Gezondheidsraad: schort gebruik 26GHz-band 5g op tot meer onderzoek is gedaan

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een adviesrapport uitgebracht over 5g-frequenties en de eventuele gevolgen voor de gezondheid. Een van de adviezen luidt de ingebruikname van de 26GHz-frequentiebanden op te schorten tot er meer onderzoek is gedaan.

In het rapport stelt de raad dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van de blootstelling aan frequenties rond de 26GHz, ofwel de mmWave-frequenties. Op basis daarvan komt de Gezondheidsraad met het advies om experimenteel onderzoek te doen naar de blootstelling in elektromagnetische velden in de 26GHz-frequentieband met niveaus onder de ICNIRP-limieten. Zolang de mogelijke gezondheidsrisico's hiervan niet zijn onderzocht, zou deze frequentieband niet in gebruik moeten worden genomen, luidt het advies.

De raad schrijft dat het niet eerder heeft gerapporteerd over de frequentieband rond 26GHz en dat de interne onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad, die vooral uit hoogleraren en universitaire docenten bestaat, gezocht heeft naar onderzoeken over gezondheidsveranderingen bij blootstelling aan frequenties tussen 20 en 40GHz. De raad schrijft dat bij deze frequenties enkel epidemiologische studies beschikbaar zijn naar beroepsmatige blootstelling aan radargolven. De velden van deze frequenties dringen niet verder door in het lichaam dan de huid, aldus de Gezondheidsraad.

Veel van deze onderzoeken zijn volgens de raad echter niet bruikbaar, omdat de radarsystemen frequenties gebruiken die niet tussen de 20 en 40GHz vallen, of omdat niet duidelijk werd gemaakt welke radarsystemen of frequenties werden gebruikt. Naast radarinstallaties kan ook gedacht worden aan politiesnelheidsmeters, aangezien die onder meer op 24GHz opereren. Verder wordt de band rond 26GHz op dit moment gebruikt voor straalverbindingen, zelfrijdende auto's en cameratoezicht in stadions. Uiteindelijk zal 26GHz ingezet worden om de capaciteit en de snelheden van de 5g-netwerken te vergroten, maar de Gezondheidsraad zegt dat dat in Nederland in ieder geval niet op korte termijn zal gebeuren.

In het rapport geeft de Gezondheidsraad nog een paar andere adviezen. Zo wil de raad dat er voor, tijdens en na de uitrol van 5g-systemen sprake is van monitoring van de blootstelling. De commissie stelt vast dat de lagere frequentiebanden tot 3,5GHz al jaren in gebruik zijn bij telecomtoepassingen en wifi en dat dit niet heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade. Op basis daarvan ziet de raad geen reden om het gebruik van de frequenties te stoppen of beperken.

Verder wil de commissie dat er meer epidemiologisch onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen blootstelling aan gebruikte 5g-frequenties en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Ook adviseert de commissie om de nieuwste richtlijnen van de ICNIRP in Nederland te gebruiken als basis voor het blootstellingsbeleid. Daarbij zegt de commissie wel het volgende: 'Omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden, adviseert de commissie om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.'

Vorig jaar gaf het kabinet in een Kamerbrief aan dat 5g veilig is, mits de blootstelling onder de limieten blijft. Dat oordeel was afkomstig van de Gezondheidsraad, waar de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris voor Economische Zaken zich toen mede op baseerden.

Door Joris Jansen

Redacteur

02-09-2020 • 14:41

368 Linkedin

Reacties (368)

368
331
160
25
3
128
Wijzig sortering
De commissie stelt vast dat de lagere frequentiebanden tot 3,5GHz al jaren in gebruik zijn bij telecomtoepassingen en wifi en dat dit niet heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade. Op basis daarvan ziet de raad geen reden om het gebruik van de frequenties te stoppen of beperken.
Dat is een bijzonder slechte redenering. Wat zijn de effecten op 20/30/50/100 jaar op 'de mensheid'...?
we zijn 'net begonnen' met allerlei golven de ether in te sturen. echt lange termijn effecten zijn absoluut nog niet gekend. Dus om dat nu als advies te gaan aandragen... Lijkt me niet zo verstandig.
Vorig jaar gaf het kabinet in een Kamerbrief aan dat 5g veilig is, mits de blootstelling onder de limieten blijft.
zou beter zijn: "Vorig jaar gaf het kabinet in een Kamerbrief aan dat 5g veilig is, mits de blootstelling onder de arbitrair bepaalde limieten blijft. Volledige arbitrair is het niet, maar again, lange termijn weten we nog niks van...
Alles kan schadelijk zijn. We hadden ws ook meer onderzoek moeten doen naar skinny jeans en hun effecten op de vruchtbaarheid, het effect van de globalisering op hoe effectief een nationale overheid of vakbbond het bedrijfsleven nog kan beinvloeden, tefal anti-aanbaklagen, lood in benzine, social media als commercieel medium, vaping, enz enz.

De dingen waar tegenwoordig hetzes tegen zijn (vaccins, 5G straling) zijn *niet* de dingen waar wetenschappers zich het meest zorgen over maken. Het zijn *wel* dingen die inherente angsten prikkelen (verontreiniging van het lichaam! van kinderen! onzichtbare, onontkoombare ziekmakende krachten! overal om ons heen!), en zich daardoor enorm effectief verspreiden via sociale media, pulpjournalistiek, en financieel gemotiveerde campagnevoerders. Zeker in een vergiftigt medialandschap waar hele volksstammen wekenlang niet met ook maar een enkele betrouwbare bron in aanraking komen.

Vooral als je over 50 / 100 jaar begint moet ik vooral lachen. Volgens mij heb je geen idee hoeveel nieuwe dingen er in het leven rondzwerven die op veel kortere termijn schade toebrengen aan het lichaam en/of de samenleving compleet veranderen, en niet perse ten goede. Mensen worden compleet gek gemaakt over dingen die perfect geschikt zijn om mensen gek mee te maken, en denken serieus dat de impact van 5G straling enige kans maakt om een factor van betekenis te zijn.

[Reactie gewijzigd door enzozus op 2 september 2020 16:13]

Wat mij ook opvalt is dat iedereen obsessief bezig is met zijn gezondheid met als doel ouder te worden. Terwijl als je aan de oude mensen vraagt of het leuk is niemand dit kan bevestigen.

Zoals Joep van het Hek al zei: Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.

De laatste jaren van je leven zijn vaak zeker niet de leukste en als je me niet gelooft, loop dan eens rond in een bejaardencentrum.
Maar je wilt toch wel ouder worden als je dit ook gezond kunt doen? De reden dat "die bejaarden" niet kunnen bevestigen dat het leuk is om oud te zijn, is omdat ze vaak incapabel en ongezond zijn. Persoonlijk ken ik wel een aantal ouderen die kerngezond zijn, en zeker zouden zeggen dat hun leven leuk is.
Om in de context van dit topic te blijven. 5G zal niets veranderen aan de lang termijn verwachtingen van mensen. De gezondheids hype die er is en door mensen blind wordt gevolgd omdat het nu een onderdeel is geworden van onze tijdsgeest haalt alles aan en gebruikt elk argument om vooruitgang tegen te houden.
De gezondheid en levensduur wordt door hele andere factoren bepaalt (waarvan vele genetisch) dan dat de gezondheids lobby ons wil doen geloven.

Veel sporten leid tot meer ziekenhuisbezoek is allang bewezen. Dus gezondheid en gezond bezig zijn is relatief en subjectief en zou daarom niet in context mogen worden gebracht met onderzoek naar 5G en andere situaties gelijk aan deze.
"Veel sporten leid tot meer ziekenhuisbezoek is allang bewezen."

Een mooi voorbeeldje van framing. Ja, sporten leidt tot blessures en dus ziekenhuisopnames. Maar het is ook al lang bewezen dat bewegen (liefst met enige intensiteit) in sterke mate bijdraagt tot een betere fysieke (en mentale) gezondheid.

"Dus gezondheid en gezond bezig zijn is relatief en subjectief en zou daarom niet in context mogen worden gebracht met onderzoek naar 5G en andere situaties gelijk aan deze."

Alle gevoel van welzijn heeft een belangrijke subjectieve component en is uiteindelijk dus subjectief. Dat betekent niet dat we het moeten negeren. Mensen willen zich veilig voelen en gedegen en transparant uitgevoerd onderzoek - dat niet alleen gebaseerd is op theorieën maar ook op wetenschappelijke onderbouwde waarnemingen (ook waarnemingen in de reële wereld) - draagt daartoe bij.
Ja dus is het goed dat er een gedegen onderzoek komt. En dat hoeft dus niet 20 jaar te duren of zoals door andere werd gesteld over meerdere generaties.
Ook als je gezond oud bent/wordt, de laatste paar jaar is hoe dan ook 'kut', bij beide oma's en opa gezien die ik allemaal wekelijks bezocht. Als je een gezonde bejaarde bent, grote kans dat je niet in een bejaardetehuis zit, die zitten daar met een gezondheidsreden.
Ik wil niet oud worden, ik wil lang leven! En of je leeft of niet is meer een kwestie van je gemoedstoestand dan of je hart klopt...
M'n oma is 97 en in topconditie (Voor haar leeftijd). Woont nog altijd alleen. Haalt haar eigen boodschapjes. Kookt nog steeds zelf. Gaat soms nog een stukje fietsen. Vorig jaar nog zelfstandig op vakantie geweest naar Amerika, naar haar zoon/mijn oom die daar woont. Allemaal geen probleem.

M'n oma heeft het prima naar d'r zin en hoopt dat ze nog 10 jaar zo door kan. Oudjes in een bejaardencentrum zijn vaak op. Hebben er geen zin meer in. Etc.
Dit debat gaat niet over gek maken, maar gewoon over het wegnemen van nog overblijvende onzekerheden.

Het is positief dat er erkend wordt dat over bepaalde zaken nog onvoldoende onderzoek is gebeurd, ook al zegt “de theorie” dat er geen probleem zou moeten zijn, en dat men dus beslist om dit aan te pakken.
Wat denk je dat er gaat gebeuren op het moment dat de "onzekerheid" omtrent 5G weggenomen is (iets wat overigens niet snel zal gebeuren)? Dan haakt de grote conspiracyfabriek aan op iets anders en begint op volle toeren te draaien om eenzelfde groep anti-verzinhetmaar te mobiliseren.
Er zijn ontelbaar veel zaken te bedenken die mogelijk (of zeer waarschijnlijk) schadelijk zijn voor de mensheid en waar te weinig onderzoek naar wordt gedaan maar daar hoor je diezelfde groep niet over.
De grote conspiracyfabriek zal een marginaal gebeuren blijven zolang de overheid en andere betrokkenen de bezorgdheden van de gewone burger voldoende serieus nemen. Dit betekent dus ook dat, als men moet bekennen dat er te weinig onderzoek is gedaan naar specifieke aspecten, men dit gewoon moet aanpakken. Zoals hier in het betreffende artikel wordt geïllustreerd.

Dat er over andere (wellicht gevaarlijker) zaken ook meer gedegen onderzoek zou moeten gebeuren doet hier niets van af. Overigens zijn er inderdaad heel wat van dit soort zaken, en vaak schort het niet zozeer aan het onderzoek, maar houdt men te weinig rekening met de bevindingen.
De conspiracy fabriek is niet op zoek naar antwoorden maar hebben enkel als doel de boel zoveel mogelijk op stang te jagen en de samenleving proberen te beïnvloeden/ontwrichten. De mensen die dit soort theorieën massaal aanhangen hebben vaak geen flauw idee wat er nou echt speelt, behoudens een relatief kleine groep. Die zijn echt niet op zoek naar antwoorden en onderzoeken maar willen zich afzetten tegen de gevestigde orde.

Dit hou je altijd en ga je niet oplossen door te doen ze serieus te nemen want er wordt altijd wel weer iets nieuws verzonnen om tegen te protesteren.

[Reactie gewijzigd door The Realone op 2 september 2020 23:08]

Ik zeg niet dat je mensen die conspiracytheorieën verkondigen serieus moet nemen. Maar je moet de achterliggende bezorgdheden wel serieus nemen, anders drijf je mensen in de armen van dat soort charlatans. Redeneringen zoals "er is geen bewijs dat het gevaarlijk is, dus is het veilig", zijn echt niet goed genoeg...
Die onzekerheid zal blijven. Dit onderzoek zal aantonen dat "Schadelijkheid van 5G straling kan niet bewezen worden" wat door niet-wetenschappers geïnterpreteerd wordt als "Ze weten er niets van" en "Dus het zou wel kunnen!".
Dit is geen discussie van wetenschappers tegenover niet-wetenschappers.

Zoals het artikel aangeeft, moet wetenschappers toegeven dat er nog niet zoveel studies zijn die voldoende relevante data leveren om aan te tonen dat er geen waarneembare effecten zijn.

Net omdat er niet kan bewezen worden dat de technologie volledig onschadelijk is, moet er bijkomend onderzoek komen en moet er ook in de praktijk aangetoond worden dat er geen meetbare effecten zijn.

Wetenschap is altijd de theorie toetsen met de praktijk...
Ja maar Els op Feesboek heeft toch echt bewijs dat haar kind slecht op school doet vanwege die 5G straling! Maar sinds ze een USB schild heeft gekocht (€100) is het veel beter geworden. Wetenschappers worden betaald door overheden! *zet alu hoedje af*

Echt realistisch is het inderdaad niet om 20+ jaren onderzoek te doen alvorens iets te gebruiken, zo stop je de (door)ontwikkeling van veel dingen. Doet me denken aan de mensen die claimden dat ze last hadden van een 5G zendmast terwijl die nog niet eens aangesloten was, men maakt zichzelf gewoon zo gek en geloven dan ook echt alleen hun eigen dingetjes.
In het geval van asbest bijvoorbeeld had men toch beter wat onderzoek kunnen doen, destijds, naar de lange termijn effecten...

Ik denk dat enige voorzichtigheid dus altijd geboden is - dat wil zeggen dat we - ook na gedegen onderzoek - minstens potentiële effecten moeten blijven monitoren. Als we dat niet doen zal het wantrouwen alleen maar toenemen, ook bij mensen die an sich vertrouwen hebben in “de” wetenschap. Een van de grondregels in de wetenschap is dat je je bewust moet blijven van de overblijvende onzekerheden, alleen zo gaat de wetenschappelijke kennis vooruit.
Je moet inderdaad niet blindelings iets gelijk maar vertrouwen, maar er is nu al vele jaren onderzoek gedaan naar straling, en om dan maar gelijk als een malle te gaan schreeuwen en dingen claimen omdat er iets nieuws is dan een beetje te, we zullen straks 6G krijgen en dan zal er ook wel eer wat worden geclaimd, dan zullen de shakras van bepaalde mensen wellicht aangetast worden maar daarvoor zal "dr.x" dan wel weer een middeltje voor hebben die je dan kan kopen. Men wordt gek gemaakt en daar word dan ook gelijk weer gebruik van gemaakt door sommige mensen die op die manier men nog gekker maakt.

Je hebt ook mensen die zeggen dat alles dat natuurlijk is gezond is, terwijl dat ook gewoon niet waar is.

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 2 september 2020 17:27]

Maar ook asbest is niet zo gevaarlijk als een aantal jaar geleden werd beweerd. Het is niet onschuldig, zeer zeker niet, maar het beeld is wel bijgesteld.
Wat wil je nu zeggen met dit soort statement? Welk beeld valt er bij te stellen? In België sterven bvb ook vandaag nog ongeveer 150 mensen per jaar (!) aan asbestziekte.
Dat de regels inmiddels minder streng zijn geworden. Niet alle types asbest hoeven gesaneerd te worden maar kunnen blijven zitten. Ook is er veel discussie en vraag van het bedrijfsleven om de regels omtrent saneren van bepaalde type asbest soepeler te maken. De asbestsaneringsbedrijven willen dit niet omdat ze een pot goud voor ogen hebben.
Daar staat tegenover dat al in de jaren dertig van vorige eeuw bekend was dat Asbest geen onschuldig materiaal was. Dit bleek uit sterftecijfers van verzekeringen.
Wat ik wil zeggen met "dit soort statement" is dat er door bepaalde groepen nogal hysterisch wordt gereageerd op ontwikkelingen. In plaats van te vertrouwen op wetenschap zie je dat onbenullen (wat betreft feitelijke kennis) reageren op basis van onderbuik gevoelens en onjuiste gegevens.
Wat betreft sterftecijfers, zonder het persoonlijke leed te willen bagatelliseren want het is geen prettige dood, 150 klinkt veel maar objectief gezien valt het mee, ik heb het even opgezocht, in Belgie stierven in 2019 108745 personen . Uiteindelijk gaan we allemaal dood en is daar een oorzaak voor.

[Reactie gewijzigd door Floor op 3 september 2020 22:20]

Ik vind je relativering totaal ongepast. Niemand hoort te sterven omwille van perfect vermijdbare oorzaken. Asbest is al 30 jaar verboden en er sterven in België alleen al (een van de ergst getroffen landen, wegens de aanwezigheid van marktleider Eternit) nog steeds 150 mensen per jaar een pijnlijke dood.

Het asbesprobleem toont aan dat - als een bedrijven daar belang bij hebben, gezondheidsrisico’s blijkbaar decennia lang onder de mat geveegd kunnen worden.

Ik herinner me nog als kind (in de jaren ‘80) dat in wetenschapsboeken voor kinderen, asbest aangeprezen werd als een fantastisch materiaal. Een decennium later werd het verboden, een halve eeuw te laat. En we zitten nog zeker een halve eeuw met het probleem: asbest is nog alomtegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door Myaimistrue op 3 september 2020 22:33]

Dan verschillen we van mening :).
We zijn het over eens dat het is goed dat asbest heden ten dage verboden is om gezondheidsrisico's (maar wat mij betreft ook problematiek omtrent het verwerken van het gesaneerde materiaal. Behalve storten kunnen we er niks mee).

Ik vind 0,1 promiel kans dat een bepaalde stof die inmiddels verboden is je doodsoorzaak wordt acceptabel. De mensen die er aan sterven hebben het asbest al jaren geleden ingeademd.

We, als samenleving, kunnen onze tijd, budget en energie veel beter besteden aan urgente zaken.
Ik heb nog geen idee wat je daar dan mee bedoelt, dwz wat is er verkeerd aan de manier waarop we vandaag met asbest (moeten) omgaan?
Het is meer, denk ik, dat mensen zich in de steek gelaten voelen. Een mooi voorbeeld is dat Chroom 6 of asbest. "Nee joh, kan geen kwaad, gewoon schilderen". En nu allemaal ziek.

Dus als er iemand roept dat iets wel schadelijk kan zijn, dan denk ik dat mensen daar op reageren vanuit de dingen uit het verleden die allemaal afgedaan werden als: "onzin". Een vruchtbare bodem voor wantrouwen.

Zou gauw je als instituut je geloofwaardigheid op het spel zet, is het einde zoek. Want: vertrouwen komt te voet en gaat ter paard.

[Reactie gewijzigd door Sandor_Clegane op 2 september 2020 17:00]

Zeker in een vergiftigt medialandschap waar hele volksstammen wekenlang niet met ook maar een enkele betrouwbare bron in aanraking komen.

Vooral als je over 50 / 100 jaar begint moet ik vooral lachen. Volgens mij heb je geen idee hoeveel nieuwe dingen er in het leven rondzwerven die op veel kortere termijn schade toebrengen aan het lichaam en/of de samenleving compleet veranderen, en niet perse ten goede.
Eén van die nieuwe dingen die op veel kortere termijn schade zou kunnen brengen aan de samenleving is bijvoorbeeld het vergiftigde medialandschap waarin hele volksstammen wekenlang niet met betrouwbare bronnen in aanraking komen... Daar maak ik me meer zorgen om dan 5G ;)

Mooi verwoord!
En van het roken van tabak is al decennia bewezen dat het evident slecht voor de gezondheid is, en geassocieerd wordt met een heel scala aan kankers. Helaas presteert zo'n 16% van de Nederlandse bevolking het om dagelijks te roken. In de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar is het zelfs 17%. Zij hebben niet het excuus dat men nog niet wist dat roken schadelijk voor de gezondheid is toen ze startte met roken.
Bron: https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor/roken-onder-volwassenen.

Mijn advies; start met laaghangend fruit zoals het verbieden van tabak/roken in plaats van het opwekken van tamtam over dubieuze en onaangetoonde risico's van 5G straling als je echt wat om de volksgezondheid geeft!
Ik heb een keus wel of geen Skinny Jeans te dragen echter 5G heb ik geen zeggenschap over. Ik kan kiezen om het niet te gebruiken maar een deel van de straling krijg ik of ik het wel of niet gebruik. Er zijn dingen die een nadelig effect kunnen hebben in een mens leven, echter er zijn ook effecten die pas na generaties te zien zijn.

Het probleem is in mijn ogen ook niet 5G, maar alle straling cumulatief. Er komt steeds meer bij en er gaat nauwelijks staling of radio signalen weg.
Je zou alu jeans en alu T-shirts kunnen dragen. Ik ben het ook wel eens met de stelling dat er meer onderzoek naar straling nodig is, al is het alleen maar om bepaalde theorieën die er rondzwerven te ontkrachten (of in een enkel geval te bevestigen).

Het grootste hiaat aan de wetenschappelijke onderzoeksmethoden vind ik dat een verschijnsel eerst statistisch bewezen moet worden op een grotere groep mensen, terwijl het best kan zijn dat een veel kleiner deel van de bevolking wel degelijk ergens last van kan hebben, maar dit onder de statistische drempel blijft.
Zou me niet zo druk maken om de skinnyjeans. Als je stopt met dragen van deze broeken dan is het effect na Max 2 maanden weg. Of dat bij 5G ook zo zal zijn...
"Vooral als je over 50 / 100 jaar begint moet ik vooral lachen. Volgens mij heb je geen idee hoeveel nieuwe dingen er in het leven rondzwerven die op veel kortere termijn schade toebrengen aan het lichaam en/of de samenleving compleet veranderen, en niet perse ten goede."

Maar dat zegt nog steeds niet dat het punt, dat Tim maakt, slecht is.

Ik denk ook niet dat het daarbij netjes is om te zeggen "Volgens mij heb je geen idee..." want het kan heel goed zijn dat Tim dat wel weet.
Vooral als je over 50 / 100 jaar begint moet ik vooral lachen. Volgens mij heb je geen idee hoeveel nieuwe dingen er in het leven rondzwerven die op veel kortere termijn schade toebrengen aan het lichaam en/of de samenleving compleet veranderen, en niet perse ten goede
da's het punt net natuurlijk! Er zijn al zoveel dingen. Dus het lijkt me een goed idee om waar het kan, voorzichtig te zijn... Als dat je 'vooral doet lachen' dan mis je ofwel het punt, of heb je je prio's niet op orde vrees ik ;-)
Volledige arbitrair is het niet, maar again, lange termijn weten we nog niks van...
Er is heel veel bekend. Bijvoorbeeld dierproeven, waarbij effecten in muizen veel sneller optreden wat kan worden geëxtrapoleerd. Het is volstrekt onmogelijk om vooraf lange termijn onderzoeken te doen in mensen. Dat zou alle innovatie direct stoppen en moet er eerst 50 jaar onder zoek worden gedaan naar de effecten. De lange termijn effecten van elektrische fietsen op de gezondheid bijvoorbeeld. Daar is 0 data van en valt lastig uit te zoeken in muizen. Nu de elektrische fietsen gemeengoed zijn blijken er vaker senioren in het ziekenhuis te belanden door fietsongelukken. Een actiegroep stop de elektrische fiets heeft veel meer wetenschappelijke grondslag dan stop 5G. Er is geen enkele reden waarom te verwachten is dat 5G schadelijk is, terwijl dat van elektrische fietsen inmiddels bekend is.

Zaken waarvan wel bekend is dat deze zeer schadelijk is voor de gezondheid worden overigens gewoon geaccepteerd. Zoals alcohol, suiker, vet, of gewoon slechte voeding. Roken wordt langzaam minder geaccepteerd, maar nog steeds loop je het risico mee te roken bij het wachten op de bus. Te weinig lichaamsbeweging te veel zitten. Ik woon in Rotterdam en de luchtkwaliteit is hier zo slecht dat er jaarlijks vele slachtoffers vallen. Geldt overigens voor een groot deel van Nederland. Blootstelling aan de zon geeft direct een risico op kanker. Kan nog wel even doorgaan.

Ziekenhuizen liggen niet vol met mensen die blootgesteld zijn aan 3G of 4G gsm netwerk. Wel met obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten, longziekten, kanker. Welke allemaal voor een deel komen door leefstijl en ongezonde leefomgeving. En dan is het om een of andere reden rationeel om je zorgen te maken over 5G of over vaccins. De aluhoedjes zouden meer tijd moeten besteden aan het terugdringen van de echte risico's. De schadelijkheid van 5G is echt nonsense.
@HEY_DUDE Grotendeels kan ik mij vinden in uw betoog.
Er zijn schadelijkere dingen dan straling van UMTS/GSM masten en van hoogspanningskabels. Dingen zoals de door u genoemde blootstelling aan de zon. Net als dat ongezond eten, zoals suiker, vet, alcohol, etc. uitermate waardeloos is voor de gezondheid.
Aan (bijna) alle bovengenoemde punten kan je zelf iets doen. Je kunt namelijk zelf letten op je voeding. Je kunt zelf (min of meer) bepalen minder/niet in de zon te komen. Je kunt zelf bepalen niet te gaan roken. Je kunt zelf bepalen om je WiFi-thuisnetwerk uit te schakelen.
Echter je kunt niet zelf bepalen om geen 5g-straling te ‘ontvangen’. Je kunt niet zelf bepalen om wel of geen vaccin te nemen indien dat verplicht gesteld zou worden.
Alles heeft te maken met vertrouwen. Vertrouw je er op dat de overheid het beste met je voor heeft of zijn er andere belangen in het spel?
Als je er even over nadenkt zijn er genoeg voorbeelden te vinden waar je ook niets of vrij weinig aan kan doen Zoals de luchtkwaliteit. Zon is ook maar in beperkte mate te ontlopen. Besteeidingsmiddelen en hormoon resten in ons eten. Antibiotica resten in ons drinkwater. Kosmische straling. Oh en natuurlijk het verkeer killer #uno.

5G zou ergens onderaan de lijst bungelen qua risico’s (if any).

De reden dat jij het argument aanhaalt dat 5G niet te vermijden is, heeft o.a. oorsprong in onze psychologie. Het is bekend dat van zaken waarop wij geen controle (denken) te hebben en zaken die we moeilijk begrijpen de risico’s enorm overschat worden. En veel eerder angst gevoelens oproepen. 5G voldoet aan beide voor de meeste mensen.

In het verkeer voelen wij ons in control, daarom zien we de risico’s veel minder. T
Natuurlijk zijn er meer voorbeelden te bedenken waar je niets of vrij weinig aan kan doen. En het zijn juist die dingen die anders/beter/duidelijker/inzichtelijker etc. geregeld zouden moeten/kunnen worden (indien mogelijk) óf correcte en onafhankelijke informatie over worden verschaft. Sterker nog, dat had al lang geregeld/gedaan mogen worden. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, etc. zijn pas dingen van de laatste 20 jaar.
Trouwens ik ben zeker niet voor een overbeschermende overheid/maatschappij. Ik bedoel, als je geboren wordt is één ding zeker: je gaat vroeg of laat dood.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2074257/, hier zie je duidelijk dat lage frequenties de kans op kanker verhogen, waarbij nog niet bekend is hoe dat komt.

[Reactie gewijzigd door gemiddeld op 2 september 2020 20:35]

The histology of almost 90% of pleural cancers was coded as mesothelioma, confirming the previously observed association between pleural cancer and exposure to asbestos in electrical workers. The extent to which workplace exposures to extremely low frequency electromagnetic fields explains the excesses seen here for leukaemia and brain cancer requires further study.
Daar staat toch iets volledig anders...
Er staat dat er nader onderzoek nodig is naar het bereik waarbinnen blootstelling aan extreem lage velden van elektromagnetische frequenties invloed heeft op de verhoogde gevallen van leukemie en hersentumoren.

Dat is iets anders als zien DAT er door die lage frequenties de kans op kanker toeneemt (er is namelijk helemaal niet aangetoond dat er een verband is!). Er is bijvoorbeeld al niet gecheckt of die mensen rookten ja/nee.

[Reactie gewijzigd door Bassmaniac op 2 september 2020 21:09]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11562108/ hier kan je ook zien dat elektromagnetische velden zorgen voor verhoogde kans op kanker.
Dat artikel zegt absoluut nergens, niet eens een beetje, dat lage frequenties de kans op kanker verhogen.

Er zijn een ontelbaar aantal factoren waarin "electrical workers" afwijken van de gemiddelde populatie. Daarbij is het gevonden verschil ook nog eens zeer beperkt.

[Reactie gewijzigd door dikkechaap op 3 september 2020 10:46]

De schadelijkheid van 5G is echt nonsense

Met dit soort uitspraken voed je gewoon het wantrouwen. Het is namelijk niet de waarheid!

De waarheid is eerder iets in de trand van: “we hebben weinig tot geen aanwijzingen dat de introductie van 5G tot gezondheidseffecten zou kunnen leiden. Teneinde absolute zekerheid te hebben, zullen we eventuele onzekerheden verder blijven onderzoeken en de nodige monitoring blijven doen om er zeker van te zijn dat de invoering van 5G volledig veilig is en blijft.”
Als de wetenschap na bijzonder veel onderzoek naar straling de consensus bereikt dat niet-ioniserende straling onder een bepaald vermogen voor de mens niet schadelijk is dan mag je gerust stellen dat stug blijven beweren dat 5G schadelijk zou zijn gewoon nonsense is. Als er geen gevaar is dan valt niet aan te tonen dat er geen gevaar is omdat je simpelweg niet alles kunt testen om dit 100% uit te sluiten. Maar je kunt wel een wetenschappelijke basis leggen op basis waarvan je de conclusie kunt trekken dat het 99,9999% waarschijnlijk is dat deze vorm van straling niet schadelijk is. Niet-ioniserende straling is niet schadelijk. Punt. De kans dat dat inzicht na ongelofelijk veel onderzoek de afgelopen anderhalve eeuw nog verandert, acht ik zelf bijzonder klein.
Probleem is dat er twee soorten wetenschappers zijn. Wetenschappers in dienst van wetenschap en Wetenschappers in dienst van Multinationals die een rapport nodig hebben om aan te tonen dat hun product werkt en geen gezondheids risico's heeft.

Een goed voorbeeld is Monsanto met hun RoundUp. Rapporten waarmee je een kamer vol kan maken dat het product geen gezondheids risico's heeft. Dat zijn dan de wetenschappers die een Consensus vormen.

Daarnaast zijn er ook Rapporten die al op vroeg stadium lieten zien dat RoundUp weldegelijk gezondheids problemen zou leveren. Echter deze wetenschappers vielen niet onder het aanzien voor consensus.

Nu wordt rechtszaak na rechtszaak gewonnen omdat er memo's gelekt zijn waar duidelijk zichtbaar is dat de wetenschappers met tunnelvisie gewerkt hebben...
Dat is een non-argument. Wetenschap staat of valt met peerreviews en herhalingsonderzoek van andere onafhankelijke onderzoeksgroepen. Een wij-van-wc-eend-verhaal scoort heel slecht in wetenschappelijke kringen en wordt snel waardeloos gevonden. Het Monstanto-verhaal is er vooral een van een bedrijf dat mensen zand in de ogen wilde strooien in de hoop dat niemand door zou hebben wat een rotzooi ze wel niet maken. Met wetenschap heeft dat helemaal niets te maken.
Is volgens mij geen non-argument, Monsanto gebruikte diverse gerenommeerde bedrijven. Die achteraf enkel de opdrachten kregen om aan te tonen dat het product veilig was. De onderzoek was eigendom van Monsanto. En bedrijven die konden rapporteren dat het veilig is mochten het gaan publiceren. Op die manier was er een nep Peer reviews met zelfde resultaten.

Bedrijven hebben echt een groot budget voor dit soort onderzoek want hun levensvatbaarheid hangt daarvan af. Echter onderzoek naar gezondheids effecten worden enkel betaald door donateurs of semi amateur wetenschappers.
Corruptie komt helaas overal voor. Bedrijven ruilen heel soms graag hun geloofwaardigheid in voor een grote zak geld. Dat neemt niet weg dat dit niks met wetenschap te maken heeft.
Echt wetenschap niet, echter ook wetenschap werkt op geld. En als een onderzoeksbureau geld kan ontvangen om een rapport in elkaar te verzinnen zodat ze geld hebben voor andere onderzoek dan doen ze dat.
Dat is onzin. Als het een integer onderzoeksbureau is dan gebeurt dat niet. Uiteindelijk draait alles op geld, dat klopt. En waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat alles neemt niet weg dat het overgrote deel van de onderzoekers naar eer en geweten onderzoek doen. Als je als wetenschapper de wetenschappelijke methode niet serieus neemt dan val je sowieso wel een keer door de mand. Het gros van de onderzoekers valt gelukkig niet in die categorie.
Als je de studies echt goed bekijkt zul je zien dat het bewijs dat roundup bij juist gebruik gevaarlijk is, flinterdun is. Het is heel makkelijk om voor een dergelijk product associaties met ziektes te vinden (ook als er geen oorzakelijk verband is). Het is heel moeilijk om aan te tonen dat iets veilig is. Als bedrijf ontkom je er daarom niet aan om daar geld in te steken, zeker als je in je product gelooft en er geen schadelijke effecten zijn gevonden in zoogdieren (bij realistische doses). Het is niet voor niks gewoon nog toegestaan in de EU.
Roundup is ook niet schadelijk bij voorgeschreven gebruik. Veel onderzoek dat het tegendeel beweert is bijzonder slecht uitgevoerd. Bijvoorbeeld het feit dat mensen die met roundup werken bovengemiddeld vaak ook met andere (wel schadelijke) chemicaliën in aanraking komen wordt vaak niet goed onderkend.
5G is niet schadelijker of onschadelijker dan 4G of 2G.

Dat je niet alles kan testen klopt.
Dat je het gevaar niet 100% kan uitsluiten klopt.

Maar het is goed dat gekeken wordt naar de inzet van nieuwe (of nog niet breed ingezette) frequenties wanneer deze meer gebruikt gaan worden.

Daarmee zeg ik niet: " aaah..... eng.... niet doen"
Ik zeg alleen: "Wanneer je het niet goed weet, kan je misschien beter meer data verzamelen."
Eigenlijk kan je beter permanent data verzamelen over dit soort zaken.

Nee ik ben geen complotdenker, maar ik kom uit de farmaceutische industrie en daar worden zelfs reeds lang bestaande op de voet gevolgd.
Ook op mogelijke nog steeds onbekende bijwerkingen.
Anoniem: 1330988
@T.C3 september 2020 01:32
Elektromagnetisme is een veel eenvoudiger principe om te ontrafelen dan praktisch oneindig veel mogelijke lichaamsvreemde, biochemische moleculen in een bijzonder complex systeem (het menselijk lichaam). EM-straling weten we al bijzonder veel van en de basis voor ons begrip waarom de ene straling wel schadelijk is en de andere niet is erg solide. Niets is onomstotelijk maar ik acht de onzekerheid rondom mmwave van een dusdanig lage orde dat ik het totaal onnodig vind om de uitrol daarvan uit te stellen. Als blijkt dat er iets mis mee zou zijn dan kunnen zenders straks alsnog uitgeschakeld worden maar de kans daarop acht ik dus vrijwel 0.

Alle EM-straling tot en met zichtbaar licht is geen enkel probleem. Daarbij dringt dergelijk hoogrfrequente EM-straling al vrijwel niet meer door de huid heen. Met een blaadje papier kun je het met deze vermogens al grotendeels tegenhouden. Daarbij produceert de lamp op mijn bureau al een veelvoud aan straling van bijv mijn wifi-router. Het maakt allemaal niets uit zolang je maar in ieder geval UV niet nadert en natuurlijk de vermogens niet te ver opschroeft. Er is werkelijk geen enkele reden om te verwachten dat mmwave ook maar enige schade kan berokkenen en ik schaar elke twijfel in de categorie onderbuikgevoel. Het verbaast mij ook zeer dat de gezondheidsraad nu ook al vatbaar lijkt voor de spookverhalen die de ronde doen en in deze fase dit nog naar buiten brengen.
Niet ioniserende straling kan wel degelijk schadelijk zijn: bij zeer hoge veldsterktes kan je weefsel of organen oververhitten of verbranden.

Bij vermogens die beperkt zijn tot 0.25-2W (GSM) of 10W (Base tranceiver) is die kams niet aanwezig.
Teneinde absolute zekerheid te hebben.
Absolute zekerheid bestaat gewoon niet, als je dat je referentie kader is dan loopt alles vast. Het heeft geen zin om alle kleine voorbehouden van de wetenschap te blijven uitvergroten. De weerstand (of angst) tegen 5G heeft geen basis in de wetenschap. Er moeten nu (politieke) keuzes gemaakt worden wel/niet uitrollen 5G. Het is volkomen nonsense om 5G niet uit te rollen en mee te gaan in de waanzin van de aluhoedjes.

Wetenschappers moeten overigens lekker blijven wetenschapperen en alle hoeken/hypotheses blijven testen.
Top argument! Echter kleine kanttekening diabetes type 2 heeft vaak een leefstijl oorzaak. Type 1 niet
Dooddoeners als "de aluhoedjes" leveren volgens mij helemaal niets.
Echte risico's zeg je? Maar bepaal jij nu wat een echt risico is dan?

En of 5G nu schadelijk is of niet, er is ook zoiets als persoonlijke wens.
Waarom moeten mensen maar accepteren dat er tientallen (mischien wel veel meer) radiosignalen overal in (bijvoorbeeld je huis) komt terwijl dit best voorkomen mag worden vind ik.

Je mag iemands wifi netwerk niet afluisteren, maar iemand's netwerk mag wel gewoon je huis in zonder dat je daarvoor toestemming gegeven hebt.

Als je dit aankaart dan komen vaak allerlei simpele reacties als "het staat je vrij te verhuizen naar de heide" of "dan ga je je huis maar isoleren met lood". Dus de klager mag kosten maken terwijl hij/zij er zelf niet om gevraagd heeft.

Als we in de nacht muziek van de buren horen dan hebben we rechten om dit aan te pakken.
Maar zodra het iets is wat we niet kunnen horen, dan is het maar ok ofzo.

Nogmaals ik ben ook niet overtuigd dat straling per definitie foute boel is, maar juist hierom wil ik het zo min mogelijk in mn buurt hebben als dit even kan.
5G interesseert me helemaal niet, ik zou het niet eens erg vinden als mobiele telefonie morgen 100% verdwijnt.
Het gaat mij om de keuze die we als burger zouden moeten hebben op een hoop vlakken.

[Reactie gewijzigd door fastbikkel op 3 september 2020 12:48]

Het maatschappelijk belang bij het uitrollen van 5G dat wordt politiek gewogen tegenover eventuele risico's en bezwaren. Een persoonlijke wens is onze democratische rechtstaat vrijwel nooit voldoende om bezwaar te maken. Er moet minimaal een vorm van overlast/nadeel zijn en dat is bij 5G/WiFi lastig dan wel niet aan te tonen. Bij geluidsoverlast kan dat wel. Als er voldoende nederlanders de wens hebben om 5G uit te zetten of regelgeving t.a.v. Wifi van de buren te ontwikkelen dan kan dat via de stembus worden afgedwongen. Dat is een beetje hoe ons land werkt.

Ik ben zelf helemaal niet blij met de uitstoot van auto's in mijn stad. Door de slechte luchtkwaliteit is mijn levensverwachting bewezen lager. Echter wordt daar weinig tegen gedaan. En ik kan me daar binnenshuis ook lastig tegen beschermen. Het maatschappelijk belang van het verkeer gaat hier zelfs boven mijn eigen levensverwachting. Je zou echt met meer moeten komen dan dat is mijn persoonlijke wens.

Voor wie bepaald wat de risico's zijn hebben we een gezondheidsraad, RIVM en nog wat van die clubs.
Ja prima reactie hoor, duidelijk toch.
Ik zie wel hoe het loopt, ik hoop dat er niet over x jaar bekend wordt dat het wel degelijk ernstig blijkt te zijn.

Nu wilde ik nog iets kwijt, maar ben t even vergeten :-)
Fijne dag in elk geval en veel gezondheid gewenst.
Welke stijging bedoel je precies?
Even zoeken op internet laat zien dat deze cijfers al jaren ongeveer gelijk blijven.

Bron: https://www.kanker.nl/kan...ige-cijfers-hersentumoren
Als je bij dat grafiekje 2015 weg haalt, dan lijkt er wel sprake van een stijging.

Uiteraard word dan vergeten dat we steeds ouder worden en dat mensen tegenwoordig niet meer relatief jong sterven aan hardfalen etc.
Dus dat betekent automatisch dat we een stijging krijgen van bv het aantal hersentumoren gaan komen. Uiteindelijk ga je ergens aan dood.

Als we nu ineens een piek zien bij 20-30 jaar, dan moet je je zorgen maken. Maar dat artikel laat ook duidelijk zien dat het nog steeds voornameljk bij oude mensen voor komt.
Nou er was een jaar ofzo geleden een interessant stuk op CNN hierover.
Dat het aantal hersentumoren flink was gestegen sinds de introductie van de mobiele telefoon.
Correlatie werd dus onderzocht, maar dit was niet zomaar een bedacht nieuws item.

Het leek er wel om te gaan dat het mensen betrof die heel veel mobiel bellen, want die tumoren waren ook meer dan eens op een plek naast het oor ontstaan.
De ruis die je hoort als je je radio niet afgestemd hebt zijn elektromagnetische golven (zonder signaal). Het is dus niet zo dat er voordat wij begonnen uit te zenden over de ether er geen elektromagnetische straling was. Anders zou het immers 'stil zijn' als je radio niet afgestemd is.
De meeste mensen zijn vaak na 100 jaar sowieso wel dood dus tenzij je je zorgen maakt om overerfbare genetische schade is 100+ jaar onderzoek misschien een wat zware eis.
Je vergeet even dat de natuur ook heel wat achtergrondstraling de wereld instuurt. Er staat me een plaatje bij uit een wetenschappelijke artikel waarbij de radiogolven die wij gebruiken voor bijv. wifi, mobiele telefonie en tv in de natuur weinig voorkomen, maar ga je lager of hoger (zoals 23 GHz) dan komen ze in de natuur als achtergrondstraling al meer voor.
Ik weet alleen de inhoud van dat artikel niet meer, alleen het plaatje is blijven hangen.
Nou ja, "net begonnen": er zijn al 30 jaar gsm-netwerken. Vanuit veiligheidsperspectief is er geen enkel verschil tussen de allereerste gsm-standaard en 5G. In essentie komt het er op neer dat je dan álle electronica zou moeten verbieden, want schakelen van signalen zorgt per definitie voor straling.

Dan blijft over, hoe veel straling staan we toe? En ja, daar zijn inderdaad "arbitraire" limieten voor. Net als voor de hoeveelheid kwik in het drinkwater (1,0 μg/l). Hoe stel je de limieten vast? Simpel: stel een aantal proefdieren bloot aan een bizar hoge hoeveelheid, en kijk wat de effecten zijn.

Als jarenlange blootstelling van proefdieren aan tienduizenden malen de limiet geen enkel medisch effect heeft, dan is er een zeer grote kans dat het onder die limiet geen significant effect heeft op de gezondheid.
Als er 1 bron is die op ALLE banden uitzend is het de Zon wel ...

Dus jij zult nooit en te nimmer buitenkomen dan toch ???
Want het is 'nooit' onderzocht ...

Basis Natuurkunde (én onderzocht!):
Alles frequentie's boven de 200 TerraHertz zijn schadelijk tot dodelijk.
Alles eronder niet ... Anders zou je al sterven zodra je ook maar je ogen open doet ...
Licht/kleuren zitten al extreem veel hoger dan de zend frequentie's ...

Er zit wel een voordeel in (voor mij althans):
Iedereen in mijn straat en tot 2 straten verderop heeft de 5Ghz WIFI uitgezet, behalve ik dus, aangezien ik die volledige onzin niet geloof ...
Ik heb in mijn buurt dus die hele 5Ghz band vrij ... :-)
(Nadeel is dat ik dus in een wijk woon waar nagenoeg geen intelligente, zelfstandig denkende mensen wonen...)

[Reactie gewijzigd door TheToolGuy op 3 september 2020 14:53]

Dat blijft een probleem natuurlijk, want op wat voor termijn wil je de effecten gaan monitoren?
Het lijkt me sowieso een uitdaging om de effecten op 100 jaar te bestuderen, en dan weet je nog niks, want stel dat 100 jaar veilig is, wie zegt ons dan niet dat na 500 jaar alsnog vervelende effecten optreden?
Oké, dus alles van de laatste 500 jaar moeten we verbieden?

We kunnen immers niet uitsluiten dat blootstelling aan gedrukte boeken niet over 500 jaar vervelende effecten heeft, dus het drukken van boeken moet verboden worden. Ze zijn immers niet bewezen veilig!
Niet nodig; je kan niet uitsluiten dat de straling iets in gang zet wat pas generaties later effect heeft
Ja kan het niet uitsluiten maar in context tot risico is hij nihil.
We worden al blootgesteld aan straling (uit de ruimte) en de kans dat er in die tijds context andere elementen ontstaan die vele malen schadelijker zijn, zijn feiten en niet vergezochte hypotheses.

Globale verwarming, ziektes, en andere feiten zijn vele malen destructiever zodat het effect van 5G over een lange termijn (langer dan 1 mensenleven) te verwaarlozen valt.
Misschien heeft Luc Montagnier dan toch gelijk. Geloof t zelf niet echt, maar goed wie weet? Ben altijd gefascineerd gebleven in zijn onderzoeken en hij heeft als eerste het HIV virus gelokaliseerd(ook niet niets) en de Nobelprijs gewonnen in 2008. En daarbij de beweringen/onderzoeken gedaan door fysicus Greg Scholes worden wel wetenschappelijk geaccepteerd. Voor mensen die geen zin hebben deze theorieën uit te pluizen, kort door de bocht: biologische virussen kunnen zich middels laagfrequente elektromagnetische golven verplaatsen/kopiëren.
biologische virussen kunnen zich middels laagfrequente elektromagnetische golven verplaatsen/kopiëren.
Ik kan je alvast verklappen dat kopieren niet echt tot de mogelijkheden behoort. Om een virus te kopieren heb je een geinfecteerde cel nodig want die levert de biochemische machinerie voor het interpreteren van het virale DNA. Een virus bezit niet het DNA om de biochemische machines te maken om zichzelf te kopieren. Dat is 1 van de belangrijkste eigenschappen van een virus. En alle bouwmaterialen waar de kopie uit moet bestaan moeten er ook zijn, maar die zijn dus aanwezig in de geinfecteerde cel.
Als een virus dus buiten de context van de juiste cel zit dan kan een virus zich gewoon niet vermenigvuldigen, EM straling of niet.

Overigens heb ik die Luc Montagrier niet de claim zien maken dat EM straling een virus kan verplaatsen of kopieren. Wel heeft hij gezegd dat het virus door een mens gemaakt is. Daar zouden best wel argumenten voor kunnen zijn. Maar kopieren klinkt echt als een fantasie.
Bedankt voor je uitleg, deze is goed maar klassiek, het gaat bij zijn onderzoeken, waar hij 10 jaar aan heeft gewerkt, om nog niet begrepen kwantummechanische processen. Wellicht helpt het, indien je eea interessant vindt, hier eerst nog wat over in te lezen: RRM: Resonant recognition model. En Telomerase reverse transcriptase.

Je laatste alinea slaat op een meer recente uitspraak van Montagnier, niet het onderzoek wat ik aanhaal. Indien je het onderzoek wilt lezen waar ik op doel kun je dat hier vinden:
https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.5166v1.pdf. Weet niet of de url mag blijven staan maar je kunt het betreffende onderzoek terugvinden op Arxiv.

[Reactie gewijzigd door Pizzaballs op 2 september 2020 18:24]

In dat onderzoek hebben ze het over een frequentie van 7Hz. Dat is bijna 4 miljard keer lager dan de 26GHz van 5g.
Ik heb het alleen geskimmed, maar die 7Hz heeft te maken met een natuurlijk voorkomende EM frequentie op aarde. Het lijkt er volgens het onderzoek op dat DNA zich rondom die frequentie heeft geevolueert (wat niet raar is) en er op de 1 of andere manier mee interacteert. Maar dit zegt dus helemaal niks over die 5g frequentie.
Eens, maar onderzoek doen naar deze merkwaardige processen/interactie onder invloed van andere frequenties kan natuurlijk geen kwaad.
Nou, zo merkwaardig is dat proces niet aangezien die 7Hz frequentie er altijd is geweest tijdens onze evolutie en het dus aannemelijk is dat evolutie hier iets mee heeft gedaan. Net zoals je ook ogen hebt die ongeveer het licht kunnen zien dat de zon ook uitstraalt.

En vervolgens moet je je afvragen waarom precies dat stukje biochemie dat gevoelig is voor die 7Hz opeens een interactie aangaat met een willekeurige frequentie 4 miljard keer hoger.
Waarom zou je dan geen onderzoek doen naar alle andere tusseliggende frequenties die we in grote hoeveelheden genereren?

Ik bedoel, jij was alweer allerlei fantasieen aan het ontwikkelen dat die 26GHz frequentie virussen kan kopieren en/of verplaatsen. 8)7 Dat is echt een paar aannames te ver. :D
Er is gewoon te weinig onderzoek naar gedaan waardoor je niet kunt stellen dat 26GHz veilig is, maar dat wisten we allang. Dat wil overigens niet zeggen dat er een gevaar is voor de gezondheid. Er is evenmin reden om dat aan te nemen. Door studies naar soortgelijke effecten kun je wel voorzichtig stellen dat het waarschijnlijk veilig is voor de meeste mensen. Langetermijn studies zijn nodig maar kosten zoals de naam het zegt veel tijd, en daar wacht de technologische ontwikkeling niet op. Onderzoek naar het gedrag van virussen binnen RF velden lijkt me veel gemakkelijker uit te voeren.

[Reactie gewijzigd door Blackice09 op 2 september 2020 17:43]

Maar volgens deze meneer is het een veel lagere frequentie dan zichtbaar licht en is het onzin. Praat hij dan onzin?
Nee, wat hij zegt klopt gewoon helemaal.

Het feit dat de gezondheidsraad wil laten onderzoeken of 26GHz kanker kan veroorzaken, terwijl het al heel lang bekend is dat je daarvoor ioniserende straling nodig hebt (dan hebben we het over meerdere petahertz), geeft mij eerlijk gezegd maar weinig vertrouwen in die partij.
Nee, wat hij zegt klopt gewoon helemaal.

Het feit dat de gezondheidsraad wil laten onderzoeken of 26GHz kanker kan veroorzaken, terwijl het al heel lang bekend is dat je daarvoor ioniserende straling nodig hebt (dan hebben we het over meerdere petahertz), geeft mij eerlijk gezegd maar weinig vertrouwen in die partij.
Persoonlijk zou ik eerder vertrouwen hebben in een dergelijke partij dan in een partij die zegt er is niets aan de hand (zonder dat ze dit onderzocht hebben.)

Deze partij zegt dat ze niet weten of deze straling schadelijk is.
Ze zien wel bepaalde gezondheidsklachten bij mensen die die beroepsmatig worden blootgesteld aan frequenties hoger dan 3,5GHz.

In plaats van hard te roepen "Brand!!!" bij een beetje rook, vragen ze zichzelf af "Waar komt die rook toch vandaan?"

Of frequenties hoger dan 3,5GHz schadelijk is weten we niet, dat moeten we goed onderzoeken.
Dit moet nog wel enige nuance hebben. Er is onderzoek gedaan en is ook peer reviewed en daarom als feit aan te nemen.
Het enige is dat er een "nieuwe" standaard is die niet specifiek getest is. (https://www.icnirp.org/en/applications/5g/index.html)

Omdat deze specifieke omstandigheden niet zijn getest en er alleen maar een breder ingezete test is, kan er niet worden uitgesloten dat er onder deze omstandigheden toch een vorm van schade is.
Daarbij zou een vorm van schade binnen maten te accepteren zijn. Anders zouden mensen ook niet meer buiten mogen werken omdat ze dan een schadelijke straling oplopen vanuit de zon in het UV spectrum. Maar hoeveel en hoelang dit is moet voor deze standaard worden vastgesteld.

Ter vergelijk er is een LD50 waarde voor (veel) chemische stoffen waar mensen direct mee in aanraking kunnen komen. Als er nu een iets andere vorm van een zelfde stof in gebruik wordt genomen (andere 3D structuur) kun je bijna zeker vaststellen dat de LD50 waarde niet veel zal veranderen, maar je weet het pas zeker tot je een paar honderd muizen over de kling heb gejaagd. (standaard LD50 test)
[q]Er is onderzoek gedaan en is ook peer reviewed en daarom als feit aan te nemen. /q]
Nee, peer-reviewed beteken niet dat iets een feit is.
In het slechtste geval is peer reviewed niet meer dan dat iemand anders dan de schrijver er zn blik op heeft laten vallen en het wel goed vindt. In het beste geval worden de meest opzichtige fouten uit het onderzoek gehaald.

Wat je wilt is dat het onderzoek werkelijk door meerdere mensen is uitgevoerd en dat de resultaten dan nog hetzelfde zijn. Dus onafhankelijk bevestigd onderzoek.
Dit moet nog wel enige nuance hebben. Er is onderzoek gedaan en is ook peer reviewed en daarom als feit aan te nemen.
Het enige is dat er een "nieuwe" standaard is die niet specifiek getest is. (https://www.icnirp.org/en/applications/5g/index.html)

Omdat deze specifieke omstandigheden niet zijn getest en er alleen maar een breder ingezete test is, kan er niet worden uitgesloten dat er onder deze omstandigheden toch een vorm van schade is.
Daarbij zou een vorm van schade binnen maten te accepteren zijn. Anders zouden mensen ook niet meer buiten mogen werken omdat ze dan een schadelijke straling oplopen vanuit de zon in het UV spectrum. Maar hoeveel en hoelang dit is moet voor deze standaard worden vastgesteld.

Ter vergelijk er is een LD50 waarde voor (veel) chemische stoffen waar mensen direct mee in aanraking kunnen komen. Als er nu een iets andere vorm van een zelfde stof in gebruik wordt genomen (andere 3D structuur) kun je bijna zeker vaststellen dat de LD50 waarde niet veel zal veranderen, maar je weet het pas zeker tot je een paar honderd muizen over de kling heb gejaagd. (standaard LD50 test)
Mijn nickname t.c is kort voor The Chemist... ik ben proces technoloog en heb voldoende kennis van de wijze waarop LD50 maar ook MAC waarden worden vastgesteld.
Heb zelfs ook analyses (ben ook nog geschoold als laborant) uitgevoerd in het kader van REACH.

En enantiomeren kunnen weldegelijk grote verschillen hebben op de impact.

Voorbeeld: LSD heb je in L en in R variant.
De ene zorgt dat je gaat hallucineren en van de andere variant weten ze dat niet vanwege het feit dat je bij minuscule hoeveelheden al sterft.

--- edit ---

Dus heb ik graag dat onderzoek

[Reactie gewijzigd door T.C op 2 september 2020 23:12]

Ik ben het helemaal eens maar logischerwijs zou je kunnen concluderen uit ander onderzoek dat het niet nodig is omdat het in een breder spectrum al onderzocht is.
Dat is waar tot nu toe alle adviezen op gebaseerd waren, echter is het goed dat ze deze specifieke set aan eisen nu ook seperaat gaat testen.

Met LSD L en R is dat links en rechtsdraaiend? (wat niets met de rotatie te maken heeft maar met de buiging van licht) Ben zelf Chemisch Laborant afgestudeerd maar werk nu in ICT.
Dit zijn inderdaad dezelfde chemische structuren die zich anders gedragen in het lichaam dus zoals het oude gezegde al zei: Meten is weten.
hoger dan 3.5ghz?

Dat gebruik ik al jaren een jaren in mijn huis.. wifi n, ac, ax
Je weet toch hopelijk ook dat de energie van die routers extreem beperkt is?

Zoals @dormamu zegt kan de energie ofwel amplitude een (belangrijke) factor zijn.

De ene dag verbrandt je na 15 minuten in de zon, de andere dag na 5 minuten.
Ik ben benieuwd naar de levels van mijn 3 access points in huis inclusief die van al die buren vergeleken met een 4g of 5g signaal op een frequentie.

Ik wil alleen maar zeggen dat tot 6ghz al heel heel veel gebruikt wordt in onze huizen
Op lage energie niveaus.
Maar rondom radar installaties (nee niet die van de politie) zijn wel berichten over bijzondere/zeldzame ziekten (meer dan statistisch mogelijk zou zijn).

Dus meer onderzoek kan geen kwaad.
Is het bij de betreffende energieniveaus ongevaarlijk, fijn te weten en anders ook fijn om te weten.
Deze partij zegt dat ze niet weten of deze straling schadelijk is.
Ze zien wel bepaalde gezondheidsklachten bij mensen die die beroepsmatig worden blootgesteld aan frequenties hoger dan 3,5GHz.
Misschien heeft dat ook iets met de Amplitude te maken? Het lijkt me dat niet alleen de frequentie maar ook de sterkte van het signaal relevant is.
[...]


Misschien heeft dat ook iets met de Amplitude te maken? Het lijkt me dat niet alleen de frequentie maar ook de sterkte van het signaal relevant is.
Ja de amplitude is een belangrijke factor, daarom is het dus goed om er meer onderzoek naar te doen.
Ze zien wel bepaalde gezondheidsklachten bij mensen die die beroepsmatig worden blootgesteld aan frequenties hoger dan 3,5GHz.
Dat is enorm interessant. Waar staat dat?
Of is dit de brandweer die een brand aansteekt zodat ze wat te blussen hebben? ;)
edit: Ik wilde reageren, maar ik laat het maar.
Dan moet je misschien het artikel beter lezen. Ze stellen niet dat het onveilig is, enkel dat er geen hard bewijs is vanuit praktijk studies, experimenten of andere bron om de geldende kennis en theorie te bevestigen.
Veel van deze onderzoeken zijn volgens de raad echter niet bruikbaar, omdat de radarsystemen frequenties gebruiken die niet tussen de 20 en 40GHz vallen, of omdat niet duidelijk werd gemaakt welke radarsystemen of frequenties werden gebruikt.
Wetenschappers werken nu eenmaal vanuit.. nuja.. wetenschap. Dus feiten. De theorie is inderdaad veilig, ze stellen slechts dat ze geen onderzoek hebben gevonden die dat bewijs levert en de theorie ondersteunt. Oftewel, er bestaat nog altijd een kans (hoe miniem dan ook) dat de theorie fout is.
Zo werkt wetenschap nou eenmaal. Eerst een theorie maken en dan toetsen of het klopt voordat je het volwaardig accepteert - tot die tijd is het gewoon dat, puur theorie.

Dus raden ze aan om vooraf een goed volwaardig experiment uit te voeren om het goed uit te sluiten.

[Reactie gewijzigd door Xanaroth op 2 september 2020 15:35]

Ik begrijp de emotie maar dat is niet noodzakelijk.
Via correlatie kan je vaststellen wat er met weefsel gebeurt als je iets langer of intensiever bloot gesteld wordt. Als je een grafiek hebt kan je vrij goed doortrekken wat de schade over langere tijd is bij verschillende maten van blootstelling.
Hierop kan je vrij goed een advies geven en dit kan ook redelijk snel zonder 20 jaar te hoeven wachten.
Dit gebeurt standaard bij veel chemische stoffen en straling.

Aan de andere kant zal niemand persoonlijk verantwoordelijk willen zijn binnen de gezondheidsraad door te zeggen dat het allemaal wel kan en er dan later toch blijkt dat er in specifieke gevallen toch iets kan gebeuren waarvan nu kon worden vastgesteld dat het vermeden kon worden.
Samenstelling Commissie Elektromagnetische velden voor het advies 5G en gezondheid

•prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering,Universiteit Utrecht, voorzitter
•prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
•dr. A. Huss, epidemioloog, Universiteit Utrecht•prof. dr. S. Le Cessie, statisticus, LUMC, Leiden
•dr. R.M.C. Mestrom, universitair docent, Technische Universiteit Eindhoven
•dr. M.M. Paulides, universitair docent, Erasmus MC, Rotterdam
•prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen UR
•dr. R. van Strien, epidemioloog; medisch milieukundige, GGD, Amsterdam
•dr. G. Kelfkens, fysicus, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundig

Zijn dit volgens jou dan allemaal domme mensen?
Nee, dat zijn geen domme mensen en ze zijn expert op dit gebied. Maar ze zeggen ook niet dat de 26Ghz-band gevaarlijk is. Integendeel: alles wat we weten over straling geeft aan dat ook de 26Ghz-band niet gevaarlijk zal zijn, met het te verwachten vermogen en de te verwachten afstanden. Het enige is dat dat nog niet letterlijk is bevestigd met metingen in de context van 5G, in de echte maatschappij. We kunnen erover steggelen of zoiets nog wel gemeten hoeft te worden want er is geen enkele reden om aan te nemen dat het gevaarlijk zal zijn. Toch kan het ook niet veel kwaad om het verder te meten voor verificatie, behalve de gebruikte tijd en middelen voor onderzoek. Dat is alles wat hier gezegd wordt.

Mocht er toch een niet eerder gezien verschijnsel of effect zijn, dan kunnen we die vinden. Ik verwacht hier niks van, maar misschien is dit ook een kwestie van extra toegeven aan de critici om te laten zien dat de maatschappelijke onrust serieus wordt genomen. Wetenschap moet nooit een autoriteit zijn vanuit "doe wat wij zeggen", maar altijd vanuit "het is gemeten en geverifieerd". Ook de extra kilometer in de marge, die hoogstwaarschijnlijk onzinnig is, kan helpen qua vertrouwen.
Toch kan het ook niet veel kwaad om het verder te meten voor verificatie, behalve de gebruikte tijd en middelen voor onderzoek. Dat is alles wat hier gezegd wordt.
't kan geen kwaad maar het heeft toch ook totaal geen zin?
[...]

't kan geen kwaad maar het heeft toch ook totaal geen zin?
Waarom niet?
Er is een theorie dat het ongevaarlijk is, de theorie is op zich goed onderbouwd (neem ik aan).
Deze theorie is echter nog niet voldoende gestaafd met data.

Deze heren pleiten ervoor om het te onderzoeken.

In de wetenschap geldt dat een theorie geldig is wanneer er voldoende data is om deze te onderbouwen en enkel totdat er een andere theorie is die wordt onderbouwd met meer/betere/andere data die de voorgaande theorie ongeldig maakt.
Het gaat niet om iets theoretisch dat aan de praktijk gestaafd moet worden. Het gaat om de praktijk zelf die nog eens onderzocht wordt.
Maar iets meten dat al 100 jaar wordt gemeten maar dan met focus op een specifieke subset van frequenties heeft toch geen enkele zin.
Wat moet er onderzocht worden wat nog niet is onderzocht? Hoeveel vermogen nodig is om muizen te koken met deze frequentie? Daar is toch allang een formule voor.

En wat als er de 27GHz band in gebruik genomen gaat worden? Nieuw onderzoek naar deze frequentie? En waarom is dat dan niet elke keer gedaan bij een nieuw AM of FM radio station? Of bij DAB? Of voor eventuele straling van gigabit Ethernet kabels? Of voor elk type modulatie? Misschien is QAM wel schadelijk. Of die MIMO techniek. Of ...

[Reactie gewijzigd door Jaco69 op 2 september 2020 23:18]

Het gaat niet om iets theoretisch dat aan de praktijk gestaafd moet worden. Het gaat om de praktijk zelf die nog eens onderzocht wordt.
Maar iets meten dat al 100 jaar wordt gemeten maar dan met focus op een specifieke subset van frequenties heeft toch geen enkele zin.
Wat moet er onderzocht worden wat nog niet is onderzocht? Hoeveel vermogen nodig is om muizen te koken met deze frequentie? Daar is toch allang een formule voor.

En wat als er de 27GHz band in gebruik genomen gaat worden? Nieuw onderzoek naar deze frequentie? En waarom is dat dan niet elke keer gedaan bij een nieuw AM of FM radio station? Of bij DAB? Of voor eventuele straling van gigabit Ethernet kabels? Of voor elk type modulatie? Misschien is QAM wel schadelijk. Of die MIMO techniek. Of ...
Het gaat niet om de codering of specifieke modulatie.

Het gaat om de frequentie/golflengte in combinatie met het vermogen en ook nog eens de dagelijkse stralingdosis.

Waarom niet de huidige/toekomstige situatie testen?
Met "straling" zijn ze proactief.

Bij chemicaliën onderzoeken ze pas carcinogene eigenschappen als ze een vervanging hebben.

Benzeen was verdacht carcinogeen, totdat ze een vervanger hadden (Tolueen) wat bij introductie al verdacht carcinogeen was.
Het gaat niet om de codering of specifieke modulatie.

Het gaat om de frequentie/golflengte in combinatie met het vermogen en ook nog eens de dagelijkse stralingdosis.
Ja klopt, er wordt verzocht onderzoek te doen naar die specifieke frequentie. Maar waarom? Waarom niet naar de specifieke modulatie i.p.v. de specifieke frequentie? Het heeft hetzelfde effect.
Dagelijkse stralingsdosis voor EM golven? Ik neem aan dat je maximum blootgesteld vermogen bedoeld. Gaan ze kijken of de veilige vermogenslimiet omhoog kan? Die kan vast veel hoger maar dat is niet nodig want daar kan men al ver onder blijven.

[Reactie gewijzigd door Jaco69 op 3 september 2020 09:29]

Anoniem: 1031525
@segil2 september 2020 16:12
Want wat weet een hoogleraar Arbeidshygiëne over 5G?

Dit is zo'\n zelfde lijstje waar creationisten ook altijd mee aankomen, om te laten zien dat er wetenschappers zijn die niet geloven in evolutie. En dat is dan een 'directeur van een kerncentrale' ofzo, of één of andere Ingenieur. Leuk hoor, maar hun vakgebied heeft niets te maken met evolutie of biologie. Net als in jouw genoemde lijstje. Wat heeft een epidemioloog of een hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie te maken met elektromagnetische velden en 5G?
Want wat weet een hoogleraar Arbeidshygiëne over 5G?
Als je maar twee minuten googled had je deze reactie niet geschreven. Straling is een van de dingen die onder Arbeidshygiëne valt en dit is een absoluut expert op dat gebied. Epidemiology zijn de experts op het gebied van risicoanalyse en statistiek en dus onontbeerlijk bij een dergelijk onderzoek. Cognitieve neuropsychiatrie is van groot belang omdat veel mensen denken dat de eerst mogelijke effecten op de hersens zullen werken en veel aluhoedjes op dit moment beweren dat 5G effecten heeft op schoolprestaties etc. Een cognitieve neuropsychiater is bij uitstek de persoon om daar een mening over te hebben.

Ik denk dat jij niet goed weet wat vakgebieden in de medische wetenschap doen. Geeft niets maar voordat je reageert kan je ook even kijken waarom het wellicht wel van belang is.
Het vakgebied "blootstellingskarakterisering" geeft het antwoord, denk ik. Blootstelling aan straling of wat dan ook heeft zeker wat te maken met Arbeidshygiëne. En voor veel van de andere vakgebieden geldt dat ook: een onderwerp als 5G bekijk je in een brede maatschappelijke context, en niet alleen op natuurkundig vlak.
Je zou hier eens kunnen kijken of er misschien een project tussen staat waar deze hoogleraar aan gewerkt heeft en dat relevant lijkt? Misschien dat onderzoek naar het potentiële effect van het gebruik van mobiele communicatiemiddelen en andere omgevingsinvloeden op het ontstaan van hersentumoren bij jonge mensen? Of dat project dat een cohort-studie uitgevoerd heeft om te kijken naar mogelijke gezondheidsrisico's van mobiele telefoongebruik?
Arbeidshygiëne?

Wat denk jij dat dit onthoudt?

(Het is meer dan je waarschijnlijk denkt)

[Reactie gewijzigd door T.C op 2 september 2020 22:46]

Op bepaalde punten/vlakken zouden het best wel domme mensen kunnen zijn. Titels zeggen ook niet alles
Wel als hun specialisme op het vlak ligt waar dit onderzoek over gaat :) Dan heb ik daar toch wat meer vertrouwen in dat een default medeburger die, niet gehinderd door enig gebrek aan kennis, ook een mening heeft.
Wel als hun specialisme op het vlak ligt waar dit onderzoek over gaat :) Dan heb ik daar toch wat meer vertrouwen in dat een default medeburger die, niet gehinderd door enig gebrek aan kennis, ook een mening heeft.
Precies, je wordt niet zomaar professor in een specialisme. Dan sta je doorgaans wel bijzonder stevig in je schoenen. Niet dat het onfeilbaar is, daar zijn ook wel voorbeelden van, maar in een dergelijk groot panel is die kans toch redelijk aan de kleine kant.

Dus, en het zekere voor het onzekere nemen kan nooit kwaad. Niet bij iets wat zo breed ingezet zal gaan worden,

Op basis van de reeds bestaande wetenschap acht ik de kans dat er wat uit komt, maar je moet altijd blijven testen en verifiëren.
Op basis van de reeds bestaande wetenschap acht ik de kans dat er wat uit komt
Klein?

Precies wat ik dacht. Als de gezondheidsraad vindt dat er onvoldoende kennis is kunnen we maar beter hopen dat de regering voorzichtig te werk gaat, ook al denken wij met z’n allen (ik zeker) dat het geen kwaad kan.
Een PhD maakt iemand nog geen orakel. Het toont slechts aan dat iemand binnen zijn vakgebied onderzoek kan doen en onderzoek van anderen op waarde kan schatten.

En dat laatste is precies wat hier gebeurt: de bestaande onderzoeken zijn tegen het licht gehouden en men is tot de conclusie gekomen dat deze onvoldoende bewijzen dat 5G op deze hogere frequenties veilig is.

Dat is dus geen waardeoordeel over 5G zelf, en zelfs niet direct over de bestaande onderzoeken maar specifiek de waarde van de bestaande onderzoeken in de context van de veiligheid van 5G.
Je weet dingen niet door je titel, je weet dingen door gedegen onderzoek.
Je krijgt ook alleen titel door de onderzoeken die naar betreffende onderwerp hebt gedaan.

Of denk je dat voor een doctors titel kan sparen met bij de albert Heijn. Ik dacht hier Tweakers te zitten een wetenschap/techniek forum.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 2 september 2020 20:23]

Je krijgt ook alleen titel door de onderzoeken die naar betreffende onderwerp hebt gedaan.

Of denk je dat voor een doctors titel kan sparen met bij de albert Heijn. Ik dacht hier Tweakers te zitten een wetenschap/techniek forum.
Maar in het traject naar die titel leer je ook dat wanneer je iets in jouw vakgebied nog niet weet, omdat er nog niet voldoende onderzoek is gedaan, hoe je een gedegen onderzoek moet opzetten.
Je krijgt ook alleen titel door de onderzoeken die naar betreffende onderwerp hebt gedaan.
Er zijn binnen een vakgebied natuurlijk een onuitputtelijk aantal vraagstukken. Dat iemand professor is op het gebied van radiogolven betekent helaas niet dat die persoon alles wat er te weten is over radiogolven. Dat iemand een wetenschappelijke titel heeft laat hooguit zien dat hij in staat is antwoorden te vinden in dat vakgebied.

Een president van de VS heeft ooit gezegd: "Ik heb er een goed gevoel bij en ik ben heel slim". Maar een slim mens gaat op onderzoeksresultaten af en die zijn er over dit specifieke vakgebied nog niet. Ik vind het verstandig dat de bewuste wetenschappers dat erkennen en niet op hun gevoel af gaan.
Het is toch een relatief nieuwe techniek. Niet zo gek dat ze de schadelijkheid nog niet kennen. Of verwacht jij dat ze ook al weten of 8 en vooral 9g waar het steeds maar over gaat kankerverwekkend zal gaan zijn?
Nee de techniek is juist helemaal niet nieuw en wordt al meer dan eeuw gebruikt namelijk sinds 1889. mede dankzij Nicolas Tesla, Het is zelfs in 1887 uit gevonden door Heinrich Hertz

Dat is juist het ding er al zo veel onderzoek gedaan naar radiomagnetische straling dat ze precies weten vanaf wanneer het schadelijk wordt. Dat ze geen onderzoek meer hoeven naar deze specifieke frequentie komt omdat nog lang niet in de buurt komt van schadelijk straling plus dat iedere aan hoger vermogen worden bloot gesteld door de zon, deze straalt namelijk alle frequenties uit in veel hoger vermogen. Inderdaad De wetenschap weet dat dit ongevaarlijk is.

Dit is het zelfde als onderzoek doen naar water van 10 graden om te kijken of je daar echt geen brandwonden mee kan oplopen, met het argument dat je niet weet of water van 10 graden veilig is om te gebruiken omdat er nooit onderzoek is gedaan naar de veiligheid van het gebruik van water op deze temperatuur |:(

Dit onderzoek is echt alleen om de 5G GEKKIES te komen omdat ze te dom zijn te begrijpen wat ze vragen. Thuis zitten ze in de winter met ze all lekker tegen de verwarming op te scheppen hoe blij ze met hun beker warme chocolade melk, waar dus nog veel meer straling in een veel hoger frequentie van af komt.

[dit een grap]
Ik ga lachen als straks blijkt dat is precies de frequentie is die ons lichaam nodig heeft om vitamine D aan aan te maken. Dan hebben we het vitamine D tekort door slechte voeding en te weinig dag licht bij onderkant van de samenleving ook gelijk opgelost. Misschien werken die grijzen cellen bij die 5gekkies met voldoende vitamine D dan gelijk ook wat beter.
[/dit is een grap😝]

Daarnaast 2G tot met 5G heeft niets het type straling te maken. Het is een generatie aanduiding voor een modulatie techniek/standaard. Of wordt de kabel ook in eens kanker verwerkend door de overstap naar docis 3.1 of het telefoon signaal door een andere DSL techniek 8)7

[Reactie gewijzigd door xbeam op 3 september 2020 08:52]

En toch stuurt mijn dokter me door naar het ziekenhuis als ik ondraaglijke pijn in mijn buik heb, inplaats van ter plekke een diagnose te stellen. Onderzoek dus.
Dan heb je geluk want kom je bij de verkeerde dokter sturen ze je naar huis met een pijnstiller. Het is maar net hoe je dokter er in staat en daar valt geen pijl op te trekken.
Ik neem ze toch serieuzer dan 100% van de keyboard warriors hier.
Amen, tegenwoordig denkt iedereen dat ze overal verstand van hebben (want ik las op internet..). Terwijl gewoon luisteren naar mensen die al jaren expert op het gebied zijn helemaal geen optie meer is.
Word! Ofja, 99.9%. Het kan zijn dat een van deze personen hier ook een keyboard warrior is... Je weet maar nooit }>
Er zitten er een paar bij die zeer capabel zijn op het vlak waar dit speelt elektromagnetisme, neurostimulatie en gezondheid.
Zitten er ook een paar bij die ik niet ken maar de commissie als zodanig ziet er goed gebalanceerd uit.
Ik denk zelf dat er niets aan de hand is maar ik juich onderzoek altijd toe.
Een positief of negatief antwoord blijft een antwoord. Het is een hippe topic op het moment dus waarom geen onderzoek gelden hiervoor opzij zetten?
Als het eenmaal klaar is kunnen we alle complot gekkies hier naar laten verwijzen en zijn we klaar met dit onzin.
Ioniserende straling veroorzaakt kanker, maar dat sluit niet uit dat andere zaken ook kanker veroorzaken, eventueel ook niet-ioniserende straling. Dit is een probleem voor biologen, niet een probleem om met een ingenieursblik naar te kijken. Ik wordt altijd zeer wantrouwig als ingenieurs zich menen te moeten uitspreken over mogelijk gezondheidseffecten, daarvoor zijn zij gewoonweg niet bevoegd.
Sure, maar dit gaat ook over natuurkundige reacties, niet over een virus of whatever.

Dit gaat over fundamentele particle physics en wave physics.

Maargoed meer onderzoek kan nooit kwaad, de kans is klein dat er iets gevonden wordt, maar mmwave is toch maar zo’n kleine specifieke usecase dat we daar prima zonder kunnen.
Volgens mij gaat dit over of die straling invloed heeft op de werking van een organisme. Sinds zijn natuurkundigen meer bevoegd om iets hierover te zeggen dan biologen? =/
Omdat als natuurkundigen bijv bewijzen dat er chemish 0 effect is, (Want straling is niet ioniserend) dan is er niets om te bestuderen. Op dat niveau.

Als de cel niet beinvloed wordt wat gaat biologie dan testen?

Dat Weten we, dat is bestudeerd en een feit.

Nu wat is er dan wel te onderzoeken, mm wave wordt geabsorbeerd in de huid, (is niet ioniserend maar kan dus wel theoretich hitte creeren)

Hoe schadelijk is dat, gezien de zo 1kw /m2 is wss heel weinig, gezien dit milliwatten zijn daarbovenoo, maargoed laten we eens checken.
Dat is prima.

Maar we weten dat de straling niet ioniserend is, en daarom weten we dat bepaalde effecten (verandering chemie) niet kunnen voortkomen.
Dus er is niets te onderzoeken in dat vak.
Als er het op het niveau van de natuurkunde al geen effect heeft, dan kan het ook geen effect hebben op systemen die daar weer uit opgebouwd zijn.
Nee, dit moet gaan over mogelijke biologische en biochemische effecten. Dat de natuurkunde geen effecten voorspelt, betekent niet dat er op biologisch vlak geen effecten kunnen zijn.

Het is gewoon een feit dat er maar weinig onderzoek is gebeurd, en gezien de inzet lijkt het me de logica zelve om de tijd te nemen om dit soort onderzoek grondig te doen, in plaats van alleen maar uit te gaan van theorieën die de mens herleiden tot een zak moleculen...
Als de natuurkunde bewijst dat er geen interactie is dan kan biologie testen wat zij wil maar dan zullen ze nooit iets vinden.

Dat is fundamenteel een feit.

In dit geval weten we echter dat mm wave wel een reactie oplevert maar dat het maar “skin deep” is kortom alleen invloed op het oppervlak,
Daar kan men dus testen, maar men hoeft verder niet binnen het lichaam te kijken want we weten dat die straling daar niet kan komen.
Ik doe geen uitspraken over wat de betreffende straling doet. Maar als het de huid kan beïnvloeden kan het ook voor effecten in het lichaam hebben door biologische processen. Een melanoom kan bijvoorbeeld door de zon zijn veroorzaakt in de huid en zich verzaaien in de rest van het lichaam.
Het is een fundamenteel feit dat, als de natuurkunde aantoont dat er “alleen” een “skin deep” natuurkundig effect is, alleen de biologie/medische wetenschap kan beoordelen wat het biologisch effect is van dit “oppervlakkig effect”.

De natuurkunde kan bvb ook niet uitleggen waarom iemand een epileptische aanval kan krijgen van geluidsgolven die niet door de schedel dringen...
Geluidsgolven gezien het fysieke deeltjes zijn die tegen elkaar aan botsen en dus druk variate representeren dringen altijd door materie heen tenzij omgezet in warmte, in zeer poreus materiaal.

kortom die golven als ze de huid raken komen altijd aan bij je hersenen, dat slaat als een tang op een varken...

Plus je hoort ze dan ook nog met je oren, heeft een effect op de druk verdeling in je lichaam etc
Is absoluut niet te vergelijken en heeft hier niets mee te doen. We hebben het hier over electromagnetische straling, geen druk verschillen.

[Reactie gewijzigd door freaq op 3 september 2020 20:27]

Ik geef maar een voorbeeld van hoe een effect van een natuurkundig fenomeen niet met simpele natuurkundige modellen te verklaren is.

Ik irriteer me mateloos aan de mensen die hier de onfeilbaarheid van de natuurkunde prediken, terwijl ze toch niet kunnen ontkennen dat de natuurkunde niet kan bewijzen dat 5G geen enkel effect op de gezondheid kan hebben.

Wetenschap en kennis beginnnen bij bescheidenheid en begrip van de beperkingen van de kennis die men al heeft.

Let wel, ik ben geen believer van “de gevaren van 5G”, maar enige voorzichtigheid blijft toch wel geboden lijkt me.
Sure maar je kan nooit bewijzen dat iets veilig is, alleen dat het onveilig is, met uitzondering van het geval dat er bewijsbaar geen interactie is (0 energie verlies)

In dit geval is er dus interactie dus niemand kan bewijzen dat het geen effect heeft. Dat gezegd hebbende
We weten dat het niet door de huid komt, dus alles onder de huid hoeven we niet te checken, dat is gewoon basis logica.

Doet het iets met de huid, ja iets, is dat schadelijk, laten we eens kijken.

Maar laten we ook niet vergeten dat men net voor uren in de 1kw/m2 in de zon in frankrijk lopen bakken, wat we weten dat huidkanker veroorzaakt,

En dit is een paar milli/microwatt aan extra power, en ja de zon zit ook in dat spectrum en heeft meer power.

Het gaat on relatief risico.

[Reactie gewijzigd door freaq op 6 september 2020 18:24]

Dat is precies het ding als je weet wat radiomagnetische straling is zou deze vraag nooit stellen.

Dit is het zelfde als twijfelen of het gebruik van water van 10 graden veilig is omdat er nooit onderzoek naar is gedaan. De wetenschap weet vanaf welke temperatuur het schadelijk wordt.

Zo is het ook met radiomagnetische straling. Dit is niet iets on natuurlijks het is namelijk dat geen wat van de zon af komt en jij vanaf een bepaalde frequentie ervaren als daglicht of warmte. De zon bevat alle frequentie ook die ze willen gebruiken voor 5G. Wij mensen dier dansen al miljoenen naakt rond in deze straling van een veel hoger vermogen dan van een telefoonmast. We lopen en konijnen nog steeds vrolijk rond op deze planeet. Hoe zou komen ? En nee de atmosfeer houd deze (5G) straling van de zon niet tegen daar is de frequentie veel te laag voor.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 2 september 2020 20:59]

Je moet me heus niet uitleggen wat electromagnetische straling is.

Maar beweren dat de straling van de zon equivalent is aan de straling van een 5G mast is echt wel onzin. Ze wordt overigens ook niet gemoduleerd, om nog maar iets te noemen.

Overigens komen van de zon allerlei schadelijke stralingen met schadelijke effecten, dus je zal je analogie toch iets moeten verfijnen om er een beetje indruk mee te maken.
Wat veranderd modulatie aan de natuurlijk eigen eigenschappen? En hoeveel watt denk je dat zon is meer of minder dan je telefoon? Aan de hoeveelheid voor ons direct zichtbaar straling daglicht te zien enorm veel meer

Ik heb nog iemand gehoord die bang is dat zijn kabel aansluiting schadelijk is geworden door een nieuwe generatie modulatie zoals docis 3.1. Jij wel schijnbaar als je het idee hebt dat een ander digitale modulatie (data compressie) techniek invloed heeft op de natuurkundigen eigenschappen van een drager.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 3 september 2020 09:10]

Tja, als de discussie moet gaan over hoeveel watt de zon heeft tov een telefoon en als je niet weet wat modulatie is, dan vrees ik dat je er niet veel van snapt.

De kern van de discussie is dat, hoewel er op dit moment geen redenen zijn om aan te nemen dat er significante risico’s zijn, onbegrepen complexe effecten nooit kunnen uitgesloten worden, voorzichtigheid dus geboden is en dus onderzoek en monitoring nodig blijven. Aan simplistische theorieën die resulteren in simplistische zekerheden is in deze discussie geen nood.
Man je heb dus echt geen idee hoe uit gekauwde materie deze techniek is.
We gebruiken het al sinds 1887 we weten al 100 jaar vanaf welke frequentie het schadelijk wordt.

Wat jij nu vraagt is echt het zelfde om als vragen stellen of water van 10 grade veilig en of je daar echt geen brandwonden van kan krijgen. En de rede die gebruikt wordt is ja we weten het niet omdat nooit specifiek voor de temperatuur 10 grade is onderzocht.

Daarom wordt er door engineers en wetenschap zo lomp en kinderlijk gereageerd of die 5G gekkies het eigenlijk te zot voor woorden dat overheid nu onderzoek gaat om all die mensen die geen idee hebben waar ze het over hebben tegemoet te komen

[Reactie gewijzigd door xbeam op 3 september 2020 16:15]

Ingenieurs die zich met extreme zekerheid te moeten uitspreken over gezondheidskwesties, zijn vakidioten die men het best ver weg houdt van deze materie.

Als we 5G veilig moeten vinden voor de gezondheid omdat ingenieurs dat met absolute zekerheid menen te weten, dan begin ik de anti-G5 beweging zowaar te begrijpen: je ongenuanceerd discours speelt in hun kaart!
Daarom wordt er door engineers en wetenschap zo lomp en kinderlijk gereageerd
Nee hoor dat is vooral omdat als je geen argumenten hebt schelden en de tegenpartij kinderlijk afschilderen het enige argument is wat je dan over houd want ja hoe moet je je geldelijke belangen anders verdedigen... Daar hebben ze een ander woord voor, dat noemen ze gewoon HUFTERGEDRAG!!! van belanghebbende partijen...
Dat de gezondheidsraad specifiek wil onderzoeken op kanker, vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorteafwijkingen door niet-ioniserende straling is inderdaad erg raar.

Op zulke lage maar hoge frequenties loop je al snel tegen andere problemen aan voordat je een lichaam ongemakkelijk opwarmt: het spul in de atmosfeer absorbeert flink tussen 20-40GHz.

Het kan dus op zich geen kwaad om limieten te stellen aan wat acceptabele dagelijkse blootstelling is, al denk ik dat ze alvast kunnen concluderen dat honderden Watt aan energie door de lucht jagen, niet ideaal is.
Nou ja, de gezondheidsraad zegt dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat het onschadelijk is omdat er geen/ te weinig onderzoek is naar de schadelijkheid.

Dus het advies om eerst extra onderzoek te doen, ook omdat het toestaan geen haast heeft, is wat mij betreft geen gek advies
Wij van WC eend....
't Zou bijzonder zijn als deze gasten geen verder onderzoek aanbevolen.
Wat hier gebeurd is gewoon procedure: Is al onderzoek verricht naar x blootstelling aan frequentie y? Nee? doe dat dan eerst. Volgens alle procedures moet je een keurig opgezette (liefst randomized trial) gaan doen.

En de gezondheidsraad gaat hier niet op de stoel zitten van de poltiek. Die kan zich afvragen: hoe reeel is het probleem? we worden ook via andere bronnen / zon / kosmische straling blootgesteld aan alle vormen van straling die er zijn.

jammer genoeg was dat m.i. nou juist de vraag aan de gezondheidsraad om dat namens de politiek te beoordelen. Ofwel is het dus een verkeerde vraag geweest of de GR houdt zich op de vlakte en wil niet dat dit soort politieke oordelen aan hen wordt uitbesteed.
kan je even de bronnen zeggen die dat staven bij wat jij beweert. Liefst bronnen die aan een peerreview zijn onderworpen. Ik heb meer vertrouwen aan mensen die een onderzoek afwachten dan zij die (en dat wilt niet zeggen dat er geen bepaalde vorm van kennis is, op voorhand wat zaken gaan beweren. Vooral over gebieden waar nog steeds de nodige ontdekkingen worden gedaan (en dat is dus kanker en straling bv)
Most types of non-ionizing radiation have not been found to cause cancer.
-> most

Verder heb je nog de biologische invloed van straling op levende materie.
RF waves don’t have enough energy to damage DNA directly. Because of this, it’s not clear how RF radiation might be able to cause cancer. Some studies have found possible increased rates of certain types of tumors in lab animals exposed to RF radiation, but overall, the results of these types of studies have not provided clear answers so far.

A few studies have reported evidence of biological effects that could be linked to cancer, but this is still an area of research
dus: meer onderzoek nodig. En onderzoekers zijn het daar over het algemeen over eens, dat er vooral nog meer onderzoek nodig is. Keyboard warriors niet, maar die zijn meestal vrij extreem over een punt.

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 2 september 2020 15:54]

Uv-a en uv-b straling zijn niet ioniserende en wel kanker verwekkend.
Natuurlijk alleen wanneer in een hoge dosis bij een langdurige blootstelling. Dat is precies het stukje wat je vanuit de theorie kunt voorspellen: bij een lage dosis kan het geen kwaad.

Het kan geen kwaad om te onderzoeken tot welke dosis het wel/niet kwaad kan.
Het lijkt me zelfs bijzonder nuttig dat te onderzoeken.
Inderdaad. Meten is weten. :)
Anoniem: 14842
@BrZ2 september 2020 17:15
Vraag maar even aan de 1e de beste marinier wat er gebeurt als je met je balletjes voor de radar koepel gaat staan. Dan mag je hopen dat je al kids hebt... En dat is natuurlijk een totaal andere orde grootte qua vermogen, maar de frequentie is bijna gelijk.

Ofwel: de basis waarvan jij zegt dat 26GHz geen schade kan aanrichten op de lange termijn lijkt me niet helemaal juist.
wat er gebeurt als je met je balletjes voor de radar koepel gaat staan
Opgewarmde balletjes geven onvruchtbaarder zaad. Normaal tijdelijk maar dat werkt niet zo als waarschuwing. De NATO mariniers die dat hebben uitgevonden stonden in Groenland naar verluid regelmatig volledig in het pad van de radar om lekker op te warmen (alleen met je balletjes zou raar zijn).

Radar installaties zijn inderdaad een heel andere tak van sport qua vermogens en techniek. Met magnetrons en golfpijpen en zo.

[Reactie gewijzigd door Jaco69 op 2 september 2020 20:45]

wat @BrZ zegt, of de gezondheidsraad denkt dat ze een compleet nieuw natuurkundig fenomeen op het spoor zijn (wat mogelijk is, maar ik acht zoiets zeer onwaarschijnlijk)

Maar onderzoek kan nooit kwaad
Dit gaat niet over natuurkunde, maar over geneeskunde. Ik wantrouw ten zeerste uitspraken van natuurkundigen over gezondheidsmateries, niet zoals ik uitspraken van medici over natuurkunde met de nodige scepsis lees.
dit gaat wel degelijk over natuurkunde, fotonen, die kunnen wel of niet door je huid heen en je cellen beschadigen, vuistregel; hoe kleiner de golflengte, hoe kleiner het lichtdeeltje, hoe groter de kans dat er een deeltje van je DNA afgeschoten word.

Daarom zorgt UV straling voor huidkanker, maar kan niet verder je lichaam in dringen om andere soorten kanker te veroorzaken zoals straling op kleinere golflengtes dat kan, en straling op hogere golflengte niks doet (behalve je verhitten als je er genoeg vermogen achter zet)

En geneeskunde is voor een groot deel natuurkunde

[Reactie gewijzigd door dakka op 2 september 2020 15:22]

En rontgen straling dan? Dat is dacht ik toch wel een hele hoge golflengte (hoger dan UV), maar die gaat dwars door je heen. (Waar we voor o.a. de medische wetenschap dankbaar gebruik van maken)
Röntgenstraling heeft juist een kleinere golflengte dan UV-straling, en daardoor een hogere energie per foton. Röntgenstraling gaat inderdaad (deels) door je heen, maar wordt voor een deel ook zeker opgenomen door je lichaam. Daarom willen ze ook niet dat je te vaak een röntgenfoto laat maken.
röntgen straling (X-rays) zit op een kleinere golflengte 0.01 - 10 nm dan UV 10 - 380 nm, dus inderdaad deeltjes die door je huid en organen kunnen maar worden tegengehouden door dichtere dingen zoals je botten en dus een afbeelding kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door dakka op 2 september 2020 15:43]

Ah, right, ik zat krom te denken. Bedankt voor de uitleg :)
Dat is dacht ik toch wel een hele hoge golflengte
Golflengte is lang of kort, frequentie is hoog of laag. De frequentie van röntgenstraling is idd hoger dan die van UV, en heeft dus een kortere golflengte.
Uiteindelijk is de interactie tussen EM-straling en biologische materialen gewoon een quantummechanische kwestie.

Ik kan je in ieder geval vertellen dat de bindingsenergie van elektronen in een atoom veel te hoog is om verbroken te worden door één mmWave-foton. Maar meerdere fotonen dan? Irrelevant, aangezien fotonabsorptie een discreet proces is: enkel als een foton wat langs komt exact de juiste energie heeft, neemt dat elektron het foton op en verplaatst deze zich naar een hogere band, of breekt deze los van het atoom. Dan is het atoom geïoniseerd, en een ion is erg reactief met andere ionen/atomen. Dit is waarom ioniserende straling kankerverwekkend is.

Fotonen van lagere energie kunnen wel door elektronen worden geabsorbeerd, maar dit vindt binnen de vrijheidsgraden van elektronen in hun band zelf plaats. Dergelijke processen kunnen uiteindelijk wel biologische materialen zoals proteïnen beïnvloeden. Echter, dit is precies wat er wordt bedoelt met thermische effecten, waar dus al zeer strakke normen voor bestaan.

Ik ben helemaal voor meer onderzoek, want we moeten onze eigen veiligheid kunnen garanderen en onze normen kunnen onderbouwen. Ik zou echter stomverbaasd zijn als het resultaat daadwerkelijk is dat er gevaarlijke niet-thermische effecten zijn voor mmWave-straling. De natuurkunde achter de interactie van fotonen met materie geeft hier namelijk, naar mijn weten, geen indicatie voor. Dat is waarom fysici sceptisch zijn over gezondheidsschade door mmWave-straling, en al helemaal over de vermeende kankerverwekkende eigenschappen ervan.

Voordat je zegt dat fysici en ingenieurs zich niet over dit soort zaken horen te uiten moet je toch even wat beter nadenken over wat voor soort vraagstuk er precies voor je ligt. De interactiemechanismen van fotonen met materie zijn fysische aangelegenheden waar juist medici naar mijn ervaring weinig van begrijpen. Of de materie wel of niet biologisch van oorsprong is maakt enkel uit voor welk soort binding je tussen de atomen en moleculen in de materie hebt, de quantummechanica erachter is hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door .ScorpionSquad op 2 september 2020 23:17]

Je gaat behoorlijk aan de haal met mijn uitleg over deze kwestie. Ik zeg expliciet voor meer onderzoek te zijn. Ik beweer niet zeker te weten dat er geen niet-thermische effecten zullen zijn, ik noem het wel zeer onwaarschijnlijk. Het voorbeeld van epilepsie heeft geen betrekking op mijn reactie hierboven.

Om er toch op in te gaan; epilepsie is voor zover ik weet inderdaad iets wat veroorzaakt kan worden door het waarnemen van specifieke beelden. En inderdaad, quantummechanica verklaart niet direct waarom deze specifieke beelden dan zo'n effect hebben op het individu met epilepsie. Quantummechanica verklaart niet waarom deze EM-straling een effect heeft op de hersenen, omdat deze straling dus geen direct effect heeft op de hersenen. De reactie van de hersenen en het daaruit voorkomend gedrag is afhankelijk van het signaal van het netvlies, wat in het begin de interactie tussen een foton en een receptoreiwit is, en dat is in de basis wel quantummechanica.

In theorie kan ik wel het volledige proces beschrijven door middel van quantummechanica, maar dat kost onrealistisch veel tijd. Ik kan wel stellen dat het proces, net zoals alles om ons heen, moet voldoen aan de wetmatigheden die quantummechanica en de natuurkunde in het algemeen ons opleggen. Hetzelfde kan je doen met betrekking tot EM-straling en de interactie van de materie van het lichaam.

[Reactie gewijzigd door .ScorpionSquad op 2 september 2020 19:05]

Wat er bedoeld wordt is dat er een meetbaar effect is op een biologisch niveau zonder dat je de aanleiding daartoe kunt uitleggen, met ons huidige begrip van de wereld, aan de hand van de eigenschappen van de "trigger".

[Reactie gewijzigd door Sandor_Clegane op 2 september 2020 19:23]

Je illustreert perfect hoe de vak-idiotie het wantrouwen voedt. Hoe harder fysici en ingenieurs beweren dat zij zeker weten dat er geen effecten zijn, hoe minder geloofwaardig het allemaal overkomt.
De wetenschap "beweert" helemaal niet dat er geen effecten zijn, de wetenschap legt uit waarom er geen effect kan zijn. Keihard roepen dat je gelijk hebt is iets voor aluhoedjes en kerken; wetenschappers hebben een degelijke uitleg voor hun overtuiging. Dat er mensen rondlopen die die uitleg niet begrijpen is één ding, dat er mensen zijn die nog niet eens naar de uitleg willen luisteren is iets anders, maar doen alsof de wetenschap zomaar iets roept kan alleen maar uitgelegd worden als een bekentenis dat je de discussie wilt saboteren.
Een mens die een epilepsie aanval krijgt van een bepaald beeld dat hij ziet, dat is ook "een EM-straling" die het netvlies bereikt en "gewoon een quantummechnische kwestie".
Daar ging het helemaal niet over. Van 5G-straling ga je geen beelden zien. Als ik zeg "Batterijen zijn veilig; als je beide polen tegelijk aanraakt zal je jezelf niet electrocuteren." kom jij dan aan met "Maar als er een container vol batterijen boven op je valt, dan ben je wel degelijk dood"? |:(
Mooie uitleg die ook goed illustreert waarom je niet voor een radarkoepel moet gaan staan. Ik wist niet dat dit dus kwam door de thermische effecten.
Hier ben ik het absoluut niet mee eens. Fundamenteel onderzoek op kleine schaal bestaat niet meer, alles wat onderzocht kon worden door 1 persoon is al onderzocht. Tegenwoordig ligt de nadruk cross-discipline.

Met jou logica zou een electrical engineer geen verstand hebben van zijn vak omdat hij/zij geen natuurkundige is, dat is natuurlijk niet zo en zo kan je alles wel herleiden naar natuurkunde of wiskunde en zeggen dat het niet compleet is.

Zo zijn er over de jaren specialisaties ontstaan afhankelijk van onze behoeftes. TU Eindhoven kent een faculteit Biomedische Technologie. Daar worden ingenieurs opgeleid in het medisch vakgebied. Ik ken ook genoeg Electrical Engineers die zijn beland in de medische wereld en daar een master of zelfs een PHd in hebben gedaan. Ik ken ook genoeg mensen (Nijmegen bijvoorbeeld) die met een ingenieurs master een PHd hebben gedaan in een medisch vakgebied en omgekeerd.

Ik ken ook genoeg super slimme mensen die 2 PHd's hebben gedaan. Er is een gezegde, je kan niet een advocaat, dokter en ingenieur tegelijk zijn. Ik heb ooit een lezing gevolgd van een man die een PHd's heeft in rechten, medisch en engineering.

Er zijn zeker wel mensen op deze planeet die verstand hebben van fysica en biologie. Daarnaast zijn het niet alleen artsen die dit soort onderzoeken doen, die soort onderzoeken worden gedaan door vakgroepen waar meerdere mensen uit meerdere disciplines in plaats nemen.

Als laatste worden papers peer reviewed. Als een paper het nalaat om naar bepaalde aspecten te kijken dan wordt die er direct uitgegooid.

Feit blijft dat er geen bewijs is dat het gevaarlijk is, maar er is ook geen bewijs dat het niet gevaarlijk is. Zo hadden we vroeger lood in brandstof en verf, we dachten dat roet en CO2 uitstoot niet gevaarlijk waren, teflon was de beste uitvinding ooit, we dachten een hoop dingen en toen kwamen we er achter dat het helemaal niet zo was. Daarom spreekt de raad met wetenschappelijke zekerheden, er is geen bewijs dat het kwaad kan, maar blijf de situatie monitoren. Dat is de enige wetenschappelijk correcte conclusie die er nu gegeven kan worden.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 3 september 2020 04:18]

Met de beste wil van de wereld zie ik eerlijk gezegd niet op welk gedeelte van mijn bovenstaande reactie dit gericht is. Is dit misschien een reactie op een andere post? Verder onderschrijf ik wat je zegt, behalve je statement over fundamenteel onderzoek; CERN is bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek op kleine schaal, waar ook zeker individuele onderzoekstrajecten lopen. Zeer specialistisch, maar het bestaat zeker wel.
Voordat je zegt dat fysici en ingenieurs zich niet over dit soort zaken horen te uiten moet je toch even wat beter nadenken over wat voor soort vraagstuk er precies voor je ligt. De interactiemechanismen van fotonen met materie zijn fysische aangelegenheden waar juist medici naar mijn ervaring weinig van begrijpen.
Deze uitspraak is onzin.
CERN is bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek op kleine schaal, waar ook zeker individuele onderzoekstrajecten lopen. Zeer specialistisch, maar het bestaat zeker wel.
Ja, met dank aan het grootste onderzoeksproject van de mensheid.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 3 september 2020 10:08]

Ik denk eerlijk gezegd dat deze discussie dan meer over de formulering gaat dan dat we het echt oneens zijn. Ik ben ook van mening dat dit een multidisciplinair vraagstuk is. Specialisten op het raakvlak van zowel de medische als de natuurkundige/elektrotechnische kant van het verhaal zijn er zeker. Ik zeg ook niet dat die mensen er niet zijn. Echter, het grootste gedeelte van zowel medici als fysici volgt maar een opleiding, en redeneert daarbij voornamelijk vanuit het perspectief van dat vakgebied. Ik zeg dus wel dat de meeste medici in het algemeen, die kennis niet hebben, en dat dat feit ook meegewogen moet worden in de beoordeling van hun standpunt in deze kwestie.

Mijn mening is dat het verkeerd is om redeneringen van specialisten in 'slechts' een vakgebied weg te zetten als irrelevant, omdat zij niet direct ervaring zouden hebben met de specifieke casus.
Sorry maar de medische wetenschap heeft gigantisch veel vooruitgang gemaakt zonder ook maar één wetenswaardigheid uit de quantummechanica.
Eeh, hoe denk je dat MRI scanners werken? Of zelfs electronenmicroscopen?
En wat dacht je van scheikunde? Niet wetenswaardig voor de mediche wetenschap?
Zelfs de ontdekking van DNA was gedaan met kennis over quantummechanica.
Je kunt er niet meer naast zitten met je uitspraak...
Dit soort problematiek moet multi-disciplinair onderbouwd worden en met de praktijk worden getoetst in realistische omstandigheden, desnoods met statistische en epidemiologische modellen.
Daar ben ik het op zich wel mee eens. Als je enkel vanuit de natuurkunde redeneert dan zul je nooit alle biologische effecten overzien. Multidisciplinair is dus zeker de manier om dit soort onderzoek te doen.
Zelfs de ontdekking van DNA was gedaan met kennis over quantummechanica.
Je kunt er niet meer naast zitten met je uitspraak...


Dat de quantummechanica de ontwikkeling van bepaalde diagnostische apparaten heeft toegelaten klopt. Maar kennis over quantummechanica draagt weinig of niets direct bij tot begrip van de biologische processen in het lichaam.
Maar kennis over quantummechanica draagt weinig of niets direct bij tot begrip van de biologische processen in het lichaam.
Onzin. Alle chemie is gebaseerd op quantummechanica, dus ook biochemie. Hoe jij zuurstof opneemt, hoe jouw neuronen werken, hoe jouw eten wordt verteerd, allemaal quantummechanica onder de streep. De scheiding tussen biologie en quantummechanica is dus ook een arbitraire scheiding. In werkelijkheid loopt het allemaal in elkaar over.
Dat maakt van een fysicus nog geen medicus en een medicus heeft geen zier aan kennis van quantummechanica.
Dus een medicus heeft niks aan informatie over hoe bijvoorbeeld enzymen hun werk doen?
8)7

Ik weet zeker dat er een hoop quantummechanica in de medische wereld rondhangt. Wel is het vaak verpakt zodat het practischer is voor medicie om die kennis te gebruiken. Maar er is zeker een groot raakvlak in de biochemie en je kunt een hoop biologische processen niet begrijpen zonder daar kennis van quantummechanica in mee te nemen. Dat is dus anders dan voetbal waarbij alle zaken die voetballen onderscheiden van andere quantum mechanische processen zich niet afspelen in de quantummechanica.
Sorry maar de medische wetenschap heeft gigantisch veel vooruitgang gemaakt zonder ook maar één wetenswaardigheid uit de quantummechanica.
De medische wetenschap heeft de afgelopen jaren juist vooral vooruitgang geboekt door kennis afkomstig uit de quantummechanica. Deze fundamentele kennis is gebruikt door ingenieurs in toepassingen zoals PET-, CT-, MRI-scanners, tracers, en niet in de laatste plaats in de zoektocht naar nieuwe moleculen die als gericht medicijn kunnen functioneren voor verschillende aandoeningen. De eerste röntgenfoto's zijn ook gemaakt tijdens natuurkundig onderzoek.
Ik wantrouw ten zeerste fysici die zonder ook maar een iota te begrijpen van het menselijk lichaam, menen zekerheden te hebben over gezondheidseffecten.
De meeste fysici zullen niet zeggen dat ze zeker zijn over de afwezigheid van gezondheidseffecten van laagenergetische straling op het menselijk lichaam. Ze hebben echter weldegelijk een achtergrond waarmee ze een hypothese kunnen opstellen, testen en hun resultaten kunnen onderbouwen. Samen met hun kennis over de interactie van materie met fotonen is dat ook precies de reden dat er een aantal fysici in die gezondheidsraad zitten.
Dit soort problematiek moet multi-disciplinair onderbouwd worden en met de praktijk worden getoetst in realistische omstandigheden, desnoods met statistische en epidemiologische modellen.
Heb je helemaal gelijk in, en de natuurkunde is een erg belangrijke discipline in deze kwestie. Daarom kan je hun standpunten dus niet zomaar in de wind slaan met het statement 'het zijn geen medici'.

De bewijslast kan je ook omkeren: "Medici horen geen uitspraken te doen over aandoeningen en processen waarvan ze de achterliggende theorie niet begrijpen". Medici hebben bijvoorbeeld geen idee over het volledige werkingsmechanisme van een MRI-scanner of alle medicijnen die ze voorschrijven. Ik neem aan dat jij en ik het allebei niet eens zijn met deze omgekeerde bewijslast. Het omgekeerde geldt dus weer voor fysici, op basis van natuurkundige theorie kan je prima een aanname en een risico-analyse voor de praktijk maken omtrent een bepaald probleem.

[Reactie gewijzigd door .ScorpionSquad op 2 september 2020 18:20]

Fysici kunnen verklaren waarom medici iets zien op een MRI scan, alleen medici kunnen verklaren wat ze zien, welke aandoening en wat de oorzaken van die aandoening kunnen zijn.
Het gaat hier helemaal niet over het vaststellen of een patiënt een aandoening heeft, de vraag is of een bepaald proces een aandoening kan veroorzaken.

Een MRI-scanner is in dit geval een slecht voorbeeld, dus laten we die vervangen door een röntgenfoto. Een medicus kan zien wat voor breuk je precies hebt. Maar het is juist de fysicus die kan zeggen of de gebruikte röntgenstraling mogelijk gevaarlijk kan zijn. En nee, het maken van een röntgenfoto zal nooit een bot breken (waar de medicus het, uit ervaring, ongetwijfeld mee eens is, maar alleen de fysicus kan het narekenen), maar je loopt wel een (heel klein) risico op kanker. De fysicus kan uitrekenen dat een foton röntgenstraling energetisch genoeg is om een dna-molecule te beschadigen. Vervolgens kan de medicus veel beter inschatten wat het effect is van die beschadiging, maar de vraag of zo'n foton je dna kan beschadigen is puur fysica.
Ik wantrouw ten zeerste fysici die zonder ook maar een iota te begrijpen van het menselijk lichaam, menen zekerheden te hebben over gezondheidseffecten.
Als ik een auto op wil tillen met een electromagneet, vraag ik dan advies aan een fysicus of aan een ANWB-monteur? De fysicus begrijpt geen iota van de werking van de motor, waar de accu zit en op welke brandstof het ding rijdt, allemaal dingen die een ervaren monteur me zo kan vertellen... en allemaal dingen die geen bal uitmaken voor de vraag die ik stelde.

Precies hetzelfde bij electromagnetische straling: de fysicus weet precies hoe dat werkt. Zolang ie net genoeg verstand van biologie heeft (of voorgezegd krijgt) dat het niet goed is als dna stuk gaat, is de fysicus de aangewezen persoon om uit te rekenen óf mm-wave straling dna stuk kan maken.
Dit soort problematiek moet multi-disciplinair onderbouwd worden en met de praktijk worden getoetst in realistische omstandigheden, desnoods met statistische en epidemiologische modellen.
Als jij je zin krijgt en mmWave pas ingevoerd wordt nadat de onschadelijkheid bewezen is, hoe was je dan precies van plan om in de praktijk, onder realistische omstandigheden, te testen of het schadelijk is?
het is eerder een coureur die het over de nadelen van de banden heeft maar dan zegt de monteur, leuk maar die banden passen er fysiek niet eens op..
(kut analogie ik weet het, ik kon niks beters bedenken)

maar goed, agree to disagree, er zitten zowel genees als natuurkundige in die raad, dus we zullen het afwachten.
Het probleem is dat je niet weet wat je niet weet. Je beredeneert iets op basis van bestaande kennis, maar die is nooit alles omvattend.

Als je ziet wat er de laatste 100 jaar allemaal ontdekt is, ook op natuurkundig gebied, dan is het naïef te denken dat we het nu allemaal wel weten.

Het blijft voorlopig nog steeds belangrijk om theorieën proefondervindelijk te bewijzen.
Maar mijn punt was dat we (ok, zeker weten doen we het nooit, maar dan kan je eeuwig blijven discuseren) met de kennis die we hebben vrij zeker kunnen zeggen dat, en dat er niet veel ruimte is voor interpretatie tenzij we iets totaal onbekends en onvoorspeld ontdekken.
(de Higs boson was al voorspeld 48 jaar voordat we daadwerkelijk bewijs hadden, want als je genoeg informatie heb kan je de puntjes wel verbinden bedoel ik te zeggen)

Het kan zeer zeker wel en je heb gewoon 100% gelijk, ik zou er alleen geen geld op zetten.

PS: ik zal echt de eerste zijn die de gene die tegen het onderzoek is omdat "we weten het wel zeker op basis van huidige kennis" een pets op het achterhoofd te verkopen. :P
Op zich kan het geen kwaad om dat 'vrij zeker' naar volledig zeker te krijgen middels een onderzoek, aangezien het uitrollen op grote schaal gaat gebeuren. Eventuele kosten voor dit onderzoek wegen niet op tegen grote kosten bij een onbekende aantasting van de algemene gezondheid.
hoe kleiner de golflengte, hoe kleiner het lichtdeeltje
Is het niet eerder hoe kleiner de golflengte, hoe hoger de energie van de foton? De energie is nodig om een atoom te ioniseren (zoals exciteren, maar dan het elektron helemaal wegblazen ipv enkel van baan doen veranderen) en zo een chemische reactie te verkrijgen.
Klopt ook ja, maar ter illustratie kan je bijvoorbeeld stellen dat fotonen op 2,5 GHz bijvoorbeeld de grote zijn van een honkbal (het is een zeer versimpelde uitleg dat wel)
https://briankoberlein.co...ths%20of%20a%20millimeter.

Wat ionisatie nou precies inhoudt is een stapje verder in de uitleg
Grappig dat je daarmee komt. Zat toevallig vanmiddag hier even naar te kijken: https://youtu.be/Du8yQeQdMBk

Filmpje van Big Clive. Zelfde idee.

Ik deel zelf deze mening ook wel. In principe gaat alles goed afhankelijk van het vermogen, maar ik snap de gezondheidsraad ook wel. Je kan niet zeggen dat er geen gevaren aankleven door het gebrek aan onderzoek wat dat aantoont. Ze zeggen niet dat het gevaarlijk is, maar dat ze niet kunnen concluderen dat het niet gevaarlijk is.

Persoonlijk denk ik dat onderzoek aan zal tonen dat het allemaal meevalt, zeker in de 3,5GHz band. Anders zou 5GHz wifi ook een issue moeten zijn (hoewel je natuurlijk met laagvermogen ook zit met hele specifieke frequenties die wel degelijk een probleem kunnen zijn doordat ze precies op aanslag frequentie zitten.
Even het rapport zelf doorlezen. De raad zegt niet dat de hogere frequenties ziektes of kanker veroorzaken. De raad zegt alleen:
Er zijn vrijwel geen onderzoeken naar een mogelijke samenhang met ziekten, aandoeningen of biologische processen van de exacte frequentiesdie 5G gaat gebruiken. De meeste onderzoeken gaan over frequenties die daarbij in de buurt liggen en die naastmobiele telecommunicatie bijvoorbeeld gebruikt worden voor wifi.Voor de frequentie van 26 GHz zijn geen experimentele gegevens beschikbaar. De commissie heeft wel een inventarisatie gemaakt van onderzoeken onder mensen die met of in de buurt van radarinstallaties werkten, omdat sommige van deze installaties frequenties gebruiken in de buurt van 26 GHz (bijvoorbeeld de politiesnel-heidsradar gebruikt onder meer 24 GHz). Veel van die onderzoeken zijn echter niet bruikbaar omdat de radarsystemen frequenties gebruikten die niet in de range 20-40 GHz vallen of omdat niet aangegeven was welke radarsystemen of frequenties werden gebruikt.De commissie heeft niet kunnen onderzoeken bij welk blootstellingsniveau associaties of effecten optraden. Evenmin heeft zij kunnen onderzoeken of er een drempelwaarde is voor het optreden van de gerapporteerde samenhang en of en hoe de samenhang sterker wordt naarmate het blootstellingsniveau toeneemt. De WHO voert momenteel een diepgaande analyse van alle relevante onderzoeken uit waarin ook deze vragen zullen worden geadresseerd. De resultaten van die analyse worden in 2022 verwacht.
De raad zegt dat over de 700MHz t/m 3,5GHz banden dat er niks aan de hand is. De 26GHz band zegt men dat er geen literatuur over bestaat en dat ze daar dus geen uitspraak over kunnen doen. De raad komt met de volgende adviezen:
Lage frequentiebanden ingebruiknemen, blootstelling monitoren De commissie ziet geen reden om de ingebruikname van de lagere frequentiebanden voor 5G te beperken of te stoppen. Frequenties in de buurt van de 700 MHz en de 3,5 GHz zijn al jaren in gebruik voor de huidige telecommunicatiesystemen of andere toepassingen zoals wifi, zonder dat dit heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade. De commissieadviseert wel om de blootstellingen van individuen en groepen te monitoren voor, tijdens en na de uitrol van 5G-systemen. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden verandert door invoering van 5G en kunnen op termijn de gezondheids risico’s beter ingeschat worden. Ook de resultaten van de analyse door de WHO kunnen te zijner tijd worden gebruikt bij de analyse van gezondheidsrisico’
Wachten met ingebruikname 26 GHz
Omdat over effecten van blootstelling aan 26 GHz praktisch niets bekend is, adviseert de commissie om ingebruikname van deze frequentiebanden voor 5G op te schorten totdat uitkomsten van onderzoek beschikbaar zijn.
Wat Mehdi zegt klopt nog steeds, je huid blokkeert een over groot deel van de straling om ons heen. Om echt schadelijk te zijn moet de traling ioniserend zijn of je moet een radioactief deeltje inslikken/ademen.
Meer onderzoek kan natuurlijk geen kwaad. Wordt deze 5G 26GHz band al wel internationaal uitgerold ?
Nee, wordt pas in 2022 of later geveild. Zelfs de 3.5 GHz-band wordt dan pas geveild.
Ik heb hier in het verleden best wel wat "anti 5g" dingen gepost en ik ben nooit weggemind. Wellicht kwam dat omdat ik in mijn 'ik heb bezwaren tegen 5G mmWave' betoog de boel kon onderbouwen.

Ik heb niets tegen 5G op zich. Maar ik heb wel een bezwaar tegen de 26GHz band, omdat ik van mening ben dat dat te dicht tegen de frequenties aanzit waarmee lucht- en bodemvochtigheid gemeten worden door weersatellieten. En ik vind de kwaliteit van de weersvoorspelling toch wel heel belangrijk. Onze weersvoorspelling op 14 dagen is net zo accuraat als die in de jaren 60 was voor 3 dagen.
Als er te veel vervuiling van goedkope IoT devices komt aan de bovenkant van de 26GHz band, dan kan dat de kwaliteit van de weersvoorspelling nadelig beinvloeden en ik vind dat het maatschappelijk economisch belang van een goede weersvoorspelling zwaarder weegt dan het belang om snelle en goedkope mmWave devices te hebben.

Ik zou om die reden liever zien dat die 5G mmWave band een tiental GHz naar beneden zou worden gezet. En begrijp me niet verkeerd ik ben niet zo zeer bang dat een Alcatel, Cisco of Huawei zich niet aan de frequentieband zullen houden. Hun belangen zijn veel te groot om zich niet netjes te gedragen. Ik heb meer zorgen over dat een willekeurige goedkope gadget gemaakt door Hu Long Ding Dong uit Shenzhen het niet zo nauw neemt omdat ze een paar tiende van een cent kunnen besparen.
Nee, geen waarheid, alleen onzekerheid.
Er zijn wel onderzoeken gedaan maar deze worden niet gelezen, dus gaan we het nog een keer zelf doen.
Vertragend, maar het zij zo.
Ik stel voor dat we 4G op 26ghz gaan doen als work around :?
Er zit helemaal geen waarheid achter. Er is niks gevaarlijk bewezen.
Ik denk dat het er om gaat dat we willen dat het bewezen ongevaarlijk is. En dat ligt een stuk moeilijker natuurlijk, maar gezien het over gezondheid gaat kunnen we daar niet om heen.
omdat er dus toch een waarheid achter zat.

Die waarheid zit er nog niet achter. Dat wordt nu juist onderzocht.
Al die anti 5g mensen hier hebben dus oneerlijk minnetjes gekregen omdat er dus toch een waarheid achter zat.
Waarheid? Hoe kom je bij waarheid uit? Hoe weet je of dit onderzoek er niet enkel is gekomen om publieke onrust in te dammen?
Ik bedoel, onrust is onrust, of het nou terecht is of niet.
In stelt de raad dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van de blootstelling aan frequenties rond de 26GHz, ofwel de mmWave-frequenties.
Het kan inderdaad zijn dat ze het zeggen om de onrust te bedaren. Maar zouden ze het dan echt om zo een manier zeggen dat ze hun op dit vlak gelijk zouden geven? Er wordt hier letterlijk gezegd dat er weinig onderzoek is gedaan. Als het echt om de onrust zou gaan dan zouden ze zoiets gezegd hebben als er was genoeg onderzoek geweest maar we gaan opnieuw een onderzoek doen. Hierdoor verwacht ik niet dat het alleen maar voor de onrust is. Al zal dit hiervoor wel helpen.
Er wordt hier letterlijk gezegd dat er weinig onderzoek is gedaan.
Definieer 'weinig'... :)
Als het echt om de onrust zou gaan dan zouden ze zoiets gezegd hebben als er was genoeg onderzoek geweest maar we gaan opnieuw een onderzoek doen.
Nee, want dan denken de complottheoristen dat er weer wat achter zit want volgens hun was dat oude onderzoek vervalst. Dit zou de protesten niet tegenhouden.
Je moet je ook afvragen waarom ze niet eerder besloten hadden om meer onderzoek te doen. Er is dus wel een soort aanleiding geweest om dit nu te roepen.

Maar goed, ik ga dat rapport eerst even lezen voordat ik nog andere dingen zeg.,. ;)
Ja het zal om dit moment de onrust kunnen bedaren. Maar als ze de eerste onderzoek niet vertrouwen zal dit niets veranderen bij de 2e onderzoek verwacht ik. Hadden ze dit wel gezegd zoals ik zei dan hadden ze kunnen zeggen dat ze nu 2 onderzoeken hebben die hetzelfde zeggen. Dat is nu eigenlijk niet mogelijk omdat ze nu de eerste onderzoek onderuit hebben gehaald door dit te zeggen.

Maar inderdaad jij heb ook een goed punt met waarom doen ze het nu pas. Het enigste wat ik kan bedenken is dat ze nu pas een onafhankelijke partij erbij haalde in de hoop dat die zou zeggen dat de onderzoek wel goed was in de hoop de onrust te bedaren. Maar dat ze dus blijkbaar iets anders zeiden dan gehoopt.

Uiteindelijk blijven het maar theorieën en zullen we waarschijnlijk nooit de waarheid weten.
“Die anti 5G mensen” is natuurlijk een zeer brede omschrijving die een zeer diverse lading dekt, van mensen die gewoon kritisch nadenken (over ondermeer het onderzoek naar (zeer) lange termijn effecten) tot mensen met compleet van de pot gerukte complottheorieën over het besturen van robots die bvb via vaccins in ons bloed zullen worden gebracht “om de mensheid te onderwerpen”.

Ik denk dat iedereen (ook de “voorstanders”) er belang bij heeft dat er op een transparante manier, en vanuit diverse disciplines, kritisch wordt gekeken naar de zaken die we (nog) niet zeker (kunnen) weten.
Huidige onderzoek is toch redelijk transpart, ze kunnen door andere wetenschappers getoetst worden.
Juist de anti wetenschap groep is verre van transparant. Welke onderzoek kaarten zij bijvoorbeeld aan?
Het probleem is hier net dat er maar weinig bekend is/weinig onderzoek is gebeurd naar het mogelijke effect van specifieke frequenties, zoals dit artikel aangeeft.
2+2 is nog steeds 5 anders...

en als je die grap niet snapt dan begrijp niks van Orwel's 1984 en loop je het maar schaaps na te roepen ;)

[Reactie gewijzigd door dakka op 2 september 2020 17:13]

Heb je het artikel en het rapport ook gelezen, of ben je bij de titel gestopt?
Niet ioniserende straling hoeven we niet bang voor te zijn toch... Zichtbaar licht heeft een veel hogere frequentie. Zijn we ook niet bang voor.
Maar van de UV straling in zonlicht kun je huidkanker krijgen. (Ja, dat is ioniserend, je hebt gelijk).

[Reactie gewijzigd door unglaublich op 2 september 2020 15:06]

UV is dan ook een hogere frequentie (dus hogere energie) dan zichtbaar licht
Nee, dat is niet ioniserende straling
zolang je rekening houd met de kwadratenwet en er niet achterlijk veel vermogen in pompt, dan inderdaad ja.
Toch is het overduidelijk dat teveel zonlicht schadelijk is.
Dat staat echter geheel los van 5G.
5G is niet anders dan een techniek die gebruik maakt van meerdere frequentiebanden waarvan een groot deel zelfs al jaren in gebruik is.
Zonlicht en zichtbaar licht zijn niet hetzelfde eh.
Maar dat is niet zo. Teveel UV straling (specifiek UV-B) is schadelijk. Alles daaronder (lager frequentie, hogere golflengte) is niet schadelijk. Zo kun je in principe jaren onder een groene lamp gaan liggen met de intensiteit van zonlicht gecorrigeerd voor de afstand tot de zon zonder enig probleem.
Dat klopt maar met zonlicht wordt niet alleen bedoeld het zichtbare licht maar alles wat de zon uitstraalt.
De zon is immers geen led lamp met maar één frequentie.
Letterlijk genomen is zonlicht alleen maar licht maar er is zoveel meer.
Probleem zit hem dan ook in de definitie. Licht omvat namelijk het zichtbare gedeelte van het spectrum. UV straling valt daar dus per definitie niet in. Derhalve is zonlicht dus per definitie niet schadelijk. Wat je zegt idd.

Beetje mierenneukerij overigens.

Betere zin zou dan zijn “sommige zonnestraling is gevaarlijk”
Precies, ik had misschien beter het woord zonnestraling kunnen gebruiken ipv zonlicht.
Terug naar 5G.
Elektromagnetische straling welke gebruikt wordt voor 5G is niet schadelijk op de afstanden waarbij het gebruikt gaat worden. Niemand klimt immers in de mast waar de 4G/5G antennes staan.
Zolang de gebruikte zendvermogens binnen de gestelde limieten vallen is er weinig aan de hand.
Zoals met alles: waar TE voor staat is het niet goed. Te veel straling kan wel schade opleveren maar dat is geen nieuws en al tientallen jaren bekend.
Exactly!

Vandaar dat ik het rapport ook een beetje apart vind. Vanuit wetenschappelijk oogpunt soort van correct, want geen data beschikbaar die het bewijst, maar vanuit theoretische benadering kunnen we het wel ongeveer bepalen.
Radar en 5G wordt uitgezonden in bundels; licht is minder geconcentreerd
Oh god, dit gaat een hoop aluhoedjes in de kaart spelen natuurlijk. Die lezen alleen de titel en denken "zie je wel!?!?".
Dat is waar. Maar het is juist goed dat hier aandacht aan wordt besteed.

Zo laat je zien aan de mensen die nog niet zo diep in deze conspiracy zitten maar wel twijfelen dat de regering weldegelijk het onderwerp serieus neemt.

En mocht het zometeen na onderzoek blijken dat het niet gevaarlijk is trek je deze twijfelaars misschien over de streep.
Alleen zijn er hele volksstammen die nu al voorbarig conclusies gaan trekken en over de streep rennen.

de rationele kant zegt, wacht het af, en let op de nuance.
Het probleem is daar hebben zovelen geen geduld voor, conclusies uit de wetenschap worden zo vaak verdraaid zonder nuance

Onderzoek: "er is een kans dat deze rode haring de kans op kanker van 1 op 3 met 30% verkleint dus in absolute termen is de kans op kanker verkleint met 0.1%"

De media: "haring verkleint de kans op kanker met 30%"
Ik zou voorlopig Facebook maar even ontwijken dan voor de mentale gezondheid :+
De grap is dat we (vanwege publieke onrust terecht) heel panisch en voorzichtig doen over de uitrol van 5g. Maar tegelijkertijd worden al heel wat jaren zonnebanken en infrarood lampen verkopen die ook nogeens bedoeld zijn om effect te hebben op je lichaam..
26 GHz is een veelgebruikte frequentieband (Ka band) in de militaire wereld.
Veel veiligheidsvoorschriften; zijn er niet voor niets!
Goed advies en sluit ook prima aan bij de uitrolplannen voor 5G. We hebben nog wel een paar jaar voordat de 26GHz band gebruikt gaat worden.
Gaat dit, mbt de uitrolplannen, er ook voor zorgen dat er geen 5G zendmasten meer in de fik gestoken gaan worden? :*)
Gaat dit, mbt de uitrolplannen, er ook voor zorgen dat er geen 5G zendmasten meer in de fik gestoken gaan worden? :*)
Natuurlijk niet, de figuren die dat doen hebben totaal geen verstand van zaken, en steken ook de hens in masten waar nog geen 5G spul in hangt. Zonder zich iets aan te trekken van de consequenties van dergelijke acties, zoals het niet kunnen bereiken van 112 in een noodgeval.

Het zijn echt niet de meest snuggere figuren, dit zal ze eerder aansporen dan tegenhouden, omdat ze simpelweg niet bedenken dat 26GHz nog helemaal niet gebruikt wordt.
26 GHz is een veelgebruikte frequentieband (Ka band) in de militaire wereld.
Veel veiligheidsvoorschriften; zijn er niet voor niets.
26 GHz is een veelgebruikte frequentieband (Ka band) in de militaire wereld.
Veel veiligheidsvoorschriften; zijn er niet voor niets.
1] militaire installaties gebruiken gigantisch meer vermogen. Er is niet voor niets een gezegde: als je een aegis cruiser irriteert, zou je wel eens twee-hoofdige babies kunnen gaan maken. Dat soort vermogen, nog geen fractie er van, gaan ooit beschikbaar zijn in consumenten elektronica.

2) op dit moment is er geen zendmast met 26 GHz in gebruik. 5G werkt prima zonder die frequentie en die frequentie kan voorlopig nog niet gebruikt worden. (Om meerdere redenen, een daarvan is aanvullend onderzoek)
Het lijkt me een logisch en goed gemotiveerd advies.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee