Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Interview met de Piratenpartij

Altijd op zoek naar een ict-inslag

20-07-2022 • 06:00

81 Linkedin

titel

Matthijs Pontier en Mark van Treuren zijn bij de ingang van de Amsterdamse Buurtboerderij gaan zitten. Dan hebben ze zicht op de straat, want daar is commotie. Een verwarde man wordt door drie politieagenten tegengehouden. Kort daarna komt er ook een ambulance bij. "Dit willen we je laten zien", zegt Van Treuren gekscherend. "Je wilde weten waar de Piratenpartij voor staat? Dit is het perfecte voorbeeld." De Piratenpartij staat volgens hem voor een complete verandering van de geestelijke gezondheidszorg. "Deze man heeft duidelijk hulp nodig, maar die is overal wegbezuinigd. In plaats daarvan komt er politie bij die het enige doet dat ze kennen: hem in bedwang houden."

Wie is Matthijs Pontier?

Matthijs Pontier werd geboren in Amsterdam en studeerde psychologie en rondde een master Cognitive Science af. Hij deed onderzoek naar 'emotionele intelligentie en moreel besef' bij robots en computers. Pontier werd in 2013 actief voor de Piratenpartij en stond in 2014 op de lijst voor de Europese partij. In 2018 nam hij het lijsttrekkerschap over van Ancilla van de Leest. Pontier zit daarnaast in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht namens De Groenen.

Het is inderdaad precies wat ik wil weten over de Piratenpartij. Want dit is toch de partij van de digitalisering? Die van alles vindt over grote ict-projecten bij de overheid, die een minister van Digitale Zaken wil, die pleit voor meer hackers en meer computerkennis? Waarom hebben we het, twee minuten na introductie, al over de ggz en niet over uitgelopen ict-fiasco's? Daarom heb ik afgesproken met Pontier en Van Treuren, de lijsttrekker en voorzitter van de Piratenpartij. We spreken af op een groene boerderij aan de rand van Amsterdam, die door vrijwilligers wordt gerund, waar de konijnen tussen je benen dartelen en waar Van Treuren op blote voeten rondloopt. Hun normale stamcafé was deze middag nog niet open, maar het duo wilde uit zichzelf per se een volle twee uur uittrekken voor een interview, een zeldzame luxe die ik als journalist niet vaak tegenkom.

Bestaansrecht

Ik hoef niet te weten waar de Piratenpartij precies voor staat. Hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen staat nog online en we behandelden het in aanloop naar de verkiezingen al in dit achtergrondartikel. Hun standpunten zijn helder: ze willen een ministerie voor Digitale Zaken, het auteursrecht hervormen, wetenschappelijk onderzoek openbaar maken en allerlei wetswijzigingen doorvoeren, zoals een verbod op doxxing, een stop op de verkoop van data uit het Handelsregister en grondige veranderingen aan de Wiv. Maar het programma gaat ook veel over niet-digitale zaken. Sterker nog, in het korte programma komt ict maar weinig voor. Er staat des te meer over onderwijs, duurzaamheid, de zorg en immigratie. Zelfs ruimtevaart komt als thema aan bod. Ik wil niet weten waar de Piratenpartij voor staat, maar wat hun bestaansrecht nog is. Het nieuwe landsbestuur heeft medio 2022 behoorlijk wat aandacht voor ict, over de hele breedte van partijen en zowel in de Kamer als de regering. Enkele jaren geleden, toen ict nog een stuk minder leefde in de politiek, leek de Piratenpartij momentum te hebben. Het was dé partij met kennis en sterke meningen over ict. Nu zitten die kennis en meningen bij iedere partij. Wat zou een digitale partij dan eigenlijk nog toevoegen?

Waterschappen en basisinkomens

Ik vraag hoe het nu met de partij is, nu 'de verkiezingen' voorbij zijn. Ik doel eigenlijk op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waarvan de formatie pas begin dit jaar werd afgerond. Maar zo interpreteren Van Treuren en Pontier de vraag niet. "Welke verkiezingen? De gemeenteraadsverkiezingen? Daar hebben we best wat succes gehad!" De Piraten deden mee in enkele grote steden. In Utrecht, Eindhoven, Middelburg en Nijmegen haalde de partij geen zetels, net als in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar in meerdere Amsterdamse stadsgebieden kregen de Piraten wél een zetel toen het samen met De Groenen en De Basisinkomen Partij als één lijst meedeed. In Enkhuizen haalden de Piraten zelfs een zelfstandige zetel. Van Treuren wordt 'erg blij' van de manier waarop de partij inmiddels georganiseerd is. "We hebben een gezonde, goede sfeer, er zijn nauwelijks onderlinge conflicten, mensen praten met elkaar, onze vergaderingen duren nog maar kort, maar leveren wel resultaat op. De organisatie loopt goed. Nu zijn we nog op zoek naar mensen die dat willen versterken." Dat impliceert dat dat eerder niet het geval was. Volgens Van Treuren klopt dat, omdat er nog te weinig mensen waren die wisten van het bestaan van de partij. Pontier vult aan: "Je merkt ook wel dat we volwassener worden. We bestaan inmiddels meer dan tien jaar en dan merk je dat alles wat professioneler wordt geregeld. De kinderziektes gaan eruit."

De nieuwe betrokkenheid van leden heeft mogelijk te maken met een opvallend wapenfeit: Pontiers zetel in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn lidmaatschap in het waterschap is Pontiers eerste officiële bestuursfunctie als verkozen volksvertegenwoordiger. Hoe beviel die periode hem, viel de politiek hem mee of tegen? Pontier denkt even na. "Ik denk dat er veel mensen met goede bedoelingen in de politiek zitten, maar dat iedereen verantwoordelijkheden afschuift op anderen." De afgelopen periode speelde er bij Waternet, het waterbedrijf waar Waterschap AGV nauw mee samenwerkt, een schandaal rondom slechte beveiliging. "Het waterschap en Waternet wezen telkens naar elkaar. Dat was zowel een kwestie van ingewikkelde bureaucratie als dat ze niet de technische kennis hadden om te snappen hoe de situatie in elkaar zat."

Sluisveiligheid en handelsverdragen

Pontier noemt twee belangrijke zaken die hij voor elkaar kreeg als waterschapsbestuurder. Het eerste is een volledige herziening van de ict van het waterschap. Pontier vroeg zich af hoe de digitale beveiliging was geregeld van systemen als sluizen en dijkbewakingen. "Dat is altijd relevant geweest, maar juist nu met de oorlog in Oekraïne staat dat helemaal centraal." Ook naar aanleiding van het debacle bij Waternet zit het waterschap nu in een traject om de ict te verbeteren.

Het andere waar hij over vertelt, is een afwijzing van het TTIP-handelsverdrag door het waterschap. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership gaat niet over digitalisering, maar over handel, duurzaamheid en gezondheid. Er zit een zekere symboliek in de dualiteit van die twee uiteenlopende voorbeelden. In het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij gaat het in een paragraaf over de fundamenten van vrij ondernemerschap, wat dan wordt opgevolgd met de stelling dat de overheid hen gratis opensourcesoftware moet verstrekken om belastingaangifte te doen. Ook in het interview gaan Van Treuren en Pontier vaak tussen die twee onderwerpen op en neer. Ze hebben ideeën over de fundamentele inrichting van het toeslagenstelsel, maar daarnaast juist specifiek over de algoritmes die het toeslagenschandaal mogelijk maakten.

Deels zal dat te maken hebben met het feit dat de partijleden dit interview met Tweakers houden en niet met de NOS, maar er zit ook wel degelijk een idee achter. Het antwoord is cliché en je kunt dat precies uitschetsen nog voor je ernaar vraagt. Dat doen Van Treuren en Pontier ook: ict is zo alomtegenwoordig, dat alles, van de zorg tot het onderwijs, inmiddels digitaal is en dat daarom een partij met digitale kennis nodig is. Maar soms voelt het alsof de Piratenpartij niet meer een ict-partij is die op al die maatschappelijke vlakken actief moet zijn, omdat daar nu eenmaal ict aanwezig is. Het voelt soms meer alsof de Piratenpartij een progressief-libertaire partij is die overal een ict-probleem in kan vinden om op te lossen.

Origines

Om de ideologie van de partij te begrijpen, moet je terug naar de roots. Die lagen in de jaren 90, het gouden tijdperk van het vrije internet. In Zweden ontstond een beweging van kunstenaars, filosofen en hackers die tegen nieuwe overheidsmaatregelen waren die auteursrecht op internet wilden veranderen. Die nieuwe beweging groeide in de jaren daarna uit tot een politieke partij, de Piratpartiet. In de jaren erna kreeg de partij vooral voet aan de grond in Scandinavische landen en in Tsjechië. Later kwam daar Europese invloed bij. In 2006 werd de Piratenpartij ook actief in Nederland. In maart 2010 werd de partij officieel als partij ingeschreven.

Pontier bekijkt de Piratenpartij van 2022 nog steeds vanuit dat historische oogpunt. "We zijn een burgerrechtenbeweging. Politiek is voor ons een middel en geen doel. Toen de Oekraïneoorlog uitbrak zijn we daar ook met voedsel en medicijnen naartoe gereden; dat heeft niks met politiek te maken." Digitalisering was en is een belangrijk fundament van de partij, maar volgens Van Treuren en Pontier staat de partij ergens anders voor. "Het ging al direct na onze oprichting vooral over burgerrechten. We kwamen op voor het recht om dingen te delen op internet. Daaraan is het recht op privacy gekoppeld, want je moet vrij zijn om dat onbespied te kunnen doen. Het recht op vrije communicatie, het recht op beschermde communicatie, het recht op vrijheid van meningsuiting: dat hangt daar allemaal mee samen. Het een gaat niet zonder het ander."

In Tsjechië zitten de Piraten inmiddels in de regering.

Toch moet je die schifting in prioriteiten ook persoonlijk bekijken vanuit het perspectief van Van Treuren en Pontier. Dat erkennen ze zelf ook. Pontier zegt rond 2013 actief te zijn geworden voor de partij, Van Treuren nog later. "Toen ik actief werd ging het al niet meer alleen maar over digitalisering. Misschien praat ik voor mezelf, maar als je een partij opricht gaat dat over de hele samenleving." De Piratenpartij is Europees georiënteerd, maar heeft geen top-downstructuur. In tegenstelling tot een pan-Europese partij als Volt wordt het beleid van de Piratenpartij niet vanuit een Europees hoofdkantoor opgelegd, maar dat wil niet zeggen dat er geen ideologische invloed is.

Tweede Kamerverkiezingen

Politiek mag dan geen doel op zich zijn en Van Treuren en Pontier vieren hun bescheiden lokale successen, maar ze zijn wel degelijk teleurgesteld dat ze geen Kamerzetel hebben behaald. "De Tweede Kamer is toch wel de Grand Prix van de politiek. Niet alleen vanwege de invloed, maar ook vanwege de zichtbaarheid die je als partij kunt opbouwen."

Door de coronacrisis konden de Piraten in de verkiezingsperiode de straat niet opBij de verkiezingen in maart 2021 haalde de Piratenpartij 22.546 stemmen, of 0,22 procent van alle stemmen in Nederland. Het was niet alleen onvoldoende voor een zetel, het resultaat was zelfs een slechter resultaat dan in 2017 en 2012. Corona trof de partij hard, zeggen Pontier en Van Treuren. Niet fysiek, maar campagne voeren was in de weken vóór de verkiezingen amper mogelijk. Daar hadden veel partijen last van: partijen gingen niet meer de straat op of de deuren langs, behalve dan de coronaontkenners van Forum voor Democratie. De Piratenpartij kreeg daardoor twee problemen die veel andere partijen niet hadden. Geldgebrek was het grootste. Partijen die (nog) niet in de Kamer zitten, krijgen geen geld vanuit de overheid voor campagnes. Daarnaast ontvangt de partij bijna geen geld van donoren. "In tegenstelling tot andere partijen zijn wij heel principieel in wat we onze grote geldschieters beloven", zegt Pontier. Het geld dat de partij wel kan uitgeven, komt vooral van enkele tientallen zeer actieve leden. Dat is lastig, moppert Van Treuren. "In Nederland kost een zetel je zo 200.000 euro."

Maar dan komt ook een probleem om de hoek kijken waarin je de Piratenpartij meteen herkent. De partij wilde geen targeted ads inkopen die nauwkeurig kiezers kunnen bereiken. De NOS deed in aanloop naar de verkiezingen uitgebreid onderzoek naar het advertentiegedrag van partijen op sociale media, die daar allemaal veel geld aan uitgeven. Maar niet de Piratenpartij, die zegt dat het principieel weg wil blijven bij die vorm van zieltjes winnen. Het is natuurlijk het kip-en-eiprobleem hoe anders de uitslag zou zijn geweest als de partij wel genoeg geld in de campagnekas had gehad: het is makkelijk zeggen dat je iets principieel niet doet als je dat toch al niet eens kon doen.

Coronacrisis

Veel privacyvoorvechters, zoals Bas Filippini, richtten zich
tijdens corona fel tegen de overheid.

De coronacrisis mag dan hard zijn geweest voor de resultaten van de partij, maar het heeft ook een bitterzoet randje. De partij kwam de turbulente periode relatief ongeschonden door en leerde ervan. Dat is niet vanzelfsprekend en al helemaal niet voor een partij die staat voor vrijheid en een sterk libertaire inslag heeft. De maatregelen die het kabinet nam, haalden in sommige privacyvoorvechters het extreme naar boven. Bas Filippini vertrok bijvoorbeeld als voorzitter van stichting Privacy First om samen met Willem Engel een anticoronapartij te beginnen. Voormalig Piratenpartij-lijsttrekker Ancilla van der Leest spreekt zich sinds de crisis ook op harde toon uit tegen de overheid en de maatregelen. De Piratenpartij bleef in de discussie in de relatieve luwte, ondanks de privacyvoorvechters die de partij aantrekt. "Maar we gingen zeker wel in gesprek met tegenstanders van het coronabeleid", zegt Pontier. "De polarisatie was groot in de maatschappij. Je werd gedwongen een kant te kiezen, of je voor of tegen de maatregelen was." De Piratenpartij nam een agnostische houding aan. De partij wilde een veilige samenleving, maar vond ook vrijheid om te kiezen belangrijk. 'Zoeken naar het compromis' klinkt als een politiek correct antwoord. Maar volgens Pontier lag daar just de kracht van de partij. "Binnen de organisatie zaten mensen aan alle kanten van het spectrum. De een verweet ons met de schapen mee te lopen, de ander noemde ons een wappie." De partij ging net zo lang in gesprek tot het een tussenweg vond, ook al was de crisis tegen die tijd al bijna voorbij.

De privacybeweging, en daarmee bij verlenging de Piratenpartij, heeft altijd een wat radicaal imago gehad. Gekkies, zou je ze kunnen noemen. En ja, dat kan Pontier niet helemaal ontkennen. "Maar vaak hebben we wel gelijk gehad. Kijk naar hoe iedereen jaren geleden sprak over massasurveillance. Toen privacyvoorvechters dat aankaartten, werden ze weggezet als complotgekkies. Toen kwam Snowden." Pontier ziet een duidelijk vóór en ná Snowden. "Het verschil is dat de beweging sindsdien serieus genomen wordt."

Compromis en samenwerking

De discussie is volgens Pontier en Van Treuren wat de Piratenpartij typeert. De partij staat niet alleen voor digitalisering, maar een nieuwe vorm van democratie. "Ik geloof eigenlijk helemaal niet in coalitievorming", laat Pontier zich ontvallen als ik vraag wat hij zou doen als hij morgen een zetel in de Tweede Kamer zou hebben. Pontier gelooft in samenwerken met andere partijen, zoeken naar de middle ground, overeenkomsten vinden die voor de meerderheid gelden. Coalities noemt hij 'niet-democratisch', omdat politici daarin vooral met hun fractie meestemmen.

De Piratenpartij werkt dan ook liever samen met andere partijen. De zetels in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost, West en Nieuw-West haalde de partij als onderdeel van coalitiepartij De Groenen Basis Piraten. De Piraten zagen veel overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid en een basisinkomen en besloten daarop samen te werken. Pontier: "Door samen te werken, krijgen we misschien wel drie of vier zetels; het zou dan ontzettend zonde zijn om helemaal geen zetels te halen, omdat je het per se in je eentje wilt doen." Ook in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de zetel gedeeld met De Groenen.

Ideologische partners

Qua ideologie past de Piratenpartij het best bij de Partij voor de DierenVeel groen en een basisinkomen, het is een goed beeld van waar de Piratenpartij op het politieke spectrum zit. Voor de verkiezingen zette de partij een blogpost online waarin het de verschillen met grote partijen opsomde. Bij de PvdA staat alleen dat die voor de WSG of 'Super SyRI' stemde en bij GroenLinks staat er iets over het leenstelsel en biomassa. De lijst met verschillen met de VVD is gigantisch en die met het CDA zijn vrij fundamenteel. Als de Piratenpartij zoveel van samenwerking houdt, met wie zou het dan de meeste aansluiting vinden? Na enig nadenken noemt Van Treuren de Partij voor de Dieren. "Niet zozeer hun standpunten over dierenwelzijn, maar wel de manier waarop ze politiek bedrijven. De PvdD denkt meer vanuit systemen en dat doen wij ook." Vervang megastal door mega-ict-project en inderdaad, de ietwat activistische stijl van de PvdD past meer bij de Piratenpartij dan de gevestigde orde van de PvdA of GroenLinks, ook al liggen de standpunten en wensen misschien wat dichter bij die partijen. Pontier: "Al zijn er ook wel onderzoeken geweest waaruit blijkt dat er veel overlap is tussen stemmers van de Piratenpartij en D66."

Maar wat betekent dat voor de bestuursstijl van de Piratenpartij? "Ik denk dat het belangrijk is dat je als politieke partij ergens de aandacht op vestigt", zegt Pontier. "Bij de PvdD zijn dat dieren en bij ons ICT." De partij denkt ook meer aansluiting te kunnen vinden bij andere partijen als het gaat om grote vraagstukken zoals democratie of belastinghervorming. Pontier: "Je ziet dat bij onze lokale samenwerkingen. Voor veel onderwerpen in ons programma die niet om digitalisering gaan, kunnen we veel samenwerken met andere partijen. Wij zeggen dan dingen die andere partijen graag zouden willen zeggen. Voor ons is dat iets makkelijker, omdat wij verder van het politieke spectrum staan. Voor partijen die in de macht zitten, is het moeilijker af te wijken van de status quo. Wij kunnen stevigere dingen zeggen over bijvoorbeeld een hervorming van het belastingstelsel."

Ict-partij over economie of economie met ict?

Tijdens het gesprek gaan de argumenten van Van Treuren en Pontier vaak heen en weer tussen digitalisering en zulke zware onderwerpen als belastinghervorming of democratische representatie. Het doet de vraag opkomen of de Piratenpartij nou inherent een digipartij is die óók een mening heeft gevormd over duurzaamheid of de zorg, of dat de partij altijd al breed maatschappelijk betrokken was en overal een digitale component bij zoekt. Het lijkt dat laatste soms wel een beetje, bijvoorbeeld als je het verkiezingsprogramma van vorig jaar doorneemt. De Piratenpartij heeft een duidelijke mening over het coronabeleid, maar vindt daar toch weer een digitaal haakje bij. Het testen en bron- en contactonderzoek moet beter, maar het probleem lag onder andere bij falende ict. Ondernemers moeten economisch meer gesteund worden, maar techbedrijven als AliExpress en Amazon werden er juist groot van.

Het is moeilijk een goed antwoord te krijgen op die vraag. Volgens Van Treuren is het nou eenmaal zo dat veel problemen volledig of tenminste deels kunnen worden veroorzaakt door technologie. "Ict was een belangrijke oorzaak van de toeslagen", zegt hij. Maar de Piratenpartij-filosofie is ook dat alles met elkaar verbonden is, ook als het niet over technologie gaat. "We staan voor een basisinkomen, want dat lost de toeslagenaffaire deels op. Je hebt dan minder te maken met toeslagen en daarmee met bureaucratie. En geen toeslagen is ook weer goed voor de gezondheidszorg."

Populaire meningen

Als puntje bij paaltje zou komen, zegt Pontier, zou hij met één zetel in ieder geval wat concrete ict-voorstellen doorvoeren in de Kamer: het eerdergenoemde verbod op doxxing bijvoorbeeld, of de verkoop van KvK-gegevens. Er zijn opvallend veel punten uit het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij die op dit moment ofwel in het regeerakkoord staan of die zelfs al worden overgenomen. Er ligt een wetsvoorstel tegen doxxing, de Kamer van Koophandel gaat stoppen met gegevensverkoop, Nederland steunt de Digital Service Act die transparantie over algoritmes afdwingt, er komt een algoritmetoezichthouder en de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer geld. "Klopt", bevestigt Pontier, "Veel daarvan roepen wij al jaren. We zijn blij dat dat nu gebeurt." Hij noemt de Piratenpartij 'een succesvolle lobbyclub' die invloed uitoefent op andere politieke partijen. "Die moeten bepaalde onderwerpen doorvoeren omdat ze bang zijn dat mensen anders op ons stemmen."

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt onder Rutte IV structureel meer geld.

Toch zijn Van Treuren en Pontier niet zo te spreken over de huidige ict-koers van de Kamer. Ik vroeg hen voorafgaand aan het interview hoe ze dachten over het feit dat bijna iedere partij, van FvD tot aan de PvdA, hun eigen standpunten over ict hebben. Pontier zegt dat hij wat verbaasd was door die vraag. "Want toen ik naar de kieslijsten van andere partijen keek, zag ik slechts twee politici die iets met ict in hun cv hadden staan." Het klopt inderdaad dat het aantal politici die werkervaring hebben als systeembeheerder of programmeur op een hand te tellen zijn, maar er zijn veel Kamerleden die digitalisering wel prominent als portefeuille hebben. Neem Queeny Raikowski van de VVD of Don Ceder van de ChristenUnie; zij komen uit de lokale politiek en de rechten, maar zitten allebei in de commissie Digitale Zaken. Van Treuren: "Het is natuurlijk top om ict-kennis te hebben, maar als je belangen bij de partij liggen en niet bij de kleine man, en als je grote bedrijven als Google en Facebook belangrijker vindt dan dat ..." Pontier ziet zulke politici ook niet als concurrentie voor de Piratenpartij. "Wij zijn eerder een burgerrechtenbeweging met een focus op het digitale aspect. Dat is iets anders dan een ict'er die grote bedrijven vooruit wil helpen. Dat is geen alternatief voor ons."

Ministerie van Digitale Zaken

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitale Zaken

Een onderdeel waar de Piratenpartij altijd fel voor heeft gestreden, is een minister van Digitale Zaken. Die is er in Rutte IV niet gekomen, maar er is wel the next best thing: een staatssecretaris. D66'er Alexandra van Huffelen gaat toezicht houden op de ict-veiligheid bij de overheid, betere digitale overheidsdienstverlening en toezicht op algoritmes. Pontier en Van Treuren zijn weinig enthousiast. Ze houden zich diplomatiek op de vlakte over de persoon Van Huffelen, die als staatssecretaris verantwoordelijk was voor de afwikkeling van het toeslagenschandaal. Daar vinden de twee iets van. In een interview met Tweakers zei Van Huffelen eerder dit jaar dat de toeslagenaffaire haar veel had geleerd over ict en digitalisering. "Mooi dat ze heeft geleerd hoe het niet moet", schampert Pontier. Maar dat is het enige dat hij op de staatssecretaris persoonlijk heeft aan te merken. Meer dan de persoon vindt hij dat de staatssecretaris een minister had moeten zijn, met een eigen ambtenarenapparaat. De discussie over de voor- en nadelen van een ministerie van Digitale Zaken gaat al zeker tien jaar terug, maar is volgens Pontier en Van Treuren nog steeds actueel. "Alles draait op ict", zegt Van Treuren. Hij noemt voorbeelden die al minstens zo lang teruggaan als de discussie over een ministerie. Als ict uitvalt, kun je niet meer pinnen en rijden de treinen niet meer; je kent de voorbeelden ongetwijfeld wel. Niet alleen de Piratenpartij waarschuwt voor die risico's; dat doen ook de NCTV, de OVV, de WRR en de Cyber Security Raad. Van Treuren: "Als je dan maar één staatssecretaris op dat dossier zet ... De rol van de staatssecretaris is maar parttime ict, terwijl dat niet iets is dat je erbij doet." In principe heeft hij gelijk, want Van Huffelen is niet alleen de staatssecretaris van Digitalisering, maar ook van Koninkrijksrelaties. Het is moeilijk inschatten hoe ze haar aandacht tussen die twee werkvelden verdeelt, maar digitalisering lijkt zeker geen ongewaardeerd kindje te zijn. Pontier zegt dat er een bewindspersoon moet zijn die de ultieme verantwoordelijkheid draagt.

Wat de Piratenpartij voorstelt voor het ministersambt komt voor een groot deel overeen met wat Van Huffelen en de regering nu van plan zijn of zelfs al actief uitvoeren. Pontier zegt dat inspraak over ict in de ministerraad het belangrijkst is. De minister zou dan toezicht moeten houden op de inkoop van ict-projecten. Daar hoort de partij, met veel leden in die branche, schrijnende verhalen over. Pontier wil dat er met het inkopen van zulke projecten rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld burgerrechten. Ook zou de software open source moeten worden. Maar veel burgerrechten, zoals privacy-by-design, zijn ook al vastgelegd in wetten als de AVG. En Van Huffelen heeft expliciet opdracht gegeven aan beleidsmakers om rekening te houden met beveiliging en privacy van software. Een ander punt waar de Piratenpartij voor pleit, is dat de overheid niet lukraak software moet inkopen 'omdat er wat snelle jongens zijn die een mooi verhaal verkopen en je het nieuwste van het nieuwste wil hebben'. Pontier: "Je moet eerst vragen wat de behoefte is van burgers. Bij een ict-project moet je niet denken dat techniek het wel oplost; je moet uitgaan van een maatschappelijke vraag." Opvallend, want dat is precies wat Van Huffelen eerder dit jaar in een interview tegen Tweakers zei.

Conclusie

De Piratenpartij lijkt meer een progressieve partij met een ict-inslag dan andersomNa afloop van het interview vind ik het nog steeds moeilijk om de ware aard van de Piratenpartij te doorgronden. De partij is al jaren geen one-issuepartij meer en heeft uitgesproken en goeddoordachte meningen over zowat elk onderdeel van de samenleving. Digitalisering lijkt in het partijprogramma en de publieke uitingen zoals het Twitter-account steeds vaker naar de achtergrond te verdwijnen. De laatste tien tweets gingen over sekswerk, drugsbeleid, criminaliteit, kweekvlees en abortus, en niet over privacy, ict-beleid, de AVG of andere techonderwerpen. Ideologisch is het ook niet moeilijk de partij te duiden. De Piratenpartij is behoorlijk progressief links op zowel sociaal-cultureel als economisch gebied en heeft een activistische inslag die, zoals Van Treuren al zegt, eerder lijkt op de Partij voor de Dieren dan op een gevestigde partij.

Maar waar en hoe digitalisering nog in dat plaatje past, is moeilijker te zeggen. Pontier en Van Treuren, maar ook hun voorgangers en lokale piraten hebben een talent om ieder onderwerp te voorzien van een technologisch haakje. Het toeslagenschandaal had algoritmes, de economie wordt geplaagd door grote techbedrijven en verzekeraars delen mensen onder in zij die hun privacy willen beschermen en zij die hun privacy willen opgeven voor korting. De Piratenpartij heeft het vaak over zulke onderwerpen en politiek proberen ze die juist ook op de kaart te zetten, maar de partij probeert ook veel meer te zijn dan alleen een partij die toevallig de digitale kant van de medaille ziet. Het wil de democratie en economie radicaal anders inrichten, het wil een basisinkomen en houdt zich bezig met 'onpopulaire' onderwerpen als sekswerk en drugs. Digitalisering voelt steeds meer als een onderdeel ervan; in het verkorte programma is het slechts een van de 21 thema's die de partij aanhaalt.

Jarenlang was dat juist andersom. De partij ontleent zijn bestaansrecht aan de strijd rondom het auteursrecht en internetvrijheden. Of die ommezwaai komt door de nieuwe leden of dat die nieuwe leden zich, na meerdere onsuccesvolle verkiezingen, conformeren aan een nieuwe realiteit, is moeilijker te zeggen. Pontier komt van oorsprong uit de wetenschap, partijvoorzitter Van Treuren heeft iedere baan onder de zon gehad en werkt nu in de bouw, maar heeft geen expliciete ict-achtergrond. Anderen binnen de partij wel, maar, zeggen de twee, er is een heel spectrum aan achtergronden en meningen, en lang niet iedereen programmeert of beheert netwerken.

Voorlopig hoeft de Piratenpartij zich even niet te richten op de heilige graal, een zetel in Den Haag. De partij kijkt nu vooral naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. In welke provincies ze meedoen 'wordt in de komende maanden duidelijk', zegt Van Treuren. Pontier: "Je kunt er ook van uitgaan dat we in meerdere waterschappen mee gaan doen. Sowieso doen we dat weer in Amstel, Gooi en Vecht, maar ook in andere waterschappen." Met het verhaal dat ze deze middag tegen me hebben gehouden, lijkt het hen 'juist heel logisch' dat de Piraten bij de waterschappen betrokken horen te zijn. Pontier: "Waterschappen zijn ict-organisaties, daar zijn we dus zeker relevant." Ook bij het beheer van sloten en oppervlaktewater weet de Piratenpartij het ict-haakje weer te vinden.

Dit artikel kun je gratis lezen zonder adblocker

Alle content op Tweakers is gratis voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we van je vragen is dat je de advertenties niet blokkeert, zodat we de inkomsten hebben om in Tweakers te blijven investeren. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je privacy of veiligheid in het geding komt, want ons advertentiesysteem werkt volledig zonder thirdpartytracking.

Bekijk onze uitleg hoe je voor Tweakers een uitzondering kunt maken in je adblocker.

Ben je abonnee? Log dan in.

Reacties (81)

81
77
48
6
0
19
Wijzig sortering
Zelf zou ik dus nooit stemmen op deze partij. Voor mij veelste (bijna extreem) links, de personen in deze partij staan lijnrecht tegenover mijn eigen standpunten. Het absoluut enige interessante is dat deze partij ICT gericht is, en zelfs dat valt reuze mee naar mijn mening.

Meer een zweverig clubje dan een fatsoenlijke politieke partij. Erg jammer.

Dit is natuurlijk een mening.
"It's all great and lovely until you hear its name; leftism".

Misschien eens verder kijken dan termen als "links, rechts, dieren of piraten", want ik verwacht dat menig stemmer veel dichterbij de idealen en waarden van de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij staan dan ze comfortabel durven uit te spreken. Het zal erg bevrijdend voor je kunnen zijn als je door een naam of stigma heen kan prikken en kan zien waar mensen zich echt hard voor maken en welke resultaten daarbij bereikt kunnen worden.

Source: ervaring ;)
Prima, dan bevallen mij hun standpunten niet, wat betreft een fors aantal punten. In principe exact hetzelfde.
Hoe kom je bij extreem links? Wat is volgens jou extreem links?
Het zijn libertariers, niks links aan.
Hoe kom je daar bij? Als ik hun verkorte verkiezingsprogramma bekijk, is zo ongeveer alles gewoon links. Ik zou het niet extreem links noemen, maar wel behoorlijk links.

En aan de ene kant vind ik goed dat ze een heel programma hebben en geen one-issue partij zijn. Tegelijk wordt de vraag dan wel op welke manier ze zich dan onderscheiden tov de vele andere linkse partijen.
Het voelt soms meer alsof de Piratenpartij een progressief-libertarische partij is die overal een ict-probleem in kan vinden om op te lossen.
Ik heb ze nog niet inhoudelijk een ict-probleem zien aankaarten. We moeten vrij en ongecontroleerd kunnen communiceren? En wat is een voorbeeld van waar dat niet het geval is?
Ik heb ze nog niet inhoudelijk een ict-probleem zien aankaarten. We moeten vrij en ongecontroleerd kunnen communiceren? En wat is een voorbeeld van waar dat niet het geval is?
Een voorbeeld zijn veel moderne chat en message-applicaties zoals WhatsApp, iMessage, Google Chat, Facetime, Twitter en al die andere communicatiediensten die niet met elkaar kunnen communiceren. Veel van die applicaties zijn groot geworden via vendor-lockin, niet omdat het zo'n goede of unieke applicatie is.
Eerst was dat gewoon onhandig maar nu wordt het steeds vervelender omdat steeds meer partijen (waaronder de overheid) mee willen lezen met onze communicatie.

En ik ben niet tegen een overheid die zich met digitale zaken bemoeit, ik vind juist dat de overheid meer zou moeten doen, maar dan wel de juiste dingen. Zoals het beschermen van burgers tegen de machtspelletjes van de techreuzen.
Het wordt allemaal afgedwongen door de hardware maar het is een te technisch verhaal voor het grote publiek. Smartphones zijn computers met een onklaar gemaakte user-I/O op hardware-niveau. De gebruiker krijgt een touch-interface, verbonden met een high-level software-platform. Anders kon iedereen met zijn telefoon alles doen binnen de limieten van de hardware, net zo lang als die hardware werkt.
Oké dat heeft de auteur geschreven, maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag. Maar @TijsZonderH mag hem ook beantwoorden hoor. Gezien libertariërs echt heel erg rechts zijn op veel standpunten (zeker economisch), zie ik dat totaal niet terug in de standpunten van de Piraten Partij. Zijn ze voor het afschaffen van de meeste belastingen? Geen minimumloon meer? Gehele vrij handel zonder import tarieven? Scholen privatiseren?

Het enige puntje wat je libertarisch zou kunnen noemen wat ik zo snel zie, is het auteursrecht beperken.
Ze hameren heel erg voor vrijheid van het individu en zeker als het gaat om sociale vlakken zijn ze erg libertarisch ingesteld. Maar de meeste economische standpunten zitten erg aan de linkerkant van het spectrum, duurzaamheid is ook erg belangrijk voor ze, net als andere traditioneel linkse onderwerpen zoals sekswerkregulering en drugsbeleid. Het liberarische zit voornamelijk in de grote aandacht voor privacy.
Het liberarische zit voornamelijk in de grote aandacht voor privacy.
Nee, daar zit niets libertarisch in; de PiratenPartij hanteert privacy als algemeen recht i.p.v. vrije keuze en doet actief voorstellen om dit te reguleren op overheidsniveau.

Libertarisch betekent dat iemand die zijn privacy te grabbel wilt gooien (of niet) daarin gerespecteerd zou moeten worden.
Privacy zien we bij de Piratenpartij als het recht om zelf te bepalen welke gegevens je wilt delen.
Grappig dat hokjes mentaliteit.
Je doet net alsof er een of ander vooropgezet plan bord bestaat waarin de politieke partijen uit moeten kiezen.
Om even een leuke draai te geven aan dit soort onzin.
De republikaanse partij in de VS worden gelieerd aan rechts/conservatieven en zijn daarom racistisch.
Nou komt de kicker het politieke partij van Abe Lincoln was republikaans en hij moest vechten tegen de democraten om slavernij af te schaffen.

Je moet dat achterlijke hokjes denken gewoon de prullenbak in smijten want het slaat werkelijk nergens op.
Die "leuke" draai is onzinnig omdat Republikeinen en Democraten gewoon decennia geleden ruwweg omgedraaid zijn qua standpunten.

Maar ik snap verder niet wat nu echt je probleem is. Iemand noemt het libertariërs, ik wijs erop dat ze zo goed als niks van het libertarische gedachtegoed volgen, en dan is het probleem dat ik hokjes denk? Waarom het dan uberhaupt libertarisch noemen als je het vervolgens niet met het libertarische hokje vergelijkt?
Ze zijn toch echt wel redelijk veranderd van standpunten. Dat zijn gewoon feiten.

Maar goed, los daarvan, wat heb ik dan voor een beeld wat "hoort" bij linkse partijen? Het ging hier primair erom of ze al dan niet libertarisch zijn. Dat is zo ongeveer het omgekeerde van links. Noem het hokjes denken, maar zaken als belastingen ver verlagen / afschaffen, minimumloon afschaffen, scholen privatiseren, etc, zijn niet dingen die ik bij de gemiddelde linkse partij verwacht, terwijl het wel dingen zijn die bij het libertarische gedachtegoed horen.
1. De VVD links? Wut?

2. Euhm zullen we maar stellen dat jij geen flauw idee hebt wat libertarisch is? Libertarisch is enorm rechts op zeker alles qua economische standpunten, en ook heel veel andere. Ver voorbij nog een Republikeinse partij rechts. Hoe zou je die in hemelsnaam in het midden neerzetten?

3. Nogmaals, want je lijkt het toch nog steeds te missen, het enige wat ik vroeg is op welke manier de Piratenpartij in hemelsnaam libertarisch zou zijn. En ja, veel van hun standpunten zijn links. Mag jij hokjesdenken noemen, maar het veranderd niet de feiten.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 20 juli 2022 12:18]

1. Ja raar toch, maar dat is echt de consensus van de afgelopen jaren aan de hand van de gekozen kabinet formaties.

2. Ik weet niet wat libertarisch is? Ze zijn een midden weg met zowel "linkse" als "rechtse" ideeën. Dat jij ze rechts noemt is alleen maar omdat je hun linkse ideeën negeert en het heel raar vind dat ze die hebben.

3. Dat zijn geen feiten, alleen je mening. Feiten zijn zoals ik hierboven al genoemd heb dat bijvoorbeeld de Democraten het afschaffen van slavernij probeerden tegen te houden. Maar ja dat strook niet met jouw persoonlijke keuze dus verzin je maar wat.
Voor aantal mensen is politiek een soort voetbal, je hebt een rood of een blauw vlaggetje en daarmee is het verhaaltje voor ze uit. Sommige van die mensen zitten dan zelf ook nog eens in de politiek |:(
Ze zijn in ieder geval voor een basisinkomen. :)

Net wat voor jou ;)
Ik ging af op de tekst. Als ik libertarisch hoor dan krijg ik van die crypto vibes.
Alles begint bij empowerment: mensen in staat stellen om zelf dingen te bereiken, en te helpen waar dat nodig is. We zijn liberaal te noemen omdat we staan voor vrijheid voor iedereen, zolang dat de vrijheid van anderen niet beperkt. We zijn sociaal te noemen omdat we geloven dat iedereen gelijke rechten en kansen verdient. We zijn progressief te noemen omdat we daarbij buiten de gebaande paden durven te denken, bijvoorbeeld wanneer het gaat over directe democratie, vrijheid van informatie of het universele basisinkomen. We zijn conservatief te noemen omdat we ons uit durven te spreken tegen “ontwikkelingen” die onze privacy schaden, of die de transparantie van de overheid verder verminderen.
Hun eigen site is duidelijker.
En er staat echter niks libertarisch. Liberaal != libertarisch! Uiteraard zijn er overeenkomsten, net als dat er overeenkomsten tussen een liberaal en een socialist zijn. Maar het blijven fundamenteel andere stromingen.
Ik had het verkeerd gelezen, my bad.

Nu ik de bijdrage boven zie, misschien ook niet :D

[Reactie gewijzigd door Sandor_Clegane op 20 juli 2022 09:39]

FVD was in de begindagen een soort rechtse piratenpartij. Ze hadden supergoede standpunten rond ICT. Eeuwig zonde in vergelijking met de partij van nu.
Ze hadden supergoede standpunten rond ICT
Welke specifiek? Ik heb alleen de punten uit het programma in 2021 bekeken, maar die vond ik best raar. Ze hadden over de WBG ipv de AVG, ze hebben veel standpunten die gewoon al bestaan (meldplicht datalekken etc), en veel andere punten waren niet echt goed uitgewerkt. Wat vond je er zo goed aan?
Er zijn genoeg rechtse mensen in de party.
Ze komen ook altijd over als een soort verlengde van 'extinction rebellion'.
Met vlagen zeer radicaal en eerder regressief dan progressief zoals veel van die linkse clubjes vaak hun doel voorbij schieten.
Ik ben jaren met veel plezier lid geweest van de Piratenpartij, maar dankzij complot-fetisjisten zoals Ancilla en Matthijs zelf ben ik er van weggestapt.
maar dankzij complot-fetisjisten zoals Ancilla en Matthijs zelf ben ik er van weggestapt.
Van Ancilla sta ik niet te kijken, maar hoe beleefde je dat met Pontier?
Het is godsonmogelijk om dit allemaal terug te vinden op Twitter, maar zeker tijdens de crisis was elke coronamaatregel een aanval op onze vrijheid en privacy (op zich fair), maar werd dat door hem elke keer weer geplaatst in een frame waarin de overheid zich al deze rechten toeeigent om ons later te bespioneren, onze privacy af te pakken en ons te onderdrukken.

Dat maakte alles een kwaadaardig complot in plaats van gewoon een incompetent ambtenarenapparaat dat ook niet beter weet.

[Reactie gewijzigd door martijn.vw op 20 juli 2022 09:01]

Toch even off topic. In je haast om jouw redenatie compleet te maken dat Pontier's vizier te scherp op complotten stond afgesteld, degradeer je mensen die zich maximaal inzetten om de volksgezondheid beheersbaar te houden als "incompetent ambtenarenapparaat". Je mag best ambtenaren lui, incompetent of anderzins vinden maar dat wil nog niet zeggen dat dit zo is. Het is een lekker vooroordeel die je in de kroeg met teveel biertjes op een grote jongen maken. Maar in de werkelijkheid hadden we een complexe, en vooral onbekende ziekte met onbekende effecten waarvan het "mee kon vallen" of juist een enorm aantal slachtoffers kon maken. En diegenen die het moesten oplossen bestond uit een groot aantal mensen in een zeer complexe wirwar van zorgorganisaties die zich hieruit probeerden te redden. Een complex web die wij als samenleving zelf hebben gemaakt. Blijkbaar willen we voor het dubbeltje op de eerste rang en dachten we dat "de markt" het allemaal magisch zou gaan oplossen.

Als jij de verantwoordelijkheid hebt om het leven en gezondheid van de inwoners van NL zo goed mogelijk te houden ga je ook niet even "de competente jongen" uithangen waarbij je verondersteld dat alles heel simpel is georganiseerd en "even doet". Grootspraak over de ruggen van anderen terwijl je het er zelf niet veel beter van zou hebben afgemaakt.

Tip: geen mensen degraderen terwijl je ook niet weet of dat terecht is. En niet denken dat dit jouw argumenten sterker gaat maken. Integendeel. Ik vrees dat ik alles wat je zegt met een forse korrel zout ga nemen.

ps: ik heb geen fluit te maken gehad met het beleid rondom corona en ik heb ook forse kritiek gehad op onderdelen. Die ik naar de verantwoordelijken zelf (zover ik die persoonlijk kende) heb geuit. Gratuit zonder enige kennis wat blaten kan iedereen. Neem je verantwoordelijkheid en treed in contact en geef aan wat jij denkt wat beter kan.

[Reactie gewijzigd door oltk op 21 juli 2022 21:15]

Ik heb geen flauw idee wat je nou wil zeggen. Je vliegt van aanname naar aanname zonder pauze te nemen om eens op te halen waarom ik die opmerking gebruikte. Ik ga je post dan ook naast me neerleggen. Toch bedankt voor het schrijven.

Om de vraag te beantwoorden die je in je haast niet eens hebt gesteld: "alles is kwaadaardig complot" is bedoeld als sarcastische en ietwat gemene samenvatting van hoe Matthijs in de wedstrijd zit. Een even sarcastisch en gemene tegenhanger van hoe het wel zit is "eigenlijk komt alles door een incompetent ambtenarenapparaat". Beide zijn bezijden de waarheid, die ligt ongetwijfeld in het midden.

Blijkbaar raak ik een gevoelige snaar. Excuses daarvoor. Ik zou zeggen, log uit en kalmeer een beetje.
Na herlezen: ik zie nog steeds die sarcastische toon niet. Maar fijn te weten dat je het dus niet zo bedoelde.

[Reactie gewijzigd door oltk op 22 juli 2022 23:42]

Ik vermoed dat martijn.vw verwijst naar de tweets over Corona vaccins. Ik heb er helaas niet zo snel een link bij.
Volgens mij heeft hij nooit wat gezegd over de werking van de vaccins an sich(of dan eerder dat het een goede ontwikkeling was), maar Matthijs is natuurlijk wel anti-alles wat ook maar een beetje met dwang of beperkingen te maken heeft(QR code, etc).
Dat trekt ook een bepaald type volger aan.
Overigens is Ancilla een tijdje na het verlaten van de partij full-wappie gegaan helaas.
Ik heb in het verleden op de piratenpartij gestemd en als ik kijk naar het partijprogramma dan zou het eigenlijk mijn partij moeten zijn. Maar de 'naam' en het feit dat er wat te veel ad-hoc(zonder al te goed na te denken) extreem activisme in de partij aanwezig is, houdt me nu tegen.
Het is toch allemaal wat onvolwassen . Matthijs heeft er b.v. een handje van om een mening te hebben over iedere video(van 10 seconden) betreffende politiegeweld, terwijl context ontbreekt en je niet kan zien wat er aan vooraf is gegaan.

Edit:
Overigens lijkt het belangrijkste wel aanwezig te zijn bij beide heren: integriteit. Ik heb het hierboven over extreem activistische, maar het dat is op zichzelf niet negatief. Ik mis bij andere partijen juist ook dat ze een vuist maken waar ze voor staan, en dat doet PP goed.

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 20 juli 2022 10:13]

Elke partij die niet langere tijd zetels heeft is een partij met problemen en extremen. Veel van die partijen vallen uit elkaar.

Kijk naar FVD, of 50Plus.

Pas na een tijdje in de tweede kamer weet iedereen die er zit hoe het werkt. Of dat goed is weet ik niet want dan krijg je weer een soort van eenheidsworst.

Een compromis met conflict lijkt amper mogelijk.

Mochten we stemmen en BBB wordt zo groot als de peilingen dan zal je ook daar zien dat er flink wat tumult onstaat. (verwacht ik).
Ik weet niet zo goed wat bedoeld wordt. ben zelf gevaccineerd en heb uitgesproken dat ik het verstandig vind als mensen zich laten vaccineren. Wel heb ik in een periode gezegd dat vaccins voor jonge mensen misschien meer nut zouden hebben bij kwetsbare mensen in armere landen. En dat geen dwang en drang toegepast mag worden als mensen zich niet willen laten vaccineren.
(Edit: En we willen natuurlijk af van farmaceutische patenten om medicijnen en mediche technologie zo snel mogelijk terecht te krijgen bij iedereen die daar baat bij heeft)

Ik heb respect voor de politie en de moeilijkheid van hun werk. Ik ben inderdaad kritisch over politiegeweld. Het geweldsmonopolie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Sommige vormen van politiegeweld zijn nooit gerechtvaardigd, ongeacht de context of aanleiding. En juist omdat er zoveel verantwoordelijkheid gepaard gaat met het geweldsmonopolie ben ik er bijvoorbeeld niet voor om BOA's te bewapenen. Maar met deze meningen verschil ik eigenlijk niet van organisaties als Amnesty of Controle Alt Delete, dus zo extreem lijkt me dat niet..

[Reactie gewijzigd door Masterdam op 20 juli 2022 19:58]

Ik heb haar al tijdje niet gezien of gehoord maar benieuwd naar wat meer achtergrond hierover. Van de Leest vond ik tijdens haar lijsttrekkerschap nog redelijk capabel overkomen en had het idee dat ze meer wist van de inhoud dan de andere lijsttrekkers. Maar dat beeld klopt dus blijkbaar niet?

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 20 juli 2022 09:41]

Oh jawel hoor. Maar tijdens de coronacrisis ging ze van de hoge duikplank zo het moeras in. Inmiddels retweet ze dingen als "het europese ID is een verkapte staatsgreep" en "wie heeft Arjen Kamphuis laten verdwijnen" en meer van die bijzondere takes.

Wat ik er persoonlijk zo storend aan vind is dat ze wel degelijk slim genoeg is om dit soort dingen te doorzien, maar nu zelf blijkbaar de gekste complotten de wereld inslingert.
Ik weet niet alle details omtrent Ancilla maar het is wel jammer dat het extreem is gegaan of zo word opgevat. Er zijn namelijk genoeg vragen te stellen en genoeg zorgen te maken over de QR code, registratie en het grote gebrek aan transparantie over vaccins (en vooral over de gevolgde strategie). Maargoed als je hier kritisch over bent, ben je snel een wappie.

Arjen Kamphuis is wel een vreemd geval moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog wel wat hulp gegeven op het forum ivm grote ervaring met kayakken (en tochten daarin) met name in scandinavie. En als je kijkt wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is, wat er gevonden is en wat er niet gevonden is. Het is bijna onmogelijk tot een oplossing te komen met een open blik, je moet ergens van overtuigd zijn om een bepaalde waarheid te geloven. En haar kant is wel duidelijk.
Het stellen van vragen is het probleem niet. Het betwijfelen van de waarheid ook niet. Het probleem is dat de antwoorden je niet bevallen of niet in je straatje passen. Dat is allemaal meer dan prima. Er is een vraag en er komt een antwoord: dat ze dat niet wil horen is wel duidelijk.

Maar ik ben wel helemaal klaar met dat first player syndrome dat overal maar iets kwaadaardigs achter moet zitten. Er zitten inconsistenties in het verhaal van de vermissing van Arjen. Zijn lichaam is nota bene niet gevonden. Haar reactie: "wie wilde Arjen dood?". Sorry maar als je het zo gaat framen, doe normaal.

Hetzelfde rondom vaccins. Die worden / zijn beschikbaar voor kinderen. Haar reactie: "Waarom moeten mijn kinderen vreemd DNA ingespoten krijgen?".

Dan ben je mij echt wel kwijt hoor.
Ok helder dat klinkt wel enigzins doorgeschoten inderdaad. Ik zag zo snel niet zulke extreme standpunten op twitter vandaar.
Waar komt die neiging van politici vandaan? Of je nu linksom (de ooit capabele van de Leest) of rechtsom (de ooit capabele Baudet) gaat, het eindigt voor hen allebei in de hoek van samenzweringen en kwaadaardige intenties achter bijvoorbeeld het Europees Digitale ID.

Is het een perverse prikkel, net als in de voedingsmiddelen- en dieetboeken, om de controverse op te zoeken? Of zijn ze echt overtuigd?

[Reactie gewijzigd door Redsandro op 20 juli 2022 16:56]

https://www.bnnvara.nl/jo...ropaganda-en-schoolboeken

Dit, naar nu is gebleken volledig correcte beeld van een Rusland dat Oekraine probeert op te slokken werd neergezet als propaganda en op Russia Today geeft ze een interview over Russofobie. En RT is precies zoals de NOS, een staatszender. Het bekende riedeltje wat useful idiots afsteken.
Persoonlijk is Ancilla wel zeker de favoriet, omtrent redenen.
-nvm ik kan niet lezen-

[Reactie gewijzigd door Kjoe_Ljan op 20 juli 2022 10:00]

(CC: @RoamingZombie @Bor @gaskabouter )

Ik hoor veel mensen in de comments hier "struikelen" over de naam van de Piratenpartij, en ik begrijp de aannames die mensen daarin doen volkomen. Zo dacht ik er zelf ook ooit over. Maar misschien is het goed om eens te bekijken hoeveel impact zo'n naam daadwerkelijk heeft op het bereiken van je doelen; kijk eens naar de Partij voor de Dieren. Zie dat ze als aanjager ongelofelijk veel goede zaken hebben aangejaagd - niet alleen dierenzaken maar juist ook ICT-zaken, sociale zaken en economische zaken. Zie dat meer dan 1 op de 20 stemmers inmiddels op de partij "durft" te stemmen; onddanks de naam. En dat zijn echt niet alleen veganisten, idealisten of radicalisten. Jij had het ook kunnen zijn. ;)

Een naam als "Partij voor de Dieren" of "Piratenpartij" weerhoudt - ik denk - vooral mensen die (nog) niet hebben bekeken waar de partijen voor staan, wat ze bereikt hebben en wat ze kunnen bereiken. En daarvoor is het écht niet nodig om in een coalitie te komen of om heel veel zetels te hebben. Als je eenmaal mentaal voorbij die naam bent, dan is dat heel bevrijdend, en dan kan je écht je idealen nastreven omdat je dan je niet primair zorgen maakt over hoe "simpeldenkenden" naar je kijken en hoef je je eigen idealen en waarden ook niet "voor hen" bij te stellen. (pandering)

Ik gun de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij enorm veel success, en vooral dat ze zich blijven vasthouden aan idealen, zelfs als dat mensen "eerst afschrikt". De partijen doen ertoe, zetten zich in voor degelijke idealen en zien politiek als een middel om het beste te bereiken voor de bevolking, wij. En ze brengen daadwerkelijk verandering teweeg.

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 20 juli 2022 11:41]

Maar partij voor de dieren vind ik juist een hele goede naam omdat dat precies weergeeft waar ze voor staan. En deze club staat niet voor piraterij neem ik aan...
Snap ik maar mijn punt is dus, geus of niet, dat dat niet meewerkt aan het bereiken van doelen.

Soms moet je volwassen gedrag gaan vertonen om als volwassene behandeld te worden als je in een wereld leeft waar volwassenen de beslissingen nemen.

Je mag recalcitrant zijn om op te vallen maar dan moet je toch enigszins conformeren om verder te komen.
Duidelijk dat deze niet gaat veranderen.

En toch is het niet handig. Zelfs de uitlegpagina stuurt enorme mixed-messages; een soort van trekken en duwen om de ander te overtuigen. En dat dit niet gaat werken is marketing 101.

Stel iemand noemt zichzelf (no harm intended) de Mongolenpartij, omdat ze willen opkomen voor de rechten van mensen uit Mongolië. En uiteraard de rechten van anderen, etc.. en bredere standpunten innemen. Maar de naam beperkt enorm in dat doel.

Je vecht tegen de connotatie die leeft in de samenleving, en dat ga je nooit winnen. Misschien werkte het in Zweden omdat die naam daar al een andere betekenis kreeg, maar die betekenis leeft hier onvoldoende.

[Reactie gewijzigd door YaPP op 21 juli 2022 10:34]

Een naam als "Partij voor de Dieren" of "Piratenpartij" weerhoudt - ik denk - vooral mensen die (nog) niet hebben bekeken waar de partijen voor staan, wat ze bereikt hebben en wat ze kunnen bereiken.
Maar dat is dan toch een serieus probleem? Ik verwacht dat veel mensen, mede vanwege de naam, al de moeite niet nemen om zich in de partij te verdiepen. De naam komt eerder als grap over dan als een heel serieuze politieke partij. De doorsnede mens denkt eerder aan Captain Jack Sparrow of Roodbaard o.i.d. dan aan politieke doelen bij de term "Piraat".

[Reactie gewijzigd door Bor op 20 juli 2022 11:43]

Ik zie hier twee antwoorden op:

Als echte idealisten - mijn vertegenwoordigers bij de Partij voor de Dieren, waarop ik graag stem - zitten ze daar niet om jan en alleman te cateren, en ook niet om zo lang mogelijk politicus-salaris te ontvangen. Ze zitten daar omdat zij ergens voor staan, en als mensen daar nog niet klaar voor zijn, dan bereik je toch op de lange termijn daar niet veel mee.

Aan de andere kant zie ik collega's die echt het omgekeerde van links, veganist of klimaatactivist zijn voorbij die naam lezen en dan ook op partijen als de PvdD of PP te stemmen, omdat ze zien dat zo'n stem daadwerkelijk idealistisch is en niet weggegooid wordt aan compromissen, om politicus-salaris te vangen of om de slijmen om maar in de coalitie te kunnen. En als die mensen eenmaal voorbij de naam gegaan zijn, zijn ze veel vrijer om over hun eigen idealen na te denken, en blijven ze ook vaak bij hun keuze. Terwijl ik het idee heb dat een of andere ontevreden oude vent die niets wil weten van een naam ofhet woordje "links" de ene keer net zo makkelijk FvD of CDA stemt als PvdD, en die kiezers, daar hoef ik het niet voor te doen. Deze politici "simpen" niet om de zieltjes van mensen die toch niet genoeg respect voor de idealen hebben, om even over een naam heen te stappen.

Maargoed, ik been geen socioloog, maar ik zie dat het lijkt te werken, zeker als je idealen voorop stelt en politiek geen doel opzich is, maar een middel. Dan maakt het ineens veel minder uit of je verkozen wordt of dat je in een coalitie komt - andere partijen en machtshebbers veranderen ook, vooral door jouw (mogelijke) aanwezigheid of omdat jij het "normaliseert" dat je een Partij voor de Dieren of Piratenpartij heet, en dat je het "normaliseert" dat privacy belangrijk is en niet over terorristen gaat, en dat dierenrechten belangrijk zijn en dat dat niet over geitewollesokken veganisten gaat.

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 20 juli 2022 11:49]

Alle idealen ten spijt, zo werken mensen nou eenmaal niet. En dan ook nog eens een doodskopvlag gebruiken zoals je ziet op de foto's. Als je serieus genomen wil worden dan moet je je ook serieus kunnen gedragen. Uitstraling is nou eenmaal gewoon heel belangrijk.
Mooie en broodnodige partij. Helaas stemmen 3.000.000 van de 13.000.000 stemgerechtigden niet meer en gaan dat ook niet meer doen denk ik.

Geen vertrouwen meer, geen zin in bedrog en leugens. Dit komt helaas ten goede aan de VVD. Zelf stem ik altijd SP. Het tegenovergestelde van de VVD.

20 jaar CDA en VVD beleid heeft heel veel schade aangericht. Uit een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen uit 2019 is zelfs gebleken dat 30 / 40% dit systeem omver wil werpen.

Ik denk dat dat percentage inmiddels nog harder is gestegen

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 20 juli 2022 10:01]

Ja en hoeveel van degene die het "omver willen werpen", willen dat omdat ze hele andere ideeën als de SP hebben? Ik zie regelmatig ook in het politiek topic mensen posten dat ze hopen dat het kabinet zo snel mogelijk valt, echter als je hun standpunten vergelijkt met de laatste peilingen, gaat een toekomstig kabinet ze echt niet blijer maken dan.
Denk dat het BlueBird(en een aanzienlijk gedeelte van de personen in het onderzoek) niet perse om de standpunten gaat, maar meer om zaken als integriteit, corruptie, vriendjespolitiek en de huidige/oude/nieuw(allemaal hetzelfde) bestuurscultuur.

Lijkt me niet dat het in de standpunten van de VVD staat dat het OK is om te liegen(dat je iets vergeten bent), documenten te verdoezelen, en gewoonweg geen verantwoordelijkheid te nemen voor je beleid(wat dezelfde persoon al meer dan 10 jaar voert).
Ik zou niet weten wat een grote shitshow is dan de toeslagenaffaire, en zelfs dat is geen reden om je conclusies te trekken als partij. Vroeger hoefde er minder te gebeuren om een kabinet te laten vallen(en dan niet op dezelfde voet verder te gaan).
Alles kan blijkbaar. Geen wonder dat een steeds groter worden groep mensen het vertrouwen compleet verloren heeft en op zoek gaat naar iets anders. En dan (helaas) bij populistische partijen uit komen.

En ja, een grote meute 50-60-70ers met een eigen huis en een flinke som geld op de bank stemt nu VVD en CDA onder het motto "het zal mijn tijd wel duren, ik heb het prima", en dat gaat niet veranderen.
Ik kan veel standpunten begrijpen en er ook wel achter staan. Maar ik heb wel het gevoel dat het meer een beweging is dan een partij waardoor doorzettingsmacht en zichtbaarheid uitblijven. Als beweging verwacht ik zichtbaarheid door oppositie en protest, als partij meer politieke profilering. En nu zijn ze op geen van beide echt zichtbaar.

Een andere naam zou helpen denk ik om het imago te verbeteren. Maar misschien zie ik het verkeerd.

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 20 juli 2022 07:34]

De naam doet de partij denk ik geen goed. Het is een naam welke veel mensen niet serieus nemen vermoed ik. De opmerkingen die ik tegenkom over complotdenkers doet de partij vermoedelijk evenmin goed. To be honest heb ik de Piratenpartij meestal als een kleinere one-issue partij gezien in plaats van een degelijke partij met een breed programma.

[Reactie gewijzigd door Bor op 20 juli 2022 08:15]

Dit is amper een serieuze politieke partij te noemen. Ik volg enkele op Twitter en het lijkt meer op een (ver) linkse beweging. Ieder z'n ding...
Zolang ze de naam niet veranderen zullen ze nooit serieus genomen worden, maakt niet uit wat hun standpunten zijn. Helaas is politiek ook gevoelig voor marketing. Het zou niet moeten maar dat is de realiteit.
Ja het ongeveer tegen alle covid maatregelen zijn was voor mij wel een afknapper.
Want ondanks dat ik op veel mensen te dom/egocentrisch zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken.

Verder heb ik al vaker gestemd op ze, misschien slecht voorbeeld maar zeker niet een minder serieuze politieke partij als FVD, JA21 en BIJ1. Hebben een belangrijk punt met de ict punten. En daarnaast aan gevuld met logische linkse punten. Programma komt wel over dat men net als andere linkse partijen graag goed voor de mensen willen zijn en rijkdom beter "verdelen".
Ik ga er maar niet in dat ik niet snap waarom sommige linkse standpunten zo het kwaad vinden wat daar hebben we op GOT geloof ik een topic voor.
Ik ben lang lid geweest van de piratenpartij, maar heb na de verkiezingen dit lidmaatschap stopgezet.

PPNL (Piratenpartij Nederland) is wat mij betreft veels-en-veels te stil geweest. Delft en Den Haag waren actief. Prima. Maar kom niet 5 dagen voor de verkiezingen met een mailtje of ik nog even wil flyeren, terwijl de hele wijk volhangt met Thierry Baudet of Leefbaar Rotterdam. Dat had veel eerder aangepakt moeten worden.

Als het amateurisme voorbij is kom ik wel weer eens kijken.
Precies dit. Maar landelijke hebben ze zich ook totaal niet laten horen, geen reclames, niks. Nu kom in Maastricht heb dus misschien heeft dat er ook iets mee te maken dat ik niks heb gezien. Maar toch.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee