een vast bedrag per maand voor alle platforms, inclusief een web client. Apple's visie voor muziek was dat je liedjes kon kopen voor een euro per stuk.

Stellen dat Apple de veroorzaker is van alle successen van anderen die toevallig ook een client op hun platform hebben is totale waanzin.

Spotify en Netflix verkopen geen app, maar bieden een dienst aan. Niet veel anders dan dat je apps hebt om te bankieren en apps van Bol.com. Is Apple het succes achter de banken en Bol.com en moeten die bij elke transactie 15-30% overmaken naar Apple? Natuurlijk niet, want dat verloopt niet via Apple, net als dat de streams niet via Apple lopen.

Een app verkopen is een totaal ander scenario. Daar klaagt niemand over.
Ik herriner me zelfs nog dat toen veel ontwikkelaars zeer blij waren dat ze maar 30% hoefden af te dragen. In vergelijking van het oudere model waarbij je bijna niet zonder publisher kon was je namelijk veel meer kwijt om een product op de markt te brengen.

Ondertussen is de markt veranderd en de huidige 30/15% is voor kleine ontwikkelaars nog steeds een relatief goede deal, maar voor de groten en zeker degenen met langlopende abonementsformules is het een zeer dure bedoening geworden. Zeker bij die abonementsformules is na de initiële download en betaling Apple enkel nog maar een betaalprovider, en dan is een kost van 30/15% extreem hoog te noemen.
Ik zeg niet dat 30/15% de perfecte getallen zijn, maar dat je Apple betaald vind ik niet meer dan logisch.

Je punt dat "na de initiële download en betaling Apple enkel nog maar een betaalprovider" is ben ik het niet mee eens. Apple verschaft ook een ontwikkelomgeving (Xcode), telkens nieuwe API om van te profiteren, een manier om updates te verspreiden en een userbase die voor 90% de nieuwste firmware draait zodat je niet nog 10 jaar oude devices/firmware hoeft te ondersteunen.
Dit heeft allemaal ook waarde na de initiële download/betaling dus dat je na het eerste jaar een (lager) bedrag betaald lijkt me niet gek. Nogmaals, over de exacte getallen kan je prima discussiëren (maar is lastig omdat alleen Apple weet wat de kosten hiervan zijn).
Oh werkt dat zo, je kunt dus willekeurig success claimen van miljoenen andere mensen? Nou dan vind ik dat Apple 40% aan de energie-centrale moet afdragen. Immers, energie centrales zijn de reden dat Apple succesvol is. Zonder energie-centrale bestond Apple niet eens, dus dokken.

En niet klagen bij de centrale, dan zetten we je uit. Ook niets publiceren over deze verhouding, dan zien we elkaar voor het gerecht.
"Niets geks aan, net zo min iets geks aan dat Apple zelf mag bepalen wat er op hun eigen winkelvloer gebeurd zoals werkelijk elke andere winkel ter wereld."

Nee, winkeleigenaren hebben zich aan de wet te houden.
Techblog – Maakt Apple misbruik van machtspositie? Nederlandse toezichthouder onderzoekt App Store

Bron: Volkskrant
https://www.volkskrant.nl...kt-app-store-br~bf320b8e/
Dit is toch wel overduidelijk. Waarom zou een Apple dat niet doen in hun eigen store? Maar we beschuldigen wel vaak de andere jongens zoals Amazon / Google die hun ''producten / diensten voorop zetten''

Beetje hypocriet aan het worden we.
Niemand verplicht je om uit Amazon of Google iets te kopen. Er zijn genoeg alternatieven.

Bij Apple wordt je WEL verplicht om uit de Apple store te kopen. Anders krijg je NIETS op je iPhone.
Neem je geen iPhone , die keuze is er ook.
Ik vind het eigenlijk absurd dat een bedrijf die zijn eigen smartphone ontwikkelt , zijn eigen onderdelen, etc ontwerpt, en zijn eigen os ontwikkelt, gedwongen zou moeten worden om alles maar open te stellen.
Vooraf , als je een iPhone koopt, weet je hoe het zit, toch?
Ik heb er, als gebruiker, helemaal geen moeite mee. En ik denk dat de meeste iPhone gebruikers hier geen moeite mee hebben. Juist de niet iPhone gebruikers lijken hier de meeste moeite mee te hebben.
Andere app store? Waarom? Betalingen gaan lekker soepel , centraal en veilig. Prima, wat mij betreft.
dus nadat jij honderden euro's aan kabels accessoires apps gekocht ga je even switchten?
Ja, maar waarom ben je er dan aan begonnen? Er is niets veranderd tov toen. App store, etc was er al lang, onder dezelfde voorwaarden. Dus als dat de app store voor jou de reden is om te switchen, tja dan kom je zelf terug op een keuze die je ooit zelf 100% bewust heb gemaakt. Daar kan je Apple niet de schuld van geven of de verantwoordelijkheid naar Apple schuiven.

Het kan toch niet zo zijn, dat als jij een Windows pc koopt , maar dat je eigenlijk ook achteraf macos apps had willen hebben, dat jij dat de verantwoordelijkheid vindt van microsoft of Apple om jou dat maar aan te bieden en ze hiervoor aansprakelijk stelt?
Ja, maar waarom ben je er dan aan begonnen? Er is niets veranderd tov toen.
Er is wel degelijk iets verandert.....

Twee jaar geleden had je vrije keuze in welke muziek app je installeerde. Of dat nou Spotify, Deezer, of welke andere dan ook was.
Nu is er Apple Music waarbij Apple zijn eigen AppStore gebruikt om oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van de anderen te hebben.

JIJ hebt nu geen keuze meer. Je bent zo vast gezogen in de Apple omgeving dat je niet meer kunt ontsnappen zonder alle kosten die je gemaakt hebt als verloren te moeten beschouwen. En dus heeft Apple op JOUW nu een monopolie positie die ze aan het misbruiken zijn om meer van JOUW geld hun kant op te laten komen.

Ze noemen dit ook wel "Bait and Switch". Je eerst lokken met allerlei interessante voordelen om je vervolgens helemaal leeg te zuigen. Je ziet dat aan de steeds lagere investeringen in het platform, steeds hogere investeringen in het uitbuiten van de positie. De kwaliteit van de producten en diensten gaat omlaag omdat degenen die locked-in zijn toch wel kopen, de winst van het bedrijf gaat omhoog.

Apple is heer en meester van deze cyclus. Nu moeten ze alleen zien te voorkomen dat ze wéér bijna failliet gaan in de "switch" periode.
Waar heb je het over? Je kan gewoon nog steeds Spotify en Deezer installeren en naar volle tevredenheid gebruiken... Niets gelimiteerds aan, enkel Siri werkt er niet mee.

Je hebt dus gewoon alle keuze en vrijheid om de muziekdienst te gebruiken die jij wilt. Geen idee waarom jij denkt dat er geen keuze meer is.
Waar heb je het over? Je kan gewoon nog steeds Spotify en Deezer installeren en naar volle tevredenheid gebruiken... Niets gelimiteerds aan, enkel Siri werkt er niet mee.

Je hebt dus gewoon alle keuze en vrijheid om de muziekdienst te gebruiken die jij wilt. Geen idee waarom jij denkt dat er geen keuze meer is.
Ik zeg nergens dat er geen keus meer is. Ik zeg wel dat Apple een concurrent voor die apps neer heeft gezet waarmee ze oneerlijk concurreren door anderen beperkingen op te leggen die ze zichzelf niet opleggen (zoals de 30% fee maar ook de beperking van reclame mogelijkheden).

Overigens is dit nog wel de meest interessante opmerking:
"Niets gelimiteerds aan, enkel Siri werkt er niet mee."
Ofwel: Niets gelimiteerds aan behalve dat het gelimiteerd is......
"Ik zeg nergens dat er geen keus meer is."
Twee jaar geleden had je vrije keuze ... JIJ hebt nu geen keuze meer.
Het lijkt er vrij letterlijk te staan. Wat bedoelde je dan precies? :P
waarmee ze oneerlijk concurreren door anderen beperkingen op te leggen die ze zichzelf niet opleggen (zoals de 30% fee maar ook de beperking van reclame mogelijkheden).
Ook Apple moet gewoon de fees betalen.
Overigens is dit nog wel de meest interessante opmerking:
"Niets gelimiteerds aan, enkel Siri werkt er niet mee."
Ofwel: Niets gelimiteerds aan behalve dat het gelimiteerd is......
Mwah, die functie is er verder ook nooit geweest. Siri kan wel meer niet. :+
Maar goed, als je spijkers op laag water wilt zoeken om ergens over te zeuren en er dan grote "zie je wel!" furore van wilt maken: sure, you're right, naast dat 99.9999% van de functies prima en hetzelfde werken is de recent toegevoegde Siri-integratie inderdaad (nog) niet beschikbaar voor andere apps. Rampzalig, mega probleem en een grove schande. (Al mis je er denk ik vrij weinig aan, Siri's mogelijkheid om Engelstalige titels te herkennen is niet om over naar huis te schrijven zullen we maar zeggen.)
was spotify er toen die uitkwam en hoe het zelfde regels werden? wel strikter met de tijd.
Of juist niet. Over de prijs van een abbo in de Appstore voor bijv spotify hoeft ,als iemand na een jaar lid is nog lid is, spotify minder af te dragen aan Apple. 15% ipv 30%.
Ik heb ook duizenden euro’s aan Canon lenzen gekocht en kan dus effectief ook niet overstappen op Nikon of Sony. Loopt er iemand te mekkeren dat canon een monopolie heeft? Nee, je kiest voor een ecosysteem en als je daar uit wil kost dat geld en/of moeite. Heeft niks met monopolie te maken.
Er is dan ook helemaal geen sprake van een monopolie van Canon. Je kan toch lenzen van een ander merk kopen die passen op een Canon toestel ?
Dat was dacht ik precies wat ik zei :D
Dan heb ik het verkeerd gelezen.

Kwam door dit zinnetje : Loopt er iemand te mekkeren dat canon een monopolie heeft?

Dat begreep ik als dat Canon wel degelijk een monopolie had maar dat er niemand over mekkert
De vraag is in deze helemaal niet relevant of jij daar tevreden mee bent, maar of apple wel een eerlijk speelveld heeft gemaakt. Als je dat heel objectief bekijkt is dat namelijk zeer zeker niet het geval.
Nu zit ik er als iPhonegebruiker ook niet op te wachten om van verschillende appstores gebruik te moeten maken, maar dat is helemaal niet relevant. Apple geeft je geen keuze om het op hetzelfde platform goedkoper uit een andere appstore te halen, omdat deze mogelijk betere voorwaarden heeft. Veiligheid is een andere discussie.
Tuurlijk is er wel een eerlijk speelveld. Dat een winkel enkel de producten ruimte in de schappen geeft die een contract hebben, en dat dit niet gratis is, is nogal logisch. Apple doet dan ook niets geks, maar exact hetzelfde als elke andere winkel. :)
Ik vraag mij dat af. Als ik een product koop van leverancier A en wil er ook software in hebben van leverancier B die ze goedkoper aanbiedt, dan geeft Apple mij daar geen mogelijkheden voor.
Raar eigenlijk dat als ik in mijn Mercedes automatten wil leggen van Opel zoiets gewoon kan, maar op het moment dat Apple z´n hele model dichtimmert, we dat klaarblijkelijk maar prima vinden.
Mja. Als ik een BOSE headsetje wil gebruiken in plaats van m'n Apple oordopjes dan is dat ook prima mogelijk. Qua accessoires valt dat dichtgetimmerde dus heel erg mee, maar ik durf je te wedden dat als ik ga kijken dat ik ook zat zaken kan vinden die niet tussen je Mercedes en Opel cross-compatible zijn.

Om het even op de kern van het apparaat en de software te kijken: als ik in mijn Mercedes de ECU van een Opel wil zetten dan kan ik hoogstwaarschijnlijk geen meter meer rijden. Schandalig toch? :P Als je dan gaat vergelijken... ;) Als er trouwens een industrie is waar aardig wat flink dichtgetimmerd en gepatenteerd wordt dan is het ook de autoindustrie wel, maar dat verder even terzijde.

All that aside, waarom zou Apple leverancier B moeten toelaten puur omdat ze het onder de marktprijs willen aanbieden? Jij zegt dus eigenlijk het volgende: als de Gamma winkelruimte verhuurt aan HISTOR en ook hun eigen huismerk hebben, dan mag Verferij BV die het goedkoper kan dan beiden niet uitgesloten worden. Gamma zou verplicht moeten worden om ook de verf van Verferij BV in de schappen te leggen, want Gamma heeft een monopolie op hun eigen winkelruimte - dus oneerlijke concurrentie. Immers ligt het huismerk van Gamma er wel, rapalje dat het is.
Dat gaat toch helemaal nergens over? Waarom zou een winkel verplicht moeten zijn om elk willekeurig product van anderen in *hun* schappen te leggen?

En om het dan over concurrerende winkels te hebben: waarom zou Gamma het moeten toestaan om op hun eigen terrein, grond die zij hebben aangekocht, de winkel van een concurrent te laten bouwen? Dus jij koopt als partij A grond aan en bouwt je winkel. Partij B kan echter de producten goedkoper leveren. Gamma biedt die mogelijkheid echter niet. Zijn ze nu verkeerd bezig?
Zo neen, waarom is Apple dan wel verkeerd bezig als zij bepalen wat er op hun "grond" en in hun winkel geplaatst en verkocht wordt en onder welke regels dat gaat...? Zowel Gamma als Apple in dit voorbeeld zijn géén monopolisten op de markt, enkel een monopolist op eigen winkel/grondgebied. (Wat sowieso al absurd is om het over te hebben, iedereen is monopolist in eigen winkel, maar goed.)

Ik vind het een rare redenatie. En zowel bij Gamma als Apple kan je er ook voor kiezen om naar een andere "winkel" te gaan. Dus je gaat naar de Praxis of je koopt bijvoorbeeld een Samsung of Huawei telefoon. Dat is waar concurrentie voor is en even goede vrienden verder. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 11 april 2019 18:34]

Als we dan gaan vergelijken: :)

Niemand heeft het over het operating system of device. Dat draait op iOS en functioneert ook prima.
Zelfde voor boordcomputers. Maar apps is een heel ander verhaal en zeker belicht richting een smartphone.
Waarom zou Apple moeten bepalen dat ik de Appstore als enige mag gebruiken?
Ja, er is een keuze om over te stappen naar Android, alleen is dat de discussie nogal doodslaan en is bijzonder jammer en voegt ook niets toe, zoals velen hier doen.

"Gamma zou verplicht moeten worden om ook de verf van Verferij BV in de schappen te leggen"
Nope, dat is niet wat ik zeg.. ik zeg dat ik met mijn kwast en verfbakje naar een (dus hetzelfde gereedschap = smartphone) andere winkel kan stappen om daar dezelfde of andere producten uit het schap kan halen.
Ik kan toch ook prima een auto compleet kopen bij de dealer en in het vervolg de banden heel ergens anders halen als deze versleten zijn? Dan ga ik toch ook niet verplicht worden de complete auto te vervangen want ik kan alleen andere banden krijgen als ik het andere er ook bij koop?

Om het vergelijk compleet te maken: ik kan prima gebruik maken van andere applicatiestores op Android, maar bij Apple dus niet. Dat is dus onder het mom van "de gebruikers beschermen" Feitelijk is het de weg naar iets anders dichttimmeren om te zorgen dat je zoveel mogelijk geld perst uit je verdienmodel, waarbij niets en niemand gebruik mag maken van diensten/apps buiten Apple zonder dat Apple daar eerst z'n mening over geeft.

Dat iets er al jarenlang is, wil nog niet zeggen dat het winkelproduct (appstore) ook goed is voor de consument.

[Reactie gewijzigd door ed1703 op 11 april 2019 19:12]

Nee, relevant is dat ik wist vooraf waarbij aan begon toen ik een iPhone kocht. 1 Appstore . Dat wist ik.
En laten we eerlijk zijn, de ontevredenheid komt uit de hoek van een aantal grote ontwikkelaars, die eerst groot zijn geworden dankzij de Appstore, en nu gewoon zelf meer geld willen zien nu ze groot genoeg zijn.
Het gaat niet allemaal om de eindgebruiker, in tegendeel het gaat nu juist om de concurrenten op dit moment.

Of de gebruiker wel of niet door heeft dat wat gaand eis in hun nadeel is niet zo relevant.
Ik ben het er op zich mee eens, maar dan mag die app maker ook de kosten van Apple doorberekenen naar de klant toe toch.
Ja, maar gaat het dus fout.
De diensten schreeuwen moord en brand over die, nu in de meeste gevallen 15%. Maar voor dat percentage handelt Apple wel administratie, incassokosten, betaalplatformkosten voor je af, waardoor ontwikkelaars minder kosten maken.
Rn dat wordt gewoon vergeten. Hierdoor zou het nl totaal niet rechtvaardig zijn om het hele percentage door te berekenen naar de consument. Al willen Mn de grote ontwikkelaars je dat graag doen geloven .
Nee, Apple berekent daar al kosten voor naar de appmakers.
Edit: Vooral Spotify is hier een goed voorbeeld in, want buiten het leveren en controleren van hun Eigen platform (waar de klant al extra voor betaald heeft en Spotify ook al heeft betaald), wat doet Apple voor de dienst die Spotify maandelijks levert?

Wat doet Apple voor het abonnement?

[Reactie gewijzigd door Thystan op 11 april 2019 13:37]

Nee, die kosten zitten in die 15%, Apple rekent daar verder niets voor door. Eerst de bronnen raadplegen aub.
If you’re ready to build more advanced capabilities and distribute your apps on the App Store, enroll in the Apple Developer Program. The cost is 99 USD per membership year.

https://developer.apple.com/programs/how-it-works/
Ik hoorde dat straks Apple van iedere transactie die je bank voor jou maakt en je hebt een Bank App op je iPhone 30% krijgt. Want via de API en diensten van Apple gaat dat namelijk veel sneller en veiliger. Dus je salaris wordt straks met 30% minder, maar het is Apple dus moet dat geen probleem zijn. O ja, en aankopen bij Bol, Coolblue gaat 30% duurder worden want in de nieuwe Safari gaat straks verplichten om alle transacties via Apple te doen. Maar het is Apple dus geen probleem lijkt mij.
Hè? Volgens mij moet je je even inlezen.
Je begrijpt er echt niets van. Je haalt ten eerste Apple pay en de Appstore door elkaar. Is iets heel anders.
Apple pay gebruiken kost 0.15% per transactie. Dus per 100 euro kost dat je 15 eurocent.
Maar staat echt helemaal los van de Appstore , de kosten van het betaalplatform voor de app ontwikkelaars is 30% van de koopprijs van de app en daarna 15% van de lidmaatschapskosten, als het om een app met een lidmaatschap gaat. Daarin zit alle administratie etc al bij inbegrepen en staat helemaal los van Apple pay.
Het artikel gaat niet over de store op zichzelf. Het gaat over Apple die zijn eigen apps bevooroordeeld. Dat is gewoon vuil spel, belangenverstrengeling en ook zeker niet in het belang van consumenten, het maakt apps/diensten van derden alleen maar duurder.

Ook NFC op je phone hebben maar Apple die bepaald dat je dat niet mag gebruiken kan toch niet iets zijn waar je voorstander van bent?
Serieus, hoe vaak moet deze dooddoener nog herhaald worden hier: koop het dan niet?
Dan koop je geen iPhone of ander Apple product. Bij Android zie je hoe bagger het werkt als je wel van onbekende stores download. Het is een keuze. Dus de keuzevrijheid heb je. Je hoeft geen iPhone te kopen, Je hoeft zoiezo geen smartphone te kopen.
Is ook niet helemaal waar.

je hebt wel een aantal verschillende App store vervangers zoals: tutuapp
Het gaat om schaal, er is voor de bedrijven die je noemt weinig tot geen vergelijkbaar alternatief.

Apples marktaandeel schommelt tussen de 10 en 20% wereldwijd
Voor Amazon zijn voldoende alternatieven. Zeker in Nederland. Bv Bol.com

Schaal is een raar ding. Waarom mag een klein bedrijf wel maffiapraktijken (dwang) toepassen en een groot bedrijf niet?
Koppelverkoop is verboden. Het onderzoek moet veel breder. Namelijk een verbod om Apple software en Apple hardware te bundelen.
Dat lijkt me een slecht idee. Hardware en software horen bij elkaar als broertje en zusje.
Je wil ook geen audioversterker kopen waar geen software op staat, geen router zonder software, etc etc.
Je auto zou het zonder "koppelverkoop" van hardware en software niet eens doen. Immers; boordcomputer.

Dus je vergelijking is wat mij betreft niet juist. Ik snap waar je naar toe wil, maar met je huidige redentatie ben je daar nog niet.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2019 09:22]

Mijn audioversterker doet het prima zonder software ;)

En routers en laptops voorzie ik steevast van andere software. Het klopt dat veel hardware niet zonder software werkt, maar er zijn meerdere software-oplossingen die prima kunnen werken met dezelfde hardware.

Brood zonder beleg is ook niet lekker, maar toch worden de broden niet voorgesmeerd met pindakaas verkocht.
Ik kan mij niet voorstellen dat jouw audioversterker helemaal geen software bevat. :) Of het moet echt een versterker zijn en geen AV receiver, veelal wordt versterker gezegd terwijl men AV receiver bedoeld.
Audioversterker ja. Ik zeg nergens receiver, net zo min als Zynth overigens. Het is al een oud beestje maar er komt prima geluid uit :)
Krijgen we dan ook een verbod om ledjes samen met een fitting te verkopen? Een chassis samen met een motor te verkopen? Wielen samen met een fiets te verkopen?

Volgens Apple zijn hardware en software samen één product wat niet afzonderlijk van elkaar te zien is. En ergens hebben ze wel gelijk; hardware doet helemaal niets zonder software. Dat chassis gaat helemaal niet bewegen zonder motor. Die fiets gaat geen meter vooruit zonder wielen.

Koppelverkoop is helemaal niet verboden zolang het gaat om zaken die onlosmakelijk verbonden zijn. En met een Macbook en iOS kun je dat argument zeker maken. Met een iPhone en de AppStore wordt het, mijns inziens, een stuk lastiger.
Een hackintosh is alleen volgens de voorwaarden van apple niet mogelijk. Windows op een mac gaat prima. Zo onlosmakelijk is het allemaal niet. En als het al niet anders kan, is het omdat Apple dat niet wil/ontwikkelt en belangrijker, ook anderen verbied dit te doen.

En dat laatste maakt het kwalijker. Het staat iedereen vrij om een motor zonder wielen te kopen, en de wielen ergens anders. Of ze aangeboden worden, dat is marktwerking. Maar motorfabrikanten verbieden het niet.
Een hackintosh is alleen volgens de voorwaarden van apple niet mogelijk. Windows op een mac gaat prima. Zo onlosmakelijk is het allemaal niet. En als het al niet anders kan, is het omdat Apple dat niet wil/ontwikkelt en belangrijker, ook anderen verbied dit te doen.
Windows op een Mac gaat alleen prima als je Apple Bootcamp gebruikt óf drivers die weer niet legaal zijn omdat Apple er geen toestemming voor gegeven heeft.....
Raar verhaal. Op windows kun je bijvoorbeeld software uit tig stores kopen. Blijkbaar is hardware en software toch niet zo sterk verbonden?
Raar verhaal. Op windows kun je bijvoorbeeld software uit tig stores kopen. Blijkbaar is hardware en software toch niet zo sterk verbonden?
Voor Microsoft niet. Voor Apple wel. Wie bepaalt welke van de twee gelijk heeft?
Realiseer je daarbij goed dat zo'n 20 jaar geleden de mening van Apple voor nagenoeg alle leveranciers gold; AS/400 draaide alleen op IBM hardware net als RS/6000, HP, Dell, allemaal hetzelfde.
Dat kan in Android ook niet... en bij een iPhone kun je prima accesories kopen van derde partijen, heb ik ook gedaan bij mijn iPhone. Alleen de store is inderdaad van Apple net als de store in Android van Google is. Het is heel normaal dat de eigenaar van een winkel zelf bepaald wat hij/zij verkoopt in de eigen store. Erg bijzonder om dit onder een monopoly te schuiven. Ben je het er niet mee eens dan zijn er gewoon alternatieven... Niet eens met Apple ga je naar Google (Android).

Leuk voorbeeld overigens die auto, de software vande boordcomputer in de auto kun je ook niet zomaar wijzigen, dat komt ook bij de merkdealer vandaan. Ja, het kan maar niet officieel, net als de store op de bestaande mobiele platformen.

P.s. Ik heb een iPhone, omdat naar mijn idee er na het sterven van Windows Phone/Mobile 10 geen alternatief meer is. Overigens heb ook geen honderden euro's uitgegeven voor een iphone. ik heb er één nieuw gekocht voor net 200 euro. om die discussie ook maar direct plat te slaan.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 11 april 2019 11:42]

Dat kan in Android ook niet...
Wat kan in Android niet? In de instellingen aangeven dat side-loading toegestaan is en dan gewoon buiten de store om installeren waar je zelf zin in hebt?......

Er is geen "De store in Android". Er is de Google Play store en de mogelijkheid om je eigen store te beginnen of software volledige buiten een store om te installeren. Android is dus een compleet ander verhaal van iOS.
Dat is bij iOS ook mogelijk, maar niet officeel ondersteund. Google ondersteund het ook niet 'officieel'. Bij beide besturingssystemen is het mogelijk, maar niet zomaar te doen voor elke leek.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 11 april 2019 11:35]

Bij iOS is het niet mogelijk zonder bedrijfs-account of hack.
Bij Android is het een instelling.

Ik zie wel een licht verschil in benodigde inspanning en legaliteit.
Jawel, je kan gewoon sideloaden. Ook zonder developer account. Zonder jailbreak of wat dan ook.
Dan stel ik voor dat jij ons verteld hoe dat werkt. Apple zelf geeft namelijk aan dat het niet kan, behalve door met je Mac een Developer account te gebruiken..... De enige vooruitgang die geboekt is, is dat je geen $100 per jaar meer hoeft te betalen als je niet in de Appstore wilt publiceren.
Ik gebruik er gewoon Impactor voor. (Stuk makkelijker en sneller dan via XCode). Ik dacht eerst ook dat het niet kon zonder dev account, die ik wel heb trouwens, maar van de week op m’n iPhone met een apart AppleID signeert ie gewoon m’n app zonder developer account. Installeert en werkt. Geen enkel probleem.

Even opgezocht en blijkt inderdaad dat zowel via XCode als Impactor al geruime tijd geen developer account nodig is om apps te sideloaden. Het kan sinds XCode 7.

https://www.oodlestechnol...n-Apple-Developer-Account
https://9to5mac.com/2016/...er-account-sideload-apps/
https://blog.ionicframewo...-apple-developer-account/
Is het niet zo dat die app het slechts een week doet?
Onzin.
Je kunt bij een auto extra accessories kopen van derde partijen, hetzelfde voor extra onderdelen voor een fiets.
Je draait nu het argument om. Daar ging het niet om. Het ging er om dat iemand zei dat koppelverkoop verboden is. En toch vinden we het heel normaal dat je een auto niet zonder banden koopt en een fiets niet zonder wielen. Dat wordt niet gezien als koppelverkoop, net zo min als dat iOS op een iPhone onder koppelverkoop valt.

Maar zoals ik ook al stel; dat verhaal is een stuk lastiger uit te leggen als je over de AppStore praat.... Net zo goed als dat het niet uit te leggen is dat, bijvoorbeeld, alleen Adobe Photoshop op een Macbook zou werken en GIMP niet......
Maar hoe zit het dan met Chrome en Play-services en andere Google apps. Het ligt allemaal natuurlijk iets genuanceerder.
Je bent toch helemaal niet verplicht om Google apps te gebruiken. Er zjin genoeg telefoons op de markt met Android waar geen google apps, store, ... inbegrepen zijn
Klopt, dat zei Microsoft ook toen ze IE mee leverden maar toch moest daar wat aan gedaan worden. Waarom nu niet?
Ik dacht overigens dat Google dat verplicht stelde, ...?!
Is helemaal niet verplicht om de Google Apps te gebruiken. Het is niet zo gemakkelijk om een telefoon te vinden zonder Gapps maar ze zijn er wel.

Anders zwier je er iets anders op. Dacht dat Lineage OS geen Gapps heeft.
Koppelverkoop is niet verboden, het is uitsluitend verboden voor dominante partijen die er zich een oneigenlijk voordeel mee toe-eigenen.

Waarom een kleine bedrijf wel en een groot bedrijf niet? Dat is toch niet zo moeilijk te bedenken? De impact.
Ligt er aan waar je naar kijkt, heb je het over electronica (daar vallen smartphones ook onder) dan is het nog geen 1%, heb je het over computers (ook daar vallen smartphones onder), dan is het misschien 5%, heb je het over smartphones dan zit je wat je zegt ergens rond 15% (in NL wel flink hoger trouwens), kijk je naar smartphones met iOS dan heb je het over 100%...

Waarom zou je moeten stoppen bij specifiek de groep 'smartphones' en waarom zou je die niet onder kunnen/mogen verdelen?

En anders kan je het altijd nog vanuit financieel oogpunt benaderen. 80% van het geld aan apps wordt verdient met de appstore, appmakers kunnen er niet om heen en dat is nou net sprekend voor een (bijna) monopolie :)

Het is dus allemaal niet zo simpel en zwart wit als jij stelt, het is net hoe ze er naar kijken en welk vlak en hoe ver je in zoomt op productgroepen. Dat onderzoek word echt niet uit het niks gestart, wil niet zeggen dat er wat is maar wel dat ze dicht bij de grens opereren ;)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 11 april 2019 09:09]

Nee, het gaat om de App-Store.

Gebruikers van iOS devices MOETEN gebruik maken van de App-Store, ze hebben geen enkel alternatief. Apple pakt een percentage van elke transactie welke via deze App-Store verloopt, er is geen enkele andere manier waarop gebruikers van iOS devices en software-aanbieders elkaar buiten deze App-store om kunnen vinden.

Het is dus logisch dat Apple onder een vergrootglas ligt.
Ja dat is toch logisch? Dat is precies zoals Apple het ontworpen heeft. Een eigen beheeerde App-Store, zodat er geen malafide Applicaties op de iPhone kan komen. Je weet dat als je voor Apple kiest, dat je voor hun eco-systeem kiest. Als je dat niet aan staat, kies je toch voor een ander merk/os?

Persoonlijk moet ik er niet aan denken dat er meerdere soorten App-Stores komen. Ik kies juist voor het naadloos werken van hard- en software, wat voor elkaar ontworpen/geschreven is. Dat is ook de reden dat een iPhone langer mee gaat dan een Android toestel (als in: updates e.d.).

Ik doe nu al bijna 4 jaar met mijn iPhone 6s en krijg nog steeds updates en alle apps doen het erop.
Wat je zegt klopt helemaal. Vanuit een consumenten standpunt. Maar ik, als app ontwikkelaar met een dienst voor de zakelijke markt met daarbij apps ter ondersteuning, heb geen keus. Ik moet een apple app maken omdat ik anders klanten mis loop. En die app moet ik verplicht in hun store zetten. Vanuit dat oogpunt is het dus wel degelijk een monopolie.
Apple schrijft mij nu bijvoorbeeld voor dat ik geen enkele call-to-action in de teksten van de appstore mag zetten. Dus niet eens "ga naar onze website voor meer informatie", dan wordt de app al niet toegelaten. Zo proberen ze te forceren dat je in-app purchases ga gebruiken en dus 30% van de inkomsten af moet dragen.
Ehm nee, je bent niet verplicht om een Apple App te maken, het is jouw keuze om dat te doen (om die deel van de markt mee te nemen). En een deel van de inkomsten afdragen? Dan bereken je dat toch door aan de klant?

Ik komt nu misschien heel bot en crú over, maar niemand dwingt, of verplicht je. En gemaakte kosten kan je gewoon doorberekenen lijkt me.
Niemand dwingt of verplicht me direct nee. Indirect wel want ik loop veel klanten mis als ik het niet doe dus ik heb eigenlijk geen keus. En doorberekenen aan de klant is ook niet eenvoudig want dat wordt mijn dienst wellicht te duur en loop ik daardoor alsnog klanten mis.
Als je deze redenatie overigens doorvoert op Spotify, dan moet Spotify zijn prijzen dus verhogen omdat Apple 30% van de inkomsten vraagt terwijl Apple zelf een soortgelijke dienst aanbiedt en dus niet die 30% extra kosten kwijt is? Dat is toch zo krom als het maar kan?
Dan kan men ook Google (Android) onder een vergrootglas leggen, leg ze er anders samen onder. Standaard Android toestellen beiden namelijk ook geen andere mogelijkheid op het gebied van de store.
Je snapt echt niet wat een monopolist is, Apple is dit nergens, met geen enkel van hun producten tegenwoordig (waren ze wel paar jaar geleden).

Daarbij is ook jouw 80% verkeerd, stond zelfs artikel op Tweakers eind december. Tegenwoordig heeft Apple ca 60% van de omzet, en dit daalt alsmaar verder.
Apple is wel degelijk een monopolist. Mori het gebied van telefoons, maar wel op het gebied van appstores op een iphone.
Die markt hebben ze voor 100% in handen en ze schenden de afspraken waren iedereen moet voldoen, zelf wel.
Dit is negatief voor de uitgevers, maar ook voor de consument.
Deze discussie over wat wel of niet monopolie is wordt op Tweakers vaker gevoerd.
Of dat nadelig is voor de consument, het is maar hoe je het bekijkt.
Er zijn heel veel consumenten die willen per se een appel met een hap eruit op hun artikel, er is maar 1 bedrijf dat dat kan en mag leveren. ;)
Als je in dat artikel andere dingen wil zetten/gebruiken wordt het een ander verhaal.
Toestaan of niet toestaan, tja, van beide kanten valt wel wat zinnigs te zeggen. Daar zijn wetten voor die redelijk in elkaar zitten, die worden nu getoetst, goed zo (y)
maar Apple verkoopt geen app-stores, ze verkopen smartphones waar voor de goede werking een app-store een onderdeel van moet uitmaken.
Ze verkopen wel degelijk iets, namelijk een dienst. En die dienst, het aanbieden van een app store op ios, blokkeren ze andere aanbieders.

Dit is geen uitspraak over het wel/niet monopolie maar enkel op jouw uitspraak.
Er is inderdaad geen sprake van een monopolie. Je kunt ook kiezen voor een Android-telefoon. Binnen het systeem benadeeld Apple (mogelijk) wel diensten die een product aanbieden dat Apple (inmiddels) ook aanbiedt. Wellicht is er dus sprake misbruik van marktmacht, maar dat is inderdaad niet hetzelfde. Vandaar dit onderzoek van de ACM.

Ik denk dat er inderdaad sprake is van misbruik van marktmacht. Zo kan een bedrijf als Spotify heel moeilijk Apple negeren omdat een aanzienlijk deel van de mobiele devices (inclusief iPads) een iOS-apparaat is (ca. 20% marktaandeel?). Op al die miljoenen apparaten kost het Spotify (of Deezer of Netlix.....) meer dan dat het Apple's eigen diensten kost. Dat lijkt me wel misbruik van marktmacht, maar daar gaat ACM over en niet ik ;).

[Reactie gewijzigd door Paulus73 op 11 april 2019 11:03]

Volgens mij gaat het hier puur om de app store. En daar is Apple wel degelijk de monopolist, op andere vlakken is dat juist weer niet zo. Wat watercoolertje al zegt het is allemaal niet zo zwart/wit. En het is inderdaad maar de vraag of Apple regels overtreedt, bewust of onbewust.
Welk alternatief is er voor de Apple store?
100% marktaandeel.
aMac. Ik denk dat je de App Store bedoelt ;-). Groot verschil. En het alternatief voor de App store is er niet. Tenzij je je iDevice jailbreakt.
Apple bied zijn diensten ook aan op niet Apple devices en draagt daar geen geld voor af. Bijvoorbeeld iTunes voor Windows. Hiermee is er dus een ongelijk speelveld en heeft Apple voordeel. Zo lijkt het dat beide (Apple en Spotify) de zelfde platformen ondersteunen echter met het verschil dat Apple ook winst opstrijkt van Spotify en waar ze zelf geen directe kosten aan hebben anders dan een kleine app hosten in hun store. Dat daar kosten aan verbonden zijn is natuurlijk niet te ontkennen, maar dat kan opgelost worden met een Appstore fee, bijvoorbeeld een € per download van de App. De App zelf draait namelijk op hrt device van de gebruiker, maakt gebruik van de databundel van de gebruiker en de muziek wordt gehost bij Spotify in dit geval.

Het veilig houden of andere argumenten slaat dan ook nergens op. Rupsje nooit genoeg wil echter gewoon meeliften op de business van anderen.
En laten wij heel eerlijk zijn; Hoe gaat het vandaag op kantoor bij Apple?

"ACM in the Netherlands is launching an investigation..."

"No problem, let us not spend any of our time & legal team's time on this. The fine will be cheaper."

Al met al, de EU geeft forse boetes, in Nederland zijn de boetes misschien hoog voor lokale bedrijfjes, maar voor reuzen zoals Apple, Google, Microsoft etc is het duurder om er überhaupt naar te kijken dan de boete gewoon te betalen.
Als de rechter je oplegt om ergens iets aan te doen op straffe van een boete, dan is het niet zo dat je eronderuit komt door de boete te betalen, hoor.

De boete is dan alleen maar een pressiemiddel om te zorgen dat je iets gaat doen. Als je het nog steeds niet doet (en de boete betaalt), moet je alsnog wel datgene doen wat de rechter zegt. Anders mag je opnieuw op komen dagen, en krijg je nog een boete (hogere wellicht) opgelegd.
Mjah ze hebben een positie waarbij ze:
En inzicht hebben in het gebruik van apps (interesse, bereidheid om welk bedrag te betalen etc.etc.)
En vervolgens ook nog eens altijd de upperhand als ze er voor kiezen om zelf actief te worden op het gebied waar al een bestaande App beschikbaar is (en gebleken interessant op basis van het vorige punt), ze hebben immers altijd een marge van 30% ten opzichte van de concurrentie en hoeven zich niet persé aan dezelfde regels te houden waaraan, nu concurrende apps, zich wel dienen te houden.

Zeker die combinatie is vrij vervelend.

[Reactie gewijzigd door gekkie op 11 april 2019 10:03]

Dit klopt wel want er zijn zoveel eisen die Apple stelt dat je eigen app moet hebben voordat deze op de store komt.
Dat ze onderzoek doen, prima, maar wat ik me afvraag is welke regels ze dan mogelijk overtreden. Ze hebben geen monopoliepositie, dus over wat voor regels hebben we het dan?

@F-I-X Zo een zin slaat er op dat je ook hier moet stellen dat een onderzoek niet betekend dat iemand al schuldig is aan het overtreden van de (huidige) regels. Dat is nodig om dat veel tweakers niet begrijpend kunnen lezen. We hadden ook laatst een onderzoek over Steam, daar kwam uit dat Steam nu wel de regels overtrad, maar op het moment dat het onderzoek gestart werd niet.

Het zou me geheel niets verbazen dat op basis van dit onderzoek (en anderen) er regels gaan veranderen in Europa in de toekomst. Er moet alleen voor gewaakt worden dat nieuwe regels geen conflicten veroorzaken met andere regels, zoals vaker gebeurd met nieuwe wetgeving. Bv. Regiolocking mag niet, maar je mag bepaalde games ook niet verkopen in bepaalde regios (zoals bv. Duitsland). Of ik mag bepaalde gegevens niet bewaren vanuit een privacy oogpunt als ondernemer, maar ik moet voor de belastingdienst een hoop van die informatie wel weer bewaren. Of ik moet voldoen aan privacy (security) regels en de staat zelf, die de regels moet forceren voldoet er zelf niet aan...
@F-I-X Zo een zin slaat er op dat je ook hier moet stellen dat een onderzoek niet betekend dat iemand al schuldig is aan het overtreden van de (huidige) regels. Dat is nodig om dat veel tweakers niet begrijpend kunnen lezen. We hadden ook laatst een onderzoek over Steam, daar kwam uit dat Steam nu wel de regels overtrad, maar op het moment dat het onderzoek gestart werd niet.
Dat is toch logisch. Maar waarom moet het in Apple zijn geval dan specifiek genoemd worden dat ze ook NIET schuldig kunnen zijn. Dat is een waarheid als een koe en daarom ook totaal niet nodig.
Ja je hoeft als consument geen iOS apparaat te kopen. Die keuze heb je.

Echter als ontwikkelaar, bedrijf, bank, overheid, ... kan je echter niet om Apple heen daar ze daarvoor een te groot aantal gebruikers hebben. We spreken hier toch al lang niet meer over een niche of gimmick, als consument verwacht je ook gewoon dat je bank app werkt op iOS en dat je met de overheid kan communiceren via apps.
En hoe is dat anders dan voor Android devices? In jouw opmerking kan je Apple door Android vervangen en dan is het nog steeds waar ;) dus volgens mij is dat geen probleem van specifiek Apple of de app store.
Alleen hoef ik als developer niets af te dragen aan google als ik middels abonnementen werk, en kan ik als developer gewoon nfc gebruiken en ook elke betalingsmogelijkheid gebruiken die IK wil en niet beperkt ben tot alleen het kunnen gebruiken van de Apple betaalmogelijkheden.
En zeker zakelijk gezien heb je niet echt een keuze als je een app maakt, dan moet je ook wel een variant op het Apple systeem uitbrengen en ben je dus gebonden aan alle voorwaarden die Apple je oplegd.
Ik heb ook nergens gezegd dat wat je zegt niet waar is.
@elefant Geweldig hoe je dit verwoord. Geen idee of het serieus is (hoewel de lengte van je reactie dit wel doet vermoeden)? Geeft m.i. een goede weergave wat men in het algemeen verstaat onder de termen monopolie, verdor-lockin en meer. Als techbedrijven dit doen is het een zonde. Gebeurt het in ander sectoren (auto-motive, healht-care noem maar op) dan is het normaal. En ja, de opkomende macht van techbedrijven als Google, Facebook en Apple (en hun Chinese of Russische equivalenten) zorgt terecht voor onrust. 1984 George Orwell. Maar ja om een overheid de (volledige) controle te geven? Qatar, Saoedie-Arabie, Mayran om maar een paar te noemen. Dus de AP over machtsmisbruik van Google of (fan van) Apple. Vrije markt? Je kiest zelf voor uitgaves aan je "platform".

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee