Kabinet wil downloaden materiaal met copyright verbieden - update

Staatssecretaris Fred Teeven komt met een wetswijziging waardoor het downloaden van materiaal waarop copyright rust, zoals films, muziek en e-books, voortaan onrechtmatig wordt. Onder de huidige wetgeving is dit niet het geval.

De nieuwe plannen, die maandagmiddag zijn onthuld, zouden het downloaden van materiaal waarop copyright rust zonder daarvoor te betalen onrechtmatig maken. Tot nu toe is alleen het aanbieden van dergelijk materiaal illegaal.

Het kabinet zou niet van plan zijn om bij overtreding boetes of straffen op te leggen. De wet zou het wel gemakkelijker moeten maken om filesharing-websites aan te pakken. De wijziging moet het mogelijk maken voor rechters om providers te dwingen om toegang tot websites als The Pirate Bay te blokkeren. Hiervoor moet wel worden aangetoond dat een website onrechtmatig handelt en een blokkade zou alleen mogelijk zijn als een site of de hostingprovider niet kan worden aangesproken.

Samen met de wetswijziging wil Teeven ook de thuiskopieheffing afschaffen die nu wordt afgedragen over elke verkochte blanco cd of dvd. Dit bedrag loopt van 14 cent bij cd's, tot 60 cent bij dvd-r/rw-schijfjes.

"Een website als www.piratebay.org, een belangrijke bron van illegaal materiaal, kan ondanks een veroordelend vonnis van een Nederlandse rechter niet van het web worden gehaald, omdat zowel de websitebeheerder als de hosting provider zich buiten Nederland bevindt:, schrijft Teeven. "Voor de situatie waarin de inbreuk vanuit het buitenland wordt gefaciliteerd, moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben om bij de rechter te vorderen dat een specifieke website of dienst waarvan is bewezen dat deze inbreuken faciliteert in een concreet geval door de access provider wordt geblokkeerd, zodat de toegang voor Nederlandse internetgebruikers wordt bemoeilijkt."

Teeven benadrukt dat er geen sprake zal zijn van een verplichting voor providers om actief toezicht te gaan houden op internetverbindingen. " Een dergelijke blokkade door accessproviders is alleen aan de orde na tussenkomst van de rechter en uitsluitend als het niet mogelijk is gebleken om de websitebeheerder of de hosting provider aan te spreken. Het is dus een ultimum remedium."

De staatssecretaris geeft in zijn brief toe dat het in de praktijk niet eenvoudig zal zijn om blokkering vanuit Nederland te realiseren." De Europese Commissie komt later dit jaar met een evaluatie van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en een plan van aanpak voor de bestrijding van namaak en piraterij.

"Er mag geen sprake zijn van het criminaliseren van internetgebruikers of het afsluiten van internet", stelt Teeven bovendien. "Er komt geen zogenaamde ‘three-strikes-wetgeving’ zoals die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd."

Update 12.15 uur - Inhoudelijke reactie Teeven toegevoegd.

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

11-04-2011 • 09:31

742 Linkedin

Lees meer

Reacties (742)

Wijzig sortering
Dan gaat dit het einde zijn van sites zoals Youtube in NL? Want zij bieden ook regelmatig "copyrighted" content aan.

Was het maar gemakkelijk om te weten wanneer iets illegaal is. Ik zie soms met grote verbazing dat de content industrie hetzelf niet meer weet.

Paar voorbeelden :

- Belgische Ultratop : 10% van alle clips zijn niet meer beschikbaar wegens opyrightclaims ( ze zijn zelf onderdeel van sabam / ifpi ), ze linken dus zelf naar onofficiele youtube video's die niet geupload zijn door de rechthebbende
- Sites zoals HLN / GVA ( ben Belg, sorry ). Posten met regelmaat van de klok videofilpmjes die je ineens niet meer kan bekijken omdat ze een copyrightclaim hebben. Dit zijn dezelde die moord en brand schreeuwen als je een foto van hen gebruikt.
- Stock muziek : Ik heb een filmpje van mijn grootvader, die ik online heb gezet met stockmuziek, waarvan geen copyright op aanwezig is. Dit is gemaakt door een belgisch productiehuis voor een museum in Belgie. Nochtans zou ik volgens Universal Music hun muziek hebben gebruikt. Ondanks dat ik deze heb kunnen staven met bewijs van stock muziek, bewijs van het productiehuis EN dat er voor betaald is om deze muziek te mogen openbaren ( denk aan een tune dat je hoort in een lift. ) , word deze toch vrolijk offline gehaald door YouTube.

Dat de contentindustrie is eerst herbront en mensen de kansen geven om dit allemaal juist te doen. Ze weten zelf niet wanneer iets illegaal is. Er zijn tal van voorbeelden dat Artiesten zelf geen inspraak meer hebben.

Ik ben het dan ook beu om altijd als zondebok te moeten dienen voor al die artiesten. Waarom kan een drummer / gitarist niet deftig beltaald worden voor zijn sessie bij een artiest? Neen dat moet dan maar gaan als het verkoopt, krijg je x % van de verkoop. En niemand die de cijfers kan controleren, want ze blinken niet uit in transparantie.

Ik weet niet wie deze tak in bescherming neemt, maar dat ze meerdere beschermengels heeft, dat is duidelijk...
Dan gaat dit het einde zijn van sites zoals Youtube in NL? Want zij bieden ook regelmatig "copyrighted" content aan.
Aangezien het aanbieden van beschermd materiaal allang verboden was veranderd er daarin helemaal niets. Het gaat in dit geval om het downloaden en dan bijv. nog niet eens om streamen (waar het bij Youtube om gaat).
Ik ben het dan ook beu om altijd als zondebok te moeten dienen voor al die artiesten. Waarom kan een drummer / gitarist niet deftig beltaald worden voor zijn sessie bij een artiest? Neen dat moet dan maar gaan als het verkoopt, krijg je x % van de verkoop. En niemand die de cijfers kan controleren, want ze blinken niet uit in transparantie.
Da's een heel ander probleem, en natuurlijk sowieso geen excuus om maar illegaal/onbetaald te gaan downloaden. Daar wordt die onderbetaalde drummer / gitarist ook niet beter van.
Critici roepen al jaren dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal pas verboden kan worden als er genoeg legale alternatieven zijn. Ook de overheid heeft dit na onderzoek erkend.

Teeven schrijft nu: “De bescherming van auteursrechten op internet is alleen effectief als er voldoende legale modellen beschikbaar zijn die voor consumenten aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk zijn.”

“De legale markt voor muziek, films en e-boeken wordt op dit moment echter sterk gehinderd door de grootschalige en kosteloze uitwisseling van bestanden. Voor legale aanbieders is concurreren met het kosteloze aanbod niet realistisch.
Ik denk dat Teeven hier appels met peren aan het vergelijken is, ik denk zelf dat de entertainment bedrijven juist de legale markt hindert door de legale alternatieven niet aantrekkelijk genoeg te maken,
Denk bijvoorbeeld aan het pas een jaar (soms jaren!) later uit te brengen in NL t.o.v. de VS, en aan allerlei DRM maatregelen waardoor klanten in sommige gevallen worden gedwongen om één tweede of derde exemplaar te bestellen omdat er DRM op zit.

Teeven heeft ook het volgende gezegd:
“Ook zoekmachines kunnen een rol vervullen om het onrechtmatige gebruik terug te dringen en het rechtmatige gebruik te bevorderen, bijvoorbeeld door bij de zoekresultaten verwijzingen naar websites met legaal aanbod van beschermde werken prioriteit te geven”, aldus Teeven.
bron
En nu wil Teeven ook dat de zoekmachine's hun zoekresultaten aan gaan passen om de entertainment bedrijven een marktvoordeel te geven.
Hoe hij dit in gedachten heeft is een raadsel want ik voorzie in ieder geval de volgende drie problemen:

1. Wie zorgt ervoor dat Google gaat meewerken? Ik meen mij te herinneren dat toen der tijd dat er een Google Bom was op 'Misarble Failure' Google weigerde de zoekreslutaten te veranderen, zelf toen de Amerikaanse regering hierop aandrong.
Waar ik het helemaal mee eens ben, want als je daar eenmaal mee begint dan is het hek van de dam en gaat iedereen aan Google trekken om de zoekresulaten aan te passen.
Ik ben benieuwd hoeveel ze zich van zo'n klein landje als Nederland aan gaan trekken.

2. Wie bepaalt er welke websites deze voorrang mogen krijgen, en of dit allemaal wel eerlijk verloopt?

3. Het is zeer zeker te verwachten dat legale download sites die geen voorrang krijgen gaan klagen dat ze inkomsten mislopen.

Al met al krijg ik het idee dat de heer Teeven geen koek heeft gegeten van hetgeen hij over praat, en zijn plan ook niet heeft laten bekijken door iemand die er wel verstand van heeft.
Iemand met verstand van zaken had het plan op één van de bovengenoemde punten afgeschoten.

Het beangstigd mij dat een man met een tekort aan kennis op dit onderwerp een wetsvoorstel doet wat eigenlijk onhaalbaar is om daadwerkelijk goed uit te voeren.

Zijn voorstel zou inhouden dat de entertainment industrie en de zoekgiganten zich naar ons wetsvoorstel gaan buigen, dit blijft toch echt een utopie en hier kun je geen wetsvoorstel op baseren.
"De legale markt voor muziek, films en e-boeken wordt op dit moment echter sterk gehinderd door de grootschalige en kosteloze uitwisseling van bestanden. Voor legale aanbieders is concurreren met het kosteloze aanbod niet realistisch."
De legale markt voor muziek, films en e-boeken wordt op dit moment echter sterk gehinderd door het achterhaalde prijsmodel en verkoopsysteem van een rigide industrie die zich weigert aan te passen aan de moderne tijd. Voor legale consumenten is er nog geen realistisch platform om content goedkoop en ZONDER BEPERKINGEN te krijgen.

Platforms als STEAM zijn goed op weg, echter moet de prijs losgekoppeld worden van de winstdrang van het achterliggende bedrijf. Winkels moeten ook STEAM codes kunnen verkopen tegen hun eigen prijs. Sommige doen dit al, maar ene hoop nog niet.
Al met al krijg ik het idee dat de heer Teeven geen koek heeft gegeten van hetgeen hij over praat, en zijn plan ook niet heeft laten bekijken door iemand die er wel verstand van heeft.
Ik denk dat dit punt vrij universeel is voor de meeste politici. Kijk alleen nu al naar die muts van de SP nu:
"SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen ziet het liefst maatregelen. Ze vindt dat er een verbod moet komen op het mee naar huis nemen van vuurwapens. Nu mogen mensen met een verlofregeling (vergunning) thuis in een speciale kluis wapens bewaren. Van der Vlis had zo’n vergunning."

Dat opslag op een vereninging compleet onpractisch (bijv. wapenonderhoud) is en bovendien ook nog veel gevaarlijker ( bijvoorbeeld diefstal van grote hoeveelheden wapens ten opzichte van maximaal 5 bij een enkele sportschutter) vergeten we weer even. Daarnaast ook dat dit betekent dat veel verenigingen door dit soort ideeën een hoop kosten moeten maken terwijl de winst van de nieuwe situatie nihil is.

Bij het afgeven van een wapenverlof moet beter gelet worden op de psychische gesteldheid van de schutter, de politie moet nagaan of zich ongewenste situatie voorgedaan hebben op dit gebied zoals een opname in een kliniek.

edit: toevoeging

[Reactie gewijzigd door CobraVE op 11 april 2011 14:16]

Ik zou zeggen: doen.

Hoewel ik er zelf veelvuldig gebruik van maak - dus hier als advocaat van de duivel schrijf - is het volgens mij voor iedereen duidelijk dat de huidige set aan wetten vwb uploaden / downloaden niet helemaal sluitend is. Een beetje net als de gedoogwet voor softdrugs. Je mag wel downloaden, maar niemand mag het uploaden.
Je mag voor thuis/privegebruik kopie in bezit hebben, en omdat je media mag lenen en uitlenen (in privé kring) is het dus haalbaar dat je de uitleen stap overslaat en de kopie direct hebt (ofwel: downloaden). Haaks hierop staat wel dat het delen van "copyrighted" materiaal aan een massa publiek niet legaal is. Uiteindelijk gaat het dan om de definitie van "prive kring" en thuisgebruik. Deze thermen zijn te vaag. Je zou prima kunnen interpreteren dat een bepaald forum met "vrienden" een vorm van prive kring of thuisgebruik is, maar toch werd FTD (en daarmee vele andere) wel opgeheven.

Zo interpreteer ik de het huidige wet/beleid. Wat me dan stoort is dat organisaties zoals Brein - en nu ook de overheid zichzelf constant later verleiden tot het criminaliseren van de burgers die simpelweg niets illegaals doen.

In mijn optiek is de huidige vage en inconsequente wetgeving mede oorzaak van het niet echt van de grond komen van goede en betaalbare online diensten (zoals Netflix of Hulu in de VS).
Er valt gewoonweg niet te concurreren met de legaliteit van gratis downloaden. Het aanbod, de kwaliteit en de prijs van de huidige beschikbare diensten is dan ook belabberd en zéér platform gebonden. Bovendien ijlt dit aanbod ook nog eens vaak meer dan een volledig kalenderjaar na op de buitenlandse televisiestations waardoor je bijvoorbeeld bij amerikaanse TV series een enorm gat zou krijgen tussen legaal en "illegaal" kijken.

Echter, ik heb hierbij wel het idee dat de overheid totaal geen idee heeft hoe zoiets eerlijk verdeeld moet worden. Zie eerder de thuiskopie heffing. Ik heb al in geen 10 jaar een film of muziek op DVD schijfjes gebrand, en toch betaal ik iedere keer 15 euro "thuis kopie heffing" op een spindel.
Het kabinet zou niet van plan zijn om bij overtreding boetes of straffen op te leggen.
Dus het is feitelijk een wassen neus.
Dit klinkt meer alsof het de eerste helft van het plan is, als het in de wet al verboden is dan is het makkelijker om over een paar jaar ook boetes in te gaan stellen.

Dit is de Boiling Frog aanpak.
Als ze het stap voor stap steeds in stappen iets zwaarder aanpakken zullen ze minder weerstand krijgen dan dat ze het in één keer zwaar gaan bestraffen.

Wat mij wel ernstige zorgen wekt is dat ze een internetfilter nu echt willen gaan doordrukken onder het mom van copyright schending.
Ze moeten het probleem bij de oorzaak aanpakken en niet de symptomen bestrijden.
Dus niet de websites proberen te blokkeren met makkelijk te omzeilen filters, maar ze echt daadwerkelijk uit de lucht halen.

[Reactie gewijzigd door redstorm op 11 april 2011 09:43]

als het in oorsprong illegaal is.. komt de bestaffing vanzelf. Niet nu.. dan wel later.
Ik weet niet of ze het ooit prive strafbaar gaan stellen, maar dit betekend natuurlijk wel een flinke knuppel voor brein, als ze websites uit de lucht willen halen.

En zelfs als het strafbaar word, zullen de boetes iig niet zo idioot hoog worden als in de US, denk aan 3 tot 5x de aanschaf prijs van de nummers via iTune of zo.
Helaas moet ik je teleurstellen; In Duitsland is het bv al heel normaal dat civiele claims bij downloaders ingediend worden die via P2P downloaden...
boetes van 750 tot 6000 € zijn daar al relatief normaal, ook voor het downloaden van slechts enkele MP3's.

Er zijn een aantal rechtsbureau die in opdracht van platen-firma's werken die daar hun specialisme van maken en er goed aan verdienen..
Punt is ook dat het OM _niet_: hoeft te vervolgen, het zijn dan civiele aanklachten die ingediend worden door een advocaat die stelt 'rechthebbenden' te vertegenwoordigen...

Die kun je als privaatpersoon dan direkt settlen óf een civiele rechtzaak aangaan met het risico dat het misschien nog meer wordt.
Dat zou vermoedelijk ook in Nederland gaan gebeuren
Want we hebben hier gewoon te maken met een regering die de belangen van Big Money behartigt. Vandaar dit soort 'oplossingen' die er alleen maar voor dienen om de casual downloader te intimideren en af te schrikken. Het daadwerkelijke probleem, namelijk dat het auteursrecht gebaseerd is op noties die hier niet meer ter zake doen, wordt er niet door opgelost. Het enige effect zal zijn dat er minder mensen kennis zullen nemen van de auteursrechtelijk beschermde gegevens. Er gaat geen man meer naar de bioscoop, er zal geen dvd meer worden verkocht, en dat weet de industrie donders goed. Ze willen alleen niet dat je eraan went dat je dingen (soms) ook voor niks kunt bekijken/beluisteren voordat je het koopt.

Een beter idee zou zijn om de thuiskopieheffing juist te verhogen en uit te breiden naar HDD's en dergelijke. Het geld dat je daarmee ophaalt stop je in een pool waaruit de ARTIESTEN (fuck da industry) naar rato een vergoeding krijgen. Of zorg voor (redelijke) flat-fee abonnementen. Alleen dan kijk ik ook af en toe naar een film waarbij ik van tevoren twijfels heb. En is dat niet wat elke artiest wil?
Een extra heffing op media zoals CD's of HDD's zie ik helaas niet gebeuren, en dit om de simpele reden dat het dan een oorlog wordt om wie welk aandeel van de inkomsten daarvan krijgt.

Wat wel uitvoerbaar zou zijn is één lokaal medium waarop alles voor een vast bedrag per maand gedownload kan worden.
Op die manier kun je dan het aantal downloads bijhouden en op basis daarvan de inkomsten verdelen.
Helaas is de entertainment industrie in zijn huidige vorm daar nog niet klaar voor en zullen ze voorlopig alles eraan doen om hun oude business model met hand en tand te verdedigen.

Helaas hebben ze nog genoeg financiële reserves en inkomsten om dit beleid te blijven voeren.

[Reactie gewijzigd door redstorm op 11 april 2011 12:11]

Was dat maar zo. Een wet die niet nageleefd wordt is in principe inderdaad een wassen neus. Het probleem zit hem erin dat het wel een stap zet in de richting van naleving.
Wie zegt namelijk dat een volgend kabinet deze boetes of straffen niet zal opleggen?
Is die wet dan niet bij de eerste rechtzaak meteen onderuit te trappen vanwege gebrek aan naleving?

Het lijkt me dat een enigszins gezond rechtssysteem de burger beschermt tegen 'slapende' wetten, die niet worden gehandhaafd, en dan ineens uit de kast worden getrokken om iemand te grazen te nemen.
Zoals midasilva al zegt: het rechtssysteem kan steekjes laten vallen, maar ik denk dat het gevaar voornamelijk politiek is. Vroeg of laat zullen gecreeerde mogelijkheden ook wel gebruikt worden, zelfs al zou dat bij creatie misschien niet de bedoeling zijn geweest.
..en gelukkig hebben we in nederland ook zo een gezond rechtssysteem.
Oh jee, daar hebben we weer iemand die allerlei dingen insinueert waarvoor hij geen goede argumenten heeft. Wilde je nou gaan beweren dat Nederland geen gezond rechtssysteem heeft? En waarom dan? Omdat je de Telegraaf leest?
Anoniem: 401035
@DerLeonov11 april 2011 11:27
Volgens mij insinueer jij nu dat ik geen goede argumenten heb.

Pot / Ketel ?
@midasilva:

Volgens mij poneer jij een stelling. Jij bent dan degene die hem moet onderbouwen, anders mag ik stellen dat je geen argumenten hebt. Ik heb dus al gelijk tenzij jij mijn ongelijk kan bewijzen door je stelling (alsnog) terdege te onderbouwen. Nix pot-verwijt-ketel, maar heldere logica.
Volgens mij insinueer jij nu dat ik geen goede argumenten heb.
Die heb je ook niet. Sterker nog, ik zie geen enkel argument, je roept alleen maar wat. En dat is - wat derbirol al opmerkt - toch behoorlijk telegraaf achtig.
Ze zijn het niet van plan. Maar hoe kan je anders iets verbieden, als er geen straf op staat?
Omdat ze het wel van plan zijn, maar nu nog zeggen dat ze het niet van plan zijn. Resultaat: jij bent nog niet erg gealarmeerd. Volgend jaar: "het werkt nog niet omdat we niet straffen, dus er komen boetes." Resultaat: told you so.
Komt hier neer op een gedoogbeleid straks als dit doorgaat. En zoals we met de huidige regering zien ivm wietgebruik etc. is het niet ondenkbaar als daar (vroeg of laat) op teruggekomen gaat worden en alles volledig de illegaliteit in gaat.
Nee dus, want:

"De wet zou het wel gemakkelijker moeten maken om filesharing-websites aan te pakken."

Je kan aanbieders waarschijnlijk niet verwijten dat ze illegaal bezig zijn als downloaden legaal is. Dus de wet lijkt me in eerste instantie geen wassen neus. Verder is het hele idee van wetten natuurlijk ook nog eens dat er een afschrik werking vanuit gaat. Als iedere wet in Nederland tot op de letter werd nageleefd, werden we goed gillend gek (nu soms al).
Dus het is feitelijk een wassen neus.
Ik denk dat dit geen wassen neus is maar een stappenplan. Lees de statement liever zo:
Het kabinet zou <NOG> niet van plan zijn om bij overtreding boetes of straffen op te leggen.
Met een wet die downloaden illegaal maakt in place is het slechts wachten op de volgende stap.

Bovendien - en dat is veel ernstiger - zelfs als het OM niet vervolgt heeft de industrie (in de vorm van BREIN etc) dan plots een behoorlijk dikke stok om particulieren/burgers mee te slaan middels civiele rechtzaken, waarin mega-schadevergoedingen kunnen worden geeist van gewone burgers. En dat is nog afgezien van dat burgers vaak absoluut niet op kunnen tegen de tonnen die dit soort organisaties tegen een rechtzaak kunnen aangooien, en dus met zo'n "legal gun" op zich gericht vaak gedwongen gechanteerd zullen zijn accoord te gaan met de 'aangeboden' schikking. Ofwel: Precies zoals de RIAA dat doet in de VS!

Met deze wet in place is het slechts wachten op soortgelijke 'Amerikaanse toestanden'.
Nog afgezien van dat men hiermee - zoals vaker aangegeven - doodleuk een heel groot deel van de burgerbevolking criminaliseert.

Hoe dan ook, het argument waarmee deze wet wordt gelanceerd is een drogargument. Als het er werkelijk slechts om ging om tussenaanbieders aan te pakken dan had men gewoon de bestaande wetgeving kunnen aanscherpen.
Dit is een wet die de 'eindgebruiker' ofwel de downloadende burger criminaliseert. En dat is met bovenstaand in het achterhoofd m.i. absoluut geen toeval. Dat het zogenaamd 'slechts' om tussenaabieders zou gaan en dat de overheid (nog) niet tot straffen overgaat is gewoon om het slikken van de pil te vergemakkelijken. Zodra dit soort drogargumenten - waarbij zogenaamd een ander doel beoogd wordt dan het doel dat daadwerkelijk wordt bereikt - hun intrede doen is het altijd zaak om extra op de hoede te zijn. De dubbele bodem is in dit geval overigens niet zo heel moeilijk te vinden -> men hoeft slechts een blik te werpen op enkele andere landen waar dit soort wetgeving reeds in place is: Amerika, Frankrijk, Duitsland bijvoorbeeld, waar burgers civielrechterlijk aangepakt worden door de industrie zelf.

[Reactie gewijzigd door Cheetah op 11 april 2011 11:57]

Niet zozeer, maar het is een pressiemiddel, en het voorkomt verdere jurisprudentie.
Anoniem: 310408
@Gunner11 april 2011 10:39
[...]
Dus het is feitelijk een wassen neus.
Dan heb je een deel van het nieuws niet gelezen (schijnt hier steeds meer gebruikelijk te worden). De reden om het strafbaar te maken is dat het dan makkelijker word om de aanbieders te vervolgen.

Overigens kan de copyrighthouder dan zelf wel stappen ondernemen. Dat het Openbaar Ministerie niet aan opsporing doet veranderd niets aan hte feit dat het dan strafbaar is en dat er straf gevorderd kan worden. Er is hier al verwezen naar Duitsland, de situatie die Teeven wil is min of meer gelijk aan in Duitsland. Daar zijn al veel downloaders gedwongen om schadevergoedingen te betalen. Ik heb daar zelf wat zaken aangebracht en vrijwel allemaal zijn die afgedaan met een schikking. Vijfmaal wilde het piraatje (of zijn ouders) niet betalen en moest de rechtbank er aan te pas komen.
Dus het is feitelijk een wassen neus.
Auterswetgeving is zowel strafrechterlijk als civielrechterlijk te vervolgen. Dus als de overheid weigert om overtreders aan te pakken is dat impliciet een teken dat zij dat aan de private sector overlaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de platenmaatschappijnen of auteursrechthebbenden dat zelf moeten doen.
Maar wat denk je van BREIN en consorten? Die zullen WEL met nog meer overgave CIVIELE zaken gaan starten.
Onder bedreiging van langdurige processen zullen met 'schikkingsvoorstellen' velen afgeperst worden.
Simpele oplossing. Je blijft van zaken af waar je geen recht op hebt en je hoeft helemaal niets te betalen!
Ja, je wist zeker niet dat het ZO simpel was, he?
Simpele oplossing: je laat internet voor wat het is en ruilt met anderen. ;)
Nog simpelere oplossing: Je beschermt als overheid je burgers, niet commerciële instellingen...
ik zet hier toch mijn vraagtekens achter. de mensen die per se illegaal bestanden willen downloaden vinden toch wel een manier om dat ongestraft te doen. Als de wet ingesteld word, moet het wel zo zijn dat alle downloads vanaf dat punt illegaal wordt en niet de downloads die al gedaan zijn. dat is regels opstellen nadat het ongeval al is gebeurd en dat is schuin...
In Nederland is het een algemeen rechtsbeginsel dat er niet met terugwerkende kracht wordt geregeerd. Bijvoorbeeld Art 88 GW: [wetten] treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

Dit principe geldt in het bijzonder in het Strafrecht: Art 1 SR: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast".
Nu bekruipt me toch een vraag: Stel, ik koop een externe case en een 2TB HDD. Ik ga naar m'n maat die voordat deze wetgeving actief wordt een zooi films/series/muziek heeft gedownload, en aldaar scheur ik het hele zooitje naar m'n externe schijf.

Ben ik dan volgens deze wetgeving illegaal bezig? In andere woorden, moet het materiaal specifiek van het internet af komen?
Wetgeving werkt niet met terugwerkende kracht, je kunt je huidige verzameling films dus blijven bekijken, aan de hand van de volledige delictsomschrijving kun je exact zien wat je wel en niet mag doen (bijv. wel of niet kopiëren naar een ander medium etc.). Nieuw spul downloaden mag dan niet meer.

Zie ook het Legaliteitsbeginsel.
Lid 2: "Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast".
Dus als je nu naar je maat gaat met je HDD is er niets aan de hand, als je na de wetswijziging naar je maat gaat en je kopieert zijn zooi ligt aan de delictsomschrijving of het verboden is of niet, nu is daar nog geen duidelijkheid over.

[Reactie gewijzigd door donny007 op 11 april 2011 15:05]

Ik stel voor dat we gewoon een maandelijks bedrag betalen en downloaden wat we willen. Geen gezanik met dit soort idiote wetten. Straks mogen we helemaal niks meer.
Ik stel voor dat we gewoon een maandelijks bedrag betalen en downloaden wat we willen.
Ja, en dan kunnen de platenbazen graaien wat ze willen in dat geld. Geen van alle discussies hier laat het echte probleem zien en dat zijn de maatschappijen. Muziekanten betichten de downloaders van broodroof, het grote probleem is alleen dat hun platenlabel degene is die aan broodroof doet. Als een muziekant 80-90% procent van z'n omzet in zijn eigen zak kon steken zouden ze downloaden niet erg vinden. Waarschijnlijk zouden ze het promoten om exposure te krijgen. Vernietig de platen/film bazen en kom met een beter systeem en al deze discussies zouden nutteloos zijn.
"straks mogen we helemaal niks meer, het is ook al verboden om mensen in de fik te steken en om ruiten in te gooien, kut-politiek !".


Waar komt toch dat bizarre idee vandaan dat mensen maar overal recht op horen te hebben maar er nooit iets tegenover hoeft te staan ???

Als iemand met bloed, zweet en tranen een mooi product maakt, dan mag die persoon zelf beslissen hoe en onder welke voorwaarden dat produkt aangeboden wordt, dat is toch niet meer dan logisch ?

Als jij het niet eens bent met die voorwaarden, prima, dan heb je 't er niet voor over en gebruikt je het produkt niet.

Maar dat hele gehuil van "we mogen niks meer !!! ik moet gewoon alles mogen downloaden !" getuigt echt van een gebrekkig moreel wereldbeeld imho.
Ware het niet dat muziek en film, mede door de TV, tegenwoordig in het Westen eigenlijk geen luxegoed meer is, maar er gewoon bij hoort.

Ik heb het idee dat, zeker de jongere generatie, muziek net zo vanzelfsprekend achten als water uit de kraan. En dan is het opeens een hoop centen voor drie minuten plezier. Daarbij komt dat je er nog eens een hele stapel van moet kopen, want na drie keer hetzelfde liedje achter elkaar wordt je ook gestoord :+

@hieronder: Dat schrijf ik dan ook nergens en dat heeft in het Westen ook geen betekenis. Er zijn zat dingen die geen eerste levensbehoefte zijn waar we hier niet meer zonder kunnen (of willen).

[Reactie gewijzigd door SH4D3H op 11 april 2011 11:22]

Ik zie geen enkel verschil met de voorgaande vijftig jaar. Muziek is ook nog steeds op de radio te horen. Muziek zelf kopen en meenemen is nu véél goedkoper en van hogere kwaliteit dan vroeger met de walkman e.d.
Dat iets "er gewoon bij hoort" wil niet zeggen dat het geen luxegoed is.
Het is geen eerste levensbehoefte.
Dat iets "er gewoon bij hoort" wil niet zeggen dat het geen luxegoed is.
Het is geen eerste levensbehoefte.
Jij hebt liever dat we ons als volk massaal met 15 miljoen mensen kapot gaan vervelen?

Dat is 2 dagen leuk (w00t, boycot, kijk ze eens huilie doen!), daarna wordt het gewoon anarchie en chaos of mensen pakken een gitaar en gaan op het grasveld John Lennon zitten spelen.

Muziek is nu eenmaal een emotionele uitlaatklep. Hoe je het ook wendt of keert, DAT is wel een eerste levensbehoefte (of je wil graag door het lint gaan), of je dat nu doet door muziek te downloaden, de radio aan te zetten of zelf liedjes te gaan spelen.
Prima, dan gaan de mensen zelf een instrument bespelen.

Het is te belachelijk voor woorden dat je 't probeert goed te praten onder het mom van "anders krijgen we rellen ! heus, we moeten wel kopieeeren !" :')
Ja straks mag je geen illegaal materiaal meer downloaden waarvoor zoals bv bij films soms wel miljoenen dollar/euro's is ingestoken binnenhalen via je torrentje of usenet, sjongejonge wat een boeven zijn die regeringslui toch he ?
Waarheen... Wat is dit voor antwoord?

Goede zaak lijkt me! Thuiskopie heffing eraf maakt het allemaal veel duidelijker. Met thuiskopie heffing heb je immers al betaald voor je kopie, of je die nu maakt of niet. Maar nu mag je gewoon geen kopie meer maken, veel duidelijker punt. Met een smoes als een kopie maken om het origineel goed te houden kom je natuurlijk ook niet weg. Ik bedoel, van je auto maak je toch ook geen kopie om het origineel goed te houden! Niet dat dit mogelijk is met een auto, maar gaat om het voorbeeld.

Wat ik wel dikke onzin vind is dat er geen straffen op komen. Ik vind het goed hoor geen straffen, laat ik niet het schijnheilige boontje uithangen. Maar wat is er nu het nut van om iets te verbieden als je het niet handhaaft... Op deze manier loopt de muziek / film industrie geld mis en nog steeds wordt er evenveel gedownload!

Wat ik denk ik niet terug zie komen is een dalende prijs in DVD's / CD's! 90% van de bevolking heeft waarschijnlijk nog nooit van thuiskopie heffing gehoord...
Als de wet in place is, dan is de handeling wettelijk en gerechtelijk illegaal en dus strafbaar.

Je vergeet 2 dingen:
1.) Het is dan vervolgens slechts wachten op stap nummer 2: het gaan bestraffen van de handeling. Dit lijkt sterk op een graduele verscherping en deze stap is gewoon een logisch vervolg daarop. Misschien niet in dit kabinet, maar dan wel in het volgende.
2.) Zelfs indien stap 1. niet zou gebeuren: de industrie (o.a. BREIN) wordt met deze wet een enorm wapen in handen gelegd om burgers in civiele rechzaken te gaan aanpakken. Precies zoals de RIAA dat doet in de VS. Met een officieel wettelijk verbod hoeft de overheid niet te handhaven hoor, de rechtenvertegenwoordigers zullen dat zelf hoogst persoonlijk en met heel veel overgave wel gaan regelen. Met een dagvaarding van BREIN (en mogelijk tienduizenden tot honderdduizenden euro's aan proceskosten aan hun broek) zullen veel burgers - of de eis nou redelijk of onredelijk, terecht of onterecht is - gedwongen gaan worden om door de industrie opgelegde schikkingen te betalen bij vermeende overtredingen.

Het doel is zogenaamd:
De wet zou het wel gemakkelijker moeten maken om filesharing-websites aan te pakken. De wijziging moet het mogelijk maken voor rechters om providers te dwingen om toegang tot websites als The Pirate Bay te blokkeren.
Maar als dat het doel is, waarom maakt men dan niet gewoon specifiek een wet daarvoor/daartegen? Of - beter nog - waarom scherpt men dan niet de huidige bestaande wetgeving m.b.t. aanbieden aan?

Dit is m.i. gewoon een zogeheten False Flag operatie, waarbij men een actie pleegt en daarbij doet alsof het doel anders (lees: aaibaarder) is dan het daadwerkelijke doel dat wordt bereikt met de actie. Het doel is wel degelijk downloaden in zijn geheel - en daarmee dus legio burgers - te criminaliseren. Het zet rucksichtlos de deur open voor rechtenvertegenwoordigers van de industrie om civielrechterlijk los te gaan op gewone Nederlandse burgers, en die legaal middels 'legal blackmail' te dwingen om schikkingen te betalen. Fred Teven zal wel ingefluisterd zijn.


De thuiskopie heffing was wel billijk/redelijk en praktisch in dat het 1.) het feit onderkent dat burgers gebruik maken van bepaalde media zonder er (rechtstreeks) voor te betalen, en 2.) het feit onderkent dat rechhebbenden hier enige compensatie voor verdienen.
1.) wordt nu simpelweg tot illegaal verklaard. Altijd. En dat maakt e.e.a. misschien wel "duidelijker", maar billijk, redelijk, praktisch en (serieus/wettelijk) uitvoerbaar is dit zeker niet.

[Reactie gewijzigd door Cheetah op 11 april 2011 11:38]

Ik ben bepaald geen fan van BREIN maar ze hebben altijd gezegd dat ze niets voelen voor het civielrechtelijk aanklagen van individuele downloaders. Hun strategie is gericht op tussenpersonen (Pirate Bay, Mininova, FTD). Die hebben businessmodellen ontwikkeld op basis van legaal downloaden uit illegale bron, en dat wordt met deze wetswijziging onmogelijk.

Ik ben het met je eens dat het beter is om een specifieke wet aan te nemen die die tussenpersonen aanspreekt als je vindt dat die tussenpersonen niet mogen bestaan. Maar ik vermoed dat er zo veel druk op Nederland zit vanuit het buitenland om onze downloadexceptie op te heffen, dat dit de meest geëigende oplossing leek.
@Arnoud:
Ik ben bepaald geen fan van BREIN maar ze hebben altijd gezegd dat ze niets voelen voor het civielrechtelijk aanklagen van individuele downloaders. Hun strategie is gericht op tussenpersonen
Zij 'voelen' er momenteel niets voor om downloaders aan te klagen omdat downloaden momenteel niet illegaal is (hoewel zij heel graag doen alsof dat wel zo is). Als zij dus nu tegen een burger een rechtzaak beginnen is het bijna zeker dat ze die - als het uberhaupt al ontvankelijk wordt verklaard - verliezen, ook al hebben ze valide bewijsmateriaal. Het is dus geen 'strategie' -> zij kunnen niet anders a.t.m. dan dat doen en verder vooral hoog van de toren te blazen over hoe slecht en schadelijk downloaden wel niet is.

Hoe anders wordt dat dus als de downloader straks wel degelijk wettelijk illegaal bezig is geweest. Hun 'strategie' is momenteel gericht op tussenpersonen, omdat ze geen andere opties hebben. Ik maak me echter werkelijk totaal geen illusies over hoe snel dat wijzigt als deze wet erdoorkomt. En al zou - in een m.i. onwaarschijnlijk scenario - BREIN dit niet gaan doen: je kunt er donder op zeggen dat er wel een ander orgaan of organen komt om vanuit de industrie deze acties te ondernemen.
Onthoud: Hun doel is downloaden tegengaan... In plaats van de steeds ongrijpbaarder wordende aanbieders is het veel makkelijker (en lucratiever) om makkelijk traceerbare en lokaliseerbare afnemers te pakken en daarmee ook de rest af te schrikken... en wat werkt nu dan beter bij een burger dan de afschrikwekkende werking van langslepende, peperdure rechtzaken met als uitkomst een persoonlijk faillisement aan proceskosten bovenop een schadevergoeding van 1/2 jaarsalaris o.i.d?

[Reactie gewijzigd door Cheetah op 11 april 2011 11:41]

Voeg daar nog even aan toe dat het huidige wetsvoorstel redelijk vaag is geformuleerd. Dat gaat ook nog z'n nasleep hebben.
Het gevaar zal ook niet van de huidige BREIN komen, maar de geschiedenis leert dat een wet die bepaalde mogelijkheden biedt uiteindelijk ook de zittende macht verleidt tot het gebruiken van die mogelijkheden. Ook al zeggen ze nu nadrukkelijk dat hij daar niet voor bestemd is. Misschien geloven/menen ze het zelfs wel.
Inderdaad. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut en altijd. zoveel heeft de geschiedenis ons wel geleerd. Alleen de jongere generaties krijgen geen geschiedenis meer op school, dus die maken weer dezelfde fouten als voorheen. :(

Het is dus slechts een kwestie van tijd, totdat Brein eropuit trekt en bij jou en mij langskomt om "even te controleren" en vervolgens de hele zooi in beslag neemt, gevolgd door torenhoge boetes. :(

Dat is dan effectief het einde van het internet zoals wij dat kennen.. :(
[quote]Het is dus slechts een kwestie van tijd, totdat Brein eropuit trekt en bij jou en mij langskomt om "even te controleren" en vervolgens de hele zooi in beslag neemt, gevolgd door torenhoge boete[\quote]

Brein kan niets in beslag nemen zonder daar een gerechtelijk bevel voor te hebben. Het is namelijk geen controlerende macht. Maar een particuliere organisatie.
grappig dat ze dat dus wel hebben gedaan (computers en servers vorderen en meenemen) bij die filesharing site (naam vergeten, stond op t.net)
Na, und? Dat was niet alleen maar een lompe actie van Brein, maar net zo hard een lompe actie van het datacentrum waar die servers stonden - die hadden dat spul nooit mee mogen geven.

Als Brein bij jou op de stoep staat te briesen dat jij illegaal aan het downloaden bent, laat jij ze dan binnen om je PC mee te nemen? Bij mij zou hij een voordeur in zijn smoel krijgen zolang hij geen gerechtelijk bevel bij heeft. Hij vordert maar een eind weg.
Dat brein nu geen mogelijkheden heeft om tuiskopie downloaders aan te klagen betekend niet dat ze dat ook niet zullen doen, zeker als je kijkt naar wat de riaa alemaal wel niet doet en bedenkt dat de riaa betaald wordt door de zelfde industrie.
Brein kan niets in beslag nemen zonder daar een gerechtelijk bevel voor te hebben. Het is namelijk geen controlerende macht. Maar een particuliere organisatie.

O nee? Zie:

http://tweakers.net/nieuw...n-servers-door-brein.html

Daar staat toch duidelijk:

Advocate Milica Antic van AlTransa gaat aangifte doen omdat Brein zonder tussenkomst van de rechter servers van dit bedrijf heeft meegenomen uit het datacenter van hostingbedrijf Worldstream.
Misschien niet via BREIN, maar o.a. in Duitsland en in de VS gaat bijvoorbeeld een platenmaatschappij als Sony zélf achter burgers aan die illegale content downloaden. Dat is tot op heden in Nederland nog niet gebeurd vanwege onze wetgeving, maar met deze aanpassing zou dat natuurlijk meteen kunnen veranderen.
Zou goed zijn. Als de politiek en politie hun werk niet doen, is het knap dat er nog bedrijven genoeg moed in de schoenen hebben om het zelf te doen.
Als de wet in place is, dan is de handeling wettelijk en gerechtelijk illegaal en dus strafbaar.
Ho eens even. De Auteurswet 1912 is deel van het civielrecht en wordt dus getoetst aan het Burgerlijk Wetboek. Niet aan het Wetboek van Strafrecht.

Als er dus iemand zijn mond open doet en jou aanklaagt ben je (civielrechtelijk) de sjaak, maar verwacht geen arrestatie-teams die harde schijven in beslag komen nemen en jou in de cel gaan smijten voor een gedownload filmpje.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 11 april 2011 11:58]

Dit staat ook letterlijk in het gelinkte artikel: "onrechtmatig, maar niet strafbaar".
Goede zaak lijkt me! Thuiskopie heffing eraf maakt het allemaal veel duidelijker. Met thuiskopie heffing heb je immers al betaald voor je kopie, of je die nu maakt of niet. Maar nu mag je gewoon geen kopie meer maken, veel duidelijker punt. Met een smoes als een kopie maken om het origineel goed te houden kom je natuurlijk ook niet weg. Ik bedoel, van je auto maak je toch ook geen kopie om het origineel goed te houden! Niet dat dit mogelijk is met een auto, maar gaat om het voorbeeld.
Het punt is dat je met de aankoop van een CD eigenlijk twee dingen koopt:
1. een licentie op de muziek
2. een kopie van de muziek op een makkelijk draagbaar schijfje

Ook als het schijfje stuk gaat heb je in principe altijd nog die licentie. Daarom bieden sommige CD-verkopers ook aan dat je bekraste schijfjes mag inruilen voor een nieuw exemplaar, helaas is dat de minderheid.
De meesten doen alsof je licentie ook verloopt als je schijfje niet meer kan gebruiken.
Als jij bijvoorbeeld een langspeelplaat hebt dan heb je een licentie op de muziek. Je krijgt echter geen korting als je diezelfde muziek op CD koopt. Als je dan ook nog een casette-bandje en een blueray koopt dan betaal je 4 keer voor dezelfde licentie.

Je kan geen losse licenties of kopietjes kopen. Ik wil best een redelijke prijs betalen, maar nu betaal je 10 cent voor een licentie, en 14,90 euro voor de kopie. Dat is natuurlijk onzin, via internet kan ik zelf een kopie maken voor minder dan 1 cent. De platenbazen weten dat, daarom blijven ze zo krampachtig vasthouden aan het huidige model. In de toekomst wil niemand nog zo veel betalen voor een kopietje.

Laat mij maar losse licenties kopen, dan regel ik de kopie zelf wel.
Wat ik wel dikke onzin vind is dat er geen straffen op komen. Ik vind het goed hoor geen straffen, laat ik niet het schijnheilige boontje uithangen. Maar wat is er nu het nut van om iets te verbieden als je het niet handhaaft... Op deze manier loopt de muziek / film industrie geld mis en nog steeds wordt er evenveel gedownload!
De overheid gaat niet straffen, maar BREIN kan wel civiele procedures tegen downloaders beginners, en dat zal BREIN dus ook zeker gaan doen. Je krijgt dan van de overheid geen boete maar je mag voor 12 liedjes wel een paar miljoen bij BREIN aftikken.

Bovendien kunnen ze gaan verplichten dat er gefiltert wordt etc. Dit heeft hele zware concequenties. Ze brengen het zo leuk, "we gaan niet straffen" maar ondertussen maken ze het het anderen wel mogelijk om dat toch te doen. Ik krijg liever een boete van een paar tientjes dan een schikking van duizenden Euro's voorgeschotelt.

EDIT:

Tot nog toe was het bijvoorbeeld ook niet strafbaar om uit te leggen, en tools te maken waarmee gedownload kon worden. Het bezit van bijvoorbeeld spotnet wodt dan dus straks ook illegaal. Ze zullen het dus de maker van dat programma flink lastig gaan maken.

Wat heeft dit voor gevolgen van usenet providers? Er komt straks een rechter die zegt, er wordt voor 9x% illegaal gedownload van usenet dus sluiten die handel. Ik ben er van overtuigd dat deze wet straks de basis gaat vormen van veel meer ellende.

[Reactie gewijzigd door RazorBlade72nd op 11 april 2011 10:43]

Onzin. Brein mag onder Nederlands recht geen boetes vorderen, alleen schade (wij hebben niet zoals de VS "punative damages"). Bij een illegale download is dat alleen de misgelopen _winst_. Ze kunnen niet de winkelprijs incl BTW vorderen. Je zou redelijkerwijs de bruto iTunes prijs kunnen gebruiken, minus Apple marge, minus BTW. Kortom, een paar cent per nummer.
Ik ken genoeg mensen met meer dan een TB aan MP3 files. Reken maar uit hoeveel dat kost als een MB ongeveer een minuut aan muziek is en een nummer gemideld 3 minuten en een nummer 3 cent kost. Ik kom dan op een "boete" van 10.000 Euro. Dat zijn geen bedragen die ik dagelijks uitgeef.
Ik kan me vergissen, maar volgens mij is het enige dat Brein dan kan doen, wat ze nu niet kunnen, is aangifte doen van een strafbaar feit - het illegaal downloaden. Het is dan vervolgens aan het OM om te besluiten of zij tot vervolging overgaan, en daar zou Brein - als de hele boel goed loopt - geen invloed op moeten hebben.

Als het OM dan vervolgens inderdaad tot vervolging overgaat (lauw kans want die gaan compleet overspoeld worden) dan bepaalt de rechter vervolgens wat de boete wordt, en ook daar zou Brein weer niks over te zeggen moeten hebben. De strafmaat hoort dan ook weer vastgesteld te worden door de wetgever en daar is nog niet veel over gezegd, geloof ik.
Als jij denkt dat jij schade hebt geleden door een derde dan kan je gewoon proberen die schade te verhalen bij de rechter.
Waar staat duidelijk onderzocht dat mensen die downloaden de spullen zouden kopen als ze dit niet konden downloaden??
Over gemiste inkomsten kan je naar mijn mening dus niet duidelijk gaan praten...en echte onderzoeken zijn er niet geweest(wel door lobbyisten maar die onderzoeken alleen in het voordeel van hunzelf)

Ik vind nog steeds dat ze een download niet als gemiste aankoop kunnen zien en dat ze als ze dit invoeren ook eens moeten kijken naar de belachelijke prijzen die ze vragen voor digitale muziek/films die op dit moment worden aangeboden op internet.

Het een kunnen ze wel maar het ander weer niet... overheid en ict/internet zaken... nee dat kan nog niet goed gaan.

[Reactie gewijzigd door ManfredZ0R op 11 april 2011 09:44]

De overheid heeft natuurlijk geen invloed op de prijs van een legale bron.

Daarbij mag die prijs ook niet uitmaken voor eventuele wetten:
Is de legale bron te duur? Dan gebruik je het maar niet.
In dat geval zou de prijs ook moeten zakken.
De overheid heeft natuurlijk geen invloed op de prijs van een legale bron.
Dat hebben ze wel. Ooit van een instantie zoals de NMa gehoord die de platenindustrie op de vingers zou kunnen tikken?

Ik vind het prima dat ze het downloaden van 'illegaal' materiaal in willen perken. Maar alleen als daar tegenover staat dat ik als consument er ook wat voor terug krijg. Als wij als burgers water bij de wijn moeten doen en rechten in moeten leveren, dan is het alleen maar redelijk dat de industrie dat OOK zou moeten.

Op het moment is het aanbod van legale muziek, films en TV-series in Nederland gewoon om te huilen. Ik zou graag een mooie vinyl willen kopen van Another Brick in the Wall van Pink Floyd, maar die is hier niet meer (nieuw) te koop en het enige wat ik in de winkel kan krijgen is bagger-muziek zoals Justin Bieber.

Televisie kijk ik in Nederland niet omdat ik het programma-aanbod van het buitenland (de VS en Canada) veel interessanter vind. Daar zou ik graag voor betalen, maar daar krijg ik nu de gelegenheid niet voor. De bioscoop is een leuk alternatief maar films komen in Nederland vaak veel te laat uit, of alleen met Nederlandstalige tekst waar ik goud geld had willen betalen om de Engelse variant te zien of ook een keer een klassieke film in de bioscoop te kunnen zien.

Voordat er mensen auto-vergelijkingen aanhalen ("Je kan geen Ferrari kopen dus jat je hem maar"), vergeet niet dat muziek iets heel persoonlijks is. Wat ik kwaliteitsmuziek vind kan iemand anders weer de grootste troep vinden en omgekeerd. Daarom werkt het voor de industrie alleen maar averechts als ze het aanbod gaan inperken, er zal altijd wel iemand zijn die een nieuw geperste Pink Floyd-plaat wil kopen en niet een waardeloos gemasterde Justin Bieber-CD. :)
Anoniem: 259744
@Stoney3K11 april 2011 13:20
Eens. Bovendien is het bestaande aanbod bedroevend geprijsd. Voorbeeld bij bruna.nl: Ontdekking van de hemel, Mulisch, 19,95, in e-book formaat 15,95. Da's toch geen verhouding?
Optie 1: zoek het ergens anders
Optie 2: spreek Bruna aan over hun prijsbeleid en uit je mening dat het goedkoper moet
Optie 3: negeer het product en laat marktwerking de prijs omlaag halen. Door te downloaden gaat de prijs niet dalen.
Optie 3: negeer het product en laat marktwerking de prijs omlaag halen. Door te downloaden gaat de prijs niet dalen.
Mag je me even uitleggen hoe je dat op grote schaal voor je ziet? Als er 1 Nederlander besluit om te boycotten zet dat echt geen zoden aan de dijk, want er zijn 10 miljoen Nederlanders die wel muziek of films kopen. Niet omdat ze zo graag geld eraan willen besteden, maar omdat ze niet beter weten.

Stemmen met je portemonnee en marktwerking klinkt als een heel mooi idee en ik zou me er ook 100,0% voor inzetten om het uit te voeren. Maar dat moet in zo'n situatie wel met een grote groep gebeuren.

Bovendien zal de industrie als we gaan boycotten reageren met "jullie boycotten niet, jullie downloaden het toch wel" en hun kruistocht tegen downloaders gewoon voortzetten. Onbegonnen werk dus.
Men spreekt altijd over de prijs zonder er bij stil te staan dat de prijzen nog nooit zo laag zijn geweest.
Voor sommigen is de prijs altijd te hoog. Als je een CD niet mooi vind is 1 euro te veel. (ik heb veel CD's gekocht voor €1 of €2 die door de phonotheek waren afgeschreven, je mocht die echter niet meer beluisteren) Is het echter gratis, dan zul je veel eerder proberen of je het leuk vind. Is dat laatste het geval, dan wil je mischien wel die originele, ondanks dat hij duur is.

Voor mij persoonlijk, geld zelfs dat ik geen CD's meer wilt hebben, geen kopies en geen originelen (al zal ik voor 2 of 3 exemplaren nog een uitzondering maken), want mijn kasten staan nu al vol. Digitale opslag is veel efficiënter en makkelijker, maar dan moet je die wel overal kunnen afspelen, op de kinderkamer (portable speler), in de woonkamer bv op een high-end Accuphase CD-speler/Audioanalyse A-90 versterker met bijbehorende high-endspeakers, al heb ik die niet , in de auto, op een portable spelertje op het strand. Dat laatste is nou net wat de industrie niet wilt, die wil in dat geval 4 of 5 keer verkopen, en dan vragen ze voor die media-loze distributie bij wijze nog meer als dat ze voor een CD/DVD/BD vragen.
En waarom zou je nog DVD's of CD's kopen als je toch niets kan/mag downloaden? Die markt gaat als een kaartenhuis in elkaar storten. Ik download zelf ook, maar koop ook zeker software. We zullen zien, als het illegaal wordt gaat de verkoop van media en software echt niet toenemen hoor :) Er wordt gewoon dan nog minder intresse getoont in de producten.

Wat ook weer zou kunnen is dat het als vroeger gaat, middels Twilight cd's of dergelijk.
Dit is niet de oplossing, dit zorgt gewoon voor een non-digitale distributie.
En waarom zou je nog DVD's of CD's kopen als je toch niets kan/mag downloaden? Die markt gaat als een kaartenhuis in elkaar storten. Ik download zelf ook, maar koop ook zeker software. We zullen zien, als het illegaal wordt gaat de verkoop van media en software echt niet toenemen hoor :) Er wordt gewoon dan nog minder intresse getoont in de producten.
Omdat downloaden niet minder populair gaat worden, er komt immers geen straf dus wie boeit het dat het niet mag? Het gaat mensen niet om of het wel of niet mag maar of de gevolgen opwegen tegen de daad, en als er geen gevolgen zijn wegen die dus op tegen de daad :)

Enige wat voor minder downloaders gaat zorgen is als er sites/programma's platgelegd gaan worden (in grote getale tegelijk)...
Dat wel maar als de gevolgen alsnog groter waren dan de daad.
Dan stoppen mensen aanzienlijk met downloaden.
Minder mensen zullen dus DVD's/CD's gaan halen.
Dit is weer een aandeel minder voor de fabrikanten.
De enkele die alles op een DVD gooien voor een back-up die is dan de dupe omdat ze dan maar beslissen om niet meer te leveren aan Nederland omdat het toch niet word verkocht.
Al hebben ze nog een groot aandeel bij Microsoft/Sony/Kaspersky/mcafee en noem maar op al die software bedrijven.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 395895 op 11 april 2011 10:23]

Dat wel maar als de gevolgen alsnog groter waren dan de daad.
Dan stoppen mensen aanzienlijk met downloaden.
Minder mensen zullen dus DVD's/CD's gaan halen.
Dit is weer een aandeel minder voor de fabrikanten.
Denk je dat nu echt? Ik denk dat er juist weer een mooi ruilhandeltje ontstaat in DVD's, CD's, Blu-Ray schijfjes (die worden leeg eindelijk betaalbaar) en harde schijven of USB-sticks. Want dat is veel moeilijker te traceren dan alle verkeer wat over internet gaat.
Lol. Zeg me 1 land waar downloaden verboden is en waar geen DVD's meer te koop zijn omdat fabrikanten er geen markt zien.

Juist ja, 0 landen.


Die mensen die nog alles op een DVD backuppen kopen trouwens al enkele jaren hun DVD's in Duitsland om minder te moeten betalen. En de slimme mensen zijn al lang naar een externe harde schijf met incremental backups overgeschakeld.
Dat is een grotere reden waarom je geen DVD's meer zou vinden, ze zijn vandaag al oninteressant geworden.
Maar een dergelijke afname van het downloaden gaat zeer waarschijnlijk gepaard met een toename van illegale software / media via andere kanalen. In de jaren negentig werden schijfjes met software uitgewisseld; ik kan me nu voorstellen dat dat via USB-sticks e.d. kan gaan.
Omdat downloaden niet minder populair gaat worden, er komt immers geen straf dus wie boeit het dat het niet mag?
Het legt de weg vrij voor de rechthebbenden om, net zoals in Amerika, willekeurige downloaders, aan te klagen en schadevergoedingen te gaan eisen, waarbij, omdat er geen juridische straf op staat, de 'schadevergoeding' dus voldoende afschrikwekkend moet zijn en dus op zal lopen tot dezelfde absurde bedragen als in Amerika.

Dat betekend bij wijze van spreke dat je beter een gewapende overval kunt plegen op de plaatselijke platenzaak om daarna de gestolen cd's, dvd's, en BD's op straat uit te delen, als illegaal een mp3 downloaden en aanbieden op de website. In het laatste geval wordt je zwaarder gestraft, zelfs als bij de gewapende overval doden en gewonden zijn gevallen. Wetgeving die dat als gevolg heeft lijkt mij dus verkeerd.
Het gaat mensen niet om of het wel of niet mag maar of de gevolgen opwegen tegen de daad, en als er geen gevolgen zijn wegen die dus op tegen de daad :)
Zie boven
Enige wat voor minder downloaders gaat zorgen is als er sites/programma's platgelegd gaan worden (in grote getale tegelijk)...
Sites kunnen nu al platgeled worden, daarvoor maakt het niet uit.

Programma's en protocollen zoals bittorent en gnutella zijn helemaal niet bedoeld geweest voor het maken van copyright-inbreuk. Ze waren bedoeld voor het efficiënt delen van bestanden, alleen is er bij mensen blijkbaar een grotere behoefte om andermans werk te delen als eigen, persoonlijk materiaal (vakantiefoto's), zeker als het gaat om delen met mensen die je niet kent.

Ook sites zoals Facebook worden gebruikt om te delen, men deelt meningen, ervaringen, eigen foto's en op internet gevonden filmpjes (youtube), zij het daar dus voornamelijk met (soms ver weg wonende) familie, vrienden en kennissen.

Delen is een onlosmakelijk onderdeel van mens zijn, alleen als je dus dingen deelt die door een ander gemaakt zijn in het kader van diens broodwinning, dan treed er mogelijk een conflict op.
het platleggen van sites ...... klinkt gewoon als het invoeren van censuur in een ander jasje, china doet dit op grote schaal en sjonge wat is het daar goed geregeld .....

dan maken we de internet providers gelijk politie agent en werken we volgend jaar allemaal met een VPN naar venezuela ......

maareh hoe zit het trouwens met de aanpak van woninginbraken, overvallen, drugscriminaliteit, mensenhandel enz. enz.....ik neem aan dat dat voor 200% geregeld is als de regering zich hiermee bezig gaat houden...
En waarom zou je nog DVD's of CD's kopen als je toch niets kan/mag downloaden? Die markt gaat als een kaartenhuis in elkaar storten.
Ik zal er nog veel kopen. Om mijn foto's en film opnames op te zetten.

Als een Linux distro gebruikt en download zet je die zaak op een DVD (R/W) of CD (R/W).

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 112442 op 11 april 2011 10:41]

Of je vers gedownloade iso van MSDN, of je maandelijkse collectie tools, of (vul maar in). En dan hebben we het nog niet eens gehad over kleine backupjes als ik weer eens geen usb stick voorhanden heb.

Wat een bullshit dat je geen CD's of DVD's meer gaat kopen als downloaden illegaal word. Het zal vast een beetje minder worden, maar de organisatie waar ik normaal mijn CD's/DVD's per paar honderd per keer bestel zal heus niet falliet gaan ofzo.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 294494 op 11 april 2011 10:12]

Ik kan me vergissen, maar dit artikel heeft toch geen betrekking op software? Aangezien het 'illegaal' downloaden van software al wettelijk is vastgelegd. Dit zal eerder gaan over films, boeken en muziek.
Je vergist je niet, maar je interpreteert degene waarop je reageert wel verkeerd. Gish zegt dat je lege schijfjes nog steeds gebruikt voor *legaal* gedownloade software (zoals MSDN iso's, etc.) en andere zaken (backups, kopieën voor eigen gebruik)
Dus als ik het goed begrijp:
'Kabinet wil downloaden materiaal met copyright verbieden'

Met deze wet zou het dus niet meer mogelijk zijn om legaal in Nederland met copyright beschermd materiaal van MSDN af te downloaden??? Ook heb je hier voor de licentie?

Ik vind het allemaal een beetje vreemd..
natuurlijk niet, het is gewoon moeilijk om een titel te maken. Je zou als titel kunnen zetten 'kabinet wil illegaal downloaden verbieden' maar dit klopt niet omdat het downloaden van films met coyright zonder hiervoor te betalen nu nog niet illegaal is...
Anoniem: 395895
@jon.kiji11 april 2011 10:37
MSDN en linux zijn opensource... Freeware dat kan niet illegaal gedownload zijn deze discussie die hier word gevoerd ging over het verkoop/gebruik van CD's of DVD's ;)
MSDN en linux zijn opensource
Ik gok dat Microsoft het niet met je eens is.
Anoniem: 395895
@sewer11 april 2011 11:31
The Microsoft Developer Network (MSDN) is the portion of Microsoft responsible for managing the firm's relationship with developers and testers: hardware developers interested in the operating system (OS), developers standing on the various OS platforms, developers using the API and scripting languages of Microsoft's applications. The relationship management is situated in assorted media: web sites, newsletters, developer conferences, trade media, blogs and DVD distribution. The life cycle of the relationships ranges from legacy support through evangelizing potential
Ander voorbeeld Windows XP Beast edition is van een externe Developer deze was als freeware vrijgegeven. Een beetje gamer moet deze XP editie kennen.
Zodra jij het OS aanpast heb je je eigen developped Microsoft ISO dat is wat Gish hopelijk bedoelde

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 395895 op 11 april 2011 11:36]

Beter zet je die linux distro gewoon op een usb stick. Kun je die ook nog eens beter hergebruiken.

Maar er staat toch niet dat er geen kopie meer gemaakt mag worden?
Als ik het zo lees mag je alleen niet meer downloaden als je er niet voor betaalt hebt, maar als je al een film gekocht hebt heb je al betaalt dus mag je daarvan gewoon een kopie maken. Of heb ik dit nou mis?
Maar er staat toch niet dat er geen kopie meer gemaakt mag worden?
Als ik het zo lees mag je alleen niet meer downloaden als je er niet voor betaalt hebt, maar als je al een film gekocht hebt heb je al betaalt dus mag je daarvan gewoon een kopie maken. Of heb ik dit nou mis?
In principe heb je gelijk, maar dat is door een derde dus niet te controleren, dus effectief mag het dan gewoon niet.

Er was een paar jaar geleden ook een site, als je daar een account had, kon je je eigen CD's registreren. Daarna kon je de muziek (als MP3) downloaden, ook elders, maar alleen de muziek die ook op je eigen CD's. stond.

Het was redelijk goed afgeschermd, de site detecte welke CD je in de drive had, hadden ze die in de database, dan werd vastgelegd dat jij die CD had, hadden ze hem niet, dan werd hij geupload. Hiertegen produceerde de muziekindustrie net zo hard, of harder als tegen Napster en dergelijke. Daarbij ging het er helemaal niet om of het te omzeilen was (kan denk ik als je een geleende CD registreert) of niet.
De industrie beschouwde dat gewoon als inbreuk makende publicatie/aanbieden van illegale downloads.
Ja dat is natuurlijk zo. Maar de industrie doet dat zowiezo. Ik vrees daarom ook dat als ze dus downloaden illegaal gaan maken dat er zeker veel meer rechtzaken gaan komen ookal word er nu gezegt dat er geen straffen komen geloof ik daar niet zoveel van. Met genoeg druk van die lobbyisten en mensen zoals Tim Kuik zullen ze het echt wel zo ver krijgen dat er rechtzaken en straffen gaan komen.
Of een custom CD voor in de auto, ik koop wel eens een album, maar vind het wel prettig om van verschillende albums en mp3's mijn eigen mix te maken... Of mag dat ook niet? Of bijvoorbeeld om een kopie te maken van het album (ik heb graag altijd een hoesje met 50 cd's in de auto).
Anoniem: 395895
@poepkop11 april 2011 11:59
Die CD's zijn gecopyright ;)
Nu mag je ze nog onder de mom van eigen huis, tuin en prive gebruik om het zo maar even te zeggen rippen, branden en gebruiken maar niet verspreiden ;)
En dat mag dus straks ook niet meer. CD's DVD's en BD's zullen dan dus
1) strenger beveiligd worden tegen kopiëren (zijn ze nu al mee bezig)
2) een stuk duurder worden, je mag en kunt ze immers niet meer kopiëren, noch downloaden.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 11 april 2011 13:32]

Anoniem: 395895
@BeosBeing11 april 2011 13:32
Volgens mij bedoelde ik dat met mijn stelling?
Bij een auto betaal je voor een fysiek product, wat per definitie onderhevig is aan slijtage.

Bij een film koop je een digitaal product, of eigenlijk, het recht dat product te mogen kijken. Dit wordt geleverd op een DVD schijfje, welke een fysiek product is, wat kapot kan gaan (en ik heb zat defecte). Uiteraard moet ik hier een kopie van mogen maken, beetje vreemd anders dat ik de volle mep voor een nieuwe zou moeten betalen terwijl ik de rechten al een keer betaald heb. Ik ken iig geen shops die mij voor 1-2 euro bij inlevering van de oude een nieuw exemplaar leveren, meer kost het niet...

Je vergelijking slaat dus helemaal nergens op.
Ja mag oko best een copy maken van een CD of DVD voor eigengebruik, alleen mag jij geen beveiligingen doorbreken. Het kunnen maken van een copy is geen recht, men hoeft het dus niet te fasaliteren. :) Tenminste zo zit de wet nu in elkaar.
Op dit moment is er een actieve preventie op het maken van kopieën.
Met een smoes als een kopie maken om het origineel goed te houden kom je natuurlijk ook niet weg. Ik bedoel, van je auto maak je toch ook geen kopie om het origineel goed te houden! Niet dat dit mogelijk is met een auto, maar gaat om het voorbeeld.
En een slecht voorbeeld. Bij een CD gaat het om de data, en niet om de drager. Dus het lijkt me onterecht dat je de data niet meer zou mogen gebruiken als de drager defect raakt.
[...]
En een slecht voorbeeld. Bij een CD gaat het om de data, en niet om de drager. Dus het lijkt me onterecht dat je de data niet meer zou mogen gebruiken als de drager defect raakt.
En in principe hoef ik dan toch maar één keer te betalen voor mijn data, als ik het op verschillende dragers wil hebben?

Niet 6 keer moeten betalen en op 6 verschillende manieren moeten kopen omdat ik de CD wil draaien in mijn auto, de plaat op mijn stereo-installatie, en een viertal MP3'tjes via iTunes omdat ik ze op mijn telefoon wil hebben.

Waar je nu voor betaalt is de combinatie 'gebruiksrecht op specifieke drager', die eigenlijk te beperkend is. Óf ik koop een fysieke drager en ben daarna dus vrij om ermee te doen wat ik wil (of dat nu kopiëren of versnipperen is), óf ik koop het gebruiksrecht op werk X (muziekstuk, film, boek) en heb daarna onbeperkt recht om dat werk op een nieuwe drager te zetten of een nieuwe drager te bestellen tegen de kostprijs van die aanvullende drager. Niet een CD 8 keer moeten kopen.
"Ik bedoel, van je auto maak je toch ook geen kopie om het origineel goed te houden! Niet dat dit mogelijk is met een auto, maar gaat om het voorbeeld."
En dit is precies waar jouw vergelijking mank gaat, als ik een auto zou kunnen kopieren om dan praktisch oneindig met die auto te kunnen doen zou ik dat meteen doen, zodra de band lek is gewoon een nieuwe kopie maken.
Dat moet je dan wel doen voordat de band lek is.. je kan tenslotte ook geen kopie van een bekraste cd maken
Het is volledig nutteloos nu om de thuiskopie heffing af te schaffen, die had a) nooit ingevoerd moeten worden en b) 10-15 jaar geleden afgeschaft moeten worden. Iedereen gebruikt tegenwoording standaard storage voor opslag van dergelijk al dan niet legaal verkregen materiaal. Die wijziging is een zinloze zouthouder.
Maar nu mag je gewoon geen kopie meer maken, veel duidelijker punt
wel een lastig punt.
Hoe zit dat bijvoorbeeld met het opnemen van en TV programma om dat later te bekijken. Dat is typisch een scenario waar de thuiskopie regel wel voor was bedoeld en dat de minister waarschijnlijk niet wil voorkomen.
Ik bedoel, van je auto maak je toch ook geen kopie om het origineel goed te houden!
Als ik de mogelijkheid had te doen, zou ik dat zeker doen.
Bespaart de kosten van grote en kleine beurten, ik maak een kopie van een orgineel met volle tank, bespaart brandstofkosten, en na 5 jaar raggen staat m'n kilometerstand nog steeds op een mooie lage hoeveelheid.

Ik zou dat dus wel doen. Maar ja, ik heb geen auto-kopieerapparaat.
Doe's ff uitvinden voor mij.
Inderdaad... Vooral de toevoeging "zonder daarvoor te betalen" slaat natuurlijk weer helemaal nergens op. Als ik als schrijver van een stuk het gratis ter beschikking stel dan zou dat dus niet mogen... Te ver van de werkelijkheid vandaan weer.
Inderdaad, ik mag toch hopen dat de uiteindelijke wettekst beter geformuleerd wordt. Want met deze tekst mogen Nederlanders geen freeware software meer downloaden (freeware = gratis software waarbij copyright bij de maker blijft), kunnen muzikanten niet meer gratis samples van hun muziek aanbieden en mag je geen trailers van films meer bekijken. Voor mij geldt bijvoorbeeld dat ik gratis wallpapers aanbied van zelf gemaakte foto's, waarbij ik het copyright behoudt. Dat mag nu ook niet meer.
Dit lijkt me een duidelijk geval van een onvoldoende (door lobby-groepen) voorgelichte politicus.
De tekst van het voorstel is nog niet gepubliceerd, dus het is lastig speculeren. Gezien eerdere uitlatingen vermoed ik dat het juridisch zo wordt gedaan dat het recht op kopiëren voor eigen gebruik (art. 16b en 16c Auteurswet) wordt beperkt tot materiaal dat legaal verkregen is. Downloaden is namelijk legaal omdat bij dat recht nergens is gezegd dat je een legaal exemplaar moet krijgen.

Het zou bv. zo kunnen:
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die als rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt.
Nadeel is wel dat hoe je het ook definieert, het bekijken van een illegaal geupload Youtubefilmpje nu ook verboden was. En situaties als die waren nu net de reden om de downloadexceptie te handhaven.
Dat nadeel wat je noemt, lijkt me meer een kwestie van uitvluchten zoeken...
De tekst van de wet is best zo te omschrijven dat een illegaal geupload YouTube fimpje geen probleem is.

Wanneer het om heling gaat, heeft de wet ook geen probleem. Dan kan het met illegale downloads ook. jij kent de juridische taal beter dan ik, maar er is vast wel iets in de trend van "werk waarvan aangenomen mag worden dat de bron illegaal is" ...

Laten we wel wezen... iedereen die een CD of DVD download weet drommels goed dat de upload illegaal was. Daar is echt geen enkele onduidelijkheid in. Laten we niet doen alsof mensen per ongeluk zoiets downloaden, omdat ze dachten dat het door de producent gratis op internet zou zijn gezet.
http://baencd.thefifthimperium.com/

Een site met daarop 25 CDs vol met ebooks, geheel gratis en zonder DRM. Ieder weldenkend mens zal aannemen dat dit illegaal erop is gezet -- dat is alleen niet zo.

Naarmate er meer rechthebbenden komen die dus inderdaad *wel* voor weinig tot niets hun spullen op het net zetten, zal het moeilijker worden om aan te tonen dat iemand had moeten weten dat het illegaal was.
Ook hier geldt dat het er maar aan ligt wanneer de oorspronkelijke auteur is overleden. Momenteel geldt heel eenvoudig dat alle literaire werken waarvan de auteur voor 1942 is overleden, rechtenvrij zijn.

Dus 25 CDs vol met eBooks met boeken waarvan de auteur langer dan 70 jaar geleden overleden is, is helemaal legaal.

Termen als vermenigvuldiging, kopieën etcetera zijn trouwens juridisch heel lastig. Denk maar aan een kopie in je werkgeheugen, kopie in NAND geheugen etcetera. Terwijl de gebruiker denkt dat hij maar 1 exemplaar gebruikt, kan hij onbedoelt al twee of drie kopieën hebben gemaakt.

Vandaar dat je bij wijziging van de auteurswet allemaal neveneffecten kan krijgen wat tot veel zaken zal leiden voordat de reikwijdte van de wet iedereen duidelijk is. Tel daarbij op dat de ontwikkelingen zeer snel gaan (b.v. podcast, realtime streaming zonder dat er een kopie wordt gemaakt die dus content die na de openbaring direct weer verdwenen is) dan zal duidelijk worden dat het allemaal niet zo eenvoudig is.
Er staat duidelijk (duidelijk = dat je het binnen de 3seconden kan lezen) op de website aangegeven
More information about our eBook benefactors...

The Baen CDs hosted here are freely-distributable disks provided to promote the sale of the books contained within. Baen allows these CDs to be distributed not simply to provide free electronic copies of their books, but to generate sales for those same books. They are a medium of advertising.
Dus je weet onmiddelijk dat die ebooks mogen gedownload worden.

Is toch niet moeilijk om even te kijken of het wel correct aangeboden materiaal is. Als je het niet kan vinden of er staat dat het illegaal aangeboden wordt, dan sluit je je browser tab.
Zijn kinderen vergeten hoe ze nee kunnen zeggen in deze graaicultuur of zo?
Natuurlijk, wat verhinderd een piraat ervan dezelfde tekst erbij te zetten?
Dan kan jij er niet meer aan doen.

Als je op straat een fiets ziet staan met een bordje "gratis fiets, neem maar mee", dan zal de politie je niet kunnen straffen als dat bordje er voor de grap aanhing.
Als je het niet kan vinden of er staat dat het illegaal aangeboden wordt, dan sluit je je browser tab.
Zijn kinderen vergeten hoe ze nee kunnen zeggen in deze graaicultuur of zo?
\

Het staat er wel in het Engels he?! Lees deze lap tekst b.v. eens voor aan je oma en laat haar even uitleggen wat de bedoeling is. Get my point? Niet iedereen spreekt/leest Engels goed genoeg om dit te kunnen snappen. Overigens is het voor kinderen (omdat je die aanhaalt in je voorbeeld) nog lastiger als ze (nog) geen Engels hebben gehad.

Wat ik wil zeggen is: het is niet altijd even duidelijk voor iedereen, ook al staat het op de site. Daaruit kun je concluderen dat het dan op eigen risico van de gebruiker is (in geval van twijfel niet doen) of dat het de plicht is van de overheid hier iets aan te doen (beschermen van de artiesten). Blijkbaar vind onze overheid het laatste.

De oplossing lijkt mij echter simpel: ik vraag gewoon aan een kennis van mij in verweggiestan om de data te uploaden naar mijn FTP server. Ben ik benieuwd of dat als downloaden van mijn kant wordt gezien.
Laten we wel wezen... iedereen die een CD of DVD download weet drommels goed dat de upload illegaal was. Daar is echt geen enkele onduidelijkheid in. Laten we niet doen alsof mensen per ongeluk zoiets downloaden, omdat ze dachten dat het door de producent gratis op internet zou zijn gezet.
Toch is het allemaal niet zo zwart wit als jij het schetst. Er zijn genoeg muzikanten die gratis muziek aanbieden. Er zijn echter ook "amateur" muzikanten die er wel een vergoeding voor willen hebben. Zeker bij websites is het zo dat artikelen gratis worden aangeboden, maar het is niet de bedoeling dat het artikel naar een andere website wordt gekopieerd. Het zal echter niet de eerste keer zijn dat ik een heel artikel op een ander forum ben tegen gekomen. Als je het downloaden van een Blu-Ray van Avatar "bestraft" dan moet je net zo goed het downloaden van een gekopieerd artikel "bestraffen" omdat je anders met klasse justitie bezig bent. Je kan niet zeggen dat Warner Bross zich mag verdediggen tegen "illegaal" downloaden en Jan met de pet niet.
Nadeel is wel dat hoe je het ook definieert, het bekijken van een illegaal geupload Youtubefilmpje nu ook verboden was. En situaties als die waren nu net de reden om de downloadexceptie te handhaven.
Precies. Wordt dat dan niet heel lastig als ik van elke bron na moet gaan of het legaal wordt aangeboden? De plaatjes op een website bijvoorbeeld of de nieuwsartikelen op een nieuwssite. Of zou het dan zo verwoord kunnen worden dat het alleen geldt als je het redelijkerwijs had kunnen weten?
Gezien eerdere uitlatingen vermoed ik dat het juridisch zo wordt gedaan dat het recht op kopiëren voor eigen gebruik (art. 16b en 16c Auteurswet) wordt beperkt tot materiaal dat legaal verkregen is.
En ook dat blijft lastig te controleren zonder huiszoeking, en bonnetjes en andere schriftelijke bewijzen. Vrijwel niemand heeft daar nog bewijzen van. Ik had ooit 1000+ platen en heb vele honderden ceedees. En zo ken ik er nog een paar. Als we elkaar de media uitlenen, kunnen we kopieren zonder dat Fred er wat van merkt. En voor het gemak leen ik dan uiteraard de reeds geripte collectie op harddisk uit aan iemand; of van iemand. een deel van de collectie is allang weer verkocht of weg gegeven/uitgeleend. En een deel is tweedehands gekocht op markten en/of op koninginnendag.

Dus hij bekijkt 't maar

edit: quotehaakje

[Reactie gewijzigd door stresstak op 11 april 2011 17:45]

Ik denk niet of het zelfs in het voorlopige voorstel zo verwoord is. Dit is gewoon een simpel persbericht
Maar het klinkt daardoor wel alsof er weinig verstand van zaken aanwezig is en maar wat geroepen wordt.
Maar het klinkt daardoor wel alsof er weinig verstand van zaken aanwezig is en maar wat geroepen wordt.
Nee, dat maken de mensen hier er van. Omdat ze niet verder nadenken dan 'dit is een persbericht'.

Iedereen hier is prima in staat even te bedenken hoe een wetsartikel werkelijk in elkaar steekt en verwoordt wordt, en dat dit commentaar dus totaal niet aan de orde is.
grote kans dat dit ook het geval is want een minister met echt verstand van techniek is er niet. had hij dat we gehad dan zou hij waarschijnlijk niet de politiek zijn ingegaan.

Dus, dit gaat weer een wet worden die bedacht is door mensen die geen flauw idee hebben van waar het over gaat.. klok en klepel verhaal..
Zal allemaal wel meevallen, als jij een sample download van een muzikant zal diezelfde muzikant jou daar vast niet op aanklagen ;)
sterker nog, een webpagina bezoeken met een plaatje waar copyright op zit is al een overtreding en dus strafbaar. Bij het server wordt namelijk alle informatie naar de computer gedownload om deze op het scherm weer te laten geven.

Als ik dus hier ff een plaatje tussen met tekst stop middels IMG tags en dit plaats is beschermd dan hebben 25.086 mensen de wet overtreden ......

Das weer aardig wat werk voor ome agent :P
Erger nog, ik heb zojuist dit artikel gedownload, net als jij en elke andere die dit artikel leest of zijn reactie hier geeft dat heeft gedaan.
Dit lijkt me een duidelijk geval van een onvoldoende (door lobby-groepen) voorgelichte politicus.
Nee joh, het zal eerder zo zijn dat de berichtgeving hierin niet helemaal 100% correct is. De wet zelf zal goed geformuleerd worden.

Hoeveel heffing zit er eigenlijk op Blu-Ray schijfjes? Die krengen kunnen dan waarschijnlijk nog weer een stuk goedkoper. De stichting thuiskopie kan dan opgedoekt worden lijkt mij?
Ehm, ja natuurlijk niet weet je hoe veel geld er richting die oplichters gaat? Zo'n toko waar zo veel geld naar toe stroomt en zo weinig geld aan de andere kant uitkomt kun je echt niet zo maar sluiten. Er zit daar in middels zo veel geld dat je dat echt niet meer op kunt doeken zonder serieuze ballen te hebben en weinig op te hebben met grote hoeveelheden geld iets waar we geen enkele politicus in binnen of buitenland van kunnen beschuldigen. :(

De stichting zal roepen dat zo lang het nog mogelijk is om te downloaden uit een illegale bron het belangrijk is om zo veel mogelijk geld te heffen om het altijd maar minder aantrekkelijk te maken. En omdat er geen enkele manier is waarop deze stichting kan controleren of er en in het geval dat welk materiaal op een data drager wordt gezet kunnen zij dat geld gewoon in eigen zak steken en hoeven ze nooit ook maar iets te betalen aan wie dan ook ze kunnen nu eenmaal geen goede verdeel sleutel berekenen etc, etc, etc...

Het geen er gaat gebeuren met deze wet is dat we weer een stapje dichterbij zijn in de vernietiging van het internet zo als wij dat kennen. Aan de ene kant roept de Nederlandse overheid bedrijven op om filters en andere software niet te verkopen aan landen waar het gebruikt wordt om mensen te onderdrukken aan de andere kant werkt deze zelfde overheid aan een mogelijkheid om onder het mom van veiligheid, kinderporno en het stokoude bedrijfsmodel van de entertainment maffia het internet geheel te controleren en mensen te behoeden voor "foute" sites.

Het is heel erg dubbel wat de overheid doet ze probeert zo veel mogelijk mensen met allerlei filters en om allerlei reden de vrije toegang tot informatie op het internet te ontzeggen aan de andere kant heeft ze en grote mond over andere landen en het feit dat zij het zelfde doen om redenen die maar hele erg weinig verschillen van de Nederlandse.
Er is geen foute informatie er is niet zo iets als illegale bestanden of data. Het enge dat er aan de hand is is dat mensen een manier gevonden hebben om data met elkaar te delen zonder dat ze hier voor hoeven vertrouwen op een derde partij of verantwoording hoeven af leggen aan een overheid en dat laatste is het grootste probleem want niet alleen kunnen mensen films en muziek of games met elkaar delen maar ze kunnen op deze manier ook andere data delen. En dat zou dus ook data kunnen zijn zo als boeken die de overheid niet goed keurt of foto's dan wel andere informatie. Vergeet niet dat het wetsvoorstel spreekt over illegale data dan wel data uit illegale bron.
Dit is niets meer dan een enorme open deur creëren voor een minder vriendelijk regime dat simpel weg informatie verbied die niet is goedgekeurd door de overheid... en op eens is Nederland niets anders meer dan China dan wel Iran waar de overheid alle data goedkeurt (vooraf dan wel achter af), en mensen die de verkeerde informatie consumeren voor hun leven moeten vrezen.
Als jij voor je werk niks vraagt (dus gratis aanbied) betaalt de downloader alsware de prijs die je ervoor vraagt (dus die € 0,-)
Dat is niet correct.

In dat geval is er geen sprake van een aankoop maar van een schenking vanwege de auteur. En dat heeft een invloed op de rechten en plichten van beide partijen.

Vandaar ook dat dingen soms verkocht worden voor een 'symbolische euro' om er voor te zorgen dat het niet als schenking kan aanzien worden.
In dat geval is er geen sprake van een aankoop maar van een schenking vanwege de auteur. En dat heeft een invloed op de rechten en plichten van beide partijen.
Het internet is niet hetzelfde als de belastingdienst. Hetgene dat jij aanhaalt is het schenkingsrecht op geld. Als ik iets zelfgemaakt wil weggeven op het internet is het gewoon een blok binaire data, geen geld. En als ik het gratis maak hangt er dus ook geen geld aan vast. Dus spreken van rechten en plichten over een blok gratis data is dus niet van toepassing.
Anoniem: 153389
@YDh11 april 2011 18:35
een schenking wordt op marktwaarde ingeschaald door de belastingdienst iets verkopen voor €1,00 is ongeveer €0,40 belastingplichtig.
Op zo ongeveer elke website is auteursrecht van toepassing, of je nu wil of niet, dat is automatisch. Je mag daardoor straks dus ook t.net, marktplaats.nl of het blog van je moeder niet meer lezen zonder ervoor te betalen.
Of zouden ze met (ingenieuse) regeltjes komen welke werken wel en wat niet onder het auteursrecht gaan vallen?
Auteursrecht betekent niet hetzelfde als betalen. Het betekent dat de maker van content ook eindelijk eens beschermt wordt om ZELF te beslissen voor welke prijs hij zijn werk wil aanbieden aan anderen.
Ook de maker bepaalt de prijs niet, tenzij je de platenmaatschappij bedoelt. Maar dan nog.. Ik koop hooguit nog tweedehands of aanbiedingen. (Dat wil zeggen mijn vrouw; van mij vangen ze niks meer). De prijs daarvan komt nooit bij de maker aan. Pech.
Inderdaad... Vooral de toevoeging "zonder daarvoor te betalen" slaat natuurlijk weer helemaal nergens op
Dat is tekst van een redacteur van RTL.
Dat moet je niet al te serieus nemen.

Het gaat om de uiteindelijke aanpassing in de wetgeving en die kan simple weg zijn dat het techt op de thuiskopie uit de auteurswet zodanig wordt beperkt dat deze nauwelijks nog van invloed is.
Tja, je ziet eraan wat voor iemand nu staats-secretaris is, hard op handhaving, strikt naar de letter van de wet, en zonder affiniteit met dit onderwerp waardoor de realiteit een beetje uit het oog verloren wordt.

Een echte oplossing voor het spanningsveld dat is ontstaan nu media niet meer aan dragers gebonden zijn, en dus niet meers schaars zijn aan de ene kant, en de rechten van de makers anderzijds, levert het niet op (is ook niet eenvoudig).

Ook aan het feit dat, door machtsposities van uitgevers, rechten op werken verkeerd worden toegekend en dat daarvan door uitgevers massaal misbruik van gemaakt wordt, gaat men nu voorbij, maar dat past in de kapitalistische denkwijze van de kabinetten van de laatste 34 jaar (en afgezien van Paars I en II tussen 1994 en 2002) dat in die 34 jaar ook steeds rechtser en vooral kapitalistischer zijn geworden.
Weer?
Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik geloof dat de auteursrechtenwetssituatie zoals-ie er nu is uit 1912 komt (al is-ie sindsdien paar maal aangepast, de kern is ongewijzigd).
Er staat me niet bij dat in de recente tijd er een serieus Nederlands wetsvoorstel is geweest om het 'illegaal' downloaden illegaal te maken.
De hele opstelling vh auteursrecht is gewoon van de zotten.

Voor alle schaapjes die denken dat het auteursrecht een goede/normale zaak is lees dit.
http://logosfoundation.org/copyleft/copyrigh.html

Slecht vertaald.
http://www.logosfoundatio... van het auteursrecht.doc


Ik zal ff de inleiding quoten.
Wanneer ik een loodgieter vraag mij een WC met spoeling te komen installeren, dan lijkt het nogal evident dat ik de man betaal voor de gepresteerde arbeid en voor de gebruikte materialen. Niemand, denk ik, zou het ooit in zijn hoofd halen te overwegen die man te betalen, elke keer dat ik doorspoel en van zijn geleverde prestatie gebruik maak. Welnu, voor de componist zijn er geen redenen zoiets anders aan te pakken. In het geval van uitvoerende musici - zelf reeds reproducenten van informatie - is het opkomen voor reproduktierechten op de uitvoering nog onzinniger. Vooreerst is dit tegen het eigen belang van de musici zelf aangezien het wezen van hun arbeid uit het musiceren bestaat en niet uit de reproductie daarvan. Bovendien zou de aanvaarding van zulk reproductierecht bij logische doortrekking moeten leiden tot de absurde aanvaarding van een reproductierecht voor de uitvinders en producenten van de zuiver mechanische reproduceermachines (bandopnemers , cd's , luidsprekers)... Voor een arbeidsprestatie dient slechts eenmaal betaald te worden.

[Reactie gewijzigd door endemion op 11 april 2011 19:00]

Dan geloof je dat verkeerd, de auteursrechtenwetssituatie is in de afgelopen 20-25 jaar wel degelijk veranderd.
maar nooit goed aangepast aan het fenomeen "broadband internet for the masses".
Dat is discutabel, de regels zijn verder en verder 'versoepelt', 20-25 jaar geleden was 'downloaden' wel degelijk illegaal. Over de jaren is er zoveel aan gesleuteld dat de huidige situatie het 'downloaden' niet meer illegaal is. Het exacte keer punt durf ik niet te zeggen, ik heb over de jaren niet alle wijzigingen in de betreffende wetgeving bijgehouden.
Downloaden was in Nederland nooit illegaal. De wet (art. 16b/16c Auteurswet) heeft simpelweg nooit geëist dat je een legale bron moest hebben voor een thuiskopie. Dat was bij invoering (jaren zeventig) bij niemand opgekomen.
Downloaden was in Nederland nooit illegaal
De thuiskopie uitzondering gold nooit voor software dus was het wel degelijk altijd al illegaal om software te downloaden.

De thuiskopie regeling van duidelijk bedoend voor opnemen van radio en TV programma's in een tijd dat er alleen nog maar en publieke omroep in nederland was die netjes rechten afdroegen voor het uitgezonden materiaal en is het doel volledig voorbijgeslagen na de komst van het internet.
Software is expliciet uitgezonderd als een werk waarop o.a. art 16 lid b van toepassing is. De Nederlandse Auteurswet is juist zo elegant om geen specifieke gevallen te noemen, daarbij wordt voorkomen dat deze bij elke nieuwe technologie weer opnieuw in behandeling moet worden genomen. Bovendien is de Auteurswet niet bedoeld om aan te geven wat toegestaan is, maar juist wat moet worden beperkt. En juist bij werken van cultuur, kennis en informatie is het belangrijk om de omloopsnelheid niet in de weg te zitten, daar is namelijk een hele beschaving bij gebaat.

Het is bovendien vrij kwalijk dat eigenaars van auteursrechtelijk beschermde werken de verantwoordelijkheid van het verkrijgen van monetaire vergoeding, zeker in het digitale tijdperk, bijna lachend op de wetgever proberen af te schuiven. Dit is onzin, en dit soort voorstellen werkt deze mentaliteit alleen maar in de hand.
Het is prettig als je een backup hebt van je eigen materiaal. In dit geval ook van de CD's, DVD's en Bluray's die je in de winkel koopt. Daarin voorziet de thuiskopie regeling volgens mij ook gewoon. Als het medium waarop het materiaal staat kapot gaat, dan heb je uiteindelijk nog wel een kopie van de inhoud.

Downloaden van dat materiaal is erg eenvoudig voor een leek. Niet elke consument is dusdanig technisch onderlegd dat hij/zij zelf een kopie kan maken of vind het downloaden van een kopie eenvoudiger dan het zelf te maken.

Dat iemand content download waarvan hij/zij de rechten nooit heeft gekocht is een compleet ander probleem. Maar zoals hierboven wordt gesteld, voorziet de wetgeving hier niet in.
Ik vraag me af hoe dit eruit gaat zien ......

welke bestanden zijn dan illegaal en hoe weet ik voor dat ik download of iets copyright protected is ?

Daarnaast hebben we een thuis copy wet, dus als ik Film X in de kast heb staan en ik download Film X dan zou het downloaden van Film X voor mij legaal zijn.....


het lijkt er weer er weer op dat we terug gaan naar de jaren 90, alles underground over VPN's ect.ect.
Waren dat geen FXP's enzo? :D
Die thuiskopie is enkel voor zelfstudie bedoelt en niet voor jezelf te entertainen. Daardoor is nog steeds bijna elke Nederlander dagelijks tegen de wet aan het ingaan door films en muziek te downloaden.

Je geraakt er enkel onderuit omdat je maar een leugen hebt uit te vinden waarom Crysis of de laatste single van Lady Gaga je bij je studies helpt.
Dat is het probleem aan de wet, mensen misbruiken de altruïstische reden om het wel te mogen doen.

Nu gaan ze het dus waarschijnlijk algemeen verbieden om geen achterpoortjes meer te hebben. Proficiat, een stelletje egoïstische apen heeft het weer verpest voor de mensen die er zich wel beter mee wouden maken.
thuiskopie enkel voor zelfstudie? bron graag, want dit is nieuw voor mij.
Bij mijn weten mocht je altijd al een kopie voor jezelf maken, neemt niet weg dat ik vind dat je wel een beetje gelijk hebt: de regeling stelt dat downloaden zonder auteursrechten te betalen niet illegaal is.
Dat mensen dit misbruiken en in sommige gevallen zelfs als argument gebruiken om onder hun imho morele verplichtingen uit te komen is gewoon slecht.
http://wetten.overheid.nl...1#HoofdstukI_6_Artikel16c zegt:
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Dus niet alleen studie, maar ook oefening of gebruik door de maker van de kopie.
En waar ligt de grens tussen zelfstudie en entertainen meneer?

Kan ik niet de nieuwste Hollywood kaskraker kijken en mijzelf informeren door dingen te zien waaraan ik nooit eerder gedacht had? Het kan mij zeker helpen in mijn werk/studie.

Persoonlijk vind ik de hele copyright/auteursrechten mania precies dat, een perverse menselijke creatie.

Als er iets gemaakt, uitgevonden of ontdekt word dan is het er voor de hele mensheid en dient het beschikbaar te zijn voor de hele mensheid. Een utopie misschien, maar ongetwijfeld een doel dat we dienen na te streven.

We zitten dan alleen met het probleem dat de ontdekker en artiest ook moeten eten net als alle andere mensen en we kunnen niet verwachten dat een Van Gogh ook nog eens een baan er bij moet nemen, naast het harde werk dat hij al doet, om zich te onderhouden (al is het ironisch genoeg zo dat bijna alle ECHTE pioniers dit door de hele geschiedenis hebben moeten doen). En dit geeft al aan dat de huidige copyright/auteursrecht wetten helemaal niet in deze trant gebruikt worden, maar in het licht van commercie en zakkenvullerij (en dat meestal niet eens door de artiest).

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 219930 op 11 april 2011 13:26]

offtopic:
Van Gogh heeft maar 1 schilderij verkocht.
Sinds zijn dood zijn er reeds talloze mensen stinkend rijk geworden van zijn "strijd met de verf en het leven". Die rijke stinkerds zouden eens moeten voelen wat dat is, armoede. Dan pas zouden ze zijn werk echt kunnen begrijpen...


Maar pas op, als iemand een schilderij, een dvd, of welke eigen creatie dan ook wil verkopen, en een klant wil de gevraagde prijs betalen, dan is die prijs gerechtvaardigd. Als appels 2€ per kg kosten in de winkel betaal je dat ook als je die appels wilt. Wil je ze niet, dan koop je ze niet.
Daar zit toch een essentieel verschil met het ronduit gebruiken van producten en diensten die niet gratis zijn, zonder er voor te betalen. Wie is er dan oneerlijk?

Als elke creatie dient beschikbaar te zijn voor de hele mensheid, zoals jij stelt, kan je misschien alvast beginnen met mij je auto, huis met hele inhoud en al je andere bezittingen mij eens in bruikleen te geven. Ik laat je wel weten wanneer het de beurt aan het volgende lid van de mensheid is, maar het zal toch minstens 70 jaar duren :p
Alvast bedankt voor je steun aan de mensheid.
Sorry maar je punt dat alle mensen zeer doelbewust alles illegaal binnenhalen met de instelling "haha, al die sukkels die hiervan" (zo komt je standpunt over) raakt kant noch wal. Er zijn ook een heleboel mensen die geen gelijke alternatieven kunnen vinden die via het internet gaan en heel gebruiksgemakkelijk zijn.

Programma's zoals TVShows voor Mac downloaden automatisch recente torrents van je favoriete TV programma's (die database is belachelijk groot). De enige betaalde alternatieven met een soortgelijk aanbod en gebruikersgemak zijn iTunes en Netflix. Mocht het nou net zo zijn dat de EU deze contentaanbieders in Films en TV shows afsnijdt omdat volgens hen de auteur "te weinig" verdient.

Dáár moeten ze iets aan doen; zorgen dat de oorzaak onderzocht word en niet de gevolgen bestraffen bij de gewone burger. (ja contentaanbieders illegaliseren is een benadeling voor de burger)
@Hierboven betreft zelfstudie vs. entertainment:

Eigen studie. M.a.w. zelf bestuderen. Muziek luisteren voor entertainment is ook bestuderen. Bestuderen is de uitvoering en eigen vermaak (entertainment) is de motivator. ;)

[Reactie gewijzigd door MistrX op 11 april 2011 15:35]

en jij was zo'n iemand die zich wel ...... ach laat ook maar,

we kennen je standpunten, - in een stelsel waarin je voor elke noot al rechten moet afdragen, omdat alles al eens gedaan is, is het zelfs niet eens mogelijk om nog concurentie te zien gebeuren in die industrie, - en dat maakt het nu juist zo raar,

dit gaat om dezefde soort argumenten als je kunt ook zwemmen naar de VS dus je hoofd niet met de KLM (oplichters) mee, dat je feitelijk zou verzuipen als je het probeerde doet daar natuurlijk niets aan af, in een normale maatschappij betaal je voor het geleverde werk,

en arts betaal je per operatie, en een bouwvakker per huis, en een pcbouwer per gebouwde pc, en aarbeider per gewerkt uur, en een liedjesschrijver per keer dat je z'n liedje hoort? - hoezo, moet ie hem soms elke keer opnieuw schrijven ofzo

ze kunnen ook gewoon een ECHTE baan nemen naast hun liedjesvezinnen hoor, het is niet alsof dat zoveel werk is...
@i-chat: als het echt zo simpel is om liedjes te verzinnen waarom doe je dat dan niet zelf? waarom moet je dan zonodig het werk van anderen jatten?

Het is wel heel kort door de bocht om zo te redeneren, want dan kun je ook stellen dat een baan ook onzin waarom zou je dan betaald moeten worden voor het verrichtte werk, het is niet alsof dat zo moeilijk is?

@Lothlorien67: Het mogen copieren van muziek/films/boeken is altijd al alleen toegestaan geweest voor 'zelfstudie', alleen iedereen neemt de term 'zelfstudie' nogal zeer ruim...
Even iets nuanceren.

Ik zeg niet dat het makkelijk is om een liedje te schrijven of bedenken.
Maar ik ben het wel met hem eens.
Ieder beroep wordt je betaald voor een dienst (in uurloon) of goederen.
Alleen bij muziek etc moet men door dat kromme auteursrecht iedere keer betalen voor hetzelfde nummer.

Stel dat middels brainstormen, oefenen en opnames in de muziekstudio(full time) in een half jaar een album tot stand komt.
Dan zouden de artiesten dus rechthebben op éénmalig een half jaar loon.
Dat kan prima.

Maar nu is het zo dat zelfs hun achterkleinkinderen er nog voor betaald worden (bij wijze van spreken dan want dit geld gaat helemaal niet naar de artiest of zijn familie maar naar de vette sigaarrokende pad van de platenmij.)

Enfin, Piraterij was een uitstekend middel om de de door en door verziekte industrie te raken op een plek die het meeste pijn doet, namelijk hun portemonnee en ze hierdoor richting innovatie te dwingen,
Dit lukte aardig, >> eerst online muziekdiensten (kreupel met DRM) >> daarna zonder DRM >> verschillende betaalmodellen, dus het ging de goede kant op.

Als downloaden overal onmogelijk gemaakt wordt waarom zou de industrie dan nog moeite doen om een aantrekkelijk produkt neer te zetten als er toch geen alternatief is?

Maargoed ik spreek jullie wel over een paar jaar als er alleen nog maar een eenheidsworst te verkijgen is voor een absurde prijs.

Mij bespaart het in ieder geval een dure breedband pijp, 8Mbit is snel zat (ook voor gaming en streaming video)
Deze BREIN interpretatie klinkt leuk, maar dat is niet de interpretatie van de wet zoals die nu in Nederland geldt en door rechters gevolgd wordt.
Dankzij belangenverstrengelingen helaas dus wel. (Advocaten voor Brein die in zelfde clubjes zitten als rechters bijv.)
Dat is het algemene probleem met wetgeving. Die gaat er steeds van uit dat mensen zich daaraan zullen houden ipv te proberen ze te omzeilen (wat hun goed recht is).
Oh joh! Al die situaties waar de wet het niet over heeft zijn illegaal! Wij doen dus dagelijks honderden zo niet duizenden illegale handelingen...

Of zou het heel misschien zo zijn, dat die dingen die de wet niet verbiedt gewoon legaal zijn?
Volgens mij is het punt juist dat er nooit in de wet is opgenomen wat de bron van de thuiskopie moet zijn, en toen opeens het Internet daar was had iedereen heel veel bronnen om een kopie vanaf te maken.
Volgens mij is het punt juist dat er nooit in de wet is opgenomen wat de bron van de thuiskopie moet zijn, en toen opeens het Internet daar was had iedereen heel veel bronnen om een kopie vanaf te maken.
En we begonnen ooit te kopieren met de komst van de opname-apaaraten zoals bandrecorders, tapedecks en casseterecorders Met als bron de grammofoonplaten, de radio en de stem. Internet maakt het wel een stuk eenvoudiger, dat wel.
Of zou het heel misschien zo zijn, dat die dingen die de wet niet verbiedt gewoon legaal zijn?
Ik weet dat je het op een bepaalde toon zegt, maar zo werkt het inderdaad. Hetgeen niet verboden is, is legaal. Een goed principe, gebaseerd op vrijheids idealen.
Hoezzo zouden dingen waar niks over in de wet staat illegaal zijn?
Voor zover ik weet is alles waar geen regels over zijn niet verboden en dus legaal.
Dat het niet voor software geldt, heeft weinig te maken met het downloaden van de software op zich.

Het probleem bij software is, dat je de software vrijwel nooit koopt, maar een licentie afneemt voor het gebruik ervan. Zonder deze licentie mag je de software niet gebruiken en die licentie krijg je natuurlijk niet als je het zomaar van internet downloadt.
versoepeld mag best, maar dat is niet hetzelfde als aanpassen ;) Ik herinner me nog een tijd dat mp3's niet illegaal konden zijn omdat een chip conform de wetgeving geen geluidsdrager was, waardoor het wetboek me netjes vertelde dat mijn mp3speler simpelweg geen muziek kon bevatten. Dat is in mijn ogen dan duidelijk niet aangepast op de technologische vooruitgang.

Zo zijn er wel meer dingen te vinden. Het resultaat nu is dat er twee groepen zijn die tegen elkaar opbrullen voor meer en minder rechten mbt. copyright en beide hebben ze evenveel gelijk en ongelijk erin. Ja er mag best wat aangepast worden aan prijsmodellen, ja er mag ook best wat aangepast worden aan de vele downloadsites waar het stikt van niet-legale content en iedereen zowat met droge oogjes zegt dat je bij aanpak van zoiets linux en opensource software gaat tegenwerken.
Anoniem: 153389
@anandus11 april 2011 17:51
@anandus "illegaal downloaden" is een contradictie in termine dus de rest van je verhaal is overbodig en napraterij
op deze manier zijn in 1 klap 10 miljoen nederlanders crimineel bezig. Goede aktie.
op deze manier zijn in 1 klap 10 miljoen nederlanders crimineel bezig. Goede aktie.
Dat valt wel mee.

Je bent niet verplicht om commerciële software te gebruiken.
Je kunt i.p.v. Microsoft Office ook libre/open office gebruiken.
En i.p.v. MIcrosoft Windows bijvoorbeeld Linux.

Van een kant ben ik er wel blij mee, eindelijk duidelijkheid en de kopieer heffing gaat weg.
Aan de andere kant staat bij gebekt aantal alternatieven de deur open voor prijs verhogingen.

Voor software valt dat mee, maar voor muziek en film dat een monopolie heft op een film/album kan dat wel.

Tevens vind ik dat er ook een verbod op DRM moet komen. Als downloaden van copyright content verboden is is DRM ook niet meer nodig.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 112442 op 11 april 2011 09:39]

Downloaden van software IS illegaal, daar veranderd de wetswijziging niets aan. De wetswijziging is bedoeld voor films/tv-series, muziek en ebooks
Downloaden van software IS illegaal, daar veranderd de wetswijziging niets aan.
Ik denk dat het gedoogd is, als het verboden is. Want voor zover ik weet is nog nooit een privé persoon vervolgd voor het downloaden / gebruiken van illegale software.

Mogelijk zal deze wet er voor zorgen dat het illegaal downloaden van software gehandhaafd wordt.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 112442 op 11 april 2011 10:05]

Prive persoon niet, nee, omdat het TE kostbaar is om achter de incindentele consument te gaan. Echter in het bedrijfsleven zijn er nogal wat flinke boetes geweest vanuit de BSA, zelfs in dienstverlenende sectoren zonder winstoogmerg. (ik heb bronnen beschikbaar, anders dan de verhalen van kennissen en vrienden. (zoals een dikke boete aan de automatiseringsafdeling van een brandweer)).
Anoniem: 96523
@chrisO11 april 2011 10:44
Het downloaden van software is NIET illegaal. Het gebruik van niet software zonder licentie is illegaal, ongeacht de bron.

Hetzelfde geld voor andere media, zoals audio en video, het downloaden is legaal, maar het gebruik ervan (zonder te betalen) is strafbaar. Al is de Nederlandse wetgeving hier nog (te) onduidelijk over, waardoor er een soort grijs gebied is ontstaan.


Dit wetsvoorstel, voor zover ik uit het artikel kan opmaken, wordt het downloaden strafbaar, ongeacht of je ervoor betaald hebt. Dit kunnen ze immers niet controleren.

Dus als ik een licentie op Windows 7 heb, maar mijn CD/DVD even niet bij de hand heb dan mag ik het nu gewoon downloaden, installeren en mijn serial gebruiken. Met het wetsvoorstel mag ik straks dus de .iso niet meer downloaden, omdat het "eventueel mogelijk zou kunnen zijn dat" ik het zonder te betalen ga gebruiken. Dit slaat natuurlijk nergens op.

Los van het feit dat P2P, torrents en usenet ook gebruikt wordt voor legale content (freeware, opensource, etc). Dus afsluiten zal ook de verspreiding van legale content dwars gaan liggen, met alle gevolgen van dien.
Lees de auteurswet nog eens....de handeling van het verkrijgen van software zonder dat je daarvoor toestemming hebt is wel illegaal.
Dezelfde handeling met betrekking tot muziek, films en boeken is daarentegen niet illegaal, zo lang het voor eigen gebruik is.
Nee, het is illegaal software te downloaden zonder toestemming van de auteur. Dit ligt al vast in de wet auteursrecht.

De apt repositories bevatten software waarvoor toestemming is gegeven.
Downloaden van software IS illegaal, daar veranderd de wetswijziging niets aan. De wetswijziging is bedoeld voor films/tv-series, muziek en ebooks
Wat, alle software die ik via apt get install op mijn debian back zet ook?
Downloaden van software IS illegaal
Het downloaden van niet betaalde software waar je normaal gesproken voor moet betalen is illegaal.
Software waar je geen licentie voor hebt downloaden was al illegaal, daar verandert niets aan.

En je idee dat er een "monopolie" zou bestaan op albums of films is een beetje raar. Waarom is OpenOffice.org een alternatief voor Microsoft Office, maar is het ene rock album geen alternatief voor het andere?
Software waar je geen licentie voor hebt downloaden was al illegaal, daar verandert niets aan.
Fout. Alle software zonder copyright ("publiek domein", Public Domain) mag je zonder licentie downloaded. Sterker nog, het is onmogelijk om daaarvoor een licentie te krijgen; er is bij gebrek aan copyright ook geen copyrighthouder om die licentie te verlenen.
maar is het ene rock album geen alternatief voor het andere?
Nee dat is het niet.
Ik wil eigenlijk een bepaalde album van U2 kopen. Bon Jovi is goedkoper dan koop ik die maar. K3 is nog goedkoper dan die maar. 8)7
Je wil een bepaald album van een bepaalde artiest kopen, Niet zo maar een album.

Het zelfde geldt voor films.
aan de andere kant is het aan de artiest of de persoon die zijn belangen behartigt om te bepalen hoeveel zij het album waard vinden. Net zoals ik kan bepalen wat mijn salaris zou moeten zijn (en als potentiele werkgevers daar niet mee akkoord gaan, kan ik of mijn prijs aanpassen of zoeken naar iemand die het wel wil betalen).
aan de andere kant is het aan de artiest of de persoon die zijn belangen behartigt om te bepalen hoeveel zij het album waard vinden. Net zoals ik kan bepalen wat mijn salaris zou moeten zijn (en als potentiele werkgevers daar niet mee akkoord gaan, kan ik of mijn prijs aanpassen of zoeken naar iemand die het wel wil betalen).
Fundamenteel verschil: Jouw salaris wordt bepaald aan de hand van de (functionele) bijdrage die je levert aan je baas. Loon naar werken heet dat.

Het waarderen van een muziekalbum, film, foto of schilderij (een uiting van kunst, dus!) is iets volstrekt persoonlijks, omdat de artiest zelf heeft geprobeerd om zijn emoties over te dragen aan de toeschouwer. Het is maar de vraag of jij als toeschouwer die gevoelens oppikt of niet.

Anders verwoord: Ik kan misschien de Mona Lisa mooi vinden, maar iemand anders vindt het misschien een waardeloos stuk doek. Zo is het ook met films en muziek.
oh feit, maar ik ken ook wel wat grootverdieners die ik geen enkele kwaliteit toedicht ;)

Punt is gewoon dat ik als maker van iets eigenlij khet recht behoor te hebben om te bepalen wat dat moet kosten (zolang het niet levensnoodzakelijk is zoals medicatie en voedsel).

Het punt van "het internet" is dat opeens alles perse gezegd mag worden, elke mening wat waard is en alles wat de massa niet aanstaat niet mag en aangepakt moet worden. Hierdoor is de visie van "de massa" dat ze dus alles mogen downloaden want het zou te duur zijn naar hun mening. Alleen heeft "de massa" daar geen gelijk in per definitie (buiten het punt om dat een deel meningen en visies van die massa het niet waard zijn om uberhaubt gehoord te worden).
Daarnaast heeft de entertainment industrie ook geen gelijk als zij stellen dat ieder download een gemiste verkoop is... Als beide partijen naar elkaar toe zouden groeien, zou het zichzelf ook wel oplossen..

Alleen word de consument de afgelopen jaren steeds meer beperkt in zijn rechten(kopieerheffingen, DRM, criminalisering), terwijl de industrie z'n poot stijf houd en geen enkele concessie doet... En dat is waar de meeste mensen hier zich druk om maken... En kom nu niet aan met itunes, dat is geen volwaardig alternatief... Allereerst word daarmee nog een man-in-the-middle mee betaalt en daarnaast is 1 pl€ voor een goedkoop aftreksel van een origineel veel te veel...

Je doet nu net of iedereen die download, totaal geen interesse heeft in iets kopen en nooit geld aan iets uitgeeft... Terwijl onafhankelijke onderzoeken, dus niet door de industrie zelf uitgevoerd(Wij van WC-eend), het tegenovergestelde bewijzen..
Dat is niet helemaal correct.

De behoeftebevrediging van album X voor prijs Y kan hetzelfde zijn als de behoeftebevrediging van album P voor prijs Q. Als consument probeer je gewoon je totale behoeftebevrediging zo hoog mogelijk te krijgen. En meestal doe je dat door de inviduele verhouding van elk item ten opzichte van zijn prijs zo hoog mogelijk te houden.

Als je bij U2 een tevredenheid hebt van 10 voor 20 euro en bij Bon Jovi van 8 voor 16 euro kun je stellen dat de verhouding bij beide hetzelfde is. Het komt er dan op aan om voor je resterende 4 euro iets te vinden wat je een tevredenheid van 2 of meer geeft. Zo zou je met je 4 euro toch nog 4 liedjes van K3 kunnen aankopen voor je dochterje dat daardoor dolblij is en jouw de beste papa ter wereld vindt waardoor jij op jouw beurt weer tevredener bent.
Je gaat totaal niet in op de vraag die ik stel:
Waarom is OpenOffice.org een alternatief voor Microsoft Office, maar is het ene rock album geen alternatief voor het andere?
Bon Jovi is geen U2, en OpenOffice.org is geen Microsoft Word. Ik zie werkelijk het verschil niet zo dat je bij de ene praat over ene monopolie, en bij het andere niet.
Bon Jovi is geen U2, en OpenOffice.org is geen Microsoft Word. Ik zie werkelijk het verschil niet zo dat je bij de ene praat over ene monopolie, en bij het andere niet.
OpenOffice vervult wel dezelfde, goed gedefiniëerde functie als Microsoft Word, of als een typmachine voor mijn part. Dat is makkelijk te stellen omdat die functie (tekstverwerken) voor alle situaties hetzelfde is, input A er in, output B er uit.

Een Bon Jovi is voor mij misschien gelijkwaardig aan U2, maar iemand anders raakt U2 compleet niet en is helemaal gek van Bon Jovi. Je kan daar dus niet van gelijkwaardigheid in het algemeen spreken, omdat een muziekbeleving gewoon volstrekt persoonlijk is.
Tevens vind ik dat er ook een verbod op DRM moet komen. Als downloaden van copyright content verboden is is DRM ook niet meer nodig.
Niet dat ik voor DRM ben, maar wat it dit voor rare redenering? Als het verboden wordt is de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik niet meer nodig? Dus games en software hoeven ook geen beveiliging te hebben dan, omdat het toch al onrechtmatig is om die te downloaden zonder toestemming? :?
Niet dat ik voor DRM ben, maar wat it dit voor rare redenering? Als het verboden wordt is de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik niet meer nodig?
Dat is omdat DRM aan een device hangt en dat ik een boek niet op een ander device binnen mijn gezin kan overzetten.
En back-ups zijn niet mogelijk zonder tussenkomst van de leverancier. Als de leverancier failliet is kan ik niets meer met het boek als mijn e-reader ook stuk is.
Dus games en software hoeven ook geen beveiliging te hebben dan, omdat het toch al onrechtmatig is om die te downloaden zonder toestemming? :?
Buiten licentie key zou daar geen andere registratie op nodig moeten zijn. Als je een niet eigen licentie key gebruikt kun je deze persoon vervolgen.
met andere woorden: het drm-systeem moet aangepast worden naar een persoonlijk licentiesysteem.

Ik denk dat drm an sich niet slecht is, de uitwerking is gewoon minder (op zijn zachtst gezegd). Als je het via een onafhankelijk centraal systeem regelt met licentiekeys, hoeven producenten niet bang te zijn dat er al te veel gekopieerd wordt illegaal en dan moet de consument niet bang zijn dat hij niet meer aan zijn documenten komt als de fabrikant onverhoopt omkiept.
[...]


Niet dat ik voor DRM ben, maar wat it dit voor rare redenering? Als het verboden wordt is de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik niet meer nodig?
Simpele redenering: Als downloaden straks verboden wordt, dan zal iedereen als brave burgers muziek en films gaan kopen en wordt er niet meer gekopieerd, want dat is immers illegaal. DRM is om die reden dan ook niet meer nodig. :+
Idd, denk dat Worldcitizen gewoon heel erg simpel is... En zich vooral niet laat tegenhouden door een ongelofelijk groot gebrek aan kennis... Geeft niet, dat soort mensen moet je ook hebben... Beetje jammer alleen dat hij geen puber meer is, die hebben namelijk nog de tijd om wijzer te worden...
@worldcitizen

De opmerking van terracide gaat natuurlijk over het feit dat 10 miljoen Nederlanders zich via Internet voorzien van series, films en muziek voor persoonlijk gebruik. Voor commerciele, betaalde software gold al langer dat het bij wet verboden was om te downloaden en te gebruiken.
Tevens vind ik dat er ook een verbod op DRM moet komen. Als downloaden van copyright content verboden is is DRM ook niet meer nodig.
Je zegt nu alle sloten kunnen avan je huis af aangezien stelen toch verboden is |:(
[...]


Je zegt nu alle sloten kunnen avan je huis af aangezien stelen toch verboden is |:(
Vergeten we even dat de controle van DRM bij de platenmaatschappijen ligt en niet bij de eigenaar?

Het zou hetzelfde zijn als een huis waarbij je je vingerafdruk moet swipen om de deur open te kunnen doen, en als iemand anders zegt dat je niet binnen mag (omdat je je huur niet betaald hebt, de woningbouwvereniging failliet is of het internet niet werkt) dan mag je buiten blijven staan of in je eigen huis inbreken.
Tevens vind ik dat er ook een verbod op DRM moet komen. Als downloaden van copyright content verboden is is DRM ook niet meer nodig.
Dus een autoalarm met track&trace functie moet ook verboden worden? Het is immers verboden in te breken en te stelen dus die hebben we niet nodig

(ook al is DRM iets heel anders, je beredenering is gewoon raar)

[Reactie gewijzigd door CyPh op 11 april 2011 10:24]

Dat je je eigen auto wilt beveiligen en in het geval van diefstal die functionaliteit wil gebruiken is niet meer dan normaal.

Dat de autofabrikant echter een bericht moet krijgen als jij probeert met je auto te rijden, of als iemand hem probeert te stelen is toch niet normaal? En het is net dat laatste wat DRM doet.
Belangrijker is dat niet alleen een groot deel van de bevolking feitelijk wordt gecriminaliseerd, zolang er niet meteen ook een herziening komt van de copyright-wetgeving blijven dingen onder copyright vallen die natuurlijk totaal onzinnig zijn.

De copyright-wetgeving wordt al LANG niet meer gebruikt om de maker van een boek, muziekstuk of film te beschermen. 95% van de inkomsten uit copyright gaat naar mensen die nooit iets "gemaakt" hebben.

Zolang dat niet hersteld wordt is dit voorstel er alleen maar op gericht om grote bedrijven te beschermen en niet de bands en schrijvers.
Je moet je wel bedenken dat uitgevers van muziek, films en boeken etc. flink risico lopen met het uitbrengen van bijvoorbeeld een nieuwe cd. Ze maken hoge kosten om een cd op de markt te brengen, die zomaar zou kunnen floppen. Het lijkt me dus in ieder geval een beetje logisch dat de platenmaatschappijen etc. een graantje meepikken van de opbrengsten v an bijvoorbeeld cd's. Zonder platenmaatschappij wordt het erg moeilijk om geld te verdienen als artiest.
Dus jij vind 99% van de inkomsten een graantje meepikken? Dat is namelijk wat een platenmaatschappij voor zichzelf houd.

Je moet ook niet vergeten dat platenmaatschappijen afhankelijk zijn van het talent van hun artiesten en schrijvers. Als ze geen artiesten hebben verdienen ze ook geen geld.

[Reactie gewijzigd door Relief2009 op 11 april 2011 10:48]

Wat heeft dat er in bobsnaam mee te maken ?
Het contract tussen artiest en werkgever is een zaak tussen hen, daar heb jij niets mee te maken.
En 't is sowieso een drog-redenering, denk jij echt artiesten te helpen door hun werk te downloaden en ze er helemaal niets voor te betalen ?

Da's net zo krom als gaan zwartrijden omdat je solidair bent met buschauffeurs.
Artiesten moeten geld verdienen door op te treden , het zijn tenslotte artiesten. Dat mensen hun muziek gratis kunnen beluisteren is eigenlijk gewoon gratis reclame.
Zonder platenmaatschappij wordt het erg moeilijk om geld te verdienen als artiest.
Dan is het een slechte artiest. En zonder platenmaatschappij geen platen voor hem of haar ? Dan is er ook geen verlies door onbetaalde downloads en mist niemand iets.
Zonder platenmaatschappij wordt het erg moeilijk om geld te verdienen als artiest.
Grootste onzin ooit... Kijk ff naar de dancewereld, die snappen hoe het moet... Zelf uitbrengen, onder een label van een vriend/bekende, lekker de hort op met je muziek... En dan nog 3, 4, 5 nachten per week keihard werken...

Die mensen verdienen het om goed te verdienen voor hun inspanningen... Niet een of andere bolle sigaar op een kantoor van Sony BMG...
Anoniem: 310408
@Exploited11 april 2011 10:43
De copyright-wetgeving wordt al LANG niet meer gebruikt om de maker van een boek, muziekstuk of film te beschermen. 95% van de inkomsten uit copyright gaat naar mensen die nooit iets "gemaakt" hebben.
Dan daag ik je hierbij uit om die 95% hard te maken. Het is namelijk gewoon onzin en stemmingsmakerij. Als je gelijk zou hebben zou er geen commercieel boek, film of muziek meer gemaakt worden.
[...]


Dan daag ik je hierbij uit om die 95% hard te maken. Het is namelijk gewoon onzin en stemmingsmakerij. Als je gelijk zou hebben zou er geen commercieel boek, film of muziek meer gemaakt worden.
Dat komt omdat die 5% die Madonna krijgt nog altijd 20 miljoen per album is.
95% is wellicht wat overdreven, maar onderstaand artikel illustreert wel aardig wie er uiteindelijk het meeste verdienen. Gaat over een bandje wat je wellicht wel kent, Nirvana heetten ze.

http://www.negativland.com/albini.html
Dat hele sommetje staat en valt met de aanname dat er zomaar even $50000 betaald moet worden voor een buyout van het vorige label.

Als die er niet bij komt kijken, is de net royalty in deze berekening niet -$14000, maar +$36000, en is 't opeens een heel ander verhaal.

Daarnaast hebben deze mensen geen luiers van bejaarden hoeven verschonen of lopende band werk hoeven doen - ze hebben met een tourbus rondgereden, instrumenten bespeeld en in het algemeen gewoon even de rockmuzikant uitgehangen.
Daar hebben ze ook geen universitaire studie voor hoeven doen trouwens, en ik betwijfel tevens of ze conservatorium gedaan hebben.

[Reactie gewijzigd door LDenninger op 12 april 2011 10:07]

Hoewel het door een aantal naar beneden wordt gemod is het wel degelijk iets waar je als overheid over na zou moeten denken. Wat je als overheid doet is luisteren naar de bedrijven i.p.v. naar het volk. Als de reden dat mensen downloaden is omdat ze geen zin hebben om te betalen, dan is het uiteraard goed dat de overheid opkomt voor de belanghebbenden, maar als dit niet het geval is dan kom je alleen op voor de bedrijven en niet de bevolking. Is iets een goede wet wanneer het bedrijven beschermt tegen de bevolking?
Hoe dan ook is het zeker niet vanzelfsprekend dat dit de beste gang van zaken is.
Tja, maar als jij iets maakt is het dan niet meer dan logisch dat je niet wilt dat iedereen er daar kosteloos gebruik van kunt maken?

Laat ik 't zo zeggen, ik kan me best voorstellen dat als je voor je werk muziek maakt en iedereen mag dat downloaden waardoor je geen inkomsten hebt, ondanks dat 't materiaal wel copyrighted is, je daar niet zo blij van wordt.

Ik heb ook liever dat we gewoon gratis alles wat los en vast zit kunnen downloaden, maar dat is in mijn ogen niet helemaal fair richting de, in dit voorbeeld de artiest toe
Artiesten moeten werken voor hun geld, nml optreden. Ik kan mijn werk niet kopieren en 100X verkopen voor 20 euro/stuk.
Het slaagt nergens op .
Bedrijven zijn óók onderdeel van het volk en de samenleving. En de bedrijven, en de werknemers van die bedrijven, hebben net zo veel recht op berscherming als de rest van de bevolking.

Sowieso is het voor iedereen duidelijk dat de verspreiding van dit soort werk illegaal is. Door een overdreven bescherming van de consument, was de upload nu illegaal, maar de download legaal. Dat klinkt mooi, maar het resultaat was dat de verspreiding gewoon door ging. En wees nou eens eerlijk... Weet jij echt niet dat die CD of DVD illegaal verspreid wordt? Natuurlijk weet je dat drommels goed. Maar het is zo makkelijk om boter op je hoofd te hebben...

Deze wet lijkt me een goede insteek. Die kromme situatie opheffen, zodat mensen weer verantwoordelijk worden voor wat ze doen.
Helaas ligt de kromme situatie niet daar, maar bij de platenmaatschappijen.
Ik download ook wel eens iets illegaal, maar ik download alleen illegaal als het content iswaar ik ook nooit voor zou betalen want zo interresant is het gewoon niet.

Film x of y is misschien wel aardig als ik uitgeput op de bank lig, maar ik ga er niet voor betalen.

Ik zit nog liever in stilte naar buiten te kijken dan dat ik voor die bagger betaal of ik kijk wel op youtube naar iemand die zelf iets heeft gemaakt.

Ik denk dat de content industrie niet moet denken dat aan mij meer geld valt te verdienen.
Inderdaad, goede aktie.
Ik vind dat mensen voor hun werk beloond horen te worden.
ik vind ook ook dat de artiesten betaald horen te worden, maar vind jij ook dat de artiest 10% krijgt van de opbrengsten en de rest aan de strijkstok blijft hangen?
Zonder die strijkstok zou de artiest veel minder verdienen! Die zogenaamde strijkstok bevat namelijk enorm veel dienstverlening aan de artiest, die er voor zorgt dat die artiest uberhaupt beroemt wordt, en inkomsten krijgt!
Zonder die strijkstok zou de artiest veel minder verdienen! Die zogenaamde strijkstok bevat namelijk enorm veel dienstverlening aan de artiest, die er voor zorgt dat die artiest uberhaupt beroemt wordt, en inkomsten krijgt!
Door hem heffingen te laten betalen als hij zelf in eigen beheer wil optreden met zijn eigen muziek? Laat me niet lachen.
Ik ben hartstikke solidair met de artiest. Als Maria Callas komt optreden ga ik kijken. Oh, wacht ze is al bijna 40 jaar dood. Nou dan maar kopieren.

De nog levende artisten die komen werken bezoek ik. En zij hebben een klant aan mij als ze werko p cd verkopen. Zij vragen tenslotte slechts 10-12 euro inclusief handtekening.

De muziekindustrie heeft gewoon de domme pech dat het allemaal zo makkelijk te kopieren is, ook zonder internet. Het blijft vervolgens streven naar de dag dat iedere kopie die iemand bezit betaald is. Daartoe zal er nog heel wat water door de Rijn moeten stromen.
Oh wat zijn we weer enorm solidair met de artiest zeg,
en om dat te laten blijken downloaden we zijn materiaal gewoon en betalen we 'm helemaal niks !

:')
Jawel, we betalen alleen zijn geldverslindende maatschappij niets... Wij gaan naar optredens van die artiest en kopen daar zijn CD's en merchandise, daar is de artiest VEEEEEL meer mee geholpen...

[Reactie gewijzigd door KinGuiN|IA op 12 april 2011 16:40]

Nee, maar dat heeft er niks mee te maken, dat is een gevecht dat de artiest zelf moet uitvechten in zijn contracten.
Ik ga ook niet zwartrijden omdat ik vind dat buschauffeurs te weinig verdienen.
ik vind ook ook dat de artiesten betaald horen te worden, maar vind jij ook dat de artiest 10% krijgt van de opbrengsten en de rest aan de strijkstok blijft hangen?
Het maffia gedrag is nog veel erger. Een beginnend artiest die een aardig succesvolle cd heeft gemaakt moet blij zijn als hij na z'n eerste cd niet met een schuld blijft zitten. Dat is pas zielig.
Oh, ik dacht dat het argument juist was dat de cd een verouderd medium was en dat alles digitaal gaat.
mp3tjes met je eigen muziek kun je gratis hosten hoor.
Maar dus niet als je ooit in een ver grijs verleden ergens een handtekening hebt gezet... Dan heb je je ziel verkocht, die zie je nooit meer terug... Of je wilt, als artiest die alles in eigen beheer wilt gaan doen, juridisch opboksen tegen een Sony BMG???
10% is erg optimistisch. Ga maar uit van max 1%.
Idd en daarvoor moeten ze werken (optreden), en niet 1X iets opnemen en die voor belachelijke prijzen verkopen.
Vroeger kon men geen muziek opnemen , toen traden artiesten op en verdiende daar hun geld mee. Toen kon m'n muziek opnemen , echter was het duur en moest het verspreid worden. Hiervoor kwamen platen maatschappijen om de artiesten bij deze rollen te helpen. Deze platenmaatschappijen zijn in de loop der jaren hun functie vergeten en vinden het normaal dat ze massa's geld verdienen , wat eigenlijk niet verantwoord is. Nu kan mijn muziek digitaal maken/opnemen/distribueren zonder tussenkomst van een platenmaatschappij, maar dit willen ze niet en ze zullen er alles aan doen om hun buiten proportionele winsten te kunnen behouden.
Betaal jij je loodgieter ook nog na 20 jaar omdat 'ie toen ooit eens je wasbak heeft gerepareerd?
Dat is een vergelijking van niks, je hebt je loodgieter toen de tijd al betaald neem ik aan, en je spelletje koop je ook maar mooi voor 1x 35 euro, is toch precies hetzelfde ?
Behalve dan dat je voor oude games nog steeds betaalt. Dit zeg ik niet omdat ik gratis games wil, maar om innovatie en klantgerichtheid te stimuleren:

Games, software en content zouden na een kortere periode in het publieke domein terecht moeten komen. Zeg 7 jaar, dat lijkt me een redelijke termijn: De producent kan winst maken en wordt tegelijk gestimuleerd met nieuwe content te komen, en de consument plukt de vruchten daarvan, alsook van het publieke domein.
Games, software en content zouden na een kortere periode in het publieke domein terecht moeten komen.
Kortere periode dan wat? Het is nog steeds de softwaremaker die beslist of het uberhaupt in het publieke domein komt, en dat is z'n goed recht.
Kortere periode dan wat? Het is nog steeds de softwaremaker die beslist of het uberhaupt in het publieke domein kom
Het zegt een hoop dat je denkt dat de auteur de enige met rechten is.

Het doel van auteursrecht: de auteur de mogelijkheid geven (niet het recht - immers, klanten worden niet gedwongen af te nemen) om door een tijdelijk kunstmatig monopolie de auteur te stimuleren meer creatieve werken te maken, die uiteindelijk in het publieke domein belanden. Het is een sociaal contract; wij, de maatschappij, geven de auteur dat recht.

Als je alleen maar hetzelfde opnieuw uitbrengt ben je niet aan het innoveren. De oorspronkelijke programmeurs en artiesten die toendertijd hebben gewerkt krijgen ook maar een uurloon, geen royalties; die zijn dus al lang gecompenseerd. Het hele doel van auteursrecht - innovatie stimuleren - wordt dus vervangen door uitkering trekken.
Uhm, hoe kom je daarbij ? Dat hangt helemaal van je contract af hoor.
Wij krijgen gewoon winstdeling / royalties per game.
Waar baseer je deze kul op ?
Moet Parker Brothers hun bordspel Monopoly ook gratis weggeven omdat het al meer dan 100 jaar bestaat ? :?
Nee, natuurlijk niet, maar je kan weldegelijk beargumenteren dat je het inmiddels wel zou moeten mogen namaken. Een patent verloopt nu veel sneller dan auteursrecht. Dat is wel een beetje vreemd, vindt je niet?
Nee, vind ik niet.
Een patent neem je op een technologie, niet op een specifiek werk.
Een patent zorgt ervoor dat iemand een voorsprong kan krijgen en daarmee zijn investeringskosten in het onderzoek er uit kan halen.
Hierdoor wordt innovatie aangemoedigd.
Door het verloop van het patent, wordt innovatie ook weer aangemoedigd omdat daarna iedereen van de technologie gebruik kan maken.

De auteur van een specifiek werk mag bepalen onder welke voorwaarden het gebruikt wordt. Bevallen die voorwaarden je niet, gebruikt je het niet. Simpel.
De auteur van een specifiek werk mag bepalen onder welke voorwaarden het gebruikt wordt.
Maar de wet gaat over dat soort voorwaarden heen, en de wet zegt dat iets na een bepaalde tijd in het publieke domein komt. Alleen wordt die tijd van een bepaald punt opgeschoven door een consortium van bedrijven die het maar willen uit blijven melken.

Kijk eens wat er nu in het publieke domein was. Als je nog steeds geld moest betalen aan Perrault en Andersen had Disney hun tekenfilm wel kunnen vergeten. "Bah, bewegende tekeningen - nee, dat mensen mijn sprookjes maar uit een boek lezen, dat zeg ik! (en dat nog 300 jaar nadat de auteur dood is)". Zie je hoe absurd dat is? Belangrijker: uiteindelijk heeft die auteur zelf ook vrolijk links en rechts gejat bij diverse volksvertellingen en had 'ie zonder dat cultuurgoed ook niks kunnen doen.

De oorspronkelijke duur van auteursrecht was vroeger veel lager. Logisch; het duurde immers ook veel langer eerdat mensen een dergelijk werk konden kopen omdat het veel langer duurde om door te sijpelen. Da's helemaal niet meer aan de orde tegenwoordig.

Als je in die 20 jaar niet je geld eruithaalt ga je het ook niet eruit halen bij 40, 60, 80 of 100 jaar. Die eerste paar jaar, daar moet je het geld van hebben, en als jij winstdeling hebt zie je dat op de komma nauwkeurig terug in je administratie.
Alleen wordt die tijd van een bepaald punt opgeschoven door een consortium van bedrijven die het maar willen uit blijven melken.
Je kunt het "uitmelken" noemen wat je wilt, maar het is hun eigen product dus toch hun eigen keuze of ze dat lang of kort willen uitbaten ?
Kijk eens wat er nu in het publieke domein was. Als je nog steeds geld moest betalen aan Perrault en Andersen had Disney hun tekenfilm wel kunnen vergeten. "Bah, bewegende tekeningen - nee, dat mensen mijn sprookjes maar uit een boek lezen, dat zeg ik! (en dat nog 300 jaar nadat de auteur dood is)". Zie je hoe absurd dat is?
Nee, dat zou ik niet zo absurd vinden, ik zou het prima vinden als de erven Grimm niet zouden willen dat Disney een tekenfilm maakt van een verhaal van Grimm.
Als je in die 20 jaar niet je geld eruithaalt ga je het ook niet eruit halen bij 40, 60, 80 of 100 jaar.
Ik weet niet hoe je aan 20 jaar komt, maar canterwoodcore had het over 7 jaar.
Nou staat mijn naam toevallig onder een game die 7 jaar geleden gerelease werd, en ik zou het bizar vinden als die nu opeens publiek domein zou worden.
Mag ik vragen hoeveel die game nog verkocht wordt, en hoeveel je er daadwerkelijk aan overhoudt met je huidige marge? Ik kan me voorstellen dat je dit bedrijfstechnisch niet op Tweakers mag neerzetten, maar goed, ik vraag het toch.

Mijn punt is namelijk dat als je nu nog steeds goud geld verdient aan een game die je 7 jaar geleden uit hebt gebracht de motivatie om iets nieuws te verzinnen en te maken minder is dan wanneer je er niets meer aan verdiende. Edit: En als je er toch al niets aan verdient, wat maakt 't dan uit dat je game in het publieke domein terecht komt?

Daarnaast (en dit heeft dan verder niets met wetgeving te maken), als die oude game goed was maak je er alleen maar goede reclame voor je studio mee, toch? Neem Rockstar, die zette GTA 1&2 gratis online, en me dunkt dat dat ze meer geld oplevert voor de overige games in het genre.

[Reactie gewijzigd door nehal3m op 11 april 2011 16:14]

Je kunt het "uitmelken" noemen wat je wilt, maar het is hun eigen product dus toch hun eigen keuze of ze dat lang of kort willen uitbaten ?
Als het hele gemiep in het persbericht gaat om innoveren en creatief zijn ga je mij niet wijsmaken dat je creatief aan het innoveren bent door 100 keer hetzelfde kunstje te herhalen.
ik zou het prima vinden als de erven Grimm niet zouden willen dat Disney een tekenfilm maakt van een verhaal van Grimm.
En wat hebben die erven Grimm aan creatief werk gedaan? De enige die daar creatief is is de accountant; de rest steekt geen poot uit maar probeert geld via overgrootvader z'n harde werk te vangen. (gelukkig is dit maar een fictief voorbeeld - de werkelijkheid is nu terug te vinden bij Tolkien waarbij het estate graag even een graantje meepikt. Nu heb ik ook geen medelijden met Hollywood, dus idealiter krijgen ze allebei de deksel op hun neus).

Het rare is dat je enerzijds van mening bent dat je betaald moet krijgen voor je creatieve inspanningen maar aan de andere kant graag uitzonderingen wil maken voor mensen die alleen maar hun handje ophouden na 1 keer gewerkt te hebben.

[Reactie gewijzigd door Yoozer op 12 april 2011 13:58]

Copyright is in essentie niet zo heel erg anders...

Beide zijn bedoeld om de maker een tijdelijk monopolie te geven om zodoende eraan te kunnen verdienen, en bij beide wordt het na deze periode vrij te gebruiken voor iedereen.
Het spel hoeven ze niet gratis weg te geven en de naam Monopoly mogen ze ook houden; dat is het punt ook helemaal niet. Het kost immers geld om zo'n fysiek spel te maken, terwijl een kopie van software helemaal niks* kost.

* bandbreedte en schijfruimte zijn verwaarloosbaar - en je betaalt al voor je eigen harddisk en je eigen verbinding met een ISP.
Los van het feit dat de vergelijking nergens op slaat, heeft hij wel een punt.
Als ik naar de bios ga en film x kijk waar ik dan dus 10 euro voor betaal, mag ik dan die film wel downloaden? Ik heb toch immers betaald voor de film?
Maar nee het systeem zit zo in elkaar dat ik voor de bios moet betalen. Wil ik later de film op dvd of blu ray kijken betaal ik er weer voor. En komt die op tv betaal ik weer middels belasting (ervan uit gaande dat die niet op de commerciele komt)

Dus voor het zelfde product moet je meerdere keren betalen.
Nee, je hebt betaald voor het recht om die film te mogen bekijken in die bioscoop.
Immers, de bioscoop maakt nogal wat kosten.
Een gedeelte van de prijs is inderdaad de kosten van de bioscoop, zelfde geldt voor het kopen van de fysieke mediadragers zoals blu ray en dvd. echter als je download heeft er niemand kosten gemaakt.
Zoals jij het schrijft is 100% van mijn inleg voor de bios. iedereen weet dat dat bullshit is. een gedeelte is het recht om te ijken naar de film.
Nee, je betaalt de bioscoop om de film daar te mogen bekijken.
De bioscoop betaalt de distributeur van de film voor het recht om 'm te mogen vertonen.
Inderdaad, en dat is nu net het probleem.

Je betaalt telkens opnieuw om datzelfde recht (film kijken) te beoefenen onder verschillende omstandigheden (bioscoop, VOD, dvd, staatsomroep, ...) op een specifiek tijdstip (2 keer naar bioscoop = 2 maal rechten betalen om te kijken).

Geef mensen de mogelijkheid om 1 keer te betalen voor de content en vanaf dan enkel te betalen voor de wisselende factoren in het gebeuren. Bijvoorbeeld het zitten in de bioscoop, de aankoop van de dvd in de winkel, ... zonder dat de filmmaatschappij daar nog eens langs de kassa moet passeren.

Effectieve implementatie van het bovenstaande is natuurlijk niet zo eenvoudig. Mensen zouden een soort van content-paspoort moeten hebben dat kan aangeven waar ze toegang tot hebben en waar niet.
En dat word niet doorberekend in het kaartje dat jij koopt??? Dat staat totaal los van elkaar??? Dus als Hollywood beslist dat bioscopen 2x zoveel moeten gaan betalen voor het vertonen, word jouw kaartje niet duurder??? Man, word wakker...
Je legt precies de vinger op de zere plek... Neej, dat is niet hetzelfde... Wat de entertainment industrie namelijk doet, is jou meerdere keren laten betalen voor hetzelfde stukje muziek... Dus jij zou nu nog steeds geld moeten overmaken aan de loodgieter, iedere keer dat je doortrekt...

En waarom iedere keer terugkomen op software??? Het hele verhaal gaat niet over software!!! Het gaat over muziek en video!! Software is allang afgedekt met licenties!!!
Ik weet niet waar je op doelt maar als ik bv. Crysis 2 wil kopen betaal ik daar eenmalig voor.
Aan welke mafiosi moet jij elke maand 60 euro afstaan als ik vragen mag ? :?
Nee, ze willen met deze wet niet de 'gewone' nederlander criminaliseren. Wel willen ze met deze wet de download sites zoals Pirate Bay aanpakken.
En hoe zouden ze alle nederlanders moeten gaan controleren?? Door verplichte software op je PC te moeten installeren? Onmogelijk.

Of ze dat allemaal gaat lukken is de vraag. Mijn vermoeden is dat binnen no time er weer alternatieven zijn. Net zoals dat FTD nu Spotnet is 'geworden'.
Ik denk dat dit weinig aan de piratebay zaak gaat veranderen.
Het blijft hetzelfde, alleen heet 'uploaden' nu 'downloaden'.

Immers download je de content niet van piratebay servers, maar hebben de servers enkel een faciliterende werking.
Dus ik zie niet hoe deze wetswijziging de aanpak van downloadsites aan gaat pakken. (Immers is de site niet illegaal bezig, maar diegene die download, de site upload het enkel.)
Het is wel grappig... want ik download van Pirate Bay alleen maar het .torrent bestand. Geen content. Dus als de wetswijziging te simpel is, heb ik mijn twijfels of dat zo maar kan.

Ik ben niet bekend met hoe het met precedent zit, maar zo simpel ligt het dus allemaal niet.
Da's natuurlijk in de eerste plaats een keuze van die Nederlanders zelf. Ze kunnen er ook voor kiezen om netjes voor hun muziek en hun films te betalen.
Het idee van een democratie is dat de regels min of meer weerspiegelen wat de meerderheid van het volk wil. Als dan de regering onder invloed van een paar grote bedrijven een wet wil invoeren die een groot deel van de bevolking ineens criminaliseert, is dat op zn minst merkwaardig te noemen.

Probeer voor de grap roken eens te verbieden, het is een smerige en ongezonde gewoonte, en je raakt er pakweg een zelfde aantal mensen (zelfde orde van grootte) mensen mee, die er gezonder van zouden worden (daar waar stoppen met downloaden niet direct gevolgen heeft voor de gezondheid). Waar wedden we om dat je het niet wint van de tabaks-lobby?
Het idee van een democratie is dat de regels min of meer weerspiegelen wat de meerderheid van het volk wil. Als dan de regering onder invloed van een paar grote bedrijven een wet wil invoeren die een groot deel van de bevolking ineens criminaliseert, is dat op zn minst merkwaardig te noemen.
Zo lijkt het wel te gaan. Laatst ook weer het Europees Parlement dat stemt voor het bannen van vrijwel ALLE plantaardige medicijnen die al duizenden jaren veilig worden gebruikt in het oosten maar ook in Europa zelf. Een paar grote lobbygroepen van grote farmaceuten en je hebt een nieuwe wet. We zeuren wel over gebrek aan democratie in het midden-oosten, maar bij ons op Europees niveau lijkt democratie ook extreem ver te zoeken. Je kunt eerder spreken over een democratie, waarbij enkel de corporaties stemrecht hebben. Ik ben normaal pro Europa, maar het lijkt, hoe verder de macht van het volk af staat, hoe groter de kans op corruptie.

Ik wordt steeds huiveriger, ook achter de motieven voor dit Rijksbeleid. Het makkelijker afsluiten van download sites, met een wet waarvan het doel is, het illegaal maken van downloaden van media? Download sites UPloaden juist naar mensen, en vaak faciliteren ze enkel het adres van de download (torrents). Het illegaal maken van downloaden verandert daar helemaal niets aan.

[Reactie gewijzigd door Yokozuna op 11 april 2011 13:25]

Veilg gebruikt? Er zijn nogal wat van die medicijnen waar je 10 jaar later kanker van krijgt. Vroeger viel dat niet zo op. Je moet redelijk nauwkeurige populatiestatistieken hebben, inclusief doodsoorzaken en gebruikte medicijnen. De enige eis die nu gesteld wordt, is dat die medicijnen net zo veilig moeten zijn als anderen.

Een goed voorbeeld wat aantoont dat er geen verbod is: aspirine is gemaakt van van salicylzuur, het actieve ingredient in berkenbast. (Het veroorzaakt overigens bij sommigen maagbloedingen, ook al is het plantaardig).
En niemand gaat netjes teveel geld betalen aan entertainment. Als downloaden verboden is, dan stoppen mensen met downloaden en betekent dit niet opeens dat mensen per jaar honderden euro's extra gaan uitgeven aan entertainment.
Kan je mij vertellen waar ik Community kan kijken, en dan lekker op mijn tijden, niet die vastgesteld zijn door comedy central. Heb geen digitale TV.
Ah mooi, ik zou zeggen, koop een HDD recorder. Geen digitale TV voor nodig.
Heb je het over de artiest en de platen maatschappij die 1X iets opneemt en dit 10.000X verkoopt aan een veel te hoge prijs , of de consument die maar die gekke bedragen moet ophoesten en dit na tientallen jaren een beetje beu is , vooral als mijn kijkt hoeveel geld ze verdienen,en nu gratis naar hun muziek kan luisteren , wat eigenlijk gratis reclame is voor hun werk(optreden).
"de consument die maar die gekke bedragen moet ophoesten" ?

In welk land leef jij dat je gedwongen wordt films, series en muziek af te nemen ?
Hier in Nederland heb ik in ieder geval de vrije keus om te bepalen of ik iets de prijs waard vind of niet, en als ik besluit dat ik de prijs te hoog vind koop ik 't gewoon niet.
Wat is daar zo vreemd aan ?
Ok moet was misschien verkeerde woordkeuze. Maar als jij die cd wilt kopen , betaal je daar eigenlijk standaard veel te veel voor. Aangezien ze allemaal overpriced zijn , heb je niet echt keuze.
Dus ja ik heb de keuze , en zolang iedereen denk dat die prijzen verantwoord zijn en de prijzen zo hoog blijven, koop ik niets meer.

[Reactie gewijzigd door Benne op 11 april 2011 15:53]

Dat doen de meeste toch al. ;)
Sluikstoren, te snel rijden, zwartwerk, ... als je lang genoeg zoekt kan je bij iedereen wel iets crimineels vinden.
Anoniem: 285769
11 april 2011 09:33
Komt er dan ook een goed alternatief, voor een betaalbare prijs?
Wil je nu beweren dat er geen enkele plek op internet is waar je voor een schappelijke prijs muziek of films kunt downloaden?

En bovendien: het leveren van zo'n dienst is geen taak voor de overheid.
Ik wil wel zeggen dat die er niets is voor series. En voor e-books is bol.com bijvoorbeeld redelijk bezig, maar nog steeds een stuk minder groot aanbod dan het alternatief. En bijvoorbeeld een e-book bibliotheek zou ik perfect vinden en best voor willen betalen, maar bestaat ook nog niet.
Dus 1 euro per liedje vind jij een schappelijke prijs? Alsjeblieft zeg.

En ik moet nog een serie tegenkomen die je voor een schappelijke prijs kan downloaden.
Dus 1 euro per liedje vind jij een schappelijke prijs? Alsjeblieft zeg.
Nou zag ik net Lange Frans in het 1800- journaal zeggen dat dat wel een schappelijke prijs is.... En hij adresseerde die mening aan de kijker. Dus niet zoals in het idee van Fred T de grote jongens. Maar de 10 miljoen Nederlanders.
Whahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahaha..................................... Wij van WC-eend, genoeg gezegd???

Oh, en om nog even in jullie mooie auto-analogie over te gaan: jij vind het dus doodnormaal als je een Ferrari betaald, je een Lada onder je kont krijgt??? Want jij wilt toch niet met droge ogen beweren dat de kwaliteit van een MP3 hetzelfde is als die op een audio-CD of op vinyl??? En ja, ik hoor dat verschil, ik heb namelijk wel goede audio apparatuur staan thuis, mocht je daar ook nog over gaan willen janken...
De situatie is nog steeds zo dat je bij bijv. iTunes niet alle muziek/films/series kunt kopen die in andere delen van de wereld wel beschikbaar zijn. En da's in deze tijd gewoon heel erg krom, en werkt het downloaden alleen maar in de hand.

Ik koop regelmatig muziek, maar als er een cd niet te koop is hier, dan download ik hem. Met series is het slecht gesteld. Ik wil best betalen om mijn series zonder reclame, met hetzelfde gemak als ik nu heb (XBMC/Sickbeard) te bekijken.

Die gekke Teeven moet eens gaan afvragen waarom er zoveel gedownload wordt en zich niet laten chanteren door de mediaboeren.
Euh ja dat is er al heur?

Boeken via amazon/itunes. Muziek van Spotify, rippen van een CD uit de winkel, games uit de Winkel/steam.

Met deze huidige wetgeving kan deze (eerlijkere) markt tenminste groeien. Nu is het eigenlijk een soort van vervalste concurrentie doordat alles overal gratis beschikbaar is.

Ben ik dan als enige Tweaker voorstander hiervan?
Ik ben ook gedeeltelijk voor het wetsvoorstel, alleen tegen het feit dat de providers dan maar weer als uitvoeringsorgaan bepaalde sites moeten gaan blokkeren?
De aanpak van dat soort sites moet toch echt gebeuren bij justitie, en dus aanpakken bij de bron.

Trouwens, niemand is verplicht om muziek of film/series te kijken, dat lijkt niemand te snappen. Als het te duur is/wordt kijk of luister ik gewoon niet of zet de radio of tv aan. Vind het altijd maar vreemd dat mensen vinden dat ze het recht hebben op bepaalde geproduceerde goederen.
Wat vooral belachelijk is, is dat de mensen met de rechten op de muziek lijken te bepalen dat ik _niet_ naar hun content mag kijken/luisteren, zelfs niet als ik er voor zou willen betalen.

Neem nu veel TV-series, in de VS kunnen ze die online bekijken, maar ze zitten achter een GeoIP-check waardoor ik dat niet kan. Ik kan ze ook niet bestellen, al zou ik er voor willen betallen.

Of neem nu DRM, die bepaald dat ik het op apparaat x mag bekijken, maar niet op apparaat y.

Dat vind ik dus wel belachelijk.
Dus we moeten alles wat geen toekomst heeft maar beschermen? Als je geen brood kan verdienen aan een bepaald iets, dan STOP je ermee.
Dus we moeten mensen maar alles gratis geven wat ze willen ?

Als je iets te duur vindt, dan koop je het toch NIET !
Dus we moeten mensen maar alles gratis geven wat ze willen ?
Als je iets te duur vindt, dan koop je het toch NIET !
Laat dat nou net zijn wat velen al jaren doen .. :+

NIET kopen, doch downloaden. Omdat het kan, en omdat het mag. En gratis.
Heerlijk !
En HD films voor op mn MediaPlayer??
En series in HD, zonder reclame, netjes op volgorde, niet 3 jaar na VS airing, voor de redelijke prijs?
Zijn gewoon te koop in de winkel en online.

Maar gratis is niet een redelijke prijs. En 1 cent per aflevering ook niet!
Zijn gewoon te koop in de winkel en online.

Maar gratis is niet een redelijke prijs. En 1 cent per aflevering ook niet!
Stuur maar eens links dan. Vanavond wordt de nieuwe Stargate Universe uitgezonden, dus ik verwacht voor 06:00 morgenochtend (lokale tijd) hier een reactie waar ik hem kan kopen.
Niet te vergeten in je eigen bezit, zodat je het zo vaak kunt kijken als je zelf wilt.
Kan je een digitale Maserati QuattroPorte geven in elke kleur die je maar wilt , gratis .
Ga ff naar google , zoek op images en vul je Maserati in.Tada
Of wil je deze 3d, moet je een naar een .cad, .obj.c4d.max zoeken.
Nee, jij hebt het over een plaatje of een model van een Maserati.
Dat is niet hetzelfde als een Maserati.

Ceci n'est pas une pipe enzo.
Anders doe je jezelf ff de das om...

Een MP3 is ook maar een slap aftreksel van het origineel, dus waarom dezelfde prijs ervoor betalen??? Of jij vind het logisch om een Lada te kopen voor een Maserati-prijs???
Deze zijn er ondertussen zat, alleen ja... Gratis is altijd goedkoper. De meeste TV-providers leveren al een betaalbare video-on-demand
Ja en nee, op sommige vlakken zoals muziek zijn er alternatieven. Maar een alternatief voor bijvoorbeeld hulu.com hebben we niet.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.1 2 3 ... 18

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee