'Problemen bij 112 waren al langer bekend'

Al in 2009 was bekend dat verbindingen van de alarmcentrale 112 onvoldoende in de gaten werden gehouden, melden media zondagavond. De afgelopen jaren waren er diverse grote storingen bij het alarmnummer; in 2009 duurde een storing maar liefst vijf dagen.

De storingen bij het alarmnummer 112 in 2012 waren geen uitzondering: de afgelopen jaren vonden meerdere grotere storingen plaats, melden zowel weblog Sargasso als tv-programma Brandpunt zondagavond op basis van eigen onderzoek. Vorig jaar was er een aantal storingen bij het alarmnummer; tijdens een van die storingen vielen twee doden, mogelijk mede als gevolg van de storing.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie noemde de storing destijds een 'betreurenswaardig incident', maar volgens Sargasso en Brandpunt zijn de problemen al jaren bekend. Na een grote storing in 2009, waarbij zesduizend 112-oproepen onbeantwoord bleven en die vijf dagen voortwoekerde, wees een onderzoek al uit dat er problemen waren bij de dienst.

Een dag voor de grote storing bleek namelijk een andere storing te hebben plaatsgevonden, die onopgemerkt bleef vanwege gebrekkige monitoring. Ook op papier was de monitoring niet goed geregeld: sommige contracten over de monitoring van de verbindingen met KPN, dat de verbindingen levert, waren verlopen of zelfs in het geheel niet ondertekend.

Volgens de onderzoekers ontbrak daarnaast bij de politie een gevoel van urgentie. Ook KPN kreeg verwijten; die provider zou traag reageren. De afhandeling van incidenten bij de alarmcentrales was eveneens niet in orde. In 2010 vond wederom een storing plaats, maar een vervolgonderzoek in 2011 was nog steeds zeer kritisch. Er was onder meer te weinig overleg tussen het KLPD en de service-afdeling van de politie, die 112 onder zijn hoede heeft.

Ondanks de kritische rapporten en de herhaaldelijke storingen vonden er in 2012 opnieuw storingen plaats. Na een grote storing in maart 2012, waarbij alle telefoontoestellen bij de alarmcentrale opeens waren uitgelogd en 112-telefoontjes daardoor niet doorkwamen, werd KPN ontboden bij het ministerie. Desondanks vonden er in de rest van dat jaar meerdere storingen plaats, onder meer de storing in juni waarbij twee mensen overleden. Eerder bleek al dat de storing bij 112 in juni werd veroorzaakt door de uitval van twee cruciale glasvezelverbindingen. Een van die twee glasvezelverbindingen lag er al een maand uit, maar dat bleef onopgemerkt, omdat de verbindingen niet werden gemonitord.

Bij een onderzoek naar die grote storing in juni, dat vertrouwelijk is maar waar Sargasso de hand op heeft weten te leggen, vellen de onderzoekers harde oordelen: ze zetten vraagtekens bij de kennis en ervaring bij de dienst. Ook concluderen ze dat procedures niet voldoende worden nageleefd en dat het benodigde gevoel van urgentie nog steeds ontbreekt. In de uitzending verwijt wetenschapper Jan Smit van de Technische Universiteit Eindhoven de alarmcentrale een 'behoorlijk gebrek aan professionaliteit'. Het CDA wil dat minister Opstelten uitleg komt geven in de Tweede Kamer.

In een reactie aan het ANP laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten dat de bereikbaarheid van 112 in de afgelopen jaren boven de 99,9 procent heeft gelegen, maar dat er wordt gewerkt aan verbeteringen. Na de storing in juni zouden al de nodige maatregelen zijn genomen. Officieel mag het noodnummer niet meer dan zes minuten per kwartaal haperen.

Door Joost Schellevis

Redacteur

13-01-2013 • 22:44

85 Linkedin

Lees meer

Reacties (85)

85
77
58
6
1
1
Wijzig sortering
Tot 1-1-2013 was ik hoofd van een meldkamer ambulancezorg (in beheer van de politie) en dus redelijk op de hoogte. Het bericht behoeft wel enige nuance, maar er zitten wel een aantal ware punten in.

Het heeft mij altijd hogelijk verbaasd dat het in Nederland nog niet vanzelfsprekend is dat je met een 112-oproep automatisch en direct in de juiste meldkamer terecht komt. Mobiele bellers komen nog altijd eerst in Driebergen (KLPD) binnen en worden vervolgens doorverbonden. Dat kost tijd, maar creeert ook een extra schakel en dus een extra mogelijkheid om te falen. Meer dan 10 jaar geleden zou dit al opgelost worden, maar tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd.

Vaste bellers worden doorgeschakeld o.b.v. kengetal. Dat is redelijk accuraat, maar de kengetal-gebieden verhouden zich niet altijd tot de regio's waarover een meldkamer gaat. Ook daar ontstaat weer een kwetsbaarheid omdat er doorgeschakeld moet worden.

Daarnaast is er (door slechte communicatie) tijdens onderhoud een storing ontstaan. Iets wat ik echt een grote misser vind. Het 112-netwerk is niet van de overheid, maar aanbesteed. Volgens mij wordt het momenteel door Tele2 geexploiteerd. De vraag is of zoiets buiten het publieke domein moet liggen.
Vervolgens worden er n.a.v. de storingen een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor de capaciteit (lijnen) op meldkamer vergroot wordt. Echter met een prijs. Zo kwam ik er half december, door een klacht van een melder die niemand aan de lijn kreeg, achter dat ons aantal lijnen verdubbeld was. Echter is dat een wassen neus. Waar we eerst, zeg maar, 3 lijnen hadden voor de meldkamer ambulancezorg waren er nu opeens 6. Echter stonden de laatste 3 in een wachtrij die NIET zichtbaar was voor onze centralisten. Dat betekent dat een oproep pas zichtbaar werd in onze systemen op het moment dat een andere verbinding werd verbroken. Gekkenwerk, want als er een nieuwe oproep zichtbaar is kan een centralist besluiten een lopende oproep - conform protocol - te beeindigen. Soms blijf je aan de lijn om melders bij te staan of gerust te stellen, en niet om levensreddende instructies te geven. Dan kun je ervoor kiezen om een andere oproep aan te nemen, maar dan moet je wel weten dat die oproep er is.

Persoonlijk vind ik dat we hier nu niet al te dramatisch over moeten doen. Het hele meldkamerdomein wordt, zowel technisch als procedureel, gereorganiseerd. Van 25 meldkamers gaan we naar 10 meldkamers waarbij de techniek uniform wordt. Het doorverbinden is dan ook niet langer van toepassing. Een traject wat nog wel een paar jaar zal duren, maar wel leidt tot structurele oplossingen en een betere service naar de burger toe. Het is ook een beetje achterhaald om in elke regio een meldkamer te hebben. De tijd dat de telefoon beantwoord moest worden door iemand die vervolgens precies de weg moest weten naar de locatie van het incident ligt achter ons. De techniek maakt veel meer mogelijk. In landen om ons heen en verder weg is het heel normaal dat er vanaf 1 meldkamer 10+ miljoen burgers worden bediend. Bij ons varieert dat tussen de 250.000 en 1.500.000.

Ik heb er vertrouwen in dat het beter zal gaan, maar ben van de uitgesproken mening dat een telefonienetwerk als 112 niet aanbesteed kan worden aan de laagste bieder, ongeacht hoe duidelijk het bijbehorende pakket van eisen is geformuleerd.
Altijd heel interessant om insider-informatie te lezen, ook nu weer (bedankt daarvoor).

Vaak gaat het om ex-werknemers en dan vraag ik me altijd af of ze hun bezwaren ook op het werk naar voren hebben gebracht; bijvoorbeeld die situatie waar je half december achter kwam?
KPN mag z'n mobiele netwerk wéér eens beschikbaar gaan stellen op het moment dat..... Dus :)
het is toch eigenlijk best gek dat je niet 100% op 112 kan rekenen?
Anoniem: 256409
@MelvinV213 januari 2013 23:06
dat is niet gek, want je kan nooit 'echte' 100% uptime garanderen... maar zeker bij zoiets als een nood dienst verwacht je wel 99,999999999% uptime.
Niet overdrijven; elke "9" extra maakt een gigantisch verschil. Op jaarbasis:
99% uptime -> 3.65 dagen downtime per jaar
99.9% uptime -> 8,77 uur downtime per jaar
99.99% uptime -> 52,6 minuten downtime per jaar
99.999% uptime -> 5,26 minuten downtime per jaar
99.9999% uptime -> 31,6 seconden downtime per jaar
99.99999% uptime -> 3,16 seconden downtime per jaar
99.999999% uptime -> 316 milliseconden downtime per jaar
99.9999999% uptime -> 31,6 milliseconden downtime per jaar
99.99999999% uptime -> 3,16 milliseconden downtime per jaar
99.999999999% uptime -> 316 microseconden downtime per jaar

Of, om er anders tegenaan te kijken, 99.999999999% uptime is één seconde downtime in 3169 jaar.

Kunnen we het erover eens zijn dat dat niet heel realistisch is?

j-phone, Firesphere:
Voor de duidelijkheid, mijn lijstje begint bij 99% omdat het ergens moet beginnen, niet omdat ik 99% uptime genoeg vind voor een dienst als 112. Ik wou alleen een overzichtje geven van wat een bepaald aantal 9s (zoals aerandir121's "99,999999999% uptime") in de praktijk betekent).

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 14 januari 2013 04:13]

En toch is 100% uptime niet te verzekeren.

Wat wel kan, is er voor zorgen dat er zoveel redundante lijnen liggen naar de centrales, dat die kans zo miniem mogelijk is.
Lijn 1: Koper ISDN
Lijn 2: Kabel SIP op server A
Lijn 3: Glasvezel op server A
Lijn 4: Kabel SIP op server B
Lijn 5: Glasvezel op server B

etc.
Ik weet niet hoe de zaken bij de centrales er voor staan, maar ik wil bij mij op kantoor al niet eens minder dan een dubbele lijn hebben. Een centrale die handelt met leven en dood, mag van mij op belastinggeld een 10-voudige lijn hebben, die via onafhankelijke routes en onafhankelijke aanbieders bereikbaar is, om zo de downtime zo laag mogelijk te houden.

100% up? Utopie.
99% up? Te laag voor een levensbedreigende situatie.

De oplossing ligt echter wel in het midden en kost veel geld.
Als niemand monitored wordt niet opgemerkt dat er lijnen uit liggen. Mischien moet er wat hardware worden vervangen of moet de lijn gewoon een schopje hebben maar als niemand kijkt kan het zijn dat je maanden zonder het op te merken maar op 1 lijn loopt.
Als vervolgens die laatste lijn ook een probleem krijgt heb je ineens niks meer over.

Het probleem is dus niet de redundantie, die is in orde. het probleem is dat de redundantie niet gemonitored is. Je kan geen 99,9+ uptime houden als er alleen actie wordt ondernomen als de dienst probleemen heeft. Er zullen ook preventieve acties nodig zijn, de redundatie moet worden gemonitored en er moet actie worden ondernomen als er redundantie uit ligt.
Ik mis bij de overheid wel eens de portie gezond verstand en ''de juiste mensen op de juiste plek''. Verbindingen horen gemonitord te worden, systemen getest en gebaseerd op de taken die je ermee wilt uitvoeren. Zeker over zoiets kritisch als een alarmnummer mag je verwachten dat er pro-actief en goed wordt nagedacht, backupscenario's worden ingezet en nagelopen/gecontroleerd en er kundige mensen zich er mee bemoeien.

Triest, hoe het gesteld is met veel van de IT op overheidsgebied. Vraag me af waardoor het komt? Willen ze te veel voor weinig? Ontbreekt de kennis binnen de NLD bedrijven?
Voor 112 zou ik in ieder geval geen genoegen nemen met 1 locatie. Zelfs al hebben ze 100 lijnen. Er er brand uitbreekt zal men toch echt het gebouw uit moeten. :) Maar je hebt gelijk, Er moeten zo veel dingen geregeld en gecontroleerd worden dat een oplossing uiteindelijk veel geld kost.

Hier zie je ook dat zelfs wanneer er initieel goed over de oplossing is nagedacht dat er alsnog problemen kunnen voorkomen bij het beheer. Er moet iemand zijn die waakt over de verschillende systemen en weet dat er een systeem is uitgevallen. Bij 112 lijkt die monitoring niet echt goed georganiseerd te zijn en dan kun je nog zo'n redundant systeem ontwerpen, als je niets doet nadat een component uitvalt, blijf je uiteindelijk alsnog met niets over.
Wat noem je dan wel realistisch?
Een ambulance die nét een minuut te laat komt?
Het is blijkbaar al een keer gebeurd vorig jaar.

Kijk hier maar eens naar:
http://www.allestoringen.nl/storing/alarmnummer-112

Als er wordt vastgesteld dat er wel degelijk verwijtbare fouten zijn gemaakt en dat die voldoende worden aangepakt mag je concluderen dat het net zo lang fout blijft gaan totdat er genoeg mensen er tegen gaan ageren. Zorg dat de politici met deze feiten worden geconfronteerd zodat de overheid er niet omheen kan.
De kans dat een ambulance 1 minuut te laat komt wordt eerder beinvloed door verkeersomstandigheden dan een falend 112 systeem. Je kunt dan wel 112 near 100% available maken, maar daar lost je het probleem niet mee op.
Klopt, maar maakt een goede werking van 112 echter niet minder belangrijk.
Met "verkeersomstandigheden" zou ik dan eigenlijk vooral "medeweggebruikers" willen noemen.

In een VS kan je in de bebouwde kom de 100 km/h halen met een ambulance als je je zwaailichten aan hebt.

Hier raak je dan binnen 300 meter een auto omdat er altijd minstens één *** tussen zit die niet aan de kant gaat zoals het hoort.
Dat is leuk, dat men 100 haalt in de VS, maar de wegen zijn daar ook een stukje breder dan hier, dus is er veel meer ruimte. Ik betwijfel overigens dat ze dat lukt in de grote steden.
Binnen de bebouwde kom heb je misschien gelijk, maar het punt van Kakanox was juist dat de medeweggebruikers hier in NL ook een stel halve onderbroeken zijn. (niet allemaal gelukkig, maar op een drukke snelweg zitten er altijd wel een paar tussen)
Vrijdag bijvoorbeeld nog, zag ik een kerel in een merc nog even invoegen VOOR een ambulance die met alle toeters en bellen op over de linkerbaan probeerde te komen.
Waar denk je dat al die SIRE-reclames op gebaseerd zijn, "Handen af van onze hulpverleners"? Die zijn er niet voor niets, helaas.
Klopt, maar maakt een goede werking van 112 echter niet minder belangrijk.
Mijns inzien is de overlast van valse 112-meldingen (zo'n 80% van alle telefoontjes naar de alarmcentrale) een veel groter probleem. Die uptime is in het verleden nooit 100% geweest en zal dat ook nooit worden, want dat is technisch niet haalbaar. Hoe graag de minister en de KPN dat ook zouden willen.
Nope, ik ben het niet met je eens.

Een vliegtuig maatschappij die een uptime garandeert van 99% is geen optie voor de overheid maar een service zoals 112 mag minder bieden?

100% kan je niet bieden inderdaad, maar toch wel meer dan je wettelijk oplegt aan andere partijen?
Jullie bedoelen waarschijnlijk dat je geen 100,0...% (met een nader te kiezen aantal nullen) kunt bieden. 100% kan namelijk ook gewoon betekenen dat je een afgeronde weergave biedt van 99,9...% (met een nader te kiezen aantal negens).
in SLA's rond je niet af.
Ik vindt het onzin dat je nooit echt 100% uptime zou mogen verwachten, je kan ook webhosting met 100% uptime gegarandeerd afsluiten dus vindt ik dat het bij iets waar levens van afhankelijk zijn het zeker 100% moet kunnen zijn.

Omdat 112 zo belangrijk is zou je als overheid toch een dubbele backup moeten maken, tenzij je als overheid de levens van de burgers niet belangrijk vindt. In datacenters hebben ze ook backup voor een backup als je 100% uptime afsluit. Zo moeilijk is het niet. En geld hebben ze genoeg, alleen investeren ze het niet in Nederland zoals we nu zien.
Iedereen die serieus met uptime eisen bezig is, weet dat je al aardig succesvol bent als je 99,x procent haalt. Een echte SLA zal dus altijd 99.x% uptime garanderen waarbij 99,99% al een aardig dure klus is. 100% garanderen is echter in principe onmogelijk en toont dan ook aan dat degene die die SLA geschreven heeft geen flauw benul had van wat hij/zij aan het doen was.

Voor mij betekenen dit soort onzin getallen dat de offerte automatisch de papiervernietiger in gaat. Liever een serieuze leverancier die weet dat hij maar 99% uptime kan leveren, dan iemand die maar wat roept omdat het zo leuk staat op papier.
Maar dan vergeet je wel dat ook hostingbedrijven die 100% garanderen toch eens offline durven gaan, al dan niet door eigen toedoen. Het enige wat jij als klant dan hebt is een schadevergoeding, en als de downtime bij een externe partij ligt kan de hoster achteraf zijn claim van 100% blijven volhouden.
Maar dan vergeet je wel dat ook hostingbedrijven die 100% garanderen toch eens offline durven gaan, al dan niet door eigen toedoen.
onderhoud is altijd uitgezonderd in dergelijke SLA's. Iets wat de 112-SLA volgens mij weer niet toestaat.

En wat humbug al zegt: 100% uptime is geen garantie, maar marketing. Een techneut zal nooit 100% afgeven, want iedere techneut weet dat dat volstrekt onmogelijk is.
Nu zijn internetdiensten doorgaans minder betrouwbaar dan de goede oude telefoon, om dat getal in prespectief te zetten: giganten als Google en Facebook halen soms op dom geluk een uptime van 99,999% over een kwartaal, maar scoren op lange termijn iets onder de 99,99%. Elf negens is absurd.
tja 100% is inderdaad lastig (lees duur) maarruh hoe zo halen ze 99.9% als ik dit uit het artikel haal :
Na een grote storing in 2009, waarbij zesduizend 112-oproepen onbeantwoord bleven en die vijf dagen voortwoekerde, wees een onderzoek al uit dat er problemen waren bij de dienst.
Dat is toch meer als de "zes minuten per kwartaal haperen"
Moet het dan echt voor NIEMAND berijkbaar zijn voor dit telt?
Stel alleen noord holland kan geen 112 bellen, is dat dan wel of geen probleem richting de "uptime"

anyways, erg triest dat het zo veel fout gaat, zeker als het levens kost doordat er bij mensen "het gevoel van urgentie ontbreekt"

Hoever je moet gaan met investeren in de bereikbaarheid is natuurlijk ook een vraag. meer investeren in ziekenhuizen is een directere bijdrage aan redden van mensen levens dus miljarden storten in een (kpn put) netwerk is ook niet de oplossing.
Niet alleen gek, maar zelfs in overtreding met de wet. De wet die destijds 112 mogelijk maakte, stelt namelijk dt de dienst er - vanwege het cruciale karakter - altijd moet zijn.
Tja, als 112 meer downtime heeft dan een budget servertje is het wel triest gesteld inderdaad. Blijkbaar voelt niemand zich er verantwoordelijk voor en de minister, die toch al ruim 2 jaar de tijd heeft gehad om dit bekende probleem aan te pakken, waarschijnlijk nog het minst. Alles wat hij heeft gedaan is een zeer kritisch rapport in de doofpot der "vertrouwelijkheid" doen verdwijnen...
Nou niet overdrijven. In de tijd dat Opstelten minister is geweest heeft hij 1 ding mogen doen: bezuinigen. En toen viel het kabinet. En toen kwam er een nieuw, totaal anders geaard kabinet, en moest er nog meer bezuinigd worden.

Laten we wel zijn: met bezuinigen ga je deze problemen niet oplossen.

Ook kun je een budget-server niet vergelijken met een dienst die complexer is. Hoe complexer een omgeving, hoe storinggevoeliger. Een enkele budget VPS houd ik ook met gemak in de lucht, iets als 112 wordt een heel stuk moeilijker. (zeker als er geen geld is)
Onzin. 20 jaar geleden werkte het alarmnummer prima. Door het simpel te houden. Tegenwoordig 'moet' alles via geautomatiseerd, want geutomatiseerd is altijd beter. Een domme fout. Eigenlijk altijd het principe 'keep it simple stupid'., maar zeker bij kritische infrastructuren als 112.
Nee, de telefonie infrastructuur van 20 jaar geleden vergelijken met die van nu, dat is echt inzichtvol....

20 jaar geleden had je 1 partij, de PTT, die regelde alles van A tot Z, nu zijn er tientallen operators die daarnaartoe moeten connecten, daarnaast is de wereld drukker en mobieler geworden waardoor er meer en meer meldingen binnen zullen komen.

20 jaar geleden deed 0611 (het voormalige nederlandse alarm nummer) het gerust ook wel eens niet, echter viel dat veel minder op dan in de huidige tijd.
Heb je links? Kun je dat onderbouwen?
Anoniem: 278274
@MelvinV214 januari 2013 09:58
Geen enkel bedrijf tekent contracten met 100% up time omdat het gewoon niet te garanderen valt.

Typisch wordt er 99.9% of 99.99% aangeboden (wat natuurlijk meer kost, voor elke extra 9 achter de komma betaal je meer omdat die een gigantisch verschil is in tijd per jaar). Volgens dit contact mag bijvoorbeeld het systeem maar 6 minuten down zijn per kwartaal volgens het artikel (wat eigenlijk veel strenger is dan 99.9% uptime dus waar ze dat vandaan halen is me een raadsel). Maar die down tijd is niet enkel voor crashes maar ook bijvoorbeeld voor updates. Wat dus betekent dat als je bijvoorbeeld ook een update wilt doen je maar 6 minuten de tijd hebt om dit door te voeren op het hele netwerk.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 278274 op 14 januari 2013 10:01]

Updates kan je natuurlijk in fases doen zodat het alarm nummer gewoon door blijft draaien gedurende de update.

De 6min is dan dus alleen voor storingen. Nou zal een centrale wel vaker storing hebben dan dat maar ik neem aan dat er gebruik gemaakt word van een fall over naar een andere centrale als er één storing heeft.
Je kan nergens 100% op rekenen, maar dit is wel heel slecht.
Anoniem: 387913
13 januari 2013 23:32
Het gaat hier waarschijnlijk om een specifieke regio.
Kan me niet voorstellen dat 112 er regelmatig voor het gehele land uit ligt.
(afhankelijk van het netnummer of geografische locatie van de beller word je naar de dichtsbijzijnde centrale doorverbonden)

Wat wel schokkend is, is dat KPN laks reageerd op de storings meldingen.
Eigenlijk moet je niet 112 de schuld geven, maar diens provider (blijkbaar KPN)

wellicht dat ze bij 112 maar eens moeten overwegen via andere leveranciers te gaan werken.
De regering had gewoon de contracten moeten tekenen. Zo moeilijk is dat niet, geen contract, geen service. Wat ik kwalijk vind is de laksheid waarmee, vanuit de overheid, word omgegaan met mensenlevens door geen contract te ondertekeken met het bedrijf die de infrastructuur en services levert met onze belasting centen.

De KPN de schuld geven is wel erg kortzichtig.
Ik werk nu nog onder een contract waar 24/7 service op afgesloten is maar als dat te duur wordt (op de een of andere manier) dan kunnen er wel eens andere problemen ontstaan.

't RIJK wordt betaald vanuit... maar als jij/ik niet meer betaald worden dan houd er veel op.
Vodafone kreeg ook de schuld toen de parlementariers hun eigen voicemail nog beveiligd hadden met de standaard code van Vodafone (en de gesprekken van de MP op het nieuws kwamen). En maar boe roepen dat Vodafone dat toch echt beter had moeten regelen... Ze sturen je zelfs nog een paar herinneringen. Echt de omgekeerde wereld :)

[Reactie gewijzigd door Vayra op 14 januari 2013 10:18]

Wat je hier doet is niks anders dan aannames maken en de schuld doorschuiven.

>Ook op papier was de monitoring niet goed geregeld: sommige contracten over de monitoring van de verbindingen met KPN, dat de verbindingen levert, waren verlopen of zelfs in het geheel niet ondertekend.

KPN is ook maar een bedrijf, als je een leverancier de schuld ergens val wil geven moeten ze wel eerst op papier de leverancier van die dienst zijn.
De lijnen die nu zijn aangesloten worden geleverd door tele2. 8)7
Ik meen dat ik ooit heb gelezen, dat de storingen ook komen door gebrekkige infrastructuur en zeer oude apparatuur.

If it ain't broken, don't fix it.

Maar nu gaat het toch wel een beetje kapot :P
Anoniem: 303530
@Eloy13 januari 2013 23:01
If it ain't broken, voer het dubbel, zo niet driedubbel uit. Ooit gaat het stuk en dan heb je een probleem.
Als je het stuk had gelezen, las je dat twee cruciale glasvezelverbindingen wél dubbel waren uitgevoerd, maar niet gemonitord.... dan kan je alles wel zo x mogelijk uitvoeren, maar uiteindelijk gaat het alsnog fout. Nalatigheid bij beide partijen, dat is het.
Nalatigheid bij de partij die geen onderhoudscontract wilde tekenen heet dat. Dus niet beide partijen hadden schuld.
Ik ben van mening dat dit op een pijnlijke manier duidelijk maakt wat het onoverkomelijke nadeel is van dergelijke grote, centrale diensten: geen regie, geen controle, geen (gevoel voor) verantwoordelijkheid. Daarom vrees ik ook het ergste met onze nieuwe 'centrale politie'.

En wat gaan we eraan doen? Oh, waarschijnlijk worden er weer wat onderzoeken gedaan, weer wat stompzinnige rapporten geschreven door zogenaamde 'onafhankelijke instanties', met conclusies die de gewone burger al op z'n klompen voelde aankomen, controlerende instanties in het leven geroepen die vervolgens niet gecontroleerd worden en dus nutteloos en geldverslindend zijn.

We houden onszelf continu voor dat 'groter' gelijk is aan 'beter en goedkoper', maar ik durf te beweren dat dit volstrekte flauwekul is. Helaas blijft die trend maar doorgaan, en zijn er nog slechts enkelen die op politiek niveau inzien dat dit een vernietigende draaikolk is.

En waar blijven de slachtoffers van (en tegen) dit soort enorme gedrochten? Nergens. Stel iemand gaat dood vanwege het falende 112, hoe ga je dat als nabestaande aantonen, en welk onbeschrijvelijk traject moet je dan doorlopen? Schadevergoeding... 'dood door schuld'.. van wie precies? De gigantische berg die zo'n nabestaande voor zich ziet (inclusief de financiële consequenties) zal hem/haar in de meeste gevallen belemmeren om ook maar íets aan te vangen tegen deze gedrochten.

Nog even, en we moeten een Europees nummer bellen als onze buurman schokkend met een hartaanval op de stoep ligt... ga dan maar eens klagen als ze niet opnemen.

[Reactie gewijzigd door christopher72 op 14 januari 2013 01:33]

er wordt uiteindelijk dus met mensen levens gespeeld , jammer dat dit mogelijk is in 2013 ben het ook volkomen eens met je mening
Zijn er nooit rechtzaken geweest hier voor?

Kan me niet voorstellen dat 6000 telefoontjes naar 112 die niet beantwoord worden goed gaan, en er geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan..
Anoniem: 64119
13 januari 2013 23:28
Doet me denken aan Public Enemy: 911 is a joke...

Het begint er dus op te lijken dat 112 ook een slechte grap is geworden.

Het gaat dus kennelijk fout door menselijk falen en gebrek aan motivatie/urgentie.
Vooral het gebrek aan motivatie/urgentie is diep triest.
Het begint er dus op te lijken dat 112 ook een slechte grap is geworden.
Dat gaat te ver, ik heb persoonlijk een aantal keren 112 gebeld, en daarmee mensen levens gered. Dat is geen grap vind ik.
En dit is een issue die je dus niet terug ziet in verkiezingsprogramma's. Fuck, hoeveel doden of gewonden heeft dit wel niet opgeleverd? Te triest voor woorden.

Het is toch niet te geloven dat Opstelten de verantwoordelijkheid afschuift op de KPN? Grow up, het gaat hier om mensenlevens binnen een departement waar jij verantwoordelijk voor bent. Teken die contracten gewoon, daar betalen de belastingbetalers immers voor. Niet voor de ambitie van één of andere ambtenaar!

[Reactie gewijzigd door j-phone op 13 januari 2013 23:53]

Reken het aantal slachtoffers uit en verdeel wat pogingen tot doodslag aan de verantwoordelijken.

edit: ja deze was lekker kort door de bocht, maar 112 is geen optionele service die de overheid aanbiedt. Het is een kerntaak, veiligheid van burgers, anders liepen we hier rond met geweren zoals in de USA. Als je 3 jaar lang weet en merkt dat het systeem faalt en vervolgens gewoon keihard de rapporten negeert. Ja, dan verdien je een straf, de mate mag de rechter lekker beslissen.

edit2 @ stereohead: een eerlijk proces is dus ook een gift van de overheid 8)7

[Reactie gewijzigd door analog_ op 13 januari 2013 23:15]

We zijn de USA niet...

Kom op zeg, het is een gratis dienst. Wees blij dat je er meestal terecht kunt voor je noodzaak. Maar ga niet anderen verantwoordelijk maken voor je eigen noden.

Om er een spreekwoord tegenaan te gooien: een gegeven paard niet in de bek kijken.


Edit: spelvout

[Reactie gewijzigd door stereohead op 14 januari 2013 08:41]

Gegeven? Ik betaal belasting en verwacht veiligheid. Die veiligheid wordt onder meer gewaarborgd doordat ik een nummer kan bellen als er problemen zijn.

Er is mij een paar jaar geleden nog verteld dat er een aanbesteding liep om de Windows NT 4.0 servers daar uit te faseren. Toen sloeg ik al achterover van verbazing.
Sta ik niet van te kijken.. Zijn genoeg grote en kleine bedrijven die bepaalde diensten nog op oudemeuk hebben draaien. Waarom?? Omdat het werkt Wat niet kapot is en voldoet hoeft niet perdefinitie worden vervangen.

Deze machines staan vaak ook niet op het internet maar doen een bepaalde taak. B.v monitoring van telefoontjes.
Als het werkt wel, maar de clue van het artikel is juist om dat het van geen kanten werkt...
Ik heb het hier specifiek over de NT4 bakken.. Zolang wij niet weten om welke diensten deze machines draaien kunnen wij niet zeggen dat ze allang vervangen hadden moeten zijn.

Daarnaast is het probleem te wijten aan de leverancier van de lijnen en niet de KLPD zelf. Ook hier kan je dus niet zeggen dat de dienst van de KLPD niet werkt. Maar wel dat de apparatuur en dienst van KPN in dit geval problemen heeft.
Gratis dienst? Ik verwacht toch dat er in ieder geval een gedeelte van onze belastingen die kant op gaan. Dus misschien dat we er niet direct voor betalen, maar toch zeker wel indirect. Ik kan me namelijk ook niet voorstellen dat de mensen die daar werken dit vrijwillig doen. Dan zou je (naar mijn mening) ook geen goede dekking hebben in nachten of tijdens grote feestdagen zoals kerst en/of de jaarwisseling ;)

Ik kan zo 1-2-3 helaas geen documenten vinden welke vermelden hoe 1-1-2 betaald word...
simpel. Jij betaald belasting. 112 heeft een budget van de overheid gekregen. Jouw belasting centjes worden daarvoor gebruikt.

Politie brandweer, ambu, rijkswaterstaat enz worden zo betaald..

112 is BTW een politiedienst, deze comuniceren met de ambu en brandweer.

Vaak wordt er bij een brand of ambu melding ook een politie agent mee gestuurd :)
Het is echt niet gratis. Daar gaan aardig wat belastingcentjes naar toe.
Wat is jou definitie van gratis?
Net zo gratis als de vuilnisman?
Net zo gratis als de Politie, brandweer, en ambulance?

Er valt dan mischien wel geen rekening van de 112 binnen, maar net zo min van de politie, en vuilnisman.
Dit word allemaal uit onze eigen zak betaald met onze veel hoger dan gemiddelde belasting.

En waarom betalen wij zoveel belasting, juist, precies zodat wij er van ui kunnen gaan dat de overheid ons beschermt. En dat doen ze dus een deel van de tijd niet!
Dit meen je toch niet serieus? In een land waar extreem veel van iedereens inkomen naar de overheid gaat omdat die overheid het idee heeft de meeste dingen beter te weten bestaat een excuus dat het een "gegeven paart" is? Dit is 100% uit eigen zak.
Afgezien van het feit dat het niet gratis is, wat al vele malen wordt uitgelegd. Ik kan niet zelf verantwoordelijk zijn voor mijn eigen noden, doe ik dat wel, dan staan daar straffen op.

Wij als burger hebben het geweldsmonopolie overgedragen aan de staat en zijn dus strafbaar als we voor eigen rechter spelen. Zij faalt in het voorzien van veiligheid en ik mag er niks aan doen. In dat geval is het vooral jammer dat het niet de usa is want daar ben je niet de zak als je een inbreker te grazen neemt in je eigen huis.
We zijn de USA niet...

Kom op zeg, het is een gratis dienst. Wees blij dat je er meestal terecht kunt voor je noodzaak. Maar ga niet anderen verantwoordelijk maken voor je eigen noden.
Pardon? 112 als dienst heeft een wettelijke verplichting om er altijd te zijn. Ergo, de verantwoordelijken kunnen wel degelijk direct verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden. ( politiek in het geval van de minister, qua beoordeling voor werknemers )

Maar de constructie zit volgens mij niet zo in elkaar dat je verantwoordelijken voor de rechter zou kunnen slepen wegens dood door schuld. Volgens mij wordt dat onontvankelijk verklaard. De rapporteren zeggen dan ook niet dat die 2 personen zijn overleden doordat 112 niet functioneerde, maar dat dat mogelijk en oorzaak geweest zou kunnen zijn. (maar dat is niet vast te stellen omdat er nog veel meer variabelen zijn die allemaal een rol spelen).
Eerder dood door schuld.. en het lijkt mij niet echt een oplossing om willekeurig personen hiervoor te gaan straffen. Je kan beter iets inrichten dat dit beter geborgd is ipv achteraf klappen te gaan uitdelen. Dat lost het probleem namelijk niet op.
Anoniem: 394438
13 januari 2013 23:23
In de uitzending verwijt wetenschapper Jan Smit van de Technische Universiteit Eindhoven de alarmcentrale een 'behoorlijk gebrek aan professionaliteit'.
En z'n e-mail adres is jansmit@microsoft.com? :+

De alarmcentrale heeft ook echt een gebrek aan professionaliteit, maar ook aan het inschatten van situaties.
Laatst belde ik omdat iemand gewond op straat lag, maar ze dachten dat ik voor de grap belde. Ze gingen zelfs dreigen met een boete. Waarschijnlijk omdat ik rustig bleef, maar pas een half uur later kwam een ambulance, terwijl de kazerne en het ziekenhuis niet meer dan 3km verderop was.
De kwaliteit van de mensen die je aan de lijn krijgt is in geen geval gelieerd aan de kwaliteit van de onderliggende infrastructuur waarmee je die mensen kan bereiken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee