Gemeente Groningen deelt plannen voor groot datacenter van onbekend bedrijf

Er komt mogelijk een nieuw groot datacenter op industrieterrein Westpoort bij Groningen, zo luiden plannen van de gemeente Groningen. Het is momenteel nog niet bekend welk bedrijf dat datacenter wil bouwen.

Bouwplannen voor het datacenter.
Beeld: gemeente Groningen

Uit een pdf-document van de gemeente Groningen blijkt dat het mogelijke datacenter twintig hectare in beslag gaat nemen op industrieterrein Westpoort. De gemeente zou vorig jaar benaderd zijn met plannen voor het datacenter. De bouw van het mogelijke datacenter staat overigens nog niet vast; de gemeenteraad van Groningen moet daar eerst nog een oordeel over vellen.

De gemeente verwacht naar eigen zeggen dat er 125 permanente banen met het datacenter gemoeid zijn. Vanwege de maximale bouwhoogte zou de initiatiefnemer vermoedelijk luchtkoeling toepassen voor het datacenter. Als de plannen doorgaan, dan verwacht de gemeente dat de restwarmte daarvan gebruikt kan worden om 5000 tot 10.000 huishoudens te verwarmen, zo blijkt uit het gedeelde document.

Het is niet bekend welk bedrijf van plan is om een nieuw datacenter te bouwen in Groningen. Verantwoordelijk wethouder Berndt Benjamins van D66 wil tegenover RTV Noord niet bevestigen wie de betrokken partijen zijn. Er staat momenteel al een datacenter van NorthC op Westpoort en dat bedrijf zou ook van plan zijn om uit te breiden, maar volgens RTV Noord doen ze dat niet met twintig hectare.

Een andere wethouder, Roeland van der Schaaf van PvdA, meldt tegenover het regionale medium dat hij in gesprek gaat met omwonenden, hoewel hij daarbij wel benadrukt dat het datacenter op een industrieterrein terecht moet komen. Tegelijkertijd erkent hij wel dat een pand van 20 hectare impact heeft op de omgeving. Het is niet bekend wanneer het datacenter in bedrijf wordt genomen, mochten de plannen worden goedgekeurd.

Door Daan van Monsjou

Redacteur

13-10-2021 • 21:12

186 Linkedin

Submitter: mar-10

Reacties (186)

186
178
83
16
0
69
Wijzig sortering
Het begint nu toch wel hele vreemde vragen op te roepen al die grote datacenters in NL terwijl wij als kikkerlandje aan het vechten zijn tegen hoge energieprijzen, steeds minder grond en grondstoffen.

Wat is er zo speciaal aan NL dat praktisch alle grote multinationals zich hier willen stallen en zowat alle groene energie opslurpen en het volk, welke er woont, tevens een torenhoge energierekening voor te leggen? Waarom profiteren WIJ niet van die zogenaamde voordelen waardoor multinationals schijnbaar zo happig zijn om hier te komen?

Dit is toch zo krom als een banaan of ben ik nu gek?
Als data in het buitenland wordt opgeslagen zitten we te zeiken. Komen er data centers in Nederland (dus waar onze data kan worden opgeslagen), dan zitten we nog steeds te zeiken.

En zoals ik elders als zeg: als we allemaal onze eigen servers gaan neerzetten is het energieverbruik nog veel hoger, maar dan is het minder zichtbaar.
Komen er data centers in Nederland (dus waar onze data kan worden opgeslagen), dan zitten we nog steeds te zeiken.
Datacenters in Nederland worden niet hoofdzakelijk gebruikt 'om Nederlandse data in Nederland op te slaan', het kan wel een deel van het verkooppraatje zijn maar dit is zeker niet wat er in werkelijkheid gebeurt.

Aan de energie die deze datacenters gebruiken betalen Nederlanders weldegelijk mee:
"... de voordelen van extreem lage belasting op elektriciteit en de extra lage netwerkkosten voor specifiek grootverbruikers. Cijfers van Eurostat laten zien hoe Nederland onderaan bungelt voor de industriële elektriciteitsprijs inclusief belasting."
Dat terwijl energie voor Nederlanders niet goedkoop is vergeleken met inwoners van andere EU landen.

Praktisch gezien betalen Nederlanders een deel van de energie voor de opslag van hoofdzakelijk buitenlandse data.
De energiebelasting op elektra is voor bedrijven gelijk aan die voor particulieren. Alleen voor hele grote verbruikers ( > 1 000 000 kWh) is de belasting ruwweg de helft. https://www.belastingdien...c97%2Dbc7a%2D802790bd1110. Voor consumenten is Nederland één van de duurste landen (3e in Europa) voor grootgebruikers zitten we onder in de middenmoot. De energiekosten zullen meespelen met Nederland als vestigingsplaats, maar zullen zeker niet alles bepalend zijn. Een aantal kilometer Oostwaarts (vanuit Groningen) en men zit in Duitsland, waar de elektra inclusief belasting zelfs nog goedkoper is.
In Nederland zijn er echter betere mogelijkheden om energie overschotten (warmte) weer te verkopen aan een warmtenet daarnaast heeft Nederland voor datacentra gewoon een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De infrastructuur is gewoon uitstekend, er is een gunstig belastingklimaat, de bevolking is hoog opgeleid en (specifiek voor datacentra) er zijn hier vlakke terreinen van vele hectaren.

Bedrijven betalen aan energie gewoon de prijs die de energiebedrijven rekenen. Als die geen verlies willen leiden is dat iets meer dan hun kostprijs. De Nederlander betaalt dus niets aan de energie die de datacentra (voor deels buitenlandse data) gebruiken. Ze betalen minder energiebelasting dan consumenten. Dat maakt de inkomsten voor de staat relatief lager, dan via consumenten, maar het zijn nog steeds inkomsten en het zijn geen subsidies.
Dat klopt. Maar er is ook nog de Opslag Duurzame Energie (ODE); een belasting die wordt geheven nagelang je verbruik. Dat wil leggen: hoe méér je verbruikt, hoe láger die ODE en hoe láger de energiebelasting (EB).

Daardoor is de EB (inclusief de ODE) voor Nederlandse consumenten in verhouding veel hoger dan in de omliggende landen. Tegelijk is de EB en ODE voor bedrijven in veel gevallen juist veel lager dan in de ons omliggende landen.

Het is wel afhankelijk van je verbruik; dat je bij de KvK staat ingeschreven, betekent dusn iet dat je meteen minder EB/ODE betaalt.

Voor iedereen, inclusief bedrijven dus, die minder dan 10.000 kWh op jaarbasis verbruikt, geldt een EB van 9,4 ct/kWh en een ODE van 3 ct/kWh (overigens gelden andere tarieven voor openbare laadpalen, maar die laat ik even buiten beschouwing).

Daarboven wordt het interessant:

10.001 - 50.000 kWh/jr:
5ct/kWh EB en 4ct/kWh ODE.
EB is dus bijna de helft, ODE is iets hoger.

50.001 - 1.000.000 kWh/jr:
1ct/kWh EB en 2ct/kWh ODE
Flink goedkoper dus

Boven 1.000.000 kWh/jr voor zakelijk gebruik:
0,06 ct (let wel, cent niet euro) per kWh EB
0,04 ct/kWh ODE

Boven 1.000.000 kWh/jr voor particulier gebruik:
0,1 ct/kWh EB (twee keer hoger dan zakelijk gebruik)
0,04 ct/kWh ODE (gelijk aan zakelijk gebruik).

Als je stroom gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en/of metallurgische bewerkingen, dan betaal je als zakelijke gebruiker géén EB of ODE.
Ik weet niet wat je met je cijfers wilt aantonen. Ze voegen niets toe want je kon ze zo uit de bron halen die ik genoemd heb.
Als je naar de Europese prijzen voor elektra kijkt (inclusief alle belastingen) zit Nederland voor zakelijke grootgebruikers in de lage kant van de middenmoot. Dat heb ik ook geschreven. Duitsland is nog goedkoper. Energie kosten zijn dus niet bepalend geweest voor de keuze voor Groningen.
Misschien is het woordje "maar" in mijn post verwarrend; ik spreek je niet tegen, maar onderbouw je stelling. Niet iedereen klikt door op links namelijk.

Wat we (beiden) aantonen is dat het nogal duidelijk is dat de consument diegene is die de energietransitie bekostigd. De ODE is het middels waarmee de SDE(+) wordt gevuld: een fonds waarmee dit soort initiatieven subsidie krijgen om (bijvoorbeeld) de restwarmte duurzaam in te kunnen zetten.

Dus zo'n bedrijf betaalt én minder energiebelasting, én vrijwel geen ODE, en plukt juist de vruchten van de SDE(+) waarmee Nederland aantrekkelijk wordt om een datacenter te vestigen (nog los van de infrastructuur).

Plus dat een consument nog eens BTW betaalt over de ODE; dat was ik nog vergeten te melden. Belasting op belasting dus.
BTW is een consumentenbelasting. Alle goederen en diensten die uiteindelijk aan consumenten worden geleverd worden pas aan het eind van de keten belast. Dat geldt uiteindelijk ook voor de diensten die een datacenter aanbiedt. BTW heffen op tussen diensten, grondstoffen (hier hoort energie ook bij) en halffabricaten zou eigenlijk inhouden dat de consument een veelvoud van de prijs voor het eindproduct moet gaan betalen.

Met subsidies voor het inzetten van een zonnepark op het dak (als dat in de planning zit) en het terugleveren van energie in de vorm van warmte is niets mis. Een bedrijf zal bij de bouw meer extra kosten moeten maken dan de subsidie die het krijgt. Daarnaast levert het straks wel weer goedkoop warmte waar de hele omgeving van kan profiteren.

Bedrijven betalen nu eenmaal minder belasting dan particulieren. Dat is over de hele wereld zo en dat is met een goede rede: Als bedrijven meer belasting moeten worden de diensten of producten gewoon duurder en komt het uiteindelijk toch weer op de consument neer. Het is dus veel gemakkelijker om de belastingen bij de consument (en import/export) neer te leggen dan alle tussenstappen te belasten.

Het lijkt dus vooral zo dat bedrijven voordeel hebben van lage belastingen, maar uiteindelijk profiteert de consument daar wel degelijk van.

Ondertussen gaan er wel weer naar schatting 250 mensen in het datacenter werken. Dat zijn over het algemeen goed betaalde banen en is dus ook weer goed voor extra inkomsten belasting. De goedkope energie komt deels weer terug in goedkope warmte, waar de omgeving van profiteert.
Je getallen kloppen (zover ik me herinner), maar je focus ligt vgm verkeerd. 1GWh is niet zo veel. Bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen van, de relatief kleine gemeente, Oost Gelre verbruikt al +/- 1 GWh.

De focus ligt zover ik weet veel meer op het belastingklimaat en een kleiner gedeelte infrastructuur en nog minder opleidingsniveau. Daarnaast lijkt me grote vlakke terreinen een drogreden. Dit is echt insignificant op de kosten van een heel datacenter.

Wel vergeet je te vermelden dat we bezig zijn met subsidies voor groene energie. Het doel is 32% groene energie in 2030, maar als we toename prima vinden, moeten we meer groene energie produceren wat weer meer subsidies kan gaan betekenen. Het is eerst reduce, dan reuse(energie hergebruik) en dan pas recycle (vervangen voor groene bronnen).
Ik heb niet voor niets de redenen in een bepaalde volgorde gezet. Het belastingklimaat is inderdaad belangrijk, maar met de wereldwijde afspraken waar men nu mee bezig is (en waar bedrijven rekening mee houden als het om nieuwe vestigingen gaat) neemt dat verschil tov het buitenland af. Voor energie kosten is Duitsland goedkoper, maar is de afzet van restwarmte moeilijker en de infrastructuur minder goed.

Het vlakke terrein is geen drogreden. Dat betekent niet gelijk dat een glooiend terrein minder geschikt is, maar een bergachtig terrein is wel een nadeel. De bouwkosten alleen zijn daarbij niet eens heel relevant. De Groningse grond heeft wat dat betreft ook nadelen. Bouwen op een plek met stevige grond (zonder heipalen) is een stuk goedkoper.

Voor energie gebruikers zijn er geen subsidies als men groene energie gebruikt. De subsidies gaan naar de zonne- en windparken. De subsidies nemen overigen wel af. Als de energieprijzen zo hoog blijven zijn die subsidies ook niet nodig. Je mag er overigens van uitgaan dat het dak van het datacentrum vol komt te staan met zonnepanelen. Dan kan men overigens (nog) wel gebruik maken van de subsidies.
Bijvoorbeeld; het midden- en kleinbedrijf betaalt per kWh bijna drie keer meer belasting dan de echt grote verbruikers zoals datacenters.
Simpel, wat datacenters niet betalen aan belasting moet dus door een ander worden betaald, oftewel de burgers en andere (niet energie grootverbruikers) bedrijven in Nederland. Of je dat dan 'wel of geen subsidie wil noemen' doet aan dat feit niets af.
Zelfde redenering: Als het datacenter er niet zou komen, dan zijn de belastinginkomsten nog lager en moeten wij als niet grootgebruikers dus nog meer belasting betalen.
In totaal betalen de echte grootverbruikers (een paar sectoren uitgesloten) best flink wat aan energiebelasting en dat zijn toch echt extra inkomsten voor de staat.
Dat de belasting voor de grootgebruikers aan de lage kant is ben ik met je eens, maar dat is een andere discussie.
... Dat de belasting voor de grootgebruikers aan de lage kant is ben ik met je eens, maar dat is een andere discussie.
Dat is het niet.
Alle belasting die een bedrijf betaald (met uitzondering van de winst belasting) wordt doorberekend in de kosten van de diensten of producten. Vroeg of laat komt dat dus toch weer bij de consument terecht. Zolang de bedrijven in totaal genoeg belasting betalen om ervoor te zorgen dat er netto een geldstroom van de bedrijven naar de staat gaat is het in principe goed.
De aanleg en onderhoud van industrieterreinen en bijbehorende infrastructuur horen bij de kosten die uit die belastingen betaald horen te worden.

Vergeet niet dat dit soort bedrijven (goed betaalde) banen oplevert en via die mensen vloeit er ook heel wat aan belastingen richting Staat. Nederland heeft er simpelweg voor gekozen dat bedrijven zelf (in verhouding tot andere landen) zelf minder belasting hoeft te betalen, maar dat arbeid zwaarder wordt belast.

Dat ik (met jouw) vind dat de belasting voor grootgebruikers aan de lage kant is, is meer omdat dit de prikkel om zo weinig mogelijk energie te gebruiken daardoor kleiner wordt. Daarom is dat een andere discussie.
Vergeet niet dat dit soort bedrijven (goed betaalde) banen oplevert en via die mensen vloeit er ook heel wat aan belastingen richting Staat. Nederland heeft er simpelweg voor gekozen dat bedrijven zelf (in verhouding tot andere landen) zelf minder belasting hoeft te betalen, maar dat arbeid zwaarder wordt belast.
Dat is (weer) een drogreden om die datacenters hier neer te plempen, in werkelijkheid stelt de werkgelegenheid extreem weinig voor in vergelijking met zo goed als iedere andere bedrijvigheid...

De Nederlandse burger en het midden- en kleinbedrijf begraven onder financiële lasten maar 'mega corp., energie slurpers, etc.' nauwelijks (tot echt bijna niet) is vooral leuk voor de portemonnee van hun aandeelhouders. Nog steeds net doen alsof Nederlanders vele voordelen hebben bij steeds meer mega datacenters begint langzamerhand lachwekkend te worden.
Een datacentrum in Nederland heeft voor en nadelen. Naar verhouding tot de grootte werken er weinig mensen en naar verhouding betalen ze minder belasting dan midden en kleinbedrijf en zeker dan consumenten.
Dit soort bedrijven betaald wel degelijk belastingen, deels direct deels via het personeel. Of je het extreem weinig vindt mag je zelf bepalen. Voor de staat zijn er wel inkomsten en dat is beter dan niets. Dat de belasting voor grote bedrijven in Nederland laag is maakt Nederland aantrekkelijk voor grote bedrijven. Dat is ooit een bewuste keuze van de regering geweest en het heeft Nederland in totaal wel een hoop werkgelegenheid en inkomsten opgeleverd.
Dat jij zoveel datacentra in Nederland niet zo ziet zitten is een persoonlijke mening die je met "weinig belasting" probeert te staven. Feit is echter dat dit soort bedrijven wel een aardig bedrag aan belastingen in het laatje brengen. Hoe meer bedrijven, hoe meer belasting inkomsten. Economisch gezien is er geen enkel probleem. In energie leverantie misschien wel, maar dat kan best opgelost worden voordat het datacentrum in bedrijf komt.
Meer dan 1.000.000 kWh is de afname van meer dan 115 kW gedurende 24/7. Dat lijkt me niet heel veel voor een datacenter van deze afmetingen, toch ?

Als je 5.000 - 10.000 huishoudens met de rest-warmte wilt verwarmen dan ga je toch al snel een veelvoud van dat verbruik hebben, lijkt me.
Het datacenter zal ongetwijfeld in de hoogste categorie horen. Daar was ik ook wel vanuit gegaan.
Doen we er dan ook moeilijk over dat de door ons belastinggeld aangelegde snelwegen voor een groot deel door chauffeurs uit andere landen gebruikt worden?

Of zien we dat als een soort investering? Omdat we er op de lange termijn een boel geld mee verdienen?

Die datacenters zijn belangrijk om IT bedrijven aan te trekken.
Een valse vergelijking gecombineerd met (vage) aannames...

Nogmaals, energie heeft voor de echte grootverbruikers in Nederland een zeer lage prijs, dat is hoofdzakelijk waarom datacenters hier 'gunstig' zijn.
Gunstig voor de eigenaar dus, niet voor Nederland...
De ‘Aldel-wet’, zoek die maar op (wijziging van de Elektriciteitswet 1998, volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie).
Een IT bedrijf hoeft helemaal niet fysiek dicht bij een datacenter te zitten.
Doen we er dan ook moeilijk over dat de door ons belastinggeld aangelegde snelwegen voor een groot deel door chauffeurs uit andere landen gebruikt worden?
Naast dat het veelal ons eigen belang is dat die vrachtwagens rondrijden wordt hier aan gewerkt:

https://www.rijksoverheid...ervoer/vrachtwagenheffing
Als data in het buitenland wordt opgeslagen zitten we te zeiken. Komen er data centers in Nederland (dus waar onze data kan worden opgeslagen), dan zitten we nog steeds te zeiken.
Daar heb je al een gedeelte van het probleem te pakken. Helaas is dit een groot gedeelte van de tijd niet van toepassing.

https://tweakers.net/revi...ed-in-het-buitenland.html
Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat driekwart van de datacenters in Nederland niet de Nederlandse markt bedient
Maar ook is het gewoon een gedeelte van hoe het allemaal gebeurt. Zouden ze gewoon normaal bezig zijn dan denk ik dat ieder geval een gedeelte van de mensen er minder moeite mee zouden hebben. Dingen als bepaalde belasting deals, groene stroom gebruiken wat officieel niet voor hun bedoelt was en zoals Microsoft deed al beginnen met bouwen voordat het überhaupt goedgekeurd was. Ook bijvoorbeeld nu dat een onbekende party er 1 wil plaatsen. Waarom mag dit niet bekent worden?

Over de groene stroom heb ik een reactie gelezen dat het niet zou uitmaken of de huizen of de datacenter de groene stroom krijgt want uiteindelijk wordt er evenveel verbruikt. Maar als het toch niet uitmaakt waarom moet de datacenter de groene stroom dan hebben? Een van de dingen die ik ieder geval bedenk is dat hun reputatie omhoog gaat (dat ze groen bezig zijn) dankzij Nederlandse geld. En misschien dat hun hierdoor nog rijker worden ook omdat ze bijvoorbeeld hierdoor hun aandelen omhoog gaan. Ik vermoed ook dat er bepaalde voordelen aanzitten als ze groen stroom gebruiken. Tenminste als ik dit mag geloven. https://www.energievergel...gen%20van%20uw%20bedrijf. Dus dan betalen ze minder, verdienen meer en Nederland heeft dus nog eens betaald voor de windparken (of andere groene stroom voorzieningen). Dat noem ik nog eens win, win, win voor (al rijke) bedrijven.
Wie groene stroom inkoopt krijgt gewoon de stroom die van het net komt. Dat is een mengeling van wat de verschillende centrales, zonne- en windparken op het net zetten.
De energieleverancier moet echter wel zorgen dat die over een jaar gezien minimaal evenveel groene stroom inkoopt als wat er wordt verkocht. De inkoop van groene stroom door een datacenter zegt dus niets over de herkomst van de stoom die het in werkelijkheid gebruikt. Er wordt wel zoveel groene stroom op het net gezet. Die kan dus net zo goed gebruikt worden door bedrijven en particulieren die grijze stroom kopen.
Ik snap inderdaad wel dat er geen groene stroomkabels door de grond lopen. Maar ik als ik groene stroom neemt krijg ik geen korting omdat ik goed bezig ben want er moet geïnvesteerd worden in nog meer groene stroom. Een bedrijf die vele malen hogere verbruik heeft krijgt korting voor het nemen van groene stroom. Uiteindelijk betalen dus de mensen in Nederland voor het gebruik van hun stroom. Want de overheid financiert natuurlijk al projecten want van onze belastinggeld wordt betaald. De mensen die groene stroom hebben betalen dus extra voor groene stroom projecten. En de bedrijven hebben het voordelig met hun korting terwijl als je zo een datacenter kan laten bouwen toch financieel wel goed zit.
Ook particulieren kunnen korting krijgen op groene stroom. Dat loopt alleen via de provider ipv via de belastingen. (Bijna) alle providers bieden wel groene stroom met korting aan. Google maar even op "korting groene stroom". Je struikelt dan over de meldingen "korting tot 25%".
Dat alleen bedrijven van die korting kunnen profiteren is dus een fabeltje.

Bedrijven kunnen wel subsidie krijgen als ze het dak vol zetten met zonnepanelen. Of dat uiteindelijk een groot verschil uitmaakt in vergelijking met particulieren is echter maat de vraag. Particulieren hoeven geen BTW te betalen over de aanschaf een plaatsen van de installatie en kunnen het overschot salderen. Bedrijven betalen geen BTW, maar kunnen ook niet salderen. Als het goed is, is de subsidie zo dat een bedrijf, net als een particulier na 7 tot 10 jaar de installatie heeft terug verdiend. Een datacenter wat continu veel stroom gebruikt zal mogelijk alle opgewekte energie direct zelf gebruiken. De terugverdientijd is dan veel korter.
https://www.vattenfall.nl...%20dan%20grijze%20stroom. Ik ging uit van deze website. En ik heb even snel gekeken maar de deals die jij noemt zijn alleen overstap aanbiedingen. Na een jaar betaal je wel de volledige bedrag. Dat is toch even heel wat als de deals die de overheid geeft aan bedrijven.
De datacenters in ons land zijn vaak om een dienst in heel Europa te serveren. In NL hebben we veel meer servers staan dan we zelf nodig hebben.
Je zou bijna denken dat we een economie hebben waarin we produceren waar we goed in zijn en dat exporteren. en importeren waar we minder goed in zijn.
Robbie, dit is veel te kort door de bocht, zo'n datacentrum (als het inderdaad om hyperscale gaat en daar heeft het veel van weg), daar is alle innovatie al voor uitgekookt door de eigenaar, er komt dus geen R&D mee naar Groningen en hoewel er geen totaalidioten rond zullen lopen, is het dus zeker niet dat we 'hier dus goed in zijn'. Je kunt zelf zien wat men doet in zo'n datacentrum, zijn zat filmpjes van, het is niet voor niets dat je meestal mensen in bedrijfsoutfit op een step of met een karretje schijfjes ziet vervangen...

N.B. In NL zitten een aantal datacentra ontwerpers en bouwers die van hoog niveau zijn, geen idee of deze mogen werken aan de hyperscale centra zoals deze.
geen idee of deze mogen werken aan de hyperscale centra zoals deze.
Ik denk eerder dat hun baan op de toch staat. Niet omdat ze beter of slechter zijn maar omdat deze grote partijen naast techniek, erg goed in marketing zijn: veel bedrijven zullen diensten gaan uitbesteden, niet zozeer techniek maar vanwege marketing.

Ik hoor van diverse partijen die naar azure overgaan en na verloop van tijd hard terug komen: de kosten rijzen de pan uit ... Versie 2 van beheer van apparatuur in house is dan goedkoper omdat de oude rotten weg zijn en de nieuwe garde (tegen een lager salaris) zich moet/mag bewijzen...
Goed zijn in datacentra gaat verder dan de kennis hebben om het te bouwen. We hebben een politiek stabiel land, extreem goede voorzieningen, zoals stroom, water en internet. Weinig tot geen natuurrampen die problemen op kunnen leveren.
Dat zijn dingen die wij misschien als gewoon zien, maar wereldwijd toch best bijzonder zijn.
Robbie, maar water en stroom staan nu juist onder druk door deze datacentra, zoals laatst de hyperscale uitbouw van MS in Noord-Holland. En de kenmerken die je noemt, deze zijn voorradig (zelfs beter) in Noord Europa. Misschien ten overvloede, maar wat mij betreft komen deze centra alleen in Noord Europa, als we inderdaad werk willen maken van het milieu en de leefomgeving willen verbeteren/behouden, dan zou dat m.i. geen discussie mogen opleveren. Ben het wel met je eens dat er in Nederland veel kennis is m.b.t. datacentra.
We zijn daarentegen heel erg slecht de consequenties van schaalvergroting te (h)erkennen als er discussie is boerenbedrijven gedwongen te laten sluiten.
Klein beetje kort door de bocht, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
Niet ten koste van alles, bijv. de natuur. We exporteren bijv. ontzettend veel (goedkoop) vlees, terwijl wij met de nadelen ervan zitten (stikstof).

In dit geval gaat het ten koste van ons landschap (toch lelijk zo’n datacenter!) en (gesubsidieerde) groene stroom, zodat alle Europeanen lekker op Facebook kunnen terwijl we er zelf amper iets voor terugkrijgen

[Reactie gewijzigd door mrwiggs op 14 oktober 2021 00:58]

Fijn dat jij het allemaal beter weet
Ja, want je kunt alleen maar een cloud dienst in NL afnemen OF je eigen servers in beheer nemen...

Je kunt toch ook hosten in Noord Europa? Of als je perse EU wilt, kun je hosten in Ierland. De capaciteit op het stroomnet kan dan gebruikt worden voor 100% lokaal verbruik in plaats van voor servers die draaien voor redundantie of het verder optimaliseren van advertenties en dergelijke.
Het probleem is juist dat het vaak niet om Nederlandse data gaat maar om data voor andere continenten.
Als jij echt denkt dat elk datacenter in Nederland alleen maar voor het gebruik is van Nederlanders dan leef je echt in een waan wereld. Ik gok dat nog geen 20% op dit moment voor een dergelijk doel gebruikt wordt.
Dikke datakabels, goede aansluiting met de rest van de wereld, stabiele natuur (seismisch, overstromingen etc), goede stroomvoorziening (ze zetten wel een paar windmolens neer) en goed gekwalificeerd personeel.

We profiteren deels want er worden banen gecreëerd.

En onze dure stroomprijs komt door iets anders, het grootste deel van onze centrales draait op aardgas en dat is duur geworden. En we hebben ze toch nodig want het waait niet altijd. Ook is er niet altijd zon.

Oja, die energieterugwinning.... Dat heet warmtenet en bij wet is geregeld dat energie van een warmtenet per eenheid niet duurder mag zijn dan gas. De maximale prijs wordt jaarlijks vastgesteld waarna de energierboeren vrij zijn om de tarieven maximaal op te rekken.

[Reactie gewijzigd door asing op 14 oktober 2021 00:09]

Dat laatste klopt, dat de warmte per eenheid niet duurder mag zijn dan gas. Maar..... de netbeheerkosten voor je aansluiting zijn echt ongelooflijk hoog. En die kosten splitsen we in de maag van de onderkant van de maatschappij, hoe schaamtevol. Nee, warmtenet is op deze manier echt geen betaalbaar groen alternatief en je ziet dat de kosten voor deze techreuzen indirect betaald worden door Jan met de pet hier in nl
Dit idd. Ik heb gelukkig genoeg geld dat ik kan kiezen dat er nooit een warmtenet komt in mijn huis.
Tevens zijn die warmtenetten vaak ook gasgestookt en is de milieuwinst marginaal.
Dat klopt. In Leeuwarden wijk cammingaburen bijvoorbeeld heeft een wijk zelfs een grotere CO2 footprint dan een gewoon keteltje.

https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten/leeuwarden

Wij hebben van dichtbij ervaring met de kosten van het warmtenet. Een flatje is duurder warm te houden dan een gewone gezinswoning, met bijna een factor 2, door die enorme aansluitkosten!
Het zou een goede zet zijn als er evenredig de hoeveelheid kosten voor het produceren van stroom namelijk een windmolenpark, die er direct mee wordt bekostigd.

Datacentrum = x maal windmolen op zee dit het bedrijf van stroom voorzien. De staat en energiebedrijven kunnen dit natuurlijk ook faciliteren.

Onder een hoogspanningsmast mag nog altijd niet gewoond worden en het bestemmingsplan is reeds al jaren bekend in Westpoort.

Restwarmte is dan bedoeld als geste voor omwonenden.
De stroom die naar data centers gaat kan beter worden gebruikt voor onze eigen industrie. Ik weet niet in hoeverre het stroomnet in Groningen vol zit maar wanneer dit bijna tegen de max zit kan je er beter voor kiezen de rest capaciteit te gebruiken voor productie bedrijven. Dit levert veel meer werkgelegenheid op maar het MKB levert ook nog eens een veel grotere bijdragen aan de belasting (dus onze maatschappij) dan multinationals.
Er is daar best wat capaciteit, er zit zelfs een aluminium smelterij en er is een verbinding met DE om stroom uit Nederland naar DE te voeren (ja, geen grap).

Blijft natuurlijk de vraag of dit soort dingen gewenst is. Voor mij hoeft het allemaal niet, zie deze DC's liever in koudere landen ivm klimaat.
Ik ga het je nog gekker vertellen. Hier leggen we onze daken vol met zonnepanelen. We hebben met mooi weer een overschot aan energie. Zoveel dat de spanning de 250V raakt en dan schakelen de omvormers uit. Aan de andere kant komen we 's avonds wat tekort. Overdag verkopen we strooom aan D en 's avonds kopen we het terug.

Aan de Duitse kant is het ook een dingetje. Daar hadden ze kerncentrales. Die moesten op last van Groen dicht, wat te begrijpen is. Alleen energie moet ergens vandaan komen. Bij Venlo ligt aan de Duitse kant het grootste gat van Europa. Zo groot dat het vanuit de ruimte te zien is. Dat is hun bruinkoolmijn. Duitsland heeft de laatste jaren 2 omliggende dorpen ontvolkt. De A61 is verlegd. Alleen om die mijn nog tot 2035-2040 te kunnen gebruiken. Daar zijn de Groenen het ook niet mee eens want bruinkool is het meest vervuilende goedje wat je kan verbranden.

Anyway, overdag zetten de Duitsers hun centrales op een laag pitje en gebruiken onze stroom. Als wij gaan koken en de Teslas gaan laden dan zet Duitsland hun bruinkool centrales een tikje harder om ons van energie te voorzien.
Er is nog een hoop te winnen dus, bedankt voor je reactie. Zo komen we dus haast nergens met het tegengaan van de verslechtering van het klimaat en het milieu. Bruinkool notabene...
De vraag is OF je kan winnen. Daar twijfel ik ernstig aan. De Duitsers stookten nog massaal op fossiele brandstoffen. Daar gaan ze nu aardgas aanleggen. Ja, dat wat wij weg doen leggen zij. De reden is dat aardgas in ieder geval schoner is dan wat ze anders stoken. Dat is al winst.

Aan de andere kant, aardgas wordt een schaars goed, zie de prijzen. Een groot deel van onze centrales draait op aardgas, en iedereen wordt aangemoedigd om vooral dingen electrisch te gaan doen. Auto, koken, warmtepomp etc. Niet alleen is ons net er niet op berekend, het feit dat deze energie meestal uit aardgas komt maakt dat ook stroom nu 2 keer zo duur is als ervoor.

Om het op te lossen hebben we een natuurlijke bron nodig die 24/7/365 levert, ook als het niet waait en ook als de zon niet schijnt. Besef dat 8% van onze behoefte wordt voorzien door hernieuwbare energie en 80% door fossiele brandstoffen (cijfers 2019).
"ultradiepe" geothermie is zo'n bron die 24/7/365
We zouden eens op Europees of zelfs wereldwijd niveau moeten gaan kijken naar alternatieve energiebronnen, de zon schijnt immers altijd wel ergens. Daarbij heeft bijv IJsland veel geothermische bronnen aan de oppervlakte zitten, ideaal om stroom mee op te wekken en dit vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld waterstof te maken.
al die grote datacenters (...) terwijl wij (...) aan het vechten zijn tegen hoge energieprijzen
(...)
praktisch alle grote multinationals zich hier willen stallen en zowat alle groene energie opslurpen en het volk, welke er woont, tevens een torenhoge energierekening voor te leggen?
Zijn het de datacenters die de prijs van energie laten stijgen?
Laat maar zien met wat onderbouwing 😉

Ik dacht zelf dat het misschien (ook) lag aan het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, Rusland die minder gas levert om druk te leggen op de Nordstream 2, en de toenemende onzekerheid van net stabiliteit doordat we stabiele bronnen zoals kolen- en gascentrales sluiten en meer leunen op zonne- en windenergie.
Maar goed, ik ben zelf ook te lui om dit allemaal te onderbouwen.
[...]
Zijn het de datacenters die de prijs van energie laten stijgen?
Laat maar zien met wat onderbouwing 😉
Het is een vraag-aanbod systeem dus het is gewoon logica, als je veel datacenters neerzet welke veel stroom slurpen gaat je vraag omhoog. Is geen hoge wiskunde.
en wat dacht je van de energiemaatschappijen en nederland bv zelf? die langjarige gascontracten aangeboden hebben gekregen van rusland, maar daar niet op in gaan, want t is lucratiever om te gokken op lagere prijzen op de energie dagmarkten?
t is niet voor niets dat ze in energieland nu op hun kop staan, ze hebben een ronde fout gegokt!
en wat dacht je van het besluit om nl vh gas af te halen, zogenaamd vanwege het milie? dat hele gedonder is begonnen net na het besluit om groningen te sluiten! ipv te zorgen dat de reserves op orde zijn, wordt hard ingezet op nl van het gas af, want is goedkoper op lange termijn...heeft niks met t milieu te maken hoor...
die hele milieulobby is sowieso 1 wassen neus, waarbij keer op keer keuzes worden gemaakt voor OF technologie die (op dit moment) nog vervuilender is, OF keuzes worden gemaakt op basis van kreten die niet waargemaakt kunnen worden ook al zouden we met zijn allen willen.
op t moment dat de gasvelden sloten, wisten ze precies hoeveel gas ze zouden moeten inkopen. geen hogere wiskunde. land gebruikt x kuub, we hebben y kuub, dus moeten we z kuub kopen...en ze hebben t gewoon niet gedaan omdat ze gokten op lage dagprijzen...
Je begon best ok, maar je vergeet dat men de gevolgen van COVID niet goed kon inschatten. De onzekerheid heeft ertoe geleid dat een aantal partijen met veel geld de markt in de hoek hebben gedrukt met doortastend handelen. Nu zitten we klem en vallen er zelfs her en der partijen om (nog niet gelezen in NL gelukkig).

Aangaande de langjarige contracten, Gazprom wil onder de 40% van het totaal in energieaanbod blijven, dat is gewoon een EU richtlijn, van onszelf dus. Al denk ik dat met de huidige prijzen, zowel Gazprom als de landen in de EU wel eens zullen gaan kijken of we die richtlijn tijdelijk kunnen ophogen.
de gevolgen van Covid ben ik wel met je eens, maar je hebt het hier over wereldschaal waarin andere factoren eigenlijk veel belangrijker zijn.
Zoals een transitie van kolen naar gas in China, Duitsland VS deels en andere landen.
Europa is in de bevoorrechte positie dat het aan alle kanten is aangesloten op gasleidingen. Dat gas komt bv uit Noorwegen en Rusland.
Maar we halen ook gas op per boot (LNG), dat komt uit quatar, algerije, vs, azie, etc etc.
punt is dat wijniet zo afhankelijk zijn van rusland als wordt beweerd. Nog niet tenminste. Het aandeel russisch gas wordt wel groter als die 2e pijplijn ooent, maar is nog niet zo groot (voor NL)...
Het gaat hier echt om de markten. Vanwege covid is gas goedkoop geweest. men heeft de lange termijn contracten niet (voldoende) verlengd want de prijs was lekker laag en dat is nou eenmaal verdienen.
Nu komen er factoren samen (luwte covid, ombouw kolen naar gas wereldwijd) welke de vraag enorm opstuwen en dan krijg je marktwerking. Iedere energie econoom had dit kunnen zien aankomen. Mss niet het exacte moment, maar wel dat dit zou gebeuren.

Een ander economisch principe van energiemaatschappijen zou moeten zijn om hun portefeuille (grotendeels) te dekken.
als ik 200 klanten heb die ik gas moet leveren, dan kan ik een groot deel garanderen vanuit vaste leveringe en een klein deel vanuit speculeren op de gasmarkt. Op die manier kan ik geld verdienen.
ga ik echter met het grootste deel speculeren, dan kan ik heel veel geld verdienen op de korte termijnmarkt, maar dus ook in acute problemen komen als de markten opeens omhoog schieten. En dat is wat er nu gebeurd als ik het goed begrepen heb.
Op de korte termijn markten is het dringen geblazen en dus hoge prijzen. Maar als maatschappijen daardoor op zulke korte termijnen in de problemen komen, hebben zij dus simpelweg hun risico's niet goed verspreid en niet voldoende afgedekt met lange termijn contracten.
We hebben een stabiele maatschappij, een betrouwbare overheid, een deugdelijk rechtssysteem, open economie en er komen dikke data kabels uit de zee ons land in.
ik dacht dat de dikke data kabels langzaam afgeschreven/niet meer gebruikt worden en dat de nieuwe zee kabels helaas niet meer hier direct het land binnen komen.
Was het ook niet zo dat het stroomnet daar in het noorden helemaal niet bestand is op zulke energieslurpende datacenters?
Nee, dat is niet zo.

Ten eerste is er een enorme capaciteit beschikbaar bij de Eemshaven vanwege Aldel, en laten ze nu net een lijntje aam het vervagen zijn welke precies uitkomt op het plaatje bij dit artikel. (het witte deel rechts onderin)
Jij bent gek, als je denkt dat dit het laatste datacenter word bedoel ik dan :+

Reden: Die Nederlanders zijn gek, zetten zonnepanelen in de wei en Windmolens overal = overal groene stroom = onze datacenters zijn co2 neutraal enzo ;)

[Reactie gewijzigd door 3DDude op 13 oktober 2021 23:28]

Groningen heeft vooral een paar voordelen:
- Goedkope kolencentrales in eemshaven
- Norned lijn uit Noorwegen
- Cobra lijn uit Denemarken
- Dichtbij Duitsland
- Grond kost weinig

Qua stroomvoorziening en grondprijs is het niet vreemd dat ze daar willen bouwen. Qua netwerken zijn er voldoende koppelingen in de buurt die naar andere grote datacenters linken.
groningen heeft ook 1 groot nadeel;
voor bewoners zijn wij (ja ik woon er) 1 van de duurste gemeenten om in te wonen.
Er is werkelijk niet 1 soort gemeentebelasting waarbij groningen niet in de top 4 van duurste gemeenten in Nl staat.
En ik heb lange tijd in Breda en R dam gewoond en kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik nog nooit zoveel onzinnige, dure, onnodig geldverspillende achterlijke projecten op t verlanglijstje van een stad voorbij heb zien komen als in groningen...en helaas voeren ze de 1 na de ander uit (naja, proberen ze)...
zegt overigens niets over dit datacenter lol
Je bent nu toch aan het profiteren van de enorm goede digitale infrastructuur die Nederland heeft? Ik schrijft dit vanuit Barcelona en het is hier enorm k*t. Ik heb bijna geen 4G en de wifi van het hotel is traaggg. Dit had ik niet verwacht want een beetje meer zuid was het prima. Maar ga eens naar Zuid-Amerika uit de grote stad of in Afrika, wat een bagger.
En als wij groot stroom produceren en inkopen is dat altijd beter dan een kleine speler zijn.
Ik zei het gisteren al, tijd om de Markerwaard in te polderen.
Het is puur een vehikel om zo min mogelijk belasting te betalen. Het zal ongeacht de opdrachtgever/eigenaar van het datacenter worst zijn waar dat ding komt te staan, als het maar niks kost.
Als er meer datacenters inkopen, hebben we een grotere vraag naar energie en kunnen we in principe goedkoper inkopen.
Wij hebben een erg betrouwbaar energienet. Politiek redelijk stabiel. Toegang tot groene stroom vanwege windmolens op zee. Infrastructuur aanleggen is relatief goedkoop en betrouwbaar omdat we alles in de grond gooien (wat bv. niet kan in een gebied met veel steen) en de afstanden zijn relatief kort.

Het is verder overigens onjuist dat een datacenter impact heeft op de energieprijs puur omdat 't in Nederland staat. Wij hebben geen losstaand net. Vrijwel heel Europa hangt aan elkaar qua energienet en de prijs per kWh is dan ook in ongeveer heel Europa gelijk. Het verschil zit 'm grotendeels in afwijkende belastingen in verschillende deelstaten. Uiteraard zit er wel enig verschil in per lidstaat, maar dat ligt grotendeels aan andere factoren dan de kale kWh prijs.

Je ziet dan ook dat de gestegen energieprijzen niet iets is dat alleen ons land treft. Het treft heel Europa.
Ik dacht precies hetzelfde. twintig hectare.... :|

En ondertussen is er woningschaarste en betalen huishoudens de hoofdprijs voor energie.

Gelukkig mogen huishoudens nog een beetje restwarmte krijgen... voelt toch een beetje als de kasteelheer die de kippen van z'n lijfeigenen meeneemt en zegt dat hij de veren zal teruggeven...
}>
(maar feitelijk is dat dus een handige truc om woninggrond om te zetten naar alleen maar geschikt als bouwgrond....stank overlast veroorzaken of niet aanpakken)
Nederland is politiek en economisch gezien een relatief stabiel land. Nederland heeft goede infrastructuur. Ambtenaren op alle niveaus zijn relatief makkelijk 'benaderbaar.' De belastingen zijn voor grote multinationals nog enorm gunstig.

Ik heb dit ooit eens bij een politicus van de grootste partij in Nederland aangegeven, toen kreeg ik als lacherig antwoord (geen grapje) "maar je hoeft hier niet te wonen"
Anoniem: 1657372
@Yzord14 oktober 2021 11:21
Het begint nu toch wel hele vreemde vragen op te roepen al die grote datacenters in NL terwijl wij als kikkerlandje aan het vechten zijn tegen hoge energieprijzen, steeds minder grond en grondstoffen.
In tegenstelling tot? Overal in Europa zijn de gasprijzen hoog, dat is absoluut geen Nederlands dingetje. Wij hebben wel gas, maar er zijn mensen heel hard aan het vechten om te zorgen dat we dat niet mogen gebruiken (en die nu waarschijnlijk klagen over de hoge gasprijs, lekker Nederlands ;)).

Grondtekort, is wel zo maar het is ook niet zo alsof hier anders huizen hadden gestaan. Op een industrieterrein in Groningen worden nu eenmaal niet gigantisch veel huizen verkocht.

NL is heel aantrekkelijk omdat we hele goede (digitale) infrastructuur hebben en centraal liggen, twee dingen die vrij belangrijk zijn bij zulke projecten.
En dan vervolgens alle energie van de windmolenparken boven de waddeneilanden doorsluizen naar dit datacenter zeker... En de bewoners maar hogere en hogere energiekosten laten betalen omdat we gas moeten importeren. Voor 125 banen...
Vanuit de Eemshaven komen hoogspannings kabels precies over westpoort, bij het grondstation. Deze staat binnen 250m van de plek waar het datacenter uit de grond getoverd moet wordenz. Hier gaan ook de kabels de stad in.. van daaruit gaan ook weer hoogspanningskabels naar de oostkant van Groningen. Dus die stroom komt al van de waddenzee...

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door RPiNut op 14 oktober 2021 06:33]

nah, niet zo zeer vanuit waddenzee. maar nog dichterbij....als je vanuit groningen richting drachten rijdt (op A7), zul je meerdere nieuwe zonnepanelenparken zien.

die gaan ze leeg trekken :)

EDIT: ergens hier dus
https://dvhn.nl/groningen...bij-Tolbert-23477964.html

[Reactie gewijzigd door ari2asem op 14 oktober 2021 03:51]

Bijzonder, moet er niet eerst een aankondiging komen om windmolens of zonnepark te bouwen voordat er een datacenter van een grote Amerikaanse speler komt. D66 begrijpt er ook niks van…

Waarom zoveel grond aan een bedrijf geven voor maar 125 banen. Ik heb liever dat ze het reserveren voor bedrijven die voor meer werkgelegenheid zorgen.
Als dit klopt (125 permanente banen voor 20ha) valt het wel mee. Een gemiddeld boerenbedrijf in (provincie) Groningen heeft zo'n 50-100 hectare, en uit 50 hectare trek je daar echt geen 300 permanente banen, laat staan dat een boer met 100 hectare 600 man permanent in dienst heeft.

Het grondtekort valt wel mee in Drenthe, Groningen en Friesland zodra je buiten de standsgrenzen stapt, en dit perceel ligt duidelijk naast waar de landbouwgrond en het industrieterrein elkaar tegenkomen. Het stikstofprobleem van landbouw kun je mogelijk zelfs oplossen door meer van dit soort bedrijven neer te zetten daar waar anders de grond te dicht bij de natuur ligt, al krijg je er met het overbelaste energienetwerk wel een CO2-probleem voor terug waar je geen groene energie tegenover kunt zetten.
De Gemeente Groningen heeft al tientallen jaren een enorm grondtekort.
Er wordt al jaren met omliggende gemeenten overlegd (regiovisie)
Zo stampte de gemeente Tynaarlo in het zuiden van de stad een flinke wijk uit de grond mede speciaal voor de behoefte van de 'stadjers' Een aantal jaren geleden heeft de stad Groningen zelfs de gemeentes Haren en ten Boer (legaal) geannexeerd zodat er weer wat armslag komt voor de stad.
Om nu zoveel hectares op te offeren is buitengewoon wrang.
Omliggende gemeentes hebben plek zat. Het restwarmte idee is leuk meegenomen, en moet zeker gebeuren, maar dat is vooral voor de bühne. 125 mensen zijn misschien straks blij met hun baan, maar op die hectares zouden duizenden mensen blij kunnen worden van een woning...
Dikke onzin allemaal. Er zijn nog voldoende leegstaande bedrijventerreinen. (Westpoort en Roode Haan) Er zijn nog grote lappen grond onbebouwd omdat het in handen van speculanten is (De Held 3). Het gebied waar het Datacentrum komt is nooit bedoeld voor woningbouw. Er lopen enorme hoogspanningsmasten overheen.De reden dat het interessant is voor (Facebook? Amazon? Apple? Google bouwt al een nieuw datacentrum in Appingedam die zal het niet zijn) is dat daar een groot distributiepunt voor stroom zit. Knooppunt Vierverlaten. Stroom vanuit de Eemshaven van de centrales daar, uit Noorwegen en van windparken op de Noordzee gaat via Vierverlaten naar de rest van Nederland. Tennet is er op het moment een nieuwe hoogspanningsleiding met een grotere capaciteit naar toe aan het aanleggen. Dit gaat niet ten koste van Woningbouw en ook niet van andere bedrijvigheid ten zij er nog zo'n datacenter zich wil vestigen.
Toch zijn er bij deals in het verleden gebleken dat het wel ten kosten gaat van iemand zn boterham en de deals schimmig zijn. Zie bijvoorbeeld deze nieuwsuur rapportage:
https://youtu.be/zqD1_pS7g7s
Wat heeft de Eemshaven er mee te maken? Alles in Groningen kun je zeker over een kam scheren?
Google bouwt al een nieuw datacentrum in Appingedam die zal het niet zijn)
Oh, weet ik niets van... Ik weet alleen dat er plan ligt voor een groot datacentrum in Appingedam, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Google heeft een groot datacentrum in de Eemshaven. Ze hebben daar voor gekozen vanwege de vele groene stroom (windmolens) en goed bereik van koelwater.

Maar als ik een ding geleerd heb van de gemeente Groningen, is dat ze absoluut niets geven om hun inwoners. Dus dit gaat er ook komen, hoeveel klachten er ook tegen zullen komen.
Ja, die twintig hectare zou je prima kunnen gebruiken voor woningbouw, maar zou jij midden in, of aan de rand van een industrieterrein als Westpoort willen wonen?

Ik niet en zou de voorkeur geven aan Eelderwolde als woonlocatie.

[Reactie gewijzigd door rvdvalk op 14 oktober 2021 08:41]

Dat een plek wel of niet gunstig is voor woningbouw is ook deels aan te passen... kost geld natuurlijk. Maar zolang we land moeten inpolderen en uiterwaarden gebruiken voor de woningbouw, kunnen we toch stellen dat grond schaars is. Daarbij komt dat je niet alles moet bebouwen. Landbouwgrond en bossen zijn ook nodig.

Een datacenter neemt dus enorm veel ruimte in maar produceert bijna niets waar de belastingpot voordeel bij heeft. Banentechnisch is ook zeer matig.
Haren is opgenomen in de gemeente Groningen vanwege jarenlang financieel wanbeleid, toekomstperspectief van Haren was zodanig onzeker dat een zelfstandig voortbestaan van deze gemeente te risicovol was.

Vreemd dat ik nogal wat posts over de gemeente lees, het gaat hier tenslotte om een datacenter in de provicincie en niet in Stad.
Doe 125 banen is werkelijk lulkoek. In werkelijkheid zijn het straks enkele tientallen maximaal
En dan moet je ook nog kijken naar het type banen: 1 manager, een paar schoonmakers en een handjevol ingehuurde beveiligers.
Ga eens kijken, er werken echt wel behoorlijk wat mensen in zo'n DC. Ik heb de jaarverslagen van de hyperscalers niet nageplozen, maar wellicht staat er ook wel iets over in.
Ik kom geregeld in een datacenter en meer dan de door mij genoemde mensen zie ik niet.
Ik kom er inmiddels nauwelijks meer, maar bijv. vier jaar geleden, was ik nog in een DC en daar stonden zeker meer dan dertig auto's. 'S nachts staan er veel minder, maar zelfs dan staan er toch vaak nog wel een handvol auto's. Mijn persoonlijke ervaringen zijn bij DC's in en/of rond Amsterdam. Wellicht ga je naar Digital Realty of een andere partij zonder duidelijke parkeergelegenheid, dan parkeer je in de omgeving en kun je dus niet zien wie er voor het DC parkeren.
Op basis waarvan denk je dat? Laat ik zo zeggen: op basis waarvan denk je dat in dit geval gejokt wordt?

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 14 oktober 2021 07:04]

Het geprojecteerde aantal medewerkers is standaard altijd veel te hoog.bij de plannen. Je moet werkelijk alles uit de kast trekken om tot dat aantal te komen. Er is ook geen verplichting om zoveel uiteindelijk in dienst te hebben, maar het overtuigd de proviniciebobo's natuurlijk wat beter als het lokaal werkgelegenheid biedt.

Daarnaast word tijdens de bouw (waar je dan wel al snel een jaar lang zo'n 1500 medewerkers in dienst mee hebt) veelal buitenlandse bouwbedrijven ingehuurd.

Ook zijn datacenters tegenwoordig zo goed in redundancy en remote beheer, dat een volledige 24/7 bezetting echt niet meer nodig is, in de praktijk kom je met dit formaat al snel uit op een crew van +/- 35 medewerkers en ongeveer een gelijk aantal aan facilitair personeel (HR, bewaking, catering, etc).
Juist - en dus druipt het 'windowdressing' er al weer af.

De bouw sector in NL kan nu de werkdruk al niet aan. Dus idd - buitenlandse bouwbedrijven.
Maar in 1 europa zou ons dat niet uit moeten maken natuurlijk.
Dan moet je het wellicht niet hebben over 'werknemers' maar FTE.
Dat is wel selectief belichten van 1 aspect en mi een kromme vergelijking. Een extensief bedrijf in een totaal andere sector kun je qua aantal werknemers per hectare niet vergelijken met een data center. De ecologische fotoprint is ook heel anders. Je vergelijkt appels met peren.
Ik ken het terrein waar het om gaat. Het betreft geen agrarisch gebied maar door de gemeente als bedrijventerrein aangewezen grond. Ik weet zeker dat als hier kleinere bedrijven of een ander soort bedrijf op terecht komt er meer werkgelegenheid is voor de regio.

Voor een datacenter is er een klein deel uit de regio en de rest uit het land of verder weg.
Die 125 banen zijn ook nog eens alleen een verwachting. Dat kan dus ook behoorlijk lager, of op termijn lager uitvallen.
Zo'n datacenter heeft behoorlijk wat handjes op locatie nodig om allerlei zaken te monitoren en in te grijpen als er iets mis gaat. Dat ook nog eens in 24x7 bezetting, dus een 5-ploegen rooster. Dan kan het best hard gaan met de banen die zoiets oplevert.
De bemensing in zo'n datacenter valt meestal behoorlijk tegen. Monitoring kan remote en vereist vooral veel sensoren / software. Afhankelijk van de inrichting kunnen complete modules worden vervangen wanneer men rekening houdt met een percentage uitval en ga maar door. Het aantal banen zal na de bouw behoorlijk afnemen.
Ik weet niet of 't zo is.. maar ik kan mij voorstellen dat die 125 banen ook slaat op bv. mensen die misschien niet in het datacenter werken, maar wel door de komst van zo'n datacenter werk hebben.

Denk aan bv. een onderhoud aan de elektro- en klimaatinstallatie. Levert misschien niet een baan daadwerkelijk in dat pand op, maar zorgt misschien wel voor 2 extra FTE in de installatiesector in de regio. Of bijvoorbeeld een extra accountmanager bij de netbeheerder. Maar ook iets simpels als liftonderhoud.. Kost misschien maar 10 werkuren per jaar, maar kan misschien samen met andere dingen toch weer zorgen voor een FTE erbij bij een liftonderhoudsbedrijf.

Ik kom nml. inderdaad regelmatig in datacenters waar geen kip is. Maar ondertussen is het wel dat datacenter waar mijn salaris grotendeels vandaan komt.
Idd, doet me denken aan al die beloofde banen van het JSF traject die nooit gerealiseerd zijn.
Ik snap niet zo goed hoe meer banen een voordeel is. We komen nu al volop mensen tekort.
Dit word gezien als hoogwaardiger werk door veel mensen.
Wat is "hoogwaardiger werk"? Ook in een datacenter heb je meer en minder interessante functies. Defecte servers worden bijvoorbeeld veelal 1 op 1 vervangen en automatisch gedeployed.
Maar dat is vooral in het westen van het land. Is er in de regio Groningen ook zo'n tekort aan mensen?
AFAIK is er vooral een te kort aan geschoold personeel. En dan met name nog technisch personeel.
Inmiddels mag er wat mij betreft wel wat nucleaire centrales bij gebouwd worden.

Liefst gelijk goed en kiezen voor molten salt reactoren.

De illusie dat wind parken en Zonne-energie volwassen genoeg zijn om als hoofd alternatief voor fossiele energie te dienen mag ook wel weer omver geholpen worden.
En wij maar energie betalen. Deze energie had ook gebruikt kunnen worden om onze lasten te minderen!
Op wat voor wijze had die energie gebruikt kunnen worden voor onze lasten dan?
Zij betalen toch ook gewoon voor de energie..
Als het aanbod groter is dan de vraag gaat de prijs omlaag.
Het aanbod energie gaat naar beneden de komende tijd, waardoor de prijs enorm toeneemt.
:? Een datacenter betaalt ook gewoon voor energie. Als er geen datacenter is, wordt de energie die dat niet-bestaande datacenter niet gebruikt, ook niet geproduceerd. Dat kan dus ook niet op magische wijze gebruikt worden om onze lasten te verminderen.
Persoonlijk vind ik het wel bijzonder dat een gemeente die zich graag als groene gemeente profileert hier aan mee wil werken.
Maar er komt restwarmte! Dus dan is het groen. Dat daar in de praktijk weer niets mee gedaan wordt, net als bij eerdere initiatieven, dat maakt natuurlijk niet uit. Want verkocht is verkocht.
En rest warmte klinkt leuk, maar het zijn toch een beetje de kliekjes die je aan de hond geeft. Uiteindelijk verslindt zo’n ding gewoon energie en het restje ga je dan groen labelen.
Jouw laptop verslinderd ook energie, tweakers verslinderd ook energie. Waarom mag iedereen energie verslinderen behalve een bedrijf met honderden miljoen gebruikers, mogelijk waar wij ook bij horen en gebruik van zullen maken.
Als we het klimaat en milieu minder willen verpesten, dan kunnen we het beste de leveranciers/dienstverleners aanpakken. Bijvoorbeeld door zo'n datacenter niet te bouwen.

Ik heb verder geen idee of deze specifieke datacenter zo'n slecht idee is. Maar bedrijven hebben niet per definitie het recht om iets te doen omdat consumenten er gebruik van zullen maken.
En als wij het hier niet laten bouwen dan is het niet meer nodig?
Datacenters zijn niet echt een levensbehoefte. Ze kunnen uiteraard wel belangrijk zijn, maar dat ligt vooral aan de data die erop staat. Schone lucht en water en een stabiel klimaat zijn in elk geval wel levensbehoeften. Daarmee wil ik niet zeggen dat we niet allebei kunnen hebben, maar die afweging moet wel elke keer worden gemaakt.
Ik vind dat zo een gemiep, als ze hem net over de grens neerzetten speelt dat net zo goed. Als kerncentrale Doel ontploft hebben wij een net zo groot probleem als de Belgen, omdat dat ding net op het randje staat.
We stellen als Nederland echt niks voor, behalve op een klein aantal high tech dingen zoals digitale infrastructuur. Daar moeten we vooral op in blijven zetten.
Nederlanders vinden van Den Haag naar Rotterdam ver, of Amsterdam naar Rotterdam, of Groningen. Maar op wereldschaal, waar deze partijen opereren, stelt dat niet voor.
Onze lucht, ons klimaat, komt of uit Engeland, Duitsland, Frankrijk of Noorwegen. Ons water komt uit Duitsland of Belgie. Daar hebben we toch al geen invloed op.

[Reactie gewijzigd door xmenno op 13 oktober 2021 23:41]

Daarom moeten ze ze ook bouwen daar waar het stroomverbruik het laagst is, dus Noord Europa.
Je kunt ook altijd blijven wijzen natuurlijk. Ach, als we hem niet in Groningen bouwen, bouwen ze hem wel over de grens. Ja, maar als ze het op een gegeven moment over de grens ook niet willen hebben?
We stellen als Nederland echt niks voor
Je hebt volgens mij echt geen idee hoeveel kennis Nederland in bijna elk land in de wereld heeft zitten.
Nederland stelt niets voor vanwege landen zoals Duitsland en Engeland? Dan kunnen die weer zeggen dat hun bijdrage aan uitstoot niets voorstelt vergeleken met India, de V.S. of China. (Ter illustratie, China stuit zo'n 15x meer uit dan Duitsland, terwijl Duitsland zo'n 4x meer dan Nederland uitstoot).

Het klopt dat Nederland de klimaatcrisis niet alleen kan oplossen, hoewel we met kennis en welvaart wel degelijk veel kunnen betekenen. Uiteindelijk zal de hele wereld moeten meedoen, maar dan moet er wel iemand beginnen in plaats van te wachten op de rest. Als Nederlanders kunnen we weinig doen aan het beleid in Duitsland of China, dat is aan hun regering en hun volk.
Anoniem: 1657372
@NoThankYou14 oktober 2021 11:18
Maar dat ligt er een beetje aan wat je als levensbehoefte profileert. Gaan we dood als het er niet is, niet direct nee, maar voor onze standaard van leven zijn datacenters wel degelijk een noodzakelijkheid.

Alles wat wij hebben aan moderne infrastructuur is toch wel ingericht op het internet. Veel mensen vinden thuiswerken fijn, die mensen kunnen dat alleen door datacenters. Online je producten bestellen, daarvoor heb je datacenters. Games spelen tegen anderen, jawel datacenters. En dan niet te vergeten dat het allemaal nog zo goedkoop mogelijk moet, iets wat je als bedrijf zelf vaak niet voor elkaar krijgt. Maar doe je dat toch, dan ben je te duur en kiest de consument voor de concurrent die wel kosten efficient gebruik maken van een datacenter.

Dus nee, het is geen levensbehoefte in directe zin maar je kwaliteit van leven gaat er wel degelijk op achteruit als we geen datacenters meer zouden hebben.
Het probleem (in mijn ogen) is ook niet het verbruik van energie, maar de suggestie dat de restjes "groen" zouden zijn. En dat dat dan een voordeel van het plaatsen van zo'n ding is.
mag iedereen energie verslinderen
Is dat zo? De energie kosten voor huishoudens zijn toch echt flink meer belast om energie gebruik tegen te gaan. Terwijl grootverbruikers dat niet betalen. De brandstofkosten zijn voor particulieren ook veel hoger.
Vervolgens staan we toe dat een grootverbruiker alle groene energie inkoopt (die lager belast is) en dan mogen de 'stoute' huishoudens de grijze energie kopen (die is dan wel wat duurder).

Dat we gebruik maken van een datacenter: ja - maar dat is geen gift. Daar betalen we voor.
En 1 aardbeving en 25% van de HD's zijn beschadigd. :+
Gewoon SSD's gebruiken.
Google zit daar ook en hun cloud biedt zowel HDD als SSD aan :)
Westpoort heeft daar geen last van. Woon in de buurt daarvan en als er een aardbeving in Groningen is lees ik dat ook pas op Nu.nl….
Dat je het niet voelt, wil niet zeggen dat de HDD er geen last van heeft. Er is een mooie video op youtube van het voormalige Sun, waar een engineer roept naar een setje schijven en je de throughput ziet dalen. Aanrader.
Fair enough. Maar aardbevingbestendig bouwen kunnen we al een poosje en voor datacentra zullen er sowieso al een aantal maatregelen in place zijn. Het is in elk geval geen gebied waar scheuren in huizen ontstaan en zo.
Wij staan in het QTS datacenter in Groningen. Daar is wel eens een aardbeving geweest die behoorlijk te merken was. Alle camera's waren aan het schudden. Bij ons op kantoor voelde je het ook erg goed. Was de 1e (en tevens de laatste) keer dat ik zelf een aardbeving heb gevoeld. 0 HDDs kapot. Geen enkele schade.

Naar wat ik begreep zijn aardbevingen vooral horizontale bewegingen (het schud van links naar rechts) en gaan HDDs vooral kapot van verticale bewegingen (omhoog en omlaag) doordat de kop dan mogelijk de platter kan raken.
Blijft altijd een beetje dubbel. Enerzijds is het onze eigen schuld. We zitten immers allemaal met allerlei onzin online. Anderzijds wil je die bakken niet in de buurt, zeker niet omdat ze vaak voor data van elders zijn. Maar dat is flauw, verreweg het grootste deel van het voedsel dat we produceren in nl is ook voor de export.
Data moet ook ergens opgeslagen.

Je moet wel veel meer eisen stellen aan hoe zo'n bak wordt neergezet. Er zijn zeker wel mogelijkheden om die eisen te stellen. Groen, passend in het landschap, met in elk geval nuttig gebruik van de warmte etc.

Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat ie er komt. Er is veel discussie in de gemeenteraad hierover en GroenLinks is groot in Groningen. Je moet je verder wel realiseren dat er weinig mogelijkheden zijn om een datacenter tegen te houden op een bedrijventerrein als Westpoort wat juist voor oa deze categorie bedoelt is. Want waarom wel een distributiecentrum van 20 hectare en geen datacenter?

Tot slot zitten alle gemeenten erg krap bij kas tegenwoordig en levert zo'n grondverkoop gewoon veel geld op.
Want waarom wel een distributiecentrum van 20 hectare en geen datacenter?
Omdat dat datacenter vele malen meer stroom consumeert dan het distributiecentrum.

Bovendien stoot het vele malen meer warmte uit die meestal onbruikbaar is voor het verwarmen van huishoudens (leuk dat dat hier als propaganda wordt gebruikt, maar in de praktijk blijkt er niets van terecht te komen).
De overtollige warmte wordt dan meestal gewoon op het oppervlaktewater geloosd, vaak nog inclusief de toegevoegde chemicaliën tegen algen er nog in.

Heel fijn voor de natuur.
Ik snap dat uiteraard en ben persoonlijk geen fan. Maar ik bedoel er mee te zeggen dat onderbouwing daarvan lastig is. Welke hoeveelheid nadelige milieueffecten is de grens? Elke gebrekkige onderbouwing wordt door de rechter afgeschoten.
Ik begrijp het, het was me west niet helemaal duidelijk of je het echt vroeg zeg maar.

Aangezien de regering de afgelopen 20 jaar alleen maar voor economie gegaan is, volstrekt niets aan het milieu gedaan heeft en geen dag verder dan vandaag kijkt, zijn daar ook helemaal geen regels of raamwerken voor.

Dat betekent dus dat het een zeer groot grijs gebied is en de ene gemeente “Nee” kan zeggen en een gemeente 100 meter verder gewoon “Ja” zegt. Dat wil je ook niet hebben.

Regeren is vooruitkijken zeggen ze, en de regering sliep weer verder 8)7
Precies. Landelijk zie je dat provincies hier ook niet uitkomen. Kortom, er is behoefte aan nationale kaders voor hyper scale datacenters.
Ik snap niet waarom je zo gedownmod wordt. Je hebt gewoon gelijk, en niet alleen v.w.b. datacenters, maar m.i. alle energie slurpende bedrijven.
In het huidige klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 49 procent minder moet zijn dan in 1990, dat gaat niet lukken als we steeds meer energie gaan gebruiken. OK, dit soort bedrijven hebben dan vaak afspraken met groene energieleveranciers, maar dat gaat dan te kosten van de groene energie die naar de huishoudens zou kunnen gaan.
[...]

Omdat dat datacenter vele malen meer stroom consumeert dan het distributiecentrum.
En hoeveel stroom kost het als we geen grote data centers hebben en ieder bedrijf (en iedere particulier) heeft z'n eigen servers staan? Uiteindelijk zal dat niets uitmaken en is een data center waarschijnlijk zuiniger omdat de hardware resources efficiënter worden ingezet.
Leuk als het voor onze eigen data is, maar niets als wij de harde schijf van de wereld worden.

Dan hebben wij alle nadelen en alle kosten en de grote multinationals strijken de subsidies op.

Zie Lubach: https://m.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y
Maar het mooie van het internet is dat het niet per definitie in je spreekwoordelijke achtertuin hoeft te staan. Wat is er mis met het gebruik van datacenters in andere (nabije) EU landen? Het verschil in toegangstijden en bandbreedte is voor het gros van de use cases verwaarloosbaar. En voor de gevallen waar het echt belangrijk is hebben we al lang en breed genoeg datacenters gebouwd in ons land.
Hoezo krijgt dit +3? 8)7 Je denkt dat schiphol alleen naar Groningen en Maastricht vliegt of wat? Die datacenters komen er voor heel europa, niet voor alleen Nederlanders, is dat zo moeilijk te begrijpen?
Data moet ook ergens opgeslagen.
Dat is maar helemaal de vraag, of dat tegen elke prijs moet.
Elke scheet die ik met mijn telefooncamera fotografeer wordt automatisch geupload naar Google Photos en staat daar over 25 jaar waarschijnlijk nog steeds. Waarom? Omdat het kan, en er geen enkele motivatie is om alleen waardevolle zaken op te slaan.
Zelfde voor alle email die ik de afgelopen 10 jaar heb ontvangen via gmail, waarvan ook maar een duizendste nog relevant is. Dit heeft Google groot gemaakt, de filosofie van het alles bewaren, wat maakt dat wij gebruikers nooit hoeven uitzoeken wat wel/niet relevant is.
Misschien komen we nu toch op een punt waarop de nadelen van dit systeem beginnen te schuren.
levert zo'n grondverkoop gewoon veel geld
Dat is dan ook precies de reden. Maar dat geld wordt niet gebruikt om burgers blij te maken...

Datacenter is prima. Maar gelijke monniken - gelijke kappen. Waarom hoeft zo'n grootverbruiker maar weinig voor energie te betalen? Omdat schaalgrootte voordeel oplevert blijkbaar. Maar zo zou dat met energie niet moeten werken.
En verder: dan moet je ook meer woningen beschikbaar stellen. De ruimte is er blijkbaar (en dan zegt de gemeente dat grond voor woningbouw niet hetzelfde is als grond voor industrie maar grappig genoeg bepalen ze dat vooral zelf).
Want waarom wel een distributiecentrum van 20 hectare en geen datacenter?
Tja, dat centrum komt er toch. Dan misschien liever maar in NL.
Oneens, bouw het in Noord Europa, veel beter voor het milieu in verband met stroomverbruik.
Heefd iemand ze al verteld dat er veel aardbevingen zijn in groningen :P
Maar niet in de hele provincie, nu mag jij 1x raden of het wel of niet in 'veilig gebied' komt te staan. ;)
NL als bestemming voor een datacentrum heeft voor een bedrijf veel voordelen maar andersom nauwelijks, vraag me toch af waarom die gemeentes hier steeds in mee gaan. Kan er niet te lang bij stilstaan helaas want ik moet hier de anti-bribary compliance training afronden.
Grote buitenlandse bedrijven betalen zeer weinig belasting in Nederland plus we halen ze graag binnen. Dat zal dan ook vast voor big tech gelden.

https://www.oneworld.nl/l...aradijs-spoiler-jij-niet/

https://www.rtlnieuws.nl/...lastingparadijs-nederland
Die tijd is voorbij, vanaf 2023 overal ter wereld hetzelfde minimumtarief

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee