Kabinet: 5g is veilig, zolang de blootstelling onder de limieten blijft

Volgens de ministeries van Economische Zaken en van Klimaat en Medische Zorg en Sport is 5g veilig voor mensen, zolang de blootstelling eraan onder de limieten blijft. Deze limieten zijn nu nog Europese aanbevelingen. Volgens de ministeries worden deze vastgelegd in de wet.

De twee ministeries wijzen in hun Kamerbrief op de Gezondheidsraad, die aangeeft dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid zolang de limieten gehanteerd worden. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de brief verwijst naar een onderzoek over de invloed van telecomsignalen op kinderhersenen. Op dit moment hanteert 'de industrie' Europese blootstellingslimieten, zeggen de ministeries. Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Volgens de brief zijn de veiligheidsmarges 'vijftig keer lager' dan het niveau waarboven gezondheidseffecten kunnen optreden. Hierbij is ook rekening gehouden met kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.

De strengste limiet is 28V/m. Op straatniveau wordt op dit moment volgens de ministeries 'in de meeste gevallen' 0,5 tot 3V/m gemeten, in een woning zou dit 1V/m zijn. Dit is 'ver' onder de strengste blootstellingslimiet. Alle metingen zijn volgens de brief ook te vinden op de website van het Antennebureau.

De limieten gaan over Europese adviezen. Het is de bedoeling dat deze wettelijk worden vastgelegd. De ministeries melden in hun kamerbrief niet binnen welke termijn dat moet gebeuren. Wel zeggen de ministeries dat ook 5g onder deze limieten zal moeten vallen. In dat geval zou 5g volgens de ministeries geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Voor de conclusie van de Kamerbrief beroepen de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat zich op het eerder genoemde oordeel van de Gezondheidsraad, evenals onderzoeken van die raad en meerdere onderzoeksplatforms. Uit de Kamerbrief blijkt dat er 'geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied'. Wel loopt er nog een grootschalig onderzoek genaamd Cosmos. Hierin worden 'enkele honderdduizenden' mensen gevolgd, met het doel langetermijngezondheidseffecten te achterhalen. Onderzoekers leggen het gebruik van telecommiddelen vast en meten de gezondheidsstatus van deelnemers gedurende de tijd. Zo kunnen verbanden tussen blootstelling en gezondheid worden onderzocht, aldus de brief. Nederland is een van de deelnemende landen.

De Kamerbrief is een reactie op onder meer een brief van stichting ElektroHyperSensitiviteit. Die stichting vroeg volgens de ministeries meer aandacht naar onder meer het optreden van mogelijke gezondheidsrisico's van blootstelling aan straling. Ook wijst de stichting op The 5G appeal, een groep van onderzoekers en dokters die de EU vragen te stoppen met de realisatie van 5g. De telecomtechniek zou mogelijk ernstige medische bijwerkingen hebben. De groep roept op om meer onafhankelijk onderzoek uit te voeren voordat de techniek breed beschikbaar komt.

Volgens de Kamerbrief baseren deze publicaties zich op onderzoek waarbij biologische effecten zijn waargenomen bij cellen, planten en dieren. Deze groepen zijn echter 'vaak' blootgesteld aan niveaus boven de blootstellingslimieten, aldus de brief. Daarnaast zijn de genoemde effecten op mensen, zoals het opwarmen van delen van het lichaam door signalen, veranderingen die volgens het Kennisplatform EMV 'niet tot gezondheidsschade leiden'.

Begin april gaf de Tweede Kamer aan eerst meer te willen weten hoe het zit met eventuele gevaren rondom 5g, voordat zou worden begonnen met de techniek, zo schreef het AD. Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet die wens niet deelt, daar het kabinet van mening is dat 5g veilig is, zolang de providers zich houden aan de limieten. Wel blijft het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten naar eigen zeggen op de voet volgen, waaronder het eerder genoemde Cosmos-project. Ook wil het kabinet de transparantie en voorlichting omtrent de straling versterken.

Niet alleen in Nederland gaan stemmen op voor meer onderzoek naar 5g. Zo had Brussel de eerste Belgische stad moeten worden met 5g, maar daar stak de Brusselse minister van Leefmilieu begin april een stokje voor. Volgens De Tijd zei ze dat Brusselaars 'geen laboratoriumratten' zijn, wier 'gezondheid ingeruild wordt voor winst'. Zij stelt dat het vooralsnog niet mogelijk is burgers te verzekeren dat ze beschermd zijn voor de techniek. Overigens loopt de planning voor de veiling van 5g-licenties in België uit, mogelijk is die pas halverwege of eind 2020. In Nederland verwacht T-Mobile eind 2020 een landelijk dekkend 5g-netwerk te kunnen realiseren.

Door Hayte Hugo

Redacteur

17-04-2019 • 16:13

181 Linkedin

Reacties (181)

181
158
92
12
0
42
Wijzig sortering
Volgens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Medische Zorg en Sport is 5g veilig voor mensen, zolang de blootstelling ervan onder de blootstellingslimieten blijft.
En water is nat. Alles is veilig zolang het onder een limiet blijft, dat lijkt me logisch.

Iets minder ranterig: wel fijn om te zien dat de blootstelling enorm ver onder het limiet lijkt te blijven. Al zie ik dat Amsterdam een flinke uitschieter heeft rond de 5V/m, iemand een idee waardoor dat komt? Moeten ze meer inzetten daar om iedereen signaal te geven waardoor dit automatisch hoger wordt?
Al zie ik dat Amsterdam een flinke uitschieter heeft rond de 5V/m, iemand een idee waardoor dat komt?
Ik verwacht dat dit komt omdat ze meer zendmasten met een hogere frequentie gebruiken, die een hogere bandbreedte maar een lagere range hebben. Over het algemeen zorgt een hogere frequentie voor meer V/m
Een hogere frequentie betekent meer verlies over dezelfde afstand. Dit betekent dat er dicht bij de mast een hogere V/m (power) is maar dat dit ook sneller afneemt met de afstand.
conclusie is dat er hier op aarde genoeg natuurlijke bronnen zijn die zo veel vermogen de 5g frequentie kunnen uitstralen dat als het schadelijk zou zijn we al lang dood moesten zijn ;-)

https://m.youtube.com/wat...re=youtu.be&v=lwfJPc-rSXw

[Reactie gewijzigd door xbeam op 17 april 2019 20:57]

Het doet bijna pijn, de onzin die hier staat. Geluidsgolven en elektromagnetische straling zijn twee heel verschillende dingen: geluidsgolven zijn drukvariaties in de lucht (vandaar dat er in vacuüm ook geen geluid is). EM straling (microgolf, infrarood, zichtbaar licht, UV, röntgen etc) zijn variaties in het EM veld. En die kunnen zich dan ook prima door vacuüm verplaatsen (anders zou het vrij donker zijn op aarde).
Heel veel WiFi en tram leidingen wellicht?
[...]

En water is nat. Alles is veilig zolang het onder een limiet blijft, dat lijkt me logisch.
Precies. Of, zoals een oud medisch gezegde gaat, Sola dosis facit venenum. Oftewel, 'Het is slechts de dosis die maakt of iets giftig is.'
Maar daar zijn dit soort onderzoeken ook voor. Om de grens vast te stellen en om te controleren dat die grens op het juiste punt is vastgesteld.

Straling is ook niet het probleem wat men er van maakt. Het enige effect wat het op je heeft is dat het je lichaam opwarmt. En dat valt toch in het niets met de effecten van straling die van direct zonlicht afkomstig is.

Maar goed dit als al jaren een issue. Ik weet nog hoe mijn grootmoeder en haar hele bejaardenflat spontaan allerlei kuren kreeg en de schuld was die KPN zendmast op het dak. Hier op Tweakers ook al een paar keer voorbij zien komen dat 5g schadelijk is. Net als met veel dingen, men is bang voor wat men niet kent (terwijl de informatie beschikbaar is). Geen van de gebruikte frequenties is schadelijk en we gebruiken ze al vele decennia.
Veilig volgens richtlijnen uit 1998, dat zijn richtlijnen meer als 20 jaar oud, laat er in die 20 jaar ontzettend veel meer emf straling bijgekomen zijn, dus aannames gebaseerd op oude richtlijnen lijken me niet slim zeker niet als het om de gezondheid vd mensen gaat, dus grondig nieuw onderzoek is eerst nodig en wellicht een flinke aanscherping van die richtlijnen.
Even wat zaken corrigeren: radiosignalen betreffen geen straling. Radiosignalen zijn opgewekte elektromagnetische velden. Het verschil is dat er bij opwekking van velden geen deeltjes vrijkomen zoals bij röntgen het geval. Vrijkomende deeltjes maken straling schadelijk en tasten organische bouwstenen aan. De opwekking van velden kan indien er sprake is van groot vermogen, en op bepaalde frequenties meer dan op andere, zorgen voor weefselopwarming - en dan speelt blootstellingsduur vooral een rol.
De snelheidswinst bij 5G is een mooi meegenomen "bijproduct" zou ik haast zeggen. 5G is juist bedoelt voor andere toepassingsvormen van draadloos gebruik, die met 4G niet mogelijk waren door bijvoorbeeld teveel latency (niet handig bij autonoom transport, of op afstand opereren in het veld). Op hogere frequenties liggen de golfvormen dichter op elkaar en o.a. daardoor kan er meer informatie in het signaal gestopt worden, plus dat er op hogere frequenties meer frequentieruimte vrij te maken is dan in lagere frequentieruimtes die van vroeger uit al 'volgebouwd' zijn. (Het was vroeger lastiger om apparatuur te maken voor hoog gelegen frequentiebanden).
Dus ja: zolang het onder de gestelde blootstellingslimieten (intensiteit i.c.m. tijdsduur) blijft, is er weinig aan de hand. Die blootstellingslimieten houden namelijk rekening met de gebruikte frequentie en worden sinds jaar en dag al gebruikt.
Direct zal het niet ziekmaken. Maar wat valt er verder te zeggen over de interactie met het bio-elektrisch systeem, zenuwen en het microbioom?
Nouja, je kan van alle materialen uitrekenen hoe zij beïnvloed worden door EM straling. Als iets 100% transparant is voor een bepaalde golflengte, kan het daar ook niet door beïnvloed worden. Als je dan weet dat iets interactie heeft met een bepaalde golflengte moet je daarna uitzoeken wat voor interactie dat is. Ioniserende straling (golflengte korter dan zichtbaar licht) is in de regel nooit goed. Niet ioniserende straling, (golflengte langer dan zichtbaar licht en zichtbaar licht zelf), is in de regel juist vrij onschadelijk.

De reden dat dit onschadelijk is, is omdat de gevoeligheid voor een golflengte afhankelijk is van de ontvanger. Stel je een boot voor van 50 meter lang. Als je op die boot zit, en er komen golven naar je toe met een golflengte van 2 kilometer, dan zal je daar niets van merken. Aan de andere kant, als de golflengte 2 cm is, dan merk je daar ook niets aan. De golflengte en de antenne moeten met elkaar vergelijkbaar zijn.

Uiteraard is dit een sterk vereenvoudigde uitleg.
"radiosignalen" is gewoon EM-straling. Licht is ook EM-straling. Dat er geen deeltjes bij vrijkomen.... tsja, dat wordt vaak zo gesteld (hier staat dat microwave non-ionizing zou zijn). Ik gebruik in het lab magnetronbronnen (op 2.45 GHz) om plasmas te maken (gassen te ioniseren). Daarbij komen er dus heel veel deeltjes (electronen) vrij. Bij hoge drukken gebeurd dit niet, en zal de straling op deze frequentie door watermoleculen worden geabsorbeerd waardoor die opwarmen.a. Fysisch gezien klopt het geen je zegt niet helemaal, de rode draad is echter wel juist.

[a] Althans, als je 10GW magnetron bron voor je hoofd zet zal je hoofd misschien ook wel ioniseren (en dus eerst naar gasvormig gaan).
Ja helemaal juist, alleen.. die omstandigheden zijn er niet bij 5G.
"Uit de Kamerbrief blijkt dat er 'geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied"

En denkt iemand aan het feit dat mobieltjes de hele dag in je broekzak zitten en daar hetzelfde doen als "boven"?
Ik heb geen zin in een halve Magnetron naast m'n testikels (of baarmoeder bij vrouwen)... Ik ben echt ongerust over G5. Lekker "beamforming naar je ballen/eierstokken/hersenen"...

Destemeer ik lees over G5, destemeer de alarmbellen bij mij afgaan. Bij G3 en G4 had ik dat niet zo sterk als deze keer.
G5 wordt door onze strot gedrukt, zonder dat iemand weet wat de lange termijn consequenties zijn. Allemaal speculatie van mannen in witte jassen. De straling is met G5 zo enorm sterk zodat het funktioneel kan bieden wat beloofd wordt. Dat kan niet gezond zijn.

[Reactie gewijzigd door zotteke op 17 april 2019 16:25]

Een magnetron werkt omdat er 1000W of meer in een resonante ruimte zit, om de energiedichtheid zodanig hoog te krijgen dat hetgene wat zich in die doos zit, warm wordt. Die ruimte is speciaal ontworpen om zoveel mogelijk energie in het object te krijgen.

Een WiFi router mag niet meer dan 100mW uitstralen, dus dat is niet vergelijkbaar. Daar komt nog bovenop dat een antenna meestal omnidirectioneel is.

Van je telefoon hebben je testikels weinig te vrezen, een dagje buiten liggen levert je al veel meer straling op, die nog veel energierijker is dan je 5GHz straling. (Tip: de zon)
Wel goed insmeren met zonnebrandcreme, ik neem aan dat ze meestal niet zoveel zon krijgen
Zonnebrandcreme die volzit met kankerverwekkende stoffen ?;) Goede tip!
Officiële instanties (zit nu op mobiel kan er niet bij) geven al lang toe dat een mobieltje in de voorzak niet goed is voor spermacellen van de man. Ook voor zwangere vrouwen wordt het houden van een mobieltje bij de buik afgeraden.
Dat is meer vanwege warmteontwikkeling dan de straling.....
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074720/

Gewoon de radiatie hoor. Maar mooi dat je een +2 hebt voor iets dat niet eens klopt.
> 32 healthy middle–aged men (27.5 ±3.5 years old) with normal semen parameters (normozoospermia) were selected to study the direct influence of mobile phone radiation on sperm quality in vitro

32 mannen klinkt niet echt als een hele grote groep mensen voor zo'n onderzoek.
Het onderzoek heeft verder geen nul-meting gedaan en geen controlegroep gehad. Het spijt me, maar ik kan dat onderzoek niet als echt 'goed' bestempelen. Dit klinkt meer als een veredeld HBO onderzoekje, dan een onderzoek die we echt serieus moeten nemen.

EDIT: Ik heb het onderzoek nog eens verder gelezen, maar de foutmarge is echt gigantisch bij de resultaten. (Zie bijvoorbeeld figure 2 in het onderzoek). +/ 3.7 bij testgroep A en +/- 4.1% bij testgroep B. Testgroep A had maar 9.1% aan dode cellen terwijl testgroep B 9.6% aan dode cellen had volgens het onderzoek. Haal daar de foutmarge bij en er blijft ineens nauwelijks meer een verschil over.

Lezen we discussie waarin ze verschillende andere onderzoeken erbij halen zien we uit bron 11 in het artikel het volgende in het abstract:
> The ambiguity of such results is attributed to the lack of a centralized assay for measuring inflicted damage caused by cell phones. Study design, ethics, and reproducibility are all aspects which must be standardized before any conclusions can be made.

Bron 12 is wat zekerder, hoewel hun testgroep nog steeds relatief klein was (350). Dat zie je ook terug in hun enorme foutmarge. Het statistisch gezien significant, maar erg nipt en dus niet heel overtuigend over een grotere groep mensen. Die is ook zo voor bron 13 in het artikel.
> Use of cell phones decrease the semen quality in men by decreasing the sperm count, motility, viability, and normal morphology. The decrease in sperm parameters was dependent on the duration of daily exposure to cell phones and independent of the initial semen quality.

Waar alle studies het over eens zijn is dat andere factoren waaronder alcohol- en tabakgebruik veel belangrijker zijn voor de kwaliteit van sperma in plaats van de mobiele telefoon.

[Reactie gewijzigd door etix111 op 17 april 2019 18:23]

Bedankt voor je goede uiteenzetting, ik wist niet dat er zo veel mis was met dit onderzoek. Bedankt! Ik moet wel melden dat dezelfde resultaten als het goed zijn ook zijn gevonden in een ander onderzoek met duizenden mensen in de testgroep, maar ik heb nu geen link!
Nou, ik zou het niet willen zeggen dat er iets mis met het onderzoek is. In plaats van de wenselijke 1000 mensen zijn er 32 mensen onderzocht. Maar als er grote effecten waren dan zou er wel iets zijn uitgekomen. Persoonlijk vind ik het wel verstandig om onderzoeken eerst kleinschalig te doen, voordat je groot uitpakt. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat je van 33 onderzoeken (naar verschillende onderwerpen) onder 32 mensen meer leert dan van één onderzoek onder 1000 mensen. Maar die 33 onderzoeken krijg je waarschijnlijk niet gepubliceerd.
Een srakke onderbroek is ook niet goed voor je.
Ahh, we kunnen deze weer eens van stal halen.. :Y)
https://youtu.be/gd-bX285CQ0
Je snapt natuurlijk dat met zo’n statement iedereen zit te wachten op verwijzing naar een (fatsoenlijk) bronnetje of twee 3?!.

Ik zou geintereseerd zijn.

Voor de rest is mijn (admittedly basic) begrip van 5g dat het weliswaar hoogfrquent, maar behoorlijk low power blijft. vandaar dat in urbane setting ps echt super veel (sub)nodes nodig zijn. Datacapaciteit is weliswaar hoog, maar door de genoemde combinatie is de penetratiepotentie (zelfs van huid of een broek) niet bar hoog.

edit: nu ja ik zie dat je al had toegegeven/ingezien dat de kwaliteit van je bron ondermaats was. Dat geldt overigens voor de proponenten ook van wat ik heb gezien. Toch moet je bedenken dat er vrij veel staande kennis is op gebied van straling en weefselschade, alleen niet secifiek op die frequenties. Marges zullen ongetwijfeld dubbeldik worden genomen, das met andere milieumormeringen ook niet zelden. Als je je dan nog zorgen maakt, stop niet een foon in je rechter en ook nog in in je linkerzak de helemdag, maar laat m in je tas of op het bureau en ga niet slapen met dat *&(€#ding onder je kussen. nog beter voor de slaap ook.

ik zal es kijken of ik beter academisch materiaal kan vinden.( van iemand die niet gesponsord wordt door een voor of tegen groep)

[Reactie gewijzigd door BuZZem op 18 april 2019 06:08]

Toch is de penetratiediepte van 5GHz veel en veel hoger dan het hoog frequente licht van de zon. De magnetron werkt zolang er een susceptor aanwezig is, iets wat de energie in het E veld omzet naar thermische energie, water in eten meestal dus voor 2.4GHz. Zelfs vond ik het behoorlijk overdreven dat wij in het ziekenhuis (behandelruimte met zegmaar een open 434MHz magnetron) de veldsterkte met de apparatuur aan moesten meten. Het resultaat was naast de applicator dat de norm wel 10x overschreden werd. Niet erg natuurlijk maar je moet je wel indekken en dus maatregelen nemen zoals medewerkers buiten de kamer (zit een kooi om de kamer) of ver van de applicator en of de tijd dat medewerkers bloodgesteld worden beperken. De ervaring is dat artsen dit soort eisen niet serieus nemen en gewoon tijdens de behandeling ernaast staan, wat een bikkels :+ .

Wat dit betekent? Dat medewerks een fractie warmer worden dan als de versterkers niet aan stonden. In mijn ogen is het daarom zeer onaannemelijk dat er een effect op de gezondheid bestaat, maar zelfs zoiets basaals moet met lange studies over grote groepen bekeken worden om het echt uit te kunnen sluiten. Het vermogen van onze opstelling was trouwens 12x 250W dus dan vallen je auto sleutels of een UHF transceiver van 5W enorm mee, ons doel was dan ook verwarmen waar dat meestal juist niet je doel is.
Nee dat heeft te maken met ontzettend ongezond eten en obesitas. Ook zorgt overgewicht ervoor dat steeds meer mannen hem niet meer omhoog krijgen.

Overgewicht, roken, strakke broeken, geen beweging, stress, depressie en medicatie het zijn allemaal zaken die invloed uitoefenen op de gezonheid van sperma en het mannelijke geslachtsdeel in zijn algemeen.
Ja dat heeft er wel mee te maken. Het komt in honderden studies voor dat de zaadproductie is gedaald door blootstelling aan de hoogfrequente velden.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711 - Sperm damage was found in 21 of 27 studies reviewed in this 2016 meta-study. Multiple studies in this group also found DNA within the sperm.

Mensen die roepen dat iets niet zo is komen zelf altijd met onderbuik gevoelens aanzetten, terwijl mensen die roepen dat het wel degelijk zo is moeten zich altijd maar bewijzen. Simpel volk die oogkleppen op heeft, want oh wee, de identiteit zal maar worden aangetast, want "ik leefl zo gezond en bewust op mijn smarpthone". Het smartphone tijdperk komt bijna aan zijn einde. Kanker heeft meestal 10+ jaar nodig om zich te openbaren, en de meeste mensen gebruiken ze al jaren. Er gaat heel wat ophef ontstaan, miljarden claims die niet worden vergoed want de verzekeraars hebben zich al in 2004 uitgeschreven voor eventueel gezondheidsschade door blootstelling aan deze vorm van straling. Mensen zijn gewaarschuwd maar geloven liever in een sprookje.
Het zijn oftewel industrie trollen die mekaar plussen en anderen minnen of idd kop in t zand steken figuren, denk t eerste want er wordt hier vaker geminned als t de industrie niet uitkomt.
Waarom moet dit op zo een denigrerende en beledigende manier worden medegedeeld? Je manier van communiceren maakt dat mensen in de verdediging schieten en jouw informatie niet eens meer willen aannemen als is het waar. Je bereikt hier helemaal niet mee wat je wilt bereiken.Tenzij het er jouw om gaat om mensen te beledigen om jezelf goed te voelen, dan bereik je wel wat je wilt.

/ontopic
Enkele jaren geldenen heb ik onderzoek naar gedaan naar dit onderwerp en toen was de concensus nog dat er geen sprake was van eventuele negatieve gevolgen voor sperma. Dat er door nieuwe onderzoeken en een meta-analyse enkele jaren later blijkt dat er wel mogelijk wat aan de hand is (dit is nog steeds niet duidelijk) maakt niet dat iemand ineens onderbuik gevoelens roept of oogkleppen op heeft. Overigens is van de zaken die ik opnoemde ook aangetoond dat deze invloed hebben op de kwaliteit van sperma. Dit draagt wel degelijk bij aan de problemen die er momenteel zijn.

Waar heb je vandaan dat verzekeraars zich hebben uitgeschreven voor deze vorm van schade? Volgens mij bepaald de overheid wat onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Of doel je op onder andere de USA?

[Reactie gewijzigd door Minoesh op 5 mei 2019 22:26]

https://dooozz.nl/blog/to...hade-aangericht-met-wifi/

Moet je toch wel aan het denken zetten, of niet?

Jij noemt het denigrerend en beledigend, ik noem het uitputting en eindeloos, want na 4 lange helse jaren als elektrogevoelige te moeten leven en iedere dag weer onbegrip, bespotting en onwetendheid te moeten trotseren, en mensen die niks voelen het eigenlijk vrij weinig kan schelen, gaat deze hel voor mij en heeeel veel mensen, zowel jong als oud, gewoon door in deze ellende. Onderzoek genoeg, bewijs genoeg, maar Nederland steekt gewoon de kop in het zand. En als zelfs zorgverzekeraars zich uitschrijven na onderzoek gezien te hebben voor 2004 dat schade aantoont, waar zijn wij dan eigenlijk mee bezig.

Inmiddels hanteren veel landen wél het voorzorgsprincipe. Die denken aan hun burgers welzijn. Die willen niet dat 50% ziek is tegen 2022. https://www.youtube.com/watch?v=D5AwtCblb-k En ook al meerdere landen weren 5g of eisen dat de blootstelling sterk wordt verminderd. https://lenews.ch/2019/05...on-of-5g-mobile-antennas/ https://www.phonegatealer...isks-due-to-mobile-phones

Maar Nederland doet niks. Gewoon stug door blijven gaan met de uitrol, ongeacht hoeveel mensen er al ziek zijn van de huidige te hoge blootstelling, de aanwijzingen van permanente schade door dezelfde blootstelling, en dat terwijl zoveel landen zich al herroepen op de uitrol van 5g. Dat en dan mensen die claimen er niets aan de hand is en het allemaal wel veilig is. Daarom gebruik ik het woord oogkleppen en schiet ik weleens door in mijn gebruik. Uitgeput en klaar hiermee. Wij hebben ook het recht op zonder pijn en foltering te leven, maar oh wee mensen zouden het 's nachts even uit kunnen zetten, of op vliegtuigstand, zodat ik een keer niet 30x wakker hoef te worden met steken in de benen en een druk op het lichaam te voelen. Ik zou er zelf geen moeite mee hebben om het voor mijn buren uit te zetten, zeker 's nachts. Maargoed, fijne dag nog.
Vervelend dat je zo ziek bent. Ik begrijp dat dit een rotsituatie voor je is.

Zoals gezegd helpt je manier van reageren niet bij het kweken van begrip, maar het tegenovergestelde.Ik kan niet door een scherm jouw achtergrond weten natuurlijk en dan komt zo een reactie gewoonweg heel verkeerd over.

(typo)

[Reactie gewijzigd door Minoesh op 8 mei 2019 05:50]

Toch wel apart dat je alleen op mijn persoonlijke situatie reageert en niet op de meerdere links, waaronder de bron waar jij om vroeg toen toen ik aanhaalde dat de verzekeringsmaatschappijen zich massaal hebben laten uitschrijven bij schade opgelopen door blootstelling aan bijv. Wifi. Maar goed, dit is een beetje het standaard geworden als je dan toch met bewijzen komt. Gewoon negeren. Cognitive Dissonance wordt dat genoemd.
Even los van wat de andere al schrijven, stel je eens voor dat je gelijk hebt. Waarom zou je je dan alsnog zorgen maken over 5G zendmasten? Straling gaat kwadratisch, een paar centimeter of een paar meter (dan wel tientallen meters) maakt al een gigantisch verschil in straling.

Daarnaast vraag ik me af: Vanwaar die 'hype' rond 5G gevaar? Waarom zou 5G gevaarlijker zijn dan 4G? Of 3G? Is het lichaam gevoeliger voor specifieke QAM modulaties? Misschien toch maar OFDM gebruiken? Dat beetje beamforming dat een telefoon kan doen zal het iig niet zijn, met paar antennes maakt dat slechts beperkt wat uit.

En ondertussen hebben we genoeg dingen die wel bewezen schadelijk zijn, zoals roken, overmatig vlees gebruik, alcohol gebruik van velen, fijnstof (en nee, fijnstof kan je niet allemaal op de industrie gooien, gewoon je auto of je houtkachel is ook een grote schuldige), die we allemaal accepteren.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 17 april 2019 18:16]

En ondertussen hebben we genoeg dingen die wel bewezen schadelijk zijn, zoals roken, overmatig vlees gebruik, alcohol gebruik van velen, fijnstof (en nee, fijnstof kan je niet allemaal op de industrie gooien, gewoon je auto of je houtkachel is ook een grote schuldige), die we allemaal accepteren.
Allemaal zaken waar je zelf de keuze in maakt, of eigen verantwoordelijkheid hebt.
Bij 5G is dat niet. Kromme vergelijking dus.
Oh, dat is een interessante. Vertel eens hoe ik van fijnstof af kom precies? We hebben plaatsen waar het jaren van je levensverwachting kost! https://www.nrc.nl/nieuws...ns-leven-1473635-a1203757

Maar nee, laten we ons liever zorgen maken over denkbeeldige zaken.
Ho, van alle voorbeelden die je geeft is er eentje niet direct beïnvloedbaar. Dat maakt zijn verhaal nog niet verwerpelijk.

Van al die andere dingen kan ik weldegelijk mijn blootstelling beperken en beïnvloeden. De uitrol van 5G kan ik niet.
Om te voorkomen dat paranoia ouders een aanleiding hebben de kinderen thuis te houden. Kinderen moeten leren, dat is van enorm maatschappelijk belang.
Als de techniek gevaarlijk is dat wordt de techniek verboden, als de techniek niet gevaarlijk is dan wordt een manier van omgaan met de ongefundeerde angst gezocht.
Nee hoor, studies die aangeven dat wifi zelfs onder de Europese blootstellingslimieten gezondheidsschade aan geeft. Dat heet het voorzorgsprincipe. Heeft Nederland nog heel wat van te leren trouwens. Die gooien lukraak overal masten en zenders neer terwijl er steeds meer onderzoeken aangeven gezondheidsschade te hebben gevonden. Het is maar hoe je het bekijkt. "paranoia ouders" Wel grappig dat in de wat hogeropgeleide communities vaker draadloos wordt geweerd en bevochten. Mensen die zelf onderzoek "kunnen" doen in plaats van het nieuws(die trouwens extreem biased is en zelfs censureert als het ze niet bevalt) blindelings vertrouwen.

Als er iemand die op Harvard medical school heeft gezeten zich uitermate zorgen maakt om de gevonden gezondheidseffecten op kinderen die blootgesteld zijn aan Wifi en een link is gelegd naar autisme en andere leerstoornissen in de ontwikkeling, mag je als ouder en als schoolhoofd weleens gaan nadenken over waar je de kinderen iedere dag aan blootstelt. Heeft niks met paranoia te maken; maar met gezond verstand.

https://www.emfanalysis.c...-Dangers-for-Children.pdf
Lees die brief nou eens. Het eindigt met een vraag om iets niet te doen. De uitgebreide motivatie is dus niet noodzakelijkerwijs neutraal. Dus moet je het als politiek gekleurd betrachten, niet meer dan een mening en daarmee is het als wetenschappelijk stuk in een discussie over schadelijkheid van wifi nutteloos. Oorzaak en gevolg objectief vaststellen voordat we ons door angst laten leiden, dat is gezond verstand. Het zekere voor het onzekere nemen, is een te grote rem op ontwikkeling.
Het niet willen zien is iets anders als iets niet kunnen zien. En voor jou gaat duidelijk het eerste op.
En jij wilt te graag geloven dat het schadelijk is waardoor alles wat in je straatje past als bewijs aanneemt. Ook als het eigenlijk geen bewijs is maar een mening van iemand waar je het mee eens bent. Best wel link eigenlijk, meningen niet van feiten willen onderscheiden.
Haha. Die straling gaat overal doorheen, door dikke en dunne schedels. Alleen aluminium hoedjes houdt het tegen... Ook zijn kinderhersenen precies even gevoelig daarvoor. De angst is alleen dat als een kind er een effect van krijgt (wat dus niet gebeurt) dat de effect zich over een lange tijd (rest van het leven van het kind) tot een serieus probleem kan omvormen.
Nee, schedeldichtheid dempt wel degelijk. En ook die hoedjes bieden weinig bescherming, want er bestaat ook iets als reflectie, die wat er van onder naar binnen komt wordt weer gereflecteerd en ontstaat er een nog hogere belasting op de hersenen.
Wat dus niet gebeurd, hoe weet jij dat ?;)
Zaad produktie bij mannen in amerika schijnt met 60% gedaald te zijn doordat men t mobieltje in de broekzak houdt
Bron?

Mannen zijn de laatste jaren ook weer strakker ondergoed gaan dragen, wat de zaadproductie ook niet ten goede komt.
5g is gewoon een slechte techniek.
Slechter dan 4G dat gewoon uitgerold is... En exact dezelfde "techniek"?

[Reactie gewijzigd door Ungaeidell op 17 april 2019 17:01]

Komt dat door de 4G/5G straling of doordat telefoons gewoon te warm worden op die manier? Want dat is wél funest.
Anoniem: 310408
@ChAiNsAwII17 april 2019 17:00
Zaad produktie bij mannen in amerika schijnt met 60% gedaald te zijn doordat men t mobieltje in de broekzak houdt,
Het bewijs dat je op het internet alles kan vinden als je maar lang genoeg zoekt.
Wel goed lezen. Zo lang de wetenschappers woorden als "we think", "it may" en "maybe" gebruiken, is er geen causaal verband aangetoond tussen straling van een mobiele telefoon en verlaagde spermaproductie. Het zijn slechts hypotheses.
Wel goed lezen. Zo lang de wetenschappers woorden als "we think", "it may" en "maybe" gebruiken, is er geen causaal verband aangetoond tussen straling van een mobiele telefoon en verlaagde spermaproductie. Het zijn slechts hypotheses.
Precies. Het wordt gevaarlijk op het moment dat wetenschappers termen als “with a very high degree of confidence” gaan gebruiken. Geen wetenschapper zal ooit 100% zeggen. Maar op het moment dat ze er een wedje over willen leggen haak ik accuut af.
Juist ja, zodra wetenschappers we think en maybey zeggen is het om aan de handrem te trekken en goed onderzoek te doen, en niet aan de hand vd belanghebbenden maar door te gaan met de uitrol.
In het vrije westen mag iedereen stemmen op wie hij/zij maar wilt. Ook als de uitslag je niet bevalt, hoor je dat te respecteren, en de kiezers verder gewoon in hun waarde te laten.
Zo, vekeerde been uit bed gestapt?

#Humor
#Sarcasme
Als jij hier een politieke mening in leest heb je het ook niet begrepen, damn Tweakers wordt echt steeds minder gezellig ;(
Ja, en van die vermaledijde stoomtreinen gaan de koeien zure melk geven, computers zijn het einde van werkgelegenheid en je gaat hartstikke morsdood als je in een auto harder rijdt dan 30 km p/u want dat kan een menselijk lichaam niet aan.

Eerst maar eens even inlezen wat ioniserende straling doet tov. niet-ioniserend, en dan even kijken welke stralingsbronnen bij jou in de buurt ioniserend zijn.

Aanstelleritis.... dáár worden we pas écht ziek van.

EDIT: typfoutje..

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 17 april 2019 19:16]

Wat een oliedomme reactie. Lees je eerst eens wat in wat die wetenschappers en artsen uit 36 landen vanuit de 5G appeal hebben aangegeven voordat je zomaar wat blaat.

Asbest was vroeger ook zo veilig, Chroom-6 verf ook.

[Reactie gewijzigd door CR2032 op 17 april 2019 18:12]

Om nog maar te zwijgen over Softenon en Agent Orange.

Maar al zou die 5G-straling (of 3G/4G for that matter) slecht zijn, dan nog gaat niemand zijn telefoon weg doen.
Uitlaatgassen zijn ook niet al te best, ook al is het lood uit de benzine gehaald in de jaren '90 en zijn er katalysatoren gekomen. Heb je zelf geen auto, dan zijn er nog 7 miljoen anderen hier, nog excl. alle scooters/brommers/motoren...
De mensen die in de buurt van de Hoogovens of andere zware industrieën wonen zullen ook behoorlijk wat zooi inademen die niet goed is.
Zelfs vliegende rattenstront duivenpoep kan gevaarlijk zijn, net als werken/wonen in de buurt van een veeboerderij. Of een vuurwerkfabriek :X
Moestuintje? Zandbak in het speeltuintje? Leuk al die katten die daar kakken, maar niet best voor je als wat binnenkrijgt (toxoplasmose).
Etc. etc. etc.

Kortom, dood ga je toch :+ en de kans dat je ziek wordt door "iets" in de omgeving neemt amper af als je 1 "slecht ding" weghaalt of probeert te ontlopen.
You're doomed either way! ;)

[Reactie gewijzigd door 3dfx op 17 april 2019 19:04]

Kortom, als jij DNA-schade oploopt door deze techniek, dat weer doorgeeft aan jouw kinderen, dat je vroegtijdig sterft hierdoor en de kwaliteit van het leven van je kinderen aantast dat gaat hier dat niet meer op? Beetje simpele redenaties tegenwoordig. Alles wat iemand uitkomt als het onderwerp hen niet bevalt.

Sterker nog, ik heb niet eens een Smartphone. Niet nodig, geen behoefte aan en irriteer mij mateloos aan al die smartphone zombies die de hele dag naar dat scherm kijken terwijl het echte leven aan hun voorbij gaat. Een gesprek voeren is al helemaal uit den boze want oh wee ze moeten even omhoog kijken van het belangrijke schermpje.

En ja, er zijn steeds meer dingen die de gezondheid aantasten, en dat werkt cumulatief. En zolang er met een stugge houden wordt geredeneerd veranderd er helemaal NIETS. Ja, want even belangrijk doen op de smartphone, want we hebben allemaal een mening tegenwoordig, is belangrijker dan er kritisch naar te kijken en nadenken over het aanpassen zodat de kwaliteit van het leven er op vooruit gaat. Want niemand zegt over 10 jaar "goh, ben blij dat ik 8 uur per dag op mijn telefoon heb gekeken, lekker youtube filmpjes heb bekeken, mijn gelijk heb proberen te behalen voor een kort maar goed gevoel, mensen belachelijk heb gemaakt die mij probeerden te waarschuwen, en updates van de lokale strontvlieg die weer van die rare capriolen uithaalde" En dat alles voor Kanker, een verkort leven, levenservaring, mensen en gesprekken die je hebt gemist, familietijd, wandelingen in de natuur, en ga maar door. Een wake up call. De tijd staat niet stil - dus maak er echt wat van.
Anoniem: 1092407
@CR203217 april 2019 19:24
Voor de gevaren van asbest voor ons DNA bestaat een solide verklaring. Voor die van radiostraling in het geheel niet. De onderliggende processen van het ontstaan van kanker verklaren is alles behalve oliedom. Bovendien, pas met kennis kun je gedegen inschatten wat je nog niet weet. Mensen afschieten omdat ze meer weten van een onderwerp dan jij en er daarom een betere inschatting van kunnen geven helpt jou geen steek verder.
Lees je eens in. 5G geeft schade aan de huid, aan planten en dieren dat is inmiddels klinisch bewezen.
Ja, jij niet blijkbaar. Lees eens het wetenschappelijk artikel hierover.
https://www.jrseco.com/eu...ous-health-effects-of-5g/
Ik ben benieuwd of jij één onderzoek kan aanwijzen dat met zekerheid kan zeggen of smartphones een negatieve invloed hebben op je private delen (of op andere delen van je lichaam).

Kleine spoiler: die ga je niet vinden.
Anoniem: 310408
@SomerenV17 april 2019 17:04
Ik ben benieuwd of jij één onderzoek kan aanwijzen dat met zekerheid kan zeggen of smartphones een negatieve invloed hebben op je private delen (of op andere delen van je lichaam).

Kleine spoiler: die ga je niet vinden.
Op het internet kan je alle vinden mijn vriend. Van de grootste waarheid tot onderzoeken die bewijzen dat de aarde plat is. Met zekerheid. Als je 'GSM radiation trousers' intypt in Google krijg je pagina na pagina. Ik zeg niet dat dat betrouwbaar is maar dat jet het niet vinden kan, nee.... kan je zelf uittesten!
Ik ben benieuwd of jij één onderzoek kan aanwijzen dat met zekerheid kan zeggen of smartphones een negatieve invloed hebben op je private delen (of op andere delen van je lichaam).

Kleine spoiler: die ga je niet vinden.
Misschien is het ook wat te vroeg om dat te stellen? Gezien "smartphones" en allerlei draadloze technieken nog niet zo lang bestaan waardoor je eigenlijk nog helemaal niks met zekerheid kan zeggen over lange termijn effecten. Je kan dus eigenlijk helemaal niet uitsluiten dat het _niet_ schadelijk is, zo'n smartphone naast je ballen. Wat je wel kan stellen is dat zo min mogelijk straling gewoonweg beter is.

Goed dat er kritisch naar gekeken wordt :9

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 17 april 2019 17:55]

We gebruiken al meer dan honderd jaar radiostraling en de eerste radarsystemen van rond de tweede wereldoorlog waren apparaten die meer vermogen uitzonden dan jouw magnetron thuis en duizend keer meer dan een mobiele telefoon en wel in precies dat spectrum. Ervaring zat dus.
Je kan helemaal niet zomaar stellen dat minder straling beter is, zeker niet omdat bewezen is dat je huid vitamine D aanmaakt onder invloed van straling.

Ik ben het trouwens wel met je eens dat permanent je telefoon in (mn de voorste) broekzak dragen om heel veel reden iets is dat je beter niet kan doen.
We gebruiken al meer dan honderd jaar radiostraling en de eerste radarsystemen van rond de tweede wereldoorlog waren apparaten die meer vermogen uitzonden dan jouw magnetron thuis en duizend keer meer dan een mobiele telefoon en wel in precies dat spectrum. Ervaring zat dus.
Klopt, maar er is in de tussentijd nogal wat verandert. Een apparaat in je broekzak had je vroeger niet. En de hoeveelheid aan andere draadloze communicatie is ook exponentieel toegenomen.
Je kan helemaal niet zomaar stellen dat minder straling beter is, zeker niet omdat bewezen is dat je huid vitamine D aanmaakt onder invloed van straling.
Nu neem je het woord straling wat uit z'n context, ik bedoelde daar natuurlijk mee de staling van apparaten e.d.. Maakt dat Vitamine D aan dan? :+

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 18 april 2019 09:26]

Ik was zelf wel benieuwd, maar er blijken daadwerkelijk onderzoeken te zijn gedaan waaruit blijkt dat er een klein negatief effect is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onderstaande meta-analyse:

https://www.sciencedirect...cle/pii/S0160412014001354
Jawel.
Het is aantoonbaar verslavend.
Daarnaast zijn er filters ontworpen die het scherm temperen omdat het nachtelijke gebruik een slaapstoornis kan opwekken.
Gebogen nek.
Concentratie verlies.
Etc. etc.

Heeft niets met de straling te maken, maar dat neemt niet weg dat een smartphone niet helemaal onschuldig is.
Goed, ik denk dat Sommeren doelde op de straling. Die kromme nek krijg ik ook wanneer ik een boek lees in dezelfde houding als mijn smartphone.

Die slaapstoornis kan ook van een monitor komen, waar ik dagenlang aan zit. Oftewel, die zaken zijn niet inherent en exclusief aan het gebruik van een smartphone.

Dat de straling van de antennes of dergelijke mijn kans op voortplanting beïnvloeden. Ja, dat is wel inherent aan de opkomst van mobiel gebruik.
Ik heb geen zin in een halve Magnetron naast m'n testikels (of baarmoeder bij vrouwen)...
Gelukkig pas een hele magnetron niet in de broekzak.
Oplossing: draag je telefoon niet langs je testikels als jij je daar zo een zorgen om maakt.
Ik wil je verder adviseren om geen strak ondergoed of kleding te dragen rond die plek en sterke zon te mijden. Ook geen ongezond eten of roken, want dat heeft ook veel invloed.

De rede dat jij je nu zoveel meer zorgen maakt is waarschijnlijk omdat er tegenwoordig veel meer serieus uitziende 'wetenschappelijke' onzin op internet en socail media te vinden is.Waarschijnlijk ben je nu meer daarvan tegengekomen dan bij 3G en 4G het geval was.
"Uit de Kamerbrief blijkt dat er 'geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied"

En er zijn inmiddels genoeg onderzoeken die dus WEL een clausibel verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en tumoren aantonen. Dus lijkt me dat zoals vaker weer een specifiek onderzoek gebruikt is om die stelling te onderbouwen. Er is nog heel veel onderzoek nodig naar de daadwerkelijke langdurige blootstelling aan draadloze verbindingen.
Het feit dat een zendmast al behoorlijke invloed kan hebben op coaxkabels (van perfect beeld zonder mast actief, naar sneeuw met mast actief) geeft toch al wel aan dat de straling niet gering is.
We hebben genoeg voorbeelden gehad in het verleden waarbij 'experts' aangaven dat er niets aan de hand was en achteraf bleek dat het extreem schadelijk is (astbest om maar een voorbeeld te noemen, of roken). En veel van die experts blijken vaak nog enige banden (financieel/direct) te hebben met degene die de producten in de markt zetten.
Bij BNR's Ask Me Anything was er een heel uur aan gewijd. Je kunt het terugluisteren. Bottomline is dat de experts daar zeggen dat er geen bewijs is.
[insert jaar] - 'GPRS & GSM is slecht voor de gezondheid!'

2005 - 'UMTS is slecht voor de gezondheid'
Veel meer mensen wijten gezondheidsklachten aan UMTS zendmast

2019 - '5G is slecht voor de gezondheid! '
NEW 5G WIFI COMING AND IT WILL KILL US ALL. THIS IS SERIOUS!
Change.org petitie
----

@stuiterveer
Je bedenkingen zetten bij nieuwe stralingen is zeker niet verkeerd. Echter wat een veelvoorkomend probleem is, hoeveel mensen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing volledig geloven dat het volledig slecht voor de gezondheid is. Als je nog op Facebook zit, sta je soms verbaast over waar mensen in geloven.. je kan het zo gek nog niet verzinnen..complete complot theorie'en over 5G, WiFi. De quote "New 5G WiFi is coming and will kill us all" petitie is hier een voorbeeld van.

Ik snap overigens niet waarom u zo uitgebreid reageert op mijn bericht. In mijn bericht geef ik aan dat de reactie dat het slecht is voor de gezondheid van alle tijden is. Waarom u vervolgens citaten uit de bronnen aanhaalt om dat te bevestigen, is mij nog niet helemaal duidelijk.

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 17 april 2019 18:20]

Burgers die in de directe omgeving zo'n mast gepland zien, tekenen veelal protest aan uit angst voor gevolgen voor hun gezondheid.
Dat een angst heerst wil niet zeggen dat het ook een rationele angst is of dat het een gegronde angst is. Dat mensen bang zijn voor spinnen maakt het er niet op dat die beestjes opeens stukken gevaarlijker zijn puur omdat we dat maar zo vinden.

-------
EDIT aangezien je een ander artikel nog hebt toegevoegd:
Veel meer mensen wijten gezondheidsklachten aan UMTS zendmast

"kampen ook met gezondheidsklachten die te wijten zouden zijn aan de 37,2 meter hoge UMTS zendmast in het bos"
Heel belangrijk is hier de inleiding van het artikel:
Dat is de uitkomst van de oproep die mevrouw den Hertog en haar 26-jarige zoon deden een maand terug. Ze vertelden hun verhaal om erachter te komen of meer mensen last hebben van een zware dreunende bromtoon, futloosheid, weinig energie, hoofdpijn, duizeligheid tot concentratieproblemen, om als groep samen sterker te komen staan.
Dit is uitermate lastig om specifiek toe te wijzen aan iets als een mast, maar hey, ze hebben in ieder geval een common enemy om de schuld te geven. Of het daadwerkelijk door de mast komt of door zaken als slechte slaap, onvoldoende voeding, of gewoon een placebo effect is enorm moeilijk te zeggen.

[Reactie gewijzigd door stuiterveer op 17 april 2019 16:41]

Het is leuk om dit soort ‘angsten’ belachelijk te maken. Vergeleken met 200 jaar geleden is de hoeveelheid straling in allerlei frequenties wel enorm toegenomen. Wat het effect is op de gezondheid, is heel erg moeilijk te meten. Dat we niks vinden, wil niet zeggen dat er geen effect is. Het wil ook niet zeggen dat er wel een effect is, we weten het gewoon niet.

Dus, ik juich enig wantrouwen toch wel toe. Te snel worden er allerlei nieuwe innovaties geïmplementeerd in onze samenleving, zonder dat altijd duidelijk is wat het effect op de lange termijn zal zijn. Nanodeeltjes is een ander voorbeeld.
Maar als het niet te meten is, en er ook geen verklaring is waarom het schadelijk zou zijn, moet de overheid zich daar dan echt druk over maken? Eletromagnetische hypersensitiviteit is heel eenvoudig te bewijzen, als het waar zou zijn. Immers dat zijn mensen die claimen direct hoofdpijn te krijgen van Wifi. Oftewel wifi routertje in andere kamer aan/uit zetten, en vragen aan de proefpersoon of hij hoofdpijn heeft. En toch lukt het maar niet om het te bewijzen. Oftewel: Onzin.
De overheid heeft een public health taak. Zij moeten op zijn minst continue waakzaam zijn of er toch gezondheidsrisico’s zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat schadelijke effecten pas later worden gevonden of toegegeven. Een taak die je ook niet bij de industrie kunt beleggen.

En nogmaals, als er geen effect wordt gemeten, is het geen bewijs dat er geen effect is. Je kunt alleen zeggen dat er met de gebruikte meetmethode, binnen de gegeven tijd en de beperkingen van onze onderzoekssetting geen effect is aangetoond. Je kunt het dan niet ineens andersom gaan uitleggen. Verder, zijn effecten niet altijd meteen zichtbaar. Een goed voorbeeld is om het effect van bepaalde voeding aan tonen. Heel erg lastig, omdat voeding geen éénduidig simpel effect heeft op onze gezondheid.

Ik vind, ook als medisch professional, dat er veel te vaak te simpel wordt gedacht en dat oude klassieke onderzoeksmethoden verkeerd worden gebruikt bij zeer ingewikkelde systemen.
Maar dit zijn mensen die claimen direct zware lichamelijk klachten te hebben door EM velden. Dat zijn geen moeilijk meetbare zaken, dat zijn dingen die elke middelbare scholier bij zijn profielwerkstuk kan bewijzen.
Volgens mij claimen ze niet dat men "direct" zware lichamelijke klachten heeft. En ik ben van mening dat er nog genoeg is wat wij niet direct kunnen meten of verklaren. Ook gaan de ontwikkelingen zo snel dat men helemaal geen duur tests en onderzoeken kan doen.

Vooruitgang is goed, maar het moet inderdaad niet ten koste gaan van de gezondheid. Het is niet zo dat het gevolgen heeft op een klein deel van de bevolking. Ook kinderen en baby's zullen worden blootgesteld aan de straling. Men weet helemaal niet wat voor invloed dit zal hebben op lang termijn.

Daarnaast zijn alle mensen anders. Je hebt mensen die heel gevoelig zijn voor stralingen en magnetische schommelingen. Om deze mensen allemaal direct af te schuiven als "zeikerds" is altijd makkelijk. Tot dat men zelf klachten ondervind.

Nog knapper vindt ik het dat dit zulke makkelijke dingen zijn dat dit blijkbaar een middelbare scholier nog kan bewijzen. Dit vond men vroeger ook van de mensen die dicht bij elektriciteitsmasten wonen. Of dat men chemisch afval in in de grond dumpte, dit kon allemaal geen kwaad. Nu leven we gelukkig wel in een andere tijd, maar de toekomst zal echt uitwijzen wat de gevolgen zullen zijn en ik ben blij dat er mensen kritisch zijn zodat alles zo goed mogelijk onderzocht wordt.

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 18 april 2019 10:09]

Het zal niet de eerste keer zijn dat schadelijke effecten pas later worden gevonden of toegegeven.
Nou...

Asbest - de Romeinen wisten al dat de slaven in de asbestmijnen doodgingen aan longziektes. Wij gebrukten het omdat het risico van kanker gerechtvaardigd leek door de verlaging van de brand-risico's.

Softenon: we wisten dat het een biologisch effect had; dat is waarom het voorgeschreven was als medicijn. We zaten er alleen compleet naast met de risico's voor de foetus.

Ik kan een heleboel meer voorbeelden geven, maar het is misplaatst om te doen alsof men vroeger zo dom was.

In dit geval ligt het anders. Het gaat hier om niet-ioniserende straling. Geen enkel foton heeft de energie om een elektron uit z'n baan te slaan. Dat sluit DNA schade uit. Dan heb je dus alleen cumulatieve warmte-effecten van teveel fotonen. En daar hebben we dus goed vergelijkingsmateriaal voor, want mensen doen al heel lang dingen waar ze het warm van krijgen.
Ik geef je gelijk, het was vanuit mijn richting ook niet als belachelijk maken maar als kritiek richting de aangehaalde zaken.
Omgekeerd is het vreemd om iets dat de hele dag al om ons heen is, straling, ineens op een specifieke bandbreedte toe te wijzen aan alle problemen. De zon is de grootste bron van straling, de aarde zelf straalt van alles in het rond, overige ruimtelijke activiteiten sturen van alles op ons af. Om vervolgens te zeggen dat een bewust aangelaten kraan verantwoordelijk is voor de overstromingen in Bangladesh is een beetje wat er nu gebeurd.

Op een bepaalde bandbreedte, die als wij die niet gebruiken nog steeds straalt (=ruis), manipuleren wij de ruis in gedefinieerde ruis met inderdaad een hogere intensiteit. Maar wat is verhouding van die intensiteit t.o.v alle straling? De onderzoeken naar mogelijke gevolgen op het menselijk lichaam zijn heel beperkt en nemen nagenoeg niets van de natuurlijke omgevingsfactoren mee. Erger nog, we isoleren alles (halen alle gletsjers en zeeën weg) en roepen dan "kijk het is de kraan". Deze onderzoeken zijn zo verkokerd uitgevoerd dan je conclusie kunt fabriceren (voor of tegen).

Er zijn genoeg voorbeelden van klagende mensen en masten (welk zenddoel ook) die nog niet aangesloten waren. Rationaliseer ik hiermee de problemen voor een bepaalde groep weg? Nee, voor deze mensen is elektromagnetische straling een issue maar dit soort populistische scoor-artikelen (ook van de minister) dragen daar niets aan bij. Het woordje veilig suggereert een baseline die er niet is, het is set van veronderstellingen, aannames en toewerken naar een politiek gunstige conclusie. De werkelijkheid is dat we van beide kanten helemaal niets weten.
Blijft inderdaad lastig om aan te tonen of iets van de straling straling komt of niet. Uit verschillende artikelen komt wel naar voren dat als je gezond leeft qua voeding dat je lichaam al meer kan verwerken.
Het lijkt me ook niet voor niks dat telecom providers grote waarschuwings borden bij de masten plaatst dat je niet binnen het afgezette gebied mag komen i.v.m. De te grotere straling. Op een grotere afstand, zal het mogelijk wel mee vallen. In een video onder uit de link is ook te zien dat de slimme meters aardige stralingspieken sturen en de hoeveelheden straling gemeten met een metertje.
Een aantal zoekmachines waaronder Google filtert een hoop (negatieve) zoek resultaten weg, waarbij soms alleen maar resultaten worden uitgelicht, waarbij het ene als positief wordt bestempeld en het andere als negatief.

Hier nog interessante link, ik zeg niet dat je alles serieus moet nemen of moet geloven, maar zet je wel tot nadenken.
https://gedachtenvoer.nl/...id-privacy-controle-grid/
Letterlijk elk atoom in het universum geeft straling af, dat is een consequentie van temperatuur. Straling wordt pas gevaarlijk wanneer het ioniserend werkt of extreem intens is (hitte). Die laatste twee komen niet bij telecommunicatie voor.
Het klopt wat je zegt, maar met de juiste intensiteit is die niet ioniserende straling ook gevaarlijk.
Zoals te zien op het filmpje hebben ze dan er wel aardig wat vermogen op zitten, waarbij de frequentie zodanig afgesteld is dat het de eerste huidlaag verhit.
https://youtu.be/Ua1QzJi6Cwc?t=1147
De vraag is dan wat is de grens qua zendvermogen om geen schade aan te richten en is het huidige zendvermogen veilig genoeg. Als er straks nog een hoop extra 5G antennes bijkomen heb ik daar wel zo mijn bedenkingen bij.
Het blijft toch lastig om hier goede onderzoeken naar te doen, gezien er ook een hoop belangen bij betrokken zijn.
Ja en aangezien het dus moeilijk is om te zeggen is het verstandig om eerst maar eens meer onderzoek te doen voor men alle straathoeken vol gooit met extra kasten en nog meer gaat stralen.
Maar... dit is precies waar ze mee bezig zijn, anders hadden we nu niet dit artikel om op te reageren. Er is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid straling die schadelijk is, en er is onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke hoeveelheid straling die er is.
Mensen willen graag geloven dat iets geen kwaad kan, net als roken in de vorige eeuw; zelfs tandartsen zeiden toen dat roken geen kwaad kon. Zelfde met asbest. Pas een halve eeuw later werd het pas verboden om met asbest te werken(1990?) 2/3 van de duizenden studies wijzen gezondheidsschade aan VER onder de limieten die de EU heeft vastgesteld. Brussel, die al de helft onder de norm van Nederland zit, wil eerst zien dat er onderzoeken uitwijzen dat 5g echt veilig is en geen enkel risico oplevert voor de volksgezondheid. Nederland zegt: maw, we gebruiken een studie die ons mooi uitkomt(niet de vele duizenden, waaronder de NTP en de Italiaanse studie die beide een zeldzame vorm van hartkanker hebben gevonden in ratten) maar een eigenlijk nietszeggende studie, waarbij er ook alleen wordt gekeken naar "opwarmingseffecten" en geen Biologische veranderingen in het lichaam. Nu zijn er al tienduizenden die letterlijk kapot gaan door de huidige blootstelling, en er komen dagelijks meer bij. Dit weet de Overheid, dit weet Kennisplatform EMV, dit weet de Gezondheidsraad en de GGD. Maar, zeggen ze, zolang er geen onomstotelijk "bewijs" wordt gevonden, dan gaan we lekker door en mogen deze mensen lekker creperen. Er gaan mensen bij Gemeenten langs om deze van de werkelijkheid te overtuigen, dat de samenleving gebukt gaat onder deze enorm hoge stralingslimieten. Veel landen, waaronder, Israel,Frankrijk, Italie, Zwitserland, recent Brussel, maar ook Duitsland en zelfs Cyprus nemen al voorzorgsmaatregelen omdat er zoveel studies zijn die gezondheidsschade hebben gevonden. Burgers worden er op attent gemaakt dat er mogelijk risico's aan vast zitten https://www.youtube.com/watch?v=D5AwtCblb-k&t=2s Het komt wat houterig over maar de boodschap is duidelijk: Men denkt aan de burger.
Vergeet WiFi niet, ook bereslecht voor de gezondheid. :+

[Reactie gewijzigd door Clubbtraxx op 17 april 2019 16:37]

De magnetron is voornamelijk slecht voor de gezondheid vanwege de dingen die je er in klaarmaakt :+

Iets serieuzer: was het niet zo dat de straling van een magnetron uberhaupt niet uit de metalen kooi kan ontsnappen waar het in zit opgesloten? Dat is toch de functie van het rooster met de gaatjes?
De magnetron is voornamelijk slecht voor de gezondheid vanwege de dingen die je er in klaarmaakt :+
En wifi is vooral slecht voor de gezondheid vanwege de websites die je bezoekt, of de streams waar je naar kijkt / luistert. 8)7
Je doet er laatdunkend over maar de gezondheidseffecten van mobiele-telefoon-gebruik zijn best aardig onderzocht en uit dat soort onderzoeken komen toch grotere aandachtspunten naar voren dan de radiostraling uit de antenne.
Het was niet mijn bedoeling om er laatdunkend over te doen. Misschien was het eerder cynisch. Want bijna niemand maakt zich druk om de effecten van vele uren per dag naar een klein scherm dicht bij je ogen kijken, of 's avonds een grote hoeveelheid blauw licht zien. Of de mentale effecten van series kijken die de aandacht trekken door onrustige emoties te stimuleren. Dus je hebt helemaal gelijk.
Een perfecte kooi bestaat niet. Dus het doel is zeker de straling binnen te houden, en dat werkt behoorlijk goed, maar het is zeker niet 100%, er lekt altijd wat uit.
Bron? Als alle gaatjes in de metalen kooi kleiner zijn dan de golflengte zou het volgens mij '100%' moeten zijn

Feel free to prove me wrong though, leer ik er ook weer iets bij :)

[Reactie gewijzigd door smiba op 17 april 2019 18:55]

Als het ook nog eens een supergeleider is dan heb je gelijk ja :P.
Leg je telefoon maar eens in de magnetron terwijl youtube aanstaat en doe het deurtje dicht
(niet op start drukken) Dan zul je zien dat er nog steeds bereik is. en dat zelfs het zwakke signaal van je telefoon zich een weg naar buiten weet te vinden...
(bij een 700 watt magentron lekt er om en nabij de 50watt weg)
Ik vind 50 watt vrij veel om eerlijk te zijn, als er al energie weglekt bij een magnetron zou ik echt eerder denken aan <100mW. (Wat '100%' is, vrijwel alles word tegen gehouen)
Sterker nog 50W zou ik best wel van schrikken, dan warmt je gezicht wel op als je voor het raampje staat ;)

Zoals mijn originele reactie zei zou ik graag een bron willen zien...

Bedoel je met die 50W niet gewoon de inefficiëntie van het circuit van de magnetron zelf?

[Reactie gewijzigd door smiba op 11 juni 2019 16:27]

Ik heb even gezocht omdat ik het destijds gewoon ergens "gelezen" heb.
Maar dit is wat ik even kon vinden;
In addition, the US Food and Drug Administration (FDA) limits the power density from leakage from a microwave oven to 50 W m−2 at a distance of 5 cm from the oven. Several studies have reported about the levels of exposure due to the leakage from ovens, and all agree that the measured values are far below the FDA limit [72].
bron: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/603260/

Het lijkt er dus op dat 50 watt het limiet is dat gesteld wordt door de FDA
En dat de conclusie word getrokken dat de metingen daar ver onder zaten.
Hoe ver is men niet duidlijk over. wat ruimte overlaat voor speculatie.

Zelf heb ik wel eens getest met een sdr in de 2.4ghz band. (hackrf)
En daar waren pulsen te zien in het spectrum die qua sterkte en bandbreedte boven wifi uitkomen.

Mijn claim van 50 watt is dan bij deze niet solide... (ik ben een beetje te brak om te zoeken.)
maar ik denk dat het veilig is om aan te nemen dat dit toch wel meer dan 1 watt is wat "weglekt".
Dit zal per magnetron verschillen... (kwaliteit, mechanische afwijking, leeftijd en pulsmodulatie)
Ja dat is weer het argument van de anti-stralingsgasten. Als de magnetron zo'n rooster nodig heeft, is je wifi niet veilig.... even vergeten dat het vermogen enkele factoren hoger ligt in die magnetron.
Is er een makkelijke manier om zelf die straling te meten?
Zoek een willekeurige RF meter die het 5g frequentiebereik kan meten en het zou wel moeten lukken. Maar ik verwacht niet dat je het zo kunt meten met de apparatuur die een gemiddeld persoon in huis heeft liggen
Een tweede issue is natuurlijk ook om dan de oorzaak van die straling te vinden die je meet.
Ik denk niet dat er veel natuurlijke bronnen voor dit soort straling is.
Richt maar eens een Yagi Antenne op de zon... Daarnaast kan "straling" red en blue shiften.
dat wil zeggen dat de frequentie van electromagnetisch golf omhoog of omlaag kan door natuurlijke fenomenen (singulariteiten ?). Uiteraard zijn deze signalen vaak zwak omdat ze een lange afstand hebben moeten afleggen door onze magnetosfeer welke de stralen afbuigt.
En de atmosfeer welke deze stralen absorbeert vanwege de aanwezigheid van waterstof.
Misschien zijn random youtube linkjes (zeker van RT :z ) voor de gemiddelde tweaker iets minder zwaar "bewijs" dan diegene die al via de links van het artikel zelf te vinden zijn. (zowel voor als tegen).
Van ioniserende straling weten we zeker dat ons dna schade ondervind. Daar worden we de hele dag mee gebeuk... of je nou in het bos loopt of achter je computer zit. Dit fenomeen is mooi de aanschouwen in een cloud chamber. https://www.youtube.com/watch?v=SnKvtazt5So

<zellf bedacht>
De straling van een 5g netwerk heeft zeer zeker een heel ander interactie patroon met DNA en Cellen. welke op geen enkele manier lijkt op die van geioniseerde straling. Maar ik denk wel dat té intense radiogolven over te lange tijd of bepaalde pulspatronen. via een andere weg tot hetzelfde aandoeningen kan leiden. en het lijkt me geen slecht idee om dit te blijven onderzoeken.
Zeker maar daar woord toch niet na geluisterd.
Je kan een fantoom maken (met geleidbaarheid en permitiviteit dicht bij een combinatie van spier en vet weefsel) dat volstoppen met thermistors (kleine thermistors) en dan kan je SAR per volume bepalen door de benadering SAR = c*dT/dt welke zonder perfusie en weinig geleiding een zeer goede benadering is. Dit is natuurlijk niet snel maar het is zeker niet moeilijk hoewel je eigenlijk wel een CT van je fantoom wilt om zeker te weten waar je thermistors nou precies zitten.

Het is maar net wat je wilt meten natuurlijk.
Je telefoon geeft het meestal aan met enkele streepjes rechts bovenin ;)
"5g veilig voor mensen, zolang de blootstelling ervan onder de blootstellingslimieten blijft."
Joh.. wie had dat gedacht..

[Reactie gewijzigd door Rye op 17 april 2019 16:18]

Ze zetten de deur eerst open en trappen hem dan vol in.

Onder de noemer....arsenicum is best veilig, zolang je onder de dodelijke dosis blijft.
Anoniem: 298195
@RobbieHifi17 april 2019 17:38
Alles is gevaarlijk bij een bepaalde dosis.
Onder de noemer....arsenicum is best veilig, zolang je onder de dodelijke dosis blijft.

Nou, meer:

Onder de noemer....arsenicum is best veilig, zolang je onder de wettelijk toegestane dosis blijft.

Immers de limieten zijn eerder vastgesteld als dat men verwachte dat ze veilig waren op basis van eerder onderzoek.

Merk overigens op dat het goed te beseffen is waarom straling eventueel gevaarlijk kan zijn. In veel gevallen is de straling zelf niet in staat schade aan eiwitten (zoals cellen, dna, etc) aan te richten, anders dan andere frequencies. Maar het kan opwarming van cellen geven, en daarmee toch problemen. Juist dan is het belangrijk om exacte locatie van blootstelling te bekijken. Immers, een telefoon in je hand houden bestraalt dan je hand, maar hem aan het hoofd houden warmte de hersenen op. En bij kinderen, andere delen dan volwassenen. Etc.

In die zin ben ik ook minder ongerust over 5G, omdat vooralsnog dit niet bedoeld is voor telefonie, en de zenders in telefoons, laptops, etc verder van het lichaam zullen blijven en ook verder van gevoelige delen (tenzij je hem bij je kruis houdt als man wellicht).
Bij dit soort dingen vraag ik me altijd af of er écht mogelijk gevaar is, of dat er een flinke lobby is van mensen die menen gevoelig te zijn voor bepaalde soorten straling en daardoor denken dat het er gevaar is. Elektrogevoeligheid is nog altijd een vaag iets en volgens mij (correct me if I'm wrong) is er ook nog nooit fatsoenlijk bewijs aangeleverd dat aantoont dat het een serieus iets is. Mensen die claimen aan EHS te lijden vallen volgens mij altijd 100% door de mand bij serieuze onderzoeken.

Ik kan best geloven dat straling gevaarlijk kan zijn, het is immers straling. Echter hebben we het over dusdanig kleine hoeveelheden dat het simpelweg geen kwaad kan. En dat is niet alleen met 5G zo, maar met álle soorten straling. Europese (en Nederlandse) standaarden zijn behoorlijk streng. No way dat mensen daar hinder van gaan ondervinden.
5g is veilig, zolang de blootstelling onder de limieten blijft
Dat is met alles zo, zelfs met gammastraling :+
Ik kan best geloven dat straling gevaarlijk kan zijn, het is immers straling.
Dit slaat natuurlijk nergens op, het is net zoiets als stellen dat "materie gevaarlijk kan zijn omdat het materie is." Je scheert het halve universum over één kam.
Mensen zijn wel degelijk gevoelig aan elektromagnetisme alleen is er niemand gevonden die er bewust van is. Niet zoals vogels die het kunnen gebruiken om te navigeren.

Ik heb dat uit een aflevering van Veratisium op youtube die langsgaat bij een universiteit waar ze een variabel magnetisch veld rond iemand maken en zien dat de hersenen daar op reageren.

Ik zeg niets over gevaar of geen gevaar alleen maar dat er bewijs is dat mensen gevoelig zijn voor elektromagnetisme :)
Dat veld is wel iets heel anders van de 800MHZ tot 3.5 GHz EM-straling van een gemiddeld communicatie protocol.
Ja zeker! Ik wou alleen zeggen dat onze hersenen reageren op EM-stralen.
Ik heb dat uit een aflevering van Veratisium op youtube die langsgaat bij een universiteit waar ze een variabel magnetisch veld rond iemand maken en zien dat de hersenen daar op reageren.
Reageren de hersenen op het magnetisch veld of het meetapparatuur?
Je kan het makkelijk vinden en bekijken. De aflevering noemt: Can Humans Sense Magnetic Fields?
In gipsplaten zit ook een hoger verval dan andere materialen. Maar, wat je zegt, zelfs met gammastraling :D
Denk je serieus dat dat een lobby zou zijn van een paar gevoelige mensen die sterker zou zijn dan een lobby van alle telecombedrijven, elektronicafabrikanten en andere belangshebbers?
De nederlandse normen zijn de juist de allerlaagste van europa ;

https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/

En de mensen gaan er zeker hinder can krijgen.

Yes Way !
Dat is met alles zo, zelfs met gammastraling
Best onhandig dat je bij ons in de Gamma niet kunt bellen omdat de straling niet door het stalen dak komt ;)
dan moet dat prima zijn denk ik toch? zolang de limits worden gehandhaafd? althans 4G kan altijd nog meer verbeterd worden
Die limieten zijn natte vingerwerk. Lange termijn toxiciteit is amper wat over te zeggen.
Beetje voor de hand liggende stelling.

Ik vraag me af waar het vandaan komt dat ik er nu meer over lees van bij de introductie van 4G en 3G - is er een technisch aannemelijke reden waarom het risico bij 5G groter zou zijn dan bij 4G en 3G?

Los daarvan mag 5G van mij best wegblijven - 4G (en zelfs HSDPA) is snel zat voor de meeste toepassingen en voor de rest kunnen we prima een kabeltje trekken lijkt mij.
5Gwerkt met hogere frequenties, die door die hogere frequenties minder makkelijk door barrieres komt zoals muren en andere bebouwing en minder de kromming van de aarde volgt. Hierdoor moet er met meer energie worden gezonden. In je huis zal de hoeveelheid energie niet veel hoger zijn, echter buitenshuis is er wel verschil. Daarbuiten kan een andere frequentie ook andere effecten teweeg brengen. Een magnetron heeft bijvoorbeeld voor water alleen een effect bij 2,4 Ghz. Daarboven of daaronder zal water minder effectief verwarmt worden (en dus je voedsel).
Het is niet echt zo dat je huid echt veel cared om welke modulatie techniek gebruikt wordt, dus als je 5G een probleem vindt vind je 4G of 3G dat ook. Het enige nieuwe zijn de hoog frequente delen van 5G (mmWave) dus die hebben nog minder penetratie diepte.
Anoniem: 310408
@MadEgg17 april 2019 17:07
Los daarvan mag 5G van mij best wegblijven - 4G (en zelfs HSDPA) is snel zat voor de meeste toepassingen en voor de rest kunnen we prima een kabeltje trekken lijkt mij.
5G is veel meer dan alleen meer bandbreedte en snelheid. Het is bijvoorbeeld voor IoT en voertuigen erg belangrijk. En onthou dat we nu al vaak tegen de beperkingen van 4G lopen. Op elke grote bijeenkomst kan iedereen zien dat het gewoon niet lekker schaalt. 5G doet dat wel.
En de berichten over interferentie met satelieten (specifiek die voor metingen aan water)? Wat ik begrijp is dat FCC (die door trump benoemde ex-telco man) de kritiek van tafel heeft geveegd (wat mij sterkt in de gedachte dat de berichtgeving klopt). Is er vanuit het KNMI al iets vernomen hierover?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee