Kort geding over aftapwet vindt pas plaats na invoering op 1 mei

Het kort geding van onder meer Privacy First en Bits of Freedom tegen delen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt pas plaats na de invoering van die wet op 1 mei. Dat zegt een van de betrokken advocaten tegen Tweakers.

In eerste instantie wilden de organisaties het kort geding laten plaatsvinden voor 1 mei, maar dat bleek niet mogelijk. De organisaties die het kort geding voorbereiden, moesten wachten op publicatie van de beleidsregels met aanpassingen aan de Wiv. Die kwamen donderdag online.

Nu zal het kort geding na de invoering van de Wiv plaatsvinden. Wanneer dat zal zijn, is nog onbekend. "We zijn nog bezig met het verzamelen en formuleren van onze argumenten", zegt Jelle Klaas van de organisatie Pilp tegen Tweakers. "Er zijn veel organisaties bij betrokken en iedereen wil natuurlijk argumenten inbrengen. Ik denk dat we een kans zullen hebben bij een kort geding, al is het geen kat in het bakkie."

Het kort geding komt van diverse organisaties, waaronder Privacy First, Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Zij vinden dat de Wiv de privacy op grote schaal schendt en daarom willen ze dat de rechtbank de wet buiten werking stelt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

26-04-2018 • 16:08

64 Linkedin

Reacties (64)

Wijzig sortering
Kan de rechtbank een reeds ingevoerde wet onwettig verklaren?
Niet zover ik weet, Rechters passen wetten toe om te bepalen of iemand schuldig is aan het overtreden van een wet. Rechtens zijn er niet om te toetsen of een wet (onwettig is) daar zijn andere instanties voor, zoals de eerste kamer.
Niet zover ik weet, Rechters passen wetten toe om te bepalen of iemand schuldig is aan het overtreden van een wet. Rechtens zijn er niet om te toetsen of een wet (onwettig is) daar zijn andere instanties voor, zoals de eerste kamer.
Volgens het Nederlands staatsrecht heb je deels gelijk
Art. 120 stelt; de rechter treedt niet in de beoordeling van wetten kortom volgens onze grondwet maar dit proces niet

Er is echter iets grappigs aan de hand er is namelijk een pikorde onder de wetsbronnen

Een ministeriële regeling gaat boven een gemeentelijke verordening maar een rijkswet staat daar weer boven de grondwet staat natuurlijk bovenaan

NIET DUS; boven onze grondwet staan de internationale verdragen, dus zaken als internationaal oorlogsrecht gaan boven ons nationale belang. Dat betekent ook dat het EVRM onze grondwet te boven gaat en daarom kunnen we ons toch nog tegen deze politiestaat proberen te weren
boven onze grondwet staan de internationale verdragen,
Misschien kunnen onze grondwet anders inrichten; in de VS bijvoorbeeld zijn er naast de grondwetten de zogenaamde amendments. Deze gelden als een soort garantie die het onmogelijk maakt om bijvoorbeeld met een wet te komen die direct wapenbezit inperkt of illegaal maakt voor burgers.

Als dat niet kan, dan zou ik stellen dat het curciaal is om dergelijke verdragen te verlaten en direct ongeldig te gaan verklaren; het kan niet zo zijn dat we onze democratie en binnenlandse veiligheid op het spel zetten voor internationale belangen.

Daarnaast, wetten kunnen worden veranderd, zeker als er anders grote maatschappelijke onrust ontstaat in de maatschappij. Pubilieke opinie is toch een belangrijk ding... alleen.. de meeste mensen snappen niet eens wat deze wet mogelijk maakt, en al doen ze dat wel... dan hebben ze waarschiijnlijk al helemaal niet nagedacht over de implicaties.

Ik vrees dat we helaas dit soort gevechten voor onze grondwettelijke vrijheden gaan verliezen; de gemiddelde burger is onvoldoende geinformeerd, onvoldoende strijdvaardig.. om meer dan de schijn van democratie te behouden.
Je vergist je. Amendments zijn integraal onderdeel van de Amerikaanse Grondwet. Ze staan er dus niet naast. Zo was het verbod op alcohol (Prohibition) het 18de amendement op de Grondwet, en het weer toestaan het 21ste amendement.

Ook qua internationale verdragen vergis je je. We hoeven verdragen niet op te zeggen omdat we misschien tegen de inhoud zijn. De rechter kijkt naar alle actieve verdragen en concludeert "die hadden opgezegd kunnen zijn, de huidige regering heeft ze niet opgezegd, dus er is nog steeds een aanhoudende democratische meerderheid." En niet alleen is dat een meerderheid in Nederland, het betreft een norm die in meer landen een meerderheid gveonden heeft. Dát maakt de norm sterker.
Rechtens zijn er niet om te toetsen of een wet (onwettig is)
Dat mag in Nederland zo zijn. In andere landen is dat niet zo abnormaal dat een rechter toetst of een wet onwettig of onuitvoerbaar is. Maakt, dacht ik, immers deel uit van de scheiding der machten (de rechterlijke macht controleert in deze dan de wetgevende macht).
Daarvoor hebben wij in nederland de staten generaal. Het kabinet is de wetgevende macht en de staten generaal (eerste en tweede kamer) de controlerende macht.

Veel landen hebben een constititueel hof dat deze taak ook voor een deel op zich neemt, maar dan vooral de vraag of het niet botst met andere wetgeving.

[Reactie gewijzigd door AWitteveen op 26 april 2018 16:45]

Er wordt in een constitutioneel hof nagegaan of het niet botst met de grondwet.
Daarvoor hebben wij in nederland de staten generaal. Het kabinet is de wetgevende macht en de staten generaal (eerste en tweede kamer) de controlerende macht.
Dit is onjuist. De Staten Generaal zijn de wetgevende macht, het kabinet/de regering is de uitvoerende macht, de rechters de rechterlijke macht.

Nederland is niet helemaal strikt in deze scheiding. Zo heeft de regering met ministriële regelingen ook enige wetgevende macht en controleren de Kamers ook wel of de regering het doet zoals de bedoeling is. Maar de regering is zeker niet de wetgevende macht.
Hoewel in België bijvoorbeeld er ook een constitutioneel hof is dat die taken op zich neemt, is het dacht ik in België ook mogelijk om individuele zaken voor een (gewone) rechter te brengen (in een gewone rechtbank).

Zo besliste onze minister van volksgezondheid, Maggie De Block, onlangs dat medicinale cannabisolie niet legaal is in België. Daardoor werden deze producten bij de leverancier van de ouders van een zwaar epileptisch meisje in beslag genomen. De hetze is de afgelopen week in het nieuws geweest.

Vanmorgen lieten de ouders weten dat zij samen met een tiental patiënten (die ook medicinale cannabisolie gebruiken) de staat zullen aanklagen hiervoor (voor het onmogelijk te maken om aan hun medicamenten te geraken).

Vermoedelijk zal deze rechtsgang niet via bv. de Raad van State gaan, maar wel via een gewone rechter in een gewone rechtbank.

M.a.w. kan de staat ook door een gewone rechter teruggefloten worden (of dat in deze ook zal gebeuren is nog maar de vraag, maar hier vragen we ons af of dat in jullie buurland België kan. Volgens mij kan dat bij ons dus gewoon).

[Reactie gewijzigd door freaxje op 26 april 2018 21:39]

dat is eigenlijk iets anders. Ze klagen de staat aan, omdat ze vinden dat die niet handelt naar de wet of omdat ze vinden dat er tegenstrijdigheden zijn met andere wetten. Voor het aanvechten van wetten hebben we idd de raad van state.

een rechter heeft geen invloed om het maken of tegenhouden van wetten (scheiding der machten)

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 26 april 2018 21:52]

@white modder , je weet dat je reageert op een Belg die de Belgische Raad van State beschrijft? In Nederland hebben we ook een Raad van State, maar die gaat over overheidsbesluiten. Denk aan de aanleg van een nieuwe snelweg; als de nieuwe A3 door jouw achtertuin gaat dan moet je bij de Raad van State klagen.
Je weet dat ik een Belg ben en dat ik het ook over ons belgenlandje had.

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 29 april 2018 10:35]

Ik bekijk het dan bijvoorbeeld als volgt: wanneer een Nederlands staatsburger onder deze nieuwe aftapwet afgeluisterd wordt, dan zou diezelfde staatsburger naar een gewone rechtbank kunnen stappen om aan te laten tonen dat de staat niet handelt naar de wet die erin voorziet dat een Nederlands staatsburger een gegarandeerd recht op privacy heeft.

M.a.w. de nieuwe aftapwet is tegenstrijdig met andere wetten.
Een rechter die controleert of een wet wel wettig is, betekent dat een rechter invloed heeft op het maken van wetten en dat doet juist afbreuk aan de scheiding der machten. Strikte scheiding (die hebben we in Nederland trouwens niet, onze uitvoerende macht heeft ook beperkte wetgevende macht) betekent in dit gebal dat de rechtsprekende macht niet mengt met de wetgevende macht.
Een rechter die controleert of een wet wel wettig is, betekent dat een rechter invloed heeft op het maken van wetten [...]
Nee, waar @freaxje op doelt is een constitutioneel of grondwettelijk hof, dat hof toetst wetten aan de grondwet.

De gelinkte Wikipedia geeft wat voorbeelden over zo'n hof in Europese landen. In de VS heb je het Supreme Court en die toetsen aan de Amerikaanse grondwet. De leden van die rechtbank worden benoemd door presidenten en dat is vaak een politieke keuze, de democraat kiest een wat liberale 'justice' (zo noemen ze die rechters) en een republikein kiest een wat meer conservatieve. Afhankelijk van het inzicht van die rechters kan de grondwet anders geïnterpreteerd worden (ze zijn het niet altijd met elkaar eens, dus meeste stemmen gelden).

Voorbeeld (quote uit Scientific American), waarbij een het 'Clean Power Plan' van Obama stopgezet wordt.
An unusual 5–4 decision halts the federal effort to curb carbon dioxide emissions from power plants while the court battle continues
Naar: https://www.scientificame...obama-s-clean-power-plan/

Hetzelfde komt voor bij de huidige president en zijn 'travel ban', die werden soms behandeld door 'district courts', die mogen ook toetsen aan de grondwet.
Klopt. In Nederland mag de rechter een wet niet toetsen aan de grondwet. Dat mag in oa Duitsland en de UK wel
Een rechter kan wel oordelen dat een wet niet aan de Europese grondwet voldoet en de zaak doorverwijzen naar het Europese hof. Een schorsing is mogelijk, dit is ook gebeurd met het opslaan van verkeersgegevens door telecom providers.
De wet zou getoetst kunnen worden aan internationale verdragen waar Nederland aan deelneemt. Zoals bijvoorbeeld het EVRM.
Vanwege het Nederlandse rechtssysteem gaan verdragen boven nationale wetgeving.

Voordat je jezelf rijk rekent is er bij de meeste artikelen, in internationale verdragen, die deWiv in de weg zouden kunnen staan wel een uitzondering opgenomen waarin wordt gesteld dat het artikel omzeild mag worden wanneer het noodzaklijk is voor de nationale veiligheid.

Oftewel een rechter zou de Wiv niet toepasbaar kunnen verklaren vanwege het in strijd zijn met een internationaal verdrag waar wij aan meedoen, maar dit zal niet snel gebeuren.
En daar komt nog bovenop dat een rechter geen argumenten mag toevoegen aan een zaak. De klagers moeten een concreet verdrag aandragen, en de rechter moet dan oordelen of de klagers een punt hebben.

Het punt is dat de meest bruikbare verdragen diegenen zijn die iets specifiek verbieden. "Geen doodstraf" - prima, dan kan de doodstraf dus niet. "Geen straf zonder uitzicht op vrijlating" - wordt al moeilijker. Levenslang zonder enige mogelijkheid tot voortijdige vrijlating mag niet, maar hoe precies zit het met gratie? De regering heeft nu een gratie-commissie, en dat geeft "uitzicht". Dan kan het blijkbaar wel.

En voor de Wiv kom je op z'n best op brede, algemene verdragen, die dan ook nog eens allemaal specifieke uitzonderingen hebben voor "nationale veiligheid". Dan zegt een rechter dus al gauw "voorzover dit verdrag al specifiek is, is dat juist om wetten als de Wiv toe te staan".
Ja, zo is dat ook gebeurd met de wet die providers verplichte om heel wat meta-data te bewaren.
Daar dient normaal gesproken jullie Raad van State voor.
Nee - die adviseert de overheid, en mag expliciet daarom niet alsnog daarover oordelen.

Daar is zelfs een historische tweedeling over ontstaan. Bestuursrechtsrpaak (over overheidsbeslissingen, niet zijnde parlementair goedgekeurde wetten) kunnen aangevochten worden bij de RvS. Maar omdat de RvS ook hier over adviseert ontstond daar wél een dubbelrol, en daarom is de RvS gescheiden in twee kamers; advies en bestuursrecht. Geen van beiden kun je wetten aanvechten.
Ik denk dat dit inderdaad klopt en dat dit hetzelfde zo verloopt in België. M.a.w. onze Raad van State geeft ook enkel advies aan de regering.
De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.
Voor administratieve handelingen blijkt in België de Raad van State wel een vernietigend effect te kunnen hebben.
Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State.
Het afluisteren van burgers is uiteraard een administratieve handeling (de uitvoerende macht voert dit uit). Dus in België zou dit, lijkt me, kunnen vernietigd worden (de resultaten ervan juridisch nul maken) door onze Raad van State.

Bron van bovenstaande quotes.
Die heeft dan ook, net als vele organisaties, de beide kamers van kritische opmerkingen over de nu in te voeren wet gegeven. Beide kamers hebben daar weinig mee gedaan.

De meeste bezwaren in het referendum kwamen overeen met die opmerkingen.
Is toch waanzinnig gepland . Ja u heeft gelijk bits for freedom .maar ja de wet is nu al active. 8)7 |:(
De rechter heeft de macht om die wet alsnog uit te schakelen of te eisen dat er verbeterpunten komen middels dwangsommen.
Een rechter kan niets eisen. Daar heb je eisers voor in een proces, hier dus mogelijk BoF en dergelijke.
Een rechter beoordeelt alleen of er een wettelijke basis is voor die eisen. En dat moet hij de huidige wet toepassen. Dan houdt het gauw op: de wettelijke basis van de Wiv is de Wiv. Je kunt nu eenmaal lastig argumenteren dat een wet tegen de wet is 8)7

Nu moet een overheid elke wet uitvoeren zodat deze niet in strijd is met de Grondwet. Klagers kunnen dus achteraf wel bezwaar maken tegen een verkeerde uitvoering. Dan zeg je als klager tegen de rechter: "Deze wet wordt verkeerd uitgelegd, want deze uitleg is in strijd met de Grondwet". Ook dan kun je niet als klager (or rechter) bepalen wat dan wél de goede uitleg is.
De rechter kan een wet geheel 'bekijken' als deze wet andere wetten overrulled.. dan is de wet niet wettig.
edit: Mocht bijvoorbeeld de aankomende wet om mensen met een beperking onder het minimumloon laten werken echt worden ingevoerd.. dan zal ik dat desnoods via de rechter aan laten pakken.

[Reactie gewijzigd door Sammiejj op 29 april 2018 05:26]

In het recht zijn er standaard manieren om een conflict tussen wetten af te handelen.

Zo heb je lex specialis : een wet die een speciale situatie afhandelt gaat bpven een algemene wet. Zo mogen jongeren onder het minimumloon werken, vanwege het minimumjeugdloon.

Een tweede relevant principe is lex posterior : latere wetten gaan boven eerdere wetten. Dat is een fundamenteel principe in een democratie; meerderheden kunnen wijzigen, en de nieuwe meerderheid mag nieuwe wetten maken.

In jouw voorbeeld van een wet over de aanvulling van inkomen van arbeidsgehandicapten tot minimumloon vallen die principes samen. Er is een goede kans dat er zelfs expliciet bij de behandeling naar de eerdere algemene wet wordt verwezen, wat een uitleg inhoudt aan de rechters hoe de nieuwe wet zich verhoudt tot de oude.

Ik weet overigens niet of jij naar de rechter kunt stappen. Dan zou jij arbeidsgehandicapt moeten zijn én een loonsverlaging krijgen, want anders heeft die wet geen betrekking op jou. En alleen als je bewindvoerder bent, kun je namens iemand anders naar de rechter stappen.
Ik heb Autisme PDD-nos.. kan dus prima zelf beslissingen nemen op bepaalde punten.. alleen willen werkgevers mij niet hebben vanwege mijn beperking omdat ik eenmaal veel meer hulp nodig heb bij het uitvoeren van het werk.
Jij snapt dus btw nog steeds niet wat de nieuwe wet inhoud.. stel je bent 23+ dan behoor je standaard € 72,83 per uur te krijgen van je werkgever.
De nieuwe wet gaat regelen wat al bij de Wajong geld.. werkgever betaald bijvoorbeeld 30% van het minimumloon en als de gemeente een potje heeft krijg jij een aanvulling maar wel enkelt als jij aan o.a. voorwaarden voldoet;
- Geen spaargelden bezitten
- Geen huis/auto's mogen bezitten
- Geen relationele partner die het bovenstaande heeft mogen hebben;
Als ik die aanvulling zou krijgen en zou even later een vriendin krijgen.. dat stop die aanvulling direct.
- Geen pensioenopbouw op de aanvulling; Je bouwt dat dus enkelt pensioen op het gedeelte van je werkgever
- Geen WW-rechten; Dus bij baan verlies; geen uitkering mogelijk

Dat is TEGEN artikel 1 van de grondwet en TEGEN artikel 11 Artikel 11 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte die bepaald dat je als een gelijke dient te worden behandeld.
Wat met die nieuwe wet NIET gebeurd.

[Reactie gewijzigd door Sammiejj op 29 april 2018 13:07]

Oh, ik snap redelijk wat die wet inhoud.

Zoals je zelf al aangeeft: die 72,83 per dag (niet uur ;) ) is gebonden aan voorwaarden. De eerste is inderdaad 23+. Een andere voorwaarde is dat geen loonaanvulling door overheid.

De voorwaarden voor loonaanvulling lijken op die van andere uitkeringen, dus dat is geen grond voor bezwaar. Ook het gebrek aan pensioenopbouw is in die context niet vreemd.

Aangezien deze wet specifiek gaat over de ongelijke behandeling van arbeidsgehandicapten is het een lex specialis ten opzichte van de Wet gelijke behandeling. Art 1 GW is niet relevant omdat het een beginsel vastlegt, waarbij bij wet afgeweken kan worden. Dat is volkomen normaal: AOW is inherent leeftijdsdiscriminatie, bijvoorbeeld.

En nogmaals: als je wel een gewone baan hebt (dat kan ook met PDD-NOS) dan heb je wel gewoon pensioenopbouw en WW rechten.

[Reactie gewijzigd door MSalters op 30 april 2018 13:09]

Welke baan? Ben samen met mijn job couch al een jaar bezig..
Dwangsommen, ha, en aan wie worden die doorgestort? Das zoals je ene hand die het geld doorgeeft aan de andere om het daarna terug te plaatsen waar het vandaan komt in dit geval.
Anoniem: 310408
@Sammiejj26 april 2018 18:33
Nee, een rechter kan geen dwangsom opleggen aan de overheid. Wel mogelijk is het om via de rechter schadeloos gesteld te worden omdat een wet bij nader inzien onjuist is.
Als je met bonnetjes aantoonbare schade hebt opgelopen. Dat gaat het in dit geval niet worden.
Ik heb liever dat ze er langer over doen en het goed voorbereiden dan dat er gehaast wordt. Dus wat mij betreft prima dat de zaak pas na invoering aan de beurt komt.
Of ze wachten met de invoering tot het kort geding geweest is. Grote kans dat er na de invoering weinig meer te doen valt onder het mom van 'het is al ingevoerd dus deal er maar mee'. De aftapwet is er waanzinnig snel doorheen gejaagd, waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat diverse instanties het er niet mee eens zijn.
Precies, zo heeft men ook met het CETA handelsverdrag te werk gegaan. Ondanks alle bezwaren en lopende procedures heeft men een gedeelte alvast ingevoerd, maar het terugdraaien van dit alles is eigenlijk onmogelijk en zo heeft men het weer door onze strot gedrukt.
Het ging natuurlijk om de arbitrage clausule. Let goed op met gronignen en het dichtdraaien van de gaskraan, in de media heb ik al gelezen over gesteggel wie er op moet gaan draaien voor de misgelopen baten van shell. Leg dit op de arbitrage clausules in handelverdragen zoals CETA en TTIP en het wordt duidelijk waarom handelverdragen met zulke clausules nooit door mogen gaan. Helemaal als je je bedenkt dat shell mede verantwoordelijk is, door hun gaswinning, voor alle ellende in groingen en dan nog moelijk wil gaan doen of de misgelopen baten door het dichtdraaien van de gaskraan. :r
//lichtelijk offtopic geraakt. :)
Dat van shell gebeuren in Groningen komt meer door het contract.. die kraan gaat immers sneller dicht dan eerst was besproken.
Als je met je bedrijf en gaswinning aardbevingen veroorzaakt, dus natuurschade veroorzaakt, dan lijkt het mij logisch dat de overheid maatregelen moet nemen. De overheid moet ook voor een veilige leefomgeving zorgen en dat deed het niet als het geen maatregelen zou nemen op de gaswinning en de daar uitkomende aardbevingen. Natuurschade en schade aan de omgeving lijkt mij reden genoeg om een contract te ontbinden, boetes op te leggen en alle veroorzaakte schade te laten vergoeden.
Dat moet dat wel in het contract staan.. en aangezien de Shell en VVD dikke vriendjes zijn.. zal het contract ook wel zwak zijn om ervan af te kunnen stappen.
Een bedrijf is gewoon wettelijk verantwoordelijk voor de schade die het veroorzaak, dat hoeft echt niet tot in de puntje in het contact vastgelegd teworden.
Bij b.v. planschade moet je volgens mij minimaal 10% waarde verlies van je woning hebben, voordat je wat vergoed krijgt. Dus vanzelfsprekend is het niet.
Ow jawel.. als jij iets huurt en er staat dat bijvoorbeeld lekke banden door egels niet vergoed worden.. dan kan je naar iedere rechter gaan.. je zult het verliezen.
De NAM is opgericht in 1947. Toen bestond de VVD nog niet eens!

Sowieso was de VVD pas in de jaren 60 voor het eerst regeringspartij, en toen ook nog alleen maar om de 76ste zetel te leveren.
Of ze wachten met de invoering tot het kort geding geweest is. Grote kans dat er na de invoering weinig meer te doen valt onder het mom van 'het is al ingevoerd dus deal er maar mee'. De aftapwet is er waanzinnig snel doorheen gejaagd, waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat diverse instanties het er niet mee eens zijn.
Die dataretentiewet is na jaren ook ingetrokkken door een uitspraak van één of ander Europees hof, dus dat lijkt mij geen probleem. Ben het ermee eens dat het ideaal zou zijn als ze de wet uitstellen tot na een definitieve uitspraak, maar dat is ijdele hoop.
[...]
Die dataretentiewet is na jaren ook ingetrokkken door een uitspraak van één of ander Europees hof
Zoveel keus hebben we ook weer niet. Je hebt het Hof van Justitie van de EU, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wat op zichzelf staat. Data-retentie was een EU eis, dus het eerste Hof.

Maar omdat data-retentie een EU zaak was, lag het ook voor de hand dat het EU hof bevoegd was. De Wiv is nationale veiligheid, en dat is expliciet geen EU taak.
Anoniem: 310408
@SomerenV26 april 2018 16:29
Grote kans dat er na de invoering weinig meer te doen valt onder het mom van 'het is al ingevoerd dus deal er maar mee'.
Zo werkt het niet he? Als de rechter besluit dat de wet niet correct is kan hij die wet met onmiddellijke ingang als niet geldig verklaren en dan kan de overheid alleen in beroep gaan.
Onzin, je kan zelfs als wetten alsnog illegaal zijn via de rechter uitschakelen.
Anoniem: 24417
26 april 2018 16:20
Ik ben toch maar wat blij dat er organisaties zoals Bits of Freedom bestaan. Petje af :)
Bestaan is één ding, iets voor elkaar krijgen als organisatie is twee. Dit gaat zodanig aflopen dat alle organisaties gewoon "niet ontvankelijk" worden verklaard wegens reden dit-en-dat. Daar sta je dan als organisatie en [s]wordt[/b]is de wet van kracht.

Er is een reden waarom men zo lang heeft gewacht met publicatie. Juist zodat er dan geen tijd is om voor de invoering bezig te zijn met kort gedingen . . .
Oh, die reden is makkelijk genoeg : voor een kort geding moeten de klagers aantonen dat er een spoedeisend belang is. Dat betekent in de praktijk dat er grote, onherstelbare schade dreigt als er een normale procedure gevolgd wordt. Bijvoorbeeld: de buurman is heipalen aan het slaan en er komen nu scheuren in jouw huis. Hij moet nu stoppen om te voorkomen dat jouw huis instort. Maar voor de Wiv heeft de Kamer al besloten dat er grote en onherstelbare schade dreigt (terroristische aanslagen) door het níet invoeren.
Ik denk dat "Uiteraard" wel voldoende relevante reactie is. Bij het kabinet staan ze duidelijk nog harder te springen dan groep 5 van de basisschool voor de ingang van de Efteling
Iedereen zou uit protest tegen de sleepwet van VPN's gebruik moeten maken. Voor 3 euro per maand heb je er al eentje. Ik zie het als extra belasting op mijn internet verbinding. Op al die belasting verhogingen de laatste tijd kan die drie euro er ook nog wel bij. Je zou de vpn ook nog met familie/ vrienden kunnen delen zoals ook met andere diensten zoals bv als Netflix gebeurd. Dan zijn die ook tegen deze maffia praktijken van de overheid beschermt.

Misschien een idee voor tweakers.net om verschillende vpn’s te testen.
VPN is een mooi aftap puntje
bron:

Al in de jaren zeventig ging de CIA de Europese landen langs met het dringende verzoek om wetten aan te nemen waardoor alle afluistergegevens gedeeld konden worden met de Amerikaanse inlichtingendienst. De Sleepnetwet is noodzakelijk om dat nu wettelijk te regelen. Vanaf 1 mei kan dan alle informatie met de internationale partners legaal gedeeld worden.

De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (sleepnetwet), die 1 mei 2018 in werking treed wordt in werkelijkheid al sinds 2015 toegepast. De wettelijke basis is daarvoor nu pas geregeld. In juli 2017 heeft de eerste kamer een dag voor het reces, zonder debat ook haar akkoord gegeven. Vervolgens is dat de aanleiding geweest voor een groep studenten om hier actie tegen te ondernemen en een referendum aan te vragen.

Deze wet legaliseert het delen van afluistergegevens, aftapgegevens, met buitenlandse inlichtingendiensten / buitenlandse geheime diensten / buitenlandse spionage diensten.

[Reactie gewijzigd door zanussi op 26 april 2018 19:58]

Gaat het om een ander land zoals bijvoorbeeld Turkije, Rusland of Noord-Korea, dan buitelt men over elkaar heen om deze aantasting van de democratie te veroordelen en valt al snel het woord corruptie.

Daarbij staat de uitslag van dit soort zaken bij voorbaat vast:
de rechter beslist in het voordeel van de regering.
In het zeldzame geval dat de rechter niet beslist in het voordeel van de regering, dan lapt de regering de uitspraak van de rechter aan zijn schoen en past de regering er zelf een mouw aan waardoor de klagende burger buiten spel word gezet.

Zo gaat dat in de Dutch Democratic Republic.
iets met kalf en sloot enzo..
Ja, want het is weer erg onduidelijk allemaal. Wat is bijvoorbeeld een journalist? Is dat iemand met een perskaart? En van welk land dan? Of iemand die zich als zodanig gedraagt? Of iemand die bezig is met nieuwsgaring, en dan uitsluitend in die hoedanigheid? Of met een perskaart, behalve in de hoedanigheid als terrorist? Behalve dan als ie dat deed om te infiltreren?
Iedereen moet journalist worden en in elk bericht een medisch persoonlijk dingetje zetten, dan mogen ze het niet aftappen / doorzetten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee