Twitter blokkeert 'godslasterende' tweets in Pakistan

Op verzoek van de Pakistaanse toezichthouder voor de telecommarkt heeft Twitter in zeker vijf gevallen tweets geblokkeerd die een godslasterlijk karakter zouden hebben. Het zou de eerste keer zijn dat Twitter censuur toepast in Pakistan. Burgerrechtenbeweging EFF maakt zich zorgen.

De gewraakte tweets zouden onder andere verwijzen naar tekeningen van de profeet Mohammed, verbrandingen van de Koran en berichten van anti-Islam-bloggers. Deze content werd door de toezichthouder gekwalificeerd als godslasterlijk en kwetsend, waarna Twitter een verzoek kreeg om deze berichten voor internetgebruikers in Pakistan te blokkeren.

Bij het blokkeren van de tweets stelt Twitter overheden in staat om tweets te laten censureren. Als voorbeeld noemde de sociale-netwerksite Duitsland, waar nazistische boodschappen bij wet verboden zijn. De functionaliteit lijkt ook te zijn ontworpen om Twitter toegankelijk te houden of te maken in landen waar minder vrijheid heerst. Naast tweets is het ook mogelijk om accounts te laten blokkeren.

De Electronic Frontier Foundation meent dat het de censuurmaatregelen van Twitter ten aanzien van Pakistan betreurt omdat de sociale-netwerksite eerder had beloofd om alleen tweets en accounts te censureren als Twitter directe bedrijfsbelangen heeft in een land, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Japan en Duitsland. Hoewel Twitter zich jarenlang afficheerde als voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting, stelt de EFF dat het bedrijf sinds zijn beursgang vaker censuur is gaan toepassen. Als voorbeeld noemt de digitale burgerrechtenbeweging een recente zaak waarbij het op Russisch verzoek een Oekraïens account van de nationalistische Right Sector-beweging blokkeert.

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

23-05-2014 • 16:07

48 Linkedin

Reacties (48)

48
43
20
2
0
10
Wijzig sortering
De Electronic Frontier Foundation meent dat het de censuurmaatregelen van Twitter ten aanzien van Pakistan betreurt omdat de sociale-netwerksite eerder had beloofd om alleen tweets en accounts te censureren als Twitter directe bedrijfsbelangen heeft in een land.

Dit vind ik toch wel een raar statement; Als je er geld kan verdienen hoef je niet aan de mensenrechten te denken, maar als er niks te halen valt mag je niet censureren. Athans dat is hoe ik het lees, ik kan het verkeerd interpreteren, maar ik vind het krom, gewoon overal gelijk je beleid uitvoeren!

edit: @beneden mij: dan heb ik het inderdaad verkeerd geïnterpreteerd, met de uitleg dat ze zich aan de wetten van een land moeten houden waar zei een vestiging hebben; dat is niet meer dan logisch.

[Reactie gewijzigd door garriej op 23 mei 2014 16:19]

Als Twitter direct in een land zit moet het zich ook aan de wetten van dat land houden, vandaar dat ze dan wel "moeten" censureren.
Bedrijfsbelangen in een land betekent volgens mij dat je daar dus een vestiging hebt. En waarschijnlijk dus ook aangeklaagd zou kunnen worden als dat land vindt dat je je niet aan de wet houdt. Uit dat licht bezien is het niet zo gek: in landen waar Twitter als bedrijf aanwezig is, moeten ze zich aan de wet houden van dat land. Voor andere landen geldt een andere afweging: werken we mee of lopen we het risico in zijn geheel geblokkeerd te worden.
Nee precies omgekeerd, je mag alleen censureren in de landen waar je wel belangen hebt, om je bedrijf niet te schaden ;)

Staat in mijn ogen wel haaks op de gedachten dat iedereen gelijke rechten heeft, wat jij inderdaad ook aangeeft :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 mei 2014 16:21]

Vrijheid van meningsuiting versus een middeleeuws gedachtengoed. Jammer dat anno 2014 het eerste moet buigen voor het laatste.
Netjes, mits democratisch gelegitimeerd.
Netjes? Censuur op het internet?

Als iets in een bepaald land verboden is, dan moeten ze de overtreder daarvan aanpakken. Niet het medium waarop de activiteit heeft plaats gevonden.

Bij te snel rijden pak je de automobilist aan, niet de auto of de weg.
Bij openbaar dronkenschap pak je de alcoholgebruiker aan, niet de drankleverancier of het café.
Bij ordeverstoring pak je de verstoorder aan, niet de omgeving waar hij de orde verstoord.

Waarom zou dit op internet toch anders moeten? Omdat het zo anoniem is? Dan doen ze maar eens wat met dat anonieme, een soort van digid inlog voordat je het internet op mag. Wat mij betreft prima. Misschien verhoogt dat de kwaliteit van het medium ook eens.
Bij alcohol gebruik door minderjarigen zien we ook dat de verantwoordelijkheid verschuift naar de verstrekker van de drank (supermarkt, cafe)
Dit is misschien niet helemaal hetzelfde, maar is wel de weg van de minste weerstand.

Twitter kan waarschijnlijk kiezen: of de dienst wordt helemaal verboden (Zoals eerder in Turkije) of ze kunnen in gecensureerde vorm verder.
Hoe groot het bedrijf ook, iedereen zal vroeg of laat zwichten voor dit soort praktijken...
YouTube maakt hier ook schuldig aan,
als eigen werk teveel lijkt op een bekend werk dan word het verwijderd.
Ze hebben de overtreder toch ook aangepakt? Ze hebben zijn tweets niet overal ter wereld toegelaten. Dat betekent dat de mensen die hij wilde kwetsen geen benul hebben van zijn tweet en daar dus ook geen last van zullen hebben.
Leuk bedacht, maar traditionele zaken lopen een beetje scheef op het internet, omdat dat laatste veel globaler is en je geen jurisdictie hebt buiten je eigen land. Het blokkeren van illegale zaken is dan nog de enige mogelijkheid die je echt hebt.

Vaak wordt meteen geschermd met censuur (wat het in feite is, maar censuur is een nogal beladen term omdat het veel gebruikt wordt om mensen te onderdrukken, terwijl het heel sec gezien niet inherent slecht is) en wordt de vergelijking getrokken met landen als Noord-Korea (zie de poster boven je). Waartegen geageerd dient te worden is niet dát er iets gecensureerd wordt, maar wát er gecensureerd wordt.
Beter dat Twitter toegankelijk is mits censuur dan dat Twitter niet toegankelijk is.
Echt schandalig dat je voorstander bent van verplicht inloggen met DigiD voor internetgebruikers.
Dan heb je meteen prism 2.0 ....
Inderdaad censuur is prima als het maar in mijn belang is. /sarcasm
Censuur netjes?

Je weet dat Noord-Korea een democratie is?

[Reactie gewijzigd door jpsch op 23 mei 2014 16:17]

Anoniem: 63628
@jpsch23 mei 2014 17:42
Ja ik vind het ook wel netjes. Wie zijn wij of wie is twitter om een ander land te vertellen hoe ze de boel aan moeten pakken. De arrogantie die sommigen hier in Nederland lijken te hebben door voor een ander land maar te moeten bepalen hoe ze zich moeten gedragen is te belachelijk voor woorden. Dat wij ergens in geloven hoeft kan toch niet betekenen dat de hele wereld dat maar moet doen hè. Bah, arrogante gedoe.

Nu is het effectieve gebruik van twitter ook regelmatig schromelijk overdreven, dus om nou te zeggen dat de impact groot is; mwah, niet echt.
Het is arrogant om te vinden dat iedereen een mening mag hebben en daar vrij over mag spreken? Inderdaad bah, wat vreselijk.... NOT

Daarbij zeg jij dat het arrogant is dat wij (willen) bepalen hoe een ander land zich moet gedragen, dat terwijl het land (de regering) juist bepaald hoe de inwoners zich moeten gedragen (censuur).... nee dat is lekker wil je zeggen?

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 23 mei 2014 18:28]

Wat arrogant is is om te denken dat jouw mening de enige juiste is wanneer je de mond vol hebt van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof. Maar goed, ergens is het ook wel weer menselijk.
Maar een overheid is niet arrogant als ze de vrijheid van meningsuiting van een minderheid wenst te beknotten?

Jij verwijt hem te weigeren om intoleratie te tolereren. Maar intolerantie tolereren is net de ultieme intolerantie...
Juist wel. Dat volgt toch ook uit wat ik zeg?

Die laatste zin is mindblowing :9~ Maar hij klopt wel ja. Maar goed, dat is ook meer op woorden spelen dan op inhoud.
Je lijkt (corrigeer me alsjeblieft als ik het verkeerd lees) Remmes te verwijten dat hij stelt dat vrijheid van meningsuiting beknotten onaanvaardbaar is, onder het motto dat 'ons' systeem niet beter is dan 'hun' systeem.

Net door dat soort cultuurrelativisme, die bereidheid om intolerantie te tolereren, krijg je een wereld waarin minderheden het steeds moeilijker krijgen om zelfs hun meest elementaire basisrechten op te eisen.
Maar als je intolerantie niet tolereert, dan ben je zelf toch ook intolerant? Dan kan niemand zijn rechten meer opeisen en word het helemaal lastig allemaal. Sowieso, als je intolerant bent tegenover de intoleranten doe je dus hetzelfde als zij en kan je wel gaan zeggen dat jij beter bent en dus gelijk hebt, maar het tegenovergestelde zou dan waar zijn.
Waar haal je dat 'intolerant zijn' een recht is?

'Meerderheden' en 'minderheden' hebben geen rechten. Mensen hebben rechten. Een aantal onvervreemdbare basisrechten, ongeacht wat een meerderheid daarover denkt. Op dat principe is de hele moderne maatschappij gestoeld (in theorie ook Pakistan, aangezien ze verschillende VN-verdragen tekenden en een relatief liberale grondwet hebben) en als we het niet met wat meer kracht verdedigen, kan deze aardbol nooit enige vooruitgang maken.

Al te vaak wordt 'er is een meerderheid voor' gelijkgesteld met 'het is legitiem'. Wie zo denkt, kan elke vorm van rechtszekerheid en gelijkheid van mensen uit het raam gooien. En dan verbrandt men boeken...
En toch leven we ( officieel in ieder geval) in een democratie, waar de meerderheid bepaald wat er gebeurt. Je zou bijna zeggen dat het niet uitmaakt of het legitiem is, want als de meerderheid het wil gebeurt het toch wel.

Over rechten gesproken: heb ik niet het recht op een mening? Zodra ik een negatieve mening heb over een ander dan ben ik al intolerant. Dus ja, het is mijn goed recht om intolerant te zijn. Sowieso, hoe kan je niet intolerant zijn? Dan zou je het met alles en iedereen eens moeten zijn. Maar aangezien die mensen het dan weet niet met elkaar eens zijn, ben je dus hoe dan ook intolerant.
We leven in een democratie, en de essentie daarvan is dat de meerderheid bepaalt wat er gebeurt zolang dat niet indruist tegen een aantal elementaire mensenrechten. Die hebben we vastgelegd in zeer moeilijk te wijzigen documenten zoals de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens, en voor het afdwingen ervan zorgt een sterke en onafhankelijke magistratuur.

Als je morgen een meerderheid vindt om Belgen/Nederlanders van Aziatische origine te vermoorden of om alle mensen die hun geloof afvielen te laten steriliseren, is dat nog geen democratisch besluit en zal het ook niet uitgevoerd kunnen worden.

Van democratie kan pas sprake zijn als alle mensen (1) gelijk en (2) soeverein zijn. Dat betekent dat geen meerderheid, hoe groot ook, het recht kan hebben jouw of mijn basisrechten te schenden, want anders is de stem van elke burger niet meer evenwaardig.

Wie inbreuken op de rechten van mensen tolereert, draagt bij aan een samenleving die minder democratisch en menselijk is. Een democratie kan maar functioneren wanneer bepaalde standpunten verhinderd worden in de praktijk gebracht te worden.

Tolereren betekent niet 'het eens zijn met'. Het betekent 'iets toelaten omdat je het niet kunt of wilt verbieden, ongeacht of het je nu bevalt of niet'. Het is wel degelijk mogelijk perfect tolerant te zijn, door gewoon het simpele dictum 'elk mens heeft het recht alles te doen dat de ander niet schaadt' te volgen.
Mensen zijn nooit gelijk of soeverein. Nooit helemaal. Dus er kan nooit sprake zijn van complete democratie ( en dat is ook zo.) En nee, officieel heeft niemand het recht mijn of jouw basisrechten te schenden. Maar je denkt toch niet dat dat nooit gebeurt of nooit zal gebeuren?

Maar goed, wie bepaalt wat jouw of mijn rechten zijn? Wie bepaalt wat goed of slecht is? In elk geval niet de grondwet, want als puntje bij paaltje komt dan zegt een stukje papier helemaal niets.
- Nee, maar dat mag geen argument zijn om het niet na te streven, ook in ons buitenlands beleid. Om Voltaire even te citeren: 'Dans ses écrits, un sage Italien dit que le mieux est l'ennemi du bien.' Al te vaak draaien we ons hand om voor graduele vooruitgang met als argument 'we zijn niet perfect en zullen het nooit zijn'. Maar dat doet niet ter zake: beter is altijd te verkiezen boven goed.

- Gebeurt het hier niet? De meest primaire rechten worden alvast niet meer geschonden. We vervolgen niemand meer om zijn (gebrek aan) geloof, geaardheid, ras,... en ons rechtsapparaat doet aardig zijn best om die wetten hoog te houden.

- Een grondwet zegt heel veel; in landen die op de grens tussen democratie en dictatuur staan, en Pakistan is er zo eentje, is het Grondwettelijk Hof vaak het laatste onafhankelijke instituut. Uitspraken van het Pakistaanse hof hebben militaire coupleiders uit het zadel gelicht en een hoop bloedvergieten voorkomen.

- Rechten worden niet 'bepaald', dat zou impliceren dat het dingen zijn die zonder duidelijke grond toegekend worden. In een functionele rechtstaat zijn rechten net intrinsiek en is het beperken van je rechten hetgeen dat gemotiveerd moet worden.

Een goed uitgangsprincipe, en zo is bijvoorbeeld de Common Law gegroeid, is dat een mens geboren wordt met absolute vrijheid; elke beperking ervan door de staat moet grondig gemotiveerd worden, vaak met als toets 'schaadt het anderen?'. Religie, en zeker het gebrek eraan, kunnen daar nooit aan voldoen.
In veel gevallen kiezen mensen zelf voor zulke regeringen. Zie de verkiezingen in Egypte, daar stemden ze massaal op de Moslim Broederschap,een partij welke tegenwoordig bestempeld is als een Terroristische organisatie.
In zulke landen mogen ze van mijn part dingen censureren, immers het volk kiest er zelf voor.
En dan klopt het dat we ons manier van leven niet als het ultieme moeten zien. In Nederland beschouwen we prostitutie en drugs niet meer als ongewoon, erger nog nu willen sommigen zelfs dat we begrip moeten tonen voor pedofielen, want ja zo zijn ze eenmaal en als ze hun handen thuis houden moeten we ze maar accepteren. En dan voelen wij ons op de tenen getrapt als er anderen over ons manier van leven iets te zeggen hebben? Maar wij kunnen wel ons "ideale" samenleving aan anderen opleggen?
Het probleem in landen zoals Pakistan is dat kwaadwillende personen (of wellicht diensten) met dit soort zaken een grote groep mensen tot boze protestacties kan aansporen. En dat is in die landen een groter probleem voor de overheden dan hetzelfde hier zou zijn.
Je bedoelt dat burgers hun recht op vreedzaam protest zouden kunnen gebruiken? Wat een drama.
Nee, ik bedoel dat bepaalde religieuze uitlokkingen op het internet in Pakistan eerder anders uitpakt dan het hier zou doen.

Mensen in dat soort landen worden nou eenmaal makkelijker geprovoceerd en een tekort aan mobieltjes zal er ook niet zijn.

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 24 mei 2014 16:27]

De censuur vindt er plaats tegen groepen wiens religie, of gebrek eraan, de overheid stoort (of beter: de gewapende islamistische groepen die in bepaalde districten zoals miljoenenstad Karachi de overheid dwingen tot het invoeren van wetten die tegen de in beginsel seculiere principes van de Pakistaanse staat gaan).

Als de overheid dit verbod uitvaardigde om mensen met een afwijkend geloof te beschermen tegen represailles, waarom doen ze dan niets tegen de massamoorden op de Shia-minderheid in Baluchistan of op de resterende Christenen in het kustgebied?
Tja waarom doen mensen dingens ander in andere landen?

En censuur wordt hier net zo goed toegepast, probeer hier maar een bedreiging tegen over te uiten in uw commentaar, wellicht een van exact hetzelfde soort gericht tegen Islam zoals er in Pakistan verboden wordt. Kijken hoe lang het er op staat.

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 24 mei 2014 16:36]

twitter is een product uit de USA tuurlijk kunnen zij vertellen hoe zij hun zaakjes moeten regelen

Cisco Google en microsoft zijn niet voor niks voor de rechter gesleept omdat ze de chinese regering hielpen met het bouwen van de great firewall/censuur

aan sommigen dingen mogen onze bedrijven ook niet aan mee helpen

en als dat land het er dan niet mee eens is PECH voor hun moeten ze twitter maar gaan blokkeren eens kijken hoe leuk hun inwoners dat vinden :Y).

daar ligt het verschil en aan die normen een waarden hoor je te houden
net zoals de nederlandse staat bepaalde dingen censureerd die in andere landen weer wel mogen.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 23 mei 2014 18:32]

En hoe kunnen wij na gaan dat god deze uitspraken niet prettig zou vinden?
opbellen, duh, pak de Pakistaanse Gouden Gids, en leef je uit :+
Och jee, 5 Tweets die verwijderd zijn :z :) Er wordt gedaan alsof er een grote schande gaande is. Voor wat regels tekst op Twitter / Facebook koopt niemand wat hoor. Ik krijg een beetje een lange-tenen gevoel bij dergelijke berichten. Mensen nemen Twitter / Facebook veel te serieus.

Een wereld zónder social media, dat zou de wereld pas sociaal maken :)

Ik wil censuur niet goedpraten (hoe zou je het kunnen..), maar die censuur was er al decennia in dat land. Deze 5 geblokkeerde berichten stellen daar helemaal niets bij voor. Om nu allemaal op Tweakers.net in rep en roer te gaan omdat ze toevallig een millimeter op ons speelveld (tech) komen zou toch wel een beetje naïef zijn.

[Reactie gewijzigd door Engineer op 23 mei 2014 19:24]

"godslasterlijk en kwetsend"

Wat een verassing, Moslims zijn weer eens gekwetst. So What? Alsof ik nooit iets lees wat mij kwetst, of wat tegen mijn moralen in gaat. Dit is toch nog geen reden om dan maar gelijk te gaan klagen? Ook erg fijn dat Twitter hun prioriteiten laten zien. Een schadelijk geloof gaat blijkbaar voor mensenrechten.
Als dingen jou kwetsen en je doet er niks aan, zoals je zelf zegt dan schets het een aardig beeld over je neerbuigend karakter.
Nee, dat schets een beeld van mijn vermogen mezelf in de hand te houden. Je leeft in een samenleving met andere mensen, dan komt het nog wel eens voor dat bepaalde dingen je kwetsen. Maar iemand die in staat is om ook maar een beetje rationeel te denken, begrijpt ook dat zoiets nou eenmaal niet te vermijden valt.

Het feit dat Twitter bereid is om de vrijheid van meningsuiting te schenden zodat een paar booslims tevreden blijven, vind ik walgelijk.
Inderdaad ja, fijn toch.
Ben er zeker van dat alle diensten in de toekomst P2P gericht met encryptie gaan worden.

a) Mensen hebben meer upload dan vroeger.
b) Men begint meer & meer diensten met censuur te voorzien.
c) Men wilt in de VS en andere landen, ... snel & traag internet introduceren.

Gevolg, alles wat men zal zien in de toekomst is: A -> B, maar geen idee wat de inhoud is. En als veel diensten op die manier werken, zal je 100de verschillende ip's / second zien connectoren bij mensen. Weet dan maar welke de Twitter of andere berichten zijn.

Maar daarvoor dienen er nog enkel stappen genomen te worden:

a) Er moet ook een manier gevonden worden, dat diensten niet meer specifiek op poort werken ( voorbeeld: Packet komt binnen, en in het packet zit de poort / dienst info -> en stuurt dan de bericht door ). Nu is het nog te makkelijk gewoon te zien op welke poort iets aankomt, en deze te blokkeren.

Random versturen & ontvangen op porten.

b) Encryptie van de diensten mag niet specifiek zijn. Stel dat dienst x encryptie z gebruikt, dienst b gebruikt z2 ... enz ... Dan kan je ook ontdekken welke diensten een gebruiker gebruikt door de encryptie te analyseren. Word nu ook al gedaan!

Probeer dan maar eens het internet te blokkeren ... word gewoon onmogelijk gemaakt, zeker als P2P geworden is, met onbekende poorten, en volop encryptie ( liefst dus ook op de headers ).

Ben verbaast hoe traag iedereen reageert op dit constant nieuws van censuur, NSA, twee snelheid internet, data opslag enz enz enz ...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee