Haarlems datacentrum opereert 'klimaatneutraal'

Het nieuwe datacentrum Evoswitch in Haarlem claimt als eerste in Nederland klimaatneutraal te zijn. Het bedrijf heeft met TNO samengewerkt om het totale energieverbruik met twintig procent te reduceren.

De verminderde energiebehoefte van het negenduizend vierkante meter grote datacentrum is vooral bereikt door het toepassen van speciale koeltechnieken. De 'free cooling'-techniek gebruikt de koele buitenlucht die in Nederland de helft van de tijd beschikbaar is. Daardoor is de compressor gedurende veertig procent van de tijd vrijwel niet meer nodig. Een tweede techniek wordt het 'cold corridor concept' genoemd en voorziet servers van efficiëntere koeling door de koude en warme luchtstromen van elkaar te scheiden. Hierbij ontstaat er geen 'kortsluiting' tussen de warme en koude lucht. Investeringen in zuinigere ups-systemen moeten ook bijdragen in een lagere energiebehoefte. Verder werkt de verlichting in het pand met bewegingsdetectoren en rijden de bedrijfsauto's op aardgas. De groene stroom die Evoswitch verstookt komt van energieleverancier Delta. Door deze reeks maatregelen en de ter CO2-compensatie te planten bomen, claimt het datacentrum met een capaciteit van 10 megawatt klimaatneutraal te zijn.

Het nieuwe computercentrum is niet alleen om idealistische redenen energiezuiniger. De operationele kosten van een datacentrum worden al voor de helft bepaald door het stroomverbruik en in de toekomst zullen dergelijke kosten volgens verwachting gestaag oplopen. Analisten van Gartner menen dat ontwikkelingen op de energiemarkt er tezamen met energieslurpende hardware toe kunnen leiden dat energiekosten binnen vijf jaar een derde van totale it-budgetten beslaan. In datacentra zou zelfs tweederde van de verstookte energie verloren gaan, waardoor volgens Gartner een inhaalslag dringend nodig is. Inmiddels zijn een aantal bedrijven in de weer met energiebesparende projecten. Zo spelen zowel Cisco als Microsoft met de gedachte om in IJsland datacentra te bouwen die hun energie betrekken van geothermische centrales. In Nederland zal een groot computercentrum in de Eemshaven voor een deel zijn energie uit windmolens verkrijgen. Om ook op mondiaal niveau de problemen aan te pakken is het Green Grid-consortium opgericht. De leden daarvan studeren op diverse energiebesparende maatregelen om bestaande en toekomstige datacentra groener te krijgen.

Evoswitch
Koelinstallatie van Evoswitch

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

23-04-2007 • 15:07

107 Linkedin

Lees meer

KPN bouwt nieuw datacentrum in Almere Nieuws van 10 december 2007
Intel wil 'groene' datacentra Nieuws van 26 februari 2007

Reacties (107)

107
107
53
12
0
39
Wijzig sortering
Anoniem: 190134
23 april 2007 15:18
Heel goed initiatief om minder stroom te verbruiken. Maar het is onzin om dit te doen om CO2 uitstoot te verminderen. Twee puntjes wil ik hierbij opmerken.

1. CO2 is helemaal niet schadelijk voor het milieu.

2. Bomen stoten meer CO2 uit dan ze opleveren, behalve wanneer ze in tropisch klimaat leven. Het blad van de boom valt op de grond en rot weg. Rottend blad veroorzaakt meer CO2 dan de boom de rest van het jaar oplevert.
Stukje van Wikipedia opgezocht, dit geeft het redelijk duidelijk weer:

The total concentration of Carbon dioxide in the atmosphere is just 0.038%, a very minuscule amount. Humans contribute much less than 1 % of that (less than 0.00038%).

(...) volcanoes produce significantly more CO2 per year than humans, while plants and animals produce 150 gigatons of CO2 each year. Dying leaves produce even more CO2, and that the oceans are "the biggest source of CO2 by far." Human activity produces a "mere" 6.5 gigatons of CO2 each year.
Daar gaat het ook niet om, zolang er een kringloop is die min of meer stabiel is, maakt het niet uit hoeveel er in de kringloop omgaat. Het blijkt echter dat er wel degelijk een invloed is dus blijkbaar is het labiel evenwicht en duwt de menselijke activiteit dit evenwicht uit balans.

Een deel daarvan is bijvoorbeeld te wijten aan het feit dat onze uitstoot niet mooi verdeeld is over het hele aardoppervlak, het feit dat co2 uit verbranding vaak vastzit in stofdeeltjes die ook nog andere effecten hebben dan het puur gasvormige CO2.

Imho gaat de aarde niet tenonder gaan, die overleeft alles wel, en ook de natuur zal zich op termijn wel herstellen. Ik denk wel dat het we het systeem ongeveer voldoende uit balans hebben gekregen om serieuze klimaatsveranderingen te verwachten en of onze huidige cultuur die zal overleven is een heel andere vraag.
Die menselijke invloed is nog steeds niet bewezen. De CO2 hoeveelheid op de aarde is allerminst stabiel, en de huidige variatie ziet er niet wezenlijk anders uit dan degenen die wel al sinds honderden miljoenen jaren zien...

edit: Het IPCC is geen objectieve organisatie. Het is een belangen groepering die suggereert dat het wetenschappelijk is, maar dat absoluut niet is.

De wetenschap is veel genuanceerder over dit thema. Helaas, doordat de doomsday scenario's van de IPCC prima in het straatje van politici passsen, wordt het tot 'waarheid' verheven. Daardoor dat de wetenschap mond-dood gemaakt wordt. Zeggen dat de IPCC wellicht niet helemaal gelijk heeft, is tot heiligschennis geworden. De IPCC is een religie geworden...
Het IPCC doet niet aan veldmetingen, het IPCC verzamelt alle wetenschappelijke onderzoek naar klimaatverandering en stelt een consensus en onzekerheden vast. Wereldwijde temperatuurmetingen gaan terug tot circa 1850 en dus niet slechts tot 1998. De afkoeling tussen de jaren 1940 en 1970 zijn ze niet 'vergeten' in de modellen, die zit er gewoon in (zie http://www.cgd.ucar.edu/c...GE/ipcc2001_figs/fig3.gif, onderste plaatje), evenals de kleine ijstijd in simulaties verder terug. Dat de bovenste helft van de atmosfeer nauwelijks opwarmt en de stratosfeer zelfs afkoelt, is natuurkundig volstrekt logisch. De stratosfeer is stralingskundig gezien de 'tegenhanger' van de troposfeer, des te meer de troposfeer opwarmt des te meer de stratosfeer moet afkoelen ter compensatie (voor het behouden van/streven naar stralingsevenwicht).

Serieuze klimatologen, waaronder ondergetekende, durven wel degelijk uitspraken te doen over 'zulke complexe zaken'. Dit doen zij ook al jaren in talrijke wetenschappelijke publicaties. Desgewenst kan ik er een aantal laten toekomen, voor wie er in geïnteresseerd is.
In Nederland volgen klimatologen en meteorologen hetzelfde opleidingstraject, namelijk BW&A in Wageningen (BSc) en daarna Meteorology and Air Quality (MSc), danwel in Utrecht Natuurkunde & Sterrenkunde (BSc) en daarna Meteorology, Physical Oceanography and Climate. Beroepsblindheid wordt volgens mij ook niet zozeer bepaald door de opleiding maar hoofdzakelijk door je eigen algehele houding. Er is sowieso geen reden om aan te nemen dat een meteoroloog geen gegronde en diepgaande kennis zou kunnen opdoen over het klimaat of andersom, of dat nu via een opleiding is of via zelfstudie (door persoonlijke interesse in een verwant vakgebied).

Het IPCC draait zelf geen enkel model, dit doen allerlei instituten in de wereld. De wetenschappers die meewerken aan de samenstelling van het IPCC rapport verzamelen de resultaten van deze modellen en stellen een consensus en onzekerheid in de verwachtingen vast. De betreffende instituten passen hun modellen, en dit zijn er talrijke, niet aan de waarnemingen aan (althans qua temperatuurprognose bijv.) maar naar de laatste klimatologische en natuurkundige inzichten. Deze inzichten worden uiteraard wel weer gecalibreerd naar de waarnemingen die er gedaan zijn, maar het betreft dan inzichten op allerlei deelgebieden die tesamen weer bijdragen aan de totale prognoses van het klimaat. Alle modellen hebben zo hun fouten in de benadering van het historische klimaat en zullen dus onvermijdelijk op zichzelf geen juist beeld geven van de toekomst, de fouten verschillen echter per model en met voldoende simulaties en voldoende modellen kan je een waaier krijgen van waarschijnlijke 'oplossingen' (ensembletechniek) op basis waarvan uitspraken te doen zijn over temperatuurverandering, zeespiegelstijging, enzovoorts.

Een nauwkeurige weersverwachting voor zeven dagen vooruit is niet afhankelijk van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer of een langzame toe- of afname van de zonneconstante, die is afhankelijk van de exacte ligging van hoge- en lagedrukgebieden en (thermo)dynamische processen. Dit is het weer. Het klimaat is echter wat anders, de zuivere definitie is dat het een gemiddelde betreft van alle weerkundige elementen over een tijdbestek van 30 jaar maar je kan het ook alsvolgt simplistisch bekijken: we weten dat het in de winter gemiddeld kouder is dan in de zomer en we weten dat er in de zomer ook minder neerslag valt dan in de herfst en winter. Dit is wat we klimaat noemen. Veranderingen in het klimaat worden bepaald door factoren die op een hele andere schaal werken dan de processen die het weer bepalen (zoals adiabatische processen).

Het onderzoek van de Deense wetenschappers dat je noemt, betreft volgens mij het onderzoek van Svensmark (2006). Zeker ben ik hier echter niet van, dus als je een volledige referentie kan plaatsen dan kan er wellicht inhoudelijk over gesproken worden. Hoe dan ook wil ik benadrukken dat de zon zéker een invloed heeft op het klimaat, koolstofdioxide is zeker niet de enige factor die een rol speelt in de temperatuurveranderingen van de afgelopen eeuw maar is wel de belangrijkste (zeker de laatste 40 jaar). Andere factoren die ook een rol spelen zijn vulkaanuitbarstingen, de zon zoals al genoemd, oscillaties in wereldwijde stromingspatronen door thermische en dichtheidsverschillen in de oceanen, andere broeikasgassen (methaan, lachgas, chloorfluorkoolstofverbindingen, polyfluorkoolwaterstoffen, zwavelhexafluoride, et cetera) en aërosolen.
Waar haal je dat vandaan? De grote van de schommelingen is inderdaad al voorgekomen. De snelheid waarmee de concentraties nu wijzigen ligt echter ver boven alle eerdere schommelingen.
(grote vulkaanuitbarstingen niet te na gesproken, die overigens ook een grote invloed hebben: niet toevallig zijn er meerdere theorieen die het plots uitsterven van dinosaurussen daar aan linken)
Zo mogelijk nog toevalliger lopen de wijzigingen vrijwel synchroon met het toenemend fossiele brandstoffen verbruik. Ik zeg niet dat alle doemscenarios waar zijn (hoewel ik eerlijk toegeef dat ik er zelf wel in geloof), maar zomaar alles van tafel vegen als nonsens is toch wel iets te eenvoudig.
Bewijs is in deze een wiskundig concept, we moeten het doen met aanwijzingen en die zijn bijzonder sterk. Zoals het laatste IPCC rapport stelt: ,,Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global average sea level'' en ,,Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations'' (noot ondergetekende: 'very likely' houdt in meer dan 90% waarschijnlijkheid).

Wat betreft de huidige variatie, die is vele malen groter dan gedurende de afgelopen 650.000 jaar (circa zeven ijstijden). Zie o.a. http://www.globalwarminga...on_Dioxide_400kyr_Rev.png . Als je verder terug gaat in de tijd, gaat de afwijkende configuratie van de continenten een rol spelen en dan zijn vergelijkingen onmogelijk. We kunnen met grote zekerheid stellen dat de huidige concentratie CO2 ongeëvenaard is met de huidige ligging der continenten, nog los van het feit dat de waargenomen verandering in concentratie CO2 ongeëvenaard is.
IPCC is begonnen met veldmetingen in 1998! Alle cijfers van voor die tijd zijn reconstructies en van ice core samples! Men heeft alleen het Noordelijk halfrond gemeten waar door microklimaten en urbanisatie de lokale temperatuur hoger ligt!

Tussen 1940 en 1970 koelde de aarde drastisch af, dit zijn ze 'vergeten' in die modellen, evenals de kleine ijstijd en de MWP.

NASA satellietgegevens tonen aan dat de temperatuur van de bovenste atmosfeer de afgelopen decennia niet gestegen is maar licht gedaald!

Het enige wat inderdaad opwarmt is de lokale grondtemperaturen door urbanisatie en door menselijke alteratie van biotopen (landbouw, stedenbouw, deforestatie, uitbreiding van woestijnen). Dit heeft dus NIETS met CO2 maar ALLES met landinrichting te maken. Voorts is het nogal kort door de bocht om te stellen dat die paar veldmetingen op het Noordelijke halfrond de gehele planeet voorstellen.

Als laatste wil ik er op wijzen dat het nogal vreemd is dat organisaties zoals het IPCC al hun vertrouwen stellen op physical modeling software terwijl geen enkele serieuze klimatoloog ook maar een zinnige uitspraak durft te doen over zulke complexe zaken.

Vervuilen is slecht (afval dumpen), onnodig eten weggooien, teveel spullen kopen etc. etc. maar dat hele CO2-verhaal is opgeklopte bullshit. Methaangassen van koeienwinden zijn vele malen erger. Bovendien bestaat de gehele organismeketen uit CO2, waaronder jij en ik. Onnatuurlijk my shiny ***
Serieuze klimatologen, waaronder ondergetekende, durven wel degelijk uitspraken te doen over 'zulke complexe zaken'. Dit doen zij ook al jaren in talrijke wetenschappelijke publicaties. Desgewenst kan ik er een aantal laten toekomen, voor wie er in geïnteresseerd is.
Vertel eens welke studie een "klimatoloog" heeft gedaan.

Eén van de grootste problemen met dit vraagstuk is namelijk "beroepsblindheid".
Een meteoroloog die zich met het klimaat gaat bezig houden denkt bv alleen maar aan de invloeden van de atmosfeer op het klimaat.

Daardoor worden andere belangrijke factoren compleet over het hoofd gezien.
Zo is de IPCC nu al vele jaren met heel erg veel moeite bezig om hun model in de buurt te laten komen van de werkelijk gemeten waarden.

Ze negeren echter de cijfers van Deense wetenschappers die laten zijn dat de invloed van de zon veel groter is.
Hun model dat naar de activiteit van de zon kijkt is véél eenvoudiger en komt bovendien vééééél beter overeen met de werkelijke waarden.

Een onafhankelijk echte wetenschapper zou dan veel meer waarde hechten aan dat tweede model.

Maar ja, ook wetenschappers hebben brood op de plank nodig. En als er één ding zeker is, dan is het dat je met het tweede model veel minder onderzoeksgeld binnen kan krijgen, dan met onderzoek naar het eerste model.
En als je geld voor meteorologisch onderzoek probeert los te krijgen, dan heb je al helemaal niets aan dat tweede model.


Als laatste nog een aardige overweging:
Als we nou niet eens een nauwkeurige weervoorspelling voor over 7 dagen kunnen doen, hoe komt het dan dat we wel ineens met zeer grote zekerheid voorspellingen voor over 7 of 70 jaar denken te kunnen doen?
Anoniem: 73319
@Towap23 april 2007 22:58
"Als we nou niet eens een nauwkeurige weervoorspelling voor over 7 dagen kunnen doen, hoe komt het dan dat we wel ineens met zeer grote zekerheid voorspellingen voor over 7 of 70 jaar denken te kunnen doen?"

We doen dan ook geen voorspelling voor vrijdag 24 april 2081. Zo kan je alle modellen wel belachelijk maken. Scenario's hebben ook altijd een marge, en ze rekenen de modellen ook altijd door met verschillende waardes van variabelen. Daaruit komt dan een breed scala aan resultaten en dan beredeneren ze de meest waarschijnlijke.

"beroepsblindheid"
ad hominem argument, oftewel op de man spelen, graag argumenten, en dan bij voorkeur ook verwijzing naar publiek beschikbare publicaties ("Deense wetenschappers" is lang zoeken).
@benlanka: Lijkt me wel interessant, zo een paar publicaties. Als je wil mag je ze sturen naar mijngebruikersnaam AT mijngebruikersnaam.be (en ja, vervangen natuurlijk :9 )
@GORby, je hebt e-mail.
Dat de bovenste helft van de atmosfeer nauwelijks opwarmt en de stratosfeer zelfs afkoelt, is natuurkundig volstrekt logisch. De stratosfeer is stralingskundig gezien de 'tegenhanger' van de troposfeer, des te meer de troposfeer opwarmt des te meer de stratosfeer moet afkoelen ter compensatie (voor het behouden van/streven naar stralingsevenwicht).
Dat is helemaal niet logisch natuurkundig gezien.
Bij opwarming door een broeikas effect wordt het bovenste gedeelte van de atmosfeer het hardste verwarmt. Vervolgens spreid die warmte zich naar beneden uit.
Bij een verhoogd broeikas effect moet je dus in alle lagen een hogere temperatuur zien, maar de hoogste toename van temperatuur zien moet je in de bovenste lagen zien.

ALLE klimaatmodellen die van een opwarming door het broeikas effect uitgaan, voorspellen dat je hoger in de atmosfeer een hogere toename van de temperatuur zult zien.
Echter blijkt uit metingen dat dat niet het geval is, en dat het zelfs andersom is. Dat er eerder een lagere toename is.

En het IPCC weet dat ook aangezien enkele van de belangrijkste wetenschappers van de IPCC dit geconstateerd hebben en ook hebben aangegeven dat hier iets totaal niet klopt met de "verhoogd broeikas effect" theorie.

Die komen o.a. dan ook aan het woord in "the great global warming swindle" waar iemand anders al een link naar geplaatst heeft.
Helaas hebben mensen 'm overbodig gemod naar nivo 0, want in tegenstelling tot wat de titel wellicht doet vermoeden is dat een goed onderbouwde documentaire door vele hooggeplaatste wetenschappers die de nodige kritiek hebben op de IPCC conclusies. (vele zijn zelf bij de IPCC betrokken)
De logica vanuit natuurkundig oogpunt komt eigenlijk vooral neer op het feit dat een toename in broeikasgassen zorgt voor een toenemend temperatuurgradiënt vanaf het aardoppervlak, maar hierbij wat meer uitleg: de stratosfeer ligt ongeveer tussen de 12 en 50 kilometer boven het aardoppervlak en wordt gekenermkt door een temperatuurprofiel dat toeneemt met de hoogte. Dit komt door de absorptie van de zon's UV-straling door ozon (en dus bij afname van ozon neemt de absorptie van UV-straling af en dus ook het vasthouden van warmte; waarnemingen geven een ozonafname weer in de lagere stratosfeer; daarnaast zorgt een toename van CO2 ervoor dat ozon) en vormt een scherp contrast met de lagere atmosfeer (troposfeer). Aldaar is sprake van een temperatuurprofiel dat afneemt met hoogte als gevolg van het uitzetten van gassen naar mate de druk afneemt met hoogte.

In het geval van de aarde is de hoeveelheid binnenkomende zonnestraling nagenoeg constant (1670 Wm-2). Dit houdt in dat er ergens een punt in de atmosfeer moet zijn (verticaal bekeken) alwaar de temperatuur gelijk is aan de effectieve stralingstemperatuur (255 Kelvin), het zogenaamde effectieve stralingsniveau. Dit ligt zo rond de 6 kilometer hoogte. Aangezien een toename van broeikasgassen een toename in het temperatuurgradiënt impliceert, moeten de temperaturen zich rond dit niveau 'manoeuvreren'. Met andere woorden alles onder dit niveau zal opwarmen en alles erboven zal afkoelen.

Ondanks dat de stratosfeer een tegengesteld temperatuurverval kent aan de troposfeer vanwege de absorptie door ozon, is het effect van de toenemende broeikasgassen hetzelfde, oftewel aangezien het boven het effectieve stralingsniveau zit zal het er afkoelen. De afkoeling zal groter worden des te hoger je komt. In de troposfeer spelen nog andere belangrijke effecten een rol die de temperatuur bepalen, zoals vochtige convectie (buien), en dat smeert de temperatuurveranderingen uit die je normaal zou verwachten in een zuivere stralingsatmosfeer. Dus hoewel de troposfeer inderdaad als een functie van toenemende broeikasgassen, ligt de maximumverandering niet aan het aardoppervlak maar feitelijk halverwege de troposfeer.

Dan nu nog een meer technische uitleg (beetje zuivere natuurkunde): verondersteel een atmosfeer met meerdere isothermische lagen die enkel stralingsgewijs op elkaar inwerken. In het geval van evenwicht kan elke laag slechts uitzenden wat het absorbeert. Als de hoeveelheid broeikasgassen laag genoeg is, zal elke laag in essentie enkel de uitstraling vanaf het aardoppervlak zien en dus via de wet van Stefan-Boltzmann kom je tot een isotherme atmosfeer (veronderstelling van grijze atmosfeer met een aardoppervlak dat werkt volgens de theorie van Planck en luchtlagen die ofwel geheel transparant of geheel ondoorzichtig zijn: 2 Tlucht^4 = Tgrond^4 voor alle lagen, invullen levert Tlucht=0,84 Tgrond). Aan de andere kant, als de hoeveelheid broeikasgassen erg hoog zou zijn dan zou elke laag enkel de aangrenzende lagen zien en dan kan je aantonen (temperatuur aan de top: Tgrond/((n+1)^-1/4), waarbij n = aantal lagen) dat de bovenste laag veel kouder moet zijn dan in het geval van weinig broeikasgassen (immers de gassen houden uitgaande langgolvige straling vanaf het aardoppervlak tegen en deze bereikt dus niet de stratosfeer, hierdoor koelt deze af). De conclusie is sowieso dat een toenemende hoeveelheid broeikasgassen het temperatuurgradiënt tussen het aardoppervlak en de top vergroot.

In tegenstelling tot wat je beweert komt het bovenstaande ook wederom gewoon uit de klimaatmodellen, bijvoorbeeld HadCM3, GFDL CM2.X en GISS maar ook relatief simpele zogenaamde radiative-convective modellen. Zie bijvoorbeeld http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/images/fig9-8s.gif, onderste plaatje geeft de mondiale temperatuurverandering in de verticaal weer (samengesteld aan de hand van negen klimaatmodellen). Een en ander wordt ook nogmaals uitgelegd op http://www.atmosphere.mpg...__Ozone/-_Cooling_nd.html.

P.S. bovenstaande is uit het hoofd, want ik heb hier niet m'n boeken bij de hand voor de exacte formules. E.e.a. kan dus fouten bevatten.

Dan de beginvertraging(!) van koolstofdioxide t.o.v. temperatuur. Nauwkeurige bestudering van de precieze gegevens over de afgelopen 450.000 jaar van koolstofdioxide en methaan, verkregen uit ijskernen afkomstig van Antarctica en Groenland, onthult inderdaad dat de temperatuur in nauwe correlatie[1] loopt met de concentraties CO2 en CH4. Maar het is onjuist om te stellen dat eerst de temperatuur steeg en circa 800 jaar daarna pas de concentratie koolstofdioxide. Deze opwarmingsperioden duurden tussen de 5.000 en 10.000 jaar (de afkoelingen circa 100.000 jaar) dus gedurende een meerderheid van de tijd (~90%) stegen temperatuur en concentratie koolstofdioxide simultaan[2]. Dit betekent dat dit wonderlijke archief van klimaatkundig bewijs toelaat dat CO2 als oorzaak fungeert maar tevens onthult dat het ook een effect (gevolg) kan zijn.

Onze huidige kennis van deze cycli is dat veranderingen in de orbitale eigenschappen (Milankovich[3] en andere cycli[4]) verantwoordelijk waren voor grotere hoeveelheden zonneschijn in de zomer op het noordelijk halfrond. Dit is maar een kleine forcering, maar het zorgde voor de terugtrekking van landijs in het noorden met als gevolg een verandering in het albedo en zodoende een opwarmend terugkoppelingseffect bewerkstelligend. Circa 800 jaar nadat dit proces gestart is, beginnen de concentraties koolstofdioxide te stijgen en ook dit amplificeerde de opwarmende trend nog verder als een extra terugkoppelingsmechanisme.

Koolstofdioxide is dus niet de oorzaak van de opwarmingen, maar draagt hieraan bij en volgens de klimaattheorie en modelexperimenten is de forcering als gevolg van het versterkte c.q. verzwakte broeikaseffect de belangrijkste factor in de ultieme verandering. Eén ding dat dit zegt voor de toekomst is dat het zeer goed mogelijk is dat we nog meer uitstoot van natuurlijke CO2 zullen zien, waarbij we vooral moeten kijken naar de vrijkomst van koolstofdioxide uit de opwarmende oceanen, koolstof uit de opwarmende bodem en methaan vanonder de smeltende permafrost. Er valt nog veel meer (in detail) hierover te zeggen, maar daarvoor zou ik willen aanraden om eens op zoek te gaan naar publicaties zoals bijvoorbeeld [5].

Verder heb ik niet zoveel tijd om hier nog langer op te blijven reageren, dit onderwerp heeft tevens als reactie op een nieuwsbericht al lang genoeg doorgesudderd lijkt me. Wie meer wil weten over de technische (natuurkundige) kant van het verhaal, kan eens gaan kijken op o.a. realclimate.org en uiteraard de website van het IPCC. Verder is het wellicht een idee om een keer een inhoudelijk georiënteerd topic hierover op GoT te openen.

Bronnen:
[1] Petit, J.R., J. Jouzel, D. Raynaud, N.I. Barkov, J.-M. Barnola, I. Basile, M. Bender, J. Chappellaz, M. Davis, G. Delayque, M. Delmotte, V.M. Kotlyakov, M. Legrand, V.Y. Lipenkov, C. Lorius, L. Pépin, C. Ritz, E. Saltzman, and M. Stievenard. 1999, Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica, Nature 399: 429-436.
[2] Nicolas Caillon, Jeffrey P. Severinghaus, Jean Jouzel, Jean-Marc Barnola, Jiancheng Kang, Volodya Y. Lipenkov, Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III, Science 14 March 2003: Vol. 299. no. 5613, pp. 1728 – 1731.
[3] F. Varadi, B. Runnegar, M. Ghil (2003). "Successive Refinements in Long-Term Integrations of Planetary Orbits". The Astrophysical Journal 592: 620–630
[4] Berger, A., 1992, Orbital Variations and Insolation Database. IGBP PAGES/World Data Center-A for Paleoclimatology Data Contribution Series # 92-007. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.
[5] Timing of Atmospheric CO2 and
Antarctic Temperature Changes
Across Termination III, http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf, 14 March 2003 vol. 299, Science.
Dat mag jij me dan even uitleggen, want dit is nieuw voor me.
Dat van die boom lijkt nog plausibel, maar dat CO2 niet schadelijk voor het milieu is lijkt me sterk...
Geloof asjeblieft niet al die greenpeace praatjes en doomsday voorspellingen! CO2 is een fundamenteel onderdeel van de natuur.

Greenpeace and such willen graag dat alle mensen geloven dat CO2 dé veroorzaker van de opwarming van de aarde is, maar dat is niet waar. De grootste broeikas-gast is waterdamp (verantwoordelijk voor tot 90% van het broeikaseffect). De totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0.04%. Daarnaast moeten we de zon niet vergeten, als het daar iets warmer wordt, hebben we er hier alle effecten van.

Alle levende dingen stoten CO2 uit. Als het schadelijk was voor het milieu, dan was de aarde al dood. In jouw adem zit ongeveer 4 - 5 % CO2, en je kan makkelijk een tijdje overleven in 1-2% CO2. Je kan een hoofdpijn krijgen, maar dat is alles.

Er zijn daarnaast genoeg bacterien die het juist lekker vinden om iets meer CO2 te hebben, en bomen doen het er ook beter in. Zelfs als het CO2-percentage verdrievoudigd, wordt het welliswaar iets warmer, maar sterft de aarde echt niet uit! Het is pas serieus schadelijk (voor iig de mens) als er meer dan 0.5 - 1% in de atmosfeer komt en pas onmiddelijk dodelijk rond 5%. Dat duurt nog wel even.

Het is momenteel niet de CO2 die ons de das om doet, maar de andere schadelijke stoffen waar we mee in aanraking komen, en de vele soorten straling van allerlei soorten apparaten.

Het enige waarmee ik het zeker wel eens ben, is dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (snel) toeneemt, en dat dat wel verminderd mag worden, samen met een aantal andere schadelijke stoffen.
Anoniem: 73319
@Thy King23 april 2007 22:46
"Geloof asjeblieft niet al die greenpeace praatjes"

Het is altijd Greenpeace die de zwarte piet krijgt. Ken je geen andere milieuorganisaties en klimaatsdeskundigen?

"CO2 is een fundamenteel onderdeel van de natuur."
Duh. Het gaat om de hoeveelheid die we nu uit de miljoenen jaren oude opslag weer in de atmosfeer gooien. Die gooien het klimaat in een andere balans. Wat aanwijsbare problemen geeft in de afstemming van dieren en planten op elkaar en op het klimaat. Met alle gevolgen van dien.

Daarnaast gaat het helemaal niet alleen om CO2, de reden dat die de aandacht krijgt is omdat de kranten en vertegenwoordigers van diverse landen op de Climate Talks nog net 1 gas kunnen onthouden. Maar er zijn meer gassen met hoge broeikaseigenschappen zoals stikstofoxiden, methaan (ik dacht een 30 keer zo sterk broeikasgas als CO2) en nog zo wat.

"Greenpeace and such willen graag dat alle mensen geloven dat CO2 dé veroorzaker van de opwarming van de aarde is, maar dat is niet waar. De grootste broeikas-gast is waterdamp (verantwoordelijk voor tot 90% van het broeikaseffect). De totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0.04%. Daarnaast moeten we de zon niet vergeten, als het daar iets warmer wordt, hebben we er hier alle effecten van."
Ga nog maar eens terug naar het rapport van het IPCC.
Het gaat om de balans.

"doomsday voorspellingen!"
Gebaseerd op zo precies mogelijke klimaatsmodellen.

En de huidige klimaatsontwikkelingen kunnen daarin niet verklaard worden zonder rekening te houden met de invloed van de mens.

"Alle levende dingen stoten CO2 uit. Als het schadelijk was voor het milieu, dan was de aarde al dood. In jouw adem zit ongeveer 4 - 5 % CO2, en je kan makkelijk een tijdje overleven in 1-2% CO2. Je kan een hoofdpijn krijgen, maar dat is alles."
Dit zijn leuke getallen maar waar het om gaat is de totale hoeveelheid in de hele atmosfeer. En de oceanen, die een belangrijke bufferende rol hebben maar die buffers zijn ook aan hun eindje.

"Als het schadelijk was voor het milieu, dan was de aarde al dood. "
Jajajaja....

"Er zijn daarnaast genoeg bacterien die het juist lekker vinden om iets meer CO2 te hebben, en bomen doen het er ook beter in. Zelfs als het CO2-percentage verdrievoudigd, wordt het welliswaar iets warmer, maar sterft de aarde echt niet uit!"
De aarde gaat ook niet dood. Er is ook altijd wel een organisme dat blijft leven. Maar als je denkt dat klimaatsdeskundigen zeggen dat we doodgaan dan heb je echt de verkeerde krant gelezen.
Waar het hier echter om gaat zijn problemen in de landbouw: een land als Spanje zal binnen 30 jaar zijn wijnteelt moeten opgeven wegens watergebrek. Problemen met water: Nederland krijgt meer water te verstouwen door weersveranderingen. Kunnen we best. Andere landen hebben meer problemen met stijgend zeewater dan wij. Dan heb je nog de secundaire effecten waar zelfs het Pentagon over gespeculeerd heeft (scenarios bedenken: wat als.... Den Haag onderloopt, maar dan vanuit de belangen van de VS gezien, bv burgeroorlogen door volksverhuizingen). En natuurlijk planten- en diersoorten die het niet meer trekken. Je zult dit jaar nog zien dat je meer afhankelijk bent van de honingbij dan je denkt (let wel, ik zeg niet dat de dood van bijenvolken te maken heeft met CO2, ik zeg dat je afhankelijk bent van de natuur)!
Anoniem: 73319
@Thy King23 april 2007 22:52
In reactie op therat10430 - maandag 23 april 2007 21:32

"Welk land gaat er trouwens ten onder als de zee spiegel 20cm stijgt"

De helft van de wereldpopulatie woont langs de kust.
20 cm is een gemiddelde.

Bangladesh, Senegal, Nigeria en Egypte hebben gebieden die bij hoog water in de shit komen. Ze hebben geld nog kennis om er wat aan te doen.
China, Bangladesh en Egypte hebben de grootste aantallen mensen die wonen in rivierdelta's, die per definitie erg laag zijn.
De inkomsten door toeristen loopt het meest terug in Senegal en Uruguay omdat die de stranden niet kunnen onderhouden.

Ook zeewater dat niet over het land heen spoelt geeft problemen, bv doordat het het zoete grondwater infiltreert of terugdrukt. Met het toenemend oppompen van grondwater voor drinkwater is dit nu al een probleem voor Nederland, in de vorige droge zomer werd al gevreesd voor het grondwater.

"Ze kunnen beter wat gaan doen aan 'echte' milieu problemen zoals de zee vervuilen met olie, of verwoestijning, verzilting, etc etc."
En dan ga jij met de jouwen dat weer belachelijk maken...
Voor Thy King, en iedereen anders die nog niet wil geloven dat de mens momenteel de grootste veroorzaker van CO2 is, simpelweg omdat wij in 100 jaar verbranden wat zich in 100.000 jaar heeft gevormd:

Ga de film "An inconvenient truth" van Al Gore eens bekijken.

Daarin wordt ook behandeld waarom wij het liever niet willen geloven/weten. (Naast hoe groot het probleem nu eigenlijk is).
Kijk dan gelijk ff 'The Great Global Warming Swindle' voor een andere kijk...
Om nog maar niet eens te beginnen over het feit dat we in een 'interglaciaal'-tijdperk leven.
En het feit dat men in de jaren '60 dacht dat er een nieuwe ijstijd kwam! :9 (echt waar)

Welk land gaat er trouwens ten onder als de zee spiegel 20cm stijgt in de komende 93 jaar? (de meest extreme voorspelling van het iccp)

Ze kunnen beter wat gaan doen aan 'echte' milieu problemen zoals de zee vervuilen met olie, of verwoestijning, verzilting, etc etc.
en kijk dan ook gelijk even die documantaire op National Geographic Channel (Earth investigated: The big freeze)

die documantaire die uitlegt dat het smelten van het ijs zoals dat nu gebeurt, de golfstroom afremt danwel stopt, en daarmee de warmte distributie op de hele planeet overhoop gooit, wat leid tot een veel ruiger klimaat.
"doomsday voorspellingen!"
Gebaseerd op zo precies mogelijke klimaatsmodellen.

En de huidige klimaatsontwikkelingen kunnen daarin niet verklaard worden zonder rekening te houden met de invloed van de mens.
Dat is nou juist het grote probleem van deze hele problematiek, want die uitspraak is gewoon niet waar!

De huidige klimaatsontwikkelingen kunnen veel beter verklaard worden door de invloed van de zonneactiviteit dan door de modellen van de IPCC.

Maar stel je voor dat iedereen eerlijk en objectief de meningen en discussies van de wetenschappers hierover zou horen, en merken dat er grote twijfels zijn over de invloed van de mens.
Zou er dan nog iemand zijn die bereid is extra belasting te betalen voor milieumaatregelen?
Zou er nog iemand bereid zijn om zuinig te zijn met energie? (denk daarbij ook aan de ontwikkelingslanden die juist heel veel energie gebruiken bij het ontwikkelen van hun economie)

Iedereen is het er over eens dat je geen energie moet verspillen, en ook iedereen is het er over eens dat je zo min mogelijk giftige stoffen moet gebruiken.

Maar zonder doemscenario's is er vrijwel niemand die bereid is daarvoor in zijn geldbuidel te tasten.
Kijk dan gelijk ff 'The Great Global Warming Swindle' voor een andere kijk...
Die film wordt nogal afgekraakt door zo'n beetje alle wetenschappers. Totaal niet te vergelijken met "The inconvienient truth"; waar juist bijna alle wetenschappers wél achter staan.

Commentaar van één van de wetenschappers die in TGCCS in beeld kwam:
"In the part of The Great Climate Change Swindle where I am describing the fact that the ocean tends to expel carbon dioxide where it is warm, and to absorb it where it is cold, my intent was to explain that warming the ocean could be dangerous - because it is such a gigantic reservoir of carbon. By its placement in the film, it appears that I am saying that since carbon dioxide exists in the ocean in such large quantities, human influence must not be very important—diametrically opposite to the point I was making—which is that global warming is both real and threatening."

Verder is de maker van de film (Martin Durkin) een behoorlijk rechts mannetje (zelfs voor Amerikaanse begrippen), die concentratiekampen in Bosnië heeft ontkent; die heeft beweerd dat siliconen borstimplantaten juist gezond zijn; die beweert dat genetische modificaties goed zijn; die achter de reclamecampagnes van tabaksfabrikanten stond; die opkomt voor de grote multinationals - en de daarbij gepaard gaande vernietiging van 't leefmilieu gezeur vind; die in 't klonen van mensen de oplossing ziet om de mensheid van de natuur te bevrijden; etc.
Niet bepaald een filmmaker om serieus te nemen. Hier nog een linkje over zijn totale onwetenschappelijke achtergrond, misleiding van mensen, etc:
http://members.tripod.com/~ngin/equinox.htm

Ongetwijfeld zal zijn bankrekening nu en dan gespekt worden door bepaalde bedrijven die er alle belang bij hebben dat ze door kunnen gaan met hun leefmilieu-vernietigende werkwijzen.
Die film wordt nogal afgekraakt door zo'n beetje alle wetenschappers. Totaal niet te vergelijken met "The inconvienient truth"; waar juist bijna alle wetenschappers wél achter staan.
Ik wat kritiek gezien over onbelangrijke punten, maar de echt belangrijke punten bleven overeind staan.

Heb je de film bekeken? Er worden keiharde wetenschappelijk feiten aangedragen door hoog aangeschreven wetenschappers die het hele IPCC en Gore verhaal compleet onderuit halen.

Bv het uitgangspunt van Gore en IPCC is dat CO2 voor een hogere temperatuur zorgt. Dit beweren ze op basis van eismonsters uit de polen.
Wat ze niet vertellen is dat daaruit onomstotelijk blijkt dat de CO2 verhoging zo'n 800 jaar achter loopt op de temperatuursverhoging. m.a.w. het is overduidelijk dat meer CO2 het gevolg van een temperatuurstijging, en niet de oorzaak.

Heb je een url naar een weerlegging van dat uitermate belangrijke punt?

Die regisseur mag best wat doorgeslagen zijn naar de andere kant, en je mag 'm verwerpelijk vinden vanwege zijn denkbeelden, maar dit soort keiharde wetenschappelijk feiten kun je niet zomaar even negeren.

Het vervelende is nu dat door wat onnodige truukjes van de regissuer het hele vervhaal genegeerd word.

En dat is wat er steeds wel gebeurd in dit soort discussies.
Het is zelden tot nooit zo dat alle wetenschappers het ergens over eens zijn. En juist dat zorgt er voor dat de wetenschap verder komt, omdat er nieuwe inzichten komen.
Bij de global warming discussie is dat normale academische proces (van redelijk onafhankelijke wetenschappers) tot stilstand gekomen, en wordt de boel overheerst door onderzoeks buros, politici en andere groeperingen die grote belangen hebben bij de uitkomsten en geen tegenspraak dulden.
Totaal niet te vergelijken met "The inconvienient truth"; waar juist bijna alle wetenschappers wél achter staan.
Alle wetenschappers? Die 993 science bladen die het allemaal met Gore eens waren is niet correct. "On 15 December 2004, she admitted that there was indeed a serious mistake in her Science essay.""

http://www.staff.livjm.ac.uk/spsbpeis/Scienceletter.htm
het is net zelfs een zeer belangrijk gas!
zonder CO2 wordt er geen warmte van de zon vastgehouden.
zonder CO2 zou feitelijk de zuurstofconcentratie in de lucht verder toenemen. zuurstof is eigenlijk ook zeer schadelijk..
zonder CO2 zouden er geen bomen zijn, geen fotosynthese enz enz

maar zoals met alles is het gewoon een evenwicht, wat momenteel een beetje verstoort lijkt te zijn

overigens vind ik al dat "klimaat neutraal opereren" echte BS, een boom van 100 jaar zet veel meer CO2 om, waarschijnlijk stond een dergelijke boom daar 300 jaar geleden ook al, enz
Ja, dom van me...ik bedoel dat bomen meer CO2 opleveren dan ze verbruiken. De oceanen (onder andere) zorgen voor het omzetten van CO2 naar zuurstof.
De oceanen (onder andere) zorgen voor het omzetten van CO2 naar zuurstof.
Maar in het Wikipedia stukje dat je quotte staat juist weer dat oceanen de grootste CO2 producenten zijn. :?
Het klopt beide..

de Oceaanen goed voor 70% van aard oppervlak consumeren veruit het meest 02 en C02 en is ook de grootste producent.

De tropische regenwouden zijn successie wouden en zijn in balans. Eigenlijk is er in de hele wereld een 02 / C02 balans. En das maar goed ook. Zou die balans er niet wezen dan stopt of de koolstofstroomkring en zijn er straks geen materialen meer voor planten om van te groeien of er is geen 02 hoe dan ook .. balans is nodig..

En dat is precies wat het datacentrum probeert te bereiken.
Dat CO2 niet schadelijk is, is afhankelijk van je definitie van schadelijk.
Bomen in de tropen vallen overigens ook om en rotten weg. Een stabiel regenwoud levert ook geen extra zuurstof op. De humuslaag blijft dun, daarom is het ook zo fragiel.
Het zijn echt de longen van de aarde (ze nemen zuurstof op en stoten CO2 uit )

De enige manier om CO2 voor langere tijd op te slaan is in het kalkskelet van plankton.

Dat betekend overigens niet dat we maar moeten blijven doorstoken met fossiele brandstoffen. Energie onafhankelijkheid is geen slecht streven
Anoniem: 52686
@Diradical23 april 2007 15:51
Het zijn echt de longen van de aarde (ze nemen zuurstof op en stoten CO2 uit )
Andersom juist, ze nemen CO2 op en stoten zuurstof uit. Anders zou het juist beter zijn om het regenwoud te kappen als we de hoeveelheid CO2 willen verlagen. :)
Netto leveren ze zuurstof.
@_AvA_: Dat is nieuw voor me. Link? :)

@ATS: Dat zeg ik toch? :?
Toch ook weer niet, maria..

Snachts nemen ze echt zuurstof op ;)
Ik snap je post niet helemaal. Inderdaad, een stabiel regenwoud levert geen extra zuurstof op. Het zijn dus niet de longen van de aarde. Per saldo nemen ze geen CO2 op, en staan geen zuurstof af.
2. Bomen stoten meer CO2 uit dan ze opleveren, behalve wanneer ze in tropisch klimaat leven. Het blad van de boom valt op de grond en rot weg. Rottend blad veroorzaakt meer CO2 dan de boom de rest van het jaar oplevert.
Dan mag je mij wel even verklaren waar die stam en die takken vandaan komen :Z.
the oceans are "the biggest source of CO2 by far."
Idd, de oceanen slaan CO2 op. Als ik mij niet vergis, werkt dit o.a. doordat opgeloste CO2 (CO3(2-)) combineert met Calciumionen en kalkrotsen vormt.
De capaciteit van de oceanen is echter overschreden. Doordat er geen CO2 meer opgenomen kan worden door de oceanen, geven de oceanen bij de minste opwarming al weer een hoop opgenomen CO2 af. Bij hogere temperaturen lost CO2 nl. niet zo goed op.
Human activity produces a "mere" 6.5 gigatons of CO2 each year.
Dat kan allemaal wel zijn, maar de menselijke activiteit kan gerust het dynamisch evenwicht verstoren en samen met andere factoren voor de huidige opwarming verantwoordelijk zijn. Vergeet niet dat de tropische regenwouden de laatste honderd jaar ook gedecimeerd zijn.

(edit: ionlading gecorrigeerd...)
De capaciteit van de oceanen is overschreden
Dat impliciert iets wat er niet is. De oceaan is geen kast waar je CO2 in kan opslaan, en die dan op een gegeven moment vol is.

Het is gewoon een evenwicht tussen oceaan en atmosfeer. Temperatuur kan inderdaad dat evenwicht heen er weer schuiven, doordat de oplosbaarheid van CO2 varieert.

Volgens sommige is de huidige CO2 toename het gevolg van het opwarmen van de oceanen, en niet de oorzaak.
Ja ja... je wilt geen reactie evenwichten, maar wel feedback loops?

Volgens mij denk je een beetje te veel als een IT'er, en te weinig als chemicus/natuurkundige. ;)
Het is beide: opwarmende oceanen zorgen voor meer CO2 in de atmosfeer, waardoor vervolgens meer opwarming ontstaat, etc...
Anoniem: 74500
@AHBdV23 april 2007 16:39
@AHBdV
Zie ATS:
Het klimaat is niet te modelleren als een systeempje waarin je een input steekt en er komt iets uit: het is op zijn minst een systeem met feedback.
De oceaan is geen kast waar je CO2 in kan opslaan, en die dan op een gegeven moment vol is.
Het is mss een simpel model, maar het geeft wel weer wat er gebeurt. Ik voel er weinig voor om hier te goochelen met reactie-evenwichten die verschuiven e.d.
Anoniem: 74500
@AHBdV29 april 2007 18:05
je wilt geen reactie evenwichten, maar wel feedback loops?
Er bestaat ook zoiets als positieve feedback, en dit leidt niet noodzakelijk naar een evenwichtssituatie...
bovendien zijn er al meer bomen dan 100 jaar geleden
Bomen stoten meer CO2 uit dan ze opleveren
Uitstoten = opleveren. Je bedoelt misschien dat ze meer CO2 uitstoten dan dat ze O2 opleveren.

Dat lijkt me wat sterk, overigens. Als bomen meer CO2 uitstoten dan ze opleveren, zouden ze die CO2 ook weer opnemen en nog meer CO2 uitstoten, zodat alle zuurstof op deze planeet in no time op is geraakt en vervangen is door CO2.
Allemaal lezertjes van wikipedia, waar dit soort topics helemeel gesaboteerd zijn door lobbyisten. De klimaatsverandering komt niet door de mens, welnee. grotere bronnen van CO2 zijn, volgens wikipedia, bomen en vulkanen, terwijl oceanen (!) voor zuurstof zorgen. Jammer dat als je de bron volgt je zonder uitzondering bij een of ander luguber niet wetenschappelijk figuur of organisatie uitkomt. U moet dat niet zo letterlijk nemen allemaal. Het gaat erom dat deze informatie een platform creeert waar er door kan worden gegaan met geld verdienen ten koste van het milieu, terwijl de klimaatsverandering nu voor iedereen zichtbaar is.
:Z De "bewijzen" van IPCC zijn ook niet politiek gekleurd wil je zeggen? Opvallend dat na de koude oorlog men het volk opnieuw onder de duim moest krijgen, nu middels het nieuwe Grote Gevaar: CO2!

Ik ben het er mee eens dat onnodig vervuilen van biotopen met chemicaliën etc. not done is, maar volksverlakkerij vind ik ook niet echt netjes!

Geloof je ook nog in het hockeystick model dat de kleine ijstijd en de medieval warm period zo 'professioneel' buiten beschouwing laat? Zou dat misschien te maken hebben met de politieke agenda en de miljarden die omgaan in doemprofetieën wat betreft de opwarming van de aarde?

Eerst bepaalt men de temperatuur en de CO2-verhouding door ice-core samples te nemen op Antarctica en vervolgens gaat men sedert de jaren tachtig op het Noordelijk halfrond veldmetingen doen in urban areas. Goh, vreemd dat het dan veeeeeeeeeel warmer lijkt en dat je dan veel meer CO2-uitstoot meet!

30 jaar geleden vreesde men dat de aarde ten onder zou gaan aan een nieuwe ijstijd. Nou, chapeau!
Anoniem: 77046
@Wilf23 april 2007 17:26
Laat ook maar. 1) Het gaat prima met de planeet, nothing to see, please move along 2) tweakers is toch van het MBO-niveau dat figuren (medewerker?) een bijdrage over klimaat in een klimaattopic downmodden als offtopic. Maar ja, de meesten die een intelligente bijdrage kunnen leveren zijn al jaren geleden om deze reden weggevlucht. Het Fok! van de technology sites. 3) Met een kneus die een hele waslijst opnoemt terwijl hij tegen zichzelf lult, valt ook al geen normale discussie te voeren. Allemaal triest en welterusten. Ga maar weer snel downmodden, das het enige waar jullie goed in zijn en dat zegt ook al genoeg.
Als bomen meer CO2 uitstoten dan opnemen, zou je me dan kunnen vertellen waar de koolstof vandaankomt die hij gebruikt om de koolwaterstoffen te maken waaruit hij bestaat?

Misschien had je op de middelbare school gewoon eens op moeten letten bij de scheikunde of biologie les. Dan had je zelf ook eens na kunnen denken ipv iemand na te praten waarvan jij denkt dat je de meeste aandacht krijgt en/of reacties uitlokt.
Allemaal gezever:

Een boom doet 3 dingen:
- Veel CO2 opnemen
- Veel O2 afgeven
- Veel H2O afgeven

Als een boom geen CO2 opnam, hoe zou die boom dan moeten groeien?? in ruil krijgen we O2

Via de bladeren word er ook zeer veel H2O afgegeven. Gelukkig maar, want anders droogt alles uit, kijk maar naar de sahara.

Er is ook een fabel dat een plant op je kamer ongezond is. NIET WAAR!

CO2 is niet schadelijk, maar wel een broeikasgas. inderdaad veel minder zwaar dan H2O en CH4, maar door de stijging van CO2, stijgt ook de concentratie van H2O.

We moeten iets doen aan het milieu, bijvoorbeeld nu de computer uitzetten, en buiten gaan spelen..

BTW: Ik dacht dat de zee nog veel meer CO2 omzetten naar O2, echter in de film van al gore laten ze de ademcyclus van de aarde zien, en is dit dus ook een fabel.
Als je eenmaal deze documentaire gezien hebt dan geloof je echt totaal niet meer in het CO2 verhaal. Het is gewoon 1 grote leugen waarbij subsidies voor onderzoeken de grote drijfveer is.
Bomen planten om CO2 uitstoot te compenseren heeft alleen zin als je die bomen na het volgroeien kapt en diep in de aarde begraaft.

De enige manier om de koolstof cyclus rond te krijgen is even veel koolstof terug stoppen in de aarde als we er als olie uit pompen.
Kijk, de eerste post die de het correct noemt.

Bomen, planten, dieren en alle bij- en afvalproducten leveren per saldo inderdaad geen zuurstof of CO2 op. En ze verbruiken dat ook niet. Dat is namelijk netjes een kringloop. Waarom bomen dan wel zuurstof lijken op te leveren is omdat ze wel CO2 opnemen, en dat opslaan in hun bladeren en stam... dit noemt men groei... Uiteindelijk zal dit na vertering / verbranding weer vrijkomen...

Wat is dan het probleem? Fossiele brandstof. Die 'verstoort' de kringloop door de meer CO2 toe te voegen. En de (enige) oplossing? (andere zijn geen oplossingen, dat zijn compromissen) De zo toegevoegde CO2 weer uit de kringloop halen, door bijvoorbeeld koolstof rijk materiaal terug de grond in te stoppen.

In hoeverre dit dan een / de oorzaak is van het broeikas effect, daar zijn de beste geleerden (stiekum toch) nog niet uit. Dat zou ook kunnen komen door zonnevlammen, of andere gebeurtenissen. Greanpeace e.d. wil graag anders doen geloven en dat is goed. Dan gebeurt er ten minste iets.

[einde veel te lange post...]
Bomen, planten, dieren en alle bij- en afvalproducten leveren per saldo inderdaad geen zuurstof of CO2 op. En ze verbruiken dat ook niet. Dat is namelijk netjes een kringloop. Waarom bomen dan wel zuurstof lijken op te leveren is omdat ze wel CO2 opnemen, en dat opslaan in hun bladeren en stam... dit noemt men groei... Uiteindelijk zal dit na vertering / verbranding weer vrijkomen...
Dat noemt men simpelweg fotosynthese:

12H2O + 6CO2 + licht → C6H12O6 (glucose) + 6O2 + 6H2O

Zoals je ziet slaan bomen en planten eigenlijk de CO2 niet op maar zetten ze het om naar glucose.
Hier op kantoor hebben we de discussie al eens gevoerd of de kosten van energiebesparing opwegen tegen de mogelijk hogere afschrijvingskosten door het aan en uit zetten van de bureau PC's.

Ook hebben we nagedacht over het werken in het weekend, waardoor de airco en de verlichting meer aan staat... maar op een gegeven moment valt het voor gewone stervelingen niet meer te bepalen hoe zuinig je nou eigenlijk bent.

Concrete oplossingen zoals in het datacentrum zijn natuurlijk wel helder, maar op een gegeven moment wordt het schemergebied, imho.
mogelijk hogere afschrijvingskosten door het aan en uit zetten van de bureau PC's.
Die discussie is dan niet met feiten onderbouwd geweest. 5000 stop/start cycli zijn voor harddisks en monitoren geen enkel probleem, en met gemiddeld 200 gewerkte dagen per jaar heb je het dan over 25 jaar uit- en aanzetten. De besparing van 168 uur per week terug naar 40 uur per week stroom verbruiken is dan maar 76%. (Of: andersom gerekend: je brengt je energieverbruik terug naar 24%)
Je gaat er daarbij wel van uit dat een PC die idle is hetzelfde verbruik heeft als een PC die in gebruik is, en dat is natuurlijk niet zo. Overigens zet ik zelf m'n PC hier op kantoor gewoon uit na een werkdag.
Een gemiddelde kantoor pc is altijd "idle". muv het scherm en de hdd dan.
@ martijnve:
Een gemiddelde kantoor pc kan nooit "altijd idle" zijn. Als een machine idle is dan doet die niks. Dat betekent dus dat je machines hebt staan waar niets mee gedaan wordt. Je staat dus stroom en geld te verkwisten met zulke machines. De gemiddelde machine is dus niet idle maar in gebruik en hooguit tijdens pauzes idle (en zelfs dat hoeft nog niet zo te zijn).
martijnve bedoelt dat de gemiddelde kantoor-pc niet intensief moet rekenen. Dat is de term 'idle' in computer-termen: niet aan het rekenen, niet druk bezet. Als elke kantoor-pc dezelfde downclock mogelijkheden als een laptop had, dan konden we serieus beginnen besparen!
Anoniem: 73319
@burne23 april 2007 22:29
Gelukkig zijn er nog mensen die kunnen rekenen en redeneren, thanks bume.
Wat is er mis met werkstations na elke werkdag uit te zetten? Daar zijn ze op gebouwd. Dit behoort een standaard eigenschap van een bureau pc te zijn.
Anoniem: 155551
@AxiMaxi23 april 2007 17:43
Het hangt natuurlijk ook allemaal af van de apparatuur die je kiest.

Zie ook een test van Gigabit-switches in de Duitse C'T (07-06 p.170 voor evt. meelezers).

Van 5 apparaten zijn ook de stroomkosten gemeten.
Deze zijn gemeten bij 100Mb/s idle en bij 1000Mb/s idle.
Bij 100Mbit/s idle de Wattages: 20,9; 22,6; 12,9; 21,6; 18,7
Bij 1000Mbit/s idle de Wattages: 33,6; 40,4; 17,9; 32,7; 22,8

De middelste router gebruikt bij 1000Mbit/s idle minder dan de anderen bij 100Mbit idle.

Bij een prijs van 20ct/kWh is dat op jaarbasis € 31,38 voor de switch met 17,9 W en € 70,83 voor de 40,4 W switch.

(metingen gedaan bij 16 in gebruik zijnde poorten)

En er zijn genoeg bedrijven die meer dan één switch nodig hebben.
Er zijn geen hogere afschrijvingskosten als je een PC elke dag uitzet.Een veelgehoorde fabel. Elke dag 's ochtends aan en 's avonds uit bedoel ik dan. Bij 10 keer inschakelen op een dag kan het ooit een keer misgaan, bij 1 keer niet.
En welk land gaan ze stalken met al die bomen? In Nederland is nooit genoeg ruimte om iedereen co2 te laten compenseren d.m.v. bomen planten.
Bomen nemen CO2 op, maar geven het nadat ze omvallen en verteren weer vrolijk af.

Mossen doen dat veel beter; die vormen dikke lagen turf. Geen bomen planten dus; eerder mossen aanzaaien.
Toch trek je met iedere boom die je bijplant CO2 uit de atmosfeer. Aangezien een boom het zo 80 jaar kan volhouden ontrek je die CO2 dus 80 jaar uit de atmosfeer. Wanneer je als die boom afsterft weer een nieuwe plaatst blijf je dus CO2 neutraal.

Aangezien de mens in de afgelopen decenia een enorme hoeveelheid bomen heeft gekapt en niks heeft bijgeplant staan we dus nog behoorlijk in het rood en is iedere boom die je plaatst er één in de goede richting.
Anoniem: 73319
@Defspace23 april 2007 22:27
Ik kan je (fevenhuis) grammatica niet helemaal ontleden maar wat er mis gaat is dat mensen bijzonder korte neuzen hebben, en daar niet voorbij kijken. Zo willen allerlei overheden biobrandstoffen promoten om het klimaatsprobleem aan te pakken, maar als je even je rekenlineaal erbij pakt zie je al dat dat geen efficiente methode is.

Bomen zijn in elk geval al een stuk beter in carbonopslag per oppervlakte dan landbouwgewassen.

Ik las net dat 1 hectare voor biobrandstof 100 keer zo weinig carbon opslaat als een bos.
Ook gaat er nu nog veel fossiele energie in de productie en verplaatsing van biobrandstoffen.

Een dik pak veen (Mr_Atheist) is op den duur idd nog veel beter dan bomen maar kan niet overal gerealiseerd worden. Je hebt water en ruimte nodig.

Maar over dit initiatief: hulde! Al is het om financiele motieven gedaan.
Bomen zorgen planten zichzelf voort, hoofstuk één van een willekeurig biolgieboek.

De vinding dat climatechange en global warming kan worden omgekeert of afgeremt (te laat) door nieuwe bomen te plaatsen is een farce en om eerlijk te zijn DIT IS NOU ECHT EEN COMPLOT!
Privévertaling voor Arakrys:

De vinding = afremming of zelfs omkering van global warming en climate change
De vinding in context van het bericht = een farce ofwel een travetiet concept
Travestiet concept = een concept dat zich voordoet als een ander concept in veelal mismaakte en tegenstrijdige smaak
Cilmate change (CC) = de term voor klimaatsveranderingen teweeggebracht door menselijke activiteit.
Global warming (GW) = een overgesimplificeerde termvoor een groep globale klimaatevenementen
Afremming (te laat) van CC en GW = De tijdspanne voor werking van tegenmaatregelen ten gunste van afremming van CC en GW ligt in de verre toekomst en niet in het heden, de trend van huidige CC en GW zal in de voorlopige toekomst onvermindert doorgaan ongeacht de maatregelen die nu genomen worden, de positieve gevolgen van een maartregel als gewasaanplant zullen pas weer in een nog verdere verre toekomst zichtbaar zijn, de mens zal niet in staat zijn om voldeonde gewassen te planten en de effecten ervan zullen in elk geval effectief te laat zijn.
Het COMPLOT in dit bericht en op globaal nivo = Dat er gewerkt wordt aan oplossingen terwijl er onvermindert doorgegaan wordt met een hogere uitstoot en vervuiling op alle spectra (chemisch, lucht, water, grond, magnetisch, microgolven, voeding, etc.) onder het motto economische (levens) verbetering, in plaats van minder te produceren en efficienter omgaan met bestaande resources.
Bomenaanplant illusie = Dat de grootschalige aanplanting van bomen of andere gewassen, vanuit een of ander perspectief, positief is voor de natuur en daarom ook gunstig voor het klimaat.
Moderne (mis)calculatie = Meer is beter, want meer economie is beter voor mensen, want meer economie is meer geld, want meer geld is beter, dus ook meer bomen is beter voor natuur.

Positieve voetnoot: De grootschalige problemen zullen grootschalig afnemen als er niet langer zo grootschalig wordt geproduceerd en geconsumeerd wordt.
Anoniem: 191654
@0rbit23 april 2007 15:28
Helpen we meteen weer mee, aan de beschermde plantensoorten, mos is toch beschermd? :)
Beter nog: bomen planten en dan gewoon afwachten. Gaat er op den duur vanzelf mos op groeien.
Ik zal mijn steentje bijdragen met die mossen door mijn tanden niet meer te poetsen ;)
Anoniem: 105385
@0rbit24 april 2007 07:22
niet als je bomen plant in bossen die toch omgehakt worden voor het hout. In feite moet er gewoon meer met hout gebouwd worden; op die manier sla je CO2 relatief lang op...

Ook loont het dus om meer papier te gebruiken; Het meeste komt uit gerecycled papier, maar als er extra nodig is, is dat in feite CO2 opslag ;-) (hoewel ik niet weet hoeveel CO2 er nodig is om papier te produceren).
Aan planten waar oerbossen gekapt zijn is een begin natuurlijk ;)
En waarom zou dat datacentrum nu klimaatneutraal zijn?? Wat betekent dat nu eigenlijk?

Mooi dat de compressor 40% van de tijd niet meer nodig is. Maar 60% van de tijd is ie dat dus wel. M.a.w. het centrum is 40% klimaat neutraal? Of gaan we dan claimen dat dat met groene stroom gebeurt, en dus klimaatneutraal is. Maarja... dan ben je dus ook klimaatneutraal wanneer je compressor 100% van de tijd aan staat, maar je al die tijd groene stroom gebruikt.

Enne... zijn we dan klimaat positief wanneer die compressor maar 20% van de tijd aan staat?

Aardgas gebruiken voor de auto's is mooi voor een schone verbranding, en ietsje minder CO2 verbruik. (Relatief meer H dan C atomen in aardgas t.o.v. benzine). Maar ook aardgas komt gewoon uit de grond, net als olie. Wat dat betreft zeer zeker niet klimaat neutraal. (Maar aardgas klinkt zo lekker groen hè? )


NB: Begrijp me niet verkeerd. Het is heel goed dat men kijkt naar energie besparing. Maar dat "klimaatneutraal" verhaal is grote flauwekul.
Anoniem: 74500
@AHBdV23 april 2007 16:42
Het nieuwe datacentrum Evoswitch in Haarlem claimt als eerste in Nederland klimaatneutraal te zijn.
Lees: de marketingdienst van het nieuwe datacentrum Evoswitch in Haarlem claimt als eerste in Nederland klimaatneutraal te zijn. ;)
Het grote voordeel van auto's op aardgas is dan ook de veel lagere NOx, roet, fijnstof en SO2 uitstoot. Het vermindert smog, ademhalingsproblemen, zure regen, etc en is dus bij uitstek geschikt om lokaal in stedelijke gebieden de luchtkwaliteit te verbeteren. Met het CO2 issue op wereldniveau helpt rijden op aardgas inderdaad niets (maar goed, je moet ergens beginnen en totdat er waterstof is, is aardgas een stuk beter dan benzine/diesel).
Dat voordeel heb je met Autogas ook al, en dat is overal in Nederland te koop, i.p.v. bij een handje vol pompen.

Sterker, met een goede katalysator heb je zelfs bij benzine geen significante NOx en SO2 uitstoot meer.

(Zowiezo is NOx een katalysator kwestie, en geen brandstof kwestie.)
Ik ben van mening dat je klimaat neutraal bent als je alleen stroom gebruikt die met duurzame middellen opgewekt is. Dus je bouwt een datacentrum en zet er direct een windmolenpark naast en dan maakt het niet meer uit hoeveel stroom je verbruikt... in principe...

Maar vergeet niet dat de productie van windmolens ook een sloot energie kost. Hier komt het duurzaam produceren om de hoek kijken, wat in het verlengde van klimaatneutraal ligt. Als je dus minder windmolens neer hoeft te zetten omdat je zuiniger bent dan ben je duurzaamer bezig. In mijn optiek is het datacentrum dus klimaatneutraal, en duurzamer dan andere datacentra.

Ten tweede, een belangrijke kostenpost voor een datacentrum is energie, als je daar op kan besparen dan is dat financieel gunstig, dit wordt dan ook als tweede argument in het topic genoemd.

Dat auto verhaal staat hier los van.

Overigens is het een prima datacentrum! Wij zitten er al sinds het begin van de maand..
Wanneer gaat EvoSwitch in haarlem eigenlijk open en zijn er al resellers? Ik wil heel graag mijn servers daar neerhangen...
leaseweb verkoopt er al minstens 6 maanden rackspace.
Ze zitten niet voor niets op deze manier reclame te maken, om naamsbekendheid te krijgen.
Dus ga er maar vanuit dat ze open zijn voor klanten
Watch out! Global Tree Warning
Het is wel in de mode (gelukkig).

Het Amerikaanse Dreamhost(.com) maakte het een paar dagen geleden ook al bekend.

Misschien is een keurmerk voor claim een idee (bestaat vast al wel trouwens).
Anoniem: 97275
23 april 2007 16:35
Ik heb er wel eens over na zitten denken inderdaad, waarom halen we in bijvoorbeeld de winter gewoon geen koude lucht van buiten naar binnen in plaats van de airco aan te zetten?

Maarja beetje jammer dat het de afgelopen tijd, zelfs in de winter, 20+ graden is :Y)
Je kan een bos ook zien als een buffer. Als bossen bijvoorbeeld 1 procent van de co2 vasthouden, al is het tijdelijk, heeft het wel degelijk invloed op de co2 in de atmosfeer. Ook al geven die bomen dat later weer af. Het gaat erom dat het gewoon even uit de atmosfeer is(zolang dat bos er staat).
Bedenk maar eens wat er zou gebeuren als alle bossen in een keer zouden verbranden.
Dus het feit dat een boom weer co2 afgeeft na zijn dood betekend nog niet dat het vasthouden van co2 door bossen geen invloed heeft. Er is gewoon even behoorlijk veel co2 uit de atmosfeer.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee