'Gezichtsdetectie mag alleen ingezet worden voor gerechtvaardigd doel'

Functionaliteit van slimme camera's, zoals het automatisch kunnen herkennen van gezichten, valt onder de wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens en mag alleen ingezet worden als het noodzakelijk is voor het doel. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingscamera's, ook voor particulieren, zijn van steeds meer geavanceerde functionaliteit voorzien, zoals gezichtsherkenning en gedragsanalyse, maar de mogelijkheden mogen niet zomaar ingezet worden in de publieke ruimte. "Camera’s met gezichtsherkenning kunnen bijvoorbeeld personen op geautomatiseerde wijze traceren, volgen en profileren, hetgeen met reguliere camera’s niet mogelijk is", schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom zijn die beelden persoonsgegevens en moet de verwerking ervan onder andere voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens bespreekt slimme camera's in haar beleidsregels. Daarbij komt het erop neer dat bedrijven en overheden 'slimme' functionaliteit van camera's in zoverre mogen gebruiken als nodig om een bepaald gerechtvaardigd doel te bereiken. Als er bijvoorbeeld een minder ingrijpende vorm van toezicht mogelijk is die hetzelfde doel bereikt, dan zou deze de voorkeur moeten hebben. De autoriteit geeft als voorbeeld het gebruik van een slimme camera door een theater om bezoekers te tellen: de camera zou geen beelden vast hoeven te leggen om dit doel te bereiken. De autoriteit wijst erop dat 'slimme' camera's ook juist minder impact op de privacy kunnen hebben, bijvoorbeeld camera's die alleen aangaan bij beweging.

Er bestaat geen speciale wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens met 'slimme' camera's, cameradrones en dashcams. Deze zouden, net als andere camera's, voornamelijk onder de regels van de Wbp en de Wpg vallen. De Nederlandse privacywaakhond zegt de beleidsregels donderdag te publiceren om aandacht te besteden aan het feit dat het de 'Dag van de Privacy' is. De beleidsregels moeten organisaties en particulieren steun bieden bij het maken van de juiste privacy-afwegingen. Zo moet cameratoezicht in het algemeen altijd een gerechtvaardigd doel hebben en moeten personen die gefilmd worden van tevoren hierover geïnformeerd worden.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat verder weten dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen over cameratoezicht in sauna's en tijdens begrafenissen. Zo zou er in verschillende sauna's cameratoezicht zijn op plekken waar mensen zonder kleren aanwezig zijn. Volgens de toezichthouder kan dit niet door de beugel, omdat dat juist plekken zijn 'waarop mensen zich onbespied voelen'. Ook bij uitvaarten mag niet gefilmd worden, tenzij daartoe uitdrukkelijk opdracht is gegeven door de nabestaanden.

De toezichthouder publiceerde ook zijn toezichtagenda, waarin verschillende gebieden worden omschreven die dit jaar grotere aandacht zullen krijgen. Daaronder zijn gebieden als beveiliging van persoonsgegevens, medische gegevens en persoonsgegevens bij de digitale overheid. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt elk jaar een nieuwe toezichtagenda op.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

28-01-2016 • 15:14

62 Linkedin

Lees meer

Reacties (62)

62
56
38
4
0
13
Wijzig sortering
Best snel in aangepaste wetgeving gieten want voor je het weet is er de Facebook-Internet-of-Things camera die iedereen buiten het internet ook gaat volgen. En met de gezichtsherkenniscapaciteit van Facebook is dat je worst-case privacy nightmare (of intelligence/commercial wet dream, afhankelijk van het perspectief).

'Gerechtvaardigd doel' vind ik daarbij te vatbaar voor interpretatie. Neem bijv. het aflezen van lichaamstaal om te bepalen of iemand slechte bedoelingen heeft: ik veronderstel dat veiligheidsdiensten dat een gerechtvaardigd doel vinden, en banggemaakte mensen wellicht ook, maar dat is alleszins niet de wereld waarin ik wil leven. Met andere woorden: geautomatiseerde individuele gedragsprofilering met camera's in de openbare ruimte zou verboden moeten zijn.

'Meneer, kunt u even meekomen? Onze camera's hebben uw lichaamstaal als een mogelijk risico gevlagd.'

Of het lezen van lichaamstaal om te bepalen of iemand zin heeft in een drankje waarna die enkele meter verder reclame ziet van Coca Cola met vlakbij een automaat. Dat vindt Coca Cola ongetwijfeld ook gerechtvaardigd.

...

[Reactie gewijzigd door TheBlackbird op 28 januari 2016 15:39]

Facebook heeft geen webcams of live cams nodig. Mensen uploaden iedere dag miljoenen foto's die facebook gewoon kan scannen op gezichten en de persoon erbij zoeken.
Erger nog, ik als niet Facebook gebruiker weet zeker dat ik al getagged ben. En daarmee dus ook in hun database sta.
Niet alleen heeft dus de overheid mijn gezichtsprofiel, maar ook bedrijven. En je kunt er op dit moment niks aan doen.
En hoeveel bedrijven hebben het ook?

Deze richtlijnen gaan niet ver genoeg in mijn opinie, er moet gewoon een verbod op staan, tenzij er expliciet (en niet verstopt in een EULA op pagina 30) toestemming is verleend door de persoon in kwestie. Nu ben ik ook tegen mijn wil geregistreerd omdat iemand anders een Facebook account heeft.
Hoe heeft de overheid je gezichtsprofiel? Pasfoto van je paspoort? Volgens mij mag die daar niet voor gebruikt worden. Alleen foto's genomen als je gearresteerd word. En de overheid heeft echt geen mannetje bij FB waar ze mensen opvragen die geen lid zijn van FB
Waarom denk je dat men tegenwoordig zo loopt te zeiken over hoe je op de foto moet? Dat heeft maar 1 reden, een goede referentie hebben voor gezichtsherkenningssoftware. Anders zat men niet zo te zeuren dat met mensen met een van nature wat vettige huid een glimmend voorhoofd hebben op de foto.
Zo zie je maar hoe de politiek nog achterloop. Maar ja dezelfde politici azen ook op leuke baantje. Deze week vvd kamerlid stapt op en gaat als lobbyist bij uber werken.

Vul dan nu zelf maar eens eens of deze man binnen de vvd al niet als lobbyist voor uber gewerkt heeft, de schijn heeft hij tegen wat mij betreft.

De rotheid van politici en de verwevenheid met bedrijven die privacy schenden komt stiekem af en toe naar boven.
Sowieso een wassen neus, uitspraken zoals deze. Wie gaat controleren dat deze wetgeving gehandhaafd gaat worden? Puur een uitspraak om het publiek een beetje gerust te stellen.
Goede punten. Maar mag ik een ding toevoegen?

Men spreekt over uitvaarten en sauna's, plekken en momenten waarop mensen zich onbespied zouden moeten weten. Maar waarom willen we niet gefilmd worden als onze tranen stromen maar geen probleem hebben dat een camera ons filmt tijdens een trouwerij?

Ik vind dat scheef. Op de eerste plaats hoef je je niet te schamen voor je tranen, voor je emoties op een triest ogenblik. En je hoeft je ook niet te schamen voor tranen van geluk op een trouwerij. En toch maken we daar onderscheid in. Maar dat is een zaak van filosofie en psychologie en cultuur ook.

Desalniettemin vind ik dat de Autoriteit Persoonsgegevens een dus begrijpelijk maar verkeerd onderscheid maakt.

Bijvoorbeeld zou ik geen profilering en tracking & tracing willen op een uitvaart, zodat men gerichte reclame kan sturen naar mensen die op dat moment en daarna nog voor een geruime tijd kwetsbaar zijn voor psychische manipulatie door de psychologische manipulatie die reclame is.

Maar ook op en na een trouwerij zijn mensen emotioneel en vatbaarder voor manipulatie. Want als je verdriet hebt, zou je je zelf kunnen troosten door een aankoop. Om die reden zijn veel mensen te dik, ze eten om even een geluksgevoel te krijgen, wat een zaak is van neurologie. Er komen stofjes vrij, zeg maar...

Maar ook als je blij bent kun je meegesleept worden en de knip open trekken. Het is dus niet de smaak van emoties die je gevoelig maken, het is emotie an sich die mensen ontvankelijker maakt, omdat emoties die de overhand nemen boven ratio en rede, de hand richting de portemonnee doen bewegen, of de pinpas.

Dus ik vind dat de Autoriteit hier zich niet moet beperken tot wat we dan blijkbaar als schaamtevolle emoties zien en die situaties en momenten alleen beschermt.
Mooie van dit soort wetgeving is dat de vluchthaven juridisch een probleem zou hebben maar Coca-Cola waarschijnlijk niet.

Coca-Cola-Cam is namelijk een gesloten systeem, en de Coca-Cola-Company hoeft geen tekst en uitleg te geven over hoe hun slimme reclamezuil/automaat combo werkt. Je privacy is niet in het geding.

De luchthaven echter moet wel tekst en uitleg geven over hun cameratoezichtsysteem, en omdat er mensen naar die beelden kijken, is de privacywetgeving hier van toepassing.

Het resultaat is dat je dus constant Coca-Cola reclame krijgt voorgeschoteld als je er een beetje dorstig uitziet, maar als je CDs uit je bureaulade gejat zijn, mag men niet even op de beelden van de bedrijfsbeveiligingscamera kijken om te zien welke collega je dat geflikt heeft.
Een oude video maar nog steeds relevant.

Privacy matters

Onze wereld begint steeds meer op die uit 1984 te lijken.. eng gewoon.
Het bizarre is dat het overgrote deel van de mensen dit ook accepteren. Dat wil zeggen: de voorkeur gaat welliswaar uit naar zo min mogelijk verlies van privacy, maar als dit verlies toch steeds verder aan de orde is, zijn maar weinigen bereid er serieuze offers voor te brengen. (Vermeende) veiligheid, gezondheid en vooral gemak gaan steeds weer voor.
Met offers bedoel ik o.a. het boycotten van producten en diensten die serieus inbreuk op onze privacy maken. Maar ook het starten en ondersteunen van platforms als tegenwicht van bedrijven en overheid en hun spionagedrang.

Het probleem is dat zolang mensen geen nadelen van dataopslag van persoonlijke gegevens ervaren, inclusief wie waar zoal werd gespot op straat, men er vaak geen echt probleem mee heeft. Pas op het moment dat misbruik van persoonsinformatie voelbaar wordt, worden velen pas wakker.

Er heerst onder de meeste mensen er een soort gelatenheid: aanvankelijk lijkt het allemaal niet zo erg, maar zodra het toch wel ernstige vormen begint aan te nemen, 'is het toch al te laat' of 'je houdt het toch niet tegen'.

Wat dat laatste betreft, in zekere zin is het inderdaad niet tegen te houden. De druk van het bedrijfsleven is immens om steeds verder te innoveren. Sensoren en netwerken worden daardoor steeds krachtiger, kleiner en goedkoper, evenals de intelligente systemen om de vergaarde big data te verwerken.

Als onze woningen straks allemaal royaal voorzien zijn van 'Internet-of-things'-apparaten, zal de industrie dan denken: "okee, nu is alles en iedereen wel zo'n beetje connected, laten we het daar bij laten" ? Nee, want de push om omzet te blijven maken en te vernieuwen zal eindeloos door blijven gaan. Misschien wel net zo lang totdat zo'n beetje alles wat we thuis en daarbuiten gebruiken in de vorm van abonnementen gaat, waarbij ons gebruik van iedere dienst en elk aparaat nauwgezet vastgelegd wordt.

Buiten onze woningen is het publieke domein. Omdat technologie steeds goedkoper wordt in vergelijking met salarissen (mankracht), worden steeds meer diensten geautomatiseerd. De druk om 'veiligheid' betaalbaar te houden, vertaalt zich dan ook al snel tot het massaal inzetten van camera's en andere sensoren, plus erachter hangende algoritmen die _uiteindelijk_ steeds beter in staat zullen zijn betekenisvolle verbanden te leggen (naast de nodige mismatches).

Het bedrijfsleven spoort ondernemers en particulieren aan om vooral zoveel mogelijk security cams op te hangen. De overheid, m.n. de politie en inlichtendiensten, en misschien ook wel belastingdienst, maken graag gebruikt van al deze particulier geinstalleerde camera's e.a. sensors. Dat scheelt immers een hoop eigen investeringen (Politie werkt aan landelijk netwerk van camera's en sensors ).

Elke technologie kan op goede en minder goede manieren gebruikt kan worden en dat geldt absoluut ook voor surveillance-technologie. Zolang deze heel selectief en met de nodige terughoudendheid wordt ingezet, kan het een nuttige en misschien wel noodzakelijke rol spelen in orde-handhaving op een acceptabele manier. Ook de overheid moet met de tijd mee. Helaas is de verleiding onder ordehandhavers groot om maar zoveel mogelijk alles en iedereen te volgen. Ze zullen zichzelf daarin niet gauw afremmen, als er geen financiële belemmeringen zouden zijn.

Op ovzoeker.nl kun je live de locatie, snelheid e.d. van elke bus en trein in Nederland volgen. Prachtig om te zien. Maar wat als elke burger non-stop op deze manier te volgen gaat zijn? Dit is geen distopie meer die oneindig ver weg lijkt, maar één waar vermoedelijk menig ordehandhaver van droomt en die technisch al te realiseren is. En wat als er een regering aan de macht komt die de democratie niet meer zo nauw neemt? Met de toename van ultrarechtse sentimenten in Europa is dit niet ondenkbaar.

Met de geleidelijke invoering van de steeds verdergaande technologie die een totalitaire controlestaat gemakkelijk mogelijk maakt, worden we steeds afhankelijker van de welwillendheid en integriteit van zij die deze technologie beheren (of de informatie die daaruit voortvloeit). En dat baart me zorgen, aangezien bekend is dat macht verleidelijk is en net als veel andere behoeften niet permanent verzadigbaar (dus verlangend naar méér). Daarbij is de verleiding tot curruptie groot bij mensen met macht.

Ik ben blij nog altijd in een rechtstaat te wonen en hoop dat de rest van mijn leven te kunnen doen. Hopelijk blijft daarin voldoende ruimte voor privacy, in plaats van gebukt te moeten gaan onder een zwaar panopticum-effect.

[Reactie gewijzigd door Timfonie op 28 januari 2016 20:31]

Ik sluit me bij je verhaal aan. Technologie is er om ons leven makkelijker te maken, om meer comfort te brengen. Om de volgende stap te zetten in de komende decennia kan dat alleen verder doorgezet worden indien deze technologie zo veel mogelijk van ons weet.

Die druk op informatie vergaring zal zo sterk zijn dat deze niet tegen te houden is.
Anoniem: 399807
@Knippr29 januari 2016 11:29
Technologie is veel meer dan iets om ons leven te vergemakkelijken. Ik vind het zelfs niet het belangrijkste.

Aansluitend bij Timfonie en jou meen ik dat er een veel fundamentelere behoefte is in de mens op basis waarvan technologie een overdrachtssymbool wordt.

Een overdrachtssymbool is dat wat je als mens de geruststelling geeft dat je leven van betekenis is en dat daarom na je dood door kunt gaan in een leven na dit leven. Religie met het hiernamaals dus, maar ook politieke ideologie, denk aan het Mausoleum van Lenin: elke politieke leider wil herinnert worden als iemand die veel goeds heeft bereikt, dat is wat hen primair drijft.

Ik meen ook dat met name Informatie en Communicatie Technologie een bijzonder effect heeft. Het hangt af van de definitie die je voor ´mens´ gebruikt, maar een van de belangrijkste definities is dat de mens een entiteit is die communiceert en cultuur vormt.

Het succes van technologie en ICT ligt hierin dat de mens ze als overdrachtssymbool gebruikt. Sociale media doen het goed omdat het jezelf in de schijnwerpers zet en hoe meer ´vrienden´ je hebt, hoe meer je gemist zal worden als je dood bent. Daarnaast zijn sociale media vormen van ritueel gedrag, mensen hebben rituelen nodig om te participeren in de cultuur en zo daarmee van belang te zijn, mee te doen en op die manier waarde krijgen.

Er is nog een reden dat we technologie zo makkelijk accepteren, die zoals al genoemd, van het gemak. Maar gemak hier in de betekenis van afleiding van de werkelijkheid van onze naderende dood. We ontkennen onze sterfelijkheid en technologie in haar veelvoud aan vormen biedt die afleiding. Daarom hebben we rages en hypes en willen mensen steeds wat nieuws, het drijft de hele globale economie.
Om die reden zijn bedrijven succesvol en ondanks ons geklaag dat alles alleen maar gaat over geld en macht, het zijn wij zelf die maar al te graag een nieuw gadget kopen, omdat de oude niet langer genoeg afleiding biedt. Wanneer dat gebeurt, slaat de verveling toe en beginnen we te denken...en dat willen we liever niet.

Want technologie, met name alles wat we zelf kunnen kopen, versterkt onze positie ten opzichte van anderen. We noemen dat carrière en status, maar bezit wordt gekocht met geld en geld is manna, goddelijke voorkeur en zegeningen en hoe meer geld je hebt, hoe groter de kans dat men zich je zal herinneren. Denk aan grootindustriëlen die vaak helden zijn, Steve Jobs vervulde die rol goed.

Helden en jezelf in verering aan hen binden biedt onsterfelijkheid via associatie. Het kopen van Apple producten, stel je voor, Apple producten in de lijn IOT, dus genetwerkte technologie, mensen verbindend in overdrachtssymboliek, is een dubbele slag. Uit onderzoek weet men dat mensen die fan zijn van Apple dezelfde ervaring hebben neurologisch bekeken, als mensen die gelovig zijn. Blijkbaar zijn het dezelfde gebieden in de hersens die dan waarneembaar oplichten.

Technologie is de perfecte stok waarmee we onszelf slaan en die het meest pijn doet omdat de stok de vorm heeft van de wond die we er mee proberen dicht te slaan.
De reden dat mensen het accepteren is simpel. Er is weinig tot geen gevoel bij mensen dat dit een negatieve impact heeft op hun leven. Het is allemaal erg abstract. Daarnaast geloven mensen nog steeds dat de overheid altijd het beste met je voor heeft.

Kennis is macht, en de gene met de meeste/grootste databases zal in de nabije toekomst de wetten en beslissingen kunnen bepalen. Het wordt zo ook steeds makkelijker om politici te blackmailen/onder druk te zetten.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 29 januari 2016 04:03]

Anoniem: 727062
@9071028 januari 2016 17:34
In '1984' houdt de overheid burgers 24/7 in de gaten. Wij zijn in een situatie terecht gekomen die meer weg heeft van 'A Brave New World' van Aldous Huxley.

Wij laten ons namelijk geheel vrijwillig 24/7 bespioneren door Apple, Facebook, Google, enzovoort omdat transparantie en delen tot een betere wereld leidt. Niet mijn woorden maar de woorden van Mark Zuckerberg en al die andere dwaze en gevaarlijke utopisten. ;)
Ik geef ze daarin geen ongelijk. Het probleem is alleen dat de transparantie maar van 1 kant komt, namelijk de kant van de burger. Ik zie Facebook bijvoorbeeld helemaal niet transparant zijn over hun achterliggende logaritmes en opslag van informatie.
Wat ik in bovenstaande tekst mis is foto's.

Facebook schendt al jaren privacy en kan gezichten van foto's scannen en daar in hun databse namen bij gaan zoeken.
Mensen uploaden foto's en facebook scant en naar lust op los.
Misschien moet daar ook eens actie tegen ondernomen worden.
En hoe zit het als ik als fotograaf legaal op een evenement foto's maak van mensen en die foto's daarna met mijn legale Adobe Lightroom bewerk waarin ook gezichtsherkenning zit? Daarmee kan ik al mijn foto's laten doorzoeken op mensen die ik eerder getagged heb. Ben ik dan strafbaar?
En wat als een artiest waarvan ik foto's heb gemaakt mij vraagt om alle foto's die ik in mijn archief heb te leveren waar hij op staat, is het dan strafbaar om het geautomatiseerd te doorzoeken?
Ik zou zeggen dat wanneer jij de aanwezigheid van personen op een evenement aan de hand van uw gezichtsherkenningssoftware of niet publiek maakt aan derden, zonder de toestemming van de aanwezige personen van dat event, dat je dan in bepaalde gevallen strafbaar bent, ja.

bv. Jij trekt foto's aan de uitgang van een seksshop of seksbeurs en je gebruikt wel of niet gezichtsherkenning om de identiteit van die mensen te weten. Daarna ga jij, met of zonder de foto als bewijs, de identiteit van die mensen en hun bezoek aan die shop of die beurs op bv. Facebook zetten (om er dan als typisch hipster snowflakje likes mee te scoren). En dit wel of niet om die mensen zwart te maken en wel of niet om bv. hun relatie met hun partner te vernietigen: in dat geval mogen ze jou opsluiten van mij. En een zeer zeer zeer zware schadevergoeding aan alle slachtoffers wiens privacy jij geschonden hebt er boven op. Ééntje waar je liefst letterlijk de rest van je leven voor zal moeten werken om ze te betalen.

Helaas is het zo momenteel nog niet. Zou wel moeten.
Wat mij betreft ja, wat moet jij met een database aan gegevens waar mensen wanneer zijn geweest?Dat jij legale keys hebt betekend nog niet dat je legaal bezig bent.

In mijn opinie mag software ook niet dat soort opties aanbieden aan particulieren of bedrijven. Ik vind het al bedroevend genoeg dat de overheid databases aanlegd van iedereen via paspoortfotos etc.
Je bent naar mijn mening dan illegaal bezig ja. Heb je toestemming gevraagd aan deze mensen en/of is er kenbaar gemaakt tijdens dat evenement dat jullie er foto's nemen die bewerkt worden met gezichtsherkennings software? Ik doe een wilde gok, dat zal je wellicht niet gedaan hebben.

Dan mag je ook niet zomaar even een database opzetten met foto's waarin mensen herkend worden door middel van speciale middelen. Dat er iemand naast je komt staan en de persoon herkent op de ene foto van een andere foto dat is tot daar aan toe. Maar jij geeft zelf aan dat je foto's doorzoekt naar mensen die eerder getagged zijn. Naar mijn goeddunken dus illegaal en zal je als bedrijf toestemming moeten vragen aan het cbp. Of de database nu zichtbaar is voor anderen of niet. Ik mag mijn dossiers ook niet in laten zien door anderen, maar moet toch toestemming vragen voor elke casus.
Het is niet relevant of je Adobe Lightroom legaal is, dat boeit niet. In de situatie die je uitlegd, spelen drie vragen:

1. Mag ik de foto uberhaupt nemen?

In principe mag je in de openbare ruimte fotograferen. Een concert is een twijfelgeval, want dat is eigenlijk een prive ruimte, en hierbij kan de uitbater regels stellen. Laten we voor het gemak stellen dat het openbaar is. Je mag dan mensen fotograferen. Indien je gericht een persoon fotografeerd, dan is dit zover ik weet juridisch toegestaan (maar uiterst onfatsoenlijk zonder toestemming vooraf). Je kunt echter bij publicatie in de problemen komen.

2. Mag ik gezichtsherkenning toepassen?

Moreel wellicht niet, maar zoals dit artikel beschrijft: er is geen wetgeving die zegt dat dit niet mag. Het antwoord voor nu is dus dat dit juridisch gezien toegestaan is.

3. Mag ik dit publiceren? Pas op dit moment begeef je je op glad ijs. Indien je zonder toestemming vooraf een persoon fotografeerd, dan is mogelijk het portretrecht van toepassing. Deze stelt dat indien de gefotografeerde een redelijk belang heeft (privacy, smaad, oneigenlijke commerciele uitbuiting), publicatie mogelijk niet toegestaan is.
Als saunaganger sinds meer dan tien jaar is het mij ook al opgevallen in zowel Vlaanderen als Nederland dat er in bv. de kleedkamers van sauna's vaak camera's staan opgesteld. Het is zo dat er af en toe ingebroken wordt in de kastjes waar men kleren in kwijt kan, maar er zijn ook meestal lockers voor waardevolle voorwerpen. En saunacenters investeren hoe langer hoe meer in degelijke sloten voor deze kasten (iets waar ik op let als klant bij mijn keuze of ik er zal teruggaan).

Ik ging en ga er steeds van uit dat die camerabeelden op stricte manier verwijderd worden wanneer er die dag geen incidenten zijn geweest. Moest dat bij een saunacenter waar ik ooit geweest ben niet het geval zijn dan bestaat de kans dat ik ze zal aanklagen. Dat kan namelijk echt niet, vind ik. Laat staan dat gezichtsherkenning of weet ik veel welke herkenning (want je kan het zo gek niet bedenken wat die securityonnozelaars van tegenwoordig allemaal nodig achten om zogezegd hun beroep te kunnen doen - komt er op neer dat ze meer met onze privacy te verkopen bezig zijn dan met beveiliging van om het even wat).

Ik vind ook dat de context van zo'n saunacenter er in de volledige zin aan doet denken dat de onderneming die deze uitbaat met grootste respect voor de privacy van haar cliënteel om gaat. Het zou, vind ik, een serieuze vertrouwensbreuk zijn ten opzichte van alle saunagangers over de gehele sector van wellness moest er ook maar één saunacenter zijn dat zich hier niet aan houdt.
Mwoah, ik zie die camera's ook regelmatig buiten de kleedkamers. Die zijn er bij mijn weten (in ieder geval bij de sauna's die ik frequent) vooral om te zien of bezoekers zich wel houden aan de huisregels, zoals of gasten bijvoorbeeld niet plotseling overmand worden door vleselijke lusten en elkaar onoirbaar aan gaan raken terwijl er spelende kinderen in de buurt zijn.
Als u begrijpt wat ik bedoel.
Ja natuurlijk. Op zich geen probleem met de aanwezigheid van die camera's. Maar wanneer er geen incidenten zijn geweest die dag, horen de beelden wel strict verwijderd te worden. Ze mogen ook enkel gebriukt worden voor dat soort doelen. Niet om de registratie van mijn aanwezigheid te verkopen, niet om mij gerichte recklame aan de bieden aan de hand van welke baden ik vaak gebruik, niet om om het even wat behalve toezicht op de huisregels (huisregels waar overigens 99,9% van de saunagangers volledig achter staan, tenzij je naar iets anders dan een gezinssauna gaat. Als u begrijpt wat ik bedoel :p).
Dat is wel degelijk een probleem. Vandaag was nog in het nieuws dat de Autoriteit Persoonsgegevens sauna's (en ook uitvaartondernemers) heeft gewaarschuwd dat het ophangen van camera's hier echt niet zomaar kan. Diefstalpreventie en bewaking van de zedelijkheid zijn geen goed genoeg argument voor het ophangen van camera's in een dergelijke ruimte, zelfs niet als de beelden niet opgenomen worden maar alleen live te bekijken zijn.
ok, akkoord. Als de wetgever dit vindt dan vind ik dat ook. Ik bedoelde dat het voor mij geen probleem is wanneer de beelden niet opgeslagen worden en niet gebruikt worden voor om het even wat behalve de handhaving van de huisregels.

Dus m.a.w. moeten alle camera's in Nederlandse saunacenters, weg. Daar ga ik op letten de volgende keer. En wie weet maak ik een opmerking aan de balie hierover.
Mwoah, ik zie die camera's ook regelmatig buiten de kleedkamers. Die zijn er bij mijn weten (in ieder geval bij de sauna's die ik frequent) vooral om te zien of bezoekers zich wel houden aan de huisregels, zoals of gasten bijvoorbeeld niet plotseling overmand worden door vleselijke lusten en elkaar onoirbaar aan gaan raken terwijl er spelende kinderen in de buurt zijn.
Als u begrijpt wat ik bedoel.
De vraag is of het noodzakelijk is om daar een camera voor in te zetten. Je zou ook een bewaker in eenzonder uniform bij de deur kunnen zetten. Dat is waarschijnlijk duurder dus snap ik dat ze sauna's liever een camera nemen, maar daar zijn deze regels dus voor.
Mjahh, je hebt zowizo mensen die instaan voor de opgiet die vaak om de twee uur georganizeerd wordt (die moeten wel rusten maar hebben vaak wel wat tijd over), je hebt er mensen die bijna continue de boel zuiver houden (in een goed saunacenter toch) en je hebt mensen van de bar die drankjes en hapjes komen opdienen. Lijkt me geen groot probleem om een paar van die mensen op de leiden aandacht te hebben voor inbreuken tegen de huisregels.

Voort zullen andere bezoekers melding maken van onregelmatigheden (als je je vrouw naakt in het bubbelbad innig zit te zoenen en elkaar ligt te betasten, dan mag je er vrij zeker van zijn dat ze je de eerst komen vragen daar mee op te houden en gebeurt het nog eens mag je naar de kleedkamers en kan je vertrekken).
Hoe denk je dat ze bij de autodealer altijd je naam weten? Zodra je het parkeer terrein op rijd word je nummerplaat gescanned en krijgt de verkoper al je info te zien. Het lijkt mij dat dit onder deze zelfde wetgeving zou vallen.
Praat je dan over een eigen aangelegde database? Want autodealers kunnen nooit de NAW gegevens opvragen aan de hand van een kenteken bij het RDW
ja eigen database op basis van het klantenbestand.
De autoriteit wijst er op dat 'slimme' camera's ook juist minder impact op de privacy kunnen hebben, bijvoorbeeld camera's die alleen aangaan bij beweging.
Misschien een stomme gedachte hoor, maar wiens privacy is er precies in het geding als er helemaal niks beweegt in het beeld? Het lijkt me dat als je niks aan het filmen bent dat een slimme of domme camera precies evenveel inbreuk maakt op de privacy van de 0 personen die (niet) gefilmd worden...
Dat betekend dat die camera's alleen aangaan op het moment dat er mensen in beeld zijn. Leuk voor beperken van opslagruimte, maar doet exact 0 voor privacy.
Eigenlijk weet je dat die camera's inbruik maken op het moment dat ze aan gaan.

En het vervelende is dat de daders simpelweg een hoody over hun hoofd trekken en bijna onherkenbaar zijn omdat die camera's zonder uitzondering hoog hangen.

Daarbij komt nog s dat camera's helemaal niets voorkomen, ze zijn misschien handig bij het oplossen van. Zie de rellen in Londen een aantal jaar geleden. Die stad hangt vol en de politie verzoop in de data.
Dank je... dit dacht ik dus ook toen ik het las en vroeg me af of ik de enige was hier in. Al zou je nu theoretisch een uur stil kunnen gaan staan voor de camera en niet opgenomen worden (behalve in het begin en aan het einde)
Dat klinkt leuk maar feitelijke betekent dit gewoon dat op de juiste manier je doel moet omschrijven;

Doel: Op basis van het unieke gezichtspatronen elk persoon in de openbare ruimte volgen ter voorkoming activiteiten die in strijd zijn met de wet.

Dus als ik het goed begrijp is dit een legitiem doel volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ? Immers is gezichtsdetectie noodzakelijk voor het omschreven doel (afgezien of het middel proportioneel is.
Het woord 'gerechtvaardigd' wekt hier naar mijn idee ten onrechte de indruk dat er principes meewegen. Maar met een creatieve interpretatie van de wet kan het nog steeds alle kanten op. Herinnert iemand zich de snelweg-camera's nog?
Er bestaat geen speciale wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens met 'slimme' camera's, cameradrones en dashcams.
Dit vind ik van de zotte. Slimme apparatuur is grote flauwekul. Alles is ontworpen, ook de software. Je kan niet naar een apparaat wijzen als zijnde de schuldige om er zelf maar niet achter te hoeven te staan. Zij die dat idee de wereld in proberen te helpen en zij die zich graag daarachter verschuilen zijn wat mij betreft 1e klas bedriegers en een gevaar voor de samenleving.
Je kunt alleen aan de buitenkant niet zien of het een "slimme camera" betreft.
Komt precies op tijd, gezien vriendje Google met nieuwe experimenten bezig is.
Zoals ik het begrijp zijn het beleidsregels voorgesteld door een privacywaakhond. Er staat letterlijk in de tekst: "Er bestaat geen speciale wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens met 'slimme' camera's, cameradrones en dashcams.". Vooralsnog is er dus dus nog niets geregeld en de ervaring is dat dit ook nog wel even gaat duren.
camera's hebben geen gezichtsdetectie nodig, dat word gewoon met een programma 'berekend'. maw, je kan met elk fatsoenlijk shot gezichtsherkenning doen...idioten die dat niet geloven (leest u mee mr overheid) moeten picasa maar eens installeren :+

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee