Europese Hof: bewaarplicht van telecomgegevens mag niet

Providers hoeven in de toekomst niet langer de telecomgegevens van klanten te bewaren. De huidige Europese richtlijn die dat regelt, en daarmee autoriteiten de mogelijkheid geeft de data te doorzoeken, is ongeldig, oordeelt het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Justitie oordeelt in een dinsdag gepubliceerd arrest dat de Richtlijn die de bewaarplicht regelt, ongeldig is. Daarmee vervalt de basis voor onder meer de Nederlandse Wet bewaarplicht telecomgegevens, de wet die providers verplicht om telecomgegevens van alle klanten op te slaan en doorzoekbaar te maken voor opsporingsdiensten.

Het Hof ziet diverse problemen met de richtlijn. "Hoewel de gegevensbewaring waartoe de richtlijn verplicht, geschikt kan worden geacht om het daarmee nagestreefde doel te verwezenlijken, is de omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat deze inmenging daadwerkelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft", aldus het Hof.

Het Hof concludeert dat de Richtlijn geen garanties biedt om te voorkomen dat niet-bevoegde autoriteiten gegevens opvragen, er geen maatregelen zijn om misbruik te voorkomen en dat de Richtlijn niet vereist dat overheden en providers de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie opslaan, iets wat het Hof wel noodzakelijk acht.

D66 roept op bij monde van Europees lijsttrekker Sophie in 't Veld om de Nederlandse wet die de bewaarplicht regelt te schrappen. "Het is goed dat de wetgever een tik op de vingers krijgt. Nu kunnen we eindelijk deze ondeugdelijke wet schrappen. Toekomstige wetten voor de bestrijding van terrorisme moeten de toets van de rechtsstaat en de burgerrechten kunnen doorstaan."

Het Europese Hof boog zich over de bewaarplicht op verzoek van nationale rechters uit onder meer Oostenrijk, die twijfelden of de Richtlijn geldig zou zijn. Het ministerie van Justitie zegt de uitspraak te bestuderen. Providers slaan onder meer op wie wanneer met wie heeft gebeld op welke locatie, wie met wie heeft gemaild en andere metadata van internet- en telefoonverkeer.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

08-04-2014 • 11:27

76 Linkedin

Submitter: NDSFREAK

Reacties (76)

76
74
62
10
3
3
Wijzig sortering
Mooie uitspraak...
was overigens ook wel te verwachten nadat het advies over deze zaak van de Advocaat-generaal van het EU Hof al sterk in deze richting wees :
nieuws: 'Bewaarplicht is in strijd met grondrechten'
Het komt vaak voor dat het Hof dit advies gewoon niet volgt. De media bericht altijd dat het advies vaak wordt opgevolgd, maar dat is dus niet zo. Zou natuurlijk de afhankelijkheid van de rechters natuurlijk onrecht aandoen.
Of de rechters het advies volgen hangt samen met de Advocaat Generaal en kwaliteit van het advies. Ik zag dat het advies in deze zaak van Cruz Villalon was, dezelfde A-G die de conclusie scheef voor over ons Nederlandse copyright vergoedingssysteem. In dat advies was hij heel negatief en noemde hij ons ongeveer een land van ongegeneerde piraten. Zijn adviezen lijken minder vaak gevolg te krijgen door het hof dan die van enkele andere A-G's. Deze dus wel, maar hopelijk degene over ons copyright stelsel niet - dat zou een dure grap zijn.

Ik geloof dat mr. Villalon zelf Spaans is, dus daarmee is de ironie al duidelijk. Wij Nederlanders hebben vroeger veel Spaanse schepen van hun goederen bestolen omdat het recht op de vrije zeevaart een natuurrecht is, volgens Grotius - en min of meer de Verenigde Naties vandaag de dag. Toen noemden de Spanjaarden ons ook al piraten, terwijl zij de helft van wereld claimden als grondgebied en weigerden om met ons te handelen (daarom moesten we plunderen).

Toch wel een heel andere situatie nu dan vroeger natuurlijk, maar het blijf ironisch. Een Spanjaard die een Hollander piraat noemt :D
Ai, dan moeten de *IVD en de NSA op zoek naar een ander visgebied met hun sleepnet.
Het is goed dat de wetgever een tik op de vingers krijgt. Nu kunnen we eindelijk deze ondeugdelijke wet schrappen. Toekomstige wetten voor de bestrijding van terrorisme moeten de toets van de rechtsstaat en de burgerrechten kunnen doorstaan.
Beetje populistisch, niet?
helaas vallen de inlichtingendiensten en aftapoperaties buiten deze bewaarplicht-regeling ..
Ook bv de data-verzamelingen van de NSA vallen niet onder ezuropese regelgeving...

enkel kan deze uitspraak wel een veel betere internationale standaardisering brengen van wat nu wel of niet burgerrechterlijk mag en moreel acceptabel geld en zal het ook deze diensten sterker onder druk brengen de 'ongebreidelde' dataverzamelingen en bv ook het aantal 'hops' waarop ze contacten volgen en traceren te beperken (bv de NSA houd 4 tot 6 'hops' aan bij bv terrorismeverdenkingen wat in theorie al volgens standaard 'contact-verbindingstheorieen al zal betekenen dat de kans erg groot is dat je bijna de gehele wereldbevolking kunt volgen, aangezien het merendeel van de genetwerkte wereldbevolking binnen 6 stappen van elkaar staat)...

uiteindelijk denk ik dat zoiets overigens ook juist voor inlichtingen-analyse gewoon beter is... je kunt wel onbeperkt informatie verzamelen, het verwerken daarvan wordt enkel moeilijker en onoverzichtelijker...
laat de inlichtingendiensten dat werk dat ze doen en wat an sich ook nuttig kan zijn, meer richten op 'Kwaliteit' ipv kwantiteit
Nee. Het aftappen (hoewel nu nog illegaal) van kabels mag straks. Dan verzameld de AIVD de informatie in plaats van het opvragen bij een isp.

Verschil hierbij is de grote van de groep. Maar inderdaad, er worden steeds meer grotere en meer vangnetten uitgezet dus dat verschil zal kleiner worden.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 338693 op 8 april 2014 11:41]

Dat is nog niet zeker, gelukkig. De wet is nog niet aangenomen. Dat de AIVD er vanuit gaat dat het erdoor komt en daarom al een enorme investering van overheidsgeld in apparatuur daarvoor gedaan heeft zou juist reden te meer moeten zijn om de wet af te wijzen en het geld terug te vorderen wat besteed is aan feitelijk nu nog illegale apparatuur.
Wat is er precies populistisch aan die quote? Ik mag toch hopen dat (toekomstige) wetten de toets van burgerrechten kunnen doorstaan.
Ben niet bang dat ze die niet hebben en hoewel de provider het niet meer opslaan bestaat nog steeds de mogelijkheid om gesprekken af te tappen
Men vergeet altijd de positieve kanten van de EU te benadrukken ;) Wat een fijn nieuws!
Eh, er is een GROOT verschil tussen de EU (wetgeving) en het Europeese Hof van Justitie (rechterlijke macht). met het Europeese Hof van Justitie hebben (denk ik) weinig mensen problemen, aangezien die een grote mate van onafhankelijkheid hebben.

De wetgeving daarentegen is doorspekt van belangenverstrengeling, achterkamertjes, ondemocratische processen, lobbyisten en andere geldverkwistende praktijken, waar de gemiddelde EU burger inmiddels een vreselijke hekel aan begint te krijgen.

Het Europeese Hof is dus een beetje de Robin Hood (of in dit geval, de Bits of Freedom) van Europa.
Men moet niet vergeten dat de macht van de EU indirect nog steeds bij dezelfde lidstaten ligt die ze vertegenwoordigt. De EU Commissie legt wetsvoorstellen voor. Deze worden dan getoetst door de het EU parlement. Door het invoeren van deze richtlijn destijds is gewoon heel veel tijd gekocht. Tegen de tijd dat het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan, kunnen lidstaten zich beroepen op de inmiddels verplichte invoering van wetgeving op grond van de (door hen indirect ingevoerde EU richtlijn). Richtlin is in 2006 ingevoerd --> lidstaten krijgen nog iets van 3 jaar de tijd om het te implementeren --> per saldo minstens 5 jaar opslag vanaf 2009 (en mogelijk al vanaf 2006!).

Nu de richtlijn van tafel is, kunnen lidstaten zich nog steeds verdedigen op basis van hun eigen wetgeving. Voordeel is nu dat alle lidstaten inmiddels dezelfde nationale wetgeving hebben, omdat dat destijds binnen de bandbreedte van de richtlijn moest gebeuren. Dus als alle lidstaten voet bij stuk houden, dan kan de EU ze helemaal niets maken! Wat D66 nu roept om de Nederlandse wet die de bewaarplicht regelt te schrappen is dus pure opportunisme. Dat vind ik jammer, want met de Snowden affaire waren zij die het hardst voor de privacy waren. Althans, dat is wat geroepen wordt...

Het wordt wellicht anders als er directe rechtzaken worden aangespannen tegen de lidstaten met deze uitspraak in de hand, maar dan met een beroep op EU fundamentele rechten van de mens. Ik begrijp dan ook de reactie van D66 niet, daar zij zelf onderdeel hebben uitgemaakt van de invoering van de richtlijn in de eerste plaats! Wat me weer wel gerust stelt is dit inzicht van D66, zoals in het artikel staat, maar dat is natuurlijk een inkoppertje:
Toekomstige wetten voor de bestrijding van terrorisme moeten de toets van de rechtsstaat en de burgerrechten kunnen doorstaan.

[Reactie gewijzigd door dbzdragon op 8 april 2014 12:16]

Uit de Volkskrant:
De Europese richtlijn dient 'met terugwerkende kracht' te worden vernietigd. Dat betekent dat hij juridisch nooit heeft bestaan. Volgens een woordvoerder van het Hof is zo'n harde uitspraak zeer uitzonderlijk. 'De afgelopen tien jaar is zoiets in elk geval niet gebeurd.'

De nationale wetten (die op de Europese richtlijn zijn gebaseerd) lijken door de uitspraak van het Hof onhoudbaar te worden. Het ziet ernaar uit dat die in elk geval moeten worden aangepast en waarschijnlijk moeten worden afgezwakt.

Lijkt me een belangrijke aanvulling.
Nogal ja. Zeer extreme uitspraak. Ben benieuwd naar het vervolg van het verhaal. Al die jaren dat de boel wel opgeslagen is - dat gaat om mijoenen... miljardeninvesteringen in retentie van.. alle gebruikers? Wie heeft dat betaald? ALs het goed is komt er een hoop geld vrij bij de providers. Dat zou door kunnen werken in hun prijzen.
Ik snap hem prima: volgens mij is D66 een van de weinige partijen die destijds tegen heeft gestemd, als het om privacy gaat is de Europese fractie van D66 redelijk consistent.
D66 maakt zich hier inderdaad sterk voor, maar m.i.hebben de Groenen (met daarin o.a. GroenLinks en de Zweedse Piratenpartij) zich minstens zo consequent ingezet voor privacy en digitale vrijheden.
Het Europese Hof van Justitie heeft verklaard dat de inhoud van deze richtlijn in strijd is met het fundamentele recht op privacy. Lidstaten die deze wetgeving alsnog invoeren, maken daarmee een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van haar burgers. Dat mag niet van het Hof, ergo, die wetgeving moet ongedaan gemaakt worden.

De Europese Unie is een supranationale organisatie. Jou stelling 'Voordeel is nu dat alle lidstaten inmiddels dezelfde nationale wetgeving hebben, omdat dat destijds binnen de bandbreedte van de richtlijn moest gebeuren. Dus als alle lidstaten voet bij stuk houden, dan kan de EU ze helemaal niets maken!' snijdt geen hout. Als (bv.) alle gemeenten 'vinden' dat er twee burgemeesters moeten zijn per stad, en daarvoor gemeentelijke verordeningen opstelt, dan kan de Staat daar nog steeds een streep doorhalen.

Waar de kritiek op D66 vandaan komt is mij overigens ook niet duidelijk. Zie o.a. het Twitter-account van Sophie in 't Veld. Weinig partijen komen zo voor de privacybelangen van burgers op als D66.
Ja allemaal leuk en aardig, maar die bewaarplicht is er ook dankzij de EU. Dat de EU hem nu zelf weer lijkt in te perken is dus moeilijk een positieve kant van de EU te noemen.
"De EU" is een verzamelnaam voor heel veel losse organisaties die behoorlijk langs elkaar heen werken. Gelukkig is en blijft er blijkbaar interne controle, zij het dan dat het traag gaat. Verder sluit dit niet direct het loggen van alles uit, maar het zorgt wel dat toekomstige richtlijnen en wetten een stuk beter dichtgetimmerd moeten worden. Ik verwacht binnenkort een fikse update aan de huidige opslag-wet, zodat er veel meer bewijs nodig is voor de gegevens doorgespeeld moeten worden.
De EU is eigenlijk een inter-gouvermentele organisatie... misschien een beetje vergelijkbaar met bv de werking van de 'Vereenigde Provincieen' en haar Staten-Generaal (Nederland voor 1795) elke ook een unie was van soevereine Gewesten.

Wetgeving wordt nog altijd door de onafhankelijk leden gemaakt en is enkel geldig binnen die 'eigen' lidstaten, maar de Unie kan een raamwerk neerleggen van voorwaarden waaraan deze lokale wetgevingen moeten voldoen en een raamwerk van verdragen controleren waarbinnen lidstaten samenwerken (waarbij niet noodzakelijk alle lidstaten overal meedoen).

Uiteindelijk blijft het ook de autoriteit vand e lokale parlementen die in moeten stemmen; De Unie kan niet bv een maatregel een lidstaat opleggen, als het parlement daarmee niet instemt (al doet men dat vaak impliciet door binnen een verdragsraamwerk bepaalde zeggenschap te ratificeren).

[Reactie gewijzigd door RM-rf op 8 april 2014 12:21]

Volgens mij vergeet je het bestaan van de verordening. Verordeningen hebben vaak directe werking en hebben geen implementatieregelgeving nodig. Zo ook met richtlijnen, deze hebben weliswaar implementatiewetgeving nodig, maar kunnen bij het ontbreken daarvan toch directe werking hebben. Bovendien dient nationale wetgeving in conflicten uitgelegd te worden in overeenstemming met Unierecht.

De EU is al jarenlang een eigen rechtsorde die direct doorwerkt in de rechtsorde van de lidstaten. De EU is zeker geen intergouvernementele organisatie, maar veel eerder een supranationale organisatie.

De Unie kan zeker wel lidstaten regels opleggen, veel gebieden zoals de interne markt, vrij verkeer e.d. zijn gewoon met een meerderheidsstem voorzien, waarin lidstaten dus ook plichten tegen hun zin in kunnen worden opgelegd. Je hele betoog is zo onjuist als het maar kan.
Wat jij zegt klopt ook niet.

Verordeningen hebben namelijk altijd directe werking. Dit kan je vinden in art. 288 van het VWEU.

Daarbij moet ook worden gezegd dat het EU recht in Nederland rechtstreeks werkt op basis van onze grondwet, artikelen 91- 93. Het is de Nederlandse rechter die bepaalt of een EU verordening toegepast mag worden in Nederland, en die rechter kijkt altijd eerst naar wat het Nederlandse Parlement beoogt.

En dat daar is een knelpunt, want het Parlement neemt wel eens beslissingen die haaks staan op EU regels. De rechter geeft dan EU recht voorrang omdat het Nederlandse Parlement niet heeft aangegeven te willen afwijken van het Unie recht. Doen we dat wel dan luistert de rechter daarnaar.
Dat is goed ook want als we EU regels breken als lidstaat kunnen we boetes krijgen van de EU. Bijvoorbeeld wanneer de commissie of andere lidstaten, of zelfs burgers / bedrijven er een probleem van maken, via een verdragschendingsprocedure, want je hebt belooft de Unie regels toe te passen. En de EU, burgers, bedrijven en je partner lidstaten mogen daar dus op vertrouwen. Dat willen wij ook andersom.

Vanuit het Europees perspectief is dit wat anders. In de Van Gend & Loos uitspraak over illegale belastingheffing door Nederland in de Europese interne markt (c.a. 1950) besloot het Hof van Justitie EU dat Europa een supranationale rechtsorde is die direct doorwerkt in de nationale rechtsordes. Zonder dat de grondwet daarvoor nodig is. En daarin gaf het Hof ook alle Europese burgers de mogelijkheid om tegen de nationale overheid EU recht af te dwingen voor de nationale rechter zonder naar het Hof van Justitie EU te moeten stappen. Deze uitspraak is daarmee nog steeds het fundament van de Europese Unie. Zelfs het Europees' burgerschap lijkt er al in te staan, hoewel dat toen nog niet bestond.

De soundbyte is dus dat Nederland en Europa verschillend denken over waarom EU recht door werkt in Nederland en andere lidstaten. Maar daarbij moet ik zeggen dat Europa zelf haar zeggenschap baseert op een verdrag dat Nederland heeft geratificeerd, net als onze eigen rechters doen. Dus het is niet zo'n radicaal verschil als je nu misschien denkt. Ook volgens Europa kunnen we gewoon lid af worden door het verdrag op te zeggen. Dus tot zover soevereiniteitsoverdacht.

Als je hier meer over wil lezen dan raadt ik je aan 'David v. Leviathan? - State Sovereignty and Supremacy of EU Law, who is in-authority?' te lezen. Dat stuk beschrijft deze wat scheve verhoudingen vanuit een juridische blik op de sovereiniteitsproblematiek.

[Reactie gewijzigd door Rasael op 8 april 2014 20:27]

Uiteraard werkt een verordening altijd direct naar de lidstaten toe, maar we hebben het hier niet over het doorwerken, maar over de directe werking vanuit het oogpunt van de burger. Maar al te vaak zal een burger niet direct een beroep op de bepalingen van de verordeningen kunnen doen omdat hij niet de normadressaat is. Denk bijjvoorbeeld aan verordeningen die technische zaken tussen lidstaten regelen zoals de overdracht van belastinggegevens, daar kun je als burger moeilijk een beroep op doen. Vandaar dat ik het woord doorgaans gebruikte.

Maar goed, Europees recht was weer 2,5 jaar terug, het begint weer wat roestig te worden :-) Overigens, in hetzelfde kader heb je natuurlijk ook nog de relatie tussen de EU en het EVRM, waarbij het HvJEU zich niet wenst te onderwerpen aan het EHRM, maar wel een gebondenheid van de EU als organisatie aan het EVRM ziet. Leuke stof.

[Reactie gewijzigd door r_bleumer op 8 april 2014 20:01]

Dat klopt maar om even heel nauwkeurig te zijn staat de vraag wie normadressaat is los van de directe doorwerking.

Directe doorwerking gaat namelijk over de inpassing in de nationale rechtsorde en niet over de vraag of een burger (of iemand anders) er een beroep op kan doen. Om ergens een beroep op te kunnen doen moet het eerst doorwerken of geïmplementeerd zijn.

Directe doorwerking betekent simpelweg dat als de Nederlandse rechter ooit een geval tegenkomt waar de EU norm van toepassing is dat hij hem moet toepassen. Het maakt niet uit of Nederland er wetten over heeft gemaakt of niet.

Het normadressaat werkt anders, dat bepaalt namelijk wie er beroep op een regel kan doen, niet of die regel onderdeel is van de Nederlandse rechtsorde.

Een verordening die aan de lidstaten gericht is heeft bijvoorbeeld wel directe werking, terwijl een Richtlijn deze niet heeft. En dat heeft gevolgen in verhouding burger / staat omdat er bijvoorbeeld geen implementatie termijn is. Als de overheid dan de regels breekt kan ze onrechtmatig handelen naar de burger toe, die haar dan voor de rechter kan slepen op basis van de verordening. Zelfs al is hij geen normadressaat.

Dus pas op dat je de begrippen niet door elkaar haalt. :)
Het kan vreselijk verwarrend zijn dat EU recht met al zijn eigen terminologie. 8)7

Het Hof van Justitie en Mensenrechten Hof zijn aan een soort vermenging bezig. Daarom heeft Europa nu de charter of fundamental rights. Had Europa dit niet gedaan dan liep ze het risico dat lidstaten EU regels niet zouden toepassen als het mensenrechtenhof ze in strijd met de gelijknamige rechten vond. De 'So lange' arresten van het Duitse Bundesverfassungsgericht gaan daar over omdat Duitsland precies tot die conclusie kwam. De EU had geen autoriteit om mensenrechten te schenden, Straatsburg krijgt voorrang.

[Reactie gewijzigd door Rasael op 8 april 2014 20:26]

Dat langs elkaar heen werken is ook één van de vele grote problemen van de EU. Die controle had men ook vooraf kunnen/moeten doen namelijk.

De komende jaren zullen er zoals je zegd nog genoeg dingen wijzigen in dit soort richtlijnen, maar als we een béétje verkeerd kiezen met de komende EU-verkiezingen, dan heb je zo een groep aan de macht die dan de wet daaromtrent maar "even" veranderd.
Want nationale / lokale overheden werken nooit langs mekaar heen... 8)7
Lokaal, nationaal én internationaal zou dat gewoon moeten worden (en kúnnen) voorkomen. Je werkt in het belang van de burger… dan ga je niet eerst een wet verzinnen en doorvoeren, en daarná pas de boel (laten) nakijken.

Wat dat betreft kunnen ze nog een hoop leren van bedrijven, want dat is in mijn ogen precies wat de overheid is: een bedrijf. Een bedrijf geeft ook geen product of service af zonder het eerst na te kijken. De overheid (lokaal, nationaal en internationaal) lijkt dit daarentegen te pas en te onpas te doen.
"Een bedrijf geeft ook geen product of service af zonder het eerst na te kijken."

Ja: een bedrijf moet ook nooit een product terugroepen of bugs in software repareren. |:( _/-\o_ Oh wacht, wat dat betreft heb je gelijk, overheid is net een bedrijf, net mensen die fouten maken.

Alle onzin op een stokje: een Europese richtlijn wordt natuurlijk wel aan de Europese verdragen getoetst. Maar een rechter is uiteindelijk diegene die het laatste woord heeft over de interpretatie van een wet. En als je je ook maar iets verdiept in het recht dan weet je dat interpretatie niet zo exact is als wiskunde. Laat staan eenvoudig. (En zeg maar niet: dan moeten ze maar duidelijke wetten maken.)

[Reactie gewijzigd door Astaroth op 9 april 2014 11:10]

Dus dan is het oke voor een internationale overheid om dat ook te doen? 8)7

Mooi dat deze belachelijke wet wordt aangepakt, maar dat had gewoon van dag 1 gemoeten natuurlijk...
Hoewel ik vind dat dit niks met het al dan niet functionere nvan de EU te maken heeft, ben ik het wel met je eens. De politiek denkt nu gewoon "Oh, dan moeten we de wet maar aanpassen", want dat doe je als de rechtelijke macht je mooie ideeën tegenwerkt.
Het is het Europese Hof:
Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Ook particulieren, bedrijven en organisaties kunnen zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.
Anoniem: 225253
@stevenh8 april 2014 13:44
Ja allemaal leuk en aardig, maar die bewaarplicht is er ook dankzij de EU. Dat de EU hem nu zelf weer lijkt in te perken is dus moeilijk een positieve kant van de EU te noemen.
Dit is niet de EU maar het Europese hof van justitie. Een klein verschilletje.
Maak het hem nou niet zo lastig joh ;-) Laat hem lekker EU-bashen. De EU dat is gewoon 1 groot geheel, dat als doel heeft de hardwerkende nederlandse burger de vrijheid in te perken. Zo moet je dat zien. Niet lastig gaan doen met allerlei nuances zoals dat 'de eu' niet bestaat en dergelijke ;-)

/irony
Ja allemaal leuk en aardig, maar die bewaarplicht is er ook dankzij de EU.
Als de EU hem niet had bedacht had Teeven of Opstelten hem wel verzonnen.
Inderdaad een prima uitspraak:

"Het feit dat gegevens worden bewaard en kunnen worden gebruikt zonder dat burgers hiervan afweten, kan volgens het Hof "het gevoel doen ontstaan dat constant toezicht wordt gehouden op hun privéleven"."

Spijker op zijn kop IMO.
Er worden zoveel gegevens bewaard waar de burger geen weet van heeft. Wat dacht je van die duizenden camera's langs de snelwegen. Dat geeft mij nogal het gevoel dat ik in de gaten wordt gehouden. En wat gebeurt er met die opnames? Of metadata van e-mail. Daar geldt toch ook een bewaarplicht voor?
Je mag een wob verzoek indienen om je vragen beantwoord te krijgen.

Men roept heel gauw dit soort vragen. Toch kun je vaak zelf antwoorden vinden.

Al met al doen de d66 dames goede dingen daar in brussel.
Ik wacht met smart totdat de wet ook daadwerkelijk in nederland afgeschoten wordt.
Wie garandeert eerlijke antwoorden? Ik kan wel een WOB verzoek indienen maar dat zegt niet dat ik ook eerlijk antwoord krijg. Zelfs als het een eerlijk antwoord is garandeert mij dat niets aangezien de geheime diensten ook nog een vinger in de pap kunnen hebben.
ja en wie zegt dat vliegtuigen geen chemtrails uitspugen, en de HEMA geen camera's in de pashokjes heeft?

Allemaal dingen die we doen op basis van vertrouwen. Bij gebrek aan vertrouwen wordt vaak om transparantie gevraagd. Geloof me, je kunt echt heel veel opvragen met een WOB verzoek, maar liegen kan iedereen altijd.

Om daarom de hele wereld niet te vertrouwen vind ik niet heel gezond. Wel is het wijs je eigen hersens te gebruiken. Dus bijvoorbeeld door niet alles bij hetzelfde bedrijf te doen.
Er worden zoveel gegevens bewaard waar de burger geen weet van heeft.
En wie zegt dat richtlijnen (lokale wetten / regels in de praktijk) in dezen niet uiteindelijk teruggedraaid kunnen worden door de EU, net zoals inzake de bewaarplicht van telecomgegevens?
Wat dacht je van die duizenden camera's langs de snelwegen. Dat geeft mij nogal het gevoel dat ik in de gaten wordt gehouden. En wat gebeurt er met die opnames?
Juist bij de camera's langs de snelweg is er niet echt een probleem. Daarvan worden er helemaal geen beelden opgeslagen, die worden gewoon live bekeken of de spits en plusstroken open kunnen. Je kunt duidelijk zien dat het geen kentekenscanners zijn. Aan de grens ligt dat anders, ik heb altijd een wat dubbel gevoel gehad sinds dat "@migo boras" systeem is ingevoerd. Ik heb nooit meer hoeven stoppen bij een grenscontrole maar heb wel het gevoel dat je daar geregistreerd wordt.

[Reactie gewijzigd door mashell op 8 april 2014 13:25]

Je bedoelt de voordelen/positieve kanten van een goeie grondwet hebben waarschijnlijk.
Die grondwet zit sommige instanties en politici vaak in weg, om er door heen te drammen wat ze willen. Laten we hopen dat er met hun tengels van afblijven. En dit hof helpt ons daarbij.

Het hof heeft ook maar weinig met de EU te maken, en dat hof is er ook al veel langer dan de EU zelf.

Bedank dus de grondwet maar, en niet de EU.
Tja, binnenkort verkiezingen voor het EP, dus bepaalde partijen (D66) proberen hiermee op de voorgrond te treden. Het hele dataretentie~ en privacyverhaal is vooral relevant om jonge mensen te interesseren.
Volgens mij vergeet 'men' dat helemaal niet. Echter op bepaalde sites (ik noem een nujij.nl) zijn mensen van een bepaald allooi nogal oververtegenwoordigd. Deze PVV- en SP-stemmers denken dat de EU de schuld is van alles dat verkeerd gaat in hun leven (naast uiteraard Rutte, "Den Haag", "Het kabinet", "De banken" etc..) Henzelf treft uiteraard geen enkele blaam. Het feit dat ze hun dagen slijten met het klagen op internet over vanalles en nog wat, heeft natuurlijk niets te maken met het feit dat ze niets van hun leven weten te maken.
Misschien heb ik het nooit gesnapt maar ik heb vroeger geleerd dat richtlijnen een aanbevolen richting aangeven maar dat je dat niet hoeft te doen. Dus dit zegt toch eigenlijk niets? Het is geen wet dus je bent niet verplicht om je eraan te houden.

Correct me if i'm wrong.
Europese richtlijnen stellen een verplicht eindresultaat waar een land aan moet voldoen, bijvoorbeeld door het aanpassen van wetgeving. De Nederlandse term "richtlijn" is inderdaad wat vreemd gekozen omdat het vrijblijvend klinkt. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn.
Bedankt voor de duidelijke uitleg (en bronvermelding).
Los van het feit dat ik richtlijn verkeerd begrepen heb (in Europese context) heeft het nog steeds geen invloed op de bewaarplicht. Men is nu alleen niet meer verplicht om zich eraan te houden omdat de richtlijn ongeldig verklaart is maar men mag het nog steeds bewaren. Wellicht kan het nu juist de spuigaten uitlopen omdat er nu juist geen richtlijn meer voor is die verteld hoe of wat.
Maar goed. Dat zal allemaal juridisch geneuzel en politieke spelletjes zijn waar ik me niet mee bemoei en ook niet voor geleerd heb :)
Dat is niet helemaal de juiste conclusie.

Wat de Richtlijn in kwestie regelde was onder welke omstandigheden persoongegevens en data bewaard mogen worden. Het Hof van Justitie EU heeft nu aangegeven dat deze regeling in strijd is met het recht op privacy, een zogenaamd fundamenteel recht van elke Europese burger (precies gelijk aan het recht op privacy in het niet verwante Europees mensenrechten verdrag).

De EU Lidstaten mogen hier zelf nu geen regels over maken omdat de Unie bezig is dit te doen. Dat heeft te maken met het systeem van juridische competenties die de macht van Europa regelen. Als de EU gezamenlijk ergens regels over maakt dan mogen de lidstaten daar in principe geen afbreuk aan doen zelf regels te gaan maken. En dit gaat ook op wanneer men weet dat Europa ergens regels over aan het maken is, zoals in dit geval omdat ze afgekeurde regels moeten aanpassen.

Dus maak je maar geen zorgen. Het blijft Europees en daardoor zijn er 28 rechters die zullen kijken of het recht op privacy straks voldoende gewaarborgd is. Als dit niet zo is kan ook een nationale rechter verbieden de regel uit te voeren - zie de Duitse 'So lange' uitspraken over EU regels die niet voldoende mensenrechten bescherming boden in de zin van het Europese mensenrechten verdrag.

Dat mensenrechten verdrag is geen EU verdrag of instantie. Het is een apart Mensenrechten Hof in Straatsburg waar bijvoorbeeld ook Turkije en Rusland lid van zijn. Het Hof van Justitie EU zit daarentegen in Luxemburg en is natuurlijk wel een onderdeel van EU.

[Reactie gewijzigd door Rasael op 8 april 2014 20:09]

De EU kan niet direct wetten afvaardigen, maar geeft richtlijnen aan staten waarna die zelf hun wetten ervan mogen maken. Hou je je niet genoeg aan die richtlijnen dan kan men weer bij de EU gaan klagen, waarna de regering op haar donder krijgt omdat ze de richtlijnen niet goed geimplementeerd heeft.
Waar komt dit hardnekkige misverstand toch vandaan?

Maar even Wikipedia erbij;

De verordening kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

De verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.
Maar dat is een verordening. Die is inderdaad direct en ongewijzigd bindend voor elk land dat onderdeel is van de Europese Unie. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, tenzij uitdrukkelijk genoemd in de verordening. De landen hoeven een verordening dus niet in nationale wetgeving te implementeren.

Hier gaat het over een richtlijn: de aangesloten landen moeten de hierin genoemde maatregelen door middel van bijvoorbeeld wetgeving implementern. Dit moet binnen de termijn uitgevoerd worden die in de richtlijn genoemd wordt.
De EU bepaalt bij een richtlijn dus het 'wat', niet het 'hoe'.

In beide gevallen dient een lidstaat zich overigens te conformeren aan de Europese Unie.
Correctie: klopt niet: richtlijnen leggen een verplicht eindresultaat op. Nationale wetgeving die niet in overeenstemming is met richtlijnen die na de implementatiefase richtlijnconform te worden uitgelegd (wat iets anders is dan contra legem). Bij niet-implementatie van een richtlijn kan een lidstaat schadeplichtig zijn. Arresten zal ik je besparen.

Geen enkele sprake van vrijblijvendheid.
Anoniem: 338693
8 april 2014 11:33
Ik ben benieuwd of hierop gereageerd wordt. En zoja of dan de wettelijke bewaarplicht totaal van tafel gaat.

Dit is trouwens wel een push voor de AIVD om lijnen en kabels nu sneller af te tappen. Doen providers het niet, dan doet de geheime dienst het wel. En de gebruikte technieken lijken steeds meer op mass surveillance. En helaas de controle op een geheime dienst is stukken kleiner dan die op een ips. Zeker met figuren als Opstelten aan het roer.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 338693 op 8 april 2014 11:40]

Ik denk dat de AIVD dat al lang doet en anders de NSA wel. Het schrappen van de bewaarplicht zal dan ook geen groot verlies zijn voor ze denk ik.
Betekend dit nu ook dat mensen die op basis van deze 'illegaal' verkregen bewijzen veroordeeld zijn, alsnog vrijgesproken worden?
Dat is heel onwaarschijnlijk. In Amerika bestaat wel zo iets als een 'fruit of the poisoned tree' doctrine waaruit volgt dat onrechtmatig verworven bewijs niet gebruikt mag worden, maar in Nederland kennen we dat niet.

In Nederland mag de rechter zelf bepalen hoe hij het bewijs waardeert, en al het bewijs is in principe toegestaan. Inclusief camera- of geluidsopnames die illegaal heimelijk zijn gemaakt. Het verschil met regulier bewijs is dat je toegeeft iets fout te hebben gedaan als je illegaal bewijs gebruikt.

Dat kan betekenen dat je een vergoeding aan de tegenpartij moet betalen, of dat de schade die je hebt geleden en van de tegenpartij vordert lager wordt begroot. Dus het maakt uit voor hoeveel vergoeding of compensatie je krijgt - maar ook dat hangt af van de rechter en dus van hoe illegaal en fout je bent geweest.

[Reactie gewijzigd door Rasael op 8 april 2014 20:21]

En dat is de eerste sleepnetwet die er aan gaat.
Dat er maar meer mogen volgen.
[opstelten]Uh ja, dat kan wel wezen, maar wij in NL bepalen dat dat nu eenmaal noodzakelijk is om criminelen en terroristen op het spoor te komen. Zoals altijd gaan wij mee met de rechter als dat gunstig uitpakt voor de regering alleen. Uiteraard doen we dat niet als de privacy van de bevolking er op vooruit gaat. Ik ben het dan ook niet eens met dit standpunt en we zullen even moeten bekijken of we niet snel een wet er doorheen moeten drukken die het standpunt van de rechter omzeilt. Een goede avond.[/opstelten]

En wat zei ik je:

nieuws: Nederlandse providers moeten voorlopig metadata klanten blijven opslaan

[Reactie gewijzigd door Yzord op 8 april 2014 15:47]

De positieve reacties hierop geven wel weer te kennen hoe weinig dit uithaalde tegen terrorisme en hoeveel te meer het niet gewoon handig was voor de inlichtingendiensten. ;(

Dat er maar meer van dit soort uitspraken mogen volgen! _/-\o_
Zou er nu een prijs bijstelling komen van de providers uit naar de klanten?
Het lijkt mij dat de kosten voor het zijn van een ISP of telefoonnie aanbieder nu iets omlaag gaan omdat er veel minder opslag voor nodig is en dus minder opslag systemen en alles wat daar aan gerelateerd is. Die euro die ziggo omhoog wil kunnen ze mischien gelijk schrappen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee