Belgische politie gebruikte Clearview AI veel vaker dan gedacht

De top van de Belgische politie wist vanaf het begin dat twee agenten de software van Clearview AI hadden uitgeprobeerd, maar verzweeg dat voor de minister. Dat blijkt uit een nieuw rapport, waarin ook staat dat de Belgische politie niet 2, maar 78 keer de software heeft geraadpleegd.

Geen enkele van die 78 keer leidde de opzoeking tot een bruikbaar resultaat, zo blijkt uit een rapport van het Controleorgaan op de politionele informatie. Dat rapport ligt nu bij de Belgische Kamer. "De Clearview-applicatie werd door de gebruikers eerst getest op hun persoonlijke foto’s en die van kennissen/collega’s om de doeltreffendheid van de gezichtsherkenningstechnologie te testen", zo schrijft het Controleorgaan. Het doel was om uiteindelijk daders in kinderpornozaken op te sporen.

De top was volledig op de hoogte van het uitproberen van Clearview. "Dit betekent dat de hiërarchie van de federale gerechtelijke politie onmiddellijk na de taskforce bij Europol en dus voor dossiers waarin
door leden van de federale gerechtelijke politie werd gewerkt op de hoogte was van het gebruik van de Clearview-gezichtsherkenningstechnologie en dit ook heeft toegestaan. Dit laatste blijkt ook uit de vaststelling dat het betalend gebruik van de Clearview-applicatie door de federale gerechtelijke politie nadien werd onderzocht maar uiteindelijk niet werd uitgevoerd."

Dat de commissaris-generaal het gebruik van Clearview in eerste instantie ontkende, is volgens het rapport 'opmerkelijk'. "Het hoeft weinig betoog dat deze vaststelling op gespannen voet staat met de medewerkingsplicht die wettelijk wordt opgelegd aan de onder toezicht staande politiediensten", aldus het Controleorgaan. Het is schadelijk voor het vertrouwen in de politiediensten, zo meent de toezichthouder. "De commissaris-generaal stelt in het kader van de tegenspraak geen moedwillige verzwijging te zien vanuit DGJ maar eerder een samenloop van omstandigheden die hebben gemaakt dat de informatie-uitwisseling niet verlopen is zoals gewenst."

Het Controleorgaan vindt het vooral kwalijk dat niemand bij de politie stil heeft gestaan bij de gevolgen. "De federale gerechtelijke politie lijkt niet te beseffen dat daardoor niet alleen politionele foto’s aan een commercieel bedrijf worden doorgestuurd, en dan nog buiten de Europese Unie, noch dat de biometrische gegevens, in casu gezichtskenmerken, sindsdien door het bedrijf Clearview bijgehouden worden." Het gebruik van de app is illegaal, ook voor politiediensten, zo zegt de toezichthouder.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf vorig jaar al toe dat de eerdere ontkenningen niet klopten en dat twee rechercheurs Clearview hadden uitgeprobeerd. Toen dacht de minister nog dat de software alleen was gebruikt bij een evenement in Den Haag in samenspraak met de FBI, maar volgens het Controleorgaan ging het gebruik dus verder. Clearview scrapet afbeeldingen van gezichten en andere persoonlijke data van sociale media en kan zo gezichten van mensen herkennen.

Clearview AI. Bron: CBS News

Door Arnoud Wokke

Redacteur

10-03-2022 • 13:39

54 Linkedin

Reacties (54)

54
53
16
3
0
23
Wijzig sortering
Zegt het controleorgaan ook hoe zij dan wél willen dat overheidsdiensten softwareproducten evalueren op hun mogelijke inzetbaarheid / nut / meerwaarde, als het niet toegestaan is om ze te testen? Of is dat hun probleem niet?

Edit: ik hoor de messen al geslepen worden bij elke privacy-activist. Om consequent te zijn moet je natuurlijk minstens zo hard te keer gaan tegen eenieder die ooit familiefoto's gedeeld heeft via een cloud van Google/Apple/Microsoft/Facebook/Amazon/...

[Reactie gewijzigd door TheFoundation101 op 10 maart 2022 13:56]

We hebben het hier niet over willekeurige personen die de wet genegeerd leken te hebben, maar de politie. Dan kun je wel gaan opmerken of een ander niet meer kan uitleggen wat ze dan wel moesten doen, maar dat lijkt er op neer te komen dat de professionals die de wetten horen te kennen, respecteren en toe te passen geleerd moet worden dat ze dat moeten doen. Dat is in een rechtsstaat de wereld op zijn kop. Daar bestaat meestal al wat voor: vervolging en dat beroep niet meer mogen uitvoeren.
De politie heeft voornamelijk de taak de strafwet en de wegenverkeerswet toe te passen en te handhaven. Ze hebben niet de taak de privacywetgeving te handhaven. Dat ze die laatste dus niet tot in de puntjes met alle uitzonderingen kennen hoeft geen verrassing te zijn.
Dat iemand een paar flinke steken heeft laten vallen staat buiten kijf. Maar wanneer je zegt dat de politie DE wet moet handhaven en dus moet hangen wanneer ze EEN wet overtreden zegt meer over jezelf dan over de politie.

DE wet bestaat niet. Er is een zeer grote verzameling wetten, waarvan de politie maar een miniem klein deel moet handhaven. Voor de rest van de wetten is het een organisatie als alle anderen.
Voor de rest zal de situatie in België niet veel beter zijn dan in Nederland (eerder slechter, wanneer ik het spaarzame nieuws mag geloven dat ik er over hoor) en zal ook de Belgische politie in een semipermanente staat van reorganisatie verkeren en al tientallen jaren langzaam kapotbezuinigd worden. Hierdoor zal diegene die dit soort zaken voor de politie hoort te regelen en in de gaten hoort te houden regelmatig vervangen worden, waardoor zijn opvolger zich eerst weer helemaal in mag werken, en/ of regelmatig van het ene naar het andere organisatieonderdeel worden geplaatst, waardoor hij steeds opnieuw een nieuw verantwoordelijk organisatiehoofd mag briefen over alle ins en outs. Waardoor degene die uiteindelijk de beslissing neemt niet goed geïnformeerd is en zelfs niet in de gaten heeft dat hij niet goed geïnformeerd is en daardoor de verkeerde beslissing neemt.

Het is zo makkelijk om een organisatie aan te vallen op iets wat ze fout doen, terwijl ze door de politiek zo gemangeld worden dat het een klein wonder is dat ze überhaupt nog functioneren.
In de ideale wereld zouden die overheidsdiensten contact zoeken met het controleorgaan om samen te bekijken of er een legale testmethode opgezet kan worden, ze kunnen toch zelf ook wel hun verstand gebruiken.

Je kunt bijvoorbeeld een dataset van 100.000 door een computer gegenereerde profielen gebruiken voor je testomgeving.

EDIT: Je ziet toch zelf hopelijk ook wel verschil tussen Japie die een foto van de familie in de Efteling op Facebook plaatst en opsporingsdiensten die de wet overtreden door het uploaden van gegevens van andere opsporingsambtenaren naar een buitenlands bedrijf en vervolgens hierover liegen.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 10 maart 2022 14:08]

Wanneer een product niet gebruikt kan worden onder een wettelijke basis, dan hoor je het ook niet te testen want je zal er nooit een zaak rond kunnen bouwen tegen een verdachte. In tegendeel. Het schaadt het onderzoek alleen maar. Stel je vind een verdachte aan de hand hiervan, doet een inval bij die verdachte, je vind daar alle bezwarend materiaal dat je je maar kunt inbeelden maar de advocaat komt er achter dat alles gebeurd is op basis van software die illegaal is in Belgie, dan moeten de onderzoekers alle bewijsmateriaal dat ze hebben vernietigen, uit het dossier halen en kan het nooit meer terugkeren. Je kunt ook geen tweede keer bij de verdachte binnenvallen op basis van andere informatie want alle informatie heb je de eerste keer al meegenomen. Verdachte gaat dus vrijuit.

Wil je testen om na te gaan of de wet moet aangepast worden, dan doe je dat niet met data uit echte zaken. Dan zorg je voor test cases om de effectiviteit aan te tonen of ga je op zoek naar ervaring in het buitenland. Daarnaast moet je ook niet liegen wanneer er vragen komen over of je de software gebruikt hebt. Dat allemaal zorgt ervoor dat het vertrouwen in je diensten daalt. Je hoort de wet te handhaven, niet zelf met de voeten te treden.
Het is heel eenvoudig: dergelijke testen kunnen niet aangezien er geen wettelijke basis voor is. Biometrische gegevens kan je enkel verwerken ofwel met (1) de uitdrukkelijke toestemming of (2) op basis van een zwaarwegend belang dat in een wet is vastgelegd. Als politici het gebruik van deze software (al dan niet voor een test) nodig vinden, dan kunnen ze een wet maken. Maar zolang die er niet is, kan het gewoon niet.
De politie is niet zomaar eenieder die eens een familiefoto online zet.
De politie is het overheidsorgaan, dat er moet op toezien dat wetten nageleefd worden, en net deze organisatie gaat zelf de wetten overtreden.
Als de bewakers van onze wetten zelf al de wet aan hun laars lappen, zijn we ver van huis, en komen we stilaan in een bananenrepubliek terecht.
Als ze het eerst met foto's van kennissen en collega's uitgetest hebben dan ben ik benieuwd of die daar dan zelf en bewust toestemming voor gegeven hadden, op basis van voldoende kennis over waar hun gegevens dan allemaal voor gebruikt worden.
Het lijkt inderdaad zo gegaan te zijn. 2 medewerkers bij de politie die de tool snel wilden testen met wat ze voor handen hadden.Niet goed te praten maar lijkt me eerder een persoonlijke blunder van die 2 dan een "probleem bij de politie".

Wij moeten op ons werk ook e.e.a. testen en dat doen we met geanonimiseerde data als we al echte data gebruiken. Maar dan ben je daar ook bewust mee bezig. Ik kan me best voorstellen dat iemand ergens bij wijze van test even snel ene bekend e-mail adres, tel nr. ofzo gebruikt omdat dat nu eenmaal snel voorhanden is.
Dus een goed les voor de politie om mensen nu te scholen over dit onderwerp.
Wetten en rechten negeren is al niet zomaar een blunder. Als politiemedewerker is kennis van wetten en andermans rechten en handhaven juist zelfs de taak en doe je dat namens de organisatie en met behulp van de organisatie. Zomaar stellen dat het slechts persoonlijke blunders zijn als dat soort zaken gebeuren gaat dus niet zomaar op. Gebrek aan kennis van de wet, gebrek aan toezicht op belangrijke besluiten, gebrek aan op tijd ingrijpen zijn ook verantwoordelijkheid van anderen. Daarom is het juist zo belangrijk te weten wie wat wel en niet gedaan heeft en waarom, niet om het alvast maar persoonlijke blunders te noemen.
Je hebt best hoge verwachtingen van "politiemedewerkers" in het algemeen. Ik denk niet dat "iedereen" die bij de politie werkt de wet kent of zelfs moet handhaven (niet iedereen bij de politie is ook bv agent).
Eens dat het zou moeten zijn zoals je zegt. Maar uit eigen ervaring weet ik dat een echt bewustzijn i.v.m. privacy en ook cybersecurity nog in weinig bedrijven bedrijfsbreed in orde zijn. En heel vaak zijn het "wel weten, want het ooit in een training gezien hebben" maar eigenlijk niet onderdeel van het dagelijks handelen, die dit soort fouten maken. Niet omdat ze op dat moment bewust wetten negeren, maar vooral omdat die regels nog niet ingebakken zitten in het handelen. Of omdat ze het niet al te serieus nemen "Ach een foto van mezelf of iemand die ik ken kan geen kwaad". Daarom noem ik het een blunder en geen bewuste actie van die 2 medewerkers.
Ik zeg trouwens nergens dat niet moet onderzocht worden hoe dit in zo'n organisatie komt, want dat moet je zeker om het ook te voorkomen door je processen aan te scherpen.

Verantwoordelijkheid van anderen? Ja dat klopt, maar niet van iedereen rond je heen, vooral van je leidinggevenden en specifieke functies/afdelingen (bv een privacy officer).
Als de wet kennen een hoge verwachting is en we dat zelfs een hoge verwachting bij de federale politie gaan vinden is het einde zoek. Ik lees je geen enkel redelijk excuus geven dat het te hoge verwachtingen zijn, of dat als men maar wat doet dat zelfs en tegen de wet is maar een blunder is.

Daarbij stel ik nergens dat iedereen dan maar even veel verdere verantwoordelijkheid heeft, maar het mag wel ergens uit blijken dat men elkaar niet zomaar de gang laat gaan omdat men iets wil of eigen belangen heeft. Als het werkelijk bij niemand op komt dat men niet zomaar software of diensten gaat gebruiken dan ligt dat eerder aan te lage kwalificatie en andere belangen dan te hoge verwachting.
Toch is de wet niet perfect. Artikel 5 voor auto's is vaag genoeg.
Artikel 5 Wegenverkeerswet bepaalt dat het een ieder is verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Wat is nou de definitie van gevaarlijk rijgedrag? 180 km/h op een lege rechte snelweg rijden valt dit onder gevaarlijk (even los gezien dat te hard rijden niet mag)? Is expres 5 km/h rijden waar je 80 mag rijden gevaarlijk? Technisch gezien zou het van de wet mogen (en daarbij dus niet als gevaarlijk gezien mogen worden) aangezien er een maximale snelheid is en geen minimale. Maar het zou me niet verbazen als men hiervoor toch deze wet gebruikt om boetes te geven.

De AVG was aan het begin ook onduidelijk. Toch werden we wel verwacht om hier aan te voldoen. Hoe moeten we dat dan doen als we het niet precies weten?

Zaken zoals van Apple waar men maanden of jaren bezig zijn. Als de wet duidelijk is dan zou het gewoon moeten zijn dat Apple wel of niet schuldig is vanwege artikel * en klaar. Dan zou überhaupt geen hoger beroep nodig zijn of toch andere uitslagen mogen komen (met uitzondering dat er extra bewijs is gekomen natuurlijk).

Uiteindelijk is eigenlijk iedereen verplicht om de complete wet te kennen maar volgens nu.nl waren er in 2019 bijna 10000 wetten in Nederland. En dan heb je ook dat er nieuwe bijkomen (1000 wetten tussen 2009 en 2019) en oude weggaan of veranderen.
https://www.nu.nl/politie...an-tien-jaar-geleden.html
En dan heb je ook nog regionale regels. Bij ons in de stad mag je geen honden los laten lopen behalve op bepaalde plekken. Maar dat is (of was) niet landelijk. Succes met alles te leren en bijhouden.

Ik ga zeker niet zeggen dat niemand een fout gemaakt heeft. Maar ik snap zeker wel dat bepaalde dingen moeilijk uit te zoeken zijn of dat men dit niet gelijk wil doen voordat er getest is zolang de testpersonen maar goedkeuring hebben gegeven. Wel zeg ik erbik dat 78 keer inderdaad wel veel is.
"De commissaris-generaal stelt in het kader van de tegenspraak geen moedwillige verzwijging te zien vanuit DGJ maar eerder een samenloop van omstandigheden die hebben gemaakt dat de informatie-uitwisseling niet verlopen is zoals gewenst."
Voor dit soort reacties zouden ze meneer politiebaas direct uit het raam moeten gooien.

Dit soort politiek geneuzel heb je helemaal niets aan en het ergste is dat veel mensen er ook nog intrappen ook. Het geeft ook direct aan dat er wel een structureel probleem is waarbij misstanden gedownplayed worden (en dat ook nog geaccepteerd wordt).

Was hij op de hoogte: ja/nee
Had hij dit moeten melden: ja/nee

"Samenloop van omstandigheden" is gewoon een slap excuus om geen argument/verantwoording te hoeven geven.
En als je als commissaris generaal geen verantwoordelijkheid kunt/wil nemen en moedwillig vaag communiceert om je eigen misstanden te verzwijgen, kun je beter direct opstappen.
Wat is nou de definitie van gevaarlijk rijgedrag? 180 km/h op een lege rechte snelweg rijden valt dit onder gevaarlijk (even los gezien dat te hard rijden niet mag)? Is expres 5 km/h rijden waar je 80 mag rijden gevaarlijk? Technisch gezien zou het van de wet mogen (en daarbij dus niet als gevaarlijk gezien mogen worden) aangezien er een maximale snelheid is en geen minimale.
Een van de belangrijkste redenen dat er een maximum snelheid is, is dat 180 km/h rijden gevaarlijker is dan 120. Een lege, rechte snelweg is leeg en recht tot hij dat 'ineens' niet meer is. Er wordt rekening gehouden met hoe snel mensen kunnen reageren en wat ze voor krachten kunnen hebben. Er zijn normen waar auto's en wegen aan moeten voldoen, waarop ze worden ontworpen en de materialen, afmetingen worden gekozen. Dat is allemaal niet op 180 km/h berekend dus daarom alleen al is het gevaarlijk om 180 te rijden.

Overigens was er, toen ik mijn rijbewijs haalde, wel degelijk een minimumsnelheid op de snelweg, maar omdat iedereen dan in principe bij elke files een overtreding beging, is dat er uit gehaald. Dat neemt natuurlijk niet weg dat met 5 km/h op de snelweg gaan rijden vaak levensgevaarlijk is.

Juist daarom is dat 'vage' artikel 5, ook wel de wet Mulder genoemd, bedoeld. Zodat er toch opgetreden kan worden in gevaarlijke situaties, ook als daar geen specifiek artikeltje aan gewijd is. Is het ideaal? Nee, maar het is het beste alternatief om te voorkomen dat mensen al te makkelijk wegkomen met zaken die wel degelijk gevaarlijk zijn.
Met me 180 km/h voorbeeld gaf ik ook expres aan een lege snelweg. Uiteraard kan er altijd wat onverwachts gebeuren maar dan is de snelweg niet meer leeg. In dat geval spreek je weer over een andere situatie dus.

Verder zei ik niet 5 km/h op de snelweg maar waar je 80 mag rijden. Hier geld geen minimale snelheid.

En ik wilde niet zeggen dat artikel 5 verkeerd is om te hebben. Natuurlijk kan je niet specifiek elke situatie in de wet vast leggen. Maar wat ik gevaarlijk zou vinden hoef jij niet gevaarlijk te vinden.

kodak liet het overkomen alsof de wet makkelijk te begrijpen en volgen is. Ik probeerde aan te geven dat de wet dus niet compleet duidelijk tot de letter precies gevolgd kan worden omdat er dus genoeg onduidelijkheid in zit en eigenlijk veels te groot en ingewikkeld is voor de meeste mensen zelfs al werk je voor/met de wet. Wat ik normaal zou vinden hoef jij niet normaal te vinden.
Misschien is dat net jouw werkgebied. Maar toen we pas met de AVG geconfronteerd werden, hadden we allemaal onze fulltime bezigheden en moest dit er even bij. Als het lezen en begrijpen van dit soort cryptische privacy regels, niet je dagdagelijkse bezigheid is, blijft het ook niet hangen. Jij kunt wel vinden dat dat wel zo zou moeten zijn, maar we zijn nog allemaal mensen met andere dingen waar we goed in zijn.
Ik ben het verder ook niet met je eens dat het "kennen" van wetteksten de juiste weg is. Een bepaalde gedrag/manier van handelen brengt meer op dan mensen regels van buiten laten kennen. Althans dat helpt mij, ik ken de AVG niet van buiten maar weet waar een grens ongeveer bereikt wordt en ik toch weer even in die regels moet checken. Daarnaast biedt het bedrijf vele hulpmiddelen zoals een verplichte PIA bij elk projectje of change.Op die manier kan ik mijn echte werk doen.
Als je die ondersteuning niet krijgt en je hebt een IT baantje bij de politie, kan ik me best voorstellen dat je niet stilstaat bij de gevolgen van je actie. En dat noem ik dan een persoonlijke blunder en juist geen moedwillige actie.
Natuurlijk hebben die geen toestemming gegeven. Het is niet lastig om in te schatten hoe zoiets is gegaan: even testen hoe goed het systeem werk en wat foto’s uploaden, kijken of ze gevonden worden en de uitkomst klopt.
Niemand die er het probleem van inziet, het is zo gemakkelijk. En dat is precies het probleem van dit soort systemen.
... wat foto’s uploaden, kijken of ze gevonden worden en de uitkomst klopt.
Niemand die er het probleem van inziet, het is zo gemakkelijk.
"En bedankt he!" zullen de kennissen en collega's, die nu opgemen zijn in de database van Clearview, wel roepen.
ik verwacht eerlijk gezegd van niet, al ben ik niet bekend met welke persoon dan ook die hier wat me te doen had.
Dus samengevat zijn er leidinggevenden die weten en toestaan dat de mensen waarover zij leiding geven wetten overtreden en hierover liegen ze dan tegen de baas als die hier specifieke vragen over stelt.

Ik zou op staande voet ontslagen worden, maar hier zal het wederom niet verder gaan dan "nou Henkie, dat was niet netjes, niet weer doen want dat is foei"
Er is niet over gelogen, "de informatie-uitwisseling is niet verlopen zoals gewenst"
Hoewel er een redelijke waarschijnlijkheid bestaat dat die tekst mij gepasseerd is heb ik daar geen actieve herinnering aan.
Ik benoem het iets duidelijker: de politieke maar ook persoonlijke doelen (lees: persoonlijke carriëre?) prevaleren over wat voor Nederland nodig is en toegestaan is.

Aan mijn tieners kan ik dit gewoon niet meer uitleggen; hun politieke betrokkenheid is toch al niet te porren mede vanwege de actieve-herinnerings-optie die grote baas Rutte liet zien -> "modern liegen" noemen zij dat trouwens. Dááááág generatie jongeren, die de politiek de rug toekeren. Nog bedankt Rutte!
"ik zal een onderzoek bevelen naar de informatiestroom" (en hoe we het upgefuckt hebben dat dit publiek is geworden)
Ik denk niet er in België Henkies rondlopen.
Eerder Jannekes en Mariekes.
Anoniem: 1532362
@Dieter S10 maart 2022 16:02
En Samson en Gertjes
Direct naar de kinderporno grijpen om te voorkomen dat je bezwaar zou hebben..
En dit zijn de "instanties" die dan toegang zouden moeten hebben tot de "verzwakte" encrypte met ingebouwde backdoors om terrorisme en kindermisbruik tegen te gaan.

Sorry hoor, maar elke keer als ik een minister iets hoor zeggen over beveiliging, encryptie, en dat alleen de bevoegde instanties toegang zouden hebben en de nodige controles waarborgen dat het niet misgaat, en dan dit artikel lees waar informatie wordt achter gehouden....

Nee bedankt.
Clearview scrapet afbeeldingen van gezichten en andere persoonlijke data van sociale media en kan zo gezichten van mensen herkennen.
Ben ik blij dat ik bijna tot niks op socialmedia heb staan, is dit scrapen mogelijk zelfs als je account helemaal dicht staat?

Toch wel erg dat dit toch wordt ingezet, ik zou me hier als Belg toch niet prettig bij voelen. Is het niet mogelijk om deze instanties voor het Gerecht te brengen?

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 10 maart 2022 13:53]

Ik vond het al erg toen ik het artikel in 2020 las in de New York times. Dit bedrijf scraped dus al jarenlang social media.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clearview_AI

De amerikaanse overheid gebruikt het ook langer
Ben ik blij dat ik bijna tot niks op socialmedia heb staan, ...
Het probleem is ook niet wat jij bewust op o.a. socialmedia zet. Maar vooral wat andere, over jouw er opzetten.

Stel jij bent een dagje in de efteling. Jij maakt die dag geen enkele foto, maar op hoeveel foto's denk je dat jij wel staat. En hoeveel van die foto's worden geüpload naar Internet?
Denk aan een opa, die een foto van zijn kleinkind maakt, waar jij toevallig op de achtergrond staat en deze op facebook zet.
Daarvoor moet je de algemene voorwaarden van de betreffende social media dienst op moeten naslaan. Als daarin iets staat in de trant van 'uw gegevens mogen worden opgeslagen en verwerkt voor x y z' en daar ben je akkoord mee gegaan, dan heb je niks te zoeken bij de rechtbank.
Dan nog zal elke verdere opslag en verwerking moeten voldoen aan de wet, daar veranderen de algemene voorwaarden helemaal niets aan.
Vandaar dat mijn aangehaalde zinnetje zo belangrijk is. Veelal wordt dat aangenomen als rechtvaardiging van de verwerking in de zin van de AVG. Ik hoor het graag welke andere wettelijke grondslag jij als relevant ziet.
- Toetsing grondslag verwerking en opslag biometrische gegevens.

- Scrapers zijn in overgrote meerderheid geen partners die toestemming hebben en zich dus kunnen beroepen op de algemene voorwaarden, Ook clearview had geen toestemming.

Lang verhaal kort. Clearview had geen toestemming van de toezichthouders, de personen zelf, en de beheerder van de data (FB, Twitter etc..) om een database met biometrische gegevens aan te leggen en deze gegevens door te verkopen aan derden. Op dat moment boeit het niet meer wat er in algemene voorwaarden staat want daar is door de personen wiens data is verwerkt niet mee akkoord gegaan.

Verder kun je in contracten en algemene voorwaarden zetten wat je wilt, de wet staat hier altijd boven.
Helaas zijn het geen wettelijke grondslagen die je hebt aangehaald.

Met toestemming van de gebruiker (instemmen AV zoals in m’n eerste bericht) is er waarschijnlijk toestemming gegeven en daarmee de AVG nageleefd. Om nog maar te zwijgen over de overige rechten die je vrijgeeft na het uploaden van een foto op de relevante social media. Ik snap wat je bedoelt te zeggen met de wet gaat boven de AV, echter komen wij beiden niet tot iets concreets waarmee de wet is overtreden.

Eye-opener voor gebruikers :/

Edit: ik ga er overigens vanuit dat clearview informatie krijgt van de relevante social media en niet op eigen houtje pagina’s bezoekt en afbeeldingen gebruikt!

[Reactie gewijzigd door Sangreall op 12 maart 2022 13:17]

Ja aanname is incorrect, Clearview had geen overeenkomst met de partijen om deze info te vergaren, derhalve kunnen alle AV's de prullenbak in.
Ze claimen alleen gebruik te maken van publiekelijk toegankelijke afbeeldingen. Maar ja, wat een bedrijf calimt en wat ze echt doen, zit vaak ergens in het midden.
[...]

Ben ik blij dat ik bijna tot niks op socialmedia heb staan, is dit scrapen mogelijk zelfs als je account helemaal dicht staat?
Ja, natuurlijk. Naast de manier die @wica noemt, hebben veel van die platforms ook een API die vaak, al dan niet moedwillig, zo lek is als een mandje.
"De commissaris-generaal stelt in het kader van de tegenspraak geen moedwillige verzwijging te zien vanuit DGJ maar eerder een samenloop van omstandigheden die hebben gemaakt dat de informatie-uitwisseling niet verlopen is zoals gewenst."
flop, flopperdeflop , het geluid van de opengaande paraplu's |:(
Meer dan 30 woorden in een zin gebruiken die ook makkelijk kan worden gereduceerd tot één woord: liegen
"De Clearview applicatie werd door de gebruikers eerst getest op hun persoonlijke foto’s en die van kennissen/collega’s om de doeltreffendheid van de gezichtsherkenningstechnologie te testen"
Je zou maar een kennis van de betreffende agenten zijn... en waar heeft die betreffende agenten hun kennissen nog meer gebruikt om te testen?
Weet je hoeveel fake social media accounts bestaan met fotos van mensen die niet van de uploader zijn. Dom systeem.
De politie, waar nog grotere criminelen werken dan die ze in den bak draaien...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee