Kabinet gaat internetstemmen voor Nederlanders in buitenland onderzoeken

Hoewel minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nog niets voelt voor invoering, belooft hij wel nieuwe tests waarin internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland wordt onderzocht. Tegelijkertijd maakt hij bekend dat er een nieuw onderzoek naar elektronisch stemmen komt.

Dat er een proef met internetstemmen komt, heeft minister Plasterk gezegd aan VVD-Kamerlid Joost Taverne, die al langer pleit voor invoering van internetstemmen. Taverne meldt de belofte op Twitter. In 2012 diende hij al een wetsvoorstel in om internetstemmen mogelijk te maken. "De kern van het probleem is dat van de in totaal 700.000 kiesgerechtigden in het buitenland, er slechts 35.000 stemmen:, schreef de VVD toen.

Kiezers in het buitenland zouden de registratie- en kiesprocedure als een drempel ervaren. Eerder onderzoek in opdracht van het kabinet had als conclusie echter dat stemmen via internet risicovol was, onder andere vanwege manipulatiemogelijkheden. Plasterk herhaalde dat hij er om deze reden voorlopig niets in ziet om internetstemmen mogelijk te maken, hoewel hij dus wel een nieuw onderzoek toezegde en de regels voor stemmen in het buitenland wil vereenvoudigen.

Daarnaast zei de minister ook een nieuw onderzoek naar elektronisch stemmen te willen. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over de kosten en de termijn die nodig is om de benodigde apparatuur te krijgen. Dat meldt de NOS. Het kabinet staat positief tegenover hernieuwde invoering, nadat onderzoek eind 2013 concludeerde dat elektronisch stemmen uitgerold kan worden, mits voorzichtigheid wordt betracht, het papieren proces leidend is en invoering behoedzaam gebeurt. Plasterk wil tot eind dit jaar wachten op de resultaten van het nieuwe onderzoek, voor hij verdere besluiten neemt.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

11-09-2014 • 17:37

68 Linkedin

Reacties (68)

68
59
41
7
0
8
Wijzig sortering
Het is wellicht beter het voor die kleine groep buitenlandse stemmers uit te rollen als test? O-)

Zeker omdat het voor hen nu best lastig is:
- je moet je registreren
- krijgt dan per email een bevestiging
- krijgt dan later per email een stembiljet welke je uit uitprint
- krijgt dan later een papieren enveloppe met daarin kandidatenlijst, retour-enveloppe, annonieme enveloppe en indetiteits-ID papiertje.
- je uitgeprinte stembiljet moet in een annonieme enveloppe, welke je weer in de gewone retourenveloppe met het ID-papiertje opstuurt naar het consulaat/ambasade.

Vergeet je het ID-papiertje of stopt het in de verkeerde enveloppe of vergeet het stembiljet in de annonieme enveloppe te sturen is je stem ongeldig. Verschillende personen in een huishoudens mogen ook niet combineren bij het opsturen naar het consulaat/ambasade.

Geen rakketwetenschap, maar genoeg drempel voor velen.
Je kan je ook afvragen wat de meerwaarde is dat een overheid het volk dat niet in Nederland wenst te verblijven op een belangrijk punt in het democratisch proces zoveel moeite en geld steekt in het achterna hollen van deze personen. Even daargelaten of men uit overheidswegen in het buitenland is... Om er vervolgens een testje van te maken met een onbetrouwbaar digitaal stemsysteem omdat dat volk steeds luier begint te worden. Met democratie hoort met niet te spelen, ook niet een klein beetje omdat het toch geen kwaad lijkt te kunnen.
Je kan je ook afvragen wat de meerwaarde is dat een overheid het volk dat niet in Nederland wenst te verblijven op een belangrijk punt in het democratisch proces zoveel moeite en geld steekt in het achterna hollen van deze personen.

Wat negatief van die mensen dat die het land verlaten hé? :)

Zoals ik echter elders schreef is de meerderheid van deze immigranten of tijdelijk geemigreerd (werk, studie) of enkel net over de grens en werkt gewoon nog steeds in Nederland.

Plus natuurlijk dat zoals ik ook elders schreef dat een persoon wel kan emigreren, maar Nederland als overheid zélf op talloze punten (met name belasting en verplichte zorgpremie heffen) die persoon achterna wil hollen. Zolang men als overheid dat wil, moet men die personen ook het recht geven om mee te kunnen stemmen/beslissen. Lusten vs lasten ... O-)
Het achterna hollen wat betreft belasting, zorgpremies van personen met een Nederlandse nationaliteit staat nmm los van de discussie over democratie. Dergelijke verplichtingen zijn immers verbonden aan behoud van je nationaliteit. Er staat echter nergens dat het een voorrecht is om waar dan ook je stem uit te moeten kunnen brengen als je deze nationaliteit wenst te houden. lusten vs lasten. Verder is het vrij helder waar de landsgrens loopt en waarbinnen men kan stemmen en democratie kan laten gelden. We gaan ook geen parlement of gerechtshoven overal maar zitting laten houden omdat er altijd wel personen zijn die (tijdelijk)emigreren.
wat een onzin, wat jij zegt is als je je nationaliteit behoud maar in buitenland gaat wonen (om wat voor reden dan ook) dan verlies je wel je rechten maar niet je plichten 8)7
Plus dat het behouden van nationaliteit niet een kwestie van willen is in de meeste gevallen. Wie gaat wonen in Frankrijk, krijgt niet zomaar de Franse nationaliteit en heeft dus weinig keuze.

Ook lekker verder van kodak geredeneerd, dat als een Nederlands bedrijf je uitzend voor werk of je besluit in Brussel te studeren, je dan dus maar gewoon niet mag stemmen. Maar wel uiteraard gewoon belastingen blijven betalen en alle andere plichten ... |:(
Hoe wil je dan garanderen dat het stemmen én anoniem gebeurt (DigiD valt daarom al af, is aan personen gekoppeld) én dat de kans op fraude (door meerdere keren te stemmen) wordt geminimaliseerd?
Hoe wil je dan garanderen dat het stemmen én anoniem gebeurt (DigiD valt daarom al af, is aan personen gekoppeld) én dat de kans op fraude (door meerdere keren te stemmen) wordt geminimaliseerd?

Het huidige systeem voor buitenlandse stemgerechtigden (brief stemmen) garandeerd dat ook al reeds niet ...
Anoniem: 120693
@Armin11 september 2014 19:09
Het huidige systeem voor buitenlandse stemgerechtigden (brief stemmen) garandeerd dat ook al reeds niet ...
Precies, dus digiD is ook geen probleem. Ware het niet dat het een crime is een DigiD te krijgen als je niet in Nederland woont.

Persoonlijk zie ik ook niet bijzonder veel noodzaak om Nederlanders in de vreemde te laten stemmen. Ik woon niet in Nederland en voel weinig behoefte om Nederlanders te vertellen hoe ze hun land moeten inrichten. Ik woon in een ander land en betaal daar belasting. Ik zou daar dus graag willen stemmen omdat mijn stem dan betrekking heeft op mezelf.
Persoonlijk zie ik ook niet bijzonder veel noodzaak om Nederlanders in de vreemde te laten stemmen

Ik wel, immers de Nederlandse politiek heeft wel invloed op:

- opgebouwde Nederlandse pensioen
- opgebouwde AOW
- denkt nog steeds recht te hebben op belastingen indien een niet-ingezetenen schenkt of sterft (erfrecht) ook betreft goederen buiten Nederland
- de rechten en plichten van het hebben van een NLs paspoort
- igv in de EU wonen rechtstreeks effect op zorgverzekeringsplicht, inhoud zorgpakket en zelfs hoogte en inning van zorg-premie

Dan is het logisch dat Nederlanders woonachtig in het buitenland mogen meestemmen. Of ze dat doen is hun zaak, maar het is dan de morele plicht van de overheid om die optie te geven.

Plus natuurlijk dat veel Nederlanders in het buitenland daar of enkel tijdelijk wonen (uitgezonden, studeren, etc), of wellicht enkel grenswerkers zijn en er bijvoorbeeld nog steeds werken. In die gevallen heeft Nederland nog veel meer invloed.
Het idee is dat als je Nederlander bent, Nederland ook jouw land is, en dat je er dus wat over te zeggen hebt, ook al woon je er momenteel niet.

Ik heb zelf ook geen stemrecht in het land waar ik woon. Uit principe ga ik wel in Nederland stemmen, zodat ik tenminste nog ergens m'n stem kan laten gelden. Mocht het in mijn woonland helemaal de verkeerde kant opgaan, dan kan ik immers altijd nog terug naar Nederland verhuizen. Ik heb er dus ook belang bij dat Nederland ondertussen niet helemaal naar de knoppen gaat.

[Reactie gewijzigd door Soultaker op 11 september 2014 22:49]

Ik heb lokaal stemrecht in het land waar ik woon een landelijk stemrecht in NL.
Als ik dat zou willen aanpassen dan moet ik naturaliseren..

Aangezien nederlanderschap deel van mijn identiteit is heb ik daar geen zin in.
Maar het feit dat ik wel kan stemmen zodat ik invloed heb op beleid zoals dingen als EU lidmaatschap, paspoort beleid etc gaan mij direct persoonlijk aan.
Anoniem: 567735
@Armin12 september 2014 00:36
Mwa, je weet hoe de procedure is?

Omdat het door de briefstemmer ondertekende briefstembewijs samen met het stembiljet in de retourenvelop zit, zou het stemgeheim in het geding kunnen zijn. Daarom moet een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd die het stemgeheim, ook bij blanco en ongeldige stemmen, garandeert.
De voorzitter opent de retourenvelop, en haalt het stemrechtbewijs en het stembiljet zonder dit te openen er uit. Hij controleert of de handtekening van het briefstembewijs overeenkomt met de handtekening van het verzoek om per brief te stemmen. Deze verzoeken heeft hij immers van de burgemeester van Den Haag ontvangen. Vervolgens overhandigt hij het dichtgevouwen stembiljet aan het tweede lid van het stembureau. Deze tekent aan dat de briefstemmer heeft gestemd en overhandigt het dichtgevouwen aan het derde lid van het stembureau. Deze steekt het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus.
Mwa, je weet hoe de procedure is?

Ja al paar keer doorlopen in het verleden O-)

Het stuk dat je zwart maakte in het citaat is echter het gedeelte dat niet relevant is. Het volgende in deze context is:

De voorzitter opent de retourenvelop, en haalt het stemrechtbewijs en het stembiljet zonder dit te openen er uit. Hij controleert of de handtekening van het briefstembewijs overeenkomt met de handtekening van het verzoek om per brief te stemmen

Geen enkele garantie dat dit zo is, enkel vertrouwen. Ik ben er immers niet bij. Dwz net zo veel/weinig als dat een DigiD stem wel/niet geregistreerd wordt.

Let wel, ik zou er zelf op vertrouwen dat de DigiD niet misbruikt wordt om mijn stem te herleiden, en na de verificatie mijn stem annoniem is en niet gekoppeld. Niet anders dan die keren dat ik in het buitenland stemde erop vertrouwde dat mijn stem niet gewoon weggegooid is en inderdaad de ambtenaar in kwestie én alle hantekeningen handmatig controleerde (*) én niet gluurde.


*) Overigens zou men dit écht doen? En wat nu als als krabbel A (tijd van registratie) en krabbel B (tijd van stemmen) niet precies overeenkomen? Ongeldig weggooien?

[Reactie gewijzigd door Armin op 12 september 2014 02:09]

Een soort systeem waar je (In volgorde)
>Met DigiD een 'stemcode' aanvraagt
of
>Naar de ambassade de stemcode opvragen (anoniemer)
>Die voer je in
>Nu kan je een stemmen
Dat zou kunnen, maar dan kan je net zo goed direct op de ambassade een stembureau inrichten. Als ze er toch al naartoe moeten heeft de 1e stap ook vrij weinig zin meer, wordt ook wel erg omslachtig en tijdrovend dan.
zeker gezien ze in veel landen de consulaten willen gaan sluiten.. in de UK gaat waarschijnlijk alles behalve de amasade in holland dicht... lekker handig als je in de highlands van schotland woont, dat is een dag reizen naar London...
Dat zou kunnen, maar dan kan je net zo goed direct op de ambassade een stembureau inrichten...
Mijn lokale ambassade is in Southampton, zo'n 2.5 uur met de auto..

Ik ben zo'n Nederlander die in het buitenland verblijft en tot op heden het recht om (anoniem/internet/fysiek) te stemmen niet heeft. Ik vind stemmen voor Nederland wel belangrijk!
In Mei dit jaar heb ik wel locaal (UK) voor de Europese Unie kunnen stemmen door fysiek naar een stemhokje te gaan.
Als mijn Nederlandse stem op die manier fysiek mogelijk zou zijn, zou ik daarvoor kiezen. :)
Een soort systeem waar je (In volgorde)
>Met DigiD een 'stemcode' aanvraagt
Waarna de 'stemcode' gekoppeld zou kunnen worden aan je DigiD. Valt af.
Ambassade is zeker niet ideaal. Van Lapland naar Helsinki is 1000 kilometer. Dat ga je dus niet doen voor stemmen.
Je kunt dat stemprogramma zo inrichten dat je met digid stemt maar dat je digid gewoon los van je stem word verzonden. En je digid zo encrypten dat je niet dubbel kunt stemmen. Hierdoor komt er niemand achter je stem en weet het systeem dat je gestemd hebt. Maar niet een hacker als die dan de database hackt. Zou hem dat wel lukken kan hij nog steeds niet je stem ontrafelen.
Dan moet je nogsteeds vertrouwen dat niemand stiekum je stem aan je digid koppelt. Met een stemformulier wordt die door je eigen handeling met de andere stemformulieren ingemixt.
Je wilt echt niet dat het mogelijk is dat jij persoonlijk afgerekend kan worden op de stem die jij uit hebt gebracht als er een stel gevaarlijke malloten aan de macht komt.

Sowieso kan dergelijke informatie, als dit in handen van de verkeerde terecht komt, hele nare gevolgen hebben voor wat er zich in je leven af gaat spelen.

Het kan zoiets marginaals zijn als uitgesloten worden van deelname aan een evenement maar het zou je ook zomaar je (kans op een bepaalde) baan kunnen kosten. Of je leven.

Om even een beeld te schetsen:

Stel nu dat ISIS hier in NL, op de een of andere manier, aan de macht komt. Zou jij het dan best vinden als die figuren in een database kunnen zien dat jij op de PVV hebt gestemd?
Ik vermoed dat jij dan binnen de kortste keren zonder hoofd "door het leven" zal moeten.
(voor zover sowieso niet iédere niet-moslim zijn hoofd mag weggooien, that is)

En je hoeft overigens niet eens daadwerkelijk op de PVV gestemd te hebben want zo'n database kan natuurlijk ook net zo makkelijk aangepast worden door iemand die het, om wat voor reden dan ook, wel makkelijk vindt dat jij uit de weg geruimd wordt.

En zeg nu niet dat dat hier nooit zal gebeuren. Er zijn namelijk wel grotere "regimes" van de kaart geveegd in het verleden en de laatste keer dat mensen, op z'n zachtst gezegd, "niet blij" waren dat er bepaalde informatie bekend was in systemen is nog maar zo'n 70 jaar geleden.

Zou jij dat risico willen lopen? :)
Ik zat zelf te denken aan een systeem waarmee je via je bank een donatie doet aan een rekeningnummer van het stemgebeuren met in de beschrijving de naam van op wie je stemt, en dat het bedrag automatisch teruggeboekt wordt. Op die manier zijn persoonsgegevens al gekoppeld aan de stem en gebeurt het vrijwel anoniem - enkel bankmedewerkers zouden er bij kunnen. Dat zou dan wellicht een onhandigheid zijn, maargoed, als je bij de bank begint is er vast wel wat mogelijk.
De kern van het probleem is dat van de in totaal 700.000 kiesgerechtigden in het buitenland, er slechts 35.000 stemmen
Als dat de kern van het probleem is moeten we onderzoek doen naar het waarom. Want als blijkt dat die 700.000 Nederlanders in het buitenland helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in Nederlandse politiek en zich niet meer betrokken voelen en daarom niet meer stemmen, kan het valide zijn te besluiten het stemmen in het buitenland gewoon af te schaffen. Ik bedoel door de idioterie van het potlood stemmen zitten we met 20.000 ongeldige stemmen bij een landelijke verkiezing, die 35.000 uit het buitenland leggen dan ook geen echt gewicht in de schaal. Ergens is het misschien ook wel logisch dat je in Nederland moet wonen of aanwezig zijn om in Nederland te kunnen stemmen. Bij Europese verkiezingen zou je eigenlijk gewoon in elk EU land moeten kunnen stemmen.
Als dat de kern van het probleem is moeten we onderzoek doen naar het waarom. Want als blijkt dat die 700.000 Nederlanders in het buitenland helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in Nederlandse politiek en zich niet meer betrokken voelen en daarom niet meer stemmen, kan het valide zijn te besluiten het stemmen in het buitenland gewoon af te schaffen.
Raar idee van democratie heb jij. Ik ben nu al jarenlang steeds voor korte periodes in het buitenland, en ik heb nu een aantal keren per brief kunnen stemmen, anders was mijn stem verloren gegaan.

Ik voel me zéér betrokken bij de Nederlandse politiek (en ten slotte ben ik Nederland belastingplichtig), en zo lang er ook maar één Nederlands staatsburger is die wil stemmen voor de Tweede Kamer of het EU Parlement moet die mogelijkheid er zijn. Gewoon omdat Nederland een democratie is.
Raar idee van democratie heb jij.
Geen raar idee. Gewoon 1 van de 2 visies. De andere visie is woonachtigheid. Dus als (x jaar) in een land woont dat je dan in het land waar je woont mag stemmen. De Schotten doen het zo bij hun referendum. Waarom zou iemand die al 6 jaar in Schotland woont nou nog in Nederland mogen stemmen? Na 183 dagen gaat je belastingplicht over naar het andere land, waarom dan niet ook je stemrecht?
Sterker nog, je zou ook op kandidaten moeten kunnen stemmen uit ieder EU land. Nigel Farage is redelijk populair in Nederland, ik denk dat er best veel mensen op hem zouden stemmen. De Piratenpartij is ook een partij die volledig geïnternationaliseerd is en ik zou liever op een sterke Zweed stemmen dan een zwakkere Nederlandse kandidaat (overigens vind ik Dirk Poot het wel goed doen op Nationaal vlak). Eigenlijk toont dit juist het failliet aan van de EU, alles wordt altijd precies zo ingesteld dat er genoeg mannetjes netjes verdeeld per land een lucratief baantje in Brussel krijgen, ervaring of geschiktheid is totaal van ondergeschikt belang.
Sterker nog, je zou ook op kandidaten moeten kunnen stemmen uit ieder EU land.
Voor de zuiverheid ja, maar voor praktische redenen liever niet. 750 zetels te verdelen, dan kun je zo 5000 kandidaten op lijsten hebben van partijen waar je nog nooit van gehoord hebt (van de Zweedse Piratenpartij heb je gehoord maar van de Bulgaarse Arbeiderspartij of de Griekse liberalen mogelijk niet) en waarvan je geen idee hebt wie ze zijn.
Nigel Farage is redelijk populair in Nederland
Natuurlijk zouden er een aantal op die clown stemmen, maar stemmen op iemand die in het EP zit en als enige focus heeft het VK uit de EU te halen is voor een Nederlander al snel een weggegooide stem.
Sterker nog, het grootste deel van de Nederlanders op die lijst daar heb ik nog nooit van gehoord! We hebben helemaal geen 750 mensen nodig in het Europarlement en ze hoeven ook niet per land verdeeld te worden. Denk dat je zo 0,5 miljard verdient als je 500 man schrapt uit het EP, aan salaris, ondersteunend personeel en vergoedingen.

Als de Denen hun politici beu zijn zouden ze dat juist duidelijk moeten kunnen maken door bijvoorbeeld op Zweden te kunnen stemmen. Als veel Nederlanders de EU uit willen maar geen enkele politicus dat steunt dan gaan de stemmen op zo'n moment naar een clown als Farage. Dat zal er voor zorgen dat de Nederlandse politici waarschijnlijk heel afwijkend gedrag gaan vertonen namelijk dat ze net gaan doen of ze luisteren naar de kiezer want er is maar één ding erger voor een politicus dan naar kiezers luisteren en dat is die comfortabele zetel verliezen ;)
Om de beginnen ontvangt 10% van de geregistreerden helemaal geen stembescheiden. Ik woonde het afgelopen jaar in Valencia, Spanje en heb me keurig op tijd geregistreerd. Ontvang verder ook al mijn post uit Nederland, maar heb m'n stembescheiden nooit ontvangen.

Hoe moet dat als ik binnenkort in Colombia ga wonen? Als de post er al aankomt, dan duurt dat al gauw enkele weken. Terugsturen zal vervolgens net zo lang duren.

Zie verder het Zwartboek verkiezingen 2010 van de Wereldomroep.

Potlood en een stembiljet zijn leuk, maar jongens: we leven ondertussen in 2014. Hoog tijd dat een paar knappe koppen om de tafel gaan zitten om de stemprocedures te moderniseren.
Top, nu stem ik per post. Maar internet stemmen op de dag zelf zou handiger zijn :)
Het eerste waar ik aan dacht bij het lezen van het nieuwsbericht was dit filmpje:
https://m.youtube.com/watch?v=LPZZVHrPPPY

Dat je alleen absolute vrijheid hebt (om te stemmen) als je ook de garantie hebt, dat het annoniem gaat. & anonimiteit en internet zijn geen beste partners tot nu toe.

[Reactie gewijzigd door 3x3 op 11 september 2014 17:45]

Omdat je stem geheim hoort te blijven. Daarom maken sommige mensen ook zo'n probleem van de 'stemfie'.
Er is geen verplichting om je keuze geheim te houden, enkel het recht omdat eventueel wel te doen. Persoonlijke keuze wat je ermee wilt doen dus.
Als jij het lastiger wilt maken dat je anoniem stemmen kunt, want anoniem kun je niet op internet stemmen anders fraudeert er altijd wel een overheid met jouw stem (en niet gezegd dat dat de nederlandse overheid is); kortom je MOET kunnen opzoeken wat jij gestemd hebt en ANDERS is het 100% zeker dat er massale fraude online gaat gebueren waarbij bepaalde overheden alle online stemmen gaan afpakken met sneaky NSA software.

De russische NSA wil liefst 0 stemmen op partijen XYZ, de USA ziet liever geen stemmen naar partijen ABC en de laatste bloedhond van Chavez ziet liever enkel stemmen op de marxistisch communisten natuurlijk (SP).

Dus die gaan met 100% zekerheid frauderen online als je je stem niet kunt opzoeken later.

Als je dus anoniem wilt stemmen, wat betekent traagjes op papier een aanvraag indienen, waardoor je anoniem stemmen DUS moeilijker maakt, dan is dat dus per definitie het bevoordelen van een bepaalde groep stemmers.
Maar de overheid moet dan dus wel mogelijk maken dat er anoniem gestemd kan worden. Dat is iets wat best moeilijk is op het internet want het moet niet afgetapt kunnen worden en de stem moet ook niet herleidbaar zijn naar een persoon.

Dat je achteraf vrijwillig verteld waar je op gestemd hebt is niet van belang.
Altijd als het om privacy o.i.d. gaat komen weer dezelfde non argumenten naarboven. "Ik heb toch niets te verbergen?". Ok, prima, geef me je pincode en je wachtwoord van je email maar. Ga zelf maar eens googlen naar waarom mensen hier zo'n punt van maken, het is al tig keer uiteengezet, dus zo moeilijk kan dat niet zijn. Educate yourself.
Omdat je dat op dit moment ook bent. Het is 1 ding om publiek te roepen: "ik ben voor die partij". Het is wat compleet anders als dit vastgelegd wordt en later evt. tegen je gebruikt wordt.

Stemmen is op moment ook anoniem en dat moet ook zo blijven. Je hebt nu al de opmerkingen: welke #@%&#% heeft opnieuw voor pietje gestemd? Als die data plots makkelijk terug te vinden is kan het nog wel is uit de hand lopen met de huidige social-media ;)
Stel je voor, jij hebt partij B gestemd, en partij A (met een totalitaire filosofie) komt aan de macht. Partij A neemt wetten aan om tegenstemmers als verraders te bestraffen. Jij hebt ooit tegen ze gestemd, en dan ben je landsverrader.
Stel je voor, jij hebt partij B gestemd, en partij A (met een totalitaire filosofie) komt aan de macht. Partij A neemt wetten aan om tegenstemmers als verraders te bestraffen. Jij hebt ooit tegen ze gestemd, en dan ben je landsverrader.
Hoeft niet eens zo ver te komen, in wat minder frisse regimes (en ook al is dat hier nu niet zo, je weet nooit hoe het in de toekomst zal zijn) staat er buiten het stembureau een man om je te vertellen waar je op moet stemmen. Stem je daar niet op, rammen ze je even in elkaar of erger.

Als je anoniem kan stemmen heb je dat soort ellende niet.

Zelfde reden dus dat een stemfie niet mag. Bovendien kan je met een stemfie je stem verkopen. ("geef mij 10 euro, dan stem ik op pietje, maak ik een stemfie als bewijs")

[Reactie gewijzigd door Mentalist op 12 september 2014 16:40]

Zit de "kern van het probleem" ook niet in wat men verwacht van die stemgerechtigden? Ik meen ooit een gelezen te hebben dat Nederlanders in het buitenland vooral D66 en VVD stemmen. Er is ook PVDA volk, maar die gaat niet zo snel naar de stembus. Voor de partij van Plasterk is het huidige systeem dan ook voordelig en zoals al jaren gebeurd wordt het ook dit maal op de lange baan geschoven.

Het is wel iets versimpeld de laatste paar jaar, maar het is nog steeds een flinke rompslomp om je bij elke verkiezing (Nationaal en Europees) opnieuw te moeten registreren.
Laat men het eerst maar eens in Nederland zelf goed (zonder enige mogelijkheid tot fraude) voor elkaar maken, daarna kan het altijd nog voor het buitenland uitgebreid worden ..
Dat wordt wel een lastige situatie dan.
1) het stemmen moet veilig en anoniem kunnen gebeuren.
2) fraude moet niet mogelijk zijn.
3) het moet gebruiksvriendelijk zijn en tegen de grote toestroom kunnen (geen ddos bijvoorbeeld).

Stel dat je kan onderscheppen wat mensen stemmen of dat je met random codes 70 keer kunt stemmen. Of dat de site niet toegankelijk is waardoor er opnieuw gestemd moet worden. En zo goed is de overheid niet qua ict.
Veel simpeler geval.

Als je anoniem blijven moet, dan kan NSA-Nederland dus niet controleren of NSA-buitenland gefraudeerd heeft. Zonder die controle van NSA-nederland is het natuurlijk 100% zeker dat NSA-buitenland GAAT frauderen - want op internet staat er geen vingerafdruk bij wie de fraude gepleegd heeft.
Anoniem: 563547
12 september 2014 00:12
Ik voel de bui al hangen. Eerst internetstemmen als optie voor mensen in het buitenland, daarna krijgen wij in NL die optie en daarna wordt het de enige mogelijkheid. En daar wringt de schoen een beetje,
Ben bang dat onlinestemmen dan met de zelfde onverschilligheid gebeurt als de rest dat je online doet. Het daadwerkelijk naar een stemlokaal gaan waar je de bekende handelingen moet verrichten voor en tijdens het stemmen, maakt het gevoelsmatig wat officieler en belangrijker.
Het toverwoord is "blockchain".
Cryptografisch verifieerbaar, extreem veilig en transparant.
Ik huiver altijd als iemand zegt dat iets 'extreem veilig' is. Veiligheid is een risicoafweging.

In het artikel staat overigens al de valkuil die altijd opduikt: op een gegevenmoment moet je ergens op gaan vertrouwen waar je geen controle over hebt (lees wat de gebruiker/beheerder niet snapt). En dat neemt transparantie en authenticiteit weg.

Er is geen digitaal systeem die op dit moment aan de grondwet voldoet. Iets wat het huidige kabinet en kiezers kennelijk voor lief nemen in ruil voor gemak. Of men ook stil staat bij wat men daarmee met het doel van onze grondwet doet is een raadsel.
Met extreem veilig bedoel ik het nu en de komende 50 jaar nog wel zeer moeilijk zal zijn om digitale EEC handtekeningen - en dus de integriteit, authenticiteit en non-repliceerbaarheid van een stem - te vervalsen.
Om Bitcoin maar even als voorbeeld te nemen: het is in staat voor 13 miljard dollar aan bitcoins netjes bij te houden welk adres hoeveel bitcoins toegekend heeft. Een dergelijk systeem zal echt niet veel meer moeite hebben met het bijhouden van stemmen.

Dat waar je als stemmer op vertrouwd is een open-source, transparant en door iedereen individueel verifieerbaar systeem. Ik snap niet wat het mogelijk onweten van een paar stemmers afdoet aan de transparantie en authenticiteit van het hele systeem?
En toch is Bitcoin al het doelwit geweest van talloze hacks. Dan kan de cryptografische technologie nog wel zo veilig zijn, er duikt altijd wel weer ergens anders in de keten een zwakheid op.

Het grootste probleem met digitaal stemmen is gewoon dat eventuele fraude in een klap op erg grote schaal kan plaatsvinden, eventueel zelfs zonder dat het opgemerkt wordt. Het is echt niet zo alsof het huidige systeem foutloos is, maar fraude is vooral op dergelijke kleine schaal mogelijk waardoor het geen significate impact zal hebben.

[Reactie gewijzigd door Woy op 12 september 2014 11:07]

Ik weet het niet hoor.. Als het onderzoek positief is, dan start de overheid waarschijnlijk weer een ICT-project wat jarenlang gaat lopen, minimaal 2-3 keer meer kost dan begroot en uiteindelijk niet helemaal aan functionaliteit biedt waar wij als burger op zitten te wachten. Uiteraard inclusief halfbakken- of geen resultaatverplichtingen naar de implementatiepartijen. Het idee van pilotgroepen (hetzij nu Nederlanders in het buitenland) en panels voor een beter afstemming van een programma van eisen is overigens helemaal geen gek idee om er juist wat meer sturing in de richting van kwaliteit op te krijgen.

Natuurlijk zijn er ook wel overheidsprojecten die gewoon goed gaan, maar vooral bij de grotere ICT projecten bij de overheid heb ik wel mijn reserveringen. Ik vind dat wij als burger zo langzamerhand veel harder en concreter onze verwachtingen en eisen moeten kunnen neerleggen zodat wij als burger ook krijgen wat wij écht gewenst hadden, zonder dat er een meerprijs voor incompetentie via verkapte belastingen alsnog betaald moet worden. En werkt het niet of niet goed: implementatiepartijen heel hard om de oren slaan met een volwassen boeteclausule. Anders wordt je bij het volgende project weer genaaid door dezelfde partijen als overheid (en dus ook als burger).

Maar mits goed ingevoerd denk ik wel dat de drempel voor veel mensen om te stemmen ook omlaag gaat en dus de opkomst dan ook best zal stijgen.

[Reactie gewijzigd door Venator op 11 september 2014 19:58]

In 2006 viel dat best mee...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee