Uptime Institute: datacenters houden hun klimaatimpact niet goed bij

Datacenters houden niet goed bij wat hun klimaatimpact is, staat in de jaarlijkse Global Data Center Survey van het Britse Uptime Institute. Ze weten hoeveel stroom ze verbruiken, maar hebben vaak geen zicht op het waterverbruik en de CO₂-voetafdruk.

Het Uptime Institute heeft via een vragenlijst meer dan achthonderd datacenterbeheerders uit de hele wereld gevraagd naar uiteenlopende zaken die hen bezighouden, zoals stroomverbruik, storingen, de impact van de coronacrisis en hun klimaatimpact. 82 procent van de datacenterbeheerders houdt bij hoeveel stroom de IT-apparatuur verbruikt en 70 procent houdt bij wat de power-usage effectiveness is.

Van de respondenten houden vier van de vijf datacentereigenaren en -beheerders data bij over het energiegebruik. De meesten berekenen de power-usage effectiveness. De pue-waarde is een veelgebruikte meeteenheid voor het schatten van de efficiëntie van datacenters. De waarde wordt berekend door het totale verbruik van een datacenter te delen door het verbruik van de serverinfrastructuur. Hoe dichter die waarde bij 1 zit, hoe beter. Vooral van datacenters met een vermogen hoger dan 1MW wordt de pue-waarde goed bijgehouden.

Efficiëntie van datacenters stagneert

De gemiddelde pue-waarde is in de afgelopen veertien jaar sterk afgenomen, laat het Uptime Institute zien. In 2007 was die waarde nog 2,5. In 2014 zat ze op 1,65. Tot en met 2013 is flink geïnvesteerd in het verminderen van het stroomverbruik door datacenters. Daarna is de gemiddelde pue-waarde amper meer veranderd en schommelt ze rond de 1,6. De verklaring is volgens het Uptime Institute dat het verder verbeteren van bestaande, oudere datacenters economisch en technisch amper haalbaar is.

De gemakkelijke verbeteringen, zoals het vervangen van verouderde apparatuur, zijn al gebeurd. Verdere verbeteringen om een pue-waarde onder de 1,3 te krijgen, vereisen radicale veranderingen, zoals het overstappen op andere koelsystemen. Die verbeteringen blijven grotendeels uit, op enkele uitzonderingen na. Vooral de grote hyperscales hebben een lage pue-waarde. Zo is de laagste pue-waarde die Google gemeten heeft, die van zijn datacenter in Oregon: 1,06. De gemiddelde pue-waarde is in Europa lager dan in de rest van de wereld, volgens onderzoek van het Uptime Institute uit 2020.

Waterverbruik en CO2-voetafdruk

Waar datacenters nog vrij goed hun stroomverbruik bijhouden, wordt dat veel minder gedaan bij waterverbruik en andere factoren die gevolgen hebben voor het klimaat. Zo weet 51 procent van de datacenters precies hoeveel water ze verbruiken en houdt 40 procent server utilization bij, ofwel welk deel van de serverinfrastructuur druk is bij het uitvoeren van een taak op elk moment en welk deel idle is. Daarnaast houdt 33 procent de CO2-voetafdruk bij van het IT- en datacenter, en 25 procent hoeveel e-waste geproduceerd wordt en hoe lang de levenscyclus van apparatuur is.

Van de datacenterpartijen die het waterverbruik bijhouden, heeft 42 procent dit inzichtelijk voor elk datacenter. 6 procent heeft op regionaal niveau een beeld en 10 procent weet wat het waterverbruik is van alle datacenters die het beheert. De belangrijkste reden die respondenten geven voor het niet bijhouden van het watergebruik, is dat het een lage prioriteit heeft voor het management, omdat er geen 'zakelijke rechtvaardiging' voor is.

In een reactie op het rapport zegt Stijn Grove van branchevereniging Dutch Data Center Association dat er in Nederland over het algemeen veel statistieken bijgehouden worden, onder meer door het CBS en de Nederlandse Emissieautoriteit. De DDA houdt zelf in een dashboard ook cijfers uit openbare bronnen bij over onder meer energiegebruik, CO2-uitstoot en waterverbruik. "Als sector zijn we daarnaast bezig met het Climate Neutral Data Centre Pact. Daarin is monitoring een hoofdthema." Volgens hem is er een groot verschil tussen wat wereldwijd bijgehouden wordt en wat in Nederland wordt bijgehouden. "Al vijftien jaar geven grote datacenters cijfers door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de meerjarenafspraken."

Behalve naar de klimaatimpact heeft het Uptime Institute datacenters gevraagd naar de hoeveelheid storingen. Het aantal datacenters dat storingen heeft ervaren, neemt al jaren af, van 78 procent in 2020 naar 69 procent in 2021. Wel nemen de consequenties van storingen toe. De helft van de storingen heeft substantiële gevolgen voor financiën, reputatie en operatie; 62 procent van de storingen heeft datacenters meer dan honderdduizend dollar gekost en 15 procent meer dan een miljoen dollar. De meeste storingen worden veroorzaakt door de on-sitestroomvoorziening.

Door Stephan Vegelien

Redacteur

14-09-2021 • 15:02

46 Linkedin

Reacties (46)

46
45
17
4
0
24
Wijzig sortering
Wat mij betreft mogen de datacenters ook bijhouden hoeveel energie ze hebben losgelaten in de natuur: Alle energie die ze als overtollige warmte in de lucht, in het water en/of in de grond hebben gestopt zouden ze moeten bijhouden.

Nog beter zou zijn dat ze de energie die ze kwijt willen voor een heel groot deel (50%, 80%?) ook netjes doorverkopen. Bijvoorbeeld in een warmte-net voor de omgeving.

En laat de markt daar dan ook meteen maar de prijs voor bepalen: Als ze het niet kwijt kunnen, dan zakt de prijs tot een negatief bedrag: dat je geld toe krijgt als je warmte afneemt.

En als ze de warmte in de zomer niet kwijt kunnen, dan kunnen ze het vast opslaan zodat ze het in de winter wel kunnen verkopen. Ook dat natuurlijk netjes van een boekhouding voorzien.
Warmte is te goedkoop om hier een business case van te maken, niet dat ik er tegen ben maar dat zijn de feiten.

Onderzoek door Berenschot in opdracht van de staat

https://www.berenschot.nl...kroon_-_eindrapport_1.pdf

[Reactie gewijzigd door Flaat op 14 september 2021 15:53]

Warmte is niet te goedkoop: Koude is te duur! Door de datacenters te verbieden om warmte in de natuur te lozen, moeten zij die warmte verkopen. Daar zal dan uiteindelijk geld bij moeten: Dat je dus bij geld toe krijgt bij het afnemen van warmte.

Ja, warmte is dan 'te goedkoop' En het moet nog goedkoper: Je moet geld toe kunnen krijgen als je warmte afneemt. Dat zal dan door (andere) commerciële partijen gebruikt kunnen worden om die warmte op te vangen, op te slaan en/of te transporteren.

Je kan het ook anders zien: Koude is te goedkoop. Dat moet duurder gemaakt worden. Het koelen van zo'n datacentrum moet veel duurder gemaakt worden.

Bedenk: We zijn allemaal bezig om te voorkomen dat de aarde opwarmt. Dan moeten we dit soort kachels uit zetten.

Overigens een aardig documentje van Berenschot. Daar wordt gekeken naar wat er nu mogelijk is. Natuurlijk zijn er nu geen afnemers. De markt is er immers nog niet.
Ook de stelregel dat ze warmte van 25-graden aan bieden vind ik aan de lage kant. Dat kan heel goed worden opgewaardeerd naar hogere temperaturen.
In het zelfde rapport mis ik de seizoensinvloeden. Ook daar kan heel goed mee gespeeld worden.

[Reactie gewijzigd door beerse op 14 september 2021 16:16]

Lijkt me dat je Nederlander toch wel een vergunning nodig heb om koelwater van 25 te loze . Dus hier zou dat wel bekend moeten zijn.
Het hebben van een vergunning heeft niets met de prijs te maken. Vergunningen worden in Nederland (formeel) immers nooit verkocht, maar gewoon aangevraagd, van (niet al te zware) voorwaarden voorzien en verkregen.

En bij de meeste vergunningen wordt vooral gekeken of het in het bestemmingsplan past. Mocht daar iets niet passen, dan kan/zal er aan beide kanten geschaafd worden.

Sorry, ik ben een beetje in een recalcitrante bui vandaag.

[Reactie gewijzigd door beerse op 14 september 2021 17:23]

Vergunningen moeten wel degelijk betaald voor worden. Zet maar eens een muurtje zonder vergunning.

De meeste vergunningen zijn gewoon belastingformulieren - eenmaal je een vergunning haalt wordt de waarde van je eigendom en dus je belasting herschat. Als je aangeeft dat je bepaalde dingen wilt uitstoten worden er ook de jaarlijkse kosten en belasting bijgetrokken.
Je hebt gelijk dat je de aanvraag en/of verwerking van de vergunning moet betalen. Ik bedoelde te zeggen dat als je een vergunning niet zou krijgen omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, dat je dat dan niet kan afkopen om zo alsnog wel een vergunning te krijgen.
Volgens mij ging het gewoon over dat ze wisten hoeveel water ze verbruiken.
Maar ik vergeef het je dat vreemd reageert.
Koude te duur? Daarmee jagen we al die bakken naar de noordpool, wat ook niet ideaal is.

Ik geloof meer in de "license to operate" ofwel: zonder bestemming van je warmte, geen DC
Bijkomend nadeel van datacenters is dat de warmte die zij "verliezen" is opgeslagen in grote volumes water en lucht, ongeschikt voor een warmte-net, hooguit kun je het direct verplaatsen naar een buurman die wel wat kan met zoiets en blij is met grootschalig lauw volume zoals een groentekas. Maar daar moet je dan naar plannen, zoals een grote teler tussen een datacenter en het waterloospunt inzetten zodat dat water rechtstreeks door de kassen vloeit zonder grote extra investeringen.
hooguit kun je het direct verplaatsen naar een buurman die wel wat kan met zoiets en blij is met grootschalig lauw volume zoals een groentekas
Dit was 1 van de grote verkooppunten waarom Microsoft en Google zo goed zouden zijn voor de Wieringermeer: de warmte zou naar de kassen gaan.
Totdat bleek dat dit helemaal niet haalbaar bleek te zijn.
Nu gaat er helemaal geen warmte naar de kassen toe.
Lauw water heb je denk ik niet zoveel aan omdat je dat eerst het warmtesysteem (boilers of zo) in moet krijgen buiten de normale wateraansluiting en dan alsnog moet verwarmen.
In mijn optiek moet je dat afvalwater juist niet meer verder "bewerken" maar rechtstreeks door een buizensysteem in de kas laten vloeien voordat het in de rivier verdwijnt. Omdat het om grote volumes gaat hoeft het water niet zeer warm te zijn om toch veel energie af te geven aan de omgeving.
Telen heeft geen interesse in warme lucht helaas. Schiet ook nog niet echt op om warme lucht in een kas van 200 bij 200 meter te blazen...
Oneens, bij Blockheating bewijzen we zelfs dat die case er is, Conculega Leafcloud is daar ook mee bezig.

Grote nuancering: met de huidige structuur kun je er geen business case van maken. Maar misschien hoeven servers geen 20 graden te zijn en zorgt een andere koelmethode (onderdompelen of direct chip) niet alleen een lager stroomverbruik, maar ook nog makkelijker (en goedkoper) re-use
Servers hoeven geen 20 graden aan de inlet te hebben. De gemiddelde range ligt ongeveer tussen de 15 en 35 graden. Dus 27 zou prima kunnen.
Er zijn genoeg rekencentra die de computers bij 30 of zelfs 35 graden laten draaien. Het voornaamste is dat de apparatuur dan nog in garantie zit en zo.
Helemaal eens. ASHREA 4 heeft het al over 28 graden.
OCP draait standaard op 40 graden.
Supermicro heeft zelfs een serie tot 47 graden cold aisle. (hot aisle is dan niet meer grappig, maar daar hoef je toch niet te zijn...)
leuke is dat de hot aisle lucht dan misschien wel meer nut heeft om af te voeren naar een ander gebouw.
Ze weten hoeveel stroom ze verbruiken, maar hebben vaak geen zicht op het waterverbruik en de CO₂-voetafdruk.
Als water en CO2-uitstoot bijna niets kosten, waarom zou je het dan bijhouden? Bijhouden kost ook geld.

Het wordt tijd voor een CO2 tax, in plaats van stroomopwekking voor datacenters (geëxploiteerd door organisaties die lokaal geen belasting betalen) te subsidiëren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 september 2021 15:11]

Stroomopwekking mogen ze gerust subsidiëren, maar ik zie graag dat de datacenters en grootverbruikers meer betalen voor stroom dan bijv. consumenten. Dat zal ze aanmoedigen om minder te verbruiken en meer te investeren in vernieuwbare projecten (omdat dat de prijs naar beneden drukt). Nu krijgen ze grootverbruikerskorting dat ze aanmoedigt om juist meer te verbruiken.
Ook consumenten mogen wat mij betreft meer gaan betalen voor stroom. Dat zal ze aanmoedigen om minder te verbruiken en meer te investeren in vernieuwbare projecten. ;)
Lekker makkelijk praten voor jou (en net zogoed voor mij :) ) met een riant (IT-)salaris. Besef je wel hoeveel mensen dan echt in de kou zitten in de winter? Die niet zoals wij even tienduizenden euro's kunnen uitgeven voor zo'n investering die ze dan wel een keer terugverdienen? Of totaal afhankelijk zijn van wanneer hun woningbouwvereniging/huurbaas een keer tijd en zin heeft om hun huis te verduurzamen?

En je wens gaat al in vervulling trouwens. Mijn stroomrekening gaat met 40% omhoog zodra komende maand het contract afloopt. Voor mij hooguit irritant, voor veel mensen betekend dat de hele winter een trui aantrekken of geen warm eten op tafel kunnen zetten.

[Reactie gewijzigd door RonJ op 14 september 2021 16:25]

Lekker makkelijk praten voor jou (en net zogoed voor mij :) ) met een riant (IT-)salaris.
Wat een gekke aanname dit :?
Waarom is dat een gekke aanname? Wanneer iemand er zélf voor pleit om de stroomprijzen voor consumenten te verhogen om zodoende investeringen in "vernieuwbare projecten" te stimuleren (en dat mag hoor, begrijp echt wel waar hij vandaan komt, even goede vrienden). Dan is het toch geen hele rare aanname om te stellen dat diegene dan zelf blijkbaar weinig moeite heeft om die investeringen op te brengen? Of lijkt het jou logisch dat iemand die het financiëel krapjes heeft pleit voor het verhogen van de energielasten?

Punt blijft, hoogopgeleide en/of riant betaalde IT'ers zouden toch eens wat meer buiten hun eigen economische bubbeltje moeten kijken bij dit soort zaken. De meeste van ons kijken niet op van een paar duizend euro voor een warmtepompje hier, een isolatieplaatje dáár en "even" het dak volleggen met zonnepanelen. "Dat doe je toch ff?" Voor de meeste burgers is dit alles to-taal onbereikbaar, die zijn al blij als ze aan het einde van de maand een paar tientjes overhouden.

[Reactie gewijzigd door RonJ op 14 september 2021 17:41]

Ik zie het anders: laat iedereen meebetalen. Dat de allerlaagst zittenden in de samenleving geen bestaansinkomen hebben is een ander probleem (dat ook opgelost moet worden).

Wel moeten organisaties ook hun aandeel doen in verhouding, en niet door een buitenlandse firma met subsidie windmolens op Nederlands grondgebied laten zetten waarvan de energie weer verkocht wordt aan buitenlandse firma's.
De meeste mensen in Nederland verwarmen (nog) met gas, en niet met stroom. Maar het is een utopie om te denken dat de gasprijs of de belasting daarop niet zal stijgen. We gaan van het gas af, en het makkelijkste om dat te doen is de gasprijs geleidelijk te stijgen. Overigens hoort daar mijn inziens ook bij dat de stroom geleidelijk wat goedkoper wordt, naarmate die duurzamer wordt opgewekt.
Helemaal met je eens hoor. Het was een reactie op het willen verhogen (terwijl je inderdaad juist geleidelijk moet willen verlagen, iig ten opzichtte van gas) van de stroomprijs voor particulieren. Daardoor is er juist minder ruimte voor de gewenste investering.

De gasprijs stijgt momenteel trouwens vrijwel net zo hard en voor de meeste mensen is dit één en dezelfde rekening. En onderschat het stroomverbruik van een oudere CV-pomp ook niet.
Ook consumenten mogen wat mij betreft meer gaan betalen voor stroom. Dat zal ze aanmoedigen om minder te verbruiken en meer te investeren in vernieuwbare projecten. ;)
Ja want stroom is al niet ontzettend duur geworden, de prijzen zijn gewoon absurd geworden, veel mensen kunnen het al zo goed als niet betalen omdat ze niet genoeg geld hebben, en iedere jaar gaat het weer een stuk de hoogde in (alles trouwens), en veel mensen hebben niet vele tienduizenden euro's om volledig gebruik te maken van zonnepanelen, en dan heb ik het nog geen eens over 6 grote zonnepanelen accu's, en dat straks iedereen extra belasting moet gaan betalen als je zonnepanelen heb, daar heeft de regering het nu al een lange tijd over om dat door te voeren.
Ik ben het volledig eens met je statement, maar spijtig genoeg worden die taxen gewoon rechtstreeks doorgerekend aan de klant...

Wat ik persoonlijk schandalig vind (en compleet offtopic is), is dat een vliegtuig voltanken met zuivere kerosine minder taxen opbrengt voor de staat dan dat Modale Jan zijn wagen voltankt. Vliegen heeft een grote impact op het milieu, maar een vliegticket naar Spanje is bijna goedkoper dan een treinticket naar de zee.
Er is al een CO2 belasting voor elektriciteit in de EU. Die wordt via het EU ETS gedaan. De prijs staat nu op zo'n €60 per ton CO2. Elke elektriciteitsproducent in de EU betaalt dit naar rato van de CO2 uitstoot.
En voor een schamele 1200e kun je op ijsland weer een ton afvangen. 60€ is nog steeds een lachertje.
Jij betaalt duidelijk geen stroom thuis.

https://www.belastingdien...c97%2Dbc7a%2D802790bd1110

Vooral niet te weinig verbruiken 😀 Vanaf 50 MWh betaal je ineens een stuk minder energiebelasting 🧐 en de echte grootverbruikers nog minder.
Misschien raar gedacht maar het datacenter zelf gaat helemaal niet over de stroomvreters. Dat zijn de afnemers van een zaal of een rack.
Ze kunnen hooguit eisen stellen aan nieuwkomers maar daar houd het dan ook wel mee op...
Misschien raar gedacht maar het datacenter zelf gaat helemaal niet over de stroomvreters. Dat zijn de afnemers van een zaal of een rack.
Datacenters verzorgen bijvoorbeeld ook de koeling, en dat vreet ook stroom.

Verder verkoopt een datacenter geen stroom. Een datacenter verkoopt rackcapaciteit, netwerkcapaciteit en een stroomaansluiting (waarvan ze de kosten weer doorberekenen). Datacenters zijn dus de grote afnemers.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 september 2021 17:47]

Veel van deze genoemde datacenters gaan dan ook niet perse over de co-location datacenters maar grote bedrijven met private datacenters (Google, Microsoft, Amazon etc.)

Bijvoorbeeld server utalization is compleet onmogelijk om in te schatten als je niet ook de apparatuur zelf bezit
De stroom wordt idd verbruikt door servers van hun klanten. Apparatuur moet voldoen aan bepaalde energie-eisen, dus in die zin is die kant ook afgedekt.
Het gaat hier om o.a. cloudproviders, die verkopen alle ongebruikte capaciteit op het zgn spotnetwerk, waar afnemers kunnen bieden op restcapaciteit - er gaat niks verloren, want uiteindelijk komt er wel iemand met een crypto miner die de overgebleven capaciteit inneemt.
Enigszins ironisch dat een datacenter er geen data van heeft of niet bijhoudt :P

Ik weet ook wel dat het niet hun corebusiness is, maar met de huidige klimaatdiscussies en dat iedereen over moet op groen, duurzaam, afval scheiden etc. is het wel opmerkelijk dat een grootverbruiker/vervuiler geen idee heeft wat ze nu veroorzaken. Of het interesseert ze gewoon niet, dat mag ook. Met genoeg geld koop je gewoon een andere richting waar heen gekeken kan worden :+

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 14 september 2021 15:25]

Datacenters hielden het stroomverbruik altijd al bij. Dat moest wel, want je moet monitoren hoeveel stroom elk rack verbruikt, om te voorkomen dat een heel rack uitvalt als het verbruik te hoog wordt. (Een rack heeft een of meer MDU's, zoals deze, met een bepaalde limiet. Je kunt een rack dus niet zomaar volproppen met servers.) Dus stroomverbruik bijhouden is niet vrijwillig.

Ik praat ook weleens mee over wat voor hardware er moet komen, en wat ik merk is dat er steeds meer rekening wordt gehouden met het stroomverbruik en "vergroening". Als er 10 jaar geleden een server moest komen voor een simpel taakje werd er gewoon een dikke bak aangeschaft, dat maakte allemaal niet uit. Tegenwoordig wordt daar veel kritischer naar gekeken. En natuurlijk wordt er steeds meer gevirtualiseerd, dat scheelt ook een hoop.

[Reactie gewijzigd door Bergen op 14 september 2021 16:12]

Klimaatimpact kun je niet bijhouden, want je kunt het niet meten. Bovendien stoten servers geen CO2 uit, dat doen de energiecentrales. Kerncentrales zouden dit flink omlaag kunnen brengen.
De gemakkelijke verbeteringen, zoals het vervangen van verouderde apparatuur, zijn al gebeurd. Verdere verbeteringen om een pue-waarde onder de 1,3 te krijgen, vereisen radicale veranderingen, zoals het overstappen op andere koelsystemen.
En dat is waar je moet stoppen, want het zal nooit 1 worden.
Wij draaien nu op 1,046
Welliswaar met een ander koelsysteem, maar als je dat vanaf het begin zo bouwt, is het niet radicaal anders
Het probleem is dat een probleem oplossen een ander probleem brengt. CO2 moet naar beneden, dus koelen we met water ipv elektriciteit, probleem is dat iedereen nu teveel water gebruikt.

Je moet gewoon het aanbod van stabiel elektriciteit zonder CO2 (nucleair) omhoog draaien en dan maakt het niet uit hoeveel een datacenter verbruikt. Zolang de diesel/gas/olie/kolen blijven draaien om de zon/wind op te vangen kun je eisen wat je wilt, je verkwist gewoon geld zonder zoden aan de dijk te brengen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 14 september 2021 17:49]

Het probleem is client-server architectuur. Veel meer met clusters werken (behalve dan met mobiele apparaten). Die idle-tijd beter benut.
Welke impact heeft het gebruik van water op het klimaat? Dat is nieuw voor mij
Niet op het klimaat, wel op de beschikbaarheid van vers water voor de mensen. De natuur brengt maar zoveel liters aan via regen, elke liter vers water die je gebruikt gaat in de afloop/zee. In principe kan je het bewerken na koeling, maar je moet het opnieuw filtreren en datacenters staan nu meestal niet direct in een plaats of produceren niet genoeg waar je een groot filtratie station kan zetten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee