Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door Joris Jansen

Nieuwsredacteur

Netneutraliteit afgeschaft in de VS

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

14-12-2017 • 19:17

309 Linkedin

Vragen over verdwijnen netneutraliteit in VS

Donderdag heeft de Amerikaanse toezichthouder FCC, in zekere zin vergelijkbaar met de Nederlandse ACM en het Belgische BIPT, gestemd over het veranderen van de bestaande regelgeving voor netneutraliteit in de Verenigde Staten. Zoals verwacht stemden de drie Republikeinse commissieleden voor het afschaffen van de huidige regels. De twee tegenstemmen van de Democratische leden waren onvoldoende om het plan van commissievoorzitter Ajit Pai om de netneutraliteit af te schaffen, te blokkeren. Hoe zit het precies met deze regels, welke gevolgen heeft de afschaffing, krijgen wij er ook mee te maken en is het nu definitief einde oefening voor de netneutraliteit in de VS?

Waar gaat het om?

Netneutraliteit houdt in dat providers bepaalde internetdiensten of -toepassingen niet mogen bevoordelen door het dataverkeer daarvan voorrang te geven of dat van andere diensten te belemmeren of te vertragen. Het idee is dat internet daarmee open blijft, een gelijk speelveld biedt en toegankelijk is voor zoveel mogelijk partijen.

De regels rondom de netneutraliteit die tot de stemming van 14 december in de VS golden, werden op 12 juni 2015 van kracht. Door die regels werden Amerikaanse isp's volgens de Communication Act uit 1934 niet langer als information services geclassificeerd, maar als telecommunications providers. Hierdoor vielen de breedbandaanbieders rechtstreeks onder Titel II van de Communication Act. Titel II was oorspronkelijk bedoeld om traditionele communicatiediensten zoals telefoon en radio te reguleren vanuit de gedachte dat dit belangrijke diensten voor het publieke belang zijn. In feite behelst Titel II een discriminatieverbod voor common carriers, een Angelsaksische benaming voor algemene communicatiediensten. Omdat de FCC breedbandaanbieders hier ook onder schaarde, kan hen rechtstreeks worden verboden om internet te blokkeren of te vertragen. Ook mogen er geen speciale fast lanes worden aangeboden tegen betaling van een hogere prijs.

Nu de FCC met de stemming heeft bepaald dat breedband weer moet worden gezien als information services, zijn de strenge regels uit Titel II niet meer van toepassing. Titel I is dan weer van kracht, waarmee het toezicht ook terugkomt in de handen van de FTC. De regels uit Titel I betreffen enkel wat algemene bepalingen en definities. Deze regels zijn een stuk milder, waardoor isp's enkel voor een deel transparant moeten zijn over hun handelingen en waarom ze die uitvoeren. Ze moeten hun klanten goed voorlichten en mogen geen handelingen uitvoeren die in tegenspraak zijn met eerdere beloftes. Veel verder gaat het niet. Daar waar de regels uit Titel II throttling bijvoorbeeld verbieden, is dat onder Titel I niet het geval. Isp's moeten er enkel melding van maken en het met redenen kunnen onderbouwen. Als deze onderbouwing van een isp in strijd is met eerdere beloftes aan consumenten, dan zou de FTC een rechtszaak kunnen beginnen. Maar de uitkomst daarvan is per definitie ongewis.

Waarom de strenge netneutraliteitsregels afschaffen?

President Trump benoemde begin dit jaar het Republikeinse commissielid Pai tot voorzitter van de FCC. Pai, die tussen 2001 en 2003 als advocaat werkte voor provider Verizon, wilde al langer van de in 2015 onder Obama ingestelde regels af, mede omdat het volgens hem gaat om ouderwetse regels die bedrijfsinvesteringen, innovatie en het scheppen van banen zouden tegenwerken. Volgens hem hielden de oude regels ook investeringen van providers tegen in landelijke en armere gebieden. Pai stelt dat allerlei providers hebben geklaagd dat de strenge regels het uitbreiden van hun diensten hebben verhinderd en dat het meer moeite kostte om leningen te verkrijgen.

Pai wijst daarbij op het feit dat de investeringen in breedband in de twee jaar sinds het van kracht worden van strenge netneutraliteit in 2015 omlaag zijn gegaan. In totaal is er in deze periode in de VS 3,6 miljard dollar minder geïnvesteerd dan in dezelfde periode ervoor; dat is een daling van 5,6 procent. De FCC-voorzitter lijkt dus op papier een punt te hebben, maar als er wat beter wordt gekeken naar de cijfers en de oorzaken van deze daling van de investeringen, wordt het beeld genuanceerder.

Als de strenge netneutraliteitsregels de oorzaak van de dalende investeringen zijn, zou het voor de hand liggen dat alle providers minder hebben geïnvesteerd. Dat is niet het geval. Comcast heeft ten opzichte van 2014 1,2 miljard dollar meer geïnvesteerd in de netwerken; dat is een stijging van 19,2 procent. Dat wordt geheel tenietgedaan door vooral een daling van de investeringen door Sprint en AT&T: 2,4 miljard en 3,4 miljard dollar respectievelijk. AT&T, de grootste isp in de VS, heeft halverwege 2015 DirecTV overgenomen voor 48,5 miljard dollar en investeringen gedaan in Mexico. Bovendien wil AT&T Time Warner overnemen. Met deze overname zal omgerekend zo'n 72 miljard euro gemoeid zijn. Al deze dollars kunnen maar één keer worden uitgegeven en konden en kunnen dus niet worden ingezet voor bijvoorbeeld het verbeteren van de netwerken.

Als grootste isp in de VS is AT&T nogal van invloed op het totale cijfer van de investeringen. Dit cijfer is in 2015 gedaald, maar dat lijkt dus vooral te komen door bijvoorbeeld overnameplannen en niet per se door de netneutraliteitsregels. Er kunnen tenslotte allerlei strategische factoren ten grondslag liggen aan de afname van de investeringen. Tegelijkertijd is de toegang tot breedbandinternet gestegen. Uit een rapport van de FCC uit januari 2016 blijkt dat tien procent van de Amerikanen nog verstoken is van snel internet, een minimumdownloadsnelheid van 25Mbit/s, terwijl dat in 2015 nog zeventien procent was.

Welke kritiek is er op het besluit van de FCC?

De grote vrees van velen is dat het gelijke speelveld op internet verdwijnt. Zo kunnen providers internet of specifieke diensten afknijpen voor bepaalde partijen, terwijl degene die wat meer betaalt, weer op de normale snelheid kan surfen. Daarnaast kunnen bepaalde populaire diensten zoals YouTube worden opgenomen in speciale betaalpakketten die boven op het reguliere internettarief komen. Betaal je niet voor zo'n pakket, dan helaas geen YouTube. Tim Berners-Lee, die rond 1989 met het idee van het world wide web kwam, vindt dat netneutraliteit hem in staat heeft gesteld om het web te creëren. Als de strenge regels verdwijnen, is dat volgens hem een ramp voor de creativiteit, omdat mensen dan in feite hun isp's toestemming moeten vragen om hun ideeën te kunnen ventileren.

Het (vooralsnog fictieve) schrikbeeld van allerlei additionele tarieven die in rekening worden gebracht voor bepaalde internetdiensten.

Ook is zerorating een praktijk die dominanter kan worden. Zerorating staat voor de praktijk waarbij bepaalde datastromen niet in rekening worden gebracht. Dat klinkt positief voor de consument, maar uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat kleinere partijen van de markt gedrukt worden of dat het prijsvoordeel op termijn teniet wordt gedaan door hogere prijzen en een verschraald aanbod door de afgenomen concurrentie.

Naast de kritiek op de FCC dat bovenstaande praktijken gemeengoed kunnen worden, is er ook kritiek op het besluitvormingsproces van de toezichthouder. Het gaat dan specifiek om het proces van commentaren op het voorstel. Er zijn zo'n 23 miljoen commentaren ingediend, maar volgens het Democratische commissielid Rosenworcel zijn er zo'n één miljoen gestolen identiteiten gebruikt om commentaren in te dienen, wat strafbaar is. Daarnaast zijn volgens haar een half miljoen commentaren geplaatst door Russische e-mailadressen en zijn er bij de FCC vijftigduizend reacties ingediend die op de een of andere manier niet zijn bewaard.

Er zijn ook partijen die vinden dat de stemming van 14 december had moeten worden uitgesteld, omdat er op dit moment nog een rechtszaak loopt die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid van de FTC om straks nog iets van een vuist te kunnen maken. De FCC heeft in 2014 AT&T aangeklaagd, omdat het bedrijf een onbeperkt data-abonnement beloofde terwijl de snelheid bij deze klanten soms met wel negentig procent werd afgeknepen. AT&T vindt dat het op dit punt niet door de FTC mag worden gereguleerd. Als de zaak in het voordeel van de provider wordt beslist, betekent dat dat de FTC op het vlak van breedbanddiensten nauwelijks nog kan ingrijpen. Als Titel II van kracht zou blijven, kon dit wel, maar straks wellicht niet meer, waarmee het toezicht en de mogelijkheid om op te treden verder worden uitgehold.

Kan er nog wat aan worden gedaan?

Rechters in de VS hebben de FCC in het verleden vrij veel ruimte gegeven om zelf invulling te geven aan hoe 'breedband' moet worden gedefinieerd. Als er rechtszaken worden gestart tegen het besluit van de FCC om de strenge netneutraliteitsregels af te schaffen, dan lijkt de kans vrij groot dat ook dan rechters zullen besluiten dat de FCC op dit vlak de discretionaire bevoegdheid heeft om hierover te beslissen, mits dat gebeurt met een degelijke onderbouwing.

Hoe dan ook, de kans is groot dat voorvechters van de strenge netneutraliteitsregels het voorstel van de FCC, of in ieder geval onderdelen ervan, van tafel proberen te krijgen in de rechtszaal. Daarbij zullen ze onder andere het middel van de Administrative Procedure Act inzetten. Deze wet stelt dat federale agentschappen zoals de FCC geen beslissingen mogen nemen die arbitrary en capricious zijn. Het doel van de wet is het voorkomen van het instellen van steeds weer nieuwe federale regels zodra er een nieuwe regering aantreedt. Dit om een jojo-effect te voorkomen. Aangezien de strenge regels halverwerge 2015 zijn ingesteld, kan worden betoogd dat de verandering van deze regels wispelturig en willekeurig is.

Wat in de VS vaker gebeurt, is dat individuele staten ingaan tegen federaal beleid of federale regels door middel van eigen statelijke wetten. Dat zou op papier een methode kunnen zijn om via een omweg toch weer strengere netneutraliteitsregels ingesteld te krijgen. Pai heeft dit echter onmogelijk gemaakt doordat in het voorstel is opgenomen dat staten in feite niets ten aanzien van de netneutraliteit mogen doorvoeren. Volgens Pai mag de FCC zo'n 'verbod' opleggen, omdat internettoegang een 'staatoverschrijdende' dienst is. Als de regels per staat gaan verschillen, wordt dat volgens hem een heel onpraktische situatie voor isp's, die het leveren van breedbandinternet bemoeilijkt.

Uiteindelijk zou het Amerikaanse Congres ook kunnen ingrijpen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat kunnen een wet uitvaardigen die praktijken als throttling en het blokkeren van het internetverkeer verbieden. Providers als Comcast en Verizon zeggen helemaal niet tegen dergelijke regels te zijn; ze vonden het alleen te ver gaan dat ze onder Titel II werden gereguleerd als een common carrier. Het Congres is vaak hopeloos verdeeld, maar volgens verschillende peilingen zijn zowel Republikeinse als Democratische kiezers voorstander van de strenge netneutraliteitsregels. Kiezers die flink wat druk uitoefenen op hun volksvertegenwoordigers om dit soort regels tot wet te verheffen, zijn dus niet bij voorbaat kansloos.

Heeft het ook invloed op ons in Europa?

Het gaat hier om Amerikaanse regels. In de EU, en dus ook in Nederland en België, gelden Europese netneutraliteitsregels en die blijven gewoon van kracht. In de Europese verordening is geen categorisch verbod op zerorating opgenomen, maar het vertragen of blokkeren van het dataverkeer en het bieden van een fast lane tegen betaling van een extra bedrag zijn wel verboden. Europese consumenten worden beschermd door deze EU-regels en dus hebben de veranderingen in de VS geen invloed op de situatie voor consumenten in Nederland of België. Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, stelt vast dat het internationale internetverkeer via internetexchanges, cdn’s en direct peering verloopt. Dit valt buiten de regels van de netneutraliteit, waardoor de veranderende situatie in de VS volgens hem weinig consequenties voor Europa heeft.

De nieuwe regels in de VS kunnen echter wel indirect gevolgen hebben voor ons en vooral voor Europese bedrijven. Volgens de Nederlandse mediajurist Paddy Leerssen wordt het voor Europese bedrijven lastiger om te opereren op de Amerikaanse markt. Daarnaast profiteren we volgens hem nog altijd van de vernieuwing en de ideeën op de Amerikaanse media- en entertainmentmarkt. Door het verdwijnen van de netneutraliteit kan het aanbod in de VS verschralen en daar kunnen wij in Europa ook wat van gaan merken. Leerssen denkt dat isp's geld gaan vragen voor de snellere doorgifte van bepaalde diensten, waardoor volgens hem de diversiteit op internet onder druk komt te staan. Ook zou het moeilijker kunnen worden voor Nederlandse ontwikkelaars om voet aan de grond te krijgen in de VS met hun online product of dienst, omdat mogelijk onderhandeld zal moeten worden met de providers.

David Korteweg van Bits of Freedom onderschrijft dat de veranderende regels in de VS van invloed kunnen zijn op Europese bedrijven. Hij schetst het scenario van een isp die een voorkeursbehandeling geeft aan bepaalde partijen. "Zo zou bijvoorbeeld een aanbieder als Comcast een deal kunnen sluiten met Amazon om de streamingdienst Prime Video een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van andere streamingdiensten. Dit zal vooral kleine en nieuwe partijen uit Nederland en Europa op een achterstand zetten als zij ook Amerikaanse gebruikers willen benaderen."

Reacties (309)

Wijzig sortering
Dit voelt als een heel verdrietig moment in de geschiedenis van het internet, ook al speelt dit zich nu nog op het Noord-Amerikaanse continent af, dit gaat zich allicht verspreiden naar andere landen. Het levert misschien op korte termijn 'zogenaamd' meer concurrentie,innovatie en nieuwe verdienmodellen op - wat ik nog maar moet bezien - maar zoals ik ooit ben opgegroeid met het internet was het idee dat alles gelijk zou moeten worden behandeld. Ik heb nu al in Portugal en Nieuw-Zeeland voorbeelden gezien van internetaanbieders die pakketten voor video aanbieden (YouTube-pakket) of social (Instagram/Facebook), waarbij je dus in de toekomst een gigantische stapel van extra's moet kopen bij je abonnement om gebruik te maken van bepaalde diensten. Die ook nog eens waarschijnlijk alleen door grote namen worden ingenomen, als nieuwkomer kom je daar niet zomaar tussen, dus val je als minder bekende naam onder het 'armoede' pakket waar de ervaring gewoon minder is. En je kunt zeggen dat je dan moet overstappen naar een andere internetaanbieder, maar voor veel mensen is er niet zo gauw keuze voor een andere internetaanbieder, dus ben je ontzettend beperkt.

Dit is volgens mij echt een stap achteruit op het internet en veel mensen beseffen nog niet wat voor grote gevolgen dit kan hebben of heeft. Ik hoop dan ook echt dat dit teruggedraaid wordt.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 14 december 2017 21:46]

Wacht even, die voorbeelden worden wel vaker aangehaald maar zijn misleidend. Deze zijn voorbeelden van zero rating en bovendien van mobiele providers. Dat betekent dus dat je de mogelijkheid hebt om voor een vast bedrag dat verkeer niet mee te laten tellen in je databundel. Databundels zijn vaak niet zo groot op mobiel.

Het is dus niet zo erg als 'voor 5euro krijg je toegang tot youtube' zoals in de VS mogelijk wordt. Het is 'voor 5 euro tellen we YouTube niet mee in je bundel' zoals T-mobile in Nederland ook met Spotify doet.

Niettemin een slechte zaak maar helaas heeft de EU zich om laten lobbyen om zerorating toe te staan. Maar het is dus lang niet zo slecht als in de VS.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 14 december 2017 22:53]

Het is dus niet zo erg als 'voor 5euro krijg je toegang tot youtube' zoals in de VS mogelijk wordt. Het is 'voor 5 euro tellen we YouTube niet mee in je bundel' zoals T-mobile in Nederland ook met Spotify doet.
Wat net zo erg is, want het is niet 'voor 5 euro tellen wij die leuke, kleine, nieuwe streamingdienst niet mee in je bundel'. Het houdt de grootte partijen groot en geeft kleinere partijen geen kans. Dat is slecht voor concurrentie.

Positieve discriminatie is ook discriminatie, en is net zo erg is als negatieve discriminatie. Helaas vergeet men dit snel als zij (denken dat zij) de vruchten plukken van positieve discriminatie. Bij discriminatie is er altijd een partij benadeeld ten opzichte van een andere partij.

Als je over netneutraliteit gaat nadenken dan is het gewoon logisch. Een bit is een bit, en met die filosofie is het Internet zo succesvol geworden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 december 2017 08:38]

Ben het helemaal met je eens, alleen de vorm van positieve disciminatie niet want zo kun je het gewoon niet noemen. Het grootste probleem in Amerika is dat de aanbieders en telecom bedrijven daar te veel vingers in de pap hebben. De bedrijven houden zich al jaren lang niet meer alleen bezig met telecom. Iets wat niet wenselijk is en gewoon belangenverstrengeling in mijn ogen. dit moet gewoon heel hard aangepakt worden, want ze gaan straks hun eigen diensten voor trekken.

Toch heeft het ook kanttekeningen, klanten en mensen gaan lopen wanneer de sites of handelingen die ze doen niet snel genoeg gaan of zelfs geblokkeerd zijn. Ze kunnen dan wel hun eigen belangen voorop stellen, maar als niemand daar op aan het wachten is wordt het hun ondergang. Ik vraag me uiteindelijk af hoeveel er echt zal veranderen, behalve dat de grote dataverbruikers als Youtube, Google, etc. moeten betalen voor het gebruik van de snelweg. Wat er misschien voor zal zorgen dat deze bedrijven zich zelf gaan nestelen als aanbieders van internet.

Grote bedrijven hebben nu eenmaal veel te veel macht en overal wel een vinger in de pap. Dit is niet alleen in Amerika het geval. Ik hoop dat men goed van zich laat horen in Amerika, want dit zijn geen ontwikkelingen waar men op zit te wachten. Probleem is dat de meeste mensen geen flauw idee heeft waar het precies over gaat en hoe zich dit gaat afspelen. Pas als de ongemakken er zijn en het te ver doorgevoerd is gaan ze allemaal janken. Ik hou me hart vast en als het voor de grote bedrijven straks positief uitpakt en of ze dan gaan proberen Europa ook zo gek te krijgen.

PS: Ik snap dat men af en toe een reactie wijzigt voor spelling, taalgebruik etc, maar om nu een heel verhaal bijna te veranderen. Dan snapt niemand meer waarop men gereageerd heeft.

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 15 december 2017 11:02]

Nee, klanten en mensen gaan niet lopen...dat is al zo vaak bewezen.
Als 1 aanbieder iets veranderd, gaan ze lopen, maar als er meerdere zijn, of de groten, dan blijven ze zitten waar ze zitten en mopperen alleen.

Ik vind het een beetje eng worden zo. Lijkt op alles wat we met de kabeltv hebben meegemaakt. 'Vroeger' had je gewoon kabel, of geen kabel. Ofwel; voor een paar euro per maand kon je gewoon alle aangeboden zenders bekijken.
Nu, is het allemaal gesplitst. Veel verschillende diensten, nergens meer iets compleets en voor alle pakketten extra bijbetalen. Allemaal onder het mom 'de klant wil keuze'.

Bedrijven zullen alles doen voor extra geld, dus hebben ze de mogelijkheid om dit te splitsen, dan zullen ze dat doen ook. Mss niet gelijk, mss niet als eerste, maar het gaat simpelweg gebeuren, want er ligt simpelweg geld...

Ik moet er niet aan denken om thuis in de situatie te komen met internet die ik nu ook heb met tv...een stukje algemeen waar ik bij kan en wat een stuk trager is en de rest (natuurlijk de meest aantrekkelijke zaken) met een flinke peut bijbetaling en dan supersnel. Internet zal echt wel blijven bestaan, maar dit kan de ultieme commercialisering van het Internet zelf worden...
Nee, klanten en mensen gaan niet lopen...dat is al zo vaak bewezen.
Als 1 aanbieder iets veranderd, gaan ze lopen, maar als er meerdere zijn, of de groten, dan blijven ze zitten waar ze zitten en mopperen alleen.
Dit is nog nooit eerder gebeurt, dus hoe kan nu bewezen worden dat mensen niet zullen overstappen..

Je praat over het feit dat 1 aanbieder wat gaat veranderen of anders allemaal hetzelfde veranderen. De aanbieders in Amerika hebben zelf rechten van streamingsdiensten, films, series etc. belangen bij bepaalde sites en ga zo maar door. Ze zullen dus waarschijnlijk allemaal hun eigen invulling geven over hun aanbod en contracten afsluiten met grote partijen, de mensen zullen dus uiteindelijk moeten kiezen voor het aanbod wat het beste bij hun past.
Ik vind het een beetje eng worden zo. Lijkt op alles wat we met de kabeltv hebben meegemaakt. 'Vroeger' had je gewoon kabel, of geen kabel. Ofwel; voor een paar euro per maand kon je gewoon alle aangeboden zenders bekijken.
Nu, is het allemaal gesplitst. Veel verschillende diensten, nergens meer iets compleets en voor alle pakketten extra bijbetalen. Allemaal onder het mom 'de klant wil keuze'.

Bedrijven zullen alles doen voor extra geld, dus hebben ze de mogelijkheid om dit te splitsen, dan zullen ze dat doen ook. Mss niet gelijk, mss niet als eerste, maar het gaat simpelweg gebeuren, want er ligt simpelweg geld...

Ik moet er niet aan denken om thuis in de situatie te komen met internet die ik nu ook heb met tv...een stukje algemeen waar ik bij kan en wat een stuk trager is en de rest (natuurlijk de meest aantrekkelijke zaken) met een flinke peut bijbetaling en dan supersnel. Internet zal echt wel blijven bestaan, maar dit kan de ultieme commercialisering van het Internet zelf worden...
Zo steekt de economie nu eenmaal in elkaar, alles draait om geld. Dit hebben wij en de overheid zelf aan ons zelf te danken. Men spreekt altijd over hoe belangrijk marktwerking is, maar achter de schermen worden alleen de grote bedrijven massaal ondersteunt. Want als daar iets mee gebeurt dan kost dat ons zoveel banen, wat men echter vergeet dat als het grote bedrijf niet aan de macht was dat er wel tientallen kleinere bedrijven waren die gezamenlijk meer banen bieden. En die het geld niet op wat voor manier dan ook naar het buitenland probeert te sluizen.

Als het afschaffen van netneutraliteit voor bedrijven een succes wordt in Amerika, dan is het alleen maar afwachten tot wanneer men hier begint met lobbyen in de EU. Daarom is het belangrijk dat men deze ontwikkelingen zo snel mogelijk de kop indrukt. Hier in Nederland zijn we al zo dom geweest om telefonie, televisie, stroom en gas, zorg allemaal te privatiseren en je ziet wat het allemaal te weeg heeft gebracht. Weinig goeds in mijn ogen, alleen dat er paar heren heel veel geld verdient ten koste van ons.
[...]
Dit is nog nooit eerder gebeurt, dus hoe kan nu bewezen worden dat mensen niet zullen overstappen..

Je praat over het feit dat 1 aanbieder wat gaat veranderen of anders allemaal hetzelfde veranderen. De aanbieders in Amerika hebben zelf rechten van streamingsdiensten, films, series etc. belangen bij bepaalde sites en ga zo maar door. Ze zullen dus waarschijnlijk allemaal hun eigen invulling geven over hun aanbod en contracten afsluiten met grote partijen, de mensen zullen dus uiteindelijk moeten kiezen voor het aanbod wat het beste bij hun past.
[...]
Jawel, dit gebeurt constant, alleen misschien voor jou op wat minder zichtbare manieren. Kijk simpelweg naar je zorgverzekering; wat er ook in wijzigt, hooguit 3 tot 7 % stapt over. De rest moppert maar blijft zitten (om verschillende redenen).
Het lijkt ogenschijnlijk alsof het totaal iets anders is, maar sinds de 'pakket aan/pakket uit' optie van b.v. FBTO, is daar structureel iets in gewijzigd. Dusdanig dat b.v. de aanvullende pakketten bij iedere zorgverzekeraar zo erg onder druk staan, dat deze op termijn niet meer houdbaar zijn zoals ze nu zijn.

Veel zaken zijn gemaakt rondom een solidariteitsprincipe (veel betalen weinig). Hoe meer je dit ziet verdwijnen onder het mom van 'klant wil eigen keuzes maken', hoe meer we in feite kwijtraken of hoe meer je er uiteindelijk voor zult moeten betalen. Het afschaffen van de netneutraliteit is precies hetzelfde als de optie aan/uit in zorgverzekeringsland en dat zal uiteindelijk een prijs hebben voor alle gebruikers.

Dat kiezen is ook maar een wassen neus. Mensen kiezen vaak 1 malig (omdat ze zich ertoe gedwongen voelen) en blijven daar dan vaak hangen. Mensen overhalen toko 1 te verlaten en zich bij een andere aan te melden, kost ettelijk veel meer moeite en geld voor een bedrijf dan een nieuwe klant binnenhalen die nog nergens aan vast zit.
Exact. Ik was al bang dat niemand het proces zou zien. Zo zit het proces in elkaar:

1. Oorspronkelijk wordt een solidair, betaalbaar systeem in de lucht geholpen, zonder enige beperkingen. [bijv.: bijstand, ziekenfonds, onderwijs]
2. Vervolgens wordt door maatwerk, bureaucratie en aandacht voor het individu het systeem duurder gemaakt.
3. Als gevolg van de hoge kosten van het systeem, wordt een schuldige aangewezen. [bijv. bijstand is onbetaalbaar door buitenlanders / bijstandsmoeders / etc; ziektekosten zijn niet meer houdbaar dankzij de ouderen / vergrijzing / etc]
4. Om te dealen met de schuldigen, is meer maatwerk, bureaucratie en aandacht voor het individu nodig. Goto 2. Dit spel gaat door tot het systeem onbetaalbaar wordt.
5. De oplossing is om het systeem te privatiseren. De markt en concurrentie moeten het probleem oplossen. [bijv. prive-klinieken, onderwijssysteem in de USA, de NS, het huidige zorgstelsel, etc]
6. Deze oplossing uit zich meestal in prijsdifferentiatie, uitkleding van het product en ultimo verlies van het solidariteitsbeginsel. Daarnaast krijg je logischerwijs een verschuiving in macht naar een kleine groep zeer welvarende mensen.

Kan je dat zien? Jazeker. Het meest treffende voorbeeld vind ik de vergelijking van het onderwijssysteem in de USA met het onderwijssysteem in Nederland.

De partijen die het meest gebaat zijn hierbij zijn de grote bedrijven, gesteund door de politieke partijen die marktwerking als mantra gebruiken.

Ik vind het echt heel vervelend dat dit proces zich ook met het internet aan het voltrekken is. ISP's lobby'en al jaren onder het verhaal dat (als gevolg van video) de prijzen te hard dreigen te stijgen voor iedereen en dus differentiatie en maatwerk nodig is. Logisch ook, dit is stap (2/3) in het proces en in de geschiedenis zijn tientallen voorbeelden die laten zien waar dit toe leidt.

Chomsky beschrijft het proces fantastisch goed; kijken op Netflix: "Requiem for the American Dream".
Amen! Niks aan toe te voegen, behalve dus dit....
Sorry maar als de zorgverzekering niet bij je past dan stap je over, probleem is dat ze allemaal bijna hetzelfde aanbieden en ook bij FBTO is het niet allemaal zo rooskleurig als jij het voor laat doen.

https://www.zorgwijzer.nl...-overstap-zorgverzekering

Waarom zul je overstappen als het allemaal 'ruk' is, altijd als er iets aan de hand is wordt het toch niet vergoed. Jammer genoeg de afgelopen jaren zelf veel ervaring mee gehad. Niemand heeft een glazen bol om te zien waar hij of zij dat jaar last van gaat krijgen.

Vindt de vergelijking dan ook niet passen, want ik weet wel waar mijn interesses liggen. Welke sites ik interessant vindt, welke streamingdiensten ik gebruik, films, series etc. Deze zullen niet in een jaar compleet verandert zijn. Als er tussen de aanbieders in Amerika straks bijna geen onderscheid is dan zal inderdaad niemand overstappen, is dat wel zo en heb je de kans over te stappen dan doen genoeg mensen dit.

Ik denk dat het internet straks dezelfde richting op gaat als de televisie van tegenwoordig. Men heeft een basispakket waar zaken aangeboden wordt en dit is uit te breiden met allerlei extra pakketten. Op deze wijze verdien je meer geld zonder er iets voor hoeven te doen. Zolang alle aanbieders dit gaan doen heeft de consument geen keus en zullen ze wel moeten zwichten. Op deze manier geven ze mensen ook het gevoel dat ze er toe doen, terwijl het gewoon standaard aanwezig hoort te zijn.
Het ging me niet om de verzekeraar, ik heb zelf bij 3 van de grote 4 zorgverzekeraars gewerkt, dus weet hoe het eraan toegaat :) zit trouwens veel overheidsbemoeienis tussen (basisverzekering is overal gelijk, komt geen maatschappij aan te pas, is puur overheidsbepaald)
Maar waar het me om ging, is de afbouw van de solidariteit. Het zogenaamde kiezen, waar veel mensen in trappen, maar wat op langere termijn een hele erge duurkoop is.
Het klinkt leuk...betaal alleen voor wat je wilt gebruiken, maar dat houdt dus in dat alle kosten ineens gedeeld worden door enkelen ipv velen. Betekend ook verschaling, want alles wat niet door het zgn grote publiek gedragen wordt, verdwijnt.
Voor bedrijven geldt dat het op korte termijn fijn geld verdienen is, maar op lange termijn kunnen zij zich ook niet meer onderscheiden. Wat uiteindelijk rest is dan bezuinigen door schaalvergroting, dus nog meer verschaling en versnippering.
Er zijn zoveel voorbeelden, ik noemde de zorgverzekeraars, maar had ook wat anders kunnen noemen.
Met zorgverzekeringen zit je toch snel in een spagaat, enkele grote verzekeraars hebben een hele verzameling van sub bedrijven opgezet om je die zogenaamde keuze vrijheid te geven. Waar het op neerkomt is dat je jaar in jaar uit meer voor minder zult betalen.
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er.

Als we dit nu doortrekken naar het Nederlandse internet, stel je voor dat KPN, XS4ALL, UPC & ziggo besluiten met zijn allen dezelfde dienst af te knijpen. De kans is er dat kleinere providers er dan in mee gaan, ze hebben sowiezo niet de netwerk capaciteit om de 4 grote spelers op te vangen als iedereen zou overstappen. Daarnaast lees je vaker dat grote spelers de kleintjes opkopen dus weg keuze vrijheid voor de consument om een provider te nemen die dienst X niet afknijpt als die keuze er niet meer is.
Het grote verschil met het voorbeeld van de kabel (TV) is dat het altijd een puur massamedium is gebleven met éénrichtingsverkeer en nooit een cruciale en primaire communicatiebehoefte heeft vervuld. Ja, wellicht was je wat minder snel op de hoogte van het laatste nieuws als je in de jaren 80/90 het nieuws of actualiteitenprogramma's niet kon kijken, maar dat was het dan ook.
Het internet is een compleet ander medium om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste is dat het interactief is, dwz de communicatie gaat twee richtingen op. Verder is internet letterlijk onmisbaar aan het worden aangezien een groeiende groep diensten en instanties (waaronder steeds meer van de overheid) steeds lastiger bereikbaar zijn op een andere manier.
Een steeds groter deel van ons leven gaat zich afspelen in en om het internet, en het biedt ongekende kansen om mensen te verbinden, te informeren, een stem te geven, etc., maar die belofte kan gelijk de prullenbak in wanneer er geen gelijkwaardige toegang voor iedereen is.
Ben het helemaal met je eens, alleen de vorm van positieve disciminatie niet want zo kun je het gewoon niet noemen.
Dat doe ik wel, en ik heb daarvoor een argument gegeven. Hetzelfde kan ik niet van jouw kant zeggen.
Toch heeft het ook kanttekeningen, klanten en mensen gaan lopen wanneer de sites of handelingen die ze doen niet snel genoeg gaan of zelfs geblokkeerd zijn. Ze kunnen dan wel hun eigen belangen voorop stellen, maar als niemand daar op aan het wachten is wordt het hun ondergang. Ik vraag me uiteindelijk af hoeveel er echt zal veranderen, behalve dat de grote dataverbruikers als Youtube, Google, etc. moeten betalen voor het gebruik van de snelweg. Wat er misschien voor zal zorgen dat deze bedrijven zich zelf gaan nestelen als aanbieders van internet.
Waarom is explosieve groei in het verleden nooit een probleem geweest? Het antwoord is dat men vroeger ging innoveren/investeren, en dat men nu euro's ruikt voor minder (geen) werk.

Laat de massa betalen voor het gebruik van het Internet door de massa. Zo is het altijd gegaan, en het werkt. De prijzen zijn redelijk, ISP's maken winst en de vrijheid van het Internet is gegarandeerd. Moet een ISP meer betalen om van een exchange gebruik te maken door een hoger dataverbruik? Verwerk dat dan in de brede prijs en/of trek meer klanten aan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 december 2017 13:15]

Wat net zo erg is, want het is niet 'voor 5 euro tellen wij die leuke, kleine, nieuwe streamingdienst niet mee in je bundel'.
Volgens mij zou dit volgens de regelgeving van de EU wel moeten en mag je niet 1 specifieke aanbieder (spotify) zero-raten en een andere niet (leukenieuwestreamingdiensttm).
Voor zero-rating (in sommige vormen) is een uitzondering gemaakt in de EU netneutraliteit:
http://berec.europa.eu/eng/netneutrality/zero_rating/

Anders zouden T-mobile en die Portugese provider dit immers ook niet kunnen doen.
Ik vind het niet net zo erg. Op de lange termijn heeft het wel nadelen ja, vooral voor verschraling van het aanbod zoals je zegt, plus dat de gewone databundels duurder worden (de mensen die streaming afkopen hebben dan kleinere bundels nodig over het algemeen)

Maar het daadwerkelijk blokkeren van sommige diensten tenzij je extra betaalt, zoals in de VS mogelijk wordt, vind ik nog wel een stapje erger.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 15 december 2017 10:55]

@~GekkePrutser

Ik vrees dat je een paar belangrijke strategische ontwikkelingen over het hoofd ziet.

Naar wat ik opgestoken heb van een verkoop-presentatie voor slimme routers draait de korte-termijn (zeg 6 - 24 maanden) geldswaarde voor ISP's van het afschaffen van net-neutraliteit om de volgende 3 stappen:

(1) matig de investeringen in de uitbreiding van netwerk capaciteit (levert direct geld op en is een opstapje voor stappen (2) en (3))

(2) wacht een paar maanden tot de autonome groei van het internetverkeer voor merkbare congestie zorgt op je netwerk. Op dat punt heeft het voor grote aanbieders (Google, Facebook, Amazon, Netflix, etc.) geldswaarde om hogere prioriteit te krijgen ("fast lanes"). Verkoop die (beperkt aanwezige) hogere prioriteit bij opbod. Garandeert de maximale opbrengst en geeft bescherming tegen juridische problemen. Levert veel geld op. De latente vraag geeft meteen een geldswaarde aan eventuele upgrades aan de backbone van je netwerk. Nuttig om niet achter te blijven bij concurrenten.

(3) de consument (particulieren en kleine ondernemers) merkt dat andere dan gesponsorde sites trager lopen. Dat kan behoorlijk vervelend zijn. Daarmee krijgt het upgraden van snelheid vanaf de voordeur naar de backbone extra geldswaarde. Bied dan "premium" abbonnementen aan die simpelweg hogere prioriteit krijgen in het netwerk tussen de voordeur en de backbone. De kosten van de apparatuur om dat te doen betaal je uit de premium abbonnementen, en je houdt nog geld over.

M.a.w. het afschaffen van net-neutraliteit is voor de ISP's (en defabrikanten van routers) direct geld waard. En flink wat ook.

En last but not least: iedereen die een eerstejaars college marketing gevolgd heeft weet dat een massamarkt (d.w.z. met geringe product differentiatie) niet de plaats is waar je moet zijn als je een goed rendement wilt behalen. Ongedifferentieerd internet is zo'n massamarkt. Leuk voor de consument, slecht voor de producent.

Ten principale is het dus heel waardevol voor ISP's om juist onder die massamarkt uit te komen. En dat gebeurt nu.

Het dondert niet of je precies kan aangeven waar de winstpakkers zitten. Het is zonneklaar dat die er niet zullen zin in een massamarkt maar wel in een markt met product differentiatie. De kunst is dan om die mogelijkheden eerder te benutten dan je concurrent, en dat is "as God meant the world to be".

Simpel heh?
Netneutraliteit gaat natuurlijk twee kanten op! En je moet je afvragen of je dat wilt.

Ik vind de actie die T-Mobile heeft ook niet goed te keuren al klinkt dat enorm tof voor de eindgebruiker. Gratis muziek streamen, super vet. Totdat je niet van een dienst gebruik maakt en de muziek van je NAS niet gratis is. Of die ene startup die niet door T-Mobile aangemerkt is als "gratis".

Je krijgt straks niet abonnementen zoals we die kennen: 10/1, 50/5 en 200/20 maar ook nog met of zonder speciale diensten. Ik voel de Vodafone Blox hel al weer komen! En wat doe je als je af en toe een doorgestuurd youtube filmpje krijgt? Moet je dan speciaal een youtube bundel nemen van (noem eens iets) 10 dollar per maand?

ISP's moeten zich niet met data bemoeien, net zo als dat ProRail zich niet moet bemoeien hoe vaak de NS de trein wil laten rijden.

Enne, @Tjeerd heeft een punt, zoek maar eens op youtube (als je de youtube-bundel hebt) naar comcast cancel op youtube. Naast dat je een alternatief moet hebben, moet je ook van je huidige provider af kunnen komen ;)

[Reactie gewijzigd door iAR op 15 december 2017 08:14]

Die voorbeelden zijn niet misleidend, die zijn een voorproefje. Wacht op de reclame 'waarom betalen voor wat je niet gebruikt?' Netflix en Facebook voor 25euro per maand. Nu met gratis Wikipedia en 6 maanden toegang met 5% korting in geselecteerde webwinkels bol.com en coolblue.nl. Want hoeveel meer internet wil je? Sluit ook een adult pakket af, toegang tot meest bezochte porno sites via discrete VPN van... Het einde van netneutraliteit is het einde van internet. Het eindigt bij een soort interactieve kabel tv waarbij je betaalt om spam te ontvangen.
Ze zijn misleidend omdat het niet het einde is van netneutraliteit hier. Wat je daar ziet is het maximale dat mogelijk is onder de EU wetgeving, geen voorproefje van wat er nog gaat komen. Hier tenminste.

Maar het wordt vaak gebracht als voorbeelden waarin het al het geval is dat je die diensten niet kan gebruiken tenzij je betaalt. In die voorbeelden is dat niet het geval. Dat wou ik verklaren.

In de VS gaan dat soort dingen nu inderdaad mogelijk zijn. Een heel slechte zaak inderdaad.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 15 december 2017 13:46]

Het is 'voor 5 euro tellen we YouTube niet mee in je bundel' zoals T-mobile in Nederland ook met Spotify doet.
Maar dat zorgt er nog niet voor dat de bandbreedte die T-Mobile daarvoor nodig heeft ineens gratis uit de lucht komt vallen. T-Mobile heeft die bandbreedte nog steeds nodig en moet dat dus ook inkopen of zelf bouwen. En als ze dat niet terugverdienen bij jou, waar wordt die dan door betaald?

Daar zijn volgens mij 3 antwoorden op mogelijk:
1. niet, T-mobile maakt minder winst per abonnement en hoopt dat te compenseren door met dit aanbod meer abonnees aan te trekken;
2. door andere abonnees van T-mobile;
3. stiekem toch door jou omdat het basis-abonnement duurder wordt.
Ik denk 4 (misschien gedeeltelijk gecombineerd met 1 of 2): Door spotify, ik denk dat die T-Mobile betalen om marktaandeel te winnen.

Hoe dan ook is het niet goed voor de consument, dat vind ik ook. Uiteindelijk verschraalt het aanbod en worden algemene databundels duurder. Ik bedoelde alleen te zeggen dat er in de VS nu veel draconischere pakketten mogelijk zijn, waarbij bepaalde diensten gewoon geblokkeerd worden tenzij je betaalt.
Ik denk 4 (misschien gedeeltelijk gecombineerd met 1 of 2): Door spotify, ik denk dat die T-Mobile betalen om marktaandeel te winnen.
O, dat kan ook nog ja :) Dan wordt het (gedeeltelijk) betaald door Spotify-abonnees (waaronder dus jijzelf).
Het is dus niet zo erg als 'voor 5euro krijg je toegang tot youtube' zoals in de VS mogelijk wordt. Het is 'voor 5 euro tellen we YouTube niet mee in je bundel' zoals T-mobile in Nederland ook met Spotify doet.
Dan heb je het dus totaal niet begrepen. Het is precies hetzelfde principe wat de voorstanders van de afschaffing van netneutraliteit je proberen voor te schotelen. Zij zeggen: het wordt geen 'slow lane / fast lane', maar 'fast lane / superfast lane' (niet meetellen dataverkeer). Alleen lijkt 'gratis' alsof er niemand wordt voorgetrokken want 'iedereen' heeft hier toch voordeel van. Niemand wordt slechter van 'gratis'? Toch wel.

voorbeeldje:
Ik stream veel muziek (legaal gedownload) van mijn NAS naar mijn telefoon als ik onderweg ben. Dit kost mij veel dataverkeer. Geen probleem. Ik weet wat het kost en ik betaal dat. Echter als ik een abonnement Spotify zou nemen (niet mijn eigen keuze) zou het dataverkeer gratis zijn (zero-rating). Mijn ISP bepaalt dus voor mij dat wat de fast en de slow lane wordt. Positieve discriminatie is ook een vorm van discriminatie.

[Reactie gewijzigd door Ynst2003 op 15 december 2017 23:42]

Zou dit er hier niet uiteindelijk toe kunnen leiden dat de databundels op mobiel klein gehouden worden en je extra moet betalen om bepaalde diensten als zerorating te krijgen zodat je nog iets met je internet kunt doen voordat je over je limiet bent? Bijvoorbeeld 500mb internet max en dan moet je allemaal bundels afnemen voor youtube, whatsapp, gewoon browsen, netflix, etc om nog iets van je mobiel internet gebruik te kunnen maken, dit natuurlijk voor nog hogere prijzen dan de databundels die we nou hebben.

Dit zou ook uiteindelijk invloed kunnen hebben op normaal internet, dat ze daar ook harde databundels op gaan gooien en dat er daar ook zerorating komt en je dus extra moet betalen om op een normale manier gebruik te kunnen maken van de diensten op internet.

Uiteindelijk zou het op deze manier op hetzelfde neer komen als geen netneutraliteit te hebben? En dus is de vergelijking wel te maken?
In de FCC zitten veel loopjongens van de ISP's. Dit is niet ongebruikelijk in de USA, je ziet het bij andere organen, zoals de FDA waarbij de slager zijn eigen vlees keurt. De bekende draaideur tussen de poltiek en de grote bedrijven, vergelijkbaar met wanneer hier de voormalige CEO van Unilever de baas van de VWA zou worden.
Politici zijn afhankelijk van donaties van rijke mensen en grote bedrijven om hun campagnes veilig te stellen (terwijl het geld voor de bedrijven peanuts is in vergelijking met wat ze ervoor terug krijgen) en ze doen daarom wat die donateurs willen, hoewel ze ook nog enigszins gevoelig zijn voor wat de kiezers willen weegt de stem van de donateurs veel zwaarder en dit bleek ook uit een onderzoek van Princeton University wat de correlatie tussen de wensen van diverse belangengroepen en de daden van de politici in kaart bracht. De BBC stelde zelfs naar aanleiding van dit onderzoek dat de USA geen democratie maar een oligarchie is, een stelling waar ik het mee eens ben. http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746

De FCC heeft slechts 1 reden om de netneutraliteit te willen afschaffen, om de kassen van de ISP's te spekken. Nu zitten er ook nog mensen in de FCC die wel integer handelen en die zich verzetten tegen deze handelswijze maar zij vormen een minderheid van alle FCC-leden. Het verhaal van de FCC is de traditionele smoke and mirrors. Zie ook hun Q&A waarbij ze zogenaamd een lijst van misverstanden ontkrachten. Ik verwijs ook naar de Level1Techs video (Youtube) van ongeveer een week geleden waarin Wendell en Paul van Paul's Hardware gedurende 2,5 uur dit onderwerp bespraken.

Het zijn open deuren die ik nu intrap, de realiteit is dat de meeste inwoners van de USA slechts 1 provider kunnen kiezen, daar waar ze op papier ook nog voor een tweede provider kunnen kiezen is die tweede provider vaak een dochterbedrijf van die andere provider. Als er geen concurrentie is dan is er geen noodzaak om te investeren. Dat er te weinig concurrentie is komt niet enkel door consolidatie van de markt, het komt ook doordat ISP's er van alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat concurrenten geen enkele kans krijgen, ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat het in diverse staten niet is toegestaan om een nieuwe ISP te starten en dat de overheid van die staat of de burgers van die staat geen initiatief hiertoe mag nemen. Er zijn een paar hele kleine buurten waarin de inwoners zelf een ISP hebben geregeld. Het enige effect van netneutraliteit is dat de ISP's van alles achter slot en grendel kunnen stoppen en bedrijven kunnen afpersen: "jij wil met een fatsoenlijke snelheid bereikbaar zijn, Netflix/Google/..., dan mag jij ons zoveel per jaar gaan betalen."
Bedrijven en rijke mensen die bereid zijn om veel te betalen zullen misschien een zeer goede verbinding tot hun beschikking krijgen, de rest zal lagere snelheden krijgen of van alles achter slot en grendel zien verdwijnen tenzij ze extra betalen.

Ja, het is heel erg triest dat ze in sommige landen nog moeten vechten om voor elkaar te krijgen dat het internet de status van een utility krijgt. Niet dat het in de Europese Unie Nederland perfect gaat, zo heeft de overheid de OPTA afgeschaft die veel goed werk leverde en kocht KPN een glasvezelinstallatiebedrijf op om het van de markt te halen, hiermee onthield KPN veel mensen snel internet (of zelfs internet in het algemeen, als je te ver van de ADSL-centrale zit en 4 MbPS of minder dl hebt...) enkel zodat de bankekening van KPN meer wordt gespekt met het verhuren van hun voor dit doeleinde achterhaalde koperdraadnetwerk. Nederland had de netneutraliteit beter verankerd voordat de EU ons tot een verdrag verplichtte wat het voor Nederland flink afzwakte, zie een ander artikel van Tweakers hierover. Ook buiten Portugal moeten we in Europa nog grote stappen zetten. Voor de USA is het nog niet te laat, veel politici van de beide partijen zijn niet blij met deze zet van de FCC, om de simpele reden dat het volk pissed wordt als je hen Youtube, Netflix, social media etc. afpakt. Corrupts als dat veel (niet alle!) politici daar zijn, ze zijn niet zo dom dat ze het principe van brood en spelen niet begrijpen.

PS
Waar ik woon, hier in Nederland in een 'grote' stad, is ook nog steeds geen glasvezelaansluiting beschikbaar. Ik heb het toevallig eerder in de week weer opgezocht. Dank je wel, KPN, dat je mij glasvezen onthoudt en dwingt om jullie koperkabeltjes te huren voor 16/2 dl/ul. :')

[Reactie gewijzigd door CHBF op 15 december 2017 20:26]

Tuurlijk is dit een stap achteruit. De grote providers winnen hier en niet de consument. Was Trump niet de man tegen het establishment? Tegen vastgeroeste gevestige waarden die er zijn omdat er ze zijn? Was Amerika niet het rijk der vrijheid?

Verdelers van internet moeten megabytes verkopen zoals energiemaatschapijen joules of energie verkopen. Het zou heel raar zijn dat de energiemaatschappij een miele vaatwasser zwaarder zou belasten als een siemens vaatwasser.

Er zijn al voldoende mogelijkheden om content betalend te maken. Via apps zoals netflix bijvoorbeeld. Als ik een morgen een elektrische auto koop betaal ik ook gewoon meer elektriciteit bij het thuislanden. Simpel.

Is internet niet zoiets als een nutsvoorziening? (Water/gas/elektriciteit/internet) Het is net een verlengde!

Ik hoop dat dit bij ons niet zover komt, ik hoop dat het volk kiest voor partijen die neutraliteit op het internet en privacy hoog in het vaandel dragen en ik hoop dat vrijheid zal zegevieren en dat we ons niet laten vangen door mooie praatjes in het voordeel van multinationals en grote bedrijven die niets bijdragen aan onze samenleving.
Enigszins een vergelijking, maar Internet is toch iets grijzer als dat. Uiteindelijk loopt een gedeelte (of alles) over het netwerk van telco bedrijven, die hebben altijd al tarieven gerekend voor het gebruik daarvan. Netneutraliteit is in de basis een utopie, dan zouden alle netwerken in handen moeten zijn van organisaties zonder winstoogmerk of politieke agenda.

De vraag wordt eerder, wat heb je liever? Betalen voor een service? Of dat deze gecensureerd wordt (China, Rusland)?
De dagen van pioniers en hobbyisten is op vlak van netwerken echt wel voorbij. Zelfs free wifi is niet free ;)

Of mensen dat ook allemaal gaan betalen is de vraag, kan me goed voorstellen dat er weer naar het tor netwerk gegrepen wordt of toename in vpn gebruik. De giganten als Google zullen hier eerlijk gezegd ook niet op zitten te wachten, dit gaat invloed hebben op hun verdienmodel. Er zal hoe dan ook vast en zeker ruzie over komen. Ik ben in ieder geval benieuwd hoe het spel zich daar ontwikkeld.

Naar mijn idee is de grote verliezer hier de FCC, die heeft naar mijn idee al zijn geloofwaardigheid voor het behartigen van de belangen van burgers nu wel verloren:

"make available so far as possible, to all the people of the United States, without discrimination on the basis of race, color, religion, national origin, or sex, rapid, efficient, Nationwide, and world-wide wire and radio communication services with adequate facilities at reasonable charges.".

[Reactie gewijzigd door Azbest op 15 december 2017 04:49]

De vraag wordt eerder, wat heb je liever? Betalen voor een service? Of dat deze gecensureerd wordt (China, Rusland)?
dit soort "Mussert of Moskou" keuzes vertroebelen de discussie.
De keuze is namelijk helemaal niet betalen of censuur. De keuze is betalen of net-neutraliteit.

De grote verliezer hier is de consument. In eerste instantie de Amerikaanse, want als kikkers in een pan met langzaam warmer wordend water zullen ze de komende jaren meer gaan betalen voor diensten. Maar daarna volgen de consumenten in de rest van de wereld, Europa voorop. Want ook hier zijn er genoeg liberalen die de illusie hebben dat het afschaffen van netneutraliteit wel gecompenseerd zal worden door de markt en providers die de kassa’s al zien rinkelen...
Uiteindelijk zal verbinding met Internet altijd wel mogelijk zijn anders is er helemaal geen kassa :)

Ik denk dat dingen die we nu als vanzelfsprekend beschouwen straks geld of meer moeite zullen gaan kosten. Eerder was breedband internet enkel beschikbaar voor een elite, het gros moest met een modem inbellen. Mensen wachtten toen ook rustig tot Napster klaar was met downloaden (hele dag niet bereikbaar).
In die tijd was het netwerk de beperking en straks MB's. Werkelijk alles is streaming geworden, mensen streamen zich suf, en overal is alles beschikbaar en wie gaat er met het geld vandoor? Jep, Google, Spotify, Netflix, etc. Ik snap de kabelaars wel. Waar is ons deel?
Eerst werd illegaal downloaden te makkelijk en nu dus streamen. Of hun aanpak juist is laat ik dan even in het midden, mijn vermoeden is namelijk dat er straks pesterijen komen.

Dat gezegd, in principe kunnen mensen dit ook weer ongedaan maken. Maar dan moet je achter je streaming diensten weg kruipen, met mensen praten, naar buiten, actie voeren ed. Veels te moeilijk allemaal...
Het is ook niet erg om tarieven te rekenen voor het gebruik van een internet kabel. Ik zou het zelfs niet erg vinden om data limieten weer in te stellen. Als je veel gebruikt betaal je meer.

Er zitten ook voor een provider, toch kosten aan data, dan vind ik het beter om dat door te berekenen ongeacht waarvoor je het gebruikt.
Betalen voor gebruik, is wat anders dan betalen voor hoe je het gebruikt.
Ik betaal rioolrechten, daarvoor kan ik het riool gebruiken.
Gelukkig hoef ik niet voor ieder plasje eerst af te rekenen.

Dat is een beetje waar het om gaat...bij TV is dat al goed te zien. Vroeger betaalde je voor gebruik van de kabel, tegenwoordig voor de diensten op die kabel.

Als ze dat bij Internet ook gaan doen, dan tast je direct de content, bereikbaarheid, etc aan.
Op de paar groten (facebook, youtube, google, etc) zullen mensen zeker een abonnement willen, dus die zullen dan ook in verschillende profielen te vinden zijn (zodat je 3 aanvullende pakketten moet nemen ipv 1).
Dat klopt maar ten dele.
Ook bij de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen een 1 en meer persoons huishouden. Tevens zit daar veel minder spreiding in. Zeker bedrijven betalen bijvoorbeeld wel naar gebruik van het riool.

Voor mij zit er een wezenlijk verschil of ik betaal voor een bundel van 10Gb ongeacht of ik YouTube kijk of iets anders of dat ik moet betalen voor YouTube en iets anders niet geleverd kan krijgen
Die kosten van databundels zijn een goudmijn. Je knalt zo door je mbs en gbs, kassa!

Dat is wat heel anders dan twee tientjes per maand betalen voor ongelimiteerde data.

[Reactie gewijzigd door owlwithbow op 19 december 2017 14:17]

Die bundels zijn er voor mobiele data en dat het dan niet meetelt voor het verbruik uit je bundel, niet om toegang er toe te verlenen/verbieden.
Prachtig ‘alleen maar voordelen’ verhaal, maar dat is onzin natuurlijk. Niet elke aanbieder van content (video/audio etc) wordt gelijk behandeld, ergo, voor een goede beleving moet je YouTube gebruiken en dat pakket afnemen, anders betaal je dik bij/is je downloadsnelheid te laag.
Dat is wat je verwacht dat er misschien ooit gaat gebeuren maar dat is niet hoe het nu is en al helemaal niet die mis-informatie in de post waar ik op reageerde: dat je moet betalen om überhaupt toegang tot die diensten te krijgen.
dit is een zeer slecht idee ik vind dat het internet voor iedereen is en dat iedereen daar gratis gebruik van mag maken en dat je dan bijvoorbeeld voor YouTube ok en amazone moet gaan betalen vind ik zeer treurig.
het meer betreurswaardige is dat het allemaal van Amerika afkomt en dat zij dus nu ook nog daar geld voor gaan vragen vind ik niet normaal.
ik vind het wel normaal dat je moet gaan betalen voor een muziek of film streaming dienst ,het is illegaal om via bijvoorbeeld torrent binnen te halen.maar als je daar om deze diensten ook nog moet gaan betalen vind ik onzin ,dat ze maar daar wat reclame tegenop gooien zodat ze toch nog iets kunnen verdienen vind ik goed.maar alles in paketten verstoppen zodat je bij je isp voor de grootste aanbieders moet gaan betalen vind ik broodroof en niet van deze tijd.
nee laat het maar lekker zoals het is, de meeste mensen willen dit niet.
Dit.
Volgens de Nederlandse mediajurist Paddy Leerssen wordt het voor Europese bedrijven lastiger om te opereren op de Amerikaanse markt.
Er is dus straks geen sprake meer van een gelijk speelveld. Om dat te tegen te werken zou de EU zware sancties moeten instellen tegen Amerikaanse bedrijven die profiteren van het wegvallen van de Amerikaanse netneutraliteit en ook op de Europese markt actief zijn.
En daarmee raak je vooral de Europese consument. Stel je voor dat alle Amerikaanse bedrijven in de EU worden een behandeling krijgen gelijk aan het verdwijnen van netneutraliteit in de VS. We maken veel gebruik van alles van google, we gebruiken facebook. Amazon komt van de VS, evenals paypal.

Als de EU het moeilijker maakt voor die bedrijven, komt de VS met eigen sancties tegen onze bedrijven. Zo wordt het probleem van netneutraliteit meer een onderdeel in een handelsoorlog. Jij blokkeert diensten van onze bedrijven? Dan gaan wij jullie blokkeren.

De bedrijven die de EU moet aanpakken (als dat kan) zijn de ISPs in Amerika. Maar in hoeverre opereren die in de EU? In het artikel van de NOS heb ik gelezen dat de ISPs in de VS zelf ook veel content maken. En op wat voor manier kun je ze aanpakken zonder weer met het eerste onderdeel van ongelijke behandeling.

Maar wat je misschien kan doen is een front vormen met de contentmakers (die niet overlappen met de ISPs) in de VS. Die zijn zo'n beetje allemaal fel tegen deze verandering (toch?).
Maar links of rechts om is de kans op een handels oorlog natuurlijk heel groot.
Want of je gaat (waarschijnlijk) accepteren dat de europesecontent makers failliet gaan en de US makers nog groter worden of je met letterlijk en figuurlijk toch een blok vormen en bepaalde dingen gaan tegen houden. Dat daar niet iedereen blij mee is, lijkt mij evident. Het zou alleen niet zo moeten zijn dat er nog meer macht en afhankelijkheid uit de EU gaat. Het wordt echt tijd om meer tegenwicht te gaan bieden.
Laat je niets wijs maken, het is al tientallen jaren zo dat het voor Europese bedrijven moeilijk wordt gemaakt om te opereren in Amerika. Dit is absoluut niet iets wat pas met Trump begonnen is. Er zijn al jaren import limieten op bepaalde producten. Wil je toch meer producten leveren in Amerika dan zul je daar een fabriek moeten openen. Op deze manier zorgt Amerika er voor dat er genoeg banen blijven bestaan.

Trump zorgt ervoor dat de Amerikaanse bedrijven alleen maar sterker worden ten koste van alles. En in Europa hebben we het alleen over eerlijke handel, maar wel met allerlei rare handelsverdragen etc. dus het is gewoon een groot onzin verhaal. Elk land probeert zijn of haar eigen economie te beschermen, toch hebben de Europese landen wel een groot gezamenlijk belang en dat is de Euro.

Wat ik duidelijk wil maken is dat handelsoorlogen al jaren aan de gang zijn en dat de netneutraliteit hier niet veel aan gaat veranderen. De Amerikaanse bedrijven willen een zo groot mogelijke afzetmarkt, dan gaan ze Europa echt niet uitsluiten. En de bedrijven die dat doen zorgen alleen maar voor meer kansen voor Europese bedrijven. Zo heeft alles een wisselwerking, het is alleen afwachten wat deze beslissing echt teweeg gaat brengen.
Ziggo is toch ook in handen van Liberty Global. Amerikaanse ISP's hebben al voet in EU.
Ja, maar Ziggo en dus ook LIberty Global moet zich in Nederland aan de Nederlanse wetgeving houden en ze hebben hier tenminste enige concurrentie, al kan dat veel beter worden geregeld. Dat gezegd hebbende, neem er maar vergif op in dat Liberty Global lobbyïsten op Den Haag heeft afgestuurd alwaar ze de politici proberen wijs te maken dat het afschaffen van netneutraliteit (in stappen) goed zou zijn voor het volk of hun carrière. Wij hebben geen goed verweer tegen dit soort lobbyïsme, het is in Nederland en in de EU toegestaan en veel van onze politici zijn onvoldoende deskundig om hier weerbaar tegen te zijn. In de EU wordt zelfs de rode loper uitgerold voor lobbyïsten, volgens het Financiëel Dagblad 90 000 ten tijde van het schrijven van dat artikel.
https://fd.nl/economie-po...000-lobbyisten-in-brussel
Bijna tienduizend organisaties met ruim negentigduizend mensen. Het wemelt in Brussel van de lobbyisten die op de een of andere manier het beleid van de Europese wet- en regelmakers willen beïnvloeden.
Dat gaat helaas veel verder dan enkel lobbyën, medewerkers van bedrijven schrijven letterlijk de verdragen waar wij onze wetgeving op moeten aanpassen. Zo werd TTIP voor het grootste deel door de bedrijven geschreven, onze eigen EU-parlementariërs mochten nauwelijks het verdrag inlezen, ze mochten enkel in een apart kamertje onder strenge bewaking het verdrag inkijken, ze mochten geen kopieën maken, mobiele telefoon bij zich hebben, assistenten meenemen (maximaal 1 als ik het me goed herinner)...
Als de politici die erover mogen stemmen niet eens goed het vedrag kunnen bestuderen...
Eerder had je het bekende voorbeeld van het gloeilampenverbod wat er kwam op verzoek van de lampenbedrijven, waaronder Philips, omdat de winstmarges op gloeilampen erg laag zijn i.t.t. de winstmarges op LED-lampen en spaarlampen en omdat extra investeringen hierin - doordat de klanten die moeten kopen - erg handig is. Minder bekend is dat de EU een paar jaar geleden stemde op een wetsvoorstel om alle niet-gepatenteerde zaden te verbieden. Dat zou een grote ecologische ramp zijn, ons voedsel veel duurder maken en andere zeer ongewenste gevolgen hebben.
De bedrijven die de EU moet aanpakken (als dat kan) zijn de ISPs in Amerika. Maar in hoeverre opereren die in de EU? In het artikel van de NOS heb ik gelezen dat de ISPs in de VS zelf ook veel content maken. En op wat voor manier kun je ze aanpakken zonder weer met het eerste onderdeel van ongelijke behandeling.
En laat nou net heel veel ISP's in europa in handen zijn van Amerikaanse bedrijven (zoals Ziggo --> Liberty Global). Die gaan zichzelf echt niet in de vingers snijden door hier de boel te gaan blokkeren/limiteren naar amerika toe. Ik verwacht nog eerder dat ze gaan proberen om de verachtelijke praktijken die in Amerika plaatsvinden hier door te drukken. De EU moet er eens wat meer aan gaan doen om tegen te gaan dat Amerikaanse bedrijven vijandige overnames plegen hier.
Allemaal leuk en aardig dat we het zogezegd niet slecht hebben met onze regels, maar vergeet niet dat wij gewoon de Aftapwet hebben geaccepteerd.
Dus zo verstandig en actief zijn we nou ook niet.
Niks geaccepteerd, we hebben het al voor mekaar gekregen om een referendum te houden. Nu nog een overtuigende NEE en dan zien wat er gaat gebeuren
Haha, net als de NEE tegen de Euro, NEE tegen de grondwet, NEE tegen Oekraïne. Het moet heerlijk zijn om te kunnen denken zoals jou.
Bij het "nee" tegen Oekraïne was er een duidelijke ondertoon voelbaar die niks met Oekraïne specifiek te maken had. Eerder was dit voor veel mensen een stem tegen de huidige gang van zaken in de EU en Nederland.
Dit tezamen met het feit dat het toch al een nauwe overwinning was, vind ik het niet bijzonder onbevredigend dat er niks mee gedaan is.

Wat ik wel kwalijk vind, is dat Rutte heeft gezegd naar het referendum te zullen luisteren, maar in de werkelijkheid alsnog gewoon door is gegaan met een kleine wijziging in het verdrag.
De redenen achter de ja of nee is niet van belang, een ja stem is een ja, een nee stem is een nee. Dat zou wat zijn zeg. Dan bestel je ergens een biertje, maar krijg je witte wijn omdat de bartender een of andere indruk van je kreeg en je het daar mee moet doen.

Als het volk nee zegt, is het nee, ongeacht welk idee je er ook bij hebt.
De nee tegen Oekraine was een kleine meerderheid. Stel 70/80% stemt nee dan weet ik zo net nog niet of ze dat gaan negeren. Dan daarbij om de hoop meteen op te geven is ook al zoiets

[Reactie gewijzigd door Twanekel op 15 december 2017 10:55]

Mooi dat jouw democratie gaat van:"Het moet meer dan de meerderheid zijn, anders geldt het niet". Klinkt al erg als Nicolás Maduro.

En met de andere referenda dan?
Dat is niet wat ik ermee bedoelde, ik wou ermee zeggen dat omdat het raadgevend is het een stuk makkelijker is om een kleine hoeveelheid boven de 50% te negeren dan een grote meerderheid
Kleine hoeveelheid boven de 50% ? Het was 61,1% tegen, 38,1% voor. Het zat dichterbij een tweederde meerderheid, dan bij de 50%.
Ik vond het negeren van de meerderheid, ongeacht de uitkomst van een referendum sowieso het meest ondemocratische wat er kan gebeuren. Zo vind ik het ook gek dat de 2e grootste partij gewoon uitgeloten is van regeren.
puur de verhouding ja/nee in een referendum is natuurlijk niet zaligmakend, als je een uitslag 55/45 hebt, maar de opkomst is maar 10%, dan heeft dus maar 5,5% van de bevolking zich voor een Ja uitgesproken, daarnaast hebben we hier in nederland alleen een raadgevend referendum, en dit is maar goed ook, al dit soort complexe kwesties reduceren tot een ja/nee vraag en die aan henk & ingrid/Ali & Fatima voorleggen is van de gekken, hetzelfde als je vijfjarige zoontje vragen wat een verstandige periode is om je hypotheekrente vast te zetten...
In tegenstelling tot de politiek, heeft de Nederlandse bevolking WEL de tijd gehad om dat verdrag te lezen en zich erin te verdiepen.
Leuk joh, tegen alles en iedereen aanschoppen, en "jij vind jezelf vast heel slim" te zeggen tegen iedereen die inhoudelijk op je ingaat.

have fun ;(
Hoe anders wilde je dat ik het las dan?
Wie is wij? Ik heb namelijk niks geaccepteerd. Ik heb niks getekend omtrent die wet. Dus praat voor jezelf en niet voor anderen waar je niks van af weet.
Wij als land. Jij hebt het nog niet geaccepteerd ( ik ook niet ), maar ga er maar vast aan wennen. Het wordt gewoon door je neus geboord, net zoals deze regels in Amerika. Het is overal een grote corrupte rotzooi. Kijk bijvoorbeeld ook wat laatst weer uitlekte over de WODC, ik heb er verder niks meer over gehoord, dat zegt genoeg toch?
Ik ben het met je eens, maar waar ik op doelde was dat we tegen de Aftapwet zijn.
En toch is er maar weinig tegen gedaan, we hadden een makkelijke optie voordat de wet was aangenomen. Veel mensen hadden er "geen problemen mee" omdat ze niet begrepen of willen begrijpen wat er zal gaan gebeuren/gebeurt. Heel veel mensen weten niet wat de Aftapwet is, laat staan Net Neurtality.
President Trump benoemde begin dit jaar het Republikeinse commissielid Pai tot voorzitter van de FCC. Pai, die tussen 2001 en 2003 als advocaat werkte voor provider Verizon

:)
Alhoewel dat natuurlijk een slecht teken is, was de vorige FCC Chairman ook een lobbyist voor de telecom industrie. Hij heeft er notabene voor gezorgd dat netneutraliteit werd ingevoerd in 2015.
Zie https://www.cnet.com/news...ternet-unlikely-defender/
Waarom slecht teken? Moeten ze de job dan geven aan iemand die nog nooit iets met telecom heeft te zien gehad? :/
Je snapt toch zeker wel dat dit niet de enige twee opties zijn, Neem ik aan?

Er zijn zat experts te vinden die niet gelieerd zijn aan datgene waar ze toezicht op moeten houden, zeker in Amerika. Denk aan hoogleraren of juristen die zich specialiseren in telecommunicatie bijvoorbeeld. Zeker in een land waar lobbyisten de macht uitmaken is het van uiterst belang dat de beslissingsmakers zo neutraal mogelijk zijn.
eh ja die heb je?
ignorance is bliss.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 14 december 2017 23:33]

Ik zou eerder beargumenteren dat dat een uitzondering is
Onze politici zijn geen haar beter. Camile Eurlings die vroeger voor Verkeer en Waterstaat werkte zit ook alweer een hele tijd bij KLM.

Lobbyisten uit het bedrijfsleven gaan een poosje de politiek in voor een portefeuille die aansluit bij hun vorige commerciële functie en visa versa.
Onze politici zijn geen haar beter. Camile Eurlings die vroeger voor Verkeer en Waterstaat werkte zit ook alweer een hele tijd bij KLM.
Die volgorde is honderd keer beter dan andersom.
Dus in de regering mag je ervaring en kennis op doen op kosten van de staat waar je dan de prive mee invlucht?
Bedoeld wordt (hoop ik) dat het niet ideaal is dat een (ex-)werknemer van KLM op de positie komt waar hij KLM kan bevoordelen, aangezien de ervaring leert dat wiens brood men eet (at) diens woord men spreekt / waar je mee omgaat wordt je mee besmet, etc.

Je kan wel zeggen dat bijvoorbeeld Rutte bij Shell Unilever 'ervaring' heeft opgedaan, op kosten van Shell Unilever, maar hij kreeg daar – al dan niet bewust – ook bepaalde mores mee. Een visie, manier van denken en aanpak die voor Shell Unilever misschien prima werkt en goed te verdedigen is, is dat niet altijd voor de BV Nederland.

(bedankt @jelleeelco voor de correctie :))

[Reactie gewijzigd door breakers op 15 december 2017 11:43]

Rutte heeft bij Unilever gewerkt, niet bij Shell.

Doet overigens niets af van de rest van je verhaal!
Waarom niet? Hoe is dat anders dan elke andere werkgever? Zolang hij als politicus verder integer is geweest is er niks aan de hand.

[Reactie gewijzigd door NMe op 14 december 2017 22:16]

De ervaring bestaat vaak uit het "integer" bevoordelen van (ik bedoel overleggen met) bepaalde bedrijfstakken.

Camile Eurlings had vaak voor KLM gunstige overleggen met KLM.
Dat de burger daar last van had.

Hij kreeg toevallig die top functie.
Hoe is dat anders dan dat ik "op kosten van" mijn vorige werkgever ervaring en kennis heb opgedaan en die meeneem naar de nieuwe club?

Of wou je politici een baan voor het leven geven, of alvast vanaf hun 40e pensioen betalen nadat ze in de verkiezingen niet meer in de kamer komen?
Niets, maar we ervaren precies wel het ene duizendmaal slechter dan het andere. Terwijl je in mijn ogen gelijkwaardige pros/cons hebt aan beiden.
Dus in de regering mag je ervaring en kennis op doen op kosten van de staat waar je dan de prive mee invlucht?
Lijkt me nogal helder.
Als je eerst de belangen van een bedrijf behartigt en je komt vervolgens in een kabinet waar je ook werkelijk wetten kunt (laten) aannemen dan is er een gevaar dat je direct de belangen van het bedrijf in wetten omzet.

Andersom gaat dat niet zo makkelijk al blijft er dan ook nog genoeg mogelijkheid om de politiek te beinvloeden.
Die volgorde is honderd keer beter dan andersom.
Niet altijd. Er zijn in ieder geval in de VS talloze voorbeelden waarbij kritische politici door het bedrijfsleven zijn 'weggekocht' door ze een zéér lucratief baantje aan te bieden. Dat is net zo schadelijk voor goede en eerlijke regelgeving als het naar voren schuiven van politici vanuit het bedrijfsleven. Misschien zelfs erger, omdat het minder opvalt.
Dat is een stuk lastiger te bewijzen dan wanneer de belangenverstrengeling al op het CV staat bij het aantreden van een politicus.
Precies, dat maakt het juist zo vuil. Beide praktijken zijn natuurlijk kwalijk.
Op dit moment heb je "oude" politici op top posities. Dit is van alle tijden en daardoor heb je vriendjespolitiek en lobbies welke uitmuntend werken vanwege:

Meerdere belangen:
-Politieke partij
-Bedrijf
-Eigen belangen
-Etc

Vriendjespolitiek.
Bij elkaar in het krijt staan.
Plannetjes die in de achterkamertjes gesmeed worden die pas jaren later zichtbaar worden. Lijkt op een soort encryptie want het moet niet te duidelijk zijn. Bv. waar pakken we de mensen echt.

Ik denk niet dat politiek hier goed of kwaad is. Het is gewoon deels opportunisme. "De som van" zeg maar.

[Reactie gewijzigd door AndromedaM31 op 14 december 2017 21:55]

Breek het partijkartel?!
Goede mensen hebben vaak ook een goede baan gehad. Moeilijk om te beoordelen. Wanneer is iemand oprecht? Dus wanneer is het een partijkartel? Iets wat lijkt hoeft niet perse zo te zijn. "The devil is in the detail"

Ik denk dat er betere mensen aan de top kunnen staan en dat er wel degelijk een partijkartel is. Dat soort dingen gebeuren, er is niet iemand die zegt: "Oké wij gaan een partijkartel opzetten"

Het is de som van (individuele) opportunistisch keuzes. Hoe pak je dat handig aan?

[Reactie gewijzigd door AndromedaM31 op 14 december 2017 22:21]

We dwalen nu wel een beetje af van de discussie, maar ik denk dat bindende referenda een goede aanpak zijn. Je dwingt politici om het volk goed te informeren, en vervolgens moeten zij een gedegen keuze maken. Nu beslissen een groepje mensen, waarvan duidelijk is dat de meerderheid van de bevolking hun beslissingen niet steunt. Dat noem ik geen democratie.
Op zich heb je gelijk, het grootste probleem zit hem in het woordje "goed".
Als er een besluit moet worden genomen over een dossier dat bestaat uit 10 ordners met informatie. probeer dat dan maar inclusief alle nuances en gevolgen op andere terreinen.

Dat is het probleem, veel dingen kan je niet in 10 minuten goed uitleggen. Daarom zijn er volksvertegenwoordigers die er een dagtaak van maken om zich, meestal ook nog op een bepaald vakgebied, keuzes te kunnen maken.
Bovendien versterkt dat nog verder het beleid van hier en nu.

Nu scoren en wie over 10 jaar nog leeft kijkt maar hoe het dan verder moet.
Hier ben ik het niet mee eens. Als er een paar personen verantwoordelijk worden gemaakt, zijn zij veel gevoeliger voor en een makkelijker prooi voor lobbyisten. Voorbeeld: zo zien we dat de dividendbelasting nu wordt afgeschaft, zonder enige onderbouwing. Het zou meer banen opleveren. Echter, toen de dividendbelasting in Engeland naar 0% ging, zijn alleen de hoofdkantoren van bedrijven als Unilever verhuisd, en er alleen maar banen in Nederland bijgekomen, niet in Engeland. Hier zitten gewoon grote bedrijven achter, en het kost de belastingbetaler in NL alleen maar meer geld.

Nee, leg het volk uit wat het dossier inhoudt, en laat hen beslissen. Iedereen kan dan zelfs besluiten of zij meegaan met de mening van de door hun gekozen partij, of een ander. Dat is nou echte democratie.
Nee, leg het volk uit wat het dossier inhoudt, en laat hen beslissen. Iedereen kan dan zelfs besluiten of zij meegaan met de mening van de door hun gekozen partij, of een ander. Dat is nou echte democratie.
Het dossier uitleggen is niet zo eenvoudig als jij het nu schetst. Vaak zit het zo complex in elkaar dat het zelfs voor mensen (politici) die volop in de materie zitten, het nog niet eenvoudig is om alles te overzien. En zelfs al is het uit te leggen, dan gebeurt dat automatisch door elke partij weer op een andere manier, met andere accenten... en dan snapt heel Nederland er nog steeds niks van!

Vaak wordt er dus gekozen voor het simplificeren van het probleem zodat er een duidelijke Ja-Nee vraag ligt, maar doordat alle nuance eruit gehaald is heeft de uitslag eigenlijk nauwelijks nog iets te maken met wat de stemmers echt zouden willen. Wat mij betreft maakt dit een referendum dus juist een ondemocratisch middel, bedoeld om de suggestie te wekken dat je mee kunt praten. En misschien dat jij en ik de nuances wel snappen, maar helaas onze buren niet ... en toch stemmen die mee.

Kortom: grote of kleine groep: beïnvloed worden we toch. En ik heb dan liever dat de keuze ligt bij mensen die weten hoe het werkt, en die we betalen om zich in te lezen en een gefundeerde keuze te maken, dan dat de keuze ligt bij de onwetende massa.
Onze politici zijn geen haar beter. Camile Eurlings die vroeger voor Verkeer en Waterstaat werkte zit ook alweer een hele tijd bij KLM.
Je loopt 3 jaar achter
https://www.volkskrant.nl...-topman-van-klm~a3769699/
Goed punt, maar het verandert feitelijk niets.
Het (vooralsnog fictieve) schrikbeeld van allerlei additionele tarieven die in rekening worden gebracht voor bepaalde internetdiensten.
+ 5$ per maand voor amazon? Nou lijkt mij niet :P
Lijkt me eerder dat Amazon een Prime internet abonnement gaat aanbieden, Amazon internet + Amazon Prime Video voor 40$ per maand . Maar dan met maar een paar MB toegang tot de 'concullega' youtube.

En youtube maakt abbo's voor onbeperkt youtube'en maar dan met beperkt toegang tot Amazon :P
..
En zo kunnen we nog wel even doorgaan... Het gaat in in iedergeval een boel koppelverkoop worden

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 14 december 2017 20:03]

Dat Amazon een eigen internetprovider gaat aanbieden is zeer onwaarschijnlijk, het is in de VS vrijwel onmogelijk om een ISP op te zetten. De infrastructuur is bezit van een ISP (net zoals dat de telefoonlijn vroeger van de KPN was), en in de meeste kleinere steden is ook nog eens maar één ISP. Dit maakt de impact van het afschaffen van netneutraliteit des te groter, je kan als consument nergens naartoe, en de ISP kan vragen wat hij wilt (zoals een premium voor Amazon).
Elon Musk gaat toch een paar duizend low-orbit satellieten lanceren om internet te kunnen aanbieden, overal ter wereld?

De latency zal hoog zijn, maar als ik die man goed inschat wordt dat een optelsom: 100% onbeperkt internet, snel, het werkt goed, en de prijs zal mogelijk iets boven de rest liggen, met als voordeel dat je 't overal ter wereld kan gebruiken zonder beperkingen.
Man man, wat zou ik Elon Musk graag als staatshoofd zien! Misschien wordt zijn volgende project wel een ironman pak :P
Ik bedoel niet dat Amazon een eigen internetprovider op gaat zetten...
Wat ik bedoel is dat Amazon het ongetwijfeld gaat aanbieden als koppelverkoop... ;)


En vele andere bedrijven...
Da's niet eens het ergste. Ze kunnen sites gaan blokkeren of vertragen wiens mening niet gedeeld wordt door de ISP. Zo kunnen ze precies bepalen wie wat ziet in het nieuws. Blokkeer alle websites die fan zijn van presidentskandidaat #1, en stel het hele netwerk open voor kandidaat #2. Tadaaa, volledige controle over het narratief.
In hoever is dit voor amerikanen op enige manier te ontwijken behalve verhuizen?
Volgende keer fatsoenlijk stemmen en dan deze wet weer ongedaan maken.
Het probleem is dat men daar stemt op gevoel en religie.

[Reactie gewijzigd door Texamicz op 14 december 2017 20:00]

Wat ze kunnen doen, de hele amerikaanse politiek stelsel moet onder de schop genomen worden.

Hoe kan het dat er een duopoli is in de Amerikaanse politiek, gebacked door bedrijven?

Dat slaat nergens op! Hier hebben we meerdere partijen, maar bij veel wetten worden er concsessies gedaan zo kan het niet zijn dat een partij ineens bijna ongelimiteerde macht heeft(Republikeinen hebben geloof ik in alle politieke gebouwen./functies de meerderheid nu).

Zelfs al zouden democraten goede wetten voorstellen, dan wordt er alleen tegen gevote puur omdat het een voorstel is van de Democraten, en vica versa..

Ik vind de Amerikaanse politiek echt een enorme puinhoop, netzoals enrom veel in dat land. Vroeger keek ik zo op tegen Amerika :

Edit: Spelfouten en krommezinnen.

[Reactie gewijzigd door Bjorn89 op 15 december 2017 02:26]

Precies dit dus. Ik had ook een hoog beeld van ze maar hun 2-party systeem is gewoon de bron van ellende en als burger kan je niets
Stemmen op gevoel? Ze hebben daar wel gekregen waar ze op gestemd hebben, misschien in NL wat minder op gevoel stemmen, maar je krijgt waar je niet op gestemd hebt.
Nouja, Clinton had meer stemmen dan Trump, maar toch won de laatste. Dus heel veel mensen daar hebben ook niet gekregen waar ze op gestemd hebben.
En hier stemmen mensen natuurlijk niet op gevoel / religie?

Ik denk niet dat er nog makkelijk een verandering gaat komen in dat 3e wereld landje.
Langzaam maar zeker zullen alle overheden daar naar toe proberen te werken. Het is immers belangrijk om als slaafherder zijnde volledige controle te kunnen uitoefenen op je kudde.
Overheden bepalen al lang niet meer wat het nederige volk doet. Dat doen die miljarenbedrijven die ons in hun zak hebben.
Verkiezingen kunnen ons aan onze reet roesten, maar moet je eens kijken als WhatsApp 5 minuten down is, Google's DNS wat hapert of de nieuwste iPhone een bug bevat. Daarnaast hebben die bedrijven genoeg geld, gelobby en advocaten om wetten te negeren en overheden zelfs een hak te zetten.

De overheid is maar een mak lammetje, een speelbal voor die alom geprezen vrije markt economie en die paar megalomanen die de dienst uit maken.

[Reactie gewijzigd door geekeep op 14 december 2017 19:34]

Is dat ooit anders geweest? De gene met de poen/macht bepaalt, tot het moment dat je het zo bont maakt dat je hoofd eraf gaat.
Dit is niet persoonlijk, maar wel kenmerkend voor deze 'internet generatie'. Niemand had zin om naar geschiedenis te gaan.. allemaal zo snel mogelijk een diploma halen, maar oude kennis ophalen en blijvend onthouden.. dat is niet meer van deze tijd. Alles is vergankelijk geworden. Blijkbaar dus ook onze kennis van de economische ontwikkeling in de afgelopen 250 jaar.

Erg zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier blijven fouten in de geschiedenis zich herhalen.

Ik zou zeggen, zoek het op, en zeg het voort...

om antwoord te geven op je vraag: je hoeft niet de rijkste man op aarde te zijn, om de machtigste man op aarde te zijn.

[Reactie gewijzigd door dwarfangel op 14 december 2017 20:57]

Nou ben ik vrij goed op de hoogte van de geschiedenis, en de situatie die je schetst is zo ver ik weet nog nooit ontstaan. Het zou dan gaan om één of meerdere personen die door de steun van anderen de macht zouden hebben zonder voorafgaand enige vorm van geld/macht te hebben gehad? Een geslaagde democratie zonder verstorende invloeden van buitenaf?
Ik ben erg benieuwd naar je voorbeelden van deze situatie. Elke vorm die ik kan bedenken die enig zins in de buurt kwam is namelijk ontstaan door geweld, waarbij een dreiging van geweld natuurlijk gewoon gelijk staat aan macht en letterlijk verwijst naar: ''tot het moment dat je het zo bont maakt dat je hoofd eraf gaat.''
Wie heeft het over democratie?

De stelling van Geekeep was volgens mij was dat multinationals het hebben overgenomen. Handelslieden hebben altijd veel invloed gehad, omdat zij als eerste 'problemen' konden detecteren die de economische groei in de weg zouden staan. Dus dat die wat te zeggen hadden, is zeker waar.

Maar de situatie waarin wij nu leven zoals die door Geekeep is beschreven (de corporate era), is pas na de 1900 echt goed op gang gekomen.
De industriele revolutie is ontstaan doordat in Engeland ineens een enorme voedselvoorraad was ontstaan. En mensen niet meer hoefden te overleven, maar de adel (overheid) zorgde ervoor dat mensen een minimale levensbehoefte hadden. De één wat meer dan de ander. In ieder geval ontstond daardoor ineens ruimte voor meer consumptie dan alleen de nodige aardappels uit Ierland. Waardoor het kapitalisme zoals we dat nu kennen langzaam op gang is gekomen. Efficiëntie en innovatie zijn sleutelwoorden in onze maatschappij, zonder zouden we het niet redden. En in de loop der tijd hebben de handelslieden en banken, onder het mom van 'moordende concurrentie' steeds meer taken van de overheid overgenomen. Dat was rond 1850 wel even anders...

Oorlog en geweld zijn funest voor het kapitalisme.. als iemand iets zegt over 'ja, maar... innovatie en uitvindingen bla bla" Dat is #BS! Geweld legt de economie lam. Dus alleen al daarom moeten we een oorlog zien te vermijden...

Hoop niet dat je nu met geschiedenis boekjes van Engels en Adams of Marx komt, want die hebben allemaal hun eigen ideologie. Maar in retrospect hebben ze in hun theorie allemaal denkfouten gemaakt. Vrije markt, oneindige groei, of de naïeve gedachte dat mensen zonder incentive aan de slag zouden willen gaan.

[Reactie gewijzigd door dwarfangel op 15 december 2017 09:59]

Je reageert op mijn reactie omdat deze onjuist zou zijn, terwijl wat ik zeg gewoon juist is. Voor 1850 bepaalde/regeerde ook de mensen met geld/macht. Dit is van alle tijden, daar gaat heel mijn reactie over.
Dat het spelletje nu iets anders werkt dan een paar honderd jaar terug doet daar weinig aan af.
Ik ben dus benieuwd wanneer er mensen zonder geld/macht geregeerd hebben.
Jij gooit geld en macht op 1 hoop. Hoeveel geld denk je dat Jezus op z'n rekening gehad heeft dan?
Jezus had waarschijnlijk voldoende aan een Penny-Rekening, maar kijk eens naar het saldo van het Vaticaan. De kerk, en dan doel ik op de Katholieke kerk, is echt eeuwen het machtigste orgaan ter wereld geweest, en niet toevallig ook de rijkste.
Geld en macht zijn twee verschillende zaken, zeker. Maar ze versterken elkaar enorm, niet zelden komt van het een het ander.
De geschiedenis gaat verder terug dan "geld".. maar goed.
1. De schuine streep wordt gebruikt om een keuzemogelijkheid aan te geven.
http://taaladvies.net/taa...duitse_komma_gebruik_van/

[Reactie gewijzigd door mmx op 15 december 2017 20:05]

Je beantwoordt daarmee je eigen vraag :-)
Inderdaad, velen halen beleidsbepalers (lobbyisten namens) en machtige corporaties) door elkaar met beleidsmakers (ministeries) en beleidsuitdragers (politici)
Zo is dat. Het tijdperk van de corporacratie zou je het kunnen noemen - de staatsvorm waarin grote bedrijven de dienst uitmaken.

Straks is het internet opgegeten door achterlijke contentboeren met copyrightissues en dollartekens in hun ogen. Weg droom van het vrije internet.

Als het op geld aankomt zijn mensen niet beter dan ratten, opportunistische, hebberige, nietsontziende, immorele ratten. Ik hoop dat ze stikken in hun kaviaar en verongelukken in hun mazerati's.
Je ziet het nu ook met de dividend belasting. Geen partij die het in z'n programma had staan maar toch is die nu ook afgeschaft.
De overheden waren tot nu toe juist de enigen die delen van het internet konden verbieden. In Amerika wordt die macht nu bij de bedrijven neergelegd. Daar tellen vervolgens alleen de dollars en maximale winsten. De consument is daar straks echt de dupe van. Er zullen wel goedkopere abonnementen komen, maar dan zal je heel wat moeten inleveren. Wil je alles kunnen doen, dan zal de portemonnee getrokken moeten worden.

Ook voor de kleinere en nieuwe bedrijven is dit slecht nieuws. Om met een nieuwe dienst te kunnen komen zullen heel wat extra (financiële) hobbels moeten worden genomen.
Waar je bij de overheid nog terug kan vallen op wetten en regels, is het bij bedrijven complete willekeur.
Als ik 'dat' hier op twitter in topics roep, wat @geekeep zegt: Krijg ik termen als 'aluhoedje', 'complot denken' etc naar me toe gegooid! Mede door mijn paranoïde mindset (wat hij dus bevestigd!).
Maar als het in deze context word gezegd is het in eens "Deze reactie is een nuttige aanvulling op de discussie of het artikel"!
Bah, hypocrieten, met twee maten meten.... Ik roep het al jaren! :P
"In het land der blinden is eenoog koning" _/-\o_
*ugh* dividendbelasting *ugh*. Maar Shell houdt natuurlijk wel van Nederland...
Daarom zeker ook dat men in Europa net de netneutraliteit in wetgeving verankerd ...
Verankerd? Een net vol modder is het, drijfzand, en de lijnen worden sowieso niet gezien of gerespecteerd maar veranderen continu van structuur en dichtheid.

Ze zijn zelf op een troon gaan zitten en falen in alle vormen.
Ai, snaartje geraakt mr taalnazi?

Ik doelde alleen op het feit dat jij probeert mensen te verbeteren terwijl jij "het aantal dt-fouten dat jij op een week tijd kunt maken"

Op een week, alsjeblieft zeg, het is in een week.
Snaartje geraakt.... man, ga toch fietsen, zulke "argumenten" werken bij mij niet.

En leer eens wat over je eigen taal en z'n enorme diversiteit. Jij komt blijkbaar niet verder dan je eigen dorps-taaltje.

That's it, wat mij betreft. Prettige avond nog.
Snaartje geraakt.... man, ga toch fietsen, zulke "argumenten" werken bij mij niet.

En leer eens wat over je eigen taal en z'n enorme diversiteit. Jij komt blijkbaar niet verder dan je eigen dorps-taaltje.

That's it, wat mij betreft. Prettige avond nog.
Haha, duidelijk is er wel eentje geraakt.

Goede dag verder.
De beste herder wilt er niets voor terug. En wie gratis en allereerst liefde geeft, verdient het vanzelfsprekend om geliefd te worden en dat kost niets, zelfs geen moeite.
Je kan het misschien verdienen, maar of je het krijgt...
En die beste herder wil er natuurlijk wel iets voor terug, dat geef je zelfs zelf aan. Hij wil er liefde voor terug. De mens is een doorontwikkeld (zoog)dier, en in onze basis hebben wij nog altijd zaken die miljoenen jaren geleden belangrijk waren voor overleving. (liefde voor suikers en vetten is een voorbeeldje). An sich is de mens egocentrisch, en als we iets doen voor anderen, is dat omdat we weten dat er beloning volgt die ons zal voldoen (materialistisch of emotioneel), en omdat we mens zijn, kunnen wij dit op lange termijn plannen. Dat zit bij ons ingebakken, wij gaan voor eigen overleving (van ons DNA). Koloniedieren (niet te verwarren met kuddedieren) zijn totaal anders ingesteld. Zij gaan voor de overleving van hun kolonie, en als individu zijn ze van geen tel.
Eén en ander is ook te verklaren door de evolutie van de hersenen. (hier in het kort en op een verstaanbare manier uitgelegd)

Dus zoals reeds in voorgaande posts is aangehaald, zijn er tegenstellingen tussen "wat goed is voor de massa" en "wat goed is voor het bedrijfsleven". Een overheid dient daar ergens een gulden middenweg in te vinden. Het is misschien goed dat iedereen thuis is en met kinderen kan spelen, maar daar zijn de bedrijven niet happy op, plus dat kan de overheid ook niet betalen.
Het is ook niet verwonderlijk, en dat is hier blijkbaar nog niet aangehaald, dat dit gebeurd onder een republikeins presidentschap. De Amerikaanse republikeinen zijn er voor gekend dat ze voor een zo klein mogelijke staatsinmenging zijn. (alhoewel vele republikeinen geloven in het scheppingsverhaal, passen ze wel Darwin's wet van Survival of the fittest toe)

En dan nu om mijn eerste betoog (dat de mens iets doet voor zijn eigen belang) te koppelen aan het techverhaal. Trump zorgt nu dus voor de ISP's. De ISP's zullen de $$ al wel ruiken. Ik vermoed dat beide partijen slim genoeg zijn om geen zakken vol geld onderling te verruilen (alhoewel je met Trump nooit weet). Ik zie de return eerder technisch terugvloeien op basis van deze wetten, dat bijvoorbeeld republikeinse propaganda wel vlot tot in de huiskamer geraakt, maar dat democratische propaganda niet vooruit te branden is.

[Reactie gewijzigd door Arator op 15 december 2017 10:54]

Ja, kom, laten we er een religieuze discussie van maken op een tech website. ;(
Een vrij onduidelijk verhaal waarin je een link legt met religie, inclusief hyperlink naar tekst uit de Wachttoren… Beetje aan de haren erbij gesleept inderdaad, vind je zelf ook niet?
Bovendien heeft men al een scheiding tussen kerk ennstaat bewerkstelligt omdat de kinderen van die kinderen het ook weer 'beter' wisten.
Gelukkig wel. Hoe meer macht geconcentreerd is, hoe harder het vroeg of laat misgaat. On topic: Door netneutraliteit af te schaffen gebeurt precies dàt: Meer macht bij providers. Reken maar dat die daar een slaatje uit gaan slaan, ten koste van hun klanten.
Beetje respectloos om religie op een website die daar compleet niet om draait, op te dringen aan mensen. Hetzelfde als mensen die aan de deur komen er over. Prima, leuk als je er zelf steun in kan vinden, maar val mij er niet mee lastig. Ik kan er ook prima een inhoudelijke discussie erover aangaan, maar niet op een tech website in de comments m.b.t. een artikel over net neutraliteit. Dat gaat mij wat ver. Heeft niets met respectloosheid te maken, maar meer met common sense. Overigens ook een stukje overlap met de normen en waarden waar je zelf naar lijkt te verwijzen..

On topic: Niet verrassend dat de net neutraliteit er in het uber kapitalistische Amerika als eerste aan gaat. Leuk ook voor providers inderdaad. Die zullen vast verkeer gaan shapen. Knijpen zodat ze apart pakketten aan kunnen bieden die bijvoorbeeld "optimised for Youtube" en "Best for Netflix!" zijn. Kan in theorie best OK uitpakken (goedkopere abo's) maar zal in de praktijk voor burgers zowat altijd nadelig zijn. Met uiteraard een apart kostenplaatje er aan vast. Dat wordt dan tzt net zo normaal gevonden als bijv. de thuiskopieheffing hier op een gegeven moment was. Een soort verkapte boete/extra bron van inkomsten bij providers. En als er eentje is die het aan gaat bieden is het hek van de dam, is die provider tijdelijk het zwarte schaap en zal de rest snel volgen. Kwestie van tijd voordat deze cash grab onzin ook onder druk van de lobby binnen de EU geimplementeerd wordt. Mark my words.
<snip>
Dat ik verder een grote interesse in onze geschiedenis heb en bovendien gelovig ben, en dat niet op een stereotype manier zoals jij dat denkt te kennen, maakt dat ik met andere ogen tegen de wereld aan kijk als iemand die 4 uur per dag gamed en verder een beetje op de helpdesk aan kloot en over scooters en auto's praat.
Mijn geloof in een schepper is gebaseerd op veel studie op vlakken waar veel mensen niet eens meer bij stil staan. Ik houd van filosofie, sociologie en verschillende wetenschappen maar ik heb een bloedhekel aan domme aannamen van oppervlakkige types.
Leuke aanname dat jij mij inschat als zo'n type. Beetje 'houlier than thou' gevoel hou ik er aan over. Klopt ook wel met de rest van je posts haha. Iets met pot verwijt de ketel en een gebrek aan zelfreflectie.
Dat sommigen van mijn zinnen lang zijn en dat ik speels omga met het naast elkaar zetten van tegenstellingen, speel met de betekenis of met het idee van een woord, heeft niets met drugsgebruik te maken. Als je echt lezen kon in plaats van met een oog op simpele vormen zoals grammatica en punctuatie en met een focus op de materie in plaats van de taal dan zouden er werelden voor je open gaan.
Ik val je nergens aan op je taalgebruik maar op de inhoud. Wederom leuk geprobeerd maar snijdt ook, wederom geen hout.
Één daar van noemt men empathie en verbondenheid ervaren met de schrijver in plaats van afgunst en afkeer uit je droevige trots.
Maar dat is dan zeker ook zweverig want de moderne mens is asociaal, egoïstisch en eigenwijs, apathisch.
Op letterlijk elk van je replies, die hier offtopic zijn, wordt je gedownvote (niet eens door mij) en geven mensen aan dat ze geen touw aan je posts kunnen vastknopen. Jep. Dat ligt het vast aan die mensen allemaal. Empathie was toch het woord dat je gebruikte?
Bovendien heb ik je reply op het forum in de mismoderatie thread gezet want jouw disrespect en vernederende gedraai slaat werkelijk nergens op. Als je zo met mensen om gaat in je directe omgeving dan heb ik medelijden met je ouders en andere slachtoffers.
Prima. Aangezien ik je replies niet downvote heeft het weinig met mismoderatie te maken. De mensen die je downvoten doen dat omdat je offtopic reageert. Overigens getuigt het roepen van zaken als dat je medelijden met mijn ouders hebt ook van weinig respect danwel inlevingsvermogen. Chapeau.
Dat je je niet aangesproken voelt voor het volledige stereotype doet er niet aan onder dat je gewoon elk vlak, aansluiting en punt mist, als ware je een dergelijk stereotype.

En dat was het punt, laat ik het even nadrukkelijk duidelijk maken want je wilt er toch omheen kijken.

[Reactie gewijzigd door 936443 op 16 december 2017 20:12]

Gezien de downvotes en de reponse op werkelijkwaar -elk- van jouw posts hier op de FP is het maken van een punt niet je sterkste kant zo blijkt, mijn waerde. Allicht ligt dat dan aan zender ipv verschillende indivuele ontvangers ervan.

Overigens, voor iemand die zo verlicht pretendeert te zijn heb je nogal last van het denken in hokjes. Misschien iets om aan te werken.
Mensen wegzetten als 'dom' is meestal een bevestiging dat mensen door hun inhoudelijke argumenten heen zijn, of simpelweg niet in staat zijn tot zinnige discussies en argumenten aan kunnen dragen onderbouwd op empirisch bewijs. Naast dat m.i. schelden en meermaals over iemands ouders beginnen een redelijk zwaktebod is. Daarmee zijn mijn vermoedens nogmaals bevestigd. Zal van te maken hebben met mijn 'gebrek aan scholing' o.i.d. haha. Dank daarvoor. Nog een beetje humor zo op de zondag.

[Reactie gewijzigd door xxxneoxxx op 17 december 2017 17:21]

Wederom veel woorden, weinig inhoud. Enfin. Genoeg offtopic voor hier me dunkt. Ik zou zeggen: blijf vooral posten zoals dit hier op de frontpage en laat de community met moderatie haar werk doen. Zie het als een groepje herders. Doe je er een beetje.. Ervaring op. Er iets van leren, tsjah.. Hoop wel dat je rood een mooie kleur vind.
Zal ik zeker doen ;)
Uhm. Denk dat je niet goed begrijpt waar je het over hebt.
Niet vervelend bedoeld, maar ik denk dat hij niet begrijpt wat jij bedoelt. Ik heb jouw stuk ook 4x gelezen en ik kan er ook geen touw aan vastknopen.
Voorlopig kunnen amerikanen nog met een vpn om mogelijke blokkades of overige onzin heen, maar als dat ook geremd gaat worden hebben ze grote problemen met deze beslissing...
Euh een VPN blokkeer je lekker als ISP, duh. Je kan prima alle VPN’s blokkeren door al het verkeer door een whitelist te laten gaan: onbekend pakketje? In de prullenbak

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 14 december 2017 20:58]

Maar dan moet bijna heel het internet gewhitelist worden. Is het dan niet makkelijker om alle VPN providers te blacklisten?
je hoeft alleen de diensten die zij willen toestaan whitelisten - een selectie nieuws-sites, social media, etc. Daar kunnen ze prima mee wegkomen. Alle VPN providers blokkeren is lastig, want dan moet je een lijst aan alle VPN providers hebben (tip: die heb je niet)
Met DPI kan je het grootste gedeelte van VPN's blokkeren of onbruikbaar maken. Ik denk dat China die tech voor de juiste prijs best wil verkopen ;)
Voorlopig kunnen amerikanen nog met een vpn om mogelijke blokkades of overige onzin heen, maar als dat ook geremd gaat worden hebben ze grote problemen met deze beslissing...
Houd er maar rustig rekening mee dat dat geremd gaat worden, past prima in het controlestraatje....
Als dat werkt is dat een vrijheid die ze snel zullen wegnemen, of ze gaan–heel Amerikaans–deze mensen keihard aanklagen. Plus, je zal zien dat ze alleen maar websites aanbieden waar jij voor betaalt. Dat zijn keuzelijstjes, en een VPN staat daar niet tussen.
Kan dit wel ooit teruggedraait worden met een andere regering? Of is Amerika nu voorgoed de sjaak?
Dit kan terug gedraaid worden.
Deze stemming is trouwens niet door politici gedaan maar puur door de leden van de FCC.
Het is nog niet "live" zelfs, dit kan ook op dit moment nog worden tegengehouden door de senaat. Maar daar zitten de Republikeinen nog in de meerderheid, dus dat gaat weinig zin hebben. Zelfs veel Democraten zijn voorstander.
Thanks voor de info. Ik snap nog even niet waarom er zoveel mensen voor een niet-open internet zijn. Zelfs niet IT-ers zien toch in dat buiten geld je hier niets mee wint?
Veel mensen zijn ook niet vóór de beperking van internetvrijheid, het zijn te weinig mensen die tégen zijn.

De meeste mensen interesseert het niets, denk ik. De mensen die er wel om geven zijn niet belangrijk genoeg om er iets tegen te doen, en in te kleine aantallen aanwezig. En de politiek (in de VS in ieder geval) liegt gewoon een lading onzin bij elkaar en dat zijn hun argumenten waar veel onwetenden voor vallen.

De mensen die er voor zijn, dat zijn vooral de mensen met belangen in bedrijven of politieke partijen. En dat zijn over het algemeen de mensen met geld die niet wakker gaan liggen van iets duurdere abonnementen voor hun internetgebruik: ze verdienen er miljoenen aan.
Nee, wetten zijn permanent!
de wet van neutraliteit is juist afgeschaft, dus die kan ook gewoon weer aangeschaft worden.
Implicerend dat ik serieus was?
1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True