EU-onderzoek: open source is goed voor economie en onafhankelijkheid

Opensourcesoftware- en hardware in Europa zorgen voor een groei van de Europese economie en voor 'technologische onafhankelijkheid'. Dat is de conclusie van een onderzoek dat namens de Europese Commissie is uitgevoerd.

Volgens het onderzoek hebben bedrijven in de Europese Unie, zowel overheids- als particuliere bedrijven, in 2018 gezamenlijk een miljard euro geïnvesteerd in opensourcesoftware. Dat zou in dat jaar een economisch voordeel van tussen de 65 en 95 miljard euro hebben opgeleverd. Aangezien de software publiekelijk beschikbaar is, hoeft het eenmaal gemaakt niet meer door andere bedrijven te worden ontwikkeld, wat veel geld bespaart, zo is de redenatie. Waarom de onderzoekers zich niet op recentere data baseerden, is niet bekend. Hoe dan ook putten de onderzoekers uit meerdere bronnen voor hun analyse. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, casestudy's en een 'uitgebreide survey' onder een 'representatieve groep bedrijven en ontwikkelaars'.

Zouden er in de EU per jaar 10 procent meer git-commits op GitHub-projecten gedaan worden, dan zou dat volgens de onderzoekers leiden tot een stijging van tussen de 0,4 procent en 0,6 procent van het bbp. Ook moet dat op de lange termijn meer dan 650.000 IT-start-ups opleveren, waaronder bijna 60.000 in Nederland. Investeren in open source zorgt dus ook voor meer werkgelegenheid, zo stellen de onderzoekers.

Europees land (top tien) Verwachte toename start-ups
Duitsland 171.426
Frankrijk 111.500
Nederland 58.755
Spanje 57.792
Italië 33.078
Zweden 28.226
Finland 26.140
België 24.524
Polen 23.346
Ierland 21.385

Verwachte toename in aantal start-ups per EU-land bij groei Europese opensourceontwikkeling. Bron: The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy

Als de publieke sector zich richt op opensourcesoftware en -hardware, in plaats van eigendomsmatige, kunnen de eigendomskosten van de sector worden verlaagd, zo wordt geconcludeerd. Verder kan OSS helpen met het vermijden van vendor lock-in, hetgeen de 'technologische onafhankelijkheid' zou verhogen. Door het aantal opensourceprojecten te verhogen zou de EU namelijk minder afhankelijk worden van grote, buitenlandse techbedrijven en daarmee meer soevereiniteit verkrijgen. Het onderzoek stelt dat Europa weliswaar al een aantal innovatieve opensourceprojecten voor bijvoorbeeld hardware kent, zoals OpenCores en OpenRISC, maar dat innovatie door de VS en China vaak verder wordt vercommercialiseerd. De EU zou dit weglekken van innovatie moeten tegengaan.

De onderzoekers melden dat de maximale waarde van opensourcesoftware en -hardware momenteel nog niet is bereikt. Uit het onderzoek bleek dat het momenteel vooral kleine bedrijven, met minder dan vijftig werknemers, zijn die in Europa investeren in open source. Er wordt daarom aan de EU-landen aanbevolen om het overheidsbeleid meer te richten op het bereiken van een 'digitaal autonome openbare sector'. Ook leidt richten op opensourcesoftware volgens het onderzoek tot meer openheid naar de burger en meer technologische innovatie. Al deze factoren moeten op termijn leiden tot economische groei.

In oktober vorig jaar had de Europese Commissie al een opensourcestrategie uitgewerkt en gepubliceerd, waarin ook bondig al wat voordelen van OSS voor de EU genoemd werden. Nederland zet ook meer in op opensourcesoftware. Zo heeft het vorig jaar de broncode van de Coronamelder-app op GitHub gezet. Ook Amerika wil steeds meer opensourcesoftware gaan gebruiken, bijvoorbeeld op gebied van security.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

08-09-2021 • 16:18

92 Linkedin

Reacties (92)

92
92
34
13
2
53
Wijzig sortering
Zeker, maar hoeveel investeert de EU zelf in open-source projecten zowel hardware en software?

Wat doen overheden groot en klein? Stappen deze ook over op open-source producten zoals Linux of software pakketen zoals Libre office of open office of blijven ze veilig op windows en ms office producten?

Ik ben van mening dat open source erg belangrijk is, maar er mag best meer in geïnvesteerd worden zodat er meer onafhankelijkheid is. Ook mag dit een basis worden binnen het onderwijs om kinderen minder afhankelijk te maken van de grote bedrijven. Ik vind het kwalijk dat dit binnen het onderwijs een ondergeschoven kindje is.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 8 september 2021 16:30]

Je noemt nu net de voorbeelden waar de commerciële software gewoon de open-source overstijgt. Windows en microsoft office zijn voor de meeste mensen gemakkelijker om mee om te gaan dan de open-source varianten. Veel Tweakers zullen daar misschien niet mee eens zijn, maar wij zijn geen doorsnee kantoor gebruikers.
De open-source varianten kunnen met een passende investering natuurlijk best op gelijk niveau gebracht worden met de commerciële varianten, maar dan is het natuurlijk al snel de vraag: "Wie doet die inverstering?" Vervolgens gaat iedereen naar de staat kijken, en de staat kijkt weer naar het bedrijfsleven. Zo zullen de diverse partijen nog lang naar elkaar blijven staren en komt er weinig van terecht.

Europa en de lidstaten kunnen natuurlijk wel wat doen door in bijvoorbeeld Open Office te investeren. Met zoveel Office gebruikers verdienen ze dat wel weer terug. Als men nieuwe software zoekt of laat ontwikkelen zullen de open-source producten voorrang moeten krijgen en wanneer die niet helemaal voldoen moet er eerst gekeken worden of (en tegen welke kosten) zo'n product aan te passen is. Pas als dat x procent duurder is dan commerciële producten zal men daar naar uit mogen wijken.

Bij open-source wordt vaak gedacht dat die programma's gratis gebruikt kunnen worden. Dat is echter lang niet altijd het geval! Ook met het maken van open-source software zijn er best goede verdienmodellen op te zetten.
Je zegt dat Windows en Microsoft Office makkelijker en "logischer" zijn dan de open source varianten. Daar ben ik het eigenlijk niet echt mee eens.

Veel hang af van gewoonte en opleiding. In de school krijg je vaak al Microsoft door je strot geramd (een vriend van mij zijn vader die lesgeeft, werd ooit effectief afgedreigd door Microsoft (wel jaren geleden, dus misschien niet representatief meer) omdat hij open-source alternatieven zoals LibreOffice (toen OpenOffice) in zijn programma had opgenomen. Maar dit is nog steeds waar - als je vanuit de school Microsoft gewoon bent- dan lijkt het ook allemaal "logisch".

Ook de buurman legt alles uit aan Piet of Jan (uiteraard met een illegale kopie) waardoor er door het zwarte circuit ook kennis naar het Microsoft-platform stroomt.

Voor mij is het eigenlijk net omgekeerd- ik werk al meer dan 20 jaar met Linux en open source, en uiteraard moet ik ook af en toe support geven aan Windows-gebruikers. Maar voor mij is dat alles behalve logisch of makkelijk. Ik vind er niks in terug, het is onlogisch, ongebruiksvriendelijk en werkt niet naar behoren.

Ik beweer hier niet wat beter of slechter is. Dit is mijn aanvoelen, en dat komt volgens mij vooral door ervaring en wat je gewoon bent. Niet omdat het intuïtiever is.

Wat je zegt over "gratis" met open source is uiteraard correct. Voor implementatie en support zal je moeten betalen als je het zelf niet kan. Daar zit het verdienmodel in. Maar dat is bij een commercieel product ook zo, Microsoft zelf zal niet alles bij jou on-site komen installeren.
Ik had een reactie als deze al voorspeld.
Als ik een software product aan een leek uit moet leggen, kunnen ze sneller met Windows en Microsoft Office overweg dan met Linux of LibreOffice. LibreOffice vindt is ook niet meer gelijkwaardig aan Microsoft Office.
Microsoft heeft natuurlijk het voordeel dat bijna alle scholen en opleidingen gebruik maken van Microsoft producten. Bovendien staat dat standaard al voorgeïnstalleerd op nieuwe computers. Een keuze tussen Microsoft Windows en Linux met grafische schil wordt maar heel zelden geboden.

Ik werk met zowel Windows 10 als Linux (Ubuntu), maar Windows wint het toch in gebruikersvriendelijkheid, al is het alleen maar omdat alles er veel gelikter uit ziet. Wanneer je voornamelijk met Linux werkt kan ik me voorstellen dat je je in Windows een ongeluk zoekt. Welk van de twee logischer in elkaar steekt is moeilijk te zeggen. Ze volgen elk een eigen logische indeling.
Waar je uiteindelijk aan gewend bent beïnvloed je denkpatroon en maakt dat uiteindelijk logischer dan de andere.

Linux is wel een voorbeeld dat open-source gewoon heel goed en degelijk kan zijn en ook heel goed ondersteund kan worden. Ook gelijk een bewijs dat niet alle open-source gratis is te gebruiken er zijn een aantal distributies waar wel degelijk voor betaald moet worden.
Probleem wat ik bij open source zie is continuïteit. Het moet onderhouden worden moet betaald worden, dan wordt het toch weer verkocht en deels closed source.
Of met office pakketten er komt weer een fork omdat er ruzie was tussen ene en de andere groep, zoals de open office, libre office enz.

open source klink leuk gratis maar het is als je naar de totale kosten kijkt niet altijd goedkoper. Uiteindelijk kijken ook overheden weer naar de totale kosten. Zolang ze dat ook blijven doen is het maar de vraag hoe groot een open source systeem kan worden.
Mijn persoonlijke mening hier over:

Net omgekeerd, het probleem bij closed source is nou juist continuïteit. Bedrijf gaat failliet of stoot product af of stopt ondersteuning en je bent als overheid de sjaak. Hoeveel overheden gebruiken nog Windows XP omdat ze daar ooit maatproducten voor hebben gemaakt? Meer dan je denkt. Overheden denken niet in termen van jaren maar vele decennia en gegevens moeten leesbaar blijven. Er zijn al grote hoeveelheden gegevens verloren gegaan omdat de gegevens niet meer benaderbaar zijn.

Open Source heeft juist bewezen voor continuïteit te zorgen. Het is namelijk helemaal op continuïteit gebouwd. Libre Office heeft juist aangetoond dat Open Source zich ook kan verweren tegen een vijandelijke overname die het pakket laat verkommeren. Dan wordt het geforkt en gaat het onder een andere naam gewoon verder. En ook hele oude, weinig gebruikte formaten blijft LO nog steeds ondersteunen. En het bijzondere is dat Open Source dit allemaal weet te doen zonder enige steun van overheden. Met steun van overheden gaat Open Source pas echt leven.

Open Source hoort wat mij betreft juist thuis in de niet-commerciële sector. In de commerciële sector werkt zij eerder vrije marktverstorend. Dat het monopolies kan breken is waar, maar dat leidt tevens tot op Open Source gebaseerde monopolies met verdienmodellen die de klant juist zijn rechten ontneemt. Public Domain software is bedoeld voor het publiek domein, dat wil zeggen de overheid en kleine niet commerciële gemeenschappen.

De overheidssector hoort namelijk gedreven te worden door lange termijn algemeen belang, waar de partijen in de private sector primair korte termijn zelfverrijking (winst) zoeken. In een verstandig systeem wil je die twee zo veel mogelijk gescheiden houden. We zien al decennia waar de privatisering van de overheidssector toe leidt. Het algemeen belang wordt steeds verder ondergraven en vriendjespolitiek leidt tot aanbestedingen van vette overheidscontracten, die weer de vrije markt ondermijnen. In de VS is het nu zover dat het land permanent in oorlog is om het industrieel militaire complex te voeden. Pas geleden is een waarschuwing gegeven dat na 4 jaar geen oorlog voeren de voorraden te hoog oplopen. Ze moeten weer gaan schieten. Welk land zullen we nu overvallen?

In Nederland kunnen we aan de voortdurend mislukkende IC-projecten zien hoe politiek +ambtenarij + bedrijfsleven de geldstroom in stand houden. Dit soort corruptie is onvermijdelijk zodra je de twee sectoren laat vermengen.

Ik vind dat deze discussie niet moet worden gevoerd op basis van kostenvoordelen, hoewel die enorm zijn zodra zoiets eenmaal op de rails staat. Ook niet op basis van huidige voor- of nadelen, omdat alles radicaal verandert als overheden Open Source gaan omarmen. Maar op basis van principes die een gezonde staat moeten waarborgen. De overheid moet zich immers door altruïstische lange termijn doelstellingen laten leiden, ook als dit meer geld kost. De praktijk toont echter het tegendeel. Zo heeft het privatiseren van gevangenissen in de VS tot een sterke lobby geleid en het opsluiten van waanzinnig veel mensen (een kwart van de gevangenen op Aarde).

Het idee van de EU is lovenswaardig, en het zou logisch zijn om daar dan in Brussel eerst mee te beginnen en het dan naar de landen uit te breiden. Of dat gaat gebeuren is de vraag. Onze systemen zijn geen echte democratieën maar partijoligarchieën waarin partijen hun belangengroepen dienen, die slechts voor een klein deel hun kiezers zijn. Algemeen belang dienen komt in dit systeem op de tweede plaats. Wie de grootste partij wordt kan zijn achterban spekken dienen (In dit systeem draait alles om de verpakking in de juiste woorden). Lobby's bewerken het partijbestuur en leden om hun agenda door te drijven. "Volksvertegenwoordigers" veranderen weer in lobbyisten in dit systeem.

Daarom kan naar mijn mening een meerpartijsysteem eigenlijk geen goede democratie zijn. Je ziet dat de factor kapitaal in macht ver oververtegenwoordigd is ten opzichte van de factor arbeid. Dat haalt het hele idee van één persoon, één stem, dus evenredige vertegenwoordiging in praktijk onderuit. In een ideaalgeval kan het even democratisch zijn. In praktijk wordt je geregeerd door (wisselende coalities van) partijklieken die hun achterban dienen. In mooie bewoordingen tonen ze zich graag idealistisch, in daad is het vaak een ander verhaal.

De situatie is verergerd door het gepolder waarin handjeklap een breed verschijnsel is geworden. Overigens is het wel positief om te zien dat Sigrid Kaag nu de ernst inziet van een steeds verder afkalvend vertrouwen in de politiek en afstand neemt van VVD en CDA die eindeloos op dezelfde toer willen doorgaan. Ook goed dat Pieter Omzigt de deur achter zich dicht heeft getrokken en geen zin meer heeft zich te laten inpakken. Het ontbreekt niet aan kundige en eerlijke mensen, maar het is het systeem zelf dat leden corrumpeert door ze voor of achter een partijwagen te spannen.

Volgens mij kan je alleen een getrouwe afspiegeling van de bevolking realiseren in een éénpartijsysteem waarin intelligente mensen uit alle lagen in verhouding vertegenwoordigd zijn. Via getrapte verkiezingen kunnen leden dan steeds afgevaardigden kiezen uit hun midden tot de hoogste ambten. In zo een systeem kan de partij een lange termijn politiek uitstippelen die alle bevolkingsgroepen dient.

In China zie je dat in de meerjarenplannen. In tegenstelling tot hier worden die plannen netjes uitgevoerd en de doelen op tijd behaald doordat ze rusten op een partijbrede en daarmee ook maatschappijbrede consensus waarbij alle belangen worden gediend. Het idee dat je minderheden moet dienen omdat democratie anders "een dictatuur van de meerderheid" is, is een van die westerse ideologische waarheden. Minderheden dienen is juist de dictatuur van minderheden, waarbij de meerderheid het nakijken heeft.

Laten we nu naar Europa kijken waarin de EU een centraal orgaan is geworden. De Europese commissie komt nu met een goede voorzet, maar twee beren liggen op de weg. Een: Landen zullen zich dit niet dwingend laten opleggen, omdat hun politiek verweven is met de belangen van het bedrijfsleven. Twee: een eventueel wetsvoorstel wordt door het gelobby van corporaties dusdanig aangepast dat hun belangen worden veilig gesteld en er in praktijk vaak weinig veranderd. Want ook de EU is zelf een brede oligarchie.

Het goede van oligarchie is dat het erg stabiel is. Dat maakt echter ook dat ze de meest vreselijke dingen kan doen zonder in te storten. Of het nu de verarming is van grote delen van de bevolking of de meest onmenselijke oorlogen, het komt er met vlag en wimpel doorheen. Maar daarmee is het ook een systeem waarbinnen corruptie eindeloos kan doorgaan, totdat de meest mensonterende situaties zijn ontstaan.

Nadat na de industriële revolutie het systeem zijn dieptepunt had bereikt (Gemiddelde levensverwachting van de Duitse arbeider daalde naar 30), zijn er twee wegen bewandeld. In sommige landen heeft men geprobeerd een ander systeem te ontwikkelen, en in andere landen heeft men het systeem van binnenuit proberen te hervormen, de zogenaamde sociaaldemocratie. De sociaaldemocratie is vrij snel weer gecorrumpeerd en heeft het maar een paar decennia volgehouden en de afbraak van rechten en welvaart van de gewone burger is daarna weer ingezet, waarbij de macht van het kapitaal steeds meer is gaan concentreren.

Een alternatief systeem opzetten is in de meeste landen mislukt. Soms omdat er een partijkliek ontstond met een dictator die ook niet democratisch was, maar in de meeste gevallen omdat eerst Nazi-Duitsland en later opvolger VS deze landen de oorlog hebben verklaard en er alles aan deden en doen om ze te ondermijnen en neer te halen (Hoe kan een jong plantje groeien in zo een vijandelijke omgeving?). Het idee van een echte democratie zien de rijken als een groot gevaar voor hun macht. Ze willen hun paternalistische systeem juist wereldwijd opleggen aan de volkeren.

Dat zien we nu ook weer. China heeft een heel succesvol alternatief systeem ontwikkeld, het beste systeem dat de Chinezen ooit gekend hebben. Maar nu China zich weigert te ontwikkelen richting partijoligarchie moet het neergehaald worden. Uit WW1 en WW2 weten we dat het grootkapitaal bereid is daarvoor hele volkeren op te offeren. Immers zijzelf zitten altijd hoog en droog. Hoeveel grootkapitalisten die steenrijk geworden zijn van de oorlogen die ze zelf in gang hebben gezet, zijn ooit gestraft voor hun misdaden?

Helaas, in de oligarchieën wast de ene hand de andere en het volk is uiteindelijk steeds het kind van de rekening. En reële invloed op de besluitvorming heeft het niet. Door middel van propaganda wordt het warm gemaakt om zich achter voorstellingen te scharen die een rechtvaardiging zijn voor oorlogen of verdere verarming. Waar in een echte democratie de overeenstemming tussen wil van het volk en besluitvorming wordt bereikt door een democratisch bestuur dat doet wat het volk wil, daar wordt in een oligarchie de overeenstemming bereikt door de mening van het volk te manipuleren richting beleid. Dat heeft de aanschijn van democratie, maar is het omgekeerde.

Niettemin zitten wij vast aan dit systeem, omdat het neerhalen van een systeem zoveel ontwrichting brengt dat weinigen dat op hun geweten willen hebben. Zo een systeem moet eerst weer helemaal doorrotten tot het zo onverdraaglijk wordt dat de volkswoede niet meer te beheersen valt. En of daar dan weer een beter systeem uitgroeit is een kansspel en vaak kan zo een beter systeem pas met veel vallen en opstaan worden bereikt.

Het probleem is dat intellectuelen nu eenmaal de aandrijvers zijn en intellectuelen het gewone volk geen stem willen geven in de besluitvorming, maar er liever vaderlijk over willen regeren. En daarmee is de grondslag voor de volgende corrumperende oligarchie weer gelegd, hoe nobel de aanvankelijke intenties ook zijn. De meest verderfelijke maatregel is wel geweest om de studiebeurzen af te schaffen en studenten zo onder druk te zetten dat ze nauwelijks tijd meer hebben om zich met politiek bezig te houden, waarmee de politiek sociale vernieuwingsdrift is dood gebloed.

China laat echter zien dat het volk juist uitstekend zijn eigen zaakjes kan beheren. Daarbij zijn ze wel zo slim om het staatsexamen als selectiemiddel te gebruiken, een goede praktijk die ze overgenomen hebben uit het oude keizerrijk. Ze nodigen leerlingen met de beste cijfers uit om partijlid te worden. Zo hebben ze briljante bestuurders opgekweekt die veel meer een meritocratie vormen dan de old-boys-netwerken die in onze contreien elkaars ruggen krabben en met dedain neerkijken op het volk. Niet dat hier geen goede bestuurders tussen zitten, maar ze worden voor de kar gespannen van partijbelang, niet algemeen belang. Dat is het echte probleem. Pieter Omzigt laat zien wat een tegenwind je krijgt als je je daar niet door wil laten leiden.

Wij leven hier sterk in een ideologie waarin goede bedoelingen leidend worden gemaakt. Dat het bij de uitvoering dan toch mis gaat is bijzaak. Aan evaluatie doet men nauwelijks. Op naar het volgende hooggeprezen plan. Goede bedoelingen zijn een diepe insteek in ons denken die verankerd ligt in het geloof.

Neem deze parabel. Een vader vraagt zijn oudste zoon om het land te gaan bewerken. Deze zegt nee, maar doet het later toch. Dan vraagt hij het zijn jongste zoon. Die zegt ja, maar doet het niet. Daarop vraagt Jezus aan zijn leerlingen welke zoon de vader recht heeft gedaan. De leerlingen zeggen de oudste zoon. Maar Jezus zegt dat de hoeren en tollenaars dan nog eerder het paradijs zullen bereiken dan zij. Ofwel het gaat er niet om wat je doet, maar de intentie. De jongste zoon had de goede intentie. Hij wilde zijn vader dienen.

Daar kun je vraagtekens bij zetten. Het is normaal om geen zin te hebben, en de oudste zoon uit dat oprecht. Maar hij overwint zijn tegenzin en gaat toch helpen. Dat zal eerder uit nobele motieven zijn dan berekening (want waarom heeft hij dan geen ja gezegd?). De jongste zoon praat zijn vader eerder naar de mond, want hij vervalt daarna in zelfzucht. Waaruit spreekt het Hart nu meer, de woorden of de daden? Hoe toon je je goede wil?

En dat is nu precies wat we in ons systeem zien. Politici die prachtig oreren en er zelf in gaan geloven, maar ondertussen de welvaart en rechten van hun volk steeds verder uithollen. Maar boos mag je daar niet over worden, want het is allemaal met goede intentie gedaan.

Het probleem daarbij is dat dit rust op het idee dat de mens in de grond slecht is en je niet meer dan een intentie van hem mag verwachten. Hij is immers slecht en ook al bekeert hij zich tot God, hij heeft eindeloos vergeving nodig voor zijn mislukkingen, die hij ook krijgt. De geest was sterk, maar het lichaam was weer eens zwak, heet het dan. Maar oordeel niet, want zijn wij niet allemaal zondaars?

Ofwel het falen zit in dit denken al ingebakken. En zo gaan onze elites knoeiend de geschiedenis door zichzelf vergevend voor hun eigen misdaden en vergeving eisend van het volk. Want God heeft ons vergeven, dus mogen jullie niet achterblijven. En als jullie lijden? Lijden is de weg naar de Hemel. Hier op Aarde mag je geen vrede verwachten, alleen in de Hemel. Daarin ligt jullie bevrijding.

Waar het op neerkomt is dat wij een systeem hebben geschapen dat heel sterk op een ideologie rust, die zichzelf superieur acht, maar wel de elite dient en het volk tot schapen maakt die zij mogen scheren als dank voor het hoeden. En nogmaals, de bestuurders kunnen wel degelijk heel integer zijn, als zij capabel zijn en door sterke morele overtuigingen worden geleid om goed te doen. Maar eerlijke mensen dienen het systeem, het systeem dient niet de eerlijke mensen. Dat is wat Pieter Omzigt weer eens laat zien.

Hoe gek het ook klinkt, je wil een systeem niet afhankelijk maken van de intenties van mensen. Want ook zelfzuchtige mensen twijfelen niet aan hun goede intenties. Iemand als Donald Trump ziet zichzelf als de redder van de natie met zijn opgeblazen ego. En fundamentalisten moorden er al eeuwen met hartenliefde op los om hun God te dienen. Nee een systeem moet gewoon gestuurd worden door de belangen van alle groepen in de samenleving en dat kan alleen door ze evenredig een stem te geven, niet door daar een theoretische mogelijkheid voor te scheppen.

Wat me opvalt in China is dat ze daar juist wel een systeembrede (holistische) aanpak weten te realiseren waarbij ze belangen van het gewone volk prima weten te paren aan economische ontwikkeling en enorme investeringen in een betere leefomgeving (zoals in korte tijd een woestijn ter grote van Frankrijk herbebossen). In het westen krijg ik sterk het idee dat er eigenlijk geen chauffeur aan het stuur zit, maar dat alles bepaald wordt door wisselwerking van grote belangengroepen en gebeurtenissen die zich voordoen.

Het plan van de Europese commissie is best goed, en ik kan het waarderen, maar het is geen vijfjarenplan zoals in China. Ik heb dan zoiets van, prima maar laat eerst maar eens zien. Want mooi gekleurde balletjes opgooien en daar weer wat subsidie aan hangen, kunnen ze heel goed in Brussel. Maar binnen afzienbare tijd concrete resultaten bereiken valt ze moeilijker. Want een oligarchie is een stroperig geheel en Brussel kan alleen opleggen wat de landelijke elites voordelig vinden.

Maar de intentie is goed. Nu nog de realisatie.

In Rusland zeggen ze in de volksmond:

Bidden is goed, maar je mag ook af en toe zelf wel iets goeds doen.

[P.S. ik twijfel niet aan de verheven Geest van Jezus, die leeft wel degelijk in zijn goede volgelingen, wel of zijn woorden drie eeuwen lang de invloed van Joodse en Romeinse machthebbers ongeschonden hebben doorstaan]

[Reactie gewijzigd door Elefant op 9 september 2021 22:30]

Open source is lang niet altijd gratis. Het onderhoud hoeft ook helemaal geen probleem te zijn.
Er zijn een aantal bedrijven die hun software als open-source aanbieden, maar je moet wel betalen voor de ondersteuning of als je meerdere exemplaren tegelijk wilt laten draaien.

Er bestaan inmiddels iets van 50 open source licenties. Bij de strengste regels is het gebruiken, delen of het maken van een fork alleen toegestaan met toestemming van de maker(s). Aan die toestemming kan best een prijskaartje hangen. De code staat dan voornamelijk online zodat anderen die in kunnen zien en gebruikers kunnen eventueel zelf aanpassingen doen. Het betekent niet gelijk dat men afstand heeft gedaan van alle rechten. Vaak is die software afhankelijk van een kleine component die niet als open-source is vrijgegeven en wat dus gekocht moet worden. Mocht een bedrijf failliet gaan, dan wordt die component ook vrij gegeven.
open source klink leuk gratis maar het is als je naar de totale kosten kijkt niet altijd goedkoper.
Wie zei dat open-source per definitie gratis is? Het zegt enkel dat de broncode open inzichtelijk is. Net als een restaurant met open keuken is de maaltijd ook niet gratis.

Een voorbeeldje is Red Hat Linux. Je betaalt voor de support en je geteste software pakketten.

Jij hebt het over FOSS, Free and Open-source Software. Al is het voorbeeld dat je schetst precies het standpunt van de EU zoals in het artikel beschreven.

Wat als je zelf juist de kennis in huis hebt om software zelf te onderhouden. Kan het je mogelijk in kosten besparen, en afhankelijk van de licentie moet je je verbeteringen delen met het project.
Ik ben het ermee eens dat Microsoft wel degelijk een beter office pakket levert. Open source zou gewoon enkel daar verkozen moeten worden waar het beter aansluit op de behoefte en niet louter omdat het open source is.
Ik kreeg van de eerste aanbestedings aanvraag in handen waarin stond dat je voor gebruik van opensource 25% extra punten kreeg. Was een Belgisch bedrijf. Ik vind het fantastisch maar heb het nooit nooit gezien bij een Nederland bedrijf of de Nederlandse overheid helaas.
Ik snap de hang naar open source zelf niet.

Het is niet inherent veiliger, support is over het algemeen minder tot niet aanwezig.

Leuk dat men de code kan inkijken, maar de kans dat iemand de gehele code én de samenhang kan doorgronden is erg klein waardoor het nut vervalt.

Hiernaast is er juist een probleem dat er teveel mensen naar kunnen kijken en 'verbeteren' en hierdoor ellende ontstaat. Vervolgens komen er forks en gaat het project kapot.
Ik snap de hang naar open source wel, maar het probleem is dat de kennis over open source en met name over de voordelen daarvan bij de meeste mensen afwezig is.

Het gaat al fout met weten wat de betekenis is van de woorden "open source".
De meeste mensen die er van gehoord hebben vertalen dat naar "gratis".

Dat is ook geen wonder als je na gaat hoe dingen landen bij mensen.
Open Office was aanvankelijk één van de meest bekende open source pakketten en gratis.
Mensen denken dan al gauw: "als het woordje 'open' er in zit is het gratis!"

Ander voorbeeld: "Libre Office" kent nu bijna niemand.
"Google Docs" kent zo'n 80% van de tieners volgens een leerling die ik net sprak.
Zodoende weet dus 80% dat er meer is dan "Word".

"Word" kent iedereen. Maar begin over een "tekstverwerker" en de meesten moeten even flink nadenken om na te gaan waar je het dan over hebt. Zodra je "Word" zegt krijg je een "oh ja!" reactie.

Dat is het woordenschat niveau van tegenwoordig en dat moet echt hoger als je als EU meer wilt gaan doen met open source of wat voor technologie en filosofie dan ook.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 9 september 2021 11:31]

Je kan dit ook “concurrerende-, democratische technologische ontwikkeling” noemen.

Elk project, of “fork”, kan gerund worden als bedrijf. Distributies kiezen wat ze gebruiken en gebruikers kiezen weer welke distributie ze het liefst gebruiken.

Geld kan je weer verdient worden met het bouwen van software in opdracht, of met diensten die ermee gelevert worden en/of bijbehorende hardware. (Oftewel werk)

Succes en mindshare is dan afhankelijk van hoe goed iets aansluit op de behoeften van consumenten.
Het mooie is, open source bestaat al tientallen jaren, maar dit principe is nooi aangeslagen. Waarom?

Ik vermoed dat er een aantal redenen zijn. Ik soms er een paar op wat io denk. Er zijn er vast nog meer.

A) het wordt niet verkocht (lees:marketing)
B) het wordt niet (groots) gesupport
C) als je ergens aan gewend bent stoppen ze en/of is er een fork zodat je wordt gedwongen een keuze te maken en over het algemeen goede gasten het project verlaten
D) er zit weinig of trage development in
E) alles wordt geforked/gejat zodat de originele bedenken er niks aan verdient. Ik snap dat open source niet betekend dat het meteen Apache GPLv3 is, maar success met
delen van jouw code ergens in terug vinden.

Hoeveel open source heeft bijvoorbeeld 'de cloud' bedacht? Niemand. Ze komen simpelweg amper op goede ideeën om te vermarketen. De goede ideeën worden opgekocht of verkocht. Alle patent-able software wordt close source of is al closed. Ook vanaf de universiteit af is dit het geval.

Niemand wil zijn carriére beginnen met open source wat gejat kan worden, maar maakt een closed product en verkoopt dat.
Het halve internet draait op opensource. Linux aan de server kant, sites worden gebouwd met opensource cms'en als Wordpress, en in de browser met oa Angular en React.
Je reactie raakt kant noch wal.
Juist vanwege de cloud zijn de grootste en bekendste open source projecten gestart. Denk aan kubernetes, hadoop, kafka, elastic search, docker. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe open source en succesvol zijn wel samen kunnen gaan.

Overigens betekend open source niet automatisch dat het gratis is. Er zijn open source licenties die nog steeds vereisen dat je betaald. Zo is bijvoorbeeld mariadb volgens mij gestart.
D) er zit weinig of trage development in
Het gaat in het Linux-wereldje juist heel er snel. Daarbuiten inderdaad is het minder.
A) is een probleem, bedrijven hebben de indruk dat ze er niet aan kunnen verdienen, ook is het zo dat ze graag juridische verantwoordelijkheid af willen kunnen schuiven.
B) de grote jongens (Red Hat, Canonical, SuSe) doen dat wel, maar dat is niet goedkoop. De kleintjes, die je makkelijker kunt aanpassen aan je eigen behoeftes, doen dat niet.
C) Dat forken zorgt er juist voor dat het altijd doorgaat. Wel is er inderdaad veel versnippering wat bedrijven tegenhoudt hun software ervoor uit te brengen.
E) De originele bedenker verdient er misschien niet rechtstreeks aan, maar hij krijgt wel reputatie en daarnee ook betaald werk. Er zijn trouwens ook heel veel developers die betaald aan open source werken.
Ja, dat missen veel mensen om de één of andere reden. Open source is heilig, want open source en dus veilig, want heilig.
Bij open source begint vaak een religieuze verering die niet op het verstand of de werkelijkheid is gebaseerd. (Ja ik weet dat dit een automatische moderatie naar -1 oplevert.) Ik zeg ook niet dat closed source heilig is (in de werkelijke wereld is er maar erg weinig heilig) of inherent veiliger.

Het is leuk dat iedereen in de sourcecode kan kijken en gevonden fouten aan de makers mede kan delen om ze te laten herstellen, of beter nog gecorrigeerde code aan te leveren. Maar er zijn maar weinig mensen die die moeite nemen. Het is veel werk om sourcecode door te nemen, terwijl je van te voren nooit weet of je iets vindt dat de moeite waard is, en dat allemaal onbetaald in je eigen tijd. De meeste mensen steken niet veel tijd in iets dat ze niets oplevert. Omgekeerd zijn mensen wel geneigd om veel tijd te steken in iets dat ze wat op kan leveren. Open source maakt het voor criminele hackers heel makkelijk om kwetsbaarheden in de code te vinden die ze uit kunnen buiten.
In plaats van steeds opnieuw het wiel uit te vinden kan de wereld als geheel steeds betere tools als basis gebruiken om verder te komen.
Het is niet inherent veiliger, support is over het algemeen minder tot niet aanwezig.
Dat is helemaal niet de kerngedachte achter open source in een economisch opzicht (en sowieso is het idd grotendeels een mythos). Het verschil is, dat je door open source software enorme hoeveelheden dubbel werk kunt elimineren en dat is een enorm voordeel voor de economie als geheel.

En het zorgt ook ervoor dat je steeds verbetert ipv opnieuw van nul begint. Het lijkt een beetje het kwekersrecht uit de plantenkwekerij. Daar mag je (tot nog toe iig) gekweekte varianten van een concurrent gewoon zelf verder verbeteren zonder dat je daarvoor moet betalen oid en dat is de belangrijkste reden dat we tegenwoordig zo enorm productieve kweekplanten hebben.

Sterker nog, zelfs de USPTO (de patentoffice van de VS) komt inmiddels tot de conclusie dan in industrieen, waar patenten worden gestolen of omzeild (door bijvoorbeeld partijen uit China) meer besteedt wordt aan R&D EN meet geinnoveerd wordt: https://www.uspto.gov/ip-...blications/working-papers

Open source is een belangrijke driver van innovatie in de IT ruimte. Zie ook dit recent artikel van tweakers: reviews: Tien jaar Open Compute Project - Opensourcehardware in datacenters

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 9 september 2021 08:30]

Open source is inherent veiliger omdat er meer ogen naar kijken - ook al is het maar één paar ogen extra en er zijn voldoende mensen die die moeite wél nemen.

Zelfs als niemand naar de broncode kijkt dan nog is het veiliger omdat je als individu of bedrijf zelf de broncode kan doorlichten (al dan niet via een 3e partij).
Bij closed source moet je er maar op vertrouwen dat het veilig is én dat het verder ontwikkeld/ondersteund wordt. Indien een open source project geen updates meer krijgt kan er vrijwel altijd een fork van de software gemaakt worden.

Veel software projecten (open source incluis) weten niet hoe ze hun software moeten managen. Je kan ook stellen dat met forks de ontwikkelsnelheid enorm toeneemt doordat code van forks weer opgenomen kan worden in de originele broncode.

Je hebt inderdaad geen recht op support of service. Zowel in de persoonlijk als de zakelijke levenssfeer heb ik slechts enkele keren om hulp gevraagd en ook daadwerkelijk gekregen. Ik ga er zeker niet vanuit dat ik hulp vindt als het om commerciële software gaat. Bij open source software vind je vaak veel sneller een work around zonder dat ik een account hoef te maken of iets hoef te registreren (of je fixed het zelf in de software).

Ik kan me best voorstellen dat als eindgebruiker je liever commerciële software hebt met bijbehorende dienstverlening. Als software ontwikkelaar kan ik zeggen dat open source een uitkomst is en ontzettend veel tijd bespaard.
Je maakt allerlei aannames. Open source kan je wel degelijk support hebben in de vorm van (support) abonnementen. Er zijn een aantal miljardenbedrijven die verdienen aan open source.
Naast wat kikker81 hieronder schrijft, in onderzoek (bijvoorbeeld naar AI) zie je ook veel OSS (https://paperswithcode.com/). Ik ben het ook niet eens met je stelling dat support minder aanwezig is. Documentatie is vaak prima, en juist omdat het open is kun je die ene functie die je nog mist even zelf toevoegen.

Een praktijkvoorbeeld waarbij OSS echt een stuk beter is dan een grote commerciele partij is in numerical computing; Matlab, tot 10 jaar geleden de grote baas op dit gebied, legt het inmiddels dik af tegen een goed opgebouwd python ecosysteem. Een van de hoofdredenen? Matlabapplicaties schalen niet; Er is geen goede manier om Matlabcode te delen met andere ontwikkelaars, omdat als dat er wel zou zijn, Matlab geen toolbox licentie meer zou verkopen. Python, vanwege het open karakter en de permissive license, kun je via docker en kubernetes gemakkelijk schalen. En code delen gaat via tools als poetry bijna vanzelf.
Ik snap de hang naar open source zelf niet.

Het is niet inherent veiliger, support is over het algemeen minder tot niet aanwezig.
Bij open source is de kans veel groter dat er documentatie bestaat en dat die vaak van hoge kwaliteit is. Als je kan en wil lezen, dan kun je vaak zelf dingen oplossen.

Bij closed source heb je dat voordeel vaak niet. Zo kreeg ik vorige week nog te horen dat de parameters in een configuratiebestand van closed source software niet waren gedocumenteerd en dat de originele programmeur al met pensioen was. Ik moest het zelf maar uitzoeken via trial & error of een open source alternatief gebruiken (dat raadden ze me echt aan!).

Ander voorbeeld: voor een bepaald closed source ERP-pakket ben je afhankelijk van één programmeur. Wil je iets laten aanpassen in dat pakket wanneer de programmeur vakantie heeft, dan kun je wachten tot die terug op kantoor is. Krijgt die persoon plots een hartaanval, dan is het goed mogelijk dat je als bedrijf fors moet investeren in een nieuw pakket.
Tenzij de echte aanbesteding iets zorgvuldiger verwoord was, is dit een wassen neus die je eenvoudig intikt bij een aanbesteding. Natuurlijk gebruikt onze SAAS oplossing, geschreven in .NET en gehost op Azure 'Open Source'.... het is alleen niet open source voor jou als afnemer... of ons als dienstverlener, maar echt wel dat er ergens in de pijplijn OpenSSL wordt gebruikt.
Uiteraard is dit beter verwoord in de aanbesteding - het moet publiek op GitHub gepubliceerd en zelf te hosten zijn.
Azure draait zelf ook voornamelijk op linux, dacht ik tenminste.
Ik vraag me overigens af of je dit in een aanbesteding mag stellen. Je kunt wel een aantal punten toekennen aan open source maar dat moet in proportie zijn. 25% extra is zodanig groot dat je bij voorbaat leveranciers uitsluit. Een leverancier zonder open source kan dat nauwelijks nog compenseren met andere voordelen van hun dienst.
Goed punt! Al ben ik ook van mening dat veel open source alternatieven net niet lekker werken zoals die van de grote jongens of lastiger te onderhouden zijn / minder goede inter compatibaliteit...tot aan, het ziet er niet uit zoals Word :P. Denk dat daar net zo'n belangrijke stap is te zetten.
Ben het zeker met jouw eens!
Ik vind Libre office in gebruik echt niet onder doen aan ms office, het probleem is dat het bestandsysteem dat ms office gebruikt niet open source is en Libre office OpenDocument gebruikt (.odt). Wordt ms dit verplicht te doen dan is de een gelijk compatible aan het ander. Vaak genoeg gehad dat Libre office word files of presentaties in ms word niet goed worden weergegeven en andersom. Ik gebruik Libre office pakket graag, maar doordat mijn studie alles met ms office pakket gedaan wordt kom je al vaak problemen tegen dat het format niet goed is of je indeling overhoop is. Hierdoor ben je sneller geneigd om toch terug te gaan naar excel/word (ms office pakket) zodat je niet elke keer tegen deze problemen komt.
Ik vind Libre office in gebruik echt niet onder doen aan ms office, het probleem is dat het bestandsysteem dat ms office gebruikt niet open source is en Libre office OpenDocument gebruikt (.odt).
Het bestandformaat van office is open source. Zie ook https://www.ecma-internat...dards/standards/ecma-376/.

Het staat eenieder vrij om het te gebruiken en software voor te schrijven. Ik heb zelf ooit ook een programma geschreven die DOCX omzet naar iets anders zonder dat ik Word nodig had. Het ligt dus echt bij Libre Office.
Naast de opmerking van @karelvandongen, namelijk dat Microsoft zich opzettelijk niet houdt aan zijn eigen standaard, heeft Microsoft nog een tweede truc uitgehaald: Alle standaard fonts in Microsoft Office zijn proprietary. Je kunt deze alleen krijgen met een licentie van Microsoft Office.

Zelfs al zou je een perfecte kopie van Microsoft Office kunnen maken, dan nog heb je geen toegang tot bijvoorbeeld hun fonts.

[Reactie gewijzigd door Eonfge op 8 september 2021 22:46]

Alleen houdt microsoft, zich niet aan hun eigen standaard in (word/excel). Tevens hebben ze niet alle dingen die je mogelijk in docx/xlsx aantreft in deze standaard gezet, enz. https://illinoisnewstoday...lity-registration/354848/

[Reactie gewijzigd door karelvandongen op 9 september 2021 17:52]

Ik ben in alle documenten die ik geanalyseerd heb nog nooit iets tegen gekomen wat niet gedocumenteerd was en die documenten waren behoorlijk geavanceerd met ook veel niet gebruikte functies. Goed, het zijn grote documenten en het is af en toe flink zoeken.
"To complicate matters, in theory, various OOXMLs called Strict are the recommended standards, but in reality everyone (including Microsoft) uses OOXML Transitional, and in reality the transition period is over. It doesn’t seem to be. This is an issue referenced in The Document Foundation above, but LibreOffice itself is saved in migration format. Unresolved issues Little attention has been paid to supporting Strict.So, in fact, Microsoft has Strict Options after 2012.." is echt een probleem https://illinoisnewstoday...lity-registration/354848/

[Reactie gewijzigd door karelvandongen op 9 september 2021 17:52]

Niet dat ik je niet geloof, maar met dit soort redelijk controversiële of impactvolle statements is een bron wel aan te bevelen om die +2 ook te verdienen.
Ik heb erg lang met LibreOffice gewerkt. Documenten altijd aangeleverd in PDF. Dit laatste wordt over het algemeen sowieso gewaardeerd.
dat is natuurlijk afhankelijk van de inhoud. Voor gewone teksten met wat extraatjes is pdf perfect. Maar indien je meer dan honderd lijntjes aan data hebt wordt excel snel veel intressanter
Alleen jammer dat er even op leek dat het niet verder ontwikkeld zou worden.

[Reactie gewijzigd door m_snel op 8 september 2021 23:30]

Volgens mij is Duitsland vooral bezig met OSS.
nieuws: Duitse deelstaat wil op termijn volledig overstappen naar opensources...
nieuws: Duitse gezondheidsinstellingen gaan onderling communiceren via Matrix... (Matrix wordt ook veel gesteund door de franse overheid vgm)
nieuws: Duitse stad Dortmund stapt zoveel mogelijk over op opensourcesoftware

En als het in Duitsland het doet zal na verloop van tijd de rest van de EU volgen waarschijnlijk.
Ahja klopt, ik kan me nog herinneren. Eerst open-source, toen weer terug naar ms en nu weer open source.

Ben benieuwd wat deze decennia gaat brengen met open-source.
Het grote verschil met 10 jaar geleden is, dat veel applicaties nu web-based zijn.

Ik heb geen ms office lokaal nodig om Outlook te gebruiken.
maar dan gebruik je nog altijd geen OSS natuurlijk.
Maar wellicht het OS alvast wel. Dat je dan voor mail nog een gesloten webapp gebruikt kan later nog aangepast worden.
En het mooiste? Je hebt als ze klaar zijn bijna geen OS meer nodig. Kan alles weer de deur uit na al die miljoenen die de migratie gekost heeft. Alles wordt webbased en kan je met een telefoon (zoals Samsung Dex) op een scherm aangesloten alles wat je wil.
Vooral het laatste deel van het artikel geeft mij een aardig beeld: Dat China en de USA de zaken vercommercialiseren. Door hier in NL en in Europa in te zetten op ontwikkeling van OpenSource geven we dat dus niet alleen aan ons zelf en de onzen, maar ook aan hen. Dat zij daar een commerciëel sausje over heen gieten en dan weer aan ons verkopen....

En ja, de vendor-lock-in van microsoft met msOffice werkt al zeker 30 jaar en nog steeds. Op operating systeem niveau is er langzaam een verschuiving gaande, weg van msWindows. Met name omdat ook de hardware veranderd: Van PC-s en laptops met msWindows gaan we naar tablets, telefoons en omstreken van Apple en Google, elk met bijgaande applicaties en vendor-lock-in.

Op servers is het iets anders maar ook heel veel (te veel) vendor lock-in. Naast microsoft met windows-server zijn het meer de database en applicatie leveranciers zoals oracle, sap en dergelijke. Al wordt daar meer en meer naar functionaliteit gekeken dan naar een bepaalde applicatie van een specifieke leverancier.
De verandering is eerder naar webbased applicaties en die zijn niet echt os afhankelijk.
Afgezien van desktop gebruik, waar de starheid van ambtenaren en politie alles wat niet MW is tegenhoud, doet de Nederlandse overheid echt heel veel met open broncode. Zowel ICTU als Logius zijn voornamelijk op projectontwikkeling met open broncode gericht.
De EU wil van alles maar die regel zucht, verschillende landen en snelheid waarmee dingen besloten worden is een serieus probleem.
Overheden gaan gewoon naar MS Azure.
Andere bedrijven ook. Zolang het kruislings versturen van LibreOffice/OpenOffice documenten van en naar Microsoft-omgevingen een drama blijft, blijft men gewoon bij MSOffice.

Ook qua beveiliging en cloud gewoon Microsoft.

Applicaties zitten ook nog gewoon op Windows. Zolang daar geen verandering in komt stappen overheden niet of nauwelijks over op Linux. Een paar gemeenten zullen het misschien proberen maar die zitten in no time weer gewoon terug op Windows.

Ik zie het voorlopig niet gebeuren dat de overheid afstapt van Microsoft. Integendeel: meer en meer stappen ze over naar Microsoft cloud.
Ik werk zelf voor een overheids-instantie en zie ook dat men heel erg op Microsoft gericht is. Ik protesteer daar regelmatig tegen, maar onder het mom van 'als overheidsinstantie moeten we niet leidend zijn maar volgend' worden dus allemaal veilige keuzes gemaakt obv 'proven software'... Ik snap het, en toch is het wel een houding die ons volgens mij niet verder brengt.
Anoniem: 421923
@Uchy8 september 2021 18:09
het brengt voornamelijk Microsoft verder :)

Maar goed, Microsoft doet goede zaken met Teams en Sharepoint.
Als er goede alternatieven waren, waren die Microsoft links voorbij gegaan.
Maar die zijn er blijkbaar niet, of ze zijn onbekend.
Ook in de privésector gebeurt dit.
Open source kan in zijn huidige vorm al lang niet meer concurreren met de commerciële aanbieders van integrale cloudoplossingen. Waar Europa eigenlijk behoefte aan heeft is Europese concurrentie voor AWS, M365 en Google, die op de zakelijke markt de strijd kan aangaan. Liefst ook met een eigen telefoonplatform als alternatief voor iOS en Android. Die concurrentie zou daarvoor uitstekend gebruik kunnen maken van open source, en hun platforms ook open houden. Maar dan nog vergt dat een investering van vele, vele miljarden die de concurrentie nu al lang verdient dus die gaat er niet meer komen.
Hier is Europa inmiddels ook achter, er is een marktfalen in de cloud markt geconstateerd en er is nu een breekijzer uit de schuur gehaald met de IPCEI(Important Project of Common European Interest), hierbij worden de normale mededingingsregels over staatssteun aan de kant geschoven en kan er in heel europa flink in cloud geïnvesteerd worden met overheidsgeld.

https://international.eco...-to-cloud-infrastructure/

Jammer genoeg wordt er niet echt gedacht in de richting van de klanten maar meer op de aanbieders en infra, wat mij betreft moet er eerder een grote pot aan subsidie geopend worden om klanten naar Europese cloud aanbieders te pushen. Het probleem licht niet eens zo enorm in het aanbod maar vooral de afname, mensen kiezen gewoon 9/10 keer voor AWS/MS/Google en die hebben ook nog eens diepe zakken om te zorgen dat je je bedrijf via free credits op hun platform vast zet.
Waar Europa eigenlijk behoefte aan heeft is Europese concurrentie
Dit is onmogelijk. Niet alleen zou hiervoor grote wijzigingen in (europese) wetgeving nodig zijn, het gaat in tegen de 'cultuur' van Brussel. Europa is altijd al een versnipperde conservatieve unie geweest waar het enorm moeilijk is om innovatieve software uit te brengen. Daarom zitten er ook geen IT reuzen in de EU en als ze er zijn begonnen, verhuizen ze vrij snel. Uiteindelijk draait het allemaal om geld en daar past de US cultuur gewoon beter bij. Dat geld ook voor start kapitaal, in europa 'durft' men niet te investeren waar dat in de US vrij normaal is. Van de grond af komen is dus ook al lastiger.

Let op dat ik niet zeg dat hier geen innovatie plaats vindt. In tegenstelling, we hebben enorm veel potentie. Maar de europese software 'markt' is er niet geschikt voor.

Wat betreft open-source software denk ik dat het grootste probleem ligt bij open source software licentiëring. De grote US bedrijven (looking at you, Amazon) forken simpelweg de software en maken er een eigen commercieel product van.
Open source kan in zijn huidige vorm al lang niet meer concurreren met de commerciële aanbieders van integrale cloudoplossingen.
Cloudoplossingen zullen een commerciëel ding blijven. Je hebt altijd hardware daarvoor nodig en economies of scale spelen daar keihard op.
Waar Europa eigenlijk behoefte aan heeft is Europese concurrentie voor AWS, M365 en Google, die op de zakelijke markt de strijd kan aangaan.
Klopt, maar we hebben geen durfkapitaal. Als hier je project mislukt ben je voor de rest van je leven afgebrand.
Liefst ook met een eigen telefoonplatform als alternatief voor iOS en Android.
Dat hadden we, en het is nog niet dood, Jolla. Vreemd genoeg is het Rusland die met dat bedrijf in zee is gegaan (sorry kon van het eerste twee berichten het Tweaker-artikel niet meer vinden)
https://techcrunch.com/20...alternative/?guccounter=1
https://www.nieuwemobiel....en-op-Android-en-iOS.html
nieuws: Russische telecomprovider wil meerderheidsbelang in Sailfish-ontwikke...
Dus: de software is gratis, dus we sparen geld uit? En de inkomsten dan bij software huizen die hun marktaandeel ziet dalen? Beetje ongefundeert onderzoek lijkt me, vooral omdat je ziet dat bijv. gemeente Munchen eerst op hoge poten met een hoop bonbarie overging naar opensource (als groot wereldvoorbeeld) en na enkele jaren ellende en heel veel verdampt geld met hangende pootjes terug gaat naar Microsoft software.

Opensource is een goede ontwikkeling, maar niet alle (enterprise) tools zijn beschikbaar in opensource alternatieven.
Let goed op dat Open Source niet wil zeggen gratis, sowieso de software niet maar ook de licentie niet altijd.

(wellicht bedoel je dit ook wel, maar dat kon ik er niet met zekerheid uithalen)
Anoniem: 421923
@Bender8 september 2021 17:00
en anders betaal je alsnog fors voor de support die je wilt op je gratis open source.
Daar verwarren veel mensen het wel mee.... En als de software gratis is, zit je wel met support. Dat kun je inkopen, maar dat maakt het niet goedkoper dan de gevestigde orde die altijd al betaald was.
Maar je voorkomt wel dat je het vel over de oren wordt gehaald. Want als de support 10 keer zo duur wordt kan je een andere supportorganisatie zoeken.
De source code heb je immers in huis...
Dat klopt, maar niet elk bedrijf heeft programmeurs in dienst, die willen alleen gebruiken.

Bij MS is volgens mij de support nooit ineens 10 keer duurder geworden, weet niet hoe dat bij andere leveranciers zit.
Oracle kan dat wel hoor. Het is een soort salamitactiek dan.
Bijvoorbeeld dat je moet upgraden om support te houden, en los van de kosten voor die upgrade krijg je er ook wat nieuws bij, en zit de support in een bundel. Dat werk.
Tja, soort wurgcontract, net zoals bij SAP en die andere knutselaars dus. We kunnen er alles van vinden, maar had ik het maar bedacht, dan had ik bakken met geld :+
Niet ongefundeerd. Het komt erop neer dat opensource mogelijkheden geeft aan kleine bedrijven om verder te bouwen op iemand anders zijn software, die zelf profiteert van de verbetering van zijn werk door anderen. Hierdoor wordt lokale meerwaarde gecreëerd, ipv overzee. Komt nog bij dat je als overheid kan wisselen van bedrijf dat u moet ondersteunen aangezien de broncode open is. Bij Microsoft kan je enkel bij Microsoft terecht als er bugs opgelost moeten worden...

Munchen is terug naar opensource aan het gaan btw...
Europese software huizen gebruiken ook vooral open broncode. Al was het alleen maar om al die rechtszaken over licenties met de Angelsaksische landen te voorkomen.

Daarbij komt dat open broncode gemakkelijk aanpasbaar is (de bron is openbaar) en dat zonder al dat licentie gedoe.
Alle software partijen waar wij zaken mee doen, publiceren zelf hun broncode niet. Ze maken wel gebruik van opensource ontwikkeltools, maar hun eigen werk houden ze voor zichzelf.

Er zullen vast bedrijven zijn die dat wel doen, maar zeker niet het meerendeel (ze moeten zelf ook leven).
Alle software partijen waar wij zaken mee doen, publiceren zelf hun broncode niet. Ze maken wel gebruik van opensource ontwikkeltools, maar hun eigen werk houden ze voor zichzelf.
Er zijn maar zeer weinig open source ontwikkeltools die eisen dat het gene wat je ermee ontwikkelde ook open source dient te zijn.

Mijn werkzaamheden zijn vrijwel allemaal gebaseerd op open source, ik maak er aanpassingen aan indien nodig en soms publiceren we onze aanpassingen (bugfixes vrijwel altijd), er is immers geen dwingende reden om dat te doen (volgens de licentie voorwaarden).

Ik vind het heerlijk als er een bug in een stukje software zit waarvan we niet de source hebben, ik kan dan heel simpel met een vingertje wijzen naar de partij waar ze het maar moeten uitzoeken. Zit de bug in iets waarvan we wel de source hebben kan ik altijd nog iemand anders de schult geven :) Maar in veel gevallen kunnen we er ook zelf iets aan doen.
... Munchen eerst op hoge poten met een hoop bonbarie overging naar opensource (als groot wereldvoorbeeld) en na enkele jaren ellende en heel veel verdampt geld met hangende pootjes terug gaat naar Microsoft software.
Je bent hier vooral bezig met 'flink opkloppen', en op basis van wat precies?
Het rapport dat de bovenstaande beeldvorming heeft veroorzaakt was van Accenture, een partner van Microsoft in bijvoorbeeld Avanade en Accenture Microsoft Business Group (en ja, ook partner van Red Hat, maar daar duidelijk veel minder belang).
München is, net als andere delen van Duitsland, inmiddels al lang bezig weer zoveel mogelijk met Open Source te doen. Je snapt zelf ook wel dat dit compleet onmogelijk zou zijn als 'de München Open Source Soep zo heet gegeten zou zijn' als jij hierboven beschrijft. Dat soort 'Telegraaf koppen' commentaar doet het vast goed bij mensen die weinig tot niets weten van waar het over gaat, maar ik ben zeker niet de enige Tweakers lezer die zich destijds iets verder ingelezen heeft en het nog niet is vergeten.

edit:
Voorbeelden van Accenture partnerschappen met Microsoft toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 8 september 2021 22:30]

In D zijn er door verschillende overheden pogingen gedaan om naar open source over te gaan, oa in München. Zijn uiteindelijk weer terug aan het gaan naar MS.
Dit was waarschijnlijk ingegeven omdat MS haar hoofdkantoor in München zou vestigen.
Ik vind open source een erg goed idee, maar laten we eerlijk zijn, dat wat MS bied met 365 vooral voor grote organisaties is natuurlijk wel erg mooi. Qua beheertooling, functionaliteit van samenwerken, geïntegreerde telefonie, en veel veel meer. LibreOffice, Open Office, is erg mooi, maar eerlijk, 365 is een jaar of tien verder. Net zoals Gimp, mooie tool, erg mooi, maar Photoshop is gewoon beter qua functionaliteit. Voor mij trouwens geen reden PS te gebruiken, ik gebruik Affinity, dat doet wat ik wil.

Er zijn erg mooie Open Source oplossing, Linux is geweldig als server OS, maar een grote organisatie helemaal naar open source te brengen, moet ik nog succesvol zien gebeuren (even afgezien van Greenfield)
Eigenlijk zou het misschien wel goed zijn als bedrijven korting krijgen op de salarisbelastingen als een werknemer aan opensource contribueert. Dit is natuurlijk heel lastig om te beoordelen, maar misschien is er wel een manier.

Wat ook kan is dat mensen die (vrijwillig) individueel opensource werk doen, dat zij daarvoor gecompenseerd kunnen worden. Mensen die nu uit zichzelf aan bijvoorbeeld GCC of Rust werken, krijgen hooguit wat donaties.

Als het inderdaad zo veel oplevert, dan zou het slim zijn om er in te investeren.
In Nederland kan dit al via WBSO.

Wij hebben een werknemer die fulltime werkt aan een Apache project (CloudStack) en voor hem krijgen wij een loonheffingskorting.

Is gewoon aan te vragen.
Dat zou een goed idee zijn. In Vlaanderen/België zijn er o.a. subsidies voor technologisch onderzoek. Het bedrijf moet hier zelf aantonen welk onderzoek het heeft gedaan en hoeveel uren het daarin geïnvesteerd heeft.
Het zou zomaar iets gelijkaardig kunnen zijn.
Kan dit geïnterpreteerd worden als: er lekt momenteel teveel geld van de EU naar de techgiganten van de VS (Apple, Microsoft, Oracle, Google, IBM, ...)?
Ja en het bijkomend probleem is dat ze niet direct kunnen ingrijpen. Ze zijn zowel technisch als economisch (financieel) to big to fail.

Dat moet langzaam leeglopen
Aan de andere kant is het natuurlijk ook de bedoeling dat openbronsoftware wordt verspreid, ook buiten de lands- of Europese grenzen. Zolang de licenties worden nageleefd is dat geen probleem.
Dat valt gelukkig wel mee: Door opensource te gebruiken hoeven die giganten niet betaald te worden voor licenties. Als je iets verder kijkt moet je wel oppassen dat je hen niet betaald voor zaken die niet betaald hoeven te worden:

Vooral op applicatie, service en server niveau is de keuze voor opensource steeds meer gewoon. Maar je moet wel oppassen: Als je software ontwikkelt voor een linux omgeving hoef je geen mswindows met wsl op te zetten, je kan ook een linux machine gebruiken. Als je een oracle database door oracle laat installeren gebruiken ze oracle-linux als onderlaag. Dat kan ook een andere, vrij verkrijgbare linux zijn. Ook bij andere leveranciers zijn dergelijke voorbeelden te vinden.
Nee, daar gaat dit helemaal niet over. Omdat ik 2,5 euro betaal aan het ijssalon in de buurt wilt nog niet zeggen dat mijn buurman onterecht 2,5 euro betaalt aan het ijssalon in het centrum als hij daar gaat.
Veel te laat toch ?!
Cloudoplossingen van deze grote jongens zijn nog een vele groeteren lock-in dan on-prem software van diezelfde software leveranciers.
Werkt hier iemand bij Elastic? Benieuwd hoe men daar kijkt naar dit rapport.
Alleen jammer dat de EU zelf niet echt open source ideeën heeft
En eigenlijk alles voor de burger wil gaan regelen en beslissen
Bekruipt me beetje het idee dat dit zo;n gestuurd onderzoek is, de uitkomst moet zijn dat er meer open source dingetjes gedaan moeten worden, plak daar even een onderzoek aan vast.
:-) Ik deel het gevoel, en ik deel ook de mening dat OSS de wereld beter maakt. Al wil ik over het onderzoek ook niet cynisch zijn en vinden dat het allemaal fake is. Maar niettemin voelt het wel als een vooropgezet plan. Then again, ik heb het onderzoek niet gelezen, dus wuif graag mijn en jouw mening weg als ongefundeerd en laten we betere conclusies trekken na het lezen van het onderzoek :)
Is dat gevoel ook ergens op gebaseerd? Anders krijg ik het gevoel dat jij een positief resultaat over OSS niet kunt aanvaarden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee