EC formuleert samen met techbedrijven gedragsregels tegen haatzaaien op internet

Samen met Microsoft, Facebook, YouTube en Twitter heeft de Europese Commissie een gedragscode tegen haatzaaien op internet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd dat dergelijke inhoud binnen 24 uur verwijderd wordt.

EU-logoEen dergelijke verwijdering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een notificatie, stelt de Commissie in een persbericht. Om die notificaties te verwerken dienen de bedrijven een duidelijke procedure te ontwikkelen waarmee zij snel kunnen reageren. Na het ontvangen van een bericht over illegale inhoud moeten zij dit beoordelen aan de hand van hun eigen regels en communitybeleid. Dit moet ook duidelijk aan de gebruikers gecommuniceerd worden.

De opgestelde gedragsregels bevatten ook een definitie van illegale haatzaaiende inhoud. Daarbij gaat het om uitingen die publiekelijk oproepen tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep, die omschreven wordt aan de hand van ras, kleur, religie, afkomst of etniciteit. Daartegenover staat dat vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet blijven worden. Dat recht is niet alleen van toepassing op informatie of ideeën die positief ontvangen worden, maar ook op uitingen die de staat of de bevolking kunnen beledigen, schokken of verstoren. Dit is vastgelegd in Europese rechtspraak.

Hieruit blijkt dat het soms moeilijk zal zijn in te schatten welke uitingen onder haatzaaien vallen en welke beschermd moeten worden onder de vrijheid van meningsuiting. Eurocommissaris voor Justitie, Consumenten en Gelijkheid, Vĕra Jourová, stelt dat 'de regels des te meer nodig zijn, omdat sociale media vaak een plek zijn waar terroristische groeperingen jongeren radicaliseren en geweld verspreiden'. De huidige gedragscode maakt deel uit van een pakket regels dat vorige week is geïntroduceerd.

De gedragscode is niet zonder kritiek tot stand gekomen. Zo laat de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi weten samen met Access Now niet meer deel te nemen aan het 'EU Internet Forum', waar de techbedrijven ook deel van uitmaken. De organisaties zeggen niet te zijn betrokken bij het totstandkomingsproces van de code. Ook zijn zij het niet eens met het feit dat de gedragscode voorrang lijkt te krijgen boven de wet, omdat bedrijven nu gaan beoordelen wat wel en niet mag, terwijl dit al is vastgelegd in het recht. De code zou dan ook op een ondemocratische manier tot stand zijn gekomen, waardoor deze in strijd zou zijn met Europese fundamentele rechten.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

31-05-2016 • 13:31

135 Linkedin

Reacties (135)

135
122
62
18
2
37
Wijzig sortering
Nadat de werkgevers en de banksector al het gros van de belastingsinkomsten mogen innen voor de overheid, wordt 'big tech' nu ingezet om opiniedelicten te beteugelen.

Dat vind ik toch betreurenswaardig.

Ofwel overtreden mensen de wet, en moeten er sancties komen. (of misschien een aanpassing van de wet).
Ofwel niet, en dat moeten ze met rust gelaten worden.

Nu stimuleert de EC de sociale netwerkbedrijven om met richtlijnen te komen waaraan de mensen zich moeten houden. (En die richtlijnen moeten wellicht zoveel mogelijk overeenkomen met wat 'politiek correct' is.) Zogezegd om terrorisme tegen te gaan.

Vreemd, aangezien er een tegenovergestelde tendens is om Facebook, Twitter als common carrier te beschouwen, die zich zo weinig mogelijk moeten moeien met de inhoud. (Zie nieuwslijnschandaal in de VS.)


(Facebook heeft al een tainted track record, met o.a. zielig puritanisme tov naakt.)
Je kan op straat elke 10m een agent zetten om elke mogelijke overtreding van de wet vast te leggen en te verbaliseren. Maar in de praktijk doen we dat niet wegens te onpraktisch en duur. Dat betekend nog niet dat het gebrek aan doorgedreven controle zomaar een vorm van straffeloosheid moet creëeren. En in de praktijk houden we ons ook vaak aan de meeste regels, onder meer vanwege de sociale controle. Een controle die er net op het internet niet is daar we op zo een platform alles anoniem kunnen doen. Op zo een moment mag die controle (zolang ze niet te ver gaat) vanuit een andere bron komen.
Anoniem: 705525
@Blokker_199931 mei 2016 15:18
Nee, dit is belachelijk in alle voorstelbare vormen. Een agent (en ik ga mijn best doen agenten hier niet af te zeiken) heeft het makkelijk (in een bepaalde zin). Jij mag niet op de stoep fietsen. Fiets jij wel op de stoep, dan krijg jij een bekeuring. Sta jij met een open biertje naast de speeltuin, dan krijg jij een bekeuring. Dit is een basis waar een agent mee werkt. Hij kan vervolgens oordelen dat iemand 4 meter op de stoep naar zijn achterdeur fietste, 6km/u, en gewoon even een waarschuwing geven. Maar ook dit is gebaseerd op die fundering van wat wel en niet verboden is. Dit is een man of vrouw met een strenge opleiding.

Daartegenover staat de morele politie. Er is geen is. Er zijn geen regels waar een Youtube medewerker (die overigens WEL anoniem is, zie je het probleem?) zich aan vast kan klemmen terwijl hij een beslissing maakt. Het is puur, blind, oordeel op basis van het character van degene die oordeelt.

Dit is geen lijn die getrokken kan worden. Een flinke grote mannen rechter kan erbij komen kijken en oordelen of een uitspraak haatzaaien of vrijheid van meningsuiting is, en ZELFS DAN zal hij menig burger kwaad maken. Maar in de hele struktuur van dit systeem zit niet 1 rechter. Gewoon een paar 9 euro per uur drones die een dikke lijst van "reports" langs zien komen en willy-nilly shit die ze niet zo tof vinden weg gaan klikken.
Gedragscode is subjectief, haatzaaien is subjectief net als dat kwetsende taal subjectief is. Het is inderdaad allemaal gebaseerd op iemands mening. Derhalve kan er nooit een wet/regel worden ingesteld hieromtrent. Wat ik haatzaaien of kwetsend vind, kan een ander zien als humor of een gerechtvaardigde mening. Vandaar +3.
Dus als iemand als Adolf Hitler leuk gaat verkondigen dat alle joden uitgeroeid moeten worden dan moeten we dat gewoon accepteren want het is toch subjectief?
Nuja, dat is dan zijn mening en daar kun jij een andere mening over hebben.
Het lijkt mij overigens sterk dat Adolf Hitler nog iets gaat verkondigen.

Zolang jij met goede argumenten komt, maak je mij niet boos.
Daarnaast is er een uitgebreid pakket aan regels en wetten die ervoor zorgt dat je niet anderen mag aanzetten tot haat of geweld en ook zelf de wet niet mag overtreden.
En ik neem aan/hoop/denk dat die wel "smart" geformuleerd zijn.
Zomaar mensen zijn commentaar verwijderen omdat je het er "niet mee eens bent" is niet goed. Als het is om mensen tot haat te zetten, dan kan ik me voorstellen dat het uiteindelijk verwijderd wordt.
Ik ben het helemaal met je eens, maar zoals Jordees het formuleert is haatzaaien subjectief en moet er dus maar geen wet/regel ingesteld worden omdat het subjectief is.

Mijn mening is dat het goed is dat hier richtlijnen over opgesteld worden, juist omdat dit soort zaken subjectief zijn is het belangrijk een breed draagvlak te creëren en is het dus nuttig om met meerdere grote partijen samen te werken. Ik ben het er ook mee eens dat het gevaarlijk wordt en het internet geen online politie-staat moet worden, echter zie ik dit persoonlijk niet snel gebeuren. Grote tech-bedrijven weten dat vertrouwen het belangrijkste is wat ze hebben en als ze dit verliezen is dat ook voor de winst niet goed.

Uiteindelijk is alles subjectief, zelfs een moord wordt niet door iedereen erkend als zijnde ''slecht''. Als maatschappij creëren we uiteindelijk zelf de regels omtrent wat wel en niet wenselijk gezien wordt.
Hmm, goed punt eigenlijk.

Er moet een soort lijn getrokken worden tussen wat nu haatzaaien is en wat het geven van een mening kan zijn.

Puur en alleen zeggen: "We moeten die en die groep uitmoorden." vindt ik haatzaaien (en daarnaast rascistisch).

Maar stel je hebt echt een heel goed punt voor het feit dat die groep vatbaarder is voor bepaalde ziektes en hierdoor een epidemie veroorzaakt kan worden, dan zou ik het kunnen begrijpen dat je van mening bent dat je "die groep uitgemoord moet worden".
Maar dan zal ik je er ook meteen op willen wijzen, dat gelukkig niet mag ;)

Maar, stel, ik ben tegen geloof. Aangezien het mensen uit elkaar drijft en als men kijkt naar de geschiedenis (kruistochten en genocides) dan is geloof vaak de aanleiding tot haat.
Als ik deze mening ergens (juist) verkondig, moet het niet zo zijn dat dit verwijderd wordt omdat de reviewers van Facebook het daar niet mee eens zijn.

Ik denk ook juist dat er een objectieve wet voor gemaakt moet worden, al is het punt dat dat erg moeilijk is.
Het "maatschappij" gedeelte vindt ik daarbij niet eens zo interessant.
Dan krijg je een wet "waar het grootste gedeelte van de mensen subjectief over eens is dat het het beste is.".
Objectief: "Je mag niet aanzetten tot haat of geweld, omdat je hierbij anderen in gevaar brengt." vindt ik sterk.
Dan mag je dus niet meer roepen: "We moeten die groep mensen doodmaken."

Maar als de "maatschappij vindt" dat je "niet mag oordelen over geloof". Kan ik dus opeens niet verkondigen dat de wereld een betere plaats zou zijn zonder geloof ;)
Er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij mensen of bevolkingsgroepen oproepen tot moord. Dagelijks roepen Moslims dat alle Joden aan het gas moeten, roepen mensen uit alle bevolkingslagen dat homo's dood moeten of roep jij misschien wel dat een kinderverkrachter de doodstraf verdient. Die uitspraken verdienen niet de hoofdprijs en daar kan je aangifte van doen. Een rechter doet dan uitspraak en dát is zoals het hoort. De wet bepaalt, niet de grote organisaties met een 'gedragscode'.
In mijn voorbeeld noemde ik inderdaad dat haat zaaien subjectief is, maar dat is het ook. Ik vind als vader dat kinderverkrachters een hele pijnlijke langzame dood verdienen (haat zaaien). Op het moment dat ik dat niet meer mag zeggen (of posten) dan is dat een ernstige belemmering van mijn vrijheid.
Oei, sterk voorbeeld.

Als je zegt: "Zij verdienen een langzame pijnlijke dood."

Dan kan dat als een ander opgevat worden als: "We moeten ze langzaam en pijnlijk vermoorden."
Of eigenlijk, zou het gezien kunnen worden als aanzet tot geweld, terwijl het je mening is.

Ik ben het daarnaast ook sterk mee eens dat het een gerechtelijke uitspraak moet zijn, en niet de gedragsregels van een partij.
Zelfs als gedragsregels van "ons" vindt ik discutabel. Het moet feitelijk onderbouwd zijn. Maar dat is overigens ook weer heel moeilijk.
Op zo een moment mag die controle (zolang ze niet te ver gaat) vanuit een andere bron komen.
Dat is ook niet het probleem. Het probleem is dat de wetgeving er al was, maar dat deze nu terzijde wordt geschoven en vervangen wordt door een 'gedragscode' die is geschreven door de grote internetbedrijven. Prima dat de internetbedrijven de wet op hun servers handhaven, maar dan liefst wel democratisch tot stand gekomen wetten, waar bekendheid mee is en die al worden toegepast. Ik snap om eerlijk te zijn niet zo goed hoe er een gedragscode in de plaats kan komen van een wet, maar dat lijkt het artikel nu toch te suggereren.
Omdat een gedragscode voor elke gebruiker kan gelden. Wetten is altijd lastig. In Nederland mag ik bv in het algemeen homo's niet beledigen. Maar ik vermoed(weet heet niet zeker). Dat het minder zwaar telt in bv een moslim land. Kijk bv naar turkije. Zeg niets slechts over Erdogan. Maar in Nederland wordt het wel geaccepteerd dat we kritisch zijn naar onze Willem. En mogen hem keer op keer te kak zetten met voice overs.

Daarom kunnen algehele internet regels wel helpen.
Zolang het maar niet gebruikt gaat worden voor "ooh hij zij dat ik kleine handen heb... haal het weg nu!"

En we weten allemaal dat daar nu het copyright/claim systeem al voor gebruikt wordt.
Yep. als het goed gebruikt word is het een plus punt. Want wat er af en toe op Twitter en Facebook voorbij komt wordt ik niet blij.
Klopt, maar dat kun je overigens ook prima rapporteren.
Anoniem: 40104
@Quilt31 mei 2016 15:30
Nadat de werkgevers en de banksector al het gros van de belastingsinkomsten mogen innen voor de overheid, wordt 'big tech' nu ingezet om opiniedelicten te beteugelen.

Dat vind ik toch betreurenswaardig.
Het is primair een censuur aanpak om meningen te bepreken en een uitermate groot grijs gebied te creëren waarbij de overheid of het sociale netwerk de keuze heeft om iets onder de noemer haatzaaien te plakken en daarom legaal te kunnen verwijderen.
Ofwel overtreden mensen de wet, en moeten er sancties komen. (of misschien een aanpassing van de wet).
Ofwel niet, en dat moeten ze met rust gelaten worden.
Volstrekt mee eens, het grijze gebied en tegenstrijdige principe dat nu word ontwikkeld is klinkklare onzin. Daarnaast voorkom je hier geen terrorisme mee, in de verste verte niet.

De opgestelde gedragsregels bevatten ook een definitie van illegale haatzaaiende inhoud. Daarbij gaat het om uitingen die publiekelijk oproepen tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep, die omschreven wordt aan de hand van ras, kleur, religie, afkomst of etniciteit. Daartegenover staat dat vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet blijven worden. Dat recht is niet alleen van toepassing op informatie of ideeën die positief ontvangen worden, maar ook op uitingen die de staat of de bevolking kunnen beledigen, schokken of verstoren. Dit is vastgelegd in Europese rechtspraak.

Een haatdragende mening is dus ook meteen vrijheid van meningsuiting. Goed verhaal EC!

Het is nu dus ook meteen onmogelijk om een mening te verwoorden omdat je een hekel hebt aan een bepaalde groep mensen vanwege hun acties of parasiterende gedrag want gezien de beperkingen is het onmogelijk om de categorie te beschrijven. Ondanks dat mijn vrijheid van meningsuiting het meteen wel weer toe staat. Helaas krijgt vrijheid van meningsuiting op sociale netwerken een 2e rangs behandeling als de mening niet aansluit bij de veelal Amerikaanse politieke correctheid.

Hieruit blijkt dat het soms moeilijk zal zijn in te schatten welke uitingen onder haatzaaien vallen en welke beschermd moeten worden onder de vrijheid van meningsuiting. Eurocommissaris voor Justitie, Consumenten en Gelijkheid, Vĕra Jourová, stelt dat 'de regels des te meer nodig zijn, omdat sociale media vaak een plek zijn waar terroristische groeperingen jongeren radicaliseren en geweld verspreiden'. De huidige gedragscode maakt deel uit van een pakket regels dat vorige week is geïntroduceerd.


De EC zou beter doen om de groeperingen die radicaliseren en geweld verspreiden niet langer toe te laten tot de EU.
Nu stimuleert de EC de sociale netwerkbedrijven om met richtlijnen te komen waaraan de mensen zich moeten houden. (En die richtlijnen moeten wellicht zoveel mogelijk overeenkomen met wat 'politiek correct' is.) Zogezegd om terrorisme tegen te gaan.
Zolang overheden en de EC voortdurend tegen de interesses van hun burgers in blijven handelen zul je politiek onwenselijke meningen blijven houden. Pas als overheden daadwerkelijk het volk gaan vertegenwoordigen en hun interesses gaan verdedigen zul je automatisch meer politiek correcte meningen vormen.
(Facebook heeft al een tainted track record, met o.a. zielig puritanisme tov naakt.)
Dat zijn helaas Amerikaanse cultuurinvloeden die op dat vlak decennia achterlopen. Zodra een socialenetwerktoepassing meer "klanten" nodig heeft staan ze het vanzelf toe, zie bijvoorbeeld Twitter.
Ik kan het niet anders dan hier mee eens zijn en ik vind het heel erg jammer dat de grote technologie bedrijven zich achter de censuur machine van de EU laten spannen.

Helaas is de EU zo'n anti democratisch gedrocht waar je hoe dan ook niets tegen kan doen omdat zelfs stemmen simpelweg genegeerd worden omdat het even niet uitkomt. Ik hoop hel erg dat GB uit de EU stapt en dat met hen de EU flink hard instort. En ja ik woon in een land dat flinke klappen zal krijgen als dat gebeurt maar ik zie liever de economie hier een 10 tal jaar op z'n gat gaan met alle gevolgen van dien dan de terreur en censuur van de EU nog langer te moeten accepteren.
Ik denk dat de EU hier aan scope creep doet. Nergens staat er in de EU verdragen dat de EU afspraakjes moet maken met big tech om opinies te sturen. Ik kan dat enkel als een heel verre uitloper m.b.t. coördinatie voor anti-terreur zien.

Dat die scope creep gebeurt is het probleem.
Niet de EU op zichzelf. (Tenzij zo'n scope creep natuurlijk onvermijdelijk is, dan schort er wel degelijk iets aan het concept.)

Toch een beetje ironisch dat we vandaag op Slovakije, Hongarije en Tsjechië moeten rekenen om Europa in toom te houden.
Laat ik nu naar volle tevredenheid in: Tsjechië wonen ;)

Scope creep is zacht uitgedrukt, de EU heeft de soevereine staat al tijden in het vizier en moet en zal deze kapot maken. Een van de methode is om de discussie in handen te houden waar iemand iets roept dat Europa niet welgevallig is dient dat verwijderd te worden en omdat er geen rechter of wat dan ook aan te pas komt is het simpel weg jij die een rechtszaak aan mag spannen tegen een tech reus die hier echt niets van merkt want jij bent volgens de wetgever hoe dan ook verkeerd als jij iets zegt dat hen niet bevalt en dus kan je niet winnen.

De hele kleine schijn van vrijheid in Europa moet en zal kapot gemaakt worden als het aan de EU ligt, Turkije ligt ver voor op de natte dromen van menig dictator in waiting binnen de EU gelederen.
Een aantal aspecten van de soevereine staat zitten echt wel beter op Europees niveau, denk ik. Voor heel veel regelgeving en wat competitiviteit en zo betreft is er zeker een meerwaarde boven het niveau van de (oude) Europese natiestaten, toch zeker in theorie. In de praktijk blijkt het soms tegen te vallen, cfr. dieselgate.

Ik vrees dat er zonder Europa voor veel (kleine) landen niets anders op zou zitten dan een race to the bottom wat fiscaliteit en vooral milieu(wetgeving) betreft. Met Europa is dan toch beter dan zonder Europa. Idem met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar we anders nog meer in een verschrikkelijke spiraal van staatssteun, marktafscherming en lage prijzen zouden zitten. Bovendien vind ik zestig jaar vrede ook een mooie realisatie.

Maar dat neemt niet weg dat het selectief outsourcen van opiniedelicten naar (Amerikaanse) bedrijven een onzalig idee is.
En ik heb ook de indruk dat Europa op die manier in de tak zaagt waar ze zelf op zitten.
Nadat de werkgevers en de banksector al het gros van de belastingsinkomsten mogen innen voor de overheid, wordt 'big tech' nu ingezet om opiniedelicten te beteugelen.

Dat vind ik toch betreurenswaardig.
Het zou pas betreurenswaardig zijn als we voor alles wat we met elkaar afspreken altijd maar de justitie en politie moeten inschakelen omdat te handhaven.
Een beetje verantwoordeljkheid leggen bij de burger kan heus geen kwaad.
Grappig. Blijkbaar wordt de burger onvoldoende verantwoordelijk geacht om op het einde van het jaar de belastingen betalen. In plaats daarvan moeten banken en werkgevers voorheffingen inhouden.

Merk op dat hier verantwoordelijkheid bij de technologiebedrijven wordt gelegd.
Ofwel overtreden mensen de wet, en moeten er sancties komen. (of misschien een aanpassing van de wet).
Ofwel niet, en dat moeten ze met rust gelaten worden.
De wet voorziet niet alleen in het sanctioneren van daders maar ook in het voorkomen van verdere ordeversotringen of misdrijven.
Daarom is het prima gepast om bijvoorbeeld oproepen tot geweld tegen homo's in een buurt te laten verwijderen omdat deze uitingen mogelijk de buurtbewoners aanzetten tot crimineel gedrag.

Sterker nog, het verwijderen van oproepen tot geweld op haatzaaiende berichten heeft qua prioriteti vooraang op de sanctionering. Je kunt de dader altijd nog bestraffen maar mogelijk schade (bijvoorbeeld angsten bij slachtoffers van bedreigingen) kun je veel minder makkelijk terugdraaien.
Wat is "haatzaaien"?

Is dat:

1. Mensen bedreigen?
2. Aanslagen plannen?
3. Bevolkingsroepen beledigen (denk hierbij aan mensen van bepaald ras, geloof, etc)?
of 4. Een mening hebben die niet EU-gezind is?

[Reactie gewijzigd door 90710 op 31 mei 2016 13:36]

Artikel 137d van het Nederlands Wetboek van strafrecht zegt:
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Als iemand alleen maar witte chocolade eet kan dat in theorie dus hieronder vallen als het maar bij iemand op deze aarde het gevoel wekt dat dit discriminerend is. Dat er wetten zijn is natuurlijk goed, maar waar sanderev66 op doelt is dat de wet op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden wat er toe zal leiden dat iedereen bovenstaande regels anders op kan vatten. Juist deze vrijheid van interpretatie kan ertoe leiden dat de bedrijven de gedragscode anders gaan handhaven dan dat bijvoorbeeld een rechterlijke macht dat zou doen.
Om dat te voorkomen, heb je een rechter die de wet en de geest van de wet interpreteert. Bovendien bestaat er ook nog zoiets als jurisprudentie ofwel: Welke uitspraak hebben andere rechters in soortgelijke omstandigheden gemaakt. Overigens is deze wet al oud en bewezen. Het heeft in Nederland niet geleid tot rechterlijke wandaden of politiek misbruik.
Het heeft in Nederland niet geleid tot rechterlijke wandaden of politiek misbruik.
Ik denk dat Geert Wilders dat niet met je eens is.
Ik denk dat Geert af en toe de grenzen op zoekt van goed fatsoen en er soms over struikelt. Maar goed, vanuit zijn perspectief zal hij zijn rechtszaak een rechtelijke dwaling en politiek steekspel vinden.....en juist door deze egocentrische en narcistische zienswijze hebben we een wet en rechter. In Nederland hebben we de trias politica dus een politiek steekspel is onzin. Moet dus goed komen als Wilders zich aan de wet heeft gehouden.
Precies wat ik wilde zeggen :)
Ik eet alleen melkchocolade, maar er is nog geen white supremacy-lid bij me aan de deur geweest met een pamfletje :)
Anoniem: 776473
@hmr31 mei 2016 21:45
"Aanzet" is hier het belangrijke woord, me dunkt. Aanzetten tot houdt in dat je anderen probeert te bewegen tot actie, dus simpelweg je eigen mening geven kan nooit voldoen aan 'aanzetten tot'. Ik ben benieuwd of de eerste verwijderingen hier rekening mee houden, ik verwacht van niet, en in dat geval is dat onrechtmatige censuur van meningen.
Lijkt me inderdaad een essentieel onderdeel van haatzaaien... Speelt ook een belangrijke rol in het Wilders-proces.
dus simpelweg je eigen mening geven kan nooit voldoen aan 'aanzetten tot'
Dat is wat te gemakkelijk gezegd.
Je kan niet: "We moeten morgen die asielzoeker verjagen uit het dorp" vervangen met je mening: "ik vind dat we morgen die azielzoeker uit het dorp moeten verjagen" en dan denken dat het legaal is.
Dit is een passage uit een NL wetboek. De beoordeler is iemand uit ( laten we zeggen Frankrijk). Snap je wat ik wil zeggen? Levensgevaarlijke constructie die alleen maar censuur in de hand helpt 👎
Daarom hebben we zoiets als vaste Europese jurisprudentie en regelgeving op dit punt.

Heb je: Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 bijvoorbeeld al doorgenomen?

[Reactie gewijzigd door hmr op 31 mei 2016 15:33]

Haatzaaien is geen van de opties die je hier opsomt.

Haat zaaien is het aansporen tot gedachtes en gevoelens van haat jegens een bevolkingsgroep. Dat blijft alsnog vaag, bedenk echter dat het altijd enigszins vaag zal blijven. Het is in het geheel afhankelijk van de omstandigheden waar de uitspraken gedaan worden. Het probleem met het aanzetten tot haat (zoals het in het Nederlandse strafrecht staat) is dat je nooit direct aanzet tot haat. Je zegt niet "ga eens haten" dat heeft geen enkele zin. Het zal dus altijd indirect zijn. Haat is een gevoel en geen actie, daardoor is het zo lastig.

De Hoge Raad beschrijft haat als 'een intrinsiek conflictueuze tweedeling’ die als gevolg (kan) hebben dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Een uitlating is dus aanzetten tot haat als die bijdragen aan een conflictueuze tweedeling die van binnen uit (een groep) wordt aangewakkerd.

Overigens betekend aanzetten tot haat dat er ook daadwerkelijk aantoonbaar gehaat moet worden als gevolg van de uitspraken.

Is hiermee helemaal duidelijk wat haatzaaien precies is? Nee, maar het is in ieder geval niet 1 van de 4 zaken die op je opsomt daar hebben we aparte strafbepalingen voor. Zoals gezegd de omstandigheden spelen een belangrijke rol.
"haatzaaien" komt simpelweg neer op de beperkingen van vrije meningsuiting zoals "Vermoord alle <etnische groep hier>" of "De holocaust is nooit gebeurd" of .... Kort gezegd, de dingen die nu ook al niet vallen onder vrije meningsuiting.

Het wordt in het artikel zelf al vrij uitgebreid beschreven:
De opgestelde gedragsregels bevatten ook een definitie van illegale haat zaaiende inhoud. Daarbij gaat het om uitingen die publiekelijk oproepen tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep, die omschreven wordt aan de hand van ras, kleur, religie, afkomst of etniciteit. Daartegenover staat dat vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet blijven worden. Dat recht is niet alleen van toepassing op informatie of ideeën die positief ontvangen worden, maar ook op uitingen die de staat of de bevolking kunnen beledigen, schokken of verstoren. Dit is vastgelegd in Europese rechtspraak.
Ze brengen het onder de noemer van 1,2,3 en gaat het straks gewoon onder nummertje 4 gebruiken....Cencuur, was dat niet wat dictators en enge communistische landen deden vroeger en waar je bang voor moest zijn ??...
Haatzaaien zal er in de praktijk op neer gaan komen dat het alles is wat afwijkt van wat de gevestigde orde vind. Als in Geenstijl, Wilders, enz...
Beetje kort door de bocht.....Haatzaaien is echt van een ander kaliber dan een afwijkende mening of visie...
Wanneer je een opinie hebt over marrokaanse criminelen dan is dat prima, maar door ieder nieuwsfeit met betrekking tot die groep op de voorpagina onder het kopje mocromaffia te zetten en de autochtone crimineel niet een vergelijkbaar podium te geven, dan ben je wel tendentieus bezig en haatzaaien is daar imho niet heel ver vandaan.
Daarom is Geenstijl ook offline gehaald en mag Wilders geen politiek meer voeren. Ownee het is er allemaal gelukkig nog.

De politiek is met meer niet blij, dat ongenoegen uiten partijen ook (net zo goed hun recht als jou recht) maar dit heeft niet perse tot gevolg dat iets offline gaat of niet meer macht, daar hebben we altijd nog de rechtbank voor.

Goed voorbeeld daarvan is http://www.secondlove.nl/. Daar was behoorlijk wat tumult over in de kamer, bepaalde partijen zien die website graag offline, maar dat is niets iets wat in hun macht ligt en de website pleegt geen strafbare feiten.
Je haalt m.i. wat dingen door elkaar. Je spreek ten eerste over verleden, waarbij sanderev66 over de mogelijke toekomst spreekt. Ook is onze Tweede Kamer iets anders dan de EC. EC beleid overruled het Nederlandse beleid als het er op aankomt. Lees het Verdrag van Versailles Lissabon (Europese Grondwet, kuch) maar eens door. Het is natuurlijk niet zo dat het per definitie gaat gebeuren, maar je moet ook niet alles voor zoete koek slikken vind ik.

[Reactie gewijzigd door 401096 op 31 mei 2016 15:43]

Hoe bedoel je verleden en toekomst? Wilders en Geenstijl zijn toch geen toekomst? Dat is iets wat al tijden gebeurt.

Tuurlijk hoef je niet alles als zoete koek te slikken, maar de tijd dat de EU bepaald of Wilders wel of niet in de tweede kamer mag is wel erg ver weg en ik kan me niet voorstellen dat deze ooit komt. Ik ben echt geen fan van die man, maar een petitie dat hij wel zijn mening mag geven zou ik tekenen, dat is nu eenmaal hoe het werkt hier.
Op dit moment mag Wilders nog en is GeenStijl nog online. Dat heeft echter niets te maken met het nieuwsbericht en ook niet met de eerdere reacties. Die gaan namelijk over de mogelijke gevolgen van een nog uit te zetten beleid. Haatzaaierij kan ook tegen de EU worden gedaan en ik ben dan wel benieuwd wat de sancties daarop zullen zijn. Uiteraard verwacht ik niet dat Wilders plotseling wordt onheven van zijn ambt, maar toch vraag ik me wel af of een beleid als dit maken al niet een beetje te ver gaat.
Anoniem: 146875
@9071031 mei 2016 13:37
Nu nog de dingen waar je niet tegen kan zijn: discriminatie, oproepen tot geweld. En binnenkort komt daar stilzwijgend bij het lekken van staatsgevoelige informatie, kritiek op EU instanties, etc.
oproepen tot geweld vinden de meeste mensen prima zolang het maar om doelwitten gaat waar ze zelf een hekel aan hebben. Geweld tegen pedofielen en dergelijke vinden de meeste mensen prima.
Waar zit de scheiding tussen statistiek en haatzaaien?
Hypotethisch voorbeeld:
"90 van de 100 misdrijven wordt door een Utrechter gepleegd"
vs.
"9 op de 10 Utrechters is dus een misdadiger" of "Zie je wel, het zijn altijd de Utrechters"
Intenties en conclusies trekken, daar ligt de grens. (Pure) statistieken trekken geen conclusies.

[Reactie gewijzigd door anargeek op 31 mei 2016 13:57]

En als ik zeg dat zwarte Afrikanen gemiddeld een stuk dommer zijn dan blanke Europeans, gezien het gemiddelde IQ van blanke Europeanen 99 is, en dat van zwarte Afrikanen 67*?

In welke van je twee categorieën valt dat?

*Bron: Lynn, Richard. "Race differences in intelligence, creativity and creative achievement." Mankind quarterly 48.3 (2008): 299.

[Reactie gewijzigd door Sefyu op 31 mei 2016 14:30]

Dat valt in de categorie pseudowetenschap. Niet verboden, wel dubieus.

Dat iemand als Lynn dat gepubliceerd heeft weten te krijgen in Mankind Quarterly is niet verbazingwekkend, hij is er zelf co-editor en uitgever en het staat algemeen bekend als een racistische publicatie die zich bezighoudt met white supremacy. Kortom, als hij het tegenovergestelde had 'ontdekt' was het nooit in Mankind Quarterly verschenen omdat het niet strookt met hun doelen, de verheerlijking van een zogenaamd "wit ras".

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 31 mei 2016 15:38]

Ik ben nog niet zeker dat dit niet verboden is in NL of BE. Als er duidelijk racistische motieven zijn om pseudowetenschap te beoefenen, kan het wel strafbaar zijn, imho. (IANAL)
Weet je wat pseudowetenschap is? Informatie verwerpen puur verwerpen op basis van waar het vandaan komt, in plaats van op basis van de inhoud.
Kan je daar uit niet concluderen dat de IQ test een beetje dom is?

Lijkt me raar dat een heel continent gemiddeld extreem zwakbegaafd is. Met zo'n IQ kan je niet voor jezelf zorgen, een 12 jaar oud kind zit hoger.

[Reactie gewijzigd door sharkwouter op 31 mei 2016 15:23]

ALS er al een echte test is uitgevoerd, dan zijn de testen vaak opgesteld door een blanke man van middelbare leeftijd uit een grote universiteitsstad in een gematigd klimaat waar je in ergste geval een loslopende hond tegenkomt. Stel een vragenlijst op met een jongvolwassene in een droge plattelandsomgeving met een olifant in de bosjes en ik scoor gegarandeerd zwakbegaafd.
Dat is niet hoe een IQ-test werkt.
het zijn geen kennisvragen, maar wel vragen waarbij een bepaalde voorkennis vereist is. Als er 7 pingos passen in een knup, hoeveel passen er dan in een halve? Als jij niet weet of een pingo deelbaar is, weet je ook niet of het antwoord 3 of 3,5 moet zijn. Wij meten afstanden (tegenwoordig) in kilometers, maar als je gewend bent om afstanden in uren lopen te verwerken, wordt een rekensom met kilometers dubbel zo moeilijk omdat je er geen voorstelling van kunt maken.
Dat zijn allemaal zaken waarmee tientallen jaren terug al rekening mee gehouden wordt. Er zijn ook testen afgenomen die puur visueel zijn, zoals de CF (Culture Fair) test.

En als je niet het vermogen hebt om je bijvoorbeeld uberhaupt voor te stellen dat je afstanden met andere maatstaven kan meten, of als het concept maatstaf voor jou onbekend is, dan ben je minder intelligent dan iemand die dat wel kan. Dat is namelijk onderdeel van intelligentie.
Uitgaande van je voorbeeld.
Stel 90 van de 100 misdrijven worden door Utrechters gepleegd. Daarmee ook 10 van de 100 misdrijven worden door niet Utrechters gepleegd.

Vervolgens mag je wel/niet stellen dat Utrechters meer misdrijven plegen dan niet Utrechters?
Vervolgens mag je wel/niet stellen dat Utrechters criminelen zijn dan niet Utrechters?
Vervolgens mag je wel/niet stellen dat je geen Utrechters in je omgeving/winkel wilt?

Verander dan misdrijven door IQ of iets dergelijks en dezelfde vragen. Probeer het dan eens met een andere groep.
Het cijfer verandert niet, op welke manier er ook een conclusie uit getrokken wordt. Dat is dus de statistiek. Een statistiek an sich is niks, een getal wat voorkomt uit gestelde voorwaarden. En deze statistiek op zichzelf zegt ook erg weinig. Waar gaat deze statistiek over? Daar is alleen wat over te zeggen als je het orginele onderzoek waar deze statistiek uitkomt kent.

Kan je uit deze ene regel, die we hierbij maar aannemen als "feit", stellen dat Utrechters crimineler zijn? Nee, als het gaat over winkeldiefstal in de Albert Heijn in centrum Utrecht. Het feit dat het gros van de diefstallen wordt gepleegd door Utrechters is daarbij vanzelfsprekend. Als het om een Albert Heijn in Drenthe gaat, is de statistiek veel waardevoller.
Aan de andere kant, als het over ALLE misdaden in Nederland gaat, dan kan er worden afgeleid dat Utrechters gemiddeld meer misdaden plegen dan anderen uit Nederland.

En de conclusie dat je dan geen Utrechters om je heen wilt kan inderdaad als discriminerend worden uitgelegd. Immers, 90 misdaden werden door Utrechters gepleegd. Maar er wonen veel meer dan 90 personen in Utrecht, waardoor het percentage misdadigers onder Utrechters verwaarloosbaar is. De conclusie die wordt getrokken over Utrechters is dan discriminerend, niet de orginele statistiek.
Ook hier is het belangrijk de statistiek en het bijbehorende onderzoek te kennen. Een percentage zonder absolute aantallen zegt ook niks.

Het moge duidelijk zijn dat ik niks tegen Utrechters heb, maar op deze manier is het wat makkelijker beschaafd te argumenteren.
Leg dit eens uit? Of moet ik deze opmerking schouwen in de de categorie: 60^% van de criminele activiteiten in Rotterdam wordt gepleegd door Marokkanen, dus Marokkanen extreem slecht in het nieuws brengen is geen haatzaaien?
Dat ligt eraan wat extreem slecht in het nieuws brengen inhoud..
Maar als je gewoon puur de feiten in het nieuws brengt krijg je al wel genoeg stront over je heen dacht ik zo :P

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 31 mei 2016 19:54]

De eerste stappen richting censuur waren al gezet en dit is er wéér 1.

Doet me denken aan dat verhaal met de kikker en het pannetje water, tegen de tijd dat mensen beginnen te klagen is het al te laat en krijgen we alleen nog gefilterde websites en zoekresultaten waardoor het organiseren van demonstraties e.d. ook tegengewerkt wordt.

Nou...herhaal mij: "ik ben vrij"
Uhm, de dingen die je door dit niet meer zou mogen zeggen mag je sowieso al niet zeggen. Dit is gewoon een uitvoering van de al jaren bestaande vrije meningsuiting maar dan voor het internet. Je mag nu ook al niet op straat gaan staan en oproepen tot haat en geweld, of überhaupt in een privéruimte.
Precies. Dus moest er iemand tegen facebook en co zeggen dat dit soort dingen niet kunnen en ze snel verwijderd moeten worden. Het werd ook tijd dat facebook en co de vrijheid van meningsuiting niet langer konden misbruiken om hun luiheid te verantwoorden. Natuurlijk wordt het hier gebracht als "gezamenlijke opgestelde regels" zodat er geen openlijk gezichtsverlies geleden wordt door de luie internetbedrijven maar het zijn inderdaad de bestaande regels die ze nu eindelijk moeten gaan handhaven.
Ik loop persoonlijk liever het risico door een "geradicaliseerde jongere" opgeblazen te worden dan dat ik hele volksstammen in het openbaar de mond ga snoeren onder het kopje "dat is veiliger". Mensen die hun onvrede niet in het openbaar mogen brengen maar dat in achterkamertjes moeten doen waar je de discussie niet aan kan gaan, nee, daar wordt het beter van. Alsof ze dat niet juist als aanleiding gebruiken om te zeggen "zie je wel, de maatschappij is tegen ons want we mogen X niet zeggen/denken/vinden, daarom, fuck de maatschappij".

Het recht van vrije mening betekent dat jij het recht moet hebben om te zeggen dat alle X genadeloos de kling over gejaagd moeten worden, en tevens dat ik het recht heb om te zeggen dat je een intolerante gribus bent die ze liever manieren hadden bijgebracht in het ouderlijk huis. Daaraan gaan tornen omdat we bang zijn is niets anders dan laffe struisvogelpolitiek die juist het tegenovergestelde effect zal hebben. Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb over hoe je voorkomt dat gekken bomgordels om gaan gespen, maar wel dat een "dat mag je niet zeggen" beleid in ieder geval niet de goede oplossing is.
Haatzaaien gaat veel verder dan onvrede uiten. Onvrede uiten valt gewoon onder vrijheid van meningsuiting en daar gaat met deze gedragsregels niets aan veranderen.
Haatzaaien gaat veel verder dan onvrede uiten. Onvrede uiten valt gewoon onder vrijheid van meningsuiting en daar gaat met deze gedragsregels niets aan veranderen.
"Haatzaaien", aangenomen dat we tot een eenduidige definitie komen over wat dat dan precies moet zijn, zijn precies die extreme uitwassen van onvrede die we in het publiek aan de kaak zouden moeten stellen, in plaats van semi-automatisch weg te laten poetsen door de censuurafdeling van de grote bedrijven (die het overigens nu al compleet vrij staat om dat te doen, als ze geen podium willen bieden voor dat soort uitingen, want vrijheid van meningsuiting betekent niet dat iedereen je mening moet hosten, noch dat alles wat je zegt overal on-topic is).

Het correcte antwoord op iemand die roept dat alle personen of één persoon van geloof X of land Y vreselijke dingen aangedaan zouden moeten worden is "nee" namens de rest van de community (downvote/lock/ban). Niet het wegvegen van die uiting door een of andere bureaucraat. Het enige resultaat van dit soort regels is dat de extremere uitingen verhuizen naar speciale communities van gelijkgestemden waar de boel kan gaan rondzingen en composteren.

Maar goed -- dat is slechts mijn mening, natuurlijk. :)

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 31 mei 2016 16:15]

Maar wat als er een meerderheid is die vindt dat een bevolkingsgroep maar moet weggeveegd worden, aan de community overlaten werkt ook niet altijd, voorbeelden genoeg. Er moet wel iets van afspraken zijn maar we moeten het aan de rechtspraak overlaten en niet aan bedrijven om over die regels te oordelen.
Anoniem: 776473
@CivLord31 mei 2016 21:50
Het probleem wordt... wat als degene waar jouw mening tegen ageert jou daarom gaat haten? Heb jij die haat dan 'gezaaid'? Zie je hoe snel dit te misbruiken is?
Het recht van vrije mening betekent dat jij het recht moet hebben om te zeggen dat alle X genadeloos de kling over gejaagd moeten worden
Onbedoeld geef je daarmee een goed voorbeeld. Je hebt het recht die mening te hebben maar als je die uit kan het worden gezien als oproepen tot geweld en dat is gewoon strafbaar.
"ras, kleur, religie, afkomst of etniciteit"

Vreemd dat geslacht en seksuele voorkeur niet opgesomd worden.
Vooral omdat ras, kleur, etniciteit, geslacht en seksuele voorkeur dingen zijn waar je mee geboren wordt en waar je niets aan kunt doen, terwijl religie een keuze is.
Enorme Geenstijl opmerking: Het zal toch niet omdat de meeste religies (en vooral die ene) nogal afwijkende ideeën heeft over gelijkwaardigheid van vrouwen, om over homoseksualiteit maar te zwijgen?
Langs de andere kant: als racisme, xenofobie door Facebook en co gecensureerd worden, blijft enkel nog de vrouwen- en homohaat over om effectief te vervolgen. :+
Wanneer je van kinds af aan door je ouders en omgeving gehersenspoeld wordt met bepaalde religieuze overtuigingen, dan is het erg moeilijk om over een keuze te spreken.
Vooral omdat ras, kleur, etniciteit, geslacht en seksuele voorkeur dingen zijn waar je mee geboren wordt en waar je niets aan kunt doen, terwijl religie een keuze is.
Met het "waar je niets aan kunt doen" argument ben ik het compleet niet eens.

Stel dat je wel iets kunt doen aan je huidskleur (zoals Michael Jackson), geslacht (zeer ingrijpende chirurgie, maar strikt genomen mogelijk) of geaardheid (zoals sommige mensen koppig vol blijven houden), zou het dan opeens wel acceptabel zijn om mensen daarop te discrimineren? Zoals het voorbeeld dat jij geeft: of je een religie aanhangt (en zo ja, welke) is een keuze, maar dat maakt het nog steeds geen geldige reden voor discriminatie!

En ook andersom: dat iets aangeboren is betekent niet automatisch dat je er niet op mag letten. Als je als kleptomaan solliciteert bij een bank, dan hoef je niet aan te komen met "zo ben ik geboren, daar kan ik ook niks aan doen".

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 31 mei 2016 19:53]

idd, da viel mij ook op
Staat ook zo in originele tekst: "means all conduct publicly inciting to violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin. "

Dan zal ik vanaf juni 2016 wat vaker moeten verkondigen dat overspelige vrouwen moeten gestenigd worden of homoseksuelen van de hoogste toren moeten gegooid worden, en wat minder vaak oproepen tot haat jegens rassen, kleuren en religies.

Niet dat dat laatste vaak gebeurt.
[pun noticed]
Dergelijke teksten worden vooral verkondigd door hetero mannen, wat mij dan weer in een kwaad daglicht stelt... Wil jij aub ophouden met haatzaaien? O-)
Is het al juni 2016?
Staat wel in het Nederlandse strafartikel.
Het is een belediging dat ze het nu hebben ophangen aan alleen racisme en xenophobie.
In feite discrimineert deze richtlijn dus nu op basis van sexe en sexuele voorkeur.
Geslacht en seksuele voorkeur valt doorgaans onder etniciteit als ik mij niet vergis, daar dit vaak ook een religieuze en culturele invloed heeft.
"die de staat of bevolking kunnen beledigen, schokken of verstoren".

Dus al die berichten over politici die fraude plegen, moeten die ook weg? Dat schokt de bevolking toch?

Mag een bericht over de uitgaven van de Oranjes nog wel? Of verstoord dat de bevolking?

Ik vraag me af waar je dan stopt. En vooral: wie er mag bepalen wat wel of niet schokkend is.
Lees het artikel nog eens. Ze hebben specifiek opgenomen dat de vrije meningsuiting moet gewaarborgd blijven, óók als het gaat om uitingen "die de staat of bevolking kunnen beledigen, schokken of verstoren".

Het plan is dus om deze berichten NIET te verwijderen.

Hoe ze in de praktijk het onderscheid gaan maken tussen vrije meningsuiting en haatzaaien valt evenwel nog te bezien...
Naar joods-christelijk/christelijk-joods gebruik hebben ze daar een oplossing voor gevonden; nuance.

Alleen is het probleem van de media van vandaag dat ze zichzelf niet alleen censureren, maar dat ze ook aan zelfpropaganda doen. Ze laten alleen snapshots zien en vragen vervolgens alles en iedereen om te reageren.

Zelfs mijnheer Wilders nuanceert regelmatig uitspreken, of benadrukt dusdanig uitdrukkelijk om stelling te nemen, maar dat gaat vaak verloren in de 15 minutes of fames.


Tweede kamerleden kennen de spelregels en spelen er naar, problemen doen zich vaak voor in de gelederen daaronder.
Mooi voorbeeld is de uitspraak
minder, minder, minder
het volk dat zich daar achter schaart is helaas niet het type die je maar enigszins een bepaalde mate van verantwoordelijk wilt meegeven. Maar ze mogen dus wel stemmen.
Zijn we nu niet een beetje aan het haatzaaien tegenover "het type volk dat volgens jou geen verantwoordelijkheden mag hebben"?

Mogen verwijzingen naar haatzaaiende religieuze boeken nog wel of gaan we daar weer een uitzondering van maken onder het mom van religieuze vrijheid?

Je moet dit soort dingen vooral niet aan bedrijven overlaten.
Ik denk dat iedereen veels te negatief hierop reageert. Ten eerste is het europese rechtspraak, oftewel niet alleen regels die gelden binnen 1 lidstaat. Ten tweede moet er haast wel een mogelijkheid zijn om in beroep te kunnen gaan. Zeggen dat je de Oranjes een onhoudbaar instituut is of een politicus van fraude betichten valt nog steeds onder de vrijheid van meningsuiting.

Overigens is dit nog in de voorbereidingsfase en moet dit nog door het EP en andere instanties worden goedgekeurd :)
Anoniem: 351596
@dongerino31 mei 2016 13:48
Ten eerste is het europese rechtspraak, oftewel niet alleen regels die gelden binnen 1 lidstaat.
Ik kan me vergissen, maar volgens mij zijn we al zover dat op vrijwel alle gebieden EU regelgeving bóven de regelgeving van lidstaten staat.
Dan vergis je je helaas :) Op veel gebieden is er EU regelgeving, maar er zijn nog tal van andere gebieden waar de EU geen regelgeving over mag uitbrengen. Nederland is daarop ook nog eens een uitzondering omdat wij een van de weinige lidstaten zijn die EU regelgeving direct in haar wetgeving opnemen, waarals andere lidstaten dat in mindere mate doen.
Het stukje tekst dat je aanhaalt gaat juist over de vrijheid van meningsuiting die nogsteeds van toepassing is en niet over de gedragsregels.

-ben niet de eerste die het opmerkt blijkbaar.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 31 mei 2016 19:57]

Het is wel duidelijk dat er steeds meer kritiek komt op het ondemocratische beleid van de EU machthebbers en haar landelijke uitvoerders.

De oude media wordt al jaren gesnoeid in haar berichtgeving (waarom lees je zo weinig over de migrantenstroom en de Draghi miljarden) en nu zijn dus ook de nieuwe media aan de beurt.

De mensen zijn nu al boos omdat hun stem niet wordt gehoord en ik denk dat de woede alleen maar toe zal nemen.

Ben benieuwd wat er met de websites als https://ejbron.wordpress.com/ en http://daskapital.nl/ in petto hebben. Welke maatregelen kunnen ze nog meer nemen om het snel groeiende anti-EU sentiment de kop in te drukken.

De EU wordt niet democratisch gekozen, ze staan boven de democratisch gekozen landelijke partijen, hoeven geen rekenschap af te geven, kunnen door niemand worden gestopt en ze zitten er zeker niet voor u maar voor het groot-kapitaal.

Ik wil natuurlijk geen haat zaaien maar een kleine waarschuwing is nu wel op zijn plaats.

[Reactie gewijzigd door PieBee op 31 mei 2016 15:01]

De EU wordt niet democratisch gekozen, ze staan boven de democratisch gekozen landelijke partijen, hoeven geen rekenschap af te geven, kunnen door niemand worden gestopt en ze zitten er zeker niet voor u maar voor het groot-kapitaal.
De belangrijkste besluiten in de EU worden gezamenlijk genomen door ministers van de deelnemende landen. De allerbelangrijkste besluiten worden genomen door de gezamenlijke ministers-president. Allemaal persionen die stuk voor stuk democratisch in hun land zijn gekozen of door de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zijn benoemd.
Wat is hier niet-democratisch aan?
Denk je werkelijk dat heer Rutte mee heeft besloten in het besluit om miljoenen noord afrikaanse jonge mannen naar Europa te halen (zonder bovengrens)?
Frau Merkel is de sterkste Frau in het sterkste land van de EU. Als zij 'Wir schaffen dass' roept, dan komen ze. Straks met EU paspoort op zoek naar de beste fin. voorwaarden.

Of om meer dan 1000 miljard euro aan de banken te geven?
De ECB is in haar besluitvorming onafhankelijk van de EU. Wel raar toch? Ex Goldman Sachs man Draghi kan zn gang gaan.

Voor mij en vele europeanen zijn dat de 'allerbelangrijkste besluiten' maar zeker niet door alle 'gezamenlijke ministers-presidenten' genomen.
Denk je werkelijk dat heer Rutte mee heeft besloten in het besluit om miljoenen noord afrikaanse jonge mannen naar Europa te halen (zonder bovengrens)?
Jij denkt toch niet dat iemand dat besloten heeft? Die komen gewoon omdat het nogal niet leuk is in Noord Afrika op het moment. En omdat mensen met normen en waarden zijn nemen we ze gewoon op.
De ECB is in haar besluitvorming onafhankelijk van de EU. Wel raar toch?
Helemaal niet raar. Een centrale bank hoort onafhankelijk te zijn om te verhinderen dat de poltiiek zegt "druk maar wat euro's bij dan zijn we van het begrotingstekort af". Dat het beleid van Draghi minstens zoveel kwaad als goed doet is een heel andere zaak.
Ja is de "politiek correcte" mening die de nieuwsmedia ons dagelijks brengt.

Maar ga nu een googelen op 'Merkel' in combinatie met 'vluchtelingen' en 'Draghi' in combinatie met 'Goldman Sachs' en bijv. 'rente' en vorm je eigen mening. Ik ben me rot geschrokken.

Er is een groot verschil tussen het tijdelijk opvangen van mensen die vluchten voor de oorlog en een heel continent uitnodigen om te verhuizen naar een ander continent. Bovendien heeft Duitsland behoefte aan goedkope arbeiders om hun 'wirtschaftwunder' te continueren. Maar die wens is iets uit de hand gelopen.

En waarom hoort "Een centrale bank onafhankelijk te zijn". Omdat het de banken goed uitkomt om dat jou via de media te laten denken alsof het een wet is ofzo?
Je zegt dat de centrale bank moet verhinderen dat de politiek euro's bij gaat drukken, maar momenteel is het juist de ECB die 1000 miljard aan het bijdrukken is.

De zuidelijke landen lenen zich weer een ongeluk met de goedkope EU rente en de volgende crisis dient zich al weer aan. Wat denk je wat er gaat gebeuren als de rente weer oploopt en die rijke Zuid Europeanen opeens te arm blijken om de rente te betalen.

[Reactie gewijzigd door PieBee op 3 juni 2016 19:09]

Wat denk je wat er gaat gebeuren als de rente weer oploopt en die rijke Zuid Europeanen opeens te arm blijken om de rente te betalen.
Helemaal niks. Want dat is waarom er een lage rente is. Zodat alle landen hun dure leningen tegen goedkope kunnen inruilen. Feitelijk zijn de landen allemaal hun "hypotheken" aan het oversluiten tegen eentje met een lage rente. Want je dacht toch niet dat die staatsschulden een variabele rente hadden?
Je zegt dat de centrale bank moet verhinderen dat de politiek euro's bij gaat drukken, maar momenteel is het juist de ECB die 1000 miljard aan het bijdrukken is.
Maar het doel is dus niet aflossen van schulden en financieren van tekorten. Het doel van de ECB is de economie aanjagen en zo inflatie te creëren. En dat lijkt zelfs een beetje te werken. Ik zou overigens ook liever zien dat politici en centrale banken zich weghouden van economisch beleid.
Ik wil natuurlijk geen haat zaaien maar een kleine waarschuwing is nu wel op zijn plaats.
Op zijn plaats? Ik denk dat je al te laat bent met de waarschuwing. Er is maar één oplossing: uit de EU.
Anoniem: 126717
31 mei 2016 13:38
Het gaat hierbij om uitingen die gedeeld kunnen worden, zoals retweeten of sharen van posts.
The IT Companies support the European Commission and EU Member States in the effort to respond to the challenge of ensuring that online platforms do not offer opportunities for illegal online hate speech to spread virally.
Dus bijvoorbeeld een racistische post op Geenstijl of maroc.nl zullen daar vermoedelijk niet onder vallen. Of lees ik het niet goed?
Dat ligt eraan wat het doel is van die eventuele racistische opmerking. Zolang je niet oproept tot haat en geweld heb je geen probleem lijkt mij (komieken maken ook vaak racistische opmerkingen (maar zijn vaak ook racistisch tegen hun eigen etnische groep, want humor)).
Speciale interesse groeperingen zullen hierdoor meer rechten bemachtigen om critici het zwijgen op te leggen.

[Reactie gewijzigd door PostHEX op 31 mei 2016 13:45]

Dan worden we toch allemaal cabaretier, en als dit niet genoeg is zijn we gewoon gehackt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee