'Nieuwe stemronde EU-softwarepatentwetgeving nodig'

Nu de EU er enkele nieuwe lidstaten bijgekregen heeft is er sinds 1 november geen meerderheid meer voor de invoering van softwarepatenten, aldus de FFII. Op 18 mei werd door de Europese ministerraad een tekst goedgekeurd die softwarepatenten mogelijk zou maken. Deze tekst heeft nog geen wettelijke waarde, maar is wel een indicatie dat de tekst in een volgende stemming zonder veel problemen bekrachtigd kan worden. NoSoftwarePatents stelt nu echter dat er, door de toetreding van nieuwe lidstaten, geen meerderheid meer is voor de reeds goedgekeurde tekst zodat een nieuwe stemming zich opdringt.

Europa / Justitie / Recht De veelbesproken discussie omtrent softwarepatenten is dus nog niet aan zijn laatste adem toe. Als er niet opnieuw gestemd wordt, riskeert de ministerraad namelijk dat iemand het besluit aanvecht bij het Europese hof van Justitie. Het is bovendien ook afwachten geblazen of de ministers, bij een eventuele nieuwe stemming, hun stemgedrag zullen veranderen.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Yoeri Lauwers

Eindredacteur

16-11-2004 • 11:35

33 Linkedin

Bron: Softwarepatenten

Lees meer

Weer heibel om patentwetgeving EU Nieuws van 22 september 2006

Reacties (33)

Wijzig sortering
Voor degene die niet precies weet wat software patenten inhoud, is er een site met uitleg. Deze site wordt gesupport door: MySql, RedHat,..
http://nosoftwarepatents.com/nl/m/intro/index.html

edit: typo
NBK, je hebt helemaal gelijk. Ik heb effe moeite genomen op die site te openen. Maar de site is toch wel erg gekleurd.
Er wordt continue gezeken over 'raampjes', grote Amerikaanse bedrijven*** (MS dus). Dit is gewoon niet meer normaal. Het is een anti-octrooi site, nee het de url had eigenlijk moeten: www.loveOpenSource.org of zoiets. Als je zo'n site runned zorg dan tenminste dat hij objectief is. En een vergelijking Linux vs. Windows is op zo' n site eigenlijk ook nog niet een tersrpake. Het gaat om octrooien niet om de twee software kemphanen.
Zoiets stond er ook (niet letterlijk): "Geen softwarepatenten meer als U eindelijk af wil zijn van de maandelijkse update van IE etc......" Ik kan hier nog lang over zeuren. Maar dan krijg ik echt off-topic.

Conclusie: deze site is dus behoorlijk gekleurd. Alleen maar vanaf een kant bekeken. En de onderwerpen die aan bod komen hoeven helemaal niet genoemd te worden. Het woordje Linux hoeft zelfs nog niet eens op die site voor te komen (MS dan trouwens ook niet).

*** Effe een nooit: In Amerika zullen ook wel krachtige bedrijven zitten die een eigen Linux distributie hebben. Dus in tegenspraak.

Sorry dat ik weer zoveel zwarte lettertjes op jullie scherm maak, maar ik was genoodzaakt.
Kemphanen?, helaas is er maar 1 partij welke de software patenten wil en dat is de amerikaanse lobby van -bepaalde- software bedrijven.
Persoonlijk geef ik meer om onze eigen kennis en onze economie dan de amerikaanse,...
En is dus waarschinlijk ook niet helemaal ongekleurd...
De Duitsers doen het wat dat betreft beter dan onze 'volksvertegenwoordiging'. Want hoewel de verantwoordelijke minister daar zich wil aansluiten bij de EU ministerraadtekst hebben alle partijen in de Bundestag, dus zowel regering als oppositie (!), aangegeven dat ze het voorstel op deze manier niet willen. Het gevaar van 'triviale patenten' staat de Duitsers zeer duidelijk voor ogen. Er wordt nu gezocht naar een andere vorm van patentwetgeving, en als het allemaal goed gaat zullen zij een ander voorstel indienen.
In Duitsland heeft de overheid sinds het Echelon schandaal serieuze stappen gedaan om het gebruik van Open Source software ( in dit geval Linux & Open Office) ook bij de voerheid zelf te bevorderen. München is al 'om', ondanks dreigingen uit de Microsoft keuken dat bepaalde Open Source software patentinbreuk maakt. Het is duidelijk, de hoop van Europa op een stevig standpunt tegen software-patenten ligt niet in Nederland, maar in het Oosten...
Kan iemand mij meer vertellen over of verwijzen naar dit Echelonschandaal wat blijkbaar een reden is om naar open source over te gaan?
Geeft bepaalde 'standaard' software zaken door dan?
De Europese Commissie heeft voorgestemd ja, het Europees Parlement heeft tegen gestemd. (Ok, dit is wat kort door de bocht, maar het komt hier wel op neer).
Daarnaast is de rol van onze eigen minister Brinkhorst erg opmerkelijk door niet de wens van de nederlandse regering en ook niet de wens van de eigen partij (d66) te willen volgen. De tweede kamer heeft Brinkhorst zelfs gevraagd om zich van verdere steun te onthouden. Het enige dat is gebeurd, is het toevoegen van een voetnoot.

De letterlijke tekst van Brinkman "Nederland steunt het richtlijn voorstel". Zie ook deze quicktime movie waar Brinkhorst het Nederlandse standpunt toelicht (dd. 18 mei)

Democratie? Waar?

Wat mij betreft royeert D66 Brinkhorst onmiddellijk.
Ik hoop dat z'n verstand wat bijgedraaid is nu ie een lichte hersenschudding heeft gehad en weer aan 't werk gaat.
Software patenten zijn helemaal nergens voor nodig. Een programma word al beschermd door een copyright dus het enige wat je met sofware patenten doet is jouw idee en niet je impementatie patenteren zoals met de meeste niet-software uitvindingen gebeurd.
Heel veel mensen hier zijn wel tegen softwarepatenten, maar ik vraag me af of het gros dan ook weet waarom de VS zo graag wil dat de EU sotwarepatenten invoert.
En dan heb ik het over "The Big Picture".

Om dit te illustreren zal ik een klein voorbeeld geven op zoals het er op hardware gebied aan toe gaat.

Het is namelijk zo dat IT zich razendsnel ontwikkelt.
Dat is niets nieuws onder de zon, maar voeg aan dat gegeven toe het concept van patenten.
Een patent geeft een bepaald alleenrecht op een bepaalde technologie.
Deze nieuwe technologieen zijn vaak gebaseerd op nieuw ontdekte wetenschap(science).
Neem het voorbeeld van nanotechnologie, Intel heeft een aantal patenten in handen die gebaseerd zijn op natuurkundige wetten die onlangs(jaren 90) ontdekt zijn....wetten uit de quantummechanica.
Die technologie die ze hebben ontwikkeld op basis van deze wetten zijn eigenlijk "de volgende logische stap van wat je met deze wetten kan doen in het veld van microprocessing".
Dat betekent dat ze het alleenrecht hebben op een logisch voortvloeisel van een universele wet.
Niemand mag daar aankomen, ook al is die natuurkundige wet door wetenschappers gevonden...de daarop volgende logische conclusie voor gebruik in microprocessing is dan in handen van een commercieel bedrijf...managers en commerciele advocatenbureaus die het met hand en tand zullen verdedigen, terwijl ze niet eens weten wat die wet precies inhoudt, wat ze ervan weten is dat die wet een bron van geld is/wordt.
Er zijn slechts weinig "kindspirited" managers die net zoals de wetenschappers met hart en ziel geven om deze ontdekkingen.
Het is dus een kwestie van geld geworden, een logische volgende stap die voortgevloeid is uit een wetenschappelijke ontdekking is in handen gekomen van managers...die het vaak niet meer beschouwen dan als een nieuw ontdekte oliebron....wetenschappelijk goud in plaats van zwart goud in dit geval.

Maar dit is niet eens het hoofdpunt, het hoofdpunt is dat voor 20 jaar lang "dit logische voortvloeisel uit de wetenschap" in handen is van 1 bedrijf.
Geen enkel ander bedrijf of persoon zal de komende 20 jaar kunnen doorontwikkelen op die technologie.
Dus als het in handen is van Amerikanen kan geen enkele Europeaan het ook maar aanraken.

Dus dat betekent dat als zowel Amerika als Europa patenten erkennen, dat dan 70% van de wereldwijde patenten in handen is van de Amerikanen, dat betekent dus een alleenrecht van 70% van veelal lucratieve ideeen in handen van Amerika.
En laten we eerlijk zijn, de EU bestaat omdat het tegenwicht wil bieden tegen de Amerikaanse economische oorlogsvoering.
En Amerika is er goed in...verschrikkelijk goed, ze zijn de beste.
Ze gaan soms zelfs zo ver zoals iemand hier eerder aankaartte dat ze het spel van economische oorlogsvoering "oneerlijk spelen" met behulp van spionage.(Echelon)
Ze zien economische oorlogsvoering los van militaire oorlogsvoering en dus hebben ze zelfs hun bondgenoten hiervoor "gebackstabbed".

Dit vertellend hebbende komt nu het punt waarom het nu werkelijk draait:
Als Europa patenten invoert zal Amerika de hegemonie op economisch en technologisch gebied behouden.
Doet Europa dit niet...dan zullen de ontwikkelingen op gebied van software in Europa een ware sprint gaan maken, ongehinderd door patenten zullen Europese programmeurs een soort van technologisch blok on steroids worden.
Terwijl Amerikaanse programmeurs en bedrijven dan zullen proberen te zwemmen door de dikke stroop van patenten, kan Europa met weinig weerstand vooruitkomen.

En dit is de angst van de Amerikanen....de Amerikanen hebben Bolkestein zelf persoonlijk benaderd om te pleiten voor deze patenten, psychologisch op zijn VVD idealen ingespeeld en hem duidelijk gemaakt dat patenten goed zullen zijn voor de grote bedrijven.
Achter de schermen spelen de Amerikanen als stille schaakmeesters.
Ze zijn nu de grootste, machtigste en rijkste, maar er zijn 4 potentiele kandidaten die deze positie over kunnen nemen.
En dat zijn de EU, China, India en Rusland.(Onderschat Rusland niet, wat daar aan kennis zit moet men niet onderschatten)
Waarvan de EU economisch de grootste potentiele kanshebber is.
De EU is de grootste dreiging en patenten zijn op het moment de koningin op het schaakbord.

Vaak heb ik hier gehoord dat velen de nieuwe leden van de EU hebben verfoeid, maar we zullen ze hard nodig hebben en ook de nieuwe leden zitten niet stil.
In feite groeien de nieuwe leden nu harder dan de oude, natuurlijk zijn ze nog niet op hetzelfde economische niveau als West-Europa, behalve Slovenie die net als de rijke West-Europese landen een betalend lid is geworden.
Dit zal langzamerhand ook gebeuren met de andere nieuwe leden en het vergt natuurlijk vooruitkijkend inzicht om te zien dat om tegenwicht te kunnen bieden tegen niet alleen de VS, maar ook de andere opkomende machten deze nieuwe leden wel degelijk nodig zijn.

Europa moet een beetje focus krijgen, tot nu toe werd alles maar een beetje wazig gedaan, maar de andere grootmachten zijn gespitst, geconcentreerd.
De Amerikanen willen winnen.
Europa probeert het eerlijk te doen, dat is moeilijker want dan moet je rekening houden met je geweten.
Dat is wat Europa naar mijn mening mooi maakt...deze soort van integere vorm van karakter.

Geloof het of niet...ik denk dat patenten hier een key-issue in zijn.
De kaarten zijn gedeeld, maar het spel is nog niet gespeeld.
Dit is nou eens geweldig nieuws, de beste nieuwe bijkomstigheid van de nieuwe lidstaten bij de EU zijn gekomen. Nu is het te hopen dat software patenten eindelijk van tafel worden geveegd!
Denk dat er wel een grote kans is dat de nieuwe landen tegen stemmen, aangezien daar toch vooral kleine bedrijven zijn gevestigd. Maar ja, misschien gaan de grote bedrijven wel lobby-en daar. Als je voor stemt openen we een fabriek in jullie land.

Ik ben natuurlijk geen expert, maar lijkt me een mogelijkheid, toch?
Ik verwacht ook dat de nieuwe landen tegen gaan stemmen. Dit zijn voornamelijk oostbloklanden waar zich een heleboel nieuwe software-bedrijfjes ontstaan. De mensen leveren daar goed werk tegen een lagere prijs.

Kijk maar eens in de games-industrie (voor de pc dan). De nieuwe spelers komen uit het voormalig oostblok en zorgen voor uitstekende games waar de gevestigde game-industrie nog een puntje aan kunnen zuigen.
Interessant, maar welke spelletjes zijn dit dan?
0Anoniem: 57363
@Mbyte17 november 2004 03:05
Dat zat ik mijn eerste instantie ook te bedenken. Echter staat er bij webwereld dat de Polen zich van stemming onthouden. Dit doet me ergens anders aan denken. Het is zo dat de Polen (waarschijnlijk) weinig patenten hebben en weinig belang hebben ... echter zijn er lidstaten, van wat me vaag bij staat, die zijn voorgedragen voor deelname aan de EU door de Verenigde Staten.
helemaal mee eens. voor de rijken is patent toch een methode om nog rijker te worden.
Het is natuurlijk voor sommige bedrijven een voordeel dat ze hun eigen geschreven software kunnen patenteren.

Ik ben alleen bang dat er een heleboel "debiele" patenten worden aangevraagd zoals in amerika nog wel eens het geval is.

Dan krijgen we weer het verschijnsel dat iemand "een werkomgeving met raampjes" probeerd aan te vragen.
Het is natuurlijk voor sommige bedrijven een voordeel dat ze hun eigen geschreven software kunnen patenteren.
Waarom? Kan een schrijver een boek patenteren? Kan een muzikant een lied patenteren?

Copyright is een afdoende bescherming voor software. Patenten kunnen er alleen maar voor misbruikt worden.
Nu de EU er enkele nieuwe lidstaten bijgekregen heeft is er sinds 1 november geen meerderheid meer voor de invoering van softwarepatenten
Goh, da's grappig ... dus als er een x-aantal honderdduizend nieuwe stemgerechtigden bijkomen in Amerika, binnen nu en een jaar, wordt er daar ook opnieuw gestemd voor een president ?

edit wie is toch dat figuur die de laatste tijd alles overbodig loopt te modden ?
Nee, want dat is al gewoon vastgelegt.
Van de EU-Patent wet is de wettekst nog niet geldig:

'Deze tekst heeft nog geen wettelijke waarde'
Ik denk dat het er hier om draait dat het nog geen wet is.
Is het een wet dan verplichten nieuwe lidstaten zich ertoe hieraan deel te nemen.
In elk democratie komt er elk jaar nieuwe stemgerechtigden bij. Dat noemen ze ouder worden.
ja en er gaan er ook weer weg en dat heet dood gaan |:(
ja maar dan kiezen ze weer Bush ;(
Loop toch niet te klagen!
Dit is goed nieuws, punten voor de nieuwe lidstaten. }>
[Overbodig]

D'r is al Gestemd.

De Vertegenwoordigers van de europeese burgers hebben voor ons Hun Stem uitgebracht.

Net als bij de Invoering van de Europeese Unie & de Euro.

Onze Democratie is een Grote Zegening voor Alle burgers :Y)

Corruptie komt maar Zelden voor. En daar hebben we Gelukkig allemaal Baat bij ;)

De Europeese Unie en Haar Democratie komt ook tijdens dit voorval Weer tot Volle Glorie en kunnen wij haar Schone Gedaante aanschouwen.

[/Overbodig]
De nieuwe commissie heeft tenminste iemand met een mer socialistischer inslag dan dat rechtse zooitje van Prodi. Mischien dan een enkele vvd'er aanwezig (is dus weinig goeds van te verwachten op dit gebied), maar de leider is tenminste sociaal en niet corrupt en rechts zoals prodi.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee