Meerderheid gemeenteraad Zeewolde stemt voor komst van datacenter Meta

De gemeenteraad van Zeewolde stemt met een meerderheid voor de bestemmingsplanwijziging die de bouw van het aanstaande hyperscaledatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta mogelijk maakt. 11 van de 19 raadsleden stemmen voor de bestemmingsplanwijziging.

Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Een meerderheid van de raadspartijen zegt voor wijziging van het Bestemmingsplan Trekkersveld 4 te stemmen, waar het datacenter van Meta moet komen. Coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie stemmen tegen de bestemmingsplanwijziging, maar de gecombineerde partij van GroenLinks en PvdA, alsook D66 en VVD, stemmen in met de wijziging. Bij de hoofdelijke stemming haalden voorstanders van de wijziging de meerderheid met 11 stemmen. 8 raadsleden stemden tegen.

Er is veel te doen geweest over het datacenter dat Meta wil bouwen bij Zeewolde, helemaal sinds eind november bekend is geworden dat Meta de partij achter het datacenter is. De beslissing over de komst van het datacenter ligt grotendeels bij de gemeenteraad van Zeewolde, omdat die raad moet instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan van het gebied, dat omgedoopt is tot bedrijventerrein Trekkersveld 4. Dit was eerder akkerland.

Een van de grootste obstakels is de impact van het datacenter op de natuur geweest. De milieueffectrapportage waarin alle nadelige gevolgen voor de omliggende natuur beschreven moeten zijn, moest meerdere keren opnieuw geschreven worden, omdat deze niet volledig was. Met name op het gebied van het gebruik van oppervlaktewater en de uitstoot van stikstof bij de bouw waren er nog veel vragen. Ook worden er vraagtekens gezet bij de rol die het Rijk heeft gespeeld bij het binnenhalen van Meta, op het gebied van de energievoorziening.

Het belangrijkste argument van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde voor de komst van het datacenter is dat dit hooggeschoolde werkgelegenheid naar het gebied zou brengen, al is dit een argument waar ook kritiek op is, omdat de werkgelegenheid tegenvalt.

GroenLinks/PvdA stemt uiteindelijk voor omdat Meta beloofd heeft te investeren door de komende twintig jaar gratis restwarmte aan te bieden, zegt partijvoorzitter Yvonne van Bruggen. Ook zou Meta meer doen dan wettelijk verplicht voor de biodiversiteit. Daarnaast betaalt het bedrijf mee aan de infrastructuur en zonnepanelen op het Trekkersveld, is het argument van Van Bruggen.

Coalitiepartij ChristenUnie, goed voor drie raadsleden, stemt tegen de wijziging van het bestemmingsplan omdat de komst van een datacenter niet ten koste zou mogen gaan van landbouwgrond. Ook stelde partijvoorzitter Erik van de Beld dat inwoners niet goed meegenomen zijn in het proces, en dat nut en noodzaak van het datacenter voor de gemeente niet bewezen zijn.

Door in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan, staat er in principe weinig in de weg voor Meta om het datacenter te bouwen op een gebied van 80 hectare bij Zeewolde. Wel moet het bedrijf alle vergunningen op orde hebben en het moet van het Rijksvastgoedbedrijf nog een deel van de grond kopen die nodig is voor het gebied. De helft van het beoogde gebied is eigendom van het Rijk.

Update 22.56 uur - De raad stemt met 11 stemmen voor en 8 tegen in met de bestemmingsplanwijziging. Het artikel is daarop aangepast.

Door Stephan Vegelien

Redacteur

16-12-2021 • 22:13

456 Linkedin

Reacties (456)

456
437
216
44
2
142
Wijzig sortering
Gefeliciteerd iedereen!

We hebben een bedrijf van wereldformaat binnengehaald die ons vertrouwd om hun (kuch) data bij ons te willen stallen. Een prestatie om trots op te zijn. Maarja, komen ze wel wat zaken voor halen:
 • Stroom. Heel veel stroom. (He? Wat zei je? De groene stroom is weer op?)
 • Een enorme lap grond. Hadden we geen woningtekort? En gebruiken die huishoudens, die sowiezo nodig zijn, geen stroom? Zie punt 1.
 • Ons schone drinkwater want iets dat veel stroom gebruikt produceert natuurlijk hitte, en daar moet je natuurlijk ook weer van af.
Maar ere wie ere toekomt, ze komen natuurlijk ook zaken brengen:
 • CO2. Met name tijdens de bouw natuurlijk. Maar wacht even, nieuwe woningen kunnen toch ook niet worden gebouwd vanwege stikstof problematiek? Zal ik wel verkeerd begrepen hebben zeker.
 • Chemicalien die (ongetwijfeld) met koelwater worden geloosd.
 • Oh, bovendien zorgt dat warme water voor problemen met de flora en fauna.
 • Dat warme water kan natuurlijk mooi worden gebruikt om woningen te verwarmen. (Oh nee, wacht, dat water is veel te koud daarvoor waardoor je alsnog moet gaan bijstoken)
 • Banen! Heel veel banen. (Met name tijdens de bouw natuurlijk, en veelal arbeiders uit goedkope oostbloklanden) En wat banen voor de beveiliging van het gebouw en de mensen die er rondlopen, maar dat mag verder geen naam hebben.
En vergeet niet dat dit bedrijf niet handelt in ons belang, maar enkel in het belang van het bedrijf zelf. Ze slaan bovendien onze data op, om die naar eigen inzicht te mogen gebruiken, wederom niet in ons belang.

Ben heel blij. Echt.

(En zou me niet verbazen als in het komende jaar gaat blijken dat er wat rare dingen zijn gebeurt in het hele besluitvormingsproces, zoals verdachte transacties)

Edit: 22:56; De raad heeft gestemd. 11 Voor, 8 Tegen.

[Reactie gewijzigd door Joseph op 16 december 2021 22:57]

Ik had zo kunnen lachen als het niet zo diep triest was geweest. Het PvdA / GroenLinks raadslid dat voor stemde: De komst van Facebook biedt ook groene kansen, want het kan Zeewolde van het gas af halen met de restwarmte.

Facebook gaat er 1.380.000.000 kWh (!!!!!) verbruiken.

Er zijn volgens Google in totaal 8.837 woningen en 2.645 bedrijven in Zeewolde.

Volgens Millieucentraal verbruikt een gemiddeld huishouden 1,239m3 gas, waarbij 1m3 gas gelijk staat aan 9,769kWh energie.

Om de huishoudens van Zeewolde van het gas te halen zou er dus maximaal 9,769kWh * 1239m3 * 8.837 woningen = 106.961.201 kWh aan stroom benodigd zijn als je dat met COP 1 elektrische kachels zou doen.

Dat is dus 12 keer zo weinig stroom als Facebook gaat verbruiken.

Ik weet niet wat de bedrijvigheid is in Zeewolde, dus dat vind ik lastig in te schatten.

Dan ligt Almere nog redelijk dicht in de buurt. Daar zijn 87.259 woningen volgens Google. Oftewel, 9,769kWh * 1239m3 * 87.259 woningen = 1.056.164.698 kWh.

Conclusie ter vergelijking. Voor enkel het stroomverbruik van het Facebook data centrum zou je héél Zeewolde en héél Almere van het gas kunnen halen met elektrische kachels die gemiddeld 5x zo onzuinig zijn als een warmtepomp. Oftewel, mét warmtepompen in de mix (dus waar het niet anders kan toch maar COP 1 elektrisch verwarmen) had je héél de provincie Flevoland van het gas kunnen halen voor hetzelfde stroomverbruik :X

Kan iemand alsjeblieft aantonen dat ik hier poep praat. Alsjeblieft!


Nuances:
- Huishoudens en woningen mappen niet 1-op-1 maar geven een aardige indruk
- Restwarmte gebruiken is iets anders dan elektra verspillen in COP 1 elektrische kachels. Neemt niet weg dat er maatschappelijk nuttigere doelen zijn om 1380GWh aan elektra aan te verbruiken waarbij ook restwarmte produceert kan worden, zoals intensieve glastuinbouw.
- Van het gas van enkel de huishoudens. Bedrijven buiten beschouwing gelaten.

[Reactie gewijzigd door CurlyMo op 17 december 2021 08:17]

Leuk betoog.. Conclusie: Industrie verbruikt meer energie dan een woning. Dat mag geen nieuws zijn.
Moet je eens bedenken wat Tata Steel gebruikt. Of een raffinaderij in Pernis. Zelfs een simpel kantoor voor een paar medewerkers verbruikt meer energie dan een woning.

Maar wat is nu je punt? Wat wil je nu zeggen?

Was er meer stroom over als dit datacenter in Duitsland had gestaan? Nee, dikke kans dat de stroom van de windmolenparken alsnog verkocht zou zijn aan Meta, ookal staat 't pand ergens anders. Je kunt namelijk handelen in die groene certificaten zonder dat je daadwerkelijk die stroom hoeft te gebruiken. Als het datacenter aan de west kant van Duitsland zou staan is de kans groot dat Nederland extra stroom zou exporteren naar Duitsland om dit datacenter van stroom te voorzien.

Er heerst het rare idee dat stroomnetten een nationale aangelegenheid zou zijn. Dat is niet zo, ons net is verbonden met de netten in Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Belgie en mogelijk nog wel wat andere landen om ons heen. Soms exporteren wij stroom, soms importeren wij stroom. Het enige argument dat stand zou kunnen houden is dat wij zonder zo'n datacenter eerder op papier kunnen stellen 'Kijk wij wekken meer groene stroom op dan we verbruiken', op landelijk niveau. In praktijk zal het echter toch betekenen dat we niet zonder gascentrales kunnen. Dus dat is een beetje politiek geneuzel. Milieuuitstoot beperkt zich ook niet tot landgrenzen

Het hele stroom argument vind ik dus niet bijster sterk. Beter nog, met een grote verbruiker is de behoefte aan Nationale groene stroom hoger, dus meer investeringskansen voor windmolens en PV-parken.

Dan hebben we de economische kant.. Allereerst zal dit pand grotendeels betaald worden uit geld dat ze hebben verdiend in andere landen. Het zorgt dus voor een toename van buitenlands geld in onze economie, en dat is gunstig. Onze export stijgt (we 'exporteren' datacenterdiensten naar overige landen).

Qua werkgelegenheid is het misschien allemaal niet hosana, maar het levert meer werkgelegenheid op dan wanneer dit stuk grond gebruikt zou worden voor landbouw. De omzet per m2 is ook fors hoger dan bij landbouwgrond.

Last but not least.. Een datacenter stoot als het er eenmaal staat (praktisch) 0,0 stikstof uit. Onze stikstofproblematiek komt vooral door landbouw. Minder landbouw is qua stikstof dus een dikke pre.

Waarom mag van jou een datacenter niet, maar intensieve glastuinbouw wel? Weet je hoeveel energie dat verspilt? Warme lucht blazen in glazen huisjes om een paar plantjes te laten groeien.

[Reactie gewijzigd door Tozz op 17 december 2021 09:47]

Was er meer stroom over als dit datacenter in Duitsland had gestaan? Nee, dikke kans dat de stroom van de windmolenparken alsnog verkocht zou zijn aan Meta, ookal staat 't pand ergens anders. Je kunt namelijk handelen in die groene certificaten zonder dat je daadwerkelijk die stroom hoeft te gebruiken
De vraag is natuurlijk dan of, wanneer er vantevoren duidelijk was dat de stroom grotendeels naar het buitenland, danwel naar een enkele commerciele partij zou gaan, er net zoveel subsidie op de windmolenparken verleend was..
Het enige argument dat stand zou kunnen houden is dat wij zonder zo'n datacenter eerder op papier kunnen stellen 'Kijk wij wekken meer groene stroom op dan we verbruiken', op landelijk niveau. In praktijk zal het echter toch betekenen dat we niet zonder gascentrales kunnen. Dus dat is een beetje politiek geneuzel. Milieuuitstoot beperkt zich ook niet tot landgrenzen
De uitstoot niet, maar de cijfers op papier wel. En natuurlijk is dat politiek geneuzel, maar wel politiek geneuzel dat daadwerkelijk impact heeft, want uiteindelijk wordt er beleid gemaakt en gehandeld naar die papieren doelen. Kijk bijvoorbeeld naar de "stikstofcrisis": In Nederland mogen dingen niet (het bouwen van woningen, om maar iets te noemen) vanwege stikstof depositie, maar 5 meter verder is dat, met precies dezelfde milieu-impact, geen probleem, omdat er toevallig een landsgrens tussen zit. En zo gaat het natuurlijk ook met het energie-beleid. Als het stroomverbruik van dit datacenter betekent dat papieren targets niet gehaald worden, dan zorgt dat voor (verdergaande) maatregelen elders.

En zo'n datacenter heeft op papier gewoon geen positieve impact. Stel, het stroomverbruik nu van heel Nederland is P, waarvan "groene" stroom G (aandeel groene stroom dus G/P). Nu komt er een windmolenpark bij samen met een datacenter, en dat produceert, resp. verbruikt D. Landelijk aandeel groene stroom nu (G+D)/(P+D). De verhouding is wat verbeterd, maar de totale energie-consumptie is verhoogd, en CO2 uitstoot is niet verminderd.
Maar als die groene stroom nou eens niet naar dat datacenter was gegaan, maar gebruikt was om bestaande grijze stroom te vervangen: Dan is het aandeel groene stroom (G+D)/P, totale energie-consumptie is niet verhoogd, en CO2 uitstoot is verlaagd. Op alle drie de punten beter dus.
Beter nog, met een grote verbruiker is de behoefte aan Nationale groene stroom hoger, dus meer investeringskansen voor windmolens en PV-parken.
Is die behoefte al niet sowieso erg groot, met alle groene doelstellingen om bijvoorbeeld gas te vervangen? Waarom is daar een extra grootverbruiker voor nodig?
Nog los overigens van het argument dat iemand hierboven al noemde: het is niet alsof we in Nederland onbeperkt ruimte en mogelijkheden voor wind-, of zonneparken hebben.
Dan hebben we de economische kant.. Allereerst zal dit pand grotendeels betaald worden uit geld dat ze hebben verdiend in andere landen. Het zorgt dus voor een toename van buitenlands geld in onze economie, en dat is gunstig.
Ik denk niet dat er heel veel geld in die stenen gaat zitten, en het bouwen zelf zal grotendeels door goedkopere buitenlandse werknemers gedaan worden. En Facebook zal ook niet even bij Azerty.nl gaan shoppen voor de servers en andere apparatuur, gok ik.
Onze export stijgt (we 'exporteren' datacenterdiensten naar overige landen).
En met hoeveel stijgt die export, en wat levert die stijging Nederland concreet op? Ik denk vrij weinig. Een datacenter is voor Meta natuurlijk gewoon een kostenpost (hun winst zit in de services/data die ze verkopen), en dit datacenter gaat in Nederland geen winst maken want dan valt er ook niets te belasten (of ze moeten al een dealtje hebben met de fiscus dat nog voordeliger is dan wat Meta in Ierland voor elkaar krijgt).


Overigens:
"GroenLinks/PvdA stemt uiteindelijk voor omdat Meta beloofd heeft te investeren door de komende twintig jaar gratis restwarmte aan te bieden"
Restwarmte is leuk, en kan winst opleveren, maar daar moet je wel iets voor doen (je bent er niet echt met het leggen van een leidinkje naar de stad om dat koelwater van 25C ineens als stadsverwarming te gebruiken). Buiten dat is het vooral een probleem; je kunt het niet simpelweg lozen vanwege de milieu-impact. Cynisch gokje: de financieel en juridisch specialisten van Meta (tegenover de goedbedoelende ambtenaren van de gemeente) zorgen er wel voor dat zij zo relatief goedkoop van dat probleem af komen, terwijl de meeste kosten voor het bruikbaar maken van / energieterugwinning uit die restwarmte straks neerkomen bij de gemeente?

[Reactie gewijzigd door tympie op 17 december 2021 12:11]

En zo'n datacenter heeft op papier gewoon geen positieve impact. Stel, het stroomverbruik nu van heel Nederland is P, waarvan "groene" stroom G (aandeel groene stroom dus G/P). Nu komt er een windmolenpark bij samen met een datacenter, en dat produceert, resp. verbruikt D. Landelijk aandeel groene stroom nu (G+D)/(P+D). De verhouding is wat verbeterd, maar de totale energie-consumptie is verhoogd, en CO2 uitstoot is niet verminderd.
Maar als die groene stroom nou eens niet naar dat datacenter was gegaan, maar gebruikt was om bestaande grijze stroom te vervangen: Dan is het aandeel groene stroom (G+D)/P, totale energie-consumptie is niet verhoogd, en CO2 uitstoot is verlaagd. Op alle drie de punten beter dus.
Je maakt imho een heel verkeerde aanname: als de groene stroom niet naar het DC was gegaan, ga je er van uit dat er geen stroom naar het DC gaat. Dit DC gaat er komen, ergens. Zelfs als het niet in Nederland zou zijn, zou het ergens energie gebruiken wat opgewekt moet worden. Gezien we allemaal in dezelfde biodome leven maakt het voor het klimaat geen fluit uit waar die energie wordt geproduceerd of verbruikt.

Het enige wat zou veranderen als dat DC niet in Nederland zou worden gedumpt, is dat op papier staat dat het iets beter is in Nederland en in een ander land iets slechter. Maar aan het einde van het verhaal is er niets veranderd.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 17 december 2021 14:52]

Maar ik doe die aanname helemaal niet. Zoals ik juist aan het begin zei: Het maakt voor het globale klimaat inderdaad niet uit waar dat ding staat, maar wel voor de maatregelen en kosten waar wij hier in Nederland mee te maken hebben, omdat die gebaseerd worden op cijfers enkel over Nederland:

[...]
De uitstoot niet, maar de cijfers op papier wel. En natuurlijk is dat politiek geneuzel, maar wel politiek geneuzel dat daadwerkelijk impact heeft, want uiteindelijk wordt er beleid gemaakt en gehandeld naar die papieren doelen. [...] Als het stroomverbruik van dit datacenter betekent dat papieren targets niet gehaald worden, dan zorgt dat voor (verdergaande) maatregelen elders.

[Reactie gewijzigd door tympie op 17 december 2021 16:31]

Eigenlijk jammer dat dit maar 25°C is. Het zou bij een hogere temperatuur een stuk bruikbaarder zijn. Toch lijkt me dat met een warmtepomp je iig 's winters een stuk makkelijker warmte uit water van 25°C kan halen, dan uit buitenlucht van -5° - 10°C
Het hele stroom argument vind ik dus niet bijster sterk. Beter nog, met een grote verbruiker is de behoefte aan Nationale groene stroom hoger, dus meer investeringskansen voor windmolens en PV-parken.
Sorry dat ik je selectief quote, maar hier werd ik hard door getriggerd. Een overgrote meerderheid van de bevolking die in gebieden woont waar deze turbines en/of PV-parken zouden moeten komen, willen ze daar niet hebben om een groot scala aan redenen, van gezondheid tot waardevermindering van het huis.

En nu gaan ze even een datacentrum neerzetten waar we de stroombehoefte van de NS per jaar gaan gebruiken? Waar gaat die extra stroom worden geproduceerd? Ik mag hopen dat Zeewolde die 120 turbines ook bij hun in de achtertuin gaat neerzetten en niet de rest van het land er mee gaat belasten.
Dat is het probleem met 'bevolking'.

- Iedereen wil stroom, maar niemand wil een windmolen of PV-park in de achtertuin, maar wel eisen dat we iets doen aan het klimaat.
- We willen landelijk wonen met uitzicht op grazende koeien, maar willen ook glasvezel en binnen 10 minuten in de stad zijn. Maar een spoorlijn in de achtertuin willen we niet.
- We willen (over 't algemeen) dat vluchtelingen een plek moeten krijgen, maar niet in ons eigen dorp.
- We willen geen datacenter, maar wel op Facebook zitten en WhatsApp gebruiken.

De wereld werkt gewoon niet zo.

Als we op die manier gaan luisteren naar de bevolking dan komt er in Nederland geen enkel bedrijf meer, maar gaan we vervolgens wel zeuren over het gebrek aan werkgelegenheid.

Het argument mbt. 120 turbines.. Nogmaals, het kan best zijn dat ze door de komst van dit datacenter in Duitsland extra molens gaan plaatsen om dit datacenter mee te voeden. Het kan ook dat ze in Duitsland de bruinkoolcentrales harder opstoken om dit datacenter mee te voeden. Of de kolencentrale in Eemshaven. Maar daar hoor je niemand over, ook in Duitsland niet. We kijken letterlijk niet verder dan onze achtertuin.
Bij Tata Steel in IJmuiden werken 9.000 mensen. Permanent. Hoeveel banen gaat dit datacentrum opleveren, als het eenmaal gebouwd is? 90? Nog minder?
Bij Tata Steel in IJmuiden werken 9.000 mensen. Permanent. Hoeveel banen gaat dit datacentrum opleveren, als het eenmaal gebouwd is? 90? Nog minder?
Het lastige is dat we allemaal wel staal nodig hebben, maar er niet de overlast van willen hebben.
Hetzelfde geldt voor datacenters, hoewel die naast warmte nauwelijks iets uitstoten.

Indirect levert zo'n datacenter wel werkgelegenheid en belasting inkomsten op. Voor Facebook kan je nog de vraag stellen hoe nuttig dit is, maar zonder WhatsApp zit half Nederland onthand.

Bij andere cloud providers is het ook niet per definitie een extra belasting voor het milieu. De meeste bedrijven kopen nu minder eigen computers en huren bij een Amazon/Google/Microsoft flexibele capaciteit.

Eigenlijk is een Cloud datacenter voor IT wat het OV voor personenvervoer is, behalve dat het veel efficiënter is dan een lege NS trein of busdienst buiten de spits omdat ze werkelijk met elkaar en eigen servers/datacenters moeten concurreren en capaciteit af kunnen schalen op rustige tijden met direct minder verbruik (en dus meer winst).

Of je deze allemaal op nederlandse grond neer moet zetten is even de vraag. Het is goed om ook de internet verbindingen hier allemaal uit te laten komen, wat ons nog meer een IT land maakt. Aan de andere kant moeten wij dan ook het stroomprobleem oplossen en zinnige toepassingen vinden voor de restwarmte. Je zou kunnen denken aan een subtropisch zwemparadijs, nieuwe huisvesting in die omgeving. kassen (die bijna altijd warmte nodig hebben) en ander toepassingen die van een nood een deugd maken. Alle nederlandse woningen verwarmen met buitenlucht-warmtepompen is namelijk niet haalbaar en technisch exact het omgekeerde van de airco systemen van een traditioneel datacenter.
maar het levert meer werkgelegenheid op dan wanneer dit stuk grond gebruikt zou worden voor landbouw.
'Coöperatie Land van Ons' wil de grond kopen, voor biologische teelt. Dat levert wel fatsoenlijk werk op, voor altijd.
Onze stikstofproblematiek komt vooral door landbouw. Minder landbouw is qua stikstof dus een dikke pre.
Je hebt het mis: Onze stikstofproblematiek komt vooral door veeteelt.
De grond rond Zeewolde is bij uitstek geschikt voor groenteteelt, op de 'koude grond' (dus er is geen sprake van glastuinbouw). De beste grond die Nederland heeft! Bij biologische teelt wordt stikstof opgenomen, niet uitgestoten.

Bij de bouw van dit 60 hectare (60 hectare is ongeveer 120 voetbalvelden, stel je voor..) grote datacenter wordt heel veel stikstof uitgestoten.
Onze export stijgt (we 'exporteren' datacenterdiensten naar overige landen
Maar die zogenaamde export levert ons geen cent op, want bedrijven als Facebook betalen nauwelijks belasting, zoals bekend.
Gelukkig iemand die nog wel normaal kan denken en redeneren in deze discussie. Het lijkt wel alsof het meer om anti-META (lees: Facebook) gaat dan om anti-datacentre. Eigenlijk vind ik dit een nogal kansloze discussie.
Facebook gaat er 1.380.000.000 kWh (!!!!!) verbruiken.
<snip>
Kan iemand alsjeblieft aantonen dat ik hier poep praat. Alsjeblieft!
Niet zo zeer poep, maar wel heel erg gefocused op het verbruik van het FB DC, de Zeewolde huishoudens, etc. Heb je ook al gekeken hoeveel stroom de gemeent Zeewolde opwekt? Het wekt al decennia genoeg stroom op om alle huishoudens in veelvoud van gas op stroom over te gooien, maar momenteel gaat het overschot aan geproduceerde stroom naar andere delen van Nederland. Hebben we daar al mensen over horen klagen? Nee... ;-)

Het nieuwe Windpark Zeewolde zou ruim genoeg stroom moeten opleveren om dat FB DC en de gemeente Zeewolde zelf draaiende te houden...
Wacht zeg je nu dat Zeewolde het zo goed doet want ze leveren stroom aan de rest van Nederland?

Je realiseert je dat het makkelijk is om dit soort resultaten te behalen, wanneer je zat ruimte hebt en relatief weinig industrie. Neem Rotterdam bijvoorbeeld, ja daar loopt dat heel anders, maarja daar zit wel heel veel industrie, havens enz. Daar heeft heel Nederland (en tevens Europa) plezier van, maar dat maakt het wel dat zij dit soort dingen niet zo kunnen realiseren.

Dus ja iedere gemeente levert een bijdrage aan onze samenleving. Tegelijkertijd heb ik daarom ook zoveel moeite met dit soort situaties. Die datacenters leveren ons niets op, maar kost ons wel heel veel. Iedere keer is er weer veel kritiek op, maar zolang dit soort kleine gemeentes gewoon zelf mogen beslissen, kunnen dit soort bedrijven gewoon alle mogelijke gemeentes aanschrijven, totdat ze een gemeente vinden die het een prima plan vind om dit soort rotzooi hier te bouwen.
Anoniem: 1264990
@Benjamin-17 december 2021 08:35
Die datacenters leveren ons niets op
Maar wel als Nederlanders massaal op facebook, instagram, whatsapp en een Quest 2 kopen. Echt ik krijg van al deze zure reacties een "not in my backyard" vibe. Je kunt ook kijken hoe je dit soort bedrijven op een zo'n goede mogelijk manier kan integreren. We kunnen dan ook beter lobbyen om een deel van die 10.000 nieuwe metaverse banen naar Nederland te halen en dat gaat met een vijandige houding naar het bedrijfsleven niet gebeuren.
Dan gaan wij als Nederlanders maar wat minder op facebook en al die social media.

Prima als Facebook hier in Nederland zo'n datacenter wil bouwen, maar belast deze bedrijven nou gewoon eens zwaar. Maar nee, VVD nederland komt vanuit de belastingdienst weer met een paar deals, die wij als particulier nooit kunnen maken, doet de belastingdienst uit hunzelf wel naar grote bedrijven toe zoals Facebook. Want het levert altijd zoveeeeeel op.

Benieuwd hoeveel energie belasting dit soort datacenters betalen ik gok praktisch niks want zo rolt de VVD in Nederland. Die energie belasting verhalen we wel op de burgers. En die burgers moeten blij zijn dat een facebook in nederland wil want dan krijgt Nederland tenminste toch nog iets binnen ( postbus firma's zelfde verhaal ). Ondertussen maken dit soort bedrijven wel gebruik van ons netwerk, dat netwerk wat onderhouden wordt door belastingcenten van de betalende burgers.

Indirect betalen wij als burger straks weer meer belastingen, zodat 1 of andere corruptie politicus weer een steekpenning kan ontvangen en de grote man kan spelen.

Maar goed, dit is wat het volk wil. Het volk wil meer VVD, dan niet zeuren dat dit soort dingen aan de lopende band gebeurd in ons land.
En voor de wijsneuzen die mij er op willen attenderen dat het Groen links is die hier ja tegen zegt. Het is niet Groenlinks die namens de belastingdienst een deal met dit soort bedrijven afsluit en daar wringt de schoen.

Want nogmaals een Facebook mag van mij prima een datacenter hier bouwen. Zo lang er maar een fixe energie belasting op hun verhaalt wordt. Maar nee dat hoeft niet van de VVD. Want we moeten blij zijn dat zo'n groot bedrijf zich in Nederland wil vestigen. Daar profiteren alle burgers van heus waar!!

Het volk krijgt wat het verdiend. Dit is al jaren aan de gang, nu zijn het datacenters, maar zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden op het internet.
Anoniem: 1264990
@fifanoob17 december 2021 10:32
Dan gaan wij als Nederlanders maar wat minder op facebook en al die social media.
Daar ga jij niet over en vraag verbieden is vrij kansloos en past niet in een vrije markt. Nederlanders hebben massaal gestemd met hun aandacht en geld voor de services van dit bedrijf.
Maar nee, VVD nederland komt vanuit de belastingdienst weer met een paar deals, die wij als particulier nooit kunnen maken, doet de belastingdienst uit hunzelf wel naar grote bedrijven toe zoals Facebook.
Ben absoluut geen VVD fan maar we moeten niet net doen of bedrijven en inviduen hetzelfde zijn. Een bedrijf levert een dienst aan de Nederlander en als een bedrijf een heel grote groep Nederlanders bedient dan levert het waarde voor de maatschappij wat je er ook van mag vinden en dan moet het wat mij betreft mogelijk zijn om een deal te sluiten qua betere belasting tarieven. Het is echt pure symbool politiek om bedrijven met allemaal zware belastingen te straffen, pure populisme. Al die zware belastingen worden gewoon doorberekend en aan het eind van de dag betaald de gewone Nederlander zich weer scheel aan belastingen en niet de bedrijven! En zolang er teveel belastinggeld door politici verbrand word aan onzinnige hobbies vind ik het prima dat er zo min mogelijk belasting betaald word.
Ben absoluut geen VVD fan maar we moeten niet net doen of bedrijven en inviduen hetzelfde zijn. Een bedrijf levert een dienst aan de Nederlander en als een bedrijf een heel grote groep Nederlanders bedient dan levert het waarde voor de maatschappij wat je er ook van mag vinden en dan moet het wat mij betreft mogelijk zijn om een deal te sluiten qua betere belasting tarieven. Het is echt pure symbool politiek om bedrijven met allemaal zware belastingen te straffen, pure populisme. Al die zware belastingen worden gewoon doorberekend en aan het eind van de dag betaald de gewone Nederlander zich weer scheel aan belastingen en niet de bedrijven!
Absoluut geen VVD fan zeg je, maar volgens mij zit er niet ver vanaf gezien deze uitspraken.

Een bedrijf levert een dienst aan ons... leuk, maar niet alleen aan ons, of heb ik iets gemist dat ieder land in Europa zo'n datacenter krijgt?
Zij leveren een dienst, zij verdienen aan de gebruikers, oh en wij moeten ook nog de rekening betalen.
Je doet nu alsof FB aan liefdadigheid doet, en daar moeten we allemaal een steentje voor bij dragen.

Hoe is meer belasting symbolpolitiek? Wat zou er precies gebeuren als Nederland meer belasting gaat vragen aan een Microsoft of Facebook?
Gaat FB geld vraag voor lidmaatschap? Gaat Microsoft hun software duurder maken? Want dan gaan mensen gewoon op zoek naar alternatieven.

Bij belasting van andere grote bedrijven, waar altijd wordt gepraat over werkgelegenheid (wat bij MS en FB niet van toepassing is, want dat zijn maar een paar banen), maar dat gaat uiteindelijk ook niet op. Al die bedrijven moeten nog steeds blijven concurreren, en gooien zij de prijs flink omhoog, dan loopt de verkoop terug en dan zijn ze ook niet blij.

Gezonde concurrentie houdt de markt gezond, sommige bedrijven voordelen geven is niet alleen slecht voor de belastingsinkomsten, maar maakt ook de concurrentie op de markt ongezond.
Het is geen complex verhaal, maar als je het belangrijk vindt om bekend te worden (zoals Zeewolde), of wanneer al je vriendjes aan de top zitten bij grote bedrijven en straks een baantje voor je klaar hebben (zoals bij Rutte), dan kijk je gewoon met een glimlach toe hoe de burgers genaaid worden.
Dan berekenen ze dat maar door in hun product. Dan gaan er vanzelf meer mensen over nadenken of ze die producten nog wel nodig zijn. Maar doordat de overheid dit soort bedrijven deals aanbieden worden kleine Nederlandse ondernemers weg geconcurreerd. Diezelfde kleine ondernemers die dit land opgebouwd hebben. Maar nu van de markt afgedrukt worden door grote bedrijven want die grote bedrijven krijgen deals aangeboden.

Wij houden het nu in stand dat grote bedrijven hun producten wellicht te goedkoop kunnen aanbieden, ten koste van bv het milieu. Vroeg of laat komt daar weer een extra rekening van en die wordt dan weer verhaald op de burgers.

Het is geen vrije markt door grote bedrijven maar voordelen te geven zodat zij goedkoper zijn in de kosten waardoor zij een lagere prijs kunnen aanbieden en andere bedrijven kapot gaan. Maar ach dan kom je weer bij de VVD uit en die is er niet voor de normale burger, nee die zit daar voor de grote rijke bedrijven. Hun voordeeltjes geven, later krijgen ze daar een mooie baan voor terug en de cirkel is weer rond.

Waarom moet ik als burger zijne die geen gebruik maakt van social media wel extra belasting gaan betalen zodat zij hier een bedrijf kunnen opzetten? Laat diegene die gebruik maakt van hun diensten dit maar betalen. Dus geen voordeeltjes aan het bedrijf, dan rekent het bedrijf maar een duurdere verkoopprijs. Kunnen we ook meteen zien of er nog steeds zoveel belangstelling voor hun product is!
Zo krijg je een eerlijke prijs en draagt iedereen evenveel bij.
als een bedrijf een heel grote groep Nederlanders bedient dan levert het waarde voor de maatschappij wat je er ook van mag vinden en dan moet het wat mij betreft mogelijk zijn om een deal te sluiten qua betere belasting tarieven.
In basis is daar wat voor te zeggen, probleem is alleen: wélke dienst levert díé vestiging en dát bedrijf nou eigenlijk aan de Nederlanders dat het moederbedrijf zóveel belastingvoordeel en andere voorzieningen moet krijgen? Dat dc geeft gaat feitelijk zo goed als níets teruggeven aan de omgeving waar het komt, laat staan aan de rest van Nederland, sterker nog: het néémt veel meer dan het geeft (en het néémt al zoveel van de Nederlandse schapen die "gratis" van de diensten gebruik maken..)

Ik kan me overigens niet aan de indruk ontrekken dat het besluit van de voorstemmers in de gemeenteraad mede is ingegeven door een flinke dosis zucht naar eigen status en een behoefte zich af te zetten tegen de bemoeienis van de eigen landelijke partijgenoten.

Just my 2 cts
Goed verhaal! Zocht al naar iemand die de minimale energiebelasting zou aanhalen!
Je reageert nu serieus? Of is dit sarcastisch?
[...]

Je kunt ook kijken hoe je dit soort bedrijven op een zo'n goede mogelijk manier kan integreren. We kunnen dan ook beter lobbyen om een deel van die 10.000 nieuwe metaverse banen naar Nederland te halen en dat gaat met een vijandige houding naar het bedrijfsleven niet gebeuren.
En met 'vijandig' bedoel je zeker ook de rechten die werkend Nederland heeft? Want zolang we niet kunnen concurreren met de lage lonen en erbarmelijke omstandigheden die Facebook legaal mag hanteren in de landen waar het z'n werk naar uitbesteedt, gaan ze natuurlijk nooit in Nederland FTE's aantrekken.

Even serieus, hoe naïef kan je zijn?
En de internet lockdown is een feit, netjes geïntroduceerd, dat dan weer wel.
Als facebook over de winst die ze maken nu gewoon 20-25% vennootschapsbelasting zou betalen dan dragen ze in ieder geval bij aan onze economie. Aangezien ze belasting ontwijken krijgen we geen cent terug.

De stroom infrastrucuur is betaald door..... jij, in anderen de belastingbetaler maar geen cent voor facebook.

Zo kun je nog wel even doorgaan. Onder de streep levert het totaal niets op het kost ons gewoon geld zodat Zeewolde van het gas kan.

De voorstemmers zijn de grootste asocialen die er momenteel rondlopen. voor een paar huishoudens moet de rest van Nederland miljarden ophoesten.

Als groen links slim is dat gooien ze het raadslid uit hun partij. Als groen links kun je dit totaal niet verkopen.
Kaag die het zelfde praatje graag wilden houden zou er ook goed aan doen de d66 leden uit de d66 fractie te gooien.

Maar helaas de landelijke politiek zie ik dat niet doen. Mooie woorden maar daden nee.
Dus als ik het goed begrijp zou jij de familie Flodder uitnodigen om een paar jaren bij jou te komen logeren (voor stemmen met komst van datacenter) om dan achteraf eens te gaan onderhandelen dat als ze je koelkast leeg eten, binnen roken, je stroom massaal gebruiken, de garage bezetten dan misschien maar eens wat moeten gaan compenseren met vriendendiensten? Het concept van als land je geen problemen op de hals halen lijkt me toch eerder dat je dan niet eerst gaat instemmen maar eerst zorgt dat je minimaal compensatie hebt en liefst een behoorlijk voordeel bij de overlast. Alleen is dat met dit instemmen wel heel lastig geworden, terwijl de overlast er niet minder door is maar juist heel veel meer.
Die datacenters leveren ons niets op
Als dat het geval is zou ik het solidair van je vinden om niets meer te posten op Tweakers.net en er ook niet meer te bezoeken. Geen Facebook, geen Google, Microsoft, Amazon, Apple, of elk andere online dienst die een server heeft staan in een datacenter.

Datacenters zijn voor ons allemaal voordeliger dan dat iedereen zelf weer servers gaat draaien, zowel qua ruimte, energie verbruik, afval, etc. Een dergelijk datacenter van FB (of van Google, MS, AWS, etc.) is nog eens veel efficiënter dan een datacenter waar iedereen zijn servertjes dumpt.

Daar zitten nuances is, veel software is niet exact efficiënt gebouwd tegenwoordig en getting less so. Dat kan je aan de voeten leggen aan de gemakzucht van de devs en de gebruikers. De enorme verwerking van persoonsgegevens kost ook een aardige sloot rekenkracht en dat daar niet veel harder tegenop wordt getreden kan je aan de voeten van je regering leggen. Een bedrijf zoals FB opereert binnen de limieten die worden gesteld door de wetgevers, de gebruikers en de klanten. Kan je ze het kwalijk nemen dat ze die arm die je ze hebt gegeven ook geheel benutten?
Zo'n argument geeft temeer aan dat planning van zulke projecten niet op lokaal niveau moet gebeuren. 1 gemeente kijkt niet verder dan z'n neus lang is. Dat Zeewolde goed bezig is met grond vrij te maken voor groene bronnen (wind, zon) is top, maar "we zijn" ook Nederland waarbij regio's elkaar aanvullen.

Zo ga je niet snel een windmolenpark in de haven van Rotterdam bouwen. Of je aardappels planten..
Maar op zijn beurt zal een techbedrijf zich niet vestigen bij een hutje op de hei, want die willen transport verbindingen en opgeleid personeel.
Zo'n argument geeft temeer aan dat planning van zulke projecten niet op lokaal niveau moet gebeuren.
Daar ben ik het helemaal mee eens!
Zo ga je niet snel een windmolenpark in de haven van Rotterdam bouwen.
Euh... https://windparkmaasvlakte2.nl/
Maar op zijn beurt zal een techbedrijf zich niet vestigen bij een hutje op de hei, want die willen transport verbindingen en opgeleid personeel.
Dat zijn wel heel erg luxe hutjes hier in Zeewolde! ;-) Je wil niet weten hoeveel ITers hier wonen in Zeewolde die forenzen naar andere steden voor hun IT job (of tegenwoordig gewoon vanuit huis werken). Het is niet alsof er een tekort is aan hoog opgeleid personeel in Zeewolde, het gros werkt gewoon niet in Zeewolde zelf. Er is juist enorm veel import (Polen) voor het werk wat ze niet zelf willen doen in Zeewolde, zowel in de landbouw, als in de toeristen industrie (campings)...
"Er is juist enorm veel import ( Polen ) voor het werk wat ze niet zelf willen doen in Zeewolde, zowel in de landbouw als in de toeristen industrie "

Och dat argument weer dat Nederland het werk zelf niet willen doen. Dat willen ze wel maar tegen normale lonen. Echter dat vinden de grote heren te duur worden en dus huren ze goedkoop personeel in vanuit Polen. Zodat het bedrijf meer winst kan maken en kan besparen op loonkosten.

Kap toch eens met die VVD smoesjes dat er in Nederland geen personeel is. Het is er wel alleen de werkgevers vinden Nederlanders voor dat soort werk te duur.

Het begon vroeger al met vrachtwagenchauffeurs, dit was een sector waar veel internationaal gewerkt wordt en dus was het makkelijk in het bedrijf te verwerken dat je buitenlandse mensen in dienst had, uiteraard tegen een veeeeeeel lager uurloon dan die van de Nederlanders.
Maar wat zegt de VVD/werkgevers, ja Nederlanders willen dat soort werk niet meer doen.. Jaja goed verhaal..
Het draait altijd om geld, maximale winsten en dit gaat altijd ten koste van de onderlaag, het geld moet toch ergens vandaan komen ( bespaard worden ). Besparen op de lonen, zodat er 1 misschien 2 managers weer een dikke bonus kunnen krijgen. Maar hey, blijf vooral geloven dat Nederlanders dat soort werk niet meer willen doen..
Kap toch eens met die VVD smoesjes dat er in Nederland geen personeel is. Het is er wel alleen de werkgevers vinden Nederlanders voor dat soort werk te duur.
Lees jij een andere krant dan ik? Vanmorgen las ik dat de werkloosheid op het moment 2.7% is (is al 50 jaar niet zo laag geweest) en dat er voor iedere werkloze 1,25 vacature is.
Dus nee, er is geen personeel. Als de werkgevers meer betalen halen ze alleen het personeel bij een andere werkgever weg. (En jagen de inflatie aan)
Als ik jou was zou even kijken hoe dat cijfer tot stand komt en hoeveel mensen daar buiten vallen. Niet alles wat in de krant staat is waar.
Dan vergeet je de bijna 300.000 structurele bijstandstrekkers die niet als werkzoekende staan ingeschreven. En waarvan ook nog eens een groot gedeelte statushouder is, die kunnen we best opleiden voor de zorg, werk in kassen, chauffeur bouwvakker etc.

[Reactie gewijzigd door Olie317 op 17 december 2021 13:46]

Dan heb ik nieuws voor je: Het aandeel Polen is de laatste jaren al aan het zakken.
Een groot deel van de groep die hier gewerkt heeft kan in het eigen land ongeveer hetzelfde verdienen tegen een veel betere behandeling. Reden? Hoofdzakelijk omdat er idioot veel bouwprojecten zijn en ook daar de tekorten merkbaar worden -- de Poolse economie kent sinds 2000 non-stop groei (zelfs tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 en 2010-2013 liet de Poolse economie plussen zien)

Wie beter om zich heenkijkt, ziet dat het aandeel van LT, RO en BG aan het groeien is. Wie dan nog weer wat verder gaat zoeken ziet een gure markt van inhuurbedrijfjes waarvan de ketting alle kanten uitgaat (maar hoofdzakelijk uit DE). En die gehele ketting moet ook betaald worden.

Daarnaast eisen dit soort groten bedrijven garanties, vaak onredelijk (bijv.: "pand moet in 6 maanden staan, anders betalen we je niet" of "We storten niet in een bouwdepot, je schiet alles maar zelf lekker voor"). Dat is punt 2 waarom je amper Nederlandse bedrijven dit soort klussen ziet doen: Die zijn niet gek.
Natuurlijk is er in Nederland personeel, het wil alleen niet werken. Dat is net zo kortzichtig als jou statement.

Als je wat meer nuance er in brengt is het: Natuurlijk is er in Nederland personeel, het wil alleen niet werken voor dergelijke lonen of in die sectoren of op die lokaties. Daarnaast moet je je ook afvragen wat de kwaliteit is van dat Nederlandse personeel wat beschikbaar is, motivatie, etc.

In bv. de IT zie ik grote tekorten in bepaalde functies met precies dezelfde overwegingen. Het personeel dat het wel wil doen, is kwalitatief niet geschikt, bagger motivatie, willen dat werk niet doen omdat ze zichzelf daar te goed voor vinden of vinden het salaris te laag. Dat resulteert in mensen werven uit de rest van Europa tot zelfs de andere kan van de wereld (India, Brazilië, etc.). De paar pareltjes die je er wel lokaal tussen heb zitten, gaan vaak al vlot weer weg omdat ze elders een veel beter aanbod krijgen op een net iets hogere positie.
Als mensen het wel willen doen maar geen motivatie voelen of het gevoel hebben dat ze te weinig worden gecompenseerd voor hun werkzaamheden is het dat dan niet het resultaat van het werkklimaat gecreëerd door de werkgever(s)? Te makkelijk wordt er over de grens gekeken met alle maatschappelijke gevolgen voor ons land.

[Reactie gewijzigd door Saybia op 17 december 2021 17:42]

Als mensen het wel willen doen maar geen motivatie voelen of het gevoel hebben dat ze te weinig worden gecompenseerd voor hun werkzaamheden is het dat dan niet het resultaat van het werkklimaat gecreëerd door de werkgever(s)?
Dan ga jij er vanuit dat iedereen een correcte waardering heeft van zijn eigen waarde en wat deze zou moeten verdienen. Als ik twee mensen zie die effectief dezelfde functie moeten vervullen en eentje is gemotiveerd en de andere niet, maar hetzelfde verdienen. Ligt dat dan aan diegene die wel gemotiveerd is en de andere niet? Wat als ook nog eens degene die wel gemotiveerd is kundiger/inzichtvoller is als diegene die niet gemotiveerd is?

Wat er nu gebeurd is dat men als bedrijf steeds moet terug vallen op ZZPers omdat de markt voor vast personeel niet overvloeit van 'kwaliteit'. Als er vervolgens voorzieningen zijn om uit het buitenland wel kwalitatief goed (vast) personeel aan te trekken, dan doet een bedrijf dat gewoon graag.

Ik ben met je eens dat veel te veel werkgevers peanuts betalen en dan raar opkijken als ze monkeys krijgen, maar het is niet voor niets dat er zoveel vraag is op de ZZP markt tegen relatief hoge tarieven. Er is veel vraag en weinig aanbod, omdat veel ZZPers al voorzien zijn van opdrachten. Dat gebeurt gewoon niet als de markt van vast personeel voldoende aanbod heeft.
Lekker hoor, vanaf de camping een rondje om het DC fietsen.

Oh wacht.

Daar is geen hol aan. Laat Zeewolde dan maar zitten, ik ga wel ergens anders camperen.
Waar het DC komt te staan fietste niemand vanaf een camping überhaupt al een rondje, het is immers een industrie terrein.
Maar op zijn beurt zal een techbedrijf zich niet vestigen bij een hutje op de hei, want die willen transport verbindingen en opgeleid personeel.
In de US willen ze juist DCs op ‘de hei’, want : minder files en hoog opgeleidt personeel woont toch al aan de rand van de stad en is toch al gewend om veel te reizen. Bovendien gaat 90% van het werk remote

In dit geval zou men prima kunnen besluiten om het dc in ieder geval te verplichten zonnepanelen op de daken te zetten, en woningbouw mee te financieren
Zo heerlijk groen zo'n hyper-scale datacenter (als je 'de dieseltjes' even vergeet...)! ;)
- Het datacenter maakt gebruik van 34 dieselgeneratoren voor de noodstroomvoorziening.
- De generatoren worden iedere maand een uur getest.
- Voor deze generatoren is er meer dan 800.000 liter diesel in opslag.
Die 1 uur in de maand van 34 dieselgeneratoren valt geheel in het niet bij de hoeveelheid vrachtwagens die af en aan rijden naar de distributiecentra op datzelfde industrie terrein. Als ipv. dat datacenter er nog een distributiecentra zou komen zou die 'schade' significant erger zijn, zelfs als niet dat stuk landbouwgrond gebruikt zou worden en alleen het deel van wat nu wordt opgeslokt van het bestaande industrie terrein.
Jij denkt dat een datacentrum geen distributie heeft? Dat is er wel degelijk op relatief grote schaal, zeker bij een datacentrum van deze omvang. Hardware, bekabeling, diesel etc. Alles moet worden aangevoerd met vrachtwagens.
Zeker bij de bouw/inrichting, maar niet honderden (zo niet duizenden) vrachtwagens die dagelijks af en aan rijden jaar in jaar uit. Als dat het geval is, dan is er serieus wat mis met het datacenter.
In het niet? Maak je een grapje? 8)7
Het komt er gewoon bovenop, nog sterker; samen met de extra vrachtwagens die de diesel naar het datacenter brengen!
Laten ze in de vergunning zetten dat als er te weinig stroom is, op wat voor manier dan ook dat FB de laatste in de rij is die stroom krijgt. Het omgekeerde zal helaas waar zijn.
Het omgekeerde zal helaas waar zijn.
Dat klopt, Eric Wiebes heeft in 2020 onder druk van Facebook hen voorrang gegeven op het stroomnet.
Ondanks grote bezwaren van zijn eigen ambtenaren en staatssecretaris, regelde Wiebes de aansluiting voor Facebook. Daarbij werden alle reguliere procedures voor grootgebruikers van elektriciteit aan de kant geschoven
Bron: NRC
Het jammere is dat het lijkt alsof er geen echte discussie meer mogelijk is en iedereen zich heeft ingegraven in een positie. Zie hier de nuancering van Omroep Flevoland op het "nieuws" van NRC waarin de minister uitlegt wat er gebeurd is en dat er dus geen sprake is van voorrang geven en dat de "bezwaren" dat niet echt waren. Denk je dat dit vervolgens ook de krant haalt?

Veel mensen hebben hun mening simpelweg klaar. Ook hier in de reacties is weinig plek voor verschillende meningen, zie maar hoe alle reacties die niet alleen negatief zijn, gemodereerd worden. Jammer.
Het jammere is dat het lijkt alsof er geen echte discussie meer mogelijk is ...

Veel mensen hebben hun mening simpelweg klaar. Ook hier in de reacties is weinig plek voor verschillende meningen, zie maar hoe alle reacties die niet alleen negatief zijn, gemodereerd worden. Jammer.
Als men alles eerlijk meeneemt in de overweging is duidelijk dat voor Nederland de 'positieve aspecten' (lees; hooguit een paar honderd MBO 2 banen en ehhh... verder niks) bij lange na niet opwegen tegen de negatieve (die ik niet opnieuw ga benoemen).
Het is ook al tig keer uitgebreid beschreven en doorgerekend in onafhankelijke media (en dan bedoel ik dus niet 'Lubach' maar FTM, De Correspondent, etc.).
Er is aan 'nog een hyper-scale datacenter van een tech-reus in NL' simpelweg niks nieuws (na 2x Google en 1x Microsoft) en dus ook niks meer 'te discussiëren met verschillende meningen'. Nou ja, alleen is deze dus nog flink groter en dus nog nadeliger... :|
Veel negatieve kanten, enkele positieve. Ja gek dat ik dan negatief er over ben. :+
Heb je al bedacht dat met de komst van elk mega-datacenter er steeds meer en meer groene stroom nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen van Den Haag te halen? Ging eerst de groene stroom van een windmolenpark naar Zeewolde en Almere (hypothetisch voorbeeld), na de komst van dat nieuwe datacenter moet je nu een tweede (door de belastingbetaler gesubsidieerd) windmolenpark bouwen om Zeewolde en Almere opnieuw van groene stroom te voorzien. Wat schiet je daar als klein, hartstikke overbevolkt land mee op? Laten ze alle verder nog geplande datacenters maar lekker ergens anders in Europa bouwen.
Heb je al bedacht dat met de komst van elk mega-datacenter er steeds meer en meer groene stroom nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen van Den Haag te halen?
Dat is toch niet vreemd, we blijven allemaal fokken, meer consumeren en we hebben nog een enorme achterstand weg te werken qua 'zwarte' stroom. De upgrade van windmolenpark Zeewolde verdrievoudigd bijna de energie productie van dat park.
Ging eerst de groene stroom van een windmolenpark naar Zeewolde en Almere (hypothetisch voorbeeld), na de komst van dat nieuwe datacenter moet je nu een tweede (door de belastingbetaler gesubsidieerd) windmolenpark bouwen om Zeewolde en Almere opnieuw van groene stroom te voorzien.
Je maakt een verkeerde aanname. De eerder genoemde upgrade zou volgens mij voldoende stroom moeten opleveren voor niet alleen het DC, maar ook de nieuwe woningen en wellicht genoeg om uiteindelijk Zeewolde van het gas af te krijgen...

De vraag is of de extra geproduceerde stroom überhaupt wel naar bv. een Amsterdam getransporteerd kan worden. In de rest van Flevoland zijn er ook hoge targets voor meen stroom opwekking die ruim kunnen voorzien in de groene stroom van oa. Almere en Lelystad...
Wat schiet je daar als klein, hartstikke overbevolkt land mee op? Laten ze alle verder nog geplande datacenters maar lekker ergens anders in Europa bouwen.
Zeewolde is echt niet zo overbevolkt, verre van zelfs. Het beslaat een gebied veel groter dan de gemeente Amsterdam en heeft iets van 1/40e de bevolking... En het facebook issue dan maar ergens anders neerpleuren vind ik ook gewoon aso. Er wordt zwaar gebruik gemaakt van FB in Nederland, wellicht niet meer zo sterk bij de jeugd als een aantal jaar geleden, maar we hebben al die jaren 'geteerd' op datacenters van FB in andere EU landen, zijn wij dan niet eens aan de beurt om datzelfde te doen voor anderen?
Het gaat niet enkel om Flevoland maar om het hele land. Windparken op de Noordzee wekken ook niet enkel stroom op voor booreilanden maar voor het hele land. Door één bedrijf moet je nu 10% extra groene stroom op gaan wekken om klimaatneutraal uit te gaan komen. En dat terwijl het stroomnetwerk het nu al niet aan kan.
Het gaat niet enkel om Flevoland maar om het hele land.
Het gaat hier zelfs niet enkel om Flevoland, maar specifiek Zeewolde, die zullen alleen maar kijken naar de voordelen van Zeewolde, niet naar de nadelen van de rest van Nederland. Dat is het issue als je dat soort beslissingen overlaat aan een gemeente, maar laten we eerlijk wezen, met de huidige/voormalige regering zou ik niet echt een andere beslissing zien.

Wat betreft stroom voorziening en stroomnetwerk capaciteit. Het windmolenpark wat er letterlijk naast zit is zijn capaciteit significant aan het verhogen, zoveel meer dat het met de extra capaciteit zowel het DC als de nieuwe woonwijken kan voorzien van extra stroom. Omdat het er naast zit belast je ook niet de rest van het stroomnetwerk ermee.
Maar als dat datacenter er niet komt dan kan die upgrade van het windmolenpark worden gebruikt voor de rest van Nederland. In plaats van dat we dan onder de streep gelijk blijven van percentage groene stroom stijgen we dan dus. Dat is hetgeen waar veel mensen mee zitten.
En dat begrijp ik geheel, maar dan moet de staat dergelijke beslissingsbevoegdheid niet bij een gemeente/provincie neerleggen.

Dat verhaal over groene stroom is onzin. Dat datacenter gaat er komen, ergens ter wereld. Dus meer groene stroom is mooi op het papiertje van Nederland, maar daar schiet het klimaat geen hol mee op. Die stroom wordt ergens verbruikt en ergens gemaakt.
Dat het ergens gebouwd gaat worden is een feit.
Toch blijft mijn punt staan.

In de toekomst kan Nederland maar voor ong. 50% haar eigen groene stroom opwekken, de rest moeten we importeren. Als we, naast 'losse' stroom, overgaan op waterstof, betekent dat dus dat we mogen gaan importeren van het midden-oosten of andere landen die minder stabiel zijn (Of mooie clubs maken zoals OPEC, waar we overduidelijk ook heel veel plezier aan mogen beleven).

Hoe meer % we moeten importeren, hoe zwakker onze positie wordt. Dáárom pleit ik er voor dat hij ergens anders moet komen en dat we moeten proberen zo veel mogelijk stroom in eigen land op te wekken.
Een deel van het windmolenpark dat er staat moet gesloopt worden voor het DC.

De capaciteit in het net is ruim onvoldoende voor de plannen zonder het DC, dus met DC zal het niet snel verbeteren.
De voordelen voor Zeewolde zullen met name een hogere water rekening worden, naast een lauw water leiding, de stroomrekening of stabiliteit van de stroom voorziening zullen mogelijk ook een dingetje kunnen worden.

Mogelijk een hogere opbrengst in precario rechten dan wel verkoop van de grond.
en 10-20 minder werklozen die als portier/bewaker werkzaam kunnen zijn.

Systeembeheerders zitten gewoon in de USofA, Er zijn misschien ook nog een mannetje of 3 nodig om 24/7 de schijven te wisselen bij defecten.

[Reactie gewijzigd door tweaknico op 18 december 2021 01:25]

De duurzame energie doelen zijn in percentages. Als je het totaal verbruik opschroeft moeten de aantal duurzame kWhs ook omhoog om dat percentage te halen. Het halen van de doelen komt hiermee niet dichterbij.
Ik las dat sowieso de restwarmte eruit komt op ~23 graden Celsius, terwijl er voor bijvoorbeeld stadsverwarming 70 graden nodig zou zijn.

Los van dag vraag ik me echt af of al die raadsleden alle feiten wel goed op een rijtje hadden toen ze gingen stemmen. Ik vind het zelf echt zo apart om alle bezwaren tegen deze plannen maar opzij te schuiven voor (wat ik heb begrepen) het enige voordeeltje "werkgelegenheid", wat ook nog eens veel lager uitpakt dan wat je van zo'n grote operatie zou verwachten.

Hier hebben sowieso andere belangen gespeeld. Bijvoorbeeld de uitspraak van een wethouder (geparafraseerd) "hiermee gaan we spelen in de Champions League", geeft al aan dat het meer gaat om status dan om een fatsoenlijke en juiste ontwikkeling van de regio op basis van wat er nodig is en wat goed is voor de omwonenden (en de rest van het land, overigens).
Beetje net als Rutte met de dividendbelasting: Ik voel het tot in mijn diepste vezels dat het voordeel gaat opleveren, maar wat dan tja geen idee.

Maar als je al wethouders met shirtjes van Google enzo rond ziet lopen dan weet je ook al genoeg. Het is puur status meer niet. De rest is niet belangrijk genoeg.
In Groningen gaat het warmtebedrijf WarmteStad de restwarmte van twee relatief kleine datacentrums gebruiken als basis voor het warmtenet.
Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling.
Ik heb geen idee hoe de verhoudingen daarbij liggen. Maar het 'kan' wel.

Helaas mocht het bedrijf niet doorgaan met de beoogde bron; geothermie. De ondergrond juist bekend door aardgaswinning in de provincie. Maar daardoor ook juist veel zorgen.

Wat mij betreft wordt er over een aantal jaren gewoon een kleine kerncentrale gebouwd die voornamelijk warmte kan leveren.
... en warmtekrachtkoppeling.
Oftewel; dat deel is 'warmte van de fossiel gestookte (hier in Nederland 99+% zeker op aardgas) motoren van generatoren die verder stroom opwekken'.

Uiteraard is aardgas op zichzelf al 'nogal een dingetje' in Groningen...
Geothermie in die onstabiele grond om dat te koppelen met blijvend aardgas gebruik? Ik denk dat daarmee verdere uitleg overbodig is.
70 graden is een beetje veel, maar soms wel nodig en soms niet.
(heel grof gezegd: bijna elk label C of beter label huis kan het eigenlijk wel met minder als 50 graden doen.)

ik zelf verwarm mijn huis met +/-40graden water (kan wel eens per ongeluk omhoogschieten naar 50 graden, maar dan heb ik zitten klooien met de instellingen.)
maar het water waarmee ik douche/afwas of tapwater genoemd, dat is wel weer verstandig om dat naar minimaal de 55graden te brengen voor 6 uur of naar 65graden voor 2 minuten, gewoon ter voorkoming van legionella en salmonella etc etc.. (langer verhaal)
(ik maak tapwater met warmtepomp cop 4,2 tot 55graden + elektra element cop1 tot 65graden.
maar eigenlijk is dat maar 1/6 van de energie die ik nodig heb in huis, dus tapwater boeit niet zo heel veel. ook veel langer verhaal.)

nu kun je als je 23graden water binnen krijgt dit heel makkelijk met een flinke COP met gemak verhogen naar 40-50 graden.
dit kan zeker met een COP van 5(lage schatting) met een water/water warmtepomp.
dan gebruik je dus 1kWh elektra voor 5kWh aan warmte in huis.
(je vervangt 1m3 gas voor minder als 2kWh elektra, zeer kosten effectief.)
er zijn ook nog mensen die gaan nog verder, en die verwarmen hun huis met nog lagere temperaturen als ik.

zijn dit soort dingen de kip met het gouden ei, nop valt nog aardig tegen.
praktijk en theorie liggen gewoon nog erg ver uit elkaar en er komen allerlei kosten zo links en recht bij kijken die wel betaald moeten worden. erg ingewikkeld allemaal. ;)
(en dan heb je ook nog de prijzen van het gas die je er eigenlijk tegenover moet zetten, blijven de gasprijzen 1,70€/m3 of gaan die zakken of nog meer stijgen :? )

[Reactie gewijzigd door migjes op 17 december 2021 12:47]

Het hele idee van zo'n stadswarmte voorziening berust enkel al op de aanname dat de warmtebron onvermijdbaar is, bijvoorbeeld bij grijze energie centrales, industrie die de lokale bevolking bedient, etcetera. Over die aanname wordt nu dus juist gestemd..

Tevens, leuk voor ze dat Zeewolde (en Almere per ongeluk ook) als bij-product groen kan worden opgestookt. Maar de rest dan? Die hebben geen stroom meer voor warmtepompen? Zullen we om te compenseren voor deze gigantische energie rekening de kolencentrales ook maar weer aanslingeren?

Als we dat ook nog in een gebied doen waar op z'n beurt ook weer ja-knikkers zitten, dan is de cirkel weer rond en hebben we precies 0,0 bereikt. Maar Zeewolde is wel groen gestookt, dus ons doel is behaald, en we doen ook nog zaken met een gigantisch internationaal concern !!1!

Sarcasme uit. Echt ongelofelijk dit soort redeneringen..
Misschien kan Lelystad dan betrokken worden, want de stadskern Almere-Stad heeft uberhaupt geen gas vanaf de opbouw van deze stadskern, en dat zijn de helft van het totaal aantal woningen in Almere
Ik zat te denken:

Zeewolde is voor de volgende punten:
- Zeewolde makkelijker van het gas af door restwarmte
- Zeewolde heeft geen problemen met grote gebouwen

Het nieuwe kabinet is voor het volgende:
- Nieuwe kerncentrale

ik zeg 1+1 = 2. Even geen datacenter in Zeewolde maar we zetten daar de kerncentrale neer. Van de restwarmte kunnen we Zeewolde groen verwarmen en wat mij betreft krijgen ze de stroom uit die centrale ook extra goedkoop.

Win win voor iedereen! (behalve facebook dan)
Ik heb begrepen dat het datacentrum evenveel stroom verbruikt als de NS op jaarbasis.
Voor een land wat de kolen- en gas-centrales al heeft afgeschreven is dat een behoorlijke aanslag op het geheel wat er aan stroom beschikbaar is voor onze inwoners en bedrijven die wel personeel nodig hebben.
Dat datacentrum kan straks door een man of 50 draaiende gehouden worden.
Nederland en Facebook kennende gaat er in verhouding zeer weinig belasting naar de staatskas.
Maar de prijzen van onze energie gaan er wel van om hoog, als in marktwerking.
Dus indirect betalen wij straks met zijn allen mee aan het FB datacentrum.
Bewijst alleen maar waarom mensen boven de 60 die nog nooit een computer hebben opengeschroefd niet de mensen zijn die kunnen beoordelen of een datacenter nuttig is. Echt IT-kennis heb je er niet voor nodig, maar een beetje kennis van hoe een datacenter ongeveer werkt en wat er uit komt is toch wel handig
Ik ga een poging wagen om de andere kant te belichten. Ik ken, net als iedereen hier, niet het complete dossier. Maar vind het wel altijd leuk om vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp te kijken.

Dat datacenter moet er komen, we zijn namelijk allemaal dol op internet etc. Volgens mij hoeven we hier geen discussie over te voeren.
Wellicht dat het wel goed is dat dit ding in Europa staat ipv een ander continent. Als ik dit ook als "feit" beschouw. Dan moet ie ergens in Europa staan en daar gaat ie ook energie verbruiken: dan kan ie prima in Nederland staan. In plaats van een bruinkool centrale in Polen (beetje kort door de bocht, I know). Levert toch weer wat banen op (ik weet het, niet veel). Weer wat geld voor de gemeente en een klein beetje energiebelasting dat in rekening wordt gebracht.

Dat het een onding is dat niemand wil dat begrijp ik. Maar als ie er toch moet komen, dan vind ik het prima om hem in Nederland neer te zetten.

Snijdt dit een beetje hout in jullie ogen?
Waarom in Nederland? Zet dat ding in Frankrijk of Zweden ofzo daar is ik weet niet hoeveel ruimte. NL is al helemaal volgebouwd en dan moet dit er ook nog komen? De boeren worden uitgekocht omdat ze teveel vervuilen maar dit mag wel? Ik snap niet dat het belang van big tech belangrijker is dan onze eigen lokale mensen en bedrijven. Voor wie zit de politiek daar eigenlijk?

Dit is echt een schande. Zwaar ondemocratisch zelfs dat een paar parttime politici even zo'n beslissing nemen die heel het land aangaat.

Echt zodra dat ding er staat mogen ze het van mij direct in brand steken.
oeren worden uitgekocht vanwege hun stikstof uitstoot. Dat is in Nederland een groot probleem. Andere landen kampen in veel mindere mate met het stikstofprobleem. Het is iets typisch Nederlands, omdat wij zo ontiegelijk veel veeteelt hebben. Boeren uitkopen gaan we niet aan ontkomen, dus dat we nu wat landbouwgrond opofferen aan een datacenter lijkt mij prima.

Het is niet voor niets dat we het hebben over 't uitkopen van boeren. Het levert veel stikstof op, levert een marginale bijdrage aan de economie en ook qua export voegt 't weinig toe. Pin me niet op de cijfers vast, maar ik hoorde iets dat 50% van de grond in Nederland gebruikt wordt door agrarische bedrijven, maar de bijdrage aan de economie is maar 6%. De opbrengst per m2 is bij boeren simpelweg bar slecht. Voor de natuur is het ook slecht. We vinden een grasveld met koeien 'natuur', maar dat heeft niets met natuur te maken.
Natuur brengt helemaal niets op per vierkante meter. Huizen evenmin en parken ook niet. Dat je een agrarisch gebruik van grond kunt uitwisselen tegen een ander gebruik wat een grotere economische bijdrage levert, kan ik nog wel inkomen. Maar het maximaliseren van de economische opbrengst van grond is een heel slecht idee. En boeren afrekenen op hun bijdrage aan de economie op basis van hun grondgebruik evenzo. Koeien zijn geen natuur, maar wel een gewaardeerd landschap. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we een groot deel van ons voedsel zelf kunnen produceren.
De economie. Nou, dan maken we het product toch schaarser, moet je zien hoe hard de 'economie' groeit. Want dat is wat er gaat gebeuren. Bij mijn weten zijn de Nederlandse boeren het meest efficiënt maar kennelijk zijn die uitkomsten sinds de 'stikstofcrisis' naar de prullenbak verwezen.

En misschien vindt jij het geen natuur, het is meer natuur dan een fabriek, een weide vol zonnepanelen, een woonwijk of alles dat niet onder de noemer echte natuur valt. Als je het over natuur en groen hebt is het laatste wat je moet doen verder bouwen in Nederland. Laat die excelsheets aub weg bij het beredeneren hoe een boer slecht is maar alles bebouwen goed is.

Was het niet Kaag die liep te juichen, als de boeren weg zijn kunnen we eindelijk bouwen.
qua vierkante meters valt het allemaal wel mee. Het is niet zo dat we honderden boeren uit gaan kopen.

Dit is juist heel democratisch gegaan.

In brand steken is niet verstandig, dan komen er allemaal vuile stoffen in de lucht. Vervolgens moet het opnieuw opgebouwd worden op kosten van de verzekeraar. Verzekeraar moet weer premie verhogen voor ons allemaal. Daarnaast raken er misschien mensen gewond en moet er weer iemand jarenlang de bak in. Kost ook weer veel geld en veel persoonlijk leed.
Hij mag hier prima komen, zolang de overheid ze maar (extra ) belast met belastingen en niet zoals de vvd vaak doet, voordeeltjes aanbied. Zoals Wiebes geregeld heeft dat ze voorrang hebben op het stroomnetwerk.
Dit soort bedrijven krijgen vanuit de overheid weer allemaal extra deals aangeboden waardoor ze onderaan de streep veel te weinig bijdragen aan onze schatkist.
Nou, ik zie hier een artikeltje dat Nederland het niet zo heel veel beter doet dan Polen. Dus wat dat betreft kan Nederland zich beter eerst concentreren op het vervangen van grijs door groen voor de bestaande energiebehoefte, in plaats van die energie-behoefte nog verder te laten groeien? De mogelijkheden voor het opwekken van CO2-neutrale energie zijn voor een klein en dichtbevolkt land als Nederland sowieso al beperkt.

En mocht je vinden dat zo'n datacenter ook economisch wat oplevert, dan zou dat natuurlijk veel beter in Polen terecht kunnen komen, want aangezien Polen het slechter doet dan Nederland wat duurzame energie betreft valt daar, de 80/20-regel volgend, voor hetzelfde geld meer milieuwinst te halen.

Daarnaast betalen "wij" een groot deel van de kosten van die vergroening via belastingen, terwijl grootverbruikers relatief minder betalen (veel lagere energiebelasting en kosten per kWh, en creatief schuiven/dealen met winstbelasting), en er vervolgens ook flinke verschillen tussen landen zitten. Dan is het natuurlijk leuk en aardig dat milieu een globaal issue is, maar krijgen mensen op een gegeven moment toch het idee dat de kosten vooral bij een kleine groep terechtkomen. En als een groot datacenter die kosten eerder verhoogt dan verlaagt, zet het dan vooral in iemand anders zijn achtertuin...
Al die restwarmte-projecten vallen toch in duigen? Ik vraag me af wat het persoonlijk gewin van deze raadsleden is. Het kan niet anders dan dat deze raadsleden hier steekpenningen voor hebben ontvangen.
De raadsleden hebben als taak om te beoordelen of dit een goede keuze is voor de gemeente Zeewolde. Vanuit dat kader kan ik de instemming wel begrijpen. Dit is voor zover ik kan inschatten voordelig voor de gemeente, zelfs al worden de voordelen overschat. Echter, bekeken vanuit het nationale perspectief naait Zeewolde hier duidelijk de rest van NL.

Edit:: Ik zou dus eerder op nationaal niveau vraagtekens gaan zetten bij de personen die zich hebben ingezet voor de komst van Meta.

[Reactie gewijzigd door Solinx op 18 december 2021 15:06]

De groene kansen bestaan vooral uid de gebouwen die groen geschilderd worden...
groener kunnen ze het niet maken.
Drie keer raden wie straks op zijn website heeft staan dat ze klimaat neutraal zijn, juist ja, Facebook. Ze slurpen de groene energie uit ons land weg en aan de achterkant kunnen hierdoor de huishoudens niet vergroenen, want die blijven aan het gas en fossiele energie omdat ze niet van de windmolens profiteren. Elke windmolen die we neergezet hebben en gaan neerzetten werkt voor Facebook, Microsoft en Google. Die Amerikanen lachen ons heel hard uit: Nederland is het ideale land om van te profiteren; subsidies, infrastructuur, veel windmolens, slappe politici, enz. Het is van de zotte dat 11 pummels uit Zeewolde dit beslissen terwijl de impact zo groot is en hierdoor de klimaatdoelen onder druk komen te staan.
Elk IT bedrijf heeft dat op z'n website staan. Weet je waarom? Omdat de burger cq. de klant dat vereist. Wij gebruiken in ons datacenter ook groene stroom. Omdat onze klanten dat eisen.

Die klanten, die gebruikers.. Dat zijn wij. Jij en ik. Je moet niet nu de schuld in de schoenen van Facebook schuiven dat zij worden gedwongen groene stroom te gebruiken. Dat doen ze omdat jij dat verlangt van ze. Het is m.i. dan erg scheef om vervolgens te roepen 'Ze gebruiken al onze groene stroom !!!!'.

Ja nogal wiedes, dat heb je zelf aan ze gevraagd.
Ik heb niks gevraagd en gebruik ook geen facebook of andere diensten van ze.

En je wint nog veel meer (vooral korte termijn) door gewoon minder te gebruiken dan het alleen maar groen te maken.

[Reactie gewijzigd door The Chosen One op 18 december 2021 22:38]

Ik kan zo pisnijdig worden van dit nieuws. Hoe dat raadslid van GL/PVDA doodleuk vertelt "deze beslissing is essentieel om mee te kunnen blijven praten." Dus als je tegen had gestemd, was je je baantje verloren? Dat is je politieke integriteit?
Verder, doodleuk claimen dat het allemaal groene stroom gebruikt, en dat de restwarmte waardevol is voor het warmtenet.
Ten eerste, die groene stroom had direct voor iets nuttigs gebruikt kunnen worden ipv direct omgezet naar nutteloos (vervuild) lauwwarm water. In tijden waar ELK woord door de factcheck-machine wordt gehaald, hoe laten we politici met dit soort TOTALE onzin wegkomen? Zij is nota bene raadslid, en zou juist het fijne ervan moeten weten. Een compleet naïve burger kan ik nog begrijpen wanneer hij/zij zonder verdere kennis denkt dat zo'n datacenter duurzaam is (hoe je dat in welke realiteit dan bij god ook kan denken).

Echt compleet achterlijk, maar om maar de 'society guy' te quoten: "You get what you fucking deserve." Als je ook maar denkt dat GL daar zit voor het klimaat, en niet om hun eigen baantjes en carriere te stimuleren, had je maar beter onderzoek moeten doen, en niet gaan klagen nadat je aan de hand van populistische uitspraken en de media je keuzes maakt.
Jammer dat je op korte termijn nadenkt. Nederland heeft als export land weinig bestaansrecht op langer termijn als China zijn nieuwe handelsroute door Europa heeft gemaakt. China heeft bijvoorbeeld strategische havens in handen, bijvoorbeeld in Griekenland. Op langer termijn wil je als land alternative economieën dat bestaansrecht heeft, en dat is data en IT. Door het mogelijk te maken dat grote bedrijven hier gevestigd kunnen worden, creëren indirect nieuwe banen.

Ik ben met je eens dat datacenters enorm veel energie sleuren, maar als wij als land niet willen. Dan gaat Meta wel naar ander land, dus dan verplaatst je het probleem.. je lost er niks mee op! Alleen je zorgt indirect wel voor dat wij als land niet profiteren van de kennis.

Daarnaast wordt de kans steeds groter dat Microsoft, Google en Facebook mee willen betalen met nieuwe data kabel naar Amerika toe, waardoor wij als land belangrijke knoop punt blijven in Europa. Op dit moment zijn we dat langzamerhand aan het verliezen, omdat de huidige kabels met pensioen gaan en voorlopig geen alternatief kabels gepland staat.

[Reactie gewijzigd door Xieoxer op 16 december 2021 23:15]

Op langer termijn wil je als land alternative economieën dat bestaansrecht heeft, en dat is data en IT. Door het mogelijk te maken dat grote bedrijven hier gevestigd kunnen worden, creëren indirect nieuwe banen.
Dit is geen HQ van meta ofzo, het is een datacenter van Meta, datacenters creëren in de lange termijn maar heel weinig banen (eigenlijk alleen maar voor onderhoud voor het datacenter)

Dat hier een data center staat van bedrijf x betekent *niet* dat bedrijf x hier alle operaties heen verplaatst
Ik ben met je eens dat datacenters enorm veel energie sleuren, maar als wij als land niet willen. Dan gaat Meta wel naar ander land, dus dan verplaatst je het probleem.. je lost er niks mee op! Alleen je zorgt indirect wel voor dat wij als land niet profiteren van de kennis.
Qua milieu zou het probleem zich idd waarschijnlijk verplaatsen, dat lost inderdaad weinig op, wat een verplaatsing naar een ander land ondere andere wel oplost is:

- Extra plek om huizen te bouwen in de toekomst (we hebben een erg groot huizentekort) Zeewolde ligt redelijk in het midden van Nederland, ik zie dat als een best goede locatie voor huizen (met verbetere infastructuur uiteraard)

- Wij komen makkeliker richting ons klimaatakkoord (dit is nog steeds ver van goed, zie hier: https://dashboardklimaatbeleid.nl/home)

- Ons stroomnetwerk heeft veel problemen qua maximale capiciteit, hier helpt zon groot stroomslurpend datacenter niet bij. (https://nos.nl/nieuwsuur/...mnet-dreigt-vast-te-lopen)

Quote van het gelinkte NOS artikel hierboven
Het stroomnetwerk in Nederland dreigt op veel plekken vast te lopen, waarschuwt netbeheerder Alliander. De vraag naar stroom is op steeds meer plekken groter dan het net aankan. Tegelijkertijd is het aanbod van zonnestroom soms te hoog.

De oorzaken: het toenemende gebruik van (duurzame) elektriciteit in plaats van gas, de sterke economische groei en de snelle digitalisering. Zo hebben de enorme datacentra die steeds meer onmisbaar zijn, grote behoefte aan elektriciteit. Hun verbruik vervijfvoudigt de komende jaren, verwacht Alliander.
- Datacenters krijgen omens veel korting op de belasting voor stroom (want dat is lekker aantrekkelijk) die gaan dus heel veel vans onze groene energie gebruiken zonder daar veel belasting over te betalen, veel minder dan de gemiddelde burger en gemiddeld nederlands bedrijf, zie hier de reactie van @deadinspace - Dit zorgt dus dat onze staatskas ook niet gevuld word, de Nederlandse staat hier qua belasting geen economisch voordeel aan heeft

(Reactie van deadinspace onder nieuws: Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet)
[...]


Er zit vrijwel geen belasting op.

In Nederland betalen elektra-grootverbruikers echt maar een schijntje aan belasting, zie deze tabel van de belastingdienst:


0 t/m 10.000 kWh: € 0,09428
10.001 t/m 50.000 kWh: € 0,05164
50.001 t/m 10 miljoen kWh: € 0,01375
meer dan 10 miljoen kWh particulier: € 0,00113
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk: € 0,00056Een particulier betaalt voor 1000kWh dus €94,28 energiebelasting. Een zakelijke grootverbruiker betaalt voor 1000kWh slechts €0,56 energiebelasting. Bijna een factor 170 verschil. Van BTW is natuurlijk ook geen sprake, want zakelijk.

Klinkt dat oneerlijk? Dan ben je niet de enige die dat vindt. Er zijn meer mensen die pleiten voor een hervorming van de energiebelasting.
Hoeveel is het energieverbruik van dit nieuwe datacenter nou waarschijnlijk?
Gevolgen energietransitie
Tegelijkertijd betekent het datacenter ook iets voor de energietransitie. Het wil gebruikmaken van groene stroom. De NOS meldde gisteren dat het energieverbruik vergelijkbaar is met dat van 460.000 huishoudens of de NS. Dit betekent een extra energievraag die gelijkstaat aan 115 windmolens of 14 vierkante kilometer aan zonnepanelen.
(Bron: https://nos.nl/artikel/24...komst-datacenter-facebook)

Info van bron hierboven in een infographic:

https://cdn.nos.nl/image/2021/12/15/812408/1920x1080a.jpg

[Reactie gewijzigd door iCore op 16 december 2021 23:55]

- Extra plek om huizen te bouwen in de toekomst (we hebben een erg groot huizentekort) Zeewolde ligt redelijk in het midden van Nederland, ik zie dat als een best goede locatie voor huizen (met verbetere infastructuur uiteraard)
Aan de andere kant van Zeewolde wordt het letterlijk vol gebouwd met nieuwe woningen, met nog veel meer landbouwgrond wat als bouwgrond kan worden ingezet. In de afgelopen ~15 jaar hebben er heel wat woningen relatief lang te koop gestaan in Zeewolde, pas aan het einde van de huizen crisis werden die te koop periodes veel korter. Kennelijk is Zeewolde niet super populair, men gaat veel liever in bv. Amsterdam wonen, zelfs veel jonge Zeewoldenaren die hier geboren zijn willen hier maar al te graag weg. Als ex-Amsterdamer ben ik maar wat blij om in Zeewolde te wonen, ook al kost het ~2 uur heen en ~2 uur terug met het OV naar Amsterdam...
- Ons stroomnetwerk heeft veel problemen qua maximale capiciteit, hier helpt zon groot stroomslurpend datacenter niet bij. (https://nos.nl/nieuwsuur/...mnet-dreigt-vast-te-lopen)
Waarom denk je dat dit naast een van de grootste windmolen parken van Nederland is geplaatst, als ze dat ergens anders plaatsen krijg je issues met infra (afstand tussen bron en gebruik). Het hele windmolen park wordt nu vernieuwd met significant meer stroom (genoeg om DC en Zeewolde te voorzien van stroom), het zal niet vreemd zijn om dan meteen ook de infra te upgraden, het DC ligt letterlijk tussen het windmolen park en de rest van Zeewolde, die stroom moet sowieso naar de rest van het gehucht...

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 17 december 2021 00:10]

[...]

Aan de andere kant van Zeewolde wordt het letterlijk vol gebouwd met nieuwe woningen, met nog veel meer landbouwgrond wat als bouwgrond kan worden ingezet. In de afgelopen ~15 jaar hebben er heel wat woningen relatief lang te koop gestaan in Zeewolde, pas aan het einde van de huizen crisis werden die te koop periodes veel korter. Kennelijk is Zeewolde niet super populair, men gaat veel liever in bv. Amsterdam wonen, zelfs veel jonge Zeewoldenaren die hier geboren zijn willen hier maar al te graag weg. Als ex-Amsterdamer ben ik maar wat blij om in Zeewolde te wonen, ook al kost het ~2 uur heen en ~2 uur terug met het OV naar Amsterdam...
Je hebt gelijk, Zeewolde is niet zo populair als de grote steden, dat is ook logisch, want bij de grote steden zit bijv meer werk gelegenheid, er is daar in de buurt meer te doen, het OV moet zeker efficiënter, maar ik denk dat de toekomst hiervoor wel gaat zorgen aangezien heel veel mensen nu gewoon een huis / appartement willen en het ze veel minder uitmaakt waar ze wonen. En we vooral veel grond (en subsidies bla bla) nodig hebben om de huizen te kunnen bouwen (en hopelijk ook meer sociale huurwoningen)
[...]

Waarom denk je dat dit naast een van de grootste windmolen parken van Nederland is geplaatst, als ze dat ergens anders plaatsen krijg je issues met infra (afstand tussen bron en gebruik). Het hele windmolen park wordt nu vernieuwd met significant meer stroom (genoeg om DC en Zeewolde te voorzien van stroom), het zal niet vreemd zijn om dan meteen ook de infra te upgraden, het DC ligt letterlijk tussen het windmolen park en de rest van Zeewolde, die stroom moet sowieso naar de rest van het gehucht...
Ja dus het gebruikt al onze stroom van het windmolenpark woohoo! ;(

Nou heb je qua stroomnetwerk belasting dan gelijk, het zal waarschijnlijk vooral van het windmolen park gebruik maken dus waarschijnlijk niet veel van het stroomnet gebruiken (of wel want het lijkt erop dat het het datacenter zoveel stroom gaat gebruiken als de hele NS)

En wat als er ff een dag geen / weinig wind staat? Het datacenter wil echt niet ff een dagje uit dus gaat waarschijnlijk stroom halen uit ons stroomnetwerk, dus dan hebben wij alsnog last van de overbelasting (het is heel waarschijnlijk dat dit veel te veel overbelasting word)
En wat als er ff een dag geen / weinig wind staat? Het datacenter wil echt niet ff een dagje uit dus gaat waarschijnlijk stroom halen uit ons stroomnetwerk, dus dan hebben wij alsnog last van de overbelasting (het is heel waarschijnlijk dat dit veel te veel overbelasting word)
Wanneer is het de laatste keer windstil in de polder geweest? ;-) Vergeet ook niet dat de nieuwe generatie windmolens die wordt gebouwd een hoogte heeft tot 220 meter, op die hoogte is de situatie altijd anders dan 200 meter lager...

Ik ben wel benieuwd of men ook iets regelt met tijdelijke opslag, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Er werd de laatste 10+ jaar regelmatig windmolens 'uitgezet' omdat ze kennelijk niet nodig waren op dat moment...
En hoeveel heeft het bedrijf Meta bijgedragen aan 1 van de grootste windmolen park van Nederland? Wie heeft dat grotendeels gefinancierd denk je? Van welk geld? Subsidie! Geregeld door belastingen te heffen over de Nederlandse burgers.

Wat krijgen we er voor terug? Niks, die investering gaat weer grotendeels gebruikt worden door een buitenlands bedrijf die door hele simpele deals te sluiten met de belastingdienst amper belasting betaald.

En ondertussen? Gaat de overheid extra energie belasting heffen want wij voldoen niet aan de klimaat norm. Extra belastingen die verhaalt gaan worden op de burgers.

Dat mensen dit zelf niet gewoon inzien, wij als burgers moeten extra betalen zodat onze VVD overheid die grote bedrijven voordeeltjes kunnen geven en zij NOG meer winsten kunnen behalen, bedrijven die vaak al bakken met winst maken. Zien wij iets terug van die winst? Nee dat wordt afgeroomd en gaat naar een klein select groepje en ondertussen worden MILJOENEN NEDERLANDERS genaaid met extra belastingen want dat geld moet ergens vandaan komen!
Je kunt toch gewoon stellen dat alle windmolens in Flevoland netto worden gebruikt voor dit DC?
Euhm... Nee. Als je leest wat het verwachte verbruik is van het DC en wat de nieuwe opbrengst is van het windmolenpark Zeewolde, dan is dat windmolen park voldoende voor de huidige levering + DC + nieuwe woningen in Zeewolde.

Als ik naar de oude windmolen cijfers kijk voor Flevoland:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbines_in_Flevoland
Dan neemt de gemeente Zeewolde ~10% van het landoppervlakte in beslag, maar levert 40% van de windmolens.

Echter puur spreken over aantallen windmolens blijkt heel fout te zijn imho, je zou eigenlijk moeten kijken wat het oplevert (en dan het liefst wat het oplevert in de praktijk ipv. de gepubliceerde reclame)...
Laten we voor huizenbouw toch vooral naar de toekomst kijken en richten op het toekomstige droge. Over een eeuw staat in principe half Nederland onder water. Bouw daarom liever huizen niet in de polder, maar in het oosten en noorden van Nederland. Scheelt veel extra kosten aan nog hogere dijken als we die polders in de toekomst kunnen laten onderlopen.
Over een eeuw staat in principe half Nederland onder water.
Als dat zo zou zijn, zou Nederland ophouden te bestaan. Het zou trouwens wel eens meer dan de helft kunnen zijn, meer 2/3e, maar dat is alleen als we de dijken niet in stand weten te houden. Ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat dit gebeurt in Nederland zonder andere ramp vooraf. Het is niet alsof we de dijken met tientallen meters moeten verhogen.
Ik ben benieuw wat China gaat doen met een haven in Griekenland. Vrachtwagens door de Balkan naar Duitsland laten rijden? Ook Chinezen snappen dat die boot gedoor laten varen naar Rotterdam en dan de containers de Rijn te vervoeren veel handiger is. De handelsroute is een fantastisch verkoop/steekpenningen verhaal waarbij landen zich diep in de schulden steken om door China aan te laten leggen waar nauwelijks iets aan verdiend kan worden.

Nieuwe kabels komen hier toch niet. Met of zonder Microsoft, Google en Facebook. De reden is dat dat stukje Noordzee bij ons veel te druk bevaren wordt. Dus transatlantische kabels gaan naar Engeland. En dan heb je losse kabels van Nederland naar Engeland en andere landen.
Door het mogelijk te maken dat grote bedrijven hier gevestigd kunnen worden, creëren indirect nieuwe banen.
1) Gemiddeld tussen de 1000 en 1500 mensen werkzaam tijdens de bouw van de datacenter.
2) Volgens schattingen 100-300 mensen werkzaam per datacenter.
3) Net zoals op het kantoor van Facebook (meta) in Nederland, zal ook bij het datacenter gelden dat ook daar mensen komen te werken die vanuit het buitenland een aantal vacatures zullen vervullen. Trek dus maar vast tientallen mensen van die 100-300 af.
Ik ben met je eens dat datacenters enorm veel energie sleuren, maar als wij als land niet willen. Dan gaat Meta wel naar ander land, dus dan verplaatst je het probleem.. je lost er niks mee op! Alleen je zorgt indirect wel voor dat wij als land niet profiteren van de kennis.
Als er iets is wat Facebook (meta) binnen hun 4 muren houdt dan is het wel kennis. Je moet als bedrijf achterlijk zijn om die kennis te delen aangezien ze concurrenten niet slimmer willen maken dan ze al zijn.

Met deze zin Dan gaat Meta wel naar ander land, dus dan verplaatst je het probleem krijg ik een vieze smaak. Dus omdat ze anders naar een ander land gaan, vind jij het een strak plan om de Nederlandse consument/burger nog wat harder uit te persen en beperkingen af te dwingen, om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen? Want ga er gerust vanuit dat het de doodnormale consument is die de broekriem mag aantrekken als het bedrijfsleven fijntjes profiteren van alle investeringen om die klimaatdoelen te kunnen behalen. Of denk jij dat Meta daar hard in gaat investeren? Waar denk jij dat al het belastinggeld van Facebook (Meta), Google, Microsoft etc. de afgelopen jaren naartoe is gegaan? Waarom denk je dat Shell is vertrokken uit Nederland? 8)7
Daarnaast wordt de kans steeds groter dat Microsoft, Google en Facebook mee willen betalen met nieuwe data kabel naar Amerika toe, waardoor wij als land belangrijke knoop punt blijven in Europa.
Als het goed is hebben ze al zo'n verbinding, maar het laatste wat deze bedrijven zullen doen is hun investering in datakabels naar VS delen. Tenminste, consumenten in Ierland hebben ook niet een directe verbinding (vanuit hun ISP) naar de VS over de fibers van Meta etc.


Meta komt gewoon naar Nederland vanwege de belastingvoordelen, gooit alle belastingen gewoon via een schijnconstructie (zoals Google en Microsoft maar ook Facebook dit jaren doen) via bijvoorbeeld Ierland. Waardoor jij en ik het nakijken hebben.

[Reactie gewijzigd door DarkForce op 17 december 2021 00:24]

In de waarschijnlijk rooskleurige cijfers van Meta gaat het over 400 lange termijn banen. Dat gaat om mts'ers die harde schijven en patchkabels moeten vervangen, schoonmakers en beveiligers. Je mag blij zijn als daar 5 hbo+ banen bij zitten. Er zijn goedkopere manieren om die banen te realiseren. Daarnaast hebben we op dit moment al een schreeuwend tekort aan goede mts'ers (en in vrijwel alle andere sectoren is ook eerder te weinig dan te veel personeel)
Op korte termijn gaat het om banen in de bouw, daar hebben we nog een groter tekort aan op het moment.
Met die 11 miljard subsidie die ze krijgen kun je die mensen en nog 4000 anderen van uitkering voorzien.
400+4000=4400
11.000.000.000/4400=2.500.000

Zeg.. Wat voor uitkeringen had je in gedachte? ;-) Zelfs als ze 120 worden krijgen ze meer dan een bijstandsuitkering...

Ja, 11 miljard is heel veel geld!
Maat je vergeet wel 1 ding. Ik heb dan een uitkering maar daarbij heb ik ook nog een huursubsidie en een zorgtoeslag. Ik krijg totaal 1400 euro ongeveer. 1400*12*120 (aantal jaren dat jij gaf) * 4400 is al bijna 8,9 miljard. Dan is het nog niet op maar gaat wel hard.

Even realistisch gezien bij 50 jaar. Niet iedereen heeft natuurlijk bij zijn geboorte al een uitkering. Ook wordt 120 jaar. Ook zullen sommige misschien meer of minder uitkering(bijvoorbeeld niet 100% afgekeurd of werken deels) of toeslagen krijgen zoals kinderbijslag).

1400*12*50*13000 = 10,92 miljard. Dus ongeveer 13000 mensen
Het is behoorlijk kortzichtig om te denken dat iemand in de bijstand een baan kan krijgen als er een Meta datacenter komt. Je hebt allerlei vormen van werkloosheid: frictiewerkloosheid zul je hier niet mee oplossen. Bijvoorbeeld iemand zonder opleiding in bijstand zal niet kunnen werken bij Facebook datacentrum (dat is lager dan mts). Iemand met een arbeidsbeperking of afstand tot arbeidsmarkt, lijkt me ook lastig (dan moet je kijken naar een groter aanbod). Seizoenswerkloosheid, die zie ik hier ook niet.

We hebben in Nederland een groot aantal problemen. We hebben een tekort aan mensen in de zorg, we hebben een lerarentekort, we hebben een stikstofoverschot, we hebben een woningnood, we hebben problemen met capaciteit elektriciteit, en zo zijn er meer urgente problemen. Waar we weinig last van hebben momenteel, is werkloosheid. Die is ongekend laag. Een datacenter van Meta of wie dan ook gaat hier geen noemenswaardige invloed op hebben. Maar wel op die andere factoren. En daarom moet dit landelijk worden beslist. Hopelijk kan de gemeente Flevoland hier nog een stokje voor steken. Zo is het hier ook recent gegaan toen mijn gemeente een controversiële, onlogische beslissing in gedachte had die goed zou zijn voor toerisme (HAHAHA).
Heb je wel op de goede persoon gereageerd? Ik heb het alleen over de berekening hoeveel mensen nou van die 11 miljard nou juist geholpen zouden kunnen worden.
Dit is echt je reinste prietpraat. Welke kennis?

Voor het gemak ga je voorbij aan de vraag: dan bouwen ze het toch gewoon niet? Zijn we hun iets verschuldigd? Of is de rest van de wereld Facebook iets verschuldigd? Dacht het niet, laat ze lekker opzouten met hun rommel.
Welke kennis? Extern kan men de servers monitoren, updaten, aanpassen, beheren.. die kennis kan best in India zitten.
Wat ik niet snap waarom bouwen deze grote tech giganten niet die datacentra onderwater?
in ijselmeer? volgens mij is de grootste kostenpost het koel houden van zon datacentra en zijn de servers zelf eigenlijk redelijk efficiënt in stroom verbruik. ik kan me nog een artikel herinneren waarbij google een paar servers onderwater had geplaatst en dat scheen erg goed te werken.
bouwen onderwater is niet makkelijk
of goedkoop.

Toegankelijkheid voor onderhoud is al helemaal een uitdaging. Alle monteurs via een luchtsluis? Je zult toch ook die van zuurstof moeten voorzien, terwijl ze er zijn. Hoe sluit je de riolering aan. Hoe gaat dat werken met de backup dieselgeneratoren?

Als ideetje is het leuk. Erg praktisch is het, zeker op deze schaal, (nog?) niet.
https://news.microsoft.co...ck-underwater-datacenter/
Ik denk dat wij te moeilijk denken...

Containers kun je in principe als modules behandelen en waar nodig uit het water halen voor onderhoud.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 december 2021 23:37]

Dat gaat om een container met servers, niet om een hyperscale.
Vertel mij waarom je dit niet zou kunnen in zetten voor hyperscale setting?
Uiteindelijk blijven het servers...
Nou, een stel servers in een rack is leuk, maar in een hyperscale is naast de compute ook de ondersteunende infra extreem belangrijk: denk aan een enorm SAN voor opslag, allerlei zeer hoge snelheid interconnects voor intern en extern, zwaar belaste en belastbare stroomgroepen.

Een enkele container met wat servers afzinken is leuk, maar je gaat daar niet de workloads op draaien van je hyperscale en als je dan tientallen of honderden containers afzinkt, hoe zorg je dan voor de verbindende infra? Of de redundante stroomvoorziening? Dat is al een uitdaging op het droge, maar een nachtmerrie als je het moeilijk te onderhouden maakt.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 17 december 2021 00:41]

Als ik de tekst van dat onderzoek van Microsoft zo terug lees
Early conversations about the potential future of Project Natick centered on how to scale up underwater datacenters to power the full suite of Microsoft Azure cloud services, which may require linking together a dozen or more vessels the size of the Northern Isles.
Zijn ze bezig om de vragen die jij stelt te beantwoorden.
Azure bied ook hyperscale mogelijkheden aan.
Kabels door het water trekken is echt het probleem niet dit doen we al jaren.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 17 december 2021 11:17]

De kosten en uitdagingen van onderwater bouwen zijn extreem. Onder de grond bouwen is al extreem veel duurder dan op de grond, laat staan onderwater.
Ik denk dat je de kosten van onderwater plaatsen van servers niet als "extreem" kan bestempelen zonder het überhaupt uitgezocht te hebben. Het hoeft bijvoorbeeld geen onderwater gebouw te zijn.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 december 2021 23:26]

Tuurlijk zijn die kosten extreem veel hoger. Verder zijn de voordelen zeer minimaal en de nadelen erg groot. Het kleine voordeel weegt totaal niet op tegen de kosten en nadelen. Waarom denk je dat er geen grote datacenters onderwater zijn ? Of denk je dat jij iets gevonden hebt wat alle engineers gemist hebben of nooit over hebben gedacht ?
Het plaatsen van een container onderwater is niet extreem duur.
Dat is nu net wat engineers aan het uit zoeken zijn met een proof of concept.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 december 2021 23:38]

Een container ja. Niet een compleet datacenter dat meer dan 500x groter is. Alleen al de kosten van de container keer 500 verdien je in 20 jaar niet terug.

Er is toch echt een reden dat dit er niet is op grote schaal. Je gooit er een brainfart uit en gaat dan van alles verzinnen om het te verdedigen.
Volgens mij begrijp jij de definitie niet van proof of concept.
Dat betekent letterlijk dat men het nog moet uitzoeken of het rendabel is. |:(

En zit jij het idee al af te schieten zonder gefundeerd voor onderzoek,
Ik vind dat een erg onwetende houding.

Overigens de reden waarom die datacentra zo groot zijn is juist de koel installatie en die heb je dan niet nodig, de servers zelf zijn vrij klein en passen juist in containers.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 december 2021 23:58]

Volgens mij begrijp jij de definitie niet van proof of concept.
Dat betekent letterlijk dat men het nog moet uitzoeken of het rendabel is.
Dat heeft Microsoft toch al gedaan, je post die link zelf. Als het rendabel zou zijn dan was het al lang gedaan.

Misschien is het wat op kleine schaal, maar niet voor 2 voetbalvelden. Als Meta ook maar 2% per jaar over 20 jaar gezien zou kunnen besparen zouden ze dat direct doen, maar ze doen het niet. Gek he waarom niet ?
Nee ze zijn nog niet klaar beter lezen.
“Now Microsoft is going down the path of finding ways to do this for land datacenters,” he said.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 17 december 2021 00:16]

Onderwater bouwen is (heel veel duurder) dan simpel in een polder. Daar hoef je echt niet over te discussiëren.
Iets van 4.5 meter diepte, das niet veel ruimte om iets onderwater te bouwen.....
Serieus, in het ijselmeer? Dan kun je daar wel het hele jaar door in zwemmen want dan hebben we net als in Ijsland een warmwaterbron in Nederland door de koeling van het datacenter.
Van welke kennis denk je dan te profiteren? Als dat datacentrum straks gebouwd is vliegt er een team in vanuit California om de boel in te richten. Daarna vertrekken ze weer. Het dagelijkse reilen en zeilen is verder precies hetzelfde als in de vele datacentra die we al hebben. We gaan er qua kennis werkelijk niets op vooruit.
Er zullen vast wel een paar mensen zijn die er financieel wat op vooruit gaan :+ . Of dat positief is, is een tweede.
Twee banen per hectare, terwijl het gemiddelde voor dergelijke grond op 30 ligt… poeh, werkgelegenheid!
Ik ben fel tegenstander van Facebook, en ik zou mezelf ook progressief links willen noemen. Maar in de punten die je noemt kan ik me niet vinden:
 • Ja, er wordt veel energie gebruikt. Maar ook niet zo veel dat het uit verhouding is met de zinvolheid. Er zijn grotere energieverbruikers dan datacenters die meer zinloze producten produceren (metalen troepjes en prullaria bij de Action, bijvoorbeeld)
 • Er is ruim voldoende oppervlak. Alleen wordt 80% van Nederland benut voor akkerbouw en veeteelt.
 • Je hoeft geen vers drinkwater te lozen voor hittetransport
 • CO2 en NOx zijn twee totaal verschillende zaken. Bij die datacentra komt géén excessieve NOx uitstoot kijken. Bij akkerbouw overigens wel. Zie het voorgenoemde punt.
 • Onzin, of kom met een bron
 • Of niet, bijvoorbeeld in een klassieke koeltoren, of voor woningswarmte
 • Exact, maar wel met veel minder energie dan oorspronkelijk nodig was
 • ?
Het bedrijf handelt in belang van de klanten. En praktisch elke Nederland is indirect een Meta klant. Als mensen geen Meta zouden willen, zou het al lang niet meer bestaan.

[Reactie gewijzigd door unglaublich op 16 december 2021 23:06]

Elke Nederlander is klant van Meta? Ik ben bang dat je vergeet dat de klanten van Meta de adverteerders zijn. De “Nederlanders” zijn gebruikers van producten waarvan Meta heel veel data uitzuigt om advertenties te verkopen aan die zelfde gebruikers.
Mensen hebben geen idee wat Meta voor bedrijf is. Het is een handige app en het is prima. Maar dat is het niet. Polarisatie, misinformatie, genocide. Het is allemaal in meer of mindere mate te danken aan Meta. Die op haar beurt geen probleem ziet in al die negatieve effecten.

En waarom is de energie niet uit verhouding? Hoezo voldoende oppervlakte? …
NOx-uitstoot zal er wel degelijk zijn omdat er niet voldoende groene stroom is (er is geen overschot) en er dus meer fossiel opgewekt moet worden. Het is alleen niet bij de bron aanwezig.

En nee, heel weinig mensen in Nederland zijn Meta-klanten. Wel zijn er heel veel mensen een Meta-product ("you are the product") ;)

Ik zie niet veel mis met de post waarop je reageert, het lijkt helaas grotendeels te kloppen.
rest hitte uit een datacenter doe je niet veel mee. ook in een interview met Erik van de Belt (CU) komt dit terug: https://www.trouw.nl/binn...re-in-de-polder~b65727b7/
Van de Beld is kritisch. “Er zijn veel beloftes gedaan die we niet terugzien”, vindt hij. “De werkgelegenheid valt tegen (zo’n 400 banen, red.) en het water voor restwarmte is niet warmer dan 23 graden, terwijl 75 graden nodig is om huizen te verwarmen.”
Als mensen niet verslaafd zouden willen zijn, zouden er geen drugs bestaan? :/
Het bedrijf handelt in belang van de klanten. En praktisch elke Nederland is indirect een Meta klant. Als mensen geen Meta zouden willen, zou het al lang niet meer bestaan.
haha 'het bedrijf' handelt niet in het belang van zijn klanten. Dat zou een normaal bedrijf doen ja, Facebook handelt maar op 1 manier: meer informatie meer informatie meer informatie. En wat hebben ze daarvoor nodig? Juist.
Als je je al zo zorgen maakt over een datacentrum is het misschien een idee om is te verdiepen in dossier Tatasteel. ik volg dat sinds 2018 en geloof me,...dat is een partijtje ernstig! dan heb ik liever 10 datacentrums van facebook, google en microsoft gecombineerd. kankerverwekkende stoffen zoals lood (600kg per jaar hop zo de lucht in, ze lozen kwik in t rioolwater, 11 megaton co2, zwavel (so2), grafiet en anders PAKs die op kinderspeeltoestellen ligt,... er liggen 11.000 aangiftes bij de politie en ik kan zo nog wel even doorgaan....

Geloof me, er gebeuren dingen in het milleu waar we ons echt druk om moeten maken. t feit dat dit datacentrum er komt en is hetzelfde verhaal als https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y&t=1s .

Beetje geld, steekpenninkje links en rechts,...en plop.... FB heeft een datacentrum. en Plop tatasteel mag gewoon volgas door janken met co2 uitstoot want in 2030 draaien we op waterstof.

We worden zo hard keihard gefopt door luitjes met grijze en blauwe pakken met hele diepe financiele zakken waarbij handje klap met de politiek gedaan wordt,... t is buitengewoon ernstig.
En wat nog mooier is. Er is geen raadgevend referendum meer dus als je het er niet mee eens bent kun je niet eens je mening laten horen (niet dat ze er uberhaupt wat mee doen maar ach).

Ik hoop dat onze overheid ook blij wordt van deze milieuramp die ze nu binnenhalen. Maar goed gelukkig gaat de burger allemaal op eigen kosten een warmtepompje en zonnepanelen aanschaffen dus dat maakt alles weer goed en daarmee gaan we de klimaatdoelen natuurlijk gewoon halen! En anders verkopen ze het afvalwater gewoon weer tegen woekerprijzen aan de burger (zoals dat nu ook in veel steden gebeurd) zodat ze met het extra geld nog meer van die duurzame dataparken binnen kunnen halen.
_/-\o_ deze mag wat mij betreft direct door naar bijdrage van het jaar _/-\o_
En dat terwijl niemand in Nederland Facebook gebruikt. Het is zo iets als je afval exporteren naar China. Zouden we zelf nooit doen.
Facebook
Instagram
Whatsapp
Thank again.
Wat betreft de grond, niemand wil daar wonen…
niemand wil daar wonen…
Dat is héél snel aan het veranderen.
Zeewoolde ligt niet ver van Amsterdam, Amersfoort en Utrecht.
Dit ligt niet in de kern van Zeewolde maar er buiten naast een al bestaand groot industrieterrein genaamd Trekkersveld. Wonen was hier sowieso geen optie, dan zijn er wel betere locaties
Ze maken zich zo druk over energie issues, uitstoot van allerlei stoffen, fijnstof en noem maar op , alles moet opgewekt worden ,maar dan moet je iets produceren wat weer enorm uitstoot geeft vooral als je bedenkt hoeveel energie er nodig is en nog gekker rond de 250 wind turbines (die grote) zijn er al voor nodig om de boel minimaal te draaien. We zijn bezig met een inhaal slag en we staan opeens weer helemaal achter en dan moet de burger zich maar aanpassen, bedrijven, woningbouw, boeren en noem maar op en dan een data center van facebook die van geen belang is voor ons land .

Ik scheid alles zowel papier, plastic , glas ,electronica ,batterijen , groene energie inkoop en nog veel meer en vraag me echt af waarom , O ja voor een beter milieu Ja die begint bij je zelf .
Ik hoop dat de raadsleden die voor stemden elke dag de redenen in jouw post tegen komen. Tot het moment dat het ons land echt iets oplevert, dan mag die reden weg.

En naast al de redenen die jij noemt: Facebook is wat mij betreft de kanker van sociale media. Waarom wil je die in godsnaam zo’n bedrijf ruimte bieden in ons land terwijl de hele wereld worstelt met polarisatie, misinformation en andere ellende waarvan de “sociale” media zeggen dat ze er niets aan willen/kunnen doen.
Helemaal mee eens! Ik vind het echt bizar dat zo'n gemeenteraadje een besluit kan nemen met zo'n grote landelijke impact...
Te weten hoe dit allemaal begon, daar lusten de honden geen brood van
https://fd.nl/opinie/1422...democratisch-lll1aaJaLr25
Had ik het nou goed begrepen dat ze geen zonnepanelen op het dak wilde? Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat maar door ze te verplichten het hele pand vol te leggen scheelt toch net weer een beetje!
Ik zie geen probleem.
Al die punten is alleen maar tot last voor de gewone burgers, en dat is niet belangrijk. Die moeten gewoon de mond houden en belasting betalen zoals het hoort.
Ik vraag me zelf ook af hoeveel veel van die gemeenteraad leden een paar ton geld onder de tafel hebben gekregen van Facebook om voor te stemmen [ofwel Lobbyen]
Deze bedrijven hebben maar 1 doel: tegen zo laag mogelijke kosten op een zo optimale plek zitten. Dat is de enige reden om in Zeewolde te gaan zitten: stabiele en goedkope stroom, weinig omgevingsrisico's (stabiele overheid, goed vliegveld in de buurt en lage kans op natuurrampen) en uitstekende connectivity.

Alle verhalen over banen en restwarmte worden alleen maar gebruikt om een 'ja' te krijgen: datacenters leveren geen banen op en er is nog geen enkel DC met een succesvol restwarmteproject geweest.

Wat het kost: energieconsumptie en CO2 uitstoot vergelijkbaar met de stad Amsterdam en verlies van de meest vruchtbare landbouwgrond van Europa. Op kosten van de inwoners van Nederland.

Ik zie werkelijk geen énkele reden om hier 'ja' tegen te zeggen...

[Reactie gewijzigd door jvdleur op 16 december 2021 22:51]

Dat is het hele probleem, de mensen die hier over stemmen hebben geen affiniteit met datacenters.

Ik werk in de datacenterwereld en het zijn juist de lokale, kleine datacenters die (in)direct veel meer banen opleveren. Nederlanders die er werken en vanuit een kantoor/huis in Nederland ook die servers beheren.

Als je kijkt naar Iron Mountain in Haarlem (voorbeeld), dat is een groot datacenter, maar indirect werken daar heel veel Nederlanders.

We hebben in onze moderne samenleving nu eenmaal datacenters nodig, maar we moeten niet in die onzin van Facebook wat echt amper iets aan deze wereld toevoegt.
Mis ik hier een strategisch belang voor Nederland? Bijvoorbeeld een magneetwerking op langer termijn, of een afschrikwerking als hij er niet komt. Ik probeer gewoon te begrijpen waarom partijen als D66 voorstemmen.
Gemeenteraad he, niet landelijk. Zien niet het hele plaatje en vinden het wel heel hip dat ze Facebook naar hun gemeente hebben gehaald.
Ik vind het jammer. Niet uit te leggen. Zoveel groene stroom nodig... Onbegrijpelijk. En dan resulteert dat met een beetje geluk in een (laagwaardig) warmtenet, van het type die nog niet economisch rendabel zijn geweest. Ik moet het nog zien.

Ik verwacht dat er niemand geïnteresseerd is om te investeren in zo'n warmtenet, met als gevolg dat we wel alle nadelen, maar geen enkel voordeel hebben.
Zoveel groene stroom nodig...
Zet dat ding in Zuid-Oost Bangladesh neer en er gaan alleen maar kolen in. Het ding komt ergens te staan. Nu moet het tenminste nog groen zijn.
Het moet groen zijn? Wacht even:
"GroenLinks/PvdA stemt uiteindelijk voor omdat Meta beloofd heeft te investeren door de komende twintig jaar gratis restwarmte aan te bieden, zegt partijvoorzitter Yvonne van Bruggen. Ook zou Meta meer doen dan wettelijk verplicht voor de biodiversiteit. Daarnaast betaalt het bedrijf mee aan de infrastructuur en zonnepanelen op het Trekkersveld, is het argument van Van Bruggen."
 • Die restwarmte is vele malen minder efficiënt dan direct huizen verwarmen, of wat je er verder ook mee wil doen.
 • Biodiversiteit gaat nooit beter worden door de komst van een datacenter, alleen minder erg verslechteren dan je volgens normen zou mogen uitkomen, vergeet dat maar als pluspunt.
 • Zonnepanelen op het Trekkersveld nog wel. Hoe komt dat datacenter op een donkere winterdag met weinig wind aan alle stroom? Die zonnepanelen doen dan maandenlang veel te weinig, in de zomer misschien wel te veel. Dus ja, slurpen van grote energiecentrales op kolen, gas, olie of kernenergie. Al het andere is mooie toekomstmuziek, maar voor zelfs 2030-2035 zijn alternatieven voor grootschalige energieproductie in die lastige tijd van het jaar echt nog fabeltjeskrant. En dan betaalt Meta/Facebook wel tot 2041 door aan restwarmte. Slimme zet van die gasten, net als er serieuze energie alternatieven opkomen, dan stappen zij contractueel uit.
 • GroenLinks is hierin niet groen en niet links, wat een afgang van de lokale politiek

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 16 december 2021 23:03]

 • Die restwarmte is vele malen minder efficiënt dan direct huizen verwarmen, of wat je er verder ook mee wil doen.
De restwarmte is een bonus, niet een doel. Natuurlijk is dit minder efficiënt als je een bijproduct benut, hoe is dit raar? Energie wijs is het trouwens wel erg efficiënt, want een bijproduct was anders compleet verloren gegaan.
 • Zonnepanelen op het Trekkersveld nog wel. Hoe komt dat datacenter op een donkere winterdag met weinig wind aan alle stroom? Die zonnepanelen doen dan maandenlang veel te weinig, in de zomer misschien wel te veel. Dus ja, slurpen van grote energiecentrales op kolen, gas, olie of kernenergie. Al het andere is mooie toekomstmuziek, [...]
Want we hebben geen globaal stroomnetwerk en zon schijnt niet op andere plekken waar ze dan weer overschot hebben, Dat dan weer verhandeld word op de internationale markt? 8)7

Ik blijf het zeggen, des de meer bedrijven en burgers hun stroom "100% groen" afnemen des de meer de energiebedrijven een verplichting hebben om te investeren in groene stroom. Ze mogen je dit namelijk niet verkopen zonder dat er ook daadwerkelijk genoeg groene stroom is opgewekt naar minimaal de hoeveelheid verkochte groene stroom.

Iedere kWh die ergens groen opgewekt word krijgt een ("uniek") certificaat, je energieleverancier is verplicht om hier genoeg van in te kopen. Het zelfde voor Meta/Facebook. Zijn deze certificaten op is het enige wat leveranciers kunnen doen is meer groene energiebronnen bouwen.

[Reactie gewijzigd door smiba op 17 december 2021 01:34]

[...]

Want we hebben geen globaal stroomnetwerk en zon schijnt niet op andere plekken waar ze dan weer overschot hebben, Dat dan weer verhandeld word op de internationale markt? 8)7
Ja, en voordat dat gebeurt gaan alle omvormers van burgers uit en mogen ze dure stroom kopen omdat hun zonnepanelen niets meer mogen leveren omdat het net vol is... Let wel, Meta heeft om voorrang gevraagd op het stroomnet en Wiebes heeft dat toegezegd!
Inderdaad ja. Ook is er @smiba geen globaal netwerk dat vanuit de sahara hier stroom heen kan leveren. Dus dat op zuidelijk halfrond wel de zon schijnt, hebben wij in onze winters voorlopig niets aan...
Wat dacht je van centraal afrika of Australië. Veel ruimte voor zonnepanelen.
Hoewel ik bepaald niet voor de komst van dit datacenter ben (eerder tegen), is dat "afrika" of "australie" argument natuurlijk ook weer ontzettend flauw (en geeft het blijk van een gebrek aan kennis van de materie).

Of ben jij inmiddels bekend met nieuws wat ik heb gemist? Dat er op die plekken die jij noemt ineens geweldige connectiviteit is met goed verbonden internetknooppunten?
Gewoon in de woestijn van Nevada.
Op zonnepanelen. Niet gesubsidieerd.
Dat zou eerlijk zijn.
Maar in NL is dus veel goedkoper voor de Amerikaanse tech-giganten.
" Zet dat ding in Zuid-Oost Bangladesh neer en er gaan alleen maar kolen in. Het ding komt ergens te staan. Nu moet het tenminste nog groen zijn."

Onzin, Facebook heeft eigen targets rondom emissies, dat datacentre moet dan ook groen zijn ongeacht waar dat ding staat.
Erg goed besluit van de Raad. Goed doordacht. Ik verwacht dat er heel veel interesse zal zijn om te investeren in het warmtenet. Tevens verwacht ik dat er meer geïnvesteerd gaat worden in zon wind en kernenergie door het nieuwe kabinet. Top.

[Reactie gewijzigd door P. vd Loo op 16 december 2021 22:31]

Ik ken inmiddels verschillende warmte netten in Nederland en daar buiten, ik ben er nog geen tegen gekomen welke effecient en daadwerkelijk echt effectief is. Hier in mijn woonplaatst nog het mooiste voorbeeld, waar uiteindelijk gewoon geld bij moet en de energie rekening voor de bewoners hoger is dan voor de woningen die er niet op aangesloten zijn.

Overigens de restwarmte van een dergelijke datacenter is te laag om fatsoenlijk een grote hoeveelheid huizen te verwarmen.

Daarnaast hebben wij niets aan alleen wind- en zonneenergie zolang we geen energie ergens in gaan opslaan, zoals waterstof of accu's. Gelukkig gaat dit nieuwe kabinet ook inzetten op kernenergie, wat 10-15 jaar geleden al gedaan had moeten worden, dan was de energie transitie nu iets makkelijker geweest.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 16 december 2021 23:07]

Ik heb begrepen dat het data center ongeveer de energie overeenkomend met 466.000 huishoudens verbruikt. Ik neem aan dat het grootste deel hiervan als warmte vrijkomt. Die hoeveelheid zou dan toch genoeg zijn om bijvoorbeeld 400.000 huishoudens te verwarmen?

Mogelijk kunnen ook tuinders de energie prima voor kassen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door JoStad op 17 december 2021 12:10]

Verwacht je net zoveel interesse van Zeewolde om de benodigde 100+ windmolens in de gemeente te plaatsen? Of een kerncentrale misschien (hoogwaardige banen/industrie! OZB! Kennisuitwisseling met hogeschool!)?

Ik heb zo een vermoeden dat men de lasten liever afwentelt...

Overigens niet alleen een vermoeden; een van de raadsleden wou nog even misverstand rechtzetten: de windmolens hoefde niet in Zeewolde te staan, daar was op Noordzee nog wel plek voor...

Dit is dus precies de reden waarom dit soort besluiten niet op lokaal niveau gemaakt zouden moeten worden, tenzij heel de energie voorziening onderdeel van het plan is zoals @tieske1988 hieronder oppert.
Verwacht je net zoveel interesse van Zeewolde om de benodigde 100+ windmolens in de gemeente te plaatsen?
Er staan er al 255+ windmolens in Zeewolde:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbines_in_Flevoland
WIndpark Zeewolde is bezig een berg extra grote windmolens te bouwen ter vervanging van 220 kleinere, die 30x meer huishoudens voorzien van stroom dan dat er in Zeewolde zijn. Er wordt dus bijzonder veel stroom geproduceerd voor andere gebieden dan Zeewolde zelf. Dat is niet nieuw, dit is al heel lang zo. Oa. voor Noord-Holland waar de bouw van meer datacenters pas een halt is toegeroepen toen de infra zelf dat niet meer trok...

Nu wordt er 1 (groot) datacenter gebouwd in Zeewolde en men vind het 'schandalig!', terwijl bijna 70% van de datacenters op Amsterdams grondgebied staan...
220 klinkt leuk, maar die leveren maar 345 GWH, Meta gaat 1380GWh verbruiken.
De bestaande worden vervangen door 83 nieuwe, welke 850 GWH gaat leveren, nog steeds onvoldoende. Daarnaast komen deze wel in de gemeente Zeewolde te staan, maar staan ze zover in het buitengebied dat ze feitelijk dichter bij Almere dan bij Zeewolde zelf staan.

Dan nog even de subsidies; een gedeelte van de bestaand molens (zuidlob) heeft 229 miljoen euro SDE subsidie ontvangen.

De te bouwen molens zullen ook gesubsidieerd worden" "Het kost ongeveer 7 eurocent per kWh om elektriciteit uit wind te maken. De marktprijs voor elektriciteit ligt op dit moment rond de 3.5 cent per kWh. Zolang de kostprijs hoger is dan de verkoopprijs, is investeren in windenergie niet rendabel en dus niet aantrekkelijk. Daarom overbrugt de overheid het prijsverschil met subsidie; de Stimulering Duurzame Energieproductie, oftewel SDE+".

Het hele verhaal is gewoon een kwestie van; wij willen graag de lusten, en de lasten zijn (grotendeels) de zorg van een ander. Verder prima dat de gemeenteraad de eigen gemeente voorop stelt hoor, maar laten we de situatie nu niet anders voordoen dan dat hij is.
Bij een vergelijkbaar datacentrum van (ik dacht Google) was de belofte van een warmtenet er ook. Die is er toen niet gekomen, omdat het uiteindelijk te duur was en niet rendabel te krijgen. Heeft dan weinig vooruitgang te maken. Dit is gewoon een mega partij die een kleine gemeente met (deels) loze beloftes (die juridisch vast wel zullen kloppen) om hun vinger heeft gewonden.
Ik vind dat we op veel vlakken idiote keuzes maken als het om energie gaat (neem 100 km max .) Maar de plaatsing van datacenters in nederland daar kan ik helemaal niet bij.

Vooral vanwege de enorme druk op vergroening. Neem Groningen, half de provincie is een industriegebied geworden vanwege de windmolens langs rijkswegen en bij de bouw was al duidelijk dat al deze stroom naar de datacentra zou gaan.

De voordelen wegen op de lange termijn niet op tegen de nadelen.

[Reactie gewijzigd door gevoelig op 17 december 2021 07:49]

Tja, ik vraag me wel af wat ze met de warmte doen als er geen warmtevraag is, bijvoorbeeld op warme dagen. Laten weglopen het oppervlaktewater in? Dat kan nogal impact hebben. En jammer dat ze maar een deel van de stoom duurzaam hoeven op te wekken. Gemiste kans.
Dat kan gewoon tijdelijk worden opgeslagen.
De vraag is of men dat afdwingt, aangezien het ws niet rendabel is. Dus lozen lijkt waarschijnlijk. Maar ws stelt de gemeente er geen eisen aan dus kan men doen wat men wil...
Dat zijn niet geverifieerde aannames. Ik ga ervan uit dat de gemeente die eisen werk stelt.
"Zo levert het de gemeente miljoenen euro's op aan onroerendezaakbelasting (hoeveel precies is nog onduidelijk) en is de belofte dat Facebook geld zal steken in de gemeenschap (hoeveel is niet bekend). Ook moet het werkgelegenheid opleveren (de vraag is nog wel hoeveel banen en naar wie het werk gaat) en ten slotte is de belofte dat het datacenter ook een nog te aan te leggen warmtenet gaat voeden. Of dit kan, wordt nog onderzocht."

allemaal aannames. Denk je heus dat zodra dat datacenter er is, de gemeente ook maar iets gaat doen wanneer Meta zich niet aan zijn belofte heeft gehouden?
maar Facebook houdt zich wel aan de belofte. Luister eens naar de ervaringen in Denemarken bij een soortgelijk Datacentrum van Meta, gerealiseerd in 2017. Gisteren was vanuit de gemeente vertegenwoordiging in rtl-z. Enkel positief over de ervaringen en de inzet van Meta.
https://fagbladet3f.dk/ar...ks-danske-prestigebyggeri

Je bedoelt dat datacentrum in Odense waar ze bijna alleen niet Deense onderaannemers hadden voor de bouw en ze deze een lager bedrag per uur betaalden dan de CAO. Daarbij deze ook nog via een type Malta constructie uitbetaalden zodat ze geen Deense inkomstenbelasting hoefden af te dragen. Hier profiteert Zeewolde helemaal niet van en de Nederlandse schatkist ook minimaal, zeker als je kijkt naar de belastingdruk in Nederland zullen ze wel met constructies komen om deze niet te betalen.

[Reactie gewijzigd door dfury op 17 december 2021 10:16]

Zie ookd e reactie fan @dfury

Hoe komt het dat jij zo stellig anderen beticht van het doen van aannames, het "je niet inlezen in de materie"en dat je zo ontzettend positief bent over de komst van dit datacenter naar Zeewolde?

Het lijkt er meer op dat jij nu aannames doet op basis waarvan je Meta op hun blauwe ogen gelooft.

Ik zie in ieder geval nog nergens enig concreet bewijs en onderbouwing dat het echt gaat lukken met de warmtenet, opslag van niet-gebruikte warmte om 'lozing' te voorkomen, die bergen extra werkgelegenheid, etc.

Wat ik wel zie is de gigantische schaal waarop EXTRA duurzame energie geproduceerd moet gaan worden om aan de 'behoefte' aan duurzame energie van Meta te gaan voldoen, zonder dat van de bestaande duurzame energieproductie in Nederland ineens een flinke slok naar Meta gaat.

Ook zie ik de enorme wassen neus van die extra werkgelegenheid. Ja, tijdens de bouw is er werk en er is natuurlijk ook wel personeel nodig om het datacenter te onderhouden en te beveiligen. Maar voor de rest heeft zo'n hyperscale datacenter qua serverhardware zelf echt minimaal onderhoud nodig. Waar uit maak jij op dat dit aan honderden inwoners van Flevoland of regio's direct hier omheen werk gaat bieden?
Ik denk dat jouw aanname dat de gemeente bepaalde eisen stelt heel optimistisch is. En gewoon niet gaat gebeuren, op basis van wat ik elders heb gezien.

Want wat als de eisen ineens niet worden gevolgd? Boete? "Ga maar weg"? Er is geen slagkracht en soms kan de gemeente niet eens zelf handhaven maar moeten andere (te drukke) organisaties dat doen die ook niet altijd goede middelen hebben om te handhaven.
Kunnen, kunnen... Wat ik zie is dat de eisen eerst torenhoog waren maar in de loop der tijden behoorlijk zijn aangepast aan de wensen van Meta. Volgens mij hebben ze de boel daar aardig in hun zak.
Dat … en mijn onderbuikgevoel zegt dat Meta gewoon niet te vertrouwen is op dit vlak. Het is een amerikaans bedrijf met typische beloftes om zich naar binnen te lullen. Maar als het datacenter er staat mag je op je knietjes gaan bidden dat de beloftes waargemaakt gaan worden. Even los van het feit dat de overheid dan ook kneiterharde afspraken moet maken, waar ik eerlijk gezegd geen goede hoop in heb.
Ik snap ook niet dat de overheid geen kneiterharde afspraken lijkt te kunnen maken met dit soort bedrijven.

Wel mensen als fraudeur aanmerken en in kafkaeske situaties brengen waar je niet uit komt, tot en met kinderen uit huis laten plaatsen, maar als een bedrijf zich niet aan de regels houdt dan wordt er soms niet eens een boete (of een belachelijk lage boete) uitgedeeld. Schiet mij maar lek :{
Gewoon een waterdicht contract opstellen, waarbij facebook ook maar 1 wet of regel overtreed ze per direct zonder enig pardon het datacenter moeten sluiten.

Voorbeeld:
Als facebook belooft het dak vol te leggen met zonnepanelen die rated zijn op 500kwh productie. maar ze stiekem panelen leggen die maar 400kwh max kunnen leveren. dan moeten ze per direct het datacenter sluiten, ook al is er nog niet eens 1 bit aan data binnengekomen via de glasvezel lijn.
Ik weet dat ze bij mij in de gemeente investeren in het warmte netten, Geothermie in combinatie met de rest warmte uit de haven van Rotterdam. Over het algemeen als je nieuwbouw heb kan je zelfs af met een warmte net van 40 graden en door de datacenter er bij te hebben heb je een minder grote of een minder aantal geothermie bronnen nodig.

Dus dan is mijn vraag aan jou waarom denk je dat niemand de investering neemt in een warmte net als ze van aardgas af moeten als warmte bron?
Omdat dit helaas niet afhankelijk is van het afgiftesysteem van je huis. Ja, je huis kan toe met 40 graden, maar als je 40 graden door een buis van een warmtenet laat stromen, dan moet de buis exponentieel groter zijn voor dezelfde hoeveelheid MJ warmte dan als dit 90 graden is. Het net wordt exponentieel duurder zonder dat er meer wordt betaald voor elke MJ.

Daarom kan de businesscase voor restwarmte van industrie vaak net uit. Dit is wel meestal 70 tot 90 graden. Maar een warmtenet met laagwaardig warmte ken ik in de praktijk nog niet (al ben ik ook niet alwetend).
Nou binnen een aantal jaar heb ik het antwoord hoe het bevalt want hier wordt het gewoon aangelegd.

Hier wordt echt onderscheid gemaakt tussen de gebieden van 90, 65 en 40 warmte netten waarbij 90 en 65 voor de oudere huizen met slechte isolatie is. Maar nogmaals laat ik er op terugkomen als ik er meer ervaring mee heb.

Los daarvan je kan een heat exchanger gebruiken om (ideaal gezien) 100l/m 40c, 44l/m 90c te maken. Dit is een passief element en kost geen stroom en zou je voorgestelde probleem oplossen. Om een grotere hoeveelheid water af kan nemen is een kwestie van opschalen. Daarmee wordt het volgens je redenering gelijk bruikbaar.
Interessant. Ik ben nieuwsgierig. Het zijn echt separate warmtenetten met verschillende aanvoertemperaturen? Ook verschillende bronnen met verschillende temperaturen?
De bedoeling is dat de 90 en 65 graden netten appart zijn en blijven. (Dit heeft te maken met hoe het het geproduceerd wordt, ik meen te herinneren dat de temperatuur uit een geothermie bron bepaald wordt door hoe diep er geboord wordt)

Het 40 graden net wordt initieel lostaand gerealiseerd maar er zijn plannen dit te koppelen aan de retour van een van de netwerken richting de geothermie bronnen. Het idee is dat de retour warmte misschien warm genoeg is om een aanvulling te geven aan het 40 graden net.

Ik meen me te herinneren dat het 90 graden net, het warmte net van de rotterdam is icm met een geothermie bron. 65 graden net is aquathermie icm twee of drie geothermie bronnen. (momenteel 1, een andere is in aanbouw). 40 graden net is gekoppeld aan een geothermie bron in aanbouw en ook hier weer aquathermie.

[Reactie gewijzigd door _wolf_ op 18 december 2021 10:01]

Slim.
Maar ik vermoed dat een enkel laagtemperatuurnet niet haalbaar zou zijn geweest. Door de retourwarmte opnieuw te gebruiken wordt het opeens interessant. De bron heeft namelijk veel belang bij een zo groot mogelijk temperatuurverschil tussen aan- en afvoer. Dat vergroot het rendement (ze zijn daarmee tenslotte aan het koelen: kouder water koelt beter). Dus wat je beschrijft lijkt me inderdaad een realistische casus. Ik ben benieuwd. Laat maar weten of alles inderdaad doorgaat. Er sneuvelen namelijk veel initiatieven.

[Reactie gewijzigd door ZatarraNL op 18 december 2021 15:38]

Ik hoor niemand klagen dat FB vol is of traag werkt. Alle WA berichtjes lijken snel aan te komen. Waarom dat mega ding op dat weiland moet staan? Voor wat? Een handvol techneuten die harde schijven uitwisselen en kabeltjes wisselen? Paar mannen met een V-tje op hun uniform? Contract met schoonmaakbedrijf. Ik neem aan dat het beheer op afstand zal plaatsvinden. Van alle energie die dat ding nodig heeft kan je heel wat warm water opwekken en heel wat huizen van stroom voorzien.
Als je die groei kunt voorspellen en voor bent dan merkt de gebruiker het niet omdat er altijd voldoende capaciteit is :)
Niet te vergeten dat die 80 hectare een gebied van ongeveer 900x900meter is.

ofwel het oppervlakte van een klein dorp, waar je ruim 5000 huizen kan plaatsen. [gemiddeld oppervlakte huis genomen van 100m² met een tuin van 50m²] totaal oppervlakte per huis 150m²
100m² is veel te veel voor een woning, de meeste eengezinswoningen in Zeewolde hebben 2-3 lagen. Reken eerder op een ~50m² footprint voor de woning en 90m² voor de tuin. Maar er zijn zat woningen+tuin die meer dan 300m² beslaan. Dat is nog eens zonder wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, perkjes, parkjes, scholen, winkels, etc. 5000 woningen neerplempen op 80 hectare is dan ook erg onrealistisch (voor Zeewolde). Natuurlijk zou je met flats een hoop meer woningen kunnen realiseren..

Maar aan de andere kant wordt al heel veel gebouwd qua woningen (hele nieuwe wijken). De planning was voor de periode 2020-2030 ~1700 nieuw woningen, dat is 20% meer woningen voor Zeewolde, dat is dubbel de groei die nodig is om aan de vraag te voldoen (Nederland moet gemiddeld ~10% meer woningen in diezelfde periode uit de grond stampen dan dat er al zijn).

Daarnaast is het plan om verderop in Flevoland een geheel nieuwe stad te bouwen met 50.000 woningen. Alle steden in Flevoland worden de komende 10 jaar significant uitgebreid. De reden dat men er nu wel gaat wonen is omdat er geen betaalbare alternatieven zijn in de grote steden. Voor de huizen 'crisis' stond in Zeewolde (maar ook in bv. Lelystad) woningen erg lang te koop.
FB wil richting MetaVerse,
wat ik begrijp is dat 3D en veel grafischer dan wat ze nu doen met facebook en whatsapp. Dus veel meer bits te verplaatsen en meer opslag. En snelle respons nodig.
Komt er misschien wel een proeftuin aan mogelijkheden.
@ Heloise 16 december 2021 22:31
... Data afkomstig uit Nederland kan zo (op termijn) in Nederland blijven en daarmee ook onder volledige controle van Nederland blijven...
Er zal een achterdeurtje zijn, eventueel Europees geregeld.
Volgens mij is dit artikel een beetje te vroeg geplaatst met de overtuiging dat alles in kannen en kruiken zou zijn voor Meta... :/
Op dit moment (22:05h) is er nog steeds niet definitief voor of tegen gestemd:
https://www.omroepflevola...er-komst-datacentrum-meta

En zelfs al gaat de raad accoord, dan nog kan er heel veel gebeuren, waardoor het uiteindelijk NIET door zal gaan:
https://www.lokaleomroepz...ng-over-komst-datacentrum

https://www.omroepflevola...uit-voor-komst-datacenter
Er staat, op dit moment, nadrukkelijk:
"Er tekent zich een meerderheid af ..."
en
"Er moet nog officieel gestemd worden. "

[Reactie gewijzigd door ehtweak op 16 december 2021 22:24]

Dat staat in het artikel. Het is wachten op de hoofdelijke stemming. Ik zit nog achter mijn computer en pas het aan als de hoofdelijke stemming zover is.
Ik drukte op updaten van het artikel toen je op reageerde drukte. :)
En dat betekent gewoon een meerderheid als dit de uiteindelijke stemming is.
De helft plus 1.
Dat is in dit geval minimaal 10 stemmen voor.
Net even 20 minuten zitten kijken, maar man wat is die burgemeester sturend in het debat.
Ik heb de hele avond gekeken en eerst vond ik zelfs een nare man. Maar ergens vond ik de burgermeester wel een punt hebben dat er alleen maar gepraat werd over de energie die het kost en de (imho soms slechte onderzoeken die werden aangehaald) en niet meer over het bestemmingsplan zelf.

Ik sta overigens niet achter dit datacenter.
Een bouwwerk dat stroom verbruikt dat vergelijkbaar is met 460.000 huishoudens. Dat is te gek voor woorden. Hoe moet je op deze manier Nederland verduurzamen als we het zo snel teniet doen. En ik begrijp heel goed dat het anders ergens anders op de aardbol neergezet zou worden maar toch wringt het wel. Eigenlijk zou je heel de energie voorziening onderdeel van het plan moeten laten zijn.
Hoe Nederland dan moet verduurzamen of aan de klimaatdoelen moet voldoen is een mooie vraag voor VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Vooral die laatste drie hebben er de mond van vol maar in de praktijk brengen doen ze schijnbaar liever niet.
Geeft die D66, GroenLinks en PvdA een Facebook t-shirt en ze verkopen hun idealen.
Maar goed, als ze nu ook die 115 windmolens voor de groene energie in Zeewolde plaatsen dan praten we nergens meer over.
Symboolpolitiek. Die raadsleden hebben geen echte oplossingen. Hoe komt dat datacenter op een donkere winterdag met weinig wind aan alle stroom? Windmolens nagenoeg stil, weinig zon, tientallen dagen per jaar, betekent automatisch nog weer een grote afnemer van grote energiecentrales op kolen, gas, olie of kernenergie. En die centrales houd je niet in leven enkel om 20-30% van het jaar te draaien... dat is niet alleen extreem kostbaar, maar ook nog serieuze kans op stroomuitval als het weer eens omslaat. Zulke centrales zet je niet eventjes bij.

Maar ja, hun gemeentetje hoeft die winter windstil energie niet zelf op te wekken, dus zij kunnen vanuit de gemeentelijke ivoren toren besluiten wat ze willen. Heel Nederland en omliggende landen mogen ervoor opdraaien in ons gezamenlijk stroomnet.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 16 december 2021 23:09]

Ooit gehoord van de uitspraak “links lullen, rechts vullen” en ook zeer typerend voor diezelfde stemmers als er een windmolen aan de horizon van hun huis gaat verschijnen “niet in mijn achtertuin”
windmolens en zonnepanelen zijn dan ook niet de oplossing.
Alleen kernenergie is de oplossing voor ons stroom gebruik.
Te absurd voor woorden, laat Facebook en Google dan die stroom maar extern inkopen en greenwashen.
Dankzij onze groene stroom kunnen grote techbedrijven als Google en Microsoft binnenkort claimen dat hun diensten CO2-neutraal zijn. Ondertussen koopt Nederland groene stroom in in Denemarken, omdat we nog ver weg zijn van de beoogde klimaatdoelstellingen.
https://www.sg.uu.nl/arti...e-groene-stroom-opslokken

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 16 december 2021 22:44]

en waarom? Is Facebook essentieel voor ons? je foto's en momenten van 8 jaar terug kunnen kijken? Nee dus,. We kunnen als we willen best zonder social media. Met in plaats van over iemand praten lijkt me nog altijd een beter plan. Dit is een erg slecht besluit voor NL!
Ik begrijp dat we een decentrale structuur kennen als het gaat om de overheid, maar is het nou verstandig om 19 raadsleden van een kleine gemeente die het ook nog eens part-time doen, besluiten te laten nemen over dit soort gigantische megaprojecten? ...


Dit is wat de plaatselijke vvd erover zegt:

"Wij zijn een lekenbestuur. Deeltijdpolitici. Amateurs van de avonduren. Maar we zijn kritisch, voelen ons verantwoordelijk en zijn niet achterlijk."

Ik bedoel maar…

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 16 december 2021 23:48]

Wij betalen voor het genereren van groene stroom - en facebook gaat er mee aan de haal. Hoeveel dragen ze bij aan de staat? Niets - alles gaat via Ierland naar fiscale paradijzen. Ik zou in die gemeenteraad tegen gestemd hebben - met overtuiging - ik zou zelfs de eerste pagina van dat dossier niet omgedraaid hebben.
Je kent het bedrijf - je kent hun streken. En wat ik zeg voor meta/facebook - geldt ook voor Microsoft, IBM, Oracle, Apple, Amazon en de chinese varianten.
Hoe kan het dat zo’n kleine gemeente kan beslissen over zo’n enorm project dat héél de provincie (en meer) raakt? Facebook probeert hier gewoon te greenwashen door de ‘groene stroom’ te claimen. Dit moeten we in Nederland toch helemaal niet willen? Aan de ene kant stokt heel de woningmarkt vanwege het stikstof beleid, en nu ga je aan de andere kant een enorme vervuiler binnenhalen die ook nog eens de groene energie gaat wegkapen. En voor wat? Wat extra miljoentjes voor Zeewolde?
Volledig mee eens.

Dit besluit is op geen enkele manier te rechtvaardigen en is IMHO een klap in het gezicht van velen.
Eens kijken waar ze die 115 (of hoeveel waren het er) windmolens, die benodigd zijn om de groene stroom op te wekken, in de eigen gemeente neer gaan zetten.. Of die 14 km² aan zonnepanelen...
Als ze zo gevoelig zijn voor die 'miljoenen' die ze eraan zouden gaan verdienen lossen ze de problemen eromheen ook maar mooi zelf op.
1 2 3 ... 8

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee