Supercomputer simuleert muizenbreintje

Drie Amerikaanse wetenschappers hebben een IBM Blue Gene/L ingezet om een simulatie van het functioneren van muizenhersenen te maken. Hun werk leverde karakteristieken op die vergelijkbaar zijn met de gedachtenpatronen van echte muizen.

Zenuwcel Het bouwen van virtuele hersenen is een complex probleem vanwege de grote hoeveelheid componenten, die op hun beurt weer op een groot aantal manieren kunnen functioneren. Een normaal setje muizenhersens beschikt over ongeveer acht miljoen zenuwcellen, die elk via grofweg achtduizend synapsen met andere zenuwcellen kunnen communiceren. James Frye, Rajagopal Ananthanarayanan en Dharmendra Modha beschreven in een publicatie hoe ze een simulatie van achtduizend zenuwcellen met 6300 synapsen per stuk uitvoerden. Hoewel de simulatie maar een miniem fragment van het muizenbrein besloeg, bleek de opdracht een behoorlijke aanslag op de rekenkracht van Blue Gene, die over 4096 processors met elk 256MB geheugen beschikte. De drie willen uiteindelijk een real-timesimulatie van een volledig knaagdierenbrein uitvoeren, maar het eenduizendste breintje in de IBM bleek ongeveer tienmaal zo traag te functioneren als de hersencellen van een normale muis.

Cartoonmuis 'The Brain', zonder collega Pinky De resultaten zijn echter veelbelovend. De virtuele zenuwcellen interageerden op een manier die heel wat wegheeft van natuurlijke processen; de onderzoekers claimen dat ze 'biologisch consistente dynamische eigenschappen' hebben waargenomen en de gesimuleerde synapsen leken groepsgewijs te functioneren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat bepaalde stucturen die in echte muizenhersens voorkomen, in de simulatie ontbraken. De grote vraag is of het vergroten van de beschikbare rekenkracht afdoende is, of dat er meer nodig is om dergelijke structuren aan te brengen. Op het onderzoeksprogramma staan nu onder andere het voorprogrammeren van bepaalde structuren en het vergroten van de natuurgetrouwheid van de manier waarop de zenuwcellen en de synapsen werken.

IBM BlueGene Solution Het vergelijkbare Blue Brain-project van de Universiteit van Lausanne haalde eerder deze maand het nieuws met een succesvolle simulatie van ongeveer tienduizend zenuwcellen. Het Zwitserse team streeft een kopie van een rattenbrein na, en ook zij namen processen waar die grote gelijkenis met het natuurlijke functioneren van hersencellen vertonen. De resultaten zouden nog niet veel met 'echt' denken te maken hebben, maar er vinden wel spontane processen plaats, die wijzen op een bepaalde mate van zelfwerkzaamheid. Of een van beide groepen er in zal slagen om een redelijk compleet model van zoogdierenhersens te produceren moet nog even worden afgewacht; of de virtuele processen tot een bepaalde functionaliteit, zoals een rudimentair zelfbewustzijn, kunnen leiden is nog volstrekt onduidelijk. Wel is helder dat het uiteindelijke doel van beide onderzoeksteams, het simuleren van een volledig mensenbrein, nog lang op zich zal laten wachten. De acht- tot tienduizend virtuele zenuwcellen moeten daarvoor namelijk nog een kleine honderd miljard collega's krijgen, en op de daarvoor benodigde rekenkracht hoeft de eerstvolgende jaren niet gerekend te worden.

Door René Wichers

Eindredacteur

28-04-2007 • 20:24

118 Linkedin

Bron: BBC

Lees meer

Pentagon wil kattenbrein simuleren Nieuws van 26 augustus 2008
SPEC lanceert supercomputerbenchmark Nieuws van 5 augustus 2007
'Menselijke robot' bestuurd via hersenen Nieuws van 18 december 2006

Reacties (118)

118
116
47
5
0
18
Wijzig sortering
Dit artikel komt niet overeen met de bron.
Er werden wel degelijk 8 miljoen neuronen gesimuleerd, en niet achtduizend. Er is dus geen sprake van een miniem fragment van een muizenbrein : deze simulatie is even groot als een echt brein.

Verder : "Het eenduizendste breintje in de IBM bleek ongeveer tienmaal zo traag te functioneren als de hersencellen van een normale muis."
Dat is slecht uitgedrukt. Wat ze bedoelden is dat de BlueGene 10s rekentijd nodig heeft om 1s modeltijd uit te rekenen. Er wordt dus niet vergeleken met "een normale muis".
Ze zijn er waarschijnlijk nog mijlen ver vandaan om een IQ toe te schrijven aan zo'n model, en dan te vergelijken met een echte muis. Daarvoor moet je een leefwereld aanbieden aan het model (denk maar Matrix) en daarvan is hier zelfs geen sprake.
Anoniem: 94232
@beeguy12328 april 2007 22:36
Toch wel een hele prestatie! Als je dus 10 van deze computers tegelijk inzet heb je dus een real-time muizenbrein. Ik kan me nog wel herinneren dat rigid body dynamics vroeger zelfs in hele simpele gevallen lang niet real-time te berekenen was. Tegenwoordig vliegen de dynamische objecten je om de oren bij de meesten spellen. Snelheid van computers is een zeer veranderlijk begrip.

Verder is het simuleren van een muizenbrein natuurlijk alleen maar vanuit onderzoeksstandpunt interessant. Een praktische toepassing zou een klein stukje mensenhersenen kunnen zijn om bijvoorbeeld gezichten te herkennen ofzo.

Bedenk ook dat als men eenmaal in staat is de intelligentie van een mens te evenaren het ook niet zo heel lang zal duren voordat de intelligentie van alle mensen op aarde door 1 computer kan worden gesimuleerd. Stel je voor dat je een brein hebt gecreert dat 1.000.000 keer slimmer is dan dat van einstein. Het ironische hieraan is dan weel wel dat de onderzoekers hiermee hun eigen broodwininning onderuit halen :)
Niet alleen hun eigen broodwinning, ben ik bang :) Maar uiteindelijk zal het uiteraard zo ver komen dat we het menselijk brein op meer dan1x snelheid kunnen simuleren. Het kan nog even duren voor de prestaties die je daarvoor nodig hebt er zijn, maar ik geloof niet dat er voorlopig een eind aan het sneller/kleiner worden van computers komt.
ik denk dat als ze dat echt maken dat ze binnen zijn voor de rest van hun leven ;)
Stel je voor dat je een brein hebt gecreert dat 1.000.000 keer slimmer is dan dat van einstein.

ik geloof dat botwinnik werd gevraagd, wat er zou gebeuren als alle schaakcomputers beter speelden dan de mens. hij antwoordde toen dat niemand er meer iets van zou begrijpen en dat de mensen dan weer in alle rust met elkaar zouden spelen.
Ze zijn er waarschijnlijk nog mijlen ver vandaan om een IQ toe te schrijven aan zo'n model, en dan te vergelijken met een echte muis. Daarvoor moet je een leefwereld aanbieden aan het model (denk maar Matrix) en daarvan is hier zelfs geen sprake.
De leefwereld maken zou niet het moeilijkst hoeven te zijn. Die is er namelijk al. Maak een klein robotmuisje met flink wat sensoren, plaats hem ergens en laat hem draadloos met z'n supercomputerhersenen communiceren :Y)
Anoniem: 212586
@BarôZZa29 april 2007 13:44
Dit zou onnodig ingewikkeld zijn, makkelijker (en leuker naar mijn mening) is om de "geest" (die nu eigenlijk gecreeërd is) van de muis rond te laten wandelen in een viruele wereld alla the Matrix.

Het lijkt me echt intersant als een kunstmatig brein gaat dromen, trippen, fanteseren en wij realtime mee kunnen kijken.
De resultaten zouden nog niet veel met 'echt' denken te maken hebben, maar er vinden wel spontane processen plaats, die wijzen op een bepaalde mate van zelfwerkzaamheid.
Hoe bepaal je of een proces spontaan is? Wat de onderzoekers als spontaan bestempelen zou ook best een volstrekt logisch gevolg kunnen zijn van eerder processen dat door een gebrek aan kennis van de onderzoekers niet als logisch gevolg herkend wordt.
Anoniem: 50566
@Hyronymus28 april 2007 20:51
Dat is natuurlijk per definitie zo, "spontaan" betekent dat er geen duidelijke oorzaak voor aangewezen kan worden. Dat sluit niet uit dat er later alsnog een oorzaak gevonden wordt. Het is zeker wel interessant als er in zo'n complex, chaotisch systeem bepaalde herkenbare patronen ontstaan :).
Uiteraard zijn alle spontane processen uiteindelijk gewoon logisch. Hoewel we graag anders beweren zijn al onze spontane reacties ook gewoon het gevolg van natuurkundige regels. spontaan is ook maar relatief ;)
Anoniem: 50566
@Maverick28 april 2007 20:54
Dat is natuurlijk vooralsnog vooral een kwestie van filosofische overtuiging, zolang we niet alles compleet kunnen verklaren met (natuurkundige) modellen kun je niet uitsluiten dat er zaken zijn die zich onttrekken aan geformuleerde natuurwetten.
Zie het Determinisme, een stroming in de filosofie die willekeur volledig afkeurt en aan elke actie een oorzaak verbindt.

edit @ iceheart:
Dat we de positie en snelheid nooit tezamen kunnen meten betekend alleen dat we het uiteindelijke verloop van de deeltjes niet kunnen berekenen, maar dit betekend niet dat het heelal niet gedetermineerd kan zijn ;).
...een stroming die sinds het onzekerheidsprincipe van Heisenberg uiteraard achterhaald en incorrect bewezen is.

linkje
Heisenberg's uncertainty principle states that the uncertainty in the position of the particle times the uncertainty in its velocity times the mass of the particle can never be smaller than a certain quantity (Planck’s constant)
determinism states that all future positions can be predicted if:

1) The current position and momentum (velocity x mass) at any one point is known and

2) All the laws of nature are known.

Heisenberg's uncertainty principle says that premise 1 can never be know with absolute accuracy.
en die quotes ook echt alleen maar omdat ik te lui was om het je zelf uit te leggen ;)
"een stroming die sinds het onzekerheidsprincipe van Heisenberg uiteraard achterhaald en incorrect bewezen is"
Niet geheel achterhaald, gewoon een kwestie van overtuiging. Heisenbergs principe is een wetenschappelijke theorie die tot nog toe accuraat lijkt. Daarmee is niet gezegd dat zijn gelijk onomstotelijk vast staat. Dat laat voldoende ruimte voor deterministen (waarvan ik er geen ben).


[ultieme poging on-topic te blijven]

De volgelingen van Heisenberg zijn ook maar een vreemd stel kattenhaters. http://nl.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_kat

De muizen waarover dit artikel gaat staan natuurlijk ook niet te boek als kattenliefhebbers.

[/poging]
Dat is natuurlijk vooralsnog vooral een kwestie van filosofische overtuiging, zolang we niet alles compleet kunnen verklaren met (natuurkundige) modellen kun je niet uitsluiten dat er zaken zijn die zich onttrekken aan geformuleerde natuurwetten.
We kunnen nooit bewijzen dat alles verklaard is (denk daar eens over na), zelf wanneer we een fysische verklaring hebben voor alles wat verklaring behoeft. Met andere woorden, we moeten altijd rekening houden met het metafysische.
Waarom is het zo, dat elke keer er een onderwerp langskomt met een hoog vaagheidsgehalte, waar volgens mij slechts een select gezelschap iets van begrijpt, elke keer de onderwerpen Quantum Mechanica en Schrodingers Kat langskomen?
Iedereen heeft daar vaag weleens iets over gehoord en paradeert dan graag met te veronderstellen parate kennis.

Met andere woorden: opscheppen.
"Dat we de positie en snelheid nooit tezamen kunnen meten betekend alleen dat we het uiteindelijke verloop van de deeltjes niet kunnen berekenen, maar dit betekend niet dat het heelal niet gedetermineerd kan zijn"

Dit is al gedaan hoor.,
Grappig genoeg is hier 'entanglement' voor gebruikt, dat is een verbinding tussen 2 deeltjes die sneller is dan licht (kan eigenlijk niet en alle andere bekende krachten houden zich netjes aan dit snelheidslimiet) en zich van ruimte niets aantrekt.

Dit betekent dus dat quantummechanica nog niet kompleet is en dat snelheden die hoger dan dat van licht zijn wel bestaan (dus de relativiteitstheorie is ook niet kompleet). 0.o

edit: Overigens wisten we dit natuurlijk allang (dat beide theorieen niet kompleet zijn). Ze beschrijven namelijk allebij hetzelfde universum. Waar de 1 foute voorspellingen begint te doen over de werkelijkheid vult de andere dat aan en andersom.
Het lijkt er dus op dat er een overkoepelende structuur bestaat die zowel de ene als de andere theorie in zekere vorm tot uiting zal brengen.
Snarentheorie komt een heel eind geloof ik..
Idd, Heisenberg zegt alleen dat je als je de positie meet je niet precies meer de snelheid weet en andersom. Maar een feit dat wel tegen een determinisme in gaat is wat de quantumtheoriën voorschrijven, nl. dat alles uit kansen bestaat, zelfs op het kleinste niveau. Dit kunnen we illustreren met het volgende expriment, als je door een winkelstraat loopt kan je vaak jezelf weerspiegeld zien in de winkelruiten, maar iemand die binnen loopt ziet jouw ook door de ruit. De fotonen die weerspiegeld werden verlieten jouw onder exact dezelfde omstandigheden als die die door de ruit gingen. Maar een foton heeft blijkbaar een kans om door die ruit te gaan, of om weer weerkaatst te worden. Iets wat op een kans gebaseerd is, is niet te voorspellen en is dus ondeterministisch.
Maar een foton heeft blijkbaar een kans om door die ruit te gaan, of om weer weerkaatst te worden. Iets wat op een kans gebaseerd is, is niet te voorspellen en is dus ondeterministisch.
alles is te verklaren, we weten in dit geval niet hoe het komt.
Gepost door Hyronymus - zaterdag 28 april 2007 20:31 Score: 3 (Interessant)
De resultaten zouden nog niet veel met 'echt' denken te maken hebben, maar er vinden wel spontane processen plaats, die wijzen op een bepaalde mate van zelfwerkzaamheid.
Hoe bepaal je of een proces spontaan is? Wat de onderzoekers als spontaan bestempelen zou ook best een volstrekt logisch gevolg kunnen zijn van eerder processen dat door een gebrek aan kennis van de onderzoekers niet als logisch gevolg herkend wordt.
Hmm... gokje, als er een onlogische of misschien zelfs volstrekt onlogische beslissing wordt genomen waarna deze beslissing wordt gevalueerd en gecorrigeert?
wat voor een computer heb je dan nodig om menslijk brein te simuleren

tja en dan volhouden dat alles ontstaan is door een grote knal ug tijd terug ja ja :Z
Dus omdat we het zelf momenteel niet met elektronica na kunnen maken, moet het maar gemaakt zijn door een of ander god figuur?

@graey: Pardon? Ik heb er geen schijt aan, integendeel, ik respecteer best dat mensen dat geloven, maar om het hier direct bij te betrekken vind ik op zijn minst voorbarig conclusies trekken. Dit is gewoon een prachtig stukje techniek, geen bewijs "wie er gelijk heeft".
Dus omdat wij niet snappen waarom (of vinden dat het belachelijk is dat) andere mensen denken dat een God het heeft gemaakt er maar schijt aan hebben en niet respecteren?
Kom op zeg, beetje normaler kan toch wel?
Wetenschappelijk is het verrekte lastig - zo niet onmogelijk - om aan te tonen dat iets niet bestaat.

Andersom is ook niet simpel, maar nog wel te doen.

Bewijzen dat iets niet bestaat kan niet, hooguit concluderen dat het met de huidige techniek/kennis/kunde niet gedetecteerd kan worden.
Anoniem: 112913
@graey28 april 2007 21:13
Normaal? Sinds wanneer is creationisme normaal? Dat dient te vuur en te zwaard worden bestreden. Ik dacht dat we sinds de verlichting rationeel dachten hier in t westen.

De feiten spreken gewoon voor een oerknal en alles wat daarop volgt. Zelfs de (katholieke!) theoloog Thomas van Aquino geloofde al in een soort oerknal, maar dan wel 1 die god in beweging had gezet. Nou ja, hij kon natuurlijk nog niet weten dat god niet bestaat.
en hier 'bewijs' jij wetenschap als een religie: te vuur en te zwaard, zonder argumenten.

lekker. nou ben ik zelf ook niet zo'n fan van fundi evolutionisten (alhoewel ik het op macroevolutie zoals nu populair ook niet zo heb) maar jouw reactie is een bekrompen zwaktebod. het lijkt haast alsof je zo bang voor de ander bent dat je hem zsm de mond wil snoeren.

"...dat God niet bestaat".

dan zou ik van jou als wetenschapper daar graag even bewijs voor hebben. tot die tijd is die opmerking van jou net zo hard een religie als die van Graey. en nog een stuk agressiever bekrompener en imo gevaarlijker ook.
weet ik. daarom probeer ik heb ook zover te krijgen in ieder geval te zeggen "oke, ik geloof er geen snars van, maar ieder zijn ding."
iceheart: punt is dat de argumenten te lang zijn om uit te tikken en omdat ze makkelijk opgezocht worden (TalkOrigins). Je bent welkom in W&L hier op het forum om het te proberen.

Creationisme is een klein deel "wetenschap" en een groot deel politiek en lobbying. De politieke drijfveer erachter komt vanuit christelijk fundamentalistisch rechts USA die dit graag in de publieke (door de regering betaalde) scholen zien. Dat is het deel wat je met vuur en zwaard mag bestrijden; het wetenschappelijke deel moet zijn merites bewijzen.

Dat doet het echter niet; in het ergste geval worden er leugenachtige argumenten gebruikt, in het beste is het gewoon een kwestie van het niet correct begrijpen van de materie. Het ergste aan de hele kwestie is de geforceerde koppeling die er gemaakt wordt tussen creationisme en geloof - "je bent geen goede christen als je evolutie accepteert". Een ander soort koppeling is het vastlassen van astronomie aan biologie - het feit dat een god een universum maakt zegt niks over het proces evolutie, want het zijn 2 aparte verschijnselen; maar in het scheppingsverhaal komen beiden in 1 hoofdstuk naar voren dus probeert wippo76 het trucje ook door biologie (muizenhersens) te koppelen aan de Big Bang.

Heb jij ooit van een wetenschap gehoord waarbij je andere uitkomsten krijgt op basis van wat je persoonlijke levensovertuiging is? Nee, de kracht zit 'm er nou juist in dat elke persoon een experiment kan herhalen en zelf kan zien wat er uit komt. Het zou wat zijn als 2+2 opeens 5 is als je moslim bent.
Dat ligt er aan welk menselijk brein...

Een vrouwelijk brein kan je simuleren door een magic-8-ball te gebruiken. Een mannelijk brein simuleer je door een muntje op te gooien: Kop is eten+sex, munt is slapen+sex...
;-)
En geen muntje = war }>
wat voor een computer heb je dan nodig om menslijk brein te simuleren
Een computer die door Windows 2047 of Mac OS XXX ondersteund wordt, zou krachtig genoeg moeten zijn om een menselijk brein te simuleren.

Persoonlijk verwacht ik dat supercomputers voor die tijd al bewezen hebben dat God niet bestaat. Hopelijk doen ze dat dan wel nog voordat ze de mensheid uitroeien omdat wij niet uit printplaatjes en transistoren bestaan.
en die mac OS XXX ondersteunende comp. is dan zeker speciaal een mannenbrein simulatie? :+
off-topic
tja en dan volhouden dat alles ontstaan is door een grote knal ug tijd terug ja ja
uhm ja, hoe anders? de hele weg van die klap tot ons mensen is al vrij goed uitgelegd en onderzocht.
"de hele weg van die klap tot ons mensen is al vrij goed uitgelegd en onderzocht."

Alles is er aan uitgelegd, behalve de klap zelf...
wat voor een computer heb je dan nodig om menslijk brein te simuleren
tja en dan volhouden dat alles ontstaan is door een grote knal ug tijd terug ja ja
Soms zou ik idd willen dat die knal er niet geweest was ;)
Anoniem: 26235
28 april 2007 20:33
Mja zo zijn wij ook ontstaan, het begon allemaal met een muizenbreintje... en nu zijn we bezig een simulatie in de simulatie te bouwen en misschien zijn we wel niet de eerste simulatie :+
Jij hebt te veel matrix gekeken :9
Nee, Hitchhiker's Guide To The Galaxy.
Het zou werkelijk niet zo gek zijn als wij in een soort simulatie leven, maar ja daar kunnen we zelf nooit achterkomen aangezien we niet buiten 'het systeem' kunnen komen.
Jij hebt duidelijk nog nooit de documentaire 'the matrix' gezien :+
of beter "the 13th floor", in de matrix had je echte mensen.
In de film "the 13th floor" had je een virtuele wereld waarin de mensen niet beseften dat ze virtueel waren.
I present to you: The Universal Hacker ..
}>
Gee, Brain, what are we going to do tonight?

The same thing we do every night, try to take over the world!

Narf!
"Pinky, are you pondering what I'm pondering?"
I think so, Brain, but me and Pippi Longstocking -- I mean, what would the children look like?
O+

Meer
Tuurlijk, ook een muizenbrein werd grofweg ook via trail-and-error...
Maar wat ik mij afvraag:
Kunnen veel goeie Nvidia 8800GTS of een goeie R600 AMD kaart niet geschikter zijn als chipset om een brein te simuleren? overal in de hersenen vuren namelijk ook verschillende neuronen simultaan...Ideetje? :?
ik denk dat als dat zo zou zijn ze hier wel een paralel supercomputertje voor genomen zullen hebben, die jongens zijn ook niet stom en de gemiddelde supercomputerproc !=x86 (geclustered soms dan weer wel, maar ook clusters zouden hier een behoorlijk voordeeltje moeten kunnen nemen). maargoed, lijkt mij inderdaad wel leuk. voor mn volgende hamster gebruik ik fijn mn 8800 :P

ps. en zo kreeg drivecage ook weer een andere betekenis :+ (leuk joh, zo'n 15k rpm hamsterwiel :7 )
en de blue gene met 4096 cpu's is geen paralelle supercomputer dan ??., :z

Overigens is dit probleem niet makkelijk zo te paraleliseren dat het op shaders draait.
Volgens mij is hiervoor teveel communicatie nodig tussen de shaders onderling, iets wat tegengewerkt wordt door de 'streaming' architectuur van gpu's.
Hierdoor moet de cpu alle output van de shaders van de gpu evalueren alvorens de shaders van nieuwe data te voorzien.
Dit betekent dus dat de data van het main ram naar het grafisch ram moet worden verplaatst, 1 cycle aan bewerking wordt gedaan op die data, en vervolgens moet je dat weer teruggooien naar main ram waar de cpu de boel bekijkt, etc, etc, etc.

Het is denk ik sneller om gewoon alles op de cpu te doen omdat memory transfer van ram naar gram erg traag is (wordt pas efficient als je bulk-transfers doet van data waar de gpu zelfstandig op kan werken).
4096 processors met elk 256MB geheugen
Je mag nog dat Quad PCIe moederbord van Intel hebben, ik denk niet dat je ook maar ergens in de buurt komt.
waarom beginnen we niet lekker klein? Met een spinnenbrein ofzo (spinnen zijn niet al te slim, maar zeker niet dom)..

Een muis lijkt me nog nét iets te slim voor deze tijd, die kunnen ze beter doen wanneer Duke Nukem Forever uit is :)
Anoniem: 100334
@link000728 april 2007 21:52
Misschien is het interesanter om een zoogdier te analyseren/simuleren dan een spin.
Een normaal setje muizenhersens beschikt over ongeveer acht miljoen zenuwcellen, die elk via grofweg achtduizend synapsen met andere zenuwcellen kunnen communiceren.
Ik zou de getallen van de mensenhersenen er wel eens naast willen zien.
...
maar het eenduizendste breintje in de IBM bleek ongeveer tienmaal zo traag te functioneren als de hersencellen van een normale muis.
En dan zou ik nog wel eens de getallen willen zien hoe lang de natuur gedaan heeft over het produceren van muizen en wij over het produceren van computers. Misschien geeft dat ruwweg een beeld op welke plek wij staan met computers.
Jij maakt wel een hele kromme vergelijking. Computers zijn totaal niet te vergelijken met de natuur, althans niet op jouw manier. En bij de natuur gaat het meer om het evolueren, en niet direct om produceren.
Produceren is evolueren maar niet op de "traditionele" manier. Een nieuw productiemodel is over het algemeen een verbetering op het vorige. De lessen die geleerd worden bij het oudere product, worden toegepast op het nieuwe. Zo is het ook met evolueren alleen gaat dat veel geleidelijker. Bij produceren zijn de stappen in het evolutieproces heel duidelijk. Bij evolutie gaat dat wat grilliger.
Wel is helder dat het uiteindelijke doel van beide onderzoeksteams, het simuleren van een volledig mensenbrein, nog lang op zich zal laten wachten. De acht- tot tienduizend virtuele zenuwcellen moeten daarvoor namelijk nog een kleine honderd miljard collega's krijgen, en op de daarvoor benodigde rekenkracht hoeft de eerstvolgende jaren niet gerekend te worden.
100 miljard dus
ter respons op ook een aantal replies op deze:

1) hoe efficient was het algorhytme uitgewerkt? ik kan ook mn c2d 20 sec over een hello world variatie laten doen, da's geen kunst om zo iets te simuleren.
2) wat nou als je, in plaats van een general purpose supercomputer een neuraal-achtig gebouwde variant op zou zetten? net zoiets als je GPU, waardeloos als general purpose unit maar je CPU wat taken van je shaders over laten nemen is ook niet bepaald bevordelijk voor je FPS :+
3)kijk naar het menselijk brein. allemaal sub-eenheden met specifieke taken. IMO gaat de eerste BSU (Brain Simulation Unit :+) Beowulf heten. en dan is een kwestie van meer neuronen uiteraard gewoon een kwestie van je clustertje opschalen (toch wel een stukkie makkelijker). bovendien vraag ik me af in hoeverre je langetermijnsgeheugen gewoon door (aangepast) flashROM te vervangen zou zijn, wat ONTZETTEND veel neuronen zou schelen.

just my $0,02
"2) wat nou als je, in plaats van een general purpose supercomputer een neuraal-achtig gebouwde variant op zou zetten?

bah, waarom niet gewoon een paar (biologische) hersenen nemen?? :r :Y)

Is sowiso volgens mij de toekomst.
Iedereen zit te hannesen met computersimulaties maar de genetica ontwikkelt zich op dit moment veel sneller dan computertechnologie.
Ik zie het binnen 50 jaar wel gebeuren dat we een stel hersennen in een doosje kunnen kopen die je op je eigen hersenen kan inpluggen om zo je wiskundetentamen te maken.
Volgens het boek Het maakbare brein van Margriet Sitskoorn (aanradertje trouwens) hebben we ongeveer 1000 Miljard hersencellen en ongeveer 60 Triljoen verbindingen (10^12), het aantal mogelijke verbindingen zou groter zijn dan het aantal elemenentaire deeltjes in ons universum.

Dit wordt nog moeilijk te simuleren met een computer.
Of een van beide groepen er in zal slagen om een redelijk compleet model van zoogdierenhersens te produceren moet nog even worden afgewacht; of de virtuele processen tot een bepaalde functionaliteit, zoals een rudimentair zelfbewustzijn, kunnen leiden is nog volstrekt onduidelijk.
Iedereen die eens, op niet onvermakelijke wijze, wil doordenken over de mogelijke gevolgen van een virtueel brein, kan ik het korte verhaal Where am I? van filosoof Daniel Dennett aanraden. Het handelt over een man wiens brein 'in vitro' wordt opgeslagen omdat hij op een gevaarlijke missie gaat waarbij de hersenen kunnen worden aangetast. Die staan via een radioverbinding met het lichaam in verbinding. Voor de zekerheid wordt er ook een 'kopie' van zijn hersenen gemaakt, in de vorm van een computerprogramma dat de hersenfunties simuleert.

Er is overigens een amusante verfilming van gemaakt, als onderdeel van de verder nogal kneuterige film 'Victim of the Brain', met Dennett zelf en kuntmatige-intelligentiepionier Marvin Minsky in de hoofdrollen.
De vraag is, je kan wel de hersenen simuleren, maar word er ook een input gesimuleerd? Zoals de omgeving, geluid etc...
Na 10 uur rekenen print de supercomputer de output uit.
"I need cheese"
Dan is het geen muizenbrein want muizen houden helemaal niet zo van kaas ;)
na 4 mil. jaar heeft ie het antwoord op life, the universe and everything.

42.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee