'Europa wil onafhankelijkheid Belgische privacytoezichthouder onderzoeken'

De Europese Commissie wil optreden tegen de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De privacytoezichthouder zou niet voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid voor het naleven van de AVG. Verschillende bestuursleden van het GBA zouden bij de overheid betrokken zijn.

Het gaat officieel om een inbreukprocedure, een middel waarmee de Europese Commissie overheidsinstellingen in EU-landen kan dwingen Europese wetgeving beter te volgen. Politico schrijft dat de EC van plan is deze week zo'n procedure te starten tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit, de officiële privacytoezichthouder van België. De site baseert zich op bronnen binnen het onderzoek.

De GBA zou niet voldoen aan de eis in de AVG die stelt dat een toezichthouder onafhankelijk van de overheid moet zijn. Drie bestuursleden van de GBA zouden ministers tijdens het schrijven van wetsvoorstellen van informatie voorzien over het volgen van de AVG. Twee van hen zouden inmiddels zijn opgestapt, maar een derde, Frank Robben, zou nog steeds actief zijn bij de toezichthouder.

Er is ook nog een vierde panellid, Bart Preneel, dat in een comité zit dat besluiten neemt over het uitwisselen van data in de publieke sector. Ook hij is actief bij de GBA. Volgens Politico zeggen beide bestuursleden dat hun posities geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van de toezichthouder.

De Europese Commissie begint het onderzoek door eerst een brief te sturen naar de toezichthouder. De GBA heeft twee maanden om daarop te reageren. Eerder zei de Gegevensbeschermingsautoriteit al dat het voldeed aan de regels rondom onafhankelijkheid.

Door Tijs Hofmans

Redacteur

09-06-2021 • 16:35

61 Linkedin

Submitter: NoTechSupport

Reacties (61)

Wijzig sortering
Om toch wat kadering toe te voegen:

Langs de ene kant is de Belgische GBA een mislukking "bound to happen". Iedereen die erin zit is benoemd door het parlement, dus sowieso is de invulling 1 groot politiek gemarchandeer (zo zijn er nog een paar instituten, zoals Unia). Aan het hoofd staan 5 directeurs, maar er is geen hiërarchie tussen die directeurs. Die zijn dus volop verwikkeld in een machtsstrijd.

Daarnaast zijn er 2 filosofische stromingen in de GBA die stevig met elkaar botsen. Je hebt enerzijds de rabiate juristen, voor wie de letter van de wet heilig is. Zij zouden het ministerie van financiën opdragen uw belastingen correct te berekenen, maar hen verbieden daarvoor wiskunde te gebruiken, als dat niet expliciet in een wet opgenomen zou zijn. Als dat niet praktisch is, dan is dat niet hun probleem. Deze lijn wordt veelal gevolgd aan Franstalige kant (je ziet dat ook in andere maatschappelijke debatten zoals dat rond de hoofddoek, die stugge principiële houding is typerend voor de Franse juridische cultuur). De Franstalige invulling van alle mandaten bestaat dus vooral uit topjuristen met lange academische carrières, en nogal een ivoren-toren-mentaliteit.

Daarnaast staat een tweede stroming, de "pragmatische" stroming zo je wil. Zij zijn van mening dat je geen omelet kan bakken zonder een ei te breken. Of om het anders te stellen, als je iedereen 1 vaccin moet geven, moet je nu eenmaal ergens bijhouden wie al een vaccin heeft gehad en wie niet. Zij denken eerder oplossingsgericht en kijken verder dan het juridische. Dit is de overwegend Vlaamse stroming. De Vlaamse invulling van mandaten bestaat dan ook uit mensen die wel enige juridische achtergrond hebben, maar vooral ook ervaring hebben opgebouwd daarbuiten, in privacy-gericht management van gezondheidszorg, sociale zekerheid, financiën, of IT. Pakweg een Bart Preneel, prof cryptografie aan de KULeuven, zit daar bijvoorbeeld bij. Zij hebben hun sporen verdiend in de echte wereld.

De juridische stroming probeert nu het laken naar zich toe te trekken, met name in het kenniscentrum, waar de 3 Vlaamse leden nu gewraakt worden. Het is immers niet leuk voor de Franstalige juristen in die groep om altijd onder tafel gepraat te worden door de Vlaamse ingenieurs , als hen gevraagd wordt een advies uit te brengen over pakweg de geschiktheid van een of andere digitale architectuur voor de uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen.

En passant viseren ze dan nog een paar andere lastige Vlamingen, zoals directeur Stevens - op de Dasprivé podcast gaf die eens een zeer interessant interview, ik vind zelf alleszins dat daaruit een zeer gebalanceerde houding blijkt.

Mijn voorspelling is dat dit spelletje gespeeld zal worden op definities: onverenigbaar met een publiek mandaat, OK maar definieer nu eens wat een publiek mandaat is en wat niet, en telt een consultant in onderaanneming van een overheidsopdracht daar ook bij, en mag lidmaatschap van een politieke partij dan wel als het doel is om geen schijn van partijdigheid te wekken...

Enfin, best mogelijk dat die juridische stroming hier haar gelijk haalt hoor. Misschien doet het parlement er dan wel gelijk goed aan die hele GBA eens goed te hervormen en integraal te vervangen, inclusief de Franstalige leden. Als je de competentsten eruit gooit om te voldoen aan de letter van de wet, doe ons Belgen dan een plezier en gooi en incompetenten er ook uit.
De klachten naar de EU zijn anoniem gedaan, waar maak je dan uit op wie hier wat aan het proberen is?

Aanleiding vanuit de EU lijkt gebrek aan onafhankelijkheid. Als je stelling is dat het om pragmatische houding gaat, waar blijkt dat dan uit?
Belangrijk muggenziften: de Europese Commissie is niet de Europese Unie. Het is er "slechts" een onderdeel van.

Het is eigenlijk niet zo moeilijk om uit te maken vanuit welke kant deze anonieme klachten komen. Dit onderzoek is al de zoveelste uithaal in een verhaal dat al meer dan een jaar aansleept. Die botsing tussen de verschillende stromingen is overigens al lang geen geheim meer en eigenlijk een probleem dat in bijna elke Belgische organisatie leeft.

De aanleiding voor het onderzoek de Europese Commissie zijn de anonieme meldingen waar een gebrek aan onafhankelijkheid aangegeven wordt. Dat onderzoek heeft tot doel om te kijken of die aantijging waar is of niet.
Je hebt gelijk dat ik geen formeel bewijs kan voorleggen. Mijn verhaal is wat men noemt "de wandelgangen", deels van horen zeggen van mensen die dichter bij de betrokkenen staan dan ik, maar in wie ik vertrouw een relatief goede en niet al-te-gekleurde kijk op de zaken te hebben, en deels eigen analyse. Ik wil daarbij zeker niet beweren de waarheid in pacht te hebben. Ongetwijfeld zijn er andere visies en interpretaties mogelijk (en hier en daar veralgemeen ik ook, mea culpa, er bestaan bijvoorbeeld wel degelijk competente Franstaligen ;) )

Ik weet niet van wie de anonieme klacht komt bij de Commissie (al is het zeer waarschijnlijk een kopietje van dit). Maar onderschat de machinaties van de Belgische federale politiek niet: dit gaat over politieke benoemingen en er speelt dus een heel partijpolitiek spel. Eurocommissaris Reynders die hier de knuppel in het hoenderhok gooit is van de MR. Directeur kenniscentrum GBA Jaspar, die het moeilijk heeft met Preneel en Robben in haar team, is van MR-signatuur. Tegen Robben (CD&V-signatuur) is liberale krant LeSoir al langer een hetze bezig,
die meer weg heeft van complottheorieën. Alle gewraakte personen zijn nochtans door het parlement, inclusief MR, benoemd tijdens de regering van Charles Michel (MR), maar die is dan weer aartsvijand van... Didier Reynders, wiens protégé Bouchez nu de plak zwaait bij MR.

Het zijn eens niet de sossen voor de verandering :D
België, ik leef met jullie mee. Het is, zeker voor programmeurs, een nachtmerrie in 3 gewesten, 3 taalgebieden en 4 vormen voor stemmen telling in het parlement.

ooit in een IT programma voor de Raad van Staten (Consult d'Etat) gewerkt. Stel je voor een tabel gepresenteerd op een scherm met twee Titels: in het Vlaams en het Waals. Titels geplaatst boven de tabel... Na een aantal ontworpen tabellen krijgt deze Nederlander te horen dat een verandering nodig is: teveel tabellen met Vlaams boven en Waals onder. ?? nooit over nagedacht. Diezelfde dag waren in Brussel alle richtingaanwijsborden vervangen: jawel, na vier jaar Vlaams boven en Frans beneden nu een essentiële wijziging ..

Niet belangrijk? Zeg dat niet in Brussel, alles is daar politiek.
Jep het is een shitshow ! En hoe harder de seperatisten trekken hoe meer er nog wordt overgedelegeerd (staatshervormingen) en hoe moeilijker ze het maken om te blijven samenwerken. Slow moving self-fullfilling prophecy.
Maar wat heeft het pragmatische dan met het mogelijke gebrek aan onafhankelijkheid te maken?

Wat je er dan ook van mag vinden dat mensen liever de letter van de wet lijken te volgen dan een pragmatische aanpak te kiezen, het lijkt me toch wel dat men voor die pragmatische aanpak niet zomaar de manier waarop je wettelijke eisen kan lezen zelfs gaat negeren. Ik lees geen redenen gegeven worden wat er voor toezicht pragmatisch aan is aan het samenwerken enz met personen of organisaties die wettelijk juist niet zomaar betrokken mogen zijn. Iets is niet zomaar pragmatisch omdat men zegt het te willen zijn, het moet ook ergens uit blijken. Geven die personen zelf aan waar dat uit blijkt?
Het kenniscentrum van de GBA is een deeltijdse betrekking, die komen misschien een half dagje per week samen. Iedereen die daar in zit doet dat dus misschien voor 10% van zijn werktijd, als het al zoveel is. Die hebben allemaal andere hoofdjobs.

Nu moeten die personen onafhankelijk zijn. De strict juridische lijn zal zeggen: iedereen in dat kenniscentrum moet bijgevolg als hoofdjob ook jurist zijn, anders zijn er per definitie al andere belangen. De pragmatische lijn zegt: iemand in het kenniscentrum mag gerust ook zelfstandige of manager of buschauffeur of leraar zijn, en indien er een belangenconflict optreedt zorgen we voor een procedure zodanig dat die niet meestemt (net zoals in scholen, waar overal wel ergens een leraar aan zijn eigen kinderen lesgeeft).

De letter van de wet is echter inderdaad wat ze is, en hier zal Robben waarschijnlijk het onderspit moeten delven. Het is wel frappant dat van die letter van de wet 2 jaar geleden, bij aanstelling van deze personen, eventjes abstractie werd gemaakt - en nu het de MR goed uitkomt, gaan ze even de letter doordrukken. Well played, dat wel :)

Volgens andere letters van andere wetten moet iedereen in Federale en Brusselse overheidsdienst immers het Nederlands degelijk beheersen. Moesten ze even strict zijn daarmee, 60% van de Brusselse ambtenarij was op staande voet ontslagen ...
laat ons zeggen dat we in Belgie een decennialange ervaring hebben dat wanneer klachten mbt politiek benoemde functies anoniem gebeuren dit vaak ook weer politiek gekleurd is...
Zeker wanneer hetzelfde onderwerp al eens in de betrokken commissies is aangehaald en daar bij meerderheid van stemmen werd weggestemd
[citation needed] voor meeste claims in deze comment
Nederlander? De Belgische politiek is altijd al op deze manier geweest hoor en je gaat daar nooit directe quotes van vinden.
Een Nederlander legt je er op waar je bij staat, een Belg blijft altijd vriendelijk in je gezicht en steekt nadien een dolk in je rug.
Een pijnlijke correcte opmerking...
Een Nederlander legt je er op waar je bij staat, een Belg blijft altijd vriendelijk in je gezicht en steekt nadien een dolk in je rug.
In de Randstad is men direct, ja. In Zuid-Nederland niet hoor, daar heeft men meer de Belgische mentaliteit. En dat heeft soms ook zo z'n charmes en voordelen. Voor beide valt iets te zeggen.

Hoe zit het overigens met de AP en belangenverstrengeling? Wij hebben hier Aleid Wolfsen, die zat voorheen in de regering voor de PvdA maar bekleed nu die functie niet meer dus mag dat.
Als Belg heb ik geen idee hoe het zit met de AP :P
En ja, vind het gewoon vaak een opluchting als ik moet samenwerken met Nederlanders, hoe eerlijk dat ze vaak zijn.
Het is een algemene vraag, niet specifiek aan jou. Had het ook in een aparte post kunnen zetten...

Mijn ervaring is o.a. Amerikanen kunnen niet altijd tegen onze Hollandse directheid/botheid (doorhalen wat niet van toepassing is). Ik heb autisme, dus tja ik kom regelmatig over als insensitive clod.

PS: een bekende van me werkte internationaal met veel nationaliteiten (helpdesk), waaronder Belgen. Ze vond de Belgen altijd zeer netjes in hun communicatie, ook als ze reden hadden om boos te zijn. Dat zit 'm ook in het taalgebruik, denk ik. Ik zelf vind Duitsers hoffelijk. O.a. bediening bij restaurants is gewoonweg netter in Duitsland. Dus tja, ook hier heeft de directheid een keerzijde IMO.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 10 juni 2021 11:15]

Uitermate verhelderend verhaal!
Waarom hier niet iets van in het artikel staat is me een raadsel.
omdat dat via-via insider info is, waar ik zelf ook mijn leven niet zou om willen verwedden - maar het schetst een beeld :)
Daarom zeg ik altijd; De Vlamingen en NL horen meer bij elkaar en de rest schuift meer tegen Frankrijk aan (afgezien van een klein stukje Duits misschien?).

Op naar een verenigd koninkrijk der Nederlanden. Hoezee! :+
Moeten we daar nu echt weer een tribaal zaakje van maken? Walen, de inefficiënten, versus Vlamingen, de efficiënten.

Terloops, het vlaams overheidsniveau bewijst al jarenlang geen sikkepit beter of efficiënter te functioneren.
Ik hoop alvast dat men met dit onderzoek dan eindelijk een einde maakt aan deze soap. Het is duidelijk dat er enkele personen iets persoonlijk tegen Frank Robben hebben en hem door het slijk proberen te sleuren. Normaal gezien maak ik zo'n uitspraken nooit, maar aangezien ik voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werk heb ik dit van iets dichterbij opgevolgd en kan ik eigenlijk alleen tot die conclusie komen. Ik snap dat hij zeer kort kan zijn in vergaderingen, maar hij weet dan ook waarover hij praat.

De Kamer heeft hem een maand of twee geleden gevorderd voor een gesprek hierover. Het duurde in de vragenronde nog geen 10 minuten om alle argumenten te weerleggen en duidelijk te maken dat sommige heren en dames politici geen flauw idee hebben van hoe de privacycommissie eigenlijk werkt :P

De druk lijkt voornamelijk vanuit Franstalige hoek te komen omwille van enkele publicaties daar. Dat nog dezelfde dag andere nieuwsbronnen dat verhaal van massasurveillance-projecten doorprikken wordt uiteraard niet toegevoegd aan de originele artikels. Om nog maar te zwijgen van het concept van wederwoord toe te staan als men zo iets publiceert. Erg vuil allemaal eigenlijk.
Ik stel me toch wel vragen bij de posities van meneer Robben.
In dat wereldje krijg je van die stellingen als "we moeten smals datacenters gebruiken want Frank Robben laat het gebruik van public cloud niet toe (vanuit AVG of VTC)".

Robben zit dan ook als bestuurder bij Smals. En tis nou niet dat de overheidsdiensten echt gelukkig zijn met de diensten van Smals.
Tis maar belastinggeld...

[Reactie gewijzigd door nopcode op 9 juni 2021 23:37]

Het is gezond dat je die vragen hebt :)

Ik heb al gehoord van vergaderingen waar men persoonsgegevens in de publieke cloud wilt gaan opslaan. Robben wijst hen er dan (in zijn stijl) op dat ze dat totaal niet mogen volgens de wetgeving. Als dat dan wordt afgedaan als "het mag niet van Robben" zijn ze gewoon niet eerlijk bezig, want hij maakt die beslissingen niet. Niets verplicht hen trouwens om in de Gcloud te stappen. Als ze ontevreden zijn kunnen ze perfect een eigen server opzetten of bij een ander Belgisch datacenter aankloppen. Door het gebruik van Docker-containers en dergelijke zou het niet al te kostelijk mogen zijn om zo'n migratie door te voeren.

Naar mijn ervaring spelen er bij zo'n discussies meestal andere belangen, namelijk die van bedrijven die hun bedrijfsmodel van consultants aangevallen zien worden door de IT'ers van Smals. Dan is het heel aanlokkelijk om negatief te zijn over alles dat Robben doet. Toegegeven; het blijft een rare constructie als je een VZW hebt die IT'ers detacheert binnen overheidsorganisaties (ik ben er ook zo een). Maar het is volledig legaal en het is een goede manier om als overheid toch over voldoende IT'ers te beschikken zonder heel de tijd dure consultants te moeten gebruiken.

Ik snap de commentaar van "de overheidsdiensten" t.o.v. Smals ergens wel. De bedrijfsstructuur binnen Smals lijkt me vaak in de weg te staan van een goede werking van de projecten. Men werkt er enorm in zuilen die maar beperkt met elkaar communiceren en soms lijkt me de kwaliteit daardoor ook te ontbreken in de ontwikkeling van grote projecten. Maar ik denk niet dat andere softwarebedrijven het zo veel beter doen. Het lijkt me eerder dat er een sterk "het gras is altijd groener aan de overkant" gevoel leeft bij veel mensen. Maar goed: niets staat hen tegen om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor projecten. Daar mag Smals niet op intekenen, als ik het goed heb.
Naar mijn ervaring spelen er bij zo'n discussies meestal andere belangen, namelijk die van bedrijven die hun bedrijfsmodel van consultants aangevallen zien worden door de IT'ers van Smals. Dan is het heel aanlokkelijk om negatief te zijn over alles dat Robben doet. Toegegeven; het blijft een rare constructie als je een VZW hebt die IT'ers detacheert binnen overheidsorganisaties (ik ben er ook zo een). Maar het is volledig legaal en het is een goede manier om als overheid toch over voldoende IT'ers te beschikken zonder heel de tijd dure consultants te moeten gebruiken.
Ik zie vooral dat door het gebruik van klassieke datacenters de kosten een pak hoger liggen bij nieuwe projecten. Ik ben zelf misschien een "dure" consultant maar werk enkel op implementatie/transformatie projecten, geen run. Dus het kan mij niet echt schelen of het nu bij Smals draait of bij Azure.

Maar het kost gewoon veel meer qua architectuur en opzet kosten om het in een Belgisch datacenter te zetten. Zeker met onze loonkosten.

Er zijn trouwens al een pak overheidsorganisaties die gewoon volledig rusten op hun eigen DPO en de publicaties van Robben/VTC negeren. En daar zitten al veel "persoonsgegevens" in AWS/Azure/GCloud hoor.
Inderdaad ze proberen hem al maanden af te schilderen als een soort psychopate big brother figuur.
Frank Robben is veel meer dan een adviseur voor ministers. Naast zijn functie bij de GBA bekleedt hij tal van andere mandaten (zie https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/2616-frank-robben.php). Hij is bvb ook Administrateur-generaal van de kruispuntbank Sociale Zekerheid en van het eHealth platform. Kort gezegd: hij is verantwoordelijk voor heel wat gevoelige data van de overheid én zou er tegelijk op moeten toezien dat op een correcte manier wordt omgegaan met die data. In mijn ogen is dit zuivere belangenvermenging.
Hij zegt alleszins zelf dat hij zich steeds terugtrekt uit beraadslagingen die verband houden met zijn andere functies. Tot zo ver is, bij mijn weten, niemand al op de proppen gekomen met een vergaderingsverslag waaruit het tegendeel blijkt. Bovendien is Robben slechts adviseur in het kenniscentrum van de GBA, hetgeen ook niet meer betekent dan een functie als pakweg consultant. Hij is niet betrokken bij de Geschillenkamer die oordelen velt en boetes uitdeelt.

Een leraar delibereert ook niet mee over de punten van zijn eigen kinderen. Dat kan je met nette procedures allemaal vlot regelen, daarvoor hoef je de leraar niet te ontslaan zodra een van diens kinderen school gaat lopen. Het is geen slechte zaak m.i. dat er bij de GBA, en al zeker bij het kenniscentrum, toch tenminste 1 man zit die weet wat een API en wat SQL is.
Het lijkt mij juist belangrijk dat een toezichtautoriteit zo veel mogelijk op onafhankelijke wijze informatie inzamelt en niet enkel rekent op de verantwoordelijke van het platform waarover ze oordelen om meer te weten te komen over de innerlijke werking.
Een leraar delibereert ook niet mee over de punten van zijn eigen kinderen.
Je wil in de eerste plaats verhinderen dat een leraar zelfs nog maar les geeft aan zijn eigen kinderen.
Het is geen slechte zaak m.i. dat er bij de GBA, en al zeker bij het kenniscentrum, toch tenminste 1 man zit die weet wat een API en wat SQL is.
Waarom kan je dat niet door een onafhankelijk consultant laten doen?

Ik wil niet zeggen dat Robben perse fouten begaat, maar elke schijn van partijdigheid wegwerken lijkt mij wenselijk binnen zo'n autoriteit.
Je wil in de eerste plaats verhinderen dat een leraar zelfs nog maar les geeft aan zijn eigen kinderen.
Ik vrees dat je het voorbeeld niet goed begrepen hebt. De taak van de privacycommissie is het beoordelen van het toepassen van de privacywetten. Dat komt overeen met "het delibereren" in het voorbeeld. Het "les geven" in het voorbeeld komt overeen met "actief zijn in de organisatie". Het niet mogen les geven aan je eigen kinderen kan je misschien nog als een ander voorbeeld zien los van deliberaties, maar dat lijkt me moeilijker.
Waarom kan je dat niet door een onafhankelijk consultant laten doen?
Omdat het veel gedetailleerder gaat dan "API" en "SQL". Het gaat over weten welke datastromen er zijn binnen de overheid tussen welke organisaties, wat er in die stromen zit, hoe je zo'n stromen veilig kan organiseren, etc. Het gaat dus niet alleen over technische kennis, maar ook kennis over de werking van de overheid. De enige onafhankelijke consultanten die zouden bestaan zijn academici die dat deel van de overheid onderzoeken. Maar daar zijn er niet al te veel van.
Ik wil niet zeggen dat Robben perse fouten begaat, maar elke schijn van partijdigheid wegwerken lijkt mij wenselijk binnen zo'n autoriteit.
Daarom zijn er vergaderingsverslagen die duidelijk moeten aangeven wie aanwezig is en wie er input geeft. Maar ik ben het op zich wel eens met die uitspraak. Anderzijds zit ik in een adviesraad in mijn gemeente en daar kan het soms ook al eens voorvallen dat iemand betrokken partij is en dan even de zaal moet verlaten. Ik vrees dat er daar gewoon geen werkbare oplossing voor bestaat.
Ik vrees dat je het voorbeeld niet goed begrepen hebt. De taak van de privacycommissie is het beoordelen van het toepassen van de privacywetten. Dat komt overeen met "het delibereren" in het voorbeeld. Het "les geven" in het voorbeeld komt overeen met "actief zijn in de organisatie". Het niet mogen les geven aan je eigen kinderen kan je misschien nog als een ander voorbeeld zien los van deliberaties, maar dat lijkt me moeilijker.
Dat had ik moeten verduidelijken. Zoals eerder aangehaald speelt Robben geen delibererende rol maar moet hij verduidelijken hoe die systemen werken (= soort van lesgeven). Daarmee bedoelde ik dat je niet enkel tijdens de deliberatie onafhankelijkheid wil, maar liefst bij het hele proces.
Het gaat dus niet alleen over technische kennis, maar ook kennis over de werking van de overheid. De enige onafhankelijke consultanten die zouden bestaan zijn academici die dat deel van de overheid onderzoeken. Maar daar zijn er niet al te veel van
Ik ken er misschien niet genoeg van, maar dit moet mijn inziens toch mogelijk zijn door middel van interne/externe audits, zoals dat bvb bij een bank gebeurt. De consultant kan zich dan daarop baseren (of idealiter is het de persoon die de audit heeft uitgevoerd)

edit: Ik heb het dan puur over technische zaken zoals: is de testdata voldoende gescrambled? zijn er kanalen waarlangs iemand zonder bevoegdheid toch aan informatie zou kunnen geraken? enzovoort...

[Reactie gewijzigd door xvisuals op 9 juni 2021 20:57]

"stropers zijn de beste boswachters" gaat niet op als je zelf mogelijks aan het stropen bent
Inderdaad.

Een Belgische topambtenaar is nooit politiek onafhankelijk. In België zijn hoge ambtenaren altijd politiek benoemd. Vaak komen ze zelfs uit de persoonlijke kabinetten van ministers. Ze verdedigen en bedienen altijd hun partij.

En dat is dan meteen het grote probleem met Frank Robben en andere politiek geparachuteerden. Hij kan zich wel terugtrekken wanneer hij rechtstreeks betrokken is, maar omdat die één van de machtstentakels van een politieke partij is, kan hij nooit onafhankelijk zijn bij dossiers waar de overheid direct of indirect bij betrokken is. Je kan wel argumenteren dat hij zelf niet geschillen beoordeeld, maar degene die dan wel moeten beoordelen zullen zich niet helemaal vrij voelen. Een ongelukkige beoordeling en hun carrière gaat nergens heen.

Bij de Europese Commissie zijn ze niet van gisteren en hebben ze ook wel door hoe het Belgische politieke achterkamer spelletje werkt. Daarom deze inbreukprocedure tegen een duidelijk gepolitiseerde toezichthouder.

[Reactie gewijzigd door 87Dave op 9 juni 2021 22:34]

En dat is dan meteen het grote probleem met Frank Robben en andere politiek geparachuteerden.
Ik ben het voornamelijk met je eens. Het Grondwettelijk hof van Belgie is een andere schandalig voorbeeld van deze bizare mismengeling van machten in dit gekke land. Maar ... wat is Frank Robben zijn politieke kleur ? Wat is die van Bart Preneel ? Ik denk dat je op de verkeerde mensen schiet ookal kan je Frank Robben wel van machtsmisbruik betichten omdat hij een ICT consultancy bedrijf heeft die wel heel vaak mag uitrukken voor overheidsopdrachten.
Frank Robben heeft een CD&V reputatie (afkomstig uit het kabinet van Dehaene). Ik denk niet dat Preneel een politieke kleur heeft, hij is waarschijnlijk een van de weinigen die een neutraal profiel als puur expert kunnen voorleggen.
Tjonge, jonge hoe kan 1 mens zoveel mandaten bekleden en dan een goede job doen voor elk? Persoonlijk geloof ik daar niets van.
Tja, dat is ergens ook typisch. Ik zou zeggen geef deze meneer voldoende loon om een hoofdactiviteit te bewerkstelligen zodat hij niet meer bij hoeft te schnabbelen. En als dat zo is: forceer hem dan maar om keuze te maken.
Ter verduidelijking omdat ik bij sommige comments zie dat ze toezien op partijdigheid ipv onafhankelijkheid.

Het gaat hier niet over partijdigheid maar over onafhankelijkheid. Dat is een wezenlijk verschil.

Bij onafhankelijkheid wil je voorkomen dat anderen jou kunnen beïnvloeden. Je wilt niet dat iemand zich bezwaard gaat voelen in verband met een mogelijke maatregel die tegen diegene/instituut genomen kan worden als die iets doet wat anderen niet zint. Dat een besluit die je daar neemt niet kan zorgen voor eventuele nadelige gevolgen elders. Een besluit kunnen nemen zonder vrees of inmenging van anderen.

Ik weet niet uit mijn hoofd of een dergelijke autoriteit ook onpartijdig moet zijn. Ik lees in de AVG namelijk enkel onafhankelijk.

[Reactie gewijzigd door TimvandenBelt op 9 juni 2021 17:29]

Onafhankelijkheid is een middel om onpartijdige besluitvorming te realiseren. Voor onafhankelijkheid kan je namelijk criteria vastleggen. Maar volledige onafhankelijkheid bestaat niet, het is daarom wel relevant wat de criteria zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verbod op het geven van advies.
Frank Robben hoort daar absoluut niet thuis. Hij is verantwoordelijk voor een hoop IT gerelateerde projecten binnen de overheid, zoals bv de corona tracing app. Hoe kan zo iemand onpartijdig zijn?
Gellukig kan een intelligente man als Bart Preneel binnen het GBA tegenwicht bieden tegen de doorgeslagen Corona-app-fanaten.

ow wacht...
Heb jij die pagina gelezen ?
The working group consists of three teams:
- A management team composed of Axel Legay (UC Louvain) and Bart Preneel (KU Leuven)
- A team consisting of technical and legal experts from the three regions and the German community
- An interdisciplinary team with the following experts from academia and industry: Cécile De Terwangne (CRIDS, Université Namur), Lionel de Wasseige (Approach), Bart De Win (PwC Belgium), Koen Handekyn (Allcrux), Rosamunde Van Brakel (LSTS/imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel), Patrick Van Eecke (DLA Piper and Universiteit Antwerpen).
Information about the technical specifications of the app can be found here:

DP-3T protocol in layman’s language
Coronalert: A Distributed Privacy-Friendly Contact Tracing App for Belgium (ENG)
The Call for Tender can be found here.
Dat ziet er toch heel goed geregeld uit. En ik ben ervan overtuigd dat het inderdaad zo is. Het is wellicht 1 van de weinige dingen die wel goed gedaan zijn in deze coronacrisis.
Heb jij die pagina gelezen ?
Ja.
Dat ziet er toch heel goed geregeld uit.
Nee, want als je nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van een app met privacy-risico's, heeft het er alle schijn van dat je niet onafhankelijk bent als je in de GBA zit.
Het is wellicht 1 van de weinige dingen die wel goed gedaan zijn in deze coronacrisis.
Deze Coronalert app kent privacy-risico's (de Android versie bleek lek, Google en Apple kunnen overal bij (PDF), je mag hopen dat de CDN-provider en/of de overheid toch niet stiekem IP-adressen van de servers raadplegende apps verzamelen, en zodra je uploadt spelen nog een aantal risico's).

Maar over die privacy-aspecten maak ik mij nauwelijks zorgen. Wel over het feit dat dit soort apps een extreem lage positieve bijdrage leveren aan het bestrijden van de epidemie - en daarbij grote, doch gebagatelliseerde of ronduit ontkende, negatieve effecten hebben. En netto dus averechts werken. Lees: levens hebben gekost.

Want, denk je werkelijk dat Jan-met-de-pet, als hij (lichte) symptomen heeft, in zelfisolatie gaat en zich laat testen - terwijl zijn app, op een groene achtergrond, vermeldt:
Laag risico
* Geen blootstelling tot nu toe
Probleem: niemand vertelt aan Jan-met-de-pet dat, na te zijn besmet, de kans dat Coronalert hem waarschuwt, zeer klein is. En als dat al gebeurt, dit in de meeste gevallen te laat is, d.w.z. dat de gewaarschuwde al besmettelijk is - deels zonder dit te weten, namelijk presymptomatisch of blijvend zonder (herkende) Covid-19 symptomen.

Zie ook mijn argumenten voor CoronaMelder in deze pagina en mijn aanvullingen daarop er direct onder.
Maar over die privacy-aspecten maak ik mij nauwelijks zorgen. Wel over het feit dat dit soort apps een extreem lage positieve bijdrage leveren aan het bestrijden van de epidemie - en daarbij grote, doch gebagatelliseerde of ronduit ontkende, negatieve effecten hebben. En netto dus averechts werken. Lees: levens hebben gekost.
Ooh daar ben ik het volkomen mee eens. De politieke klasse dacht laten we snel even een app maken dan lost dat al onze problemen op. Wat weer het zoveelste voorbeeld van "wishful thinking" was.
Want, denk je werkelijk dat Jan-met-de-pet, als hij (lichte) symptomen heeft, in zelfisolatie gaat en zich laat testen - terwijl zijn app, op een groene achtergrond, vermeldt:
Neen, maar jan met de pet ging wanneer hij lichte symptomen had ook voor CORONA zonder app nauwelijks op doktersbezoek laat staan zelfisolatie. Dat wordt namelijk niet gesmaakt door de bazen. En die cultuur zit er nog altijd en krijg je er niet zomaar uit.
PS: Danku voor de PDF die ga ik zeker eens doornemen ookal wordt de Belgische corona app hier niet in geanalyseerd.

[Reactie gewijzigd door goarilla op 10 juni 2021 12:19]

Meer onderzoeksresultaten van prof. Leith en dr. Farrell vind je hier. O.a. hebben zij in de praktijk laten zien dat er in een "light rail tram" (metalen rijtuig) geen zinvolle relatie bestaat tussen de BLE signaalsterkte en de afstand tussen 2 smartphones (maar ook daarbuiten is het vooral statistiek en kun je het geen afstandmeting noemen).

In deze pagina van hen vind je, van zeer veel landen/staten die op "GAEN" gebaseerde apps inzetten, per "contactdatum", het aantal TEK's dat op dit moment "al" is geüpload door positief geteste personen (de pagina wordt 1x in de ca. 24 uur ververst).

Veel zegt dat niet, maar van een aantal landen (ch, de, nl, ukenw) download ik de CSV's elke dag zodat ik (nu of later) kan uitrekenen hoeveel mensen binnen n dagen worden gewaarschuwd.

Voor ukenw (Engeland en Wales) hou ik dat actief bij. Pas na ca. 4 dagen na het contact is ca. de helft van de mogelijk besmette mensen gewaarschuwd door hun app. Dat terwijl het, volgens rivm.nl, gemiddeld 4 dagen duurt voordat mensen, na een besmetting, zelf besmettelijk worden (bovendien zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat die zogenaamde generation time wel eens dichter bij gemiddeld 3 i.p.v. 4 dagen kan liggen).
Heel simpel. Dat kan. Waarom zou het niet kunnen? Waarom zou je als persoon niet objectief in elke positie neutraal naar dingen te kijken? Waarbij je bewust nadenkt over eventuele vooroordelen of voorkennis die je hebt en dan vervolgens bewust weer in balans brengt, als dat al nodig is. Er hoeft niet meteen sprake te zijn van een belangenverstrengeling. Je kan bijvoorbeeld de kennis gebruiken die je opdoet van de verschillende plekken. Dat resulteert niet per definitie in partijdigheid.

Wat je wilt voorkomen is de schijn van partijdigheid. Dat wil je ontnemen. Je wilt niet alleen onafhankelijk zijn, maak ook uitstralen.
Euh, zou je even juist willen citeren in plaats van hem woorden in de mond te leggen? Hij zei letterlijk "Absolute veiligheid heeft u enkel op het kerkhof". Het gesprek kan je hier opnieuw beluisteren, mocht je twijfelen.

Dat was een antwoord op de vraag of de data in QVax met 100% zekerheid veilig opgeslagen is en nooit misbruikt kan worden. Iedereen die ook maar een beetje weet waarover die praat weet dat je nooit met 100% zekerheid kan zeggen dat gegevens niet kunnen lekken. In tegenstelling tot politiekers heeft hij de keuze gemaakt om eerlijk te antwoorden op die vraag, maar hij zou het wel anders verwoord kunnen hebben.

EDIT: link naar gesprek toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door Glodenox op 10 juni 2021 16:01]

Eigenlijk ongeveer hetzelfde antwoord als wat @Glodenox zegt:

Het is hetzelfde als zeggen dat de enige computer die niet te hacken is, is een computer die altijd uit blijft. Het is een symbolische uitspraak. Je kan nooit garanderen dat iets 100% niet te hacken is. Je kan nooit garanderen dat je privacy 100% is gewaarborgd.
De arrogantie van hoe die kerel uitleg op de radio geven mij alvast kriebels.
Je bedoeld: Nooit iemand tegengekomen die:
1) Voldoende lang dicht bij jou in de buurt was
2) De app had geïnstalleerd en bluetooth had aan staan
3) Corona had, een test heeft afgenomen en het resultaat heeft doorgestuurd in de app
B.v. al mijn gezinsleden die dat allemaal hadden? Dacht dat dat duidelijk was?
Whahahaha, dat is toch lachen en wenen tegelijk!!!
Maar verwonderen doet me dit absoluut niet. Hier in België kun je als politicus 10000 euro per maand krijgen om te zetelen in één of andere commissie zonder ook maar één effectief aanwezig te zijn. Dan is het kwestie van zoveel mogelijk van die postjes te vergaren...
Dat ze eens een wet maken die de loopbaan van een politicus limiteert op x-aantal jaar. Maar ja, dat gaan ze nooit doen, want dan snijden ze in hun eigen vel... Politiek doen zou een eer moeten zijn, een dienst aan het vaderland en geen carrière! Carrière hoort thuis in de privé.
Het gaat in dit geval niet over een politiek actief persoon. Het gaat over iemand die al tientallen jaren aan het hoofd van dezelfde organisatie staat, die de Belgische staat miljoenen Euro's bespaart door automatisering van de Sociale Zekerheid.

Ik spreek uit eigen ervaring dat, hoewel Frank geen blad voor de mond neemt, hij wel de juiste persoon is om als extern persoon informatie te geven in het kenniscentrum van de privacytoezichthouder. Het kenniscentrum beslist trouwens nergens over...

Waarmee ik trouwens ook niet wil zeggen dat er geen postjespakkers zijn binnen de overheid hoor :|

[Reactie gewijzigd door Glodenox op 9 juni 2021 17:51]

wij van Unox.....
in zowat elk bestuursorgaan van officiele organisaties zitten wel politiekers in Belgie, of mensen die door die politiekers benoemd werrden
dus onafhankelijk???
Wat ze heel goed kunnen bij overheidsdiensten en aan gerelateerde zelfstandige ondernemingen is elkaar heel goed uit de wind zetten. Wanneer een misstand opduikt is er altijd wel iemand die het vuile werk opknapt of de klap neemt . Meestal gaat dat in hiërarchische dalende lijn en ook hier zullen ze wel een oplossing voor hebben. Het heeft de schijn van eerlijkheid maar net onder de oppervlakte is het een beerput van belangenvermenging, corruptie en omkoping net zoals in de privé trouwens. Hand en spandiensten worden aan de lopende band aan elkaar verleent. Hoe verklaar je anders het vele geld die nergens terug te vinden is in de begroting. Maar geen nood ons kent ons ,dat varkentje wassen we wel.
Voor wie twijfelt , de vele infrastructuurwerken waarmee ik als lager middenkader heb opgevolgd en vele collega's met dezelfde functie wijzen allemaal in dezelfde richting zie bovenstaande tekst. Wat vroeger (jaren 70 en 80 ) algemeen geweten was is nu veel meer verborgen maar nog altijd actueel en present.
Wie zich geroepen voelt om de wereld te redden zeg ik doe maar veel valt er niet meer te redden O-)
Onder een dikke laag cynisme ploeteren de meeste medewerkers voort want wie een steen wierp naar de maffiatoestanden in Italië weet hier is het niet veel beter. ;)
Ze mogen mr. De Beukelaer direct terug op die positie zetten - degelijke leidersfiguur die niet zo dogmatisch denkt dan de huidige liberale leidster.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ.

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee