Organisaties willen invoering ongewijzigde aftapwet voorkomen met kort geding

Verschillende maatschappelijke organisaties, zoals Privacy First, Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, stappen mogelijk naar de rechter om de inwerkingtreding van de aftapwet of 'sleepwet' te voorkomen tot deze is aangepast.

De coalitie van maatschappelijke organisaties verzoekt het kabinet om de invoering van de nieuwe Wiv, of in ieder geval 'de meest privacyschendende onderdelen', uit te stellen totdat alle wetswijzigingen in het parlement zijn behandeld. Mocht het kabinet hier geen gehoor aan geven, dan proberen de organisaties door middel van een kort geding de inwerkingtreding van de wet te voorkomen.

Privacy First stelt dat de wet zal leiden tot een massale privacyschending en vindt daarom dat latere wetswijzigingen niet kunnen worden afgewacht, omdat de schending van het recht op privacy dan al heeft plaatsgevonden. Het kabinet is voornemens om de wet per 1 mei te laten ingaan, waarbij de toegezegde wijzigingen pas later worden doorgevoerd. Het gaat daarbij om een aanpassing van de gerichte interceptie, het delen van data met buitenlandse inlichtingendiensten en de bewaartermijn van opgeslagen communicatiegegevens.

Woensdag overhandigt de coalitie een brief met deze eis aan meerdere leden van het Nederlandse kabinet. Daarin geven de organisaties het kabinet tot vrijdag de tijd hierop te reageren. Doordat het aanstuurt op een inwerkingtreding op 1 mei moeten het eventuele kort geding en de uitspraak binnen twee weken plaatsvinden. Een kort geding is een korte procedure bij de rechtbank die alleen openstaat voor spoedeisende zaken.

De nieuwe Wiv, ook wel de aftapwet of 'sleepwet' genoemd, wordt aangepast op basis van de uitslag van het referendum dat in maart plaatsvond. De Kiesraad meldde dat 49,44 procent van de kiezers tegen de wet heeft gestemd, terwijl 46,53 procent zich een voorstander toonde. Volgens het kabinet zijn de aanpassingen van de wet genoeg om recht te doen aan de uitslag van het referendum.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Joris Jansen

Redacteur

18-04-2018 • 09:30

79 Linkedin

Reacties (79)

Wijzig sortering
Uit het afgegeven signaal van de stemmers (49,44% tegen-stem) is natuurlijk ook duidelijk op te maken, waarom men moeite had met het voorstel.

Het waren ongetwijfeld de constructieve, goede argumenten waarmee de stemmers kwamen. Zoals "tegen", of "tegen". Gewoon een kwestie van die antwoorden pollen, zodat duidelijk werd welke wijzigingen men wilde zien.

Het is dan ook een goede zaak dat de wet is aangepast, zodat de tegen-stemmers nu ineens goed gehoord zijn.Terwijl ondertussen ook geen afbreuk gdaan wordt aan de voor-stemmers.
Vergeet vooral ook niet de manipulatie van dit referendum door het kabinet. Door het achterhouden van een cruciaal stuk over het falen op toezicht inlichtingendiensten heeft het kabinet de uitslag doelbewust beïnvloed sterker nog gemanipuleerd.
Sterker nog had men dat stuk voor het referendum openbaar gemaakt zouden er veel meer nee stemmers geweest zijn.

Door die manipulatie was het nu klein verschil voor de tegenstemmers en roept men het verschil is zo klein dan hoeven we ook niet veel wijzigingen door te voeren.
Door het achterhouden van een cruciaal stuk over het falen op toezicht inlichtingendiensten heeft het kabinet de uitslag doelbewust beïnvloed sterker nog gemanipuleerd.
Dit heb ik gemist, heb je hier een bron van?

edit:
Ah, deze vermoedelijk?

[Reactie gewijzigd door Iknik op 18 april 2018 10:40]

+2Anoniem: 1031525
@Iknik18 april 2018 14:46
Dat inderdaad. Ollongren had wettelijk 6 weken de tijd om dit rapport naar buiten te brengen. Ze heeft het rapport op 7 februari ontvangen en had het dus uiterlijk op 21 maart, op de dag van het referendum dus, naar buiten brengen. Maar ze heeft hiermee gewacht tot 28 maart, maar ze wil verder niet aangeven waarom ze hier zo lang mee heeft gewacht.

https://www.bnr.nl/nieuws...arantie-bij-ctivd-rapport

Nu moge het denk ik wel duidelijk zijn waarom ze hier mee gewacht heeft, maar ik kan er niks anders in zien dan een moedwillige poging om de stemmers cruciale informatie over de WIV te onthouden en zo het referendum te beïnvloeden. Vooral omdat in de nasleep van zo'n referendum vaak gezegd wordt dat de 'gewone burger' helemaal geen geïnformeerde mening kan hebben over zo'n complex vraagstuk als dit. Die vlieger gaat dus niet op als ministers zelf cruciale informatie achter houden.

Hier overigens het rapport:

https://www.rijksoverheid...veiligheidsdiensten-ctivd

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1031525 op 18 april 2018 14:48]

Het compleet neppe vraag en antwoord gesprek met rutte en iemand in een militair pak die geen militair is.

Het kabinet houdt het volk voor de gek en dit wordt geaccepteerd door het volk omdat ze het niet zien.
Het volk eist aanpassingen, dus er worden aanpassingen gedaan die eigenlijk niets veranderd. Enkel het feit dat er wat tekst is veranderd is voor veel mensen aanleiding om te zeggen dat het nu wel ok is.

Geeft aan dat men niet weet waar het over gaat en de overheid maakt van die onwetendheid gebruik.
Of het feit dat hij het constant had over tegen stemmers 100% tegen veiligheid zijn en dat ze nu helemaal niet kunnen tappen via de kabel zonder deze wet.

Het is geen misinformatie het is gewoon keihard liegen en bedriegen, op ze Rutte's.
De wet is helemaal niet aangepast. Men heeft de implementatie van de wet aangepast. Bijv. de bewaartermijn. Die is nog steeds drie jaar alleen heeft men afgesproken de gegevens in principe na een jaar te vernietigen maar indien men het nodig vindt mag het opgerekt worden tot drie jaar.
Ook het delen van gegevens met het buitenland is niet aangepast. Men heeft alleen afgesproken om zorgvuldiger te bekijken of er gegevens gedeeld worden. Daar heb je als burger allemaal niets aan en een rechter kan hier ook niets mee als het een keer mis gaat.
Inderdaad. Puur cosmetisch. "drie jaar" wordt "een jaar plus twee maal verlengen", en "we beloven alleen met de /good guys/ te delen"
"we beloven alleen met de /good guys/ te delen"
Waarbij good guys ook betrekkelijk is. Het is data delen in bulk, dus als je hier iets verkeerds zegt over een dictator kan dat zomaar boven komen drijven in het betreffende land.
Je zult maar een Ebru Umar zijn.
Er staat niet eens Good Guys..., er moet een Rapport van de betreffende partij bestaan.....
Dus ook een negatief rapport voldoet...
Men heeft de implementatie van de wet aangepast
Incorrect. De wet is tot de letter onveranderd.

Er is alleen een zijdelingse "toevoeging" in de vorm van een "beleidsregel". Dit betekend dat je daarheen "zou moeten" sturen, maar "dat moet niet per se".

Als de wet gewijzigd zou zijn had deze opnieuw door de Tweede en Eerste Kamer's gemoeten. Dit is niet gebeurd.

Letterlijk, als er een komma was verplaatst, dan had de wet opnieuw door de Kamers gemoeten.

Deze beleidsregels gaan per direct aan de laars gelapt worden, net als dat ze voor de stemming erover... njah, zie meer bovenstaande comments met linkjes zodat ik ze niet hoef te herhalen ;)
Lees mijn bijdrage nog eens. Ik begin met: "De wet is helemaal niet aangepast".
Ik heb het over de implementatie van de wet en dat is exact hetzelfde met wat jij bedoelt met de beleidsregel...
Verschillen we beetje van mening over de interpretatie van wat je schreef dan. En dat is prima.

Wil nog wel even benadrukken dat er nogal een verschil is tussen "dit moet zo uitgevoerd worden, want wet" tegenover "dit zouden we zo moeten uitvoeren, want gewenst".

Een beetje het verschil tussen design (wet) en user experience (beleidsregel), hier geïllustreerd.

edit: "uitvoering" met "beleidsregel" vervangen in voorbeeld

[Reactie gewijzigd door rkeet op 19 april 2018 07:58]

Volgens mij bedoelden we exact hetzelfde...
De gestelde bewaartermijn is natuurlijk ook een complete farce op het moment dat gegevens met andere instanties kan worden gedeeld.

De "aanpassingen" zoals die nu zijn voorgesteld doen mij ook heel sterk denken aan het beroemde inlegvelletje van Rutte bij het Oekraine-verdrag.
Als je het omdraait; stel je voor dat 'voor' was gestemd. Was de wet dan ook in die richting aangepast, dus extra verzwaarde maatregelen die nog verder gaan? Omdat dat 'blijkbaar' is wat de stemmer wil? Ik denk het niet.

Ik vind dit altijd maar een vreemde manier van dit kabinet om van een 'nee' een 'ja, maar' te maken.

Men durft gewoon zo'n referendum niet te negeren, vanwege de reactie van de burger. Dat dit op hetzelfde neerkomt, net zoals bij het Oekraïne referendum, is natuurlijk een feit.

[Reactie gewijzigd door EquiNox op 18 april 2018 09:48]

Huh? Begrijp je het principe van een referendum wel?
Als de meerderheid voor had gestemd was er natuurlijk niet gebeurd omdat er niet werd gevraagd om de wet zwaarder te maken. Je redenatie raakt dus kant noch wal.

Ook is het onjuist dat er van 'nee' een 'ja' wordt gemaakt.
Bij het Oekraïne-referendum zijn er aanpassingen gedaan ondanks dat het meer dan duidelijk was dat de opzet van het referendum totaal niets te maken had met het verdrag. Sterker nog, bijna niemand van de 'nee' stemmers wist er iets over te vertellen.

Bij dit referendum ligt dat heel anders. Hoewel er in het noorden veel nee stemmers waren omdat ze nu gewoon even overal tegen zijn, is er toch een overtuigende hoeveelheid mensen geweest die wel degelijk wisten waar dit over ging en waarom ze er tegen waren.
Op basis daarvan zijn er ook aanpassingen gemaakt op de wet. Het was nooit de bedoeling om de wet in zijn geheel af te schaffen, niet van het kabinet, maar ook niet van de organisaties die dit ondersteunden.

Het is dus geen kwestie van 'durven', maar meer een kwestie van het interpreteren wat voor 'nee' er nou eigenlijk bedoeld was. Dit geeft ook meteen aan waarom een referendum in deze vorm een gedrocht is en dat het ook terecht is dat het afgeschaft wordt. Je kunt nou eenmaal niet alles vatten in een ja of nee, meestal is er veel nuance en kun je hooguit zeggen dat je er tegen bent in de huidige vorm.
En dat laatste is ook precies wat de tegen-organisaties altijd gezegd hebben.
Nee = nee
Ja = ja

Anders gewoon referendum negeren en naast je neerleggen. Hoe moeilijk is dit. Impopulair, maar wel duidelijk.
En dat is dus precies waar dan ook het knelpunt zit. De politiek doet neestemmers overkomen als massamoordende serieterroristen die alles goed vinden, terwijl dat uiteraard helemaal niet zo is. Als ze er drie gesloten vragen van hadden gemaakt was er veel meer duidelijkheid geweest:

Bent u het er mee eens dat de huidige WiV ouderwets en achterhaald is: ja/nee

Bent u van mening dat inlichtingendiensten met de tijd mee moeten kunnen gaan: ja/nee

Bent u het met het huidige voorstel eens: ja/nee

Ik durf te wedden dat een overgrote meerderheid van de mensen die nee heeft gestemd met een passie, bij twee van deze vragen ook volmondig ja had op willen schrijven, maar gewoon ontzettend veel bedenkingen heeft bij bijvoorbeeld het delen van data en de bewaartermijn, maar ook de omvang van een sleepnet. Is dat een half dorp, een komplete wijk of slechts een paar personen waarvan (met de huidige wetgeving) bekend is dat ze veel contact hebben met een verdachte?
Goed idee, helaas is de huidige referendumwet niet zo opgezet.

Je bent voor of je bent tegen. Klip en klaar. Dat zijn de keuzes.

Geen 'Ja, maar' of 'Nee, misschien'.

Het kabinet probeert nu een betekenis te hangen aan de tegenstem, terwijl men gewoon het referendum kan negeren. Dat is veel duidelijker dan het huidige gerommel van inlegvelletjes en 'recht doen aan de tegenstem'. Daarmee heb je schijt aan de burger, maar dat hebben ze nu stiekem ook al.

Voor mij gaan de huidige aanpassingen overigens lang niet ver genoeg en mag de gehele wet wel naar de prullenbak (conform de WRR), omdat deze op vele vlakken rammelt en een hellend vlak creëert.

Aan mijn (en vele andere) tegenstem(men) hebben ze dus géén recht gedaan.

[Reactie gewijzigd door EquiNox op 19 april 2018 16:09]

Waarmee je mijn stelling dat het afschaffen van het referendum een goede zaak is, dus ook bevestigd.

Persoonlijk vind ik overigens dat het referendum nooit kan werken omdat je er nou eenmaal niet zoveel zaken zijn die je in een ja/nee vraag kan vatten.
Maar als de voorstanders van een referendum een waterdichte oplossing kunnen geven zal ik mijn mening bijstellen.
de oplossing is duidelijk vragen stellen over wat je precies wil weten. Een adviesgevend referendum met alleen Ja/nee schiet niet op omdat je dan dus totaal geen context hebt op wat dan wel niet ja/nee. Nu moet je het hele ding afschieten op een klein onderdeel.

Zoals de drie vragen hierboven had bijvoorbeeld al veel meer context gegeven over waar ik het dan precies mee oneens ben. Ik ben namelijk geen massamoordende serieterrorist.
Niets mis met het (raadgevend / bindend) referendum. Het is hoe de WRR in de praktijk wordt omzeild door dit kabinet. Dit gekonkel door de minister-president en de ministers / staats-secretarissen is wat de weerstand opwekt bij o.a. mijzelf.

Volgens de letter van de WRR kan een afwijzing leiden tot intrekking van een wet, maar dat doet men simpelweg niet. De WRR is nog nooit volledig uitgevoerd, zoals ook al door anderen hier aangegeven. Kijk dan als kabinet naar de uitslag van het referendum en negeer het volledig, dat mag gewoon!

Maar nee, men doet er ALLES aan om maar niet naar de burger te hoeven luisteren, BEHALVE het uitvoeren van een prima, reeds bestaande wet (WRR). Heb gewoon schijt aan de burger en leg het resultaat naast je neer! Kunnen ze niet!

[Reactie gewijzigd door EquiNox op 19 april 2018 20:04]

Je doet nu net of alle burgers hetzelfde willen. Dat is natuurlijk kletskoek en daarom werkt het ook nooit.
Er zal altijd een groep schreeuwers blijven die ontevreden zijn met welk resultaat dan ook.

Gewoon lekker 1x per 4 jaar stemmen en het dan overlaten aan de coalitie. Als ze het niet goed genoeg hebben gedaan naar je zin kun je alleen jezelf de schuld geven dat je een verkeerde keus hebt gemaakt.
Ik vond het ook al vreemd dat men een paar vrij ingrijpende wijzigingen kon doorvoeren zonder de wet opnieuw in de Tweede en Eerste kamer te behandelen.

Het sleepnet moet hoe sowieso niet in werking treden en desnoods moet men naar het Europese Hof stappen om de invoering te blokkeren.
Er zijn geen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de wet. De wet is aangenomen zoals hij was.
De aanpassingen worden later pas gemaakt, en dan gaat de wet weer door de kamers.

In de tussentijd gaat de minister een beleidsaanwijzing aan de veiligheidsdienst sturen dat ze bepaalde dingen niet mogen doen, ondanks dat in de wet staat dat het wel mag. In principe heeft dat hetzelfde effect.

Het zwakke punt is dat je een dergelijke aanwijzing met hetzelfde gemak weer terugdraait. Als de voorgenomen aanpassingen dus nooit meer door de kamers heen komen kan de regering (deze of volgende) het beleid weer wijzigen zonder goedkeuring van het parlement.
Ik geloof werkelijk waar niet, dat een beleidsaanpassing (richtinggevend) zal leiden tot het niet uitvoeren van de wet. De wet is ten alle tijde leidend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleidsregel "De regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger. Ze zijn niet opgenomen in een wet, maar er wordt slechts in een beperkt aantal gevallen van afgeweken."

Met andere woorden, kan hetzelfde effect hebben, niet heeft hetzelfde effect.
Niet alleen drugs doorvoer, ook productie.
Maar dat is natuurlijk weer goed voor de export dus dat is niet erg ;)
De toegezegde wijzigingen zijn een wassen neus en leggen geen concrete restricties op aan het verzamelen van data. Het zou beter zijn om de sleepwet in het geheel af te schaffen maar daar hoor ik bovenstaande organisaties niet over, waarschijnlijk omdat dit nog lastiger is.
Zolang er geen nieuwe wet is, geldt gewoon nog de oude. Als je die ook afschaft, dan ga je dus aftappen zonder regels?
De bestaande wet voorziet al ruimschoots in het aftappen van Internet verkeer.

Ollongren deed het voorkomen alsof ze alleen maar telegraaf signalen, morse code, faxen en analoge lijnen aan het afluisteren was met de oude wet, maar dat is simpelweg niet waar. Tappen van internet- en mobiel verkeer kon allang. De nieuwe wet is geen modernisering (zoals het gebracht wordt), maar slechts een verruiming van de wet.
En beter gereconstrueerd zodat de diensten beter ‘beschermd’ zijn en de burgers/organisaties niet veel meer kunnen via een rechter.

Hetgeen wat ze op 1 Mei mogen kunnen ze allang, alleen kan dit niet gebruikt worden. Dan kan straks wel. Dus ze hebben allang ervaring met hetgeen wat ons te wachten staat, maar wordt het nu dus legaal en de burger en zijn advocaat heeft het nakijken.

Doordat ze het allang kunnen kunnen ze zoveel materiaal bemachtigen, maar veel ervan is nu onbruikbaar dus moesten ze met dat onbruikbare aanknopingspunten zien te vinden in het bruikbare. En dat begon op te breken. Maar wat ze straks kunnen doen ze allang.
Hier ben ik dus ook heilig van overtuigd.
als ik dit dan ook maar probeer uit te leggen, wordt je toch vaak als gekkie bestempeld.
Ja jammer is dat, dat mensen zo naïef zijn, kan het niet bevatten, de referendum hadden we net aan gewonnen, een grote gedeelde stemde voor de sleepwet, en dat is zo triest, dat mensen niet weten wat ze doen of voor gestemd hebben, en geloven alles wat er op TV gezegd woord.
De huidige wet uit de jaren negentig maakt het nu niet mogelijk om berichtenverkeer via een kabel (ook landelijk mobiel netwerk) ongericht naar een persoon of organisatie af te tappen (dus opvangen van alle data). Dit mag nu wel voor niet-kabelgebonden telecommunicatie (satelliet bijvoorbeeld).

Met de nieuwe wet kan nu ook ongericht aan personen en organisaties data worden afgetapt die gaat via (land)kabels.
Kortom, er kon en kan gewoon getapt worden. Enige verschil is een verruiming van de scope : gericht vs ongericht.

Dit is niet wat werd voorgeschoteld door Ollongren in diverse media optredens. Voor de niet-ingewijden (en dat zijn er velen) zéér misleidend.
Eens met je. Zeer misleidend van Ollongren.
Tja, wat had je dan verwacht. Dat is zo’n “ik ben beter dan het plebs” vrouwtje met een enorme arrogantie en zij weet beter dan het volk wat goed is voor het volk; het volk moet gewoon z’n bek houden.

Orwellongren is op het moment een van de gevaarlijkste politici van het land en een enorme bedreiging voor alle rechten van het volk. Dat is er zo een die 1984 als een handleiding ziet.
Een 1984 complot door de regering ligt niet erg voor de hand en vereist eerder een alu hoedje dan een referendum of kort geding. Dat de wet sommige mensen niet bevalt was al helder, dat valt toch nooit te voorkomen, er zal altijd wel iemand ontevreden blijven, welke keuzes er ook gemaakt worden.
Je bedoelt:
Eerst kon er alleen met rechterlijke toetsing afgeluisterd worden... (indien bewijs voering nodig is...)

Nu hoeft dat niet meer... in plaats daarvan krijgen we politieke toetsing door een minister.
Misschien niet iedere wijk, maar ik zie ze echt wel een in staat om het verkeer van een hele glasvezelkabel vast te leggen. Mankracht niet voor? Daarom willen ze nu juist de mogelijkheid hebben de harde schijven onbekeken naar buitenlandse diensten op te sturen.
Dat uitzoeken van de data moet je bv. bij de NSA laten doen, die zijn met een nieuwe DC bezig.
Waarom zou je dat zelf doen, dat doe toch "in de Cloud"... We dachten de de NL Overheid achterlijk was?... ze lopen waarschijnlijk voor de fanfare uit op dit gebied. Saas (Spying as a Service).
Het referendum ging dus ook over de invoering van de nieuwe wiv. Deze alleen aanpassen kan je officieel dus ook geen verering van het raadgevend referendum noemen, terwijl het kabinet dit daar wel tot doet lijken.
Jawel, want dat is wat de wetgeving rondom het referendum voorschrijft. Bij het niet akkoord gaan moet de wet opnieuw overwogen worden, dat is exact wat ze gedaan hebben. Er nog eens naar gekeken en de grootste kritiekpunten proberen aan te pakken.
Zover ik weet is het enige wat de wet zegt bij een tegen stem dat ze de wet opnieuw moeten bekijken.
Er staat echter nergens dat ze ook daadwerkelijk aanpassingen MOETEN doen.

Basically zou het kabinet kunnen zeggen "sorry maar we kunnen het echt niet anders doen dan we al hadden dus we voeren alsnog het origineel in".
<cynisme>Maar ook nergens staat dat je de kiezers serieus voor het hoofd moet slaan door ze te negeren...,
je kan ze ook paaien met een kosmetische aanpassing, dan lijkt het nor ergens op... </cynisme>
Volgens art 11 WRR kan het kabinet maar één ding doen:
Een wet indienen die de wet die in het referendum wordt aangehaald, intrekken. (en de kamer zou die kunnen wegstemmen, dat is het raadgevende er aan)

Dán zou de 2e kamer er weer een plasje over mogen doen, (dé 20 amendementen van @KeesVee bijvoorbeeld) en dan weer naar de 1ste kamer en (bij meerderheid) doorvoeren.
Dát is de enige mogelijkheid die de WRR biedt.

Alle gezeik met inlegvelletjes en geitenpaadjes is allemaal gedraai om de wet heen en een excuus om maar vooral de wet niet uit te voeren. (want die is toch overbodig volgens D66)

Tot op heden is de WRR nog nooit volledig uitgevoerd.
+1Anoniem: 428562
18 april 2018 09:46
Geen enkele rechter gaat hier zijn handen aan branden, dit kort geding is kansloos.

Misschien is het kort geding een strategische eerste stap in een juridische strijd om de wet nietig te verklaren maar als er geen vervolg acties zijn gepland is dit zinloos.
Wet kan pas nietig verklaard worden als deze bijv tegen eu wetten zou ingaan. Maar ja dat duur weer jaren voor je een uitspraak hebt en tot die tijd kan men gewoon doorgaan.
Met een beetje mazzel (hangt van de rechtbank af) kan het in 2 jaar.
Zie zaak Maxx Schremm vs. Facebook. (Safe Harbour heeft het onderspit gedolven)
Na 1 jaar stelt de volgende rechter in het kader van dezeflde casus tegen de nieuwe verdrag (Privacy Shield, zelfde inhoud met s/Safe Harbour/Privacy Shield/g aanpassing) vergelijkbare vragen hierover aan de EU rechtbank....
Dit gaat zeker richting het Europese Hof. Grote kans dat het daar wordt afgeschoten. Daarna komen er weer een paar kleine wijzigingen en daarna stapt BoF weer naar het Europese Hof enzovoort, enzovoort.
Exact, ik denk dat de nieuwe wiv zelfs met aanpassingen tegen Europese privacyregels is, dat weet BoF dus naar het Hof zullen ze sowieso al gaan. Wat ze willen doen is zoveel mogelijk tijd rekken om dit voor elkaar te krijgen en er voor te zorgen dat de wet niet per direct ingaat.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 april 2018 11:39]

Bizar is dat.

Hier worden gewoon mensenrechten geschonden en er is niets wat dit toetst. Iedereen heeft het recht op privacy.

Snap hier niets van, hetzelfde met boetes. Dan willen ze een 'zekerheidsstelling', dus je moet eerst je boete betalen voordat je in beroep mag gaan. Dat is niets anders dan crimineel. Iedereen moet zich kunnen verdedigen voor een rechter, de mogelijkheid om je recht te halen moet niet bepaald worden door hoeveel geld je hebt.

Mensen moeten op kunnen staan tegen dit soort schendingen.
welcome in de wondere wereld van waarin de niet veel zeggende regels als een malle worden gehandhaafd om de volk te laten zien dat ze overal bovenop zitten maar wanneer het gaat om dit soort regels nemen ze het niet zo strikt.

Ze hebben hier zelf profijt van dus ja.
Oh nee, er komt een uitspraak gevolgd door een hoger beroep etc. etc.
Een kort geding lijkt me kansloos. Er worden geen nieuwe juridische argumenten aangedragen. De implementatie van de wet is nu eenmaal de uitkomst van een democratisch proces, dat we met z'n allen hebben afgesproken. Het verschil in het referendum was 2%, en de wet is voor ongeveer 2% aangepast. Maar de tegenstanders willen de wet voor 100% aanpassen, oftewel helemaal verwerpen. Maar zo werkt dat niet in een democratie. Democratie betekent dat je zelden helemaal je zin krijgt, maar dat je altijd op zoek moet naar een werkbaar compromis. En niemand wilde DIT compromis. Iedereen wil altijd voor de volle 100% zijn zin krijgen. Helaas, dat lukt in onze wereld eigenlijk nooit. Misschien jammer, maar wel de realiteit, en dat is misschien maar goed ook. An
Anders zouden we over ELK onderwerp maar ruzie maken, met alle gevolgen van dien.

Maar blijkbaar roept mijn reactie zoveel aversie op, dat die beloond wordt met een rode -1 score. Misschien moet ik meer meehuilen met de wolven in het bos.

[Reactie gewijzigd door GG16 op 18 april 2018 13:38]

Als je springstof 2% aanpast, kan dat het verschil tussen leven en dood zijn!
Als straks 80% van de volksvertegenwoordiging instemt, dan kun je stellen dat een werkbaar compromis is gevonden. Maar... dat gaat niet gebeuren, 1 stem meerderheid is waarschijnlijker. En dat betekent dat de overheid misschien niet voor 100%, maar voor 99% zijn zin doordrukt. Die is niet bezig met een compromis, maar met een dealtje dat D66 het nog een heel klein beetje intern kan verkopen.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 18 april 2018 11:51]

Het (misschien wel belangrijkste punt) "hacken van derden" is helemaal niet aangepast.
Kijken of dit nog in het publiek bekend wil worden d.m.v. een kort geding!
Hacken via derden. Kijken of dit nog in het publiek bekend wil worden
Een deel van het publiek kan het weten want ik las het ook in een krant.

Wat voor mij wel nieuw is, is dat de eigen burger nu ook gewoon in de data-bulk opgenomen blijft.
Regels gelden nu voor iedereen in Nederland, dus ...
Met deze informatie kunnen we straks gemakkelijker het chinese punten systeem invoeren, er liggen vast al plannen klaar om dit te gaan uitbuiten!!!!
Zo zie je maar weer wat zo'n referendum in Nederland voor te stellen heeft. Precies hetzelfde als altijd: helemaal niks dus.

Ach ja, Nederland...
Dat heet een raadgevend referendum.

Nederland hanteerd geen bindend referendum en binnekort hanteren we helemaal geen referendum meer.
Dus je bent voor het referendum of tegen? De ingoud van je bericht spreekt de toon tegen. :+

[Reactie gewijzigd door PjotrStroganov op 18 april 2018 12:06]

Ach, we weten nu in ieder geval precies wat D66 waard is. Geen knip voor de neus om precies te zijn. Principes zijn bij D66 niet zo heel veel waard. Ze hebben zelfs het referendum, hun paradepaardje, zonder blikken of blozen naar het slachthuis gebracht. Dat is gewoon een middelvinger naar je kiezers.

Ik gun ze de rekening de komende jaren van harte. Van mij mogen ze heel wat middelvingers terugkrijgen. :)
Maar de wet zelf komt helemaal niet uit de koker van D66? Dus als je dan consequent bent dan gun je de VVD (de enige partij die al een tijdje aan de macht is) ook de nodige middelvingers neem ik aan.

Edit: mocht je het enkel over het afschaffen van het referdum hebben dan hebben zij mijn middelvinger al.

[Reactie gewijzigd door j-phone op 19 april 2018 00:18]

Ja, die gun ik het zeker. Ooit 1 keer de fout gemaakt op de VVD te stemmen. De VVD zorgt voor te grote maatschappelijke ongelijkheid. Daar gaat NL in de toekomst nog een gepeperde rekening voor krijgen. Hoewel niet slecht voor mijn financiën, geen houdbare zaak voor de toekomst.
Sleepnetwet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten is er ten behoeve van buitenlandse inlichtingendiensten.

https://stanvanhoucke.blogspot.nl/2018/04/cafe-weltschmerz-de-russen-chinezen-en.html

Al in de jaren zeventig ging de CIA de Europese landen langs met het dringende verzoek om wetten aan te nemen waardoor alle afluistergegevens gedeeld konden worden met de Amerikaanse inlichtingendienst. De Sleepnetwet is noodzakelijk om dat nu wettelijk te regelen. Vanaf 1 mei kan dan alle informatie met de internationale partners legaal gedeeld worden.

De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (sleepnetwet), die 1 mei 2018 in werking treed wordt in werkelijkheid al sinds 2015 toegepast. De wettelijke basis is daarvoor nu pas geregeld. In juli 2017 heeft de eerste kamer een dag voor het reces, zonder debat ook haar akkoord gegeven. Vervolgens is dat de aanleiding geweest voor een groep studenten om hier actie tegen te ondernemen en een referendum aan te vragen. Wat nu met de uitslag van het referendum gedaan wordt blijft de vraag.

https://www.youtube.com/watch?v=WKqdCX4Y8xA

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee