Overheid mag Nationaal Frequentieplan voor 3,5GHz-5G niet wijzigen van rechter

De Nederlandse overheid mag van de voorzieningenrechter het Nationaal Frequentieplan niet wijzigen om binnen de 3,5GHz-frequentieband ruimte te maken voor 5G. Dit vanwege satellietbedrijf Inmarsat, dat die frequentieband nu gebruikt voor maritiem noodverkeer.

De uitspraak van de voorzieningenrechter draait om het gewijzigde Nationaal Frequentieplan 2014. Onder deze wijziging vervalt de bescherming die Inmarsat nu nog geniet op de 3,5GHz-band. Inmarsat gebruikt een deel van die frequentieband nu voor noodcommunicatiediensten en zou door het gewijzigde Frequentieplan naar het buitenland moeten verhuizen. Om dit te voorkomen stapte het Britse bedrijf naar de rechter.

De rechter oordeelt nu dat de overheid dit Frequentieplan niet had mogen wijzigen. Inmarsat gebruikt volgens de rechter 'al ongeveer dertig jaar op legale wijze' de 3,5GHz-band voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie. Het bedrijf is verplicht om deze communicatie met 99,9 procent betrouwbaarheid te kunnen leveren, op grond van een Public Services Agreement met de International Mobile Satellite Organisation. De rechter acht het vooralsnog bewezen dat het gewijzigde Frequentieplan ervoor zorgt dat de noodcommunicatie niet meer met de vereiste betrouwbaarheid verzorgd kan worden. Het ministerie heeft voor dit punt geen tegenbewijs geleverd.

Het ministerie claimt wel dat Inmarsat genoeg tijd zou hebben gehad om het grondstation te verplaatsen, dat het niet verplicht is om de dienstverlening van Inmarsat te verzorgen en dat het bedrijf nooit zelfstandig beschermd is geweest onder het Frequentieplan. Met dit laatste punt bedoelt het ministerie dat Inmarsats frequentiegebruik beschermd was doordat het frequentiegebruik van Defensie beschermd was. Defensie heeft nu namelijk net buiten het Friese dorp Burum naast Inmarsat schotels staan voor inlichtingenverkeer. Dit 3,5GHz-verkeer was beschermd; Inmarsat liftte op deze bescherming mee.

De rechter vindt niet dat dit betekent dat de bescherming van Inmarsat 'zonder meer' kan worden opgeheven. Hiermee komt volgens de rechter immers die noodcommunicatie in gevaar. De rechter zegt daarbij dat van het ministerie mocht worden verwacht dat voor het nemen van het besluit, het ministerie in kaart zou brengen hoe de noodcommunicatie gewaarborgd zou blijven. Daarnaast had het ministerie bij het aanwijzen van de 3,5GHz-band rekening moeten houden met bestaand gebruik, zoals in EU-besluiten is vastgesteld.

Volgens de rechter is het daarnaast niet relevant of Inmarsat eerder maatregelen had kunnen treffen. "Zelfs als Inmarsat een verwijt zou kunnen worden gemaakt, betekent dat immers niet dat de door haar verzorgde noodcommunicatie in gevaar kan worden gebracht." Deze verwijtbaarheid zou wel een rol kunnen spelen in het kader van compensatie of schadevergoeding.

De voorzieningenrechter vindt daarom dat het besluit om het Nationaal Frequentieplan te wijzigen "onmiskenbaar onzorgvuldig voorbereid" is. Het ministerie moet daarom wat de rechter betreft 'spoedig' in overleg gaan met Inmarsat 'en andere partijen' om tot een oplossing te komen die de noodcommunicatie waarborgt. "Indien geen oplossing wordt gevonden, acht de voorzieningenrechter de kans groot dat de rechtbank het bestreden besluit in de hoofdzaak zal vernietigen." Die hoofdzaak zal voor het einde van het jaar worden behandeld, tot die tijd is de wijziging van het Frequentieplan opgeschort. Volgens de oorspronkelijke planning van het ministerie moet de wijziging van dat Frequentieplan op 1 september 2022 ingaan.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de problemen tussen Inmarsat en het ministerie. In theorie zouden Inmarsat en 5G op 3,5GHz naast elkaar kunnen bestaan. In de praktijk zou dit echter waarschijnlijk betekenen dat een van de drie huidige 5G-providers ervoor zal kiezen om geen gebruik te maken van de 3,5GHz-band, omdat deze provider dan de band met Inmarsat zou moeten delen. De benodigde technische inspanningen om dit mogelijk te maken, zou het voor deze provider duurder maken om op de 3,5GHz-band 5G aan te kunnen bieden. Vermoedelijk zou het daardoor economisch onaantrekkelijk zijn om op deze band 5G aan te bieden. De 3,5GHz-band wordt gezien als een belangrijke band voor 5G, omdat deze snellere verbindingen mogelijk moet maken met meer capaciteit.

Door Hayte Hugo

Redacteur

30-06-2021 • 17:29

101 Linkedin

Submitter: Bull

Reacties (101)

Wijzig sortering
Jammer... We kunnen niet altijd alles blijven doen zoals het altijd geweest is. En Inmarsat hoeft niet per se in Nederland te zitten.

Je kan immers ook niet zomaar een nieuwe frequentie pikken voor 5G, dat gaan de toestellen niet ondersteunen. Dus vroeg of laat zullen ze toch moeten verhuizen. Of die co-gebruik oplossing adopteren die in het plus artikel genoemd is.

Ik vind ook dat Inmarsat slecht bezig is door het alleen maar aan te vechten en niet mee te zoeken naar andere oplossingen. Edit: Bedankt @SebasFM, er komt dus wel een oplossing uiteindelijk.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 30 juni 2021 17:48]

Staat niet in het artikel, maar Inmarsat heeft al aangegeven dat ze per januari 2024 geen gebruik meer gaan maken van de installatie in Burum en dat ze sinds mei j.l. een nieuw station aan het opbouwen zijn in Griekenland (bron: NRC)

edit: typo

[Reactie gewijzigd door SebasFM op 30 juni 2021 17:51]

Ondertussen is er door internationale samenwerking een andere oplossing gevonden ter vervanging voor het satellietinterceptie in Burum dat voor 1 september 2022 kan worden gerealiseerd (bron uitspraak). Hoe dat eruit ziet staat niet beschreven.

Er is nog een tweede grondstation in Fucino, Italie dat fungeert als backup voor Burum. Een oplossing wat Immarsat ook al aangaf is deze als primairestation in te zetten en Burum als backup. Alleen de vereiste betrouwbaarheid van 99,9% wordt dan niet voldaan.
Ligt het aan mij of klinkt een betrouwbaarheid van 99,9% nou niet eens zo erg hoog voor een nooddienst? Ik had toch minstens 1 of eigenlijk 2 extra 9's achter de komma verwacht.

Je zal nu maar net in die bijna 9 uur per jaar iets hebben, zo lang kan ik niet watertrappelen of m'n adem inhouden.
Dan moet het toevallig zo lang achter elkaar platliggen. ;) Stel het zou elke week een keer 10 minuten plat liggen of dagelijks anderhalve minuut dan ben je er ook al hè. In de praktijk zal een deel ervan waarschijnlijk ook nog eens met *aangekondigd* onderhoud te maken hebben (eg: neem risico of zorg zelf voor back-up), et cetera.
Een inbreuk op SLA van een ICT dienst zal eerder minder vaak langer achter elkaar zijn. Bij 10 minuten elke week zal incident en problem management sneller een workaround of permanente oplossing gevonden hebben. Verder wordt onderhoud zelden in een SLA van een dergelijke belangrijke dienst meegenomen, onderdelen zijn redundant uitgevoerd en updates/upgrades gaan gefaseerd zonder uitval van de dienst. Onderhoud is een change en procesmatig geen verstoring.

[Reactie gewijzigd door dezwarteziel op 30 juni 2021 20:00]

Is als ze het over een jaar berekenen ik erg laag idd. Maar het zou ook kunnen dat het per dag wordt berekend en dan mag het maar 1,5 minuut per dag/incident eruit liggen.

https://uptime.is/99.9
Daarom altijd goed kijken hoe de beschikbaarheid is gedefinieerd. Jaren geleden outsourcing contract geweigerd omdat de leverancier er feitelijk inderdaad elk uur wel even uit mocht liggen.
Onderhoud, defecten, maar ook niet geheel onbelangrijk: het weer. Tijdje gewerkt in/met satcom, en elke maand wel minstens één waarschuwing voor "severe weather conditions" welke downtime of instabiliteit veroorzaken.
Niks in deze wereld is 100% zeker,
99,9% vind ik sowieso moeilijk te slikken. In de wetenschap gaan we namelijk van uit dat alles maar met maximaal 95% zekerheid te zeggen is. Dus we zijn dan 95% zeker van het feit dat ze 99% zeker zijn dat het werkt 😅
Ik weet niet in welke tak van wetenschap jij werkzaam bent maar sommige dingen moeten toch echt wel zekerder zijn dan 95%. Als er 5% kans is dat er een auto aan komt steek ik de straat niet over zonder te kijken.
95% is 2 sigma, dat is laag. Als je dat als goed produkt levert en de rest moet weggooien, kan je net zo goed gelijk faillisement aanvragen. Zelfde voor wetenschap, ernaast zitten kan maar 1:20 keer.. Dan zijn er te weinig meetwaarden of geen conclusie om te vinden.

Echt minimaal 3 sigma om te beginnen, streven naar 6. ;)
Grappig dat je over 6 sigma begint terwijl alle statistiek die betrokken is bij Lean Six Sigma uitgaat van 95% confidence levels, zoals Zezura terecht aangeeft. Je haalt hier twee dingen door elkaar.
Stel je zou de uptime statistisch analyzeren dan zou de conclusie kunnen zijn dat je er 95% zeker van bent dat ze de 99.9% (~3,5 sigma) halen. Het is immers onmogelijk om met 100% zekerheid aan te geven dat ze 99.9% halen, dan zou je meetdata moeten hebben van je volledige populatie (inclusief de toekomst).
Je kunt er natuurlijk wel voor kiezen hogere confidence levels aan te houden dan 95%, maar dus nooit 100%.
Of je kunt een interval voor de uptime uitrekenen waar je en bepaalde confidence bij hebt, bijvoorbeeld dat je met 95% zekerheid kan zeggen dat de uptime tussen 99.87 en 99.97% ligt (willekeurige getallen uiteraard).

[Reactie gewijzigd door StelioKontos op 1 juli 2021 09:08]

Het is duidelijk dat ik daar alleen zijdelings mee bezig ben geweest merk ik. :)

Over het algemeen ben ik meer van nummeriek dan statestiek.
Je doelt hier op de p-waardes van statistische analyses? Je kan namelijk wel degelijk dingen met meer dan 95% zekerheid zeggen, ook binnen de statistiek. Het is alleen gebruikelijk om 95% als grenswaarde voor interessante resultaten te gebruiken: ben je minstens 95% zeker van je hypothese, dan vinden we dat significant en gaan we ervan uit dat de hypothese klopt, onder de 95% verwerpen we de hypothese.

Verder is die 95 een totaal arbitrair getal, er zijn ook takken die een hogere grenswaarde gebruiken.
Daar heb je gelijk in.
Daarnaast, wat zou 99.9,,,% zeggen? Hoe is die betrouwbaarheid berekend? Uit mijn ervaring in de industrie is dit 99.9% altijd natte vingerwerk en gaat hier zelden een grondige analyse aan vooraf die je zou verwachten.

[Reactie gewijzigd door Chip. op 30 juni 2021 19:15]

Het is zo goed als 100% met de juiste communicatie materiaal als er geen externe factoren zijn die voor verstoring zorgen. Helaas zal niemand 100% aangeven,maar gewoon 99,9% juist door die externe factoren.
Bij ons wordt de uptime vrij accuraat gemeten. Maar evengoed is er een zijnoot bij te maken.. Enkel volledige downtime wordt geregistreerd en gerapporteerd in percentages. De tijden dat het systeem beschikbaar is maar moeizaam tot tergend traag tellen gewoon als 100% uptime
Alleen is meten iets anders dan van te voren via een analyse (wetenschappelijk) vaststellen dat je dit ook daadwerkelijk gaat halen.
Dus.. In 2024 is het probleem opgelost..

Herverdeling? En de 2 die het meeste bieden hebben dus nog tot die tijd de extra luxe?
Juist, en helemaal niet erg. De bewoningsdichtheid in dat gebied is al zo laag dat de hogere 5G frequenties weinig tot gen nut hebben wegens de korte bereiken.

5G op de lagere frequenties is voldoende om boeren en burgers goede connectiviteit te bieden.
Als Immersat hun volledige zin krijgt is er een exclusieve zone van 287km. Dat is op zeeland na heel nederland (zie achtergrond artikel)
Het zijn dus niet alleen dunbevolkte gebieden.
5G in de 'verboden' frequentie heeft een bereik van minder dan 2km. Als Immersat hun antenne zo slecht richt zijn de satelieten onbereikbaar. Dit soort grote antennes hebben een openingshoek van <20 graden.

Ovegens geeft de vonk van een bromfiets al een sterker signaal dan een mobieltje op 100m.
Het gaat niet om bereik, maar om signaalverstoring. Er is een verschil tussen 5G bereik hebben en een bruikbaar sateliet signaal. Sateliet signalen zijn veel zwakker dan 5G signalen. Zie schotel diameter van 13 meter.

Immersat kan hun schotel ook upgraden. Dan is de noodzakelijke exclusieve zone "maar" 70km. Maar dat kost Immersat veel geld ;)
Signaalverstoring treed alleen op als je ook dat signaal ontvangt. Gezien de grote richtingsgevoeligheid van de antenne is verstoring door signalen uit andere richtingen zeer onwaarschijnlijk. Zeker van een professioneel bedrijf als Inmarsat kun je verwachten dat de rest van de ontvang apparatuur goed is afgeschermd.
Aha dat wist ik niet. Dat is wel nog erg lang, maar ze zijn in elk geval bezig.
Lang? 2,5 jaar ik ken spoedprocedures die langer geduurd hebben.
Je kan immers ook niet zomaar een nieuwe frequentie pikken voor 5G, dat gaan de toestellen niet ondersteunen. Dus vroeg of laat zullen ze toch moeten verhuizen.
Er is genoeg ruimte voor de 5G, alleen zijn de frequenties dan niet allemaal aan een gesloten en kan de overheid minder geld vragen. Zie ook het eerdere artikel.
Daarnaast had het ministerie bij het aanwijzen van de 3,5GHz-band rekening moeten houden met bestaand gebruik, zoals in EU-besluiten is vastgesteld.
Het staat dus gewoon in het eu besluit vast dat ze hier rekening mee hadden moeten houden.
Er komt natuurlijk wel minder bandbreedte beschikbaar in dat geval. En rekening mee houden is iets anders dan voor eeuwig honoreren :)
Rekening houden met houdt een bepaalde inspanningsverplichting in om gezamenlijk tot oplossingen te komen en niet "wij gaan dit doen, rot maar op"
Waar de overheid wel vaker een handje naar heeft zoals bijvoorbeeld bij woningbouw. In eerste instantie zeggen ze rot maar op. Vaak zijn de plannen al in vergevorderd stadium en heb je als (in dit geval meestal de burger) weinig meer te vinden. Ja je mag je mening geven in een gemeenteraad die vervolgens zegt rot maar op (in wat nettere woorden weliswaar) want we drukken en krijgen het er toch wel door. Vervolgens mag je naar een raad van state wat het toch wel erg vaak in het belang van de overheid/gemeente wordt beslist.
Op zich vindt ik dat nog niet zo heel erg, zolang er maar fatsoenlijke vergoedingen tegenover staan, mijn ouders moesten de panden en de zaak verplicht aan de gemeente verkopen wegens stadsvernieuwing (en daar valt al helemaal niet tegen te vechten, alleen maar onderhandelen over de vergoeding) en dat is financieel allemaal na een jaar touwtrekkerij uiteindelijk financieel goed opgelost. Ikzelf huurde destijds een pand van mijn ouders in dezelfde straat, en nadat ik daar 2 jaar als anti-kraak in zat voor de gemeente waarmee ik dankzij de belachelijk lage huur van rond de 120,- per maand voor anti-kraak (voor 280 vierkante meter) snel enorm kon sparen om daarna met een gratis aankoopmakelaar via de gemeente en 6.000,- voor de verhuiskosten een eigen woning te kopen, er zijn zat goede verhalen maar die horen we normaal nooit.
Een vergoeding maakt nog niet dat Inmarsat mag blijven. 5G gaat over de hele wereld uitgerold worden. Als ze nu verhuizen dan bestaat de kans dat ze dat over een paar jaar weer moeten doen. Verhuizingen zijn nooit goed voor continuïteit. We hebben het hier niet over een bedrijf dat simpelweg verhuist en een nieuwe internet aansluiting aanvraagt, we hebben het over een bedrijf dat noodsignalen verwerkt en daarvoor in een frequentie luw gebied moet zitten (ze zitten daar nu ook). Tevens kan ik me voorstellen dat ze niet even in een paar jaar nieuwe satellieten omhoog schieten en communicatie apparatuur een ander chipje geven om de gebruikte frequentie aan te passen. Daar houdt je altijd een grijs gebied qua omschakeling, en 'grijs' is niet goed als we het over noodcommunicatie hebben.
Vandaar ook dit in een andere post:

"Daarnaast wil je als bedrijf ook een bepaalde minimale zekerheid hebben dat niet al je contractpartners (al dan niet via een overkoepeld orgaan) je wel houden aan je leveringsplicht maar je tevens blijven dwingen om weer te verkassen, welke garantie heeft het bedrijf dat als zij verhuizen dat daar niet weer hetzelfde gebeurt?"
Dan blijft het toch nog wij gaan dit doen, rot maar op. En touwtrekkerij klinkt ook niet heel voortvarend. Gemeente in Achterhoek waar ik jaren gewoond heb probeerde altijd voor dubbeltje op de eerste rang te zitten. En dan vervolgens gaan zanniken dat de bewoners die weg moeten moeilijk doen. Ja vind je het gek als je ze eerst probeert weg te krijgen met een aalmoes. Dat snap ik gewoon niet.
Inmarsat gebruikt volgens de rechter 'al ongeveer dertig jaar op legale wijze' de 3,5GHz-band voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie
Wanneer is er besloten, dat de 3,5GHz-band voor 5 G gebruikt gaat worden?
Wat ik erover kan vinden is 8 jaar eerder dan een artikel uit 12 jul. 2016
https://www.agconnect.nl/artikel/13-vragen-over-5g-netwerken
Laten we 2006 nemen. Dan is dat nog maar 15 jaar geleden.
Dus Inmarsat is al 2x zolang op de 3,5GHz-band bezig en heeft de oudste rechten op die frequentie.
Wanneer is er besloten, dat de 3,5GHz-band voor 5 G gebruikt gaat worden?
Wat ik erover kan vinden is 8 jaar eerder dan een artikel uit 12 jul. 2016
"Besloten".... maar door wie? Het moet wel een gezaghebbende instantie zijn die dat besluit doet, anderen hebben geen zeggenschap over het frequentiegebruik in Nederland....
Je kan immers ook niet zomaar een nieuwe frequentie pikken voor 5G, dat gaan de toestellen niet ondersteunen.
In diverse regio's worden ook andere banden gebruikt voor 5G, het hoeft echt niet specifiek op de 3,5ghz band. In de US woord bijvoorbeeld 3,7-4,2 ghz gebruikt.
En je kunt in mijn ogen ook niet "zomaar" een band claimen terwijl er al langere tijd gebruik van gemaakt wordt...
Toch ben ik benieuwd, ik zou verwachten als de bewering juist is dat ze al 10 jaar wisten dat ze van deze frequentie af moesten en dan dit jaar nog een nieuwe schotel neerzetten etc. etc. dit stand houd.
Toch ben ik benieuwd, ik zou verwachten als de bewering juist is dat ze al 10 jaar wisten dat ze van deze frequentie af moesten en dan dit jaar nog een nieuwe schotel neerzetten etc. etc. dit stand houd.
Ik weet niet genoeg van de achtergrond, maar het is ook moeilijk uit te leggen als een noodtelefoon niet werkt. Zo schijn je in Europa ook het Amerikaanse noodnummer '911' te kunnen bellen. Dat is gewoon doorgeschakeld naar 112. Net als het oude nummer '0611'. Officieel zijn die nummers niet (meer) in gebruik, maar ze wel laten werken is een kleine moeite. Je weet nooit welke demente bejaard het nodig heeft. Ik denk ook niet dat die nummers ooit nog ingezet kunnen worden voor iets anders, die zijn voor altijd gereserveerd moeten blijven.

Ik weet niet hoe veel keuze Immarsat heeft, moreel gezien, om mensen in nood niet te helen.
Volgens mij werkt 0611 niet meer. Sterker nog. Een vriend van mij heeft een telefoonnummer wat begint met 0611.
Inderdaad 0611 is niet ondersteund als emergency call.

in de specificaties voor mobiele telefonie is een zogenaamde emergency call procedure gedefinieerd die je telefoon kan opstarten om de hulp diensten te bereiken. Deze procedure heeft twee hard coded nummers die standaard in de software van elke mobiele telefoons zit namelijk 112 en 911. Additionele nummers kunnen in het netwerk worden gedefinieerd en worden gedelegeerd naar je telefoon zodat die ook een emergency call procedure kunnen opstarten.

Dit is dus de reden dat 112 en 911 over de hele wereld functioneert, heeft niets met je operator te maken maar alles met de software in je telefoon.
Geen noodoproepen kunnen beantwoorden is een dingetje inderdaad.

Vanuit de technische kant heeft Inmarsat niet echt bewegingsvrijheid. De frequentie is hardwarematig ingebouwd in de satellieten dus even van frequentie veranderen is zo goed als onrealistisch, daarvoor heb je fysieke toegang tot de satellieten nodig.

Ik begrijp dat de enige keuze die ze hebben uitwijken naar andere gebieden is voor de grondstations. Nu lees ik dat men daar ook al mee bezig is dus dat is top.
Dat het niet uit te leggen is als hulpdiensten uitvallen was al duidelijk. Het probleem lijkt hier alleen dat er nogal fundamenteel verschil van mening is over wie dan welke verantwoordelijkheid heeft om dat risico te voorkomen.

De mogelijkheid om frequenties te wijzigen of hoe gevolgen daarvan voorkomen kunnen worden komen niet zomaar tot stand. Er is daarbij ook niet zomaar publiek debat over mogelijke wijzigingen, of openbare beslissingen door gekozen bestuur die jaren vooraf worden genomen. Dat is onder andere om bedrijven de tijd te geven om hun winst te investeren in een mogelijk alternatief. De rechter lijkt het hier nu niet mee eens.
Kennelijk mag een bedrijf wel van de winst genieten om te verdienen aan andermans nood, terwijl ze al die tijd het risico nemen dat ze anderen mogelijk geen hulp kunnen bieden als een uitspraak verkeerd uit pakt. En die winst kunnen maken is niet zomaar, dat is juist omdat ze het op zich genomen hebben om anderen hulp te bieden. Het is hun keuze in ruil voor winst. Blijkbaar is het volgens de rechter de bedoeling dat een bedrijf winst kan maken maar nauwelijks het risico hoeven te dragen. Die kosten komen vervolgens nog eens bij de belastingbetaler, plus de tijd die het extra kost, die het bedrijf vervolgens ook nog eens krijgt om winst te blijven maken voor andermans nood.
Ze hebben door overeenkomsten een plicht tot betrouwbare levering van diensten, Nederland is ook lid/onderdeel van de organisaties waar deze overeenkomsten mee zijn gesloten. Mij lijkt het dan dat je niet als overheid zegt "wij gaan dit doen en los het zelf maar op" dan hoor je in een vroeg stadium gezamenlijk in overleg te gaan en als het bedrijf dan moet verhuizen omdat de overheid het bedrijf eigenlijk gewoon uit de lucht drukt dan hoort daar in mijn beleving een billijke vergoeding tegenover te staan.

Daarnaast wil je als bedrijf ook een bepaalde minimale zekerheid hebben dat niet al je contractpartners (al dan niet via een overkoepeld orgaan) je wel houden aan je leveringsplicht maar je tevens blijven dwingen om weer te verkassen, welke garantie heeft het bedrijf dat als zij verhuizen dat daar niet weer hetzelfde gebeurt?
Het probleem is dat de satellieten óók een nieuwe schotel/zender moeten krijgen om naar een andere frequentie over te stappen, en dat is een héél stuk lastiger.
Goed nieuws dus! Zomaar alles laten wijken en als overheid denken dat je er we mee weg komt is natuurlijk niet de way to go.

(En ja ik woon in het gebied wat dit treft)

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 30 juni 2021 17:40]

De overheid kan de frequentie dus niet veilen voor miljoenen }:O
Wat is het goede nieuws hier? Het kost ons gewoon veel meer geld.
Door dat gepruts van het ministerie gaat er veel belastinggeld overboord.
Wat is het goede nieuws hier? Het kost ons gewoon veel meer geld.
Door dat gepruts van het ministerie gaat er veel belastinggeld overboord.
Het goede nieuws is dat de overheid je niet zomaar onderuit kan trappen omdat ze daar toevallig geld aan kunnen verdienen. :)

Kortom: scheiding van de machten werkt.
Alleen verdienen ze er niet toevallig aan, maar is dat de keuze van de ondernemers. Hoe is het redelijk dat een bedrijf wel geld kan verdienen aan die keuze, maar het ondertussen op de rechter uit laat komen dat het net zo goed heel fout kon gaan door niet op tijd zelf verantwoordelijkheid te nemen?
Bij geld verdienen doelde ik op de overheid, niet imarsat.

En ja, het was een risico. Maar blijkbaar vonden ze - terecht - dat ze heel sterk stonden.
Je geeft eigenlijk geen antwoord op mijn vraag door te verwijzen naar de uitspraak. De rechter geeft namelijk niet aan wat er redelijk aan de beslissingen van het bedrijf was om de winst niet or nauwelijks te investeren in een alternatief. De uitspraak lijkt er namelijk meer om te gaan wat er onredelijk zou zijn aan wat het gekozen bestuur heeft gedaan. En dat is zelfs niet zomaar gebaseerd op de overwegingen van het bedrijf om de winst niet of nauwelijks te investeren in hulp kunnen blijven bieden, maar in hoe de partijen de rechter weten te overtuigen. Aangezien de uitspraak niet definitief neemt het bedrijf dus nog steeds risico. Wat is er dus redelijk aan om wel winst te nemen maar ondertussen klanten risico te laten lopen?
Ik vind het niet relevant, dus ik heb niet het hele vonnis van de rechtbank gelezen. Blijkbaar vind de rechter dat een niet zwaarwegend iets.
Hoe reken je hier mee dat het bedrijf ondertussen geld verdient aan het zo min mogelijk doen om de dienst in stand te houden?
Welk bedrijf doet dat niet? Dat is nu net het hele probleem van ons huidige financiële stelsel. En als er dan dikke winsten zijn dan gaan die aan directie, aandeelhouders etc. terwijl de bedrijfsvoering lekke door mag pruttelen.
Ik denk niet dat het redelijk is om alle bedrijven zonder onderbouwing in twijfel te trekken. Daarbij gaat het hier niet om welk bedrijf dan ook maar om een bedrijf dat gekozen heeft om belangrijke communicatie te verzorgen. Het belang van bedrijven is niet zomaar vergelijkbaar en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat de rechter dat belang extra lijkt te wegen.
Inmarsat wil nu een grote zak geld om te verhuizen, veel groter dan de werkelijke kosten ... wie denk je dat daar voor gaat betalen?
Maar gaat dat dan niet gewoon betekenen dat 5g in Griekenland straks minder bandbreedte heeft. Het klinkt gewoon als het verplaatsen van het probleem.
Maar gaat dat dan niet gewoon betekenen dat 5g in Griekenland straks minder bandbreedte heeft. Het klinkt gewoon als het verplaatsen van het probleem.
Misschien boeit dat de Grieken niet. Of misschien gooien ze het grondstation op een van de vele onbewoonde Griekse eilanden waar dat geen probleem is, omdat daar in de verste verte geen 5G mast op 3.5GHz komt.

Op een van de grote toeristen eilanden gaat dat natuurlijk niet werken.
Wij hebben de Rottumerplaat. Griekenland heeft gelukkig plaatsen die een stuk verder van de bewoonde wereld afliggen. Het is het verplaatsen van een probleem hier, wat ergens anders geen probleem vormt.
Nu geen probleem vormt. Toen Inmarsat hier kwam was het ook geen probleem. Het klinkt toch nog steeds als een nimby oplossing.
Volgens mij is de kern van het probleem dat er regels worden gemaakt zonder praktijkervaring. Op papier kun je frequenties in strakke blokjes met harde grenzen opdelen en aan partijen toewijzen terwijl het in praktijk niet zo werkt. De grenzen zijn niet recht en keihard, er is altijd een beetje overlap. Je gaat altijd over de grens, de enige vraag is hoe veel. Met afspraken en techniek kunnen we daar mee om gaan, maar keiharde grenzen zullen het nooit zijn.

Helaas zijn er partijen die zeggen "van mij is van mij" en die vullen hun stukje helemaal en dat betekent dus dat ze ook een beetje over de grens gaan. Dat is dan opeens het probleem van de andere partij. Als iedereen dat doet dan zit iedereen elkaar te storen. Het verdelen van frequenties doen we juist om storing te voorkomen. Als we dat soort storing accepteren dan heeft frequenties verdelen ook geen zin meer.

Echt vervelend is dat dit soort dingen niet lokaal te regelen zijn. Het gaat al snel over grote stukken van de wereld waarin me het met elkaar eens moeten zijn een een enkele dwarsligger kan voor een hoop problemen zorgen.
Nou dan kan Defensie dus ook blijven. Hoeft onze inlichtingendienst ook niet de grens over. Scheelt miljoenen en je behoudt iets van nationaal belang hier.
Ik zie nog geen enkele toepassing die niet prima via LTE-A (4G) kan. Wat op dit moment als "5G" verbinding wordt aangeboden voegt nu niks toe. Dus prima dat die 3.5GHz band voor iets nuttigers wordt gebruikt.

"5G" is nu vooral voer voor de marketingmotors van providers en geeft ze weer een boost in nieuwe abo's/oversluiters.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 30 juni 2021 18:08]

Zak geld voor Inmarsat. Probleem opgelost.
Hebben ze in Burum last als er in Utrecht iemand 3,5GHz gebruikt? In Leeuwarden? Groningen?
Is het niet mogelijk alleen lokaal die 3,5GHz niet voor 5G te gebruiken?
Ja, satellietapparatuur is heel gevoelig. Ik kan me een kaart herinneren waarin je kon zien dat ze ongeveer in het westen en zuiden van Zeeland 5G zou kunnen gebruiken op die frequenties zonder storing.

Gelukkig heeft (dit gedeelte van) 5G amper nut voor consumenten, dus missen we de komende tijd nog weinig. Het zijn vooral de providers en Inmarsat die de dupe zijn van de overheid die dacht even snel een slagje te slaan en de ministers die dachten een mooie baan te kunnen reserveren bij een telecombedrijf.
Ja, satellietapparatuur is heel gevoelig.
Maar dan hebben ze ook last van 5G in Duitsland? Apart..
Hoe doen andere satellietgrondstations dat?

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 1 juli 2021 18:56]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee