Belgische spoorwegmaatschappij krijgt AVG-boete voor versturen nieuwsbrief

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een boete van 10.000 euro uitgedeeld aan de spoorwegmaatschappij NMBS. Dat doet de privacytoezichthouder omdat de NMBS zonder aanleiding een nieuwsbrief verstuurde.

De boete volgt na een melding van een Twitter-gebruiker, die in 2020 een nieuwsbrief van de NMBS ontving, blijkt uit een document van de GBA. Die nieuwsbrief ging over de Hello Belgium Railpass. Dat is een vervoersbewijs met een aantal gratis treinritten dat op aanvraag kosteloos aan inwoners van België wordt verstrekt. Volgens de melder was er in de nieuwsbrief geen mogelijkheid tot uitschrijving, wat tegen de AVG is.

De Inspectiedienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit startte daarop een onderzoek, waarin het oordeelde dat de verzonden nieuwsbrief 'niet noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst' tussen betrokken reizigers en de NMBS was. Ook dat is in strijd met de AVG, zo zegt de privacytoezichthouder.

De NMBS stelde in zijn verweer dat de e-mail wél werd verzonden in het kader van de overeenkomst tussen de NBMS en treinreizigers die een Hello Belgium Railpass hebben aangevraagd. De spoorwegmaatschappij schreef daarbij in een verweer dat de nieuwsbrief noodzakelijk was voor het waarborgen van de 'sanitaire veiligheid' van treinreizigers. Dat was omdat de nieuwsbrief ook informatie bevatte over veilig reizen tijdens de tweede coronagolf, die ten tijde van de Railpass-introductie speelde. Er waren rond die tijd veel railpassen aangevraagd en verstrekt, wat in combinatie met de opspelende pandemie voor problemen kon zorgen.

De GBA gaf daarop aan dat 'het garanderen van de sanitaire veiligheid' van treinreizigers inderdaad noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, maar dat de e-mail ook promotionele informatie bevatte, bijvoorbeeld met linkjes naar blogposts over citytriplocaties binnen België. De privacytoezichthouder oordeelt ook dat de informatie omtrent covid-19 ook op andere manieren verstrekt had kunnen worden en dat dezelfde informatie ook al op de website van de NMBS was te vinden.

Uiteindelijk besloot de GBA de treinmaatschappij een geldboete van 10.000 euro op te leggen wegens AVG-schendingen. Dat dus omdat de e-mail naar oordeel van de GBA niet noodzakelijk was om de overeenkomst tussen de NMBS en treinreizigers uit te voeren, maar ook omdat gebruikers zich niet konden uitschrijven voor de e-mails. De NBMS heeft dertig dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het is niet bekend of de spoorwegmaatschappij van plan is om dit te doen.

Door Daan van Monsjou

Redacteur

05-05-2022 • 16:47

41 Linkedin

Lees meer

Reacties (41)

Wijzig sortering
Buiten de doorlooptijd (anderhalf jaar!) ben ik benieuwd naar hoeveel onderzoekstijd hieraan besteed is. Wordt die gedekt door de 10.000 EUR boete? Zo niet, dan lijkt het mij dat er een mogelijk conflict van belangen is, omdat wanneer er meer onderzoek gedaan wordt het altijd geld kost, zelfs als het iets oplevert. Met meer werk gelijk aan meer kosten motiveert het niet om meer werk op te pakken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 mei 2022 17:10]

De boete is een boete en geen inkomsten voor GBA. Het doel is handhaving, dus ook als de kosten van onderzoek hoger zijn dan de boete is het de moeite waard.
Het kost je als overheid meer als dat het oplevert (even aangenomen dat de boete niet voor een overheidsonderdeel zou zijn). De maatschappij wordt naast de organisatie ook gestraft, inclusief de slachtoffers van datamisbruik.

Verder heeft 10.000 EUR geen afschrikwekkende werking. Met dat soort bedragen kunnen de inkomsten van misbruik hoger zijn dan de kosten. Doordat mensen niet persoonlijk vervolgd worden, is de kosten-batenanalyse beïnvloeden het enige dat gedaan kan worden

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 mei 2022 17:34]

Het kost je als overheid meer als dat het oplevert
Boetes uitdelen hebben niet het doel om rendabel te zijn. Een overheid kent geen "verdienmodel". Het doel is dat burgers/organisaties hun gedrag gaan verbeteren zodat ze aan de wet voldoen. De uitgaven voor opsporing en onderzoek blijven toch wel.

Vergelijk het met de handhaving van de maximumsnelheid. Ook als spontaan elke burger zich overal aan de wet gaat houden, zal men nog steeds controleren. Wellicht minder, maar nooit 0%.
Boetes uitdelen hebben niet het doel om rendabel te zijn.
Tegelijkertijd kan (potentieel zwaar) verlies lijden ook niet de moeite waard zijn. De maatschappij wordt dan ook gestraft. Ja, wellicht gaat men zich beter gedragen (hoewel dat in dit geval twijfelachtig is) waar de maatschappij profijt van heeft, maar waarom moet de maatschappij daarvoor (ook) opdraaien? Zeker als het organisaties zijn, zou het helemaal niet verkeerd zijn om de maatschappelijke kosten te reduceren naar 0. Nu is het voor dit specifieke geval natuurlijk twijfelachtig dat dit kan (overheid-overheid, vestzak-broekzak), maar voor commerciële organisaties valt er wat voor te zeggen.
Vergelijk het met de handhaving van de maximumsnelheid. Ook als spontaan elke burger zich overal aan de wet gaat houden, zal men nog steeds controleren. Wellicht minder, maar nooit 0%.
Een leuke hypothetische situatie, maar wij weten niet wat er in werkelijkheid zou gebeuren in zo'n onwaarschijnlijk scenario. Hoeveel controles zijn er nog op het hondenkarrenverbod?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 mei 2022 18:01]

Dus als er 's nachts of in het weekend verkeersagenten zijn die helemaal geen enkele boete uitschrijven omdat er geen overtredingen zijn vast te stellen wil dat dan ook zeggen dat we die mensen beter maar kunnen ontslaan?
In Nederland heeft men exact dat gedaan met conducteurs. Die werden min of meer afgeschaft (frequentie extreem teruggebracht) omdat er bijna geen zwartrijders waren.

Daarna waren er heel veel zwartrijders, en moesten er meer conducteurs komen dan ooit tevoren, en het probleem bleef deels bestaan.
Totaal verkeerde vergelijking.
Het doel van een conducteur is niet om te zorgen dat jij aan de wet voldoet, maar dat je een treinkaartje koopt.
Het doel van een conducteur is dus puur financieel.

In dit geval is het doel dat de spoorwegmaatschappij zich aan de privacy wetgeving houd. Op geen enkele manier een financieel doel.
En zorgen dat onze privacy niet te grabbel gegooid word mag geld kosten.

En nu is het een lage boete omdat het de eerste keer is en is het een leermoment voor de spoorwegmaatschappij. Als ze echter hun leven niet beteren zal de volgende boeten wel hoog zijn.
Je hebt het er maar over dat de maatschappij gestraft wordt. Dit zijn dingen die de maatschappij in principe juist wilt. Of dacht je dat privacy gratis was? Zullen we dan meteen de politie maar afschaffen omdat ze meer geld verstoken dan dat er binnen komt?
Als je zwaar verlies draait dan is het dus als maatschappelijk bedrijf juist je taak om te zorgen dat je niet onnodig geld kwijt bent. Dan is niet het eerst redelijke om te doen alsof dat niet relevant is voor beslissingen om selectief te gaan stellen dat het niet uit moet maken als het fout gaat. Want het maakt juist uit.

Er is niets hypocriet aan het voorbeeld. Het gaat om het punt waarom er controle is en er dus boetes zijn. Er is nu eenmaal dagelijks controle in situaties dat men zich wel aan de wet aan het houden is. Omdat we afgesproken hebben dat controle en handhaven nodig is, niet omdat iemand boetes in twijfel wil gaan trekken door te suggereren dat het vooral om financiele winst en verlies hoort te gaan.
Tegelijkertijd kan (potentieel zwaar) verlies lijden ook niet de moeite waard zijn. De maatschappij wordt dan ook gestraft. Ja, wellicht gaat men zich beter gedragen (hoewel dat in dit geval twijfelachtig is) waar de maatschappij profijt van heeft, maar waarom moet de maatschappij daarvoor (ook) opdraaien?
Je mag toch verwachten dat de eerste boete een milde is. Bij herhaling kan men extra zwaar beboeten. Vanaf de eerste boete naar de extremen grijpen is niet wat we als maatschappij willen, toch? Bekijk het als een waarschuwing…
Slechte vergelijking (die van de maximum snelheid). Want die zou ingesteld zijn om de veiligheid te waarborgen. En die relatie is niet onomstotelijk bewezen omdat het aantal verkeersslachtoffers inmiddels op een statistisch minimum zit. Dus zeggen: dankzij de maximum snelheid zijn er minder slachtoffers is niet waar.
Dus dat ze blijven controleren is niets meer dan: het levert wel degelijk een voordeel op (en ze rekenen dat zelfs mee bij hun budget verdeling).
Verder toont het aan hoe de overheid in elkaar zit: liever iets controleren waar het maatschappelijk nut bedenkelijk is maar wel lekker makkelijk en rendabel. Maar vertrouwen zou van 2 kanten moeten komen.

Voor de rest heb je gelijk: de boete is niet bedoeld om de onderzoekskosten af te dekken.
Een ander pijnlijk punt bij dit systeem is wel: dat de overheid dus wel de middelen lijkt te hebben om burgers aan te sporen zich aan de regels te houden (middels boetes) maar dat de burger niet de overheid kan aansporen zich aan de regels te houden omdat daarbij opgelegde boetes nu vestzak-broekzak zijn.

Juist het feit dat de overheid steeds meer een break-even model begint toe te passen in trouwens wel zorgelijk. Elke burger betaalt belasting maar zodra een burger een vergunning of wat dan ook nodig heeft dan worden de volledige kosten hiervan doorberekend aan desbetreffende aanvrager.
Een ander pijnlijk punt bij dit systeem is wel: dat de overheid dus wel de middelen lijkt te hebben om burgers aan te sporen zich aan de regels te houden (middels boetes) maar dat de burger niet de overheid kan aansporen zich aan de regels te houden omdat daarbij opgelegde boetes nu vestzak-broekzak zijn.
Weet ik niet. De Urgenda casus laat zien dat in Nederland je de overheid tot een hele serieuze actie kan dwingen via de rechterlijke macht, wat in mijn beleving hoopgevend is.

Dat vestzak-broekzak verhaal gaat denk ik maar beperkt op, ook binnen de overheid. Een overheid kun je ook zien als een stelsel van budgetten, en de NMBS heeft zojuist onvrijwillig een bedrag moeten afstaan. Nu kan ze aan haar bovenliggende departement/minister om compensatie vragen, maar dan krijg je toch vervelende vragen van hogerhand omdat het een tegenvaller buiten het budget is, wat eigenlijk de bedoeling is: de NMBS moet van hogerhand aangesproken worden. Gezien de hoogte van de boete kan ik me voorstellen dat de toezichthouder daar toch al een beetje op rekent.
Neen, maar de uiteindelijke pineut is wel de belastingbetaler (ik dus).
Nee hoor. In welk potje die € 10.000 terechtkomt bij de Belgische overheid, dat weet ik niet. Uiteindelijk wordt de organisatie gestraft, doordat hun budget van dit jaar gekort wordt. Het gaat hierbij gewoon om een corrigerende tik, het doel is niet om ambtenaren doodsangsten op te leveren met direct een boete van € 10 miljoen.
Nee hoor. In welk potje die € 10.000 terechtkomt bij de Belgische overheid, dat weet ik niet. Uiteindelijk wordt de organisatie gestraft, doordat hun budget van dit jaar gekort wordt.
De overheid als geheel maakt kosten om een boete uit te schrijven. Die kosten weten wij niet, maar wij kunnen aannemen dat over een periode van anderhalf jaar meer dan 10.000 EUR is. Laten wij voor het gemak even aannemen dat de kosten 11.000 EUR zijn. Waarschijnlijk zijn de kosten (veel) hoger, maar het is een makkelijk getal om mee te rekenen.

De opbrengsten voor de overheid als geheel is 10.000 EUR, want dat is wat via de boete binnenkomt.

10.000 - 11.000 = -1.000 EUR. Dat is de netto negatieve balans voor de overheid als geheel. Waar komt dit geld vandaan?
Het gaat hierbij gewoon om een corrigerende tik, het doel is niet om ambtenaren doodsangsten op te leveren met direct een boete van € 10 miljoen.
Dus een commerciële organisatie weet dat ze met een boete van 10.000 EUR met iets vergelijkbaars wegkomen, als zij al 'gepakt' worden. Die boete komt pas mogelijk anderhalf later binnen, dus niet interessant voor de huidige jaarrekening. Het risico is daarom laag te noemen, zowel qua kans als impact.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 mei 2022 17:53]

Dus een commerciële organisatie weet dat ze met een boete van 10.000 EUR met iets vergelijkbaars wegkomen, als zij al 'gepakt' worden. Die boete komt pas mogelijk anderhalf later binnen, dus niet interessant voor de huidige jaarrekening. Het risico is daarom laag te noemen, zowel qua kans als impact.
Als die commerciële organisatie ook een noodzakelijke mail stuurt met goede informatie maar daar ook wat promotionele content aan vast bindt (niet een aanbieding of betaalde promotie, maar bijvoorbeeld een receptidee oid als Delhaize dit zou doen) ten tijde van een pandemie, ja, dan weten ze dat ze op 10K boete kunnen rekenen.

Alle andere gevallen is een compleet nieuwe situatie die nu nog geen presedent heeft.

Overigens is het nu ook nog eens een overheidsdienst die een overheidsdienst een boete oplegt (in NL kreeg de belastingdienst een 3,7 miljoen euro boete), dus uiteindelijk wordt de betaald door de overheid (of semioverheid) aan de overheid. Het bedrag is niet zo relevant eigenlijk.
In België bestaat precedent eigenlijk niet. Elke zaak staat op zichzelf. Je kan altijd verwijzen naar een vorige, maar de rechter hoeft er geen rekening mee te houden. Dus de volgende overtreder zou best een heel ander bedrag kunnen opgelegd krijgen (wel binnen de voorwaarden van de wet) naar gelang de inschatting van de ambtenaar en in beroep de rechter. Er wordt dus niet naar een andere zaak gekeken om bedragen vast te stellen, wel naar recidive. Recidive zal wel als voorwaarde worden mee genomen. Dus eerste keer fout zal meestal 'goedkoper' zijn als opvolgende overtredingen.
Ik vermoed dat dit te simpel is. Het EVRM verbiedt willekeur, en als de Belgische rechter alle precedenten negeert dan krijg je willekeur. Burgers die onevenredig zwaar gestraft worden zouden dan naar het Europees Hof kunnen stappen.

Uiteraard kan recidive meegewoigen worden door de rechter. Dat is niet willekeurig.
Het spijt me u te moeten corrigeren. In België wordt het principe van precedent echt niet toegepast. Er is ook geen willekeur. Straffen kennen ook hun grenzen binnen de wet, d.w.z. dat u voor door het rood rijden geen maand in de gevangenis kan, maar een geldboete, omschreven in de wet, zal krijgen. Deze omschrijving kent beperkte variatie waardoor de rechter ook enkele verzwarende/verzachtende omstandigheden kan laten mee wegen in zijn beslissing. Dus elke overtreding en misdaad heeft een kwalificatie in de (straf)wet waardoor willekeur eigenlijk niet bestaat. Indien de straf overdreven is kan er zonder veel problemen in beroep gegaan worden.
Elke rechtzaak staat evenwel geheel op zichzelf en zal onafhankelijk van eerdere gelijkaardige zaken moeten behandeld worden.
Ik zie niet in waarom de kosten zelfs maar belangrijk zijn, of waarom jij er van uit gaat dat die wel veel hoger moeten zijn dan de inkomsten van de boete.

Om te beginnen gaat die 10k niet naar het GBA, maar gaat deze naar de overheid. Elke minuut dat er dus aan deze zaak gewerkt is, is dus ten laste van de GBA waarbij het personeel van de GBA doet waarvoor ze zijn aangenomen en worden betaald. Mijn God, wat is het toch erg dat mensen hun job doen.

Daarnaast kan je geen uitspraken doen over of dit een positieve of negatieve uitkomst is, daarvoor zou je een vergelijk met andere scenario's moeten maken, maar dat kan je niet. Je kan elke beslissing maar 1 keer nemen en je kan niet terug gaan in de tijd om te kijken wat er veranderd als je wat parameters aanpast.

En als laatste is het zeer moeilijk om vergelijkingen te trekken met andere zaken. Elke zaak is uniek. En hoe meer misbruik er is, hoe meer ruchtbaarheid aan iets gegeven zal worden en hoe groter de pakkans alsook mogelijke boetes omdat men het ondertussen toch wel zou mogen weten.
Iedereen probeert het goed uit te leggen, verdieping lijk je niet te begrijpen. Dan maar makkelijk:

De mensen die het onderzoek doen zijn in dienst van de overheid (contract), dus de kosten worden sowieso gemaakt. Er is geen winst of verlies.

Tijdens de verkiezingen sturen wij (de bevolking) een beetje op waar wordt gehandhaafd. En wij dus worden beschermt.

Duidelijker?

[Reactie gewijzigd door Siebelouis op 5 mei 2022 21:51]

Als je het globale plaatje bekijkt, is die €10000 toch ook gewoon symbolisch? Het grootste deel van de werkingskosten van de NMBS komt van de overheid, net zoals dat bij de GBA het geval is overigens. Het geld van de boete komt dan ook weer gewoon bij de staat terecht, zodat die mooi weer naar de NMBS kan vloeien. De Belgische burgers hebben dus in principe gewoon de GBA betaald zodat zij hun bestaan kunnen rechtvaardigen.

Kijk, ik snap het best wel hoor. Boetes zijn de enige manier om een bedrijf op de vingers te tikken, en (sterk) gesubsidieerde bedrijven hiervan vrijstellen zou een vrijgeleide zijn voor wanpraktijken. Maar het blijft een jammere zaak voor de belastingsbetaler.
Buiten de doorlooptijd (anderhalf jaar!) ben ik benieuwd naar hoeveel onderzoekstijd hieraan besteed is. Wordt die gedekt door de 10.000 EUR boete?
Is dat van belang?

Als ome agent jou een boete geeft van €35,- omdat je je knipperlicht een keer niet aanzette dan heeft hij zijn salaris en bijkomende kosten ook niet gedekt. Toch is het nodig dat deze agent zijn of haar dienst draait.
Een informatieve mail naar een klant die zijn emailadres had opgegeven om die railpass te kunnen krijgen, en daarbij klaarblijkelijk de kleine lettertjes over het hoofd had gezien, aanleiding tot boete? Als ze dat doortrekken naar iedere winkel die ooit een mail heeft gestuurd naar al wie voor hun klantenkaart geregistreerd had, dan is de helft van alle KMOs in dit land crimineel bezig.

Bij momenten hoop ik toch dat zoiets eens voor een echte rechtbank komt. Uiteindelijk is die GBA een stel juristen die van de regering een machtiging hebben gekregen om GDPR-rechtertje te spelen buiten het normale rechtssysteem om, en daar valt toch ook wel wat van te zeggen. Benieuwd of een echte professionele rechter dit soort "misdrijf" ook 10000 euro waard zou achten.

Ergens bij de NMBS zit nu een verantwoordelijke voor externe communicatie, waarschijnlijk een jonkie met een diploma marketing, helemaal in zak en as omdat hij zijn werkgever dit aangedaan heeft. Zich af te vragen of hij nog een toekomst heeft in zijn vakgebied nu het lijkt dat je haast een half doctoraat rechten nodig hebt voor het correct versturen van een nieuwsbrief. Ik wil niet in de arme mens zijn schoenen staan...
Die mens had de wet moeten kennen. Het is niet dat er de laatste jaren geen ruchtbaarheid aan gegeven is. Dikwijls denken dit soort figuren dat hun bedrijf belangrijker is dan de wet of de klant. Spijtig genoeg zijn marketing mensen een soort die al snel de grens opzoeken en nog steeds niet door hebben dat de meeste klanten reclame irritant vinden. Moet je er niet van schrikken dat iemand er echt genoeg van heeft en dan maar een, in dit geval, terechte klacht doet.
Het is niet moeilijk om je aan de wet te houden. Ze is bekend en beschikbaar voor iedereen bij twijfel.
En als je dan toch nog twijfelt, zoek de vriendelijkste oplossing. Je kweekt er enkel goodwill mee.
Het doel van de AVG is onder andere dat bedrijven (KMO's inclusief) niet zomaar ongevraagd nieuwsbrieven en andere spam gaan versturen. Nu zal de boete voor een klein bedrijf doorgaans ook kleiner zijn - welke KMO heeft net zoveel klanten als de NMBS? - maar alsnog zou het reden moeten zijn om na te denken.

En inderdaad, bij het versturen van een nieuwsbrief móej je jezelf de vraag stellen: "naar wie stuur ik dit?"> Dat was een vraag die je als marketeer eigenlijk altijd al had moeten stellen, uit commerciële overwegingen. Dat het nu écht verplicht is, zou niet zoveel moeten uitmaken.
Ik erger me groen en geel aan al die bedrijven die, ondanks dat ik alle nieuwsbrief- en advertentiemail-vinkjes heel bewust uitzet, toch nieuwsbrieven versturen na enkele weken/maanden. Goed dat ze er in België strak op zitten.
Precies. Daarom dat ik juist heel blij ben met dit nieuws. Als ze NMBS zover kunnen krijgen om te kappen met die onzin dan hoop ik dat andere bedrijven dit als waarschuwing zien en er al preventief mee stoppen.
Anoniem: 696166
5 mei 2022 18:34
Was die hele AVG er niet vooral gekomen om het datagraaien van big tech in te perken? In de praktijk blijkt nu iedereen behalve big tech - die blijven doordoen zoals altijd. met wat cosmetische aanpassingen voor de bühne- geviseerd en bestraft te worden.
Heeft er nu werkelijk iemand behalve die twitteraar last van wat er hier gebeurd? Een bedrijf dat een opvolgingsmail stuurt naar een klant (die dan nog gratis iets gekregen had...).
Was die hele AVG er niet vooral gekomen om het datagraaien van big tech in te perken?
Nee, dat was niet het doel. De AVG geldt voor iedereen: voor Facebook en co, de bakker op de hoek en ook de website van de bakker op de hoek. Het raffinement en de omvang van het datagraaien is bij big tech veel groter dan bij de bakker en bovendien heeft big tech veel diepere zakken – daarom zijn hun boetes meestal van een heel andere orde dan die voor de bakker.
Lijkt me dat er dan nog flink veel anderen volgen?

ik wordt al jaren lastig gevallen door Belgische bedrijven omdat iemand uit België met dezelfde naam per abuis steeds mijn mailadres opgeeft, en het is echt bijna nooit mogelijk om je daar dan weer uit te schrijven.
(Knack, Trends, de standaard, abonnementen.be, sanguin.
Allemaal bedrijven waar ik nooit zaken mee heb gedaan en die nooit een goedkeuring van mij hebben gehad om me allerlei mails te sturen maar het wel doen.

In Nederland is het wat dat betreft toch echt een stuk beter geregeld.

[Reactie gewijzigd door xenn99 op 5 mei 2022 18:31]

Verwacht er niet teveel van. Onze privacywaakhond is tandeloos, en deze boete komt uiteindelijk gewoon weer bij de belastingbetaler terecht.
Haha, voor een bedrijf dat nooit op tijd komt, zijn ze deze keer te snel geweest, _/-\o_
Zucht, waarschijnlijk gemeld door zo'n Twitter-held die zijn 5 minutes of fame wou hebben.

De grote data-gathering door tech-bedrijven gaat gewoon verder, maar aan dit soort zaken moet de de privacytoezichthouder zijn tijd besteden. En waarschijnlijk deden ze het ook maar omdat ze het waarschijnlijk nu eenmaal moesten, omdat het gemeld was.

Dus ja, een symbolische boete en ongetwijfeld nog wat verspeeld belastingsgeld door al de tijd die het in het onderzoek is moeten kruipen. En dat allemaal vanwege wat aandacht-zoekerij.

Dit is het waarschijnlijke gemeld door hetzelfde soort mensen die klacht neerleggen bij Centrum voor Gelijke Kansen vanwege een zwart-gekleurd snoepje, terwijl die tijd beter had benut kunnen worden voor het aanpakken van echte vormen van racisme.
Het vestzak-broekzak gebeuren is zo erg niet. NMBS moet die 10.000 toch een plek geven. Het komt toch bij de betreffende afdeling terecht. En in plaats van een succesvolle campagne hebben ze een domper.
Les hopelijk geleerd.
Tegelijkertijd kan (potentieel zwaar) verlies lijden ook niet de moeite waard zijn. De maatschappij wordt dan ook gestraft. Ja, wellicht gaat men zich beter gedragen (hoewel dat in dit geval twijfelachtig is) waar de maatschappij profijt van heeft, maar waarom moet de maatschappij daarvoor (ook) opdraaien?
Als de pakkans nul is, dan weet je zeker dat wetgeving een papieren tijger wordt. Als je serieus gaat handhaven, dan is men automatisch toch wat strakker in de leer. En de maatschappij wilde ook die wet, dus mag ze ook opdraaien voor het borgen van de naleving.
Zeker als het organisaties zijn, zou het helemaal niet verkeerd zijn om de maatschappelijke kosten te reduceren naar 0. Nu is het voor dit specifieke geval natuurlijk twijfelachtig dat dit kan (overheid-overheid, vestzak-broekzak), maar voor commerciële organisaties valt er wat voor te zeggen.
En een perverse beleidsprikkel bij een toezichthouder introduceren? Dat is eigenlijk gelijk aan een belastingdienst verantwoordelijk maken voor een toeslag, met de mededeling dat koste wat het kost fraudeurs gepakt moeten worden en financieel niet mogen winnen. De Nederlanders hier weten hoe dat afliep.
Een leuke hypothetische situatie, maar wij weten niet wat er in werkelijkheid zou gebeuren in zo'n onwaarschijnlijk scenario. Hoeveel controles zijn er nog op het hondenkarrenverbod?
De privacytoezichthouders zullen altijd blijven bestaan, het is immers een wettenlijke plicht vanuit Europese wetgeving.
Toch heeft onze overheid er een handje van vooral papier tijgers los te laten.
En daar tegenover worden in sommige gevallen, wolven losgelaten.
De maatschappij wil overigens niet altijd direct een bepaalde wet - dat moeten we ook goed in de gaten houden. De burger wil bijv. echt niet veroordeeld worden voor het in je hand houden (zonder dus te bellen of te texten) van een mobieltje. Maar dat is wel lekker makkelijk controleren...
De maatschappij wil veilig verkeer. En dat wordt minder als mensen niet opletten. Maar blijkbaar denkt de politiek dan dat dit vertaald moet worden naar regels omtrent het vasthouden van een mobieltje. </s>

(even buiten de discussie dat ik het zeer onverstandig acht om te texten tijdens het auto-rijden)

Verder (iets meer OT) willen we graag privacy en geen ongewenste reclame. Bijzonder dat dan juist zo'n geval als dit wordt aangepakt en niet wat andere gevallen. Natuurlijk moet je iedereen controleren maar toch heb ik liever dat ze zich - in dit geval - richten op de grote boeven.

<edit: typo>

[Reactie gewijzigd door Tintel op 6 mei 2022 14:37]

Verder (iets meer OT) willen we graag privacy en geen ongewenste reclame. Bijzonder dat dan juist zo'n geval als dit wordt aangepakt en niet wat andere gevallen. Natuurlijk moet je iedereen controleren maar toch heb ik liever dat ze zich - in dit geval - richten op de grote boeven.
Ja, het voelt nogal wrang dat als mensen worden herinnerd dat ze recht hebben op gratis treinkaartjes, de NMBS wordt gestraft. Maar andere partijen kunnen doorgaan met datagraaien. Maar dat is de ellende van dit soort incidentgedreven/meldingsgedreven handhaving. Als je echt impact wil hebben wacht je niet op de meldingen maar ga je preventief eens langs bij de meest risicovolle sectoren. De Nederlandse CBP (voorganger AP) deed dat wel, en dat was ook extreem nuttig.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee