Usenetprovider hoeft geen uitgebreide klantdata te bewaren voor Stichting Brein

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft bepaald dat usenetprovider Newsconnection niet, zoals Stichting Brein eiste, zijn bedrijfsvoering zo moet inrichten dat het alle gegevens moet opslaan die Brein kunnen helpen bij de identificatie van uploaders. Er is wel een zorgvuldigheidsplicht.

In de hogerberoepszaak heeft het Hof bepaald dat het te ver zou gaan als de usenetprovider verplicht wordt om zijn administratie zo in te richten dat op elk moment te achterhalen is welke uitlatingen door welke van zijn klanten zijn gedaan. Als dat toch zou worden opgelegd, zou dat een te grote inbreuk op de privacy van de klanten van de provider met zich meebrengen. Deze zaak gaat over Stichting Brein die van een usenetprovider eist om gegevens te overhandigen van een drietal klanten. Deze klanten, te weten 'Hannes3', 'QoQ' en 'Bassie10', zouden de wet hebben overtreden door auteursrechtelijk beschermd materiaal te uploaden.

Stichting Brein wilde dat Newsconnection met een derde partij, de hostingprovider waar Newsconnection serverruimte huurt, een overeenkomst zou sluiten om daarmee te bewerkstelligen dat de usenetprovider altijd in staat is om na te gaan welke ip-adressen en klant-id's voor bepaalde uploads verantwoordelijk zijn. Volgens de rechters is er echter geen grondslag in de wet om de usenetprovider te verplichten om alle gegevens waarbij Stichting Brein baat zou kunnen hebben te bewaren. Een dwangsom om die verplichting af te dwingen, kan daarom niet in stand blijven. De rechter zegt dat de eisen van Brein het wetsartikel waar deze op zijn gebaseerd 'ver te buiten gaan'.

Bovendien stelt het Hof dat een verplichting om met een derde partij een overeenkomst te sluiten met een bepaalde voorgeschreven inhoud, een te vergaande inbreuk op de autonomie van de betrokken partijen met zich mee zou brengen. Ook zegt het Hof dat niet is gebleken dat andere klanten dan het drietal ook inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten.

De rechters van het Hof herhalen echter wel het standpunt, zoals dat bij het eerdere kort geding ook is opgelegd, dat de usenetprovider een zorgvuldigheidsverplichting heeft om een beperkte mate van relevante naw-gegevens aan Brein te verstrekken. Newsconnection moet dus aan de auteursrechtenwaakhond melden wie de inbreukmakers zijn. In de praktijk kan dat betekenen dat de usenetprovider zich niet kan verschuilen achter de stelling dat zij de klant-id's van de inbreukmakers niet kent. Eventueel moet de usenetprovider bedingen dat de hostingprovider de relevante klantgegevens registreert of voor langere tijd bewaart en bij aanvraag aan de usenetprovider beschikbaar stelt.

Verder mag de usenetprovider ook op een andere manier voldoen aan de verplichting om de gevraagde gegevens aan Stichting Brein te verstrekken. Het belang van de anonimiteit van de klanten van de usenetprovider moet daarbij wijken voor het belang van Brein om de inbreuken een halt toe te kunnen roepen. Het Hof schrijft daarover: "Indien de provider ervoor beducht is dat in dat geval de klanten, die prijs stellen op hun anonimiteit juist om in betrekkelijke anonimiteit hun inbreukmakende handelingen te verrichten, zullen vertrekken, onderstreept dat enkel dat hij zich ervan bewust is dat het die klanten eigenlijk vooral daarom is te doen en dat hij willens en wetens dergelijke inbreukmakende handelingen faciliteert. Dat is niet een recht dat bescherming verdient."

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Joris Jansen

Redacteur

10-07-2018 • 16:33

165 Linkedin

Reacties (165)

Wijzig sortering
Ik sta er van te kijken dat nog niemand het HR Lycos/Pessers arrest heeft aangehaald.

Dat arrest zegt het volgende - beter uitgelegd door ICT-jurist Arnoud Engelfriet -.
Een instantie als BREIN, of iemand die zich beledigd voelt, heeft dus niet per definitie recht op persoonsgegevens van een klant. Zij zal moeten aantonen dat afgifte gezien de specifieke omstandigheden van de zaak echt noodzakelijk, redelijk en proportioneel is.

Voor Nederland betekent dat dat er niets verandert aan de huidige praktijk. Bij ons moeten providers persoonsgegevens van klanten afgeven wanneer deze mogelijk iets illegaals doen en er geen snellere manier is om achter klantgegevens te komen. Dat blijkt uit het arrest HR Lycos/Pessers, waarin provider Lycos de persoonsgegevens moest afgeven van de klant die Pessers beledigd en besmaad zou hebben.

De HR oordeelde destijds dat afgifte niet altijd moest, maar alleen als de rechter

een nauwgezette afweging [heeft] gemaakt van alle betrokken belangen, waaronder het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de websitehouder (r.o. 5.4.3).p
en verder

Andere post van Arnoud:
Wel blijft lastig dat de Lycos/Pessers regels niet eisen dat de rechter er tussen moet gaan zitten. De persoon met de gegevens moet zélf beoordelen of aan de toets is voldaan. Maakt hij die afweging verkeerd, dan handelt hij onrechtmatig en moet hij de schade vergoeden die de derde lijdt door het niet krijgen van de gegevens.
En nog meer algemene informatie over het afgeven van klantgegevens:
http://www.iusmentis.com/...identificeren-gebruikers/

[Reactie gewijzigd door Ynst2003 op 11 juli 2018 03:48]

Goede toevoeging.

Echter:
Maakt hij die afweging verkeerd, dan handelt hij onrechtmatig en moet hij de schade vergoeden die de derde lijdt door het niet krijgen van de gegevens.
Daar zit je dan, als prive persoon met zo'n issue en alle juridische kosten van dien. Dan sta je al 1-0 achter, terwijl je formeel wel in je recht staat.
@TimKuik zou je sieren om hier op te reageren ipv het nietszeggende verhaaltje wat je eerder plaatste als reactie hier.

Nee echt, ben SUPER nieuwsgierig naar uw MENING hierover.

[Reactie gewijzigd door MarvTheMartian op 11 juli 2018 09:31]

Zou iemand mij kunnen / willen uitleggen waar Brein zijn autoriteit vandaan haalt, om al deze verplichtingen op te leggen? Het is een stichting die opkomt voor auteursrechten, dat is verder prima. Mag elke willekeurige stichting dit gaan doen, waarom is Brein de enige?

Los daarvan: fijn dat privacy in deze een grotere rol speelt dan een bewaarplicht. Los van het feit wat ik van uploaden/downloaden vind.
Brein heeft 0 autoriteit. Echter als een ISP Usenetprovider of wat voor dienst dan ook een vraag van Brein krijgt voor gegevens, dan zijn ze tot niets verplicht. Tenminste zolang Brein niet naar de rechter stapt, deze heeft de autoriteit. Als er voor een vergelijkbare situatie al eens een uitspraak is geweest in het voordeel van brein, dan zal brein erop wijzen dat dit reeds gebeurd is, en dat ze gelijk hebben gekregen. Op dat moment gaat dan de betroffen dienst overstag om de gegevens te leveren omdat men liever niet de juridische risico's loopt. (En die kunnen dan verder gaan dan alleen de proceskosten)
Dat is niet helemaal waar. Er is voldoende jurisprudentie dat een partij die aantoont dat er door een IP# inbreuk gemaakt wordt, de NAW gegevens bij de internetprovider mag opvragen en dat de internetprovider de haar bekende gegevens dient te overhandigen, zonder dat daar verder een rechtzaak voor nodig is. Zie zaak ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 op rechtspraak.nl

[Reactie gewijzigd door Sandwalker op 11 juli 2018 11:20]

Leuk maar AVG zegt mij dat de provider mijn gegevens niet mag doorgeven aan zulke instanties Zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Het is immers een doodnormale stichting en geen opsorende instantie.
AVG zegt dat persoonsgegevens niet gedeeld mogen worden, tenzij daarvoor:
Of
Een explicitiete toestemming is gegeven
Of
Een wettelijke basis bestaat

Die tweede is hier van toepassing op basis van bovengenoemde uitspraak.
Punt is dat de gang naar de rechter op een bepaald moment ook weinig toegevoegde waarde heeft. Die zal je er alleen nog op wijzen dat je zelf ook wel had kunnen bedenken wat de uitspraak zou worden en je tot de proceskosten veroordelen. Alleen als je oprecht twijfelt of wel aan de voorwaarden voor het afstaan van gegevens voldaan is, is het wel verstandig de gang naar de rechter te maken. Voorkomt ook dat dit recht te ver op wordt gerekt.

Verder loop je met het traineren van het proces het risico dat dit wordt gezien als het helpen de anonimiteit van de inbreuk makende partij te bewaren, zoals in deze uitspraak ook opgemerkt. Dat kan je theoretisch medeplichtig maken aan het inbreuk en dat is wel het laatste dat je wilt als provider.
je hebt als civiele partij het recht om alle gegevens op te vragen die je nodig hebt om je zaak te voeren bij de wederpartij. Ik denk dat dit een proefballonnetje van Brein was om te kijken hoever dat recht nou daadwerkelijk reikt, indien ze gegevens willen vorderen bij een provider.

Volgens de rechter dus tot hier en niet verder ;)

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 10 juli 2018 16:39]

Je hebt zeker niet "als civiele partij het recht om alle gegevens op te vragen die je nodig hebt om je zaak te voeren bij de wederpartij". Ik zou bijna zeggen: integendeel.

Je hebt in principe geen recht om gegevens bij de wederpartij op te vragen. Anders dan in bijv. Amerika (discovery) is in Nederland is het recht om gegevens van de wederpartij op te vragen (m.n. op grond van art. 843a Rv) vrij beperkt - heel kort samengevat: no fishing expeditions.

De jurisprudentie rondom providers en het (al dan niet) moeten verstrekken van gegevens van klanten is een bijzonder geval, waarbij er een belangenafweging is tussen de provider en de gebruiker, bij het niet bewaren/verstrekken van naw-gegevens tegenover het belang dat BREIN vertegenwoordigt, om op te kunnen treden tegen voortdurende grove inbreuken.

[Reactie gewijzigd door Ro-Maniak2 op 10 juli 2018 17:05]

Je hebt het recht van ze te vragen, de tegenpartij heeft alleen meestal geen verplichting om aan die vraag te voldoen.
Maar waar komt het recht vandaan om NAW gegevens + logs op te vragen? Volgens mij zijn logs in ieder geval een persoonlijk gegeven. En is het niet zo dat daarom de tegenpartij het niet eens mag geven.

Ik kan nu toch ook niet naar bol.com gaan en jou adres gegevens opvragen? Of ik kan het misschien wel doen, maar het zou toch raar zijn als bol.com dat gewoon kan verstrekken?

Ook @Neko Koneko
Jij mag Bol.com best om mijn NAW gegevens vragen, dat wil niet zeggen dat Bol ze wil (of überhaupt mag) afgeven. Op het moment dat jij toch van mening bent dat jij recht hebt op mijn NAW gegevens en Bol wil ze niet geven, kun je naar de rechter stappen om op die manier Bol.com te dwingen jou die gegevens te geven. De rechter bepaald dan aan de hand van de wet of Bol die gegevens wel of niet moet afstaan. Dat is feitelijk ook wat hier is gebeurd.

Bol kan ook meteen zeggen "is goed, hier zijn de gegevens" maar in dat geval kan ik op mijn beurt naar de rechter stappen om dit te verhinderen of om een vergoeding te krijgen als dit al gebeurt is. Als blijkt dat Bol geen goede reden had om de gegevens door te geven (omdat jij geen goede reden had om ze op te vragen) krijgt Bol op zijn flikker van de rechter en kan ik aanspraak maken op b.v. een schadevergoeding. Omdat Bol weet dat ze er gezeik mee krijgen, zeggen ze dus bij voorbaat al "nee" als jij zonder goede opgaaf van reden mijn NAW gegevens bij ze opvraagt (naast het feit dat het waarschijnlijk niet goed zou zijn voor hun reputatie :P ).

Als In dit verhaal Brein de gegevens had gekregen hadden de bewuste personen dus ook naar de rechter kunnen stappen omdat dit inbreuk heeft gemaakt op hun privacy. Om dit te voorkomen is de nieuwsgroep provider zelf dus als eerste naar de rechter gestapt om daar te laten toetsen of Brein inderdaad recht heeft op deze gegevens. De rechter vond van niet en dus heeft Brein hier pech.

In het kort: vragen mag altijd, nee zeggen ook en komen ze er niet uit moet een rechter er maar naar kijken :)
In het kort: vragen mag altijd, nee zeggen ook en komen ze er niet uit moet een rechter er maar naar kijken :)
Is dat wel zo?
Volgens de rechter had Eweka deze afweging zelf kunnen en moeten maken. Door de initiële weigering de gegevens te verstrekken, heeft Eweka een zorgvuldigheidsnorm geschonden. Daarmee heeft Eweka een onrechtmatige daad gepleegd jegens Brein.
Die toetsing had al plaats gevonden door de voorzieningenrechter die BREIN in het gelijk stelde.
In dit hoger beroep ging het erom dat de USP beweerde die gegevens niet te kunnen leveren omdat hij een reseller was (van een partij die de gevenens in eerste instantie niet wilde verstrekken).
Wat als de provider wel de NAW gegevens aan Brein geeft.
De betreffende persoon krijgt gelijk v/d rechter. De NAW gegeven hadden niet afgegeven mogen worden.

Mag Brein die gegevens alsnog gebruiken?
Brein heeft bakken geld en liggen niet wakker v/e boete.
Die NAW gegevens hebben veel meer prioriteit.

Ik krijg het idee dat Brein steeds een gok neemt met de botte bijl methode.
Eis iets op een niet legale manier.
Krijg je het dan heb je het ongeacht of de rechter het eens is met die methode.
In de praktijk komt het erop neer dat Brein buiten de wet mag opereren.
Dat "recht" komt van verdenking van strafbare feiten. Dan ben je als partij verplicht om mee te werken. Doe je dat niet, kan je gedwongen worden via de rechter om dat alsnog te doen.
Ik dacht dat dat dan altijd via de rechter moest, maar goed, weer wat geleerd! :)
Dat geldt alleen als je in staat van beschuldiging gesteld bent voor een strafbaar feit. En dat kan alleen het Openbaar Ministerie doen, geen private partij zoals Brein.
Ah, dank voor de opheldering. Ik zat al te twijfelen na het lezen van het bericht van @dehardstyler. Was zelf gaan zoeken naar meer info, maar jij kopt hem al in, thanks! ;)

EDIT;
Al staat mij ergens ook iets bij dat Facebook IP-adressen diende af te staan in een zaak voor Peter R. de Vries. Ik heb daarover een thread alhier op Tweakers gevonden; CH4OS in 'nieuws: Nederlandse klaagt Facebook aan om niet vrijgeven ip-adres ... waarbij met name Anoniem: 80466 in 'nieuws: Nederlandse klaagt Facebook aan om niet vrijgeven ip-adres ... er uit springt, dat specifiek over auteursrecht gaat, met een link naar de blog van Arnoud. ;) Vanuit deze reacties ben ik gaan handelen alhier. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 11 juli 2018 09:47]

Je hebt als civile partij zeker dat rechts als er sprake is van een inbreuk op bijv copyright. Als jij een foto gemaakt hebt met jou copyright en iemand anders zet die online kun je ook om de gegevens van de uploader vragen.

Brein wil echter de wet optrekken en meer eisen van providers. Dat gaat te ver. Het gaat zeker ook te ver als je kijkt naar de nieuwe privacy wet. Bedrijven mogen van alles opslaan maar moeten dat aangeven. Jij hebt dan zelft het recht te eisen dat gegevens vernietigd worden. Het bedrijf moet dan alle gegevens wissen behalve die, die ze wettelijk moeten bewaren. Dat kan bijv voor de belastingdienst zijn.
IP adressen en logs zijn geen wettelijke verplichting, je mag dus als gebruiker eisen dat die vernietigd worden.
Je hebt zeker niet "als civiele partij het recht om alle gegevens op te vragen die je nodig hebt om je zaak te voeren bij de wederpartij".
Volgens mij mogen ze het altijd vragen, of ze antwoord krijgen is een tweede ;)
Maar ook op de manier zoals Brein het doet?
Brein voegt altijd een bedreiging toe aan een vraag.
"Wij willen die NAW gegevens en zullen die zonodig via een kostbare gerechtelijke procedure verkrijgen."

Neko, mag ik aub 10 euro van jou?
Neko, mag ik aub 10 euro van jou? Zoniet dan breek ik je benen!

Ik weet dat die vergelijking een beetje krom is omdat een zaak aanspannen legaal is, en bedreigen/verwonden niet.
Maar anderzijds dreigt Brein wel met financiele schade.
Het is gewoon een vorm van afpersing.

ik wil dat je iets doet anders heeft dat nare gevolgen voor jou.
Vandaar ook mijn punt: Alle gegevens die je nodig hebt. Mogelijk ben ik daarmee wat te kort door de bocht geweest maar ik doelde uiteraard wel op stukken waarvan je weet dat ze bestaan, of waarvan je in ieder geval kan aantonen dat er sterke vermoedens zijn dat ze bestaan.
Jamaar dat is dus niet zo. Niet alles wat je nodig hebt, maar slechts alles waarbij je én rechtmatig belang hebt én mbt rechtsbetrekking waarbij je partij bent. Hoge drempels.

[Reactie gewijzigd door Ro-Maniak2 op 10 juli 2018 22:01]

Je vergeet wel dat er voor IE iets andere normen gelden dan bij een normale zaak;

"Toch is het bepaald niet zo dat de regeling omtrent het IE-bewijsbeslag, zoals geïmplementeerd in Titel
15 van Boek 3 Rv, binnen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geheel op zichzelf staat. De
wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn allereerst nadrukkelijk aansluiting
gezocht bij de bijzondere exhibitieplicht van artikel 843a Rv, door in artikel 1019a lid 1 Rv te bepalen dat
een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom een
rechtsbetrekking is als bedoeld in artikel 843a Rv. Een rechthebbende kan dan ook (onder meer) inzage
of afschrift vorderen van bescheiden aangaande IE-inbreuk."

De rechtsbetrekking is dus al gegeven, en als rechthebbende of vertegenwoordiger daarvan heb je dus ook een rechtmatig belang bij het tegengaan van een inbreuk.

bron: https://www.stibbe.com/~/...apier%20en%20digitaal.pdf

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 10 juli 2018 23:54]

Goed punt. Maar dat pakt dus uit in de afweging zoals die ook hier weer is aangehaald. Met de nodige beperkingen, en verre van een recht van pretense gelaedeerde op ‘alles wat die nodig heeft’, ten eerste door moeten kunnen aanwijzen van stukken (no fishing expeditions) en ten tweede door botsing met grondrechten (privacy). Dan hebben we de cirkel rond! :)
Stichting Brein probeert het illegaal downloaden te dwarsbomen, 'by any means possible'. En dit is een duidelijke win win voor hen. Als ze de gegevens kunnen bemachtigen dan kunnen ze de uploaders en downloaders bij deze provider bang maken/stuk maken. En werkt dat niet, dan is er alsnog een grote kans dat veel van de gebruikers van deze usenet provider hard bij deze provider weglopen uit angst om in het vizier van Brein te komen.

En daarmee is hun financiering van de media mafia voorlopig weer zo goed als zeker. En dat is waar ze het allemaal voor doen.

Ik geef het nog een paar jaar, voor de legale content dermate is toegenomen dat boeven clubjes zoals Brein geen bestaansrecht meer hebben, omdat hun activiteiten niets extra's in het laadje brengt (al is het überhaupt de vraag of hun activiteiten nu ook maar iets oplevert voor de media mafia).

En nee ik praat illegaal downloaden niet goed. Maar dat bevechten is symptoom bestrijding. Het creëren van degelijke legale alternatieve is de oplossing. Niet dit.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 10 juli 2018 19:10]

Ik geef het nog een paar jaar, voor de legale content dermate is toegenomen dat boeven clubjes zoals Brein geen bestaansrecht meer hebben, omdat hun activiteiten niets extra's in het laadje brengt (al is het überhaupt de vraag of hun activiteiten nu ook maar iets oplevert voor de media mafia).

En nee ik praat illegaal downloaden niet goed. Maar dat bevechten is symptoom bestrijding. Het creëren van degelijke legale alternatieve is de oplossing. Niet dit.
Grappig dat je Brein een boevenclub noemt terwijl degenen die de content online zetten volgens mij toch veel grotere boeven zijn :P Maar zelfs met legale alternatieven zullen er altijd mensen zijn die te krenterig zijn om te betalen voor wat ze ook gratis kunnen krijgen, dus voor een club als Brein is er wat dat betreft altijd wat te doen.

Het opspeuren van aanbieders van illegale content is trouwens de enige taak die Brein heeft, het bedenken van alternatieven hebben ze niets mee te maken.
Wie de grootste boef is, vindt ik niet relevant. Dat ze mensen geld afhandig maken met dreigementen, dat ze die mensen anders met een rechtszaak opzadelen, reken ik gewoon tot boeven praktijken.

Beide praktijken zijn moreel verwerpelijk. Die uploaders dragen echter wel bij aan het gegeven dat er nu legale alternatieven komen die dezelfde diensten aanbieden.
Brein is de enige, omdat Brein door de media-industrie opgericht is. Zij handelt dus namens de aangesloten partijen. Brein heeft er geen autoriteit voor om USP's te verplichten diepgaande informatie over diens klanten bij te houden en stapte juist daarom naar de rechter, in de hoop dat die USP's wel zou gaan verplichten dat te gaan doen. Maar dat is nu door de rechter enigszins afgewezen en verduidelijkt.
Brein is op dit moment misschien de enige die op deze manier actief is, maar iedere auteursrechtenhouder kan voor zijn eigen rechten opkomen, individueel of via een stichting vergelijkbaar aan Brein. Daarmee moet je dus ook voorzichtig zijn met uitspraken die Brein doet. Als Brein roept dat ze geen plannen hebben om downloaders te vervolgen kan het nog steeds zo zijn dat andere auteursrechtenhouders dat wel doen voor hun producten.
Jep, zie DutchFilmWorks dat gaat jagen op Torrenters.
De privacy wint het niet volledig. Als je iets upload wat auteursrechtelijk beschermd is dan "hang" je wel degelijk:
De rechters van het Hof herhalen echter wel het standpunt (...) dat de usenetprovider een zorgvuldigheidsverplichting heeft om (...) relevante naw-gegevens aan Brein te verstrekken. Newsconnection moet dus aan de auteursrechtenwaakhond melden wie de inbreukmakers zijn.
De privacy van de "gewone" gebruiker wint het; de privacy van de uploader niet. Dat politie/justitie die informatie zou kunnen achterhalen/opvragen lijkt me niet meer dan terecht, maar dat elke persoon dat met de juiste onderbouwing zou kunnen lospeuteren (bewust ietwat gechargeerd) is misschien wat discutabel.

[Reactie gewijzigd door JaFFoG op 10 juli 2018 16:53]

De privacy wint het niet volledig. Als je iets upload wat auteursrechtelijk beschermd is dan "hang" je wel degelijk.
Het is natuurlijk niet zo zwart/wit. Als je uploadt met toestemming van rechthebbende is er natuurlijk niets aan de hand. ;)
Ze hebben geen enkele autoriteit om dit op te leggen. Vandaar de gang naar de rechter.

Deze kan bepalen of een gedaagde de gevraagde gegevens moet aanleveren.

En iedere stichting of beter rechtspersoon kan deze gang maar de rechter maken om iets van een ander rechtspersoon te eisen.
Zou iemand mij kunnen / willen uitleggen waar Brein zijn autoriteit vandaan haalt, om al deze verplichtingen op te leggen? Het is een stichting die opkomt voor auteursrechten, dat is verder prima. Mag elke willekeurige stichting dit gaan doen, waarom is Brein de enige?
Dat verwachten de rechthebbende van brein. Vergeet niet dat brein veel geld verdient met het innen van rechten. Als brein hier geen inspanning voor zouden doen, dan verdienen ze zelf minder, en is de kans groot op ontevreden klanten. (De artiesten). Daarnaast eisen artiesten dat brein er alles aan doet om illegaal downloaden te voorkomen. Daar worden ze immers voor betaald.

Daarom doen ze er alles aan en voeren ze dus enorm veel juridische gevechten.

Maar er zou nooit eens een groep grote artiesten opstaan en zeggen; jongens, laten we een betaalbare oplossing voor iedereen bedenken zodat het illegaal downloaden automatisch stopt. Voor iedereen een win-win situatie.
Brein int in principe niets uit rechten, Brein is enkel de waarhond van de entertainmentindustrie in Nederland. Voor het uitgeven van licenties en het innen van licentie kosten heeft diezelfde entertainmentindustrie weer andere partijen die dit voor ze doet.

Het enige dat Brein in principe int zijn schikkingen en / of schadevergoedingen betaald door inbreukmakers. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering betaald door de leden van Brein.
Indirect int Brein wel uit rechten.
Als Brein niet zorgt dat de inkomsten uit rechten voor het baasje stijgen, zal datzelfde baasje een andere waakhond nemen.
0Anoniem: 310408
@wreedheid10 juli 2018 17:10
quote]
Los daarvan: fijn dat privacy in deze een grotere rol speelt dan een bewaarplicht. Los van het feit wat ik van uploaden/downloaden vind.
[/quote]

Er veranderd niet zoveel he? De provider moet nog steeds meewerken om de identiteit van QoQ te kunnen herleiden. De provider hoeft alleen niet de data jaren op te slaan dus Brein moet wat actiever en sneller zijn.

Omdat QoQ nu hier op Tweakers ook zijn acties toegeeft zou in principe Tweakers ook gevraagd kunnen worden om mee te werken. Ik snap meestal niet zo goed waarom mensen tweakers gebruiken als een medium om publiek te maken dat ze de wet overtreden. Niet zo lang geleden heeft Tweakers meegewerkt met de politie om iemand op te sporen!
Er veranderd niet zoveel he? De provider moet nog steeds meewerken om de identiteit van QoQ te kunnen herleiden. De provider hoeft alleen niet de data jaren op te slaan dus Brein moet wat actiever en sneller zijn.
Niet substantieel, maar dit voorkomt in ieder geval dat Brein een overzicht over de afgelopen tien jaar op kan vragen, lang nadat de bestanden zijn verdwenen. En het voorkomt dat er weer ergens een database op wordt gebouwd met gegevens die je liever geheim gehouden had.

Aan de andere kant: Het is usenet. Zolang er ook maar iets in het bericht is dat terug te herleiden is naar jou dan weet de hele wereld dat. En aangezien Brein al toestemming heeft dat soort gegevens te verzamelen hebben ze zelf ook wel de mogelijkheden een dossier aan te leggen met jouw unieke ID om daarna de persoonsgegevens op te vragen als ze genoeg bewijs hebben.
Omdat QoQ nu hier op Tweakers ook zijn acties toegeeft zou in principe Tweakers ook gevraagd kunnen worden om mee te werken.
En jij gelooft serieus dat zo iemand openlijk zoiets zou toegeven? Zou jij openlijk toegeven als je ergens een strafbaar feit hebt gepleegd? :?
God man, je moest eens weten hoeveel gevangenisstraffen en boetes zijn uitgedeeld omdat mensen hun mond niet konden houden op verjaardagen en in cafe's..

Soms was dat de perfecte misdaad geweest en anders nooit uitgekomen.. Maar mensen willen praten over sterke verhalen. Willen indruk maken en kunnen opscheppen..

Soms is daar een extra biertje voor nodig, maar er uit moet het ;)
Op een verjaardag is wel wat anders dan in het openbaar op een website als Tweakers. ;)
Brein heeft dezelfde mogelijkheden als jij en ik, punt. Als jij het ergens niet mee eens bent, kun jij naar de rechter stappen. Stel je voor dat jij op mijn tuinkabouter gaat staan. Dan kan ik jou aanklagen bij de rechtbank: 12.500 euro voor het vervangen van de kabouter en 725.000 euro voor emotionele schade. Althans, dat kan ik eisen. Geen rechter die er natuurlijk in meegaat (althans, ik hoop het niet ;) ).

Hetzelfde bij Brein, met als verschil dat zij andere partijen vertegenwoordigen. Ze kunnen heel veel eisen, maar ze krijgen niet alles. Zo ook in dit geval.
Alleen brein wordt gefinancierd en kan ook gewoon rechtszaken starten om mensen bang te maken voor kosten zonder dat zij zelf een soortgelijke kisten baten analyse hoeven te maken als jij en ik.
Het ligt eraan wat je een tuinkabouter noemt. Kijk maar naar dit, deze persoon, deze persoon, etc. De ene tuinkabouter, is de andere niet.
Deze uitspraak zou weleens verder kunnen reiken dan je op 't eerste gezicht zou verwachten.
'Een overeenkomst met een 3de partij moeten sluiten is een inbreuk op je autonomie.'
Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je geen bankrekening meer hoeft te openen om je salaris uitbetaald te kunnen krijgen.
Ik meen te herinneren dat stiching brein door het ministerie van justitie aangewezen is om voor een periode van tijd de belangen te behartigen van de rechthebbenden op copyright op materiaal en content.
Hoe lang deze periode is en/of andere gegadigden deze verantwoordelijkheid wil nemen is mij onbekend.
Stichting brein heeft vziw GEEN opsporingsbevoegdheid en moet zich net als elke rechtspartij melden bij de officier van justitie en/of rechter om tot onderzoek en/of rechtsvervolging over te gaan.
Dreigen met deze stap (en dus kosten) kan kleine partijen overhalen om maar te schikken met deze partij hetgeen een zeker terroristisch getint gedrag laat zien.

[Reactie gewijzigd door tweazer op 11 juli 2018 09:53]

QoQ heeft zich jaren ingezet voor het vervaardigen van Nederlandse ondertitels voor films en series.
Sommige goed, sommige wat minder, maar we hebben altijd onze schouders eronder gezet
om altijd een bepaalde kwaliteit te leveren of daarbij in de buurt te komen.

Dit deden we omdat er veel ondertitels veel te laat kwamen in Nederland, en soms een jaar
duurde voordat er eindelijk wat op TV / Bluray (met originele subs) kwam.

Een half jaar geleden kwamen we er wel een beetje achter dat de tijden zijn veranderd
met de huidige situatie en dat ondertitels heel snel op TV of streamingsdiensten komen
(Netflix & reguliere TV-Zenders / Bluray's) en daarom heeft QoQ zijn doel bereikt
om een signaal af te geven aan de maatschappijen dat mensen graag snel iets
willen kijken met ondertitels en dat RETAIL-subs sneller beschikbaar moeten zijn.

In de afgelopen maanden kwam er ook minder uit om te vertalen, waardoor de keuze
zeer beperkt was.

Voor ons is het nu ook voorbij omdat ons doel is bereikt. We hebben de laatste serie
en film-sub uitgegeven en gaan genieten van onze welverdiende voor-altijd-op-vakantie-rustmoment,
en geven het stokje aan de nieuwe generatie vertalers.

Wij bedanken al onze trouwe fans en volgers voor de fantastiche jaren, wat ons
veel tijd heeft gekost, niks opgeleverd, maar wel een hoop ervaring heeft gegeven
in de Engelse & Nederlandse taal.

QoQ bedankt ook alle vertalers die afgelopen jaren bezig zijn geweest
om jullie van dienst te zijn.

Yours, QoQ
Mijn respect en grote dank voor al jullie werk!

Ontopic: ;-)
Usenet is langzaam dood aan het gaan naar mijn beleving. Los daarvan goede zaak aangaande de "arm van Brein".
Idd netflix spul en zo maar ik ga legaal bezig zijn met film1,usenet is iid een langzame dood aan het sterven.
Mits je de 'avarage consumer' bent zal het met legaal aanbod nu wel goed zitten.

Kijk je toch wat meer exotische series, heb je al meteen een probleem. Films & series is eigenlijk het internet in Nederland geworden. Leuk dat je spul hebt dat in je straatje valt, maar wil je precies wat ander spul kijken (je woont ergens anders), heb je pech en is het jammer.

Geo-lock van Google play/Microsoft store/Amazon, Netflix waarschijnlijk pas april volgend jaar (zoals we nu pas seizoen 5 hebben), dan wil je zelfs flink betalen voor een serie.. kan je hem nog niet kijken.
Wilde laatst een docu kijken die in de top 50 staat van beste docu's. Gezocht op internet en blijkt op Netflix te staan. Netflix opgestart en gezocht. Titel niet beschikbaar in NL. Dan maar de Google Play Store, titel gevonden, maar kan hem niet kopen/huren. Uiteindelijk maar gewoon gekeken op Youtube in 240p. Niet om aan te zien, maar je moet wat....
Wat ook jammer is dat bijv. Amazon Prime niet via een provider te kijken is.
Kost 3 Euro per maand en ik zou het graag via een app op mijn TV willen zien.
Niet alle tv's zijn geschikt ,dus een kanaal van je provider zou helpen (zo kijk ik ook Netflix)
De mannen van usenet bevorderen dat dit vlugger gaat gebeuren.
Brein zorgt ervoor dat het langer duurt.Dus als dadelijk de nieuwe Lord of the Rings serie (5 seizoenen) op Prime komt en ik kan het niet zien ben ik boos op Brein.
Bull. Er is meer in de wereld dan QoQ.
Grootheidswaanzin, gewoon een kleine speler, maar ja... blaffende honden met veel bombarie.
En dat geneuzel over doel bereikt? Lariekoek.
Werd ze gewoon te heet onder de voeten. Smoesjes kunnen ze goed bedenken. Al jaren.
Zo, beetje boos of jaloers?
Verre van jaloers... simpele opsomming van feiten. Derde optie dus.
Alleen mag je dat nergens zeggen... zoals wel weer blijkt :Y)

[Reactie gewijzigd door CreativeS op 10 juli 2018 18:30]

Ik heb jaren achtereenvolgens genoten van jullie super kwaliteit. Nu koop ik alles gewoon maar heb met veel plezier van jullie genoten.

ps: mss niet echt verstandig om te melden dat je QoQ bent... Neem aan dat Brein niet dom is en dat ze ook aan Tweakers kunnen vragen wie je bent...
ps: mss niet echt verstandig om te melden dat je QoQ bent... Neem aan dat Brein niet dom is en dat ze ook aan Tweakers kunnen vragen wie je bent...
Lijkt mij dan ook veel logischer, dat iemand zoiets niet aan de grote klok zou laten hangen. ;)
Hoezo ik post alleen maar wat ik ergens gelezen heb,niet meer en niet minder......
Zet het dan even in de quote tag, nu is het net of jij met de eer wilt strijken. ;)
En link dan gelijk het artikel op Duken.nl ook even. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 juli 2018 18:18]

QoQ, Hannes3 waren toch wel mijn favorieten betreft dat.

Misschein door dit geintje van Brein is niet fijn dat de beste zijn gestopt. Je weet het maar nooit.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 10 juli 2018 17:18]

Ben benieuwd waar je dit vandaan plukt. ;)
Voor jou een vraag,voor mij een weet :)
Voor jou een vraag,voor mij een weet :)
Nu een snel door je forumposts gelezen te hebben, ben je eerder een gloryhunter dan echt "QoQ"

Teveel 'non-issue' reactie, waaronder in [Mediaplayer] Het grote Android mini tv topic
Hij is niet QoQ, maar de bron is wel authentiek. Ze zijn inderdaad gestopt per 8 juli.
Dan moet hij niet zo popiejopie doen, en gewoon bronvermelding aangeven.

Ik kende in de jaren '90 ook de oprichters van Twilight en Crazybytes.
Zo speciaal is dat allemaal niet
Er is maar één locatie waar QoQ hun werk plaatst, dus voor iedereen die van hun werk gebruik maakt spreekt het voor zich wat de bron is. Voor degenen die hier geen gebruik van maken is deze berichtgeving toch irrelevant.
Er zijn meerdere routes waarop het werk van QoQ te verkrijgen is. Ze postten bijvoorbeeld ook altijd subs op OpenSubtitles en Addic7ed, voor de mensen die zelf sneller waren met releases downloadden. QoQ plaatste dan netjes de sync sub voor die release. Dus nee, er is niet één locatie. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 juli 2018 19:31]

Het gaat over de volledige releases, niet over slechts de ondertiteling. QoQ heeft nooit berichtgeving via ondertiteling platformen gedeeld, dus het lijkt me logisch dat ik daar niet naar refereerde.

[Reactie gewijzigd door undertheradar op 11 juli 2018 17:47]

Ow vandaar geen nieuwe releases meer. Jammer.
De vraag is of dat de verdiensten zijn van QoQ. In de jaren 80 kon het jaren duren voordat een film die in de bioscoop was geweest op VHS verscheen of op tv werd uitgezonden. In de jaren 90 en 00 werd dit al gereduceerd tot enkele maanden op DVD of een jaar voor op TV. De hele markt voor streaming content is explosief gegroeid. Ik denk dat je het meer in die context moet zien dan in die van een groepje piraten dat ook nog eens een hele kleine markt (Nederland/België) bedient.
Even offtopic:

Juist, daarom zeg ik ook: lariekoek. QoQ had helemaal geen doel. Ja, status. Ze zijn ingehaald door retailsubs... ze zijn veel minder nodig en ja, dan bedenken “we” wel een smoesje om het goed te praten.
Newsconnection met de “problemen”... tja... Series en subs eerder beschikbaar vanwege QoQ: “proest”.
Maar ja, men gelooft het toch wel.

[Reactie gewijzigd door CreativeS op 10 juli 2018 22:49]

belachelijk dat Brein denkt zoveel druk uit te kunnen oefenen ;( Gelukkig heeft het rechten systeem hier zege gevierd :Y)
Maar de rechten van producenten worden geschonden door Hannes3, QenQ en Bassie10.

Dus het recht zegeviert voor hen, maar ook voor ons.

Al heb ik geen enkele vorm van sympathie voor BREIN.
Brein is slechts een soort deurwaarder voor rechthebbenden. En ze doen gewoon hun werk. Mocht je er iets tegen hebben, moet je zorgen dar er iets gebeurd met auteurs en copyright wetten.
Ja, daar zit wel de kern van het probleem. Brein is vooral een katvanger om te voorkomen dat het imago van de grote auteursrechtenhouders geassocieerd wordt met dit soort activiteiten. Alles wat ze doen is ze mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid, en dat dan vaak weer op basis van internationale verdragen waar vooral de VS grote invloed op uitoefent. De regering van de VS doet dat dan weer in naam van de mediabedrijven die daar een aanzienlijk deel van de economie vormen. Ik zie hier wel eens het idee voorbij komen om het allemaal anders te gaan doen in Nederland, maar waar je in feite tegenaan zit te hikken is de verwevenheid van het Amerikaanse bedrijfsleven en de overheid.
Heeft niets met het imago van de rechthebbenden te maken, maar enkel met efficiëntie. Het is vele malen goedkoper om één stichting gezamenlijk te finanancieren dan dat iedereen een eigen antipiraterijdienst gaat opzetten. Namen als dfw, Warner, universal etc. zijn niet gelinkt aan imago. Niemand zoekt een film uit op de maatschappij. Dat is met coca cola, Apple, Levi’s etc wel anders.
Maar juist daarom toch?

Warner Bros is in Duitsland bijvoorbeeld erg actief met dreigbrieven sturen. Als ik er zo een zou krijgen met zo'n zware 'boete' zou ik die zeker niet meer gaan spekken met bijv. een biosbezoek. Ik denk dat @Tribits zeker wel een goed punt heeft.

Vergeet niet dat piraten vaak filmliefhebbers zijn en bovengemiddeld veel uitgeven aan biosbezoek, waar de echte naam van een film wordt gemaakt (kaskraker of flop wordt bijna altijd alleen gemeten aan de hand van bios inkomsten) dus het zijn ook potentiele klanten.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 10 juli 2018 18:35]

Warner Bros is in Duitsland bijvoorbeeld erg actief met dreigbrieven sturen. Als ik er zo een zou krijgen met zo'n zware 'boete' zou ik die zeker niet meer gaan spekken met bijv. een biosbezoek. Ik denk dat @Tribits zeker wel een goed punt heeft.
Er is veel te zeggen over de zin en onzin van merk en de waarde die je daar aan toekent. In deze lijst staat Warner bros op plaats 78 als brand, met een waarde van 8 miljard dollar. Ik weet dat er in de periode rond de introductie van de Pentium ook wel wat discussie is geweest of het imago van je merk er als CPU leverancier toe doet. Uiteindelijk heeft Intel met zijn Intel Inside campagne wel enorm ingezet op imago en volgens mij heeft dat ze geen windeieren gelegd.

Overigens moest ik ook nog terugdenken aan een BSA inval (oh sorry, bezoekje) dat volledig gericht bleek te zijn op Microsoft producten. Zelfs andere producten van leveranciers aangesloten bij de BSA interesseerden ze niet. Dan krijg je toch wel sterk het idee dat ze als front optreden en niet om een efficiëntere samenwerking te bewerkstelligen.

Maar goed, de opzet met Brein als belangenbehartiger voor ongeveer de hele branche geeft ze ook wel de mogelijkheid om als 1 partij te spreken en om het voor te doen komen alsof ze een bijzondere positie hebben gekregen vanuit de overheid.
Die ranglijst is er een van te algemene aard, zo staan ze bijvoorbeeld onder Gilette, waar ze niet mee concurreren. Een betere lijst zou branchegericht moeten zijn.
De gemiddelde filmliefhebber zal het volledig worst wezen van welke maatschappij de film heeft uitgebracht. Zelfs als je een boete van Warner zou krijgen vraag ik me af of je een film laat schieten omdat die van Warner is. Misschien een enkele zeer principiële bezoeker.
Heeft totaal niets met invloed van de VS te maken.
Verdiep je eens in Special 301 Report en je zal ontdekken welke maatregelen de VS neemt als een land onvoldoende doet om de auteursrechten van Amerikaanse bedrijven te beschermen. Er is hier wel eens gesuggereerd dat de rechter gewoon alle aanvragen van Brein en Co af moet wijzen, maar in de Ukraine zijn ze er wel achter gekomen wat er gebeurt als je dat doet.

Overigens is het wel handig om een stelling op de een of andere manier te onderbouwen. Dat vergemakkelijkt de discussie aanzienlijk.Ik moet nu maar raden op basis van welke informatie je van mening bent dat dit niets met de VS te maken heeft.
Je houd je natuurlijk aan afspraken met andere landen. Nederland (misschien we afhankelijk van de EU) zou hun eigen auteurs en copyright wetten kunnen aanpassen. Maar dat doen ze ook niet.

En ook logisch. Die media makers willen net als jij en in betaald worden voor hun werk.

Maar onder de streep is het gewoon diefstal als je iemands werk jat. Ja, we zouden graag willen dat het huidige systeem veranderd, maar als jij een paar honderd films download, veranderd het systeem niet.
Ik zeg ook niet dat ik per definitie een probleem met auteursrechten heb, en de andere kant van het verhaal is dat de basis voor die internationale verdragen ook al meer dan 100 jaar geleden is gelegd, lang voordat de VS daar de drijvende kracht achter werd. Mijn reactie was een reactie op de opmerking dat je iets aan de wet en regelgeving moet veranderen als je daar een probleem mee hebt, en dan loop je dus onder meer tegen de VS aan die daar nooit aan mee zal werken.

Naast de manier waarop ze zorgen voor handhaving is ook de invloed die een aantal grote mediabedrijven en andere grootverdieners via de overheid uitoefent nog al buitenproportioneel. Het oprekken van de auteursrechten tot 70 jaar na het overlijden van de auteur is daar nog wel het beste voorbeeld van. Ik kan mij niet indenken dat daar veel voorstanders van zijn, maar het is er toch gekomen dankzij de lobby in de VS. Daarmee heeft het invloed op de cultuur wereldwijd, en dat alles om de belangen van wat aandeelhouders te behartigen. Behoorlijk disproportioneel als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door Tribits op 11 juli 2018 21:15]

Maar de rechten van producenten worden geschonden door Hannes3, QenQ en Bassie10.

Dus het recht zegeviert voor hen, maar ook voor ons.

Al heb ik geen enkele vorm van sympathie voor BREIN.
Hoezo zegeviert het recht voor hen? :? De rechter heeft alleen aangegeven dat uitgebreid bijhouden van de gegevens (dus wie wat op usenet post etcetera) te ver gaat. Als Brein om adresgegevens vraagt van user X bij Newsconnection, dan dient Newsconnection of welke USP dan ook alsnog de gegevens te overhandigen, daar zijn al rechtzaken genoeg over geweest.
Ze kijken gewoon tot hoe ver ze kunnen gaan binnen de wet. Dat zou jij ook doen als je dezelfde taak had als Brein.
Dat is dan als je er mee zou kunnen leven om voor de copyright mafia te werken, wat voor een hoop mensen hier op tweakers denk ik best een stapje te ver is. En dan kun je ook over Shell zeggen "natuurlijk willen ze niet betalen voor aarbevingsschade in Groningen, ze kijken gewoon hoe ver ze kunnen gaan binnen de wet, dat zou jij ook doen. Natuurlijk willen ze elke laatste druppel olie uit de grond en de zee halen, ze kijken hoe ver ze mogen gaan binnen de wet, dat zou jij ook doen. Wat boeit het nou dat al het leven in die zee daardoor sterft. Daar is geen wet tegen."

Sommige mensen kunnen zich uitzonderlijk asociaal gedragen en vervolgens nog in de spiegel kijken en lekker slapen. Anderen niet. Brein is een stelletje pestkoppen in dienst van grotere pestkoppen, die genoeg geld hebben om overheden over te halen hun copyright tot aan het einde der tijden te verlengen, terwijl ze best weten dat ze het tij niet kunnen keren, dat het water naar de zee toe dragen is. ctrl c ctrl v, daar doe je niks tegen.

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 10 juli 2018 19:21]

Nou helemaal zege gevierd zou ik het niet willen noemen, de provider moet nog steeds de gegevens overhandigen, alleen niet door Brein bepaalde vorm van maatregelen.
+1Anoniem: 310408
@hoi334410 juli 2018 17:11
belachelijk dat Brein denkt zoveel druk uit te kunnen oefenen ;( Gelukkig heeft het rechten systeem hier zege gevierd :Y)
Ik denk dat je niet goed gelezen hebt, De gegevens moeten nog steeds overhandigd worden. Alleen niet jaren later.
Eindelijk eens wat goed nieuws. :*)
Brein is zo buitenspel te zetten: gewoon lid worden van een VPN-dienst met daadwerkelijke no-log policy, idem voor de Usenet provider die SSL ondersteunt en niet logt en je bent van het gemekker af.

Iedere serieuze uploader zal dit ook weten, dus gewoon kansloze rechtzaken dit; enige die je eventueel kunt pakken zijn de kleine, slecht ingelichte visjes die wat downloaden en misschien heel soms iets uploaden. De grote vissen blijven echt wel buiten schot.
Brein is zo buitenspel te zetten: gewoon lid worden van een VPN-dienst met daadwerkelijke no-log policy, idem voor de Usenet provider die SSL ondersteunt en niet logt en je bent van het gemekker af.
Ja, in theorie wel. In de praktijk blijkt vrijwel iedereen wel eens een fout maken. Of je loopt tegen de perfecte VPN provider aan die zojuist onder dreiging over is genomen door de lokale overheid. Het blijft toch klinken als: ik ga een misdrijf (overtreding, onrechtmatige daad) plegen en weet zeker dat ik niet gepakt wordt. Onrealistisch optimistisch vrees ik.
Nee hoor: het blijft een eenvoudig verhaal, vooral als je checks inbouwt als "professioneel" uploader. Praktisch alle grote VPN-diensten bieden tegenwoordig killswitches aan, dus zogauw je je connectie met de VPN verliest klapt je verbinding eruit. Ook zijn er nog eens, als fallback, killswitches voor applicaties beschikbaar, zodat de uploadende applicatie direct de nek omgedraaid wordt bij verlies van VPN-connectie.

Allemaal bangmakerij vanuit een nietszeggend, onwetend bureautje vol enge mensen die voornamelijk pubers en huisvrouwen de stuipen op het lijf proberen te jagen (en daar slecht in slagen).

"Misdrijf" vind ik sowieso een gigantisch groot woord inzake films/series/muziek downloaden: de enige reden dat het ooit zo'n gewichtig onderwerp is geworden voor de rechterlijke macht is vanwege de enorme invloed van de internationale mediamagnaten en haar aanhang op de politiek; in mijn boek heet dat "corruptie", wat vele malen erger is naar mijn persoonlijke mening. Dit blijkt ook wel uit de straffen: je wordt harder gestraft voor een paar honderd films uploaden dan voor verkrachting of moord.

Ik heb het al zovaak gezegd en ik blijft het zeggen: ik heb meer dan 1000 DVDs en Blu-Rays, 2500 vinyls en 500 CDs, allemaal legaal. 98% had er nooit gekomen zonder eerste een kopie te kunnen downloaden om te kijken/luisteren of het wat was. Bullshit industrie eersteklas die copyrighthandel.

[Reactie gewijzigd door TimMer op 10 juli 2018 17:39]

Waar haal je de onzin vandaan dat je harder gestraft wordt voor het uploaden van een paar duizenden films dan voor moord of verkrachting?

Voor iedere downloader die het materiaal ook legaal aanschaft staat ook een downloader die geen enkele film of CD legaal heeft aangeschaft. Het feit dat jij alles legaal hebt aangeschaft betekent niet dat dat voor iedereen geldt en downloaden DUS geen enkel probleem vormt.
Als een filmmaatschappij honderden miljoenen investeert om een film te maken is het hun goed recht om die investering te beschermen en te gelden te maken. In iedere andere sector vinden we dat volstrekt normaal maar bij films en muziek vinden we het belachelijk. Enkel omdat het gewoon zo gemakkelijk is om het product anoniem binnen te hengelen i,p.v. dat je heimelijk een kassa moet passeren.
Het is alleen hun goed recht om hun copyright te beschermen als dat in het belang van de samenleving is. Bedrijven hebben geen recht op een functioneel business model. De maatschappij hoeft zich daar niet aan aan te passen. Het business model moet zich aan de wensen en belangen van de maatschappij aanpassen. Op dit moment ben ik van mening dat het complete copyright systeem meer gezeik oplevert en rechtszaken en meer zakken van advocaten spekt dan dat we er met zn allen iets aan hebben. Elke Marvel film breekt omzet en winstrecords en toch komen er steeds draconischere copyrightmaatregelen.

Dat wil trouwens niet zeggen dat ik helemaal tegen copyright ben. Ik vind alleen dat het nu veel te lang en te restrictief is. Het is ooit bedacht om te zorgen dat een bedrijf niet zomaar de content van een ander bedrijf kon jatten en uitbrengen. Niet om individuele burgers te bespioneren en intellectueel eigendom honderd jaar lang in bezit van 1 rechtspersoon te houden zodat ze het tot aan het einde der tijden kunnen uitmelken.

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 10 juli 2018 19:28]

De wet beschermt ook bedrijven en daar mogen belangenclubs gewoon gebruik van maken. het is aan de wetgever om dit te beperken als daar misbruik van gemaakt wordt.
Helaas gebeurt dat in de praktijk niet omdat die belangenclubs enorme lobbies hebben die miljoenen euros te besteden hebben en politici luisteren liever daar naar dan naar het volk dat misbruikt wordt. Misbruik van het copyright systeem (gebruik dat nadelig is voor de maatschappij) is de norm geworden. Het copyright is te lang. Zo lang, dat het meer beperkt aan content die niet gemaakt mag worden, dan dat het oplevert aan content die zonder copyright niet met winst gemaakt zou kunnen worden. Er zit nog copyright op Mickey Mouse. Ten tijde van het verzinnen van Mickey Mouse zou dat copyright meer dan 30 jaar geleden zijn afgelopen.

We zullen zelf als consument (ik zeg bewust niet burger, maar consument) een betere behandeling af moeten dwingen, door de regels welbewust te overtreden danwel negeren, door met onze portomonnee te stemmen, anders wordt het alleen maar erger.
Gelukkig is het technisch compleet onhaalbaar om af te dwingen dat mensen stoppen met informatie kopieren zolang het internet en general purpose computers bestaan, dus het is slechts een kwestie van tijd totdat het systeem zich aan de techniek aanpast. De enige rol die de wetgever hierin speelt is dat ze proberen dit proces te vertragen om bestaande belangen te beschermen. Ongeveer net zo nuttig als Trump die de kolenindustrie nieuw leven in wil blazen. Kost een berg, wast een beetje.

[Reactie gewijzigd door Origin64 op 11 juli 2018 11:30]

De boetes, bagatelliserend "schikkingen" genoemd, zijn enorm, levensverwoestend enorm. Dat is een grotere straf dan twee tot zes jaar bajes.

En ik heb je net uitgelegd dat die hele industrie allang failliet zou zijn zonder "illegaal" downloaden. Zat onafhankelijke rapporten die dit onderschrijven.
Is allemaal erg kort door de bocht. Het heeft allemaal met proportie te maken. Illegaal downloaden kan zeker een film of CD promoten. Maar als 80% van de views via een illegale bron tot stand komt kun je niet meer wegkomen met het beschermen van illegaal downloaden omdat het de film promoot.

Blijkbaar heb je ook nog nooit in de bajes gezeten. Mensen die er wel gezeten hebben kunnen je vertellen dat die dagen onbetaalbaar zijn. 2 tot 6 jaar bajes vergelijken met een schikking van 12.000 Euro slaat echt helemaal nergens op. Die 12.000 Euro komt eerder overeen met een hoogstens een paar weken.
Blijkbaar heb je ook nog nooit in de bajes gezeten. Mensen die er wel gezeten hebben kunnen je vertellen dat die dagen onbetaalbaar zijn. 2 tot 6 jaar bajes vergelijken met een schikking van 12.000 Euro slaat echt helemaal nergens op. Die 12.000 Euro komt eerder overeen met een hoogstens een paar weken.
En jij spreekt uit ervaring? Verlies van vrijheid ( zelfbeschikking -> wat ga ik doen vandaag ) is verschrikkelijk, maar een boete van tienduizenden euro's kan iemand in de Wsnp drukken en dat kan veel destructiever zijn omdat het niet alleen de persoonlijke levenssfeer aantast ( zelfbeschikking ) maar ook de directe omgeving van deze persoon direct raakt. Kinderen die hun huis uit moeten, vrouwen die je dumpen omdat je geen geld meer in het laatje brengt en ga zo maar door.

Als je vast zit breng je geen geld op ok, maar het is niet hetzelfde als het thuisfront ook nog eens met enorme schulden op te zadelen. Of denk je dat een hypotheek wordt ontzien als Brein je voor tienduizenden euro's aanslaat?
De schikkingen van BREIN liggen altijd in de lijn van financiële draagkracht van de persoon in kwestie. Die zijn helemaal niet onredelijk. Er wordt helemaal niemand financieel uitgekleed.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 11 juli 2018 09:32]

Ik hoor wel eens het tegenovergestelde, maar ik geef toe dat ik geen bronvermelding kan geven daarvoor omdat het allemaal 'van horen zeggen' is.

Als je 100k op de bank hebt staan en je krijgt een boete van 20k vind ik het geen probleem. Als je 20k per jaar verdient en je krijgt een aanslag voor 20k omdat je auteursrechten hebt geschonden vind ik dat niet echt proportioneel. Hopelijk is het zoals jij zegt.
Dat staat ook in het beleid van BREIN. Ze willen niemand financieel uitkleden, maar gewoon "prikken". In Duitsland is dat wel anders. Daar kregen omaatjes gewoon boetes van een ton.
Tweakers is onderdeel van TMG en publiceert braaf elk bericht over Brein. Dat zegt ook iets over de invloed van diezelfde mediamagnaten hier in Nederland op het ict/technieuws.
BREIN kan niet opleggen welke maatregelen de tussenpersoon moet nemen om de identiteit van een klant te verifiëren maar het Hof bepaalt wel dát de tussenpersoon die identiteit dient te verifiëren. Hoe de tussenpersoon dat doet is aan haar. Vervolgens mag de tussenpersoon haar verantwoordelijkheid ook niet ontlopen door zich achter een dienstverlener te verschuilen die niet meewerkt. De tussenpersoon dient zich contractueel van medewerking te verzekeren of een andere dienstverlener te contracteren die wel meewerkt. Zie https://stichtingbrein.nl/nieuws.php?id=497
Bedankt meneer Kuil, alle tweakers hier zijn groot fan van uw werk. Welke aanvulling geeft u nou precies want wat u zegt staat toch gewoon in de tekst?
Helemaal niets, zoals verwacht. Typerend voor een slechte, zure verliezer: doen alsof je gewonnen hebt door zeer selectief de weinige resultaten die toevallig wel in jouw voordeel uitpakten te cherrypicken. Zoals we Brein al jaren kennen: manipulatief en slinks.
Het zou fijn zijn als we BREIN een keer konden opdoeken en het ophoudt met bestaan. Zij bepalen al veel te lang het beleid door dit soort rechtszaken te voeren. De hele huidige situatie is tot stand gekomen door jurisprudentie en geen vooropgezet plan met beleid en wetgeving.

Daarnaast worden ze behoorlijk gefinancierd door grote multinationals die verder niet gebonden zijn aan, of oorsprong hebben in Nederland. Willen wij ons nationale beleid voorgekauwd krijgen uit het buitenland? Ik niet in ieder geval.

De hoofdsponsor BUMA / STEMRA ligt elke jaar weer in de clinche met artiesten omdat zij kennelijk niet bereid zijn om de vele miljoenen euro's aan royalties uit te betalen.
Dit soort berichten zie je vaak als je googled, maar zullen vaak achter gesloten deuren worden behandeld, terwijl het ons allemaal betreft: https://www.nu.nl/interne...iesten-online-muziek.html

Het is een behoorlijk grijs gebied, aangezien ze pretenderen iets voor artiesten te willen. In dat argument kan iedereen zich vinden. Maar bij de films en muziek die je download is de artiest vaak al lang betaald, maar zijn het slechts de platenbazen die voor dat éne hitje graag decennia lang geld willen blijven ontvangen waardoor zelfs oude hitchcock films niet gedownload mogen worden. Ondanks dat (bijna) iedereen die eraan mee heeft gewerkt inmiddels overleden is.
Dat is gewoon onzin. Datzelfde geldt ook met muziek van enkele decennia terug? Waarom moet ik betalen voor een artiest die al ruim 30 jaar dood is?
En waarom betaal ik nog steeds thuiskopieheffing als ik niks meer mag kopiëren?
Brein bepaalt helemaal geen beleid. Ze gebruiken de bestaande wetgeving om de belangen van hun belanghebbenden te verdedigen. Ze krijgen vaker de deksel op hun neus dan dat de rechter hen gelijk geeft.
Maar Brein bepaalt wel voor een groot gedeelte de toon van het debat met hun enorme diepe zakken en intimidatietactieken. Dat is dan ook het enige waar ze goed in zijn: intimidatie van zwakkeren; sstudenten die wat films downloaden, moeders die wat nummers downloaden voor hun kinderen, allemaal groepen die makkelijk te pakken en intimideren zijn.

Want terwijl voor een dikke jongen een boete, pardon, "schikking" van 25.000 euro een lachertje is is het voor een student of een alleenstaande moeder die geen fatsoenlijke advocaat kunnen betalen onbetaalbaar. Het is gewoon het recht van de rijkste: smerigheid ten top.
Is echt onzin. De schikkingen staan in direct verband met de financiële slagkracht van de betreffende persoon.
BREIN is helemaal niet zo onredelijk, Als ze echt zouden willen kunnen ze veel meer mensen aanpakken. Hun beleid is gericht op ontmoediging.
Ontmoediging van iets dat 5 jaar geleden niet eens crimineel was.. volgens mij heeft BREIN daar in grote mate aan bijgedragen. Ook de intimidatietactieken van de nederlandse film bond, waarbij iedereen die een ruk-film download een 150 euro moet betalen, was zonder BREIN er niet geweest.
Daarnaast hebben zij ervoor gezorgd dat enkele websites uit de lucht zijn, en dat ISP's bepaalde websites moeten blokkeren, wat haaks staat op de vrijheid van informatie uitwisseling, vrijheid van meningsuiting en netneutraliteit. En dat allemaal door rechtzaken te voeren tot aan het hoge gerechtshof omdat ze daar de centjes voor hebben, en de partijen die aangeklaagd werden in meeste gevallen niet dezelfde middelen hadden en dus zonder strijd hebben opgegeven. BREIN wist dat de gemiddelde rechter geen benul heeft van wat filesharing is, daarmee hebben zij het gecriminaliseerd. Terwijl wetgeving bedoeld is om dingen te reguleren, en niet een hele bevolkingsgroep de criminaliteit in te drukken.

Ik weet niet of je pappa bij BREIN werkt, maar ik zou de geschiedenisboekjes er nog maar eens bijpakken. BREIN houdt zich gedeisd omdat ze weten dat ze anders worden afgebrand. Ze hebben weinig goeds gedaan behalve voor hun stakeholders. En dat zijn de mensen in de industrie die niet snel genoeg hebben weten te schakelen, vast bleven houden aan hun oude verdienmodellen, en met materiaal van 40 jaar geleden vinden dat zij daar nog steeds recht op hebben. Terwijl wij als burger ieder jaar miljoenen euro's aan belasting betalen om de creatieve sector in leven te houden. Een groot deel van de filmbudgetten is met belastinggeld betaald uit fondsen, omdat wij collectief vinden dat dat belangrijk is. Maar dat geeft organisaties zoals BREIN niet het recht om absolute eigendom op te eisen en mensen die het niet eens zijn met hun visie tot crimineel te bestempelen.
Je vertelt echt een hoop onzin.
Het was 5 jaar geleden ook crimineel. Er is geen downloadverbod ingevoerd door de uitspraak van het Europese Hof. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het binnen de Nederlandse wet eigenlijk altijd al illegaal was. Daar heeft BREIN dus helemaal niets mee te maken.

Daarnaast zijn tegenpartijen nooit afgehaakt om financiële redenen. Ze zijn allen gewoon doorgegaan en hebben uiteindelijk verloren.
De wet wordt gewoon gevolgd en dat is de juiste methode. Als we willen dat auteursrecht eerder vervalt zullen we dat via de wet moeten regelen door op partijen te stemmen die dat ook willen. Je kunt niemand verwijten dat die op legale wijze zijn recht haalt op basis van de geldende wet. Ik zou het ook liever anders zien maar ik ga BREIN dat niet verwijten. Ik verwijt het de wetgever.

Opmerkingen als "werk je zelf bij BREIN" of "werkt je pappa bij BREIN" zijn zo'n enorme dooddoeners in dit soort discussies...
Het was in Nederland niet crimineel voor het downloadverbod.
Dat de wet op europees niveau anders waren dan in Nederland staat daar los van. De belangen in Duitsland en Frankrijk en UK waren ook aanzienlijk hoger. In alle gevallen is het gewoon big business.. want er gaan miljoenen om in het zogenaamd handhaven van die wet. Lekkere inkomstenbron, die absoluut niet te vergelijken is met de daadwerkelijk misgelopen inkomsten, die vaak niet meer dan 5% is van de totale omzet. Over de exacte economische waarde is niemand het ooit eens geworden.

Wat je zegt dat de partijen niet zijn afgehaakt, is precies zo'n zin waarom ik zeg ga de geschiedenis maar in. Dat is een flinke meerderheid. De enigen die wél de strijd aangingen waren sites die dankzij hun site ook daadwerkelijk enorme winsten maakten zoals piratebay. Die kunnen niet meer zeggen bij de rechter "we houden zo van films, dit is ons hobby"

De wet gehoorzamen wil niet zeggen dat dat dus goed is. Het feit dat ik niet op een partij kan stemmen die daadwerkelijk in staat is om zichzelf zodanig te organiseren dat zij tegen die lobby op kunnen, wil niet zeggen dat het dus goed is wat er gebeurd.
Feit blijft dat de tactiek van BREIN haaks staat op wat wij als maatschappij zouden moeten willen: een belangenorganisatie die in naam van een rijke minderheid beleid probeert af te dwingen door ons rechtsysteem te belasten met intellectueel eigendomszaken die in alle gevallen niet hebben bijgedragen aan meer inkomsten voor de entertainment industrie, laat staan betere kwaliteit films.
Nee, klopt niet. Check even de rechtsgang over de hele zaak.In de volksmond wordt gezegd dat we sinds die uitspraak een downloadverbod hebben. Juridisch was het er altijd al en zijn de uitspraken van lagere rechters overruled door de hogere rechters.
De lagere rechters hebben bepaald dat het downloaden onder de thuiskopieregeling viel en hogere rechters hebben dat verworpen. Daarmee is downloaden nooit legaal geweest.
Begin me toch wel af te vragen wat de leeftijd is.

Check even de rechtsgang? Ik zet me al in voor deze discussie sinds ik voor het eerst gedownload heb in 1998.
Ik heb de hele opkomst van BREIN en alle voorvallen voorbij zien komen.. van actie door de RIAA waardoor in de VS hele gezinnen de armoe in gestort zijn door exorbitante bedragen, net als de hele eindeloze trekkerij van de entertainment industrie die nu dankzij de download en streaming technolgiën die zijn bedacht door filesharers, een mooi systeem hebben om hun abonnementen te slijten.

Downloaden is altijd legaal geweest. Wat denk je dat jij doet als je T.net website op je PC binnenhaalt? Dat is ook auteursrechtelijk beschermd materiaal. Kopiëren van je CD's en DVD's is ook altijd legaal geweest.. prima dat jij er een andere zienswijze op nahoudt.. maar daarmee heb je nog niet automatisch gelijk. ookal herhaal je het nog een paar keer. Als een rechter eerst bepaald dat het legaal is, en daarna een rechter zegt van niet. Dan was het dus per definitie legaal tot het moment dat een tweede rechter zegt van niet. Je argument deugd dus niet.
Ga je nu werkelijk het downloaden van legale website-content onder dezelfde noemer brengen als het downloaden van een film? Ik geloof niet dat je iets van de materie hebt begrepen.
Het kopiëren van CD's en DVD's was legaal onder de thuiskopieheffing. De CD of DVD moest dan wel een legale bron hebben. Lagere rechters hebben aanvankelijk bepaald dat gedownload materiaal daar ook onder viel en hogere rechters hebben dat verworpen. Dat betekent niet dat het legaal was totdat de hogere rechts uitspraak hebben gedaan. De uitspraak van die hogere rechters is van toepassing vanaf het moment dat de wet waarop de rechter zich baseerde actief is geworden.
Dat het pas ingaat vanaf het moment van de uitspraak is gewoon pertinente onzin.

Overigens is het destijds uitgebreid in het nieuws geweest dat er door die uitspraak eigenlijk altijd al een downloadverbod is geweest. Voor het gemak en in de volksmond wordt ingangsdatum 2014 aangehouden om te voorkomen dat er met terugwerkende kracht claims worden ingediend.
En zo lang er geen uitspraak is, is het dus niet illegaal. punt.
Downloaden mocht. Upload was het probleem. En dat onderscheid wordt nog steeds gemaakt. Maar goed, als jij de waarheid in pacht hebt, wat is het nut nog van deze discussie. Ik weet dat het anders is, en jij blijft geloven in je eigen gelijk. Volgens mij houdt het dan op.
Ik geef gewoon weer hoe het met de Nederlandse wet en de uitspraken van het Europese Hof werkt. Het is niet MIJN gelijk maar de realiteit in Nederland.
Iets kan niet legaal zijn en daarna illegaal zonder dat daarbij de wet hoeft te worden aangepast. Als het Europese Hof oordeelt dat iets binnen de bestaande wet illegaal is, geldt dat met terugwerkende kracht. Jij kunt vinden van niet maar zo werkt het nu eenmaal.

Ander voorbeeld: de gratis telefoon bij een abonnement. De rechter heeft geoordeeld dat dat een koop of afbetaling is en daarmee konden mensen met terugwerkende kracht reclameren. Dit gold niet alleen voor abonnementen van na die uitspraak.
Of de BTW-teruggave van de zonnepanelen. Aanvankelijk kreeg je de BTW niet terug totdat de rechter oordeelde dat je wel degelijk kleine ondernemer wordt en de BTW mag terugvragen. Vervolgens kon iedereen de BTW met terugwerkende kracht terugvragen en niet alleen de kopers van na de uitspraak.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 12 juli 2018 16:48]

Hier staat het ook nog een keer:
reviews: Wat betekent het downloadverbod?

Onder het kopje "Hoe kan het downloadverbod per direct in werking treden?"
Daar staat:
"Er is dus niet zozeer een downloadverbod ingevoerd, het is meer dat het Europese Hof heeft bepaald dat er een downloadverbod ís."
Hoe zit dat eigenlijk met de GDPR compliance voor Brein?
Ik zou zeggen, vraag het ze eens, maar ik ie het issue niet. Ze hebben een tag en daar houden ze info over bij. Als die tag opvalt doordat ze deze kunnen linken aan grote hoeveelheden uploads, zoeken ze er passen identiteit bij. Volgens mij is dat compliant.
Sinds eerder dit jaar heb je toch het recht dankzij de gdpr, om vergeten te worden?
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/

Ofwel,.. als brein achter je aan zit - mag je dan aan je provider vragen om alles over je te erasen,.
en aan brein? Zouden die daar aan meewerken?
Zouden we die niet een claim van 20 miljoen mogen opleggen als die niet meewerken?
Als een bedrijf een legitieme reden heeft kunnen ze bepaalde data gewoon houden en jouw verwijderingsverzoek op dat punt afwijzen.
zie subsectie A. in dit specefieke geval worden ze bewaard om aan een partij als brein te geven en kunnen ze dus ook niet verwijderd worden zonder goeie overweging gok ik.
brein kan alles doen wat ze willen, maar tot nu werkt het meer averechts dan dat het wat opleverd.
zolang de industrie niet met een modern verdien model komt waar men gewoon vrijheid heeft om te kijken wat je wilt blijf je dit houden .ze kunnen dat geld veel beter gebruiken om een mooi modern verdien systeem te ontwikkelen , waar de industrie beter van word en de klant,
en dat kan pas als de industrie stopt met dat rare rechten systeem enzo.
het is toch te belachelijk dat je voor tig services moet betalen om iets te kijken , en kijk is naar de huidige systemen , bijv ziggo , leuk zo een ziggo go app die je kan gebruiken met een chromecast maar als je iets wil terug kijken mag je dat niet eens naar je chromecast streamen vanwege rechten ,, naja dit soort dingen leveren alleen ergernis op /
, leuk zo een ziggo go app die je kan gebruiken met een chromecast maar als je iets wil terug kijken mag je dat niet eens naar je chromecast streamen vanwege rechten
Mag het niet maar kan het wel dan is er niks aan de hand. En anders moet je nieuwe wegen ontdekken, ze liggen er al.
natuurlijk zijn er meer wegen naar rome , maar het gaat erom dat men het je zo moeilijk maakt zodat mensen juist naar meer en andere wegen gaan zoeken , als de industrie het je gewoon gemakkelijk maakt tegen een vergoeding hoeven mensen niet naar andere mogelijkheden te zoeken . ik bedoel dus dat de industrie met hun systeem het zelf veroorzaakt uiteindelijk.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee